Co siodmy mieszkaniec Polski jest niepelnosprawny

Kto moze liczyc na wsparcie

W 2002 r. w Polsce mieszkalo blisko 5,5 mln niepelnosprawnych (14,3 proc. ogolu ludnosci). Tyle sucha statystyka GUS o spisie ludnosci. Oznacza to, ze co siodmy rodak byl (jest?) osoba niepelnosprawna (w 1988 r. co dziesiaty, w 1978 r. co czternasty).

W drugim kwartale 2002 r. (najnowsze dostepne badania) wskaznik zatrudnienia, czyli odsetek pracujacych wsrod niepelnosprawnych powyzej 15 roku zycia wynosil 13,08 proc. Tymczasem dla sprawnych pracownikow taki wskaznik siega blisko 50 proc. Dla tych niepelnosprawnych, ktorzy mogliby pracowac, praca jest wiec luksusem. Zreszta na i tak trudnym rynku zatrudnienia pracy dla nich ubywa z roku na rok. Czy te sytuacje poprawia zmienione ostatnio regulacje dotyczace osob niepelnosprawnych?

Panstwo i PFRON pomoga pracodawcy...

Od 1 stycznia 2004 r. obowiazuje znowelizowana ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844). Ustawe te korygowano juz kilkanascie razy, tym razem pod haslem dostosowania jej przepisow do regulacji unijnych. Najpowazniejsze zmiany wprowadzono w zakresie szczegolnych obowiazkow i uprawnien pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych. Dotycza one m.in. zmniejszenia kosztow pracodawcy.

Od 1 stycznia 2004 r. zmienily sie zasady finansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnych pracownikow przez budzet panstwa i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Choc sa one naliczane na zasadach okreslonych w systemie ubezpieczen spolecznych, to inaczej wyglada to u pracodawcy zatrudniajacego ponizej 25 osob, inaczej tam, gdzie jest przynajmniej 25 pracownikow, jeszcze inaczej w zakladach pracy chronionej czy zakladach aktywnosci zawodowej.

...PFRON dofinansuje wynagrodzenie

Nie jest to jedyne dofinansowanie, na jakie moze liczyc firma, jesli zatrudnia niepelnosprawnych.

Od 1 stycznia 2004 r. ze srodkow budzetu panstwa (przekazywanych w formie dotacji dla Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych) i srodkow PFRON finansowane sa doplaty do wynagrodzen. Dotycza one osob niepelnosprawnych zatrudnionych we wszystkich zakladach pracy zatrudniajacych mniej niz 25 osob w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy oraz zatrudniajacych co najmniej 25 osob w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacych 6-proc. wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych.

Takze zaklad pracy chronionej moze od stycznia liczyc na refundacje zwiekszonych kosztow zatrudnienia osob niepelnosprawnych. Od 1 stycznia 2004 r. pracodawcy prowadzacemu taki zaklad przysluguje miesieczne dofinansowanie wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych, ktorzy nie osiagneli wieku emerytalnego, w wysokosci:

 • 130 proc. najnizszego wynagrodzenia - dla niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

 • 110 proc. najnizszego wynagrodzenia - dla niepelnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

 • 50 proc. najnizszego wynagrodzenia - dla niepelnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

  Natomiast pracodawcy zatrudniajacemu w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy mniej niz 25 pracownikow oraz pracodawcy zatrudniajacemu co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacemu wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 6 proc. przysluguje miesiecznie dofinansowanie w wymiarze:

 • 70 proc. kwot, ktore otrzymuje zaklad pracy chronionej,

 • 90 proc. kwot, ktore otrzymuje zaklad pracy chronionej dla osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje oraz pracownikow niewidomych.

  Na swoim

  Na duzo latwiejszy start zawodowy moga od nowego roku liczyc niepelnosprawni podejmujacy dzialalnosc gospodarcza. Im PFRON dofinansuje skladke na ubezpieczenie emerytalne - 75 proc. dla osoby ze znacznym stopniem ulomnosci i 50 proc. dla tej z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. Z kolei osobie majacej lekki stopien niepelnosprawnosci fundusz podaruje polowe skladki na ubezpieczenie wypadkowe. Aby z tego skorzystac, niepelnosprawna osoba podejmujaca dzialalnosc gospodarcza musi sie zwrocic o to do funduszu. Refundacja odbywa sie za okresy miesieczne przez pierwszy rok. Po jego uplywie mozliwe jest objecie finansowaniem przez PFRON kolejnych rocznych okresow.

  Mniej na Fundusz

  Od 1 stycznia 2004 r. zmienily sie takze zasady obnizania wplat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Wplaty na PFRON ulegly obnizeniu z tytulu zakupu uslugi, z wylaczeniem handlu lub produkcji pracodawcy zatrudniajacego co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacego wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci w wysokosci co najmniej 10 proc. Aby jednak skorzystac z tej mozliwosci i obnizyc wplaty, nalezy terminowo uregulowac naleznosci za zrealizowana produkcje lub usluge oraz otrzymac informacje o kwocie obnizenia.

  Pracownik z wiekszymi przywilejami

  Pracodawcy zatrudniajacy osoby niepelnosprawne musza pamietac, ze to szczegolni pracownicy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, a takze kodeks pracy przewiduja dla nich liczne przywileje.

  Ich wymiar czasu pracy jest krotszy - dobowy 7 godzin zamiast 8, a tygodniowy - 35 godzin zamiast 40, jak dla wiekszosci pracownikow. Maja tez dluzszy wymiar urlopu, a to z racji przyslugujacych im - na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych - dodatkowych 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci moze liczyc na zwolnienie od pracy do 21 dni roboczych (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), aby uczestniczyc w turnusie rehabilitacyjnym nie czesciej niz raz w roku. Warunek - udzial w takim turnusie musi zalecic jej lekarz.

  Niepelnosprawni pracownicy moga tez miec dluzsza przerwe w pracy. Maja oni prawo do dodatkowej przerwy na gimnastyke usprawniajaca lub wypoczynek. Wynosi ona 15 minut i jest wliczana do czasu pracy. Nie narusza to prawa do przerwy udzielanej na podstawie art. 134 kodeksu pracy (tzw. sniadaniowej). Stad niepelnosprawnemu zatrudnionemu przysluguja przerwy w lacznym w wymiarze 30 minut w ciagu dnia pracy.

  Pracodawca nie moze tez osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci odmowic zwolnienia od pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), jesli wykonuje ona badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze czy usprawniajace albo musi zaopatrzyc sie w sprzet ortopedyczny lub go naprawic.

  Grazyna Ordak

  Co sfinansuje budzet i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

  Jakie skladki od niepelnosprawnych

  FOT. RAFAL GUZ

  KRYSTYNA MONDYGRAF

  GLOWNY SPECJALISTA DS. LEGISLACJI W DEPARTAMENCIE UBEZPIECZEN I SKLADEK W CENTRALI ZUS

  Od 1 stycznia 2004 r. zmienily sie zasady finansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnych pracownikow przez budzet panstwa i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. A to za sprawa nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych z 20 grudnia 2002 r. (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 79).

  Ponizej 25 osob

  W zakladach pracy zatrudniajacych ponizej 25 osob w przeliczeniu na pelne etaty w stosunku do zatrudnionych niepelnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci:

 • czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce emerytalnej, naleznej od ubezpieczonego (9,76 proc. podstawy wymiaru) - finansuje PFRON,

 • czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca skladce emerytalnej, naleznej od pracodawcy (9,76 proc.) - budzet panstwa.

  Mowi o tym art. 25 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm., dalej: uzon). Reguly proporcji refundacji skladek pozostaly zatem te same. Nadal nie obejmuja one niepelnosprawnych w stopniu lekkim.

  Art. 25 ust. 2 uzon mowi jedynie o podmiotach zatrudniajacych ponizej 25 osob. Mimo to Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej wypowiedzialo sie w pismie z 16 lipca 2003 r. (znak: BON.III.025/101/2003/EB), ze chodzi tu o pracodawcow zatrudniajacych ponizej 25 osob w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy.

  Przez osoby zatrudnione rozumie sie pracownikow oraz osoby wykonujace prace nakladcza. Zasadniczo pelny wymiar czasu pracy niepelnosprawnego nie moze przekraczac 8 godzin na dobe i 40 godzin tygodniowo, a zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci - 7 godzin na dobe i 35 tygodniowo.

  Przy ustalaniu limitu owych 25 zatrudnionych bierze sie pod uwage pracownikow i wykonujacych prace nakladcza (chalupnikow). Pomija sie nastepujacych pracownikow i chalupnikow, niebedacych niepelnosprawnymi:

 • na umowach o prace w celu przygotowania zawodowego,

 • przebywajacych na urlopach wychowawczych,

 • nieswiadczacych pracy w zwiazku z odbywaniem sluzby wojskowej albo sluzby zastepczej,

 • uczestnikow Ochotniczych Hufcow Pracy,

 • nieswiadczacych pracy w zwiazku z uzyskaniem swiadczenia rehabilitacyjnego,

 • przebywajacych na urlopach bezplatnych, ktorych obowiazek udzielenia okreslaja odrebne przepisy. Wylaczenia nie stosuje sie wobec ubezpieczonych, przebywajacych na urlopie bezplatnym udzielonym na ich wniosek za zgoda pracodawcy.

  Nowoscia sa natomiast zasady uwzgledniania chalupnikow w limicie 25 osob. Dotychczas wliczalo sie ich bez wzgledu na wysokosc ich pensji. Natomiast od 1 stycznia 2004 r. przyjmuje sie tych z nich, ktorym wynagrodzenie ustalono na poziomie co najmniej:

 • minimalnego wynagrodzenia z grudnia 2003 r. (800 zl), jezeli praca nakladcza stanowi jedyne zrodlo ich utrzymania,

 • polowy minimalnego wynagrodzenia (400 zl), gdy chodzi o pozostalych.

  Wymiar czasu pracy chalupnikow to iloraz wysokosci ustalonego wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia, z tym ze maksymalny wymiar ich czasu pracy nie moze przekraczac jednego etatu. Zatem gdy umowa o prace nakladcza opiewa na:

 • 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (600 zl) - oznacza to, ze chalupnik pracuje w wymiarze 3/4 etatu,

 • 150 proc. minimalnego wynagrodzenia - na jednym etacie.

  Przy obliczaniu 25 zatrudnionych pomija sie zatem tych chalupnikow (takze niepelnosprawnych), ktorych umowy o prace nakladcza opiewaja na mniej niz:

 • minimalne wynagrodzenie (800 zl), jezeli praca nakladcza stanowi jedyne zrodlo utrzymania,

 • polowa minimalnego wynagrodzenia (400 zl), gdy chodzi o pozostalych.

  Oznacza to, ze pracodawca nie ma prawa do dofinansowania za nich skladek na ubezpieczenie emerytalne.

  Przynajmniej 25 pracownikow

  Dotychczas z preferencyjnego rozliczania skladek w ogole nie korzystali pracodawcy majacy przynajmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty. I tak od 1 stycznia 2004 r. ci z nich, ktorzy osiagaja minimum 6-procentowy wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, otrzymuja nastepujace dofinansowanie:

 • z PFRON czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce emerytalnej, naleznej od pracownika lub chalupnika (9,76 proc.) oraz czesc kosztow osobowych pracodawcy odpowiadajaca skladce emerytalnej (9,76 proc.), naleznej od niego - na kazdego zatrudnionego zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

 • z PFRON czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca skladce wypadkowej - na kazdego zatrudnionego zaliczonego do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

  Zasady ustalania limitu 25 zatrudnionych oraz wyliczania ich wymiaru czasu pracy sa takie same, jak te opisane w rozdziale: "Ponizej 25 osob".

  Jezeli w danym miesiacu zatrudnienie jest zmienne, dla wyliczenia jego stanu w przeliczeniu na pelne etaty trzeba zastosowac metode sredniej arytmetycznej ze stanow dziennych w tym miesiacu, tzn. zsumowac stan zatrudnienia z kazdego dnia w miesiacu, lacznie z niedzielami i swietami, przyjmujac dla tych dni stan z dnia poprzedniego, a nastepnie podzielic przez liczbe dni w miesiacu. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pelne etaty wylicza sie z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

  Przyklad 1

  Zaklad ma 30 pracownikow na pelnych etatach. Od 15 do 31 stycznia 2004 r. dwoch z nich, niebedacych niepelnosprawnymi, przebywa na urlopach wychowawczych. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pelne etaty w styczniu 2004 r. nalezy wyliczyc nastepujaco:

  [(14 dni x 30 osob) + (17 dni x 28 osob)] : 31 dni = (420 + 476) : 31 dni = 896 : 31 dni = 28,90 osoby

  Przyklad 2

  Firma zatrudnia 30 pracownikow na polowkach etatu. Od 15 do 31 stycznia trzech z nich, niebedacych niepelnosprawnymi, przebywa na urlopach wychowawczych. Stan zatrudnienia w styczniu 2004 r. przeliczeniu na pelne etaty liczy sie nastepujaco:

  [(14 dni x 30 osob x 1/2 etatu) + (17 dni x 27 osob x 1/2 etatu)] : 31 dni = (210 + 229,5) : 31 dni = 439,5 : 31 dni = 14,17 osoby

  Przyklad 3

  W zakladzie pracy pracuje 26 chalupnikow, ktorym w umowie o prace nakladcza ustalono wynagrodzenia w wysokosci minimalnego. Od 15 do 31 stycznia 2004 r. czterech z nich, niebedacych niepelnosprawnymi, nie swiadczylo pracy w zwiazku z odbywaniem sluzby wojskowej. Stan zatrudnienia w styczniu 2004 r. w przeliczeniu na pelne etaty liczy sie nastepujaco:

  [(14 dni x 26 osob) + (17 dni x 22 osoby)] : 31 dni = (364+374) : 31 dni = 738 : 31 dni = 23,80 osoby

  Zaklady pracy chronionej i aktywnosci zawodowej

  W zakladach pracy chronionej (dalej: z.p.ch.) i zakladach aktywnosci zawodowej (dalej: z.a.z.) w stosunku do zatrudnionych niepelnosprawnych (tj. zaliczonych do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepelnosprawnosci, a takze tych, ktorych niepelnosprawnosc zostala potwierdzona orzeczeniem o niepelnosprawnosci, wydanym przed ukonczeniem 16 roku zycia):

 • czesc wynagrodzenia, odpowiadajaca skladkom emerytalnej (9,76 proc.) i chorobowej (2,45 proc.), naleznych od pracownika - finansuje PFRON,

 • czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca skladkom emerytalnej (9,76 proc.) i rentowej (6,5 proc.), naleznym od pracodawcy - finansuje budzet panstwa, a czesc odpowiadajaca skladce wypadkowej - PFRON.

  Przez osoby zatrudnione rozumie sie pracownikow i chalupnikow. Jezeli w umowie o prace nakladcza ustalono wynagrodzenie nizsze od:

 • minimalnego (800 zl), jezeli praca nakladcza stanowi jedyne zrodlo utrzymania,

 • polowy minimalnego (400 zl), gdy chodzi o pozostalych,

  pracodawca nie ma prawa do dofinansowania skladek za chalupnikow na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

  Umowy cywilnoprawne z wlasnym pracodawca

  Dla celow ubezpieczen spolecznych za pracownika uwaza sie takze osobe wykonujaca prace na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorej - zgodnie z kodeksem cywilnym - stosuje sie przepisy o zleceniu albo umowy o dzielo, jezeli zawarla ja z wlasnym pracodawca lub jezeli w jej ramach swiadczy prace na rzecz pracodawcy. W takich sytuacjach w podstawie wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne obok przychodu ze stosunku pracy uwzglednia sie przychod z tytulu wskazanych umow cywilnoprawnych. Do przychodu tego stosuje sie opisane zasady finansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne osob niepelnosprawnych.

  Prowadzacy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza

  Dotychczas osoby niepelnosprawne prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza nie mialy prawa do preferencyjnego finansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne przez PFRON i budzet panstwa. Od 1 stycznia 2004 r. tym z nich, ktore podejmuja ja pierwszy raz, PFRON finansuje:

 • 75 proc. skladek na ubezpieczenie emerytalne - gdy chodzi o zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

 • 50 proc. skladek na ubezpieczenie emerytalne - do umiarkowanego,

 • 50 proc. skladek na ubezpieczenie wypadkowe - do lekkiego.

  Aby skorzystac z tych preferencji, musza one spelnic lacznie dwie przeslanki:

 • dzialalnosc ma byc podejmowana (a nie juz wczesniej prowadzona) przez niepelnosprawnego w rozumieniu uzon,

 • ma byc podejmowana pierwszy raz od uzyskania przez dana osobe statusu niepelnosprawnego.

  Prowadzacy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza podlegaja ubezpieczeniom spolecznym od dnia rozpoczecia wykonywania dzialalnosci do dnia jej zaprzestania. Oznacza to, ze od dnia rozpoczecia wykonywania dzialalnosci maja takze prawo do finansowania skladek przez PFRON na wskazanych zasadach.

  Dla tych celow przez prowadzenie dzialalnosci gospodarczej rozumie sie jej prowadzenie na podstawie:

 • przepisow o dzialalnosci gospodarczej, w tym w ramach spolki cywilnej,

 • innych przepisow szczegolnych.

  Oznacza to, ze z dofinansowania skladek przez PFRON nie moga skorzystac: tworcy i artysci, przedstawiciele wolnych zawodow oraz wspolnicy jednoosobowych spolek z o.o., jawnych, komandytowych i partnerskich.

  Wskazane preferencje nie dotycza absolwentow, ktorzy na swoj wniosek nie oplacaja skladek emerytalnych zgodnie z art. 4a ustawy z 18 wrzesnia 2001 r. o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol (DzU nr 122, poz. 1325 ze zm.). Oznacza to, ze niepelnosprawny absolwent podejmujacy pierwszy raz dzialalnosc gospodarcza po 31 grudnia 2003 r., ktory na swoj wniosek jest zwolniony z obowiazku oplacania skladek na ubezpieczenie emerytalne na podstawie ustawy z 18 wrzesnia 2001 r., nie ma prawa do finansowania skladek na wlasne ubezpieczenia spoleczne przez PFRON.

  Trzeba zlozyc wniosek

  Skladki na ubezpieczenia spoleczne finansuja odpowiednio budzet panstwa i PFRON przez rok za okresy miesieczne. Aby uzyskac to dofinansowanie, pracodawcy lub niepelnosprawni podejmujacy dzialalnosc gospodarcza musza skladac wniosek na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Po roku moga znowu zlozyc wniosek o przyznanie finansowania na kolejne okresy roczne.

  Platnicy niepelnosprawnych pracownikow i chalupnikow skladaja taki wniosek przez wpisywanie w polu 03 bloku III deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA odpowiedniego kodu wniosku o dofinansowanie skladek. I tak platnicy ci - w zaleznosci od posiadanego statutu - wpisuja tu nastepujace cyfry:

 • 0 - platnik nieuprawniony lub niewnioskujacy o dofinansowanie skladek,

 • 1 - pracodawca zatrudniajacy ponizej 25 osob w przeliczeniu na pelne etaty,

 • 2 - z.p.ch. i z.a.z.,

 • 3 - pracodawca majacy przynajmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty, osiagajacy co najmniej 6-procentowy wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych.

  Z kolei niepelnosprawni podejmujacy pierwszy raz dzialalnosc gospodarcza wskazany wniosek skladaja przez zgloszenie sie do ubezpieczen spolecznych na formularzu ZUS ZUA z kodem tytulu ubezpieczenia 05 60 xx, zawierajacym informacje o stopniu niepelnosprawnosci w szostym znaku.

  Zmiany te wynikaja z nowelizacji rozporzadzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej w sprawie okreslenia wzorow zgloszen do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesiecznych i imiennych raportow miesiecznych korygujacych, zgloszen platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujacych oraz innych dokumentow z 30 grudnia 2003 r. (DzU z 2004 r. nr 1, poz. 3).

  Niektorzy pracodawcy musza sie liczyc z mozliwoscia korygowania po 31 grudnia 2003 r. dokumentow rozliczeniowych za okres sprzed 1 stycznia 2004 r., w ktorych rozliczono skladki na ubezpieczenia spoleczne osob niepelnosprawnych z uwzglednieniem dofinansowania skladek ze srodkow PFRON i budzetu panstwa. Wowczas w deklaracji rozliczeniowej danego kompletu dokumentow rozliczeniowych korygujacych nalezy wykazac odpowiedni kod wniosku o dofinansowanie skladek. Poniewaz korekta dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2004 r. (kiedy to dofinansowanie nie przyslugiwalo pracodawcom zatrudniajacym przynajmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty), jasne jest, iz w deklaracji rozliczeniowej danego kompletu dokumentow rozliczeniowych korygujacych nie mozna wpisac kodu wniosku o dofinansowanie za osoby niepelnosprawne oznaczonego cyfra 3.

  Gdy platnik stal sie z.p.ch. lub z.a.z.

  Z.p.ch. i z.a.z. rozliczaja skladki na ubezpieczenia spoleczne za dany miesiac kalendarzowy za wszystkich ubezpieczonych w jednym komplecie dokumentow rozliczeniowych, tj. w deklaracji rozliczeniowej oraz w dolaczonych do niej imiennych raportach miesiecznych, oznaczajac je numerami od 01 do 39. Wyjatkowo inaczej rozliczaja skladki ci platnicy za dany miesiac, podczas ktorego dopiero uzyskali status z.p.ch. czy z.a.z. lub go stracili. Wowczas musza zlozyc za ten miesiac dwa komplety dokumentow rozliczeniowych:

  1) w razie uzyskania tego statusu:

 • pierwszy (za te czesc miesiaca, kiedy nie posiadali jeszcze tego statusu), oznaczony numerami identyfikatora od 40 do 49, przy czym numer 40 jest przeznaczony dla deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportow miesiecznych, skladanych jako pierwszy komplet za ten miesiac, a kolejne numery - dla deklaracji i raportow korygujacych,

 • drugi (za czesc miesiaca od uzyskania statusu), oznaczony numerami identyfikatora od 01 do 39, przy czym numer 01 jest przeznaczony dla deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportow miesiecznych skladanych jako pierwszy komplet za ten miesiac, a kolejne numery - dla deklaracji i raportow korygujacych,

  2) w razie utraty statusu:

 • pierwszy (za te czesc miesiaca, kiedy posiadali jeszcze ten status), oznaczony numerami identyfikatora od 40 do 49, przy czym numer 40 jest przeznaczony dla deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportow miesiecznych skladanych jako pierwszy komplet za ten miesiac, a kolejne numery - dla deklaracji i raportow korygujacych,

 • drugi (za czesc miesiaca od utraty statusu), opatrzony numerami identyfikatora od 01 do 39, przy czym numer 01 przeznaczony jest dla deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportow miesiecznych skladanych jako pierwszy komplet za ten miesiac, a kolejne numery - dla deklaracji i raportow korygujacych.

  Platnik, ktory w danym miesiacu uzyskal lub stracil status z.p.ch. czy z.a.z., mylnie rozliczyl nalezne skladki w jednym komplecie dokumentow rozliczeniowych, jest zobowiazany do korekty dokumentow rozliczeniowych zgodnie ze wskazanymi zasadami.

  Podstawe wymiaru skladek dla poszczegolnych ubezpieczonych trzeba obliczyc proporcjonalnie do liczby dni, odpowiednio do:

 • posiadania statusu z.p.ch. czy z.a.z.,

 • nieposiadania tego statusu.

  Przyklad 4

  Zaklad zatrudniajacy 100 pracownikow i osiagajacy 30-procentowy wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych 18 czerwca 2004 r. uzyskal status z.p.ch. Zatem od tej daty czesc skladek na ubezpieczenia spoleczne za niepelnosprawnych pracownikow finansuja PFRON i budzet panstwa.

  Rozliczenie skladek za niepelnosprawnego pracownika, ktory w czerwcu osiagnal przychod w wysokosci 900 zl:

  W imiennym raporcie miesiecznym z numerami identyfikatora od 40 do 49 pracodawca powinien wykazac skladki na ubezpieczenia spoleczne tego pracownika naliczone od kwoty 510 zl (tj. 900 zl : 30 dni czerwca x 17 dni), w ostatecznym rozliczeniu, wykazanym w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, finansowane przez:

 • pracownika - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 49,78 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 49,78 zl,

 • pracownika - 1/2 skladki rentowej, czyli 33,15 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki rentowej, czyli 33,15 zl,

 • pracownika - skladka chorobowa, czyli 12,50 zl,

 • pracodawce - skladka wypadkowa - w wysokosci obliczonej wedlug obowiazujacej pracodawce stopy procentowej.

  W imiennym raporcie miesiecznym skladanym z numerami identyfikatora od 01 do 39 pracodawca powinien wykazac skladki na ubezpieczenia spoleczne tego pracownika naliczone od kwoty 390 zl (tj. 900 zl : 30 dni czerwca x 13 dni), w ostatecznym rozliczeniu, wykazanym w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, finansowane przez:

 • PFRON - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 38,06 zl,

 • budzet panstwa - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 38,06 zl,

 • pracownika - 1/2 skladki rentowej, czyli 25,35 zl,

 • budzet panstwa - 1/2 skladki rentowej, czyli 25,35 zl,

 • PFRON - skladka chorobowa, czyli 9,56 zl,

 • PFRON - skladka wypadkowa - w wysokosci obliczonej wedlug obowiazujacej pracodawce stopy procentowej.

  Skladki finansowane przez PFRON oraz budzet panstwa powinny zostac wykazane w imiennym raporcie miesiecznym w polach przeznaczonych dla skladek finansowanych odpowiednio przez ubezpieczonego i platnika skladek, natomiast w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - w polach przeznaczonych dla skladek (na okreslone ubezpieczenia) finansowanych przez PFRON lub budzet panstwa.

  Rozliczenie skladek za pracownika niebedacego niepelnosprawnym, ktory w czerwcu takze uzyskal przychod w wysokosci 900 zl:

  W imiennym raporcie miesiecznym z numerami identyfikatora od 40 do 49 pracodawca powinien wykazac skladki na ubezpieczenia spoleczne tego pracownika naliczone od kwoty 510 zl (tj. 900 zl : 30 dni czerwca x 17 dni), finansowane przez:

 • pracownika - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 49,78 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 49,78 zl,

 • pracownika - 1/2 skladki rentowej, czyli 33,15 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki rentowej, czyli 33,15 zl,

 • pracownika - skladka chorobowa, czyli 12,50 zl,

 • pracodawce - skladka wypadkowa - w wysokosci obliczonej wedlug obowiazujacej pracodawce stopy procentowej.

  W imiennym raporcie miesiecznym z numerami identyfikatora od 01 do 39 pracodawca powinien wykazac skladki na ubezpieczenia spoleczne tego pracownika naliczone od kwoty 390 zl (tj. 900 zl : 30 dni czerwca x 13 dni), finansowane przez:

 • pracownika - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 38,06 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki emerytalnej, czyli 38,06 zl,

 • pracownika - 1/2 skladki rentowej, czyli 25,35 zl,

 • pracodawce - 1/2 skladki rentowej, czyli 25,35 zl,

 • pracownika - skladka chorobowa, czyli 9,56 zl,

 • pracodawce - skladka wypadkowa - w wysokosci obliczonej wedlug obowiazujacej pracodawce stopy procentowej.

  Po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci

  Informacja o posiadaniu przez pracownika lub chalupnika orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci jest zawarta w szostym znaku kodu tytulu ubezpieczenia. Sa to cyfry:

 • 0 - osoba nieposiadajaca orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci lub taka, ktora posiada orzeczenie, ale nie przedlozyla go platnikowi,

 • 1 - osoba, ktora przedlozyla platnikowi orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci,

 • 2 - osoba, ktora przedlozyla platnikowi orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci,

 • 3 - osoba, ktora przedlozyla platnikowi orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

 • 4 - osoba, ktora przedlozyla platnikowi orzeczenie o niepelnosprawnosci wydawane osobom do 16 roku zycia.

  Gdy chodzi o pracownikow i chalupnikow, za ktorych pracodawcy nie przysluguje dofinansowanie skladek przez budzet panstwa lub PFRON, nie jest bledem wpisanie w szostym znaku kodu tytulu ubezpieczenia cyfry 0 takze wtedy, gdy sa oni niepelnosprawni i przedlozyli platnikowi skladek stosowne orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci lub o niepelnosprawnosci.

  Kod tytulu ubezpieczenia wpisuje sie we wszystkich dokumentach zgloszeniowych oraz rozliczeniowych przekazywanych za danego ubezpieczonego. Za niepelnosprawnego platnik moze uznac wylacznie te osobe, ktora przedstawila mu stosowne orzeczenie - od nastepnego dnia po tym, w ktorym to uczynila. Dofinansowanie skladek na ubezpieczenia spoleczne przez budzet panstwa i PFRON moze zatem nastapic dopiero od nastepnego dnia po tym, w ktorym zatrudniony przedstawil orzeczenie. Oznacza to takze koniecznosc zmiany stosowanego dla tej osoby kodu tytulu ubezpieczenia - tez od dnia nastepujacego po tym, w ktorym doreczyla orzeczenie. Osobe te trzeba wyrejestrowac z ubezpieczen z dotychczasowym kodem tytulu ubezpieczenia, a nastepnie zglosic do ubezpieczen - z nowym.

  Wskazanej zasady ustalania daty, od ktorej przysluguje dofinansowanie skladek przez budzet panstwa i PFRON, nie stosuje sie, gdy zatrudniony wystepuje o kolejne orzeczenie o niepelnosprawnosci z powodu uplywu okresu, na jaki wystawiono poprzednie orzeczenie. Wowczas dofinansowanie przysluguje od dnia, od ktorego orzeczono stopien niepelnosprawnosci w kolejnym orzeczeniu, nie wczesniejszego jednak niz dzien, od ktorego przyslugiwalo dofinansowanie z tytulu poprzedniego orzeczenia.

  W razie utraty (zmiany) stopnia niepelnosprawnosci zmiana kodu tytulu ubezpieczenia oraz zasad finansowania skladek nastepuje od daty, od ktorej ubezpieczony nie posiada juz stosownego orzeczenia. I to bez wzgledu na to, kiedy poinformowal o tym platnika.

  Powstaje problem, gdy orzeczenie o uzyskaniu stopnia niepelnosprawnosci pracownik doreczy w miesiacu kalendarzowym. Wowczas, po zlozeniu niezbednych dokumentow wyrejestrowujacego i zgloszeniowego, platnik powinien uzyskany w danym miesiacu przez ubezpieczonego przychod, stanowiacy podstawe wymiaru skladek, ustalic proporcjonalnie za okres do dnia przedlozenia orzeczenia oraz za okres od dnia nastepnego po dniu przedlozenia orzeczenia. Skladki trzeba rozliczyc w odrebnych imiennych raportach miesiecznych (odpowiednio z poprzednim i nowym kodem tytulu ubezpieczenia), z uwzglednieniem w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ich dofinansowania przez budzet panstwa i PFRON za te czesc miesiaca, za ktora ono przysluguje.

 • Pytania i odpowiedzi

  dotyczace skladek od niepelnosprawnych pracownikow

  ODPOWIADALA KRYSTYNA MONDYGRAF

  U MALEGO PRACODAWCY...

  Spolka nieposiadajaca statusu z.p.ch. zatrudnia 9 osob na umowach o prace i 10 na umowe-zlecenie. Wsrod pracownikow jest niepelnosprawny emeryt z dawna II grupa inwalidzka (umiarkowany stopien niepelnosprawnosci). Dotychczas nalezna od niego skladke emerytalna pokrywaly PFRON i budzet panstwa. Czy cos sie zmienilo w tym zakresie od 1 stycznia 2004 r.?

  - Takiemu pracodawcy niebedacemu z.p.ch. przysluguje dofinansowanie z:

 • PFRON - czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce emerytalnej naleznej od zatrudnionego (9,76 proc.),

 • budzetu panstwa - czesc kosztow osobowych przedsiebiorcy, odpowiadajaca skladce emerytalnej naleznej od pracodawcy (9,76 proc.).

  W tym zakresie nic sie nie zmienilo. Jedyna roznica polega na tym, ze aby od 1 stycznia 2004 r. nadal dostawac to dofinansowanie, opisana spolka musi zlozyc odpowiedni wniosek. A to odbywa sie przez wpisywanie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (poczawszy od skladanej za styczen tego roku) w polu 03 "Wniosek pracodawcy o dofinansowanie skladek za osoby niepelnosprawne ze srodkow PFRON i budzetu panstwa" w bloku III "Inne informacje" cyfry 1. Ta odpowiada zakladom pracy zatrudniajacym ponizej 25 osob.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 2, 8 i 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.; dalej: uzon), zalacznik nr 19 oraz czesc XVII zalacznika nr 20 do rozporzadzenia z 4 grudnia 1998 r. ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie okreslenia wzorow zgloszen do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesiecznych i imiennych raportow miesiecznych korygujacych, zgloszen platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujacych oraz innych dokumentow (DzU nr 149, poz. 982 ze zm., dalej: rozp. w sprawie drukow)

  Zatrudniam 10 pracownikow, w tym jednego niepelnosprawnego w stopniu umiarkowanym. Dotychczas PFRON i budzet panstwa pokrywaly za niego skladki emerytalne. Nie skladalem jednak zadnych wnioskow o to dofinansowanie, lecz kwoty skladek wykazywalem w deklaracjach ZUS DRA i raportach ZUS RCA. Jak od 1 stycznia 2004 r. mam wykazywac w tych dokumentach sposob dofinansowania (korzystam z programu "Platnik")? Czy oprocz tego musze sporzadzic jakis wniosek? Jesli tak, co w nim ma byc?

  - Firmy zatrudniajace ponizej 25 osob w przeliczeniu na pelne etaty maja od 1 stycznia 2004 r. (tak jak dotychczas) prawo do dofinansowania z PFRON kazdego niepelnosprawnego pracownika w stopniu znacznym lub umiarkowanym skladki emerytalnej naleznej od ubezpieczonego (9,76 proc. podstawy wymiaru) oraz skladki emerytalnej naleznej od pracodawcy (9,76 proc.) - z budzetu panstwa. Jednak aby je dostac, trzeba zlozyc wniosek - wpisac w polu 03 bloku III deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (poczawszy od tej skladanej za styczen tego roku) odpowiedniej cyfry, w tym wypadku 1. Symbolizuje ona zaklady pracy angazujace ponizej 25 osob. Oprocz prawidlowego wypelnienia tego pola oraz prawidlowego wykazania stopnia niepelnosprawnosci w kodzie tytulu ubezpieczenia (szosty znak) nie ma potrzeby dochowania innych formalnosci.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 2, 8 i 9 uzon, zalacznik nr 19 i czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  Jakie ulgi dotyczace zusowskich skladek przysluguja na renciste na etacie o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci pracodawcy zatrudniajacemu 20 osob w przeliczeniu na pelne etaty?

  - Status rencisty nie ma tu zadnego znaczenia. Taki pracodawca ma prawo na kazdego zatrudnionego niepelnosprawnego w stopniu umiarkowanym otrzymac dofinansowanie z PFRON i budzetu panstwa skladek emerytalnych naleznych od pracownika i pracodawcy (9,76 proc. plus 9,76 proc.). Musi oczywiscie pamietac o wpisywaniu cyfry 1 w polu 03 bloku III deklaracji ZUS DRA, a takze o prawidlowym wykazaniu stopnia niepelnosprawnosci w kodzie tytulu ubezpieczenia (szosty znak).

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 2, 8 i 9 uzon, zalacznik nr 19 i czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  ...I U WIEKSZEGO

  Jestem dyrektorem generalnym w spolce z o.o. angazujacej 47 osob, w tym 5 niepelnosprawnych w stopniu lekkim. Wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych wynosi zatem 9,58 proc. Czy przysluguje nam w tym roku jakies dofinansowanie skladek na ubezpieczenia spoleczne?

  - Tak. Spolka ma prawo do dofinansowania przez PFRON skladek na ubezpieczenie wypadkowe kazdego pracownika o lekkim stopniu niepelnosprawnosci. W celu jego otrzymania nalezy w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (poczawszy od skladanej za styczen 2004 r.) w polu 03 bloku III wpisywac cyfre 3. A ta symbolizuje pracodawcow majacych przynajmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty, osiagajacych minimum 6-procentowy wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych. Nalezy takze pamietac o prawidlowym wykazywaniu stopnia niepelnosprawnosci w kodzie tytulu ubezpieczenia (szosty znak).

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3a uzon, zalacznik nr 19 i czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  Pracuje w duzym zakladzie, majacym 30 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty i ponad 6-procentowy wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych. W zwiazku ze zmiana przepisow od 1 stycznia tego roku przysluguje nam dofinansowanie z PFRON skladek emerytalnych naleznych i od pracownika, i od pracodawcy na kazdego niepelnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz skladki wypadkowej - na niepelnosprawnego w stopniu lekkim. Czy sa jakies nowe kody dla tych pracownikow?

  - Nie. Kody niepelnosprawnych pracownikow pozostaly te same. Nadal wiec ich niepelnosprawnosc zaznacza sie w szostym znaku kodu tytulu ubezpieczenia, podajac cyfry: 1 dla niepelnosprawnego w stopniu lekkim, 2 - w stopniu umiarkowanym i 3 - znacznym. Jak juz wyjasnialam, nowoscia jest to, ze aby firma dostala refundacje, musi zlozyc wniosek, wpisujac w polu 03 bloku III deklaracji ZUS DRA (poczawszy od skladanej za styczen 2004 r.) cyfre 3. W imiennych raportach miesiecznych ZUS RCA za dotowane osoby kwoty skladek wypelnia sie z podzialem na finansowane przez ubezpieczonego i pracodawce. Natomiast sporzadzajac ZUS DRA w nowym "Platniku", po wpisaniu cyfry 3 w jej polu 03 bloku III skladki te automatycznie przejda do prawidlowych pol, przeznaczonych na dofinansowanie skladek z PFRON.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3a uzon, zalacznik nr 19 i czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  A co z miesiacem, w ktorym wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych spadnie nam ponizej 6 proc.?

  - Za ten miesiac firma nie dostanie dofinansowania z PFRON. Musi zatem w polu 03 bloku III deklaracji za ten miesiac wpisac cyfre 0. Poczawszy od rozliczen za styczen tego roku pole to zawsze musi byc wypelnione.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3a uzon, zalacznik nr 19 i czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  W ZAKLADZIE PRACY

  CHRONIONEJ I AKTYWNOSCI

  ZAWODOWEJ

  Jestesmy zakladem pracy chronionej. Kto i w jakiej proporcji finansuje od 1 stycznia 2004 r. zusowskie skladki od wynagrodzen naszych pracownikow niepelnosprawnych? Czy przysluguja nam jakies preferencje za tych z nich, ktorzy przeszli na wczesniejsze emerytury lub osiagneli ustawowy wiek emerytalny? Co z refundacja skladek za osoby z lekkim stopniem niepelnosprawnosci?

  - Od 1 stycznia nie zmienily sie zasady finansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne za niepelnosprawnych pracownikow zakladow pracy chronionej (dalej: z.p.ch.). Nadal wiec:

 • czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladkom: emerytalnej (9,76 proc. podstawy wymiaru) i chorobowej (2,45 proc.) naleznej od takiego pracownika finansuje PFRON,

 • czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca naleznym od pracodawcy skladkom: emerytalnej (9,76 proc.) i rentowej (6,5 proc.) finansuje budzet panstwa, a odpowiadajaca skladce wypadkowej - PFRON.

  Preferencje te przysluguja z.p.ch. na wszystkich pracownikow niepelnosprawnych, w tym o lekkim stopniu niepelnosprawnosci. Takze bez wzgledu na to, czy przeszli juz oni na wczesniejsze emerytury, czy tez osiagneli ustawowy wiek emerytalny. Jednak aby je otrzymac, pracodawca musi w tym wypadku w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (poczawszy od skladanej za styczen tego roku) w polu 03 bloku III wpisywac cyfre 2. Oznacza ona pracodawce o statusie z.p.ch. lub z.a.z. Musi takze pamietac o prawidlowym wykazywaniu stopnia niepelnosprawnosci w kodzie tytulu ubezpieczenia (szosty znak).

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3, 8 i 9 uzon, zalacznik nr 19 oraz czesc XVII zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  Czy nadal w tym roku z.p.ch. sa zwolnione z obowiazku wplaty skladek na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych?

  - Tak. Tu nic sie nie zmienilo. Zwolnienie takie przewiduje ustawa o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy.

  (Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy; tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.)

  DZIALALNOSC GOSPODARCZA

  Wkrotce rozpoczne dzialalnosc gospodarcza. Jestem niepelnosprawny w stopniu znacznym. Slyszalem, ze nalezy mi sie jakies dofinansowanie skladek. Jakie?

  - Owszem. Czytelnikowi przysluguje (jezeli pierwszy raz podejmie sie prowadzenia firmy jako niepelnosprawny) z PFRON dofinansowanie 75 proc. skladek na ubezpieczenie emerytalne. Jezeli skladki oplaca od najnizszej podstawy wymiaru (ktora w styczniu i lutym tego roku wynosi 1296,01 zl), to najnizsza skladka emerytalna za te miesiace wynosi 252,98 zl (19,52 proc. z 1296,01 zl). Ma zatem prawo do dofinansowania w wysokosci 189,73 zl (75 proc. z 252,98 zl).

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3b uzon)

  A jakich formalnosci musze dopelnic, aby je dostac? Czy trzeba zlozyc jakis wniosek?

  - Od 1 stycznia 2004 r. dla niepelnosprawnych podejmujacych pierwszy raz pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza, ktorzy wystepuja o dofinansowanie skladek z PFRON, funkcjonuje nowy kod tytulu ubezpieczenia 05 60 xx. Z kodem tym czytelnik musi sie zglosic do ubezpieczen w ciagu 7 dni od rozpoczecia prowadzenia firmy i nastepnie rozliczac sie co miesiac. Nie trzeba skladac zadnego innego dokumentu.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3b, 8 i 9, czesc I zalacznika nr 20 do rozp. w sprawie drukow)

  Od 5 stycznia tego roku jestem wspolnikiem w spolce partnerskiej. To pierwsza firma, ktora prowadze. Mam orzeczony umiarkowany stopien niepelnosprawnosci. Czy przysluguja mi z PFRON jakies doplaty do zusowskich skladek?

  - Niestety, nie. Z takiego dofinansowania moga bowiem skorzystac prowadzacy dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisow o dzialalnosci gospodarczej (w tym w ramach spolki cywilnej) lub innych przepisow szczegolnych. Tym samym nie maja do niej prawa: wspolnicy jednoosobowych spolek z o.o., jawnych, komandytowych i partnerskiej, a takze tworcy i artysci oraz przedstawiciele wolnych zawodow.

  (Podstawa prawna: art. 25 ust. 3b uzon)

  Jestem absolwentem, indywidualnie prowadze salonik prasowy. Jestem niepelnosprawny w stopniu lekkim. Korzystam z rocznego zwolnienia z obowiazku oplacania skladki emerytalnej. Czy mimo to mam szanse na dofinansowanie skladek z PFRON?

  - Czytelnik korzysta zapewne z rocznego zwolnienia z koniecznosci uiszczania skladki emerytalnej na podstawie ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol. A takim przedsiebiorcom nie przysluguje dofinansowanie skladek z PFRON.

  (Podstawa prawna: art. 4a ustawy z 18 wrzesnia 2001 r. o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol - DzU nr 122, poz. 1325 ze zm., art. 25 ust. 11 uzon)

  KOGO WLICZYC,

  KOGO POMINAC

  Czy w liczbie 25 zatrudnionych decydujacej o tym, z jakim podmiotem uprawnionym do dofinansowania skladek mamy do czynienia, uwzglednia sie niepelnosprawnych zleceniobiorcow?

  - Nie. Do limitu tego wlicza sie tylko pracownikow (z pewnymi wyjatkami) i chalupnikow (wykonujacych prace nakladcza). Dodatkowo nie wszystkich chalupnikow, lecz tylko tych, ktorych umowy o prace nakladcza opiewaja na co najmniej:

 • minimalne wynagrodzenie z grudnia poprzedniego roku (800 zl) - gdy chalupnictwo jest jedynym zrodlem utrzymania danej osoby,

 • polowe minimalnego wynagrodzenia (400 zl) - w pozostalych sytuacjach (gdy chalupnik dorabia).

  (Podstawa prawna: art. 21 ust. 5, art. ust. 5 i 10, art. 28 ust. 3 uzon)

  A co z pobierajacymi zasilki macierzynskie?

  - Tych od 1 stycznia tego roku bierze sie pod uwage przy ustalaniu liczby 25 zatrudnionych. Dotychczas (czyli do konca 2003 r.) nie uwzglednialo sie ich.

  (Podstawa prawna: art. 21 ust. 5, art. ust. 5 i 10, art. 28 ust. 3 uzon)

  Notowala Renata Majewska

  Trudne rachunki dla pracodawcow

 • | ISO-Latin2 |   
  | Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
  | Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
  © Copyright by Presspublica Sp. z o.o.