Pytania i odpowiedzi

w sprawie uprawnien przyslugujacych pracodawcy zatrudniajacemu osoby niepelnosprawne oraz zatrudnionemu niepelnosprawnemu pracownikowi

ODPOWIADAJA: EWA BROZYNA I MAGDALENA ZBRZEZNA

GDY PRACODAWCA ZATRUDNIA NIEPELNOSPRAWNEGO

Zatrudniamy 11 osob, w tym jedna osobe niepelnosprawna, i chcielibysmy uzyskac dotacje, dofinansowanie wynagrodzenia. W jakim procencie wynosiloby to dofinansowanie dla naszej firmy?

- Zasada jest taka, ze kwoty wyjsciowe zostaly w ustawie okreslone dla zakladow pracy chronionej. Od tych kwot procentowo wylicza sie pracodawcom tzw. otwartego rynku pracy ich wyjsciowa wysokosc dofinansowania wynagrodzen. Po pierwsze - spelnia pani przeslanki otrzymania dofinansowania. Przysluguje ono pracodawcy, gdy - jest to jeden przypadek - jego zatrudnienie nie przekracza 25 pracownikow (w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy). Po drugie - trzeba ustalic, w jakiej wysokosci. Jezeli jest to niepelnosprawny bez tzw. szczegolnych schorzen, czyli nie jest to osoba chora psychicznie, uposledzona umyslowo, chora na epilepsje badz niewidoma, to przysluguje pani 70 proc. z kwot, ktore przyslugiwalyby prowadzacemu zaklad pracy chronionej. W tym roku, jezeli osoba, o ktorej mowimy, jest zaliczona do znacznego stopnia niepelnosprawnosci, otrzymalaby pani 70 proc. z 1040 zl. Jezeli jest to osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia, otrzymalaby pani 70 proc. z 880 zl jako kwoty wyjsciowej. I jezeli jest to osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci, dostalaby pani 70 proc. z 400 zl. To wyliczenie polega na tym, ze najpierw trzeba ustalic, ile otrzymalby zaklad pracy chronionej, a on otrzymuje 130, 110 i 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace za grudzien roku poprzedniego. Dopiero od tej kwoty dla otwartego rynku pracy wylicza sie 70 proc. na kazda osobe niepelnosprawna badz jesli jest to osoba niepelnosprawna o szczegolnych schorzeniach - 90 proc.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych DzU nr 123, poz. 776 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji)

Jesli ta osoba pracuje na poletatu, to czy przysluguje na nia tylko polowa tej kwoty?

- Ustawa wyraznie okresla, ze fundusz wyplaca dofinansowanie w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Zatem w takim przypadku bedzie to polowa dofinansowania. Jezeli dofinansowanie bedzie wyzsze niz wynagrodzenie osiagane (brutto), wtedy otrzyma pani jedynie dofinansowanie w wysokosci wynagrodzenia wyplaconego pracownikowi, czyli wynagrodzenia netto. Zasada ta dotyczy tzw. otwartego rynku pracy.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 6 i ust. 5 pkt 1 ustawy o rehabilitacji)

Jesli korzystamy z finansowania skladek na ubezpieczenie spoleczne i np. dostajemy z funduszu 50 zl, to o 50 zl bedzie mniejsza kwota dofinansowania?

- Bedzie sie pomniejszac to dofinansowanie tylko o te czesc, ktora jest wynagrodzeniem pracownika. W pani przypadku (zatrudnienie 11 osob, w tym jednej niepelnosprawnej) na te osobe z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci przysluguje finansowanie ubezpieczenia emerytalnego. Jednak prosze zwrocic uwage na to, ze kwota, ktora panstwo otrzymujecie w ramach finansowania skladek, obejmuje wynagrodzenie, ale i koszty osobowe pracodawcy. Wobec tego pomniejszenie dofinansowania bedzie nastepowalo tylko o te czesc kwoty, ktora stanowi wynagrodzenie pracownika, czyli 9,76 proc. podstawy wymiaru skladki. Tylko w czesci, ktora stanowi wynagrodzenie pracownika, pomniejsza sie dofinansowanie, jezeli czesc ta jest finansowana ze srodkow funduszu.

(Podstawa prawna: art. 26b ust. 4 w zw. z art. 25 ustawy o rehabilitacji)

Czy mozemy korzystac tylko z dofinansowania skladek na ubezpieczenie spoleczne, czy takze z dofinansowania wynagrodzenia?

- Dofinansowanie wyplacane od tego roku nie przysluguje tylko w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie jest juz finansowanie przez fundusz na podstawie innych przepisow ustawy. Dlatego trzeba sprawdzic, jaka czesc wynagrodzenia pracownika finansuje panstwu fundusz.

(Podstawa prawna: art. 26b ust. 4 ustawy o rehabilitacji)

Jaki jest wiek emerytalny sluzb mundurowych? Chodzi o mi policje. Nie wiem bowiem, czy moge starac sie o dofinansowanie z funduszu?

- Zolnierz zawodowy, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, organow bezpieczenstwa publicznego i Sluzby Wieziennej zwolniony ze sluzby nabywa prawo do emerytury, jezeli spelnia lacznie nastepujace warunki: osiagnal wiek emerytalny wynoszacy 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mezczyzn w czasie sluzby wojskowej, w Milicji Obywatelskiej, w organach bezpieczenstwa publicznego, czy w Sluzbie Wieziennej badz w czasie zatrudnienia wykonywanego po zwolnieniu z tej sluzby albo w ciagu 5 lat po zwolnieniu ze sluzby lub ustania zatrudnienia.

Prawo do nizszego wieku emerytalnego nabywa tylko taka osoba, ktora ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat tej sluzby. Jesli osoba, o ktorej mowimy, nie ma prawa do osiagniecia nizszego wieku emerytalnego, to wtedy stosuje sie zasady ogolne, czyli ogolny wiek emerytalny 60 i 65 lat. Jezeli natomiast osoba ta osiagnela nizszy wiek emerytalny dla niej wymagany (a miala prawo go osiagnac, bo ma wymagany okres zatrudnienia i osiagnela go we wlasciwym czasie, czyli w czasie pelnienia sluzby, po zwolnieniu z tej sluzby lub ustaniu zatrudnienia - w ciagu 5 lat albo w czasie zatrudnienia wykonywanego po zwolnieniu ze sluzby), to wowczas jest wylaczona z dofinansowania. Pracodawca nie moze zatem otrzymac dofinansowania z tytulu zatrudnienia takiej osoby.

(Podstawa prawna: § 10 rozporzadzenia Rady Ministrow z 7 lutego 1983 r. - DzU z 83 r. nr 8, poz. 43,ze zm.)

Chodzi mi o ps, czyli osoby niepelnosprawne chore psychicznie, uposledzone umyslowo, chore na epilepsje i niewidome. Ustawodawca odsyla do rozporzadzenia ministra, w ktorym sa podane terminy, wzory itd. Czy zostalo ono juz opublikowane?

- Chodzi o rozporzadzenie w sprawie szczegolnych form pomocy udzielanej pracodawcom prowadzacym zaklady pracy chronionej, miedzy innymi w formie refundacji zwiekszonych kosztow zatrudnienia tych osob. Zostalo ono opublikowane w DzU z 2003 r. nr 125, poz. 1161. Jest to rozporzadzenie z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

Gdzie mozna znalezc przepis mowiacy o pozostawieniu Zakladowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w zakladzie pracy, ktory utracil status zakladu pracy chronionej (z.p.ch.). Od 1 stycznia juz nie jestesmy z.p.ch. Czy mozemy zatrzymac zakladowy fundusz?

- Maja panstwo takie uprawnienie. W razie utraty statusu zakladu pracy chronionej i jednoczesnie osiagania wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 25 proc. mozna zachowac zakladowy fundusz rehabilitacji oraz niewykorzystane srodki tego funduszu, dopoki 25-proc. wskaznik jest utrzymywany.

(Podstawa prawna: art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji)

Czy w dalszym ciagu ten fundusz trzeba dzielic na 3 czesci tak jak w z.p.ch.?

- Niewykorzystane srodki tego funduszu musza panstwo wykorzystac zgodnie z zasadami, jakie obowiazuja prowadzacych zaklady pracy chronionych, czyli wynikajacymi z art. 33 ustawy o rehabilitacji.

(Podstawa prawna: art 33a ustawy o rehabilitacji)

Zatrudniamy osoby niepelnosprawne. Czy czesc zwolnien z podatkow i oplat bedzie przechodzila na zakladowy fundusz?

- Wplywow ze zwolnien z podatkow i oplat juz nie bedzie, bowiem zwolnienia takie dotycza zakladow pracy chronionej, a panstwo juz nie maja tego statusu. Ale srodki juz zgromadzone na zfron musza byc wykorzystane tak, jakby byli panstwo zakladem pracy chronionej. Wyjatkowo maja panstwo prawo zatrzymywac zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych (pracownikow), ale tylko niepelnosprawnych i tylko do gornej granicy pierwszego przedzialu skali podatkowej (tzn. za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod pracownika u pracodawcy przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali). Z tego tytulu maja panstwo prawo do zachowania zaliczek od przychodow tych osob, z tym ze wysokosc zachowywanych zaliczek zalezy od tego, jaki panstwo beda mieli wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych.

(Podstawa prawna: art 38 ust. 2a - c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych - tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Mamy powyzej 40 proc., czyli 100 proc. zaliczek na podatek dochodowy od osob fizycznych - pracownikow niepelnosprawnych przekazuje na zakladowy fundusz.

- Okresla to art. 38 ust. 2a - c ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Prawo to przysluguje w ciagu 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym pracodawca utracil status prowadzacego zaklad pracy chronionej, pod warunkiem utraty statusu poczawszy od 1 stycznia 2004 r.

(Podstawa prawna: art. 18 w zw. z art. 3 pkt 4 ustawy z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - DzU z 2003 r. nr 7, poz. 79)

Czy ten nowy fundusz, ktory bede tworzyla, juz nie bedac z.p.ch., ktory mi sie bedzie gromadzil, wydaje na podobnych zasadach jak ten stary fundusz?

- Ustawa okresla wyraznie, ze wydatkuje pani fundusz tak, jakby posiadala status zakladu pracy chronionej. Jezeli pani ma wplywy na zakladowy fundusz, jest to ciagle ten sam fundusz i musi pani dzielic go na co najmniej 10 proc. z przeznaczeniem na indywidualna pomoc oraz co najmniej 15 proc. na indywidualne programy rehabilitacji.

(Podstawa prawna: art. 33a ustawy o rehabilitacji)

Tylko poprzedni fundusz musze wykorzystac z tytulu z.p.ch., czy takze ten nowy, ktory utworze teraz z tytulu zatrudniania osob niepelnosprawnych?

- Jezeli pani utracila status zakladu pracy chronionej, to od 1 stycznia 2004 r., zeby miec ten bonus z art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, musi pani miec ustalone zatrudnienie i wskaznik zgodnie z art. 21 ust. 1 i 5 oraz 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Wskaznik zatrudnienia ustala sie do 25 osob w przeliczeniu na pelne etaty. W zwiazku z tym musi pani miec zatrudnienie ogolem co najmniej 25 osob. Jesli nie, to nie ma pani wplywow na zakladowy fundusz rehabilitacji, a starym zakladowym funduszem rehabilitacji gospodaruje pani tak, jak zaklad pracy chronionej, dopoki bedzie pani miala co najmniej 25-proc. wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych.

(Podstawa prawna: art. 38 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych - tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Mam powyzej 40-proc. wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, ale zatrudniam 11 osob.

- Art. 38 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych mowi, ze wskaznik zatrudnienia pani ustala na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Ustala sie go do 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty. Jezeli pani nie ma co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty, to zaliczka na podatek dochodowy zalezna od wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w pierwszej skali podatkowej pani nie przysluguje.

(Podstawa prawna: art. 38 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych - tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Nie bedac juz z.p.ch., mam srodki zgromadzone na funduszu zakladowym. Czy mozna w razie zagrozenia utraty plynnosci finansowej raz na 5 lat wykorzystac je na splate zobowiazan w celu utrzymania zagrozonych likwidacja miejsc pracy osob niepelnosprawnych?

- Ten przepis tez pani dotyczy. Pani gospodaruje zakladowym funduszem jak zaklad pracy chronionej. Jezeli istnieje zagrozenie utraty plynnosci finansowej i biegly lub glowny ksiegowy wyda opinie, ze tak jest, to do 70 proc. zakladowego funduszu moze pani przejsciowo przeznaczyc na zaplate zobowiazan. Ale opinia glownego ksiegowego o grozbie utraty plynnosci finansowej musi byc udokumentowana.

(Podstawa prawna: art. 33 ust. 7c w zw. z art. 33a ustawy o rehabilitacji)

DOPLATY

DO WYNAGRODZEN

Na jakie dofinansowanie do wynagrodzen moze liczyc firma, ktora nie jest z.p.ch., ale zatrudnia rencistow, 25 w przeliczeniu na etaty?

- Taka firma musi miec przynajmniej 6--procentowy wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, zeby ubiegac sie o dofinansowanie. Gdyby bylo mniej niz 25 etatow ogolem w zatrudnieniu, to tego wskaznika firma nie musialaby utrzymywac, zeby miec prawo do dofinansowania wynagrodzen.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 2 ustawy o rehabilitacji)

Czy to dofinansowanie bedzie dotyczyc calosci wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych, czy tylko nadwyzki ponad 6-proc. wskaznik?

- Dofinansowuje sie wynagrodzenia zatrudnionych w zakladzie niepelnosprawnych pracownikow. Do kazdego wynagrodzenia osoby niepelnosprawnej zasadniczo przysluguje dofinansowanie. Trzeba jednak ustalic, czy w ogole pracodawca ma prawo do dofinansowania. Jesli ma on 25 pracownikow w zatrudnieniu ogolem w etatach, to musi miec 6-procentowy wskaznik, zeby w ogole miec prawo ubiegania sie o to dofinansowanie. Jezeli to prawo uzyska, to otrzyma dofinansowanie wynagrodzen wszystkich pracownikow niepelnosprawnych, ktorzy nie osiagneli wieku emerytalnego.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji)

Jezeli PFRON bedzie nam refundowal skladke na ubezpieczenie spoleczne, to czy o tyle wiecej pracownik ma miec na liscie plac?

- Finansowanie wynagrodzenia niepelnosprawnego w zakresie skladki na ubezpieczenia spoleczne reguluje art. 25 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776). Jego ust. 7 stanowi, ze nalicza pani skladke na zasadach okreslonych w ustawie o systemie ubezpieczen spolecznych, a roznica miedzy skladka potracona z wynagrodzenia pracownika a odprowadzona do ZUS zostaje u pani. Finansowanie skladki nie ma wiec wplywu na wysokosc wynagrodzenia pracownika.

Mam pytanie w sprawie drukow INF-D-P w pozycji 38, 39, 24. Czy w pozycji 38 jako wynagrodzenie osiagane podaje sie kwote wynikajaca z umowy o prace, czy dolicza sie tez premie, ekwiwalenty dodatkowe?

- Biuro Pelnomocnika Rzadu ds. Osob Niepelnosprawnych zajelo nastepujace stanowisko w tej sprawie: na pewno trzeba doliczyc premie, zarowno regulaminowa, uznaniowa, jak i o konstrukcji mieszanej. Zgodnie ze stanowiskiem biura za wynagrodzenie uwaza sie m.in.: wynagrodzenie za prace takze w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju, wynagrodzenie za czas korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie za czas przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, ale tylko wynagrodzenie, a nie zasilek, oraz premie regulaminowe, uznaniowe i o konstrukcji mieszanej. Wynagrodzenie osiagane obejmuje calosc, czyli pelna wysokosc wynagrodzenia lacznie ze skladkami oraz zaliczka na podatek dochodowy. Wynagrodzenie wyplacone (netto) jest natomiast wynagrodzeniem osiaganym, pomniejszonym o skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne oraz o zaliczke na podatek dochodowy. Chodzi o wynagrodzenie rzeczywiscie osiagniete przez pracownika w danym miesiacu.

(Podstawa prawna: rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych - DzU nr 232, poz. 2330)

Czy obliczajac wynagrodzenie wyplacone, pomniejsza sie wynagrodzenie osiagane o skladke zdrowotna placona przez podatnika - z roznica miedzy 7,75 a 8 proc. w styczniu?

- Wynagrodzenie wyplacone to jest takie, ktore pracownik dostal po potraceniu naleznych od niego skladek i podatku. W jego sklad natomiast wchodzi np. kwota odliczona na splate pozyczki udzielonej pracownikowi z funduszu swiadczen socjalnych, czyli o te wartosc nie obniza sie wynagrodzenia osiaganego. Stanowi ona wynagrodzenie wyplacone.

Czy zatem ustalajac wynagrodzenie wyplacone, nie uwzglednia sie tez zmniejszenia, np. z tytulu skladki na PZU, alimentow?

- Wynagrodzenie osiagane pomniejsza sie tylko o obligatoryjne potracenia z wynagrodzenia, co do ktorych pracodawca jest platnikiem, czyli o skladke na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe, chorobowe i zaliczke na podatek dochodowy. Kwote alimentow wlicza sie do wynagrodzenia wyplaconego, choc jest potracana z wynagrodzenia. Z listy dodaje sie wiec alimenty czy potracenia na pozyczke, np. na fundusz swiadczen socjalnych.

Czy nadal z.p.ch. sa zwolnione z wplaty skladek na fundusz gwarantowanych swiadczen pracowniczych?

- Tak. Nadal jednak placa panstwo skladke od wszystkich pracownikow na fundusz pracy.

(Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy - tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.)

Czy w zakres robot budowlanych finansowanych z zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych czynionych na rzecz osob niepelnosprawnych moge wpisac takie wydatki, jak: wynagrodzenia, przygotowanie kosztorysu, koszty administracyjne?

- Robotami budowlanymi w rozumieniu przepisow prawa budowlanego sa: budowa, rozbudowa, nadbudowa czy tez remont obiektu budowlanego. Wszystkie koszty z tym zwiazane moze pani sfinansowac. Jezeli jest to remont, mozna go sfinansowac w proporcji do liczby stanowisk pracy osob niepelnosprawnych w tym budynku. Do robot budowlanych nie zalicza sie sporzadzenia projektu czy kosztow administracyjnych.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 3 lit. b rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

Dzwonie z zakladu pracy chronionej. Podpisalismy na 54 miesiace umowy na tworzenie nowych miejsc pracy. Wyplata refundacji wystepuje przez 36 miesiecy. Gdy ten okres sie skonczy, czy mozemy na niepelnosprawne osoby korzystac z dofinansowania z PFRON?

- Juz teraz moga panstwo skorzystac z miesiecznego dofinansowania ich wynagrodzen. Dofinansowanie z PFRON nie obejmuje tylko tej czesci wynagrodzenia, ktore jest juz finansowane na podstawie innych przepisow ustawy przez fundusz. Jezeli wynagrodzenie przez staroste nie jest juz finansowane, maja panstwo prawo korzystac z dofinansowania wynagrodzen. Przy czym bedzie sie je pomniejszalo o te czesc, ktora jest finansowana w ramach skladek na ubezpieczenia spoleczne stanowiacych czesc wynagrodzenia - 12,21 proc. w z.p.ch. Jezeli nadal mialaby pani finansowanie wynagrodzenia przez staroste co drugi miesiac, to w tym miesiacu, w ktorym otrzymuje sie dofinansowanie od starosty, moze miec pani prawo do dofinansowania wynagrodzen pomniejszonego, ale zalezy to od tego, jakie wynagrodzenie osiaga pracownik i od wysokosci wczesniej otrzymanych juz srodkow. Art. 26b ust. 4 ustawy wyraznie okresla, ze dofinansowanie nie przysluguje jedynie w czesci finansowanej przez fundusz na podstawie innych przepisow ustawy. Jesli wynagrodzenie za styczen w ogole nie jest finansowane przez staroste, to przysluguje dofinansowanie wynagrodzenia pomniejszone o 12,21 proc. z tytulu finansowania w zakladzie pracy chronionej skladek na ubezpieczenia spoleczne stanowiacych czesc wynagrodzenia.

(Podstawa prawna: art. 26b ust. 4 w zw. z art. 25 i 26 ustawy o rehabilitacji)

W lutym dostaniemy dofinansowanie od starosty.

- Jezeli w ramach srodkow otrzymanych od starosty bedzie sfinansowane pelne wynagrodzenie, to w ramach dofinansowania z art. 26a - c ustawy nie dostana panstwo nic. Jezeli natomiast przez staroste zostanie sfinansowana tylko czesc wynagrodzenia, to mimo wszystko mozna otrzymac czesc dofinansowania wynagrodzen. Istnieje specjalny algorytm, w ktorym po wpisaniu kwot finansowanych skladek i refundacji otrzymywanej od starosty dofinansowanie wynagrodzen zostanie odpowiednio pomniejszone. Moze pani nic nie otrzymac, jezeli z tamtych tytulow dofinansowanie bedzie juz pokrywac wynagrodzenie.

(Podstawa prawna: art. 26b ust. 4 w zw. z art. 25 i 26 ustawy o rehabilitacji)

A co z osobami niedowidzacymi?

- Tak jak kazdy inny niepelnosprawny pracownik takze i ci pracownicy beda objeci dofinansowaniem wynagrodzen. W zakladach pracy chronionej jego wysokosc zalezy tylko i wylacznie od stopnia niepelnosprawnosci. Dodatkowo w zakladach pracy chronionej przysluguje na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 refundacja zwiekszonych kosztow zatrudnienia osob niepelnosprawnych ze szczegolnymi schorzeniami (uposledzeni umyslowo, psychicznie chorzy, epileptycy oraz niewidomi), czyli np. ze zwiekszonego nadzoru, zwiekszonego zuzycia materialow, zwiekszonej absencji chorobowej. Na podstawie tego artykulu wydano rozporzadzenie, w ktorym okreslone sa elementy wniosku i zalaczniki do niego, jakie moga panstwo zlozyc do PFRON, zeby otrzymac te pomoc w formie refundacji zwiekszonych kosztow zatrudnienia wymienionych wczesniej osob niepelnosprawnych. Rozporzadzenie to opublikowano w DzU z 2003 r. nr 125, poz. 1161.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 1 i 3 oraz 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji; rozporzadzenie ministra gospodarki. pracy i polityki spolecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomoc finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych - DzU nr 125, poz. 1161)

JAKA POMOC Z PFRON

Czy moge ubiegac sie o dofinansowanie lub refundacje calosci lub czesci wydatkow poniesionych na likwidacje barier architektonicznych w domu, w ktorym bede prowadzil dzialalnosc gospodarcza?

- Jezeli jest pan osoba niepelnosprawna, to z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czyli we wlasciwym powiecie dla miejsca swojego zamieszkania, moze pan ubiegac sie o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Moze byc ono jednak przyznane osobie niepelnosprawnej w jej prywatnym mieszkaniu, a nie na potrzeby prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

(Podstawa prawna: art. 35a ust. 1 pkt 7 litera d ustawy o rehabilitacji)

Czy przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej dla osob niepelnosprawnych takich udogodnien w ogole nie ma?

- Gdyby pan jeszcze nie podjal dzialalnosci gospodarczej, to moglby pan ze srodkow PFRON uzyskac pozyczke na jej rozpoczecie. Zarejestrowanie dzialalnosci nie jest tozsame z rozpoczeciem dzialalnosci gospodarczej.

Jeszcze nie podjalem dzialalnosci.

- To moze pan ubiegac sie u starosty o pozyczke na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej. Tam dostanie pan odpowiednie wnioski. Pozyczka moze byc udzielona w wysokosci do 30 przecietnych wynagrodzen. Jezeli pan bedzie prowadzil dzialalnosc gospodarcza przez co najmniej 24 miesiace, splacal pozyczke regularnie i spelni pozostale warunki umowy, to moze byc ona umorzona do 50 proc. Jednym z zadan nalozonych w ustawie o rehabilitacji na staroste, a starosta dziala najczesciej w tym zakresie przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jest udzielanie pozyczek na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej dla osob niepelnosprawnych. Srodki na takie pozyczki powiaty dostaja wlasnie z PFRON.

(Podstawa prawna: art. 12 ustawy o rehabilitacji)

Jakie mam mozliwosci sfinansowania ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnospranych zakupu samochodu ciezarowego?

- Ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji mozna sfinansowac przygotowanie, a takze odtworzenie utraconych albo zniszczonych na skutek zdarzen losowych stanowisk pracy osob niepelnosprawnych. Sa tam w szczegolnosci wymienione maszyny, urzadzenia. Jednak stanowisko pracy to waskie pojecie i nie to samo co miejsce pracy. Jest to wiec waska przestrzen robocza, w ktorej pracownik albo zespol pracownikow wykonuja prace. Samochod ciezarowy moze pani dostosowac do potrzeb osoby niepelnosprawnej, ale ze srodkow zfron nie moze go pani zakupic.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 3 rozporzadzenia z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

A czy moge kupic nieduzy dostawczy samochod, korzystajac z indywidualnych programow rehabilitacji?

- Nie ma mozliwosci sfinansowania zakupu takiego samochodu ani z indywidualnych programow rehabilitacji, ani na podstawie § 2 pkt 3 wczesniej wymienionego rozporzadzenia. Mozna jednak kupic samochod na dowozenie do pracy i z pracy osob niepelnosprawnych majacych trudnosci w korzystaniu z publicznych srodkow transportu, np. vana 6- -osobowego. Rano moze pani dowozic pracownikow do pracy, po poludniu odwozic ich do domu, a w pozostalym czasie wykorzystywac na rzecz firmy, nieracjonalne byloby bowiem, gdyby w pozostalym czasie samochod stal.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 9 rozporzadzenia z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

Czy moze to byc mikrobus, ktory ma skladane siedzenia? Czy oprocz transportu osob niepelnosprawnych do pracy i z pracy moge go wykorzystywac na inne potrzeby?

- W calosci moze pani sfinansowac zakup mikrobusa na dowozenie do pracy i z pracy osob niepelnosprawnych. Jesli jednak bedzie pani wykorzystywala to auto rowniez na wlasne potrzeby zakladu pracy chronionej, to utrzymanie go bedzie pani finansowala ze srodkow zfron w czesci proporcjonalnej do wykorzystywania na dowozenie niepelnosprawnych do pracy i z pracy. W koszty utrzymania bedzie wchodzilo np. wynagrodzenie kierowcy tego samochodu czy naprawy, zakup benzyny itd.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 9 rozporzadzenia z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

NIEPELNOSPRAWNY

W AUCIE

Chodzi mi o pokrycie ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych wydatkow poniesionych przez pracownika osobe niepelnosprawna z druga grupa na dojazd z pracy do domu wlasnym samochodem. Czy w umowie, ktora z nim bede zawierac, moge mu udzielic indywidualnej pomocy?

- Moze pani udzielic pracownikowi niepelnosprawnemu indywidualnej pomocy na ubezpieczenia komunikacyjne, ryczalty samochodowe dla osob zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci oraz dla osob o lekkim stopniu niepelnosprawnosci z uszkodzeniem narzadu ruchu. Moze to byc sfinansowane z zakladowego funduszu rehabilitacji.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 12 lit. m rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

Czy umowe z takim pracownikiem powinnam spisac za jazdy lokalne wlasnym samochodem, czy wyznaczyc, ze to jest dojazd z pracy do domu? W naszej firmie obowiazuje limit 300 km na jazdy lokalne.

- Dojazdy do pracy i z pracy reguluje inny przepis (tj. § 2 pkt 9 rozporzadzenia) i dotyczy on srodkow ogolnych zakladowego funduszu rehabilitacji. Natomiast § 2 pkt 12 lit. m rozporzadzenia mowi o ryczaltach przyznawanych w ramach pomocy indywidualnej. A ryczalty przyznaje sie na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych. W § 2 pkt 12 lit. m znajduja sie ubezpieczenia komunikacyjne i ryczalty samochodowe, a zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury ryczalty przyznaje sie na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych. Dlatego powinna pani zawrzec z pracownikiem umowe na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych do jazd lokalnych na terenie miasta.

W ktorym Dzienniku Ustaw to rozporzadzenie moge znalezc?

- Jest to rozporzadzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow sluzbowych samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebedacych wlasnoscia pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271). Choc przepisy w tym zakresie zostaly zmienione, to rozporzadzenie stosuja pracodawcy tzw. budzetowki, a pozostali pracodawcy - albowiem wprowadzono zmiany do kodeksu pracy - jesli ustala w umowie lub w regulaminie wynagradzania albo w ukladach zbiorowych. Jesli pani nie ma ustalonego tego ani w umowie o prace z pracownikiem, ani w regulaminach, ani w innym dokumencie zakladowym, to moze pani posilkowac sie tym rozporzadzeniem ministra infrastruktury.

Jeszcze jedna bardzo wazna zmiana dotyczy ryczaltow. Od 1 stycznia 2004 r. dla pelnosprawnych sa przychodem podlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Moim zdaniem jednak ryczalty dla niepelnosprawnego, poniewaz jest to indywidualna pomoc na rehabilitacje, powinny byc zwolnione z podatku dochodowego.

(Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych - tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176)

Jezeli jest to pokrywane z zakladowego funduszu rehabilitacji, to jest to zwolnione.

- Dla wlasnego bezpieczenstwa doradzam jednak, zeby pani to pytanie zadala na pismie urzedowi skarbowemu. Moze ono brzmiec w ten sposob: "Na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 97 r. Ordynacja podatkowa zwracam sie z uprzejma prosba o udzielenie odpowiedzi, czy ryczalty samochodowe wyplacane niepelnosprawnym pracownikom na podstawie § 2 pkt 12 lit. m rozporzadzenia z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych sa zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych". Potem musi pani przedstawic stanowisko firmy w tej sprawie: "Naszym zdaniem ryczalty te sa swiadczeniem na rehabilitacje zawodowa, gdyz ulatwiaja prace pracownikom niepelnosprawnym i sa objete zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych". Jesli urzad potwierdzi pani to stanowisko, bedzie pani sie do niego stosowala.

Zatem radzi mi pani, aby w umowie z pracownikiem wpisac "wykorzystywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych i do jazd lokalnych". Czy mam okreslic, ile to jest kilometrow?

- Wpisac nalezy: "Wykorzystywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych i do jazd lokalnych". Moze pani okreslic liczbe kilometrow. Decyzja nalezy do pani.

A czy pojecie "dojazd z pracy do domu" jeszcze istnieje?

- Tak. Z zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych finansowane moga byc koszty dowozenia lub dojazdu do pracy i z pracy osob niepelnosprawnych majacych trudnosci w korzystaniu z publicznych srodkow transportu. Ale jest to finansowanie ze srodkow ogolnych zfron. Moze obejmowac m.in. koszty zakupu przez pracodawce samochodow niezbednych do przewozenia osob niepelnosprawnych. Na podstawie tego przepisu ma pani takze mozliwosc udzielenia pracownikowi niepelnosprawnemu wsparcia na dojazdy do pracy i z pracy. Ponadto mozna sie posilkowac rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r., bo nikt tego nie zakazuje. Trzeba jednak zwrocic uwage, ze niepelnosprawny musi miec trudnosci w korzystaniu z publicznych srodkow transportu. A kto ma takie trudnosci? Oczywiscie, ze ten, kto ma uszkodzenia narzadu ruchu. Ale rowniez osoba niepelnosprawna, ktora ma duza odleglosc do dojechania do pracy i tam nie ma zadnego srodka transportu, np. mieszka poza miejscem pracy i nie ma zadnych autobusow albo zostalo zlikwidowane polaczenie kolejowe.

(Podstawa prawna: § 2 pkt 9 rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

A jezelibym to finansowala z indywidualnej pomocy, to czy musi byc jeszcze dolaczony wniosek lekarski?

- Taka pomoc jest przyznawana na wniosek pracownika. Dodatkowo indywidualna pomoc jest od 28 sierpnia 2003 r. uzalezniana od sytuacji materialnej lub losowej osoby niepelnosprawnej.

(Podstawa prawna: § 3 pkt 3 rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych - DzU z 1999 r. nr 3, poz. 22 ze zm.)

CZAS PRACY

Mamy status zakladu pracy chronionej. Jaki jest przecietny miesieczny wymiar czasu pracy pracownikow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu w sprawie dofinansowania do wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych? Czy podlega zmianie, jezeli ktos jest na urlopie bezplatnym, wychowawczym czy jest w wojsku?

- Jezeli pracownik w czesci miesiaca jest na urlopie bezplatnym, to przysluguje dofinansowanie wynagrodzenia, pod warunkiem ze je otrzymal za ten miesiac. Jesli ktos nie pobiera w danym miesiacu wynagrodzenia w ogole, to pracodawca nie ma dofinansowania z tego tytulu. Gdyby pracownik o znacznym stopniu niepelnosprawnosci zatrudniony w pelnym wymiarze czasu pracy poszedl na urlop bezplatny w polowie miesiaca, to w tym miesiacu pozostaje zatrudniony na pelny etat. Np. wzial urlop bezplatny w polowie stycznia na dalsza czesc tego miesiaca oraz luty i marzec. W styczniu byl w zatrudnieniu, pracowal na pelny etat i osiagnal wynagrodzenie. Pracodawca zatem dostanie dofinansowanie w wysokosci pelnej, przyslugujacej na pracownika ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci (1040 zl), pomniejszone o te skladke, jaka zostala juz na podstawie art. 25 ustawy sfinansowana w ramach wynagrodzenia pracownika. Jednak roznica miedzy dofinansowaniem a wynagrodzeniem osiaganym bedzie podlegala przekazaniu na zakladowy fundusz rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji. W zakladzie pracy chronionej w takim wypadku nie ma znaczenia kwota wyplaconego wynagrodzenia. Ma natomiast znaczenie to, czy w ogole je pan wyplaci; jesli nie, to nie dostanie pan dofinansowania, co wynika z rozporzadzenia. Dofinansowanie to oblicza sie od 800 zl jako minimalnego wynagrodzenia za prace za grudzien roku poprzedniego. Znaczny stopien niepelnosprawnosci to dla z.p.ch. 1040 zl, umiarkowany - 880 zl, a lekki stopien niepelnosprawnosci - 400 zl kwoty wyjsciowej dofinansowania.

(Podstawa prawna: art. 26a ust. 1 pkt 1 - 3 i ust. 3 ustawy o rehabilitacji)

Zatem ten przecietny wymiar czasu pracy w wiekszosci wypadkow, jezeli ktos pozostawal w zatrudnieniu w pelnym wymiarze, to bedzie po prostu jeden etat. Czy np., gdy ktos byl zatrudniony na pelny etat, pracowal pol miesiaca i byl zwolniony, wtedy bedzie 0,5?

- Tak, w wiekszosci wypadkow wymiar nie bedzie sie zmienial. W rozporzadzeniu jest natomiast algorytm, ktory stanowi o tym, ze panu wyjdzie dofinansowanie za pol miesiaca, jesli pracownik niepelnosprawny byl zatrudniony przez pol miesiaca i nastepnie stosunek pracy rozwiazano.

(Podstawa prawna: rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych - DzU nr 232, poz. 2330)

Czy tak samo oblicza sie dofinansowanie, gdy pracownik wezmie pol miesiaca urlopu bezplatnego?

- Nie, przy urlopie bezplatnym nie stosuje sie tej zasady. Pracownik pozostaje w zatrudnieniu w wymiarze czasu pracy wynikajacym z umowy. Natomiast ma znaczenie dla wysokosci dofinansowania, jezeli np. w polowie miesiaca zmienia sie stopien niepelnosprawnosci ze znacznego na umiarkowany - z wyliczen wyjdzie odpowiednia kwota. Pan dostanie program z PFRON, ktory bedzie pomocny w wyliczeniu dofinansowania. Nalezy tylko podstawic dane i kwota dofinansowania bedzie sama wychodzila.

(Podstawa prawna: rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych - DzU nr 232, poz. 2330)

Czy dla wyliczen przecietnego wymiaru czasu pracy ma znaczenie zwolnienie pracownika w trakcie miesiaca?

- Tak, ale takze zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiaca albo zmiana orzeczenia w trakcie miesiaca (zmiana stopnia niepelnosprawnosci, wygasniecie orzeczenia) oraz osiagniecie wieku emerytalnego. Np. raz pan moze go wpisac do znacznego, a raz do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci albo np. do polowy stycznia mial lekki stopien, a od polowy przyznano mu umiarkowany, wtedy pan wstawi go np. na 15 dni jako lekki, a nastepne 16 jako umiarkowany.

(Podstawa prawna: rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych - DzU nr 232, poz. 2330)

W naszym zakladzie pracy chronionej czas pracy dla osob zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci wynosi na pelny etat 7 godzin dziennie. Jesli pracownik pracuje w niepelnym wymiarze czasu pracy, np. 6 godzin, czy nalezy jego wymiar czasu pracy przeliczyc w stosunku do 7, czy do 8 godzin?

- Jego wymiar czasu pracy nalezy odnosic do 7 godzin, bo czas pracy w pelnym wymiarze dla takiej osoby wynosi 7 godzin na dobe i 35 godzin tygodniowo.

(Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji)

Jestem osoba niepelnosprawna. Pracuje 7 godzin na dobe, 35 godzin tygodniowo. Czy moge pracowac np. w systemie 12-godzinnym przynajmniej raz w tygodniu?

- Moze pani, jezeli na pani wniosek lekarz przeprowadzajacy badania profilaktyczne pracownikow albo ten, ktory sprawuje nad pania opieke wyrazi na to zgode. Wtedy do pani stosuje sie przepisy kodeksu pracy w zakresie czasu pracy. Taka zgode lekarza pani przedstawi pracodawcy.

(Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji)

Czy moge pracowac na innym etacie? Czy musze miec tylko 35 godzin tygodniowo?

- Jezeli lekarz wyrazi zgode, to pani moze pracowac w wymiarze przekraczajacym 7 godzin na dobe i 35 godzin tygodniowo. Przepisy nie okreslaja, czy ma to byc zatrudnienie u jednego, czy u kilku pracodawcow. To ma mniejsze znaczenie. Podstawowe znaczenie ma to, czy lekarz w ogole taka zgode wyda. Decyzje podejmuje pani, chcac pracowac dluzej, i lekarz, ktory ponosi odpowiedzialnosc za to, ze uznaje, iz moze pani pracowac w wiekszym wymiarze.

(Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji)

URLOP WYPOCZYNKOWY

Czy po zmianie kodeksu pracy od 1 stycznia 2004 r. urlopow zdrowotnych (tzn. dodatkowych 10-dniowych urlopow wypoczynkowych z ustawy o rehabilitacji) rowniez musimy udzielac w odniesieniu do wymiaru czasu pracy pracownika? Jesli np. pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu, to ma urlop zmniejszony o polowe. Czy urlop zdrowotny wypoczynkowy rowniez trzeba zmniejszyc takiemu pracownikowi?

- Z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci przysluguje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Do tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przyslugujacego z ustawy maja zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczace urlopu wypoczynkowego, bo to jest tez urlop wypoczynkowy. Zatem wymiar takiego dodatkowego urlopu dla niepelnoetatowca nalezy zmniejszyc.

(Podstawa prawna: art. 19 i art. 66 ustawy o rehabilitacji)

Czy tzw. urlopu rehabilitacyjnego (udzielanego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych) udziela sie lacznie z urlopem wypoczynkowym? Czy podlega on tym samym zasadom co urlop wypoczynkowy udzielany na podstawie kodeksu pracy?

- Jest to normalny urlop wypoczynkowy, z tym ze dodatkowy jego wymiar. Stad stosuje sie do niego wszystkie zasady dotyczace urlopu wypoczynkowego okreslone w kodeksie pracy.

(Podstawa prawna: art. 19 i art. 66 ustawy o rehabilitacji)

Jezeli niepelnosprawny pracownik pracuje tylko czesc roku, np. odchodzi z firmy we wrzesniu, czy wymiar jego urlopu podlega zasadzie proporcjonalnosci?

- Tak, stosuje sie tu przepisy kodeksu pracy. Regula szczegolna dotyczy sytuacji, w ktorej pracownik w tym samym roku korzysta z urlopu dodatkowego i ze zwolnienia na turnus. Wtedy laczny wymiar tych dwoch podstaw zwolnienia nie moze przekroczyc 21 dni roboczych. Jest to norma szczegolna, dotyczaca urlopu dodatkowego w ustawie o rehabilitacji. W pozostalym zakresie stosuje sie kodeks pracy.

(Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy o rehabilitacji)

INNE

Jezeli dokonuje kompensaty z zakladem pracy chronionej, czy bede miec podstawe do obnizenia sobie wplaty na PFRON, uzyskujac od tego zakladu stosowna informacje?

- Tak. W przepisach poprzednio obowiazujacego rozporzadzenia i obecnie obowiazujacego art. 22 ustawy o rehabilitacji okreslono, ze warunkiem obnizenia wplaty jest terminowe uregulowanie naleznosci, przy czym w razie dokonania zaplaty za posrednictwem banku za date zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego tego klienta, ktory kupil produkcje lub usluge. Zaplata za posrednictwem banku jest rownoznaczna z innymi formami zaplaty dopuszczonymi w przepisach finansowo- -ksiegowych i rachunkowych. Przypominam jednak, ze kompensate nalezy udokumentowac na dzien dokonania zaplaty. Przykladowo, jesli pani miala zaplacic 30 stycznia 2004 r., to w dokumentach trzeba zamiescic na 30 stycznia 2004 r. adnotacje o dokonaniu kompensaty.

(Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 7 ustawy o rehabilitacji)

Byl taki okres od 1 stycznia do sierpnia 1998 r., gdy orzecznik ZUS wydawal orzeczenia o czesciowej niezdolnosci do pracy. Byla tez taka interpretacja, zeby utozsamiac je z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. Sa to orzeczenia stale. Mamy ich 5 w firmie. Czy nadal funkcjonuja one jako prawo nabyte, czy tez nalezy cos z tym zrobic?

- Stanowisko biura jest nastepujace: orzeczenie o czesciowej niezdolnosci do pracy wydane od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. traktuje sie na rowni z orzeczeniami o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci do momentu uplywu okresu, na jaki orzeczenie zostalo wydane. Jest to bowiem prawo nabyte. Jesli wiec orzeczenie wydane zostalo na czas nieokreslony, czyli jest stale, to stale przelicza sie je na umiarkowany stopien niepelnosprawnosci. Wynika to z tego, ze w tym okresie osoby te mialy prawo do takiego uznawania ich orzeczen i pozniejsza zmiana przepisow nie moze im tego uprawnienia odebrac.

GDZIE SZUKAC PRZEPISOW

W ktorym Dzienniku Ustaw ukazalo sie rozporzadzenie okreslajace elementy wniosku i zalaczniki do tego wniosku, ktore trzeba zlozyc do PFRON, aby otrzymac refundacje zwiekszonych kosztow zatrudnienia?

- Jest to rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (DzU nr 125, poz. 1161). Sa w nim wymienione elementy wniosku i zalaczniki wymagane przy staraniu sie o refundacje zwiekszonych kosztow zatrudnienia.

Czy sa tam okreslone wzory wnioskow?

- Nie ma. Zeby takie wzory obowiazywaly, musialyby byc zalacznikiem do tego rozporzadzenia. Tymczasem rozporzadzenie nie okreslilo zadnego wzoru. Stad ma pani prawo zlozyc wniosek w dowolnie przez siebie przyjety sposob. Musi on jednak zawierac elementy wymienione w rozporzadzeniu. Trzeba tez dolaczyc wymagane zalaczniki.

(Podstawa prawa: § 3 ust. 2 i § 25 ust. 1 rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych - DzU nr 125, poz. 1161)

Jestem po amputacji nogi. Od stycznia mam okreslony stopien niepelnosprawnosci. Czy moge korzystac z uprawnien przyslugujacych na podstawie art. 8 ust. 1 z 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym?

- Osoba niepelnosprawna o obnizonej sprawnosci ruchowej kierujaca pojazdem samochodowym oznaczonym karta parkingowa moze nie stosowac sie do niektorych znakow drogowych. Chodzi o zakaz ruchu lub postoju. W tej ustawie sa okreslone wymogi wydania karty parkingowej. Jesli pani ja ma, to ma prawo nie stosowac sie do niektorych zakazow.

(Podstawa prawa: art. 8 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 58, poz. 515)

Czy ukazalo sie juz rozporzadzenie ministra finansow okreslajace, ktore oplaty maja charakter sankcyjny?

- Jeszcze sie nie ukazalo.

Notowala Grazyna Ordak

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.