WYJASNIENIA

Spis sekcji:A ROLNICTWO, LOWIECTWO I LESNICTWO

Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktow rolniczych i lesnych pochodzenia roslinnego i zwierzecego w zakresie:

- uprawy i hodowli roslin, rowniez i upraw lesnych,

- chowu i hodowli zwierzat, z wyjatkiem ryb i innych zwierzat wodnych,

- pozyskiwania zwierzat lownych,

- pozyskiwania drewna i surowcow lesnych,

- pozyskiwania surowych produktow zwierzecych, oraz zwiazana z tym zakresem dzialalnosc uslugowa, z wyjatkiem celow sportowych i rekreacyjnych.


01.11.A Uprawa zboz

Podklasa ta obejmuje:

- uprawe zboz, z wyjatkiem kukurydzy cukrowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.12.A.

01.11.B Uprawa ziemniakow, korzeni i bulw o duzej zawartosci skrobi i inuliny

Podklasa ta obejmuje:

- uprawe ziemniakow oraz korzeni i bulw z duza zawartoscia skrobi i inuliny, w tym cykorii korzeniowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy cykorii salatowej, sklasyfikowanej w 01.12.A,

- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A.

01.11.C Uprawa roslin przemyslowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

- uprawe roslin przemyslowych: oleistych, wloknistych, garbnikodajnych, burakow cukrowych, chmielu, tytoniu, roslin stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetykow, preparatow farmaceutycznych, srodkow owadobojczych i grzybobojczych itp.,

- uprawe roslin pastewnych, w tym traw, oraz uprawe pozostalych roslin, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- produkcje nasion roslin przemyslowych i pastewnych,

- suszenie lisci tytoniu,

- roszenie roslin wloknistych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,

- uprawy kwiatow i ozdobnych roslin ogrodniczych, sklasyfikowanej w 01.12.B,

- uprawy orzechow jadalnych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- uprawy roslin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- uprawy roslin sluzacych do produkcji napojow, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- zbierania jagod i orzechow lesnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,

- pozyskiwania produktow lesnych i innych dziko rosnacych surowcow roslinnych, sklasyfikowanego w 02.01.A.

01.12.A Uprawa warzyw

Podklasa ta obejmuje:

- uprawe warzyw: kapustnych, straczkowych, dyniowatych, korzeniowych, cebulowych, salaty, pomidorow itp.,

- uprawe roslin przyprawowych: kopru, majeranku, bylicy, estragonu, itp.,

- uprawe kukurydzy cukrowej,

- uprawe cykorii salatowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy ziemniakow, sklasyfikowanej w 01.11.B,

- uprawy cykorii korzeniowej, korzeni i bulw z duza zawartoscia skrobi i inuliny, sklasyfikowanej w 01.11.B,

- zbierania jagod i orzechow lesnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,

- uprawy roslin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z.

01.12.B Uprawa grzybow, kwiatow i ozdobnych roslin ogrodniczych; szkolkarstwo roslin sadowniczych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

- uprawe grzybow,

- pozyskiwanie grzybow lesnych i lakowych,

- uprawe roslin kwiatowych i innych ozdobnych roslin ogrodniczych,

- uprawy szkolkarskie roslin sadowniczych i ozdobnych,

- uprawe materialow szkolkarskich (np.. podkladek, siewek, zrazow),

- produkcje nasion kwiatow, owocow i warzyw.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zbierania jagod i orzechow lesnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,

- uprawy choinek swiatecznych, sklasyfikowanej w 02.01.A,

- dzialalnosci lesnych szkolek sklasyfikowanej w02.01.B.

01.13.Z Produkcja owocow, orzechow oraz uprawa roslin wykorzystywanych do produkcji napojow i przypraw

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje owocow: jablek, gruszek, sliwek, wisni, czeresni, moreli, brzoskwin, porzeczek, agrestu, truskawek itp.,

- produkcje winogron na wino i do bezposredniego spozycia,

- produkcje orzechow jadalnych,

- uprawe roslin przyprawowych: anyzku, bazylii, kolendry, kminku, gorczycy, gozdzikow itp.,

- uprawe roslin sluzacych do produkcji napojow (uprawy strefy miedzyzwrotnikowej: kawy, herbaty, kakao),

- zbieranie jagod i orzechow lesnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy roslin przemyslowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,

- wytwarzania kakao, sklasyfikowanego w 15.84.Z,

- przetworstwa kawy i lisci herbaty, sklasyfikowanego w 15.86.Z,

- przetworstwa przypraw, sklasyfikowanego w 15.87.Z,

- wytwarzania win gronowych, sklasyfikowanego w 15.93.Z,

- wytwarzania win owocowych, sklasyfikowanego w 15.94.Z.

01.21.Z Chow i hodowla bydla

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje surowego mleka krowiego.

- produkcje zywca wolowego

- hodowle bydla zarodowego

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z chowem i hodowla bydla, sklasyfikowanej w 01.42.Z,

- przetworstwa mleka poza miejscem hodowli, sklasyfikowanego w15.51.Z.

01.22.Z Chow i hodowla owiec, koz, koni, oslow, mulow

Podklasa ta obejmuje:

- chow i hodowle koni, oslow, mulow,

- chow i hodowle owiec i koz,

- produkcje surowej welny,

- produkcje surowego mleka koziego i owczego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- strzyzenia owiec na zlecenie i pozostalej dzialalnosci uslugowej zwiazanej z chowem i hodowla owiec, koz, koni, oslow, mulow, sklasyfikowanych w 01.42.Z,

- produkcji welny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

- pozyskiwania surowych skor konskich, owczych, kozich, sklasyfikowanego w 15.11.Z,

- dzialalnosci stajni koni wyscigowych sklasyfikowanej w 92.62.Z,

- uslug zwiazanych z jazda konna rekreacyjna, sklasyfikowanych w 92.72.Z

01.23.Z Chow i hodowla trzody chlewnej

Podklasa ta obejmuje:

- chow i hodowle loch i knurow,

- produkcje tucznikow przeznaczonych na rzez.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z chowem i hodowla trzody chlewnej, sklasyfikowanej w 01.42.Z,

- pozyskiwania surowych skor swinskich, sklasyfikowanego w 15.11.Z.

01.24.Z Chow i hodowla drobiu

Podklasa ta obejmuje:

- chow i hodowle drobiu: kur, perliczek, indykow, kaczek, gesi, strusi,

- produkcje jaj ptasich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- chowu i hodowli golebi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z chowem i hodowla drobiu, sklasyfikowanej w 01.42.Z,

- produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 15.12.Z.

01.25.Z Chow i hodowla zwierzat pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- chow i hodowle pszczol; produkcje miodu oraz wosku pszczelego,

- chow i hodowle jedwabnikow; produkcje kokonow jedwabnikow,

- chow i hodowle krolikow,

- chow i hodowle golebi,

- chow i hodowle zwierzat domowych,

- chow i hodowle zab,

- chow i hodowle zwierzat futerkowych; produkcje skor zwierzat futerkowych,

- chow i hodowle dzdzownic, mieczakow i innych zwierzat, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z chowem i hodowla zwierzat, sklasyfikowanej w 01.42.Z,

- produkcji skor pochodzacych z myslistwa i lowiectwa, sklasyfikowanej w 01.50.Z,

- tresury psow obronnych, sklasyfikowanej w 74.60.Z,

- dzialalnosci ogrodow zoologicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z.

- tresury zwierzat domowych, sklasyfikowanej w 92.72.Z,

01.30.Z Uprawy rolne polaczone z chowem zwierzat (dzialalnosc mieszana)

Podklasa ta obejmuje:

- uprawy rolne polaczone z chowem zwierzat w jednostkach prowadzacych dzialalnosc mieszana, w ktorych stopien specjalizacji nie przekracza 66% w jednej dziedzinie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci jednostek zajmujacych sie roznymi uprawami lub roznym chowem i hodowla zwierzat, sklasyfikowanych wedlug przewazajacej dzialalnosci,

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z uprawami rolnymi lub z chowem i hodowla zwierzat, sklasyfikowanej w 01.41.A lub 01.42.Z w zaleznosci od rodzaju dzialalnosci uslugowej.

01.41.A Dzialalnosc uslugowa zwiazana z uprawami rolnymi

Podklasa ta obejmuje prowadzona na zlecenie dzialalnosc uslugowa

zwiazana z uprawami rolnymi, warzywnictwem i ogrodnictwem:

- przygotowanie pol, ogrodow i sadow do uprawy,

- zagospodarowanie trwalych rolniczo - naturalnych uzytkow zielonych - lak i pastwisk,

- siew, sadzenie i prace pielegnacyjne,

- nawozenie i zraszanie oraz ochrone upraw przed szkodnikami i chorobami, w tym rowniez uslugi agrolotnicze,

- sprzet zboz i innych upraw; zbior warzyw i owocow,

- przycinanie galezi drzew i krzewow owocowych,

- przygotowanie zbiorow do sprzedazy przez: oczyszczanie, obcinanie, sortowanie, suszenie, wyluskiwanie itp.,

- uruchamianie i obsluge systemow irygacyjnych dla celow rolniczych,

- wynajem maszyn i urzadzen rolniczych z obsluga.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uslug zwiazanych z terenami zielonymi, sklasyfikowanych w 01.41.B,

- przygotowania i przedzenia wlokien bawelnianych, sklasyfikowanychw 17.11.Z,

- przygotowania i przedzenia wlokien lnianych i pozostalych wlokien lykowych, sklasyfikowanych w 17.14.Z,

- dzialalnosci handlowej agentow zajmujacych sie kupnem i sprzedaza plodow rolnych, sklasyfikowanej w 51.1,

- dzialalnosci agronomow, sklasyfikowanej w 74.14.Z,

- organizacji pokazow i targow rolniczych, sklasyfikowanej w 74.84.A.

01.41.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z zagospodarowaniem terenow zieleni

Podklasa ta obejmuje prowadzona na zlecenie dzialalnosc zwiazana

z utrzymaniem ogrodow, parkow, cmentarzy, obiektow sportowych:

- sadzenie, uprawe i utrzymanie roslin (prace pielegnacyjne),

- przycinanie zywoplotow i galezi drzew.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uslug zwiazanych z uprawami roslin w ogrodach warzywnych, sklasyfikowanych w 01.41.A,

- projektowania parkow, terenow zielonych sklasyfikowanego w 74.20.A,

- dzialalnosci ogrodow botanicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z rezerwatami przyrody oraz z ochrona dzikiej przyrody przed dewastacja, sklasyfikowanej w 92.53.Z.

01.42.Z Dzialalnosc uslugowa zwiazana z chowem i hodowla zwierzat

Podklasa ta obejmuje prowadzona na zlecenie dzialalnosc uslugowa

zwiazana z chowem i hodowla zwierzat:

- krycie naturalne, sztuczne unasiennianie i ocene wartosci uzytkowej i hodowlanej zwierzat,

- sterylizacje i trzebienie zwierzat,

- czyszczenie i sortowanie jaj,

- zdejmowanie skor zwierzat hodowlanych (zwierzat futerkowych, ptakow, gadow),

- prowadzenie schronisk dla zwierzat (przechowywanie zwierzat nie zwiazane z opieka weterynaryjna),

- uslugi pasterskie i strzyzenie owiec,

- uslugi sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uslug zwiazanych z lowiectwem, sklasyfikowanych w 01.50.Z,

- pozyskiwania skor surowych w rzezni, sklasyfikowanego w 15.11.Z,

- dzialalnosci handlowej agentow i zwiazkow spoldzielczych zajmujacych sie kupnem i sprzedaza zwierzat i produktow pochodzenia zwierzecego, sklasyfikowanej w 51.1,

- dzialalnosci agronomow, sklasyfikowanej w 74.14.Z,

- uslug weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 85.20.Z.

- dzialalnosci stajni koni wyscigowych, sklasyfikowanej w 92.62.Z,

- uslug zwiazanych z jazda konna rekreacyjna, sklasyfikowanych w 92.72.Z.

01.50.Z Gospodarka lowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierzat lownych, lacznie z dzialalnoscia uslugowa

Podklasa ta obejmuje:

- lowiectwo zwierzat w celu pozyskania trofeow, tusz, ich czesci oraz odlowu w celu przesiedlania na inne tereny,

- rozprzestrzenianie i rozmnazanie zwierzat lownych,

- dzialalnosc uslugowa wspomagajaca lowiectwo.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji skor futerkowych, skor gadow i ptakow pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w 01.25.Z,

- chowu i hodowli zwierzat w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanej w 01.25.Z,

- polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 05.01.B,

- produkcji skor surowych pochodzacych z rzezni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

- mysliwstwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.62.Z.

02.01.A Gospodarka lesna

Podklasa ta obejmuje:

- urzadzanie lasu,

- ochrone lasu,

- zagospodarowanie lasu,

- utrzymanie i powiekszanie zasobow i upraw lesnych,

- pozyskiwanie drewna z wyjatkiem skupu,

- pozyskiwanie zywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz plodow runa lesnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zbierania grzybow, sklasyfikowanego w 01.12.B,

- zbierania jagod i orzechow lesnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,

- produkcji wiorow drzewnych, sklasyfikowanej w 20.10.A.

02.01.B Szkolkarstwo lesne

Podklasa ta obejmuje:

- organizowanie, prowadzenie szkolek lesnych i produkcje materialu

sadzeniowego.

02.02.Z Dzialalnosc uslugowa zwiazana z lesnictwem

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi zwiazane z urzadzaniem lasu (w tym inwentaryzacje lesne, oceny i aktualizacje stanu lasow),

- uslugi zwiazane ze szkolkami lesnymi,

- uslugi zwiazane z hodowla lasu (w tym zakladanie upraw lesnych i pielegnowanie upraw, mlodnikow i drzewostanow),

- uslugi zwiazane z ochrona lasu (w tym przeciwpozarowa i przed szkodnikami),

- uslugi zwiazane z pozyskiwaniem drewna, zrywka i podwozem,

- pozostala dzialalnosc uslugowa zwiazana z lesnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zbierania grzybow, sklasyfikowanego w 01.12.B,

- zbierania jagod i orzechow lesnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,

- dzialalnosci uslugowej wspomagajacej lowiectwo, sklasyfikowanej w 01.50.Z.

B RYBOLOWSTWO I RYBACTWO

Sekcja ta obejmuje:

- polowy i hodowle ryb, skorupiakow, mieczakow i innych zwierzat oraz organizmow wodnych,

- wielorybnictwo,

- polowania na zwierzeta wodne z wyjatkiem ssakow,

- pozyskiwanie (polawianie i wydobywanie) organizmow wodnych i produktow tych organizmow: perel, korali, gabek, muszli, wodorostow,

- dzialalnosc uslugowa zwiazana z rybolowstwem i rybactwem.


05.01.A Rybolowstwo w wodach przybrzeznych i srodladowych

Podklasa ta obejmuje:

- polowy ryb w wodach przybrzeznych i srodladowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci gospodarstw rybackich i wylegarni ryb, sklasyfikowanej w 05.02.A,

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z rybolowstwem, sklasyfikowanej w 05.02.B,

- wedkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z

05.01.B Rybolowstwo w wodach morskich

Podklasa ta obejmuje:

- polowy ryb na oceanach i morzach,

- wielorybnictwo,

- polowy ryb na oceanach i wodach morskich, polaczone z przetworstwem i konserwowaniem (dzialalnosc statkow rybackich prowadzacych jednoczesnie przetworstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci gospodarstw rybackich i wylegarni ryb, sklasyfikowanej w 05.02.A,

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z rybolowstwem, sklasyfikowanej w 05.02.B,

- wedkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z,

- polowania na ssaki morskie (z wyjatkiem wielorybow), sklasyfikowanego w 01.50.Z,

- chowu i hodowli ryb morskich, sklasyfikowanych w 05.02.A,

- przetworstwa ryb na statkach zajmujacych sie wylacznie przetworstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nie prowadzacych polowow lub w fabrykach znajdujacych sie na ladzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z,

05.01.C Polowy pozostalych organizmow

Podklasa ta obejmuje:

- polowy mieczakow, skorupiakow i innych organizmow wodnych,

- pozyskiwanie (polawianie, wydobywanie) organizmow wodnych i produktow tych organizmow: perel, korali, gabek, muszli, wodorostow,

- polowy innych organizmow morskich niz ryby polaczone z przetworstwem i konserwowaniem (dzialalnosc statkow rybackich prowadzacych jednoczesnie przetworstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:

- chowu i hodowli zab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

- chowu i hodowli skorupiakow, mieczakow i innych organizmow morskich, sklasyfikowanych w 05.02.A,

- przetworstwa innych polawianych zwierzat morskich niz ryby na statkach zajmujacych sie wylacznie przetworstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nie prowadzacych polowow lub w fabrykach znajdujacych sie na ladzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z

05.02.A Dzialalnosc gospodarstw rybackich i wylegarni ryb, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- chow i hodowle ryb morskich,

- chow i hodowle ryb slodkowodnych w stawach i osrodkach zarybiniowych, w tym zwlaszcza produkcje materialu zarybieniowego,

- chow i hodowle mieczakow, skorupiakow i innych bezkregowcow morskich i slodkowodnych,

- chow i hodowle jadalnych wodorostow morskich.

- chow i hodowle ryb ozdobnych

Podklasa ta nie obejmuje:

- chowu i hodowli zab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

- wedkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z.

05.02.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z rybolowstwem i rybactwem

Podklasa ta obejmuje prowadzona na zlecenie dzialalnosc uslugowa

zwiazana z rybolowstwem i rybactwem:

- ustalanie miejsc skupiania sie ryb,

- zarybianie stawow i innych akwenow,

- ustawianie biernych narzedzi polowu ryb (odjazdek, wegorni),

- przygotowanie zlowionych ryb i innych organizmow wodnych do sprzedazy przez rybaka (jednostke prowadzaca polowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

- naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,

- dzialalnosci weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 85.20.Z.

C GORNICTWO I KOPALNICTWO

Sekcja ta obejmuje:

- wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomoca odwiertow, kopalin wystepujacych w naturze jako ciala stale, ciekle lub gazowe oraz dzialalnosc pomocnicza zwiazana z przygotowaniem kopalin do sprzedazy (mielenie, oczyszczanie, odsalanie, wzbogacanie, itp.) i dzialalnosc uslugowa zwiazana z eksploatacja zloz ropy naftowej i gazu ziemnego, jednakze bez dzialalnosci geologicznej (poszukiwania zloz).


10.10.A Gornictwo i wzbogacanie wegla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie wegla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),

- oczyszczanie, sortowanie wegla kamiennego,

- wzbogacanie wegla kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji koksu i polkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

10.10.B Produkcja brykietow i paliw stalych z wegla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:

- mielenie wegla kamiennego,

- brykietowanie i prasowanie wegla kamiennego,

- produkcje paliw stalych bezdymnych (ekologicznych) z wegla kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji koksu i polkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

10.10.C Dzialalnosc odzyskiwania wegla kamiennego z hald

Podklasa ta obejmuje:

- odzyskiwanie wegla kamiennego w ramach rekultywacji i likwidacji hald kopalnianych.

10.20.A Gornictwo wegla brunatnego

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie wegla brunatnego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),

- oczyszczanie, odwadnianie, sortowanie, mielenie i wzbogacanie wegla brunatnego.

10.20.B Produkcja brykietow z wegla brunatnego

Podklasa ta obejmuje:

- brykietowanie wegla brunatnego.

10.30.Z Wydobywanie i wzbogacanie torfu

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie torfu,

- wzbogacanie i brykietowanie torfu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wyrobow z torfu, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

11.10.A Wydobywanie ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie ropy naftowej,

- wysysanie i oddzielanie frakcji plynnych weglowodorow,

- wydobywanie piasku i lupkow bitumicznych do produkcjiropy naftowej,

- produkcje ropy naftowej z piasku i lupkow bitumicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wytwarzania produktow rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 23.20.A

- transportu rurociagami, sklasyfikowanego w 60.30.Z,

- dzialalnosci poszukiwawczej zwiazanej z wystepowaniem zlozropy naftowej, sklasyfikowanej w 74.20.B.

11.10.B Wydobywanie gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie gazu ziemnego,

- wydobywanie kondensatow (skroplin) gazu ziemnego,

- skraplanie i ponowna gazyfikacje gazu ziemnego dlapotrzeb transportu,

- odsiarczanie gazu ziemnego.

11.20.Z Dzialalnosc uslugowa zwiazana z eksploatacja zloz ropy naftowej i gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje prowadzona na zlecenie dzialalnosc uslugowa

zwiazana z eksploatacja zloz ropy naftowej i gazu ziemnego:

- wiercenia i odwierty kierunkowe, poglebianie,

- wznoszenie wiez wiertniczych, naprawe i demontowanie zurawi i wiez wiertniczych,

- cementowanie odwiertow ropy naftowej i gazu ziemnego,

- pompowanie, zatykanie i zamykanie szybow,

- gaszenie pozarow szybow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- prowadzenia prac poszukiwawczych oraz dokonywania pomiarow geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 74.20.B.

12.00.Z Kopalnictwo rud uranu i toru

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie rud uranu i toru,

- koncentracje rud uranu i toru,

- produkcje koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wzbogacania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 23.30.Z,

- produkcji materialu rozszczepialnego i materialu paliworodnego, sklasyfikowanej w 23.30.Z,

- produkcji metalicznego uranu sklasyfikowanej w 23.30.Z.

13 KOPALNICTWO RUD METALI

Dzial ten obejmuje:

- glebinowe i odkrywkowe wydobywanie rud metali i metali rodzimych,

- przygotowanie rud:

- rozdrabnianie, mielenie i plukanie rud,

- koncentracje rud przez separacje magnetyczna lub separacje opartana roznicy ciezarow wlasciwych frakcji,

- flotacje, sortowanie, przesiewanie, suszenie, kalcynowanie i prazenie rud.

Dzial ten nie obejmuje:

- wydobywania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 12.00.Z,

- prazenia pirytow sklasyfikowanego w 24.13.Z,

- produkcji tlenku glinu sklasyfikowanej w 27.42.Z.

13.10.Z Kopalnictwo rud zelaza

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie rud wartosciowych glownie ze wzgledu na zawartosc zelaza,

- wzbogacanie i aglomerowanie rud zelaza.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania i przerobki pirytow i magnetopirytow, sklasyfikowanych w 14.30.B.

13.20.A Kopalnictwo rud miedzi

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie i przerobke rud miedzi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji kamieni miedziowych, sklasyfikowanej w 27.44.A.

13.20.B Kopalnictwo rud cynkowo-olowiowych

Podklasa ta obejmuje:

- wydobycie i przerobke rud cyny, cynku i olowiu.

13.20.C Kopalnictwo rud metali niezelaznych, z wyjatkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-olowiowych

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie i przerobke rud wartosciowych glownie ze wzgledu na zawartosc metali niezelaznych, z wyjatkiem rud miedzi, cynku, olowiu i cyny:

- wydobywanie i przerobke rud antymonu, aluminium (boksytu), cyny, cyrkonu, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, tytanu, wanadu, wolframu,

- wydobywanie i przerobke rud metali szlachetnych: zlota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania i przerobki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 12.00.Z,

- wydobywania i przerobki rud miedzi, sklasyfikowanego w 13.20.A,

- wydobywania i przerobki rud cynkowo-olowiowych, sklasyfikowanego w 13.20.B,

- produkcji tlenku glinu oraz kamieni niklowych, sklasyfikowanej w 27.42.Z i 27.45.Z.

14.11.Z Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie, wstepne wyrownywanie i ciecie kamienia pomnikowegoi budowlanego, takiego jak: marmur, granit, piaskowiec itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopalnictwa mineralow wykorzystywanych w przemysle chemicznym oraz do produkcji nawozow, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B,

- ciecia, formowania, wykanczania kamieni poza kamieniolomami, sklasyfikowanego w 26.70.Z.

14.12.Z Wydobywanie skal wapiennych, gipsu i kredy

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skal wapiennych,

- wydobywanie gipsu i anhydrytu,

- wydobywanie kredy i dolomitu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopalnictwa mineralow wykorzystywanych w przemysle chemicznym oraz do produkcji nawozow, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.13.Z Wydobywanie lupkow

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie oraz wstepna obrobke lupkow dla budownictwa.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania lupkow bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A.

14.21.Z Wydobywanie zwiru i piasku

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie piasku i zwiru dla celow przemyslowych i budowlanych,

- kruszenie i rozdrabniania kamieni, zwiru i piasku.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania piaskow bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A,

- kopalnictwa mineralow wykorzystywanych w przemysle chemicznym oraz do produkcji nawozow, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.22.Z Kopalnictwo gliny i kaolinu

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie gliny, gliny ogniotrwalej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopalnictwa mineralow wykorzystywanych w przemysle chemicznymoraz do produkcji nawozow, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.30.A Kopalnictwo mineralow dla przemyslu chemicznego (z wyjatkiem siarkonosnych)

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie naturalnych soli fosforowych i potasowych,

- wydobywanie naturalnych weglanow baru (barytow i witerytow), naturalnych boranow,

- wydobywanie pigmentow mineralnych i szpatow fluorowych (maczki szpatowej),

- wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopalnictwa surowcow siarkonosnych, sklasyfikowanego w 14.30.B,

- produkcji soli, sklasyfikowanej w 14.40.Z,

- prazenia pirytow, sklasyfikowanego w 24.13.Z,

- produkcji nawozow sztucznych i zwiazkow azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

14.30.B Kopalnictwo surowcow siarkonosnych

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie siarki rodzimej,

- wydobywanie i przerobke pirytow i magnetopirytow,

- wydobywanie naturalnych siarczanow baru i magnezu (kizerytow).

Podklasa ta nie obejmuje:

- prazenia pirytow, sklasyfikowanego w 24.13.Z,

- produkcji nawozow sztucznych i zwiazkow azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

14.40.Z Produkcja soli

Podklasa ta obejmuje:

- wydobywanie soli ze zloz podziemnych, takze poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnie,

- produkcje soli przez odparowanie wody morskiej lub innych slonych wod,

- produkcje solanki i innych roztworow soli,

- rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinacje soli.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 41.00.A.

14.50.Z Pozostale gornictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

- gornictwo i kopalnictwo roznych mineralow i surowcow:

- materialow sciernych, azbestu, maczki krzemionkowejkopalnej, naturalnego grafitu, steatytu, szpatu polnego (skalenia) itp.,

- kamieni szlachetnych, kwarcu, miki itp.,

- naturalnego asfaltu i bitumu.

D PRZETWORSTWO PRZEMYSLOWE

Sekcja ta obejmuje:

- przemyslowa, rzemieslnicza i chalupnicza dzialalnosc produkcyjna, czyli bezposrednie wytwarzanie nowych wyrobow, zarowno w procesie produkcji jednostkowej, jak i seryjnej oraz masowej, z wylaczeniem sklasyfikowanej w innych sekcjach produkcji: gorniczej (SEKCJA C), wody, energii elektrycznej i gazu innego niz gaz ziemny (SEKCJA E), wywolanych plyt i tasm fotograficznych, tasm z zapisem danych, projektow i rysunkow inzynierskich (SEKCJA K), prac artystycznych, wywolanych filmow kinematograficznych, tasm magnetycznych z zapisem dzwieku i obrazu (SEKCJA O),

- montaz czesci skladowych wytwarzanego wyrobu finalnego, instalowanie, naprawy i konserwacje wytwarzanych produktow, z wyjatkami podanymi przy objasnieniach do poszczegolnych podklas,

- dzialalnosc w zakresie uslug produkcyjnych scharakteryzowana w Zasadach Metodycznych,

- zagospodarowanie odpadow, zlomu i wyrobow wybrakowanych,

Produkcja czesci zamiennych do maszyn i urzadzen jest sklasyfikowana w tych samych grupowaniach co produkcja tych urzadzen.


15.11.Z Produkcja miesa, z wyjatkiem drobiowego i kroliczego

Podklasa ta obejmuje:

- uboj zwierzat rzeznych,

- produkcje swiezego, chlodzonego lub mrozonego miesa w tuszachi poltuszach,

- produkcje swiezego, chlodzonego lub mrozonego miesa w kawalkach,

- produkcje skor surowych i skor pochodzacych z rzezni,

- wytapianie jadalnych tluszczow pochodzenia zwierzecego,

- przetwarzanie odpadow zwierzecych z uboju,

- produkcje welny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji miesa drobiowego i kroliczego, sklasyfikowanej w 15.12.Z,

- paczkowania miesa w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

- paczkowania miesa na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.12.Z Produkcja miesa drobiowego i kroliczego

Podklasa ta obejmuje:

- uboj drobiu i krolikow,

- produkcje swiezego lub mrozonego miesa drobiowego i kroliczego,

- produkcje pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- paczkowania miesa drobiowego i kroliczego w handlu hurtowym, sklasyfikowanegow 51.32.Z,

- paczkowania miesa drobiowego i kroliczego na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.A Produkcja konserw, przetworow z miesa, z podrobow miesnych i z krwi

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje miesa suszonego, solonego i wedzonego,

- produkcje wyrobow z miesa, miesa drobiowego, kroliczego i z podrobow: konserw, kielbas, salami, kaszanek, mortadeli, pasztetow, klopsikow, miesa w galarecie, gotowanej szynki, ekstraktow i sosow miesnych,

- produkcje gotowych dan miesnych i podrobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wytapiania jadalnych tluszczow zwierzecych, sklasyfikowanego w 15.11.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 15.13.B,

- produkcji nie oczyszczonych olejow i tluszczow zwierzecych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

- paczkowania miesa i miesa drobiowego w sprzedazy hurtowej, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

- paczkowania miesa, w tym miesa drobiowego na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z wytwarzaniem wyrobow miesnych

15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktow rybolowstwa

Podklasa ta obejmuje:

- przygotowanie i konserwowanie ryb, skorupiakow i mieczakow: mrozenie, zamrazanie w niskich temperaturach, suszenie, wedzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie itp.,

- produkcje wyrobow z ryb, skorupiakow i mieczakow: ryb gotowanych, filetow rybnych, ikry, kawioru, substytutowkawioru itp.,

- produkcje gotowych dan rybnych,

- dzialalnosc statkow na ktorych dokonuje sie wylacznie przetwarzaniei konserwowanie ryb,

- produkcje maczki rybnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji olejow i tluszczow z ryb i ssakow morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

- produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 15.89.Z.

15.31.Z Przetworstwo ziemniakow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wstepnie przyrzadzonych mrozonych ziemniakow,

- produkcje suszonego purre ziemniaczanego,

- produkcje zakasek ziemniaczanych,

- produkcje chrupek ziemniaczanych (chipsow),

- produkcje maki i maczki ziemniaczanej,

- przemyslowe obieranie ziemniakow.

15.32.Z Produkcja sokow z owocow i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje koncentratow i nektarow.

15.33.A Przetworstwo owocow i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- konserwowanie owocow, orzechow i warzyw: zamrazanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,

- wytwarzanie owocowych lub warzywnych produktow spozywczych,

- produkcje dzemow, marmolady i galaretek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 15.33.B,

- produkcji maki i maczki z suszonych warzyw straczkowych, sklasyfikowanej w 15.61.Z,

- konserwowania owocow i orzechow w cukrze, sklasyfikowanego w 15.84.Z.

15.33.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z przetworstwem i konserwowaniem warzyw i owocow

15.41.Z Produkcja nie oczyszczonych olejow i tluszczow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nie oczyszczonych olejow roslinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju slonecznikowego, oleju bawelnianego, rzepakowego, oleju musztardowego, oleju z siemienia lnianego itp.,

- produkcje nieodtluszczonej maki i maczki z nasion roslin oleistych, orzechow lub ziarna oleistego,

- produkcje niejadalnych nie czyszczonych olejow i tluszczow zwierzecych,

- produkcje olejow z ryb i ssakow morskich,

- produkcje uboczna: puchu bawelnianego (lintersu), sruty i makuchow nasion oleistych oraz innych substancji resztkowych powstajacych w niewielkich ilosciach przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzecych tluszczow jadalnych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,

- mielenia kukurydzy metoda mokra, sklasyfikowanego w 15.62.Z,

- produkcji olejkow eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

15.42.Z Produkcja rafinowanych olejow i tluszczow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje rafinowanych olejow roslinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,

- przetwarzanie olejow roslinnych: parowanie, gotowanie, utlenianie, polimeryzacje, odwadnianie, utwardzanie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji oliwy z oliwek wlasnej produkcji, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- produkcji niejadalnych olejow i tluszczow zwierzecych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

- produkcji olejow i tluszczow z ryb i ssakow morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

- produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 15.43.Z.

15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tluszczow jadalnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje margaryny,

- produkcje past do smarowania bedacych mieszanina roznych tluszczow jadalnych,

- produkcje mieszanek tluszczowych dla celow spozywczych.

15.51.Z Przetworstwo mleka i wyrob serow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje spozywczego plynnego mleka: pasteryzowanego, sterylizowanego lub poddanego dzialaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT),

- produkcje smietany i smietanki ze swiezego mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej,

- produkcje mleka w proszku lub zageszczonego, slodzonego lub nieslodzonego,

- produkcje masla,

- produkcje jogurtu i kefiru,

- produkcje serow i twarogow,

- produkcje serwatki,

- produkcje kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji swiezego, surowego mleka krowiego, sklasyfikowanejw 01.21.Z.

15.52.Z Produkcja lodow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje lodow smietankowych i innych lodow jadalnych, takichjak np. lody z owocami.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci lodziarni, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

15.61.Z Wytwarzanie produktow przemialu zboz

Podklasa ta obejmuje:

- przemial zboz: produkcje maki, kasz, maczki i sruty pszennej, przemial zyta, owsa, kukurydzy i innych zboz,

- przemial ryzu: produkcje ryzu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcje maki ryzowej,

- przemial surowcow warzywnych: produkcje maki i maczki z suszonych nasion roslin straczkowych, korzeni lub bulw oraz zorzechow jadalnych,

- wytwarzanie zbozowej zywnosci sniadaniowej,

- wytwarzanie preparowanej maki wieloskladnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatnikow i nalesnikow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji maki i maczki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 15.31.Z,

- mielenia kukurydzy metoda mokra, sklasyfikowanego w 15.62.Z.

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktow skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:

- wytwarzanie skrobi z ryzu, ziemniakow, kukurydzy itp.,

- mielenie kukurydzy metoda mokra,

- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy itp.,

- wytwarzanie glutenu,

- wytwarzanie tapioki,

- wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wytwarzania laktozy, sklasyfikowanego w 15.51.Z,

- produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanegow 15.83.Z.

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierzat gospodarskich

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje gotowych pasz dla zwierzat gospodarskich z uwzglednieniem dodatkow paszowych pochodzenia zwierzecego,

- przygotowanie jednoskladnikowych (nie mieszanych) pasz dla zwierzat gospodarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji maczki rybnej jako paszy dla zwierzat gospodarskich, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

- wytwarzania srut i makuchow nasion roslin oleistych, sklasyfikowanego w 15.41.Z.

15.72.Z Produkcja pasz dla zwierzat domowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pasz i innego pozywienia dla zwierzat domowych (psow, kotow, rybek itd.).

15.81.A Produkcja pieczywa

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje chleba i bulek.

15.81.B Produkcja wyrobow ciastkarskich swiezych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje swiezych ciast, ciastek, ciastek owocowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wytwarzania produktow macznych (makaronow), sklasyfikowanego w 15.85.Z,

- dzialalnosci lokali sniadaniowych, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

15.82.Z Produkcja pieczywa cukierniczego trwalego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje herbatnikow i sucharow oraz "suchych" produktow piekarniczych,

- produkcje ciast i ciastek o przedluzonej trwalosci,

- produkcje pozostalych slodkich lub slonych trwalych wyrobow piekarniczych.

15.83.Z Produkcja cukru

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje i rafinacje cukru (sacharozy) oraz substytutow cukruz syropu trzciny cukrowej, burakow, klonu i palmy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanejw 15.62.Z.

15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobow cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kakao, masla kakaowego, tluszczu i oleju kakaowego,

- produkcje czekolady i wyrobow czekoladowych,

- produkcje wyrobow cukierniczych,

- produkcje gumy do zucia,

- konserwacje w cukrze owocow, skorek owocowych i innych czesci roslin.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji pieczywa trwalego, sklasyfikowanego w 15.82.Z,

- produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 15.83.Z.

15.85.Z Produkcja makaronow, klusek i podobnych produktow macznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje makaronow i klusek: gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,

- produkcje kuskusu.

15.86.Z Przetworstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:

- dekofeinizacje i prazenie kawy,

- produkcje wyrobow kawowych:

- kawy mielonej,

- kawy rozpuszczalnej,

- ekstraktow i koncentratow kawy,

- produkcje substytutow kawy,

- produkcje mieszanek roznych gatunkow herbaty,

- paczkowanie herbaty lacznie z paczkowaniem w jednorazowe torebki,

- produkcje herbat ziolowych (miety, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji herbaty z wlasnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- produkcji mieszanek ziolowych bedacych preparatami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

15.87.Z Produkcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje przypraw korzennych, sosow i podobnych dodatkow do potraw:

- majonezu,

- maki i maczki musztardowej,

- gotowej musztardy,

- produkcje octu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy roslin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- produkcji soli kuchennej, sklasyfikowanej w 14.40.Z.

15.88.Z Produkcja odzywek oraz zywnosci dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcje zywnosci dla specjalnych zastosowan:

- odzywek dla noworodkow,

- odzywek mlecznych i innych dla niemowlat,

- zywnosci dla dzieci,

- zywnosci niskokalorycznej i o zmniejszonej kalorycznosci dla utrzymania wlasciwego ciezaru ciala,

- zywnosci dietetycznej stosowanej przez lekarzy przy leczeniu,

- zywnosci o niskiej zawartosci sodu (lub bez sodu), zawierajacej sole mineralne,

- zywnosci bezglutenowej,

- zywnosci dla diabetykow,

- odzywczych wyrobow spozywczych zalecanych przy nadmiernym wysilku fizycznym, w szczegolnosci dla sportowcow.

15.89.Z Produkcja pozostalych artykulow spozywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zup i bulionow (rosolow),

- produkcje drozdzy,

- produkcje jaj w proszku, zoltek swiezych lub zakonserwowanych, bialek jaj,

- produkcje ekstraktow roslinnych, substancji pektynowych, srodkowzageszczajacych i zelujacych.

15.91.Z Produkcja napojow alkoholowych destylowanych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje destylowanych napojow alkoholowych rowniez z wina: wodek, whisky, brandy, ginu, likierow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji alkoholu etylowego, sklasyfikowanej w 15.92.Z,

- produkcji win gronowych i owocowych, sklasyfikowanej w 15.93.Z i 15.94.Z.

15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje alkoholu etylowego nieskazonego o mocy 80% objetosci lub wyzszej,

- produkcje alkoholu etylowego skazonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji syntetycznego alkoholu etylowego, sklasyfikowanego w 24.14.Z.

15.93.Z Produkcja win gronowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje win gronowych:

- stolowych (deserowych),

- markowych produkowanych w okreslonych regionach,

- musujacych,

- ze skondensowanego moszczu winogronowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji win gronowych z wlasnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

- butelkowania i paczkowania win bez ich przetwarzania, sklasyfikowanego w 51.34.A, 74.82.Z.

15.94.Z Produkcja jablecznika i win owocowych

Podklasa ta obejmuje takze produkcje miodu pitnego.

15.95.Z Produkcja napojow fermentowanych nie destylowanych pozostalych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wermutow i innych win aromatyzowanych ze swiezych winogron.

15.96.Z Produkcja piwa

15.97.Z Produkcja slodow

15.98.Z Produkcja wod mineralnych i napojow bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje (butelkowanie) wod zdrojowych i wod mineralnych,

- produkcje napojow bezalkoholowych, aromatyzowanych, wod slodzonych lub nie slodzonych: lemoniady, oranzady, coli, napojow owocowych tonikow itp..

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji sokow z owocow i warzyw, sklasyfikowanej w 15.32.Z.

16.00.Z Produkcja wyrobow tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow tytoniowych: papierosow, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do zucia, tabaki,

- produkcje tytoniu przemyslowego i regenerowanego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uprawy i wstepnej obrobki lisci tytoniowych, sklasyfikowanej w 01.11.C.

17.11.Z Produkcja przedzy bawelnianej

Podklasa ta obejmuje:

- przygotowywanie wlokien: zgrzeblenie i czesanie wlokien bawelnianych,

- produkcje przedzy bawelnianej,

zarowno w calosci z bawelny, jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nici do szycia, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

17.12.Z Produkcja przedzy welnianej zgrzebnej

Podklasa ta obejmuje:

- przygotowanie wlokien: odtluszczanie i karbonizacje welny, zgrzeblenie,

- wytwarzanie przedzy welnianej, zarowno w calosci z welny, jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.

17.13.Z Produkcja przedzy welnianej czesankowej

Podklasa ta obejmuje:

- czesanie wlokien welnianych - wytwarzanie przedz welnianychczesankowych,

- wytwarzanie przedzy, zarowno welnianej jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.,

- wytwarzanie przedz welnianych czesankowo - zgrzebnych (polczesankowych).

17.14.Z Produkcja przedzy lnianej

Podklasa ta obejmuje:

- trzepanie lnu,

- wytwarzanie przedzy lnianej jak i przedzy z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich.

Podklasa ta nie obejmuje roszenia lnu, sklasyfikowanego w 01.11.C.

17.15.Z Produkcja przedzy z jedwabiu oraz z wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

- rozwijanie, plukanie i skrecanie jedwabiu,

- zgrzeblenie i czesanie odpadow,

- wytwarzanie przedzy z jedwabiu

oraz z udzialem wlokien sztucznych i syntetycznych,

dla celow dziewiarskich, tkackich itp.,

- teksturowanie, skrecanie, laczenie i nitkowanieprzedzy z wlokien sztucznych lub syntetycznych.

17.16.Z Produkcja nici do szycia

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nici do szycia z roznych surowcow i ich mieszanek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji przedzy dziewiarskiej, sklasyfikowanej w17.11.Z - 17.15.Z, 17.17.Z.

17.17.Z Produkcja przedzy z wlokien tekstylnych pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- przygotowywanie i przedzenie pozostalych wlokien tekstylnych, takich jak juta i inne wlokna lykowe,

- produkcje przedzy papierowej do wytwarzania tapet.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wlokien i pakul syntetycznych, wytwarzania pojedynczych przedz (lacznie z przedza o duzej wytrzymalosci i do produkcji dywanow) z wlokien sztucznych i syntetycznych, sklasyfikowanej w 24.70.Z,

- produkcji wlokien szklanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z,

- przedzenia wlokien azbestowych, sklasyfikowanego w 26.82.Z.

17.21.Z Produkcja tkanin bawelnianych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tkanin bawelnianych zarowno w calosci z bawelny,

jak i z udzialem wlokien sztucznych i syntetycznych,

- produkcje innych tkanin bawelnianych, tkanin z kordonku,

tkanin niestrzyzonych na reczniki,

do produkcji imitacji skor futerkowych, gazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

- produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

- produkcji tasm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z,

- produkcji medycznie impregnowanej gazy, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.22.Z Produkcja tkanin welnianych zgrzebnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tkanin zarowno w calosci z welny jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

- produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z

17.23.Z Produkcja tkanin welnianych czesankowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tkanin welnianych czesankowych w calosci z welny,

jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanejw 17.51.Z,

- produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z

17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tkanin z jedwabiu,

jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

- produkcji jedwabnych wstazek, tasm, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

17.25.Z Produkcja tkanin pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tkanin z lnu, konopi,

juty i innych wlokien lykowych

i z przedzy specjalnej,

- produkcje tkanin polipropylenowych,

- produkcje tkanin z wlokien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

- produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

- produkcji waskich tasm i knotow, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji tkanin z przedzy azbestowej, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

17.30.Z Wykonczanie materialow wlokienniczych

Podklasa ta obejmuje:

- wykonczanie materialow wlokienniczych, tkanin i wyrobow wlokienniczych gotowych obcej produkcji w zakresie:

- bielenia, barwienia i drukowania (rowniez termodrukowania) materialow i artykulow wlokienniczych, lacznie z ubraniami,

- apreturowania, suszenia, parowania, dekatyzowania, reperowania, cerowania, sanforyzowania, merceryzowania wyrobow wlokienniczych obcej produkcji, lacznie z ubraniami.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonczanie materialow wlokienniczych wlasnej produkcji, sklasyfikowanego w 17.1, 17.2 i 17.5,

- impregnacji, powlekania, pokrywania i laminowania plastykiem, sklasyfikowanych w 17.54.Z,

- napraw odziezy i artykulow uzytku domowego, sklasyfikowanych w 52.74.Z.

17.40.A Produkcja gotowych artykulow wlokienniczych, oprocz odziezy, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje gotowych artykulow z roznych materialow wlokienniczych:* kocow lacznie z kocami podroznymi,

* bielizny poscielowej, stolowej, toaletowej, kuchennej,

* kolder watowanych, puchowych, jaskow, pufow, poduszek, spiworow itp.,

- produkcje gotowych artykulow wyposazeniowych:

- zaslon, baldachimow, stor, narzut, pokrowcow na ubrania, namaszyny i urzadzenia itp. (w tym rowniez dzianych),

- plocien nieprzemakalnych, namiotow, wyposazenia kempingowego, zagli, markiz przeciwslonecznych, pokrowcow zewnetrznych samochodowych itp.,

- flag, sztandarow, choragwi,

- scierek, kamizelek ratunkowych, spadochronow itp.,

- produkcje tekstylnych czesci kocow elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 17.40.B,

- produkcji tekstylnych artykulow technicznych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji odziezy, sklasyfikowanej w 18,

- produkcji tapet tekstylnych, sklasyfikowanej w 21.24.Z.

17.40.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy wyrobow z brezentu i wyposazenia kempingowego

17.51.Z Produkcja dywanow i chodnikow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wykladzin podlogowych: dywanow, kilimow, chodnikow, mat, plyt dywanowych z materialow wlokienniczych, filcu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji mat plecionych, sklasyfikowanej w 20.52.Z,

- produkcji wykladzin podlogowych z korka, gumy lub plastyku, sklasyfikowanej w zaleznosci od surowca w 20.52.Z, 25.13.B i 25.23.Z,

- produkcji linoleum i innych wykladzin podlogowych o utwardzonej powierzchni, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

17.52.A Produkcja wyrobow powrozniczych i sieciowych, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje szpagatow, wyrobow powrozniczych, lin i kabli z wlokien, tasm wlokienniczych i podobnych materialow impregnowanych lub nie impregnowanych, pokrywanych lub oplatanych guma lub plastykiem,

- produkcje wiazanych sieci ze szpagatow, powrozow lub lin,

- produkcje wyrobow z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statkow, wyladunkowych odbojnikow i amortyzatorow, zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierscienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 17.52.B,

- produkcji siatek zarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palnikow gazowych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji siatek na wlosy, sklasyfikowanej w 18.24.Z.

17.52.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy sieci i wyrobow powrozniczych

17.53.Z Produkcja wloknin

17.54.Z Produkcja wyrobow wlokienniczych pozostalych,

gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tasm lacznie z tasmami zlozonymi z osnowy bez watku

wykonanymi przy uzyciu srodkow klejacych,

- produkcje filcu,

- produkcje etykiet, emblematow itp. z materialow wlokienniczych,

- produkcje ozdob: wstazek, tasiemek, pomponow itp.,

- produkcje tiulow i innych wyrobow azurowych wykonczonych koronka lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi,

- produkcje wyrobow wlokienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych plastykiem,

- produkcje artykulow tekstylnych z waty i wyrobow z waty: podpasek higienicznych i tamponow,

- produkcje przedzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkanina, przedzy lub tasm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych guma lubplastykiem,

- produkcje roznych tekstyliow: tkanin kordowych do opon wykonanych z przedzy o duzej wytrzymalosci, kalki plociennej; plotna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych usztywnionych wyrobow tekstylnych, materialow wlokienniczych powlekanych guma lub substancjami amylowymi,

- produkcje roznych wyrobow tekstylnych: knotow, siatek zarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palnikow gazowych, wezy z materialow wlokienniczych impregnowanych lub pokrytych guma lub plastykiem, pasow transmisyjnych, przenosnikow tasmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

- produkcji tkanin przetykanych metalowym drutem, sklasyfikowanej w 28.73.Z,

- produkcji celulozowych podpasek higienicznych i tamponow, sklasyfikowanej w 21.22.Z,

- produkcji medycznie impregnowanych bandazy i opatrunkow z waty, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.60.Z Produkcja dzianin

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje dzianin:

- produkcje dzianin o splocie rzadkowym lub kolumienkowym,

- produkcje siatek i zaslon okiennych

dzianych na maszynach typu Raschel lub podobnych,

- produkcje innych materialow wlokienniczych

przeszywanych splotem kolumienkowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji materialow azurowych i firan okiennych typu koronkowego,

produkowanych na maszynach typu Raschel lub podobnych,

sklasyfikowanej w 17.54.Z

17.71.Z Produkcja wyrobow ponczoszniczych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ponczoch, skarpetek, rajstop

i innych wyrobow ponczoszniczych.

17.72.Z Produkcja odziezy dzianej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje odziezy dzianej:

pulowerow, swetrow, rozpinanych swetrow,

kamizelek i podobnych wyrobow dzianych.

18.10.Z Produkcja odziezy skorzanej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje odziezy wykonanej ze skory lub jej imitacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji rekawiczek, paskow skorzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji sportowych rekawic i sportowych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 36.40.Z.

18.21.Z Produkcja ubran roboczych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje odziezy roboczej i ochronnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

- produkcji odziezy z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

- produkcji ochronnych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z28.75.B,

- reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.A Produkcja ubran wierzchnich dla mezczyzn i chlopcow pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje plaszczy i kurtek meskich i chlopiecych, plaszczy do jazdy samochodem, peleryn, wiatrowek i podobnych artykulow,

- produkcje garniturow meskich i chlopiecych oraz zestawow odziezowych,

- produkcje marynarek i zakietow meskich i chlopiecych,

- produkcje spodni, bryczesow i szortow meskich i chlopiecych,

- krawiectwo (szycie na miare), dla mezczyzn i chlopcow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,

- produkcji odziezy z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

- reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.B Produkcja ubran wierzchnich dla kobiet i dziewczat pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje odziezy wierzchniej dla kobiet i dziewczat wykonanaz materialow tkanych, dzianin itp.: plaszczy, peleryn,

kostiumow, spodni, spodnic, wiatrowek,

- produkcje marynarek damskich lub dziewczecych, sukienek, bryczesow i szortow damskich lub dziewczecych,

- krawiectwo (szycie na miare), dla kobiet i dziewczat.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,

- produkcji odziezy z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

- reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.23.Z Produkcja bielizny

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje bielizny dla mezczyzn, kobiet i dzieci wykonanej z materialow tkanych, dzianin, koronek itp.: podkoszulkow "t-shirt", slipek, kalesonow, pizam, koszul nocnych, szlafrokow, bluzek, majtek, gorsetow, stanikow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji trykotazy, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

- reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.24.Z Produkcja pozostalej odziezy i dodatkow do odziezy, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje bielizny i odziezy niemowlecej, odziezy narciarskiej, plywackiej, podroznej itp.,

- produkcje kapeluszy i czapek,

- produkcje dodatkow do odziezy: rekawiczek, paskow, szali, krawatow, apaszek, siatek na wlosy itp.,

- produkcje nakryc glowy wykonanych ze skor futerkowych,

- produkcje obuwia tekstylnego bez zelowek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ochronnych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z28.75.B,

- produkcji sportowych rekawic i sportowych nakryc glowy wykonanych ze skory, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

- reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.30.Z Wyprawianie i barwienie skor futerkowych; produkcja wyrobow futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:

- wyprawianie i barwienie skor futerkowych oraz skor porosnietych wlosiem: skrobanie, zmiekczanie tluszczem, garbowanie, wybielanie, strzyzenie i usuwanie wlosia oraz barwienie,

- produkcje wyrobow ze skor futerkowych:

- odziezy i artykulow ubraniowych,

- dekoracyjnych skor futerkowych do zawieszania na scianie, mat futrzanych, pasow itp.,

- produkcje roznych artykulow ze skor futerkowych: dywanow, (futrzakow), niewypchanych pufow itp.,

- produkcje sztucznych futer i wyrobow z nich wytwarzanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji surowych skor futerkowych, sklasyfikowanej w 01.25.Z01.50.Z,

- produkcji surowych skor pochodzacych z rzezni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

- produkcji imitacji skor futerkowych (tkanin i dzianin o dlugim wlosie), sklasyfikowanej w 17.21.Z i 17.60.Z,

- produkcji czapek futrzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji dodatkow do odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji obuwia i butow zawierajacych czesci wykonane ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B.

19.10.Z Produkcja skor wyprawionych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyprawionych skor,

- produkcje skory zamszowej, pergaminu, skory lakierowanej i metalizowanej, laminowanej,

- produkcje skory wyprawianej sklejanej lub zszywanej z kawalkow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji surowych skor pochodzacych z rzezni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

- produkcji odziezy skorzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,

- wyprawiania i barwienia skor futerkowych oraz skor porosnietych wlosiem, sklasyfikowanego w 18.30.Z,

- produkcji imitacji skory nie opartej na skorze naturalnej, sklasyfikowanej w 17.2, 17.60.Z, 25.13.A, 25.13.B i 25.24.Z.

19.20.Z Produkcja wyrobow kaletniczych i rymarskich

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje toreb bagazowych, toreb recznych i podobnych artykulow ze skory, mieszanek skory lub innych materialow, takich jak: plastyk, materialy tekstylne, wlokna wulkanizowane lub karton, przy uzyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotow ze skory,

- produkcje niemetalowych paskow do zegarkow,

- produkcje roznych artykulow ze skor lub mieszanek skory: pasow napedowych, uszczelek itp.,

- produkcje wyrobow rymarskich i uprzezy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji odziezy skorzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,

- produkcji rekawiczek i czapek ze skory, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

- produkcji metalowych paskow do zegarkow, sklasyfikowanej w 33.50.Z.

19.30.A Produkcja obuwia, z wyjatkiem sportowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje obuwia o dowolnym przeznaczeniu, nieprzemakalnego, wodoodpornego z wyjatkiem obuwia sportowego, z roznych materialow oraz przy zastosowaniu roznych procesow technologicznych lacznie z modelowaniem,

- produkcje getrow, kamaszy i podobnych artykulow,

- produkcje czesci obuwia: cholewek i ich czesci, zelowek, obcasow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji obuwia tekstylnego bez zelowek, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,

- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A.

19.30.B Produkcja obuwia sportowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje obuwia narciarskiego i do nart biegowych,

- produkcje obuwia treningowego z podeszwami z gumy lub z tworzywa sztucznego i z wierzchem tkaninowym,

- produkcje obuwia sportowego pozostala, z wyjatkiem obuwia lyzwiarskiego i do jazdy na wrotkach,

- produkcje obuwia z metalowymi noskami ochronnymi,

- produkcje obuwia wykonanego z drewna,

- produkcje obuwia specjalnego oraz obuwia pozostalego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego,

- produkcje czesci obuwia.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji obuwia tekstylnego bez zelowek, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,

- produkcji obuwia polaczonego z lyzwami lub wrotkami, sklasyfikowanego w 36.40.Z.

20.10.A Produkcja wyrobow tartacznych

Podklasa ta obejmuje:

- pilowanie, heblowanie i obrobke mechaniczna drewna,

- produkcje drewnianych podkladow kolejowych,

- produkcje drewnianych materialow podlogowych nie polaczonych,

- produkcje welny drzewnej, maczki drzewnej, wiorow,

- suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 02.01.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 20.10.B,

- produkcji gontow, walkow dekoracyjnych i listew profilowanych, sklasyfikowanej w 20.30.Z.

20.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie impregnowania drewna

Podklasa ta obejmuje:

- impregnacje i obrobke chemiczna drewna konstrukcyjnego i stolarskiego z uzyciem srodkow konserwujacych lub innych substancji.

Podklasa ta nie obejmuje:

- uslug w zakresie impregnowania i zabezpieczania dachow i budynkow przed dzialaniem wody, sklasyfikowanej w 45.22.Z,

- dezynsekcji i zwalczania szkodnikow w budynkach i podobnych uslug, sklasyfikowanych w 74.70.Z.

20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja plyt i sklejek

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje arkuszy fornirowych, sklejki, plyt laminowanych, plyt wiorowych, plyt pilsniowych oraz innych rodzajow plyt i arkuszy z drewna lub z materialow drewnopodobnych.

20.30.Z Produkcja wyrobow stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow i elementow konstrukcyjnych przeznaczonych glownie dla budownictwa:

- belek, dzwigarow, krokwi, rozpor dachowych,

- drzwi, okien, okiennic i ram okiennych,

- schodow, poreczy i ogrodzen,

- walkow dekoracyjnych, listew profilowanych, gontow i podobnych elementow drewnianych,

- blokow parkietowych, klepek itp. polaczonych w forme plyt,

- produkcje prefabrykowanych budynkow lub ich elementow z drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji drewnianych elementow podlogowych nie polaczonych, sklasyfikowanej w 20.10.A.

20.40.Z Produkcja opakowan drewnianych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje skrzyn, pudelek, klatek, bebnow i podobnych opakowan drewnianych,

- produkcje palet, palet skrzyniowych i innych opakowan transportowych,

- produkcje beczek, kadzi, balii i innych wyrobow bednarskich,

- produkcje drewnianych bebnow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji toreb bagazowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

- produkcji drewnianych kasetek, szkatulek, szpulek, sklasyfikowanej w 20.51.Z,

- produkcji opakowan wyplatanych, sklasyfikowanej w 20.52.Z.

20.51.Z Produkcja pozostalych wyrobow z drewna

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje roznych wyrobow z drewna:

- trzonkow, uchwytow i korpusow do: narzedzi, miotel, szczotek i pedzli,

- drewnianych form i kopyt szewskich, wieszakow ubraniowych,

- drewnianych artykulow gospodarstwa domowego i naczyn kuchennych, gietych wieszakow na plaszcze i kapelusze,

- drewnianych statuetek i ornamentow, drewna intarsjowanego, drewna inkrustowanego,

- drewnianych kasetek i szkatulek na bizuterie, sztucce i podobne artykuly,

- drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz podobnych artykulow z drewna toczonego,

- innych artykulow drewnianych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji toreb bagazowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

- produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

- produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

- produkcji obudow do zegarow, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.11.Z - 36.14.A,

- produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- produkcji imitacji bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z,

- produkcji pedzli, szczotek i miotel, sklasyfikowanej w 36.62.Z,

- produkcji lasek i raczek do parasolek, sklasyfikowanej w 36.63.Z,

- produkcji zapalek, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

20.52.Z Produkcja wyrobow z korka, slomy i z materialow uzywanych do wyplatania

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie korka naturalnego,

- produkcje wyrobow z korka naturalnego lub aglomerowanego,

- produkcje plecionek i produktow wyplatanych, jak: maty, wycieraczki, ekrany itp.,

- produkcje koszy i innych wyrobow wikliniarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji mat z materialow tekstylnych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1.

21.11.Z Produkcja masy wloknistej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje bielonej, polbielonej i nie bielonej celulozowej masy papierowej za pomoca technologii mechanicznej, chemicznej (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub polchemicznej oraz innych mas wloknistych,

- usuwanie farby drukarskiej i produkcje masy celulozowej z makulatury.

21.12.Z Produkcja papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje papieru i tektury z przeznaczeniem do dalszej obrobki przemyslowej,

- pokrywanie, powlekanie i impregnacje papieru i tektury,

- produkcje krepiny i papieru marszczonego,

- produkcje papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,

- produkcje waty celulozowej oraz zwojow z wlokien celulozowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 21.21.Z,

- produkcji galanterii papierowej, sklasyfikowanej w 21.22.Z, 21.23.Z, 21.24.Z i 21.25.Z.

21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowan z papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje papieru falistego i tektury falistej,

- produkcje opakowan z papieru i tektury falistej,

- produkcje skladanych opakowan z papieru falistego i tektury falistej,

- produkcje opakowan z tektury twardej,

- produkcje pozostalych opakowan z papieru i tektury,

- produkcje workow i toreb papierowych,

- produkcje skoroszytow, segregatorow biurowych i podobnych artykulow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji kopert i papeterii, sklasyfikowanej w 21.23.Z.

21.22.Z Produkcja papierowych artykulow dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje artykulow dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych z papieru i waty celulozowej:

- produkcje bibulek czyszczacych,

- produkcje chusteczek do nosa, recznikow, serwetek,

- produkcje papieru toaletowego,

- produkcje podpasek higienicznych i tamponow, pieluszek papierowych i podkladek pieluszkowych dla niemowlat,

- produkcje kubkow, talerzy i tacek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji podpasek higienicznych z waty, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

21.23.Z Produkcja papierowych artykulow pismiennych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje gotowego papieru drukarskiego i pismiennego,

- produkcje papieru do drukarek komputerowych,

- produkcje gotowego papieru samokopiujacego,

- produkcje kalki i papieru weglowego (z kalka) gotowego do uzycia,

- produkcje papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego),

- produkcje kopert i kart pocztowych,

- produkcje pudelek, torebek, portfeli i zestawow obejmujacych pewien asortyment materialow pismiennych.

21.24.Z Produkcja tapet

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tapet papierowych i podobnych pokryc sciennych lacznie z tapetami papierowymi pokrywanymi winylem,

- produkcje tekstylnych pokryc scian.

21.25.Z Produkcja pozostalych artykulow z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje etykietek,

- produkcje filtrow z papieru i kartonu,

- produkcje cewek, szpulek, nasadek i podobnych artykulow z papieru i tektury,

- produkcje korytek do jajek i innych foremek papierowych do pakowania produktow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji papieru i tektury w masie, sklasyfikowanej w 21.12.Z,

- produkcji akcydensow, sklasyfikowanej w 22.22.Z,

- produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanejw 36.50.Z.

22.11.Z Wydawanie ksiazek

Podklasa ta obejmuje:

- wydawanie ksiazek, broszur, folderow i podobnych publikacji lacznie ze slownikami i encyklopediami,

- wydawanie map i atlasow,

- wydawanie nut.

22.12.Z Wydawanie gazet

Podklasa ta obejmuje:

- wydawanie gazet lacznie z gazetami ogloszeniowymi i reklamowymi.

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z Wydawanie nagran dzwiekowych

Podklasa ta obejmuje:

- wydawanie plyt gramofonowych, plyt kompaktowych, tasm z muzyka lub innymi nagraniami dzwiekowymi.

22.15.Z Pozostala dzialalnosc wydawnicza

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

- fotografii, rycin i kart pocztowych,

- kalendarzy,

- formularzy,

- plakatow, reprodukcji dziel sztuki,

- innych artykulow drukowanych, takich jak: karty pocztowe reprodukowane w sposob mechaniczny lub fotomechaniczny.

22.21.Z Drukowanie gazet

22.22.Z Dzialalnosc poligraficzna pozostala, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- drukowanie przy uzyciu maszyn drukarskich, offsetowych, fotograwiurowych, fleksograficznych, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytlaczarek, fotokopiarek i termokopiarek:czasopism i innych periodykow, ksiazek, broszur, nut i manuskryptow, map, atlasow, plakatow, katalogow reklamowych, prospektow i innych ogloszen, znaczkow pocztowych, znaczkowskarbowych, dokumentow, czekow i innych papierow wartosciowych, rejestrow, albumow, kalendarzy, notatnikow, pamietnikow, formularzy i innych podobnych artykulow drukowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- drukowania materialow wlokienniczych, sklasyfikowanego w 17.30.Z,

- produkcji etykiet, sklasyfikowanej w 21.25.Z,

- dzialalnosci wydawniczej, sklasyfikowanej w 22.1.

22.23.Z Introligatorstwo

Podklasa ta obejmuje:

- koncowa obrobke zadrukowanych arkuszy drukarskich i przeksztalcenie ich w ksiazki, broszury, magazyny, czasopisma, katalogi, itp. poprzez skladanie, lamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tloczenie zlocen,

- koncowa obrobke zadrukowanego papieru lub kartonu przeznaczonego np. na formularze, wizytowki i zaproszenia, legitymacje, etykiety, kalendarze, ogloszenia, prospekty itp. - poprzez skladanie, stemplowanie, przewiercanie, nakluwanie, perforowanie, wytlaczanie, klejenie, laminowanie,

- ponowne oprawianie ksiazek.

22.24.Z Skladanie tekstu i wytwarzanie plyt drukarskich

Podklasa ta obejmuje:

- skladanie np. tekstu i obrazu, fotosklad,

- poddawanie obrobce matryc, klisz, papieru fotograficznego lubdanych elektronicznych w celu wytworzenia tekstow przeznaczonych do reprodukcji plyt i klisz drukarskich,

- reprodukcje: produkcje form drukarskich (np. plyt fleksograficznych lub gumowych, plyt plastykowych, nylonowych, cynkowych lub fotopolimerowych plyt drukarskich, galwanotypow, matryc dowytlaczania), reprodukcje offsetowa i plyt drukarskich (np. litografie offsetowa, offsetowych plyt z jednego lub wielu metali), reprodukcje grawiurowa i cylindrow grawiurowych (np.kopii poltonowych i klisz skanerowych dla grawerowania cylindrow).

22.25.Z Dzialalnosc uslugowa zwiazana z poligrafia pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- wytwarzanie innych produktow reprodukcji: folii dla rzutnikow, szkicow, planow, makiet,

- przygotowanie danych cyfrowych, np. poprawianie, przygotowanie, selekcja, powiazanie danych cyfrowych przechowywanych na nosnikach elektronicznego przetwarzania danych,

- inne czynnosci graficzne.

22.31.Z Reprodukcja nagran dzwiekowych

Podklasa ta obejmuje:

- reprodukcje z egzemplarza wzorcowego plyt gramofonowych, dyskow kompaktowych, tasm fonicznych i tasm z muzyka lub innym zapisem dzwiekowym.

22.32.Z Reprodukcja nagran wideo

Podklasa ta obejmuje:

- reprodukcje z egzemplarza wzorcowego plyt, plyt kompaktowych, itasm z filmami lub innymi nagraniami wideo.

22.33.Z Reprodukcja komputerowych nosnikow informacji

Podklasa ta obejmuje:

- reprodukcje z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i tasmach.

23.10.A Wytwarzanie produktow koksowania wegla

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje koksu, polkoksu,

- produkcje gazu koksowniczego,

- produkcje innych produktow powstalych w procesie gazyfikacji wegla.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wzbogacania wegla kamiennego, sklasyfikowanego w 10.10.A,

- wzbogacania wegla brunatnego, sklasyfikowanego w 10.20.A,

- produkcji paku i koksu pakowego, sklasyfikowanej w 24.14.Z.

23.10.B Przetwarzanie produktow koksowania wegla

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie produktow i polproduktow koksowania wegla.

23.20.A Wytwarzanie produktow rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

- wytwarzanie produktow i polproduktow z ropy naftowej w procesie rafinacji (gazu cieklego, benzyn surowych, benzyn bazowych, olejow bazowych, asfaltow, parafiny) z ropy naftowej oraz z ponownego wykorzystania przepracowanych olejow silnikowych i przemyslowych a takze innych produktow pochodzacych z przerobu ropy naftowej,

- produkcje paliw silnikowych, olejow opalowych, olejow silnikowych i przemyslowych, smarow plastycznych, nafty, benzyn specjalnych, parafin i wazelin.

23.20.B Przetwarzanie produktow rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie produktow i polproduktow rafinacji ropy naftowej (destylacja, mieszanie, filtrowanie) z wykorzystaniem komponentow uszlachetniajacych,

- regeneracje i utylizacje przepracowanych produktow pochodzacych z przerobu ropy naftowej.

23.30.Z Wytwarzanie paliw jadrowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje uranu wzbogaconego,

- produkcje skladnikow paliwa dla reaktorow jadrowych,

- produkcje izotopow pierwiastkow promieniotworczych dla zastosowan przemyslowych i medycznych,

- ponowne przetwarzanie paliw nuklearnych i odpadow radioaktywnych,

- usuwanie odpadow radioaktywnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania i koncentracji rud uranu i toru, sklasyfikowanych w 12.00.Z,

- produkcji koncentratu uranu, sklasyfikowanej w 12.00.Z.

24.11.Z Produkcja gazow technicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje gazow w stanie cieklym lub sprezonym dla zastosowan

przemyslowych lub medycznych:

- pierwiastkow chemicznych w stanie gazowym,

- powietrza w stanie cieklym lub sprezonym,

- gazow chlodzacych,

- mieszanek gazow technicznych,

- gazow obojetnych, jak dwutlenek wegla,

- gazow izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 11.10.B,

- produkcji skroplonych gazow, takich jak etan, butan, lub propan wytwarzanych w rafineriach ropy naftowej, sklasyfikowanej w 23.20.A.

24.12.Z Produkcja barwnikow i pigmentow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje barwnikow i pigmentow z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentratu,

- produkcje substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji preparatow barwnikowych i pigmentowych, sklasyfikowanej w 24.30.Z.

24.13.Z Produkcja chemikaliow nieorganicznych podstawowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pierwiastkow chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- produkcje kwasow nieorganicznych,

- produkcje zasad (lugow) i innych zwiazkow nieorganicznych,

- produkcje zwiazkow nieorganicznych pozostalych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji kwasu azotowego i sulfoazotowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

- produkcji amoniaku, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

- produkcji chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

- produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

- produkcji fosforanow trojamonowych, weglanow amonowych, sklasyfikowanejw 24.15.Z.

24.14.Z Produkcja chemikaliow organicznych podstawowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pozostalych podstawowych chemikaliow organicznych:

- acyklicznych weglowodorow nasyconych i nienasyconych,

- cyklicznych weglowodorow nasyconych i nienasyconych,- alkoholi cyklicznych i acyklicznych lacznie z syntetycznym alkoholem etylowym,

- kwasow jedno- i wielokarboksylowych lacznie z syntetycznym kwasem octowym,

- innych zwiazkow z rodnikami zawierajacymi tlen lacznie z aldehydami, ketonami, benzochinonami i zwiazkow o dwu i wielu rodnikach zawierajacych tlen,

- organicznych zwiazkow azotowych lacznie z aminami,

- innych zwiazkow organicznych lacznie z produktami destylacji drewna,

- produkcje wegla drzewnego,

- produkcje paku i koksu pakowego,

- produkcje syntetycznych aromatow,

- destylacje smoly weglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji alkoholu etylowego z surowcow fermentujacych, sklasyfikowanej w 15.91.Z i 15.92.Z,

- produkcji plastyku w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,

- produkcji kauczuku syntetycznego w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.17.Z,

- produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), sklasyfikowanej w 24.41.Z,

- produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 24.51.Z,

- produkcji olejkow eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.15.Z Produkcja nawozow sztucznych i zwiazkow azotowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje czystych lub mieszanych nawozow sztucznych: azotowych, fosforowych, potasowych,

- produkcje zwiazkow azotowych: kwasu azotowego, sulfoazotowego, amoniaku, chlorku amonowego, azotanow i azotynow potasu, fosforanu trojamonowego i weglanow amonowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydobywania guano, sklasyfikowanego w 14.30.A,

- produkcji wyrobow agrochemicznych, sklasyfikowanej w 24.20.Z.

24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje tworzyw sztucznych w formach podstawowych:

- polimerow lacznie z polimerami etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,

- poliamidow,

- zywic fenolowych i epoksydowych oraz poliuretanow,

- zywic alkidowych, poliestrowych i poliestrow,

- silikonow,

- wymieniaczy jonowych polimerowych,

- produkcje celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przetwarzania odpadkow (recyklingu), sklasyfikowanego w 37.20.Z,

24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kauczuku syntetycznego w postaci surowej:

- kauczuku syntetycznego,

- faktysy,

- produkcje mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub zywic kauczukopodobnych (np. balata).

24.20.Z Produkcja pestycydow i pozostalych srodkow agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje srodkow owadobojczych, gryzoniobojczych, grzybobojczych, chwastobojczych, srodkow regulujacych wzrost i kielkowanie roslin, srodkow dezynfekujacych i innych srodkow agrochemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nawozow sztucznych i zwiazkow azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

24.30.Z Produkcja farb i lakierow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje farb i lakierow, pokostow i emalii,

- produkcje gotowych preparatow pigmentowych, substancji zmetniajacych, kolorujacych; produkcje emalii szklistej i glazury, pobialek i preparatow podobnych, farby artystycznej, szkolnej, do celow reklamowych,

- produkcje mas uszczelniajacych,

- produkcje mieszanek uszczelniajacych i podobnych nieogniotrwalych preparatow powierzchniowych,

- produkcje zlozonych organicznych rozpuszczalnikow i rozcienczalnikow,

- produkcje zmywaczy do farb i lakierow,

- produkcje farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji barwnikow i pigmentow, sklasyfikowanej w 24.12.Z,

- produkcji atramentow i tuszy, sklasyfikowanej w 24.66.Z.

24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji medykamentow,

- przetwarzanie krwi,

- produkcje chemicznie czystego cukru,

- przetwarzanie gruczolow i produkcje ekstraktow gruczolowych.

24.42.Z Produkcja lekow i preparatow farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje medykamentow:

- produkcje roznych frakcji krwi, w tym frakcji zawierajacych przeciwciala,

- szczepionek,

- lekow lacznie z preparatami homeopatycznymi,

- produkcje chemicznych srodkow antykoncepcyjnych opartych na hormonach i srodkach plemnikobojczych,

- produkcje wypelniaczy dentystycznych i cementu do celow chirurgicznych,

- produkcje medycznie impregnowanej waty, gazy, bandazy, opatrunkow, nici chirurgicznych itp.

24.51.Z Produkcja srodkow myjacych i czyszczacych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje substancji organicznych powierzchniowo czynnych,

- produkcje mydel,

- produkcje gliceryny,

- produkcje preparatow powierzchniowo czynnych:

- proszkow do prania i detergentow w formie stalej i plynnej,

- srodkow do mycia naczyn,

- srodkow zmiekczajacych do tkanin,

- produkcje srodkow czyszczacych i polerujacych:

- preparatow zapachowych i odwaniajacych stosowanych w pomieszczeniach,

- sztucznego wosku i preparatow woskowych,

- srodkow polerujacych i past do skory,

- srodkow polerujacych i past do drewna,

- srodkow polerujacych do nadwozi samochodowych, szkla i metali,

- proszkow i past do szorowania.

24.52.Z Produkcja wyrobow kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje perfum i wyrobow kosmetycznych i toaletowych:

- perfum i wod toaletowych,

- srodkow upiekszajacych i do makijazu,

- preparatow ochronnych przed oparzeniami slonecznymi oraz srodkow do opalania,

- preparatow do manicure i pedicure,

- szamponow, lakierow do wlosow, preparatow do ondulacji i wzmacniania wlosow,

- srodkow do czyszczenia zebow i higieny jamy ustnej lacznie ze srodkami do pielegnacji protez zebowych,

- srodkow do golenia,

- dezodorantow i soli do kapieli,

- depilatorow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ekstraktow naturalnych srodkow aromatycznych i produkcji olejkow eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.61.Z Produkcja materialow wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje prochu strzelniczego,

- produkcje ladunkow miotajacych,

- produkcje materialow pirotechnicznych,

- produkcje ogni sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji amunicji sklasyfikowanej w 29.60.Z.

24.62.Z Produkcja klejow i zelatyn

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zelatyny i jej pochodnych, klejow i preparatow klejacych lacznie z klejami opartymi na kauczuku.

24.63.Z Produkcja olejkow eterycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ekstraktow naturalnych srodkow aromatycznych,

- produkcje olejkow zywicznych,

- produkcje aromatycznych wod destylowanych,

- produkcje kompozycji zapachowych do produkcji perfum lub zywnosci,

- produkcje mieszanek substancji zapachowych do produkcji zywnosci i napojow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji syntetycznych srodkow zapachowych, sklasyfikowanej w 24.14.Z,

- produkcji perfum i wyrobow kosmetycznych i toaletowych, sklasyfikowanej w 24.52.Z.

24.64.Z Produkcja chemikaliow fotograficznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje blon i plyt fotograficznych, papieru swiatloczulego i innych nienaswietlonych materialow swiatloczulych, rowniez do fotografii kolorowej,

- produkcje preparatow chemicznych do zastosowan fotograficznych,

- produkcje emulsji swiatloczulych przeznaczonych do fotografii.

24.65.Z Produkcja nie zapisanych nosnikow informacji

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nie zapisanych tasm magnetycznych do rejestrowania dzwieku i obrazu, danych cyfrowych,

- produkcje nie zapisanych dyskow magnetycznych,

- produkcje gotowych nie zapisanych nosnikow informacji do rejestrowania dzwieku, obrazu, danych cyfrowych gdzie indziej nie sklasyfikowana.

24.66.Z Produkcja wyrobow chemicznych pozostalych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pozostalych wyrobow chemicznych:

- peptonu, pochodnych peptonu, innych substancji proteinowychi ich pochodnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- chemicznie modyfikowanych olejow i tluszczow,

- materialow chemicznych wykorzystywanych przy wykanczaniu tekstyliow i skory,

- proszkow i past wykorzystywanych do lutowania, lutowania twardego i spawania,

- preparatow wykorzystywanych do wytrawiania powierzchni metali,

- gotowych dodatkow do cementu,

- wegla aktywnego, dodatkow do olejow smarowniczych, gotowychprzyspieszaczy wulkanizacji, katalizatorow i innych produktow chemicznych do zastosowan przemyslowych - preparatowprzeciwstukowych do paliw, preparatow przeciwzamarzajacych, roztworow do napedow i ukladow hydraulicznych,

- odczynnikow laboratoryjnych i diagnostycznych,

- atramentow i tuszy.

24.70.Z Produkcja wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien ciaglych,

- produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien cietych niegreplowanych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom przedzenia,

- produkcje sztucznej lub syntetycznej przedzy o wysokiej wytrzymalosci,

- produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przedzenia wlokien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanegow 17.15.Z,

- produkcji nici do szycia z wlokien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

25.11.Z Produkcja ogumienia dla srodkow transportu

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje opon gumowych dla pojazdow, sprzetu, maszyn i innych zastosowan:

- opon pneumatycznych,

- opon pelnych i amortyzatorow,

- produkcje detek,

- produkcje wymiennych bieznikow do opon, tasm do bieznikowania opon, oslon zabezpieczajacych przed chlapaniem itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji materialow do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,

- naprawy i wymiany uszkodzonego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.

25.12.Z Bieznikowanie opon

Podklasa ta obejmuje:

- bieznikowanie opon.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji materialow do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,

- naprawy przebitego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.

25.13.A Produkcja wyrobow gumowych technicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pozostalych wyrobow technicznych z kauczukow naturalnych lub syntetycznych, wulkanizowanych, nie wulkanizowanych lub utwardzanych:

- plyt, arkuszy, paskow, pretow, ksztaltownikow profilowanych,

- tub, rur i wezy,

- tasm przenosnikowych i pasow pednych,

- lin, sznurow i nici gumowych,

- tkanin podgumowanych i gumowej przedzy,

- pierscieni i uszczelek gumowych,

- gumowych pokryc walkow,

- nadmuchiwanych materacow gumowych,

- materialow do naprawy ogumienia i wyrobow gumowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

- produkcji klejow i substancji klejacych opartych na kauczuku, sklasyfikowanej w 24.62.Z,

- produkcji tasm i pasow do bieznikowania, sklasyfikowanej w 25.11.Z,

- produkcji nadmuchiwanych lodzi i tratw, sklasyfikowanej w 35.12.Z,

- produkcji materacow z gumy piankowej nie pokrytych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

- odzyskiwania gum, sklasyfikowanego w 37.20.Z.

25.13.B Produkcja wyrobow gumowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pozostalych wyrobow gumowych:

- gumowych elementow ubiorow i gumowej odziezy (zgrzewanej "na szwach"),

- gumowych wykladzin podlogowych,

- gumowych wyrobow tekstylnych,

- artykulow higienicznych z gumy: oslonek antykoncepcyjnych, odciagaczy do mleka, irygatorow itp., - ebonitu i produktow z ebonitu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ubran z tkanin elastycznych, sklasyfikowanej w 18.22.B i 18.22.C,

- produkcji obuwia gumowego, sklasyfikowanej w 19.30.A,

- produkcji gumowych artykulow sportowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

- produkcji gier i zabawek gumowych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- odzyskiwania gum, sklasyfikowanego w 37.20.Z.

25.21.Z Produkcja plyt, arkuszy, rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje polfabrykatow z tworzyw sztucznych: plyt, arkuszy, blokow, folii, klisz, tasm itp.,

- produkcje wyrobow gotowych z tworzyw sztucznych: plastykowych tub, rur, i wezy, tulejek; plastykowych pokryc rur i wezy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tworzyw sztucznych w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,

- produkcji plastykowych elementow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

- produkcji materacow z porowatych tworzyw sztucznych nie powleczonych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z.

25.22.Z Produkcja opakowan z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje artykulow z tworzyw sztucznych uzywanych do pakowania towarow: kontenerow, skrzynek, beczek, pudelek, puszek, tub, torebek, workow, kanistrow, gasiorow, butelek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji toreb bagazowych, recznych toreb podroznych i podobnych wyrobow z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

- produkcji artykulow gumowych naturalnych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 25.13.A i 25.13.B,

- produkcji zbiornikow dla budownictwa z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 25.23.Z,

- pakowania, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

25.23.Z Produkcja wyrobow z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje plastykowych wyrobow dla budownictwa:

- drzwi, okien, ram, zaluzji, zaslon, listew przypodlogowych, - zbiornikow, rezerwuarow,

- podlog plastykowych, pokryc sciennych i sufitowych zarowno w rolkach jak i w formie plytek itp.,

- plastykowych artykulow sanitarnych: wanien, kabin prysznicowych, brodzikow, umywalek, zlewozmywakow, spluczek itp.,

- produkcje budynkow prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wyrobow z gumy naturalnej i syntetycznej, sklasyfikowanej w 25.13.A - 25.13.B,

- produkcji linoleum i twardych wykladzin podlogowych wykonanych z materialow nie plastykowych, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

25.24.Z Produkcja pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow powszechnego uzytku z tworzyw sztucznych: wyposazenia kuchennego, stolowego, artykulow toaletowych,

- produkcje roznych wyrobow z tworzyw sztucznych: nakryc glowy, izolacji, elementow plastykowych oswietleniowych, wyposazenia biur, szkol, elementow ubioru i odziezy zgrzewanej, okuc meblowych, statuetek, pasow transmisyjnych, tasm przenosnikowych,

- produkcje pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji toreb podroznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

- produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

- produkcji przyrzadow medycznych i dentystycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,

- produkcji elementow optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

- produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.11.Z-36.14.A,

- produkcji materacow z porowatych tworzyw sztucznych nie pokrytych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

- produkcji artykulow sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

- produkcji plastykowych gier i zabawek, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- produkcji linoleum i twardych wykladzin podlogowych wykonanych z materialow nie plastykowych, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

26.11.Z Produkcja szkla plaskiego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nie obrobionych: tafli szklanych rowniez zbrojonych, kolorowych i cieniowanych.

26.12.Z Produkcja szkla plaskiego obrobionego i wyrobow ze szkla plaskiego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje szkla plaskiego profilowanego w arkuszach, obrobionego,

- produkcje hartowanego szkla bezpiecznego m.in. do pojazdow samochodowych i samolotow,

- produkcje warstwowego szkla bezpiecznego,

- produkcje luster, lusterek wstecznych ze szkla do pojazdow mechanicznych.

26.13.Z Produkcja szkla gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje butelek i innych pojemnikow ze szkla lub krysztalu,

- produkcje naczyn do picia i innych artykulow domowych ze szkla lub krysztalu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

26.14.Z Produkcja wlokien szklanych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wlokien szklanych lacznie z wata szklana i materialami nietkanymi z wlokien szklanych:

- produkcje tasm i mat z wlokien szklanych,

- produkcje cienkich arkuszy (woali) z wlokien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji tkanin z wlokien szklanych, sklasyfikowanej w 17.25.Z,

- produkcji swiatlowodow do przesylania zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

- produkcji optycznych przewodow i kabli do transmisji obrazow ruchomych "na zywo": endoskopow, oswietlaczy i przekaznikow"obrazow na zywo", sklasyfikowanej w 33.40.Z.

26.15.Z Produkcja szkla technicznego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow szklanych do celow laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,

- produkcje szkiel do zegarow i zegarkow, szkiel okularowych i elementow optycznych nie pracujacych optycznie,

- produkcje wyrobow szklanych uzywanych jako imitacja bizuterii,

- produkcje izolatorow szklanych i szklanego osprzetu izolujacego,

- produkcje blokow szklanych do ukladania powierzchni,

- produkcje szkla w postaci pretow, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji strzykawek, sklasyfikowanej w 33.10.A,

- produkcji elementow optycznych pracujacych optycznie, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobow stolowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ceramiki stolowej i innych ceramicznych wyrobowgospodarstwa domowego oraz ceramicznych wyrobow toaletowych,

- produkcje figurek i innych ozdobnych wyrobow ceramicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- produkcji ceramicznej bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.

26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobow sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zlewow i innych urzadzen sanitarnych z porcelany i porcelitu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ceramicznych wyrobow ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

- produkcji ceramicznych materialow budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.23.Z Produkcja ceramicznych izolatorow i oslon izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje izolatorow elektrycznych i ceramicznych oslon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ceramicznych wyrobow ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.24.Z Produkcja wyrobow ceramicznych technicznych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i innej do zastosowan przemyslowych.

26.25.Z Produkcja wyrobow ceramicznych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje slojow i sloikow ceramicznych oraz innych naczyn tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarow,

- produkcje pozostalych wyrobow ceramicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ogniotrwalych wyrobow ceramicznych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

- produkcji ceramicznych wyrobow budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.26.Z Produkcja materialow i wyrobow ceramicznych ogniotrwalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ogniotrwalych zapraw murarskich, betonow itp.,

- produkcje ceramicznych wyrobow ogniotrwalych:

- elementow izolujacych cieplo z ziemi okrzemkowej,

- ognioodpornych blokow, cegiel i brykietow,

- ogniotrwalych ceramicznych retort, tygli, dysz, rur,

- produkcje wyrobow zawierajacych magnezyt, dolomit lub chromit.

26.30.Z Produkcja plytek ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nieogniotrwalych kafli, plytek sciennych, kostek, mozaiki itp.,

- produkcje nieogniotrwalych ceramicznych plytek podlogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ogniotrwalych wyrobow ceramicznych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nieogniotrwalych materialow budowlanych z gliny: produkcje cegly, dachowek, elementow kominkow, rur drenarskich, pokryw kablowych itp.,

- produkcje blokow podlogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ogniotrwalych wyrobow ceramicznych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

- produkcji nieogniotrwalych ceramicznych plytek podlogowych i chodnikowych, sklasyfikowanej w 26.30.Z.

26.51.Z Produkcja cementu

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje klinkieru cementowego i cementow hydraulicznych,

- produkcje cementu portlandzkiego,

- produkcje cementu glinowego,

- produkcje cementu zuzlowego i cementu superfosfatowego.

Podklasa ta nie obejmuje :

- produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,

- produkcji cementu, zapraw i betonu ogniotrwalego, sklasyfikowa- nej w 26.26.Z,

- produkcji wyrobow z cementu, sklasyfikowanej w 26.61.A - 26.66.Z,

- produkcji gotowej mieszanki betonowej i zapraw murarskich, sklasyfikowanej w 26.63.Z i 26.64.Z.

26.52.Z Produkcja wapna

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego.

26.53.Z Produkcja gipsu

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje spoiw gipsowych zawierajacych gips palony lub siarczan wapniowy, rowniez barwionych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji gispu dentystycznego sklasyfikowanej w 24.42.Z,

- produkcji wyrobow gipsowych, sklasyfikowanej w 26.6.

26.61.A Produkcja wyrobow betonowych budowlanych, z wyjatkiem budynkow prefabrykowanych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow betonowych lub ze sztucznego kamienia: cegiel, pustakow, blokow, belek, plyt, slupow, rur, plyt chodnikowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji budynkow prefabrykowanych z betonu, sklasyfikowanej w 26.61.B.

26.61.B Produkcja budynkow prefabrykowanych z betonu

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje prefabrykowanych elementow budowlanych z betonu.

26.62.Z Produkcja wyrobow gipsowych dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, plyt, belek, arkuszy, plytek.

26.63.Z Produkcja masy betonowej

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji cementow ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nieogniotrwalych gotowych zapraw murarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji zapraw ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.65.Z Produkcja wyrobow azbestowo-cementowych, wiorowo-cementowych i podobnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wyrobow budowlanych z zastosowaniem wlokien roslinnych (welna drzewna, wiory, sloma, trzcina, sitowie) zwiazanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,

- produkcje wyrobow z cementu spojonego z wloknem celulozowym lub podobnym: plyt falistych, innych plyt, wykladzin, dachowek, rur, tub, zbiornikow, przepustow, odplywow, pojemnikow, elementow wyposazenia wnetrz, ram okiennych itp.,

- produkcje wyrobow azbestowo-cementowych.

26.66.Z Produkcja wyrobow betonowych i gipsowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pozostalych wyrobow z betonu, gipsu lub ze sztucznego kamienia: elementow wyposazenia, rzezb, wazonow, flakonow, plaskorzezb, wyrobow artystycznych, donic itp.

26.70.Z Produkcja wyrobow ze skal i kamienia naturalnego

Podklasa ta obejmuje:

- ciecie, formowanie i wykanczanie kamieni dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobkow na cmentarzach itp.,

- obrobke surowego kamienia dostarczonego z kamieniolomow,

- produkcje kostek, plyt nawierzchniowych, kraweznikow, plyt i plytek chodnikowych itp. wyrobow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci kamieniolomow, wydobywania, ciecia i wstepnej obrobki kamienia, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

- produkcji kamieni mlynskich, kamieni szlifierskich i podobnych wyrobow, sklasyfikowanej w 26.81.Z.

26.81.Z Produkcja technicznych artykulow sciernych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kamieni mlynskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materialow sciernych lacznie z materialami sciernymi na podlozu miekkim.

26.82.Z Produkcja wyrobow pozostalych z mineralnych surowcow niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje przedzy i tkanin z mineralow niemetalicznych oraz artykulow wykonanych z tych materialow: odziezy, nakryc glowy, obuwia, powrozow, sznurka, papieru, filcu itp.,

- produkcje materialow tracych (ciernych) i niezamontowanych wyrobow z tych materialow wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy,

- produkcje izolacyjnych materialow mineralnych: welny i waty zuzlowej i podobnych materialow z welny mineralnej; zluszczonego wermikulitu, podobnych materialow termoizolacyjnych i dzwiekochlonnych,

- produkcje wyrobow z roznych substancji mineralnych: z miki, mikiaktywnej, torfu, grafitu (artykulow innych niz elektryczne).

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji waty szklanej i artykulow z niej wykonanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z.

27.10.Z Produkcja zeliwa i stali oraz stopow zelaza

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje obejmujaca caly proces od wytapiania do produkcji polwyrobow w walcowniach i hutach:

- produkcje surowki i stali z rudy lub zlomu:

- produkcje surowki odlewniczej i surowki przeznaczonej do produkcji stali,

- produkcje wyrobow stalowych zawierajacych zelazo otrzymane poprzez bezposrednie odtlenianie rudy zelaza i innych gabczastych produktow zawierajacych zelazo w brylach, glazach, - produkcje stali w konwertorach, piecach elektrycznych lub innymi metodami,

- produkcje stopow wysokoweglowych, zelazomanganowych i surowki zwierciadlistej,

- produkcje wyrobow stalowych walcowanych na goraco i zimno (lacznie z wyrobami odlewania ciaglego):

- produkcje sztabek, innych wstepnych form polproduktow,

- produkcje i/lub ciagle powlekanie walcowanych na goraco szerokich i waskich tasm, blach i arkuszy oraz szerokich plaskownikow,

- produkcje i/lub ciagle powlekanie walcowanych na zimno szerokich tasm, blach i arkuszy,

- produkcje blachowki, arkuszy pokrytych chromem w sposob elektrolityczny, blachy czarnej,

- produkcje pretow i drutow stalowych walcowanych na goraco,

- produkcje walcowanych na goraco warstwowych ciezkich i lekkich ksztaltownikow oraz arkuszy, - produkcje szyn i innych materialow kolejowych walcowanych na goraco,

- produkcje wyrobow walcowanych na goraco, walcowanych na zimno jak rowniez tasm szerokich i blach, powlekanych lub nie, do dalszej obrobki poprzez proste wykonczenie powierzchniowe, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji waskich tasm walcowanych na zimno, powlekanych lubniepowlekanych, o szerokosci do 500 mm na drodze zimnego walcowania produktow plaskich wczesniej walcowanych na goraco lub poprzez ciecie podluzne wyrobow walcowanych na zimno powlekanych lub niepowlekanych, sklasyfikowanej w 27.32.Z,

- produkcji surowki granulowanej lub w postaci proszku oraz zeliwa i stali granulowanej lub sproszkowanej, sklasyfikowanej w 27.35.Z,

- produkcji stopow innych niz zelazomanganowe o duzej zawartosci wegla, sklasyfikowanej w 27.35.Z,

- produkcji kutych polproduktow, pretow, odkuwek, sklasyfikowanej w 27.35.Z,

- produkcji odlewow zeliwnych i stalowych, sklasyfikowanej w 27.5.

27.21.Z Produkcja rur zeliwnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje rur, przewodow rurowych, profili drazonych zeliwnych,

- produkcje zlaczy odlewanych z zeliwa ciagliwego i nieciagliwegoo laczach gwintowych, kielichowych lub kolnierzowych.

27.22.Z Produkcja rur stalowych, przewodow rurowych i profili drazonych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje rur bez szwu, poprzez walcowanie lub wytlaczanie na goraco, wytlaczanie na goraco, ciagnienie na goraco lub na zimno,

- produkcje rur ze szwem,

- produkcje stalowych zlaczy rurowych:

- kolnierzy i kolnierzy plaskich z pierscieniami kutymi ze stali,

- zlaczy stalowych spawanych na styk,

- elementow gwintowanych i innych elementow ze stali,

- lacznikow gumowych, kolanek, lukow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji rur bez szwu ze stali odlewanej odsrodkowo, sklasyfikowanej w 27.21.Z.

27.31.Z Produkcja sztab, pretow i profili ciagnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje sztab, pretow z zeliwa i stali, ksztaltownikow, profili ze stali nierdzewnej i stopowej, poprzez ciagnienie na zimno, szlifowanie lub zluszczanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ciagnienia i przeciagania drutu, sklasyfikowanego w 27.34.Z.

27.32.Z Produkcja wyrobow waskich i plaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje walcowanych plaskich wyrobow stalowych, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci plaskich tasm, o szerokosci mniejszej niz 500 mm, poprzez powtorne walcowanie na zimno plaskich wyrobow walcowanych na goraco.

27.33.Z Produkcja wyrobow formowanych i skladanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje stalowych ksztaltownikow poprzez formowanie w walcowniach lub skladanie plaskich wyrobow prasowanych.

27.34.Z Produkcja drutow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje drutow ze stali niestopowej, ze stali nierdzewnej i z pozostalej stali stopowej poprzez ciagnienie na zimno lub rozciaganie.

27.35.Z Pozostala obrobka wstepna zeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopow zelaza, z wyjatkiem wymienionych w 27.10.Z

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje stopow zelaza (zelazo-mangan, zelazo-chrom, zelazo-nikiel oraz pozostalych zelazostopow), z wyjatkiem wysokoweglowychstopow zelazomanganowych i zelazofosforowych,

- produkcje zeliwa granulowanego i proszku zelaznego; produkcje zeliwa o wyjatkowej czystosci poprzez elektrolize lub inne procesy chemiczne,

- produkcje elementow stalowych do nawierzchni kolejowych, z wyjatkiem szyn,

- produkcje proszku metalowego do piaskowania.

27.41.Z Produkcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje podstawowych metali szlachetnych: produkcje i oczyszczanie bez obrobki plastycznej metali szlachetnych, takich jak: zloto, srebro, platyna itp.,

- produkcje stopow metali szlachetnych,

- produkcje polproduktow z metali szlachetnych,

- produkcje metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,

- produkcje metali nieszlachetnych platerowanych zlotem lub srebra platerowanego zlotem,

- produkcje metali nieszlachetnych pokrytych platyna lub metalami z grupy platynowcow oraz zlota i srebra pokrytych platyna lub platynowcami.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji kopert do zegarkow z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

- produkcji bizuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

27.42.Z Produkcja aluminium

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje aluminium z tlenkow glinu,

- produkcje aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadow lub zlomu aluminium,

- produkcje stopow aluminium,

- produkcje polproduktow aluminiowych w postaci proszkow, sztab, pretow, profili, drutu, blach, folii, rur, aluminiowych lacznikow do rur,

- produkcje tlenkow glinu (poza sztucznym korundem).

27.43.Z Produkcja olowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje olowiu, cynku, cyny z rud,

- produkcje olowiu, cynku, cyny z rafinacji elektrolitycznej, odpadow lub zlomu olowiu, cynku, cyny,

- produkcje stopow olowiu, cynku, cyny,

- produkcje polproduktow z olowiu, cynku i cyny w postaci sztab, pretow, profili, rur, zlaczy rur, pylu.

27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje miedzi z rud,

- produkcje miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadow lub zlomumiedzi,

- produkcje kamieni miedziowych.

27.44.B Produkcja wyrobow miedzianych w postaci polproduktow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje stopow miedzi,

- produkcje drutu i tasmy miedzianej do bezpiecznikow,

- produkcje polproduktow z miedzi: blach, sztab, pretow i profili, proszkow i platkow, folii, rur, przewodow i zlaczy.

27.45.Z Produkcja pozostalych metali niezelaznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenkow,

- produkcje chromu, manganu, niklu itp. z rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadow lub zlomu, chromu, manganu, niklu itp.

- produkcje stopow chromu, manganu, niklu itp.

- produkcje polproduktow z chromu, manganu, niklu itp.

- produkcje kamienia niklowego.

27.51.Z Odlewnictwo zeliwa

Podklasa ta obejmuje:

- odlewnictwo wyrobow i polproduktow z zeliwa.

Podklasa ta nie obejmuje:

- odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.52.Z Odlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:

- odlewnictwo stalowych wyrobow finalnych lub polproduktow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznegowytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

- odlewnictwo wyrobow finalnych lub polproduktow z aluminium, magnezu, tytanu, berylu, skandu i itru.

Podklasa ta nie obejmuje:

- odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznegowytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopow miedzi

Podklasa ta obejmuje:

- odlewnictwo wyrobow finalnych lub polproduktow na bazie miedzi i jej stopow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.54.B Odlewnictwo pozostalych metali niezelaznych z wyjatkiem odlewnictwa miedzi i stopow miedzi

Podklasa ta obejmuje:

- odlewnictwo metali ciezkich,

- odlewnictwo metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

28.11.A Produkcja budynkow prefabrykowanych z metalu, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje budynkow prefabrykowanych z metalu, konstrukcji barakow, szklarni, modulowych elementow pawilonow wystawowych oraz ich czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.11.C.

- produkcji segmentow statkow, sklasyfikowanej w 35.11.A,

- robot budowlanych, sklasyfikowanych w 45.

28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje metalowych szkieletow konstrukcji dla budownictwa,

- produkcje konstrukcji metalowych mostowych, slupow kratowych wiez, elementow rusztowan, zapor, sluz, przystani, dokow, balustrad oraz ich czesci,

- produkcje metalowych szkieletow konstrukcji dla przemyslu, ze stali lub aluminium oraz ich czesci (konstrukcji dla wielkichpiecow, dla urzadzen dzwigowych i podnosnikowych i konstrukcji dlaobslugi maszyn i urzadzen itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,

- produkcji segmentow statkow, sklasyfikowanej w 35.11.A.

28.11.C Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

Podklasa ta obejmuje:

- instalowanie na miejscu przeznaczenia budynkow metalowych i konstrukcji metalowych wykonywanych przez firme instalujaca.

Podklasa ta nie obejmuje:

- robot budowlanych, sklasyfikowanych w 45.

28.12.Z Produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, zaluzji, bram, progow metalowych.

28.21.Z Produkcja cystern, pojemnikow i zbiornikow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zbiornikow, cystern, kadzi i podobnych pojemnikow metalowych o pojemnosci wiekszej niz 300 litrow,

- produkcje pojemnikow metalowych dla przechowywania sprezonego lub cieklego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji metalowych beczek, bebnow, puszek, wiader, pudelek itp. o pojemnosci mniejszej niz 300 litrow, sklasyfikowanej w 28.71.Z,

- produkcji zbiornikow i pojemnikow instalowanych na pojazdach, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

- produkcji zbiornikow i pojemnikow metalowych instalowanych nawagonach kolejowych, sklasyfikowanej w 35.20.A.

28.22.Z Produkcja grzejnikow i kotlow centralnego ogrzewania

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje grzejnikow centralnego ogrzewania z zeliwa lub stali poza ogrzewanymi elektrycznie,

- produkcje kotlow centralnego ogrzewania oraz ich czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

- instalowania i napraw centralnego ogrzewania, sklasyfikowanychw 45.33.A.

28.30.A Produkcja wytwornic pary

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kotlow wytwarzajacych pare wodna lub inne pary,

- produkcje pomocniczych urzadzen do kotlow parowych: skraplaczy, odzyskiwaczy, podgrzewaczy, kolektorow i zasobnikow pary,

- produkcje reaktorow jadrowych,

- produkcje systemow rurowych wysokocisnieniowych lub innych systemow rurowych do kotlow (generatorow pary) obejmujaca projekty techniczno-konstrukcyjne wraz z montazem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji grzejnikow i kotlow centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 28.22.Z

- produkcji separatorow izotopow, sklasyfikowanej w 29.56.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.30.B.

28.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotlami centralnego ogrzewania na goraca wode)

28.40.Z Kucie, prasowanie, wytlaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkow

Podklasa ta obejmuje:

- kucie, wyciskanie na zimno lub profilowanie, prasowanie, wytlaczanie, tloczenie i formowanie przez walcowanie metalu,

- metalurgie proszkow: wykonywanie elementow metalowych bezposrednioz proszkow metali na drodze obrobki termicznej (spiekania) lubsprezania.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji proszkow metali, sklasyfikowanej w dziale 27.

28.51.Z Obrobka metali i nakladanie powlok na metale

Podklasa ta obejmuje:

- platerowanie, anodowanie i podobna obrobke metali,

- termiczna obrobke metali,

- wygladzanie, piaskowanie, bebnowanie, czyszczenie metali,

- kolorowanie, grawerowanie, drukowanie metali,

- pokrywanie metali powlokami niemetalicznymi: emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie plastykiem itp.,

- utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

28.52.Z Obrobka mechaniczna elementow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

- wiercenie, toczenie, frezowanie, wiorkowanie, struganie, doszlifowywanie, przeciaganie, polerowanie, ciecie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementow metalowych.

28.61.Z Produkcja wyrobow nozowniczych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje sztuccow: nozy, toporow rzezniczych, tasakow, widelcow, lyzek, cedzakow, lopatek oraz podobnych wyrobow kuchennych, nozy ogrodniczych, nozy zabkowanych,

- produkcje roznorodnych wyrobow tnacych:

- maszynek i ostrzy do golenia, brzytew,

- nozyczek i maszynek do strzyzenia wlosow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ostrzy tnacych do maszyn, sklasyfikowanej w 28.62.Z,

- produkcji naczyn stolowych, kuchennych, sklasyfikowanej w 28.75.A,

- produkcji wyrobow nozowniczych z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

28.62.Z Produkcja narzedzi

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nozy i ostrzy tnacych do maszyn lub urzadzen mechanicznych,

- produkcje narzedzi recznych (kleszcze, srubokrety, wkretaki itp.),

- produkcje narzedzi recznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i lesnictwie takich jak: lopaty, motyki, sekatory,

- produkcje pil do ciecia i ostrzy do nich, lacznie z tarczami tnacymi i lancuchami,

- produkcje wymiennych narzedzi wchodzacych w sklad narzedzi recznych, zarowno z napedem recznym jak i mechanicznym, a takze do obrabiarek: wiertel, przebijakow, matryc, nozy frezarskich,

- produkcje imadel, zaciskow,

- produkcje narzedzi kowalskich: kowadel, palenisk kowalskich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji narzedzi recznych z napedem mechanicznym, sklasyfikowanejw 29.40.A.

28.63.Z Produkcja zamkow i zawiasow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje klodek, zamkow, kluczy, zawiasow, klamer, okuc i innychpodobnych wyrobow dla stolarki budowlanej, mebli i pojazdow.

28.71.Z Produkcja pojemnikow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zeliwnych lub stalowych pojemnikow o pojemnosci mniejszej niz 300 litrow,

- produkcje wiader, puszek, kotlow, czerpakow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji pojemnikow i zbiornikow o pojemnosci wiekszej niz 300litrow, sklasyfikowanej w 28.21.Z,

- produkcji pojemnikow metalowych dla przechowywania cieklego lub sprezonego gazu, sklasyfikowanej w 28.21.Z.

28.72.Z Produkcja opakowan z metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje puszek, tubek wyciskanych i pudelek do produktow zywnosciowych,

- produkcje przykrywek, korkow i kapsli metalowych.

28.73.Z Produkcja wyrobow z drutu

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje metalowych kabli, tasm plecionych i podobnych wyrobow,

- produkcje wyrobow z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztow, siatek, tkanin itp.,

- produkcje gwozdzi i pinezek.

28.74.Z Produkcja zlaczy, srub, lancuchow i sprezyn

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nitow, podkladek i podobnych wyrobow nie gwintowanych,

- produkcje wyrobow gwintowanych: srub, wkretow, nakretek,

- produkcje sprezyn:

- resorow piorowych, sprezyn zwojowych, sprezyn skrecanych,

- pior do resorow,

- produkcje lancuchow, z wyjatkiem lancuchow napedowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji lancuchow napedowych, sklasyfikowanej w 29.14.Z,

- produkcji sprezyn do zegarkow i zegarow, sklasyfikowanej w 33.50.Z.

28.75.A Produkcja wyrobow metalowych przeznaczonych do lazienek i kuchni

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje metalowych artykulow gospodarstwa domowego oraz ich czesci:

- rondli, patelni i innych nieelektrycznych wyrobow stolowych i kuchennych np. maszynek, wyciskaczy, szatkownic, odciagaczy sokow, wygniatarek do warzyw i jarzyn,

- naczyn stolowych plaskich z metali nieszlachetnych,

- drobnych przedmiotow i akcesoriow kuchennych,

- metalowych szczotek do szorowania,

- produkcje wanien, zlewow, umywalek, brodzikow i podobnych wyrobow metalowych.

28.75.B Produkcja wyrobow metalowych pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje drobnych metalowych wyrobow do uzytku biurowego,

- produkcje sejfow, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,

- produkcje szabel, bagnetow, kordow, szpad i podobnych rodzajow broni oraz ich czesci oraz pochew do takiej broni,

- produkcje srub napedowych do statkow,

- produkcje roznych artykulow z metalu:

- ochronnych nakryc glowy,

- zatrzaskow, sprzaczek, hakow, klamerek,

- statuetek, ramek,

- tablic informacyjnych.

29.11.A Produkcja silnikow i turbin, z wyjatkiem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje silnikow tlokowych spalania wewnetrznego oraz czesci do nich, z wyjatkiem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych:

- silnikow do jednostek plywajacych i czesci do nich,

- silnikow kolejowych i czesci do nich,

- produkcje turbin i czesci do nich:

- turbin parowych i turbin poruszanych para inna niz para wodna,

- turbin hydraulicznych, kol wodnych i regulatorow do nich,

- turbin gazowych,

- produkcje zaworow wlotowych i wydechowych do silnikow spalaniawewnetrznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.11.B,

- produkcji turbin wiatrowych, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

- produkcji zespolow pradotworczych, sklasyfikowanej w 31.10.A,

- produkcji wyposazenia elektrycznego i elementow elektrycznych do silnikow spalania wewnetrznego, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji silnikow do pojazdow, samolotow lub motocykli, sklasyfikowanej w 34.10.A, 35.30.A, 35.41.Z,

- produkcji silnikow turboodrzutowych i turbosmiglowych, sklasyfikowanej w 35.30.A.

29.11.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silnikow i turbin, z wyjatkiem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych

29.12.Z Produkcja pomp i sprezarek

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pomp powietrznych i prozniowych, sprezarek powietrznych lub sprezarek wykorzystujacych inne gazy, turbosprezarek,

- produkcje pomp do cieczy niezaleznie od tego czy sa wyposazone w urzadzenia pomiarowe,

- produkcje wyposazenia o napedzie hydraulicznym i pneumatycznym, silnikow poruszanych energia wiatru i innych silnikow i silownikow hydraulicznych i pneumatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji hydraulicznych skrzyn biegow, sklasyfikowanej w 29.14.Z.

29.13.Z Produkcja kurkow i zaworow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kurkow i zaworow przemyslowych lacznie z zaworami regulacyjnymi i kurkami wlotowymi,

- produkcje kurkow i zaworow sanitarnych,

- produkcje kurkow i zaworow ogrzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji zaworow z nieutwardzanej, wulkanizowanej gumy, szkla lub materialow ceramicznych, sklasyfikowanej w 25.13.A, 25.13.B, 26.15.Z i 26.24.Z,

- produkcji zaworow wlotowych i wydechowych do silnikow spalaniawewnetrznego, sklasyfikowanej w 29.11.A, 34.10.A, 35.30.A,

- wykonywania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, sklasyfikowanego w dziale 45.

29.14.Z Produkcja lozysk, kol zebatych, przekladni zebatych i elementow napedowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje lozysk tocznych, kulkowych lub walcowych oraz czesci do nich,

- produkcje wyposazenia do napedow mechanicznych:

- walow i korb: walkow rozrzadu, walow korbowych, wahaczy itp.,

- oslon do lozysk oraz lozysk do walow prostych,

- produkcje kol zebatych, przekladni zebatych, skrzyn biegow i innych mechanizmow zmiany biegow,

- produkcje sprzegiel i elementow laczacych waly,

- produkcje kol zamachowych i kol pasowych,

- produkcje lancuchow ogniwowych,

- produkcje elementow hydrauliki napedowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji lancuchow, sklasyfikowanej w 28.74.Z,

- produkcji sprzegiel elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 31.62.A.

29.21.Z Produkcja piecow, palenisk i palnikow piecowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje piecow elektrycznych i innych piecow przemyslowych i laboratoryjnych oraz piecow do spopielania,

- produkcje palnikow piecowych,

- produkcje rusztow mechanicznych, rusztow zwyklych, palenisk, popielnikow itp..

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nieelektrycznych piecow piekarskich, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

- produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 29.56.A,

- produkcji kuchenek domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

- produkcji sterylizatorow medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

29.22.Z Produkcja urzadzen dzwigowych i chwytakow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje urzadzen dzwigowych, chwytakowych, ladujacych lub rozladowujacych napedzanych recznie lub mechanicznie:

- blokow, wyciagow, wyciagarek, podnosnikow i przyciagarek,

- zurawi, dzwigow, ruchomych podnosnikow, suwnic itp.,

- wozkow samobieznych lub niesamobieznych, niezaleznie od tego, czy sa wyposazone w podnosniki lub chwytaki, stosowanych w zakladach przemyslowych,

- mechanicznych manipulatorow i robotow przemyslowych przeznaczonych specjalnie do podnoszenia, chwytania, ladowania lub rozladowywania, przemieszczania ladunkow,

- produkcje wind, schodow ruchomych, ruchomych chodnikow,

- produkcje przenosnikow, transporterow, podnosnikow hydraulicznych, wielokrazkow, bramownic,

- konserwacje i utrzymanie wind i schodow ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji przenosnikow i podnosnikow pracujacych w trybie ciaglym uzywanych pod ziemia, sklasyfikowanej w 29.52.A,

- produkcji mechanicznych koparek, ladowarek lopatowych, czerparek, sklasyfikowanej w 29.52.A,

- produkcji wieloczynnosciowych robotow przemyslowych, sklasyfikowanej w 29.56.A,

- produkcji zurawi plywajacych, zurawi kolejowych, dzwigow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.1, 35.11.A, 35.20.A,

- instalowania wind i schodow ruchomych, sklasyfikowanego w 45.31.C.

29.23.Z Produkcja urzadzen chlodniczych i wentylacyjnych, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Podklasa ta obejmuje :

- produkcje przemyslowych urzadzen chlodniczych i zamrazajacych,

- produkcje urzadzen klimatyzacyjnych,

- produkcje wymiennikow ciepla,

- produkcje wentylatorow nie przeznaczonych dla gospodarstwdomowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

- produkcji chlodziarek i zamrazarek dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

- produkcji wentylatorow dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanejw 29.71.Z.

- instalowania urzadzen klimatyzacyjnych w mieszkaniach lub budynkach biurowych, sklasyfikowanego w 45.33.A.

29.24.A Produkcja pozostalych maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje urzadzen do mierzenia masy (z wyjatkiem wag laboratoryjnych): wag domowych i sklepowych, pomostowych, wagdo wazenia ciaglego itp.,

- produkcje urzadzen filtrujacych i oczyszczajacych ciecze,

- produkcje urzadzen do rozrzucania, rozpraszania, rozpylania cieczy lub proszkow: gasnic, pistoletow natryskowych, urzadzen do czyszczenia strumieniem pary, materialow sciernych i podobnych wytwarzajacych strumien czynnika roboczego,

- produkcje urzadzen do pakowania lub zawijania towarow: urzadzen napelniajacych butelki lub torebki, zamykajacych, kapslujacych, etykietujacych itp.,

- produkcje urzadzen do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojow,

- produkcje urzadzen destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemyslu chemicznego, przemyslu produkujacego napoje itp.,

- produkcje gazogeneratorow,

- produkcje maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walcowdo tych maszyn,

- produkcje wirowek,

- produkcje uszczelek i podobnych zlaczy wykonanych z roznych materialow lub warstw z tego samego materialu,

- produkcje automatow sprzedajacych towary.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.24.B,

- produkcji urzadzen do spryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A,

- produkcji urzadzen do walcowania metali lub szkla oraz walcow do tych urzadzen, sklasyfikowanej w 29.51.Z, 29.56.A,

- produkcji wirowek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

- produkcji wentylatorow gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w29.71.Z,

- produkcji bardzo czulych wag do mierzenia ciezaru, sklasyfikowanejw 33.20.A.

29.24.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana

29.31.Z Produkcja ciagnikow rolniczych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ciagnikow uzywanych w rolnictwie lub lesnictwie,

- produkcja ciagnikow kroczacych kierowanych przez pieszych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ciagnikow drogowych do ciagnienia naczep, sklasyfikowanej w 34.10.D i 34.10.E,

- produkcji przyczep i naczep, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.A Produkcja pozostalych maszyn dla rolnictwa i lesnictwa, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje kosiarek, w tym takze kosiarek trawnikowych,

- produkcje samozaladowczych i samowyladowczych przyczep i naczep dla rolnictwa,

- produkcje maszyn rolniczych do uprawiania ziemi, nawozenia i hodowli roslin: plugow, roztrzasaczy obornika, siewnikow, bron, itp.,

- produkcje maszyn zniwnych i do zbioru ziemioplodow: kombajnow, pras zbierajacych, mlocarni, sortownikow, kopaczek,

- produkcje dojarek mechanicznych,

- produkcje maszyn do opryskiwania i urzadzen zraszajacych (nawadniajacych) uzywanych w rolnictwie,

- produkcje roznych maszyn i urzadzen rolniczych:- maszyn wykorzystywanych przy hodowli zwierzat (w tym drobiu), w pszczelarstwie, przy produkcji pasz,

- urzadzen do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owocow, nasion, ziarna zboz.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji recznych narzedzi rolniczych, sklasyfikowanej w 28.62.Z,

- produkcji wozkow, sklasyfikowanej w 29.22.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.32.B,

- produkcji wirowek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

- produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i lesnych

29.40.A Produkcja obrabiarek i narzedzi mechanicznych, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje narzedzi mechanicznych do obrobki dowolnego materialu, polegajacej na jego usuwaniu, w tym takze pracujacych w oparciu o laser, ultradzwieki, wyladowania elektryczne: tokarek, wiertarek, wytaczarek itp.,

- produkcje narzedzi mechanicznych do obrobki dowolnego materialunie polaczonej z usuwaniem obrabianego materialu: maszyn kowalskich, pras i wytlaczarek, ciagarek itp.,

- produkcje maszyn do gwozdziowania, zszywania, sklejania itp.,

- produkcje spawarek, urzadzen do lutowania twardego i miekkiego,

- produkcje uchwytow narzedziowych, uchwytow przedmiotow obrabianych do obrabiarek,

- produkcje recznych narzedzi wyposazonych we wlasne silniki lub z napedem pneumatycznym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji czesci wymiennych do narzedzi recznych lub mechanicznych, sklasyfikowanej w 28.62.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.40.B,

- produkcji maszyn dla hutnictwa, sklasyfikowanej w 29.51.Z,

- produkcji maszyn dla gornictwa i kopalnictwa, sklasyfikowanej w 29.52.A.

29.40.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzedzi mechanicznych

29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje maszyn i urzadzen do obrobki metali na goraco: konwertorow, urzadzen do odlewania, wlewnic, kadzi odlewniczych,

- produkcje walcarek do metali i walcow do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ciagarek, sklasyfikowanej w 29.40.A,

- produkcji skrzynek formierskich, form (z wyjatkiem wlewnic) orazmaszyn do ksztaltowania form odlewniczych, sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.52.A Produkcja maszyn dla gornictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje przenosnikow i podnosnikow stosowanych pod ziemia i pracujacych w trybie ciaglym,

- produkcje maszyn wiertniczych, wrebiarek oraz maszyn do drazenia studni, szybow i tuneli,

- produkcje maszyn do obrobki mineralow poprzez przesiewanie, sortowanie i rozdzielanie itp.,

- produkcje maszyn do wyrobu betonow i zapraw,

- produkcje maszyn do prac ziemnych: buldozerow, spycharek skos- nych, rowniarek, niwelatorow, zgarniarek, ladowarek lopatowych, maszyn samobieznych, walcow drogowych,

- produkcje kafarow, maszyn do wyciagania pali, rozscielaczy zaprawy i mas bitumicznych, maszyn do ukladania nawierzchni betonowych itp.,

- produkcje lopat do buldozerow i spycharek skosnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji urzadzen dzwigowych i chwytakow, sklasyfikowanej w 29.22.Z,

- produkcji ciagnikow kolowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 34.10.D i 34.10.E,

- produkcji narzedzi do obrobki kamieni, w tym urzadzen do ciecia i oczyszczania kamieni, sklasyfikowanej w 29.40.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.52.B,

- produkcji betoniarek na podwoziach samochodowych, sklasyfikowanejw 34.10.D.

29.52.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla gornictwa, kopalnictwa i budownictwa

29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetworstwie zywnosci, tytoniu i w produkcji napojow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje suszarni do produktow rolniczych,

- produkcje urzadzen dla przemyslu mleczarskiego: wirowek do mleka,

maszyn i urzadzen do przetworstwa mleka (homogenizatorow,

radiatorow), masielnic, maszyn i urzadzen do produkcji sera

(homogenizatorow, pras i urzadzen do formowania) itp.,

- produkcje maszyn i urzadzen dla przemyslu zbozowego: wialni, przesiewaczy, odpylaczy, szczotkarek i podobnych urzadzen; mlewnikow, kruszarek, podajnikow, przesiewaczy, oczyszczaczy otrab, mieszarek, luszczarek,

- produkcje pras, tloczni i zgniatarek stosowanych przy produkcji win, jablecznikow, sokow owocowych itp.,

- produkcje maszyn uzywanych w piekarnictwie oraz do produkcji

makaronow lub podobnych wyrobow: produkcje piecow nieelektrycznych, mieszarek do ciast, dzielarek, formierek, krajarek pieczywa, itp.,

- produkcje maszyn i urzadzen do ekstrakcji i przetwarzania tluszczow i olejow roslinnych i zwierzecych,

- produkcje maszyn i urzadzen do przetwarzania roznorodnej

zywnosci: do produkcji wyrobow cukierniczych, kakao, czekolady;

do produkcji cukru, piwa, wyrobow spirytusowych, drozdzy i koncentratow spozywczych; do przetworstwa miesa, drobiu i jaj,

owocow, orzechow, warzyw i ziemniakow; do przetworstwa ryb,

skorupiakow lub innych produktow pochodzacych z morza;

- produkcje maszyn i urzadzen do przetworstwa tytoniu, produkcjipapierosow, cygar, tytoniu fajkowego lub do zucia, tabaki,

- produkcje maszyn, ktore sluza do przygotowywania zywnosci dla zywienia zbiorowego,

- produkcje innych maszyn do przemyslowego przetwarzania zywnosci i produkcji napojow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji maszyn i urzadzen do nalewania, pakowania i wazenia, sklasyfikowanej w 29.24.A,

- produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owocow i innych plodow rolnych, sklasyfikowanej w 29.32.A.

29.54.Z Produkcja maszyn dla przemyslu wlokienniczego, odziezo- wego i skorzanego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje maszyn dla przemyslu wlokienniczego:

- maszyn do przygotowywania, wytwarzania, wytlaczania, rozciagania, teksturowania lub ciecia wlokien chemicznych lub przedzy z wlokien chemicznych,

- maszyn do przygotowywania naturalnych wlokien tekstylnych: do odziarniania bawelny, targania bel, rozwlokniania szmat, rozciagania, prania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzedzarek itp.,

- maszyn przedzalniczych: nawijarek, przedzarek,

- maszyn do przygotowywania przedzy: przewijarek, snowarek i podobnych maszyn,

- maszyn tkackich (krosien) wraz z krosnami recznymi,

- maszyn dziewiarskich,

- maszyn do produkcji sieci, koronek, oplotu, galonow, tiulu itp.,

- produkcje maszyn pomocniczych i sprzetu do maszyn wlokienniczych: maszyn nicielicowych, zakardowych, automatycznych mechanizmowwylaczajacych, mechanizmow zmieniajacych czolenka, wrzecion i skrzydelek wrzecion itp.,

- produkcje maszyn do wykanczania tkanin:

- maszyn do prania, wybielania, farbowania, powlekania lub impregnowania tkanin,

- produkcje maszyn do nawijania, rozwijania, skladania, ciecia lub azurowania tkanin,

- produkcje maszyn pralniczych:

- maszyn do prasowania, w tym pras prasowalniczych,

- maszyn do prania i suszenia z przeznaczeniem dla pralni odziezy,

- maszyn do czyszczenia odziezy na sucho,

- produkcje maszyn do szycia, glowic i igiel do tych maszyn,

- produkcje maszyn do wytwarzania lub wykanczania filcu lub materialow nietkanych,

- produkcje maszyn dla przemyslu skorzanego:

- maszyn do przygotowania, garbowania lub obrobki skor surowych lub skor wyprawionych,

- maszyn do produkcji lub naprawy obuwia lub innych wyrobow skorzanych ze skor wyprawionych lacznie z futerkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji kart z papieru lub tektury przeznaczonych do stosowaniaw maszynach Zakarda, sklasyfikowanej w 21.25.Z,

- produkcji maszyn do prasowania typu kalandrowego, sklasyfikowanejw 29.24.A,

- produkcji urzadzen wykorzystywanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 29.56.A,

- produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 29.71.Z.

29.55.Z Produkcja maszyn dla przemyslu papierniczego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,

- produkcje maszyn do wytwarzania papieru i tektury,

- produkcje maszyn do wytwarzania artykulow z papieru lub tektury.

29.56.A Produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje maszyn do obrobki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobow z tych materialow: pras do wytlaczania i formowania, maszyn do produkcji lub bieznikowania opon oraz innych maszyn do produkcji wyrobow z gumy lub tworzyw sztucznych,

- produkcje maszyn drukarskich i introligatorskich,

- produkcje maszyn do wytwarzania plytek, cegiel, formowanych elementow ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania, form odlewniczych do metali,

- produkcje skrzynek formierskich do kazdego materialu; matryc formierskich; wzorow formierskich; form,

- produkcje roznorodnych maszyn specjalistycznych i wyposazenia: maszyn do montazu lamp elektrycznych i elektronicznych, rur lub baniek szklanych; maszyn do wytwarzania lub hartowania szkla i wyrobow szklanych, wlokien szklanych lub przedzy; maszyn i urza-dzen do rozdzielania izotopow, maszyn do wytwarzania lin itp.,

- produkcje wirowkowych suszarek do odziezy,

- produkcje suszarni do drewna, papieru, tektury itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji maszyn i urzadzen do obrobki twardych gum, tworzyw sztucznych lub szkla w procesie obrobki na zimno, sklasyfikowanej w 29.40.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.56.B,

- produkcji sprzetu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 29.71.Z.

29.56.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.60.Z Produkcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje czolgow i innych wozow bojowych, opancerzonych samobieznych,

- produkcje broni artyleryjskiej i pociskow balistycznych,

- produkcje broni malokalibrowej,

- produkcje amunicji bojowej,

- produkcje broni mysliwskiej, do uboju zwierzat, rakietnic, broni sportowej lub obronnej oraz amunicji,

- produkcje bomb, granatow, rakiet, min, torped i podobnych wyrobow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji splonek do nabojow, detonatorow lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 24.61.Z,

- produkcji szabel, szpad, bagnetow, sklasyfikowanej w 28.75.B,

- produkcji opancerzonych pojazdow do transportu pieniedzy i kosztownosci, sklasyfikowanej w 34.10.E.

29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego: chlodziarek, zamrazarek, zmywarek do naczyn, pralek, suszarek, odkurzaczy, froterek do podlog, rozdrabniaczy odpadkow, rozdrabniaczy i mieszarek produktow spozywczych (mikserow), sokowirowek, otwieraczy do konserw, elektrycznych golarek i szczotek do zebow, ostrzalek do nozy, wentylatorow i okapow wyciagowych i recyrkulacyjnych,

- produkcje urzadzen elektrotermicznych gospodarstwa domowego: podgrzewaczy wody, podgrzewaczy pomieszczen, podgrzewaczy gleby, elektrycznych kocy, suszarek do wlosow, grzebieni, szczotek, urzadzen do modelowania wlosow; zelazek elektrycznych; grzejnikow domowych i grzejnikow z wentylatorem; kuchenek mikrofalowych, kuchenek i piekarnikow elektrycznych, tosterow, patelni, ekspresow do kawy i herbaty, frytkownic, opiekaczy, grilow, grzejnikow oporowych rusztow do smazenia i pieczenia, maszynek do golenia i strzyzenia wlosow z wlasnym silnikiem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 29.54.Z

29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nieelektrycznych kuchenek domowych i sprzetu grzejnego: nieelektrycznych ogrzewaczy pomieszczen, kuchenek do gotowania, rusztow, piecow, podgrzewaczy wody, sprzetu do gotowania, podgrzewaczy talerzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji urzadzen do przyrzadzania posilkow w gastronomii, sklasyfikowanej w 29.53.Z.

30.01.Z Produkcja maszyn biurowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje recznych lub elektrycznych maszyn biurowych,

- produkcje maszyn do przetwarzania tekstow,

- produkcje hektografow lub powielaczy siatkowych, maszyn do adresowania oraz biurowych maszyn drukarskich z podajnikiem arkuszy papieru,

- produkcje maszyn liczacych, kas rejestrujacych, pocztowych maszyn do frankowania, specjalistycznych urzadzen do wydawania biletow i rezerwacji miejsc itp.,

- produkcje roznych maszyn i urzadzen biurowych: maszyn do sortowania, pakowania i liczenia pieniedzy; bankomatow; maszyn do klejenia kopert i sortowania poczty; urzadzen do ostrzenia olowkow, maszyn perforujacych lub zszywajacych dokumenty itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sklasyfikowanej w 72.50.Z.

30.02.Z Produkcja komputerow i innych urzadzen do przetwarzania informacji

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z mikrokomputerami:

- maszyn cyfrowych,

- maszyn analogowych,

- maszyn hybrydowych,

- produkcje urzadzen peryferyjnych:

- drukarek, terminali itp.,

- czytnikow magnetycznych lub optycznych,

- urzadzen do kopiowania danych na nosniki w formie zakodowanej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji elementow elektronicznych znajdujacych sie w urzadzeniach komputerowych, sklasyfikowanej w 32.10.Z,

- produkcji gier elektronicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- zakladania przewodow instalacji elektrycznej, sklasyfikowanego w45.31.D,

- zakladania klimatyzacji pomieszczen komputerowych, sklasyfikowanego w 45.33.A,

- analizy, projektowania i programowania systemow komputerowych, sklasyfikowanych w 72.20.Z.

- konserwacji i naprawy komputerow oraz urzadzen peryferyjnych, sklasyfikowanych w 72.50.Z.

31.10.A Produkcja elektrycznych silnikow, pradnic i transfor- matorow, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje silnikow pradu zmiennego,

- produkcje pradnic pradu zmiennego,

- produkcje silnikow uniwersalnych pradu zmiennego i pradu stalego,

- produkcje silnikow lub pradnic pradu stalego,

- produkcje zespolow pradotworczych pradu stalego lub zmiennego,

- produkcje maszyn elektrycznych wirujacych lub przetwornic statycznych,

- produkcje transformatorow elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.10.B,

- produkcji pradnic samochodowych i rozrusznikow, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji diod, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

31.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silnikow elektrycznych, pradnic i transformatorow

31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje aparatury elektrycznej do przelaczania i zabezpieczania obwodow elektrycznych lub do przylaczania obwodow elektrycznych: produkcje przelacznikow, bezpiecznikow, ogranicznikow napiecia, ochronnikow przeciwprzepieciowych, wtyczek, skrzynek przylaczeniowych, przekaznikow, zlaczy, opraw oswietleniowych,

- produkcje tablic kontrolno - rozdzielczych, paneli, konsoli, szaf, pulpitow i innych baz.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji drutu i tasmy do bezpiecznikow, sklasyfikowanej w 27.44.B,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.20.B,

- produkcji elektrod weglowych lub grafitowych, sklasyfikowanej w 31.62.A,

- produkcji tablic, paneli, konsoli itp. stosowanych w sieciach telefonicznych lub telegraficznych, sklasyfikowanej w 32.20.A.

31.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.30.Z Produkcja izolowanych drutow i przewodow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje izolowanych przewodow, kabli, tasm i innych izolowanych przewodow niezaleznie od tego, czy sa polaczone zlaczami, czy tez nie,

- produkcje kabli swiatlowodowych do transmisji zakodowanych danych: do zastosowan w telekomunikacji, do sterowania, do transmisji danych i obrazow wideo, kabli koncentrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nieizolowanych przewodow z metali niezelaznych, sklasyfikowanej w 27.42.Z, 27.43.Z, 27.44.B, 27.45.Z,

- produkcji nieizolowanych lub izolowanych kabli metalowych nie przewidywanych do wykorzystania jako przewodniki elektrycznosci, sklasyfikowanej w 28.73.Z,

- produkcji wiazek przewodow elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji wlokien optycznych lub kabli swiatlowodowych przeznaczonych dla celow endoskopii, oswietleniowych, transmisji obrazow sklasyfikowanej w 33.40.Z.

31.40.Z Produkcja akumulatorow, ogniw i baterii galwanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ogniw i baterii galwanicznych,

- produkcje akumulatorow elektrycznych oraz czesci do nich.

31.50.Z Produkcja sprzetu oswietleniowego i lamp elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zarowek i lamp wyladowczych:

- promiennikow lampowych ultrafioletu lub podczerwieni,

- lamp lukowych,

- zarowek i lamp blyskowych itp.,

- produkcje lamp elektrycznych i opraw oswietleniowych:

- zyrandoli, lamp stolowych, biurkowych, nocnych lub stojacych na podlodze, w tym takze lamp nieelektrycznych i opraw oswietleniowych,

- elektrycznych lamp przenosnych,

- reklam swietlnych, podswietlanych tablic i znakow informacyjnych, podswietlonych wizytowek itp., - oswietlenia ulicznego i zewnetrznego,

- choinkowych zestawow oswietleniowych,

- produkcje reflektorow.

31.61.Z Produkcja wyposazenia elektrycznego do silnikow i pojazdow, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje urzadzen zaplonu lub rozruchu w silnikach spalinowych wewnetrznego spalania: iskrownikow, cewek zaplonowych, swiec zaplonowych, pradnic rozruchowych, swiec zarowych, rozrusznikow, pradnic do pojazdow, generatorow, alternatorow, regulatorow napiecia itp.,

- produkcje elektrycznego wyposazenia oswietleniowego oraz do sygnalizacji wzrokowej lub dzwiekowej dla motocykli i pojazdow mechanicznych: lamp, syren, sygnalow dzwiekowych itp.,

- produkcje wiazek przewodow elektrycznych,

- produkcje wycieraczek do szyb, urzadzen elektrycznych zapobiegajacych oszronieniu lub zamgleniu szyb,

- produkcje pradnic do rowerow.

31.62.A Produkcja sprzetu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje elektrycznego wyposazenia sygnalizacyjnego, bezpieczenstwa i regulacji ruchu pojazdow dla autostrad, drog i ulic, torow tramwajowych, szlakow kolejowych, szlakow wodnych srodladowych, portow morskich i lotniczych,

- produkcje roznorodnych urzadzen elektrycznych sygnalizacji dzwiekowej i wizualnej: dzwonkow, syren, tablic swietlnych, alarmow przeciwwlamaniowych i przeciwpozarowych itp.,

- produkcje elektromagnesow, w tym rowniez sprzegiel elektromagnetycznych lub sprzegiel z magnesem stalym, sprzegiel, hamulcow, zlaczy, zaciskow lub glowic podnoszacych,

- produkcje elektrycznych izolatorow i opraw izolacyjnych, z wyjatkiem szklanych i ceramicznych,

- produkcje osprzetu izolacyjnego dla maszyn i urzadzen elektrycznych, z wyjatkiem ceramicznych i z tworzyw sztucznych,

- produkcje elektrod weglowych lub grafitowych,

- produkcje rur dla przewodow elektrycznych oraz zlaczek do tych rur, glownie na bazie metalu polaczonego z materialami izolacyjnymi,

- produkcje roznorodnych urzadzen elektrycznych: produkcje akceleratorow czastek, generatorow sygnalow, wykrywaczy min, detonatorow elektrycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji szklanych baniek do zarowek, sklasyfikowanej w 26.15.Z,

- produkcji recznych pistoletow natryskowych z napedem elektrycznym, sklasyfikowanej w 29.24.A,

- produkcji elektrycznych kosiarek do trawnikow, sklasyfikowanej w 29.32.A,

- produkcji golarek elektrycznych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.62.B,

- produkcji lamp elektronowych (lacznie z lampami z zimna katoda), sklasyfikowanej w 32.10.Z,

- produkcji elektrycznych recznie obslugiwanych instrumentow medycznych i dentystycznych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

31.62.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta nie obejmuje:

- naprawy, konserwacji i przezwajania silnikow elektrycznych, generatorow i transformatorow, sklasyfikowanych w 31.10.B,

- wykonywania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanego w 45.31,

- instalowania sprzetu oswietleniowego lub sygnalizacyjnego na drogach, torach kolejowych itp., sklasyfikowanego w 45.34.Z.

32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementow elektronicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje lamp elektronowych z katoda zimna, goraca lubfotokatoda: telewizyjnych lamp obrazowych (kineskopow), lamp do kamer telewizyjnych, przetwornikow i wzmacniaczy obrazow, lamp mikrofalowych, lamp odbiorczych i wzmacniajacych itp.,

- produkcje diod, tranzystorow i innych podobnych elementow pol-przewodnikowych,

- produkcje swiatloczulych elementow polprzewodnikowych, lacznie z ogniwami fotoelektrycznymi,

- produkcje krysztalow piezoelektrycznych,

- produkcje elektronicznych ukladow scalonych i mikroukladow: monolitycznych ukladow scalonych, hybrydowych ukladow scalonych, mikroukladow i mikrozespolow, modulow tloczonych, mikromodulow i podobnych wyrobow,

- produkcje obwodow drukowanych,

- produkcje elektrycznych kondensatorow, lacznie z kondensatorami do ukladow zasilajacych,

- produkcje opornikow, w tym rowniez opornikow nastawnych i potencjometrow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji grzejnikow oporowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

- produkcji transformatorow, sklasyfikowanej w 31.10.A,

- produkcji przelacznikow, sklasyfikowanej w 31.20.A.

32.20.A Produkcja urzadzen nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatow dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje urzadzen do transmisji telewizyjnej, w tym takze produkcje telewizyjnych nadajnikow przekaznikowych oraz nadajnikowdla telewizji przemyslowej,

- produkcje kamer telewizyjnych,

- produkcje urzadzen transmisyjnych dla rozglosni radiowych,

- produkcje urzadzen transmisyjnych dla radiotelefonii: urzadzen nadawczych i odbiorczych, radiotelefonicznej aparatury przekaz-nikowej, radiotelefonow, innych przekaznikow itp.,

- produkcje radiotelefonicznych urzadzen odbiorczych,

- produkcje urzadzen dla telefonii przewodowej: aparatow telefonicznych, faksow, central automatycznych i nieautomatycznych, urzadzen teleksowych i dalekopisowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji czesci elektronicznych, sklasyfikowanej 32.10.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 32.20.B.

32.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajnikow telewizyjnych i radiowych

32.30.A Produkcja odbiornikow telewizyjnych i radiowych, urzadzen do rejestracji i odtwarzania dzwieku i obrazu, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje odbiornikow telewizyjnych, w tym rowniez monitorow i projektorow wideo,

- produkcje urzadzen do nagrywania i reprodukcji obrazu, w tym takze urzadzen nagrywajaco-odtwarzajacych (kamery z mozliwoscia odtwarzania),

- produkcje odbiornikow radiowych,

- produkcje magnetofonow szpulowych i innych urzadzen rejestrujacych dzwiek, w tym takze urzadzen typu sekretarka telefoniczna, magnetofonow kasetowych,

- produkcje urzadzen zapisujacych dzwiek bez wzmacniacza (tzw. deck), gramofonow, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy kompaktowych itp.,

- produkcje mikrofonow, glosnikow, sluchawek, sluchawek wkladanych do ucha, wzmacniaczy i zestawow wzmacniajacych dzwiek,

- produkcje glowic do adapterow, glowic dzwiekowych, urzadzen rejestrujacych dzwiek na plytach, konsol, anten, anten przekaznikowych, ukladow obracajacych antene, przetwornikow kablowych, zwrotnic antenowych, dekoderow telewizyjnych,

- produkcje urzadzen elektroakustycznych, takich jak: domofony, interkomy do przesylania komend, urzadzenia do tlumaczen symultanicznych, elektroniczne urzadzenia do liczenia glosow przy glosowaniu, urzadzenia konferencyjne, urzadzenia przywolawcze, przenosne systemy dzwiekowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydawania i reprodukcji nagran wczesniej zarejestrowanych na plytach, dyskach lub tasmach wideo, sklasyfikowanego w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z, 92.11.Z,

- produkcji nie zapisanych nosnikow do rejestrowania dzwieku i obrazu oraz nie zapisanych dyskow i tasm komputerowych, sklasyfikowanej w 24.65.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 32.30.B.

32.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzetu radiowo-telewizyjnego oraz sprzetu do operowania dzwiekiem i obrazem

Podklasa ta nie obejmuje:

- naprawy domowego sprzetu radiowego i telewizyjnego oraz innego sprzetu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 52.72.Z,

33.10.A Produkcja sprzetu medycznego i chirurgicznego oraz przyrzadow ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje instrumentow i sprzetu medycznego, chirurgicznego, dentystycznego i weterynaryjnego, np.: elektrycznych urzadzen

diagnostycznych (elektrokardiografy, ultrasonografy), wiertarek dentystycznych, sterylizatorow, instrumentow okulistycznych, urzadzen nuklearnego rezonansu magnetycznego,

- produkcje strzykawek i igiel uzywanych w medycynie, luster, reflektorow, endoskopow itp.,

- produkcje urzadzen wykorzystujacych promienie Rentgena, alfa, beta lub gamma uzywanych w medycynie lub w weterynarii: lamp rentgenowskich, generatorow wysokiego napiecia, paneli sterujacych, tablic kontrolnych, monitorow itp.,

- produkcje mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii, stomatologii i weterynarii: stolow operacyjnych, lozek szpitalnych wyposazonych w rozne mechanizmy, foteli dentystycznych,

- produkcje sprzetu do terapii mechanicznej, urzadzen do masazu, urzadzen do przeprowadzania testow psychologicznych, urzadzen do terapii tlenowej i ozonowej, respiratorow, masek gazowych itp.,

- produkcje sprzetu ortopedycznego: kul, pasow i szyn chirurgicznych, protez zebowych, protez konczyn i protez innych czesciciala, aparatow sluchowych, stymulatorow serca, obuwia ortopedycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 33.10.B,

- produkcji termometrow, sklasyfikowanej w 33.20.A,

- produkcji szkiel korekcyjnych i opraw do nich, mikroskopow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu medycznego, w tym chirurgicznego

33.20.A Produkcja instrumentow i przyrzadow pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje czulych wag laboratoryjnych,

- produkcje przyrzadow pomiarowych i zapisujacych wyniki pomiarow lub do pomiarow matematycznych: lat mierniczych i tasm geodezyjnych, sprawdzianow szczekowych, przyrzadow pomiarowych itp.,

- produkcje mikroskopow - innych niz mikroskopy optyczne i urzadzen dyfrakcyjnych,

- produkcje przyrzadow pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkosci elektrycznych: oscyloskopow, spektroskopow, przyrzadow do pomiaru czestotliwosci, natezenia, napiecia, opornosci pradu itp.,

- produkcje przyrzadow do pomiaru i kontroli wielkosci nieelektrycznych: licznikow i detektorow promieniowania, przyrzadow testujacych i regulujacych prace silnikow pojazdowmechanicznych itp.,

- produkcje urzadzen i przyrzadow nawigacyjnych, meteorologicznych, geofizycznych i zwiazanych z nimi instrumentow i aparatow:przyrzadow badawczo-pomiarowych, przyrzadow i systemow wykorzystywanych w oceanografii i hydrologii, sejsmografow, dalmierzy, automatycznych pilotow, sekstansow, ultradzwiekowych przyrzadow sondujacych, lotniczych systemow nawigacyjnych, radarow, urzadzen do zdalnego sterowania droga radiowa oraz urzadzen radiowych do nawigacji,

- produkcje licznikow energii elektrycznej, wody, gazu, paliwa,

- produkcje przyrzadow do testowania wytrzymalosci mechanicznej materialow,

- produkcje przyrzadow i instrumentow do przeprowadzania analiz fizycznych lub chemicznych: polarymetrow, fotometrow, refraktometrow, kalorymetrow, spektrometrow, miernikow pH, wiskozymetrow, przyrzadow do badania napiecia powierzchniowego itp.,

- produkcje przyrzadow i instrumentow do pomiaru lub kontroli przeplywu, poziomu, cisnienia lub innych parametrow cieczy i gazow: przeplywomierzy, poziomowskazow, manometrow, licznikowenergii cieplnej itp.,

- produkcje roznorodnych przyrzadow, aparatow, instrumentow lub urzadzen pomiarowych, kontrolnych i testujacych: hydrometrow, termometrow, barometrow, obrotomierzy, taksometrow, krokomierzy, tachometrow, urzadzen mierzacych rownowage, wag, stanowisk badawczych, komparatorow itp.,

- produkcje optycznych przyrzadow i instrumentow pomiarowo-kontrolnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji pomp posiadajacych wmontowane urzadzenia pomiarowe, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

- produkcji instrumentow medycznych i chirurgicznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 33.20.B,

- produkcji sprzetu sterujacego procesami technologicznymi w przemysle, sklasyfikowanej w 33.30.Z,

- produkcji lornetek, optycznych przyrzadow jednoobiektywowych i innych podobnych przyrzadow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

- produkcji mikroskopow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentow i przyrzadow pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujacych, nawigacyjnych

33.30.Z Produkcja systemow do sterowania procesami przemyslowymi

Podklasa ta obejmuje:

- projektowanie i montowanie systemow do ciaglego sterowania procesami przemyslowymi,

- projektowanie i montowanie zautomatyzowanych systemow produkcyjnych, w sklad ktorych wchodza rozne maszyny, podajniki i scentralizowany system sterowania.

33.40.Z Produkcja instrumentow optycznych i sprzetu fotografi- cznego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje elementow optycznych oprawionych lub nie oprawionych:

- nie szklanych i nie obrobionych elementow optycznych,

- pryzmatow, soczewek, szkiel optycznych, kolorowych filtrow ze szkla, elementow polaryzujacych itp. ze szkla lub innychmaterialow,

- wlokien swiatlowodowych i kabli swiatlowodowych do przesylania obrazow "na zywo": endoskopow, oswietlaczy, przekaznikow obrazow "na zywo",

- szkiel do okularow i szkiel kontaktowych,

- oprawek do okularow, oprawek ze szklami, niezaleznie od tego czy szkla sa pracujace optycznie: okularow przeciwslonecznych, okularow ochronnych, okularow korekcyjnych itp.,

- produkcje instrumentow optycznych:

- mikroskopow optycznych, wyposazenia dla mikrofotografii i mikroprojekcji, szkiel powiekszajacych, lup, lup tkackich itp.,

- lornetek, lunet astronomicznych, celownikow teleskopowych i teleskopow obserwacyjnych, instrumentow astronomicznych itp.,

- laserow (z wyjatkiem diod laserowych) itp.,

- produkcje sprzetu fotograficznego i kinematograficznego:

- aparatow fotograficznych,

- projektorow, powiekszalnikow i pomniejszalnikow fotograficznych,

- lamp wyladowczych (elektronicznych) i innych urzadzen blyskowych,

- urzadzen i wyposazenia dla laboratoriow fotograficznych i kinematograficznych, urzadzen do projekcji swiatla poprzez maski na swiatloczule materialy polprzewodnikowe, ekranow projekcyjnych,

- naprawe profesjonalnego sprzetu fotograficznego i instrumentow optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wyrobow fotochemicznych, sklasyfikowanej w 24.64.Z,

- produkcji nie obrobionych elementow optycznych ze szkla, sklasyfikowanej w 26.15.Z,

- produkcji kabli swiatlowodowych do transmisji zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

- produkcji zarowek do fotograficznych lamp blyskowych, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

- produkcji kamer telewizyjnych, sklasyfikowanej w 32.20.A,

- produkcji mikroskopow innych niz mikroskopy optyczne, sklasyfikowanej w 33.20.A,

- produkcji instrumentow optycznych do pomiaru i aparatow kontroli, sklasyfikowanej w 33.20.A.

33.50.Z Produkcja zegarow i zegarkow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje zegarow i zegarkow wszelkich typow, lacznie z mechanizmami zegarowymi montowanymi na plytach czolowych urzadzen; obudow do zegarow i zegarkow, lacznie z kopertami z metali szlachetnych; mechanizmow zegarowych wszelkich typow dla zegarow i zegarkow,

- produkcje urzadzen rejestrujacych czas, urzadzen do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedzialow czasowych, np. parkometrow, sterujacych urzadzen zegarowych, wylacznikow czasowych i innych urzadzen wyzwalajacych,

- produkcje czesci do zegarow i zegarkow, np.: sprezyn, kamieni, tarcz z podzialka, wskazowek, metalowych paskow i bransolet, mostkow, plyt i innych czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji paskow do zegarkow z materialow niemetalicznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z.

- naprawy zegarkow, zegarow i bizuterii, sklasyfikowanych w 52.73.Z.

34.10.A Produkcja silnikow spalinowych ze spalaniem wewnetrznym stosowanych w pojazdach mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje silnikow spalinowych ze spalaniem wewnetrznym do pojazdow mechanicznych.

34.10.B Produkcja samochodow osobowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje samochodow osobowych z silnikiem spalinowym z zaplonem iskrowym,

- produkcje samochodow osobowych z samoczynnym zaplonem (wysokoprezne lub srednioprezne),

- produkcje samochodow do przewozu osob pozostala, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji nadwozi pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

- produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.C Produkcja pozostalych pojazdow mechanicznych przeznaczonych do przewozu osob

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje autobusow, trolejbusow i autokarow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji nadwozi pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

- produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.D Produkcja pojazdow mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje samochodow nieosobowych: dostawczych, ciezarowych, ciagnikow przystosowanych do poruszania sie po wszystkich typach drog z mozliwoscia dolaczania naczep, samochodow samowyladowczych przystosowanych do wszystkich typow drog itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji ciagnikow dla rolnictwa i przemyslu, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 29.52.A,

- produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji nadwozi pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

- produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.E Produkcja pojazdow mechanicznych przeznaczonych do celow specjalnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje innych pojazdow mechanicznych:

- pojazdow snieznych, wozkow golfowych, pojazdow - amfibii,

- samochodow pozarniczych, smieciarek, pojazdow opancerzonych oraz samochodow specjalnych do transportu pieniedzy, kosztownosci itp.,

- samochodow przeznaczonych do pracy poza drogami publicznymioraz do celow specjalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji nadwozi pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

- produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdow mechanicznych; produkcja przyczep i naczep

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nadwozi dla pojazdow samochodowych, w tym takze kabin do tych pojazdow,

- produkcje wyposazenia nadwozi pojazdow samochodowych, przyczep i naczep,

- produkcje przyczep i naczep:

- cystern samochodowych,

- przyczep kempingowych itp.,

- produkcje kontenerow przystosowanych do przewozu przez jeden lub wiecej srodkow transportu,

- produkcje czesci przyczep i naczep oraz innych pojazdow bez napedu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A.

34.30.A Produkcja czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych i ich silnikow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje roznorodnych czesci i wyposazenia do pojazdow samochodowych: do silnikow, hamulcow, skrzyn biegow, osi, kol, amortyzatorow, chlodnic, tlumikow, rur wydechowych, katalizatorow, sprzegiel, kierownic, kolumn i przekladni do ukladu kierowniczego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji akumulatorow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanejw 31.40.Z,

- produkcji wyposazenia elektrycznego dla pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

- produkcji pasow bezpieczenstwa, drzwi i zderzakow do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.30.B,

- konserwacji, naprawy, przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.30.B Produkcja pasow bezpieczenstwa, drzwi i zderzakow do pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pasow bezpieczenstwa drzwi, zderzakow oraz akcesoriow do nadwozi pojazdow mechanicznych.

35.11.A Produkcja statkow, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje statkow komercyjnych: statkow pasazerskich, promow, statkow handlowych, tankowcow itp.,

- produkcje okretow wojennych,

- produkcje lodzi rybackich,

- produkcje poduszkowcow,

- produkcje plywajacych lub zanurzonych platform wiertniczych,

- produkcje konstrukcji plywajacych: dokow plywajacych, pontonow, grodzi izolacyjnych, przystani plywajacych, plaw, zbiornikowplywajacych, boi, latarni, barek itp.

- produkcje poglebiarek, lodolamaczy i innego specjalistycznego sprzetu plywajacego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji srub napedowych dla statkow, sklasyfikowanej w 28.75.B,

- produkcji silnikow do statkow, sklasyfikowanej w 29.11.A,

- produkcji przyrzadow nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 33.20.A,

- produkcji amfibii, sklasyfikowanej w 34.10.E,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.11.B,

- produkcji lodzi nadmuchiwanych, tratew, sklasyfikowanej w 35.12.Z.

35.11.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji statkow, platform i konstrukcji plywajacych

Podklasa ta obejmuje:

- generalna odbudowe statkow obejmujaca zwiekszenie ich dlugosci lubdokonanie istotnych zmian w ich budowie.

- naprawe, konserwacje statkow,

- zlomowanie statkow

Podklasa ta nie obejmuje:

- naprawy i konserwacji lodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanej w 35.12.Z.

35.12.Z Produkcja oraz naprawa lodzi wycieczkowych i sportowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje nadmuchiwanych jednostek plywajacych,

- produkcje lodzi zaglowych wyposazonych w silnik lub nie,

- produkcje lodzi motorowych,

- produkcje innych lodzi sportowych i wycieczkowych: kajakow, czolen, skifow,

- naprawe i konserwacje lodzi wycieczkowych i sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji silnikow dla jednostek plywajacych, sklasyfikowanej w 29.11.A,

- produkcji desek surfingowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z.

35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje elektrycznych i dieslowskich lokomotyw kolejowych,

- produkcje pojazdow kolejowych lub tramwajowych z wlasnym napedem, furgonow, lokomotyw towarowych, wozow do konserwacji i utrzymania trakcji (taboru technicznego),

- produkcje taboru kolejowego i tramwajowego bez wlasnego napedu: wagonow pasazerskich, towarowych, cystern, wagonow samowyladowczych, wagonow warsztatowych, dzwigow kolejowych, tendrow itp.,

- produkcje wyspecjalizowanych czesci do lokomotyw kolejowych i tramwajowych lub taboru kolejowego: wozkow zwrotnych, osi i kol, hamulcow i czesci do hamulcow, hakow i elementow sprzegaja-cych, zderzakow i ich czesci; amortyzatorow; podwozi do lokomotyw i wagonow; nadwozi, zbiornikow metalowych; szkieletowkonstrukcyjnych wagonow i lokomotyw; polaczen korytarzowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji szyn surowych, sklasyfikowanej w 27.10.Z,

- produkcji silnikow i turbin, sklasyfikowanej w 29.11.A,

- produkcji silnikow elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A,

- produkcji elektrycznego wyposazenia do sygnalizacji bezpieczen-stwa i do kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 31.62.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.20.B.

35.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontow lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego

35.30.A Produkcja statkow powietrznych i kosmicznych, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje samolotow do transportu towarow lub pasazerow, samolotow uzywanych przez sily zbrojne, samolotow sportowych i do innych zastosowan,

- produkcje helikopterow,

- produkcje szybowcow i lotni,

- produkcje sterowcow i balonow,

- produkcje statkow kosmicznych i rakiet wynoszacych statki kosmiczne na orbite, satelitow, sond kosmicznych, stacji orbitalnych, promow kosmicznych,

- produkcje elementow pojazdow tej klasy:

- podzespolow podstawowych, takich jak: kadluby ze zbiornikami paliwa, usterzenia, drzwi, elementy sterujace, podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,

- smigiel, wirnikow helikopterow i lopat do tych wirnikow,

- silnikow i napedow typowych dla samolotow,

- czesci do napedow turboodrzutowych i turbosmiglowych,

- produkcje urzadzen do wypuszczania podwozi samolotow, urzadzen do wychwytywania samolotow na pokladach lotniskowcow itp.,

- produkcje urzadzen do trenowania pilotazu na ziemi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji spadochronow, sklasyfikowanej w 17.40.A,

- produkcji bojowych rakiet balistycznych, sklasyfikowanej w 29.60.Z,

- produkcji elementow ukladu zaplonowego i innych czesci elektrycznych do silnikow wewnetrznego spalania, sklasyfikowanejw 31.61.Z,

- produkcji instrumentow wykorzystywanych w samolocie, sklasyfikowanej w 33.20.A,

- produkcji systemow nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 33.20.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.30.B.

35.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontow statkow powietrznych i silnikow lotniczych

Podklasa ta nie obejmuje:

- uslug portow lotniczych sklasyfikowanych w 63.23.A,

- drobnych napraw i konserwacji statkow powietrznych, sklasyfikowanych w 63.23.C.

35.41.Z Produkcja motocykli

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje motocykli, motorynek i rowerow posiadajacych silnik pomocniczy,

- produkcje silnikow do motocykli,

- produkcje przyczep motocyklowych bocznych,

- produkcje czesci i akcesoriow do motocykli i przyczep.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji czesci do silnikow motocyklowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

- produkcji rowerow oraz wozkow inwalidzkich, sklasyfikowanej w 35.42.Z, 35.43.Z.

35.42.Z Produkcja rowerow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje rowerow nie posiadajacych silnikow pomocniczych i innych rowerow (w tym takze trzykolowych),

- produkcje czesci i akcesoriow do rowerow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji rowerow posiadajacych silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 35.41.Z,

- produkcji dzieciecych pojazdow rowerowych innych niz rowery dwukolowe, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

35.43.Z Produkcja wozkow inwalidzkich

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje wozkow inwalidzkich posiadajacych lub nie posiadajacych silnika,

- produkcje czesci i akcesoriow do wozkow inwalidzkich.

35.50.Z Produkcja pozostalego sprzetu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pojazdow bez napedu mechanicznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- produkcje taczek, wozkow bagazowych, recznych wozkow na zakupy itp.,

- produkcje pojazdow ciagnionych przez zwierzeta.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wozkow stosowanych w zakladach przemyslowych, sklasyfikowanej w 29.22.Z.

36.11.Z Produkcja krzesel i mebli do siedzenia

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje krzesel i siedzen do pomieszczen biurowych, produkcyjnych i mieszkan z dowolnego materialu,

- produkcje krzesel i siedzen teatralnych, kinowych itp. z dowolnego materialu,

- produkcje krzesel i siedzen z dowolnego materialu do pojazdow,

- wykanczanie krzesel i siedzen, takie jak tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostala

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych, lad, polek,

- produkcje mebli biurowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.13.Z Produkcja mebli kuchennych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje mebli stanowiacych wyposazenie kuchni, metalowych, drewnianych oraz z innych materialow.

36.14.A Produkcja mebli pozostala, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodow itp..

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 36.14.B.

36.14.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie wykanczania mebli

Podklasa ta obejmuje:

- lakierowanie, pozlacanie, malowanie mebli,

- restaurowanie i renowacje mebli.

Podklasa ta nie obejmuje:

- tapicerowania krzesel i innych mebli przeznaczonych do siedzenia, sklasyfikowanego w 36.11.Z

36.15.Z Produkcja materacow

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje stelazy do materacow,

- produkcje materacow:

- produkcje materacow sprezynowych lub z innym wzmocnieniem,

- produkcje nie pokrytych materialem materacow z gumy piankowej lub gabczastego tworzywa sztucznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji poduszek, pufow, podkladek, kolder, sklasyfikowanej w 17.40.A,

- produkcji materacow nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 25.13.A.

36.21.Z Produkcja monet i medali

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje monet, w tym monet obiegowych, medali i medalionow z metali szlachetnych lub innych metali.

36.22.Z Produkcja artykulow jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje obrobionych perel,

- produkcje szlifowanych kamieni szlachetnych i polszlachetnych; uwzglednia sie tu takze szlifowane kamienie szlachetne przemys-lowe i syntetyczne lub rekonstrukcje kamieni szlachetnych ipolszlachetnych,

- produkcje diamentow, w tym diamentow przemyslowych, pylu i piasku z naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub polszlachetnych,

- produkcje bizuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z kamieniami szlachetnymi i polszlachetnymi, lub jako polaczenie metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub polszlachetnymi, lub innymi materialami np. z perlami

naturalnymi lub sztucznymi,

- produkcje wyrobow zlotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami szlachetnymi: zastaw stolowych, wyposazen mieszkan, artykulow toaletowych, przyborow biurowych i gabinetowych, przedmiotow przeznaczonych do celow religijnych itp.,

- grawerowanie wyrobow z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji wyrobow z metali nieszlachetnych pokrytych metalami szlachetnymi, sklasyfikowanej w dziale 28,

- produkcji kopert i paskow metalowych do zegarkow, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

- produkcji imitacji bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.

36.30.Z Produkcja instrumentow muzycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje instrumentow strunowych,

- produkcje klawiszowych instrumentow strunowych, w tym pianin automatycznych,

- produkcje klawiszowych organow piszczalkowych, w tym fisharmonii i innych podobnych instrumentow klawiszowych z piszczalkami metalowymi,

- produkcje akordeonow i podobnych instrumentow, w tym harmonijek ustnych,

- produkcje instrumentow detych,

- produkcje instrumentow perkusyjnych,

- produkcje elektronicznych instrumentow muzycznych,

- produkcje szaf grajacych, pozytywek, katarynek,

- produkcje instrumentow muzycznych, pozostala,

- produkcje czesci i akcesoriow do instrumentow muzycznych: metronomow, kamertonow, stroikow, talerzy, piszczalek, stojakow do nut, plyt, walkow i innych przedmiotow do automatycznych instrumentow mechanicznych itp.,

- produkcje gwizdkow, fanfar i innych detych urzadzen sygnalizacyjnych,

- naprawe i konserwacje instrumentow muzycznych i detych urzadzen sygnalizacyjnych,

- renowacje oraz instalowanie organow i podobnych instrumentow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wydawania i reprodukcji wczesniej nagranych kaset, plyt i tasm z zarejestrowanym dzwiekiem i obrazem, sklasyfikowanych w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z i 92.11.Z,

- produkcji mikrofonow, wzmacniaczy, glosnikow, sluchawek i innychpodobnych urzadzen, sklasyfikowanej w 32.30.A,

- produkcji gramofonow, magnetofonow i podobnych wyrobow, sklasyfikowanej w 32.30.A,

- produkcji instrumentow - zabawek muzycznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

- strojenia fortepianow, sklasyfikowanego w 52.74.Z.

36.40.Z Produkcja sprzetu sportowego

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje artykulow i sprzetu do uprawiania sportow, gier sportowych na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach:

- pilek twardych, miekkich i nadmuchiwanych,

- rakiet, kijow golfowych i maczug (rekwizyty gimnastyczne),

- nart, wiazan i kijkow do nart,

- desek surfingowych, nart wodnych,

- sprzetu uzywanego w wedkarstwie sportowym, w tym siatek do polowow,

- sprzetu mysliwskiego, sprzetu do wspinaczek gorskich itp.,

- skorzanych rekawic sportowych i sportowych kaskow ochronnych,

- basenow do plywania i kapieli itp.,

- lyzew, lyzew lacznie z butami, wrotek itp.,

- lukow i kusz,

- sprzetu gimnastycznego i atletycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji zagli do lodzi, sklasyfikowanej w 17.40.A,

- produkcji odziezy sportowej, sklasyfikowanej w dziale 18,

- produkcji wyrobow rymarskich, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,

- produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 29.60.Z,

- produkcji pojazdow sportowych innych niz sanki i tobogany, sklasyfikowanej w dzialach 34 i 35,

- produkcji lodzi, sklasyfikowanej w 35.12.Z,

- produkcji stolow bilardowych i sprzetu do gry w kregle, sklasyfikowanej 36.50.Z,

- produkcji pejczow, biczow i sprzetu do jazdy konnej, sklasyfikowanej w 36.63.Z

36.50.Z Produkcja gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje lalek, ubiorow i akcesoriow do lalek,

- produkcje zabawek - zwierzat,

- produkcje zabawek na kolkach przeznaczonych do jezdzenia, w tym rowerow trzykolowych,

- produkcje instrumentow muzycznych - zabawek,

- produkcje artykulow do gier towarzyskich,

- produkcje kart do gry,

- produkcje tablic do gry w strzalki, automatow do gry, stolow bilardowych, gier automatycznych dla kasyn itp.,

- produkcje gier elektronicznych: gier wideo, szachow itp.,

- produkcje modeli o zmniejszonej skali i podobnych modeli rekreacyjnych, kolejek elektrycznych, zestawow do montazu takich modeli itp.,

- produkcje ukladanek (puzzli) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji rowerow, sklasyfikowanej w 35.42.Z,

- produkcji artykulow wykorzystywanych podczas festiwali, karnawa-low i innych imprez, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

36.61.Z Produkcja imitacji bizuterii

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje sztucznej bizuterii z dowolnego materialu.

36.62.Z Produkcja miotel, szczotek i pedzli

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje miotel i szczotek, w tym takze szczotek bedacych elementami skladowymi maszyn, recznych mechanicznych szczotek do zamiatania podlog, zmiotek i zmywakow do odkurzania wykonanych z pior, pedzli malarskich, pedzli lawkowych i walkowych, walkow gumowych i innych pedzli, szczotek oraz miotel,

- produkcje szczotek do butow i ubran.

36.63.Z Produkcja wyrobow pozostala, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje pior i olowkow wszelkich typow, mechanicznych i nie mechanicznych,

- produkcje wkladow grafitowych do olowkow,

- produkcje pieczatek: datownikow, numeratorow, recznych urzadzen do drukowania lub wytlaczania naklejek, etykiet, drukarek recznych, gotowych tasm nasaczonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do pieczetowania,

- produkcje wozkow dzieciecych,

- produkcje parasoli, parasoli przeciwslonecznych, lasek, pejczow, biczow, guzikow, zatrzaskow, napow, suwakow,

- produkcje zapalniczek i zapalek,

- produkcje artykulow osobistego uzytku: fajek, grzebieni, spinek do wlosow, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosow i innych naczyn prozniowych do uzytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych brod, sztucznych rzes,

- produkcje karuzel, hustawek, strzelnic i innych urzadzen tego rodzaju,

- produkcje linoleum i innych utwardzonych wykladzin podlogowych nieplastykowych,

- produkcje rozmaitych artykulow: swiec, cienkich swieczek i podobnych artykulow, sztucznych kwiatow, owocow i lisci, roznych "zartobliwosci" (dziwnych zabawek), przetakow, sit, manekinow wystawowych itp.,

- dzialalnosc zwiazana z wypychaniem zwierzat.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji knotow do zapalniczek, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadow i zlomu

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie metalowych odpadow i zlomu oraz artykulow metalowych, uzywanych lub nie uzywanych na surowce wtorne; charakterystyczne jest to, ze materialy wejsciowe skladaja sie z sortowanych lub nie sortowanych odpadow i zlomu juz nieprzydatnych do bezposredniego uzytkowania lub dalszego procesu przemyslowego. Natomiast produkt wyjsciowy przetwarzania nadaje sie do dalszej przerobki i moze byc traktowany jako polprodukt. Wymaganym sposobem przetwarzania odpadow jest ich przeksztalcenie mechaniczne lub chemiczne.

Przykladowo:

- mechaniczne zgniatanie metalowych odpadkow, takich jak samochody, pralki, rowery itp. i pozniejsze ich sortowanie,

- mechaniczne zmniejszanie duzych elementow zelaznych, takich jak wagony kolejowe,

- demontaz zuzytych wyrobow, takich jak samochody w celu uzyskania czesci nadajacych sie do ponownego uzycia,

- demontaz zuzytych artykulow, takich jak samochody lub lodowki w celu usuniecia szkodliwych odpadkow (oleju, plynu chlodzacego, paliwa itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nowych wyrobow z uzyskanych surowcow wtornych, sklasyfikowanej w dzialach 27 - 36,

- sprzedazy hurtowej odpadkow i zlomu, ich zbierania, sortowania, pakowania i podobnych czynnosci, bez przetwarzania przemyslowego, sklasyfikowanych w 51.57.Z,

- sprzedazy hurtowej lub detalicznej rzeczy uzywanych, sklasyfikowanej odpowiednio w dziale 51 i w podklasie 52.50.Z.

37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadow i wyrobow wybrakowanych

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie niemetalowych odpadow oraz artykulow niemetalowych uzywanych lub nie uzywanych na surowce wtorne. Charakterystycznejest to, ze materialy wejsciowe skladaja sie z sortowanych lub nie sortowanych odpadow i zlomu niemetalowego juz nieprzydatnych do bezposredniego uzytkowania lub dalszego procesu przemyslowego. Natomiast produkt wyjsciowy przetwarzania nadaje sie do dalszej przerobki i moze byc traktowany jako polprodukt. Wymaganym sposobem przetwarzania odpadkow jest ich przeksztalcenie mechaniczne lub chemiczne.

Przykladowo:

- regenerowanie gumy ze zuzytych opon w celu produkcji surowcow wtornych,

- sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowcow wtornych do produkcji rur, doniczek do kwiatow, palet itp.,

- odzyskiwanie chemikaliow z odpadow chemicznych,

- zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkla,

- zgniatanie, czyszczenie i sortowanie innych odpadow, takich jak odpady z rozbiorki, w celu uzyskania surowcow wtornych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji nowych wyrobow z uzyskanych surowcow wtornych, takich jak przedzy z rozwloknionych szmat lub pulpy papierowej z makulatury, bieznikowania opon, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach,

- przetwarzania odpadkow zywnosci, napojow i tytoniu, sklasyfikowanego w dziale 15 i 16.00.Z,

- przetwarzania zuzytego toru lub uranu, sklasyfikowanego w 23.30.Z,

- sprzedazy hurtowej odpadkow i zlomu niemetalowego, zbierania, sortowania, pakowania i podobnych czynnosci, bez przemyslowego przetwarzania, sklasyfikowanych w 51.57.Z,

- sprzedazy hurtowej lub detalicznej rzeczy uzywanych, sklasyfikowanej w dziale 51 i podklasie 52.50.Z.

E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE

Sekcja ta obejmuje:

- wytwarzanie, przesylanie i dostarczanie przez sieci odbiorcom finalnym energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej i goracej wody oraz pobor, oczyszczanie i rozprowadzanie wody do celow spozywczych, gospodarczo-bytowych i przemyslowych.

Sekcja ta nie obejmuje:

- transportu rurociagami od producenta do dystrybutora, objetego SEKCJA I i wydobycia gazu ziemnego, objetego SEKCJA C.


40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

- wytwarzanie energii elektrycznej w kazdy sposob: w elektrocieplowniach, elektrowniach atomowych lub wodnych, za pomocaturbin gazowych, generatorow wysokopreznych i innych zrodel.

40.10.B Przesylanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

- przesylanie energii elektrycznej sieciami przesylowymi najwyzszych napiec.

40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

- dystrybucje energii elektrycznej.

40.20.A Wytwarzanie paliw gazowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje paliw gazowych o standardowej wartosci opalowej oraz ustalonym skladzie chemicznym poprzez oczyszczanie, mieszanie, regazyfikacje, gazyfikacje paliw stalych i cieklych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci koksowni, sklasyfikowanej w 23.10.,

- wytwarzania produktow w wyniku rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 23.20.A,

- wytwarzania gazow technicznych, sklasyfikowanego w 24.11.Z,

- transportu gazow rurociagami, sklasyfikowanego w 60.30.Z.

40.20.B Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Podklasa ta obejmuje:

- dystrybucje wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dystrybucji gazu cieklego w butlach.

40.30.A Produkcja ciepla (pary wodnej i goracej wody)

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje ciepla zawartego w parze wodnej i goracej wodzie, w elektrowniach, elektrocieplowniach, cieplowniach (zawodowych i przemyslowych),

- produkcje wody schlodzonej i lodu dla celow chlodniczych.

40.30.B Dystrybucja ciepla (pary wodnej i goracej wody)

Podklasa ta obejmuje:

- dystrybucje ciepla zawartego w parze wodnej i goracej wodzie (w tym ciepla uzyskanego ze zrodel geotermalnych) za posrednictwem sieci rurociagow,

- dystrybucje wody schlodzonej i lodu dla celow chlodniczych.

41.00.A Pobor i uzdatnianie wody, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

- pobor i uzdatnianie wody dla: mieszkan, instytucji, zakladow komunalnych, zakladow produkcyjnych i dla innych uzytkownikow,

- odsalanie wody morskiej w celu produkcji wody, traktowane jako dzialalnosc podstawowa.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci zwiazanej z systemem irygacyjnym w rolnictwie, sklasyfikowanej w 01.41.A,

- dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 41.00.B,

- odprowadzania i oczyszczania wody obiegowej wylacznie w celu likwidacji zanieczyszczen, sklasyfikowanego w 90.00.D.

41.00.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej w zakresie systemow irygacyjnych dla potrzeb rolnictwa, sklasyfikowanej w 01.41.A.

F BUDOWNICTWO

Sekcja ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na wznoszeniu budynkow i budowli poczawszy od przygotowania terenu, przez zroznicowany zakres robot ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementow nosnych, przegrod budowlanych, ukladanie i pokrywanie dachow (stan surowy) do robot montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych, prowadzonych w wykonawstwie bezposrednim i podwykonawstwie.

We wszystkich kategoriach tej sekcji zawarte sa odpowiednio prace zwiazane z budowa, przebudowa, rozbudowa, odbudowa, remontem, modernizacja, konserwacja i uzytkowaniem stalych i tymczasowych obiektow budowlanych.

Sekcja ta nie obejmuje:

- projektowania, prac geologicznych i geodezyjno - kartograficznych objetych sekcja K.


45.11.Z Rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych; roboty ziemne

Podklasa ta obejmuje:

- burzenie i rozbiorke budynkow, budowli i innych obiektow budowlanych, a takze sprzedaz materialow budowlanych pochodzacych z rozbiorki,

- odwadnianie terenu budowy,

- oczyszczanie terenu budowy,

- usuwanie glazow, przeszkod naturalnych oraz inne dzialania przygotowawcze na placu budowy,

- roboty ziemne zwiazane z kopaniem rowow i wykopow dla roznych konstrukcji, niwelacja terenu, przemieszczanie ziemi,

- przygotowanie terenow dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkladu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierajacych zloza,

- drenowanie terenow rolniczych i lesnych.

45.12.Z Wykonywanie wykopow i wiercen geologiczno-inzynierskich

Podklasa ta obejmuje:

- wykopy i wiercenia probne majace na celu badanie mechaniki gruntu dla celow budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych,

- wiercenia poziome dla przeprowadzenia kabli lub drenow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wiercen eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w 11.20.Z,

- wiercenia studni i ujec wodnych, sklasyfikowanego w 45.25.B,

- poszukiwan zloz ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzenia badan geofizycznych i geologicznych oraz sejsmicznych, sklasyfikowanych w 74.20.B.

45.21.A Wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem budynkow

Podklasa ta obejmuje wznoszenie:

- budynkow mieszkalnych i budynkow zamieszkania zbiorowego stalego i okresowego zamieszkania,

- budynkow nauki, oswiaty i wychowania,

- budynkow kultury i sztuki, radia i telewizji oraz budynkow sakralnych,

- budynkow ochrony zdrowia i opieki spolecznej,

- budynkow kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

- budynkow administracyjnych i pozostalych budynkow uzytku publicznego,

- budynkow skladowych,

- budynkow przemyslowych i pomocniczych,

- budynkow produkcyjnych rolnictwa,

- budynkow transportu i lacznosci,

- budynkow handlowo-uslugowych i pozostalych budynkow niemieszkalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- montazu i wznoszenia budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych, sklasyfikowanych w 45.21.G,

- budowy specjalistycznych szkieletow konstrukcyjnych wysokich budynkow z betonu, sklasyfikowanej w 45.25.B.

45.21.B Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow mostowych

Podklasa ta obejmuje:

- budowe mostow, wiaduktow i estakad drogowych (w tym autostradowych),

- budowe mostow, wiaduktow i estakad kolejowych,

- budowe pozostalych mostow, wiaduktow i estakad,

- budowe tuneli i przejsc podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy drog szynowych, drog kolowych i pasow startowych, sklasyfikowanej w 45.23.A.

45.21.C Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow liniowych: rurociagow, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesylowych

Podklasa ta obejmuje:

- budowe rurociagow przesylowych: wody, pary wodnej, produktow naftowych, gazu, itp.

- budowe linii elektroenergetycznych przesylowych, napowietrznych i kablowych,

- budowe trakcyjnych kolejowych linii elektroenergetycznych,

- budowe linii telekomunikacyjnych miedzymiastowych i okregowych, napowietrznych i kablowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci uslugowej zwiazanej z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 11.20.Z,

- budowy sieci rozdzielczej (lokalnej) wody, pary wodnej, gazu, sklasyfikowanej w 45.21.D,

- budowy pozostalych rurociagow lokalnych, sklasyfikowanej w 45.21.D,

- budowy rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych linii miejscowych, sklasyfikowanej w 45.21.D,

45.21.D Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektow liniowych: rurociagow, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -lokalnych

Podklasa ta obejmuje:

- budowe rozdzielczych (lokalnych) rurociagow gazowych, wodnych i kanalizacyjnych,

- budowe rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych, napowietrznych i kablowych,

- budowe telekomunikacyjnych linii miejscowych, napowietrznych i kablowych,

- budowe obiektow pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej (stacji transformatorowych, podstacji, stacji pomp itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy rurociagow przesylowych, sklasyfikowanej w 45.21.C,

- budowy przesylowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 45.21.C.

45.21.E Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow gorniczych i produkcyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- budowe obiektow gorniczych,

- budowe elektrowni,

- wznoszenie budowli przemyslowych (piecow hutniczych i koksowniczych, odlewni zelaza itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- wznoszenia budynkow produkcyjnych, hal przemyslowych i budynkow skladowych, sklasyfikowanego w 45.21.A,

- wykonywania instalacji budowlanych, sklasyfikowanego w 45.3.

45.21.F Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow inzynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

Podklasa ta obejmuje:

- roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa stadionow, boisk sportowych, torow wyscigowych itp.,

- roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa basenow kapielowych,

- roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa pozostalych obiektow sportowych,

- roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa obiektow do uzdatniania i oczyszczania wody,

- roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa pozostalych obiektow inzynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w45.11.Z,

- robot nawierzchniowych, sklasyfikowanych w 45.23.B.

45.21.G Wykonywanie robot budowlanych w zakresie montazu i wznoszenia budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych

Podklasa ta obejmuje:

- montowanie kompletnych budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- montowania budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych przez producentow tych elementow, sklasyfikowanego odpowiednio w dzialach 20, 26 i 28,

- montowania konstrukcji stalowych, sklasyfikowanego w 45.25.C.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych,

- instalowanie rynien i rur spustowych,

- pokrywanie dachow blacha, papa, dachowkami i innymi materialamipokryciowymi,

- malowanie dachow,

- zabezpieczanie budynkow przed wplywami atmosferycznymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- robot izolacyjnych, sklasyfikowanych w 45.32.Z.

45.23.A Budowa drog kolowych i szynowych

Podklasa ta obejmuje:

- budowe drog kolowych miejskich i zamiejskich (drogi, ulice, autostrady, itp.),

- budowe drog szynowych,

- budowe kolei linowych,

- budowe pasow startowych, drog kolowania oraz plyt lotniskowych,

- malowanie znakow drogowych na jezdniach, parkingach itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w 45.11.Z,

- budowy obiektow mostowych, sklasyfikowanej w 45.21.B.

45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektow sportowych

Podklasa ta obejmuje:

- roboty nawierzchniowe zwiazane z budowa boisk i stadionow sportowych,

- roboty nawierzchniowe zwiazane z budowa plywalni i basenowsportowych,

- roboty nawierzchniowe zwiazane z budowa nartostrad, torowsaneczkowych, kortow tenisowych i pozostalych obiektow sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w 45.11.Z,

- wznoszenia budynkow dla potrzeb obiektow sportowych, sklasyfikowanego w 45.21.A,

- budownictwa obiektow sportowych, sklasyfikowanego w 45.21.F.

45.24.A Budowa portow morskich

Podklasa ta obejmuje:

- budowe portow morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy drog wodnych, portow rzecznych,

budowy tam i zapor wodnych, poglebiania dna drog i zbiornikow wodnych,

regulacji rzek i potokow gorskich,

sklasyfikowanych w 45.24.B.

45.24.B Budowa pozostalych obiektow inzynierii wodnej

Podklasa ta obejmuje:

- budowe drog wodnych, portow rzecznych,

- budowe tam i zapor wodnych,

- poglebianie dna drog i zbiornikow wodnych,

- regulacje rzek i potokow gorskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy portow morskich, sklasyfikowanej w 45.24.A.

45.25.A Stawianie rusztowan

Podklasa ta obejmuje:

- montowanie i demontowanie rusztowan i platform roboczych, lacznie z ich wypozyczaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wypozyczania rusztowan bez ich montowania i demontowania, sklasyfikowanego w 71.32.Z.

45.25.B Roboty zwiazane z fundamentowaniem

Podklasa ta obejmuje:

- budowe fundamentow,

- wbijanie pali,

- fundamentowanie na kesonach,

- specjalistyczne roboty betoniarskie,

- wiercenie i obudowywanie studni.

45.25.C Wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc prowadzona przez wykonawcow wyspecjalizowanych we wznoszeniu konstrukcji stalowych budynkow i budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji konstrukcji stalowych przez producentow tych konstrukcji, sklasyfikowanej w 28.11.A i 28.11.B,

- montazu konstrukcji przez ich producenta, sklasyfikowanego w 28.11.C.

45.25.D Wykonywanie robot budowlanych murarskich

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc wykonawcow wyspecjalizowanych w prowadzeniu robotmurarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc prowadzona przez wykonawcow wyspecjalizowanych w jednym okreslonym rodzaju robot wymagajacym specjalistycznej wiedzy i sprzetu, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej wewnatrz

budynkow i budowli wraz z instalowaniem osprzetu elektrycznego,

- zakladanie instalacji elektrycznych dla sprzetu grzewczego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania instalacji alarmowych, przeciwpozarowych i przeciwwlamaniowych oraz anten telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 45.31.B,

- instalowania dzwigow osobowych i towarowych i ruchomych schodow, sklasyfikowanych w 45.31.C,

- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w 45.31.D.

45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpozarowych, przeciwwlamaniowych itp.,

- instalowanie anten telewizyjnych i radiowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w 45.31.D,

- instalowania izolacji przeciwpozarowych, sklasyfikowanych w 45.32.Z,

- instalowania przeciwpozarowego systemu zraszajacego, sklasyfikowanego w 45.33.B.

45.31.C Instalowanie dzwigow osobowych i towarowych oraz ruchomych schodow

Podklasa ta obejmuje:

- instalowanie dzwigow osobowych i towarowych, ruchomych schodow i ruchomych chodnikow.

45.31.D Wykonywanie pozostalych instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkachi budowlach,

- wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach.

45.32.Z Wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie izolacji cieplnych, wodnych, dzwiekochlonnych, przeciwwstrzasowych, przeciwpozarowych, przeciw promieniowaniu i innych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- robot zabezpieczajacych przed wplywami atmosferycznymi, sklasyfikowanych w 45.22.Z.

45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie instalacji i urzadzen centralnego ogrzewania doprowadzajacych goraca wode, pare lub powietrze do pomieszczen ogrzewanych,

- zakladanie przewodow i urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zakladania instalacji elektrycznych dla sprzetu grzewczego, sklasyfikowanego w 45.31.A,

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych,

- instalowanie przeciwpozarowego systemu zraszajacego,

- budowe dolow gnilnych (szamb).

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy sieci wodociagowej doprowadzajacej wode do budynku lub budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,

- budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej scieki z budynkow i budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D.

45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie instalacji gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- budowy sieci rozdzielczej gazu doprowadzajacej gaz do budynkow i budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,

- zakladania instalacji gazowej centralnego ogrzewania sklasyfikowanej w 45.33.A.

45.34.Z Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych drog, szlakow kolejowych, portow lotniczych i wodnych,

- instalowanie markiz i zaslon w budynkach,

- montaz plotow, ogrodzen, balustrad i podobnych konstrukcji,

- pozostale budowlane prace instalacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

45.41.Z Tynkowanie

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,

- zakladanie siatek i listew podtynkowych w budynkach i budowlach,

- zakladanie suchych tynkow.

45.42.Z Zakladanie stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

- zakladanie elementow stolarki budowlanej: drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalowych i z innych materialow,

- wyposazanie pomieszczen w meble wbudowane i inne elementy wbudowywane nie pochodzace z produkcji wlasnej jednostki wyposazajacej,

- instalowanie boazerii, futryn drzwiowych i okiennych oraz zaluzjiz listewek z dowolnego materialu, podsufitek na konstrukcji metalowej, nie pochodzace z produkcji wlasnej jednostki instalujacej,

- wykonywanie drewnianych przegrod ruchomych i scianek dzialowych z drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ukladania parkietow i innych podlog drewnianych, sklasyfikowanegow 45.43.A.

45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian

Podklasa ta obejmuje:

- ukladanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych plytek podlogowych i sciennych wewnatrz i na zewnatrz budynkow i budowli,

- ukladanie parkietow oraz innych drewnianych pokryc podlog i scian,

- ukladanie wykladzin dywanowych, linoleum, wykladzin gumowych, wykladzin z tworzyw sztucznych,

- wykladanie scian i podlog piaskowcem, marmurem, granitem itp., wewnatrz i na zewnatrz budynkow i budowli,

- tapetowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zakladania suchych tynkow, sklasyfikowanego w 45.41.Z,

- instalowania boazerii, sklasyfikowanego w 45.42.Z,

- sztukatorstwa, sklasyfikowanego w 45.43.B.

- wylewania betonowych posadzek, sklasyfikowanego w 45.25.E.

45.43.B Sztukatorstwo

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie wewnetrznych dekoracji architektonicznych ze stiuku lub gipsu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wykonywania zewnetrznych dekoracji architektonicznych, sklasyfikowanego w 45.43.A.

45.44.A Malowanie

Podklasa ta obejmuje:

- wewnetrzne i zewnetrzne malowanie budynkow,

- malowanie obiektow inzynierskich ladowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- malowania dachow, sklasyfikowanego w 45.22.Z,

- malowania zabezpieczajacego przed dzialaniem wody, sklasyfikowanegow 45.22.Z,

- malowania znakow na drogach i podobnych powierzchniach, sklasyfikowanego w 45.23.A i 45.23.B.

45.44.B Szklenie

Podklasa ta obejmuje:

- szklenie okien,

- instalowanie pokryc szklanych, luster i innych elementow szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- instalowania ram okiennych, sklasyfikowanego w 45.42.Z.

45.45.Z Wykonywanie pozostalych robot budowlanych wykonczeniowych

Podklasa ta obejmuje:

- czyszczenie zewnetrznych scian budynkow za pomoca piaskowania, pary wodnej i podobnych metod,

- zakladanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementow metalowych,

- pozostale budowlane prace wykonczeniowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

- czyszczenia wnetrz budynkow i budowli, sklasyfikowanego w 74.70.Z.

45.50.Z Wynajem sprzetu budowlanego i burzacego z obsluga operatorska

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem maszyn i urzadzen budowlanych i burzacych wraz z obsluga operatorska,

- wynajem dzwigow samochodowych wraz z obsluga operatorska.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu maszyn i urzadzen budowlanych i burzacych bez obslugi operatorskiej, sklasyfikowanego w 71.32.Z.

G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWY POJAZDOW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKULOW UZYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Sekcja ta obejmuje:

- wszelka dzialalnosc dotyczaca pojazdow mechanicznych i motocykli, z wyjatkiem ich produkcji i wynajmu,

- handel hurtowy nowymi i uzywanymi towarami, niezaleznie od tego kto jest nabywca; dzialalnosc agentow posredniczacych w hurtowych transakcjach kupna i sprzedazy,

- handel detaliczny nowymi i uzywanymi towarami prowadzony przez sklepy, domy towarowe, na straganach i targowiskach, przez domokrazcow i komiwojazerow, domy aukcyjne i w inny sposob poza siecia sklepowa, wykonywany na wlasny rachunek lub jako sprzedaz komisowa,

- dokonywane na wlasny rachunek operacje zwyczajowo zwiazane z handlem (sortowanie, skladowanie, przepakowywanie), z wylaczeniem przetwarzania towarow,

- naprawy artykulow uzytku osobistego i artykulow gospodarstwa domowego i ich instalowanie, niezaleznie od tego czy jest to polaczone z ich sprzedaza.


50 SPRZEDAZ, OBSLUGA I NAPRAWY POJAZDOW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAZ DETALICZNA PALIW DO POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

Dzial ten obejmuje wszelka dzialalnosc (z wyjatkiem wytwarzania i wynajmu) zwiazana z pojazdami samochodowymi i motocyklami, w tym takze z samochodami ciezarowymi i przyczepami:

- sprzedaz hurtowa i detaliczna pojazdow nowych i uzywanych,

- konserwacje i naprawe,

- sprzedaz hurtowa i detaliczna czesci i akcesoriow,

- dzialalnosc agentow komisowych zaangazowanych w hurtowa i detaliczna sprzedaz pojazdow samochodowych,

- mycie, polerowanie i holowanie pojazdow mechanicznych,

- sprzedaz detaliczna paliw, smarow, olejow i plynow do chlodnic, plynow hamulcowych do pojazdow mechanicznych.

Dzial ten nie obejmuje:

- wynajmu pojazdow samochodowych sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,

- wynajmu motocykli sklasyfikowanego w 71.21.Z.

50.10.A Sprzedaz hurtowa pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje sprzedaz hurtowa pojazdow nowych i

uzywanych:

- samochodow osobowych, lacznie z wyspecjalizowanymi samochodami, takimi jak sanitarki, mikrobusy itp.,

- samochodow ciezarowych oraz przyczep i naczep,

- samochodow kempingowych, przyczep turystycznych i innych pojazdow turystycznych,

- odkrytych samochodow terenowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.30.A

50.10.B Sprzedaz detaliczna pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje sprzedaz detaliczna pojazdow nowych i

uzywanych:

- samochodow osobowych,

- samochodow kempingowych, przyczep turystycznych i innych pojazdow turystycznych,

- odkrytych samochodow terenowych (jeepy itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.30.B.

50.20.A Obsluga i naprawa pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- konserwacje i naprawe pojazdow mechanicznych:

- wykonywanie napraw mechanicznych,

- wykonywanie napraw instalacji elektrycznej,

- wykonywanie przegladow,- wykonywanie napraw nadwozia,

- wykonywanie napraw czesci silnika,

- lakierowanie i malowanie itp.,

- wykonywanie napraw szyb i okien,

- wykonywanie napraw, zakladanie i wymiane opon i detek w pojazdach mechanicznych,

- wykonywanie zabiegow antykorozyjnych w pojazdach mechanicznych,

- instalowanie czesci i akcesoriow w pojazdach mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- bieznikowania opon sklasyfikowanego w 25.12.Z,

- naprawy tapicerki siedzen, sklasyfikowanej w 36.11.Z,

- pomocy drogowej, holowania, mycia i polerowania, sklasyfikowanychw 50.20.B,

- okresowych przegladow technicznych pojazdow mechanicznych, bez wykonywania naprawy, sklasyfikowanych w 74.30.Z.

50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostala dzialalnosc uslugowa zwiazana z pojazdami mechanicznymi

Podklasa ta obejmuje:

- udzielanie pomocy drogowej, holowanie,

- mycie, polerowanie, woskowanie itp.

50.30.A Sprzedaz hurtowa czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa wszelkiego rodzaju czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej samochodowych odbiornikow radiowych, sklasyfikowanej w 51.43.Z.

50.30.B Sprzedaz detaliczna czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna wszelkiego rodzaju czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej samochodowych odbiornikow radiowych, sklasyfikowanej w 52.45.Z.

50.40.Z Sprzedaz, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaz czesci i akcesoriow do nich

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa i detaliczna motocykli, lacznie z motorynkami,

- sprzedaz hurtowa i detaliczna czesci i akcesoriow do motocyklioraz motorynek,

- konserwacje i naprawy motocykli oraz motorynek.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy, konserwacji i napraw rowerow oraz czesci i akcesoriow do nich, sklasyfikowanych w 51.18.Z, 51.47.Z, 52.48.D, 52.74.Z.

50.50.Z Sprzedaz detaliczna paliw

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna paliw do pojazdow mechanicznych i motocykli,

- sprzedaz detaliczna olejow i plynow chlodzacych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 51.51.Z,

- sprzedazy detalicznej olejow opalowych dla potrzeb gospodarstwadomowego, sklasyfikowanej w 52.48.G.

51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJATKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI

Dzial ten obejmuje odsprzedaz (sprzedaz bez przetwarzania) nowych oraz uzywanych towarow sprzedawcom detalicznym, przedsiebiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom; agentom i posrednikom prowadzacym dzialalnosc handlowa, polegajaca na zakupie i nastepnie odsprzedazy, przy czym moga to byc osoby lub jednostki prowadzace dzialalnosc, np.: hurtownicy, posrednicy, dystrybutorzy towarow, przemyslowcy, eksporterzy, importerzy, spoldzielnie handlowe, maklerzy, sprzedawcy komisowi i agenci, akwizytorzy, organizacje spoldzielcze i inne organizacje handlowe zaangazowane w handel produktami gospodarki rolnej.

Dzial ten obejmuje takze wykonywanie czynnosci zwiazanych zwykle z handlem hurtowym, jak: magazynowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarow w duzych ilosciach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, przechowywanie, chlodzenie, dostarczanie i instalowanie towarow na wlasny rachunek.

Dzial ten nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej pojazdow mechanicznych, przyczep kempingowych i motocykli sklasyfikowanej w 50.10.A i 50.40.Z,

- sprzedazy hurtowej akcesoriow do samochodow i motocykli sklasyfikowanej w 50.30.A i 50.40.Z,

- wynajmu lub leasingu towarow sklasyfikowanych w 71.

51.1 Sprzedaz hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:

- dzialalnosc agentow komisowych, maklerow oraz wszystkich innych sprzedawcow hurtowych, ktorzy dzialaja na rachunek innych jednostek,

- dzialalnosc polegajaca na organizowaniu wspolnych spotkan sprzedawcow i nabywcow lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawcow.

Grupa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej na wlasny rachunek sklasyfikowanej w 51.2 - 51.7,

- sprzedazy detalicznej przez agentow sklasyfikowanej w 52,

- dzialalnosci agencji ubezpieczeniowych sklasyfikowanej w 67.20.Z,

- dzialalnosci agentow zajmujacych sie nieruchomosciami sklasyfikowanej w 70.3.

51.11.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza plodow rolnych, zywych zwierzat, surowcow dla przemyslu wlokienniczego i polproduktow

51.12.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza paliw, rud, metali i chemikaliow przemyslowych

51.13.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza drewna i materialow budowlanych

51.14.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza maszyn, urzadzen przemyslowych, statkow i samolotow

Podklasa ta obejmuje takze:

- dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza maszyn rolniczych,

- dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza maszyn biurowych.

51.15.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza mebli, artykulow gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych

51.16.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza wyrobow wlokienniczych, odziezy, obuwia i artykulow skorzanych

Podklasa ta obejmuje takze dzialalnosc agentow zajmujacych sie

sprzedaza futer.

51.17.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych

51.18.Z Dzialalnosc agentow specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej grupy towarow, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje takze dzialalnosc agentow zajmujacych sie

sprzedaza rowerow.

51.19.Z Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza towarow roznego rodzaju

51.2 - 51.7

Grupy te obejmuja wylacznie sprzedaz hurtowa realizowana na wlasny rachunek.

51.21.Z Sprzedaz hurtowa zboza, nasion i pasz dla zwierzat

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa ziemniakow - sadzeniakow,

- sprzedaz hurtowa cebulek tulipanow,

- sprzedaz hurtowa pasz dla zwierzat hodowlanych.

51.22.Z Sprzedaz hurtowa kwiatow i roslin

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej wlokien roslinnych dla wlokiennictwa, sklasyfikowanej w 51.56.Z.

51.23.Z Sprzedaz hurtowa zywych zwierzat

51.24.Z Sprzedaz hurtowa skor

51.25.Z Sprzedaz hurtowa nie przetworzonego tytoniu

51.31.Z Sprzedaz hurtowa owocow i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa nie przetworzonych owocow i warzyw, w tymziemniakow.

51.32.Z Sprzedaz hurtowa miesa i wyrobow miesnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa miesa, miesa drobiowego, dziczyzny, miesaprzetworzonego i wyrobow miesnych.

51.33.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow mleczarskich, jaj, olejow i tluszczow jadalnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa wyrobow mleczarskich,

- sprzedaz hurtowa jaj i wyrobow z jaj,

- sprzedaz hurtowa olejow i tluszczow jadalnych roslinnych i zwierzecych.

51.34.A Sprzedaz hurtowa napojow alkoholowych

Podklasa ta obejmuje takze:

- zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetwarzania,

- zakup win luzem i ich mieszanie, oczyszczanie, butelkowanie i sprzedawanie.

51.34.B Sprzedaz hurtowa napojow bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa sokow owocowych i warzywnych, wod mineralnych i bezalkoholowych napojow chlodzacych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej kawy, kakao i herbaty, sklasyfikowanej w 51.37.Z.

51.35.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow tytoniowych

51.36.Z Sprzedaz hurtowa cukru, czekolady i wyrobow cukierniczych

51.37.Z Sprzedaz hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

51.38.A Sprzedaz hurtowa ryb, skorupiakow i mieczakow

51.38.B Sprzedaz hurtowa pozostalej zywnosci

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa wyrobow ziemniaczanych,

- sprzedaz hurtowa pokarmu dla zwierzat domowych niehodowlanych (psow, kotow, kanarkow itp.).

51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych

51.41.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow wlokienniczych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa przedzy,

- sprzedaz hurtowa tkanin,

- sprzedaz hurtowa lnianych wyrobow gospodarstwa domowego,

- sprzedaz hurtowa wyrobow pasmanteryjnych: igiel, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej wlokien tekstylnych, sklasyfikowanej w 51.56.Z.

51.42.Z Sprzedaz hurtowa odziezy i obuwia

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa odziezy, lacznie z odzieza sportowa,

- sprzedaz hurtowa dodatkow do ubran: krawatow, szelek, rekawiczek,

- sprzedaz hurtowa artykulow futrzarskich,

- sprzedaz hurtowa obuwia, lacznie z obuwiem sportowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej bizuterii i wyrobow skorzanych, sklasyfikowanej w 51.47.Z.

51.43.Z Sprzedaz hurtowa elektrycznych artykulow gospodarstwa domowego i artykulow radiowo-telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa plyt gramofonowych, tasm, dyskow kompaktowychi tasm wideo,

- sprzedaz hurtowa sprzetu oswietleniowego,

- sprzedaz hurtowa przewodow i przelacznikow oraz innych wyrobow instalacyjnych dla gospodarstwa domowego,

- sprzedaz hurtowa domowych maszyn do szycia,

- sprzedaz hurtowa samochodowych odbiornikow radiowych.

51.44.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do uzytku domowego, tapet i srodkow czyszczacych

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej wyposazenia sanitarnego, sklasyfikowanejw 51.53.B.

51.45.Z Sprzedaz hurtowa perfum i kosmetykow

51.46.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa instrumentow i przyrzadow medycznych,

- sprzedaz hurtowa wyrobow ortopedycznych.

51.47.Z Sprzedaz hurtowa pozostalych artykulow uzytku domowego i osobistego

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa mebli, dywanow i innych wykladzin podlogowych oraz nieelektrycznego wyposazenia gospodarstwa domowego,

- sprzedaz hurtowa galanterii papierowej, ksiazek, czasopism i gazet, wyrobow fotograficznych i optycznych, wyrobow skorzanych i akcesoriow przydatnych w podrozy, zegarkow, zegarow i bizuterii, instrumentow muzycznych, gier i zabawek, wyrobow sportowych, rowerow i ich czesci i akcesoriow, wyrobow drewnianych, wyrobow wikliniarskich i wyrobow korkowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 51.64.Z.

51.51.Z Sprzedaz hurtowa paliw stalych, cieklych, gazowych oraz produktow pochodnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa paliw cieklych, drewna opalowego, wegla kamiennegoi brunatnego, smarow stalych, innych smarow, olejow, paliw gazowych oraz produktow pokrewnych.

51.52.Z Sprzedaz hurtowa metali i rud metali

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa rud metali zelaznych i niezelaznych,

- sprzedaz hurtowa metali zelaznych i niezelaznych w postaci nieprzetworzonej,

- sprzedaz hurtowa metalowych polwyrobow zelaznych i niezelaznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- sprzedaz hurtowa zlota i innych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej odpadow i zlomu, sklasyfikowanej w 51.57.Z,

- obrotu zlotymi sztabkami, sklasyfikowanego w 65.23.Z.

51.53.A Sprzedaz hurtowa drewna

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa drewna nieobrobionego i wstepnie obrobionego.

51.53.B Sprzedaz hurtowa materialow budowlanych i wyposazenia sanitarnego

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa farb, werniksow i pokostu,

- sprzedaz hurtowa materialow budowlanych: piasku, zwiru, gliny, cegly, blokow, pustakow oraz cementu itp.,

- sprzedaz hurtowa szkla plaskiego,

- sprzedaz hurtowa wyposazenia sanitarnego: wanien, brodzikow, umywalek, porcelanowych wyrobow sanitarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej wyposazenia i materialow eksploatacyjnychhydraulicznych i grzewczych, sklasyfikowanej w 51.54.Z.

51.54.Z Sprzedaz hurtowa artykulow metalowych oraz sprzetu i dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa instalacyjnego sprzetu hydraulicznego: rur, zlaczek, uszczelek, zaworow, trojnikow, rur gumowych itp.,

- sprzedaz hurtowa narzedzi: mlotkow, pil, wkretakow i innych narzedzi recznych.

51.55.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa chemikaliow przemyslowych: aniliny, farby drukarskiej, podstawowych olejow, gazow przemyslowych, klejow chemicznych, materialow farbiarskich, zywic syntetycznych, metanolu, parafiny, srodkow zapachowych, sody, soli przemyslowej, kwasow i siarki, pochodnych skrobi itp.,

- sprzedaz hurtowa nawozow sztucznych i wyrobow chemicznych dla rolnictwa,

- sprzedaz hurtowa tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

- sprzedaz hurtowa gumy.

51.56.Z Sprzedaz hurtowa pozostalych polproduktow

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa wlokien tekstylnych,

- sprzedaz hurtowa papieru w belach.

51.57.Z Sprzedaz hurtowa odpadow i zlomu

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa zlomu i odpadow metalowych i niemetalowych orazmaterialow przeznaczonych do powtornego wykorzystania (tzw.recyklingu).

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci w zakresie odzyskiwania i regeneracji, sklasyfikowanej w dziale 37.

51.61.Z Sprzedaz hurtowa obrabiarek

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa narzedzi mechanicznych sterowanych komputerem.

51.62.Z Sprzedaz hurtowa maszyn budowlanych

51.63.Z Sprzedaz hurtowa maszyn dla przemyslu wlokienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa maszyn i urzadzen do produkcji materialowwlokienniczych, odziezy i skory np. maszyn do przygotowania, przedzenia, tkania i dziania materialow, maszyn do szycia oraz maszyn do obrobki skor surowych lub wyprawionych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanejw 51.43.Z.

51.64.Z Sprzedaz hurtowa maszyn i urzadzen biurowych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa komputerow i urzadzen peryferyjnych,

- sprzedaz hurtowa pozostalych maszyn i urzadzen biurowych, takichjak: maszyny do pisania, sumatory,

- sprzedaz hurtowa mebli biurowych itp.

51.65.Z Sprzedaz hurtowa pozostalych maszyn i urzadzen dla przemyslu, handlu i transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa sprzetu transportowego z wyjatkiem pojazdow mechanicznych (samochodow osobowych i ciezarowych), motocykli i rowerow,

- sprzedaz hurtowa robotow do przemyslowych linii montazowych,

- sprzedaz hurtowa przewodow, przelacznikow i innego elektrycznego sprzetu instalacyjnego do uzytku przemyslowego,

- sprzedaz hurtowa pozostalych urzadzen elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory oraz elementy elektroniczne,

- sprzedaz hurtowa pozostalych maszyn dla przemyslu, handlu, transportu wodnego i nawigacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- sprzedaz hurtowa przyrzadow i urzadzen pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy hurtowej pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.10.A,

- sprzedazy hurtowej czesci do pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.30.A,

- sprzedazy hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 50.40.Z,

- sprzedazy hurtowej rowerow, sklasyfikowanej w 51.47.Z,

- sprzedazy hurtowej ciagnikow rolniczych, sklasyfikowanej w 51.66.Z.

51.66.Z Sprzedaz hurtowa maszyn i urzadzen rolniczych, lacznie ze sprzedaza ciagnikow

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz hurtowa kosiarek trawnikowych niezaleznie od sposobunapedzania.

51.70.A Pozostala sprzedaz hurtowa wyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje:

- wyspecjalizowana sprzedaz hurtowa, ktora nie zostala zaliczona dozadnej z poprzednich podklas.

51.70.B Pozostala sprzedaz hurtowa nie wyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz hurtowa roznorodnych towarow bez okreslonej specjalizacji, ktora nie zostala zaliczona do zadnej z poprzednich podklas.

52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJATKIEM SPRZEDAZY POJAZDOW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKULOW UZYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dzial ten obejmuje:

- odsprzedaz (sprzedaz bez przetwarzania) nowych i uzywanych towarow uzytku osobistego i artykulow gospodarstwa domowego prowadzona przez sklepy, domy towarowe, przez domy sprzedazy wysylkowej, na straganach, przez domokrazcow, spoldzielnie spozywcow, itp.

Dzial ten obejmuje takze:

- naprawy i instalowanie wyrobow uzytku osobistego i artykulow gospodarstwa domowego, niezaleznie od tego, czy jest to polaczone ze sprzedaza detaliczna,

- sprzedaz detaliczna prowadzona przez agentow komisowych.

Dzial ten nie obejmuje:

- sprzedazy pojazdow samochodowych, motocykli i ich czesci oraz paliw dla tych pojazdow, sklasyfikowanej w 50,

- sprzedazy zboza, ziarna, rud, ropy naftowej nieprzetworzonej, chemikaliow przemyslowych, stali i zeliwa oraz sprzetu i maszyn przemyslowych sklasyfikowanej w 51,

- sprzedazy zywnosci i napojow prowadzonej w lokalach gastronomicznych oraz sprzedazy zywnosci na wynos sklasyfikowanej w 55.30.A, 55.30.B,55.40.Z, 55.51.Z,

- wypozyczania i wynajmu dla ludnosci wyrobow przeznaczonych do uzytku osobistego i artykulow gospodarstwa domowego sklasyfikowanych w 71.40.Z.

52.11.Z Sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewaga zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy towarowe i sklepy roznego rodzaju towarow, wsrod ktorych przewaza zywnosc, napoje i wyroby tytoniowe.

Oprocz sprzedazy tych produktow jako glownej dzialalnosci handlowej

prowadzi sie takze sprzedaz innych towarow, np.: odziezy, mebli,

kosmetykow, wyposazenia itp.

52.12.Z Pozostala sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna, prowadzona przez domy towarowe i sklepy, roznego rodzaju towarow, wsrod ktorych zywnosc, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmuja dominujacej pozycji.

52.21.Z Sprzedaz detaliczna owocow i warzyw

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej konserwowanych lub suszonych owocow i warzyw, sklasyfikowanej w 52.27.B.

52.22.Z Sprzedaz detaliczna miesa i wyrobow miesnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna miesa, wyrobow miesnych (w tym drobiu idziczyzny).

52.23.Z Sprzedaz detaliczna ryb, skorupiakow i mieczakow

52.24.Z Sprzedaz detaliczna chleba, ciast, wyrobow piekarniczych i cukierniczych

52.25.Z Sprzedaz detaliczna napojow alkoholowych i bezalkoholowych

52.26.Z Sprzedaz detaliczna wyrobow tytoniowych

52.27.A Sprzedaz detaliczna wyrobow mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach

52.27.B Pozostala sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyro- bow tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna olejow i tluszczow jadalnych,

- sprzedaz detaliczna konserwowanych lub suszonych owocow, warzywi orzechow,

- sprzedaz detaliczna kawy, herbaty, soli, cukru, kakao, przypraw, makaronow, produktow macznych, ryzu itp.

52.31.Z Sprzedaz detaliczna wyrobow farmaceutycznych

52.32.Z Sprzedaz detaliczna artykulow medycznych i ortopedycznych

52.33.Z Sprzedaz detaliczna kosmetykow i artykulow toaletowych

52.41.Z Sprzedaz detaliczna wyrobow wlokienniczych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna tkanin,

- sprzedaz detaliczna dzianin,

- sprzedaz detaliczna materialow podstawowych do produkcji kilimow, gobelinow lub haftow,

- sprzedaz detaliczna wyrobow tekstylnych do uzytku domowego: przescieradel, obrusow, recznikow,

- sprzedaz detaliczna wyrobow pasmanteryjnych: przedzy do robotekrecznych, igiel, nici itp.

52.42.Z Sprzedaz detaliczna odziezy

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna artykulow odziezowych, lacznie ze sportowymi,

- sprzedaz detaliczna artykulow futrzarskich,

- sprzedaz detaliczna dodatkow do odziezy: rekawiczek, krawatow, paskow, szalikow, nakryc glowy, szelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej wyrobow pasmanteryjnych, sklasyfikowanej w 52.41.Z.

52.43.Z Sprzedaz detaliczna obuwia i wyrobow skorzanych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna obuwia,

- sprzedaz detaliczna walizek, torebek recznych, wyrobow rymarskichi pozostalych artykulow ze skory,

- sprzedaz detaliczna przyborow podroznych ze skory i jej substytutow.

52.44.Z Sprzedaz detaliczna mebli, sprzetu oswietleniowego i artykulow uzytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna mebli,

- sprzedaz detaliczna artykulow oswietleniowych,

- sprzedaz detaliczna artykulow gospodarstwa domowego: naczyn, sztuccow, wyrobow szklanych, ceramicznych i porcelanowych,

- sprzedaz detaliczna zaslon, firan i innych wyrobow z materialow tekstylnych do uzytku domowego,

- sprzedaz detaliczna wyrobow z drewna, korka i wikliny,

- sprzedaz detaliczna artykulow gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- instalowania szaf wbudowanych na stale, sklasyfikowanego w 45.42.Z,

- sprzedazy detalicznej narzedzi recznych, sklasyfikowanej w 52.46.Z,

- sprzedazy detalicznej mebli biurowych, sklasyfikowanejw 52.48.A,

- sprzedazy detalicznej plytek podlogowych z korka, sklasyfikowanej w 52.48.G,

- sprzedazy detalicznej antykow, sklasyfikowanej w 52.50.Z.

52.45.Z Sprzedaz detaliczna elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego oraz artykulow radiowo-telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego, np.: domowych lodowek, pralek, odkurzaczy, maszyn do szycia itp.,

- sprzedaz detaliczna sprzetu radiowo-telewizyjnego oraz innego sprzetu audiowizualnego,

- sprzedaz detaliczna plyt z nagraniami dzwiekowymi oraz audiowizualnych tasm, plyt kompaktowych i kaset,

- sprzedaz detaliczna instrumentow muzycznych i nut.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej nieelektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 52.44.Z,

- wypozyczania tasm i plyt, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

52.46.Z Sprzedaz detaliczna drobnych wyrobow metalowych, farb

i szkla

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna artykulow i sprzetu dla majsterkowiczow,

- sprzedaz detaliczna kosiarek trawnikowych niezaleznie od sposobu napedzania,

- sprzedaz detaliczna drobnych wyrobow metalowych,

- sprzedaz detaliczna farb, lakierow i politury,

- sprzedaz detaliczna szkla plaskiego,

- sprzedaz detaliczna pozostalych materialow budowlanych: cegiel, drewna, sprzetu sanitarnego,

52.47.Z Sprzedaz detaliczna ksiazek, gazet i artykulow pismiennych

Podklasa ta obejmuje takze sprzedaz detaliczna artykulow

pismiennych, takich jak: piora, olowki, papier itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej materialow drukowanych do uzytku biurowego, sklasyfikowanej w 52.48.A,

- sprzedazy detalicznej ksiazek uzywanych i starodrukow, sklasyfikowanej w 52.50.Z.

52.48.A Sprzedaz detaliczna mebli, wyposazenia biurowego, komputerow oraz sprzetu telekomunikacyjnego

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna mebli biurowych, biurowych materialow drukowanych, komputerow i oprogramowania specjalistycznego standardowego,

- sprzedaz detaliczna sprzetu telekomunikacyjnego.

52.48.B Sprzedaz detaliczna sprzetu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego

52.48.C Sprzedaz detaliczna zegarow, zegarkow oraz bizuterii

52.48.D Sprzedaz detaliczna artykulow sportowych

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna artykulow i sprzetu sportowego, sprzetuwedkarskiego, narciarskiego sprzetu kempingowego, lodek i rowerow.

52.48.E Sprzedaz detaliczna gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna gier i zabawek, lacznie z grami wideo.

52.48.F Sprzedaz detaliczna kwiatow, roslin, nasion, nawozow

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna kwiatow (lacznie ze sporzadzaniem kompozycjii wiencow), roslin, nasion, sadzonek drzew i krzewow, nawozowsztucznych oraz srodkow ochrony roslin.

52.48.G Sprzedaz detaliczna artykulow niezywnosciowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna pamiatek, wyrobow rzemieslniczych i artykulow religijnych,

- sprzedaz detaliczna oleju do celow opalowych, gazu w butlach, wegla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,

- sprzedaz detaliczna broni i amunicji,

- sprzedaz detaliczna znaczkow i monet,

- sprzedaz detaliczna realizowana przez handlowe galerie artystyczne,

- sprzedaz detaliczna tapet i wykladzin podlogowych oraz srodkow czyszczacych,

- sprzedaz detaliczna zywych zwierzat domowych, pokarmu i akcesoriow dla zwierzat domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy znaczkow pocztowych, sklasyfikowanej w 64.11.Z.

52.50.Z Sprzedaz detaliczna artykulow uzywanych prowadzona w sklepach

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna antykow,

- sprzedaz detaliczna uzywanych ksiazek,

- sprzedaz detaliczna innych uzywanych artykulow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy detalicznej uzywanych pojazdow mechanicznych, sklasyfikowanej w 50.10.B.

52.61.Z Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysylkowej

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna dowolnych towarow wysylanych do zamawiajacego na podstawie wyboru dokonanego w oparciu o katalogi, ogloszenia, modele lub inne srodki reklamy, zamawianych za posrednictwem poczty, telewizji, radia i telefonu, itp.

52.62.A Sprzedaz detaliczna zywnosci i produktow spozywczych na straganach i targowiskach

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna zywnosci i produktow spozywczych na straganach wzdluz drog publicznych lub na wydzielonych targowiskach.

52.62.B Sprzedaz detaliczna pozostalych towarow na straganach i targowiskach

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna wszelkiego rodzaju towarow (z wyjatkiem zywnosci i produktow spozywczych), na straganach wzdluz drog publicznych lub na wydzielonych targowiskach.

52.63.Z Pozostala sprzedaz detaliczna poza siecia sklepowa

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz detaliczna dowolnych towarow w dowolny sposob, gdzie indziej nie sklasyfikowana: poprzez domokrazcow, z automatow sprzedajacych, z samochodu itp.

52.7 Naprawa artykulow uzytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje naprawe przedmiotow przeznaczenia osobistego i uzytku

domowego nie wykonywana w polaczeniu z produkcja lub sprzedaza hurtowa

i detaliczna tych towarow. W przypadku wykonywania naprawy w polaczeniu

z produkcja, handlem detalicznym lub hurtowym, wowczas naprawa

zaliczana jest do klasy obejmujacej sprzedaz detaliczna, hurtowa lub

dzialalnosc produkcyjna.

Grupa ta nie obejmuje naprawy samochodow i motocykli sklasyfikowanej w 50.

52.71.Z Naprawa obuwia i innych wyrobow skorzanych

Podklasa ta obejmuje takze naprawe obuwia, walizek i podobnych

artykulow z innych materialow.

52.72.Z Naprawa elektrycznych artykulow gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

- naprawe lodowek, zamrazarek, zmywarek do naczyn, pralek i suszarek, domowych elektrycznych urzadzen do gotowania i ogrzewania, odkurzaczy i innych drobnych elektrycznych urzadzen domowych,

- naprawe sprzetu radiowo-telewizyjnego oraz innego sprzetu audiowideo.

52.73.Z Naprawa zegarkow, zegarow i bizuterii

52.74.Z Naprawa artykulow uzytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- naprawe mebli domowych, artykulow oswietleniowych oraz pozostalych artykulow uzytku osobistego i domowego,

- naprawe i przerobki odziezy, wyrobow wlokienniczych uzytku domowego oraz cerowanie artystyczne,

- strojenie fortepianow i pianin,

- naprawe sprzetu fotograficznego i kamer,

- uslugi ekspresowe: dorabianie kluczy, foliowanie dokumentow itp.,

- naprawe rowerow, sprzetu sportowego i kempingowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- konserwacji i naprawy profesjonalnego sprzetu fotograficznego i optycznego, sklasyfikowanych w 33.40.Z,

- naprawy i odnawiania krzesel, sklasyfikowanych w 36.11.Z,

- uslug wykanczania i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 36.14.B,

- napraw rowerow z silnikiem, sklasyfikowanych w 50.40.Z,

- renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanej w 92.31.E.

H HOTELE I RESTAURACJE

Sekcja ta obejmuje:

- wynajem pomieszczen przeznaczonych do krotkotrwalego zamieszkania prowadzony bez lub lacznie z wyzywieniem przez: hotele, motele, schroniska, pola kempingowe, pensjonaty, domy wypoczynkowe, internaty, bursy, domy studenckie itp.,

- dzialalnosc gastronomiczna prowadzona przez restauracje, bary, stolowki i inne jednostki, ktorych dzialalnosc polega na przygotowaniu i dostarczaniu posilkow i napojow odbiorcom zewnetrznym, z wylaczeniem sprzedazy w automatach sprzedajacych objetej sekcja G.


55.1 Hotele

Grupa ta obejmuje zapewnienie krotkotrwalego zakwaterowania w:

- hotelach, motelach, zajazdach,

- hotelach nastawionych na obsluge konferencji.

Grupa ta obejmuje takze uslugi restauracyjne prowadzone w powiazaniu

z zapewnieniem zakwaterowania.

Grupa ta nie obejmuje:

- dlugotrwalego wynajmowania lokali, sklasyfikowanego w 70.20.Z,

- wynajmowania lokali "na godziny", sklasyfikowanego w 70.20.Z.

55.11.Z Hotele i motele z restauracjami

55.12.Z Hotele i motele bez restauracji

55.2 Pozostale obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krotkotrwalego zakwaterowania

Grupa ta obejmuje zapewnienie krotkotrwalego pobytu:

- w osrodkach wypoczynkowych, w domkach wiejskich i kwaterach prywatnych, pokojach goscinnych,

- na polach biwakowych i w domkach kempingowych,

- w innych miejscach krotkotrwalego pobytu, jak pensjonaty

wypoczynkowe, gospodarstwa wiejskie, schroniska mlodziezowe, schroniska gorskie.

Grupa ta nie obejmuje dlugotrwalego wynajmowania lokali

sklasyfikowanego w 70.20.Z.

55.21.Z Schroniska turystyczne

55.22.Z Pola kempingowe, lacznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych

Podklasa ta obejmuje:

- zakwaterowanie lub zapewnienie miejsca na namiot, przyczepe lub samochod.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dlugotrwalego wynajmu miejsca dla przyczep kempingowych, sklasyfikowanego w 70.20.Z,

- wynajmu przyczep kempingowych, sklasyfikowanego w 71.21.Z.

55.23.Z Pozostale miejsca krotkotrwalego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

- zapewnienie krotkotrwalego zakwaterowania w osrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich (wczasy pod grusza), pokojach goscinnych, domkach letniskowych oraz w innych miejscach krotkotrwalego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

- uslugi sypialne w wagonach kolejowych oraz w innych srodkach transportu.

Podklasa ta obejmuje takze uslugi internatow, burs, domow akademickich,

hoteli robotniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dlugotrwalego wynajmu umeblowanych pomieszczen (np. mieszkan), sklasyfikowanego w 70.20.Z.

55.30.A Restauracje

Podklasa ta obejmuje sprzedaz posilkow przygotowanych do spozycia

na miejscu, sprzedaz napojow do konsumpcji wraz z posilkami, z

zapewnieniem lub nie dzialalnosci rozrywkowej w:

- restauracjach,

- kolejowych wagonach restauracyjnych oraz w innych srodkach transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy w automatach, sklasyfikowanej w 52.63.Z,

- wymienionych wyzej rodzajow dzialalnosci w polaczeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanych w 55.1 i 55.2,

- sprzedazy napojow, sklasyfikowanej w 55.40.Z.

55.30.B Pozostale placowki gastronomiczne

Podklasa ta obejmuje sprzedaz posilkow i napojow w:

- barach szybkiej obslugi,

- barach mlecznych,

- punktach sprzedazy frytek, ryb itp.,

- lodziarniach itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy w automatach, sklasyfikowanej w 52.63.Z,

- wymienionych wyzej rodajow dzialalnosci w polaczeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanych w 55.1 i 55.2,

- sprzedazy posilkow przygotowywanych do spozycia w restauracjach, sklasyfikowanej w 55.30.A,

- sprzedazy napojow, sklasyfikowanej w 55.40.Z.

55.40.Z Bary

Podklasa ta obejmuje:

- sprzedaz napojow przewaznie zawierajacych alkohol, do konsumpcji namiejscu (z zapewnieniem lub bez dzialalnosci rozrywkowej), w barach, klubach nocnych, piwiarniach, itp.,

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy w automatach, sklasyfikowanej w 52.63.Z,

- sprzedazy napojow w polaczeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 55.1 i 55.2,

- sprzedazy posilkow wraz z napojami,

sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

55.51.Z Stolowki

Podklasa ta obejmuje sprzedaz posilkow i napojow, z reguly po

zanizonych cenach, grupom scisle okreslonych ludzi, najczesciej

zwiazanych zawodowo z miejscem wydawania posilkow:

- dzialalnosc stolowek dla sportowcow, pracownikow fabryk, biur,

- dzialalnosc stolowek i kuchni szkolnych,

- dzialalnosc stolowek uniwersyteckich,

- dzialalnosc kantyn i klubow dla wojska.

55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie zywnosci dla odbiorcow zewnetrznych (katering)

Podklasa ta obejmuje:

- przygotowywanie i dostarczanie zywnosci i napojow dla odbiorcow zewnetrznych, np. dla:

- linii lotniczych,

- jadlodajni obwoznych,

- szpitali,

- uroczystosci weselnych i innych uroczystosci okolicznoscio- wych.

I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I LACZNOSC

Sekcja ta obejmuje:

- dzialalnosc zwiazana z zapewnieniem przewozu osob lub ladunkow srodkami transportu ladowego (w tym rurociagami), wodnego i powietrznego, w tym takze droga wynajmu sprzetu transportowego wraz z kierowca lub zaloga oraz dzialalnosc wspierajaca prze wozy, swiadczona zwlaszcza przez stacje, porty, dworce lotnicze w zakresie kontroli ruchu, obslugi pasazerow, bagazu i ladunkow,

- magazynowanie, skladowanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju towarow,

- posrednictwo przewozowe (spedycje), lacznie z posrednictwem w dokonywaniu odpraw celnych,

- organizowanie i obsluge ruchu turystycznego,

- dzialalnosc poczty i telekomunikacji.


60.10.Z Transport kolejowy

Podklasa ta obejmuje:

- pasazerski i towarowy transport kolejowy miedzymiastowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci wagonow sypialnych, sklasyfikowanej w 55.23.Z,

- dzialalnosci wagonow restauracyjnych,

sklasyfikowanej w 55.30.A

- transportu kolejowego miejskiego, sklasyfikowanego w 60.21.A,

- dzialalnosci terminali pasazerskich i towarowych, obslugi cargo, magazynowania i innej dzialalnosci pomocniczej, sklasyfikowanych w 63,

- konserwacji i drobnych napraw taboru kolejowego, sklasyfikowanych w 63.21.Z,

- wynajmu pojazdow szynowych, sklasyfikowanego w 71.21.Z.

60.21.A Transport pasazerski miejski

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc zapewniajaca miejski i podmiejski przewoz pasazerow po wyznaczonych trasach i wedlug ustalonego rozkladu jazdy. Przewoz pasazerow moze odbywac sie za pomoca autobusow, tramwajow, trolejbusow, kolei naziemnej i podziemnej,

- dzialalnosc autobusow szkolnych, autobusow i mikrobusow przewozacych pasazerow na trasach miedzy lotniskiem czy stacja kolejowa a centrum miasta wedlug rozkladu jazdy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- transportu w oparciu o wydzierzawione pojazdy wraz z kierowca, sklasyfikowanego w 60.22.Z.

60.21.B Transport pasazerski miedzymiastowy drogowy

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc zapewniajaca miedzymiastowy przewoz pasazerow autobusami po wyznaczonych trasach i wedlug ustalonego rozkladu jazdy.

60.21.C Pozostaly pasazerski transport rozkladowy

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc kolejek linowych nadziemnych i wyciagow narciarskich,

- pasazerski transport rozkladowy ladowy, gdzie indziej nie sklasyfikowany.

60.22.Z Dzialalnosc taksowek osobowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na przewozie indywidualnych pasazerowdo ustalonych przez nich miejsc,

- dzialalnosc polegajaca na wynajmowaniu samochodow osobowych zkierowca.

Podklasa ta nie obejmuje:

- transportu pasazerskiego pojazdami ciagnionymi przez zwierzeta, sklasyfikowanego w 60.23.Z,

- transportu taksowkami wodnymi i powietrznymi, sklasyfikowanegow 61.20.Z i 62.20.Z,

- transportu sanitarnego karetkami pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanego w 85.14.B.

60.23.Z Pozostaly pasazerski transport ladowy

Podklasa ta obejmuje pozostaly pozarozkladowy drogowy transport

pasazerski:

- pozarozkladowy transport pasazerski drogowy: czartery, przewoz wycieczek, turystow,

- wynajem autokarow z kierowca,

- transport pasazerski pojazdami ciagnionymi przez zwierzetalub napedzanymi sila miesni ludzkich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu pojazdow ciagnionych przez zwierzeta bez uslug woznicow, sklasyfikowanego w 71.21.Z,

- transportu sanitarnego karetkami pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanego w 85.14.B.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

Podklasa ta obejmuje:

- transport pojazdami do przewozu cieczy i gazow,

- transport pojazdami do przewozu towarow w kontenerach,

- transport pojazdami do przewozu mebli,

- transport pojazdami do przewozu towarow sypkich luzem,

- transport towarow pozostalymi pojazdami specjalizowanymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci agencji transportowych,

sklasyfikowanej w 63.40.A, 63.40.B, i 63.40.C,

- przewozu pieniedzy i kosztownosci samochodami pancernymi, sklasyfikowanego w 74.60.Z,

- zbierania i wywozenia smieci i odpadow sklasyfikowanej w 90.00.A.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

Podklasa ta obejmuje:

- przewozy przesylek pocztowych,

- przewozy pozostalych towarow pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodow ciezarowych z kierowca

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem samochodow ciezarowych i innych pojazdow, do przewozenialadunkow, z kierowca.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu samochodow ciezarowych bez kierowcy, sklasyfikowanegow 71.21.Z.

60.30.Z Transport rurociagowy

Podklasa ta obejmuje:

- transport rurociagami gazow, cieczy, zawiesin i innych towarow,

- dzialalnosc stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 11.10.B,

- dystrybucji gazu, wody lub pary wodnej, sklasyfikowanej odpowiedniow 40.20.B, 40.30.B i 41.00.B.

61.10.A Transport morski

Podklasa ta obejmuje:

- rozkladowy i pozarozkladowy transport pasazerow

lub ladunkow na pelnym morzu,

- dzialalnosc morskich statkow wycieczkowych,

- dzialalnosc promow morskich,

- holowanie i pchanie w transporcie morskim,

- wynajem srodkow transportu morskiego z zaloga.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci restauracji i barow na pokladach statkow,

sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,

- obslugi ladunkow, magazynowania towarow,

obslugi portow i innej dzialalnosci pomocniczej,

np. dokowania, pilotowania, holowania ratownictwa okretowego,

sklasyfikowanych w 63,

- wynajmu lub dzierzawy statkow bez zalogi,

sklasyfikowanego w 71.22.Z.

61.10.B Przybrzezny transport wodny

Podklasa ta obejmuje:

- rozkladowy i pozarozkladowy transport pasazerow

lub ladunkow na wodach przybrzeznych,

- dzialalnosc promow i statkow wycieczkowych innych niz morskie,

taksowek wodnych itp.,

- holowanie i pchanie w przybrzeznym transporcie wodnym,

- wynajem srodkow transportu przybrzeznego z zaloga.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci restauracji i barow na pokladach statkow,

sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,

- obslugi ladunkow, magazynowania towarow, obslugi portow

i innej dzialalnosci pomocniczej,

np. dokowania, pilotowania, holowania ratownictwa okretowego, sklasyfikowanych w 63,

- wynajmu lub dzierzawy statkow bez zalogi,

sklasyfikowanego w 71.22.Z.

61.20.Z Srodladowy transport wodny

Podklasa ta obejmuje:

- rozkladowy i pozarozkladowy transport pasazerow lub ladunkowna drogach wodnych srodladowych: rzekach, kanalach, jeziorachi wewnatrz portow, zatok i w dokach,

- dzialalnosc srodladowych statkow wycieczkowych i jachtow,

- holowanie i pchanie w srodladowym transporcie wodnym,

- wynajem sprzetu transportu srodladowego z zaloga.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci restauracji i barow na pokladach statkow,

sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,

- obslugi ladunkow, magazynowania towarow, obslugi portow i innejdzialalnosci pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, holowania, sklasyfikowanych w 63,

- wynajmu lub dzierzawy statkow bez zalogi, sklasyfikowanych w 71.22.Z,

- wynajmu niepelnomorskich lodzi rekreacyjnych bez zalogi, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

62 TRANSPORT LOTNICZY

Dzial ten obejmuje lotniczy i kosmiczny transport pasazerski i

towarowy.

Dzial ten nie obejmuje:

- opylania upraw roslinnych sklasyfikowanego w 01.41.A,

- wykonywania generalnych przegladow i remontow samolotow i silnikow lotniczych sklasyfikowanych w 35.30.B,

- prowadzenia reklam w powietrzu sklasyfikowanego w 74.40.Z,

- wykonywania fotografii lotniczej sklasyfikowanego w 74.81.Z.

62.10.Z Rozkladowy transport lotniczy

Podklasa ta obejmuje:

- transport lotniczy pasazerow lub ladunkow na stalych trasach i wedlug ustalonego rozkladu lotow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- regularnych lotow czarterowych, sklasyfikowanych w 62.20.Z.

62.20.Z Pozarozkladowy transport lotniczy

Podklasa ta obejmuje:

- lotniczy transport pasazerow lub ladunkow nie objety rozkladem lotow,

- stale regularne loty czarterowe,

- wynajem srodkow transportu lotniczego z zaloga.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu srodkow transportu lotniczego bez zalogi, sklasyfikowanego w 71.23.Z.

62.30.Z Transport kosmiczny

Podklasa ta obejmuje:

- wystrzeliwanie satelitow i pojazdow kosmicznych,

- transport kosmiczny pasazerow i ladunkow.

63.11.A Przeladunek towarow w portach morskich

Podklasa ta obejmuje:

- zaladunek, rozladunek i przeladunek towarow

oraz bagazu pasazerow w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przeladunku towarow w portach srodladowych,

sklasyfikowanego w 63.11.B,

- dzialalnosci portow morskich i srodladowych,

sklasyfikowanej w 63.22.A.

63.11.B Przeladunek towarow w portach srodladowych

Podklasa ta obejmuje:

- zaladunek, rozladunek i przeladunek towarow

oraz bagazu pasazerow, w portach srodladowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przeladunku towarow w portach morskich,

sklasyfikowanego w 63.11.A,

- dzialalnosci portow morskich i srodladowych,

sklasyfikowanej w 63.22.A,

63.11.C Przeladunek towarow w pozostalych punktach przeladunkowych

Podklasa ta obejmuje:

- zaladunek, rozladunek i przeladunek towarow

oraz bagazu pasazerow, w pozostalych punktach przeladunkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przeladunku towarow w portach morskich,

sklasyfikowanego w 63.11.A,

- przeladunku towarow w portach srodladowych,

sklasyfikowanego w 63.11.B,

- dzialalnosci dworcow kolejowych i autobusowych,

sklasyfikowanej w 63.21.Z,

- dzialalnosci portow lotniczych,

sklasyfikowanej w 63.23.A.

63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarow w portach morskich

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na magazynowaniu, skladowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajow towarow, np. w silosach zbozowych, magazynach towarowych ogolnego przeznaczenia, chlodniach skladowych, zbiornikach magazynowych znajdujacych sie w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci polegajacej na magazynowaniu i przechowywaniu towarow w portach srodladowych, sklasyfikowanej w 63.12.B.

63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarow w portach srodladowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na magazynowaniu, skladowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajow towarow, np. w silosach zbozowych, magazynach towarowych ogolnego przeznaczenia, chlodniach skladowych, zbiornikach magazynowych znajdujacych sie w portach srodladowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci polegajacej na magazynowaniu i przechowywaniu towarow w portach morskich, sklasyfikowanej w 63.12.A.

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarow w pozostalych skladowiskach

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na magazynowaniu, skladowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajow towarow, np. w silosach zbozowych,

magazynach towarowych ogolnego przeznaczenia, chlodniach skladowych,

zbiornikach magazynowych znajdujacych sie na terenie skladowisk,

innych niz port morski lub srodladowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci polegajacej na magazynowaniu i przechowywaniu towarow,

sklasyfikowanej w 63.12.A (w portach morskich) oraz w 63.12.B (w portach srodladowych),

- dzialalnosci parkingow samochodowych,

sklasyfikowanej w 63.21.Z.

63.21.Z Pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport ladowy

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc kolejowych i autobusowych dworcow pasazerskich i stacji towarowych: sprzedaz i rezerwacje biletow, obsluge bagazu, dzialalnosc stacji towarowych zarowno kolejowych jak i drogowych,

- dzialalnosc zwiazana z drogami, mostami, tunelami, parkingami, garazami,

- przechowywanie przyczep kempingowych (zimowe).

Podklasa ta nie obejmuje:

- przeladunku towarow, sklasyfikowanego w 63.11.A, 63.11.B i 63.11.C,

- wynajmu lub dzierzawy zamykanych garazy lub budynkow garazowych

- dla pojazdow na okres dluzszy niz miesiac, sklasyfikowanych w 70.20.Z.

63.22.A Dzialalnosc portow morskich i srodladowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc portow i drog wodnych morskich i srodladowych,

- dzialalnosc dworcow pasazerskich zeglugi morskiej i przybrzeznej,

- dzialalnosc dworcow pasazerskich zeglugi srodladowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- holowania i pchania,

sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeznych)

oraz 61.20.Z (na wodach srodladowych), - przeladunku w portach,

sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich)

i 63.11.B (w portach srodladowych).

63.22.B Obsluga zeglugi morskiej i srodladowej

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi pilotowania, cumowania,

- uslugi pomocy nawigacyjnej: radionawigacyjnej i radiolokacyjnej,

- uslugi ratownictwa wodnego,

- kontrole ruchu na szlakach wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- holowania i pchania,

sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeznych)

oraz 61.20.Z (na wodach srodladowych), - przeladunku w portach,

sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich)

i 63.11.B (w portach srodladowych).

63.22.C Pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc latarni morskich,

- dzialalnosc nadzoru i kontroli zwiazana z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania drog i obiektow wodnych, w tym dotyczaca oznakowania nawigacyjnego torow wodnych,

- inna dzialalnosc wspomagajaca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- holowania i pchania,

sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeznych)

oraz 61.20.Z (na wodach srodladowych), - przeladunku w portach,

sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich)

i 63.11.B (w portach srodladowych).

63.23.A Dzialalnosc portow lotniczych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc portow lotniczych,

- dzialalnosc dworcow lotniczych.

63.23.B Kontrola ruchu lotniczego

Podklasa ta obejmuje:

- kontrole ruchu lotniczego.

63.23.C Naziemna obsluga statkow powietrznych

Podklasa ta obejmuje:

- naziemna obsluge statkow powietrznych.

63.23.D Pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc szkol pilotazu dla lotnictwa cywilnego,

- inna dzialalnosc wspomagajaca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci szkoleniowej dla pilotow nieprofesjonalnych, sklasyfikowanej w 80.41.Z.

63.30.A Dzialalnosc biur podrozy

Podklasa ta obejmuje:

- organizowanie imprez turystycznych, w tym wycieczek turystycznych z kompleksowym programem imprez uwzgledniajacym zarowno transport jak i zakwaterowanie.

63.30.B Dzialalnosc agencji podrozy

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi posrednictwa w sprzedazy biletow, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez uwzgledniajacym zarowno transport jak i zakwaterowanie.

63.30.C Dzialalnosc biur turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi informacji turystycznej,

- uslugi doradztwa turystycznego,

- rezerwacje miejsc noclegowych,

- rezerwacje i sprzedaz biletow i wycieczek miejscowych.

63.30.D Pozostala dzialalnosc turystyczna

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi swiadczone przez pilotow wycieczek,

- uslugi przewodnikow turystycznych.

63.40.A Dzialalnosc morskich agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc agentow morskich statkow pasazerskich,

- spedycje frachtu,

- organizacje lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe,

transportu morskiego w imieniu nadawcy ladunku, - przyjmowanie przesylek indywidualnych i grupowych

przez morskie agencje transportowe,

- wystawianie i realizowanie dokumentow przewozowych

przez morskie agencje transportowe,

- dzialalnosc agentow celnych, dzialalnosc agentow

spedycji towarowej morskich agencji transportowych,

- dzialalnosc morskich agencji transportowych

zwiazana z obsluga towarowa, np. przepakowywanie,

rozpakowywanie, sprawdzanie jakosci, wazenie towarow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci srodladowych wodnych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.B,

- dzialalnosci zwiazanej z organizacja ubezpieczenia towarow w transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.

63.40.B Dzialalnosc srodladowych wodnych agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc agentow srodladowych statkow pasazerskich,

- organizacje lub przygotowywanie przez

srodladowe wodne agencje transportowe transportu w imieniu nadawcy ladunku,

- przyjmowanie przesylek indywidualnych i grupowych

przez srodladowe wodne agencje transportowe,

- wystawianie i realizowanie dokumentow przewozowych

przez srodladowe wodne agencje transportowe,

- dzialalnosc agentow celnych, dzialalnosc agentow spedycji towarowej

srodladowych wodnych agencji transportowych,

- dzialalnosc srodladowych wodnych agencji transportowych

zwiazana z obsluga towarowa, np. przepakowywanie,

rozpakowywanie, sprawdzanie jakosci, wazenie towarow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci morskich agencji transportowych,

sklasyfikowanej w 63.40.A, - dzialalnosci zwiazanej z organizacja

ubezpieczenia towarow w transporcie,

sklasyfikowanej w 67.20.Z.

63.40.C Dzialalnosc pozostalych agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:

- organizacje lub przygotowywanie,

przez pozostale agencje transportowe,

transportu ladowego lub lotniczego w imieniu nadawcy ladunku,

- przyjmowanie przesylek indywidualnych i grupowych

przez pozostale agencje transportowe,

- wystawianie i realizowanie dokumentow przewozowych

przez pozostale agencje transportowe,

- dzialalnosc agentow celnych, dzialalnosc agentow spedycji towarowej

pozostalych agencji transportowych,

- dzialalnosc pozostalych agencji transportowych

zwiazana z obsluga towarowa, np. przepakowywanie,

rozpakowywanie, sprawdzanie jakosci, wazenie towarow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci morskich agencji transportowych,

sklasyfikowanej w 63.40.A,

- dzialalnosci srodladowych wodnych agencji transportowych,

sklasyfikowanej w 63.40.B,

- dzialalnosci kurierow,

sklasyfikowanej w 64.12.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z organizacja ubezpieczenia towarow

w transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.

64.11.Z Dzialalnosc poczty panstwowej

Podklasa ta obejmuje:

- zbieranie, przewoz i doreczanie przesylek listowych, paczek pocztowych i doreczanie przekazow pocztowych adresatom w kraju i za granice,

- uslugi swiadczone w okienkach pocztowych np.: sprzedaz znaczkow pocztowych, obsluga przesylek pocztowych,

- uslugi pozostale, np.: poste-restante, wynajmowanie skrytek pocztowych,

- kolportaz prasy,

- dzialalnosc kurierska swiadczona w zakresie okreslonym koncesja.

Podklasa ta nie obejmuje:

- operacji kredytowych i oszczednosciowych oraz innych operacji finansowych realizowanych za posrednictwem poczty panstwowej, sklasyfikowanych w 65.12.B.

64.12 Dzialalnosc pocztowa podmiotow innych niz poczta panstwowa

64.12.A Dzialalnosc kurierska

Podklasa ta obejmuje:

- zbieranie, przewoz i doreczanie przesylek w gwarantowanym terminie i w zakresie przedmiotowym okreslonym koncesja.

64.12.B Dzialalnosc pocztowa

Podklasa ta obejmuje:

- zbieranie, przewoz i doreczanie przesylek listowych i paczek w zakresie

przedmiotowym (rodzaj przesylki, kategoria wagowa) nie zastrzezonych dla poczty panstwowej.

Podklasa nie obejmuje dzialalnosci kurierskiej sklasyfikowanej w 64.12.A.

64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia

Podklasa ta obejmuje:

- lacznosc telefoniczna z abonentami stacjonarnymi za pomoca technologii przewodowej lub radiowej w stacjonarnej sieci telefonicznej,

- lacznosc telegraficzna lub teleksowa w stacjonarnej sieci telegraficznej.

64.20.B Telefonia ruchoma

Podklasa ta obejmuje:

- lacznosc telefoniczna z abonentami ruchomymi za pomoca technologii bezprzewodowej w sieci telefonii ruchomej typu komorkowego.

64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka

Podklasa ta obejmuje:

- przekazywanie informacji pomiedzy urzadzeniami przetwarzania danych lub zapewnianie polaczen w sieciach teleinformatycznych.

64.20.D Radiokomunikacja

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urzadzen radiokomunikacyjnych, z wylaczeniem uslug okreslonych w podklasach 64.20.A, 64.20.B i 64.20.C.

64.20.E Radiodyfuzja

Podklasa ta obejmuje:

- przesylanie, nadawanie lub odbior sygnalu telewizyjnego lub radiowego w celu bezposredniego jego odbioru przez ogol obywateli.

64.20.F Telewizja kablowa

Podklasa ta obejmuje:

- przesylanie do abonentow sieci kablowej sygnalow telewizyjnych lub radiowych.

64.20.G Pozostale uslugi telekomunikacyjne

Podklasa ta obejmuje:

- pozostale uslugi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci w zakresie przyjmowania zgloszen telefonicznych, sklasyfikowanej w 74.83.Z,

- produkcji programow radiowych i telewizyjnych, w polaczeniu z nadawaniem, sklasyfikowanej w 92.20.Z.

J POSREDNICTWO FINANSOWE

Sekcja ta obejmuje gromadzenie i podzial funduszow lacznie z funduszami ubezpieczeniowymi - jednak bez funduszow zwiazanych z obowiazkowymi ubezpieczeniami spolecznymi - oraz dzialalnosc pomocnicza zwiazana z posrednictwem finansowym:

- dzialalnosc emisyjna, kredytowa, zarzadzania rezerwami dewizowymi i nadzoru nad operacjami bankowymi prowadzona przez bank centralny,

- gromadzenie i podzial funduszow przez inne instytucje pieniezne,

- posrednictwo finansowe, udzielanie kredytow, w tym pozyczek finansowych (leasing finansowy),

- administrowanie rynkiem finansowym i dzialalnosc pomocnicza zwiazana z posrednictwem finansowym,

- gromadzenie i podzial funduszow emerytalnych, z wylaczeniem funduszow zwiazanych z obowiazkowymi ubezpieczeniami spolecznymi.


65 POSREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZOW EMERYTALNO-RENTOWYCH

Dzial ten obejmuje dzialalnosc zwiazana z pozyskiwaniem i redystrybucja

srodkow finansowych innych niz fundusze ubezpieczeniowe lub emerytalno-

rentowe i obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne.

UWAGA:

Dzialalnosc zwiazana z obsluga kart kredytowych, sklasyfikowana jest

zgodnie z rodzajem dzialalnosci jednostki oferujacej te uslugi.

65.1 Posrednictwo pieniezne

Grupa ta obejmuje pozyskiwanie funduszy w formie depozytow, ktore sa wykorzystywane w celu powiekszenia ich wartosci.

Depozyty definiuje sie jako fundusze o wartosci ustalonej w przeliczeniu

pienieznym, pozyskane na zasadzie wkladow terminowych, ktore w kontekscie

klasyfikacji rodzajow dzialalnosci- sa, wyjawszy bankowosc centralna, pozafinansowe.

65.11.Z Dzialalnosc banku centralnego

Podklasa ta obejmuje:

- emisje krajowej waluty oraz prowadzenie polityki pienieznej,

- utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,

- nadzorowanie operacji bankowych,

- przyjmowanie depozytow.

65.12.A Pozostala dzialalnosc bankowa

Podklasa ta obejmuje posrednictwo pieniezne i kredytowe prowadzone

przez banki inne niz bank centralny.

65.12.B Pozostale posrednictwo pieniezne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje takze pocztowa obsluge kredytow i oszczednosci.

65.2 Pozostale posrednictwo finansowe

Grupa ta obejmuje posrednictwo finansowe inne niz prowadzone przez

instytucje pieniezne.

65.21.Z Leasing finansowy

Podklasa ta obejmuje:

- odplatne dzierzawy, ktorych okres w przyblizeniu pokrywa sie z przewidywanym czasem amortyzacji srodkow trwalych, a dzierzawca otrzymuje wszelkie zyski plynace z dzierzawy i ponosi wszelkie ryzyko zwiazane z posiadanym prawem wlasnosci.

Podklasa ta nie obejmuje:

- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71 w odpowiednich podklasach wedlug rodzaju dzierzawionych dobr.

65.22.Z Pozostale formy udzielania kredytow

Podklasa ta obejmuje posrednictwo finansowe, dotyczace przede

wszystkim udzielania pozyczek przez instytucje nie objete

posrednictwem pienieznym:

- udzielanie kredytow konsumpcyjnych,

- zapewnienie dlugoterminowego finansowania dzialalnosci przemyslowej,

- pozyczki pieniezne poza systemem bankowym,

- udzielanie kredytow mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, przyjmujace rowniez depozyty,

- factoring.

Podklasa ta nie obejmuje:

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71.

65.23.Z Pozostale posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje inne rodzaje posrednictwa finansowego

zwiazane glownie z dystrybucja srodkow finansowych w inny sposob

niz udzielanie pozyczek:

- lokowanie w papiery wartosciowe, np..: akcje, obligacje, weksle, poreczenia itp.,

- transakcje na wlasny rachunek dokonywane przez osoby obracajace papierami wartosciowymi,

- lokaty nieruchomosciowe, prowadzone przede wszystkim na potrzeby innych rodzajow posrednictwa finansowego (np..w przypadku majatku grup powierniczych),

- wystawianie swapow (transakcja finansowa polegajaca na umowie dwoch stron na wzajemna wymiane platnosci odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstepach czasu do dnia wygasniecia kontraktu), dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczajacych z wykorzystaniem papierow wartosciowych oraz instrumentow pochodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- obrotu papierami wartosciowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 67.12.Z,

- sprzedazy, dzierzawy, wynajmu nieruchomosci, sklasyfikowanych w 70,

- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71.

66 UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE

Dzial ten obejmuje dlugo- i krotkoterminowe pokrywanie ryzyka, z oszczednosciami jako elementem skladowym lub bez oszczednosci.

66.01.Z Ubezpieczenia na zycie

Podklasa ta obejmuje:

- ubezpieczenia bezposrednie na zycie i reasekuracje pokrywajace ryzykozwiazane ze smiercia osoby ubezpieczonej lub dozyciem przez nia oznaczonegowieku.

Podklasa ta nie obejmuje:

- grupowych ubezpieczen emerytalno - rentowych sklasyfikowanych w 66.02.Z.

66.02.Z Fundusze emerytalno-rentowe

Podklasa ta obejmuje:

- zapewnienie dochodow emerytalno-rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszy emerytalno-rentowych,

- dzialalnosc pracowniczych funduszy emerytalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- indywidualnych ubezpieczen emerytalno - rentowych sklasyfikowanych w 66.01.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z pozyskiwaniem funduszy ze zrodel publicznych, sklasyfikowanej w 75.12.Z,

- obowiazkowych ubezpieczen spolecznych,

sklasyfikowanych w 75.30.A

66.03.Z Ubezpieczenia pozostale

Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia bezposrednie i reasekuracje (inne

niz na zycie) zarowno obowiazkowe jak i dobrowolne:

- od nastepstw nieszczesliwych wypadkow (np.. uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia lub smierci wskutek nieszczesliwego wypadku),

- na wypadek choroby,

- majatkowe, dotyczace mienia albo odpowiedzialnosci cywilnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- obowiazkowych ubezpieczen spolecznych,

sklasyfikowanych w 75.30.A.

67 DZIALALNOSC POMOCNICZA ZWIAZANA Z POSREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI

Dzial ten obejmuje realizacje uslug objetych lub scisle zwiazanych z

posrednictwem finansowym, ktore jednak same nie sa posrednictwem

finansowym.

67.11.Z Zarzadzanie rynkiem finansowym

Podklasa ta obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem

finansowym przez czynniki inne niz urzedowe:

- dzialalnosc gield papierow wartosciowych i innych organizacji regulujacych lub nadzorujacych funkcjonowanie rynkow finansowych.

67.12.Z Dzialalnosc maklerska i zarzadzanie funduszami

Podklasa ta obejmuje:

- prowadzenie na zlecenie operacji na rynkach finansowych (np..czynnosci maklerskie na gieldach papierow wartosciowych),

- emisje i rejestracje papierow wartosciowych na zlecenie,

- zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych na zlecenie,

- dzialalnosc informacyjna w zakresie kursow akcji oraz pozostala dzialalnosc zwiazana z rynkiem papierow wartosciowych, gdzie indziejnie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci na rynkach finansowych na rachunek wlasny, sklasyfikowanej w 65.23.Z,

- zarzadzania pracowniczymi funduszami emerytalnymi sklasyfikowanego w 66.02.Z,

- doradztwa w zakresie planowania finansowego nie wymagajacegodecyzji w imieniu klienta, sklasyfikowanego w 67.13.Z,

- zarzadzania otwartymi funduszami emerytalnymi,

sklasyfikowanego w 75.30.A.

67.13.Z Dzialalnosc pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc pomocnicza zwiazana z

posrednictwem finansowym, gdzie indziej nie sklasyfikowana:

- dzialalnosc posrednikow w sprawach zastawow hipotecznych,

- dzialalnosc doradcow finansowych,

- dzialalnosc kantorow wymiany walut.

67.20.Z Dzialalnosc pomocnicza zwiazana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

Podklasa ta obejmuje realizacje uslug objetych lub scisle

zwiazanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,

innych niz posrednictwo finansowe:

- dzialalnosc agentow ubezpieczeniowych,

- dzialalnosc akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

- dzialalnosc rzeczoznawcow dokonujacych wyceny ubezpieczanych przedmiotow oraz oszacowania poniesionych strat, itp.

K OBSLUGA NIERUCHOMOSCI, WYNAJEM, NAUKA I USLUGI ZWIAZANE Z PROWADZENIEM DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

Sekcja ta obejmuje dzialalnosc gdzie indziej nie sklasyfikowana, w zakresie:

- zagospodarowania, wynajmu i pozostalej obslugi nieruchomosci,

- wynajmu srodkow transportowych, takze i samochodow osobowych, bez kierowcy (bez obslugi),

- wynajmu maszyn i urzadzen bez obslugi, wypozyczania artykulow przeznaczenia osobistego i uzytku domowego,

- prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i uslug informatycznych,

- dzialalnosci z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostalych uslug inzynierskich,

- doradztwa, uslug prawniczych, ksiegowych, reklamy, rekrutacji pracownikow itp.


70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje:

- realizacje projektow inwestycyjnych na wlasny rachunek obejmujaca przedsiewziecia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedazy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- prac budowlanych prowadzonych przez jednostki budowlane, sklasyfikowanych w 45.2.

70.12.Z Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny

rachunek:

- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,

- budynkow niemieszkalnych,

- gruntow i innych nieruchomosci.

70.20.Z Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje wynajem i eksploatacje nieruchomosci na

wlasny rachunek:

- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,

- budynkow niemieszkalnych, z wyjatkiem obiektow wystawowych,

- gruntow i innych nieruchomosci,

- dlugotrwaly wynajem przewoznych domow mieszkalnych lub mieszkanumeblowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci hoteli, wynajmu pokoi goscinnych, kempingow, pol namiotowych i innych miejsc zakwaterowania, sklasyfikowanych w 55.1 i 55.2.

70.31.Z Dzialalnosc agencji obslugi nieruchomosci

Podklasa ta obejmuje:

- posrednictwo przy zakupie, sprzedazy, wynajmowaniu i wycenie nieruchomosci.

70.32.A Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkalnymi

Podklasa ta obejmuje:

- zarzadzanie nieruchomosciami mieszkalnymi na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zarzadzania dobrami kulturalnymi i zabytkami, sklasyfikowanegow 92.32.,

- zarzadzania obiektami sportowymi, sklasyfikowanego w 92.61.Z.

70.32.B Zarzadzanie nieruchomosciami niemieszkalnymi

Podklasa ta obejmuje:

- zarzadzanie nieruchomosciami niemieszkalnymi na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zarzadzania obiektami kulturalnymi, sklasyfikowanego w 92.32.,

- zarzadzania obiektami sportowymi, sklasyfikowanego w 92.61.Z.

71 WYNAJEM MASZYN I URZADZEN BEZ OBSLUGI ORAZ WYPOZYCZANIE ARTYKULOW UZYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dzial ten obejmuje leasing operacyjny, ktory jest zwykle dlugoterminowa

dzierzawa.

Dzial ten nie obejmuje leasingu finansowego, ktory jest zwykle

specjalna forma udzielania kredytu, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.10.Z Wynajem samochodow osobowych

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe samochodow osobowych i furgonetek (do 3,5 tony) przeznaczonych glownie do przewozu osob, bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmowania samochodow osobowych z kierowca, sklasyfikowanego w 60.22.Z,

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.21.Z Wynajem pozostalych srodkow transportu ladowego

Podklasa ta obejmuje wynajem lub dzierzawe srodkow transportu

ladowego, bez kierowcy (z wyjatkiem samochodow osobowych):

- pojazdow szynowych,

- ciezarowek, ciagnikow drogowych, autobusow, przyczep i naczep, kontenerow,

- motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu lub dzierzawy ciezarowek lub innych pojazdow z kierowca, sklasyfikowanych w 60.23.Z i 60.24.C,

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu rowerow, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.22.Z Wynajem srodkow transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe srodkow transportu wodnego bez zalogi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu lub dzierzawy srodkow transportu wodnego z zaloga,

sklasyfikowanego w 61.10.A i B i 61.20.Z.

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu lodzi rekreacyjnych, rowerow wodnych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.23.Z Wynajem srodkow transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe srodkow transportu lotniczego bez zalogi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu srodkow transportu lotniczego z zaloga, sklasyfikowanegow 62.20.Z,

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu balonow, szybowcow i lotni, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.31.Z Wynajem maszyn i urzadzen rolniczych

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen rolniczych i lesnych bez obslugi: dotyczy to wynajmu wyrobow klasyfikowanych w grupie 29.3, takich jak ciagniki rolnicze itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu maszyn i urzadzen rolniczych z obsluga, sklasyfikowanegow 01.41.A, 01.41.B,

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu kosiarek trawnikowych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.32.Z Wynajem maszyn i urzadzen budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen do prowadzenia robot budowlanych ladowych i wodnych, bez obslugi,

- wynajem rusztowan i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu maszyn i urzadzen budowlanych z obsluga, sklasyfikowanego w 45.50.Z,

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.33.Z Wynajem maszyn i urzadzen biurowych

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen biurowych lacznie ze sprzetem komputerowym, bez obslugi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu sprzetu telefonicznego, sklasyfikowanego w 71.34.Z.

71.34.Z Wynajem pozostalych maszyn i urzadzen

Podklasa ta obejmuje wynajem lub dzierzawe pozostalych maszyn i

urzadzen, gdzie indziej nie sklasyfikowany, bez obslugi:

- silnikow, turbin, obrabiarek,

- maszyn i urzadzen gorniczych do wydobywania ropy naftowej,

- profesjonalnego sprzetu radiowo-telewizyjnego, lacznosci,

- sprzetu kontrolno-pomiarowego,

- innych maszyn i urzadzen do badan naukowych, dla handlu i przemyslu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

- wynajmu maszyn i urzadzen rolniczych, sklasyfikowanego w 71.31.Z,

- wynajmu maszyn i urzadzen budowlanych, sklasyfikowanego w 71.32.Z,

- wynajmu maszyn i urzadzen biurowych, lacznie ze sprzetem komputerowym, sklasyfikowanego w 71.33.Z.

71.40.Z Wypozyczanie artykulow uzytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje wypozyczanie lub dzierzawe pozostalych

artykulow przeznaczenia domowego i uzytku osobistego:

- tkanin, odziezy i obuwia,

- mebli, wyrobow szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stolowej, urzadzen elektrycznych, elektronicznych, sprzetu RTV uzytku domowego i pozostalych artykulow gospodarstwa domowego,

- sprzetu rekreacyjnego i sportowego, np.. rowerow, balonow, szybowcow, lodzi, lyzew, sanek, sprzetu jezdzieckiego,

- bizuterii, instrumentow muzycznych, kostiumow i sprzetu scenograficznego, zegarow, zegarkow, lornetek,

- ksiazek, czasopism i periodykow,

- kaset wideo do uzytku domowego,

- sprzetu do majsterkowania,

- kwiatow i roslin.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wynajmu samochodow osobowych i furgonetek, motocykli, przyczep kempingowych i innych przyczep, bez obslugi, sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,

- wypozyczania ksiazek, czasopism i periodykow, plyt i tasm, sklasyfikowanego w 92.51.A. i 92.51.B.

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego

Podklasa ta obejmuje:

- konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzetu komputerowego i zwiazanego z tym oprogramowania: analize potrzeb i problemow uzytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesow informatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- konsultacji w zakresie sprzetu komputerowego prowadzonych przez producentow lub handlowcow, sklasyfikowanych w 30.02.Z, 51.64.Z, 52.48.A.

72.20.Z Dzialalnosc w zakresie oprogramowania

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie i programowanie

systemow gotowych do uzycia:

- analize systemowa potrzeb i problemow uzytkownika i doradzanie rozwiazan najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktuwidzenia,

- rozbudowe, tworzenie, dostarczanie oraz opracowywanie dokumentacjioprogramowania wykonanego na zlecenie okreslonego uzytkownika,

- rozbudowe, tworzenie, dostarczanie oraz opracowywanie dokumentacji gotowego do sprzedazy oprogramowania (praca na wlasny rachunek),

- pisanie programow na zlecenie uzytkownika.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopiowania gotowego oprogramowania, sklasyfikowanego w 22.33.Z,

- konsultacji w dziedzinie oprogramowania zwiazanych z doradztwem w zakresie sprzetu komputerowego, sklasyfikowanych w 72.10.Z.

72.30.Z Przetwarzanie danych

Podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie danych z wykorzystaniem programow ogolnie dostepnych jak i zastrzezonych:

- pelne przetwarzanie danych,

- wprowadzanie danych do zbiorow,

- ciagle zarzadzanie i obslugiwanie cudzych urzadzen do przetwarzania danych.

72.40.Z Dzialalnosc zwiazana z bazami danych

Podklasa ta obejmuje:

- tworzenie i rozwoj baz danych: zbieranie danych z jednego lub wiecej zrodel,

- przechowywanie danych: przygotowywanie maszynowego zapisu danych w odpowiednim formacie,

- udostepnianie baz danych: dostep sekwencyjny lub swobodny dla wszystkich lub dla okreslonej grupy uzytkownikow, przygotowywanie danych na zamowienie, zarzadzanie bazami danych za pomoca komputera, wybieranie, segregowanie danychna zamowienie.

72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i liczacych

Podklasa ta obejmuje:

- konserwacje i naprawy maszyn biurowych i ksiegujacych oraz komputerow i komputerowego sprzetu peryferyjnego.

72.60.Z Pozostala dzialalnosc zwiazana z informatyka

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc zwiazana z informatyka, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

73 NAUKA

Dzial ten obejmuje nastepujace rodzaje prac badawczo-rozwojowych:

- badania podstawowe, czyli prace teoretyczne i doswiadczalne podejmowane glownie w celu zdobycia nowej wiedzy w oparciu o zaobserwowane zjawiska i fakty, bez konkretnego ich zastosowania lub wykorzystania,

- badania stosowane, czyli badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowane glownie na konkretne zastosowania praktyczne,

- prace rozwojowe: prowadzenie prac doswiadczalnychopartych na istniejacej wiedzy uzyskanej z badan naukowych i/lubdoswiadczen praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim nawyprodukowanie nowych materialow, wyrobow i urzadzen, a takzezastosowanie nowych procesow technologicznych, systemow i uslugoraz na ulepszenie juz istniejacych.

73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno - fizycznych i astronomii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- astronomii,

- fizyki,

- informatyki,

- matematyki,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk matematyczno-fizycznych.

73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- chemii fizycznej i teoretycznej,

- chemii nieorganicznej,

- chemii organicznej,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk chemicznych.

73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- geofizyki,

- geografii,

- geologii,

- oceanologii,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk o Ziemi.

73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i srodowiska naturalnego

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- biologii,

- botaniki,

- zoologii,

- ochrony przyrody i srodowiska naturalnego,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk biologicznych.

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk lesnych, rolniczych i weterynaryjnych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- agrotechniki,

- gospodarki lesnej i drzewnej,

- melioracji wodnych,

- ogrodnictwa i sadownictwa,

- rybactwa,

- techniki rolniczej,

- technologii zywnosci,

- weterynarii,

- zootechniki,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk lesnych, rolniczych i weterynaryjnych.

73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- biologii medycznej,

- medycyny,

- pielegniarstwa,

- stomatologii,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk medycznych,

73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- architektury i urbanistyki,

- automatyki i robotyki,

- biocybernetyki i inzynierii medycznej,

- budowy i eksploatacji maszyn,

- energetyki,

- budownictwa,

- elektroniki,

- geodezji i kartografii,

- gornictwa i geologii inzynierskiej,

- informatyki (sprzet, systemy),

- inzynierii srodowiska,

- mechaniki,

- metalurgii,

- techniki nawigacji,

- technologii chemicznej,

- technologii drewna,

- telekomunikacji,

- transportu,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk technicznych.

73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych,

- pozostalych miedzydyscyplinarnych nauk przyrodniczych i technicznych.

73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- ekonomii,

- organizacji i zarzadzania,

- statystyki ekonomicznej,

- towaroznawstwa,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk ekonomicznych.

73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych.

73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- filozofii,

- religioznawstwa,

- teologii,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii.

73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie jezykoznawstwa i literaturoznawstwa

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- jezykoznawstwa,

- literaturoznawstwa,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie jezykoznawstwa iliteraturoznawstwa.

73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- bibliotekarstwa,

- informacji naukowo-technicznej,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.

73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- archeologii,

- historii,

- innych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii.

73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pieknych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pieknych.

73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.

73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk humanistycznych i spolecznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

- pozostalych nauk humanistycznych,

- pozostalych nauk spolecznych,

- pozostalych miedzydyscyplinarnych nauk humanistycznych i spolecznych.

74.11.Z Dzialalnosc prawnicza

Podklasa ta obejmuje:

- reprezentowanie interesow jednej strony przeciw drugiej stronie przed sadem lub innym cialem orzekajacym prowadzone przez czlonkow adwokatury lub pod ich nadzorem,

- doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,

- doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,

- doradztwo prawne i ogolne konsultacje, przygotowywanie dokumentow prawnych w zakresie:

- porozumien i umow zawieranych miedzy podmiotami gospodarczymi i innych dokumentow zwiazanych z dzialalnoscia spoleczno-gospodarcza,

- dokumentacji patentowej i praw autorskich,

- testamentow, aktow darowizn, umow powierniczych itp.,

- dzialalnosc notariuszy, komornikow, rzecznikow patentowych, radcow prawnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- prowadzenia spraw arbitrazowych i pojednawczych miedzy pracodawca a pracobiorca, sklasyfikowanych w 74.14.Z,

- dzialalnosci sadow, sklasyfikowanej w 75.23.Z.

74.12.Z Dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa

Podklasa ta obejmuje:

- ksiegowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych,

- sporzadzanie sprawozdan i bilansow finansowych, ich kontrole i potwierdzanie poprawnosci (dzialalnosc bieglych ksiegowych),

- przygotowywanie dokumentow o dochodach osob i firm w celach podatkowych,

- doradztwo podatkowe i reprezentowanie (inne niz prawne) klientowprzed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przetwarzania danych (w tym rowniez dla potrzeb ksiegowania), sklasyfikowanego w 72.30.Z,

- konsultacji w zakresie zarzadzania, np.. projektowania systemow ksiegowych, projektowania rachunku kosztow, projektowania procedur kontroli wydatkow, sklasyfikowanych w 74.14.Z,

- sciagania naleznosci platniczych, sklasyfikowanego w 74.84.B.

74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Podklasa ta obejmuje:

- badanie potencjalu rynkowego, popytu i zwyczajow konsumentow w celu zwiekszenia sprzedazy i wprowadzania nowych produktow, oraz analize uzyskanych wynikow,

- badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnien politycznych, gospodarczych i spolecznych oraz analize uzyskanych wynikow.

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania

Podklasa ta obejmuje:

- doradztwo i bezposrednia pomoc dla podmiotow gospodarczych i sluzb publicznych w zakresie:

- kontaktow ze srodkami masowego przekazu i «public relations»,

- opracowywania systemow prowadzenia rachunkowosci i kontroli wydatkow,

- planowania, organizacji pracy, efektywnosci zarzadzania,

- doradztwa polaczonego z zarzadzaniem (np. dzialalnosc agronomow w rolnictwie),

- dzialan arbitrazowych i pojednawczych miedzy pracodawca a pracobiorca,

- doradztwo personalne rozumiane w szczegolnosci jako:

- dokonywanie analiz kwalifikacji pracownikow i formulowanie zakresu obowiazkow,

- okreslanie pozadanych kwalifikacji kandydatow,

- dobor i rekomendowanie kandydatow na okreslone stanowiska pracy,

- doradztwo z zakresu przepisow i procedur dotyczacych doboru i zatrudniania pracownikow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zarzadzania i kierowania w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, sklasyfikowanego w 74.14.B.

74.14.B Zarzadzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

Podklasa ta obejmuje:

- zarzadzanie i kierowanie przez osoby fizyczne dzialalnoscia gospodarcza na podstawie kontraktu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- doradztwa w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania, sklasyfikowanego w 74.14.A,

- kierowania w zakresie dzialalnosci spolecznej, sklasyfikowanego w 75.12.Z,

- kierowania w zakresie efektywnosci gospodarowania, sklasyfikowanego w 75.13.Z.

74.15.Z Dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc holdingow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci holdingow finansowych, sklasyfikowanej w 65.23.Z.

74.20.A Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

Podklasa ta obejmuje:

- projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane lacznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru budowlanego,

- projektowanie technologiczne lacznie z doradztwem i sprawowaniem nadzorubudowlanego dla: gornictwa, przemyslu, transportu, ochrony srodowiska itp.,

- dzialalnosc projektowania budowlanego zwiazanego z inzynieria ladowa, wodna, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- projektowania wystroju i dekorowania wnetrz, sklasyfikowanego w 74.84.B.

74.20.B Dzialalnosc geologiczno-poszukiwawcza

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc geologiczna, hydrogeologiczna i poszukiwawcza: pomiary i obserwacje ziemi w celu zdobycia informacji dotyczacej struktur podziemnych i lokalizacji zloz ropy naftowej, gazu ziemnego, wod podziemnych i innych mineralow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wiercen i wykopow probnych sklasyfikowanych w 45.12.Z,

- dzialalnosci badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w 73,

- wykonywania analiz i pomiarow technicznych, sklasyfikowanego w 74.30.Z.

74.20.C Dzialalnosc geodezyjna i kartograficzna

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie pomiarow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na fizycznej powierzchni Ziemi,

- opracowywanie map topograficznych i ogolnogeograficznych oraz maptematycznych, w tym rowniez z zastosowaniem fotogrametrii i teledetekcji,

- wykonywanie pomiarow geodezyjnych obiektow przemyslowych i budowlanych,

- badan geodynamicznych.

- dzialalnosc zwiazana z prognozowaniem pogody.

Podklasa ta nie obejmuje:

- prowadzenia panstwowych ewidencji i rejestrow sklasyfikowanego w 75.13.Z

74.30.Z Badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:

- wykonywanie badan, pomiarow i analiz chemicznych i biologicznych skladu i czystosci wody i powietrza, pomiarow poziomu radioaktywnosci, itp.; analizowanie zrodel potencjalnych zanieczyszczen np.. dymami i sciekami,

- wykonywanie badan i analiz zwiazanych z jakoscia zywnosci oraz badanie zwierzat rzeznych przed ubojem i miesa po uboju,

- wykonywanie badan wytrzymalosciowych i pomiarow uszkodzen,

- wykonywanie badan sprawdzajacych obliczenia konstrukcyjne elementow budowli,

- wykonywanie badan jakosciowych i wydawanie atestow dla statkow, samolotow, pojazdow, pojemnikow cisnieniowych, elektrowni jadrowych itp.,

- wykonywanie okresowych przegladow technicznych pojazdow bez wykonywania naprawy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- oceny szkod w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 67.20.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z testami medycznymi i stomatologicznymi, sklasyfikowanej w 85.14.C.

74.40.Z Reklama

Podklasa ta obejmuje:

- projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych,

- projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np.. tablic, paneli, ram ogloszeniowych, dekorowania wystaw sklepowych, pokazow, reklam na samochodach i autobusach itp.,

- realizowanie reklam poprzez sprzedaz czasu i miejsca na cele reklamowe w srodkach masowego przekazu,

- reklame powietrzna,

- dystrybucje i doreczanie prospektow i probek reklamowych,

- wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

- drukowania materialow reklamowych, sklasyfikowanego w 22.22.Z,

- badan rynku, sklasyfikowanych w 74.13.Z,

- dzialalnosci specjalistow stosunkow miedzyludzkich ("public relations"), sklasyfikowanej w 74.14.Z,

- wykonywania fotografii reklamowej, sklasyfikowanego w 74.81.Z,

- produkcji filmow reklamowych, sklasyfikowanej w 92.11.Z.

74.50.A Dzialalnosc zwiazana z posrednictwem pracy

Podklasa ta obejmuje:

- pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,

- poszukiwanie pracownikow i wybor zgloszen pod katem potrzeb pracodawcy poprzez m.in.:

- weryfikacje kandydatow,

- sprawdzanie referencji,

- poszukiwanie i przyjmowanie personelu kierowniczego,

- przyjmowanie pracownikow kontraktowych przez agencje dla innych jednostek lub osob: wynajmowanie na zlecenie, glownie na krotki okres, pracownikow wynagradzanych przez te agencje.

- wynajmowanie do pracy wlasnych pracownikow przez podmioty gospodarki narodowej innym podmiotom na podstawie umowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci panstwowych urzedow pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z wynajmowaniem pracownikow rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,

- dzialalnosci jednoosobowych podmiotow gospodarczych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w 74.50.B,

- dzialalnosci agentow teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanejw 74.84.B,

- dzialalnosci zwiazanej z obsada aktorska, teatralna i filmowa, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.50.B Dzialalnosc jednoosobowych podmiotow gospodarczych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc jednoosobowych podmiotow gospodarczych - osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu, ktorej efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka zwiazanego z jej wykonywaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci jednoosobowych podmiotow gospodarczych - osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza rownoczesnie na rzecz wiecej niz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach zgodnie z wykonywana dzialalnoscia,

- dzialalnosci zwiazanej z wynajmowaniem pracownikow rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,

- dzialalnosci zwiazanej z rekrutacja pracownikow i pozyskiwaniem personelu, sklasyfikowanej w 74.50.A,

- dzialalnosci agentow teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.84.B,

- dzialalnosci zwiazanej z obsada aktorska, teatralna i filmowa, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.60.Z Dzialalnosc dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska

Podklasa ta obejmuje:

- czynnosci dochodzeniowe,

- dzialalnosc prywatnych detektywow,

- dzialalnosc obserwatorow, ochroniarzy i inna dzialalnosc ochronna:

- ochrone transportu przedmiotow wartosciowych,

- ochrone osobista,

- patrolowanie ulic, pilnowanie i ochrone mieszkan, budynkow mieszkalnych, biur, fabryk, budowli, miejsc budowy, hoteli, teatrow, miejsc rozrywkowych itp.,

- ochrone magazynow, sklepow i domow towarowych przez detektywow,

- kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomoca mechanicznych lub elektrycznych urzadzen ochronnych,

- doradztwo w zakresie ochrony przemyslowej, publicznej i osobistej

(domowej),

- tresure psow dla celow obronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- instalowania systemow alarmowych, sklasyfikowanego w 45.31.B,

- dzialalnosci detektywistycznej zwiazanej z ubezpieczeniami, sklasyfikowanej w 67.20.Z,

- dzialalnosci wojska, policji i strazy pozarnej, finansowanej ze

srodkow publicznych sklasyfikowanej w 75.

74.70.Z Sprzatanie i czyszczenie obiektow

Podklasa ta obejmuje:

- sprzatanie wnetrz budynkow wszelkich typow, w tym biur, fabryk, sklepow, instytucji i innych pomieszczen przemyslowych oraz budynkow mieszkalnych,

- mycie okien,

- czyszczenie kominow i palenisk, piecow, kotlow c.o., przewodow wentylacyjnych i kanalow wylotowych,

- dezynfekcje i deratyzacje m.in. budynkow, statkow, pociagow,

- mycie m.in. pociagow, autobusow, samolotow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zwalczania szkodnikow w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.41.A,

- sprzatania pomieszczen inwentarskich, sklasyfikowanegow 01.42.Z,

- czyszczenia zewnetrznych scian budynkow za pomoca strumienia pary wodnej, piasku i podobnych srodkow, sklasyfikowanego w 45.45.Z,

- czyszczenia nowo wybudowanych budynkow, sklasyfikowanego w 45.45.Z,

- prania dywanow, chodnikow i zaslon, sklasyfikowanego w 93.01.Z,

- dzialalnosci personelu domowego, sklasyfikowanej w 95.00.Z.

74.81.Z Dzialalnosc fotograficzna

Podklasa ta obejmuje:

- uslugi fotograficzne w zakresie:

- fotografii portretowej, zdjec paszportowych, zdjec do legitymacji, zdjec z uroczystosci slubnych itp.,

- fotografii komercyjnej, dla wydawcow, dla potrzeb kreatorow mody, dla agentow handlu nieruchomosciami lub dla celow turystyki,

- fotografii lotniczej,

- obrobke materialow fotograficznych:

- wywolywanie klisz, robienie odbitek i powiekszen z negatywow i tasm filmowych przyjetych od klienta,

- oprawianie slajdow,

- kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,

- uslugi fotograficzne realizowane za pomoca automatow fotograficznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- obrobki tasm filmowych zwiazanej z przemyslem filmowym i telewizyjnym, sklasyfikowanej w 92.11.Z,

- dzialalnosci agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z.

74.82.Z Dzialalnosc zwiazana z pakowaniem

Podklasa ta obejmuje pakowanie towarow wykonywane na zlecenie:

- napelnianie aerozoli,

- butelkowanie,

- pakowanie przedmiotow stalych (w folie termokurczliwa, owijanie folia itp.),

- etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,

- pakowanie paczek i prezentow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- pakowania zwiazanego z transportem, sklasyfikowanego w 63.40.A, B, C.

74.83.Z Dzialalnosc zwiazana z tlumaczeniami i uslugami sekretarskimi

Podklasa ta obejmuje:

- stenografowanie i obsluge korespondencji:

- pisanie na maszynie,

- pozostale czynnosci sekretarskie polegajace na przepisywaniuz tasm i dyskow,

- kopiowanie, drukowanie i powielanie biurowe oraz czynnosci podobne,

- adresowanie kopert, rozdzielanie korespondencji, zaklejanie, pieczetowanie i wysylanie, rejestrowanie korespondencji, itp.,

- tlumaczenie tekstow i rozmow,

- korekte tekstow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci baz danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z,

- prowadzenia ksiag rachunkowych, sklasyfikowanego w 74.12.Z.

74.84.A Dzialalnosc zwiazana z organizacja targow i wystaw

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizatorow targow, wystaw i kongresow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci zwiazanej z reklama, sklasyfikowanej w 74.40.Z.

74.84.B Pozostala dzialalnosc komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- sciaganie naleznosci platniczych, ocene zdolnosci kredytowej osob i jednostek gospodarczych prowadzona w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,

- dzialalnosc organizowania zaopatrzenia lub sprzedazy dla malych i srednich firm, posrednictwo w interesach,

- dzialalnosc zwiazana z wycena z wyjatkiem wyceny nieruchomosci i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych,

- projektowanie wzornictwa tkanin, odziezy, obuwia, bizuterii, mebli i inne: dekorowanie wnetrz, wzornictwo artykulow uzytku osobistego i gospodarstwa domowego,

- projektowanie znakow handlowych,

- dzialalnosc agentow i agencji wystepujacych w imieniu indywidualnych osob, w celu zaangazowania do filmu, teatru oraz innejdzialalnosci artystycznej lub sportowej jak rowniez dzialalnosczmierzajaca do wydania i sprzedazy ksiazek, nagran muzycznych, dziel sztuki, fotografii itp. przez wydawcow, producentow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci zwiazanej z kartami kredytowymi, sklasyfikowanej w 65,

- projektowania maszyn, urzadzen i zakladow przemyslowych, sklasyfikowanego w 74.20,

- dzialalnosci zwiazanej z reklama, sklasyfikowanej w 74.40.Z.

L ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Sekcja ta obejmuje:

- dzialalnosc ustawodawcza i wykonawcza prowadzona przez centralne i naczelne organy administracji panstwowej, terenowe organy administracji rzadowej i organy samorzadowe w zakresie sprawowania funkcji wewnetrznej panstwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostalej socjalnej,

- dzialalnosc wykonawcza zwiazana ze sprawowaniem funkcji zewnetrznych panstwa w sferze spraw zagranicznych i obronnosci,

- dzialalnosc w sferze ochrony bezpieczenstwa panstwa oraz porzadku i bezpieczenstwa publicznego,

- dzialalnosc wymiaru sprawiedliwosci lacznie z wykonywaniem wyrokow sadowych,

- dzialalnosc strazy pozarnej finansowana ze srodkow spolecznych,

- dzialalnosc zwiazana z obowiazkowymi ubezpieczeniami spolecznymi.

- dzialalnosc zwiazana z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.


75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnosci publicznej

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc ustawodawcza i wykonawcza prowadzona przez:

- organy naczelne i centralne administracji panstwowej (Sejm, Prezydenta, ministrow, urzedy centralne, komisje, komitety itp.),

- organy terenowe administracji publicznej,

- realizowanie budzetu panstwa i zarzadzanie funduszami publicznymi i zadluzeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie srodkow finansowych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,

- dzialalnosc zwiazana z systemami podatkowymi: pobieranie podatkow oraz sciganie naruszen prawa podatkowego,

- dzialalnosc sluzb celnych,

- dzialalnosc zwiazana z ogolnopanstwowym planowaniem spoleczno-gospodarczym (tworzenie planow i nadzor nad ich wykonaniem),

- dzialalnosc sluzb statystycznych na roznych szczeblach administracji panstwowej.

75.12.Z Kierowanie w zakresie dzialalnosci spolecznej

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc administracji publicznej w zakresie

kierowania realizacja programow majacych na celu poprawe warunkow zycia

ludnosci:

- zwiazanych z ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna,

- dotyczacych edukacji,

- majacych na celu zapewnienie spoleczenstwu swiadczen kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych itp.,

- majacych na celu ochrone srodowiska naturalnego,

- zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- obowiazkowych swiadczen spolecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A

i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

sklasyfikowanego w 75.30.B,

- edukacji, sklasyfikowanej w 80,

- dzialalnosci zwiazanej z ochrona zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1,

- dzialalnosci w zakresie opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3,

- dzialalnosci zwiazanej z usuwaniem sciekow, nieczystosci i wywozem smieci, sklasyfikowanej w 90.00.Z,

- dzialalnosci bibliotek, archiwow publicznych, muzeow, obszarow i obiektow chronionej przyrody, sklasyfikowanej w 92.5,

- dzialalnosci sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.6 i 92.7.

75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywnosci gospodarowania

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc administracji publicznej w zakresie

kierowania przedsiewzieciami zwiazanymi z:

- rolnictwem i gospodarka rolna (ustalaniem cen na produkty rolne, alokacja dotacji, kierowaniem weterynaria, kierowaniem i kontrola stosowania pestycydow), lesna, lowiectwem i rybolowstwem,

- gospodarka paliwowa i energetyczna,

- kopalnictwem i zasobami surowcowymi (poszukiwania zloz, marketing surowcowy itp.),

- turystyka (rozbudowa zaplecza i promocja),

- rynkiem sily roboczej (aktywizacja zawodowa, posrednictwem pracy, zwalczaniem bezrobocia),

- transportem i komunikacja,

- ogolna administracja w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego oraz gospodarki magazynowej,

- realizacja programow obejmujacych rozne dziedziny gospodarcze(kierowanie, inspekcja i kontrola, koncesjonowanie),

- prowadzeniem panstwowych ewidencji i rejestrow.

75.14.Z Dzialalnosc pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc zwiazana z ogolna polityka personalna w administracji publicznej:

- zarzadzanie i wykonywanie dzialalnosci personalnej zwiazanej lub nie z funkcja specjalna w administracji publicznej,

- opracowywanie i wdrazanie ogolnych zalozen polityki personalnejoraz procedur wyboru i promowania, metod oceny, opisu zakresu

obowiazkow, oceniania i weryfikacji pracownikow cywilnej administracji publicznej,

- zarzadzanie, wykonywanie i wspieranie dzialan zwiazanych z:

- centralnym zaopatrzeniem,

- utrzymaniem i przechowywaniem zasobow archiwow i kartotek rzadowych,

- zarzadzaniem obiektami budowlanymi bedacymi wlasnoscia rzadu lub zajmowanymi przez instytucje rzadowe,

- funkcjonowaniem urzedow centralnych,

- pozostala dzialalnoscia uslugowa na rzecz administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci archiwow historycznych, sklasyfikowanej w 92.51.C.

75.21.Z Sprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:

- kierowanie i wykonywanie prac zagranicznych organow administracji panstwowej oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujacychsie za granica lub w siedzibach organizacji miedzynarodowych,

- kierowanie, wykonywanie i wspieranie dzialalnosci informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granica,

- udzielanie pomocy innym krajom niezaleznie od tego czy jest ona organizowana przez instytucje miedzynarodowe czy nie,

- pomoc militarna na rzecz innych krajow,

- pomoc miedzynarodowa, np.. dla uchodzcow, na rzecz walki z glodem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci administracyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sklasyfikowanej w 75.11.Z.

75.22.Z Obrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:

- kierowanie i nadzor nad dzialalnoscia zwiazana z obronnoscia (wojskami ladowymi, morskimi, powietrznymi, formacjami rezerwy i pomocniczymi) obejmujace:

- bojowe formacje wojsk ladowych, marynarki i wojsk lotniczych,

- jednostki inzynieryjne, transportowe, lacznosci, wywiadu, zaopatrzenia materialowego, kadrowego i inne formacje i komendy nie bojowe,

- obronne formacje pomocnicze i rezerwy,

- jednostki zaopatrzenia w sprzet i materialy, jednostki budowlane itp.,

- dzialalnosc polowych szpitali wojskowych,

- kierowanie, nadzor i wspieranie dzialalnosci sil obrony cywilnej,

- wspomaganie planowania instytucji cywilnych na okolicznosc wystapienia klesk zywiolowych oraz katastrof cywilizacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem cwiczen w tym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci administracyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, sklasyfikowanej w 75.11.Z,

- pomocy wojskowej dla innych krajow, sklasyfikowanej w 75.21.Z,

- dzialalnosci sadow wojskowych, sklasyfikowanej w 75.23.Z,

- pomocy wojskowej na wypadek katastrof zywiolowych, sklasyfikowanej w 75.24.Z,

- dzialalnosci edukacyjnej prowadzonej przez szkoly i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w 80,

- dzialalnosci szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.

75.23.Z Wymiar sprawiedliwosci

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc prokuratury, sadow administracyjnych, powszechnych sadow wojskowych i innych instytucji wymiaru sprawiedliwosci,

- dzialalnosc wieziennictwa i instytucji resocjalizacyjnych.

Podklasa ta obejmuje takze dzialalnosc rehabilitacyjna w przypadku

nieslusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 74.11.Z,

- dzialalnosci szkol wieziennych, szkol w zakladach poprawczych, wychowawczych, sklasyfikowanej w 80,

- dzialalnosci szpitali wieziennych, sklasyfikowanej w 85.11.Z,

- dzialalnosci badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w dziale 73.

75.24.Z Bezpieczenstwo panstwa, porzadek i bezpieczenstwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:

- kierowanie oraz nadzor nad dzialalnoscia sil policyjnych, w tym takze policji portowej, granicznej, przybrzeznej i innych formacji policyjnych, finansowanych ze srodkow publicznych,lacznie z policja drogowa, jednostkami rejestracjicudzoziemcow, laboratoriami kryminalistyki i utrzymaniemarchiwow policyjnych,

- dzialalnosc administracyjna zwiazana z obrona cywilna dotyczacazapewnienia bezpieczenstwa na wypadek zagrozenia wewnetrznego oraz pomoca na wypadek klesk zywiolowych i katastrof cywilizacyjnych.

- dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa panstwa i ochrony porzadku konstytucyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci wojska w zakresie kierowania, nadzoru i wspierania, sklasyfikowanej w 75.22.Z.

75.25.Z Ochrona przeciwpozarowa

Podklasa ta obejmuje ochrone przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem:

- dzialalnosc miejskich, gminnych i ochotniczych jednostek strazy

pozarnej i innych jednostek ratowniczych,

- dzialalnosc operacyjna obejmujaca zwalczanie powodzi i innych kleskzywiolowych, finansowana ze srodkow publicznych, lacznie zdzialalnoscia jednostek plywajacych strazy pozarnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci sluzb ochrony lasow przed pozarami, sklasyfikowanejw 02.02.Z,

- dzialalnosci prywatnej i zakladowej strazy pozarnej, sklasyfikowanej w sekcji D,

- dzialalnosci sluzb prewencji i zwalczania ognia na lotniskach, sklasyfikowanej w 63.23.C,

- dzialalnosci sluzb prewencji i zwalczania ognia w jednostkach wojskowych, sklasyfikowanych w 75.22.Z,

- dzialalnosci administracyjnej zwiazanej z obrona cywilna, sklasyfikowanej w 75.24.Z.

75.30.A Obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc w zakresie obowiazkowych ubezpieczen spolecznych, takich jak: swiadczenia emerytalne i rentowe, otwarte fundusze emerytalne, zasilki dla bezrobotnych itp.,

- inne prawnie gwarantowane swiadczenia spoleczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

- nieobowiazkowych ubezpieczen spolecznych, sklasyfikowanych w 66,

- powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,

- dzialalnosci osrodkow opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3.

75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Podklasa ta obejmuje:

- prowadzenie dzialalnosci w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego polegajacej na zapewnieniu osobom ubezpieczonym swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciazy, porodu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Podklasa ta nie obejmuje:

- nieobowiazkowego ubezpieczenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 66.03.Z,

- obowiazkowych ubezpieczen spolecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A,

- dzialalnosci osrodkow opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3.

M EDUKACJA

Sekcja ta obejmuje:

- szkoly publiczne i niepubliczne wszystkich typow, prowadzone przez organy administracji rzadowej, jednostki samorzadu terytorialnego, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

- ksztalcenie na kursach dziennych i wieczorowych, w drodze korespondencyjnej oraz przez radio i telewizje,

- ksztalcenie w systemie przedszkolnym i szkolnym obejmujacym: przedszkola, oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych, szkoly podstawowe, gimnazja, szkoly ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz szkoly wyzsze,

- pozostale formy ksztalcenia prowadzone przede wszystkim dla doroslych, ksztalcenie ustawiczne.

Ksztalcenie doroslych w systemie szkolnym jest ujmowane przy poszczegolnych poziomach ksztalcenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

- dzialalnosci o charakterze opiekunczym i wychowawczym (np. dzialalnosc zlobkow, burs, internatow, organizacji wypoczynku dla dzieci i mlodziezy), sklasyfikowanej w dzialach 55 i 85,

- ksztalcenia zwiazanego glownie z rekreacja (np. kursow gry w brydza, golfa), sklasyfikowanego w 92.


80.10.A Przedszkola, oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc opiekuncza, wychowawcza i edukacyjna w przedszkolach, w tym specjalnych, dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczecia przez nie nauki w szkole podstawowej,

- edukacje w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,

- dziennej opieki nad dziecmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.B Szkoly podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w szkolach podstawowych, w tym w szkolach specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji w gimnazjum, sklasyfikowanej w 80.10.C,

- dziennej opieki nad dziecmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.C Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w gimnazjum, w tym w gimnazjum specjalnym.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,

- dziennej opieki nad dziecmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32 C.

80.10.D Szkoly artystyczne niedajace uprawnien zawodowych

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w ogolnoksztalcacych szkolach muzycznych I stopnia, szkolach muzycznych I stopnia, szkolach sztuki tanca.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji w szkolach artystycznych, sklasyfikowanej w 80.22.C.

80.21.A Licea ogolnoksztalcace (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w liceach ogolnoksztalcacych 4-letnich (ponadpodstawowych).

Uzyskanie wyksztalcenia sredniego i zlozenie egzaminu dojrzalosci daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze lub ksztalcenie sie w szkolach policealnych,

- edukacje w liceach ogolnoksztalcacych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ksztalcenia ustawicznego doroslych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.21.B. Licea ogolnoksztalcace (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w liceach ogolnoksztalcacych 3-letnich (ponadgimnazjalnych).

Uzyskanie wyksztalcenia sredniego i zlozenie egzaminu maturalnego daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze lub ksztalcenie sie w szkolach policealnych,

- edukacje w liceach ogolnoksztalcacych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ksztalcenia ustawicznego doroslych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.A Szkoly zasadnicze (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w szkolach zasadniczych zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej. Nauka trwa 3 lata. Swiadectwo ukonczenia potwierdza posiadanie wyksztalcenia zasadniczego zawodowego umozliwiajacego absolwentowi uzyskanie tytulu zawodowego robotnika wykwalifikowanego po zdaniu egzaminu i wyksztalcenia ogolnego umozliwiajacego dalsze ksztalcenie,

- edukacje w szkolach zasadniczych specjalnych.

80.22.B Zasadnicze szkoly zawodowe (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w zasadniczych szkolach zawodowych zorganizowanych na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa nie krocej niz 2 lata i nie dluzej niz 3 lata. Ukonczenie szkoly daje absolwentowi mozliwosc uzyskania dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz wyksztalcenie ogolne, umozliwiajace absolwentom dalsze ksztalcenie,

- edukacje w zasadniczych szkolach zawodowych specjalnych.";

80.22.C Szkoly artystyczne

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w szkolach umozliwiajacych uzyskanie sredniego wyksztalcenia zawodowego lub sredniego wyksztalcenia zawodowego i ogolnego. Okres nauki w tych szkolach trwa od 4 do 9 lat.

Podklasa ta nie obejmuje:

- edukacji w szkolach artystycznych niedajacych uprawnien zawodowych, sklasyfikowanej w 80.10.D,

- edukacji w szkolach policealnych i pomaturalnych, sklasyfikowanej w 80.22.G.

80.22.D Licea profilowane i licea techniczne

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w liceach profilowanych i liceach technicznych o zroznicowanych profilach ksztalcenia ogolnozawodowego stosownie do wybieranego przyszlego kierunku ksztalcenia zawodowego. Uzyskane ksztalcenie ogolne umozliwia uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego i daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze. Zdobyta wiedza ogolnozawodowa daje mozliwosc uzyskania kwalifikacji zawodowych w skroconych cyklach ksztalcenia w szkole policealnej lub w formach pozaszkolnych,

- edukacje w liceach profilowanych i liceach technicznych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ksztalcenia ustawicznego doroslych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.E Technika i licea rownorzedne

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w technikach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej, gimnazjum, szkoly zasadniczej i zasadniczej szkoly zawodowej oraz rownorzednych liceach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej lub szkoly zasadniczej. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly, dajace mozliwosc uzyskania tytulu zawodowego lub dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takze uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu dojrzalosci lub egzaminu maturalnego, ktory upowaznia do ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze,

- edukacje w technikach i liceach rownorzednych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- ksztalcenia ustawicznego doroslych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.F Licea zawodowe

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje w liceach zawodowych na podbudowie programowej podstawowej. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly potwierdzajace posiadanie wyksztalcenia sredniego ogolnego, umozliwiajace uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu oraz wyksztalcenia zasadniczego umozliwiajacego uzyskanie tytulu zawodowego po zdaniu egzaminu z zawodu,

- edukacje w liceach zawodowych specjalnych.

80.22.G Szkoly policealne i pomaturalne

Podklasa ta obejmuje:

- edukacje na podbudowie szkoly sredniej realizowana w szkolach policealnych i pomaturalnych, w tym policealnych szkolach artystycznych oraz pomaturalnych szkolach bibliotekarskich i animatorow kultury. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly dajace mozliwosc uzyskania tytulu zawodowego lub dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje po zdaniu egzaminu.

80.22.H Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia jezykow obcych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc zakladow ksztalcenia nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiow nauczycielskich i nauczycielskich kolegiow jezykow obcych, ktorych celem jest ksztalcenie nauczycieli przedszkoli, szkol podstawowych, placowek oswiatowo-wychowawczych, a takze nauczycieli jezykow obcych. Ksztalcenie w kolegiach jest zakonczone egzaminem dyplomowym. Dyplom ukonczenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci placowek doskonalenia nauczycieli, sklasyfikowanej w 80.42.B.

80.22.I Pozostale szkoly zawodowe

Podklasa ta obejmuje pozostale formy edukacji zawodowej, ponizej poziomu szkolnictwa wyzszego, sklasyfikowanego w 80.30.A i w 80.30.B:

- edukacje w szkolach przysposabiajacych do pracy,

- edukacje w pozostalych szkolach zawodowych, gdzie indziej niewymieniona.

80.22.J Placowki ksztalcenia praktycznego dla mlodziezy

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc centrow ksztalcenia praktycznego, realizujacych zajecia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniow szkol prowadzacych ksztalcenie zawodowe oraz organizujacych egzaminy zewnetrzne w zawodach objetych klasyfikacja zawodow ksztalcenia zawodowego.

80.30.A Szkoly wyzsze

Podklasa ta obejmuje:

- szkolnictwo wyzsze: uniwersyteckie, politechniczne, rolnicze, ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, artystyczne, morskie, wychowania fizycznego, teologiczne, prowadzace do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub ekwiwalentnego.

80.30.B Wyzsze szkoly zawodowe

Podklasa ta obejmuje:

- szkolnictwo na poziomie wyzszym realizowane w szkolach wyzszych zawodowych, nie dajace w wyniku ukonczenia szkoly dyplomu uniwersyteckiego lub ekwiwalentnego.

80.4 Ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia

Grupa ta jest zarezerwowana dla ksztalcenia doroslych, ktore nie jest ujete w grupach 80.1-3.

Nauczanie moze odbywac sie w klasach, przez radio i telewizje, internet lub droga korespondencyjna.

80.41.Z Dzialalnosc szkol nauki jazdy i pilotazu

Podklasa ta obejmuje takze:

- dzialalnosc placowek organizujacych kursy majace na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnien i certyfikatow upowazniajacych do prowadzenia statkow, innych niz profesjonalne.

80.42.A Szkoly jezykow obcych

80.42.B Ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

- ksztalcenie osob doroslych umozliwiajace uzyskanie i uzupelnienie wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkolach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych,

- dzialalnosc placowek doskonalenia nauczycieli,

- dzialalnosc uniwersytetow ludowych i uniwersytetow powszechnych,

- edukacje, w ktorej nie da sie zdefiniowac poziomu nauczania.

Podklasa ta nie obejmuje:

- szkolnictwa wyzszego, sklasyfikowanego w 80.30.A i 80.30.B,

- dzialalnosci kolegiow nauczycielskich, sklasyfikowanej w 80.22.G,

- dzialalnosci szkol tanca, sklasyfikowanej w 92.34.Z,

- dzialalnosci szkoleniowej w zakresie sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.

N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOLECZNA

Sekcja ta obejmuje lecznictwo, lacznie z profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia, w tym:

- lecznictwo zamkniete w szpitalach - takze wojskowych i wieziennych i innych placowkach zapewniajacych pacjentom opieke calodobowa,

- lecznictwo otwarte w przychodniach, ambulatoriach, w ramach prywatnych praktyk lekarskich,

- wszelka dzialalnosc zwiazana z ochrona zdrowia lacznie z dzialalnoscia paramedyczna, z wylaczeniem jednak dzialalnosci produkcyjnej (produkcji protez, sztucznych zebow itp.),

- dzialalnosc weterynaryjna, z wylaczeniem uslug sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich,

- opieke spoleczna (opieke i pomoc potrzebujacym, dzialalnosc charytatywna), w tym takze opieke calodobowa w sierocincach, domach dziecka, domach poprawczych, domach dla osob uzaleznionych, domach dla osob uposledzonych, domach starcow.

Sekcja ta nie obejmuje gwarantowanych prawnie ubezpieczen spolecznych, sklasyfikowanych w SEKCJI L.


85.11.Z Szpitalnictwo

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc szpitali ogolnych, specjalistycznych, psychiatrycznych i klinicznych, sanatoriow, prewentoriow, centrow rehabilitacyjnych, klinik stomatologicznych i innych instytucji medycznych zapewniajacych pacjentom zakwaterowanie i wyzywienie,

- dzialalnosc szpitali wojskowych i wieziennych,

Dzialalnosc tych placowek jest nastawiona na obsluge pacjentow i

prowadzona jest pod bezposrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 75.22.Z,

- prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej, sklasyfikowanej w 85.12.Z,

- dzialalnosci stomatologicznej bez zakwaterowania pacjentow w placowce stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.13.Z,

- dzialalnosci ratunkowej prowadzonej przez ambulanse pogotowia, sklasyfikowanej w 85.14.B,

- dzialalnosci prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne, sklasyfikowanej w 85.14.D,

- dzialalnosci indywidualnej lub zespolowej pielegniarek i poloznych, sklasyfikowanej w 85.14.C

85.12.Z Praktyka lekarska

Podklasa ta obejmuje:

- konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy ogolnych i specjalistow w przychodniach (ogolnych, przyszpitalnych, szkolnych, zakladowych itp.) spoldzielniach lekarskich, w ramach prywatnych praktyk oraz dzialalnosc lekarska prowadzona bezposrednio w domu pacjenta. Pacjenci z reguly poddawani sa leczeniu ambulatoryjnemu, moga takze byc kierowani przez lekarzy ogolnych do lekarzy specjalistow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.13.Z,

- dzialalnosci paramedycznej, sklasyfikowanej w 85.14.A,

- dzialalnosci indywidualnej lub zespolowej pielegniarek i poloznych, sklasyfikowanej w 85.14.C,

- dzialalnosci prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne, sklasyfikowanej w 85.14. D

85.13.Z Praktyka stomatologiczna

Podklasa ta obejmuje:

- ogolna i specjalistyczna dzialalnosc stomatologiczna, w tym dzialalnosc ortodontyczna prowadzona w ramach praktyki prywatnej oraz w spoldzielniach stomatologicznych, przychodniach stomatologicznych, lacznie z przychodniami przyzakladowymi, szkolnymi itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji sztucznych zebow, protez zebowych i aparatow ortodontycznych przez technikow, ktorzy ich nie dopasowuja pacjentom, sklasyfikowanej w 33.10.A,

- pomocniczej dzialalnosci stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.14.D

85.14.A Dzialalnosc paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:

- indywidualna lub zespolowa dzialalnosc fizykoterapeutow oraz wszelka dzialalnosc paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach, jak: optometria, hydroterapia, masaz leczniczy, terapia ruchowa, terapia logopedyczna, homeopatia, akupunktura itp.

Dzialalnosc ta moze byc prowadzona w placowkach medycznych, takich jak: przychodnie ogolne, przyzakladowe, zawodowe, szkolne, przy domach starcow, przez specjalistyczne placowki medyczne (inne niz szpitalne), w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.

Dzialalnosc ta moze byc prowadzona takze w obiektach zapewniajacych zakwaterowanie, innych niz szpitale.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci indywidualnej lub zespolowej pielegniarek i poloznych, sklasyfikowanej w 85.14.C.

85.14.B Dzialalnosc pogotowia ratunkowego

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc w zakresie transportu chorych,

- dzialalnosc ambulansow reanimacyjnych.

85.14.C Dzialalnosc pielegniarek i poloznych

Podklasa ta obejmuje:

- indywidualna lub zespolowa dzialalnosc pielegniarek i poloznych.

Dzialalnosc ta moze byc prowadzona w placowkach medycznych, takich jak: przychodnie ogolne, przyzakladowe, zawodowe, szkolne, przy domach starcow, przez specjalistyczne placowki medyczne (inne niz szpitalne), w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.

Dzialalnosc ta moze byc prowadzona takze w obiektach zapewniajacych zakwaterowanie, innych niz szpitale.

85.14.D Pozostala dzialalnosc zwiazana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- pomocnicza dzialalnosc stomatologiczna, taka jak dzialalnosc terapeutow ortodontycznych, szkolnych pomocy stomatologicznych, higienistek stomatologicznych. Osoby te moga pracowac samodzielnie, lecz co jakis czas sa kontrolowane przez lekarzy stomatologow,

- dzialalnosc diagnostyczna prowadzona przez samodzielne laboratoria medyczne,

- dzialalnosc bankow krwi, spermy, organow i tkanek do przeszczepow.

85.20.Z Dzialalnosc weterynaryjna

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc klinik weterynaryjnych, w ktorych zwierzeta sa poddawane leczeniu medycznemu lub stomatologicznemu przez lekarzy weterynarii lub pod ich nadzorem,

- dzialalnosc medyczna, chirurgiczna i stomatologiczna prowadzona przez instytucje weterynaryjne i lekarzy weterynarii w miejscach innych niz kliniki weterynaryjne, np..: w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, w domach, w zakladach kynologicznych, schroniskach dla psow, lub w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii,

- dzialalnosc personelu weterynaryjnego,

- weterynaryjna dzialalnosc diagnostyczna i analityczna,

- pogotowie weterynaryjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci schronisk dla zwierzat nie zapewniajacych opiekiweterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.42.Z.

85.31.A Opieka calkowita dla dzieci i mlodziezy

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc placowek opieki calkowitej nad

dzieckiem i mlodzieza, do ktorych zalicza sie:

- domy dziecka: sa to placowki opiekunczo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci i mlodziezy w wieku w zasadzie od 3 lat do 18 roku zycia - pozbawionych stale lub okresowo opieki wlasnej rodziny; wychowankowie domow dziecka, w zaleznosci od wieku, uczeszczaja do przedszkoli, do szkol lub zdobywaja kwalifikacje zawodowe; do szczegolnych form domow dziecka zalicza sie tzw. rodzinne domy dziecka; sa to placowki majace na celu zapewnienie wlasciwej opieki wychowawczej dzieciom wymagajacym zindywidualizowanych form i metod pracy wychowawczej,

- specjalne osrodki wychowawcze: sa to placowki oswiatowo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci i mlodziezy w wieku od 4 do 18 lat, niezdolnych do nauki i wychowania w normalnych przedszkolach i szkolach i wymagajacych izolacji z uwagi na niedostosowanie spoleczne, tj. zaburzenia zachowania i zagrozenie uzaleznieniem,

- pogotowia opiekuncze: sa to placowki opiekunczo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, pozbawionych opieki rodzicielskiej, zapewniajace dorazna i okresowa (do 3 miesiecy) opieke oraz nauke dzieciom opuszczonym i osieroconym badz wymagajacym odizolowania od dotychczasowego srodowiska; pogotowia opiekuncze kwalifikuja i przekazuja dzieci do odpowiednich placowek opiekunczo-wychowawczych lub rodzin,

- ogniska wychowawcze: sa to placowki zajmujace sie wychowaniem dzieci i mlodziezy w wieku od 7 do 18 lat, a w razie potrzeby az do pelnego usamodzielnienia sie, ktorym grozi wykolejenie moralno-spoleczne lub ktore wykolejeniu temu czesciowo ulegly oraz zapewniajace opieke i pomoc materialna wychowankom czasowo w nich zamieszkujacym lub dochodzacym,

- rodziny zastepcze: sa to rodziny wychowujace dzieci przy pomoc

y

materialnej panstwa, ktore na skutek smierci, choroby, wykolejenia lub trudnosci materialnych rodzicow zostaly pozbawione opieki,

- wioski dzieciece: sa to placowki opiekunczo-wychowawcze utworzone na podstawie zalozen wiosek dzieciecych SOS zrzeszonych w stowarzyszeniu "SOS Kinderdorf international" z siedziba w Wiedniu,

- dzialalnosc domow dla samotnych matek z dziecmi.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci zwiazanej z adopcja, sklasyfikowanej w 85.32.D,

- dzialalnosci schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej w 85.32.D.

85.31.B Pozostala opieka wychowawcza i spoleczna z zakwaterowaniem

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc, ktora ma na celu zapewnienie calodobowej opieki ludziom starym i grupom osob o ograniczonej zdolnosci radzenia sobie samemu, w ktorej opieka medyczna, edukacja i dzialalnosc rehabilitacyjna odgrywaja role marginesowa: dzialalnosc ta moze byc prowadzona przez instytucje panstwowe lub organizacje spoleczne i prywatne w takich formach, jak: domy starcow, domy dla osob fizycznie i umyslowo niepelnosprawnych (lacznie z domami dla osob ociemnialych, gluchych i gluchoniemych), domy rehabilitacyjne (bez opieki medycznej), domy dla osob uzaleznionych od alkoholu i narkotykow, domy dla bezdomnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej w 85.32.D

85.32.A Zlobki

85.32.B Przedszkola

(uchylona)

85.32.C Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc poradni psychologiczno-pedagogicznych, ktorych zadaniem jest zapewnienie szkolom i innym placowkom oswiatowo-wychowawczymoraz rodzicom pomocy specjalistycznej we wlasciwym przygotowaniudzieci i mlodziezy do zycia spolecznego i wyboru zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

- przystosowania zawodowego, gdzie dominuje czynnik edukacyjny, sklasyfikowanego w dziale 80.

85.32.D Pozostala opieka wychowawcza i spoleczna bez zakwaterowania

Podklasa ta obejmuje:

- opieke spoleczna dla dzieci: dzialalnosc zwiazana z adopcja, dzialalnosc majaca na celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieciom, dzialalnosc wiejskich dziecincow, polkolonii, dzialalnoscprewencyjna oraz inna dzialalnosc tego rodzaju,

- dzialalnosc polegajaca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialna dla uczniow szkol ogolnoksztalcacych, zawodowych oraz studentow, pomoc finansowa w placeniu swiadczen za mieszkania, wydawanie bonow zywnosciowych,

- odwiedzanie osob starych,

- konsultacje i doradztwo zwiazane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budzetami gospodarstw domowych, dzialalnosc poradni malzenskich i rodzinnych,

- opieke i doradztwo dla osob warunkowo zwolnionych z wiezienia,

- dzialalnosc spoleczna lokalna i sasiedzka,

- dzialalnosc polegajaca na niesieniu pomocy ofiarom klesk zywiolowych, katastrof, uchodzcom, imigrantom itp., lacznie z dzialalnoscia tymczasowych i dlugotrwalych schronisk dla tych osob,

- dzialalnosc zwiazana z przystosowaniem zawodowym osob uposledzonych umyslowo oraz osob bezrobotnych; w dzialalnosci tego typu czynnik edukacyjny powinien wystepowac w ograniczonym zakresie,

- dzialalnosc charytatywna polegajaca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki spolecznej.

O POZOSTALA DZIALALNOSC USLUGOWA KOMUNALNA, SPOLECZNA I INDYWIDUALNA

Sekcja ta obejmuje rozne rodzaje dzialalnosci, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym:

- dzialalnosc organizacji czlonkowskich, stowarzyszen, zwiazkow religijnych, zwiazkow zawodowych,

- dzialalnosc tworcza i odtworcza w zakresie kultury i sztuki lacznie z dzialalnoscia muzeow, bibliotek, archiwow; ochrone zabytkow,

- produkcje i rozpowszechnianie filmow i nagran wideo; dzialalnosc radiowa i telewizyjna,

- dzialalnosc ogrodow botanicznych i zoologicznych, w chronionej przyrody,

- dzialalnosc rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa,

- oczyszczanie miast, osiedli i skupisk ludzkich; usuwanie, likwidowanie odpadow i nieczystosci,

- uslugi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne i inne majace na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego,

- pozostala dzialalnosc uslugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.


90.00.A Wywoz smieci i odpadow

Podklasa ta obejmuje:

- zbieranie, gromadzenie i transport smieci, odpadow, zuzytych starych sprzetow i nieczystosci z domow prywatnych, blokow, fabryk i instytucji, rowniez usuwanie popiolow z kotlowni i fabryk, usuwanie gruzow z terenow rozbiorki i budowy bez wzgledu na miejsce ich wystepowania, rodzaj wlasnosci, nieruchomosci, jak i forme wlasnosci firm prowadzacych te dzialalnosc,

- pozostala dzialalnosc zwiazana z wywozem smieci i odpadow.

90.00.B Unieszkodliwianie odpadow

Podklasa ta obejmuje:

- unieszkodliwienie odpadow przez:

- skladowanie na odpowiednio przygotowanych skladowiskach,

- kompostowanie,

- spalanie,

- zastosowanie innych technologii,

- pozostala dzialalnosc zwiazana z unieszkodliwianiem odpadow.

90.00.C Uslugi sanitarne i pokrewne

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc w zakresie oczyszczania ulic, placow, parkingow i innych terenow:

- zamiatanie i zmywanie nawierzchni,

- usuwanie sniegu i lodu z ulic,

- zwalczanie sliskosci zimowej i profilaktyczne zapobieganie jej,

- pozostale uslugi sanitarne i pokrewne.

90.00.D Odprowadzanie sciekow

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc w zakresie odprowadzania sciekow:

- odprowadzanie sciekow bytowo-gospodarczych do urzadzen kanalizacyjnych,

- oczyszczanie sciekow przez ich rozcienczenie, cedzenie, filtrowanie, sedymentacje, chemiczne stracanie osadow lub oczyszczanie w komorach osadu czynnego i na zlozach biologicznych albo innymi metodami, - utrzymywanie i konserwacje urzadzen kanalizacyjnych,

- oczyszczanie wody z basenow kapielowych i przemyslowej wody obiegowej,

- pozostala dzialalnosc zwiazana z odprowadzaniem sciekow.

91.11.Z Dzialalnosc organizacji komercyjnych i pracodawcow

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji, ktorych czlonkowie zainteresowani sarozwojem i dobra koniunktura pewnych grup przemyslu lub handlu, lacznie z rolnictwem, lub rozwojem gospodarczym i ogolnym pewnych regionow; zalicza sie tu dzialalnosc federacji i stowarzyszen; glowna dzialalnoscia takich organizacji jest dzialalnosc informacyjna, reprezentowanie interesow czlonkow przed instytucjami rzadowymi, "public relations" i negocjacje z pracownikami: dzialalnosc izb handlowych, zrzeszen kupieckich i podobnych organizacji.

91.12.Z Dzialalnosc organizacji profesjonalnych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji, ktorych czlonkowie zainteresowani saszczegolna dyscyplina nauki lub pewna dziedzina zawodowa; zalicza sie tu dzialalnosc stowarzyszen specjalistow zaangazowanychw dzialalnosc naukowa, akademicka lub kulturalna, takich jak:pisarze, malarze, aktorzy, dziennikarze, itp.; glowna dzialalnoscia takich organizacji jest dzialalnosc informacyjna, ustalanie i nadzor nad praktykowanymi zasadami dzialalnoscizawodowej, reprezentowanie interesow czlonkow przed instytucjami rzadowymi oraz "public relations".

91.20.Z Dzialalnosc zwiazkow zawodowych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc stowarzyszen, ktorych czlonkowie sa z reguly pracownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu ich interesow w zakresie zarobkow i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspolnych akcji przez tego typu organizacje. Zalicza sie tu zwiazki pracownikow konkretnych grup zawodowych, zwiazki zawodowe rolnikow, zwiazki zawodowe pracownikow instytucji panstwowych itp. oraz zwiazki zawodowe pracownikow pracujacych w pojedynczych zakladach, zwiazki zawodowe pracownikow pewnych galezi przemyslu, regionalne zwiazki zawodowe oraz zwiazki zawodowe zorganizowane w oparciu o inne kryteria.

91.31.Z Dzialalnosc organizacji religijnych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji religijnych lub podobnych,

- dzialalnosc klasztorow meskich i zenskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w 80,

- dzialalnosci w zakresie ochrony zdrowia prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w 85.1,

- dzialalnosci w zakresie opieki spolecznej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w 85.3.

91.32.Z Dzialalnosc organizacji politycznych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji politycznych i pomocniczych, takich jak organizacje mlodziezowe zwiazane z partia polityczna. Organizacje te sa glownie zaangazowane w uzyskiwanie wplywu na decyzje podejmowane w instytucjach rzadowych przez delegowanie swoich czlonkow lub sympatykow do funkcji politycznych oraz poprzez dzialalnosc informacyjna, zbieranie funduszy na kampanie polityczne, itp.

91.33.Z Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji nie zwiazanych bezposrednio z partia polityczna, wspierajacych inicjatywy spoleczne poprzez edukacje, wplywy polityczne, gromadzenie funduszy itp.:

- organizacje wspierajace inicjatywy mieszkancow i ruchy protestacyjne,

- organizacje ekologiczne i dzialajace w celu ochrony srodowiska,

- organizacje wspierajace dzialalnosc stowarzyszen regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane, - organizacje majace na celu poprawe sytuacji pewnych grup spolecznych, np.. etnicznych, grup mniejszosciowych,

- stowarzyszenia patriotyczne, lacznie ze stowarzyszeniami kombatantow,

- grupy o specjalnych zainteresowaniach, takie jak: turystyczne, zwiazki automobilowe, zwiazki konsumentow,

- zwiazki wykorzystujace kontakty towarzyskie,

- zwiazki mlodziezowe, organizacje studenckie, kluby, bractwa itp.,

- stowarzyszenia agitujace do dzialalnosci kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niz sporty i gry), np.. kluby poetyckie, literackie, kluby ksiazki, kluby historyczne, kola dzialkowcow, kolka fotograficzne, muzyczne, artystyczne, kluby kolekcjonerow i nieprofesjonalnych artystow, kluby srodowiskowe, itp.,

- stowarzyszenia ochrony zwierzat.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 91.12.Z.

92.11.Z Produkcja filmow i nagran wideo

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje filmow na tasmie filmowej lub wideo przeznaczonych do projekcji w kinach i w telewizji: realizacja filmow w plenerze, studiach filmowych oraz laboratoriach; produktami tego rodzaju dzialalnosci moga byc filmy dlugometrazowe i krotkometrazowe - fabularne i pozafabularne, niezaleznie od techniki ich realizacji,

- dzialalnosc pomocnicza wykonywana na zlecenie, zwiazana z produkcja filmow (np.. montaz filmow, dubbing itd.).

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopiowania filmow, tasm wideo z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 22.32.Z,

- obrobki tasm filmowych innej niz obrobka dla przemyslu filmowego, sklasyfikowanej w 74.81.Z,

- dzialalnosci agencyjnej, sklasyfikowanej w 74.84.B,

- produkcji filmow produkowanych w studiach telewizyjnych, dla wlasnych potrzeb nadawcy programu TV, sklasyfikowanej w 92.20.Z,

- dzialalnosci aktorow, animatorow, rezyserow, konsultantow filmowych i innych specjalistow przemyslu filmowego prowadzonej na wlasny rachunek, sklasyfikowanej w 92.31.E.

92.12.Z Rozpowszechnianie filmow i nagran wideo

Podklasa ta obejmuje:

- dystrybucje filmow kinowych i tasm wideo do innych jednostek, ale nie bezposrednio dla ludnosci. Zalicza sie tu sprzedaz lub wypozyczanie filmow lub tasm innym jednostkom oraz dzialalnosc zwiazana z dystrybucja filmow i tasm wideo, taka jak rezerwowanie, doreczanie, przechowywanie itp.,

- zakup lub sprzedaz praw autorskich filmow kinowych lub tasm wideo.

Podklasa ta nie obejmuje:

- kopiowania tasm wideo i audio z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 22.32.Z,

- sprzedazy detalicznej tasm, sklasyfikowanej w 52.1, 52.4,

- wypozyczania filmow i nagran wideo dla ludnosci, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

92.13.Z Projekcja filmow

Podklasa ta obejmuje:

- projekcje filmow lub tasm wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w innych miejscach,

- dzialalnosc klubow filmowych.

92.20.Z Dzialalnosc radiowa i telewizyjna

Podklasa ta obejmuje:

- nadawanie programow radiowych i telewizyjnych,

- produkcje programow radiowych i telewizyjnych, polaczona lub nie z ich nadawaniem.

Produkowane i nadawane programy moga byc programami rozrywkowymi,

moga sluzyc edukacji, szkoleniu lub rozpowszechnianiu informacji.

Programy te moga byc sprzedawane, wypozyczane lub przekazywane dla

emisji w postaci nagranych tasm.

Podklasa ta nie obejmuje:

- transmisji radiowej i telewizyjnej za pomoca sieci kablowej, sklasyfikowanej w 64.20.B,

- transmisji radiowej i telewizyjnej przez stacje przekaznikowe lub satelitarne, sklasyfikowanej w 64.20.A,

- produkcji filmow lub tasm wideo, sklasyfikowanej w 92.11.Z,

- dzialalnosci agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z.

92.31.A Dzialalnosc zespolow teatralnych dramatycznych i lalkowych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje przedstawien teatralnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci obiektow teatralnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.B Dzialalnosc zespolow teatralnych muzycznych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje przedstawien operowych, operetkowych, baletowych, musicalowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci sal koncertowych i innych obiektow kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.C Dzialalnosc filharmonii, orkiestr, chorow

Podklasa ta obejmuje:

- organizowanie koncertow roznych typow, np.. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertow dla dzieci i mlodziezy,

- koncerty zespolow muzyki rozrywkowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci sal koncertowych i innych obiektow kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.D Dzialalnosc zespolow piesni i tanca

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc polegajaca na opracowywaniu artystycznym i popularyzowaniu narodowych i ludowych piesni i tancow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci sal koncertowych i innych obiektow kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.E Dzialalnosc galerii i salonow wystawienniczych

Podklasa ta obejmuje:

- organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystow krajowych i zagranicznych

- urzadzanie konkursow, festiwali, biennale itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- sprzedazy dziel sztuki wspolczesnej sklasyfikowanej w 52.48.G,

- sprzedazy antykow sklasyfikowanej w 52.50.Z,

- dzialalnosci obiektow, takich jak: galerie, salony wystawiennicze sklasyfikowanej w 92.32.Z

92.31.F Dzialalnosc domow i osrodkow kultury

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc domow, osrodkow kultury, klubow i swietlic,

- organizowanie roznych form rozwoju kulturalnego spoleczenstwa w zaleznosci od zainteresowania spolecznego,

- popularyzacje dorobku roznych dziedzin kultury,

- spelnianie funkcji uzytecznych, np.. organizowanie roznego rodzaju kursow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci obiektow kulturalnych sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.G Artystyczna i literacka dzialalnosc tworcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc prowadzona na wlasny rachunek przez artystow, takich jak: aktorzy, rezyserzy, scenarzysci, lektorzy i spikerzy, muzycy, autorzy, malarze, rzezbiarze, plastycy, animatorzy i inni tworcy,

- renowacje prac artystycznych wykonywana na wlasny rachunek przez indywidualnych konserwatorow.

Podklasa ta nie obejmuje:

- restaurowania mebli, sklasyfikowanego w 36.1,

- restaurowania budynkow, sklasyfikowanego w 45,

- dzialalnosci obiektow kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z

92.32.Z Dzialalnosc obiektow kulturalnych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc teatrow i sal koncertowych,

- dzialalnosc studiow nagran dzwiekowych,

- dzialalnosc agencji rozprowadzajacych bilety do obiektow kulturalnych,

- dzialalnosc pozostalych obiektow kulturalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci kin sklasyfikowanej w 92.13.Z,

- dzialalnosci zespolow piesni i tanca, sklasyfikowanej w 92.31.D.

- organizowania wystaw, konkursow itp. sklasyfikowanej w 92.31.E,

- dzialalnosci artystycznej i literackiej sklasyfikowanej w 92.31.G,

- dzialalnosci zwiazanej z tworzeniem i organizacja przedstawienteatralnych i koncertow, sklasyfikowanej w 92.31.

92.33.Z Dzialalnosc wesolych miasteczek i parkow rozrywki

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc wesolych miasteczek i parkow rozrywki oraz dzialalnosc zabytkowych kolei.

92.34.Z Pozostala dzialalnosc rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc zwiazana z produkcja rozrywkowa,

gdzie indziej nie sklasyfikowana:

- dzialalnosc szkol tanca i instruktorow tanca, dyskotek,

- dzialalnosc cyrkowa,

- imprezy dla dzieci, dzialalnosc rodeo, strzelnic itp..

Podklasa ta nie obejmuje:

- pozostalych rodzajow dzialalnosci rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.72.Z,

- dzialalnosci zespolow teatralnych, filharmonii, orkiestr, chorow, zespolow piesni i tanca, sklasyfikowanej w 92.31.

92.40.Z Dzialalnosc agencji informacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc syndykatow i agencji informacyjnych polegajaca na zbieraniu wiadomosci, zdjec i komentarzy dla srodkow masowego przekazu,

- dzialalnosc dziennikarzy i fotografow prasowych.

92.51.A Dzialalnosc bibliotek publicznych

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc bibliotek, czytelni publicznych wszystkich rodzajow.

92.51.B Dzialalnosc bibliotek innych niz publiczne

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc bibliotek nie publicznych wszystkich rodzajow, czytelni, pomieszczen przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dzwiekowych i filmowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wypozyczania kaset wideo, sklasyfikowanego w 71.40.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z bazami danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z.

92.51.C Dzialalnosc archiwow

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc archiwow publicznych przeznaczonych dla ogolu ludnosci,

- dzialalnosc archiwow innych niz publiczne dla okreslonych grup odbiorcow, takich jak: naukowcy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i czlonkowie okreslonych instytucji i organizacji.

92.52.A Dzialalnosc muzeow

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc wszystkich rodzajow muzeow

polegajaca na gromadzeniu, konserwacji, ochronie oraz

udostepnianiu zbiorow i dziel o wartosci zabytkowej,

historycznej, pamiatkowej, artystycznej, naukowej i innej:

- muzeow sztuki, bizuterii, mebli, ceramiki, wyrobow srebrnych, ubiorow,

- muzeow historii naturalnej, nauki i techniki, muzeow historycznych, lacznie z muzeami wojskowymi i izbami pamieci,

- dzialalnosc innych muzeow specjalistycznych,

- dzialalnosc muzeow na wolnym powietrzu.

92.52.B Ochrona zabytkow

Podklasa ta obejmuje:

- konserwacje i ochrone lub rekonstrukcje miejsc i budynkow zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektow ruchomych.

92.53.Z Dzialalnosc ogrodow botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarow i obiektow chronionej przyrody

Podklasa ta obejmuje :

- dzialalnosc ogrodow botanicznych i zoologicznych, lacznie z ogrodami zoologicznymi dla dzieci,

- dzialalnosc zwiazana z rezerwatami przyrody, lacznie z ochrona dzikiej przyrody.

92.61.Z Dzialalnosc stadionow i innych obiektow sportowych

Podklasa ta obejmuje dzialalnosc obiektow sportowych:

- stadionow do pilki noznej,

- basenow kapielowych i plywalni sportowych,

- pol golfowych,

- hal bokserskich,

- hal do uprawiania gier zespolowych, sal szermierczych itp.,

- kortow tenisowych, pol krykietowych, boisk baseballowych,

- obiektow do uprawiania sportow zimowych,

- stadionow lekkoatletycznych i do sportow motorowych itp.

- lotnisk sportowych aeroklubow regionalnych,

- pozostalych obiektow sportowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Obiekty te moga byc zamkniete lub zadaszone i moga byc wyposazone

w miejsca dla publicznosci, zarowno do siedzenia jak i stojace.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wypozyczania sprzetu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z parkami i plazami, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

92.62.Z Pozostala dzialalnosc zwiazana ze sportem

Podklasa ta obejmuje:

- organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowcow zawodowych lub amatorow, z wykorzystaniem obiektow sportowych wlasnych lub nie bedacych wlasnoscia organizatora imprezy przez kluby: pilkarskie, kreglarskie, plywackie, kajakarskie, wioslarskie, szermiercze, bokserskie, zapasnicze, baseballowe, kulturystyczne, sportow zimowych, szachowe, brydzowe, wedkarskie, strzeleckie, warcabowe, domino, lekkoatletyczne, sportow motorowych, sportow obronnych i inne,

- dzialalnosc zwiazana z promocja i organizacja imprez sportowych,

- dzialalnosc prowadzona na wlasny rachunek przez sportowcow, sedziow, instruktorow, trenerow, chronometrazystow itp.,

- dzialalnosc stajni koni wyscigowych, osrodkow hodowli i tresury psowwyscigowych,

- dzialalnosc zespolow samochodow wyscigowych,

- dzialalnosc szkol jazdy konnej i innych szkolek sportowych,

- zeglarstwo, wedkarstwo sportowe, myslistwo sportowe i rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

- wypozyczania sprzetu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,

- dzialalnosci zwiazanej z parkami i plazami, sklasyfikowanej w 92.72.Z,

- uslug zwiazanych z jazda konna rekreacyjna, sklasyfikowanych w 92.72.Z.

92.71.Z Dzialalnosc zwiazana z grami losowymi i zakladami wzajemnymi.

Podklasa ta obejmuje takze:

- sprzedaz losow loteryjnych.

92.72.Z Pozostala dzialalnosc rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje wszystkie rodzaje dzialalnosci zwiazane z

rekreacja, nie sklasyfikowane gdzie indziej:

- dzialalnosc parkow rekreacyjnych i plaz, lacznie z wynajmowaniem takich urzadzen jak: domki i kabiny plazowe, krzesla, lezaki, kosze plazowe, natryski itp.,

- dzialalnosc zwiazana z rekreacyjnym wedkowaniem,

- transport rekreacyjny, taki jak: jazda na rowerze, rekreacyjna jazda konno itp.,

- tresure zwierzat domowych,

- dzialalnosc zwiazana z organizowaniem obsady aktorskiej do filmow, programow telewizyjnych, sztuk teatralnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci agencji teatralnych lub artystycznych, pracujacych na rzecz indywidualnych osob, sklasyfikowanej w 74.84.B,

- pozostalej dzialalnosci rozrywkowej, np.. dzialalnosci cyrkowej lub dzialalnosci szkol tanca, sklasyfikowanej w 92.34.Z.

93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobow wlokienniczych i futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:

- pranie zwykle i chemiczne, czyszczenie, prasowanie itp. wszystkich rodzajow odziezy (lacznie z odzieza futrzana) i wyrobow tekstylnych, wykonywane za pomoca urzadzen mechanicznych lub recznie; pranie samoobslugowe, w pralkach obslugujacych zarowno ludnosc jak i instytucje,

- zbieranie zabrudzonej odziezy od klientow i dostarczanie odziezy upranej,

- pranie dywanow, pledow, zaslon i firan,

- wypozyczanie przez pralnie bielizny poscielowej, odziezy roboczej i podobnych wyrobow,

- drobne naprawy i przerobki odziezy i innych wyrobow tekstylnych o ile czynnosci te polaczone sa z praniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- farbowania i barwienia przedzy i tkanin, sklasyfikowanych w17.30.Z,

- napraw i przerobek odziezy itp., prowadzonych jako samodzielny rodzaj dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanych w 52.74.Z,

- wypozyczania odziezy innej niz odziez robocza, (nawet jezelipranie tej odziezy jest integralna czescia dzialalnosci), sklasyfikowanego w 71.40.Z.

93.02.Z Fryzjerstwo i pozostale zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:

- mycie, obcinanie i ukladanie, czesanie, suszenie, farbowanie, wzmacnianie wlosow, wykonywanie trwalej ondulacji oraz inne czynnosci fryzjerskie swiadczone dla mezczyzn i kobiet, takie jak golenie i przycinanie brody i wasow,

- masaz twarzy, manikiur i pedikiur, robienie makijazu itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji peruk, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

93.03.Z Pogrzeby i dzialalnosc pokrewna

Podklasa ta obejmuje grzebanie lub palenie zwlok ludzkich i zwierzecych oraz zwiazane z tym uslugi:

- przygotowanie zwlok do pochowku lub kremacji, uslugi balsamowania zwlok oraz dzialalnosc kostnic,

- przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,

- wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych,

- wynajmowanie lub sprzedaz grobow,

- opieke nad grobami.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci zwiazanej z religijnymi ceremoniami pogrzebowymi, sklasyfikowanej w 91.31.Z.

93.04.Z Dzialalnosc zwiazana z poprawa kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc majaca na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i komfortu, wykonywana w takich obiektach, jak np.: laznie tureckie, sauny, laznie parowe, solaria, salony odchudzajace, salony masazu (z wyjatkiem masazu leczniczego), pijalnie wod leczniczych, baseny lecznicze, centra fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.

93.05.Z Pozostala dzialalnosc uslugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc astrologiczna i spirytystyczna,

- dzialalnosc biur towarzyskich, biur matrymonialnych,

- dzialalnosc organizacji badajacych genealogie,

- uslugi czyscibutow, portierow, pracownikow obslugi parkingow itp.

P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJACE PRACOWNIKOW

Sekcja ta obejmuje dzialalnosc prywatnych gospodarstw domowych zatrudniajacych indywidualne osoby, takie jak np.: sluzace, opiekunki do osob doroslych i dzieci, kucharki, ogrodnicy, praczki.


95.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniajace pracownikow

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc prywatnych gospodarstw domowych zatrudniajacych personel do prac domowych, np..: sluzace, kucharki, kelnerzy, lokaje, opiekunki do osob doroslych i dzieci, ogrodnicy, praczki, odzwierni, stajenni, nauczyciele domowi, sekretarki, pokojowki, zarzadzajacy sluzba, szoferzy, guwernantki, itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

- niezaleznych jednostek (lacznie z osobami indywidualnymi),swiadczacych uslugi gospodarstwom domowym, sklasyfikowanych wodpowiednich grupowaniach w zaleznosci od ich dzialalnoscipodstawowej.

Q ORGANIZACJE I ZESPOLY EKSTERYTORIALNE

Sekcja ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji i zespolow eksterytorialnych.


99.00.Z Organizacje i zespoly eksterytorialne

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc organizacji i zespolow eksterytorialnych, takich jak:ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddzialy regionalne, Unia Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Europejska Organizacja Rozwoju i Wspolpracy, Rada Wspolpracy Celnej, Organizacja Krajow-Producentow i Eksporterow Ropy Naftowej, Miedzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Swiatowy.

Podklasa ta obejmuje takze:

- dzialalnosc placowek dyplomatycznych i konsularnych, w ktorych reprezentowanie panstwa ma miejsce za posrednictwem innego panstwa.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci misji dyplomatycznych i placowek konsularnych usytuowanych za granica lub w biurach organizacji miedzynarodowych, sklasyfikowanej w 75.21.Z.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.