To, co najwazniejsze

To jednak mala rewolucja

Prof. Leonard Etel z Wydzialu Prawa Uniwersytetu Bialostockiego

FOT. ADAM KARDASZ

W dwu najwazniejszych podatkach pobieranych przez gminy - od nieruchomosci oraz rolnym - doszlo do malej rewolucji. Praktyczne skutki niektorych zmian beda bardzo doniosle. Oto przyklad. Wlasciciel dzialki 1000 m, na ktorej znajduje sie dom mieszkalny i np. drewutnia czy blaszany garaz, placil od tych obiektow podatek wyzszy niz od domu. Maksymalna stawka podatku od nieruchomosci wynosila w 2002 r. dla budynkow mieszkalnych 0,49 zl od mkw., a od pozostalych budynkow, do ktorych naleza tego rodzaju obiekty - 5,62 zl. W 2003 r. ze wzgledu na zmiane definicji budynku obiekty te w ogole nie beda objete tym podatkiem. Wlasciciel powinien tylko pamietac o korekcie informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych zlozonej w gminie, a bedacej podstawa do naliczania podatku. Inaczej bedzie, gdy tego rodzaju obiekty sa zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Jesli w swietle nowej definicji stana sie budowlami, obciazy je podatek od budowli. Ze wzgledu na niewielka wartosc takich obiektow okaze sie on duzo nizszy od placonego od nich dotychczas jako od budynkow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza.

Doniosle praktyczne znaczenie moze miec zmiana odnoszaca sie konsekwentnie do trzech podatkow: od nieruchomosci, lesnego i rolnego, ze o tym, ktory z nich ma zastosowanie, decyduje co do zasady sposob sklasyfikowania gruntu w ewidencji gruntow i budynkow. Wiele gruntow, takze zabudowanych polozonych w miastach, to wedle tej ewidencji uzytki rolne. Beda wiec objete podatkiem rolnym, a nie wielokrotnie wyzszym od niego podatkiem od nieruchomosci.

Uswiadomic sobie to powinni rowniez przedsiebiorcy, zwlaszcza w zwiazku z nowym okresleniem gruntow, budynkow i budowli uwazanych za zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Zasadniczo, poza budynkami mieszkalnymi i gruntami zwiazanymi z tymi budynkami, wszystkie one beda tak kwalifikowane, jesli znajda sie w posiadaniu przedsiebiorcy, chyba ze ze wzgledow technicznych nie moga byc wykorzystywane do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Wiele gruntow nalezacych do nich jest sklasyfikowanych jako rolne czy nawet lesne. Jesli wiec nie sa zajete na wykonywanie tej dzialalnosci, podlegaja podatkowi rolnemu albo lesnemu. Jest to wazne takze dlatego, ze wielu przedsiebiorcow kupuje grunty pod przyszla dzialalnosc. Objecie ich podatkiem od nieruchomosci pociaga za soba znaczne obciazenie finansowe.

Poniewaz najczesciej zapisy w ewidencji gruntow i budynkow nie byly zmieniane od wielu lat, radzilbym wszystkim sprawdzic, jak sklasyfikowane sa nalezace do nich grunty, i stosownie do tego zmienic informacje czy deklaracje na poszczegolne podatki. Gdyby sie okazalo, ze grunt jest sklasyfikowany jako uzytek rolny albo las, a dotychczas placono od niego podatek od nieruchomosci, bedzie to przede wszystkim korzystne. Poza tym trzeba pamietac, ze podatnik jest obowiazany skladac tego rodzaju oswiadczenia zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i placic taki podatek, jaki w danym wypadku sie nalezy.

DECYDUJE EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW

Od sklasyfikowania gruntu w ewidencji gruntow i budynkow zalezy, jakim podatkiem: od nieruchomosci, rolnym czy lesnym, bedzie objety od 1 stycznia 2003 r. dany grunt. Jesli zostanie zakwalifikowany jako uzytek rolny, takze gdy jest to grunt zabudowany, bedzie obciazony duzo nizszym od podatku od nieruchomosci podatkiem rolnym. Tylko wowczas, gdy grunt sklasyfikowany jako uzytek rolny albo jako las jest zajety na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, podlega podatkowi od nieruchomosci.

EWIDENCJA PODATKOWA NIERUCHOMOSCI OD 2005 R.

Ma powstac jednolita podatkowa ewidencja nieruchomosci dla trzech podatkow: od nieruchomosci, rolnego i lesnego. Bedzie prowadzona w systemie elektronicznym przez wojtow, burmistrzow, prezydentow miast. Przepisy o tej ewidencji wejda w zycie 1 stycznia 2005 r. Stworzenie jej to pierwszy krok w kierunku przejscia z podatku od nieruchomosci na podatek katastralny, ktorego podstawa jest wartosc nieruchomosci.

OD GRUNTOW, BUDYNKOW, BUDOWLI

Maksymalne stawki podatku od nieruchomosci zostaly podwyzszone na 2003 r. w stosunku do 2002 r. o 2, 8 proc., stosownie do prognozowanego wskaznika wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Znacznie bardziej wzrosla tylko stawka tego podatku od tzw. gruntow pozostalych (tj. przede wszystkim zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym). Od budynkow zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej polegajacej na uslugach medycznych bedzie sie placic tylko 20 proc. stawki przewidzianej dla budynkow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza.

OD WIAT, PRZENOSNYCH GARAZY I KIOSKOW INACZEJ

W zwiazku ze zmiana definicji budynku - za ktory bedzie sie uwazac tylko obiekt trwale zwiazany z gruntem, posiadajacy fundamenty - roznego rodzaju wiaty, szopki, stodoly, komorki, blaszane garaze nie odpowiadajace tym warunkom beda uwazane za budowle. Gdy naleza do przedsiebiorcow, zostana obciazone podatkiem od nieruchomosci w wysokosci 2 proc. ich wartosci. Jesli naleza do osob fizycznych i nie maja zwiazku z ich dzialalnoscia gospodarcza, nie beda w ogole podlegaly temu podatkowi.

Nowy przepis sprawia, ze osoby fizyczne musza zmienic informacje o nieruchomosciach i obiektach budowlanych zlozona w gminie, a osoby prawne, jednostki organizacyjne itd., zobowiazane do samodzielnego corocznego sporzadzania deklaracji podatkowych, odpowiednio zmienic je w stosunku do ubieglorocznych.

OD CIEZKICH POJAZDOW

Dla celow poboru podatku od srodkow transportowych obciazone nim osoby, firmy, instytucje od 1 stycznia 2003 r. beda musialy skladac bardziej szczegolowe deklaracje podatkowe, ktorych wzory (wraz z zalacznikiem) ustali minister finansow. Jesli pojazd jest wspolwlasnoscia, podatek od srodkow transportowych placi sie w gminie wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego.

OD PSOW MOZE BYC DUZO WIECEJ

Maksymalna stawka podatku od posiadania psow rosnie w 2003 r. z dzisiejszych 37,19 gr do 50 zl na jednego psa rocznie. Obnizono z 70 do 65 lat wiek posiadaczy psow, ktorzy sa zwolnieni z tej daniny w stosunku do jednego psa, jesli prowadza samodzielne gospodarstwo domowe.

OPLATA MIEJSCOWA, CZYLI TAKSA KLIMATYCZNA

Danina ta bedzie pobierana takze od przyjezdzajacych do miejscowosci majacych korzystne wlasciwosci klimatyczne, walory krajobrazowe w celach szkoleniowych oraz od przebywajacych w zakladach uzdrowiskowych oraz sanatoriach.

Wprowadzono dodatkowa stawke oplaty miejscowej w miejscowosciach uzdrowiskowych. "Zwykla" stawka wynosi maksymalnie 1,60 zl dziennie, a nowa (dla miejscowosci uzdrowiskowych) - 3,20 zl.

Widac dorazna interwencje

Dr Robert Sawula, prezes Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie

FOT. KRZYSZTOF LOKAJ

Przede wszystkim zacznie obowiazywac zupelnie nowa ustawa o podatku lesnym. Nie jest to tylko zabieg formalny w postaci wylaczenia unormowan tego podatku z ustawy o lasach i stworzenia z nich odrebnej ustawy. Podatkiem tym objete beda wszystkie grunty lesne sklasyfikowane w ewidencji gruntow i budynkow jako lasy, z wyjatkiem zajetych na wykonywanie dzialalnosci innej niz lesna. Zrezygnowano z roznicowania wysokosci tego podatku w zaleznosci od rodzaju drzewostanu i klas bonitacji. Podstawa opodatkowania bedzie powierzchnia lasow wyrazona w hektarach, wynikajaca z ewidencji gruntow i budynkow. Podatek ten w sumie zostal znacznie uproszczony, co zasluguje na aprobate.

Calkowicie nowa, gdy chodzi o zakres przedmiotowy i podmiotowy, jest konstrukcja podatku rolnego. Objete nim beda wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem zajetych na inna dzialalnosc gospodarcza niz rolnicza. W rezultacie podatek ten obciazy wszystkie tego typu grunty, niezaleznie od tego, czy wchodza w sklad gospodarstwa rolnego. Zmiany dotycza takze katalogu zwolnien. Warto odnotowac zmiane konstrukcji zwolnienia z tytulu tzw. powiekszenia gospodarstwa rolnego. W tym wzgledzie przepis przejsciowy pozwala na zachowanie ulgi korzystajacym z niej na dotychczasowych warunkach.

Do najwazniejszych zmian w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych naleza przepisy okreslajace przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomosci, a takze nowe definicje budynku i budowli oraz gruntow, budynkow i budowli zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Decyduja one bowiem w istocie, jaka stawka obciazony jest dany przedmiot opodatkowania. Przyniosa w tym zakresie istotne zmiany.

Wyraznie wzmocniono samodzielnosc finansowa gmin, dajac im mozliwosc znacznego roznicowania stawek wszystkich podatkow i oplat lokalnych, a takze rolnego i lesnego. Przeslanki roznicowania, jesli ustawodawca zdecydowal sie na ich wprowadzenie, sa tylko przykladowe.

Zmiany w ustawach regulujacych te podatki maja niewatpliwie na celu usuniecie przyczyn sporow powstajacych na ich tle. Niektore z nich nosza cechy doraznej interwencji ustawodawcy, reagujacego w ten sposob na orzeczenia sadowe. Doraznosc i pospiech legislacyjny maja to do siebie, ze ich skutki ujawniaja sie po pewnym czasie. Powszechne wolanie o stabilizacje i rozwage w konstruowaniu ustaw podatkowych, takze w sferze podatkow i oplat samorzadowych, na razie pozostaje bez odpowiedzi.

GDY GRUNT UZYTKIEM ROLNYM

Podatkiem rolnym w 2003 r. beda objete wszystkie uzytki rolne, a wiec takze te, ktore ze wzgledu na normy obszarowe nie stanowily gospodarstwa rolnego i podlegaly w zwiazku z tym podatkowi od nieruchomosci. Ta kategoria uzytkow rolnych moze byc obciazona maksymalna stawka stanowiaca rownowartosc 5 q zyta od 1 ha fizycznego. Natomiast od uzytkow rolnych nalezacych do gospodarstw nadal nie moze przekraczac rownowartosci 2,5 q zyta od 1 ha przeliczeniowego (ustalonego na podstawie powierzchni, rodzajow i klas uzytkow rolnych wynikajacych z ewidencji gruntow i budynkow oraz zaliczenia do okregu podatkowego).

DLA LESNEGO WAZNA POWIERZCHNIA

Wazna zmiana to rezygnacja z przelicznikow powierzchni lasu (ha przeliczeniowego), zaleznych od glownych gatunkow drzew w drzewostanach i bonitacji, jako podstawy roznicowania stawek podatku. Podstawa, od ktorej bedzie sie wyliczac podatek lesny, jest powierzchnia lasu wynikajaca z ewidencji gruntow i budynkow.

WEDLE CENY 0,220 M SZESC. DRZEWA

Bedzie obowiazywala jedna maksymalna stawka podatku lesnego od jednego ha (fizycznego): rownowartosc ceny 0,220 m szesc. drzewa, obliczonej wedle sredniej ceny sprzedazy drewna uzyskanej przez nadlesnictwa wyliczonej dla celow tej daniny (gmina moze te cene obnizyc). Jednak od lasow ochronnych, lasow wchodzacych w sklad rezerwatow przyrody i parkow narodowych stawka podatku ulega (automatycznie) obnizeniu o 50 proc. Na 2003 r. obowiazuje maksymalna stawka wyliczona wedle ceny drewna z 2001 r. przyjetej przy ustalaniu stawek tego podatku na 2002 r. Wynosi ona 24,47 zl od 1 ha.

OPLATA SKARBOWA TROCHE LAGODNIEJSZA

Do najwazniejszych zmian nalezy rezygnacja z obciazania ta oplata dokumentow przewozowych. Uwolni to przewoznikow od uciazliwych czynnosci z nia zwiazanych. Generalnie wylaczono od 1 stycznia 2003 r. obowiazek uiszczania jej, jesli zainteresowany udokumentuje stan ubostwa, np. przedstawiajac zaswiadczenie z opieki spolecznej.

Pytania i odpowiedzi

Na pytania dotyczace podatkow sciaganych przez gminy i zasilajacych ich budzety, tj. od nieruchomosci, od srodkow transportowych (drogowego) i od psow, a takze oplat: targowej, miejscowej (klimatycznej) i administracyjnej, oraz podatkow rolnego i lesnego odpowiada JUSTYNA PRZEKOPIAK, wicedyrektor Departamentu Podatkow Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansow.

BUDYNKI I GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH

W jaki sposob w 2003 r. beda opodatkowane budynki gospodarstw rolnych polozone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytki rolne?

Budynki mieszkalne, jak dotychczas, beda obciazone podatkiem od nieruchomosci wedle stawek ustalonych przez gmine. Budynki gospodarcze i ich czesci polozone na gruntach gospodarstw rolnych, jesli sluza wylacznie dzialalnosci rolniczej, beda zwolnione z podatku od nieruchomosci na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatkach i oplatach lokalnych (upol). Natomiast grunty pod budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi sklasyfikowane jako uzytki rolne beda opodatkowane podatkiem rolnym.

W ewidencji gruntow i budynkow cala dzialka siedliskowa gospodarstwa jest sklasyfikowana jako RB-VI, czyli grunt rolny klasy VI. Jak w takim wypadku wymierzyc podatek rolny?

Oznacza to, ze podatku tego sie nie wymierza, bo grunt ten objety jest zwolnieniem przewidzianym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym (upr). Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku rolnego sa uzytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych.

Jestem rolnikiem. Moje gospodarstwo sklada sie z kilku dzialek wyodrebnionych geodezyjnie. Dotychczas wszystkie mialy charakter rolny i tak figurowaly w geodezyjnej ewidencji gruntow i budynkow. W 2002 r. gmina zmienila plan zagospodarowania przestrzennego. Jedna z tych dzialek o pow. 3 ha znalazla sie na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ale w ewidencji jest zapisana nadal jako uzytek rolny. Czy w tej sytuacji musze w zwiazku ze zmiana jej przeznaczenia w planie zagospodarowania placic podatek od nieruchomosci? Czy tez nadal moge placic od tej dzialki podatek rolny?

Wedle nowych przepisow o podatku rolnym o objeciu danego gruntu tym podatkiem, a nie podatkiem od nieruchomosci czy lesnym, decyduje to, czy dany grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytek rolny. Dopoki wiec nie nastapi tzw. odrolnienie dzialki odnotowane w ewidencji, od tego gruntu trzeba placic nadal podatek rolny.

Jestem wlascicielem gruntu ornego o pow. 8760 mkw. klasy V. Czy w 2003 r. zmieni sie sposob jego opodatkowania? W 2002 r. oplacalem od niego podatek od nieruchomosci w kwocie 420 zl.

Jesli ten grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytek rolny (grunt orny - R), to co do zasady przestal podlegac podatkowi od nieruchomosci i jest objety podatkiem rolnym. Jesli grunt ten w ewidencji zaliczono jako uzytek rolny klasy V, w 2003 r. nie zaplaci pan od niego takze podatku rolnego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 upr zwolnione z tej daniny sa uzytki rolne klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych.

W art. 4 ust. 1 pkt 2 upr ustanowiono zasade, ze podstawa opodatkowania podatkiem rolnym jest dla uzytkow rolnych nie stanowiacych gospodarstwa rolnego (tj. gruntow o powierzchni nie przekraczajacej 1 ha lub jednego ha przeliczeniowego) liczba hektarow fizycznych wynikajaca z ewidencji gruntow i budynkow. Czy wedle "fizycznej" powierzchni, a nie przeliczeniowej beda opodatkowane w 2003 r. takze grunty zajete na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej?

Tak. Uzytki rolne o powierzchni ponizej 1 ha zajete na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej beda w 2003 r. opodatkowane na podstawie wskazanego w pytaniu przepisu, tj. stosownie do liczby hektarow (fizycznych) wynikajacej z ewidencji gruntow i budynkow. Podatek od nich bedzie wiec w 2003 r. wynosil od 1 ha maksymalnie rownowartosc pieniezna 5 q zyta.

Czy wedle tej stawki nalezy opodatkowac takze grunty pod zabudowaniami i obiektami sluzacymi do prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej?

Tak. Podatek rolny obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytki rolne, takze gdy sa zabudowane.

Czy od 1 stycznia 2003 r. w zwiazku z trescia nowego art. 12 ust. 1 pkt 1 upr zwolnione od tego podatku sa wszystkie grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych, bez wzgledu na klase tych uzytkow, czy tez tylko grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych nalezacych do klas V, VI i VIz?

Zwolnienie od podatku rolnego obejmuje wszystkie grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych, bez wzgledu na klase tych gruntow.

Czy zwolnienie z podatku rolnego uzytkow rolnych klas V, VI i VIz przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 1 upr dotyczy takze gruntow, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, czyli uzytkow rolnych nie tworzacych gospodarstwa rolnego?

Tak. Zwolnienie obejmuje rowniez te grunty.

PLACI WLASCICIEL, NIE NAJEMCA

Wlascicielka nieruchomosci zabudowanej jest spolka z o.o. Wynajmuje ona te nieruchomosc innej spolce z o.o., ktora prowadzi na niej dzialalnosc gospodarcza. Spolka bedaca wlascicielka placi podatek od nieruchomosci przypadajacy od tej posesji. Najemczyni wybudowala na niej utwardzony parking. Zakwalifikowala go jako budowle bedaca inwestycja w obcych srodkach trwalych. Kto ma obowiazek zaplaty podatku od tej budowli?

Podatek od nieruchomosci placi co do zasady wlasciciel nieruchomosci, a nie najemca. To bowiem, co znajduje sie na gruncie, jest wedle zasad prawa cywilnego wlasnoscia wlasciciela gruntu. Podatek ten, przypadajacy takze od budowli, obciaza wlasciciela calej nieruchomosci. Dodac mozna, ze podatek od nieruchomosci, w tym wypadku takze od budowli wzniesionej przez najemce, jest wedle ustaw o podatkach dochodowych dla wynajmujacego wlasciciela kosztem uzyskania przychodow z najmu.

Czy pojecie "posiadacz" uzyte w upol w kontekscie budynku mieszkalnego zajetego na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej odnosi sie do wlasciciela, czy takze do najemcy budynku? Dzialalnosc gospodarcza w wynajetym budynku prowadzi nie wlasciciel, lecz najemca. Kto wiec powinien placic podatek od nieruchomosci: wlasciciel czy najemca? A jesli ja jako wlasciciel, to czy sluszne jest zadanie ode mnie podatku wyliczonego wedlug duzo wyzszych stawek - jak od budynkow mieszkalnych i ich czesci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej?

Podatek od nieruchomosci obciaza co do zasady wlasciciela i posiadacza samoistnego, a nie posiadacza zaleznego - najemce. Wyjatek dotyczy posiadaczy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, osob posiadajacych bez tytulu prawnego nieruchomosci stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, ale w opisanej sytuacji nie wchodzi to w rachube. O stawce podatku decyduje fakt zwiazania budynku z dzialalnoscia gospodarcza. Nie jest przy tym istotne, czy prowadzi ja w danym budynku czy jego czesci wlasciciel czy najemca.

CO Z NIEUZYTKAMI

Kupilem teren, z ktorego czesc jest oznaczona w ewidencji gruntow i budynkow jako grunt rolny klasy IV, a czesc jako nieuzytki oznaczone symbolem N. Jaki podatek bede placic od czesci gruntu wyodrebnionego jako nieuzytki? Rolny czy od nieruchomosci?

Nieuzytki nie podlegaja podatkowi rolnemu. Obejmuje on tylko grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem gruntow zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza. Nieuzytki sa objete podatkiem od nieruchomosci, ale na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 upol grunty stanowiace nieuzytki, uzytki ekologiczne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione sa zwolnione z tego podatku, z wyjatkiem zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

Takze tej czesci terenu, ktora jest sklasyfikowana teraz jako uzytki rolne, nie zamierzam uzytkowac rolniczo. Jest to ugor, rodzaj laki. Czy musze placic od nich jakis podatek?

Tak. Obciaza je podatek rolny. Nie jest on bowiem co do zasady uzalezniony od rolniczego uzytkowania gruntu. Decyduje sklasyfikowanie w ewidencji gruntow i budynkow.

JAK LICZYC DO OPODATKOWANIA

Czy powierzchnie gruntu, na ktorym stoi budynek, nalezy dla celow podatku od nieruchomosci przypadajacego od gruntu ustalac jako roznice miedzy powierzchnia dzialki i powierzchnia zajeta przez budynek? Gmina niezaleznie od podatku od powierzchni uzytkowej budynku pobiera podatek od nieruchomosci od calej dzialki, lacznie w powierzchnia zajeta przez budynek. Czy postepuje prawidlowo? Moim zdaniem dochodzi tutaj do sprzecznego z prawem podwojnego opodatkowania.

Gmina postepuje prawidlowo. Potwierdzaja to wyroki Naczelnego Sadu Administracyjnego. Mamy bowiem w tym wypadku do czynienia z dwoma oddzielnymi przedmiotami opodatkowania: gruntem oraz budynkiem. Na marginesie: odrebnym przedmiotem opodatkowania ta danina jest takze budowla. Gdyby wiec w budynku albo na gruncie znajdowala sie budowla zwiazana z dzialalnoscia gospodarcza, to niezaleznie od podatku pobranego od calosci dzialki i podatku od calosci budynku gmina mialaby prawo naliczyc podatek takze od wartosci tej budowli.

DOMY LETNISKOWE JAK MIESZKALNE LUB POZOSTALE

Czy wlasciciele domkow letniskowych moga spodziewac sie w 2003 r. jakichs zmian w podatku od nieruchomosci placonego od dzialek i tych domkow?

Zasady opodatkowania tego rodzaju nieruchomosci w 2003 r. sa takie same jak w 2002 r. Jedyna zmiana dotyczy samych stawek podatkow. W granicach maksymalnych stawek wprowadzonych do upol rada gminy ustala stawki, jakie beda obowiazywaly na jej terenie. Dodac mozna, ze od 1 stycznia 2003 r. wieksze sa mozliwosci roznicowania stawek m.in. podatku od nieruchomosci. Generalnie stawki maksymalne, ktorych radzie gminy przekroczyc nie wolno (moze ustalic tylko nizsze), sa wyzsze od maksymalnych obowiazujacych w 2002 r. o ok. 2,8 proc., z wyjatkiem stawki od gruntow pozostalych, ktora w 2003 r. wynosi maksimum 30 gr, podczas gdy w 2002 r. nie mogla byc wyzsza niz 9 gr.

A konkretnie, wedle jakich stawek podlegaja opodatkowaniu domy letniskowe bedace wlasnoscia osob fizycznych?

Upol nie wyodrebnia takiej kategorii budynkow. Jezeli dom letniskowy jest w swietle prawa budowlanego budynkiem mieszkalnym, podlega opodatkowaniu wedle stawki ustalonej przez rade gminy dla budynkow mieszkalnych. Ta stawka w 2003 r. nie moze byc wyzsza niz 0,51 zl od mkw. powierzchni uzytkowej. O charakterze budynku moze swiadczyc np. tresc pozwolenia na budowe czy dokumentacja techniczna. Jesli natomiast budynek nie ma charakteru mieszkalnego, nalezy stosowac do niego stawke przewidziana dla pozostalych budynkow, ktora w 2003 r. nie moze przekraczac 5,78 zl od mkw. powierzchni uzytkowej. Jednak gdy w swietle prawa budowlanego budynek nie jest budynkiem mieszkalnym, nalezy stosowac stawke przewidziana dla budynkow mieszkalnych, jezeli zaspokaja on podstawowe potrzeby mieszkaniowe podatnika.

Czy decyduje o tym miejsce zameldowania danej osoby?

Adres zameldowania moze swiadczyc o tym, ze budynek sluzy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Jednak w swietle orzecznictwa sadowego decydujace znaczenie ma stan faktyczny. Dla gminy potwierdzeniem tego stanu moze byc takze stosowne oswiadczenie wlasciciela domu.

W moim odczuciu tak duze zroznicowanie stawek dotyczacych budynkow mieszkalnych i domkow rekreacyjnych nie bedacych mieszkalnymi jest niesprawiedliwe.

Nowy art. 5 ust. 3 upol pozwala radzie gminy zroznicowac stawki dla poszczegolnych rodzajow przedmiotow opodatkowania. Moze uwzgledniac przy tym zwlaszcza lokalizacje, sposob wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynkow. Od 1 stycznia 2003 r. nie ma juz dolnych granic stawek podatku od nieruchomosci. Mozna ustalic np. stawki podatku od domkow rekreacyjnych nie odbiegajace albo niewiele odbiegajace od stawek ustalonych dla budynkow mieszkalnych.

ILE OD APTEK I BAZ RYBACKICH

W jaki sposob w 2003 r. nalezy opodatkowac budynki zajete na apteki? Czy przyjmujac maksymalna stawke podatku od nieruchomosci 17,31 zl od mkw. powierzchni uzytkowej, czyli jak dla budynkow i ich czesci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, czy tez wedle stawki 3,46 zl od mkw. przewidzianej dla budynkow zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych?

Do budynkow zajetych w calosci lub czesci na apteke odnosi sie ta pierwsza stawka. Prowadzenie apteki nie nalezy bowiem w swietle ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej do dzialalnosci w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych. Oczywiscie wskazane w pytaniu kwoty to stawki maksymalne. Rada gminy moze uchwalic nizsze.

Czy polowy ryb na kutrach morskich zaliczane sa do dzialalnosci rolniczej i czy w zwiazku z tym bazy rybackie podlegaja podatkowi od nieruchomosci?

W swietle upol (art. 1a ust. 1 pkt 6) dzialalnoscia rolnicza jest m.in. chow i hodowla ryb, ale nie ich polow. Dzialalnosc, o ktorej mowa w pytaniu, jest wiec dzialalnoscia gospodarcza. Zatem bazy rybackie zwiazane z polowami morskimi podlegaja podatkowi od nieruchomosci na zasadach ogolnych. Zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) upol sa budynki gospodarcze lub ich czesci sluzace dzialalnosc rybackiej w zakresie rybactwa srodladowego.

INFORMACJE I DEKLARACJE NA FORMULARZACH

Rady gmin zostaly zobowiazane do okreslania m.in. formularzy obejmujacych informacje o nieruchomosciach i obiektach budowlanych przeznaczonych dla osob fizycznych. Czy to oznacza, ze wszystkie osoby fizyczne placace podatek od nieruchomosci musza w 2003 r. zlozyc te informacje?

Nie. Informacje na formularzach osoby te beda skladac w 2003 r. tylko w trzech sytuacjach, przewidzianych w art. 6 ust. 6 upol: gdy powstanie obowiazek podatkowy, bo np. ktos kupil nieruchomosc; obowiazek ten wygasnie, bo nieruchomosc np. zostala przez dotychczasowego wlasciciela komus darowana; zaistnialy zdarzenia majace wyplyw na wysokosc opodatkowania w tym roku, a zwlaszcza powodujace jego obnizenia albo podwyzszenie, a wiec gdy np. wlasciciel, ktory prowadzil w danym budynku dzialalnosc gospodarcza, zlikwiduje ja definitywnie i wyrejestruje swa firme z ewidencji znajdujacej sie w gminie. W innych sytuacjach, gdy nic sie nie zmienia, osoby fizyczne zadnych formularzy w 2003 r. skladac nie musza. Mozna tylko przypomniec o zmianie nakladajacej na osoby fizyczne obowiazek rozliczania sie z podatku od nieruchomosci na zasadach dotyczacych osob prawnych, jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej w wypadku, gdy nieruchomosc stanowi wspolwlasnosc osoby fizycznej i osoby prawnej. W takiej sytuacji osoby te sa zobowiazane do samodzielnego obliczania podatku i skladania deklaracji na ten podatek na formularzach okreslonych przez gminy dla osob prawnych. Wyjatek dotyczy osob tworzacych wspolnote mieszkaniowa, ktore rozliczac sie beda na dotychczasowych zasadach.

JAK UCHWALAC ZWOLNIENIA

Dotychczas rada gminy, opierajac sie na art. 14 pkt 4 upol, zwalniala wszystkich mieszkancow gminy z podatku od posiadania psow. Teraz przepis ten zmienil sie i rada gminy moze wprowadzic tylko przedmiotowe zwolnienia z podatku. Dlaczego? Czy nie jest mozliwe zwolnienie wszystkich mieszkancow od tej daniny?

Nowe sformulowanie wskazanego przepisu ma zwiazek z wymaganiami plynacymi z art. 217 konstytucji. Zwolnienia obejmujace poszczegolne kategorie podatnikow, a wiec podmiotowe, moga byc wprowadzane tylko przez ustawe, a nie uchwale rady gminy. Rada moze jednak posluzyc sie w uchwale sformulowaniem, ze np. zwalnia z podatku wszystkie psy bedace wlasnoscia mieszkancow danej gminy. Bedzie to zwolnienie przedmiotowe, bo obejmujace okreslona kategorie psow, a nie osob.

Dotychczas z mocy ustawy z podatku od posiadania psow automatycznie zwolnione byly osoby powyzej 70 lat prowadzace samodzielnie gospodarstwo, majace jednego psa. Od 2003 r. obnizono granice wieku uprawniajaca do takiego zwolnienia do 65 lat. Czy gmina moze podjac uchwale, ze nadal korzystaja ze zwolnienia tylko osoby, ktore przekroczyly 70 rok zycia?

Nie ma takiej mozliwosci. Jest to zwolnienie ustawowe i gminie nie wolno zawezic jego podmiotowego zakresu.

Czy gmina moze podjac dwie uchwaly: jedna, w ktorej okresli stawki podatku od nieruchomosci na 2003 r., i druga, w ktorej korzystajac z mozliwosci przewidzianej w art. 7 ust. 3 upol wprowadzi inne jeszcze niz przewidziane w niej zwolnienia z tego podatku?

Jest to tylko kwestia wyboru techniki legislacyjnej. Nie ma zadnych prawnych przeszkod, by gmina podjela dwie uchwaly. Stawki podatku od nieruchomosci i zwolnienia z niego moze tez okreslic w jednej uchwale.

Czy rada gminy w uchwale ustalajacej wysokosc stawek podatku od nieruchomosci moze zawrzec postanowienie, ze zwalnia sie z tego podatku budynki mieszkalne osob posiadajacych gospodarstwa rolne?

Zgodnie z art. 7 ust. 3 upol rada gminy moze w drodze uchwaly wprowadzic inne zwolnienia niz przewidziane w jej art. 7 ust. 1. Moga to byc tylko zwolnienia przedmiotowe, tj. obejmujace okreslona kategorie czy kategorie budynkow, a nie kategorie podatnikow. Dlatego od 2003 r. nie jest dopuszczalne zwolnienie z podatku od nieruchomosci np. wszystkich rolnikow. Rada gminy moze natomiast zwolnic z niego wszystkie budynki mieszkalne polozone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntow i budynkow jako uzytki rolne.

Czy zmiany w podatku od nieruchomosci, jakie wejda w zycie 1 stycznia 2003 r., wylaczaja mozliwosc podejmowania przez wojta decyzji dotyczacych poszczegolnych podatnikow?

Taka mozliwosc wojt, burmistrz, prezydent miasta beda mieli nadal. Upol przewiduje wprowadzenie zwolnien przedmiotowych uchwala rady gminy, czyli zwolnien ogolnie obowiazujacych. Uchwala taka jest przepisem prawa miejscowego. Natomiast wojt, burmistrz itd. jako organ podatkowy ma prawo do stosowania, na podstawie ordynacji podatkowej, w drodze decyzji, tzw. ulg indywidualnych w zakresie podatkow i oplat nalezacych do jego wlasciwosci, a wiec od nieruchomosci, rolnego czy lesnego. Do takich ulg nalezy odroczenie terminu platnosci podatku, rozlozenie zaplaty podatku na raty, a takze umarzanie zaleglosci podatkowej lub odsetek za zwloke. Dla ich zastosowania musza byc spelnione warunki przewidziane w przepisach ordynacji podatkowej normujacych poszczegolne rodzaje tych ulg.

NA TARGOWISKACH - TARGOWA ALBO OD NIERUCHOMOSCI

Na terenie gminy odbywa sie handel na targowiskach. Na jednym z nich znajduje sie dom handlowy wielobranzowy. Jest to hala targowa ze stoiskami handlowymi. Wlasciciel domu wynajmuje te stoiska handlowcom na podstawie umow najmu i pobiera od nich z tego tytulu czynsz. Na stoiskach tych najemcy prowadza codzienna, stala dzialalnosc handlowa. Wlasciciel hali placi podatek od nieruchomosci. Czy w tej sytuacji, w swietle nowego art. 15 ust. 2a upol, gmina ma prawo w 2003 r. pobierac oplate targowa od najemcow prowadzacych handel na poszczegolnych stoiskach?

W opisanej sytuacji gmina moze pobierac od nich taka oplate. Warto dodac, ze przy ustalaniu jej stawek na 2003 r. powinna wziac pod uwage specyfike, a wiec codzienny charakter dzialalnosci handlowej wykonywanej na tych stoiskach.

Czy z punktu widzenia upol budynkiem jest obiekt przeznaczony na dzialalnosc handlowa, ktory zostal wykonany w calosci przez firme specjalizujaca sie w produkowaniu tego rodzaju obiektow i postawiony na utwardzonej powierzchni gruntu? Jest to istotne, bo od tego zalezy, czy obejmie go podatek od nieruchomosci, czy tez handlujacy w nim moze byc obciazony oplata targowa.

W swietle nowej definicji budynku (art. 1a ust. 1 pkt 1 upol) jesli obiekt nie jest trwale zwiazany z gruntem (a tak bedzie, gdy nie ma fundamentow), nie podlega podatkowi od nieruchomosci. Inaczej: nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomosci. A skoro tak, to w swietle nowego art. 16 tej ustawy osoba prowadzaca handel w takich obiektach nie jest zwolniona z oplaty targowej, chyba ze od obiektu, w ktorym dokonuje sprzedazy, bedzie oplacac podatek od nieruchomosci jako od budowli.

DROGOWY: SPECJALNE I ODDANE W LEASING

Przedsiebiorstwo budownictwa bedace spolka z o.o. posiada m.in tzw. betoniarko-mieszarki. Przez wiele lat oplacalo od nich podatek od srodkow transportowych. Teraz dowiedzielismy sie, ze jako tzw. srodki transportowe specjalne sa one zwolnione z tego podatku. Czy mozemy wystapic o zwrot podatku?

Co do zasady, jesli zostal zaplacony podatek nienalezny albo w wysokosci wyzszej od naleznej, powstala nadplata. Podatnik moze stosownie do ordynacji podatkowej wystapic do organu podatkowego o zwrot takiej nadplaty. Jednak na zadane pytanie nie mozna odpowiedziec wprost. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 upol zwolnione z podatku od srodkow transportowych sa m.in. pojazdy specjalne oraz pojazdy uzywane do celow specjalnych. O tym, czy dany pojazd podlega temu zwolnieniu, decyduje jego rodzaj potwierdzony wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Spolka z o.o. zawarla umowe leasingu z przedsiebiorstwem leasingowym, ktorej przedmiotem sa samochody ciezarowe. Jest to leasing z opcja kupna po zakonczeniu umowy. Ktora ze stron umowy zaplaci w takim wypadku podatek od srodkow transportowych?

Podatek ten ciazy (art. 9 upol) na osobach fizycznych i prawnych bedacych wlascicielami srodkow transportowych, z tym ze jako wlascicieli traktuje sie rowniez jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej, na ktore srodek transportowy zostal zarejestrowany. Jezeli wlascicielem pojazdow jest nadal finansujacy, czyli przedsiebiorstwo leasingowe, ono w konsekwencji bedzie placic ten podatek.

DLA ZAKLADOW PRACY CHRONIONEJ

Od 10 pazdziernika 2000 r. spolka z o.o. ma status zakladu pracy chronionej przyznany na 3 lata. We wniosku o jego przyznanie byly wymienione wszystkie niesamodzielne oddzialy spolki, ktore bezposrednio uzytkuja poszczegolne nieruchomosci nalezace do niej. W decyzji wojewody przyznajacej spolce status zakladu pracy chronionej nie byly wymienione nieruchomosci przez nia wykorzystywane. Dotychczas spolka korzystala ze zwolnienia z podatku od nieruchomosci w stosunku do wszystkich nieruchomosci sluzacych do jej dzialalnosci gospodarczej. Czy w 2003 r., w zwiazku z nowelizacja dotychczasowego art. 7 ust. 2 pkt 4 upol, bedzie nadal zwolniona z podatku od nieruchomosci w stosunku do wszystkich tych nieruchomosci? I na jak dlugo?

Skoro decyzja przyznajaca spolce z o.o. status prowadzacego zaklad pracy chronionej zostala wydana na 3 lata, ze zwolnienia z podatku od nieruchomosc bedzie ona korzystac - stosownie do postanowien art. 9 nowelizacji upol - przez 3 lata, liczac od 1 listopada 2000 r., tj. do konca pazdziernika 2003 r. Po tym terminie dla skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomosci musza byc spelnione wszystkie warunki zwolnienia przewidziane w nowym art. 7 ust. 2 pkt 4 upol.

BUDYNKI TYLKO TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM

Podatkowi od nieruchomosci podlegaja m.in. budynki i ich czesci, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 upol. Natomiast budynkiem zgodnie z jej nowym art. 1a ust. 1 pkt 1 jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, a wiec budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Czy w swietle tych przepisow podatek od nieruchomosci obejmuje nie zlaczone trwale z gruntem, przeznaczone do czasowego uzytkowania jako zaplecze budowy, takie obiekty jak baraki, pomieszczenia kontenerowe i garaze blaszane?

Jesli nie sa trwale zwiazane z gruntem, to nie sa budynkami w rozumieniu upol ze wzgledu na brak podstawowej cechy: trwalego zwiazania z gruntem. Nie podlegaja zatem podatkowi od nieruchomosci jako budynki. Jesli te obiekty budowlane mozna zakwalifikowac jako budowle, to gdy sa zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, beda objete tym podatkiem, naliczanym od ich wartosci.

O ZWIAZKU Z DZIALALNOSCIA GOSPODARCZA

Jaka stawka opodatkowac w 2003 r. garaz wolno stojacy, w ktorym nie jest prowadzona dzialalnosc gospodarcza, ale ktory stanowi wlasnosc przedsiebiorcy? Czy zgodnie z nowym art. 1a ust. 1 pkt 3 upol stosowac stawke podatku od nieruchomosci przewidziana dla budynkow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, czy stawke dla pozostalych budynkow?

Wedle powolanego przepisu budynki uwaza sie za zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, jesli sa w posiadaniu przedsiebiorcy lub innego podmiotu prowadzacego dzialalnosc gospodarcza, z wyjatkiem budynkow mieszkalnych, chyba ze budynek (przedmiot opodatkowania) nie moze byc wykorzystywany do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ze wzgledow technicznych. Przepis nie zastrzega, ze przy ocenie warunku, iz budynek nie moze byc wykorzystywany do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ze wzgledow technicznych, uwzglednia sie specyfike dzialalnosci prowadzonej przez danego przedsiebiorce lub przez dany podmiot. Oznacza to, ze kazdy budynek, ktory moze byc wykorzystywany w dzialalnosci gospodarczej i znajduje sie w posiadaniu przedsiebiorcy, ma byc opodatkowany wedle stawek przewidzianych - stosownie do rodzaju jego dzialalnosci - w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b), c) i d) upol.

Pod pojeciem zas "dzialalnosc gospodarcza" nalezy rozumiec dzialalnosc, o ktorej mowa w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej. Ta zas okresla ja bardzo szeroko: jako zarobkowa dzialalnosc wytworcza, handlowa, budowlana, uslugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacje zasobow naturalnych, wykonywana w sposob zorganizowany i ciagly. Jesli garaz wolno stojacy bedacy w posiadaniu przedsiebiorcy moze byc potencjalnie wykorzystywany w tak rozumianej dzialalnosci, np. dla przechowywania w nim samochodow uzywanych dla jej potrzeb czy jako magazyn, podlega opodatkowaniu wedle stawek przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy dla budynkow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza.

Jak potraktowac garaz, ktory jest w posiadaniu przedsiebiorcy i moze byc w tym rozumieniu wykorzystywany na dzialalnosc gospodarcza, ale znajduje sie w podziemiu domu jednorodzinnego uzywanego przez przedsiebiorce na wlasne cele mieszkaniowe?

W takim wypadku nalezy go opodatkowac wedle stawki przewidzianej dla budynkow mieszkalnych, poniewaz taki garaz jest czescia budynku mieszkalnego w rozumieniu prawa budowlanego, chyba ze bylby faktycznie zajety na dzialalnosc gospodarcza. W art. 1a ust. 1 pkt 3 upol z kategorii gruntow, budynkow i budowli zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej wylacza sie znajdujace sie w posiadaniu przedsiebiorcy budynki mieszkalne i grunty zwiazane z tymi budynkami.

Niezabudowany grunt bedacy wlasnoscia przedsiebiorcy jest wedle planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Czy i w takim wypadku nalezy go opodatkowac podatkiem od nieruchomosci wedle stawki przewidzianej dla gruntow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej?

Tak, jesli grunt zostal nabyty w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza. Natomiast jesli przedsiebiorca jest osoba fizyczna, ktora nabyla grunt na wlasne cele mieszkaniowe, to obciaza go stawka jak dla gruntow pozostalych.

Osoba fizyczna nie bedaca przedsiebiorca, nie prowadzaca dzialalnosci gospodarczej, kupila dom skladajacy sie z 4 mieszkan. Remontuje te mieszkania, by potem je sprzedac. Czy przez czas remontu do momentu sprzedazy mieszkan od tego budynku i dzialki, na ktorej sie on znajduje, nalezy pobierac podatek od nieruchomosci wedle stawek przewidzianych dla gruntow i budynkow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej?

Nie. Jesli jest to budynek mieszkalny, jesli remont nie ma zwiazku z dzialalnoscia gospodarcza wlasciciela, to nalezy pobierac podatek od nieruchomosci wedle stawki przewidzianej dla budynkow mieszkalnych i ich czesci (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a upol), a od gruntu, na ktorym budynek sie znajduje - wedle stawki dla gruntow pozostalych (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c upol).

Przedsiebiorstwo energetyki cieplnej spolka z o.o. jest wlascicielka kotlowni lokalnej skladajacej sie z budynku, wiaty, drogi dojazdowej itd. W zwiazku z przedluzeniem istniejacej sieci cieplowniczej dalsze uzytkowanie tej kotlowni jest nieoplacalne. Obiekt zostal wylaczony z uzytkowania, zaprzestano dokonywania od niego odpisow amortyzacyjnych. Spolka zamierza przekazac go na wlasnosc jednemu z jej wspolnikow, ktorym jest gmina. Czy w takiej sytuacji spolka ma placic podatek od nieruchomosci za budynek, budowle skladajace sie na kotlownie i grunt, na ktorym obiekty te sie znajduja?

Tak. Podatek ten jest podatkiem majatkowym. Nie ma znaczenia, czy przedmioty nim objete przynosza dochod czy nie. Jesli jest wlasnoscia albo znajduje sie w posiadaniu samoistnym przedsiebiorcy, budynek, budowle i grunt obciaza podatek od nieruchomosci wedle stawek dla budynkow i gruntow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza. Fakt dokonywania lub nie odpisow amortyzacyjnych od tych skladnikow majatkowych nie ma znaczenia. Spolka z o.o. przestanie byc obciazona podatkiem, jesli nieruchomosc nie bedzie juz jej wlasnoscia i stanie sie wlasnoscia wspolnika - gminy. Warto dodac, ze nizsza stawka beda objete przedmioty opodatkowania niewykorzystywane do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jedynie ze wzgledow technicznych.

DECYDUJE SKLASYFIKOWANIE W EWIDENCJI

Jak opodatkowac grunt bedacy wlasnoscia rolnika, ktorego przeznaczenie zmieniono z rolnego na budowlane, ale rolnik nadal uzytkuje go jako grunt orny?

Od 1 stycznia 2003 r. decyduje o tym klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntow i budynkow, a nie sposob faktycznego uzytkowania. Jesli grunt figuruje w tej ewidencji jako - jak mozna sie domyslac - zurbanizowany teren niezabudowany oznaczony symbolem Bp ( 68 ust. 3 pkt 4 rozporzadzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow), nie podlega podatkowi rolnemu, lecz podatkowi od nieruchomosci wedle stawki odnoszacej sie do gruntow pozostalych (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c upol). Jesli jednak osoba, ktora ma w posiadaniu ten grunt, jest przedsiebiorca (fakt, ze ktos jest rolnikiem, nie wylacza prowadzenia przez niego pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej), grunt ten - stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) upol - powinien byc opodatkowany wedle stawki przewidzianej dla gruntow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Rolnik prowadzacy gospodarstwo rolne, wlasciciel zabudowan gospodarczych znajdujacych sie na terenie tego gospodarstwa, kupil od Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa nieruchomosc z przeznaczeniem pod zabudowe. Jak ja opodatkowac?

To zalezy od tego, jak nieruchomosc jest sklasyfikowana w ewidencji gruntow i budynkow. Jezeli jako uzytek rolny, obciaza ja podatek rolny. Jesli sklasyfikowano ja jako grunty niezabudowane i zurbanizowane, np. oznaczone symbolem Bp, podlega podatkowi od nieruchomosci.

Notowala: Izabela Lewandowska

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.