Rozporzadzenie ministra finansow z 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie, zmienione 22 marca 2002 r.

(Dz. U. nr 155 z 29 grudnia 2001 r., poz. 1814 i Dz. U. nr 27 z 26 marca 2002 r., poz. 270)

Pierwotna tresc rozporzadzenia (wydanego na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym) nie zmienila sie. Przypomnijmy w skrocie jego tresc:

1. Okresla sie wykaz towarow wymienionych w zalacznikach nr 1, 3, 5 i 6 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym w ukladzie odpowiadajacym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego, w brzmieniu ustalonym w zalacznikach nr 1-4 do rozporzadzenia.

2. Zmiana Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego po 31 grudnia 2001 r. nie powoduje zmian w wysokosci opodatkowania podatkiem od towarow i uslug.

3 stanowil, ze traci moc rozporzadzenie ministra finansow z 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. nr 111, poz. 1290 z pozn. zm.).

4 zas mowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 stycznia 2002 r.

Zmienila sie natomiast czesciowo tresc zalacznikow nr 1, 2 i 4. Podajemy je w wersji obowiazujacej od 26 marca 2002 r. (data wejscia w zycie nowelizacji). Zmienione fragmenty sa zaznaczone tlustym drukiem.

Zalacznik nr 1

WYKAZ TOWAROW, KTORYCH PRZYWOZ Z ZAGRANICY JEST OBJETY STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 3%
Pozycja
Kod PCN
Wyszczegolnienie
1 0101 Konie zywe, osly, muly i oslomuly
2 0102 Bydlo zywe
3 0103 Trzoda chlewna zywa
4 0104 Owce i kozy zywe
5 0105 Drob domowy zywy - to znaczy ptactwo z gatunkow Gallus domesticus, kaczki, gesi, indyki i perliczki
6 0106 Pozostale zwierzeta zywe
7 0201 Mieso wolowe swieze lub chlodzone
8 0202 Mieso wolowe mrozone
9 0203 Mieso wieprzowe swieze, chlodzone lub mrozone
10 0204 Mieso baranie i kozie - swieze, chlodzone lub mrozone
11 0205 00 Mieso konskie, z oslow, mulow i oslomulow - swieze, chlodzone lub mrozone
12 0206 Jadalne podroby wolowe, wieprzowe, baranie, kozie, konskie, z oslow, mulow i oslomulow - swieze, chlodzone lub mrozone
13 0207 Mieso i jadalne podroby z drobiu objete pozycja 0105, swieze, chlodzone lub mrozone
14 0208 Pozostale mieso i podroby jadalne, swieze, chlodzone lub mrozone
15 0209 00 Tluszcz wieprzowy bez chudego miesa oraz tluszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, swieze, chlodzone, mrozone, solone, w solance, suszone lub wedzone
Mieso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wedzone; jadalne maki i maczki, z miesa i podrobow:
16 0210 19 51 0 - - - - - - Bez kosci
17 0210 19 81 0 - - - - - - Bez kosci
18 0210 99 71 0 - - - - - - Otluszczone watroby gesie i kacze, solone lub w solance
19 0210 99 79 0 - - - - - - Pozostale
20 0210 99 80 0 - - - - - Pozostale
21 0210 99 90 0 - - - Maki i maczki jadalne, z miesa lub podrobow
22 0301 Ryby zywe
23 0302 Ryby swieze lub chlodzone, z wyjatkiem filetow rybnych oraz innego rybiego miesa objetego pozycja 0304
24 0303 Ryby mrozone, z wylaczeniem filetow rybnych oraz innego rybiego miesa objetego pozycja 0304
25 0304 Filety rybne i inne mieso rybie (nawet rozdrobnione), swieze, chlodzone lub mrozone
Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wedzone niezaleznie od tego, czy sa poddane obrobce termicznej podczas lub przed procesem wedzenia; maki, maczki i granulki z ryb, nadajace sie do spozycia przez ludzi:
26 0305 10 00 0 - Maki, maczki i granulki, z ryb, nadajace sie do spozycia przez ludzi
27 * 0305 20 00 0 - Watroby, ikra i mlecze, z ryb, suszone, wedzone, solone lub w solance1
28 * 0305 30 11 0 - - - Z dorsza z gatunku Gadus macrocephalus1
29 * 0305 30 19 0 - - - Pozostale1
30 0305 30 30 0 - - Z lososia z Pacyfiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), z lososia atlantyckiego (Salmo salar) i z glowacicy (Hucho hucho), solonego lub w solance
31 0305 30 50 0 - - Z halibuta mniejszego lub grenlandzkiego (Reinhardtius hippoglossoides) solonego lub w solance
32 * 0305 30 90 0 - - Pozostale1
33 0305 41 00 0 - - Losos z Pacyfiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), losos atlantycki (Salmo salar) i glowacica (Hucho hucho)
34 0305 42 00 0 - - Sledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)
35 0305 49 - - Pozostale
36 * 0305 51 90 0 - - - Suszony, solony1
37 ex* 0305 59 - - Pozostale1 - z wylaczeniem PCN 0305 59 11 0
38 0305 61 00 0 - - Sledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)
39 0305 62 00 0 - - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
40 0305 63 00 0 - - Sardele (Engraulis spp.)
41 0305 69 - - Pozostale
42 0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, zywe, swieze, chlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance; maki, maczki i granulki, ze skorupiakow, nadajace sie do spozycia przez ludzi
43 0307 Mieczaki, nawet w skorupach, zywe, swieze, chlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkregowce inne niz skorupiaki i mieczaki, zywe, swieze, chlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance; maki, maczki i granulki, z wodnych bezkregowcow innych niz skorupiaki, nadajace sie do spozycia przez ludzi
44 0401 Mleko i smietana, niezageszczone ani niezawierajace dodatku cukru ani innego srodka slodzacego
45 0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, swieze, konserwowane albo gotowane
46 0408 Jaja ptasie bez skorupek i zoltka jaj, swieze, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrozone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierajace dodatek cukru albo innego srodka slodzacego
47 0409 00 00 0 Miod naturalny
48 0502 Szczecina i siersc swin lub dzikow; siersc borsuka i inna siersc do wyrobu szczotek i pedzli; odpadki takiej szczeciny lub siersci
49 0503 00 00 0 Wlosie konskie i odpadki z niego, nawet w postaci warstwy, nawet na nosniku
50 0504 00 00 Jelita, pecherze i zoladki zwierzat (z wyjatkiem rybich), cale lub w kawalkach, swieze, chlodzone, mrozone, solone, w solance, suszone lub wedzone
51 0505 Skory i pozostale czesci ptakow z ich piorami lub puchem, piora i czesci pior (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niz oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z pior lub czesci pior
52 0506 Kosci i rdzenie rogow, nieobrobione, odtluszczone, wstepnie przygotowane (ale nieprzyciete dla nadania ksztaltu), poddane dzialaniu kwasu lub odzelatynowane; proszek i odpadki tych produktow
53 0507 Kosc sloniowa, skorupy zolwiowe, fiszbiny i fredzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstepnie przygotowane, ale nieprzyciete dla nadania ksztaltu; proszek i odpadki tych produktow
54 0508 00 00 0 Koral i podobne materialy, nieobrobione lub wstepnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mieczakow, skorupiakow lub szkarlupni i kosci sepii, nieobrobione lub wstepnie przygotowane, ale nieprzyciete dla nadania ksztaltu, proszek i ich odpadki
55 0509 00 Gabki naturalne pochodzenia zwierzecego
56 0510 00 00 0 Ambra szara, stroj bobrowy, cybet i pizmo; kantarydyna, zolc nawet suszona; gruczoly i inne produkty zwierzece uzywane do przygotowania produktow farmaceutycznych, swieze, chlodzone, mrozone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane
57 0511 Produkty pochodzenia zwierzecego, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone; martwe zwierzeta objete dzialami 1 lub 3, nienadajace sie do spozycia przez ludzi
58 0601 Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, lodygi podziemne i klacza w stanie uspienia roslin, wegetacji lub kwitnienia; rosliny cykorii i jej korzenie inne niz objete pozycja 1212
59 0602 Pozostale rosliny zywe (lacznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia
60 0603 Kwiaty ciete i paki kwiatowe gatunkow odpowiednich na bukiety lub do celow zdobniczych, swieze, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposob przygotowane
61 0604 Liscie, galezie i pozostale czesci roslin, bez kwiatow lub paczkow kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celow zdobniczych, swieze, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposob przygotowane
62 0701 Ziemniaki, swieze lub chlodzone
63 0702 00 00 Pomidory, swieze lub chlodzone
64 0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostale warzywa cebulowe swieze lub chlodzone
65 0704 Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta wloska i podobne jadalne warzywa kapustne, swieze lub chlodzone
66 0705 Salata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), swieze lub chlodzone
67 0706 Marchew, rzepa, buraki salatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, swieze lub chlodzone
68 0707 00 Ogorki i korniszony, swieze lub chlodzone
69 0708 Warzywa straczkowe, nawet luskane, swieze lub chlodzone
70 ex 0709 Pozostale warzywa swieze lub chlodzone - z wylaczeniem PCN 0709 52 00 0, 0709 60 91 0, 0709 60 95 0, 0709 60 99 0 i 0709 90 39 0
71 0711 20 - Oliwki
72 ex 0713 Suszone warzywa straczkowe, luskane, nawet ze skorka albo dzielone - z wylaczeniem PCN 0713 20 00 0
Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o duzej zawartosci skrobi:
73 0714 90 90 0 - - Pozostale
Pozostale orzechy, swieze lub suszone, nawet luskane lub obrane:
74 0802 21 00 0 - - W lupinie
75 0802 22 00 0 - - Bez lupiny
76 0802 31 00 0 - - W lupinie
77 0802 32 00 0 - - Bez lupiny
Winogrona:
78 0806 10 - Swieze
79 ex 0807 Melony (wlacznie z arbuzami) i papaje, swieze - z wylaczeniem PCN 0807 20 00 0
80 0808 Jablka, gruszki i pigwy, swieze
81 0809 Morele, wisnie, brzoskwinie (wlacznie z nektarynami), sliwki i owoce tarniny, swieze
82 ex 0810 Pozostale owoce, swieze - z wylaczeniem PCN 0810 50 00 0
Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
83 * 0904 11 00 0 - - Nierozgniatany ani niemielony2
84 * 0904 20 30 0 - - - Pozostale2
85 * 0908 10 00 0 - Galka muszkatolowa3
86 * 0909 Nasiona anyzku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jalowca4
87 0910 99 10 0 - - - Nasiona kozieradki
88 1001 Pszenica i mieszanka zyta z pszenica (meslin)
89 1002 00 00 0 Zyto
90 1003 00 Jeczmien
91 1004 00 00 0 Owies
92 1005 Kukurydza (ziarna)
93 1006 10 - Ryz nieluskany
94 1007 00 Ziarno sorgo
95 1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostale zboza
96 1201 00 Nasiona soi, nawet lamane
97 1203 00 00 0 Kopra
98 1204 00 Nasiona lnu, nawet lamane
99 1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet lamane
100 1206 00 Nasiona slonecznika, nawet lamane
101 ex 1207 Pozostale nasiona i owoce oleiste, nawet lamane - z wylaczeniem PCN 1207 99 98 1
Maka i maczka, z nasion lub owocow oleistych, inne niz z gorczycy:
102 1208 10 00 0 - Z soi
103 1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu
104 1210 10 00 0 - Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek
105 ex 1211 Rosliny i ich czesci (wlacznie z nasionami i owocami) uzywane glownie w perfumerii, farmacji lub uzywane do celow owadobojczych lub podobnych, swieze lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane - z wylaczeniem PCN 1211 90 98 0
Burak cukrowy i trzcina cukrowa, swieze, chlodzone, mrozone lub suszone, nawet mielone; pestki i jadra owocow oraz pozostale produkty roslinne (wlacznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) uzywane glownie do spozycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewlaczone:
106 1212 91 - - Burak cukrowy
107 1212 99 - - Pozostale
108 1213 00 00 0 Sloma i plewy zboz, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
109 1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, lubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane
110 1301 Szelak; gumy naturalne, zywice, gumozywice i oleozywice (na przyklad balsamy)
Soki i ekstrakty roslinne:
111 1302 19 91 0 - - - - Lecznicze
112 1302 19 98 9 - - - - - Pozostale
113 1402 00 00 0 Materialy roslinne uzywane glownie do wyscielania lub wypychania (na przyklad kapok, wlosie roslinne, trawa morska), nawet w postaci warstwy, nawet z materialem podkladowym
114 * 1403 00 00 0 Materialy roslinne uzywane glownie do produkcji szczotek lub miotel (na przyklad sorgo, piassawa, perz i korzen ryzowy), rowniez w klebkach lub wiazkach5
115 ex 1404 Produkty roslinne gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone - z wylaczeniem PCN 1404 20 00 0
116 1501 00 Tluszcz wieprzowy (wlacznie ze smalcem) i tluszcz z drobiu, inne niz tluszcze objete pozycjami 0209 lub 1503
117 1502 00 Tluszcze wolowe, owcze lub kozie, inne niz tluszcze objete pozycja 1503
Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej lojowy, nieemulgowane lub niezmieszane lub nieprzygotowane inaczej:
118 1503 00 11 0 - - Do zastosowan przemyslowych
119 1503 00 30 0 - Olej lojowy do zastosowan przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
Tluszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssakow morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
120 1504 10 - Oleje z watrob rybich i ich frakcje
121 1504 20 - Tluszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niz oleje z watrob rybich
122 * 1504 30 10 0 - - Frakcje stale6
123 1504 30 90 0 - - Pozostale
124 1506 00 00 0 Pozostale tluszcze i oleje zwierzece oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
125 1516 10 - Tluszcze i oleje zwierzece i ich frakcje
Wosk pszczeli i pozostale woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:
126 1521 90 91 0 - - - Surowe
127 1521 90 99 0 - - - Pozostale
Roslinne materialy i odpady roslinne, pozostalosci roslinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, uzywane do karmienia zwierzat, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
128 2308 00 90 0 - Pozostale
Produkty uzywane do karmienia zwierzat:
129 2309 90 10 0 - - Roztwory z ryb lub ssakow morskich
130 2401 10 - Tyton nieodzylowany
Albumina jaja:
131 3502 11 90 0 - - - Pozostala
132 3502 19 90 0 - - - Pozostala
Rury, przewody i weze oraz ich wyposazenie (np. zlacza, kolanka, kolnierze) z tworzyw sztucznych:
133 3917 10 10 0 - - Z utwardzonych bialek
134 4001 10 00 0 - Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstepnie wulkanizowany
135 4001 30 00 0 - Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne zywice naturalne
136 4102 Surowe skory owcze lub jagniece (swieze lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), nawet z welna lub dwojone, oprocz wylaczonych uwaga 1(c) do niniejszego dzialu
Pozostale surowe skory i skorki (swieze lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), nawet odwloszone lub dwojone, oprocz wylaczonych uwaga 1(b) lub (c) do niniejszego dzialu:
136a 4103 30 00 0 - Ze swin
137 4103 90 00 0 - Pozostale
138 ex 4301 Surowe skory futerkowe (wlacznie z lbami, ogonami, lapami i innymi czesciami lub kawalkami nadajacymi sie do wykorzystania w kusnierstwie) z wyjatkiem skor i skorek objetych pozycjami 4101, 4102 lub 4103 - z wylaczeniem PCN 4301 90 00 0
139 * 4404 Obrecze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, zerdzie, paliki, kolki, o zaostrzonym koncu, ale nieprzetarte wzdluznie; drewno obrobione, ale nietoczone, wygiete lub w inny sposob obrobione, nadajace sie do wyrobu lasek, parasoli, rekojesci do narzedzi itp.; wiory itp.7
140 4501 10 00 0 - Korek naturalny, surowy lub wstepnie obrobiony
141 5001 00 00 0 Kokony jedwabnikow nadajace sie do motania
142 5101 11 00 - - Welna strzyzona
Cienka siersc zwierzeca, z wyjatkiem zgrzebnej lub czesanej:
143 5102 19 10 0 - - - Z krolika angorskiego
144 5102 19 40 0 - - - Z wielblada, jaka, koz angorskich, tybetanskich, kaszmirskich lub podobnych
145 5301 10 00 0 - Len surowy lub roszony
146 5301 30 10 0 - - Pakuly
147 5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzedzione; odpady i pakuly konopi siewnych (wlacznie z odpadami przedz i szarpanka rozwlokniona)
148 5303 Juta i pozostale lykowe wlokna (z wylaczeniem lnu, konopii i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzedzione; pakuly i odpady z nich (wlacznie z odpadami przedz i szarpanka rozwlokniona)
149 5304 Sizal i pozostale wlokna z rodzaju "Agave", surowe lub przerobione, ale nieprzedzione; pakuly i odpady z nich (wlacznie z odpadami przedz i szarpanka rozwlokniona)
150 5305 Wlokno kokosowe, manila (konopie manilskie lub "Musa textilis Nee"), ramia i roslinne wlokna gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone, surowe lub przerobione, ale nieprzedzione; pakuly, wyczeski i odpady tych wlokien (wlacznie z odpadami przedz i szarpanka rozwlokniona)
151 * 9603 10 00 0 - Miotly i szczotki wykonane ze zwiazanych razem galezi lub innych materialow pochodzenia roslinnego, nawet z uchwytami8

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, ze dana pozycja dotyczy tylko towaru okreslonego nazwa w kolumnie Wyszczegolnienie

Objasnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dotyczy tylko ryb solonych lub w solance

2 do przemyslowej produkcji olejkow eterycznych lub rezinoidow

3 nierozgniatana ani niemielona, do przemyslowej produkcji olejkow eterycznych lub rezinoidow

4 nie dotyczy rozgniatanych lub mielonych

5 nie dotyczy chrustu brzozowego miotlarskiego i hutniczego

6 nie dotyczy tranu wielorybiego i oleju olbrotowego

7 dotyczy tylko obreczy drewnianych

8 dotyczy tylko miotel

Zalacznik nr 2

WYKAZ TOWAROW, KTORYCH PRZYWOZ Z ZAGRANICY JEST OBJETY STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 7%
Pozycja
Kod PCN
Wyszczegolnienie
1 ex 0210 Mieso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wedzone; jadalne maki i maczki, z miesa i podrobow - z wylaczeniem PCN 0210 19 51 0, 0210 19 81 0, 0210 99 71 0, 0210 99 79 0, 0210 99 80 0 i 0210 99 90 0
2 0402 Mleko i smietana, zageszczone lub zawierajace dodatek cukru lub innego srodka slodzacego
3 0403 Maslanka, mleko zsiadle i smietana kwasna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i smietana, nawet zageszczone lub zawierajace dodatek cukru albo innego srodka slodzacego lub aromatycznego, lub zawierajace dodatek owocow, orzechow lub kakao
4 0404 Serwatka, nawet zageszczona, lub zawierajaca dodatek cukru albo innego srodka slodzacego; produkty skladajace sie ze skladnikow naturalnego mleka nawet zawierajace dodatek cukru albo innego srodka slodzacego, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone
5 0405 Maslo i inne tluszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
6 0406 Sery i twarogi
7 0410 00 00 0 Jadalne produkty pochodzenia zwierzecego, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone
Pozostale warzywa swieze lub chlodzone:
8 0709 52 00 0 - - Trufle
9 0709 60 91 0 - - - Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwnikow oleozywicznych Capsicum
10 0709 60 99 0 - - - Pozostale
11 0709 90 39 0 - - - Pozostale
12 0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrozone
13 ex 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przyklad w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujacych), ale nienadajace sie w tym stanie do bezposredniego spozycia - z wylaczeniem PCN 0711 20 10 0 i 0711 20 90 0
14 0712 Warzywa suszone, cale, ciete w kawalki, w plasterkach, lamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone
15 0713 20 00 0 - Cieciorka (ciecierzyca)
Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, slodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o duzej zawartosci skrobi i inuliny, swieze, chlodzone, mrozone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzen sagowca:
16 0714 10 10 0 - - Granulki z maki lub maczki
17 0714 10 99 0 - - - Pozostaly
18 0714 20 90 0 - - Pozostale
19 0714 90 19 0 - - - Pozostale
Orzechy kokosowe:
20 0801 11 00 0 - - Wysuszone
Banany wlacznie z plantanami:
21 0803 00 90 0 - Suszone
Figi:
22 0804 20 90 0 - - Suszone
23 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrozone, nawet zawierajace dodatek cukru lub innego srodka slodzacego
24 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przyklad gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujacych), ale nienadajace sie w tym stanie do bezposredniego spozycia
25 0813 Owoce suszone, inne niz objete pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechow lub suszonych owocow objetych niniejszym dzialem
26 0814 00 00 0 Skorki owocow cytrusowych i melonow (wlacznie z arbuzami), swieze, mrozone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujacych
27 ex 1006 Ryz - z wylaczeniem PCN 1006 10 10 0, 1006 10 21 0, 1006 10 23 0, 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 92 0, 1006 10 94 0, 1006 10 96 0 i 1006 10 98 0
28 1101 00 Maka pszenna i zytnio-pszenna
29 1102 Maka ze zboz innych niz pszenica i mieszanka zyta z pszenica
30 1103 Kasze, maczki i granulki, zbozowe
31 ex 1104 Ziarna zboz obrobione w inny sposob (na przyklad luszczone, miazdzone, platkowane, perelkowane, srutowane lub krojone) z wyjatkiem ryzu objetego pozycja 1006; zarodki zboz cale, miazdzone, platkowane lub mielone - z wylaczeniem PCN 1104 22 98 0, 1104 23 99 0 i 1104 29 09 0
32 1105 Maka, maczka, proszek, platki i granulki, ziemniaczane
33 1106 Maka, maczka i proszek, z suszonych roslin straczkowych objetych pozycja 0713, z sago, korzeni lub bulw objetych pozycja 0714 lub produktow objetych dzialem 8
34 1108 Skrobie; inulina
35 1109 00 00 0 Gluten pszenny, nawet suszony
36 ex 1208 Maka i maczka, z nasion lub owocow oleistych, inne niz z gorczycy - z wylaczeniem PCN 1208 10 00 0
Rosliny i ich czesci (wlacznie z nasionami i owocami) uzywane glownie w perfumerii, farmacji lub uzywane do celow owadobojczych lub podobnych, swieze lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:
37 1211 90 98 0 - - Pozostale
38 1212 30 00 0 - Pestki i jadra pestek moreli, brzoskwin (takze nektarynek) i sliwek
Soki i ekstrakty roslinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostale sluzy i zageszczacze, nawet modyfikowane, pochodzace z produktow roslinnych:
39 1302 11 00 0 - - Opium
40 1302 20 - Substancje pektynowe, pektyniany i pektany
41 1302 31 00 0 - - Agar-agar
42 1302 32 - - Sluzy i zageszczacze, nawet modyfikowane, pochodzace z chleba swietojanskiego, nasion chleba swietojanskiego lub z nasion rosliny guar
43 1302 39 00 0 - - Pozostale
44 ex 1505 00 Tluszcz z welny oraz substancje tluszczowe otrzymane z niego (wlacznie z lanolina) - z wylaczeniem PCN 1505 00 10 0
45 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1507 90 10 0
46 ex 1508 Olej z orzeszkow ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1508 10 10 0 i 1508 90 10 0
47 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
48 1510 00 Pozostale oleje i ich frakcje, otrzymywane wylacznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, wlacznie z mieszaninami tych olejow lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objetymi pozycja 1509
49 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie - z wylaczeniem PCN 1511 10 10 0 i 1511 90 91 0
50 ex 1512 Olej slonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawelniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1512 11 10 0, 1512 19 10 0, 1512 19 99 1, 1512 19 99 9, 1512 21 10 0 i 1512 29 10 0
51 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1513 11 10 0, 1513 19 30 0, 1513 21 11 0, 1513 21 19 0 i 1513 29 30 0
52 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1514 11 10 0, 1514 19 10 0, 1514 91 10 0 i 1514 99 10 0
53 ex 1515 Pozostale ciekle tluszcze i oleje roslinne (wlacznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - z wylaczeniem PCN 1515 19 10 0, 1515 21 10 0, 1515 29 10 0, 1515 30 10 0, 1515 50 11 0, 1515 50 91 0, 1515 90 21 0, 1515 90 31 0, 1515 90 40 0 i 1515 90 60 0
54 ex 1516 Tluszcze i oleje zwierzece lub roslinne i ich frakcje, czesciowo lub calkowicie uwodornione, estryfikowane wewnetrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - z wylaczeniem PCN 1516 10 10 0 i 1516 10 90 0
55 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tluszczow lub olejow zwierzecych, lub roslinnych, lub z frakcji roznych tluszczow, lub olejow z niniejszego dzialu, inne niz jadalne tluszcze lub oleje lub ich frakcje objete pozycja 1516
56 ex 1518 00 Tluszcze i oleje zwierzece lub roslinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w prozni lub w gazie obojetnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wylaczeniem objetych pozycja 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tluszczow lub olejow zwierzecych lub roslinnych albo z frakcji roznych tluszczow lub olejow z niniejszego dzialu, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone - z wylaczeniem PCN 1518 00 31 0 i 1518 00 39 0
57 1520 00 00 0 Gliceryna surowa, wody glicerynowe i lugi glicerynowe
58 ex 1522 00 Degras; pozostalosci powstale przy obrobce substancji tluszczowych oraz woskow zwierzecych lub roslinnych - z wylaczeniem PCN 1522 00 10 0
59 1601 00 Kielbasy i podobne produkty z miesa, podrobow lub krwi; przetwory zywnosciowe oparte o te produkty
60 ex 1602 Pozostale przetworzone lub konserwowane mieso, podroby lub krew - z wylaczeniem PCN 1602 32 11 0, 1602 32 19 0, 1602 32 30 0, 1602 32 90 0 i 1602 90 41 0
61 1603 00 Ekstrakty i soki z miesa, ryb lub skorupiakow, mieczakow lub pozostalych bezkregowcow wodnych
62 1604 Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
63 1605 Skorupiaki, mieczaki i pozostale bezkregowce wodne, przetworzone lub konserwowane
64 ex 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stalej - z wylaczeniem PCN 1701 91 00 0
65 1702 Pozostale cukry lacznie z chemicznie czystymi laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stalej; syropy cukrowe niezawierajace dodatku srodkow aromatyzujacych lub barwiacych; sztuczny miod nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel
66 1703 Melasy powstale z ekstrakcji lub rafinacji cukru
67 1704 90 55 0 - - - Pastylki od bolu gardla i dropsy od kaszlu
68 1802 00 00 0 Kakaowe luski, lupiny, oslonki i inne odpady z kakao
Czekolada i inne przetwory spozywcze zawierajace kakao:
69 1806 90 70 0 - - Przetwory zawierajace kakao do przyrzadzania napojow
70 1806 90 90 0 - - Pozostale
71 1901 10 00 0 - Przetwory dla niemowlat przygotowane do sprzedazy detalicznej
72 1901 20 00 0 - Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobow piekarniczych objetych pozycja 1905
73 ex 1902 Makarony, rowniez gotowane lub nadziewane (miesem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany - z wylaczeniem PCN 1902 30 10 0 i 1902 40 10 0
74 1903 00 00 0 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci platkow, ziaren, perelek, odsiewu lub w podobnych postaciach
75 ex 1904 Przetwory spozywcze otrzymane przez specznianie lub prazenie zboz lub produktow zbozowych (na przyklad platki kukurydziane); zboza (inne niz kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci platkow, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjatkiem maki, kasz i maczki), wstepnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione, ani niewlaczone - z wylaczeniem PCN 1904 20 91 0, 1904 20 95 0 i 1904 20 99 0
76 1905 10 00 0 - Chleb chrupki
77 1905 90 10 0 - - Mace
78 1905 90 20 0 - - Oplatki sakralne, puste kapsulki stosowane do celow farmaceutycznych, wafle wytlaczane, papier ryzowy i podobne produkty
79 1905 90 30 0 - - - Chleb, bulki, niezawierajace dodatku miodu, jajek, sera lub owocow, a zawierajace w suchej masie nie wiecej niz 5% cukru i nie wiecej niz 5% tluszczu
80 2001 Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne czesci roslin, przetworzone lub zakonserwowane za pomoca octu lub kwasu octowego
81 2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niz za pomoca octu lub kwasu octowego
82 ex 2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niz za pomoca octu lub kwasu octowego - z wylaczeniem PCN 2003 10 30 0
83 2004 Pozostale warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niz za pomoca octu lub kwasu octowego, mrozone, inne niz produkty objete pozycja 2006
84 2005 Pozostale warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niz za pomoca octu lub kwasu octowego, niemrozone, inne niz produkty objete pozycja 2006
85 2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skorki z owocow i inne czesci roslin, zakonserwowane cukrem (odsaczone, lukrowane lub kandyzowane)
86 2007 Dzemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierajace dodatek cukru lub innej substancji slodzacej
Owoce, orzechy i inne jadalne czesci roslin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierajace dodatek cukru lub innej substancji slodzacej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
87 2008 11 10 0 - - - Maslo orzechowe
88 2008 19 - - Pozostale, wlaczajac mieszanki
89 ex 2008 20 - Ananasy - z wylaczeniem PCN 2008 20 11 0, 2008 20 19 0, 2008 20 31 0 i 2008 20 39 0
90 ex 2008 30 - Owoce cytrusowe - z wylaczeniem PCN 2008 30 11 0, 2008 30 19 0, 2008 30 31 0 i 2008 30 39 0
91 ex 2008 40 - Gruszki - z wylaczeniem PCN 2008 40 11 0, 2008 40 19 0, 2008 40 21 0, 2008 40 29 0, 2008 40 31 0 i 2008 40 39 0
92 ex 2008 50 - Morele - z wylaczeniem PCN 2008 50 11 0, 2008 50 19 0, 2008 50 31 0, 2008 50 39 0, 2008 50 51 0 i 2008 50 59 0
93 ex 2008 60 - Wisnie i czeresnie - z wylaczeniem PCN 2008 60 11 0, 2008 60 19 0, 2008 60 31 0 i 2008 60 39 0
94 ex 2008 70 - Brzoskwinie, wlaczajac nektarynki - z wylaczeniem PCN 2008 70 11 0, 2008 70 19 0, 2008 70 31 0, 2008 70 39 0, 2008 70 51 0 i 2008 70 59 0
95 ex 2008 80 - Truskawki i poziomki - z wylaczeniem PCN 2008 80 11 0, 2008 80 19 0, 2008 80 31 0 i 2008 80 39 0
96 2008 91 00 0 - - Rdzenie palmowe
97 ex 2008 92 - - Mieszanki - z wylaczeniem PCN 2008 92 12 0, 2008 92 14 0, 2008 92 16 0, 2008 92 18 0, 2008 92 32 0, 2008 92 34 0, 2008 92 36 0 i 2008 92 38 0
98 ex 2008 99 - - Pozostale - z wylaczeniem PCN 2008 99 11 0, 2008 99 19 0, 2008 99 21 0, 2008 99 23 0, 2008 99 25 0, 2008 99 26 0, 2008 99 28 0, 2008 99 32 0, 2008 99 33 0, 2008 99 34 0, 2008 99 36 0, 2008 99 37 0, 2008 99 38 0 i 2008 99 40 0
99 2009 Soki owocowe (wlaczajac moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierajace dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji slodzacej
100 ex 2103 Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; maka i maczka z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wylaczeniem PCN 2103 30 90 0 i 2103 90 30 0
101 2104 Zupy i buliony i przetwory z nich; zlozone przetwory spozywcze homogenizowane
102 2105 00 Lody smietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierajace kakao
Przetwory spozywcze gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
103 2106 10 - Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe
104 ex 2106 90 - Pozostale - z wylaczeniem PCN 2106 90 20 0, 2106 90 92 0 i 2106 90 98 0
105 * 2106 90 92 0 - - - Niezawierajace tluszczow mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierajace w masie mniej niz 1,5% tluszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi1
106 * 2106 90 98 0 - - - Pozostale1
Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierajace dodatku cukru ani innej substancji slodzacej ani aromatyzujacej; lod i snieg:
107 * 2201 90 00 0 - Pozostale2
108 2301 Maki, maczki i granulki z miesa i podrobow, ryb lub skorupiakow, mieczakow lub innych bezkregowcow wodnych, nienadajace sie do spozycia przez ludzi; skwarki
109 2302 Otreby, sruta i inne pozostalosci odsiewu, przemialu lub innej obrobki zboz i roslin straczkowych, rowniez granulowane
Pozostalosci z produkcji skrobi i podobne pozostalosci, wyslodki buraczane, wytloczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostalosci i odpady browarnicze i gorzelniane, rowniez w postaci granulek:
110 2303 10 - Pozostalosci z produkcji bialka i podobne pozostalosci
111 2303 20 - Wyslodki buraczane, wytloczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru
112 * 2303 30 00 0 - Pozostalosci i odpady browarnicze i gorzelniane3
113 2304 00 00 0 Makuchy i inne pozostalosci stale, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostale z ekstrakcji oleju sojowego
114 2305 00 00 0 Makuchy i inne pozostalosci stale, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostale z ekstrakcji oleju z orzeszkow ziemnych
115 2306 Makuchy i inne pozostalosci stale, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostale z ekstrakcji tluszczow lub olejow roslinnych, inne niz objete pozycjami 2304 lub 2305
116 ex 2308 00 Roslinne materialy i odpady roslinne, pozostalosci roslinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, uzywane do karmienia zwierzat, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone - z wylaczeniem PCN 2308 00 90 0
117 ex 2309 Produkty uzywane do karmienia zwierzat - z wylaczeniem PCN 2309 90 10 0
118 * 2509 00 00 0 Kreda4
119 2510 Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa
120 * 2518 10 00 0 - Dolomit, niekalcynowany lub niespiekany5
121 2621 Pozostaly zuzel i popiol, takze popiol z wodorostow morskich (brunatnic); popiol i pozostalosci spopielenia odpadow komunalnych
122 2703 00 00 0 Torf (wlacznie z odpadkami torfowymi), nawet scalony
123 2804 40 00 0 - Tlen
124 2811 29 10 0 - - - Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek arsenu
125 2811 29 30 0 - - - Tlenki azotu
126 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
127 2818 30 00 0 - Wodorotlenek glinu
Chlorki:
128 2827 10 00 0 - Chlorek amonu
129 2827 20 00 0 - Chlorek wapnia
130 2827 31 00 0 - - Magnezu
131 2827 32 00 0 - - Glinu
132 2828 10 00 0 - Techniczny podchloryn wapnia i inne podchloryny wapnia
Siarczany:
133 2833 11 00 0 - - Siarczan disodowy
134 2833 25 00 0 - - Miedzi
135 2833 29 30 0 - - - Kobaltu; tytanu
136 2833 29 50 0 - - - Zelaza
137 2833 29 90 0 - - - Pozostale
Azotan:
138 * 2834 29 80 0 - - - Pozostale6
Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezidentyfikowane chemicznie:
139 2835 25 10 0 - - - Z zawartoscia fluoru w masie mniejsza niz 0,005% w suchym bezwodnym produkcie
140 2835 25 90 0 - - - Z zawartoscia fluoru w masie 0,005% lub wiecej, ale mniej niz 0,2% w suchym bezwodnym produkcie
141 2835 26 10 0 - - - Z zawartoscia fluoru w masie mniejsza niz 0,005% w suchym bezwodnym produkcie
142 2835 26 90 0 - - - Z zawartoscia fluoru w masie 0,005% lub wiecej w suchym bezwodnym produkcie
143 2835 29 10 0 - - - Triamonu
144 2835 29 90 0 - - - Pozostale
Weglany; nadtlenoweglany (nadweglany); techniczny weglan amonu zawierajacy karbaminian amonu:
145 2836 10 00 0 - Techniczny weglan amonu i inne weglany amonowe
146 2836 30 00 0 - Wodoroweglan sodu (bikarbonat)
147 2836 50 00 0 - Weglan wapnia
148 2836 91 00 0 - - Weglany litu
149 2836 99 18 0 - - - - Pozostale
150 2837 20 00 0 - Cyjanki zlozone
151 2838 00 00 0 Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany
152 2841 61 00 0 - - Nadmanganian potasu
153 2843 21 00 0 - - Azotan srebra
154 2851 00 10 0 - Woda destylowana i woda do pomiarow przewodnosci oraz woda o podobnej czystosci
Weglowodory alifatyczne nasycone:
155 2901 10 90 0 - - Do innych celow
Fluorowcowane pochodne weglowodorow:
156 2903 29 00 0 - - Pozostale
157 2903 30 35 0 - - - Dibromometan
158 2903 30 36 0 - - - Pozostale
159 ex 2903 49 - - Pozostale - z wylaczeniem PCN 2903 49 10 0
160 2903 59 - - Pozostale
161 2903 61 00 0 - - Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen
162 2903 62 00 0 - - Heksachlorobenzen i DDT (1,1,1,-trichloro-2,2-bis/p-chlorofenylo/etan)
Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne weglowodorow, takze fluorowcowane:
163 2904 90 40 0 - - Trichloronitrometan (chloropikryna)
164 2904 90 85 0 - - Pozostale
Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
165 2905 32 00 0 - - Glikol propylenowy (propanodiol-1,2)
166 2905 59 91 0 - - - - 2,2-Bis (bromometylo)propanodiol
167 2905 59 99 0 - - - - Pozostale
Fenole; fenoloalkohole:
168 2907 11 00 0 - - Fenol (hydroksybenzen) i jego sole
169 2907 12 00 0 - - Krezole i ich sole
170 2907 14 00 0 - - Ksylenole i ich sole
171 2907 15 10 0 - - - 1-Naftol
172 2907 15 90 0 - - - Pozostale
173 * 2907 19 00 0 - - Pozostale7
Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:
174 * 2908 10 00 0 - Pochodne zawierajace tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole8
175 2908 20 00 0 - Pochodne zawierajace tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry
176 2908 90 00 0 - Pozostale
Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
177 2909 11 00 0 - - Eter dietylu (eter etylowy)
178 2909 19 00 0 - - Pozostale
179 2909 30 90 0 - - Pozostale
180 ex 2912 Aldehydy, nawet z inna tlenowa grupa funkcyjna; cykliczne polimery aldehydow; paraformaldehyd - z wylaczeniem PCN 2912 30 00 0, 2912 41 00 0, 2912 42 00 0, 2912 49 00 0, 2912 50 00 0 i 2912 60 00 0
Ketony i chinony, nawet z inna tlenowa grupa funkcyjna oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
181 2914 19 - - Pozostale
182 2914 29 00 0 - - Pozostale
183 2914 40 90 0 - - Pozostale
184 2914 70 90 0 - - Pozostale
Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
185 2916 15 00 0 - - Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry
186 2916 19 40 0 - - - Kwas krotonowy
187 2916 19 80 0 - - - Pozostale
188 2916 31 00 0 - - Kwas benzoesowy, jego sole i estry
189 2916 39 00 0 - - Pozostale
190 2917 11 00 0 - - Kwas szczawiowy, jego sole i estry
Kwasy karboksylowe z dodatkowa tlenowa grupa funkcyjna oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
191 2918 11 00 0 - - Kwas mlekowy, jego sole i estry
192 2918 15 00 0 - - Sole i estry kwasu cytrynowego
193 2918 16 00 0 - - Kwas glukonowy, jego sole i estry
194 2918 21 00 0 - - Kwas salicylowy i jego sole
195 2918 22 00 0 - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry
196 2918 23 - - Pozostale estry kwasu salicylowego i ich sole
197 2918 90 - Pozostale
198 2919 00 Estry fosforowe i ich sole, wlacznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
199 ex 2920 Estry pozostalych nieorganicznych kwasow niemetali (wylaczajac estry halogenkow wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne - z wylaczeniem PCN 2920 90 10 0, 2920 90 20 0 i 2920 90 30 0
Zwiazki z aminowa grupa funkcyjna:
200 2921 11 - - Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole
201 2921 19 40 0 - - - 1,1,3,3-Tetrametylobutyloamina
202 2921 19 80 0 - - - Pozostale
203 2921 29 00 0 - - Pozostale
204 2921 30 91 0 - - Cykloheks-1,3-ylenodiamina (1,3-diaminocykloheksan)
205 2921 30 99 0 - - Pozostale
Zwiazki aminowe z tlenowa grupa funkcyjna:
206 2922 41 00 0 - - Lizyna i jej estry; ich sole
207 2922 42 00 0 - - Kwas glutaminowy i jego sole
208 2922 43 00 0 - - Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole
209 2922 49 - - Pozostale
210 2922 50 00 0 - Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne zwiazki aminowe z tlenowa grupa funkcyjna
211 2923 20 00 0 - Lecytyny i inne fosfoaminolipidy
212 2924 11 00 0 - - Meprobamat (INN)
213 2924 19 00 0 - - Pozostale
214 2924 29 10 0 - - - Lidokaina (INN)
215 2924 29 30 0 - - - Paracetamol (INN)
216 2925 20 00 0 - Iminy i ich pochodne; ich sole
217 2928 00 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy
218 ex 2930 Organiczne zwiazki siarki - z wylaczeniem PCN 2930 10 00 0, 2930 30 00 0, 2930 90 12 0, 2930 90 14 0 i 2930 90 16 0
Zwiazki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:
219 2932 19 00 0 - - Pozostale
220 2932 21 00 0 - - Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny
221 ex 2933 Zwiazki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu - z wylaczeniem PCN 2933 21 00 0, 2933 29 90 0, 2933 31 00 0, 2933 39 20 0, 2933 39 25 0, 2933 39 35 0, 2933 39 40 0, 2933 39 45 0, 2933 39 50 0, 2933 39 55 0, 2933 39 99 0, 2933 49 30 0, 2933 59 10 0, 2933 61 00 0, 2933 69 10 0, 2933 69 20 0, 2933 69 30 0, 2933 69 80 0, 2933 71 00 0 i 2933 79 00 0
Kwasy nukleinowe i ich sole; nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostale zwiazki heterocykliczne:
222 2934 30 - Zwiazki zawierajace w strukturze fenotiazynowy uklad pierscieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej
223 2934 99 10 0 - - - Chlorprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany
224 2934 99 20 0 - - - Furazolidon (INN)
225 * 2934 99 90 0 - - Pozostale9
226 2935 00 Sulfonamidy
227 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (wlacznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne uzywane glownie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku
228 2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, wlacznie z polipeptydami o zmodyfikowanym lancuchu, uzywane glownie jako hormony
229 2938 Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne
230 ex 2939 Alkaloidy roslinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne - z wylaczeniem PCN 2939 63 00 0 i 2939 69 00 0
231 2941 Antybiotyki
232 3001 Gruczoly i pozostale narzady do celow organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i niesproszkowane; ekstrakty z gruczolow lub pozostalych narzadow lub ich wydzielin do celow organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostale substancje ludzkie i zwierzece preparowane, do celow terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone
233 3002 Krew ludzka; krew zwierzeca preparowana dla celow terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostale frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, takze otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmow (poza drozdzami) oraz produkty podobne
234 3003 Leki (z wylaczeniem produktow objetych pozycjami 3002, 3005 lub 3006) zlozone z dwoch lub wiecej skladnikow, ktore zmieszano dla celow terapeutycznych lub profilaktycznych, ale nieprzygotowane w odmierzonych dawkach lub w pojedynczych opakowaniach do sprzedazy detalicznej
235 3004 Leki (z wylaczeniem produktow objetych pozycjami 3002, 3005 lub 3006) skladajace sie z produktow zmieszanych lub niezmieszanych, dla celow terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach (wlacznie z lekami podawanymi przez skore) lub w opakowaniach do sprzedazy detalicznej
236 3005 Wata, gaza, bandaze i podobne artykuly (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub przygotowane w opakowaniach do sprzedazy detalicznej do celow medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
237 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego dzialu
238 3101 00 00 0 Nawozy zwierzece lub roslinne, nawet zmieszane ze soba, poddane obrobce chemicznej; nawozy produkowane przez mieszanie lub obrobke chemiczna produktow zwierzecych lub roslinnych
239 3102 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
240 3103 Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne
241 3104 Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne
242 3105 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierajace dwa lub trzy z pierwiastkow nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego dzialu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczajacej 10 kg
243 * 3213 Farby do celow artystycznych, szkolnych i reklamowych, srodki modyfikujace odcienie, farby do celow rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, sloikach, butelkach, miseczkach albo podobnej postaci albo w opakowaniach10
Preparaty do upiekszania:
244 * 3304 99 00 0 - - Pozostale11
245 3407 00 00 0 Pasty modelarskie, nawet do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny material formierski", przygotowane w opakowaniach do sprzedazy detalicznej, lub w postaci plytek, podkow, lasek lub podobnej postaci; pozostale preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia)
246 ex 3501 Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe - z wylaczeniem PCN 3501 90 10 0 i 3501 90 90 0
Albumina jaja:
247 3502 11 10 0 - - - Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi
248 3502 19 10 0 - - - Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi
249 3502 90 20 0 - - - Niezdatne lub uznane jako niezdatne do konsumpcji przez ludzi
250 3503 00 10 0 - Zelatyna i jej pochodne
251 3504 00 00 0 Peptony i ich pochodne; pozostale substancje bialkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone; proszek skorzany, nawet chromowany
252 3505 10 - Dekstryny i pozostale modyfikowane skrobie
253 3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone
Film fotograficzny w rolkach, swiatloczuly, nienaswietlony, z dowolnego materialu innego niz papier, tektura i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, swiatloczuly, nienaswietlony:
254 3702 10 00 1 - - Film do zastosowania w defektoskopii przemyslowej o szerokosci powyzej 1 m
255 3702 10 00 9 - - Pozostale
256 skreslono
257 3808 Srodki owadobojcze, gryzoniobojcze, grzybobojcze, chwastobojcze, opozniajace kielkowanie, regulatory wzrostu roslin, srodki odkazajace i podobne produkty w postaci albo w opakowaniach przeznaczonych do sprzedazy detalicznej, lub w postaci preparatow lub artykulow (np. tasm nasyconych siarka, knotow i swiec oraz lepow na muchy)
258 3821 00 00 0 Gotowe pozywki do hodowli mikroorganizmow
259 3822 00 00 0 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podlozach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podlozach, inne niz objete pozycja 3002 lub 3006; certyfikowane materialy wzorcowe
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemyslu chemicznego lub przemyslow pokrewnych (wlacznie z mieszaninami produktow naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
260 3824 90 61 0 - - - - Produkty posrednie z produkcji antybiotykow otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do zastosowania w produkcji lekow dla ludzi, objete pozycja 3004
261 3824 90 62 0 - - - - Produkty posrednie z produkcji soli monensin
262 3824 90 64 0 - - - - Pozostale
263 * 3824 90 99 0 - - - - Pozostale13
Polimery naturalne (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (np. utwardzone bialka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone, w formach podstawowych:
264 3913 90 80 0 - Pozostale
265 * 3924 10 00 0 - Naczynia stolowe i kuchenne14
266 * 3926 10 00 0 - Artykuly biurowe lub szkolne15
267 * 3926 20 00 0 - Odziez i dodatki do odziezy (takze rekawiczki, mitenki i rekawice z jednym palcem)16
268 skreslono
269 skreslono
270 4014 Artykuly higieniczne lub farmaceutyczne (rowniez odciagacze do mleka), z gumy innej niz ebonit, nawet z wyposazeniem z ebonitu
Rekawiczki:
271 4015 11 00 0 - - Chirurgiczne
272 4016 92 00 0 - - Gumy do wycierania
273 4101 Surowe skory i skorki bydlece (wlaczajac bawole) lub ze zwierzat jednokopytnych (swieze lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), nawet odwloszone lub dwojone
Pozostale surowe skory i skorki (swieze lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), nawet odwloszone lub dwojone, oprocz wylaczonych uwaga 1(b) lub (c) do niniejszego dzialu:
274 4103 10 - Kozie i kozlece
275 4115 20 00 0 - Skrawki i pozostale odpady skory wyprawionej lub skory wtornej, nienadajace sie do produkcji artykulow skorzanych; pyl, proszek i maczka, ze skory wyprawionej
Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktowki, tornistry i podobne wyroby:
276 * 4202 12 11 0 - - - - Teczki, aktowki, tornistry i podobne pojemniki17
277 * 4202 12 50 0 - - - Z uformowanego tworzywa sztucznego17
278 * 4202 12 91 0 - - - - Teczki, aktowki, tornistry i podobne pojemniki17
279 * 4202 19 90 0 - - - Z pozostalych materialow17
280 4206 Wyroby z jelit, blon, pecherzy albo ze sciegien (nie dotyczy wyrobow z jelit jedwabnikow)
281 * 4401 30 10 0 - - Trociny18
282 4803 00 10 0 - Wata celulozowa
Wata celulozowa lub wstegi z wlokien celulozowych, uzywane w celach gospodarczych i sanitarnych, w zwojach o szerokosci nieprzekraczajacej 36 cm lub ciete do tej postaci, pieluszki dla niemowlat, tampony, podpaski higieniczne, przescieradla i podobne wyroby do uzytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego:
283 4818 40 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowlat i podobne wyroby sanitarne
284 4818 90 - Pozostale
Notesy, zeszyty, bloki listowe, terminarze, bruliony, okladki do akt, teczki, skoroszyty, z papieru lub tektury:
285 * 4820 10 30 0 - - Notesy i zeszyty, bloki listowe, terminarze15
286 * 4820 20 00 0 - Bruliony15
287 * 4820 30 00 0 - Okladki (ale inne niz do ksiazek), teczki, okladki do akt i skoroszyty15
288 * 4820 90 00 0 - Pozostale15
289 4901 Drukowane ksiazki, broszury, ulotki i podobne materialy drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie
290 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane, zawierajace materialy reklamowe
291 4903 00 00 0 Ksiazki obrazkowe dla dzieci i ksiazki do rysowania lub kolorowania
292 4904 00 00 0 Nuty drukowane lub w rekopisie, nawet ilustrowane lub oprawione
293 4905 Mapy, mapy hydrograficzne, mapy morskie, wszelkich rodzajow, rowniez atlasy, mapy scienne, plany topograficzne i globusy, drukowane
294 ex 5601 Wata z materialow wlokienniczych i artykuly z waty; wlokna o dlugosci nieprzekraczajacej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki wlokien - z wylaczeniem PCN 5601 30 00 0
295 * 6101 Palta meskie lub chlopiece, kurtki 3/4, peleryny, skafandry (takze narciarskie), wiatrowki, kurtki od wiatru i podobne artykuly, z dzianin, inne niz te objete pozycja 610316
296 * 6102 Palta damskie lub dziewczece, kurtki 3/4, peleryny, skafandry (takze narciarskie), wiatrowki, kurtki od wiatru i podobne artykuly, z dzianin, inne niz te objete pozycja 610416
297 * 6103 Meskie lub chlopiece zestawy ubraniowe, zestawy odziezowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wylaczeniem stroju kapielowego), z dzianin16
298 * 6104 Damskie lub dziewczece zestawy ubraniowe, zestawy odziezowe, zakiety, blezery, suknie, spodnice, spodnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wylaczeniem strojow kapielowych), z dzianin16
299 * 6105 Koszule meskie lub chlopiece, z dzianin16
300 * 6106 Damskie lub dziewczece bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z dzianin16
301 * 6107 Meskie lub chlopiece kalesony, majtki, koszule nocne, pidzamy, plaszcze kapielowe, szlafroki i podobne wyroby, z dzianin16
302 * 6108 Damskie lub dziewczece polhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidzamy, peniuary, plaszcze kapielowe, szlafroki i podobne artykuly, z dzianin16
303 * 6109 T-shirts, podkoszulki, wszelkiego rodzaju, z dzianin16
304 * 6110 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuly, z dzianin16
305 6111 Odziez i dodatki odziezowe dla niemowlat, z dzianin
306 * 6112 Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kapielowe, z dzianin16
307 * 6113 00 Odziez wykonana z dzianin objetych pozycjami 5903, 5906 lub 590716
308 * 6114 Pozostala odziez z dzianin16
309 ex* 6115 Rajstopy, trykoty, ponczochy, skarpety i pozostale wyroby ponczosznicze, wlacznie z ponczochami przeciwzylakowymi i obuwiem bez nakladanych podeszew, z dzianin16 - z wylaczeniem PCN 6115 20 11 0, 6115 20 19 0, 6115 20 90 0, 6115 93 10 0 i 6115 93 91 0
310 ex* 6116 Rekawiczki, mitenki, rekawice z jednym palcem, z dzianin16 - z wylaczeniem PCN 6116 10 20 0 i 6116 10 80 0
Czesci odziezy lub dodatkow odziezowych z dzianin:
311 * 6117 90 00 0 - Czesci16
312 * 6201 Palta meskie lub chlopiece, kurtki 3/4, skafandry (takze narciarskie), wiatrowki, kurtki od wiatru i podobne artykuly, inne niz te objete pozycja 620316
313 * 6202 Palta damskie lub dziewczece, kurtki 3/4, skafandry (takze narciarskie), wiatrowki, kurtki od wiatru i podobne artykuly, inne niz te objete pozycja 620416
314 ex * 6203 Meskie lub chlopiece zestawy ubraniowe, zestawy odziezowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wylaczeniem stroju kapielowego)16 - z wylaczeniem PCN 6203 22 10 0, 6203 23 10 0, 6203 29 11 0, 6203 32 10 0, 6203 33 10 0, 6203 39 11 0, 6203 42 11 0, 6203 42 51 0, 6203 43 11 0, 6203 43 31 0, 6203 49 11 0 i 6203 49 31 0
315 ex * 6204 Damskie lub dziewczece zestawy ubraniowe, zestawy odziezowe, zakiety, blezery, suknie, spodnice, spodnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wylaczeniem strojow kapielowych)16 - z wylaczeniem PCN 6204 22 10 0, 6204 23 10 0, 6204 29 11 0, 6204 32 10 0, 6204 33 10 0, 6204 39 11 0, 6204 62 11 0, 6204 62 51 0, 6204 63 11 0, 6204 63 31 0, 6204 69 11 0 i 6204 69 31 0
316 * 6205 Koszule meskie lub chlopiece16
317 * 6206 Damskie lub dziewczece bluzki, koszule i bluzki koszulowe16
318 * 6207 Meskie lub chlopiece podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidzamy, plaszcze kapielowe, szlafroki i podobne wyroby16
319 * 6208 Damskie lub dziewczece podkoszulki i podobne wyroby, polhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidzamy, peniuary, plaszcze kapielowe, szlafroki i podobne wyroby16
320 * 6209 Odziez i dodatki odziezowe dla niemowlat16
321 ex* 6211 Ubiory treningowe z podszewka, ubiory narciarskie, stroje kapielowe; pozostala odziez16 - z wylaczeniem PCN 6211 32 10 0 i 6211 33 10 0
Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiazki i podobne artykuly oraz czesci tych artykulow, rowniez z dzianin
322 * 6212 90 00 0 - Pozostale16
323 * 6213 Chusteczki do nosa16
324 * 6214 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuly16
325 * 6216 00 00 0 Rekawiczki, mitenki i rekawice z jednym palcem16
Czesci odziezy lub dodatkow odziezowych, z wylaczeniem objetych pozycja 6212:
326 * 6217 90 00 0 - Czesci16
327 * 6401 Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnetrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, ktore nie sa przymocowane do podeszwy, ani zlaczone z nia za pomoca szycia, nitowania, gwozdzi, wkretow, kolkow lub podobnymi sposobami19
328 ex * 6402 Pozostale obuwie z podeszwami zewnetrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych19 - z wylaczeniem PCN 6402 99 93 0, 6402 99 96 0 i 6402 99 98 0
329 ex * 6403 Obuwie o podeszwach zewnetrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skory lub skory wtornej i cholewkach ze skory19 - z wylaczeniem PCN 6403 51 15 0, 6403 51 19 0, 6403 51 95 0, 6403 51 99 0, 6403 59 35 0, 6403 59 39 0, 6403 59 95 0, 6403 59 99 0, 6403 91 13 0, 6403 91 16 0, 6403 91 18 0, 6403 91 93 0, 6403 91 96 0, 6403 91 98 0, 6403 99 33 0, 6403 99 36 0, 6403 99 38 0, 6403 99 93 0, 6403 99 96 0 i 6403 99 98 0
330 * 6404 Obuwie o podeszwach zewnetrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skory lub skory wtornej i cholewkach z materialow wlokienniczych19
331 * 6405 Pozostale obuwie19
332 ex * 6505 Kapelusze i pozostale nakrycia glowy, z dzianin, lub wykonane z koronki, filcu lub pozostalych materialow wlokienniczych, w kawalku (ale nie z paskow), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na wlosy z jakiegokolwiek materialu, nawet z podszyciem i przybraniem20 - z wylaczeniem PCN 6505 10 00 0
333 * 6602 00 00 0 Laski, laski z siodelkiem, bicze, szpicruty i tym podobne21
334 6701 00 00 0 Skory ptasie i pozostale czesci ptakow wraz z piorami lub puchem, piora, czesci pior, puch i wyroby z puchu (poza wyrobami objetymi pozycja 0505 oraz obrobionymi dutkami i stosinami)
335 6815 20 00 0 - Wyroby z torfu
Wyroby ze szkla w rodzaju uzywanych do celow stolowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnetrz lub podobnych celow (z wyjatkiem objetych pozycjami 7010 lub 7018):
336 * 7013 39 - - Pozostale14
337 7326 20 30 0 - - - Male skrzynki i wybiegi dla drobiu
338 8201 10 00 0 - Lopaty i szufle
339 8201 20 00 0 - Widly
340 8201 30 00 0 - Motyki, kilofy, grace i grabie
341 8201 40 00 0 - Siekiery, noze ogrodnicze i podobne narzedzia do ciecia
342 * 8201 50 00 0 - Sekatory i podobne jednoreczne nozyce ogrodnicze i narzedzia do pielegnacji drzew (nawet nozyce do drobiu)22
343 8201 60 00 0 - Nozyce do zywoplotow, dwureczne nozyce do pielegnacji drzew i podobne nozyce dwureczne
344 8201 90 00 0 - Pozostale narzedzia reczne w rodzaju uzywanych w rolnictwie, ogrodnictwie i lesnictwie
Noze i ostrza tnace, do maszyn lub do urzadzen mechanicznych:
345 8208 40 00 0 - Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w lesnictwie
346 * 8214 10 00 0 - Noze do papieru, otwieracze do listow, temperowki do olowkow i ostrza do nich15
Suszarki:
347 8419 31 00 0 - - Do produktow rolniczych
Urzadzenia mechaniczne (obslugiwane recznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszkow; gasnice napelnione lub nienapelnione; pistolety natryskowe i podobne urzadzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzajace strumien czynnika roboczego:
348 8424 81 - - Rolnicze lub ogrodnicze
349 * 8424 90 90 0 - - Pozostale23
Pozostale urzadzenia do podnoszenia, przenoszenia, zaladunku lub rozladunku (np. windy, schody ruchome, przenosniki, kolejki linowe):
350 8428 20 30 0 - - - Specjalnie zaprojektowane do pracy w rolnictwie
351 8428 90 71 0 - - - - - Przeznaczone do sprzegania z ciagnikami rolniczymi
352 8428 90 79 0 - - - - - Pozostale
353 8432 Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub lesne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielegnacji trawnikow lub terenow sportowych
354 ex 8433 Maszyny zniwne i omlotowe, takze prasy do belowania slomy i paszy; kosiarki do trawnikow i do pozyskiwania siana; urzadzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owocow lub innych produktow rolnych, z wyjatkiem urzadzen objetych pozycja 8437 - z wylaczeniem PCN 8433 11 10 0, 8433 11 51 0, 8433 11 59 0, 8433 11 90 0, 8433 19 10 0, 8433 19 51 0, 8433 19 59 0, 8433 19 70 0 i 8433 19 90 0
355 8434 Dojarki mechaniczne i urzadzenia mleczarskie
356 ex 8436 Pozostale urzadzenia rolnicze, ogrodnicze, lesne, drobiarskie lub pszczelarskie, takze kielkowniki wyposazone w urzadzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylegarnie drobiu - z wylaczeniem PCN 8436 91 00 0
Urzadzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw straczkowych; urzadzenia stosowane w przemysle zbozowym lub do obrobki zboz, lub suszonych warzyw straczkowych, inne niz urzadzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:
357 8437 90 00 0 - Czesci
Narzedzia reczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:
358 * 8467 22 - - Pily22
359 * 8467 29 90 0 - - - - - Pozostale22
360 * 8467 81 00 0 - - Pily lancuchowe22
361 * 8467 89 00 0 - - Pozostale22
362 * 8469 Maszyny do pisania inne niz drukarki objete pozycja 8471; maszyny do redagowania tekstow24
Ciagniki (inne niz objete pozycja 8709):
363 * 8701 10 00 0 - Ciagniki kierowane przez pieszego25
364 * 8701 30 90 0 - - Pozostale25
365 ex 8701 90 - Pozostale - z wylaczeniem PCN 8701 90 90 0
366 skreslono
367 8713 Wozki dla osob niepelnosprawnych, rowniez z silnikiem lub napedzane mechanicznie w inny sposob
368 8715 00 Wozki dzieciece i ich czesci
Przyczepy i naczepy; inne pojazdy bez napedu mechanicznego:
369 8716 20 00 - Samozaladowcze lub samowyladowcze przyczepy lub naczepy do celow rolniczych
370 * 8716 31 00 0 - - Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny27
371 * 8716 39 51 0 - - - - - - Jednoosiowe27
372 * 8716 39 59 0 - - - - - - Pozostale27
373 * 8716 39 80 0 - - - - Uzywane27
374 skreslono
375 9001 30 00 0 - Soczewki kontaktowe
376 ex 9001 40 - Soczewki okularowe szklane - z wylaczeniem PCN 9001 40 20 0
377 ex 9001 50 - Soczewki okularowe z innych materialow - z wylaczeniem PCN 9001 50 20 0
Przyrzady kreslarskie:
378 * 9017 20 19 0 - - - Pozostale15
Strzykawki, igly i inne narzedzia i przyrzady:
379 9018 31 - - Strzykawki takze z iglami
380 9018 32 10 0 - - - Metalowe igly do zastrzykow
381 9018 39 00 0 - - Pozostale
382 9018 90 10 0 - - Przyrzady do pomiaru cisnienia krwi
383 9018 90 70 0 - - Urzadzenia do litotrocji (ultradzwiekowe)
384 skreslono
385 skreslono
Sprzet do mechanoterapii; aparaty do masazu; aparatura do testow psychotechnicznych:
386 9019 10 90 0 - - Pozostale
387 ex 9021 Sprzet i aparaty ortopedyczne, wlacznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, lubki i inny sprzet do skladania zlamanych kosci; protezy; aparaty sluchowe oraz inne aparaty zakladane, noszone lub wszczepiane, majace na celu skorygowanie wady lub kalectwa - z wylaczeniem PCN 9021 50 00 0 i 9021 90 10 0
Przyrzady, aparaty lub modele, przeznaczone wylacznie do celow pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nienadajace sie do innych celow:
388 9023 00 10 0 - W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotow technicznych
389 * 9023 00 80 0 - Pozostale30
390 9201 Fortepiany, pianina, w tym takze pianole i pozostale pianina automatyczne; klawesyny i pozostale klawiszowe instrumenty strunowe
391 9202 Pozostale strunowe instrumenty muzyczne (np. gitary, skrzypce, harfy)
392 9203 00 Organy piszczalkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z metalowym jezyczkiem drgajacym
393 9204 Akordeony i inne podobne instrumenty; harmonijki ustne
394 9205 Pozostale dete instrumenty muzyczne (np. klarnety, trabki, kobzy, dudy)
395 9206 00 00 0 Perkusyjne instrumenty muzyczne (np. bebny, ksylofony, cymbaly, kastaniety, marakasy)
396 9207 Instrumenty muzyczne, ktorych dzwiek jest wytwarzany lub tez musi byc wzmocniony elektrycznie (np. organy, gitary, akordeony)
397 9208 Pozytywki, szafy grajace, katarynki, mechaniczne ptaki spiewajace, pily grajace oraz inne instrumenty muzyczne nieobjete zadna z pozostalych pozycji niniejszego dzialu; instrumenty nasladujace odglosy wszelkiego rodzaju (wabiki); gwizdki, rogi oraz inne dete instrumenty sygnalizacyjne
398 9209 Czesci i akcesoria instrumentow muzycznych (np. mechanizmy pozytywek, karty, tarcze czy walce do mechanicznych instrumentow muzycznych); metronomy, widelki stroikowe i kamertony dete wszystkich typow
399 skreslono
400 skreslono
401 skreslono
402 skreslono
403 skreslono
404 skreslono
405 skreslono
406 * 9506 69 90 0 - - - Pozostale32
407 skreslono
408 * 9506 91 - - Artykuly i sprzet do ogolnych cwiczen fizycznych, sprzet gimnastyczny lub lekkoatletyczny32
409 skreslono
410 * 9609 10 - Olowki i kredki, z precikami wewnatrz twardej oslony10
411 9610 00 00 0 Tabliczki, tablice do pisania, kreslenia lub rysowania, nawet oprawione
Bez wzgledu na kod PCN Inne towary:
1. Artykuly mundurowe dla zuchow i harcerzy
2. skreslono

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, ze dana pozycja dotyczy tylko towaru okreslonego nazwa w kolumnie Wyszczegolnienie

Objasnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 nie dot. gumy do zucia i kremow w proszku

2 lod i snieg

3 wywary paszowe

4 kreda pastewna

5 maczka dolomitowa

6 dotyczy tylko bizmutu

7 nie dot. p.-tert-Butylofenolu

8 nie dot. pochodnych bromowanych

9 nie dot. monotioli, nawet uwodornionych

10 wyroby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na opakowaniu musi znajdowac sie oznakowanie, ze towar ten jest przeznaczony w szczegolnosci dla dzieci)

11 oliwa zwykla i witaminizowana, talk, zasypki i mleczka kosmetyczne, z oznaczeniem na opakowaniu, ze produkt jest przeznaczony dla dzieci do lat trzech

12 skreslono

13 nawozy

14 butelki dla niemowlat

15 przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzet szkolny i przedszkolny

16 odziez, ubiory, bielizna osobista, nakrycia glowy, wyroby ponczosznicze z dzianin i tkanin lub innych materialow dla dzieci w wieku do 11 lat, ktore jednoznacznie sa oznakowane na metce przytwierdzonej do tych towarow (w przypadku wyrobow z dzianin sa to towary przeznaczone dla dzieci o wzroscie do 140 cm; w przypadku wyrobow z tkanin i pozostalych materialow sa to towary przeznaczone dla dzieci o wzroscie do 146 cm)

17 tornistry

18 brykiety z trocin

19 obuwie dzieciece o numeracji metrycznej do 23 cm

20 nakrycia glowy z dzianin dla dzieci do 11 lat

21 laski inwalidzkie

22 narzedzia ogrodnicze, sadownicze i gospodarcze

23 czesci do urzadzen z podpozycji 8424 81

24 urzadzenia do zapisywania i odczytywania tekstow w alfabecie Braille'a

25 ciagniki rolnicze i dla lesnictwa

26 skreslono

27 przyczepy i naczepy do celow rolniczych

28 skreslono

29 skreslono

30 dotyczy tylko modeli anatomii czlowieka lub anatomii zwierzat

31 skreslono

32 sprzet rehabilitacyjny

33 skreslono

34 skreslono

Zalacznik nr 3

WYKAZ MATERIALOW BUDOWLANYCH, KTORYCH PRZYWOZ Z ZAGRANICY JEST OBJETY STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 7%
Pozycja
Kod PCN
Wyszczegolnienie
1 2505 Naturalne piaski wszystkich rodzajow, rowniez barwione, inne niz piaski metalonosne z dzialu 26
2 2517 Otoczaki, zwir, kamien pokruszony lub rozlupany, w rodzaju zwykle uzywanych jako kruszywo do betonu, jako tluczen drogowy i do podsypki torow kolejowych lub inne kruszywo, krzemien i gruby zwir, nawet poddane obrobce cieplnej; makadam z zuzla lub podobnych odpadow przemyslowych, nawet zawierajacy materialy podane w pierwszej czesci pozycji; makadam smolowany; granulki, odlamki i proszek kamieni objete pozycja 2515 lub 2516, nawet poddane obrobce cieplnej
3 ex 2520 Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (zawierajace gips palony lub siarczan wapnia), rowniez barwione, nawet zawierajace male ilosci przyspieszaczy lub opozniaczy - z wylaczeniem PCN 2520 10 00 0
4 2521 00 00 0 Topnik wapniowy; wapien i pozostaly kamien wapienny stosowany do wyrobu wapna i cementu
5 2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, z wyjatkiem tlenku wapnia i wodorotlenku wapnia objete pozycja 2825
6 2523 Cement portlandzki, cement glinowy, cement zuzlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
7 2715 00 00 0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smolowym (np. masy uszczelniajace bitumiczne, fluksy)
8 ex 3214 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity zywiczne, masy uszczelniajace i pozostale mastyksy; wypelniacze malarskie, nieogniotrwale preparaty powierzchniowe do fasad, scian wewnetrznych, podlog, sufitow itp. - z wylaczeniem PCN 3214 10 90 0
Gotowe kleje i pozostale gotowe srodki klejace, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
9 * 3506 91 00 0 - - Srodki klejace na bazie polimerow objete pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie kauczuku1
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemyslu chemicznego lub przemyslow pokrewnych, gdzie indziej niewymienione, ani niewlaczone:
10 3824 50 10 0 - - Masy betonowe
11 3824 50 90 0 - - Pozostale
12 ex 3917 Rury, przewody i weze oraz ich wyposazenie (np. zlacza, kolanka, kolnierze) z tworzyw sztucznych - z wylaczeniem PCN 3917 10 10 0, 3917 10 90 0, 3917 21 91 0, 3917 22 91 0, 3917 23 91 0, 3917 29 91 0, 3917 31 10 0, 3917 32 91 0, 3917 33 10 0, 3917 39 91 0 i 3917 40 10 0
13 3918 Wykladziny podlogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci plytek; wykladziny scienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, jak zdefiniowano w uwadze 9 do tego dzialu
Samoprzylepne plyty, arkusze, folie, tasmy, pasy i inne plaskie ksztalty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:
14 3919 90 61 0 - - - - Z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu
15 3919 90 69 0 - - - - Pozostale
Pozostale plyty, arkusze, folie, tasmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomorkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nie na podlozu ani niepolaczonych podobnie z innym materialem:
16 3920 99 51 0 - - - - Arkusze z poli(fluorku winylu)
17 3920 99 55 0 - - - - Dwuosiowo zorientowana folia z poli(alkoholu winylu), zawierajaca w masie 97% lub wiecej poli(alkoholu winylowego), niepowleczona, o grubosci nieprzekraczajacej 1 mm
18 3920 99 59 0 - - - - Pozostale
Pozostale plyty, arkusze, folie, pasy i tasmy z tworzyw sztucznych:
19 3921 11 00 0 - - Z polimerow styrenu
20 3921 13 10 0 - - - Elastyczne
21 3921 13 90 0 - - - Pozostale
22 3921 90 60 0 - - Z produktow polimeryzacji addycyjnej
23 3922 Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spluczki ustepowe i podobne artykuly sanitarne, z tworzyw sztucznych
24 3925 Artykuly budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone
Pozostale artykuly z tworzyw sztucznych oraz artykuly z pozostalych materialow objetych pozycjami od 3901 do 3914:
25 3926 90 50 0 - - - Perforowane kubly i podobne artykuly do filtrowania wody przy wejsciu do sciekow
Drewno pilowane lub ciosane wzdluznie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub laczone na styk, o grubosci przekraczajacej 6 mm:
26 * 4407 10 31 0 - - - - Swierkowe z gatunku "Picea abies Karst." lub srebrnej jodly (Abies alba Mill.)2
27 * 4407 10 33 0 - - - - Sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L"2
28 * 4407 10 38 0 - - - - Pozostale2
29 * 4407 24 30 0 - - - - Strugane2
30 4407 25 30 0 - - - - Strugane
31 4407 26 30 0 - - - - Strugane
32 * 4407 29 20 0 - - - - - - Palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose2
33 * 4407 29 30 0 - - - - - - Pozostale2
34 * 4407 29 83 0 - - - - - Strugane2
35 4407 91 31 0 - - - - - Plyty, listwy i klepki do parkietow lub drewniane plyty podlogowe, nielaczone
36 * 4407 92 00 0 - - Bukowe (Fagus spp.)2
37 * 4407 99 30 0 - - - - Strugane2
Drewno, ksztaltowane w sposob ciagly, wzdluz dowolnej krawedzi, konca lub powierzchni, nawet szlifowane, strugane, lub z laczeniem na styk:
38 * 4409 10 18 0 - - Pozostale2
39 4409 20 91 0 - - - Plyty, klepki i listwy do parkietow i drewniane plyty podlogowe nielaczone
40 * 4409 20 98 0 - - - Pozostale2
Sklejka, plyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:
41 * 4412 22 91 0 - - - - Plyty stolarskie, warstwowe i podlogowe3
42 * 4412 29 20 0 - - - Plyty stolarskie, warstwowe i podlogowe3
43 * 4412 92 91 0 - - - - Plyty stolarskie, warstwowe i podlogowe3
44 * 4412 99 20 0 - - - Plyty stolarskie, warstwowe i podlogowe3
45 ex 4418 Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komorkowe plyty drewniane, polaczone plyty parkietowe, dachowki i gonty - z wylaczeniem PCN 4418 40 00 0 i 4418 50 00 0
46 ex 4814 Tapety papierowe i podobne okladziny scienne; okienny papier przezroczysty - z wylaczeniem PCN 4814 90 90 0
Filc, impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany, lub niepoddany tego rodzaju obrobce:
47 5602 21 00 0 - - Z welny lub cienkiej siersci zwierzecej
48 5904 Linoleum, takze wycinane wedlug ksztaltu; pokrycia podlogowe skladajace sie z powloki lub pokrycia nalozonego na podkladzie wlokienniczym, rowniez wykrojone wedlug ksztaltu
49 6806 Welna zuzlowa, welna skalna i podobne welny mineralne; wermikulit porowaty, ily porowate, zuzel spieniony i podobne porowate materialy mineralne; mieszaniny i wyroby materialow mineralnych izolujacych cieplnie, akustycznie lub pochlaniajacych dzwieki, inne niz objete pozycjami 6811 lub 6812 albo dzialu 69
50 6807 Wyroby z asfaltu lub podobnego materialu (np. bitumu naftowego lub paku weglowego)
51 6808 00 00 0 Tafle, plyty, plytki, bloki i podobne wyroby z wlokien roslinnych, slomy, wiorow, trocin, pylu albo innych odpadow drewna, spojonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym
52 6809 Wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu
53 6810 Wyroby z cementu, betonu lub z kamienia sztucznego, nawet zbrojone
Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe itp.:
54 6811 10 00 - Arkusze faliste
55 * 6811 20 11 - - Arkusze na dachy lub sciany, nieprzekraczajace wymiarow 40 x 60 cm4
56 * 6811 20 80 - - Pozostale4
57 * 6811 30 00 - Rury, przewody i ksztaltki rurowe4
58 * 6811 90 00 - Pozostale wyroby4
59 6904 Ceramiczne cegly budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypelnieniowe itp.
60 6905 Dachowki, nasady kominowe, wykladziny kominowe, ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne wyroby budowlane
61 6906 00 00 0 Ceramiczne rury, przewody, rynny i zlacza rurowe
62 ex 6907 Nieszkliwione ceramiczne plyty chodnikowe, kafle lub plytki scienne; nieszkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., nawet na podlozu - z wylaczeniem PCN 6907 90 93 0
63 6908 Szkliwione ceramiczne plyty chodnikowe, kafle lub plytki scienne; szkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., nawet na podlozu
64 6910 Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, pluczki ustepowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne
65 ex 7003 Szklo lane i walcowane, w arkuszach lub ksztaltkach, nawet z warstwa pochlaniajaca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa, ale nieobrobione inaczej - z wylaczeniem PCN 7003 12 10 0 i 7003 19 10 0
66 ex 7004 Szklo ciagnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwa pochlaniajaca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa, ale nieobrobione inaczej - z wylaczeniem PCN 7004 20 10 0 i 7004 90 10 0
67 7005 Szklo typu "float" i szklo o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwa pochlaniajaca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa, ale nieobrobione inaczej
Szklo objete pozycjami 7003, 7004 lub 7005, giete, o obrobionych krawedziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane lub nieoprawione w innych materialach:
68 7006 00 90 0 - Pozostale
Szklo bezpieczne, zlozone ze szkla hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:
69 7007 19 - - Pozostale
70 7007 29 00 0 - - Pozostale
71 7008 00 Wieloscienne elementy izolacyjne ze szkla
72 ex 7016 Ksztaltki chodnikowe, plyty, cegly, pustaki, cegly znormalizowane, dachowka i inne wyroby ze szkla prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju uzywanych do celow budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i inna drobnica szklana, nawet na podlozu, na mozaiki lub do podobnych celow dekoracyjnych; szyby oprawione w olow itp.; szklo wielokomorkowe lub piankowe w blokach, taflach, plytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach - z wylaczeniem PCN 7016 90 10 0
Wlokna szklane (wlacznie z wata szklana) oraz wyroby z nich (np. przedze, tkaniny):
73 7019 32 00 0 - - Cienkie arkusze (woale)
74 7019 39 00 0 - - Pozostale
75 7019 90 - Pozostale
76 7209 Wyroby walcowane plaskie ze stali niestopowej o szerokosci 600 mm lub wiekszej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
77 ex 7210 Wyroby walcowane plaskie ze stali niestopowej o szerokosci 600 mm lub wiecej, platerowane, powleczone lub pokryte - z wylaczeniem PCN 7210 50 10 0, 7210 50 90 0, 7210 90 10 0, 7210 90 31 0, 7210 90 38 0 i 7210 90 90 0
78 7211 Wyroby walcowane plaskie ze stali niestopowej, o szerokosci ponizej 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
79 ex 7212 Wyroby walcowane plaskie ze stali niestopowej, o szerokosci ponizej 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte - z wylaczeniem PCN 7212 50 10 0, 7212 60 11 0, 7212 60 19 0, 7212 60 91 0, 7212 60 93 0 i 7212 60 99 0
80 ex 7213 Sztaby i prety, walcowane na goraco, w nieregularnie zwijanych kregach, ze stali niestopowej - z wylaczeniem PCN 7213 91 20 0
Pozostale sztaby i prety ze stali niestopowej, nieobrobione wiecej oprocz kucia, walcowania na goraco, ciagnienia na goraco lub wyciskania na goraco, ale z wlaczeniem tych, ktore po walcowaniu zostaly skrecone:
81 7214 20 00 0 - Posiadajace wgniecenia, zeberka, rowki lub inne odksztalcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skrecone po walcowaniu (ECSC)
82 7214 30 00 0 - Pozostale, ze stali automatowej (ECSC)
83 7214 99 10 0 - - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (ECSC)
84 7214 99 39 0 - - - - - Mniej niz 80 mm (ECSC)
85 7214 99 50 0 - - - - Pozostale (ECSC)
86 7214 99 69 0 - - - - - Mniej niz 80 mm (ECSC)
87 7214 99 80 0 - - - - Pozostale (ECSC)
88 ex 7215 Pozostale sztaby i prety ze stali niestopowej - z wylaczeniem PCN 7215 90 10 0
Katowniki, ksztaltowniki i profile ze stali niestopowej:
89 7216 10 00 0 - Profile "U", "I" lub "H", nieobrobione wiecej niz walcowanie na goraco, ciagnienie na goraco lub wyciskanie, o wysokosci ponizej 80 mm (ECSC)
90 7216 21 00 0 - - Profile "L" (ECSC)
91 7216 22 00 0 - - Profile "T" (ECSC)
92 7216 31 11 0 - - - - Z rownoleglymi scianami (ECSC)
93 7216 31 19 0 - - - - Pozostale (ECSC)
94 7216 32 11 0 - - - - Z rownoleglymi scianami (ECSC)
95 7216 32 19 0 - - - - Pozostale (ECSC)
96 7216 33 10 0 - - - Posiadajace wysokosc 80 mm lub wiecej, ale nieprzekraczajaca 180 mm (ECSC)
97 7216 40 - Profile "L" lub "T", nie obrobione wiecej niz walcowanie na goraco, ciagnienie na goraco lub wyciskanie, o wysokosci 80 mm lub wiecej
98 7216 50 - Pozostale katowniki, ksztaltowniki i profile, nieobrobione wiecej niz walcowanie na goraco, ciagnienie na goraco lub wyciskanie
99 7216 61 - - Otrzymane z wyrobow walcowanych plaskich
100 7216 69 00 0 - - Pozostale
101 7216 91 - - Giete na zimno lub ksztaltowane na zimno z wyrobow walcowanych plaskich
102 7216 99 10 0 - - - Walcowane na goraco lub wyciskane, nieobrobione wiecej oprocz platerowania (ECSC)
103 * 7216 99 90 0 - - - Pozostale5
Drut z zeliwa lub ze stali niestopowej:
104 7217 10 - Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany
105 7217 90 - Pozostaly
Wyroby walcowane plaskie ze stali nierdzewnej o szerokosci 600 mm lub wiekszej:
106 7219 31 00 0 - - O grubosci 4,75 mm lub wiecej (ECSC)
107 7219 32 - - O grubosci 3 mm lub wiecej, ale ponizej 4,75 mm
108 7219 33 - - O grubosci powyzej 1 mm, ale ponizej 3 mm
109 7219 34 - - O grubosci 0,5 mm lub wiekszej, ale nieprzekraczajacej 1 mm
110 7219 35 - - O grubosci ponizej 0,5 mm
111 7219 90 - Pozostale
112 ex 7220 Wyroby walcowane plaskie ze stali nierdzewnej, o szerokosci mniejszej niz 600 mm - z wylaczeniem PCN 7220 11 00 0, 7220 12 00 0, 7220 90 11 0 i 7220 90 31 0
113 7221 00 Sztaby i prety ze stali nierdzewnej, walcowane na goraco, w nieregularnych kregach
114 ex 7222 Pozostale sztaby i prety ze stali nierdzewnej; katowniki, ksztaltowniki i profile ze stali nierdzewnej - z wylaczeniem PCN 7222 11 11 0, 7222 11 19 0, 7222 20 11 0, 7222 20 19 0, 7222 30 10 0, 7222 30 51 0, 7222 30 91 0, 7222 30 98 0 i 7222 40 30 0
115 7223 00 Drut ze stali nierdzewnej
116 ex 7224 Pozostala stal stopowa w postaci wlewkow lub w innych pierwotnych formach; polwyroby z innej stali stopowej - z wylaczeniem PCN 7224 10 00 0, 7224 90 19 0, 7224 90 91 0 i 7224 90 99 0
Wyroby walcowane plaskie z innej stali stopowej, o szerokosci 600 mm lub wiekszej:
117 7225 19 90 0 - - - Walcowane na zimno (ECSC)
118 7225 20 90 0 - - Pozostale
119 7225 50 00 0 - Pozostale, nieobrobione wiecej niz walcowane na zimno (ECSC)
120 7225 99 10 0 - - - Nieobrobione powierzchniowo wlaczajac polerowane lub jedynie pociete w ksztalty prostokatne (wlacznie z kwadratem) (ECSC)
121 7225 99 90 0 - - - Pozostale
Wyroby walcowane plaskie z innej stali stopowej, o szerokosci ponizej 600 mm:
122 7226 20 20 0 - - Nieobrobione wiecej niz walcowanie na goraco; o szerokosci nieprzekraczajacej 500 mm, walcowane na goraco, nieobrobione wiecej niz platerowanie; o szerokosci powyzej 500 mm, nieobrobione wiecej niz walcowanie na zimno lub nieobrobione wiecej niz powierzchniowo, wlaczajac platerowanie (ECSC)
123 7226 20 80 0 - - Pozostale
124 7226 92 10 0 - - - O szerokosci powyzej 500 mm (ECSC)
125 7226 92 90 0 - - - O szerokosci nieprzekraczajacej 500 mm
126 7227 Sztaby i prety z innej stali stopowej, walcowane na goraco, w nieregularnych kregach
127 ex 7228 Pozostale sztaby i prety z innej stali stopowej; katowniki, ksztaltowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i prety drazone ze stali stopowej lub niestopowej, nadajace sie do celow wiertniczych - z wylaczeniem PCN 7228 10 30 0, 7228 10 50 0, 7228 20 30 0, 7228 30 61 0, 7228 40 10 0, 7228 40 90 0, 7228 60 10 0 i 7228 70 31 0
128 7229 Drut z pozostalej stali stopowej
129 ex 7304 Rury, przewody rurowe i profile drazone, bez szwu, ze stali - z wylaczeniem PCN 7304 21 00 0, 7304 29 11 0, 7304 29 19 0, 7304 31 10 0, 7304 39 10 0, 7304 39 20 0, 7304 41 10 0, 7304 49 10 0, 7304 49 30 0, 7304 51 30 0, 7304 59 10 0, 7304 59 50 0 i 7304 90 10 0
130 7305 Pozostale rury i przewody rurowe (np. spawane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w ksztalcie kola, ktorych zewnetrzna srednica przekracza 406,4 mm, z zeliwa lub stali
131 ex 7306 Pozostale rury, przewody rurowe i profile drazone z zeliwa i stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposob) - z wylaczeniem PCN 7306 30 10 0, 7306 40 10 0, 7306 50 10 0 i 7306 60 10 0
Konstrukcje i czesci konstrukcji ze stali:
132 7308 30 00 0 - Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe
133 7308 90 51 0 - - - - Panele zlozone z dwoch scian z profilowanego (zeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolujacym
134 7308 90 59 0 - - - - Pozostale
135 7308 90 99 0 - - - Pozostale
136 ex * 7309 00 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny material (inny niz sprezony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemnosci przekraczajacej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposazone w urzadzenia mechaniczne lub termiczne6 - z wylaczeniem PCN 7309 00 10 0 i 7309 00 90 0
Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (wlacznie z tymi, ktore wyposazone sa w kotly centralnego ogrzewania), rozna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze plytowe i podobne nieelektryczne urzadzenia uzywane w gospodarstwie domowym oraz ich czesci, z zeliwa lub ze stali:
137 7321 11 - - Na gaz lub na gaz i inne paliwa
138 7321 81 - - Na gaz lub na gaz i inne paliwa
139 7321 82 - - Na paliwo ciekle
140 7321 83 00 0 - - Na paliwo stale
Grzejniki i ich czesci:
141 7322 11 00 0 - - Zeliwne
142 7322 19 00 0 - - Pozostale
143 ex 7324 Wyroby sanitarne i ich czesci, z zeliwa lub stali - z wylaczeniem PCN 7324 10 10 0 i 7324 90 10 0
Pozostale odlewane artykuly z zeliwa lub stali:
144 7325 10 - Z zeliwa nieciagliwego
145 7325 99 90 0 - - - Pozostale
146 7326 90 30 0 - - Drabiny i szczeble
147 7326 90 60 0 - - Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuly uzywane w przemysle budowlanym
148 7326 90 70 0 - - Perforowane kubly i podobne artykuly z arkusza do filtrowania wody przy wejsciu do sciekow
Rury i przewody rurowe z miedzi:
149 7411 10 - Z miedzi rafinowanej
150 7605 Drut aluminiowy
151 7606 Blachy grube, cienkie oraz tasma, o grubosci powyzej 0,2 mm, z aluminium
152 ex 7610 Konstrukcje z aluminium (z wylaczeniem budynkow prefabrykowanych, objetych pozycja 9406) i czesci takich konstrukcji (np. mosty i czesci mostow, wieze, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachow, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); plyty, prety, ksztaltowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do uzycia w konstrukcjach - z wylaczeniem PCN 7610 90 10 0
153 8301 10 00 0 - Klodki
154 8301 40 - Pozostale zamki
155 8301 50 00 0 - Zamkniecia i okucia z zamknieciami, zawierajace zamki
156 * 8301 70 00 0 - Klucze wystepujace oddzielnie7
Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego:
157 8302 10 90 0 - - Pozostale
158 8302 41 00 0 - - Nadajace sie do budynkow
159 8403 Kotly centralnego ogrzewania nieobjete pozycja 8402
160 8404 Instalacje pomocnicze przeznaczone do wspolpracy z kotlami objetymi pozycjami 8402 lub 8403 (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do silowni na pare wodna lub inna
Czesci do silnikow i silownikow:
161 8412 90 30 0 - - - Silnikow odrzutowych innych niz turboodrzutowe
162 8412 90 50 0 - - - Silnikow i silownikow hydraulicznych
163 8412 90 90 0 - - - Pozostale
Pompy i czesci pomp:
164 * 8413 70 61 0 - - - - - - - - Zblokowane z silnikiem8
165 * 8413 91 90 0 - - - Pozostale8
166 8416 Palniki piecowe na paliwo ciekle, na paliwo stale pylowe lub na gaz; mechaniczne podawacze wegla, takze ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urzadzenia do usuwania popiolu oraz podobne urzadzenia
Urzadzenia do podgrzewania wody przeplywowe lub pojemnosciowe, nieelektryczne:
167 * 8419 11 00 0 - - Urzadzenia przeplywowe do podgrzewania wody, gazowe9
168 * 8419 19 00 0 - - Pozostale9
169 8419 89 10 0 - - - Chlodnie kominowe i podobne instalacje do chlodzenia bezposredniego (bez scianki oddzielajacej) za pomoca wody przeplywajacej w obiegu zamknietym
Wirowki, takze suszarki wirowkowe; urzadzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazow:
170 8421 21 90 0 - - - Pozostale
171 8421 29 90 0 - - - Pozostale
172 8421 39 30 0 - - - - Urzadzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza
173 8421 39 51 0 - - - - - Metoda mokra
174 8421 39 71 0 - - - - - Metoda katalityczna
175 8421 39 98 0 - - - - - Pozostale
176 8421 99 00 0 - - Pozostale
177 ex 8481 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, plaszczy kotlow, zbiornikow, kadzi itp., takze zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie - z wylaczeniem PCN 8481 10 05 0, 8481 10 19 0, 8481 20 10 0, 8481 20 90 0, 8481 80 40 0, 8481 80 61 0, 8481 80 63 0, 8481 80 69 0, 8481 80 71 0, 8481 80 73 0 i 8481 80 87 0
Elektryczne podgrzewacze do wody, urzadzenia elektrotermiczne do uzytku domowego:
178 8516 10 11 0 - - - Natychmiastowe ogrzewacze wody
179 * 8516 10 19 0 - - - Pozostale10
180 8516 60 10 0 - - Kuchenki (zawierajace przynajmniej jedna plyte grzewcza i jeden piekarnik)
181 8516 60 90 0 - - Pozostale
182 8536 10 - Bezpieczniki
183 8536 61 - - Oprawy lamp
184 ex 8537 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne uklady wspornikowe, wyposazone co najmniej w dwa urzadzenia objete pozycjami 8535 lub 8536, sluzace do elektrycznego sterowania lub rozdzialu energii elektrycznej, wlacznie z ukladami zawierajacymi przyrzady lub aparature wymienione w Dziale 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niz aparatura polaczeniowa objeta pozycja 8517 - z wylaczeniem PCN 8537 20 91 0 i 8537 20 99 0
Czesci stosowane wylacznie lub zasadniczo w aparaturze objetej pozycjami 8535, 8536 lub 8537:
185 8538 10 00 0 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne uklady wsporcze dla wyrobow objetych pozycja 8537, niewyposazone w przynalezna do nich aparature
186 * 8538 90 - Pozostale11
Izolowane przewody elektryczne:
187 8544 20 00 0 - Kabel koncentryczny i inne wspolosiowe przewody elektryczne
188 8544 51 - - Wyposazone w zlaczki
189 8544 59 - - Pozostale
190 8544 60 - Pozostale przewody elektryczne dla napiec powyzej 1000 V
Przyrzady i aparaty do pomiaru lub kontroli przeplywu, poziomu, cisnienia lub innych parametrow cieczy lub gazow, z wyjatkiem aparatow i przyrzadow objetych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub 9032:
191 9026 80 91 0 - - - Elektroniczne
192 9026 80 99 0 - - - Pozostale
193 ex 9028 Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zuzycia lub produkcji, wlacznie z licznikami wzorcowymi do nich - z wylaczeniem PCN 9028 30 90 0, 9028 90 10 0 i 9028 90 90 0
Przyrzady i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:
194 9032 10 30 0 - - - Elektroniczne
195 9032 10 91 0 - - - - Wyzwalane elektrycznie
196 9032 10 99 0 - - - - Pozostale
197 9032 20 90 0 - - Pozostale
198 9032 89 90 0 - - - Pozostale
199 * 9032 90 90 0 - - Pozostale11
Lampy i oprawy oswietleniowe:
200 9405 10 21 0 - - - - W rodzaju stosowanych do lamp zarowych
201 9405 10 30 0 - - - Z materialow ceramicznych
202 9405 10 50 0 - - - Ze szkla
203 9405 10 91 0 - - - - W rodzaju stosowanych do lamp zarowych
204 ex 9406 00 Budynki prefabrykowane - z wylaczeniem PCN 9406 00 31 0

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, ze dana pozycja dotyczy tylko towaru okreslonego nazwa w kolumnie Wyszczegolnienie

Objasnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dot. wylacznie spoiw na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (lacznie ze sztucznymi zywicami)

2 dot. tylko materialow podlogowych

3 dot. tylko plyt podlogowych

4 nie dot. wyrobow azbestowo-cementowych

5 nie dot. wyrobow kutych

6 dot. tylko wymiennikow ciepla c.o. i c.w., zasobnikow cieplej wody i zbiornikow do oczyszczalni sciekow

7 nie dot. kluczykow do zamkow samochodowych wystepujacych oddzielnie

8 dot. tylko hydroforow

9 dot. tylko warnikow i bojlerow

10 nie dot. czajnikow elektrycznych

11 dot. wylacznie urzadzen i zestawow urzadzen do automatycznej regulacji dostaw ciepla oraz zdalnego sterowania praca systemow cieplowniczych, a takze czesci do tych urzadzen

Zalacznik nr 4

WYKAZ WYROBOW AKCYZOWYCH
Pozycja
Kod PCN
Wyszczegolnienie
Oleje i ich frakcje:
1 1507 10 10 0 - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
2 1507 90 10 0 - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
3 1508 10 10 0 - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
4 1508 90 10 0 - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
5 1511 10 10 0 - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
6 1511 90 91 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
7 1512 11 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
8 1512 19 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
9 1512 21 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
10 1512 29 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
11 1513 11 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
12 1513 19 30 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
13 1513 21 11 0 - - - - Olej z ziaren palmowych
14 1513 21 19 0 - - - - Olej babassu
15 1513 29 30 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
16 1514 11 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
17 1514 19 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
18 1514 91 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
19 1514 99 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
20 1515 19 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
21 1515 21 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
22 1515 29 10 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
23 1515 30 10 0 - - Do produkcji kwasu aminoundekanowego uzywanego do wytwarzania tekstylnych wlokien syntetycznych lub tworzyw sztucznych
24 1515 50 11 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
25 1515 50 91 0 - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
26 1515 90 21 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
27 1515 90 31 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
28 1515 90 40 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
29 1515 90 60 0 - - - - Do zastosowan technicznych lub przemyslowych innych niz produkcja artykulow spozywanych przez ludzi
30 1518 00 31 0 - - Surowe
31 1518 00 39 0 - - Pozostale
Owoce przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierajace dodatek cukru lub innej substancji slodzacej lub alkoholu:
32 * 2008 20 - Ananasy1
33 * 2008 30 11 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
34 2008 30 19 0 - - - - Pozostale
35 * 2008 30 31 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
36 2008 30 39 0 - - - - Pozostale
37 * 2008 40 11 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
38 2008 40 19 0 - - - - - Pozostale
39 * 2008 40 21 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
40 2008 40 29 0 - - - - - Pozostale
41 * 2008 40 31 0 - - - - O zawartosci cukru w masie przekraczajacej 15%1
42 * 2008 40 39 0 - - - - Pozostale1
43 * 2008 50 11 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
44 2008 50 19 0 - - - - - Pozostale
45 * 2008 50 31 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
46 2008 50 39 0 - - - - - Pozostale
47 * 2008 50 51 0 - - - - O zawartosci cukru w masie przekraczajacej 15%1
48 * 2008 50 59 0 - - - - Pozostale1
49 * 2008 60 11 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
50 2008 60 19 0 - - - - Pozostale
51 * 2008 60 31 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
52 2008 60 39 0 - - - - Pozostale
53 * 2008 70 11 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
54 2008 70 19 0 - - - - - Pozostale
55 * 2008 70 31 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
56 2008 70 39 0 - - - - - Pozostale
57 * 2008 70 51 0 - - - - O zawartosci cukru w masie przekraczajacej 15%1
58 * 2008 70 59 0 - - - - Pozostale1
59 * 2008 80 11 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
60 2008 80 19 0 - - - - Pozostale
61 * 2008 80 31 0 - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
62 2008 80 39 0 - - - - Pozostale
63 * 2008 92 12 0 - - - - - - Owocow tropikalnych (wlaczajac mieszanki zawierajace w masie 50% lub wiecej orzechow tropikalnych i owocow tropikalnych)1
64 * 2008 92 14 0 - - - - - - Pozostale1
65 * 2008 92 16 0 - - - - - - Owocow tropikalnych (wlaczajac mieszanki zawierajace w masie 50% lub wiecej orzechow tropikalnych i owocow tropikalnych)1
66 * 2008 92 18 0 - - - - - - Pozostale1
67 * 2008 92 32 0 - - - - - - Owocow tropikalnych (wlaczajac mieszanki zawierajace w masie 50% lub wiecej orzechow tropikalnych i owocow tropikalnych)1
68 * 2008 92 34 0 - - - - - - Pozostale1
69 * 2008 92 36 0 - - - - - - Owocow tropikalnych (wlaczajac mieszanki zawierajace w masie 50% lub wiecej orzechow tropikalnych i owocow tropikalnych)1
70 * 2008 92 38 0 - - - - - - Pozostale1
71 * 2008 99 11 0 - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nieprzekraczajacej w masie 11,85%1
72 2008 99 19 0 - - - - - Pozostale
73 * 2008 99 21 0 - - - - - O zawartosci cukru w masie przekraczajacej 13%1
74 * 2008 99 23 0 - - - - - Pozostale1
75 * 2008 99 25 0 - - - - - - - Owoce meczennicy i guawy1
76 * 2008 99 26 0 - - - - - - - Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (sliwki chinskie), owoce kanawalii, owoce saczynca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1
77 * 2008 99 28 0 - - - - - - - Pozostale1
78 * 2008 99 32 0 - - - - - - - Owoce meczennicy i guawy1
79 * 2008 99 33 0 - - - - - - - Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (sliwki chinskie), owoce kanawalii, owoce saczynca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1
80 * 2008 99 34 0 - - - - - - - Pozostale1
81 * 2008 99 36 0 - - - - - - - Owoce tropikalne1
82 * 2008 99 37 0 - - - - - - - Pozostale1
83 * 2008 99 38 0 - - - - - - - Owoce tropikalne1
84 * 2008 99 40 0 - - - - - - - Pozostale1
Sosy i przetwory z nich:
85 2103 90 30 0 - - Gorzkie aromatyczne zaprawy o objetosciowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierajace w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i roznych skladnikow oraz od 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierajacych 0,5 litra lub mniej
Przetwory spozywcze gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
86 2106 90 20 0 - - Zlozone preparaty alkoholowe, inne niz na bazie substancji zapachowych, w rodzaju uzywanych do produkcji napojow
Pozostale napoje bezalkoholowe z wyjatkiem sokow owocowych i warzyw objetych pozycja 2009:
87 * 2202 90 10 0 - - Niezawierajace produktow objetych pozycjami 0401 do 0404 lub tluszczu uzyskanego z produktow objetych pozycjami 0401 do 04042
88 2203 00 Piwo otrzymywane ze slodu
89 2204 Wino ze swiezych winogron lacznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niz objety pozycja 2009
90 2205 Wermut i inne wina ze swiezych winogron przyprawione roslinami lub substancjami aromatycznymi
91 2206 00 Pozostale napoje fermentowane (na przyklad jablecznik, moszcz gruszkowy i miod pitny); mieszanki napojow fermentowanych oraz mieszanki napojow fermentowanych i napojow bezalkoholowych, niewymienione ani niewlaczone gdzie indziej
92 2207 Alkohol etylowy nieskazony o objetosciowej mocy alkoholu wynoszacej 80% objetosciowych lub wiecej; alkohol etylowy i pozostale wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skazone
93 2208 Alkohol etylowy nieskazony o objetosciowej mocy alkoholu mniejszej niz 80% objetosciowych; wodki, likiery i inne napoje alkoholowe
94 2303 30 00 0 - Pozostalosci i odpady browarnicze i gorzelniane
95 2307 00 Osad winny z drozdzy; kamien winny
96 2402 Cygara, rowniez z obcietymi koncami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
97 2403 Pozostaly przetworzony tyton i przetworzone namiastki tytoniu; tyton "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe
98 2501 00 Sol (rowniez kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierajaca dodatek srodkow zapobiegajacych zbrylaniu lub srodkow zapewniajacych dobra sypkosc; woda morska
99 2517 30 00 0 - Makadam smolowany
Oleje i pozostale produkty destylacji wysokotemperaturowej smoly weglowej; podobne produkty, w ktorych masa skladnikow aromatycznych jest wieksza niz skladnikow niearomatycznych:
100 2707 99 99 0 - - - - Pozostale
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z mineralow bitumicznych, inne niz surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone, zawierajace w masie 70% lub wiecej olejow ropy naftowej lub olejow otrzymywanych z mineralow bitumicznych, ktorych te oleje stanowia skladniki zasadnicze preparatow:
101 2710 11 11 0 - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
102 2710 11 15 0 - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 11 11 0
103 2710 11 21 0 - - - - - Benzyna lakiernicza
104 2710 11 25 0 - - - - - Pozostale
105 2710 11 31 0 - - - - - - Benzyna lotnicza
106 2710 11 41 0 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niz 95
107 2710 11 45 0 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) 95 lub wiekszej, ale mniejszej niz 98
108 2710 11 49 0 - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) 98 lub wiekszej
109 2710 11 51 0 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niz 98
110 2710 11 59 0 - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) 98 lub wiekszej
111 2710 11 70 0 - - - - - Paliwo typu benzyny do silnikow odrzutowych
112 2710 11 90 0 - - - - - Pozostale oleje lekkie
113 2710 19 11 0 - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
114 2710 19 15 0 - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 11 0
115 2710 19 21 0 - - - - - - Paliwo do silnikow odrzutowych
116 2710 19 25 0 - - - - - - Pozostala
117 2710 19 29 0 - - - - - Pozostale
118 2710 19 31 0 - - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
119 2710 19 35 0 - - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 31 0
120 2710 19 41 - - - - - - O zawartosci siarki w masie nieprzekraczajacej 0,05%
121 2710 19 45 - - - - - - O zawartosci siarki w masie przekraczajacej 0,05%, ale nieprzekraczajacej 0,2%
122 2710 19 49 - - - - - - O zawartosci siarki w masie przekraczajacej 0,2%
123 2710 19 51 0 - - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
124 2710 19 55 0 - - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 51 0
125 2710 19 61 0 - - - - - - O zawartosci siarki w masie nieprzekraczajacej 1%
126 2710 19 63 0 - - - - - - O zawartosci siarki w masie przekraczajacej 1%, ale nieprzekraczajacej 2%
127 2710 19 65 0 - - - - - - O zawartosci siarki w masie przekraczajacej 2%, ale nieprzekraczajacej 2,8%
128 2710 19 69 0 - - - - - - O zawartosci siarki w masie przekraczajacej 2,8%
129 2710 19 71 0 - - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
130 2710 19 75 0 - - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 71 0
131 * 2710 19 81 0 - - - - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprezarkowe, smarowe oleje turbinowe3
132 2710 19 83 0 - - - - - - Plyny hydrauliczne
133 2710 19 87 0 - - - - - - Oleje przekladniowe i oleje reduktorowe
134 2710 19 91 0 - - - - - - Mieszanki do obrobki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne
135 2710 19 93 0 - - - - - - Oleje izolacyjne
136 2710 19 99 0 - - - - - - Pozostale oleje smarowe oraz pozostale oleje
137 ex 2711 Gazy ziemne i inne weglowodory gazowe - z wylaczeniem PCN 2711 11 00 0, 2711 21 00 0 i 2711 29 00 0
138 ex 2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesow, nawet barwione - z wylaczeniem PCN 2712 90 19 0
139 2713 Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostalosci olejow ropy naftowej lub olejow otrzymywanych z mineralow bitumicznych
Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skaly asfaltowe:
140 2714 90 00 0 - Pozostale
141 2715 00 00 0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smolowym (np. masy uszczelniajace bitumiczne, fluksy)
141a 2716 00 00 0 Energia elektryczna
142 3302 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (wlacznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemysle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do produkcji napojow
143 3303 00 Perfumy i wody toaletowe
Preparaty do upiekszania i makijazu oraz preparaty do pielegnacji skory (z wyjatkiem lekow), wlacznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:
144 3304 10 00 0 - Preparaty do makijazu ust
145 3304 20 00 0 - Preparaty do malowania oczu
146 3304 30 00 0 - Preparaty do manicure i pedicure
147 * 3304 91 00 0 - - Pudry nawet prasowane4
148 * 3304 99 00 0 - - Pozostale5
149 3307 10 00 0 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu
150 3307 20 00 0 - Dezodoranty osobiste i srodki przeciwpotowe
151 3307 90 00 0 - Pozostale
Mydlo; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty uzywane jako mydlo, w postaci pretow, kawalkow, lub w innych uksztaltowanych formach, nawet zawierajace mydlo; papier, watolina, filc i wloknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydlem lub detergentem:
152 * 3401 11 00 0 - - Do stosowania toaletowego (nawet produkty lecznicze)6
153 3403 Preparaty smarowe (wlacznie z cieczami chlodzaco-smarujacymi, preparatami do rozluzniania srub i nakretek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natluszczania materialow wlokienniczych, skory, skor futerkowych i innych materialow, wylaczajac preparaty zawierajace w masie, jako skladnik zasadniczy 70% lub wiecej olejow otrzymanych z ropy naftowej lub olejow otrzymanych z mineralow bitumicznych
154 ex * 3506 Gotowe kleje i pozostale gotowe srodki klejace, gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone; produkty przygotowane do uzycia jako kleje lub srodki klejace, przeznaczone do sprzedazy detalicznej, nieprzekraczajace masy netto 1 kg7 - z wylaczeniem PCN 3506 91 00 0
Stopy zelazowo-cerowe i pozostale stopy piroforyczne w kazdej postaci; artykuly z materialow latwo palnych wymienione w uwadze 2 do tego dzialu:
155 3606 10 00 0 - Paliwa plynne, lub uplynnione w pojemnikach, takich jak stosowane w zapalniczkach mechanicznych lub podobnych o pojemnosci nieprzekraczajacej 300 cm3
Produkty chemiczne i preparaty przemyslu chemicznego lub przemyslow pokrewnych (wlacznie z mieszaninami produktow naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewlaczone:
156 * 3824 90 99 0 - - - - Pozostale8
157 ex 4302 Garbowane lub wykonczone skory futerkowe (wlacznie z lbami, ogonami, lapami i innymi kawalkami lub scinkami), nawet polaczone (bez dodatkow z innych materialow) z wylaczeniem pozycji 4303 - z wylaczeniem PCN 4302 13 00 0, 4302 19 35 0, 4302 30 25 0 i 4302 30 31 0
Artykuly odziezowe, dodatki do ubiorow i pozostale wyroby futrzarskie:
158 4303 10 10 0 - - Z futerek szczeniat foczych z gatunku "harp" (whitecoats) lub ze szczeniat foczych gatunku "hooded" (blue-backs)
159 * 4303 10 90 0 - - Pozostale9
160 * 4303 90 00 0 - Pozostale9
Zamki w rodzaju uzywanych do drzwi budynkow:
161 8301 40 19 0 - - - Pozostale
Maszyny i urzadzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani gdzie indziej nieobjete w niniejszym dziale:
162 * 8479 89 98 0 - - - - Pozostale10
163 ex 8518 40 - Elektryczne wzmacniacze czestotliwosci akustycznych - z wylaczeniem PCN 8518 40 10 0 i 8518 40 30 0
164 ex 8519 Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzet do odtwarzania dzwieku niezawierajacy urzadzenia do rejestracji dzwieku - z wylaczeniem PCN 8519 10 00 0
165 ex 8520 Magnetofony i inne urzadzenia do zapisu dzwieku, nawet wyposazone w urzadzenia do odtwarzania dzwieku - z wylaczeniem PCN 8520 20 00 0
166 ex 8521 Urzadzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dzwieku, nawet wyposazone w urzadzenie do odbioru sygnalow wizyjnych i dzwiekowych (tunery wideo) - z wylaczeniem PCN 8521 10 10 0
167 8525 40 - Kamery wideo ze stop-klatka oraz inne rejestrujace kamery wideo; kamery cyfrowe
168 8527 Urzadzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadajace, w tej samej obudowie, aparature do zapisu lub odtwarzania dzwieku, lub posiadajace zegar
169 ex 8528 Urzadzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierajace odbiorniki radiowe lub aparature do zapisu lub odtwarzania dzwieku lub obrazu; monitory i projektory wideo - z wylaczeniem PCN 8528 30 05 0, 8528 30 20 0 i 8528 30 90 0
170 ex 8529 10 - Anteny i reflektory anten wszelkich typow; czesci nadajace sie do stosowania do nich - z wylaczeniem PCN 8529 10 10 0, 8529 10 15 0 i 8529 10 45 0
Elektryczne urzadzenia do sygnalizacji dzwiekowej lub wzrokowej, nie objetych pozycja 8512 lub 8530:
171 ex 8531 10 - Urzadzenia przeciwwlamaniowe, przeciwpozarowe oraz inne temu podobne - z wylaczeniem PCN 8531 10 10 0
172 ex 8531 80 - Pozostale urzadzenia - z wylaczeniem PCN 8531 80 10 0
173 * 8531 90 -Czesci11
174 8703 Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osob (inne niz objete pozycja 8702), wlacznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyscigowymi
175 8903 Jachty i inne jednostki plywajace wypoczynkowe lub sportowe; lodzie wioslarskie i kajaki
176 * 8908 00 00 0 Statki i pozostale konstrukcje plywajace przeznaczone do zlomowania12
177 * 9303 Pozostala bron palna oraz podobny sprzet dzialajacy na zasadzie odpalania ladunku prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe i mysliwskie, bron palna ladowana przez lufe, rakietnice oraz inny sprzet przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania slepymi nabojami, przyrzady do uboju zwierzat, wyrzutnie linki, np. ratunkowej)13
178 * 9304 00 00 0 Pozostala bron (np. pistolety i karabiny sprezynowe, pneumatyczne lub gazowe, palki), oprocz wyrobow objetych pozycja 930714
179 * 9403 Pozostale meble i ich czesci15
Sprzet do gier towarzyskich, stolowych, salonowych:
180 * 9504 10 00 0 - Gry telewizyjne z rodzaju uzywanych z odbiornikiem telewizyjnym15
181 * 9504 20 10 0 - - Stoly bilardowe (nawet z nogami)15
182 * 9504 20 90 0 - - Pozostale15
183 * 9504 30 10 0 - - Gry z ekranem15
184 * 9504 30 30 0 - - - "Flipper"15
185 * 9504 30 50 0 - - - Pozostale15
186 * 9504 40 00 0 - Karty do gry16
187 * 9504 90 10 0 - - Zestawy elektrycznych samochodow wyscigowych, o charakterze gier ze wspolzawodnictwem15
188 * 9504 90 90 0 - - Pozostale15
189 * 9605 00 00 0 Zestawy podrozne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubran lub obuwia17
Bez wzgledu na kod PCN Inne towary:
1. Pozostale napoje alkoholowe o zawartosci alkoholu powyzej 1,2% oraz napoje alkoholowe bedace mieszanina piwa i napojow bezalkoholowych, w ktorych zawartosc alkoholu przekracza 0,5%.
2. skreslono
3. Gaz wykorzystywany do napedu pojazdow samochodowych oraz napelniania butli turystycznych o masie do 5 kg.
4. Wszystkie towary przeznaczone do uzycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, ze dana pozycja dotyczy tylko towaru okreslonego nazwa w kolumnie Wyszczegolnienie

Objasnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dotyczy wyrobow o zawartosci alkoholu powyzej 1,5%

2 dotyczy piwa bezalkoholowego

3 dotyczy olejow silnikowych

4 nie dotyczy zasypek i pudrow dla dzieci

5 nie dotyczy srodkow kosmetycznych do pielegnacji skory (bez ziolowych), takich jak: kremy, mleczka, smietanki, zmywacze, olejki i oliwy kosmetyczne, wazeliny kosmetyczne, plyny do pielegnacji skory i maseczki kosmetyczne

6 dotyczy tylko mydla do golenia

7 dotyczy tylko klejow do rzes i peruk

8 dotyczy mieszanin olejow napedowych zawierajacych w masie mniej niz 70% olejow ropy naftowej lub olejow otrzymywanych z mineralow bitumicznych, sluzacych do napedu silnikow spalinowych

9 dotyczy skor szlachetnych objetych tylko tym zalacznikiem z pozycji 4302

10 dotyczy tylko maszyn losujacych

11 nie dotyczy czesci do urzadzen z podpozycji 8531 20

12 dotyczy tylko statkow z pozycji 8903

13 dotyczy broni mysliwskiej

14 dotyczy broni gazowej

15 dotyczy tylko rulet wraz ze stolami do gry, stolow do gry w karty, automatow hazardowych, maszyn i urzadzen losujacych, elektronicznych maszyn i urzadzen do gry

16 nie dotyczy kart do gry dla dzieci

17 dotyczy zestawow zawierajacych srodki upiekszajace lub wyroby perfumeryjne

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.