Powrot do spisu tresci

Wzor 3-05 (Protokol przekazania przejecia zarzadu nieruchomoscia wspolna)

. . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . .

 


PROTOKOL PRZEKAZANIA - PRZEJECIA

ZARZADU NIERUCHOMOSCIA WSPOLNA

przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . .

 

1. Dotychczasowy zarzad wspolnoty mieszkaniowej (przekazujacy funkcje) w skladzie


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Przewodnicz acy Zarzadu),

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zastepca Przewodn. Zarzadu),

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Czlonek Zarzadu).

(imie, nazwisko, adres)

1a. Dotychczasowy zarzad wspolnoty mieszkaniowej (przekazujacy funkcje) Gmina/WAM. . . . . . . . . . . . . . (osoba prawna) reprezentowana przez pelnomocnikow:


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pelnomocnictwo nr . . . . . . . . . . .),

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pelnomocnictwo nr . . . . . . . . . . .),

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pelnomocnictwo nr . . . . . . . . . . .).

(imie, nazwisko, adres)

2. Nowy zarzad wspolnoty mieszkaniowej, wybrany na zebraniu wlascicieli lokali dnia . . . . . . . . . . . . (przejmujacy funkcje) w skladzie:


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Przewodniczacy Zarzadu),

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zastepca Przewodn. Zarzadu),

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Czlonek Zarzadu).

(imie, nazwisko, adres)

2a. Zarzadca przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imie, nazwisko lub nazwa, adres)

2b. Zarzad powierzony not arialnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imie, nazwisko lub nazwa, adres)

3. Osoby uczestniczace w przekazaniu-przejeciu zarzadu:


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . .),

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . .),

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . .).

(imie, nazwisko, adres)

 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOSCI
Nieruchomosc polozona w . . . . . . . . . . przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . jest nieruchomoscia zabudowana, majaca zalozona Ksiege Wieczysta nr KW . . . . . . . . . . . . . ., w sklad ktorej wchodza:


 • a) dzialka(i) gruntu n r . . . . . . . . o powierzchni . . . . . .m2 i nr . . . . . . . . . . . o powierzchni . . . . . . . . . . . . .m2 polozone w obrebie . . . . . . . . . . . . . .,

  b) budynek mieszkalny/mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny, . . .-klatkowy, . . . -kondygnacyjny, (nie)podpiwniczony, o . . . . . . lokalach mieszkalnych i . . . . lokalach uzytkowych, w tym garazy . . . (liczba lokali wyodrebnionych - . . ., zas lokali niewyodrebnionych - . . . .), o lacznej powierzchni uzytkowej tych lokali rownej . . . . . . . . . . . .m2 .

  (Ponadto w czesci wspolnej budynku znajduja sie . . . . lokale mieszkalne
  i . . . . lokale uzytkowe o lacznej powierzchni . . . . . . . . . . . .m2) *).

  Calkowita powierzchnia uzytkowa budynku wynosi . . . . . . . . . . . .m2 , a kubatura . . . . . . . . . . . . m3 .

  Budynek zbudowany zostal w . . . . . . . . roku (ostatni remont kapitalny budynku przeprowadzony zostal w . . . . . . . . roku). Budynek jest uznany za zabytkowy (jest objety opieka konserwatora zabytkow)**) .

  Budynek zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej / wielkoplytowej / wielkoblokowej / monolitycznej / szkieletowej**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

  Budynek wyposazony jest w:

 • instalacje elektryczna,

 • instalacja wodociagowa,

 • instalacje kanalizacyjna,

 • instalacje gazowa,

 • system ogrzewania,

  - instalacje c.o., zasilana: z sieci miejskiej, z kotlowni osiedlowej, z wlasnej kotlowni,

  - ogrzewanie indywidualne lokali: etazowe, elektryczne, gazowe, piece weglowe,

 • instalacje centralnej cieplej wody; piece gazowe do podgrzewania wody,

 • . . . . . . . . dzwigi,

 • . . . . . . . . zsypy,

 • instalacje odgromowa,

 • antene zbiorcza,

 • instalacje domofonowa,

 • . . . . . . . . wozkarnie,

 • . . . . . . . . pralnie,

 • . . . . . . . . suszarnie,

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*) .

W budynku znajduje(a) sie . . . . . . . . wezel(y) cieplny(e), bedacy(e) (wspol)wlasnoscia PEC/wlascicieli lokali oraz stacja transformatorowa nr . . . . . . ., bedaca wlasnoscia Zakladu Energetycznego.

Dotychczasowy zarzad przekazuje, zas nowy zarzad przejmuje:


1. Dokumentacje techniczna:

a) projekt architektoniczno-budowlany/inwentaryzacja,

b) projekt/inwentaryzacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c) projekt/inwentaryzacja instalacji elektrycznej,

d) projekt/inwentaryzacja instalacji gazowej,

e) projekt/inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania,

f) projekt dzwigow,

g) projekt zagospodarowania terenu,

h) projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


2. Instrukcje obslugi i eksploatacji nastepujacych urzadzen zainstalowanych w czesci wspolnej nieruchomosci:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


3. Karty gwarancyjne (wraz z dowodami zakupu) nastepujacych urzadzen zainstalowanych w czesci wspolnej nieruchomosci:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


4. Decyzje Urzedu . . . . . . . . . . . . . . . . (Wydzialu Architektury i Nadzoru Budowlanego) o dopuszczeniu budynku do uzytkowania.

5. Aktualne protokoly przegladow technicznych budynku oraz jego urzadzen i instalacji, a takze ekspertyzy techniczne :

a) budynku - przeglad piecioletni/roczny,

b) instalacji gazowej,

c) przewodow kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

d) instalacji elektrycznej,

e) instalacji odgromowej,

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


6. Ksiege obiektu budowlanego, ksiegi dzwigow, a takze decyzje administracyjne organow nadzoru budowlanego, dozoru technicznego, wladz sanitarnych i in.:

a) Ksiege obiektu budowlanego,

b) Ksiegi dzwigow nr, nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


7. Dokumentacje administracyjna:

a) plany poszczegolnych kondygnacji z identyfikacja lokali i ich wlascicieli,

b) liste lokali (wydruk i nosnik magnetyczny),

c) teczki lokali mieszkalnych indywidualnych wlascicieli zgodnie z zalacznikiem 1,

d) teczki lokali uzytkowych indywidualnych wlascicieli zgodnie z zalacznikiem 2,

e) kopie dokumentow dot. lokali mieszkalnych i lokali uzytkowych bedacych wlasnoscia gminy, . . . . . . . . . . . . . . . ., zgodnie z zalacz nikiem 3,

f) teczki lokali w czesci wspolnej budynku zgodnie z zalacznikiem 4,

g) teczki najemcow powierzchni w czesci wspolnej budynku (reklamy, anteny CB itp.) zgodnie z zalacznikiem 5,

h) liste pomieszczen piwnicznych i ich uzytkownikow oraz warunki uzy tkowania,

i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Uwaga: teczki lokali nalezacych do poszczegolnych wlascicieli winny zawierac m.in. kopie dowodow wlasnosci tych lokali - aktow notarialnych oraz zawiadomienia o zaliczkach z ostatnich 3 lat, zas teczki lokali i najemcow powierzchni w czesci wspolnej budynku - m.in. umowy najmu (gdy lokale uzytkowane sa przez indywidualnych uzytkownikow, a powierzchnia wynajmowana).

8. Dokumentacje eksploatacyjna:


a) umowe na dostawe energii elektrycznej do nieruchomosci wspolnej,

b) umowe na dostawe gazu do nieruchomosci wspolnej,

c) umowe na dostawe wody do i odprowadzenie sciekow z nieruchomosci wspolnej/budynku,

d) umowe na dostawe energii cieplnej do nieruchomosci wspolnej/budynku,

e) umowe na wywoz nieczystosci stalych,

f) umowe na wywoz nieczystosci plynnych,

g) umowe na prowadzenie konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . .,

h) umowe na prowadzenie konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . .,

i) umowe na prowadzenie konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . .,

j) specyfikacje powierzchni sprzatanej,

k) umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi przez wspolnote mieszkaniowa,

l) umowe z firma sprzatajaca,

m) umowe . . . . . . . . . . . . . . . .,

n) umowe . . . . . . . . . . . . . . . ..9. Dokumentacje finansowa (w formie wydrukow i na nosnikach magnetycznych):


a) wykaz sald na kontach eksploatacyjnym i remontowym indywidualnych wlascicieli lokali wg. stanu na dzien . . . . . . . . . . . . . . . .,

b) wykaz sald na kontach eksploatacyjnym i remontowym gminy/. . . . . . . . . . . . . . . . (innej osoby prawnej) wg stanu na dzien . . . . . . . . . . . . . . . .,

c) zestawienie naleznosci i wplat najemcow lokali i powierzchni w czesci wspolnej budynku w okresie ostatnich 36 miesiecy oraz wykaz sald na ich kontach wg stanu na dzien . . . . . . . . . . . . . . . .,

d) obroty na poszczegolnych kontach od poczatku roku (dane do rocznego sprawozdania finansowego),

e) ew. dokumentacje dotyczaca otrzymanych lub przyznanych dotacji i subwencji.10. Srodki pieniezne:


a) na rachunkach bankowych wspolnoty w banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • rachunek funduszu eksploatacyjnego nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - saldo zl . . . . . . . . . . . . . . . (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . . . . . .),

 • rachunek funduszu remontowego nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - saldo zl . . . . . . . . . . . . . . . (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . . . . . .),

 • lokata - rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - saldo zl . . . . . . . . . . . . . . . (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . . . . . .), okres lokaty . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) kwota . . . . . . . . . . zl (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) przekazana przelewem z konta nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . w banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kopia dowodu przelewu w zalaczeniu),

c) gotowka w kasie w kwocie . . . . . . zl (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . .).11. Inne


a) polisy ubezpieczeniowe budynku - budynek ubezpieczony od:

 • nieszczesliwych zdarzen w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na kwote . . . . . . . . . . . . . . zl, polisa nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • odpowiedzialnosci cywilnej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na kwote . . . . . . . . . . . . . . zl , polisa nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) wyposazenie stanowiace wlasnosc wspolnoty mieszkaniowej:

 • narzedzia (o wartosci pow. 1/10 granicy srodka trwalego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • wyposazenie biura zarzadu/administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • inne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

c) materialy zakupione ze srodkow wspolnoty mieszkaniowej:

 • srodki czystosci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • narzedzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d) klucze do nastepujacych pomieszczen:

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

e) pieczatki:

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

W nieruchomosci wspolnej znajduja sie nizej wymienione urzadzenia pomiarowe, a ich wskazania w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . sa nastepujace:


1. Wodomierze glowne:

a) wodomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . m3 ,

b) wodomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . m3 ,

c) wodomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . m3 ,

2. Gazomierze:

a) gazomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . . m3 ,

b) gazomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . . m3 ,

c) gazomierz nr . . . . . . . . . . . . ., usytuowany w . . . . . . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . . . m3 ,

3. Liczniki energii elektrycznej:

a) licznik administracyjny L1 nr . . . . . . . usytuowany w . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . kWh,

b) licznik administracyjny L1 nr . . . . . . . usytuowany w . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . kWh,

c) licznik administracyjny L1 nr . . . . . . . usytuowany w . . . . . . . . . . . . . , wskazujacy stan . . . . . . . . kWh;

4. Cieplomierz usytuowany w wezle cieplnym wskazujacy stan . . . . . . . . . GJ.

5. Inne urzadzenia pomiarowe:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ponadto w lokalach znajduja sie wodomierze mieszkaniowe, ktorych zestawienie i wskazania w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . przedstawiono w zalaczniku . . . . . . . ..

 

*) Powierzchnie lokali nalezy obliczac wraz z pomieszczeniami do nich przynaleznymi (wg aktow notarialnych Đ art. 3 ust. 3 UWL) Đ z wyjatkiem przypadk—w okreslonych w art. 3 ust. 7 UWL.

**) Niepotrzebne skreslic.

 


Objasnienia:


PROTOKOL PRZEKAZANIA - PRZEJECIA

ZARZADU NIERUCHOMOSCI WSPOLNEJ BUDYNKU

 

WSTEP

Zarzad wspolnoty mieszkaniowej, jako organ wybieralny, moze byc w kazdej chwili zmieniony przez wlascicieli lokali (art. 20 ust. 2 UWL). Zmiany zarzadu nasilily sie w zwiazku z wejsciem w zycie (od dnia 18 maja 2000 r.) poprawki do ustawy o wlasnosci lokali mowiacej, ze czlonkiem zarzadu moze byc wylacznie osoba fizyczna wybrana sposrod wlascicieli lokali lub spoza jej grona (art. 20 ust. 1).

W bardzo wielu wspolnotach mieszkaniowych, przede wszystkim w tych, w ktorych osoby prawne - gminy, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zaklady pracy, deweloperzy i in. dysponowaly wiekszoscia glosow, zarzadem wspolnoty wybierane byly te wlasnie osoby prawne. Wspomniana zmiana ustawy o wlasnosci lokali wymusz a w takich wspolnotach zmiane zarzadu.

Nowy zarzad winien przejac od starego nie tylko obowiazki i uprawnienia, lecz takze zasoby wspolnoty - jej dokumentacje i "majatek". Nowy zarzad nie przejmuje wlasnosci, jaka jest nieruchomosc wspolna, ani tym bardziej caly budynek czy nieruchomosc. Wszystkie lokale pozostaja wlasnoscia tych samych wlascicieli, zas nieruchomosc wspolna jest w dalszym ciagu ich wspolwlasnoscia. Nowy zarzad staje sie jedynie dysponentem finansow wspolnoty mieszkaniowej, a takze przejmuje "pod swoja opieke" sfinansowane ze srodkow wspolnoty wyposazenie i materialy sluzace prawidlowemu zarzadzaniu nieruchomoscia.

Przedstawiony wzor protokolu nie musi byc w swojej oryginalnej postaci stosowany w kazdym przypadku. Ma on sluzyc jedynie pomoca i byc przewodnikiem przy przejmowaniu - przekazywaniu obowiazkow. Kazda nieruchomosc jest jednak inna, kazda ma swoje indywidualne cechy. Dlatego tez prezentowany wzor moze i powinien podlegac adaptacji lub chocby byc wykorzystywany jedynie w takim zakresie, jaki wynika z aktualnych potrzeb.

STRONY PROTOKOLU
Strona przekazujaca jest oczywiscie dotychczasowy zarzad. Wzor protokolu przewiduje, ze zarzad ten moze skladac sie z osob fizycznych pelniacych rozne funkcje (1), a takze, ze moze to byc osoba prawna reprezentowana przez osoby posiadajace odpowiednie pelnomocnictwa (1a). Pelnomocnictwa te moga byc zroznicowane. Przykladowo burmistrz czy prezydent miasta moze udzielic odrebnych pelnomocnictw osobom reprezentujacym gmine (miasto) jako wlasciciela, odrebny ch zas osobom powolanym do pelnienia funkcji zarzadu. W takim przypadku reprezentantami gminy przekazujacymi funkcje zarzadu moga byc jedynie ci ostatni. Moga oczywiscie wystepowac sytuacje, gdy jedna i ta sama osoba pelni obydwie funkcje.

Strona przejmujaca jest nowy zarzad wybrany na zebraniu wlascicieli lub w glosowaniu prowadzonym na drodze indywidualnego zbierania glosow, zarzadca przymusowy lub osoba fizyczne albo prawna, ktorej zarzad powierzono notarialnie.

Czesto zdarza sie, ze nowo wybrany zarzad powierza obowiazki administrowania nieruchomoscia wspolna innej jednostce lub osobie (osobom) i ze te osoby znane sa juz w momencie przejmowania zarzadu. Uczestnicza one z reguly w procesie przejmowania obowiazkow przez nowy zarzad i uwidaczniane sa w prot okole w czesci trzeciej. W procesie przekazywania moga tez uczestniczyc pelnomocnicy gminy (czy innej osoby prawnej) majacy inne pelnomocnictwa niz do pelnienia funkcji zarzadu, dotychczasowi i przyszli konserwatorzy, ksiegowi itp.

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHO MOSCI
Jezeli jest to mozliwe, dotychczasowy zarzad lub administrator nieruchomosci powinien wypelnic przedstawiona charakterystyke nieruchomosci. Zarzadcy lub administratorzy nieruchomosci nie zawsze prowadzili kartoteki zarzadzanych przez nich budynkow. Zakres informacyjny starych kart nie odpowiada dzisiejszym potrzebom. Konieczne jest wiec stosowanie kart nowego typu. Prezentowany wzor to jedna z wielu mozliwosci.

Charakterystyka nieruchomosci winna zawierac jej podstawowe dane identyfikacyjne. Naleza do nich:


- adres nieruchomosci,

- numer ksiegi wieczystej nieruchomosci (powinien tu byc ujawniony numer podstawowej ksiegi wieczystej, z ktorej wyodrebniane byly pozniej poszczegolne lokale),

- identyfikatory geodezyjne - numer obrebu i numer(y) dzialki(ek) gruntu.

Charakterystyka nieruchomosci winna obejmowac takze podstawowy opis budynku, a w przypadku nieruchomosci zabudowanej kilkoma budynkami - opis wszystkich budynkow. Podstawowe dane charakteryzujace budynek to:


- liczba lokali wyodrebnionych i niewyodrebnionych oraz laczna ich powierzchnia,

- dane nt. lokali w czesci wspolnej budynku,

- powierzchnia uzytkowa i kubatura budynku,

- rok budowy i ew. fakt objecia budynku nadzorem konserwatorskim,

- technologia w jakiej budynek zostal wzniesiony,

- wyposazenie budynku w instalacje,

- dane nt. pomieszczen pomocniczych w nieruchomosci wspolnej,

- dane nt. urzadzen technicznych znajdujacych sie w budynku i informacja czyja sa wlasnoscia.

Jak to juz powiedziano wczesniej, nie wszystkie wyszczegolnione na liscie instalacje czy typy pomieszczen wystepuja w budynku. Z wymienionych technologii wystepuje zwykle jedna (niekiedy stosowane sa technologie mieszane).

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przejmowanymi elementami dokumentacji technicznej powinna byc nie tylko dokumentacja projektowa i/lub inwentaryzacja budynku, instalacji i urzadzen oraz terenu wokol budynku. Do grupy tej nalezy zaliczyc takze wszelkie instrukcje obslugi i karty gwarancyjne zainstalowanych w budynku (i poza nim) urzadzen. Dotyczy to takze gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne.

Nowoczesne materialy i urzadzenia maja coraz dluzszy okres gwarancji. Tak np. kotly centralnego ogrzewania maja (poza palnikami i elementami automatyki) 5-letni okres gwarancji, a niektore pokrycia dachowe nawet okres 20-letni. Przejecie kart gwarancyjnych moze wiec nawet po wielu latach uchronic wspolnote mieszkaniowa od niepotrzebnych wydatkow.

Kazdy budynek i obiekt budowlany innego typu powinien posiadac ksiege obiektu budowlanego, ktora oczywiscie winna byc przez nowy zarzad przejeta.

W dokumentacji budynkow zrealizowanych w ostatnim dziesiecioleciu i nie tylko, powinna istniec wydana przez lokalne wladze budowlane (Wydzial Architektury i Nadzoru Budowlanego wlasciwego urzedu) decyzja o dopuszczeniu budynku do uzytkowania.

Kazdy budynek powinien byc poddawany okresowym przegladom - rocznym i piecioletnim. Protokoly aktualnych przegladow musza byc takze elementem przejmowanej dokumentacji.

DOKUMENTACJA ADMINISTRACYJNA
Jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych ostatnio w ustawie o wlasnosci lokali sa dodane do art. 2 ustepy 5 i 6 w brzmieniu:


5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynaleznymi zaznacza sie na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie polozenia pomieszczen przynaleznych poza budynkiem mieszkalnym - takze na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowia zalacznik do aktu ustanawiajacego odrebna wlasnosc lokalu.

6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczen, o ktorych mowa w ust.5, dokonuje sie, zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego wlasciciela nieruchomosci, o ile strony umowy o ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu nie postanowia inaczej.

 

Do niedawna, tj. do dnia 18 maja 2000 r. posiadanie tego typu dokumentu nie bylo wymagane, co w konsekwencji powodowalo (i powoduje nadal) kontrowersje i spory co do wlasnosci roznych fragmentow budynkow stanowiacych wspolwlasnosc. Od dnia wejscia w zycie powyzszego zapisu, w ramach przekazywanej dokumentacji administracyjnej winny byc przekazane ww. rzuty kondygnacji z zaznaczonymi lokalami.

Obok nich nowy zarzad przejac powinien:


- liste lokali zawierajaca m.in. ich powierzchnie, przypadajace na nie udzialy w nieruchomosci wspolnej oraz podstawowe dane wlascicieli,

- "teczki lokali" zawiera jace co najmniej kopie dokumentow wlasnosci (aktow notarialnych nabycia tych lokali przez obecnych wlascicieli), a takze wyliczenia naleznych zaliczek i innych platnosci,

- teczki zawierajace kopie umow z najemcami elementow nieruchomosci wspolnej (lokali, scian, dachow) i kopie wyliczen naleznosci,

- liste uzytkowanych przez mieszkancow pomieszczen w czesci wspolnej budynku.

Do dokumentacji eksploatacyjnej naleza zawarte przez wspolnote mieszkaniowa umowy z dostawcami mediow i innymi jednostkami swiadczacymi uslugi komunalne. Umowy te, jezeli sa zawarte przez wspolnote mieszkaniowa, nie ulegaja zmianie przy zmianie zarzadu.

Z przykroscia nalezy jednak stwierdzic, ze mimo uplywu ponad szesciu lat od chwili wejscia w zycie ustawy o wlasnosci lokali, wiele osob prawnych pelniacych funkcje zarzadu wspolnot mieszkaniowych nie zawarlo tych umow w sposob zgodny z zasadami. Glownie jednostki komunalne, choc nie tylko, dzialaja w oparciu o dawno temu zawarte umowy, ktorych strona nie jest wspolnota mieszkaniowa, lecz dana jednostka (lub nawet jednostka, ktora wczesniej pelnila funkcje zarzadcy). W takich przypadkach zmiana zarzadu staje sie powodem rozwiazania starej i zawarcia nowej umowy, tym razem w imieniu wspolnoty mieszkaniowej. W takiej sytuacji dotychczasowy z arzad winien przekazac nowemu kopie pisma wypowiadajacego dotychczasowa umowe, z ktorego to pisma (a przede wszystkim z dotychczasowej umowy) wynika termin jej rozwiazania i podpisania nowej.

Warto przy okazji zwrocic uwage na fakt, ze monopolisci na rynku uslug komunalnych - niemal wszyscy dostawcy energii cieplnej i wody, wymuszaja zawieranie umow w formie niezgodnej z zapisami ustawy o wlasnosci lokali. Inaczej bowiem niz dostawcy energii elektrycznej i gazu, dostawcy ciepla i wody nie godza s ie na dokonywanie rozliczen z poszczegolnymi wlascicielami nieruchomosci lokalowych, lecz wymuszaja podpisanie umow na dostawe ciepla i wody do calego budynku. W przypadku dostawy ciepla pomaga w takim podejsciu akt nizszego rzedu - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie cieplem, w tym rozliczen z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 98; zmiany: Dz.U. Nr 30, poz. 99), ktorego autorzy zapomnieli o istnieniu wspolnot mieszkaniowych.

W ramach przejecia zawartych wczesniej umow (lub podpisania nowych) nalezy takze przejac umowe o sprzatanie nieruchomosci lub umowy o prace z dozorca wraz ze specyfikacja powierzchni sprzatanej, a takze ew. umowe(y) o konserwacje instalacji i urzadzen.

DOKUMENTACJA FINANSOWA I SRODKI PIENIEZNE
Przejmowanie dokumentacji finansowej wspolnoty mieszkaniowej jest najczesciej procesem dlugotrwalym. Typowy przypadek to:


- trzymiesieczny okres wypowiedzenia umowy o dostawe wody, ciepla i innych mediow,

- okolo trzytygodniowy (liczac od daty zakonczenia uslugi) okres oczekiwania na splyw ostatnich faktur wystawionych przez dostawcow mediow,

- kilkutygodniowy okres pracy dzialu rachunkowosci majacy na celu ewidencje ww. faktur oraz sporzadzenie dokumentow finansowych przekazywanych nowemu zarzadowi.

Dokumenty te wymienione sa w czesci 7 protokolu.

Przekazanie srodkow pienieznych dokonywane jest w formie:


- zmiany karty wzorow podpisow w banku i przejecia na tej drodze uprawnien do dysponowania rachunkiem bankowym;

- przelania srodkow pozostajacych na rachunku dotychczasowego zarzadu (w szczegolnosci, gdy jest to jednostka dzialajaca zgodnie z ustawa Prawo budzetowe) na otworzony przez nowy zarzad rachunek bankowy wspolnoty mieszkaniowej;

- przekazania kasy wspolnoty mieszkaniowej.

INNE
Pozostalymi elementami przekazywanymi przez stary i przejmowanymi przez nowy zarzad wspolnoty mieszkaniowej moga byc:


- polisy ubezpieczeniowe budynku (jesli byl on ubezpieczony),

- elementy wyposazenia biura itp., zakupione przez wspolnote mieszkaniowa na jej koszt,

- materialy, w szczegolnosci srodki czystosci i narzedzia zakupione przez wspolnote mieszkaniowa na jej koszt,

- klucze do pomieszczen, gablot, biurek itp.,

- piecz atki wspolnoty i itp.

W ramach przejmowania obowiazkow nalezy tez spisac stany urzadzen pomiarowych znajdujacych sie w budynku. Dotyczy to zarowno miernikow glownych zainstalowanych przy wejsciu sieci do budynku, miernikow "administracyjnych" (np. liczniki energii elektrycznej na klatkach schodowych, gazomierzy w pralniach i in.), jak i miernikow mieszkaniowych (wodomierzy oraz cieplomierzy lub podzielnikow ciepla).Powrot do spisu tresci

Wzor 3-06 (Informacja o przejeciu zarzadu)

Jan Kowalski

Zarzadzanie Nieruchomosciami

ul. Nowogrodzka 253 m. 3

00-333 WARSZAWA

 

 

 

Warszawa, 23 maja 2000 r.

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuje, ze z dniem 1 czerwca 2000 r. obejmuje zarzad czescia wspolna nieruchomosci Wiejska 210 w Warszawie.

Sprawami administracyjnymi bedzie zajmowac sie Pani Grazyna Gorczynska


telefon 888-77-22

pon., sroda, piatek 10.00 - 13.00
wtorek, czwartek 14.00
- 18.00

Adres do korespondencji:


Wspolnota Mieszkaniowa Wiejska 22 w Warszawie
c/o Firma NAZWA
Al. Wyzwolenia 121
00-555 WarszawaW przypadkach awaryjnych prosze o kontakt pod telefonem:


(0 666) 33 33 33 


Z powazaniem:

Jan Kowalski

Warszawa, 1 czerwca 2000 r.Powrot do spisu tresci

Wzor 3-07 (Zawiadomienie zebraniu zwolanym przez Zarzad)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

Jan Herkules

Gospodarna 1, 00-000 KALINIEC

 

 

 

Kaliniec, 16.03.2001 r.

 

 


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WLASCICIELI LOKALI

 

Zgodnie z przepisami art. 30 ustawy o wlasnosci lokali zwoluje zebranie sprawozdawcze wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu.

Zebranie odbedzie sie w piatek, 30 marca 2001 r. w godz. 17.00-19.30 w  sali konferencyjnej firmy "Herkules" Sp. z o.o. przy ul. Gospodarnej 1 w Kalincu.

 


Zarzad Wspolnoty

Jan Herkules

 

ZALACZNIKI:


1) Regulamin Zebrania Wlascicieli ,

2) Lista wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej ,

3) Proponowany porzadek obrad zebrania ,

4) Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego Wspolnoty w 2000 r.,

5) Projekt planu gospodarczego Wspolnoty na rok 2001,

6) - 15) Projekty uchwal wlascicieli .


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-08 (Zawiadomienie o podjetych uchwalach)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

ul. Niechcica 7 m. 1, 00-000 Kaliniec

tel. (22) 987 65 43 fax (22) 012 34 56

Kaliniec, 11 paz dziernika 2001 r.

Pan

Grzegorz JABLONSKI

ul. Niechcica 7 m. 6,

00-000 Kaliniec

ZAWIADOMIENIE O PODJETYCH UCHWALACH

Uprzejmie zawiadamiam, ze na zebraniu wlascicieli, ktore odbylo sie 10 pazdziernika 2001 r., wlasciciele lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu podjeli w obecnosci notariusza uchwaly nastepujacej tresci:

Uchwala Nr 2001 / 11 ..., w sprawie wlasnosci lokalu nr 1


"1. Wobec braku dokumentow wlasnosci, o ktorych mowa w art. 7 i art. 8 ustawy o wlasnosci lokali, uznajemy, na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 UWL, ze lokal nr 1 , o powierzchni uzytkowej 38,15m2 , polozony na parterze budynku Niechcica 7, odnotowany w ksiazce obiektu budowlanego jako "mieszkanie dozorcy" (wpisy z dnia 6 czerwca 1966 r. i z dnia 7 lipca 1977 r.), traktowany w dotychczasowych rozliczeniach jako wlasnosc gminy Kaliniec (dawniej Blokowisko) - jest czescia nieruchomosci wspolnej i podlega zarzadowi Wspolnoty Mieszkaniowej na zasadach okreslonych w ustawie o wlasnosci lokali.

2. Lokal nr 1 bedzie wykorzystywany jako biuro Zarzadu Wspolnoty. Koszty utrzymania lokalu i wyposazenia biura obciazaja bezposrednio wlasciciela, tzn. Wspolnote Mieszkaniowa, i nie moga byc wliczane do wynagrodzenia Zarzadu lub firmy administrujacej. W przypadku podjecia przez firma administrujaca dzialalnosci gospodarczej na rzecz osob trzecich, Wspolnota okresli w uchwale wysokosc oplaty z tytulu najmu lokalu."

Uchwala Nr 2001 / 12 ..., w sprawie wyodrebnienia i przeniesienia wlasnosci lokalu nr 15, powstalego w wyniku przebudowy strychu


"Dzialajac na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 oraz art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, a takze na podstawie wczesniejszej umowy z inwestorem « Baron, Pawlak i Jankowski» Spolka z o.o., udzielamy zgody na ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu nr 15, powstalego w nastepstwie przebudowy czesci nieruchomosci wspolnej (strych) o powierzchni uzytkowej 188,82 m.kw., oraz na przeniesienie wlasnosci lokalu nr 15 na wymieniona wyzej Spolke."

Uchwala Nr 2001 / 13 ..., w sprawie zmiany wysokosci udzialow w nieruchomosci wspolnej


" 1. Dzialajac na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 i 5a oraz art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, a takze na podstawie uchwal Nr 2001/11 i Nr 2001/12, udzielamy zgody na zmiane wysokosci udzialow w nieruchomosci wspolnej - wedlug nowego wykazu udzialow, stanowiacego zalacznik do niniejszej uch-
waly.

2. Zgodnie z art. 21 UWL czynnosci prawne zmierzajace do wykonania postanowien uchwal Nr 1-3 podejmie Zarzad Wspolnoty. Czynnosci te powinny byc wykonane do dnia 31 grudnia 2001 r.

3. Zasady glosowan i rozliczen wynikajace z nowej struktury udzialow, okreslonej w wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja od dnia 1 stycznia 2002 roku".

Z powazaniem

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej "Niechcica 7"

Jan Herkules


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-09 (Rozliczenie kosztow centralnego ogrzewania)

Przyklad rozliczenia kosztow i oplat za centralne ogrzewanie

W sezonie grzewczym od dnia 1 pazdziernika 1998 r. do dnia 31 maja 1999 r. obowiazywala wysoka miesieczna stawka oplat za centralne ogrzewanie i nastapilo skumulowanie nadplat.


Powierzchnia mieszkalna budynku

1 450,3m2

Miesieczna stawka dotychczasowych oplat za centralne ogrzewanie

2,45 zl/m2Przychody od wlascicieli w sezonie grzewczym od dnia 1 pazdziernika 1998 r. do dnia 31 maja 1999 r. wyniosly:


8 miesiecy x 2,45 zl/m2 x 1450,3m2 = 28 425,88 zlSuma faktur oplaconych na rzecz dostawcy ciepla razem z VAT = 23 671,66 zl

Nadplata 4 754,22
Oto rozliczenie nadplaty w wersji jednorazowego zwrotu
Obliczamy jednostkowa stawke do zwrotu

Stawka przeliczeniowa do zwrotu 3,2781 zl/m2


4.754,22 zl : 1 450,3m2

Przygotowujemy tabele nadplat dla poszczegolnych wlascicieli:


 

Powierzchnia

[m2]

Nadplata do zwrotu

na mieszkanie

Mieszkanie Nr 1

35,2

115,39

Mieszkanie Nr 2

64,5

211,44

Mieszkanie Nr 3

64,5

211,44

........................

..............

.................

Mieszkanie Nr 26

48,3

158,32

1 450,3

4 754,22Oto drugi przyklad rozliczenia, w ktorym nadplata obniza indywidualne oplaty w nastepnym okresie (rozliczenie przez wprowadzenie nadplaty/niedoplaty do kolejnego okresu rozliczeniowego).Spodziewane koszty CO w sezonie letnim od dnia 1 czerwca 1999 r. do dnia 30 wrzesnia 1999 r. (tzw. oplata stala) 12.782,70 zl.Nadplata 4.754,22 zl


Przychody z tytulu oplat po obnizeniu o kwote nadplaty

winny wynosic: 8.028,48 zl


12.782,79 zl - 4.754,22 zlStawka miesiecznej zaliczki na centralne ogrzewanie 1,38 zl/m2
8.028,48 zl : 4 miesiace : 1.450,3m2

Bez uwzglednienia nadplaty stawka miesiecznej zaliczki wynosilaby: 2,20 zl/m2.Powrot do spisu tresci

Wzor 3-10 (Deklaracja w sprawie liczby uzytkownikow lokalu)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

ul. Niechcica 7 m 1, 00-000 Kaliniec

tel. (22) 987 65 43 fax (22) 012 34 56

Zalacznik nr 1 do uchwaly Nr 5/2000

 

 

Kaliniec, . . . . . . . . . . . . . . . r.

 

Szanowni Panstwo!
 
Uprzejmie prosze o wypelnienie ponizszej deklaracji dla celow rozliczenia uslug dostawy zimnej wody i usuwania nieczystosci oraz wywozu smieci.

Jednoczesnie zobowiazuje sie dotrzymac wszelkich obowiazkow wynikajacych z ustawy o ochronie danych osobowych.

Warszawa, 13 czerwca 2000 r.


 

 

Z powazaniem

 

 

Za Zarzad:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DEKLARACJA
Oswiadczam, ze w lokalu Nr . . . . przy ul. Wiejskiej 225 w Warszawie mieszka . . . . . osob .

Nadto oswiadczam, ze w lokalu stale*) przebywa . . . . . osob nie mieszkajacych w tym lokalu.

Zobowiazuje sie do niezwlocznego informowania o wszelkich zmianach liczby uzytkownikow lokalu lub nieobecnosci dluzszych niz miesiac kalendarzowy.

 


Warszawa, . . . . . . . . . . . .
data

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis wlasciciela lokalu*) Przez osoby stale przebywajace w lokalu rozumie sie osoby, ktore przebywaja w nim co najmniej 6 godzin dziennie przez co najmniej 20 dni w miesiacu.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-11 (Zawiadomienie wlasciciela [gminy] o wysokosci uchwalonych zaliczek)

Wspolnota mieszkaniowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczec z adresem)

Burmistrz/Prezydent/Wojt*)

Gminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Fikcyjnej nr 5 uprzejmie informuje, ze na zebraniu wlascicieli w dniu . . . . . . . . . . ., zgodnie z art. 22. ust. 3 pkt 3 ustawy o wlasnosci lokali, zostala podjeta uchwala wlascicieli lokali w sprawie ustalenia wysokosci oplat na pokrycie kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna budynku przy ul. Fikcyjnej nr 5, w tym rowniez wysokosci wplat na fundusz remontowy tej wspolnoty (uchwala nr . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . - w zalaczeniu). Za przyjeciem uchwaly glosowali wlasciciele posiadajacy lacznie . . . . .% udzialow w nieruchomosci wspolnej. Uchwala jest prawomocna.


Uchwalono miesieczne stawki oplat:

A. Na pokrycie kosztow biezacych

 

1,17 zl/m2

B. Na wyodrebniony fundusz remontowy

 

0,68 zl/m2

 

RAZEM:

1,85 zl/m2Uchwalono takze, na podstawie art. 12 ust. 3, dodatkowa oplate od wlasciciela lokalu nr 1, uzytkowanego jako pub, w wysokosci 2.000 zl miesiecznie.

Gmina jest wlascicielem 5 lokali w nieruchomosci Fikcyjna 5, o lacznej powierzchni uzytkowej (wraz z pomieszczeniami przynaleznymi) 440,0m2 - w tym lokalu nr 1, uzytkowanego jako pub. Oplata miesieczna Gminy na koszty zarzadu nieruchomoscia wspolna, w tym na fundusz remontowy, wynosi zatem:


A. 440 x 1,17

 

514,80 zl

B. 440 x 0,68

 

299,20 zl

C. oplata dod.

 

2.000,00 zl

 

RAZEM:

2.814,00 zlZgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali na pokrycie kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna, w tym na fundusz remontowy wlasciciele lokali uiszczaja zaliczki w formie biezacych oplat, platne z gory do dnia 10. kazdego miesiaca.

 


 

 

Za Zarzad Wspolnoty

 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do wiadomosci:


1. Zakl ad Budynkow Komunalnych

2. Wydzial Gosp. Mieszk. Urzedu Gminy

W zalaczeniu:


Uchwala nr . . . . . . . . . . w sprawie

wysokosci oplat na pokrycie kosztow zarzadu.

 

*) Niepotrzebne skreslic.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-12 (Zawiadomienie wlasciciela [gminy] o wysokosci zaliczki miesiecznej i terminach platnosci)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

ul. Niechcica 7 m 1, 00-000 Kaliniec

tel. (22) 987 65 43 fax (22) 012 34 56

 

 

Warszawa, 3 lipca 2000 r.

Zaklad Administracji Nieruchomosciami1)

Administracja Nieruchomosci Nr 1

04-950 Warszawa

ul. Marii Konopnickiej 3/5

Zawiadomienie 07/2000

Uprzejmie prosze o zaplate zaliczki za lipiec 2000 r. z tytulu wlasnosci lokali przy ul. Wiejskiej 210 w Warszawie. Wysokosc stawek zaliczek miesiecznych zostala uchwalona uchwala wlascicieli nieruchomosci Nr 3/2000 z dnia 30 marca 2000 r. Oplaty lokalowe wynosza odpowiednio2):

Lokal Nr 1


Zaliczka na eksploatacje

42,48m2 x 1,40 zl/m2 =

59,47 zl

Zaliczka na fundusz remontowy

42,48m2 x 1,50 zl/m2 =

63,72 zl

Oplata za dostawe zimnej wody i odprowadzenie sciekow

8 osob x 16,05 zl/osobe =

128,40 zl

Oplata za wywoz smieci

8 osob x 5,54 zl/osobe =

44,32 zl

 

Razem do zaplaty =

295,91 zlLokal Nr 6


Zaliczka na eksploatacje

41,69m2 x 1,40 zl/m2 =

58,37 zl

Zaliczka na fundusz remontowy

41,69m2 x 1,50 zl/m2 =

62,54 zl

Oplata za dostawe zimnej wody i odprowadzenie sciekow

2 osoby x 16,05 zl/osobe =

32,10 zl

Oplata za wywoz smieci

2 osoby x 5,54 zl/osobe =

11,08 zl

 

Razem do zaplaty =

164,09 zlLokal Nr 7


Zaliczka na eksploatacje

54,38m2 x 1,40 zl/m2 =

76,13 zl

Zaliczka na fundusz remontowy

54,38m2 x 1,50 zl/m2 =

81,57 zl

Oplata za dostawe zimnej wody i odprowadzenie sciekow

2 osoby x 16,05 zl/osobe =

32,10 zl

Oplata za wywoz smieci

2 osoby x 5,54 zl/osobe =

11,08 zl

 

Razem do zaplaty =

200,88 zlRazem:


Zaliczka na eksploatacje

 

193,97 zl

Zaliczka na fundusz remontowy

 

207,83 zl

Oplata za dostawe zimnej wody i odprowadzenie sciekow

 

192,60 zl

Oplata za wywoz smieci

 

66,48 zl

Lacznie do zaplaty

(slownie szescset szescdziesiat 88/100 zlotych)

660,88 zl


 

Naleznosc prosze zaplacic w terminie 7 dni na konto Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 210 w Warszawie w:

Banku PKO BP XV O/Warszawa
Nr konta 10201156-333333-270-1

Uprzejmie prosze na dowodzie wplaty zaznaczyc wielkosc wplaty na fundusz remontowy "w tym na fundusz remontowy 207,83 zl"3).

Przypominam, ze w przypadku opoznien we wnoszeniu oplaty - do 10 kazdego miesiaca - beda naliczane odsetki ustawowe.


 

 

Pozostaje z powazaniem:

 

 

Zarzad Wspolnoty

Mieszkaniowej Wiejska 210

 Objasnienia:


1. W praktyce wlasciciel (gmina) upowaznia Zarzad Administracji Nieruchomosci do prowadzenia swych spraw w rozliczeniach ze wspolnota.

2. Ten sam wzor zawiadomienia stosuje sie w przypadku wlascicieli prywatnych. Oczywiscie z reguly zawiadomienie bedzie w takim przypadku obejmowac wysokosc oplat przypadajacych na jeden lokal.

3. Adnotacja: "W tym na fundusz remontowy ..." jest potrzebna szczegolnie w przypadku wlascicieli - osob fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych pozwala na zmniejszenie podatku o 19% wydatkow na fundusz remontowy wspolnoty mieszkaniowej (a od 1 stycznia 2001 r. - takze spoldzielni mieszkaniowej). Jedynym dokumentem uprawniajacym do odliczenia - jest dowod wplaty na fundusz remontowy, a dokladnie "na wyodrebniony fundusz remontowy wspolnoty mieszkaniowej". Dlatego adnotacje taka nalezy zamieszczac na blankietach wplat (lub dyspozycjach przelewow). Zaswiadczenia o wysokosci wplat wniesionych na fundusz remontowy, wystawiane przez Zarzady wspolnot po zakonczeniu roku podatkowego - moga, ale nie musza byc honorowane przez urzedy skarbowe.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-13 (Wezwanie do zaplaty zaliczek [do wlasciciela - gminy])

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

ul. Niechcica 7 m 1, 00-000 Kaliniec

tel. (22) 987 65 43 fax (22) 012 34 56

 

 

Warszawa, 15 sierpnia 2001 r.

Zaklad Administracji Nieruchomosciami1)

Administracja Nieruchomosci Nr 1

04-950 Warszawa

ul. Marii Konopnickiej 3/5

WEZWANIE Nr 1/2000

Wzywam do zaplaty zaliczek za czerwiec i lipiec 2000 r. z tytulu wlasnosci lokali przy ul. Wiejska 210 w Warszawie w wysokosci 1.321,76 zl (slownie: jeden tysiac trzysta dwadziescia jeden 76/100 zlotych).

Odsetki z tytulu zwloki we wniesieniu oplat sa naliczane nastepujaco2):


Od kwoty 660,88 zl od dnia 11 czerwca 2000 r. - 24,72 zl

Od kwoty 660,88 zl od dnia 11 lipca 2000 r. - 12,93 zl

Lacznie do zaplaty - 1.359,41 zl

(slownie jeden tysiac trzysta piecdziesiat dziewiec 41/100 zlotych)

Naleznosc prosze zaplacic w terminie 7 dni na konto Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 210 w Warszawie:


Bank PKO BP XV O/Warszawa
Nr konta 11111111-333333-270-1.

 

 

Pozostaje z powazaniem
w imieniu Zarzadu Wspolnoty

 

Pawel Czerski

 

Otrzymuja do wiadomosci:

1. Urzad Dzielnicy Praga Poludnie Gminy Warszawa Centrum

Wydzial Budynkow Komunalnych, ul. Grochowska 274

2. Urzad Dzielnicy Praga Poludnie Gminy Warszawa Centrum

Wydzial Finansowy, ul. Grochowska 274

3. Zaklad Administrowania Nieruchomosciami

Dzielnicy Praga Poludnie w Gminie Warszawa Centrum

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa Objasnienia:


1. Wlasciciela - gmine z reguly reprezentuje jednostka administracji komunalnej. Nie jest to zgodne z prawem - ale czesto spotykane w praktyce.

2. Uwaga: odsetki oblicza sie nastepujaco:

kwota opoznienia x (liczba dni opoznienia) x (stopa procentowa odsetek ustawowych) / 365.

Stopa procentowa odsetek ustawowych publikowana jest w Dzienniku Ustaw. W slad za Dziennikiem Ustaw podaja ja takze niektore gazety specjalistyczne i biuletyny dla ksiegowych. Stopa procentowa wynosila od dnia 15 maja 1999 r. do dnia 1 listopada 2000 r. - 21% w skali rocznej, a od dnia 1 listopada 2000 r. wynosi 30%.Powrot do spisu tresci

Wzor 3-14 (Powiadomienie o zaleglosciach platniczych)

Wspolnota mieszkaniowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczec z adresem)

Burmistrz/Prezydent/Wojt*)

Gminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Fikcyjnej nr 5 informuje, ze na dzien . . . . . . zaleglosci komunalnego wlasciciela z tytulu kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna budynku naszej Wspolnoty wynosza . . . . . . . . . zl. Zaleglosci te wystepuja zarowno w zakresie kosztow eksploatacji i wynosza . . . . . . zl, jak i we wplatach na fundusz remontowy Wspolnoty, gdzie wynosza . . . . . . . . zl.

Wzywamy Gmine do natychmiastowego uregulowania zaleglosci. Przypominamy, ze zgodnie z art. 15 ustawy o wlasnosci lokali, naleznosci z tytulu kosztow zarzadu moga byc dochodzone w postepowaniu upominawczym. Dlugotrwale zaleganie z zaplata naleznych oplat moze rowniez spowodow a c nasze wystapienie do sadu o sprzedaz lokali (lokalu) w drodze licytacji i egzekucje z nieruchomosci.

 


 

 

Za Zarzad Wspolnoty

 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do wiadomosci:


1. Zakl ad Budynkow Komunalnych

2. Wydzial Gosp. Mieszk. Urzedu Gminy

 

*) Niepotrzebne skreslic.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-15 (Pozew o zaplate naleznosci)

. . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . .

Sad Rejonowy
dla
. . . . . . . . . . . . . . . .

Wydzial II Cywilny
ul.
. . . . . . . . . . . . . . .

99-999 . . . . . . . . . . .


Powod:
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reprezentowana przez Zarzad Wspolnoty:

1. Anna Abacka - prezes Zarzadu,

2. Bogdan Babicki - czlonek Zarzadu

3. Czeslaw Cabak - czlonek Zarzadu

Pozwany:
Zenon Zybacki, ul. . . . . . . . . . . . m. . . . . .

99-999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wartosc przedmiotu sporu:
. . . . . . . . . . . zl

Pozew w trybie upominawczym

o zaplate oplat przez czlonka wspolnoty mieszkaniowej

Pozwany jest wlascicielem lokalu odrebnego nr 9 w budynku przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ktory wraz z dzialka gruntu stanowi przedmiot wspolwlasnosci wszystkich wlascicieli lokali tworzacych wspolnote mieszkaniowa.

Wspolnota mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. . . . . . . . . . . . uchwala z dnia . . . . . . . . . . . dokonala wyboru zarzadu wspolnoty w osobach: Anna Abacka, Bogdan Babicki i Czeslaw Cabak.

Dowod: 1. odpis uchwaly .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali, kazdy wlasciciel lokalu obowiazany jest uczestniczyc w kosztach zarzadu zwiazanych z utrzymaniem nieruchomosci wspolnej. Pozwany nie uregulowal do tej pory czesci naleznosci za rok 2000 i zaliczek w roku 2001. Dotyczy to okresu od . . . . . . 2000 r. do . . . . . 2001 r. Wysokosc zaliczek na poczet kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna zostala ustalona uchwala zebrania wspol noty dnia . . . . . . . . . . . 2000 r.

Dowod: 2. odpis uchwaly .

Pozwany otrzymywal wezwania do zaplaty, jednakze okazaly sie one bezskuteczne.

Dowod: 3. 2 wezwania do zaplaty (z dowodem doreczenia).

Suma oplat nieuregulowanych przez pozwanego wynosi wg stanu na dzien . . . . . . . . . . . 2001 r. kwote . . . . . . . . . . . zl plus ustawowe odsetki zwloki w kwocie . . . . . . . . . zl, wyliczone w zalaczonym wykazie, a wiec lacznie . . . . . . . . . . . zl.

W tym stanie rzeczy wnosimy, aby Sad Rejonowy wydal nakaz zaplaty i zasadzil od pozwanego Zenona Zybackiego na rzecz strony powodowej kwota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zl (slownie zlotych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) z odsetkami ustawowymi od dnia w n iesienia pozwu do dnia zaplaty, a nadto zasadzil od pozwanego na rzecz strony powodowej koszty procesu.

 

 


 

 

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zalaczniki

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Powrot do spisu tresci

Wzor 3-16 (Umowa o przekazanie nieruchomosci w administracje)

UMOWA

o przekazanie nieruchomosci w administracje

zawarta w dniu 22 maja 2000 r. w Warszawie

pomiedzy:

wlascicielami nieruchomosci polozonej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 33 zwanych dalej WSPOLNOTA, reprezentowanych przez:


1. Krystyne Kozlowska, zamieszkala ul. Nowowiejska 33 m. 21 w Warszawie

2. Karola Nowackiego, zamieszkalego ul. Nowowiejska 33 m. 3 w Warszawie

z jednej strony, a

Janem Kowalskim, zamieszkalym w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 351 m. 3, prowadzacym dzialalnosc gospodarcza zarejestrowana w Gminie Centrum pod numerem 3148 z dnia 17 grudnia 1990 r., zgodnie z poswiadczeniem o rejestracji stanowiacym zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy, zwanym w dalszym ciagu ADMINISTRATOREM z drugiej strony, o nastepujacej tresci:


§ 1.

Strony stwierdzaja, ze przedmiotowa nieruchomosc sklada sie z dzialki gruntu o powierzchni 1.121m2 oraz domu mieszkalnego, w ktorym laczna powierzchnia lokali i pomieszczen do nich przynaleznych wynosi 4.754,3m2, stosownie do zapisow w dziale III ksiegi wieczystej KW 35432 prowadzonej dla nieruchomosci przez Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydzial Ksiag Wieczystych.


§ 2.

1. WSPOLNOTA powierza, a ADMINISTRATOR przyjmuje na zasadzie wylacznosci obowiazki administracji nieruchomoscia okreslona w § 1 w zakresie nie wykraczajacym poza zarzad zwykly, zgodnie z oddzielnym pelnomocnictwem stanowiacym zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Stan faktyczny i techniczny nieruchomosci zostanie opisany w protokole przekazania w administracje.


§ 3.

ADMINISTRATOR zobowiazuje sie do administrowania nieruchomoscia w sposob, ktory zapewni prawidlowe i zgodne z prawem funkcjonowanie nieruchomosci, w szczegolnosci do:


1. utrzymania w nalezytym stanie, porzadku i czystosci pomieszczen budynku sluzacych do wspolnego uzytku mieszkancom i uzytkownikom oraz chodnika i jezdni;

2. dokonywania kontroli technicznych zgodnie z przepisami prawa, biezacych napraw i konserwacji budynku w zakresie obciazajacym WSPOLNOTE;

3. nadzoru nad realizowaniem umow o dostawe energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i odbioru sciekow kanalizacyjnych, wywozu smieci i innych zanieczyszczen oraz do kontroli wykonywania warunkow umownych;

4. prowadzenia dla nieruchomosci rachunkowosci wraz z pelna obsluga dokumentacji finansowej;

5. pobierania od uzytkownikow miesiecznych oplat z tytulu zaliczek na poczet zarzadu i eksploatacji oraz swiadczen indywidualnych, a takze dokonywania miesiecznych wymiarow oplat, rozliczanych wspolnie z chwila zmiany cen za dostarczane uslugi;

6. skladania zarzadowi WSPOLNOTY kwartalnych raportow i sprawozdan finansowych dotyczacych administrowanej nieruchomosci, w terminie jednego miesiaca od konca kwartalu, ktorego dotycza;

7. pobieranie i windykacje naleznosci z tytulu pozytkow i innych przychodow z nieruchomosci.

§ 4.

1. ADMINISTRATOR nie jest upowazniony do czynnosci przekraczajacych zakres tzw. zwyklego zarzadu, a w szczegolnosci do:


1) sprzedazy nieruchomosci,

2) obciazania nieruchomosci prawami osob trzecich,

3) zmiany przeznaczenia czesci nieruchomosci,

4) udzielania zgody na przebudowe, nadbudowe lub adaptacje nieruchomosci,

5) dokonania podzialu nieruchomosci wspolnej obejmujacej grunt w czesci nie zabudowanej,

6) wytoczenia powodztwa przeciwko wlascicielom.

2. ADMINISTRATOR moze reprezentowac WSPOLNOTE w sprawie przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu wylacznie na podstawie odrebnego pelnomocnictwa ustanowionego w tej sprawie przez WSPOLNOTE, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.


§ 5.

1. Podstawe wszelkich rozliczen finansowych dla ADMINISTRATORA bedzie stanowic zatwierdzony przez WSPOLNOTE roczny plan kosztow zarzadu nieruchomoscia obejmujacy koszty eksploatacyjne i konserwacyjne, koszty remontow i modernizacji oraz koszty swiadczenia uslug bytowych i komunalnych obejmujacych dostawy energii, wody, wywozu smieci itp.

2. W przypadku podwyzszenia przez dostawcow uslug bytowych i komunalnych cen za te uslugi ADMINISTRATOR jest zobowiazany do przygotowania dla Zarzadu WSPOLNOTY uchwaly zmieniajacej oplaty miesieczne.


§ 6.

1. ADMINISTRATOR z tytulu wynagrodzenia za swoje czynnosci bedzie otrzymywal kwote wynikajaca z przemnozenia stawki 0,75 zl/m2 za kazdym2 powierzchni uzytkowej nieruchomosci miesiecznie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie wyplacane na podstawie faktury wystawionej nie wczesniej niz 20-go kazdego miesiaca, w terminie 7 dni z rachunku bankowego WSPOLNOTY.

3. ADMINISTRATOR oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i uslug VAT i posiada numer NIP 931-120-81-22.


§ 7.

1. Kazda ze stron moze wypowiedziec niniejsza umowe najpozniej na 3 miesiace naprzod, na koniec miesiaca kalendarzowego. Wypowiedzenia umowy dokonuje sie na pismie.

2. Rozwiazanie umowy natychmiastowe moze nastapic w przypadku razacego zaniedbywania przez jedna ze stron obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, badz postepowania w sposob sprzeczny z prawem.


§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali z pozniejszymi zmianami.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W imieniu WSPOLNOTY

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRATOR

Zalacznik:

Uchwala upowazniajaca p. Krystyne Kozlowska

i p. Karola Nowackiego do podpisania umowy

o przekazanie nieruchomosci w administracje.Powrot do spisu tresci

Wzor 3-17 (Pelnomocnictwo do administrowania nieruchomosci)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

Nowowiejska 33 w Warszawie

 


PELNOMOCNICTWO

 

Dzialajac na podstawie uchwaly Nr 1/2000 z dnia 22 maja 2000 r. Zebrania Wlascicieli Wspolnoty Mieszkaniowej Nowowiejska 33 w Warszawie, udzielamy Panu Janowi Kowalskiemu, zamieszkalemu przy ul. Nowogrodzkiej 351 m. 3 w Warszawie, legitymujacemu sie dowodem osobistym DB 6666661, pelnomocnictwa do administrowania nieruchomoscia.

Pelnomocnictwo obejmuje wykonywanie jednoosobowo czynnosci prawnych zwiazanych z biezaca dzialalnoscia wspolnoty w zakresie zarzadu zwyklego z wyjatkiem spraw zastrzezonych dla Zarzadu Wspolnoty.

 

Warszawa, 23 maja 2000 r.

 


 

 

Za Zarzad Wspolnoty

 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-18 (Zakres czynnosci administratora)

Wspolnota Mieszkaniowa

Nowowiejska 33

w Warszawie


ZAKRES CZYNNOSCI ADMINISTRATORA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imie i nazwisko)

I. Podporzadkowanie - Zarzadowi Wspolnoty Mieszkaniowej.

II. Do podstawowych ob owiazkow pracownika nalezy:

1. Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad praca dozorcy i kontrola stanu sanitarno-porzadkowego posesji wspolnoty wraz z ogrodem.

2. Dokonywanie systematycznych przegladow budynku, skladanie sprawozdan z tych czynnosci oraz kontrolowanie jakosci uslug w zakresie wywozu nieczystosci, wodno-kanalizacyjnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej.

3. Zglaszanie drobnych napraw i prac remontowych Zarzadowi Wspolnoty Mieszkaniowej oraz potwierdzanie odbioru tych prac pod warunkiem, ze rodzaj prac nie wymaga uprawnien budowlanych.

4. Prowadzenie dziennika korespondencji, kompletowanie dokumentow Wspolnoty.

5. Prowadzenie kasy Wspolnoty i przyjmowanie wplat mieszkancow, sporzadzanie raportow kasowych, odprowadzanie gotowki do banku.

6. S porzadzanie list dokumentow ksiegowych, wykazow bankowych, rejestru przelewow przygotowywanych dla biura rachunkowego.

7. Sporzadzanie wykazow platnikow podatkow od posiadania psow, a takze wymaganych w tym zakresie dokumentow.

8. Przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przyjmuje do scislego wykonywania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis pracownika)

Warszawa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-19 (Zakres czynnosci dozorcy)

Wspolnota Mieszkaniowa

Nowowiejska 33

w Warszawie

ZAKRES CZYNNOSCI GOSPODARZA BUDYNKU - DOZORCY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imie i nazwisko)

I. Podporzadkowanie: Zarzadowi Wspolnoty Mieszkaniowej.


Czas pracy gospodarza budynku okreslony jest wymiarem zadan do wykonania, w tym obowiaz kowy czas pracy na posesji od godziny 8.00 do 13.00.

II. Do obowiazkow gospodarza budynku nalezy:


1. Utrzymanie czystosci i porzadku w klatkach schodowych, w komorach zsypowych i w pomieszczeniach wspolnego uzytkowania:

- codzienne zamiatanie klatek schodowych, komor zsypowych, usuwanie kurzu z balustrad, parapetow, skrzynek elektrycznych itp;

- mycie klatek schodowych, lamperii, drzwi do pomieszczen wspolnego uzytkowania nie rzadziej niz co dwa tygodnie;

- mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczen iach wspolnego uzytkowania nie rzadziej niz raz na dwa miesiace, drzwi wejsciowych i wewnetrznych w miare potrzeb;

- dezynsekcja komor zsypowych i zsypow oraz pojemnikow na smieci;

- udraznianie zsypow w razie ich zapchania;

- sprzatanie pomieszczen wspolnego uzytkowania.

2. Usuwanie smieci z terenu Wspolnoty (alejek, dojsc do budynkow, altanki smietnikowej i trawnikow) .

3. W okresie zimy oczyszczanie ze sniegu i lodu powierzchni utwardzonych, zaworow wodnych i gazowych, usuwanie sliskosci przez posypywanie piaskiem.

4. Pielegnacja trawnikow, kwietnikow i nasadzen w granicach przydzielonego terenu w miare potrzeb:

- wygrabianie trawnikow,

- koszenie trawnikow,

- przekopywanie i pielenie mis przy drzewach i krzewach,

- przycinanie i odchwaszczanie zywoplotow ,

- odchwaszczanie i spulchnianie rabat kwiatowych oraz nasadzen w skrzynkach betonowych,

- czyszczenie kraweznikow,

- w przypadku suszy podlewanie trawnikow i krzewow.

5. Systematyczne sprawdzanie i natychmiastowe zglaszanie usterek technicznych budynku oraz awarii administratorowi i odpowiednim sluzbom miejskim (wlazy na dachy, zalewania w czasie deszczu, skrzynki elektryczne, telefoniczne itp.).

6. Zapalanie i gaszenie swiatla w przypadku braku automatow oraz wymiana zarowek w pomieszczeniach wspolnych budynkow Wspolnoty.

7. Wydawanie mieszkancom kluczy do pomieszczen wspolnego uzytku.

8. Wywieszanie i zdejmowanie nieaktualnych ogloszen. Przekazywanie mieszkancom Wspolnoty indywidualnych zawiadomien Zarzadu i administratora .

9. Usuwanie ogloszen, plakatow umieszczonych bez zgody Wspolnoty na budynkach.

10. Wywieszanie flagi panstwowej w dniach 3 maja i 11 listopada.

11. Zawiadamianie administratora o razacym lub uporczywym naruszaniu przez mieszkancow regulaminu porzad ku domowego.

12. Comiesieczne odczytywanie w przydzielonych budynkach stanu licznikow elektrycznych i wodomierzy oraz przekazywanie stanu tych licznikow Zarzadowi Wspolnoty lub administratorowi.

13. Otwieranie i zamykanie drzwi lub furtek prowadzacych do W spolnoty w przypadku ich zamykania po godz. 23.00 na klucz.

14. Wykonywanie drobnych napraw oraz prac podnoszacych estetyke i sprawnosc urzadzen i wyposazenia nieruchomosci Wspolnoty.

15. Przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.

Obowiazki wynikajace z niniejszego zakresu czynnosci gospodarz zobowiazuje sie wykonywac sumiennie, okazywac troske i dbalosc o powierzone jego opiece mienie, dbac o nalezyty stan nieruchomosci i urzadzen oraz odnosic sie uprzejmie i kulturalnie do mieszkancow.


Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przyjmuje do scislego wykonywania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis pracownika)

Warszawa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-20 (Umowa o roboty budowlane)

UMOWA NR . . . . ./2000

W dniu 14 pazdziernika 2000 r. w Warszawie pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa w Warszawie, przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwana w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowana przez:


1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Prezesa Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Czlonka Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

a firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sp. z o.o.

z siedziba w Warszawie przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . ., wpisana do rejestru handlowego Dzial B. Nr RHB . . . . . . . . . . . . . . . . ., zgodnie z wypisem z rejestru zalaczonym do niniejszej umowy, zwana w dalszym tekscie WYKONAWCA , w imieniu ktorej dziala - . . . . . . . . . . . . . . . . . - Prokurent

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:


§ 1.

1. ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie inwestycyjne: "wymiana pionow wraz z plukaniem kaloryferow instalacji centraln ego ogrzewania w II klatce schodowej (mieszkania Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) budynku przy ul.. . . . . . . . . . . . . . . . . w Warszawie wg dokumentacji projektowej".

2. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w postaci zarzadu budynkiem Wspolnoty.

§ 2.

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: 14 pazdziernika 2000 r.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 ustala sie na: 15 grudnia 2000 r.

§ 3.

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze niniejsza umowa jest kontynuacja umowy poprzedniej z dnia 25 czerwca 1998 r., zawartej w wyniku wygrania konkursu ofert.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze dopuszczaja zmiane materialu rur pionowych z plastikowych na miedziane bez zmiany ryczaltowej ceny za usluge. Odpowiednie zmiany i wymagania w projekcie technicznym zostana wprowadzone przez autora projektu technicznego.

3. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku wyrazenia przez mieszkancow woli zastapienia nowymi grzejnikami starych kaloryferow wyrazaja na to zgode pod warunkiem pokrycia przez mieszkancow kosztow zakupu i transportu nowych grzejnikow. WYKONAWCA wyraza zgode na dokonanie zakupow w hurtowni i zobowiazuje sie do zwrotu mieszkancom 19 zl/grzejnik z tytulu niewykonywania zapisaneg o w ofercie konkursowej plukania kaloryferow.

§ 4.

ZAMAWIAJACY przyjmuje na siebie obowiazek zapewnienia dostepu do poszczegolnych piwnic sukcesywnie w miare prowadzonych robot.


§ 5.

Wszelkie niezbedne materialy i urzadzenia wedlug projektu dostarczy WYKONA WCA.


§ 6.

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistniec w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, zalania i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnosc cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§ 7.

1. Materialy i urzadzenia stosowane przez WYKONAWCE, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz byc zgodne z projekte m technicznym.

2. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru WYKONAWCA obowiazany jest okazac w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

3. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrzadowanie oraz uprawnionych pracownikow w celu zbadania na zadanie ZAMAWIAJACEGO jakosci robot wykonanych z materialow WYKONAWCY.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan jak rowniez materialow i ich wymiany na odpowiednie oraz koszty prawidlowego wykonania robot, obciazaja WYKONAWCE, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wyk o nanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja ZAMAWIAJACEGO.

§ 8.

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z wybrana oferta WYKONAWCY bedzie wynagrodzenie w formie ryczaltu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wy nagrodzenie WYKONAWCY wyraza sie kwota 33.562 zl slownie zlotych: trzydziesci trzy tysiace piecset szescdziesiat dwa.

3. WYKONAWCA zobowiazuje sie do wykonania robot dodatkowych nie wykazanych w projekcie, ktore okaza sie niezbedne dla prawidlowego wykonania umowy pod warunkiem potwierdzenia koniecznosci przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

4 . Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wedlug obowiazujacych stawek.

§ 9.

Ni ezaleznie od obowiazkow wymienionych w § 3 umowy WYKONAWCA przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegolowe:


1) informowania ZAMAWIAJACEGO lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli WYKONAWCA nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest na swoj koszt odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

§ 10.

WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 za przedmiot umowy, jednak nie wiecej niz 3.500 zl.


§ 11.

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) WYKONAWCA placi ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotow odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) za zwloke w wystawianiu faktur w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

e) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY w wysokosci 0,2% za kazdy dzien przerwy,

f) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2) ZAMAWIAJACY placi WYKONAWCY kary umowne:

a) za zwloke w umozliwieniu rozpoczecia lub spowodowanie przerw w wykonywaniu robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie umowionych przedmiotow odbioru, ktore zostaly rozpoczete ze zwloka lub ktore zostaly przerwane (z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY) - za kazdy dzien zwloki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 20 zl za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior mial byc zakonczony,

c) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

d) za zwloke w zaplacie faktury w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego ta faktura za kazdy dzien zwloki.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12.

1. WYKONAWCA bedzie zglaszal ZAMAWIAJACEMU gotowosc do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. ZAMAWIAJACY wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym WYKONAWCE.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU przysluguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wa d,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze odstapic od umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunie cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. WYKONAWCA zobowiazany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych .

6. ZAMAWIAJACY wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uplywie okresu rekojmi.

7. ZAMAWIAJACY moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 13.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosc WYKONAWCY z tytulu rekojmi z a wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji wynosi 2 lata liczac od daty odbioru,

§ 14.

WYKONAWCA oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr NIP . . . . . . . . . i do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokosci 7%.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr NIP . . . . . . . . . i upowaznia WYKONAWCE do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.


§ 15.

WYKONAWCA bedzie wystawial faktury za przedmiot odbioru w terminie do 14 dni od daty odbioru przedmiotu odbioru.


§ 16.

ZAMAWIAJACY ma obowiazek zaplaty faktur w terminie do 14 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.


§ 17.

W razie opoznienia w zaplacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowiazuja sie do zaplaty ustawowych odsetek za opoznienie.


§ 18.

Przed rozpoczeciem lub w toku realizacji robot na zadanie WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma obowiazek przedstawienia mu zaswiadczenia banku dotyczacego jego stanu finansowego.


§ 19.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJACEGO, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienic tresc oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba ze koniecznosc wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umo wy.

§ 20.

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:


1. ZAMAWIAJACEMU przysluguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Wspolnoty, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2 ) zostanie ogloszona upadlosc lub rozwiazanie firmy WYKONAWCY,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,

4) WYKONAWCA nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO zlozonego na pismie,

5) WYK ONAWCA przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 14 dni.

2. WYKONAWCY przysluguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) ZAMAWIAJACY nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu na zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokolu odbioru,

3) ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spelnic swoich zobowiazan umownych wobec WYKONAWCY.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy WYKONAWCE oraz ZAMAWIAJACEGO obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) WYK ONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstapila od umowy,

3) WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materialow i urzadzen, ktore nie moga byc wykorzystane przez WYKONAWCE do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) WYKONAWCA zglosi do dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, z a ktore WYKONAWCA nie odpowiada.

5. ZAMAWIAJACY w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materialow i urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu umowy.

§ 21.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot WYKONAWCA jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJACEGO.

3. ZAMAWIAJACY ma obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez WYKONAWCE roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez ZAMAWIAJACEGO uznania roszczenia WYKONAWCY, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, WYKONAWCA uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

§ 22.

W sprawach n ie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 23.

Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 egz. po jednym dla kazdej ze stron.

 


ZAMAWIAJACY

 

WYKONAWCA

1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .Powrot do spisu tresci

Wzor 3-21 (Umowa dzierzawy powierzchni pod reklame)

UMOWA DZIERZAWY

POWIERZCHNI POD REKLAME

zawarta w dniu 9 wrzesnia 2000 r. pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa w Warszawie przy ul. . . . . . . . . . . ., zwana dalej WSPOLNOTA, reprezentowana przez:


1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Prezesa Zarzadu

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Czlonka Zarzadu

a

. . . . . . . . . . . . . . . . Sp. z o .o. w Warszawie, ul. . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentowana przez: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., i zwana dalej DZIERZAWCA z drugiej strony, o nastepujacej tresci:


§ 1.

WSPOLNOTA ud ostepnia wskazane sciany budynku przy ul. . . . . . . . . . . . . . o powierzchni lacznej 0,12m2 (jedna tablica 0,30 x 0,40 m2 ) na cele informacyjno-reklamowe. Wskazanie miejsca wywieszenia reklamy nastapi na podstawie protokolu, ktory stanowic bedzie integralna czesc umowy.


§ 2.

1. Z tytulu rocznej dzierzawy powierzchni sciany DZIERZAWCA uisci jednorazowy czynsz dzierzawny w wysokosci 230,00 zl oraz nalezny podatek od towarow i uslug VAT w wysokosci 50,60 zl.

2. DZIERZAWCA oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr NIP . . . . . . . . . . DZIERZAWCA upowaznia WSPOLNOTE do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

3. WSPOLNOTA oswiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada NIP Nr . . . . . . . . ..

4. Czynsz dzierzawny platny bedzie przez DZIERZAWCE w termin ie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.

5. W razie zwloki w uiszczeniu oplaty WSPOLNOCIE sluzy prawo pobrania odsetek w wysokosci odsetek ustawowych.

§ 3.

1. DZIERZAWCA zobowiazuje sie do:


1) utrzymania tablicy informacyjnej w stanie estetycznym;

2) moco wania na scianie budynku w sposob nie pogarszajacy scian budynku oraz nie zagrazajacy innym osobom.

2. DZIERZAWCA odpowiada za wszelkie powstale w czasie trwania umowy uszkodzenia przedmiotu umowy, chocby powstaly one z winy osob trzecich.

§ 4.

1. Umowa niniejsza zostala zawarta na okres jednego roku do ostatniego dnia wrzesnia 2001 r.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

§ 6.

W prz ypadku sporow wyniklych z realizacji niniejszej umowy wlasciwe do ich rozstrzygniecia beda sady powszechne.


§ 7.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.


DZIERZAWCA

 

WSPOLNOTA

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-22 (Wypelnianie deklaracji VAT-7)

Jak wypelniac formularz VAT-7?

1. Wspolnota jest platnikiem podatku VAT.

2. Wspolnota wydzierzawia powierzchnie scian budynku pod reklame i miesiecznie pobiera z tego tytulu 564 zl oraz 124,08 podatku naleznego VAT (22%).

3. Zaliczki miesieczne od Wlascicieli lacznie z wplatami na fundusz remontowy wynosza 5.780,00 zl.

4. Wspolnota zaplacila w miesiacu, ktorego dotyczy deklaracja VAT-7, za energie cieplna oraz uslugi ksiegowe lacznie 2.240,00 zl oraz podatku naliczonego VAT 492,80 zl. Te koszty sa zwiazane ze "sprzedaza zwolniona symbol KWiU 70.32.11".

5. W miesiacu, ktorego dotyczy deklaracja VAT-7, Wspolnota zaplacila fakture VAT za prace zwiazane z naprawa czesci sciany, na ktorej wisi reklama oraz za doprowadzenie energii elektrycznej do kasetonu reklamy lacznie 328,00 oraz 26,26 zl podatku naliczonego VAT (uwaga: roboty stawka 7% 306,00 zl + 21,42 zl oraz energia elektryczna stawka 22% - 22,00 zl + 4,84 zl). Wymienione koszty sa zwiazane wylacznie ze "sprzedaza opodatkowana".

6. Innych kosztow oblozonych podatkiem VAT niz opisane w punktach 4 i 5 Wspolnota nie zaplacila.

Uwaga: Liczby w formularzu wypelnia sie w zlotych po odrzuceniu groszy (nie po zaokragleniu!).


C. ROZLICZENIE SPRZEDAZY TOWAROW I USLUG ORAZ PODATKU NALEZNEGO

1. Sprzedaz zwolniona od podatku oraz

sprzedaz............

19.

5 780

 

 

 

30.

 

31.

 

6. Sprzedaz opodatkowana stawka 22%

32.

564

33.

124

7. Sprzedaz...

34.

 

35.

 

8. Podatek ...

 

 

36.

 

RAZEM

37.

 

6344

38.

124

D.3. ZAKUPY TOWAROW I USLUG, PODLEGAJACE ROZLICZENIU W MIESIACU, KTOREGO DOTYCZY DEKLARACJA

Opodatkowane zakupy towarow i uslug zaliczanych do srodkow trwalych, zwiazane wylacznie ze sprzedaza opodatkowana

49.

 

50.

 

Opodatkowane zakupy towarow i uslug zaliczanych do srodkow trwalych, zwiazane ze sprzedaza zwolniona od podatku od towarow i uslug oraz opodatkowana

51.

 

52.

 

Opodatkowane zakupy towarow pozostalych, zwiazane wylacznie ze sprzedaza opodatkowana

53.

 

328

54.

 

26

Opodatkowane zakupy towarow pozostalych, zwiazane ze sprzedaza zwolniona od podatku od towarow i uslug oraz opodatkowana

55.

 

2 240

56.

 

492

D.4. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zl)

Podatek do odliczenia od zakupow srodkow trwalych

57.

 

Podatek do odliczenia od zakupow pozostalych zwiazanych ze sprzedaza zwolniona i opodatkowana

[poz. 56 x (poz. 37 - poz. 19) : poz. 37 ]

58.

43

Kwota podatku naliczonego do odliczenia

[ poz. 54 + poz.58 ]

59.

69

E. OBLICZENIE WYSOKOSCI ZOBOWIAZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zl)

Nadwyzka podatku naleznego nad naliczonym

[kwota z poz. 38 - kwota z poz. 59]

60.

55

Kwota wydatkowana......

61.

 

Kwota podatku objeta ......

62.

 

Kwota podatku podlegajacego wplacie do urzedu skarbowego

63.

55W ten sposob zostala wypelniona deklaracja VAT-7. Ale to jeszcze nie wszystko - trzeba poprawnie zaliczyc odpowiednia kwote VAT w koszty dzialalnosci. Oto rozliczenie:

Wspolnota zaplacila w omawianym miesiacu lacznie z zakupami podatek w kwocie 519,06 zl.

Wspolnota otrzymala od dzierzawcy podatek nalezny VAT w kwocie 124,08 zl.

Do Urzedu Skarbowego odprowadzila podatek w wysokosci 55 zl.

Zatem obok kosztow wpisanych w kwocie netto nalezy dopisac do kosztow dzialalnosci wspolnoty "podatek VAT w koszty" w kwocie 519,06 - 124,08 + 55,00 = 449,98 zl. Przychody z dzierzawy zapisuje sie oczywiscie takze w kwocie netto!
Wynika z tego w sposob oczywisty, iz bedac platnikiem VAT ponosi sie mniejsze koszty , choc w powszechnym przekonaniu jest odwrotnie!Powrot do spisu tresci

Wzor 3-23 (Pozew o wydanie nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym)

Warszawa, dnia 20 wrzesnia 2000 r.

DO

Sadu Rejonowego

dla Warszawy-Mokotowa

Wydzial II Cywilny

Powod: Wspolnota Mieszkaniowa

nieruchomosci w Warszawie

przy ul. Fikcyjnej 5

reprezentowana przez Zarzad
Wspolnoty w osobach:

1. Jacka Adamskiego - zam. Warszawa

ul. Fikcyjna 5

2. Pawla Czerskiego - zam. Warszawa

ul. Fikcyjna 5

w sprawie przeciwko pozwanym: Krystynie i Grzegorzowi malz. Kowalskim

Wartosc przedmiotu sporu:
5.320,24 zl
 

Pozew

o wydanie nakazu zaplaty

w postepowaniu upominawczym

Pozwani sa wlascicielami lokalu mieszkalnego Nr 5 na zasadach wspolnosci majatkowej malzenskiej w budynku przy ul. Fikcyjnej Nr 5 w Warszawie. Z prawem wlasnosci powyzszego lokalu odrebnego jest zwiazany udzial w prawie wieczystego uzytkowania dzialki gruntu, na ktorej znajduje sie budynek oraz we wspolwlasnosci czesci budynku i urzadzen sluzacych uzytkowi wszystkich wlascicieli lokali - wynoszacy 5781/102413 czesci. Dla lokalu odrebnego pozwanych jest prowadzona w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa - Ksiega Wieczysta KW 194705.

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci w Warszawie przy ul. Bocznej Nr 12 podlega przepisom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zmianami). Zarzad Wspolnoty jest zarzadem wieloosobowym, reprezentowanym w sprawie niniejszej przez Prezesa Zarzadu - Jacka Ada m skiego i czlonka Zarzadu - Pawla Czerskiego.

Pozwani winni partycypowac w kosztach zarzadu nieruchomoscia wspolna stosownie do zasad wynikajacych z art. 12 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali, tj. w stosunku do posiadanego przez nich udzialu w nieruchomosci w spolnej.

Pozwani nie uregulowali do tej pory czesci naleznosci za lata ubiegle (. . . . . zl) oraz wszystkich zaliczek miesiecznych w roku 2000 (. . . . . . zl.). Wedlug stanu na dzien 31 sierpnia 2000 r. laczna suma oplat nie uregulowanych przez pozwanych wynosi 5.320, 24 zl.

Wysokosc zaliczek na poczet kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna zostala ustalona:


1. na rok 1998 - uchwala wlascicieli lokali z dnia 25 marca 1998 roku,

2. na rok 1999 - uchwala wlascicieli lokali z dnia 10 kwietnia 1999 roku,

3. na rok 2000 - uchwala wlascicieli lokali z dnia 28 marca 2000 roku.

Obowiazek wniesienia oplat wyrownawczych, dotyczacych rozliczen za rok 1998 wynikal natomiast z uchwaly wlascicieli lokali z dnia 10 kwietnia 2000 roku, zatwierdzajacej roczny bilans wraz ze sprawozdaniem finansowym Zarzadu i zobowiazujacej wlascicieli lokali do wniesienia oplat wyrownawczych. Rozliczenie za rok 1999 nie wymagalo wnoszenia oplat wyrownawczych.

Dowod:


1. 4 wyzej wymienione uchwaly,

2. wyciag z konta ksiegowego pozwanych.

Dwukrotne wezwanie do dobrowolnej zaplaty skierowane do pozwanych listem poleconym, nie przynioslo rezultatow.

Dowod:


3. 2 wezwania do zaplaty z dowodami nadania.

Majac powyzsze na uwadze, wnosimy, aby Sad Rejonowy:


wydal nakaz zaplaty, zobowiazujac pozwanych solidarnie do zaplaty na rzecz powodki kwoty 5.320, 24 zl wraz z naleznymi procentami ustawowymi od daty wezwania do zaplaty, nadto zasadzil od pozwanych na rzecz strony powodowej poniesione przez nia koszty procesu.

Zalaczniki:


1. odpis uchwaly o wyborze Zarzadu

2. dokumenty powolane jako dowody w pkt 1-3

3. odpis pozwu z zalacznikami 

Zarzad Wspolnoty:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Jacek Adamski)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pawel Czerski)

 

 

Objasnienia:


1. Postepowanie upominawcze jest uregulowane w przepisach: art. 4971-505 k.p.c.

2. W obecnym stanie prawnym postepowanie upominawcze nalezy do wlasciwosci sadow rejonowych i okregowych. Sad okregowy jest wlasciwy w sprawach, w ktorych wartosc przedmiotu przewyzsza 30. 000 zl. (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

3. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali naleznosci z tytulu kosztow zarzadu na rzecz wspolnoty moga byc dochodzone w postepowaniu upominawczym, bez wzgledu na ich wysokosc. W obecnym stanie prawnym nie ma zreszta granicy dochodzenia roszczenia pienieznego w postepowaniu upominawczym. Wszystkie naleznosci pieniezne moga byc dochodzone w tym trybie.

4. Z uwagi na fakt, iz sad rozpoznaje sprawe na posiedzeniu niejawnym - material dowodowy stanowia jedynie dokumenty zalaczone do pozwu. W tej sytuacji do pozwu nalezy dolaczac oryginaly dokumentow, badz ich kopie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez notariusza.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-24 (Wniosek o wydanie rozstrzygniecia sadowego w razie braku zgody wlasciciela)

Warszawa, dnia 20 wrzesnia 2000 r.

DO

Sadu Rejonowego

dla Warszawy-Mokotowa

Wydzial II Cywilny

Wnioskodawca:

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci

w Warszawie, przy ul. Fikcyjnej 5

reprezentowana przez Zarzad Wspolnoty

w osobach:

1. Jacka Adamskiego - Prezesa Zarzadu,

zam. Warszawa, ul. Fikcyjnej 5

2. Pawla Czerskiego - czlonka Zarzadu

zam. Warszawa, ul. Fikcyjnej 5

w sprawie z udzialem

uczestnikow postepowania


1.  imiona, nazwiska i adresy wszystkich

pozostalych wlascicieli lokali


 


Wniosek o wydanie rozstrzygniecia

w trybie art. 24 ustawy o wlasnosci lokali

 

Jestesmy Zarzadem (trzyosobowym) duzej wspolnoty mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 5.


Dowod:
1.
odpis uchwaly o powolaniu Zarzadu.

W sklad nieruchomosci wchodzi 18 odrebnych lokali mieszkalnych.

Przedmiotem nadzwyczajnego Zebrania wlascicieli lokali w dniu 1 wrzesnia 2000 r. byla sprawa wyrazenia zgody na zmiane przeznaczenia czesci nieruchomosci wspolnej w postaci pomieszczenia piwnicznego o powierzchn i 44m2 - poprzez wynajecie powyzszego pomieszczenia na magazyn firmy "Znak". Pomieszczenie powyzsze nie zostalo do dnia dzisiejszego zagospodarowane i nie przynosiz adnych dochodow. Wspolnota bedzie musiala w najblizszej przyszlosci rozpoczac kosztowny remont instalacji elektrycznej. Dlatego bardzo wazna sprawa jest generowanie wlasnych dochodow Wspolnoty Mieszkaniowej.

Na Zebraniu w dniu 1 wrzesnia 2000 roku, ani tez pozniej, w trakcie uzupelniajacego indywidualnego zbierania glosow, nie udalo sie uzyskac wymaganej wiekszosci glosow. Pieciu wlascicieli lokali (Nr Nr . . . . . . . . . . .) przebywa w tej chwili za granica i, mimo zalecen Zarzadu, nie ustanowilo pelnomocnikow. Czterech wlascicieli lokali, przewlekle chorych, przebywa w szpitalu. Rowniez oni nie ustanowili pelnomocnikow. Jeden z wlascicieli, obecny na Zebraniu, wstrzymal sie od glosu.


Dowod:
2.
odpis protokolu Zebrania z dnia 1 wrzesnia 2000 roku

3. odpis uchwaly dotyczacej planu gospodarczego na rok 2000.

Wynajecie pomieszczenia piwnicznego jest podyktowane pilna potrzeba gospodarcza i zgodne z interesem wszystkich wlascicieli lokali.

Majac powyzsze na uwadze, wnosimy, aby Sad Rejonowy:


wydal rozstrzygniecie zastepujace uchwale wlascicieli lokali w nieruchomosci w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 5 - poprzez zezwolenie na wynajecie pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 44m2 - firmie "Znak" za kwote . . . . . . . . . . . zl miesiecznie na czas nieokreslony, z mozliwoscia wypowiedzenia umowy na trzy miesiace naprzod.

Zalaczniki:


1. odpis uchwaly o wyborze Zarzadu

2. odpis protokolu Zebrania

3. odpis uchwaly z zalacznikami dla uczestnikow postepowania

 

Zarzad Wspolnoty

 

. . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . .

 

Objasnienia:

 1. Wniosek jest rozpoznawany w postepowaniu nieprocesowym. Oplata stala wynosi 100 zl.

Powrot do spisu tresci

Wzor 3-25 (Zapytanie ofertowe w sprawie audytu energetycznego)

Warszawa, 15 czerwca 2001 r.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

Abstrakcyjna 20 w Warszawie

Henryk Kowalski

ul. Abstrakcyjna 20 m. 24

00-100 Warszawa

Agencja Termomodernizacji Sp. z o.o.
ul. Abstrakcyjna 56
00-100 Warszawa

Szanowni Panstwo,*)

Dzialajac na podstawie uchwaly wlascicieli lokali w nieruchomosci Abstrakcyjna 20, uprzejmie prosze o wykonanie i przeslanie na ww. adres (nie pozniej niz do dnia 10 lipca br.) wyceny uslugi polegajacej na przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku Abstrakcyjna 20.

Charakterystyka nieruchomosci:

Nieruchomosc wspolna Abstrakcyjna 20 sklada sie z gruntu o powierzchni 1.580m2 i posadowionego na nim budynku o nastepujacej charakterystyce:


a) liczba kondygnacji / klatek / lokali samodzielnych: 4 / 3 / 36;

b) liczba lokali wykupionych od gminy / udzial wlascicieli prywatnych: 28 / 0,762;

c) powierzchnia calkowita budynku: 3.680 m2 ;

d) w tym powierzchni lokali mieszkalnych / liczba lokali mieszkalnych: 2.850 m2 / 33;

e) powierzchnia lokali uzytkowych / liczba lokali uzytkowych: 450m2 / 3 lokale;

f) powierzchnia wspolna (czesci wspolnego uzytkowania): 380m2 ;

g) kubatura budynku: 10.045 m3 .

Budynek zbudowany zostal w 1956 roku w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest objety opieka konserwatora zabytkow. W czesci wspolnej budynku znajduja sie 2 lokale uzytkowy o lacznej powierzchni uzytkowej 84m2 .

Dodatkowe informacje o konkurs ie ofert i nieruchomosci mozna uzyskac u Henryka Kowalskiego - tel. 888 888 - po godz. 18.00.

W zakres audytu powinny wchodzic nastepujace elementy:


1. Identyfikacja budynku, wlascicieli lokali, zarzadu wspolnoty, administratora oraz osoby wykonujacej audyt i jej wspolpracownikow.

2. Karta audytu energetycznego, zawierajaca dane ogolne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wynikow audytu.

3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana zawierajaca:

a) ogolne dane techniczne, w tym w szczegolnosci: opis konstrukcji i technologii, nazwe systemu, niezbedne wskazniki powierzchniowe i kubaturowe, srednia wysokosc kondygnacji, wspolczynnik ksztaltu,

b) uproszczona dokumentacje techniczna zawierajaca rzuty poziome nieruchomosci z zaznaczeniem przerw dylatacyjnych oraz stron swiata,

c) opis techniczny podstawowych elementow budynku, zawierajacy w szczegolnosci charakterystyke scian zewnetrznych, dachu, stropow, scian piwnic, okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych, a takze drzwi,

d) charakterystyke energetyczna budynku, zawierajaca informacje o zamowionej mocy cieplnej, zapotrzebowaniu na cieplo, zuzyciu energii, taryfach i oplatach,

e) charakterystyke systemu grzewczego zawierajaca jego sprawnosci skladowe, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grz ejnikow,

f) charakterystyke instalacji cieplej wody uzytkowej, zawierajaca opis rodzaju instalacji, jej opomiarowanie oraz izolacje pionow,

g) charakterystyke systemu wentylacji, zawierajaca okreslenie rodzaju i typu wentylacji,

h) charakterystyke wezla cieplnego lub kotlowni ulokowanej w budynku,

i) charakterystyke instalacji gazowej, przewodow kominowych oraz dymowych jesli maja one wplyw na usprawnienie lub przedsiewziecie termomodernizacyjne,

j) charakterystyke instalacji elektrycznej jesli ma ona wplyw na usprawnienie lub przedsiewziecie termomodernizacyjne,

4. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym do wskazania wlasciwych usprawnien i przedsiewziec termomodernizacyjnych.

5. Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajow usprawnien i przedsiewziec termomodernizacyjnych.

6. Dokumentacja wykonania kolejnych czterech krokow algorytmu sluzacego wskazaniu optymalnego wariantu termomodernizacji, wlaczajac:

a) kosztorysy uproszczone rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych prowadzacych do uzyskania zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo - pokrycie strat przenikania przez przegrody zewnetrzne, ogrzania powietrza wentylacyjnego, podgrzania cieplej wody uzytkowej,

b) okreslenie dla kazdego ww. usprawnienia termomodernizacyjnego optymalnego oporu cieplnego, wybor optymalnych usprawnien oraz ich zestawienie w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu nakladow charakteryzujacych kazde usprawnienie (SPBT),

c) wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych poprawiajacych sprawnosc systemu grzewczego, utworzenie wariantow przedsiewziec termomodernizacyjnych zlozonych ze wskazanych usprawnien poprawiajacych sprawnosc systemu grzewczego oraz wyborze wariantu optymalnego,

d) wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

7. Opis te chniczny i niezbedne szkice optymalnego wariantu termomodernizacji przewidzianej do realizacji.

Dziekuje uprzejmie za odpowiedz na powyzsze pytania.


Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej Abstrakcyjna 20

Henryk Kowalski

 *) Obszerny komentarz do tego wzoru - w ksiazce "Gospodarowanie we wspolnocie mieszkaniowej", wyd. II, ZCO, Zielona Gora - Warszawa 2001. Por. takze szerokie omowienie problemow analizy oplacalnosci inwestycji w: M. Tertelis, "Zarzadzanie finansami wspolnoty mieszkaniowej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-26 (Zapytanie ofertowe w sprawie ad ministrowania nieruchomoscia)

Warszawa, 15 czerwca 2001 r.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

Abstrakcyjna 20 w Warszawie

Henryk Kowalski

ul. Abstrakcyjna 20 m. 24

00-100 Warszawa

DOM
Administrowanie Nieruchomosciami Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 56,
00-100 WARSZAWA

Szanowni Panstwo,*)

Uprzejmie dziekuje za osobiste zaprezentowanie firmy "DOM - Administrowanie Nieruchomosciami Sp. z o.o." w trakcie zebrania czlonkow naszej wspolnoty w dniu 10 czerwca 2001 r.

Dzialajac z upowaznienia wlascicieli lokali w nieruchomosci Abstrakcyjna 20 - mam przyjemnosc poinformowac Pana, ze Panska firma w trakcie wstepnej selekcji zostala wybrana jako jedna z trzech, z ktorymi rozwazamy podjecie wspolpracy w zakresie administrowania nieruchomoscia wspolna Abstrakcyjna 20.

W ostatnim etapie wyboru administratora, wlasciciele lokali podjeli decyzje o zebraniu pisemnych ofert, w ktorych kandydaci ustosunkuja sie do zadanych przez nas pytan. Uprzejmie prosze wiec o pisemna odpowiedz na niniejsze zapytanie ofertowe i przeslanie jej na adres wspolnoty do dnia 10 lipca br.

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z wczesniej przekazana informacja, zamiarem wspolnoty jest zawarcie umowy o administrowanie i przejecie nieruchomosci z dniem 1 sierpnia br.

Do pisemnej of erty, zawierajacej m.in. odpowiedzi na nizej wymienione kwestie, prosze dolaczyc tekst proponowanej umowy o administrowanie odpowiadajacej naszej specyfice.

Charakterystyka nieruchomosci:
Nieruchomosc wspolna Abstrakcyjna 20 sklada sie z gruntu o powierzc hni 1.580m2 i posadowionego na nim budynku o nastepujacej charakterystyce:


a) liczba kondygnacji / klatek / lokali samodzielnych: 4 / 3 / 36;

b) liczba lokali wykupionych od gminy / udzial wlascicieli prywatnych: 28 / 0,762;

c) powierzchnia calkowita bud ynku: 3.680m2 ;

d) w tym powierzchni lokali mieszkalnych / liczba lokali mieszkalnych: 2.850 m2 / 33;

e) powierzchnia lokali uzytkowych / liczba lokali uzytkowych: 450m2 / 3 lokale;

f) powierzchnia wspolna (czesci wspolnego uzytkowania): 380m2 ;

g) kubatura budynku: 10.045 m3 .

Budynek zostal wzniesiony w 1956 roku w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest objety opieka konserwatora zabytkow. W czesci wspolnej budynku znajduja sie 2 lokale uzytkowe o lacznej powierzchni uzytkowej 84m2 .

Dodatkowe in formacje o konkursie ofert i nieruchomosci mozna uzyskac w Zarzadzie Wspolnoty (Henryk Kowalski - tel. 888 888 - po godz. 18.00).

Zakres obowiazkow, ktore wspolnota pragnie zlecic zarzadcy:

1. Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego wspolnoty.

2. Utrzymanie w nalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczen i urzadzen budynku, sluzacych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali oraz jego otoczenia.

3. Biezaca konserwacja nieruchomosci oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczen i urzadzen technicznych, umozliwiajacych wlascicielom lokali nie utrudnione korzystanie z nieruchomosci wspolnej.

4. Realizacja zadan przewidzianych w rocznym planie gospodarczym, w tym - remontow budynku.

5. Zapewnienie dostaw mediow - energii elektrycznej i ciepln ej, wody i gazu oraz odprowadzania sciekow i wywozu smieci.

6. Usuwanie awarii i skutkow awarii w nieruchomosci wspolnej.

7. Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzen losowych oraz wspolnoty - od odpowiedzialnosci cywilnej, oplacanie podatkow i innych oplat publicznoprawnych, przypadajacych od nieruchomosci wspolnej, chyba ze sa pokrywane bezposrednio przez wlascicieli poszczegolnych lokali.

8. Troska o powiekszanie dochodow wspolnoty, w szczegolnosci z tytulu wynajmowania czesci nieruchomosci wspolne j i reklam.

9. Windykacja oplat od wlascicieli oraz naleznosci stanowiacych pozytki i inne przychody z nieruchomosci wspolnej.

10. Przeprowadzanie kontroli technicznych oraz prowadzenie dokumentacji nieruchomosci przewidzianej ustawa Prawo budowlane.

11. Dokonywanie miesiecznych wymiarow oplat rozliczanych wspolnie (poza indywidualnymi oplatami za energie elektryczna i gaz), obejmujacych centralne ogrzewanie, ciepla i zimna wode, odprowadzanie sciekow i wywoz smieci oraz ich aktualizowanie z chwila zmiany cen na powyzsze dostawy lub uslugi.

12. Prowadzenie dla wspolnoty ewidencji kosztow i sprawozdawczosci finansowej.

W ofercie na przejecie zarzadzania prosimy odpowiedziec na ponizsze kwestie.

Opis zarzadcy:

1. Dokument stwierdzajacy uzyskanie osobowosci prawnej lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub rejestru handlowego, okreslajacy profil dzialalnosci firmy. Nazwe urzedu skarbowego, w ktorym firma placi podatki.

2. Informacja o firmie:

a) data rozpoczecia dzialalnosci,

b) stru ktura wlasnosciowa firmy oraz wysokosc kapitalow wlasnych,

c) okreslenie struktury organizacyjnej firmy oraz stan zatrudnienia, przy czym wskazane jest przedstawienie imiennego wykazu osob (wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych) proponowanych do pelnienia kluczowych funkcji w realizacji przedmiotu oferty (do kazdej z ww. osob nalezy podac adres do korespondencji, numer telefonu i faksu):

 • administrator odpowiadajacy za dany budynek,

 • osoby zatrudnione w dziale ksiegowosci,

 • osoba odpowiedzialna za oferte, z ktora nalezy sie kontaktowac w firmie,

 • osoba, ktora jest upowazniona do zawarcia umowy o administrowanie.

3. Oswiadczenie o nie zaleganiu ze zobowiazaniami wobec ZUS i urzedu skarbowego.

4. Posiadane referencje oraz wykaz wszystkich nieruchomosci wspolnot mieszkaniowych administrowanych przez oferenta wraz z osobami kontaktowymi (mogacymi zaswiadczyc o jakosci swiadczonych uslug) oraz ich numerami telefonu.

Proponowane warunki finansowe:

1. W jaki sposob prowadzone sa kwestie finansowe wspolnoty: zbieranie czynszow, wydatkowanie srodkow wspolnoty, prowadzenie pozaksiegowej ewidencji kosztow?

2. Jaka jest srednia sciagalnosc oplat i czynszow w zarzadzanych nieruchomosciach i jakie sa stosowane srodki w celu sciagniecia zaleglych naleznosci wspolno ty?

3. W jaki sposob lokowane sa nadwyzki pieniezne wspolnoty?

4. Jaka jest czestotliwosc raportowania oraz jak czesto mozliwe sa okresowe spotkania z zarzadem wspolnoty? Czy sa zwiazane z tym dodatkowe oplaty?

5. Proponowane wynagrodzenie zarzadcy za administrowanie oraz zastepstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych wspolnoty mieszkaniowej.

6. Proponowana oplata za sprzatanie (podworko codziennie, klatki schodowe raz w tygodniu).

7. Czy w zwiazku ze zmiana zarzadcy wspolnota ponosi jednorazowe koszty?

8. Jak czesto zmienia sie wysokosc wynagrodzenia administratora? Od czego uzaleznione jest wzrost tego wynagrodzenia?

9. Jak przetrzymywane sa nadwyzki finansowe wspolnoty?

Pozostale warunki:

1. W jaki sposob beda usuwane wszelkie nagl e awarie w budynku?

2. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej - jakie sa mozliwosci jej odtworzenia? Jaki jest okres odtwarzania dokumentacji oraz szacunkowy koszt?

3. Dodatkowe uslugi swiadczone przez administratora.

Dziekuje uprzejmie za odpowiedz na powyzsze pytania.


 

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej Abstrakcyjna 20

Henryk Kowalski

 *) Obszerny komentarz do tego wzoru - w ksiazce "Gospodarowanie we wspolnocie mieszkaniowej", wyd. II, ZCO, Zielona Gora - Warszawa 2001. Szerokie ujecie tematyki um—w o zarzadzanie nieruchomoscia wspolna oraz procesu przejscia zarzadu przez wspolnote mieszkaniowa przedstawiono w: M. Tertelis, "Umowa o zarzadzanie i wynajem nieruchomosci", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-27 (Zapytanie ofertowe w sprawie kredytu na remonty)

Warszawa, 15 stycznia 2001 r.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

Abstrakcyjna 20 w Warszawie

Henryk Kowalski

ul. Abstrakcyjna 20 m. 24

00-100 Warszawa

Bank Najlepszych Inicjatyw Kredytowych
Dzial Obslugi Klientow Instytucjonalnych
ul. Finansowa 5
00-100 Warszawa

Szanowni Panstwo,*)

Uprzejmie dziekuje za wstepne zainteresowanie udzieleniem Wspolnocie Mieszkaniowej Abstrakcyjna 20 kredytu pozwalajacego sfinansowac remont nieruchomosci wspolnej, wyrazone w rozmowie telefonicznej w dniu 10 stycznia br. przez doradce klienta instytucjonalnego, Pania Anne Kozlowska.

Dzialajac z upowaznienia wlascicieli lokali w nieruchomosci Abstrakcyjna 20 - chcialbym przekazac Panstwu szczegolowe informacje na temat naszej wspolnoty mieszkaniowej oraz przedstawic kilka pytan, ktore pomoga nam w dokonaniu wyboru banku kredytujacego prace remontowe w naszym budynku. Uprzejmie prosze wiec o pisemna odpowiedz na niniejsze zapytanie ofertowe i przeslanie jej na adres wspolnoty do dnia 10 lutego br.

Do pisemnej oferty, zawierajacej m.in. odpowiedzi na nizej wymienione kwestie, prosze dolaczyc tekst wniosku kredytowego oraz wstepna postac proponowanej umowy kredytowej odpowiadajacej naszej specyfice.

Charakterystyka nieruchomosci:
Nieruchomosc wspolna Abstrakcyjna 20 sklada sie z gruntu o powierzchni 1.580m2 i posadowionego na nim budynku o nastepujacej charakterystyce:


a) liczba kondygnacji / klatek / samodzielnych lokali: 4 / 3 / 36;

b) liczba lokali wykupionych od gminy / udzial wlascicieli prywatnych: 28 / 0,762;

c) powierzchnia calkowita budynku: 3.680m2 ;

d) w tym powierzchnia lokali mieszkalnych / liczba lokali mieszkalnych: 2.850 m2 / 33;

e) powierzchnia lokali uzytkowych / liczba lokali uzytkowych 450m2 / 3 lokale;

f) powierzchnia wspolna (czesci wspolnego uzytkowania) 380m2 ;

g) kubatura budynku 10.045 m3 .

Budynek zbudowany zostal w 1956 roku w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest objety opieka konserwatora zabytkow. W czesci wspolnej budynku znajduja sie 2 lokale uzytkowe o lacznej powierzchni uzytkowej 84m2 .

Jednoczesnie informujemy, ze:


1. Wspolnota mieszkaniowa podjela jednomyslnie w dniu 4 stycznia br. uchwale wyrazajacej zgode na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz gazowej.

2. Opracowalismy projekt budowlany i wykonalismy kosztorys wstepny okreslajacy sumaryczna wartosc inwestycji na 260.000 zl.

3. Posiadamy zgromadzone na funduszu remontowym wspolnoty srodki w wysokosci 88.000 zl.

4. Skladka remontowa wynosi 2,50 zl/m2 powierzchni uzytkowej lokalu i jest wplacana z reguly w ustawowym terminie bez zadnych zaleglosci. Fundusz remontowy jest rowniez zasilany z przychodow z czynszu oplacanego przez najemcow dwoch lokali uzytkowych stanowiacych czesc wspolna nieruchomosci (wynajeta pralnia i suszarnia w piwnicy oraz czesc strychu) w lacznej wysokosci 4.000 zl (netto) miesiecznie.

5. Wspolnota nie ma zadluzen finansowych wobec gminy, w bankach i instytucjach kredytujacych ani wobec innych osob.

6. Uzyskalismy wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje budowlane niezbedne do realizacji projektu.

W zalaczeniu przekazujemy:


1. Deklaracje (statut) wspolnoty mieszkaniowej oraz umowe z administratorem budynku.

2. Wykonane budzety operacyjne oraz remontowe nieruchomosci wspolnej z 3 ostatnich lat.

3. Projekt budzetu na rok biezacy.

4. Kopie ekspertyzy technicznej dotyczacej nieruchomosci wspolnej, na podstawie ktorej przygotowano biezacy budzet remontowy (skalkulowano wysokosc oplat na fundusz remontowy).

5. Kopie uchwaly o rozpoczeciu inwestycji remontowej oraz sfinansowaniu jej kredytem.

6. Zaswiadczenie o posiadanych przez wspolnote rachunkach bankowych i wysokosci srodkow na tych rach unkach.

7. Wstepny kosztorys okreslajacy zakres i przewidywany koszt prac potwierdzony przez administratora budynku.

8. Informacje o planowanym cyklu robot oraz

9. Wymagana dokumentacje techniczna inwestycji.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Zarzadzie Wspolnoty (Henryk Kowalski - tel. 888 888 - po godz. 18.00).

Zakres informacji, ktore wspolnota pragnie uzyskac od Banku:

1. Czy Bank udziela kredytu na remont instalacji wskazanych w ww. zakresie?

2. Jaka jest niezbedna, minimalna wartosc srodkow wl asnych koniecznych do sfinansowania inwestycji.

3. Jakie sa rodzaje zabezpieczen kredytu wymagane przez Bank?

4. Czy analizie wiarygodnosci kredytowej poddawani sa wlasciciele wszystkich lokali z osobna - czy tez wspolnota mieszkaniowa jako calosc?

5. Jaka jest prowizja Banku?

6. W jakim systemie kalkulowane sa raty kredytowe? Jakie jest oprocentowanie kredytu i sposob jego wyliczenia? Jaka jest marza Banku i od czego uzalezniona jest jej zmiana?

7. Jakie inne oplaty towarzysza przyznaniu kredytu?

8. Jakie sa warunki szybszej splaty kredytu i czy Bank nalicza karne odsetki w momencie takiej splaty?

9. W jakiej formie przedstawiane sa zlecenia platnicze dla Banku w celu wyplaty poszczegolnych transzy kredytu?

10. Ile czasu (orientacyjnie) zajmie w naszym prz ypadku proces od zlozenia w Banku wniosku kredytowego do podpisania umowy kredytowej?

11. W jakiej wysokosci oprocentowane jest zadluzenie przeterminowane?

12. Czy Bank wspolpracuje z samorzadem gminnym w celu dofinansowania przez gmine splacanych przez wspolnote odsetek od kredytu? Jesli tak - jakie sa warunki uzyskania przez nas tego rodzaju pomocy i jakie kroki powinnismy podjac w celu jej uzyskania?

Dziekuje uprzejmie za odpowiedz na powyzsze pytania.


 

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej Abstrakcyjna 20

Henryk Kowalski

 *) Obszerny komentarz do tego wzoru - w ksiazce "Gospodarowanie we wspolnocie mieszkaniowej", wyd. II, ZCO, Zielona Gora - Warszawa 2001. Szersze informacje na temat wspolpracy wspolnoty mieszkaniowej z bankiem w: M. Tertelis, "Zarzadzanie finansami wspolnoty mieszkaniowej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.


Powrot do spisu tresci

Wzor 3-28 (Blankiet oplat miesiecznych z uwzglednieniem funduszu remontowego)

BLANKIET OPLAT MIESIECZNYCH

Zaliczka na pokrycie kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna

z uwzglednieniem wplat na fundusz remontowy

Wplat na fundusz remontowy mozna dokonywac na oddzielnych blankietach; mozna jednak rowniez - i jest to bodaj najlepszy i najtanszy sposob - zapisywac je na tym samym blankiecie, co biezace oplaty eksploatacyjne. Oto przyklad takiego zapisu:

 


oplata za wrzesien 2001

zarzad nieruchomoscia

wspolna

zl 300,00
slownie zl: trzysta,-
w tym: na fundusz remontowy
wspolnoty mieszkaniowej
zl 100,00; slownie zl sto,-
Czeslaw CICHY

Niechcica 7 m. 4, KALINIEC

oplata za wrzesien 2001

zarzad nieruchomoscia

wspolna

zl 300,00
slownie zl: trzysta,-
w tym: na fundusz remontowy
wspolnoty mieszkaniowej
zl 100,00; slownie zl sto,-
Czeslaw CICHY

Niechcica 7 m. 4, KALINIEC

oplata za wrzesien 2001

zarzad nieruchomoscia

wspolna

zl 300,00
slownie zl: trzysta,-
w tym: na fundusz remontowy
wspolnoty mieszkaniowej
zl 100,00; slownie zl sto,-
Czeslaw CICHY

Niechcica 7 m. 4, KALINIEC

oplata za wrzesien 2001

zarzad nieruchomoscia

wspolna

zl 300,00
slownie zl: trzysta,-
w tym: na fundusz remontowy
wspolnoty mieszkaniowej
zl 100,00; slownie zl sto,-
Czeslaw CICHY

Niechcica 7 m. 4, KALINIEC

BANK WSZELKIEJ

POMYSLNOSCI

99-99999999-99999999999

Wspolnota Mieszkaniowa

"DABROWA"

ul. Niechcica 7, Kaliniec

BANK WSZELKIEJ

POMYSLNOSCI

99-99999999-99999999999

Wspolnota Mieszkaniowa

"DABROWA"

ul. Niechcica 7, Kaliniec

BANK WSZELKIEJ

POMYSLNOSCI

99-99999999-99999999999

Wspolnota Mieszkaniowa

"DABROWA"

ul. Niechcica 7, Kaliniec

BANK WSZELKIEJ

POMYSLNOSCI

99-99999999-99999999999

Wspolnota Mieszkaniowa

"DABROWA"

ul. Niechcica 7, Kaliniec

 

OBJASNIENIA

Tak wypelniony blankiet jest pelnowartosciowym dowodem wplaty na fundusz remontowy i stanowi wystarczajaca - dla urzedu skarbowego - podstawe do odliczen podatku dochodowego od osob fizycznych (19% kwot wplaconych na fundusz remontowy).

Jezeli zarzad wspolnoty nie dostarczyl wlascicielom lokali takich blankietow (ksiazeczek oplat), kazdy wlasciciel moze sporzadzic blankiet we wlasnym zakresie, poslugujac sie np. naszym wzorem.

Takze wysokosc kwot wnoszonych na fundusz remontowy zalezy wylacznie od wplacajacego. Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (a wiec z punktu widzenia urzedu skarbowego) nie jest wazne, czy wspolnota rzeczywiscie uchwalila fundusz w tej wysokosci, i czy w ogole uchwalila taki fundusz. Wazny jest wylacznie DOWOD WPLATY - potwierdzony pieczecia urzedu (banku), ktory wplate przyjal.

 Powrot do spisu tresci

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.