Pracownicy

Za pracownika w systemie ubezpieczen spolecznych uwaza sie nie tylko pozostajacych w stosunku pracy, ale i wykonujacych dodatkowo umowy:
  • zlecenia (lub inne, do ktorych stosuje sie przepisy o zleceniu),
  • agencyjne,
  • o dzielo,

zawarte z wlasnym pracodawca lub innym przedsiebiorca, ale wykonywane na rzecz pracodawcy.

W celu naliczenia skladki na ZUS przychody z wymienionych umow sumuje sie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy. Z jednym wyjatkiem - gdy taka umowe o dzielo podpisali emeryt lub rencista.

Za pracownikow zaklad odprowadza skladki na wszystkie rodzaje ubezpieczen spolecznych, zdrowotna, na Fundusz Pracy (dalej: FP) i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych (dalej: FGSP).

Ubezpieczeniom podlegaja oni od momentu nawiazania stosunku pracy do jego ustania.

Generalnie podstawe wymiaru skladek stanowi przychod pracownika otrzymywany z tytulu zatrudnienia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Nalezy jednak z niego wylaczyc: wynagrodzenie chorobowe (od pracodawcy), zasilki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz przychody wyliczone w rozporzadzeniu w sprawie podstawy wymiaru skladek - te sa wolne od skladek spolecznych. Ponadto skladek emerytalnych i rentowych nie nalicza sie, jezeli przychody pracownika stanowiace podstawe wymiaru liczone narastajaco od poczatku roku przekrocza 64.620 zl (tzw. limit trzydziestokrotnosci). Tego limitu nie stosuje sie do pozostalych skladek. Z kolei z podstawy wymiaru skladki zdrowotnej nie wylacza sie wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy. Ta podstawa jest pomniejszana o kwoty skladek na ubezpieczenia spoleczne, potraconych ze srodkow pracownika.

Jestem inwalida drugiej grupy, mam orzeczony umiarkowany stopien niepelnosprawnosci. Pracuje w spoldzielni o statusie zakladu pracy chronionej. Od pewnego czasu moje skladki na fundusz emerytalny zarowno w czesci placonej przeze mnie, jak i pracodawce sa refundowane za posrednictwem ZUS przez budzet panstwa oraz Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Dla mojej kieszeni nic sie jednak nie zmienilo. Czy pracodawca powinien nadal potracac z moich poborow skladki na ubezpieczenia? Jezeli tak, to co sie dzieje z tymi "zaoszczedzonymi pieniedzmi"?

Skladke na ubezpieczenie emerytalne w czesci naleznej od pracownika majacego umiarkowany stopien niepelnosprawnosci, zatrudnionego w zakladzie z zaloga mniej niz 25-osobowa (w przeliczeniu na pelne etaty), finansuje PFRON, a w czesci naleznej od platnika - budzet panstwa. Przedstawiony sposob finansowania nie ma jednak wplywu na wynagrodzenie pracownika. Pracodawca potraca bowiem skladki z jego pensji na ogolnych zasadach, tj. po polowie skladki emerytalnej i rentowej oraz cala chorobowa. Z kolei roznica miedzy skladka na ubezpieczenia spoleczne potracona osobie niepelnosprawnej a czescia skladki na ubezpieczenia spoleczne odprowadzona do ZUS pozostaje w firmie. Jest to zacheta dla przedsiebiorcow, aby angazowali niepelnosprawnych.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).

W grudniu 2001 r. nasza pracownica przeszla na urlop wychowawczy. Jej maz byl wowczas zarejestrowany jako bezrobotny. Czy powinien zglosic zone do ubezpieczenia zdrowotnego w powiatowym urzedzie pracy?

Jezeli w momencie przechodzenia kobiety na urlop wychowawczy jej maz jest zgloszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako bezrobotny, zona spelnia warunki podlegania temu ubezpieczeniu jako czlonek rodziny ubezpieczonego. Maz powinien zglosic ja w powiatowym urzedzie pracy do ubezpieczenia zdrowotnego jako czlonka rodziny. Wowczas do tego ubezpieczenia nie bedzie zglaszal jej pracodawca, bo zgodnie z przepisami przebywajacy na urlopie wychowawczym podlegaja ubezpieczeniu zdrowotnemu, jezeli nie maja innego tytulu do tego ubezpieczenia, w tym tytulu bycia czlonkiem rodziny.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 19 ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 ze zm.; dalej: ustawa p.u.z.).

Czy wymienione nizej wydatki rzeczowe poniesione z kosztow rodzajowych spolki prawa handlowego na rzecz pracownikow nalezy obciazyc skladkami na ubezpieczenia spoleczne: wyjazdy na rozgrywki miedzyzakladowe, zakwaterowanie, wyzywienie, stroje sportowe, ubezpieczenia; pozegnania i upominki dla odchodzacych na emeryture; bilety na basen (tam sa doplaty); wynajem sali treningowej, np. do pilki recznej czy siatkowki; organizacja ogniska z okazji swieta branzowego; wyjazdy pracownikow na ryby czy grzyby; bilety na imprezy kulturalne; szczepienia przeciw grypie i zoltaczce?

Zalezy to od zrodla sfinansowania tych swiadczen na rzecz pracownikow. Jezeli pokryto je ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, podlegaja wylaczeniu z podstawy wymiaru skladek na ZUS bez wzgledu na ich wysokosc. Gdy finansuje je pracodawca z wlasnych srodkow, sprawa jest bardziej skomplikowana. Jezeli taki wydatek da sie zindywidualizowac, czyli przypisac konkretnemu pracownikowi, nalezy go uznac za przychod ze stosunku pracy i oskladkowac, jezeli przepisy nie wylaczaja go z podstawy wymiaru skladek na ZUS. Gdy pracodawca podpisuje umowe z zakladem medycznym, osrodkiem sportowym itd., z ktorych moga korzystac wszyscy jego pracownicy, nie ma w ogole przychodu w pojeciu ustawy podatkowej, a w konsekwencji i skladek na ZUS. Jesli zas pracodawca pokrywa z wlasnych srodkow koszty karnetu na basen konkretnego zatrudnionego, skladki na ZUS nalezy zaplacic.

Podstawa prawna: 2 rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.; dalej: rozporzadzenie w sprawie podstawy wymiaru skladek).

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlegaja ubezpieczeniom spolecznym?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stanowia podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, gdyz sa przychodem ze stosunku pracy. Nalezy od nich naliczyc skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, FP i FGSP.

Podstawa prawna: 1 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Pracownik ma caly etat w jednej firmie i 1/4 w innej. Z niepelnego wymiaru czasu pracy otrzymuje 300 zl miesiecznie. Czy z obydwu tytulow nalezy placic skladki na FP i FGSP? A co byloby, gdyby zamiast umowy na niepelny etat pracownik podpisal umowe zlecenia?

U macierzystego pracodawcy pracownik dostaje co najmniej minimalne wynagrodzenie, czyli 760 zl. W tej sytuacji laczna podstawa wymiaru zusowskich skladek z obu stosunkow pracy wynosi co najmniej 760 zl, skladke na FP trzeba wiec zaplacic. Z kolei skladki na FGSP odprowadza sie, jezeli pracodawca zatrudnia pracownika w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza (nie dotyczy to wiec pracodawcow, ktorzy zatrudniaja na umowe o prace np. opiekunke do dziecka czy sprzataczke do domu).

Gdyby zas - zamiast umowy o prace na 1/4 etatu - pracownik zawarl umowe zlecenia, przychody z niej podlegalyby dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wowczas nie byloby obowiazku oplacania skladek na FP i FGSP, gdyz istnieje on tylko wtedy, gdy z danego tytulu osoba podlega obowiazkowym ubezpieczeniom spolecznym.

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz. 56 ze zm; dalej: ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu), art. 215 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie roszczen pracowniczych).

Czy trzeba placic zusowskie skladki z tytulu wyplacania pracownikowi honorarium (prawa autorskie)?

Przekazanie praw autorskich nastepuje najczesciej na podstawie umow o dzielo. Tak bylo prawdopodobnie w opisanej sytuacji. Przychody z umowy o dzielo z wlasnym pracownikiem podlegaja oskladkowaniu jak przychod z umowy o prace. Przychod otrzymywany z tego tytulu jest traktowany tak jak przychod z umowy o prace. Z kolei zawarcie samoistnej umowy o przeniesie majatkowych praw autorskich lub korzystanie z nich nie rodzi obowiazku ubezpieczen spolecznych, jezeli takim nie towarzyszy umowa o prace, zlecenia czy o dzielo podpisana z wlasnym pracownikiem.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.; dalej: ustawa s.u.s.).

Niedawno uslyszalem w radiu, ze zaklad zatrudniajacy do 5 pracownikow albo wyplacajacy najnizsze wynagrodzenia nie placi skladek na FP. My to robimy. Mamy trzech pracownikow (w tym dwoch emerytow), kazdy zarabia mniej niz 740 zl. Co robic?

Zaklad zatrudniajacy pracownikow zarabiajacych miesiecznie mniej niz 760 zl nie placi skladek na FP od ich wynagrodzen, jezeli ubezpieczeni nie maja innych umow o prace lub innych tytulow do obowiazkowych ubezpieczen spolecznych. Jezeli pracodawca omylkowo odprowadzal skladki na FP, powinien dokonac korekty zusowskich dokumentow i ustalic kwote nadplaty, ktora mozna rozliczyc w ciezar biezacych wplat na ZUS.

Podstawa prawna: art. 53 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

W ubieglym roku moje przychody przekroczyly roczna podstawe do oplacania skladek emerytalnych i rentowych (tzw. limit trzydziestokrotnosci). W tym czasie zmienilem zaklad pracy. Co zrobic, aby odzyskac zwrot pieniedzy nienaleznie wplaconych? Pracodawca, u ktorego nastapilo przekroczenie, upadl.

Nalezy wystapic do oddzialu ZUS wlasciwego ze wzgledu na miejsce prowadzenia dzialalnosci przez bylego pracodawce. We wniosku trzeba podac dane identyfikacyjne i ewidencyjne swoje oraz pracodawcy, u ktorego nastapilo przekroczenie podstawy wymiaru, a takze dane podmiotu, ktory jest nastepca prawnym pracodawcy, np. syndyk, likwidator.

Podstawa prawna: art. 19 ustawy s.u.s.

Chcemy pokrywac z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych polowe ceny wyjazdu na wakacyjne obozy dla dzieci naszych pracownikow do 18 lat. Czy dofinansowanie doliczyc rodzicowi do przychodu i potracic skladki na ubezpieczenia spoleczne?

Swiadczenia finansowane z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych bez wzgledu na ich wysokosc nie stanowia podstawy wymiaru skladek i tym samym od swiadczen z tego funduszu nie odprowadza sie skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz zdrowotne.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Jestesmy firma informatyczna. Nasza siedziba miesci sie w Gorzowie. W maju 2002 r. zamierzamy oddelegowac czesc pracownikow do Gdyni. Wynajmiemy dla nich mieszkania lub udostepnimy wlasne, pokryjemy czynsz oraz rachunki za prad, wode, telefon i kablowke. Czy takie wydatki trzeba uznac za przychod oddelegowanych i w zwiazku z tym naliczyc od nich skladki na ZUS? Jezeli tak, to w jakiej wysokosci? Chcemy takze zwracac im koszty biletow kolejowych za dojazd do pracy oraz do domu raz na dwa tygodnie w celu odwiedzenia rodziny. Czy od kwot zwracanych za bilety trzeba oplacac skladki?

Udostepnienie pracownikowi lokalu mieszkalnego jest przychodem pracownika ze stosunku pracy - swiadczeniem w naturze i tym samym nalezy zaplacic od niego skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, FP i FGSP. Nie ma znaczenia, czyja wlasnoscia jest udostepniony lokal: pracodawcy czy osoby trzeciej. Do podstawy wymiaru skladek nie wlicza sie jednak wszystkich kosztow, jakie pracodawca ponosi w zwiazku z zakwaterowaniem pracownika w swoim lub wynajetym pomieszczeniu. Uwzglednia sie jedynie wartosc czynszu obowiazujacego dla danego typu lokalu w spoldzielni mieszkaniowej lub gminie. Jezeli wiec pracodawca wynajmie dla pracownika mieszkanie spoldzielcze i ustali z wlascicielem miesieczny czynsz wynajmu na 1000 zl, a czynsz dla tego lokalu w spoldzielni mieszkaniowej wynosi 200 zl, do podstawy wymiaru skladek przyjmuje sie te ostatnia kwote. Z kolei gdy pracodawca wynajmie pracownikowi pokoj hotelowy, do podstawy wymiaru skladek wlicza sie kwote widniejaca na rachunku wystawionym przez hotel.

Jezeli pracodawca oplaca za pracownika telefon, wode, energie itd., wartosc tych swiadczen w pelnej wysokosci stanowi podstawe wymiaru skladek. Sa to bowiem przychody pracownika ze stosunku pracy. To samo dotyczy biletow, jezeli pracodawca wyplaca pracownikowi ich wartosc.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 26 i 3 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Platnikowi nalezy sie wynagrodzenie w wysokosci 0,1 proc. naliczonych zasilkow i skladki zdrowotnej oraz 0,3 proc. - z tytulu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Jezeli pracodawca zdecyduje sie wyplacac to wynagrodzenie pracownikowi odpowiedzialnemu za powyzsze zadania, to czy bedzie ono ozusowane?

Tak, bedzie to bowiem przychod pracownika ze stosunku pracy, stanowiacy podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy s.u.s., art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: updf).

Dwa lata temu zbyto przedsiebiorstwo w trybie art. 231 kodeksu pracy. Cala dokumentacje pracownicza i ksiegi handlowe przekazano nabywcy. Obecnie ZUS zwrocil sie do niego o dokonanie korekt dokumentow ubezpieczeniowych. Nowy wlasciciel uchylil sie od tego, uzasadniajac, ze braki dotycza okresu sprzed zakupu firmy. W zwiazku z tym ZUS wystapil do zbywcy o dokonanie korekt. Problem w tym, ze ten nie posiada zadnych dokumentow. Czy nie mozna tego obowiazku przerzucic na nabywce?.

Gdy jeden zaklad pracy przejal zobowiazania drugiego w trybie art. 231 kodeksu pracy i zachodzi koniecznosc skorygowania danych w dokumentach rozliczeniowych za okres, kiedy skladal je poprzedni wlasciciel, korekty powinien dokonac nowy platnik. W poprawionych deklaracjach w bloku "Dane identyfikacyjne platnika" nalezy jednak wykazac dane poprzedniego platnika.

Inaczej byloby, gdyby zaklad przejal czesc pracownikow innej firmy, a obydwa podmioty nadal kontynuowalyby dzialalnosc. Wowczas korekty dokumentow za okres, kiedy pracownikow zgloszono do ubezpieczen, dokonuje platnik, ktory to zrobil. Natomiast przedsiebiorca, do ktorego przechodzi czesc personelu, jest zobowiazany do korygowania zusowskich formularzy od daty zgloszenia przez niego przejetych do ZUS.

Podstawa prawna: art. 41 ustawy s.u.s.

W 1999 r. zglosilismy do ZUS pracownika, ktory wyjechal do pracy w brytyjskiej spolce, dzialajacej zgodnie z angielskim prawem handlowym. Na czas wyjazdu udzielilismy mu urlopu bezplatnego. W Anglii zarabia w tamtejszej walucie i placi podatki. Przez caly czas nasza firma odprowadzala za niego skladki emerytalna i rentowe, a zdrowotnej - nie. Dotychczas zusowskie deklaracje wypelnialismy recznie, dopiero od niedawno robimy to w "Programie Platnik", ktory wykazal blad. Co robic?

W opisanej sytuacji nie nalezalo oplacac skladek na ubezpieczenia spoleczne jak za pracownika, poniewaz za przebywajacego na bezplatnym urlopie pracodawca nie odprowadza skladek do ZUS (stosunek pracy ulega zawieszeniu). Osoba ta moze zas sama zglosic sie w Polsce do dobrowolnych ubezpieczen emerytalnego i rentowych z tytulu pracy za granica w podmiocie zagranicznym i placic skladki od zadeklarowanej kwoty, nie nizszej jednak od minimalnego wynagrodzenia pracowniczego (obecnie 760 zl).

Skoro pracodawca blednie odprowadzal skladki, musi wycofac skladane raporty (czyli wykazac zera jako podstawe wymiaru i kwoty skladek). Ponadto za okres przebywania pracownika na urlopie bezplatnym powinien za niego skladac co miesiac raporty ZUS RSA z kodem przerwy dotyczacej urlopu bezplatnego (tj. 111 lub 112). Nie ma natomiast potrzeby skladania za niego zerowych raportow ZUS RCA (lub ZUS RNA) za pelne miesiace przebywania na tym urlopie.

Po zlozeniu dokumentow korygujacych ustalona kwote nadplaty platnik moze potracic z biezacych skladek.

Podstawa prawna: art. 7 ustawy s.u.s.

Od 1996 r. pracuje przy obsludze grupowego ubezpieczenia na zycie. Skladki wplacane co miesiac przez hute za pracownikow do towarzystwa ubezpieczeniowego sa wolne od skladek na ZUS do wysokosci 7 proc. przecietnej miesiecznej pensji uczestnikow programu. Czy do ustalenia sredniej podstawy wymiaru tych 7 proc. nalezy przyjac podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia: emerytalne i rentowe czy chorobowe i wypadkowe pracownika, ktorego przychody przekroczyly juz prog trzydziestokrotnosci?

Skladek na ZUS nie placi sie od pokrywanych przez pracodawce za pracownikow skladek na polisy grupowego ubezpieczenia na zycie do 7 proc. biezacej przecietnej miesiecznej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne, przypadajacej na jednego zatrudnionego. Do ustalenia limitu zwolnienia nalezy brac pod uwage rowniez podstawe wymiaru skladek pracownikow, za ktorych w danym roku nie odprowadza sie juz skladek emerytalnych i rentowych z powodu przekroczenia tzw. limitu trzydziestokrotnosci. W opisanej sytuacji do ustalenia sredniej podstawy owych 7 proc. nalezy przyjac podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Podstawa prawna: 2 pkt 31 i 32 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Przedsiebiorstwo developerskie zatrudnia osoby na umowy o prace. Rownoczesnie ci pracownicy w drugiej firmie budowlanej - podwykonawcy robot maja umowy zlecenia. Firma ta wykonuje uslugi na rzecz ich macierzystego zakladu. Czy od takich umow zlecenia nalezy placic skladki na ZUS?

Pracownik, ktory wykonuje umowe zlecenia, zawarta co prawda z innym podmiotem, ale na rzecz wlasnego pracodawcy, podlega obowiazkowym ubezpieczeniom spolecznym. Przychod z wykonywania takiej umowy traktuje sie jak przychod ze stosunku pracy, podlega wiec oskladkowaniu na zasadach dotyczacych pracownikow (a wiec w pelnym wymiarze). Firma, ktora zawarla omawiane umowy zlecenia (podwykonawca robot), powinna zglosic tych pracownikow do ubezpieczen spolecznych z kodem tytulu ubezpieczen 01XXXX oraz oplacac za nich nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGSP.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a ustawy s.u.s.

Otrzymalem wypowiedzenie zmieniajace, na ktore sie nie zgodzilem. Umowa ulegla wiec rozwiazaniu. Uznalem, ze zwolniono mnie bez konkretnych przyczyn, dlatego skierowalem sprawe do sadu. Doszlo do porozumienia i przeszedlem na emeryture. Otrzymalem w zwiazku z tym odprawe emerytalna, nagrode finansowa oraz rekompensate za urlop. Od wszystkiego ksiegowa naliczyla zusowskie skladki. Czy prawidlowo?

Zapewne chodzi nie o rekompensate za urlop, lecz o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest on przychodem ze stosunku pracy i podlega oskladkowaniu w pelnym wymiarze (wszystkie skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotna, na FP i FGSP). Z kolei odprawa wyplacana w zwiazku z przejsciem na emeryture jest wylaczona z podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne.

Problematyczna jest natomiast kwestia nagrody finansowej, ktora czytelnik otrzymal na mocy porozumienia z pracodawca. Zgodnie z przepisami skladek na ZUS nie placi sie bowiem od odpraw, odszkodowan i rekompensat wyplaconych pracownikom w zwiazku z wygasnieciem lub rozwiazaniem stosunku pracy, w tym gdy nastapilo to z przyczyn lezacych po stronie zakladu, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiazania bez wypowiedzenia, skrocenia okresu wypowiedzenia czy niewydania w terminie lub wydania niewlasciwego swiadectwa pracy. Aby jednoznacznie rozstrzygnac, czy nagroda finansowa, ktora dostal czytelnik, miesci sie w tym katalogu (a tym samym nie podlega skladkom na ZUS), nalezaloby najpierw przeanalizowac tresc porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Jestem kadrowa. Nasza firma od 1995 r. oplaca pracownikom polisy grupowego ubezpieczenia na zycie. Niedawno ubezpieczyciel poinformowal, ze w zwiazku ze zblizajaca sie rocznica ubezpieczenia (rok minie na koniec kwietnia tego roku) maksymalny wskaznik podwyzki skladki i sumy ubezpieczenia na kolejny rok wynosi 8 proc. Tak wiec od maja srednia skladka na polisy wyniesie 229 zl (obecnie - 212 zl). Czy od kwoty przekroczenia ponad 212 zl (czyli od kwoty podwyzki) nalezy od maja oplacac skladki na ZUS? Jezeli tak, to jakie?

Jezeli polisa grupowego ubezpieczenia na zycie spelnia warunki z pkt 31 i 32 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek, do wysokosci 7 proc. przecietnej biezacej podstawy wymiaru skladek na grupowe ubezpieczenie nie placi sie skladek na ZUS. Dotyczy to jednak tylko skladek placonych za pracownikow, ktorzy do programu przystapili do 21 wrzesnia 2001 r. wlacznie. Natomiast ci, ktorzy uczestnikami programu zostali pozniej, w ogole nie korzystaja z zusowskiej ulgi. Skladki oplacane przez pracodawce od ich polis traktuje sie jak przychod ze stosunku pracy i nalezy od nich oplacac skladki na ZUS, zdrowotna, na FP i FGSP w pelnym wymiarze. Z pytania mozna sadzic, ze indeksacja wynika z umowy grupowego ubezpieczenia i nie jest jej zmiana czy odnowieniem. Jezeli zatem skladka za pracownikow w nowej wysokosci nie przekracza 7 proc. przecietnej podstawy, nie podlega skladkom ZUS, gdy jest wyzsza od kwoty zwolnienia - od nadwyzki ponad 7 proc. nalicza sie skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, FP i FGSP.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 31 i 32 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Pokrywamy naszym pracownikom 50 proc. kosztow nauki jezyka obcego. Lekcji udziela osoba, ktora prowadzi dzialalnosc gospodarcza w zakresie nauki jezyka angielskiego. Ksiegowa ma watpliwosci, czy od tego dofinansowania trzeba naliczac skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

W podstawie wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne nie uwzglednia sie wartosci swiadczen przyznanych zgodnie z odrebnymi przepisami przez pracodawce na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogolnego pracownika. Nie dotyczy to jednak wynagrodzen za urlop szkoleniowy oraz za czas zwolnien z czesci dnia pracy, przyslugujacych pracownikom podejmujacym nauke; od tych skladki na ZUS placi sie.

Jezeli pracodawca przyznal pracownikowi 50-proc. doplate kosztow nauki jezyka obcego, nie stanowi ona podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne. Pod warunkiem oczywiscie, ze przyznanie dofinansowania nastapilo zgodnie z nizej wskazanym rozporzadzeniem z 1993 r.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 29 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek, rozporzadzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 pazdziernika 1993 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracownikow (Dz. U. nr 103, poz. 472 ze zm.).

Na koniec 2001 r. zakupilismy ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla dzieci naszych pracownikow paczki na Boze Narodzenie. Czy nalezalo od nich zaplacic skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne?

Swiadczenia na rzecz pracownikow finansowane z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych sa wylaczone z podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne, a wiec i zdrowotne, FP i FGSP. I to bez wzgledu na to, czy zatrudniony dostanie z funduszu socjalnego finansowa zapomoge czy swiadczenie rzeczowe (jak opisane paczki dla dzieci).

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Czy od emeryta zatrudnionego na umowe o prace, zarabiajacego mniej niz 760 zl, nalezy pobierac skladki na FP i FGSP? A co z pozostalymi pracownikami pobierajacymi wynagrodzenia zblizone kwotowo? Nasza firma od 1999 r. odprowadza te skladki od wszystkich pracownikow, niezaleznie od osiaganych przez nich wynagrodzen.

Skladek na FP nie oplaca sie, jezeli laczny przychod z obowiazkowych tytulow do ubezpieczen spolecznych danej osoby jest nizszy od 760 zl (czyli od minimalnego wynagrodzenia). Jezeli zatem pracownik (bedacy emerytem lub nie) uzyskuje przychod tylko w jednej firmie i jest on nizszy od 760 zl, skladki na FP nie nalezy odprowadzac. Gdyby jednak posiadal jeszcze inne tytuly do obowiazkowych ubezpieczen spolecznych (np. pracowalby na umowe o prace czy zlecenia u kogo innego), przychody ze wszystkich zrodel trzeba zsumowac. Jezeli laczny przychod wynioslby co najmniej 760 zl, to zarowno opisana firma, jak i pozostali jego platnicy (drugi pracodawca) powinni oplacac skladke na FP. Gdyby okazalo sie, ze firma od 1999 r. placila nienaleznie skladki na ten fundusz, nalezy dokonac korekty zusowskich deklaracji (ZUS DRA).

Z kolei skladki na FGSP oplacaja pracodawcy zatrudniajacy pracownikow w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza. Jezeli zatem opisana firma spelnia te warunki, skladki na FGSP musi odprowadzac bez wzgledu na wysokosc wynagrodzen pracownikow.

Podstawa prawna: art. 53 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ustawa o ochronie roszczen pracowniczych.

Od kilku miesiecy pracodawca nie odprowadza za nas skladek do ZUS. Do kogo sie zwrocic, zeby go do tego zmobilizowac?

Zgodnie z przepisami ubezpieczony, ktory w ciagu 3 miesiecy od uplywu terminu oplacenia skladki na ubezpieczenie emerytalne stwierdzil, ze platnik jej nie oplacil lub oplacil w wysokosci nizszej od naleznej, moze wystapic do ZUS z wnioskiem o uzupelnienie tej skladki. Przepisy nakladaja na ZUS obowiazek ochodzenia naleznych skladek, w tym sciagniecia naleznosci w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. ZUS moze rowniez zastosowac inne sankcje wobec nierzetelnego platnika (np. wymierzenie oplaty dodatkowej).

Podstawa prawna: art. 23, 24 i art. 40 ust. 3 ustawy s.u.s.

Czy od odprawy w wysokosci trzymiesiecznego wynagrodzenia w zwiazku ze zwolnieniem z przyczyn lezacych po stronie zakladu pracy nalezy potracic skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne?

Nie, odprawy zwiazane z rozwiazaniem stosunku pracy sa wylaczone z podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia w sprawie podstawy wymiaru skladek.

Mam niewielka emeryture, dodatkowo dorabiam na umowe o prace. Od mojej pensji place co miesiac skladke m.in. na fundusz emerytalny w wysokosci 380 zl. Co sie dzieje z ta skladka?

ZUS ewidencjonuje skladki emerytalne ubezpieczonego. W przyszlosci czytelniczka bedzie mogla wystapic o doliczenie okresu odprowadzania skladek do jej dotychczasowego okresu skladkowego, co moze wplynac na zwiekszenie emerytury.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.