Pytania i odpowiedzi

Jaka jest roznica miedzy zmiana a korekta danych w dokumentach zgloszeniowych?

 • Platnik skladek musi zlozyc zmiane danych wtedy, gdy pewne dane ulegly zmianie w stosunku do tych wykazanych we wczesniejszych dokumentach zgloszeniowych. Korekte zas robi sie, aby poprawic blad popelniony w poprzednich dokumentach.

Korekta danych zmienia dane wstecz, a wiec od daty wynikajacej z poprzedniego dokumentu zgloszeniowego, natomiast zmiana danych - na biezaco, tj. od dnia zlozenia dokumentu w trybie zmiany.

Przyklad: gdy ubezpieczony zmienia adres zamieszkania, jego platnik zglasza zmiane poprzez zlozenie dokumentu: ZUS ZUA - w sytuacji gdy osobe te zgloszono do ubezpieczen spolecznych i zdrowotnego lub tylko do ubezpieczen spolecznych, lub ZUS ZZA - gdy osoba ta zostala zgloszona wylacznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgloszenie to powinno byc zlozone w trybie zmiany danych, tzn. w bloku I "Dane organizacyjne" w polu 03 formularza ZUS ZUA i w polu 02 druku ZUS ZZA nalezy wpisac cyfre "1". Wszystkie pozostale bloki i pola trzeba wypelnic poprawnymi i aktualnymi danymi ubezpieczonego.

Do czasu zlozenia dokumentu zgloszeniowego w trybie zmiany danych na koncie ubezpieczonego widnieje dotychczasowy adres, a od daty zlozenia zmiany - aktualny.

Gdy platnik zrobil blad w zgloszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w adresie zamieszkania ubezpieczonego (np. pomylka w nazwie ulicy), musi go skorygowac. Powinien zlozyc odpowiedni dokument zgloszeniowy ZUS ZUA lub ZUS ZZA w trybie korekty, czyli przez wpisanie cyfry "2" w bloku I "Dane organizacyjne" w polu 03 ZUS ZUA lub w polu 02 ZUS ZZA, a nastepnie poprawnie wypelnic wszystkie pozostale bloki tych formularzy, w tym takze adres zamieszkania. Zgloszenia w trybie korekty danych powoduja zapisanie na koncie ubezpieczonego prawidlowego adresu zamieszkania od daty wynikajacej z poprzednio zlozonego dokumentu zgloszeniowego ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Wypelniajac dokument zgloszeniowy do ubezpieczen ZUS ZUA kadrowa - chcac zmienic dane adresowe pracownika - zaznaczyla w bloku I "Dane organizacyjne" zarowno pole 01, dotyczace zgloszenia do ubezpieczen, jak i pole 03, wpisujac kod "1" - zmiany danych. Co robic?

 • W razie wypelnienia kilku pol w bloku I dokumentu zgloszeniowego nalezy powtornie zlozyc taki formularz (tj. odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA), z zaznaczeniem odpowiedniego pola w bloku I, czyli - w tej sytuacji - w polu 03 bloku I ZUS ZUA wpisac kod "1". Gdyby zas kadrowa w bloku tym zamiast pola "Zgloszenie do ubezpieczen (ubezpieczenia)" zaznaczyla pole "Zgloszenie zmiany/korekty danych...", wowczas trzeba zlozyc prawidlowo wypelniony dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA w trybie zgloszenia, tj. w bloku I "Dane organizacyjne" zaznaczyc "X" odpowiednio w jednym z pol oznaczajacych zgloszenie.

Zglaszajac pracownika do ZUS platnik osobno przeslal formularz ZUS ZUA, zglaszajac go do ubezpieczen spolecznych, oraz osobno ZUS ZZA, zglaszajac do ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz wiem, ze to blad. Jak go skorygowac?

 • Ubezpieczonego zglasza sie na jednym dokumencie ZUS ZUA, zarowno do ubezpieczen spolecznych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego lub wylacznie do ubezpieczen spolecznych. Zgloszenie tylko do ubezpieczen spolecznych sklada sie wtedy, gdy dana osoba podlega tylko ubezpieczeniom spolecznym. Pracownik podlega zas obowiazkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Korygujac te nieprawidlowosc nalezy wiec zlozyc poprawnie wypelniony dokument ZUS ZUA w trybie korekty danych, podajac prawidlowy schemat podlegania poszczegolnym ubezpieczeniom.

Nasza pracownica zglosila zleceniobiorce tylko do ubezpieczenia wypadkowego. Jak dokonac korekty danych?

 • Gdy platnik zglosil ubezpieczonego z prawidlowym kodem tytulu ubezpieczenia do niewlasciwych ubezpieczen: emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego (jak w tym wypadku), powinien zlozyc:
 • ZUS ZUA w trybie korekty z prawidlowym schematem ubezpieczen - jezeli za danego ubezpieczonego zlozono tylko jedno zgloszenie z danym kodem tytulu ubezpieczenia,
 • ZUS ZUA w trybie zgloszenia z prawidlowym schematem ubezpieczen - jezeli zlozono wiele zgloszen ubezpieczonego z danym kodem tytulu ubezpieczenia.

Pracownica wyszla za maz, zmienila nazwisko, a nastepnie dowod osobisty (serie i numer dowodu osobistego) oraz adres zamieszkania. Zmiany te zglosilam wypelniajac formularz ZUS ZUA w trybie zmiany. A moze powinnam zlozyc dokument zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonej ZUS ZIUA?

 • Nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego sa danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonych. Ich zmiane zglasza sie na dokumencie ZUS ZIUA "Zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonych". W bloku III podaje sie wszystkie dane identyfikacyjne z poprzedniego zgloszenia, a w bloku IV - wszystkie dane aktualne. W omawianej sytuacji trzeba ponadto zlozyc ZUS ZUA w trybie zmiany, zglaszajac nowy adres zamieszkania pracownicy.

Pracownika zglosilam do ubezpieczen tylko z jednym identyfikatorem - PESEL. Nie podalam jego NIP ani numeru i serii dowodu osobistego. Czy postapilam prawidlowo?

 • Zgodnie z art. 35 ustawy sus w dokumentach ubezpieczeniowych nalezy podawac nastepujace identyfikatory ubezpieczonego: PESEL i NIP, a w razie gdy tych lub jednego z nich osobie nie nadano - takze serie i numer dowodu osobistego albo paszportu. Czytelniczka postapila wiec nieprawidlowo, zglaszajac pracownika tylko z PESEL. Powinna wiec ponownie zlozyc zgloszenie ZUS ZUA lub pojsc do wlasciwej jednostki terenowej ZUS z wnioskiem o stosowna korekte.

Wypelniajac formularz ZUS ZUA pracodawca pomylil sie w bloku II "Dane identyfikacyjne platnika skladek". Wpisal bledny NIP. W jaki sposob skorygowac ten blad: na ZUS ZIPA czy ZUS ZUA?

 • Gdy chodzi o korekte danych identyfikacyjnych platnika, podanych w bloku II ZUS ZUA, trzeba ponownie przekazac pierwszorazowy dokument ZUS ZUA lub zlozyc do wlasciwego oddzialu ZUS wniosek o stosowna korekte.

Zglaszajac sie do ubezpieczenia zdrowotnego jako piaty znak kodu tytulu ubezpieczenia wpisalam litere "R", poniewaz pobieram rente inwalidzka. Pozniej okazalo sie, ze powinna tam byc cyferka "2". Jak skorygowac ten blad?

 • Gdy w dokumencie zgloszeniowym podano kod tytulu ubezpieczenia spoza slownika, tj. niezgodny z wykazem kodow podanych w rozporzadzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r., nalezy ponownie zlozyc zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z zaznaczonym "X" w polu 01 bloku I i podac w nim wszystkie prawidlowe dane, w tym prawidlowy kod tytulu ubezpieczenia.

Pomylilam sie na formularzu ZUS ZCZA, wpisujac zly PESEL czlonka rodziny ubezpieczonego. Jak skorygowac te nieprawidlowosc?

 • W razie koniecznosci skorygowania danych identyfikacyjnych czlonka rodziny, zgloszonego do ubezpieczenia zdrowotnego, nalezy wypelnic dwa bloki dokumentu ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA; w pierwszym wyrejestrowac go z nieprawidlowymi danymi (tj. wpisac kod "2" w polu 01), a w nastepnym - zarejestrowac z prawidlowymi (tj. wpisac kod "1" w polu 01). W tym wypadku czytelniczka powinna ponownie zlozyc ZUS ZCZA, podajac w blokach:
 • II - dane identyfikacyjne platnika skladek,
 • III - dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
 • IV w polu 01 - kod "2" i wszystkie dane podane w zgloszeniu czlonka rodziny, w tym bledny PESEL,
 • V w polu 01 - kod "1" i wszystkie prawidlowe dane czlonka rodziny.

Na jakim druku skorygowac blad popelniony w formularzu ZUS ZUA w bloku III "Dane identyfikacyjne osoby zglaszanej do ubezpieczen": ZUS ZUA czy ZUS ZIUA?

 • Korekty blednych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podanych w pierwszorazowym zgloszeniu ubezpieczonego (ZUS ZUA, ZUS ZZA) dokonuje sie przez zlozenie dokumentu ZUS ZIUA* "Zgloszenie zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego". W jego bloku III podaje sie wszystkie dane ubezpieczonego z bloku III blednego zgloszenia, a w bloku IV - wszystkie prawidlowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego. Sposobu tego nie stosuje sie, gdy w bloku III blednego zgloszenia nie podano minimum identyfikacyjnego ubezpieczonego, niezbednego do zalozenia lub odszukania jego konta w ZUS, lub podano identyfikator o blednej strukturze; wowczas ponownie sklada sie pierwszorazowy formularz zgloszeniowy. Jezeli zas nieprawidlowe dane identyfikacyjne znalazly sie w ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zlozonych w trybie korekty lub zmiany, nalezy ponownie zlozyc poprawnie wypelniony dokument lub zlozyc we wlasciwej jednostce terenowej ZUS wniosek o przeprowadzenie korekty.

Pracownik byl zatrudniony do konca sierpnia tego roku. Platnik wyrejestrowal go 31 sierpnia, zamiast 1 wrzesnia. Tak wiec w formularzu ZUS ZWUA w bloku IV w polach 03, 06, 09, 12 i 15 wpisal bledna date. Co robic?

 • Trzeba przekazac do ZUS dokument ZUS ZWUA w trybie korekty. W bloku I nalezy wypelnic pole 04, a w pozostale pola innych blokow (w tym takze pola 03, 06, 09, 12 i 15 bloku IV) wpisac poprawne informacje.

Wypelniajac formularz ZUS ZCZA platnik popelnil blad w bloku III "Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej". Czy korekte powinien sporzadzic na ZUS ZCZA czy tez na ZUS ZIUA, ktory sluzy do zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej?

 • W razie korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podanych w bloku III zgloszenia czlonkow rodziny ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, nalezy ponownie zlozyc pierwszorazowy dokument lub zlozyc we wlasciwej jednostce terenowej ZUS wniosek o stosowna korekte.

W jaki sposob skorygowac blad w imiennym raporcie miesiecznym, polegajacy na wpisaniu zlego numeru PESEL ubezpieczonego?

 • Gdy w imiennym raporcie miesiecznym pomylono sie w identyfikatorze ubezpieczonego, tj. w jego nazwisku, imieniu czy identyfikatorze numerycznym (np. PESEL), trzeba zlozyc raport z prawidlowymi danymi. Raport korygujacy oraz deklaracje rozliczeniowa korygujaca nalezy oznaczyc takim samym numerem identyfikatora. Nalezy pamietac, ze deklaracja rozliczeniowa korygujaca musi zawierac dane dotyczace wszystkich ubezpieczonych: zarowno tych, ktorych rozliczono poprawnie w poprzednim komplecie dokumentow, jak i tych, za ktorych sporzadzono imienne raporty korygujace.

Jakim numerem identyfikatora opatrzyc raport za pracownika, za ktorego - przez przeoczenie - nie przekazano do ZUS odpowiedniego raportu? Zaznaczam, ze juz dwa razy robilismy korekty deklaracji za ten miesiac.

 • Jezeli platnik nie przekazal imiennego raportu miesiecznego za jednego ubezpieczonego i chce to uzupelnic, powinien zlozyc deklaracje rozliczeniowa korygujaca z numerem np. 02 (lub wyzszym, jezeli za dany miesiac skladal juz dokumenty rozliczeniowe korygujace) i dolaczyc do niej brakujacy imienny raport z takim samym numerem identyfikatora (mimo iz za tego pracownika jest to raport pierwszorazowy). Skoro w opisanej sytuacji byly juz zlozone dwie korekty deklaracji rozliczeniowej za ten miesiac, przy tej korekcie deklaracje i raport trzeba oznaczyc numerem identyfikatora 04. Deklaracja rozliczeniowa korygujaca musi zawierac dane dotyczace wszystkich ubezpieczonych: zarowno tych, ktorych rozliczono w poprzednim komplecie dokumentow, jak i tych, za ktorych sporzadzono imienne raporty korygujace. Podkreslamy, ze imienny raport korygujacy oznacza sie tym samym numerem (w polu identyfikator raportu) co deklaracje rozliczeniowa korygujaca, do ktorej jest zalaczony.

Za styczen tego roku przekazalam do ZUS za pracownika X dwa raporty ZUS RCA, tzn. z wypelnionymi dwoma blokami raportu: z kodem tytulu ubezpieczenia 01 10 00 (zatrudnienie na umowe o prace) i z kodem 50 00 00 (umowa zlecenia) oraz dwa raporty ZUS RSA (dwa bloki raportu). Pomylilam sie w raporcie ZUS RCA z kodem 01 10 00. Czy korygujac ten blad trzeba przekazac do ZUS wszystkie raporty, czy tylko ten bledny?

 • Raporty koryguje sie w ramach danego typu, tj. odrebnie raporty skladkowe (ZUS RCA, ZUS RNA, ZUS RZA) i odrebnie swiadczeniowe (ZUS RSA, ZUS RGA) w ramach danego szescioznakowego kodu tytulu ubezpieczen. W opisanej sytuacji platnik powinien zatem zlozyc deklaracje rozliczeniowa korygujaca ZUS DRA z zalaczonym do niej drukiem ZUS RCA. W tym ostatnim wypelnia sie wylacznie blok dotyczacy kodu 01 10 00. Nie trzeba natomiast przekazac korygujacego raportu (bloku) ZUS RCA z kodem 50 00 00 oraz korygujacych raportow (blokow) ZUS RSA.

W ubieglym miesiacu - sporzadzajac komplet dokumentow rozliczeniowych dla ZUS - pomylilam sie: w raporcie ZUS RCA wykazalam osobe, ktora juz wczesniej zostala wyrejestrowana. Osobie tej nie wyplacalam zadnych wynagrodzen. Potrzebna jest korekta, ale jaka?

 • Aby wycofac niepotrzebnie zlozony za ubezpieczonego imienny raport miesieczny (skladkowy), nalezy dany raport skorygowac do "zera", tzn. w pola dotyczace podstawy wymiaru i kwoty skladek wpisac wartosc "0,00". Raport ten dolacza sie do deklaracji rozliczeniowej korygujacej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Wyslalam do ZUS formularz ZUS RSA o kodzie 311 za ubezpieczonego, ktory w rzeczywistosci nie byl chory. Pomylki sie zdarzaja. Jak anulowac ten dokument?

 • Wycofanie (tj. skorygowanie do "zera") raportu swiadczeniowego odbywa sie w ramach danego kodu tytulu ubezpieczen poprzez wpisanie w raporcie korygujacym:
 • danych identyfikacyjnych ubezpieczonego,
 • danego kodu tytulu ubezpieczen,
 • "0" w polu "Liczba dni zasilkowych/liczba wyplat",
 • danego kodu swiadczenia/przerwy - w tym wypadku bedzie to kod 311,
 • okresu identycznego jak w wycofywanym raporcie.

Raport ten dolacza sie do deklaracji rozliczeniowej korygujacej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Nasza firma wyplaca wynagrodzenia na podstawie kilku list plac. W zwiazku z tym za jednego pracownika wypelniam kilka raportow z jego danymi i kodem 01 10 00. Czy postepuje prawidlowo? Dowiedzialam sie niedawno, ze powinnam zlozyc dokumenty korygujace.

 • Podstawa wymiaru skladek pracownikow jest przychod uzyskany w danym miesiacu, dlatego dla ubezpieczonego z danego tytulu powinien byc wypelniony jeden raport skladkowy. Bledne formularze nalezy zatem skorygowac przez wykazanie w jednym raporcie lacznej kwoty podstawy wymiaru skladek i naliczonej od niej kwoty skladek. Nalezy jednak pamietac, ze raport ten dolacza sie do deklaracji rozliczeniowej korygujacej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Jestem wlascicielem niewielkiego salonu fryzjerskiego. Oplacam skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne wylacznie za siebie. W jednej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nie wypelnilem bloku XI. Czy powinienem skorygowac ten blad? Jezeli tak, to jak to uczynic?

 • Indywidualni przedsiebiorcy za kazdy miesiac skladaja deklaracje rozliczeniowa ZUS DRA, w ktorej w bloku XI wpisuja kwoty podstawy wymiaru skladek na poszczegolne ubezpieczenia. Blednie sporzadzona deklaracje nalezy skorygowac poprzez zlozenie za dany miesiac wypelnionej prawidlowo deklaracji o kolejnym numerze identyfikatora.

W pierwszorazowym komplecie dokumentow rozliczeniowych za sierpien 2002 r. wpisalam bledna liczbe pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy (pole 02 w bloku III ZUS DRA). Czy musze korygowac ten blad?

 • Liczba pracownikow ma wplyw na sposob finansowania skladek za osoby niepelnosprawne. Dlatego pomylke te nalezy skorygowac przez zlozenie prawidlowo wypelnionej deklaracji rozliczeniowej o wyzszym numerze identyfikatora, tj. 02.08.2002.

W rozliczeniu za lipiec 2002 r. zlozylam za pracownika dwa raporty: ZUS RCA, w ktorym ujelam skladki na ubezpieczenia spoleczne i ZUS RZA, w ktorym rozliczylam skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak skorygowac ten blad?

 • W komplecie korygujacych dokumentow rozliczeniowych nalezy zlozyc poprawnie wypelniona deklaracje rozliczeniowa, uwzgledniajaca wszystkich ubezpieczonych oraz - za danego pracownika - raport ZUS RCA z poprawnie rozliczonymi skladkami na wszystkie ubezpieczenia (spoleczne i zdrowotne).

Platnik skladek wysyla do ZUS komplet dokumentow korygujacych (imienne raporty plus deklaracja). Czy wszystkie dokumenty w tym komplecie musza byc oznaczone takim samym numerem identyfikatora? Np. jesli deklaracja rozliczeniowa korygujaca oznaczona jest numerem 03, czy wszystkie dolaczone do niej raporty rowniez powinny byc nim opatrzone?

 • Przy skladaniu kompletow dokumentow korygujacych obowiazuje zasada, ze imienny raport korygujacy powinien byc oznaczony takim samym numerem identyfikatora jak deklaracja rozliczeniowa korygujaca, do ktorej zostal dolaczony. W omawianym przypadku deklaracja rozliczeniowa i wszystkie dolaczone raporty powinny zatem miec numer 03.

Musze skorygowac dokumenty ubezpieczeniowe za lata 1999-2001. Z jakim kodem zglosic, a pozniej rozliczac pracownikow, z ktorymi zaklad zawarl dodatkowo umowy zlecen?

 • Do konca marca 2002 r. obowiazywala zasada, ze osoby, z ktorymi pracodawcy zawarli np. umowy zlecenia czy o dzielo, zglaszane byly z tytulu wykonywania tych umow do ubezpieczen na formularzu ZUS ZUA z kodem tytulu ubezpieczenia 50 00 x x. Nastepnie dane rozliczeniowe z poszczegolnych tytulow ubezpieczen, tj. z umowy o prace (kod tytulu ubezpieczenia 01 10 x x) i np. z umowy zlecenia (kod tytulu ubezpieczenia 50 00 x x) wykazywane byly w odrebnych imiennych raportach miesiecznych (w odrebnych blokach) - ZUS RNA lub ZUS RCA. W razie koniecznosci dokonania korekt rozliczenia za okres do 31 marca 2002 r. platnicy skladek zobowiazani sa uzywac odpowiednio tych kodow (tj. w zaleznosci od tego, w ktorym z raportow: z kodem 01 10 x x czy 50 00 x x, wystapil blad). W przypadku umow zlecen zawartych po 31 marca 2002 r. platnik skladek nie dokonuje zgloszenia do ubezpieczen z kodem 50 00 x x, a uzyskiwany z tytulu wykonywania tych umow przychod powinien sumowac z przychodem ze stosunku pracy i wykazywac w imiennym raporcie miesiecznym z kodem 01 10 x x.

W styczniu 1999 r. wyplacilam zasilek chorobowy osobie, ktora byla naszym pracownikiem do konca grudnia 1998 r. Z jakim kodem powinnam wykazac ja w raporcie ZUS RSA za styczen 1999 r.?

 • Skladki na ubezpieczenia spoleczne, zasilki oraz zasilki rodzinne i pielegnacyjne nalezne za okres do 31 grudnia 1998 r. platnicy skladek byli zobowiazani rozliczac i oplacac wedlug przepisow obowiazujacych do konca 1998 r. Natomiast osoby, ktore 1 stycznia 1999 r. (tj. za okres po 31 grudnia 1998 r.) pobieraly zasilek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, powinny zostac zgloszone do ubezpieczen przez:
 • zaklad pracy - jesli pracodawca wyplacal zasilek,
 • ZUS - jesli zasilek wyplacal ZUS.

Zgloszenia nalezalo dokonac z kodem tytulu ubezpieczenia 50 00 xx; w raporcie ZUS RSA rowniez nalezalo wykazac ten kod tytulu ubezpieczenia.

W przyslanym z ZUS bloku dokumentow "skorygowane z powodu bledow raporty imienne" sa rowniez bledy. System zmienil kwote podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Co za tym idzie, zmienil rowniez kwoty skladek na te ubezpieczenia. Po prostu przesunal przecinek w lewo i np. z kwoty 1300,00 zl zrobil 130,00 zl. Jak skorygowac ten blad systemu (na deklaracjach rozliczeniowych zlozonych w ZUS sa prawidlowe kwoty)? Podobny blad pojawil sie przy wymiarze czasu pracy; zamiast 1/1 system odczytal 0/100.

Gdy platnik skladek nie zgadza sie z korekta sporzadzona przez ZUS, w ciagu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o jej dokonaniu powinien zlozyc dokumenty rozliczeniowe korygujace. Jezeli natomiast nastapila nieprawidlowosc podczas przetwarzania dokumentu, platnik powinien dokonac korekty dokumentow lub pojsc do jednostki terenowej ZUS, gdzie na podstawie jego wniosku korekty dokonaja pracownicy ZUS.

3 lipca zeszlego roku polaczyly sie dwie firmy przez przeniesienie calego majatku spolki przejmowanej na spolke przejmujaca. Z dniem polaczenia ta ostatnia stala sie - zgodnie z art. 231 kodeksu pracy - pracodawca dla pracownikow firmy przejmowanej (bez rozwiazywania i ponownego nawiazywania umow o prace). W czerwcu 2001 r. wystosowalismy do ZUS zapytanie o tryb zgloszenia tych zmian. Poinformowano nas, ze nalezy wyrejestrowac pracownikow na formularzach ZUS ZWUA, a nastepnie powtornie zarejestrowac na ZUS ZUA. Nalezalo rowniez wyrejestrowac platnika skladek na formularzu ZUS ZWPA. 3 lipca 2001 r. otrzymalismy jednak kolejne pismo z ZUS, wycofujace poprzednie instrukcje. Wynikalo z niego, ze prawidlowego zgloszenia zmian nalezy dokonac na druku ZUS ZIPA, wskazujac w bloku II dane dotychczasowego platnika, a w bloku III - nowego. Wedlug nowych wyjasnien nie bylo obowiazku wyrejestrowania i ponownego zglaszania do ubezpieczen przejmowanych pracownikow, ani tez wyrejestrowania dotychczasowego platnika skladek. Takie stanowisko bylo rowniez prezentowane wowczas na stronie internetowej ZUS. Przeslalismy wiec odpowiednio wypelniony druk ZUS ZIPA. Od kilku miesiecy otrzymujemy jednak z ZUS raporty o bledach, z ktorych wynika, ze zaden z przejetych wowczas pracownikow nie jest zgloszony do ubezpieczen. Podczas kilkakrotnych wizyt w inspektoracie ZUS nie udalo sie wyjasnic przyczyn tego stanu. Jak postapic?

 • Poczawszy od 1 lipca 2002 r., gdy - w wyniku polaczenia dwoch przedsiebiorstw - jedno z nich przejmuje zobowiazania wynikajace z umow o prace w trybie art. 231 k.p., dotychczasowy pracodawca (platnik skladek) jest zobowiazany wyrejestrowac wszystkich pracownikow na formularzach ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 (osoby, dla ktorych wygasa stosunek pracy, lub z ktorymi dany podmiot rozwiazuje umowe o prace, nalezy wyrejestrowac z kodem przyczyny wyrejestrowania "100"), nowy zas podmiot (przejmujacy) - zlozyc formularze ZUS ZUA za przejetych pracownikow, a takze - jezeli istnieje potrzeba - formularze ZUS ZAA i ZUS ZBA. Dotychczasowy platnik powinien takze przekazac do ZUS wyrejestrowanie platnika skladek na formularzu ZUS ZWPA oraz formularz ZUS ZIPA, w ktorym w bloku "Poprzednie dane identyfikacyjne" wpisze dotychczasowe swoje dane, zas w bloku "Aktualne dane identyfikacyjne" - dane platnika przejmujacego.

Natomiast do konca czerwca 2002 r. obowiazywala zasada, zgodnie z ktora dotychczasowy platnik skladek nie mial obowiazku wyrejestrowywania pracownikow z ubezpieczen, a ten ktory ich przejal - ponownego ich zgloszenia. W tej sytuacji nalezalo dokonac zmiany danych platnika skladek. Zmiane danych platnika skladek nalezalo zglosic na formularzach:

 • ZUS ZIPA "Zgloszenie zmiany danych identyfikacyjnych platnika skladek", wykazujac w bloku II dane identyfikacyjne dotychczasowego platnika, a w bloku III dane identyfikacyjne nowego platnika skladek,
 • ZUS ZPA "Zgloszenie/zmiana danych platnika skladek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowosci prawnej" - w przypadku zmiany danych ewidencyjnych platnika skladek,
 • na formularzu ZUS ZAA - adresy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, wykazujac nowy adres prowadzenia dzialalnosci.

Powyzsze oznacza, ze w lipcu 2001 r. platnik prawidlowo postapil, skladajac dokument ZUS ZIPA. Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w przypadku, gdy platnik zasade obowiazujaca od lipca 2002 r. zastosowal w okresie wczesniejszym (tj. przed 1 lipca 2002 r.), to dzialania platnika uznane sa za prawidlowe.

Jednego z naszych pracownikow zglosilam do ubezpieczen spolecznych na formularzu ZUS ZUA z blednym numerem PESEL; wyszlo na to, ze urodzil sie 40 wrzesnia. NIP podalam prawidlowy. Co robic?

 • Gdy w zgloszeniu do ubezpieczen platnik podal bledny identyfikator numeryczny ubezpieczonego, ale o wlasciwej liczbie znakow (jak w opisanej sytuacji), korekte danych musi zrobic na formularzu ZUS ZIUA. Gdyby zas podal identyfikator o blednej strukturze (np. 8-znakowy PESEL zamiast 11-znakowego), powinien ponownie zlozyc dokument zgloszenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Jestem wlascicielem malego salonu fryzjerskiego. Zatrudniam cztery pracownice. Ciagle otrzymuje z mojego oddzialu ZUS pisma nakazujace korekte blednie wyliczonych skladek na poszczegolne ubezpieczenia. Sprawdzilem w dokumentach: skladki obliczam prawidlowo. Co robic?

Nasza hurtownia wyplaca wynagrodzenia pracownikom fizycznym do 10 nastepnego miesiaca, na przyklad: za maj tego roku - do 10 czerwca. Skladki nalezne od tych pensji rozliczamy wiec w deklaracjach i raportach za czerwiec. W maju jeden z magazynierow przebywal na swoj wniosek 10 dni na urlopie bezplatnym, a ksiegowa od 16 poszla na urlop wychowawczy. Owe przerwy w oplacaniu skladek przez hurtownie wpisalam rowniez w raportach ZUS RSA za czerwiec, oczywiscie z odpowiednimi kodami przerwy: 111 i 121. Tymczasem ZUS poinformowal, ze zrobilam zle, i nakazal korekte. Podobno dane te nie powinny dotyczyc czerwca.

 • Zgodnie z zasadami wypelniania dokumentow ubezpieczeniowych, przerwy w oplacaniu skladek o kodach 111, 112, 121, 122, 130, 140, 151, 152 nalezy ujmowac w dokumentach za ten miesiac, w ktorym przerwy wystapily. Wykazywane w raporcie ZUS RSA "Data od" i "Data do" nie moga wykraczac poza pierwszy i ostatni dzien kalendarzowy miesiaca, za ktory jest sporzadzany raport. Dotyczy to m.in. urlopu bezplatnego udzielonego na wniosek pracownika (kod przerwy 111) i urlopu wychowawczego (121); za te okresy hurtownia nie placi bowiem skladek za tych ubezpieczonych. Wobec tego fakt przebywania pracownika w maju 2002 r. na urlopie bezplatnym lub wychowawczym czytelniczka powinna wykazac w raportach ZUS RSA za maj 2002 r.

Natomiast nalezne pracownikom wynagrodzenia za maj wyplacone w czerwcu rozliczono poprawnie - w dokumentach za czerwiec. Przychod postawiony pracownikom do dyspozycji w danym miesiacu przez pracodawce ujmuje sie bowiem w raportach i deklaracji skladanych za miesiac, w ktorym wyplacono pobory. Skoro wiec w opisanej sprawie pracownicy fizyczni pensje za maj dostali w czerwcu, nalezne od nich skladki nalezalo uwzglednic w dokumentach rozliczeniowych za czerwiec. Wynika to z 3 ust. 7 rozporzadzenia Rady Ministrow z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania w sprawach rozliczania skladek, wyplaconych zasilkow z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych oraz kolejnosci zaliczania wplat skladek na poszczegolne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 ze zm.).

Pracuje w ksiegowosci sklepu spozywczego. W czerwcu przychody kierownika przekroczyly roczna podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli 64 620 zl), ponadto sprzedawca na wlasna prosbe wzial urlop bezplatny. Wiem, ze obydwu pracownikow trzeba wykazac w raportach ZUS RSA skladanych za czerwiec z kodami przerw w oplacaniu skladek: 140 - kierownika i 111 - sprzedawcy. Mam jednak problem z wypelnieniem pola "Liczba dni zasilkowych i liczba wyplat" w bloku "Rodzaje i okresy przerw w oplacaniu skladek i zestawienie wyplaconych swiadczen". Jeszcze pol roku temu ZUS informowal, ze nalezy je pozostawiac puste, co robilam. Tymczasem ciagle przychodza z ZUS korekty wskazujace na blad w tych rubrykach.

 • W raportach ZUS RSA w polu 05 "Liczba dni zasilkowych/liczba wyplat" liczbe dni podaje sie tylko wtedy, gdy w polu 07 "Kwota" platnik wpisuje jakas wartosc. W opisanej sprawie to nie wystepuje, bo pracodawca podczas przerw w oplacaniu skladek (z tytulu przekroczenia kwoty 64 620 zl i urlopu bezplatnego) nie wyplaca pracownikom wynagrodzenia. Dlatego tez pola 07 nie nalezy wypelniac. Pole "Liczba dni zasilkowych/liczba wyplat" powinno wiec pozostac puste. Czytelniczka nie musi zatem korygowac dokumentow.

Dostalam z oddzialu ZUS polecenie skorygowania jednego raportu ZUS RCA za maj 2002 r., musze wiec poprawic rowniez deklaracje ZUS DRA. Co wpisac na koncu tego formularza w polu 07 "Identyfikator deklaracji, do ktorej dolaczone byly raporty" w bloku XII "Oswiadczenie platnika skladek"?

 • W tym polu nalezy podac identyfikator pierwszorazowej deklaracji ZUS DRA. Dla platnikow uzywajacych numerow od 01 do 39 identyfikator ten bedzie zaczynal sie sie od 01.... Jezeli wiec chodzilo o korekte dokumentow za maj tego roku, to w tym polu podaje sie identyfikator 01 05 2002.

Musze skorygowac raporty dotyczace tylko czesci ubezpieczonych. Czy moge jednak przekazac do ZUS w komplecie korygujacym raporty za wszystkich ubezpieczonych, tzn. za tych, dla ktorych koryguje dane, i za tych, za ktorych raporty byly poprawne? Jest to dla mnie wygodniejsze. Jesli tak, to jaki identyfikator wpisac w polu 07 bloku XII deklaracji ZUS DRA: numer 01 czy kolejny? Jezeli przykladowo komplet oznaczam numerem 03, to w polu 07 nalezy wpisac 01 czy 02?

 • Komplet dokumentow korygujacych sklada sie zawsze (nie dotyczy to platnikow oplacajacych skladki wylacznie za siebie) z imiennych raportow miesiecznych korygujacych za te osoby, za ktore zostaly przekazane bledne dane, i deklaracji rozliczeniowej korygujacej. Ta ostatnia zawiera laczne dane rozliczeniowe wszystkich ubezpieczonych za dany miesiac - zarowno tych, za ktorych zostaly poprawnie wykazane dane w poprzednim komplecie dokumentow, jak i tych, za ktorych sporzadzono raporty korygujace. Oczywiscie, jezeli platnik chce przekazac komplet skladajacy sie ze wszystkich raportow (zarowno tych, ktore musial skorygowac, jak i poprawnych), moze to zrobic. Wowczas w polu 07 wpisuje identyfikator rozpoczynajacy sie cyframi 02.

Jednoosobowo prowadze niewielka firme. Rozpoczynajac dzialalnosc, zle wypelnilam swoj formularz zgloszeniowy ZUS ZUA - nie zakreslilam pola informujacego, ze dobrowolnie zglaszam sie do ubezpieczenia chorobowego. Tymczasem skladki chorobowe oplacalam terminowo do 10 kazdego miesiaca. Czy po trzech miesiacach mozna skorygowac taki blad?

 • Jezeli blednie wypelniono formularz zgloszenia do ubezpieczen, ale skladki na ubezpieczenia spoleczne (w tym chorobowe) oplacano w ustawowym terminie, to platnik skladek powinien zlozyc korekte dokumentu zgloszeniowego ZUS ZUA z prawidlowo wypelnionymi danymi.

Kiedy trzeba "zerowac" raporty tzw. skladkowe?

 • Raporty skladkowe (ZUS RNA, ZUS RCA i ZUS RZA) "zeruje sie" (czyli wycofuje), gdy dany raport zlozono: za ubezpieczonego, za ktorego nie powinien byc zlozony; albo z blednym (choc zgodnym z wykazem kodow) kodem tytulu ubezpieczenia. Aby "wycofac" raport skladkowy, nalezy wypelnic raport w trybie korekty, wpisujac w pola dotyczace podstawy wymiaru i kwot skladek wartosc "0,00".

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.