Zasilki do konca kwietnia 2004 r.

FOT. RAFAL GUZ

GRAZYNA NIEGOWSKA

NACZELNIK WYDZIALU W DEPARTAMENCIE SWIADCZEN KROTKOTERMINOWYCH W CENTRALI ZUS

Za pare miesiecy, bo 1 maja 2004 r., wejdzie w zycie ustawa z 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255). Wprowadza ona zupelnie nowy system swiadczen rodzinnych. Tworzyc go beda zasilek rodzinny, dodatki do niego oraz tzw. swiadczenia opiekuncze: zasilek pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne. Likwidacji ulegna natomiast zasilki wychowawcze oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ale to dopiero od 1 maja 2004 r. Do tego czasu wszystko jest mniej wiecej po staremu. Do konca kwietnia br. przedluzono bowiem "stary" okres zasilkowy, trwajacy od 1 czerwca 2002 r. do konca grudnia 2003 r.

Kontynuacja wyplaty

Dla dotychczasowych zasilkobiorcow, ktorzy w grudniu 2003 r. pobrali zasilek rodzinny badz wychowawczy, oznacza to dalsze ich otrzymywanie do 30 kwietnia tego roku. W tym celu nie musza skladac nowych wnioskow o ustalenie prawa do zasilkow ani ponownie dokumentowac dochodow. Podstawa wyliczen jest dochod rodziny z 2001 r. Dotyczy to takze tych, ktorzy po 31 grudnia 2003 r. wystepuja o zasilki za okres od 1 stycznia do konca kwietnia br. na kolejne dzieci. Ci wprawdzie wypelniaja wnioski o ustalenie uprawnien do zasilku rodzinnego (ZUS Z-13), ale nie dokumentuja dochodow.

Kontynuacja wyplaty zasilku nastepuje rowniez wtedy, gdy do konca 2003 r. zasilek pobieral jeden z rodzicow, a potem zawnioskowal o niego - za okres od 1 stycznia do konca kwietnia 2004 r. - drugi. Wowczas nalezy uznac, ze wystepuje jedynie zmiana platnika. Zatem nowy platnik prawo do zasilku powinien ustalic z uwzglednieniem dochodu rodziny uzyskanego w 2001 r. Czyni to na podstawie nowego wniosku oraz dokumentow, bedacych podstawa przyznania zasilku przez poprzedniego platnika (w tym m.in. potwierdzajacych wysokosc dochodow osiagnietych przez rodzine w 2001 r.). Ten ostatni pozostawia w swoich aktach kopie tych dokumentow, poswiadczone przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

Uwaga! Gdy zmiana platnika zasilku rodzinnego po 31 grudnia 2003 r. wiaze sie z przerwa w pobieraniu tego swiadczenia, trwajaca co najmniej miesiac kalendarzowy, nowy platnik ustala prawo do zasilku z uwzglednieniem dochodow z 2002 r.

Gdy w rodzinie uprawnionego nastapily zmiany podczas pobierania zasilku, majace wplyw na prawo lub wysokosc tych zasilkow (np. przybycie nowego zrodla dochodu, zmniejszenie liczby czlonkow rodziny), ma on obowiazek niezwlocznego poinformowania o tym platnika.

Kiedy z 2002 r.

Niekiedy przy przyznawaniu zasilkow rodzinnego lub wychowawczego do konca kwietnia br. uwzglednia sie miesieczny dochod przypadajacy na osobe w rodzinie w 2002 r.

 • Z urzedu

Dotyczy to tych, ktorzy w grudniu zeszlego roku nie pobrali wskazanych swiadczen, wszystko jedno z jakiej przyczyny. A wiec tych, ktorzy w ogole jeszcze nie starali sie o nie, jak i tych, ktorzy zlozyli wnioski, ale spotkali sie z odmowa z powodu przekroczenia dopuszczalnej granicy dochodu. Takze tych, ktorzy wprawdzie wczesniej otrzymywali zasilki, lecz utracili je od grudnia 2003 r. np. w zwiazku z przeliczeniem dochodu z powodu przybycia zrodla dochodu. Dla tych wszystkich niejako z urzedu uwzglednia sie teraz dochod rodziny z 2002 r. Musza wiec zlozyc odpowiednie wnioski i udowodnic dochody rodziny z tamtego roku.

 • Na wniosek

Ponadto platnik ma jeszcze mozliwosc wziecia pod uwage przy przyznawaniu wskazanych zasilkow za okres od 1 stycznia do konca kwietnia br. dochodow z 2002 r., mimo ze nie przyslugiwaly one w grudniu zeszlego roku. Moze to jednak uczynic wylacznie na wniosek zainteresowanego i tylko wtedy, gdy dochod z 2002 r. okaze sie nizszy od tego z 2001 r. Opcja ta wchodzi w gre w dwoch sytuacjach:

Po pierwsze: gdy uprawniony pobral zasilek za grudzien 2003 r. w pomniejszonej kwocie z powodu zastosowania tzw. zasady rownowaznika. Tzn. gdy zasilek pomniejszono w zwiazku z przekroczeniem granicy dochodu o kwote nizsza od przyslugujacych zasilkow. Wowczas przysluguje on w wysokosci zredukowanej o kwote przekroczenia granicy dochodu przypadajaca na osobe w rodzinie. W takich sytuacjach kontynuacja wyplaty zasilku ustalonego z uwzglednieniem dochodu z 2001 r. moze byc dla zainteresowanego niekorzystna, jesli w 2002 r. osiagnal on nizszy dochod. Przyjecie dochodu z 2002 r. moze bowiem spowodowac otrzymywanie zasilku w pelnej wysokosci lub pomniejszonej, ale o nizsza kwote.

Po drugie: gdy na wniosek zainteresowanego zlozony w styczniu 2004 r. prawo do zasilku ustala sie miesiac wstecz, tj. od grudnia 2003 r. Generalnie wiec na podstawie dochodu z 2001 r. Jesli byl on wyzszy od dochodu z 2002 r., przyjecie tego pierwszego mogloby pogorszyc sytuacje uprawnionego, a nawet pozbawic go swiadczenia. Zatem na jego wniosek prawo do zasilku za okres od 1 stycznia do konca kwietnia br. mozna ustalic na podstawie dochodu z 2002 r. Powinien on wiec udokumentowac dochody rodziny uzyskane w 2002 r.

Kwoty bez zmian

W przedluzonym okresie zasilkowym bez zmian pozostaja kwoty przecietnego miesiecznego dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie, uprawniajacego do zasilku rodzinnego. Wynosza one:

 • 548 zl i
 • 612 zl dla osob samotnie wychowujacych dziecko oraz rodzin wychowujacych dziecko uprawnione do zasilku pielegnacyjnego.

Ponadto nie zmienia sie tez wysokosc zasilkow rodzinnych, ktore miesiecznie wynosza:

 • 42,50 zl - na malzonka oraz pierwsze i drugie dziecko,
 • 52,60 zl - na trzecie,
 • 65,70 zl - na kazde kolejne dziecko.

Przy czym osobie samotnie wychowujacej dziecko uprawnione do zasilku pielegnacyjnego zasilek ten przysluguje w podwojnej wysokosci.

Z kolei w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. zasilek wychowawczy przysluguje w miesiecznej wysokosci:

 • 318,10 zl,
 • 505,80 zl - dla osob samotnie wychowujacych dziecko lub wychowujacych trzecie i kazde nastepne dziecko.

Dochod rodziny

Przedstawilismy w skrocie, z ktorego roku dochod nalezy przyjac przy ustalaniu prawa do zasilkow przyslugujacych od 1 stycznia do konca kwietnia 2004 r. Teraz skupimy sie na tym, jakie zarobki stanowia ow dochod. Generalnie zasady ustalania i dokumentowania dochodow rodziny z 2002 r. sa takie same, jak tego z 2001 r. A wiec przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie otrzymujemy, dzielac laczna kwote dochodu rodziny z 2002 r. przez 12, a nastepnie przez liczbe czlonkow rodziny. Do czlonkow rodziny zalicza sie uprawnionego, jego malzonka oraz dzieci, pozostajacych z nim we wspolnym gospodarstwie domowym.

Za malzonka uwaza sie osobe, z ktora uprawniony pozostaje w formalnym zwiazku malzenskim. Jednakze w dochodzie i liczbie czlonkow rodziny nie uwzglednia sie tego malzonka, ktorego wyrok lub ugoda sadowa zobowiazaly do placenia alimentow na dzieci, nawet jezeli mieszka razem z wnioskodawca. Takze tego, ktory nie mieszka z uprawnionym, a z oswiadczenia tego ostatniego wynika, ze maz lub zona nie lozy na utrzymanie rodziny.

W tym kontekscie pojawiaja sie watpliwosci dotyczace osiagania dochodu z uzytkowania gospodarstwa rolnego. Jesli jego wlascicielami lub samoistnymi posiadaczami sa malzonkowie niepozostajacy we wspolnym gospodarstwie domowym, przyjmuje sie, ze rodzina uzyskuje dochod z uzytkowania polowy gospodarstwa. Natomiast gdy wlascicielem lub samoistnym posiadaczem gospodarstwa rolnego jest wylacznie malzonek niepozostajacy we wspolnym gospodarstwie domowym z wnioskodawca, uznaje sie, ze rodzina nie uzyskuje dochodow z uzytkowania tego gospodarstwa. W obu sytuacjach malzonka niepozostajacego we wspolnym gospodarstwie domowym z wnioskodawca nie wlicza sie do czlonkow rodziny.

W dochodzie rodziny uwzglednia sie dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych oraz niepodlegajace temu opodatkowaniu, wymienione w uzrpw. Chodzi tu o:

 • renty inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, kombatanckie i osob represjonowanych oraz czlonkow ich rodzin, przyznane zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • dodatki kombatanckie, swiadczenia pieniezne dla osob deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez Trzecia Rzesze lub ZSRR, dodatki do emerytur i rent przyznane zolnierzom gornikom na podstawie przepisow o dodatku i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach wydobywania rud uranu, dochody z tytulu emerytur i rent otrzymywanych przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w latach 1939 - 1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchow,
 • ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny dla kombatantow i innych uprawnionych,
 • otrzymywane z zagranicy: renty z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz czlonkom ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w Trzeciej Rzeszy w latach 1939 - 1945,
 • zasilki wychowawcze,
 • staly zasilek, staly zasilek wyrownawczy i gwarantowany zasilek okresowy,
 • zasilki chorobowe wyplacane na podstawie odrebnych przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz ubezpieczeniu czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych, spoldzielni kolek rolniczych oraz ich rodzin,
 • dochody uzyskane przez podatnikow od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, pochodzace ze srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe; w tym rowniez, gdy ich przekazanie nastepuje za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotow, ktorym ta pomoc ma sluzyc,
 • czesc dochodow osob fizycznych majacych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych dochody ze stosunku pracy lub stypendiow - w wysokosci diet okreslonych w odrebnych przepisach obowiazujacych w przedsiebiorstwach panstwowych w sprawie pokrywania kosztow podrozy sluzbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w ktorym byla wykonywana praca lub bylo otrzymywane stypendium,
 • czesc dochodow osob fizycznych majacych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych tam dochody z innych tytulow niz stosunek pracy lub stypendium - w wysokosci diet, okreslonych w odrebnych ustawach lub przepisach wydanych przez wlasciwego ministra w sprawie diet i innych naleznosci z tytulu podrozy sluzbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w ktorym osoby te uzyskiwaly dochod,
 • naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom i pracownikom cywilnym jednostek wojskowych uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub do wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom, policjantom i pracownikom pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych,
 • przychody ze stosunku sluzbowego otrzymywane podczas sluzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej i Strazy Granicznej,
 • wynagrodzenie czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu uzytkowania przez spoldzielnie wniesionych wkladow gruntowych,
 • alimenty na rzecz dzieci przyznane na podstawie wyroku lub ugody sadowej,
 • stypendia.

Ponadto do dochodu (zarowno z 2001, jak i 2002 r.) wlicza sie rente socjalna przyznana na podstawie ustawy o pomocy spolecznej.

Przez dochod podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych uwaza sie dochod zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych. Czyli przychod zredukowany o koszty uzyskania przychodu. Z tak ustalonego dochodu potraca sie skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kwote podatku. Od kwoty podatku, ktory pomniejsza dochod, odejmuje sie ulgi i odliczenia od podatku. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokosci 7,75 proc. podstawy wymiaru jest uwzgledniona w podatku, a zatem faktycznie obniza dochod rodziny. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze od 1 stycznia 2003 r. wzrosla ona z 7,75 do 8 proc., a od 2004 r. do 8,25 proc. podstawy wymiaru. Nadal jednak mozna ja odliczyc z podatku dochodowego do wysokosci 7,75 proc. Jednakze prawo do zasilku rodzinnego ustala sie na podstawie dochodu netto, czyli po odliczeniu takze skladki na ubezpieczenie zdrowotne w pelnej wysokosci. Dochod rodziny pomniejsza sie dodatkowo o kwote alimentow lozonych przez osoby w rodzinie, ustalonych w prawomocnym wyroku sadu lub ugodzie sadowej.

 • Z gospodarstwa rolnego

W dochodzie rodziny uwzglednia sie takze dochod z tytulu uzytkowania gospodarstwa rolnego. Przyjmuje sie, ze dochod z ha przeliczeniowego tego gospodarstwa to 274 zl. Pod uwage bierze sie wielkosc gospodarstwa rolnego z miesiaca, od ktorego ustala sie prawo do zasilku. Dochody z gospodarstwa rolnego i z innych zrodel sumuje sie, dodajac do przecietnego miesiecznego dochodu rodziny z innych zrodel kwote miesiecznego dochodu z tytulu uzytkowania gospodarstwa rolnego. Tak obliczona kwota przecietnego miesiecznego dochodu rodziny, podzielona przez liczbe czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym, daje kwote przecietnego miesiecznego dochodu przypadajacego na osobe w rodzinie.

Uwzglednia sie tez dochod osiagany z dzierzawy gospodarstwa rolnego. Przy umowach dzierzawy, trwajacych przynajmniej 10 lat, uznaje sie, ze dzierzawca uzyskal dochod z uzytkowania gospodarstwa rolnego, jezeli umowe sporzadzono w formie pisemnej i zarejestrowano w ewidencji budynkow i gruntow. Z kolei z krotszych umow dzierzawy przyjmuje sie tylko te, ktore zawarto w formie pisemnej i zawieraja zastrzezenie zobowiazujace dzierzawce do oplacania - oprocz czynszu dzierzawnego - takze podatkow i innych ciezarow. Dokumentem potwierdzajacym uiszczanie tych oplat jest zaswiadczenie wydane przez przyjmujacego wplate, np. soltysa. Oczywiscie ustalenie, ze dochod z uzytkowania gospodarstwa rolnego osiaga dzierzawca, oznacza brak takiego dochodu po stronie osoby, ktora przekazala je w dzierzawe. Otrzymywany przez wydzierzawiajacego gospodarstwo rolne czynsz dzierzawny pomija sie przy ustalaniu dochodu rodziny. A to dlatego, ze nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym ani nie figuruje we wskazanym katalogu uwzglednianych dochodow nieopodatkowanych.

 • Z dzialalnosci pozarolniczej

W dochodzie rodziny uwzglednia sie takze dochod z prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej, przy czym wysokosc tego dochodu zalezy od jej podatkowego statusu. I tak, gdy jest opodatkowana:

1) na zasadach ogolnych - wlicza sie ja w kwocie podanej w zaswiadczeniu wlasciwego urzedu skarbowego,

2) ryczaltem ewidencjonowanym lub karta podatkowa - w wysokosci zadeklarowanej jako podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jezeli wnioskodawca lub czlonek rodziny prowadzacy te dzialalnosc podlega z tego tytulu ubezpieczeniom spolecznym. Jednakze przyjety dochod nie moze byc nizszy od najnizszej podstawy wymiaru skladek. Jesli natomiast prowadzacy dzialalnosc nie podlega z tego tytulu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, za dochod przyjmuje sie z urzedu najnizsza podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ktora wynosi 15 181,07 zl za caly 2002 r. Jesli dzialalnosc ta byla prowadzona tylko przez czesc 2002 r., dochodem z niej jest suma najnizszych podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia z tego okresu. A te wowczas ksztaltowaly sie nastepujaco:

Wysokosci najnizszej podstawy wymiaru skladek dla indywidualnych przedsiebiorcow w 2002 r.

Za styczen i luty - 1228,37 zl

Za marzec, kwiecien i maj - 1291,79 zl

Za czerwiec, lipiec i sierpien - 1293,32 zl

Za wrzesien, pazdziernik i listopad - 1237,17 zl

Za grudzien - 1257,49 zl.

Poniewaz osoby wspolpracujace z prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc nie sa podatnikami podatku dochodowego od osob fizycznych, ich dochodow z tego tytulu nie uwzglednia sie w dochodzie rodziny. Wlicza sie tu natomiast inne ich dochody na opisanych zasadach.

Do dochodu rodziny, od ktorego zalezy prawo do zasilku rodzinnego, wlicza sie rowniez alimenty, otrzymywane zgodnie z wyrokiem lub ugoda sadowa. Takze pobierane swiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W dochodzie rodziny uwzglednia sie tez dochody z tytulu dywidend czy ze sprzedazy akcji, poniewaz podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Jak ustalac

W dochodzie rodziny, od ktorego zalezy prawo do zasilku rodzinnego lub wychowawczego, uwzglednia sie dochody uzyskane przez czlonkow rodziny w 2002 r., niezaleznie od tego, za jaki okres przyslugiwaly. Oznacza to, ze wlicza sie skladniki dochodu osiagniete przed 1 stycznia 2002 r., ale wyplacone w 2002 r., np. wynagrodzenie nalezne za grudzien 2001 r., ktore uiszczono w styczniu 2002 r.

Wlicza sie dochody uzyskane w 2002 r. bez wzgledu na to, czy zostaly osiagniete w sposob ciagly, czy z przerwami. Oczywiscie pod warunkiem, ze nie utracono ich przed data ustalenia prawa do zasilku. Bez znaczenia jest takze to, czy dochod pochodzi z tego samego zrodla, czy tez nastapila zmiana zrodla dochodu, a jesli tak, czy spowodowala przerwe w uzyskiwaniu dochodu. Oznacza to, ze zmiana zatrudnienia na inne, na prace na umowe zlecenia, na dzialalnosc gospodarcza lub nabycie po ustaniu zatrudnienia renty inwalidzkiej lub emerytury nie daja podstaw do wylaczenia danego dochodu. No, chyba ze nastapila jego utrata przed data ustalenia prawa do zasilku.

Przyklad:

Pracownik zlozyl wniosek o zasilek rodzinny za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. W 2002 r., z ktorego dochod sie uwzgledniania, pracowal caly czas. Jego zona pozostawala w zatrudnieniu od 1 stycznia do konca maja 2002 r., nastepnie od 1 grudnia 2002 r. i pracuje nadal. Do dochodu rodziny z 2002 r. wlicza sie dochod uzyskany przez pracownika w 2002 r., a takze jego zone w okresach zatrudnienia. Wysokosc tych dochodow pracownik musi potwierdzic zaswiadczeniami urzedow skarbowych.

Przyklad:

Pracownica zlozyla wniosek o zasilek rodzinny za okres od 1 stycznia do konca kwietnia 2004 r. W 2002 r. caly czas pracowala. Jej maz pozostawal w zatrudnieniu od 1 stycznia do 30 maja, a potem od 1 lipca do 30 wrzesnia 2002 r. Nastepnie od 1 pazdziernika 2002 r. pobieral rente inwalidzka, ktora otrzymuje do dzis. Pod uwage bierze sie dochod pracownicy z 2002 r. i jej meza z 2002 r. z tytulu zatrudnienia oraz renty inwalidzkiej. Na ich potwierdzenie trzeba przedstawic zaswiadczenia urzedu skarbowego.

W dochodzie rodziny z 2002 r. uwzglednia sie rowniez skladniki wynagrodzenia z tytulu umowy o prace, ktore zostaly wyplacone jednorazowo np. nagroda jubileuszowa. Jesli w 2002 r. wnioskodawca zawarl zwiazek malzenski, w dochodzie rodziny uwzglednia sie dochody malzonka wnioskodawcy za pelne miesiace kalendarzowe po jego zawarciu.

Przyklad:

Pracownica ubiega sie o zasilek rodzinny na dziecko za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. Wyszla za maz 15 wrzesnia 2003 r. W dochodzie rodziny z 2002 r. uwzglednia sie dochod uzyskany przez nia w tym roku. Ponadto meza z pelnych miesiecy kalendarzowych po zawarciu zwiazku malzenskiego, tj. od 1 pazdziernika do konca 2002 r. Dochod meza ustala sie na podstawie zaswiadczenia platnika tego dochodu, a pracownicy - na podstawie zaswiadczenia urzedu skarbowego.

W razie przybycia zrodla dochodu po uplywie roku kalendarzowego, z ktorego dochod uwzgledniano przy rozpatrywaniu wniosku o zasilek (tj. z 2002 r.), a przed ustaleniem prawa do zasilku, dochod na osobe w rodzinie uzyskany z nowego zrodla w pierwszym pelnym miesiacu kalendarzowym dolicza sie do przecietnego miesiecznego dochodu, przypadajacego na osobe w rodzinie w 2002 r.

Przyklad:

Pracownica zlozyla wniosek o zasilek rodzinny za okres od 1 stycznia do konca kwietnia 2004 r. na dwoje dzieci. W 2002 r. osiagala ona dochod z tytulu zatrudnienia, a je maz - tez z tytulu zatrudnienia, ktore ustalo 30 listopada 2002 r. Nowa prace podjal 15 wrzesnia 2003 r. i pracuje nadal. W dochodzie rodziny z 2002 r. nalezy uwzglednic wylacznie dochod pracownicy. Pomija sie dochod meza z 2002 r., poniewaz utracil go przed data ustalenia prawa do zasilku. Do przecietnego miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie w 2002 r. dodaje sie natomiast miesieczny dochod na osobe w rodzinie, uzyskany przez meza w pazdzierniku 2003 r. Swoj dochod pracownica dokumentuje zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego, a meza z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego - zaswiadczeniem pracodawcy.

W dochodzie rodziny, od ktorego zalezy prawo do zasilku rodzinnego lub wychowawczego, nie uwzglednia sie dochodow ze zrodel utraconych przed data ustalenia prawa do zasilku.

Przyklad:

Pracownica zawnioskowala o zasilek rodzinny na dziecko za okres od stycznia do konca kwietnia 2004 r. Od 1 stycznia do konca 2002 r. dostawala jedynie wynagrodzenie z umowy o prace. Ponadto w 2002 r. osiagala takze wynagrodzenie ze zlecen, trwajacych od 1 marca do 31 maja, a nastepnie od 1 lipca do 30 wrzesnia i od 15 listopada do 15 grudnia. Jej maz od 1 marca do 30 listopada 2002 r. prowadzil dzialalnosc gospodarcza, opodatkowana podatkiem dochodowym od osob fizycznych, po czym do dnia zlozenia wniosku o zasilek nie osiagal zadnego dochodu. W dochodzie rodziny z 2002 r. uwzglednia sie jedynie dochod pracownicy z umowy o prace. Pomija sie natomiast jej dochody ze zlecen oraz meza, poniewaz zostaly utracone przed data ustalenia prawa do zasilku. Na potwierdzenie wysokosci swych dochodow z 2002 r. pracownica przedstawila zaswiadczenie wlasciwego urzedu skarbowego. Natomiast utrate zrodla dochodu, jakim byly umowy zlecenia, udokumentowala zaswiadczeniem zleceniodawcy, ktore zawieralo date utracenia dochodu i jego wysokosc. Utrate dochodu meza dokumentuje sie zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego, ktore powinno okreslac date zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci.

Przyklad:

Pracownica zlozyla wniosek o zasilek rodzinny na dziecko za okres od 1 stycznia do konca kwietnia 2004 r. Od 1 lutego do konca czerwca 2002 r. osiagala dochod z dzialalnosci gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogolnych. Nastepnie od 1 sierpnia do dnia zlozenia wniosku o zasilek - ze stosunku pracy. W 2002 r. jej maz od 1 marca uzyskiwal dochody z dzialalnosci pozarolniczej, opodatkowanej na zasadach przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne. 30 wrzesnia 2003 r. zaprzestal prowadzenia tej dzialalnosci i do dzisiaj nie ma zadnych dochodow. W dochodzie rodziny z 2002 r. nalezy uwzglednic jedynie dochod uzyskany przez pracownice. Dochodow meza nie wlicza sie, poniewaz utracil je przed data ustalenia prawa do zasilku. Wysokosc wlasnych dochodow w 2002 r. pracownica potwierdza zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego, a utrate jedynego dochodu meza - zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego, stwierdzajacym date zaprzestania prowadzenia dzialalnosci.

Podczas okresu zasilkowego

Zdarza sie, ze prawo do zasilku ustala sie ponownie podczas okresu zasilkowego. Tak trzeba postapic, gdy:

 • nastapilo przybycie lub utrata zrodla dochodu,
 • zwiekszyla sie badz zmniejszyla liczba czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym.

W razie utraty zrodla dochodu podczas okresu zasilkowego przez uprawnionego lub czlonka rodziny, prawo do zasilku ustala sie ponownie, na wniosek zainteresowanego. Czyni sie to na podstawie przecietnego miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie, z wylaczeniem dochodu z utraconego zrodla od miesiaca nastepnego po tym, w ktorym nastapila utrata zrodla dochodu, jednak za okres nie dluzszy niz miesiac wstecz od zlozenia wniosku.

Jesli uprawniony lub czlonek rodziny pozostajacy z nim we wspolnym gospodarstwie domowym uzyskali nowe zrodlo dochodu, prawo do zasilku ustala sie ponownie. Uwzglednia sie przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie z roku, z ktorego dochod byl uwzgledniany przy ustalaniu prawa do zasilku, doliczajac dochod na osobe w rodzinie z nowego zrodla z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego. Prawo do zasilku ustala sie od miesiaca nastepujacego po uplywie pelnego miesiaca kalendarzowego od uzyskania tego dochodu. O uzyskaniu nowego zrodla dochodu uprawniony powinien niezwlocznie poinformowac platnika zasilku.

Zwiekszenie liczby czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym powoduje koniecznosc ponownego ustalenia przecietnego miesiecznego dochodu przypadajacego na osobe w rodzinie. Prawo do zasilku ustala sie, na wniosek zainteresowanego, od miesiaca, w ktorym zwiekszyla sie liczba czlonkow rodziny. Zasilek wyplaca sie za okres nie dluzszy niz jeden miesiac wstecz od miesiaca, w ktorym zlozono wniosek.

W razie zmniejszenia sie liczby czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie ustala sie ponownie od miesiaca nastepujacego po tym, w ktorym wystapila ta okolicznosc. O zmniejszeniu sie liczby czlonkow rodziny uprawniony jest zobowiazany poinformowac niezwlocznie platnika.

Jak dokumentowac

Dochody z 2002 r. dokumentuje sie tak samo jak te z 2001 r. Czyli zaswiadczeniami:

 • wlasciwego urzedu skarbowego - na potwierdzenie dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych (w tym z tytulu prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej opodatkowanej na zasadach ogolnych),
 • wlasciwego urzedu skarbowego - na potwierdzenie faktu prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej, opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne,
 • platnika dochodu - dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Sposob dokumentowania utraty zrodla dochodu przed data ustalenia prawa do zasilkow zalezy od tego, czy bylo to jedyne zrodlo dochodu uprawnionego lub czlonka rodziny, czy tez jedno z kilku. I tak, na potwierdzenie utraty jedynego zrodla dochodu wnioskodawca powinien przedlozyc zaswiadczenie:

 • platnika dochodu lub inny dokument, potwierdzajacy date utraty zrodla dochodu np. swiadectwo pracy - zarowno w odniesieniu do dochodu podlegajacego, jak i niepodlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych,
 • urzedu skarbowego, zawierajace date zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci - gdy chodzi o dochod z dzialalnosci pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osob fizycznych, jak i na zasadach przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Wowczas nie dokumentuje sie wysokosci dochodu osiagnietego w 2002 r.

Natomiast utrate jednego sposrod kilku zrodel dochodu dokumentuje sie zaswiadczeniem:

 • platnika dochodu, potwierdzajacym date utraty i kwote dochodu uzyskanego z tego zrodla w 2002 r. - gdy chodzi o dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, jak i niepodlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogolnych,
 • wlasciwego urzedu skarbowego, potwierdzajacym date utraty i kwote dochodu osiagnietego w 2002 r. z utraconego zrodla - gdy chodzi o dochod z dzialalnosci pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osob fizycznych,
 • wlasciwego urzedu skarbowego, potwierdzajacym date utraty zrodla dochodu - dochod opodatkowany zgodnie z przepisami o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne.

W takiej sytuacji wnioskodawca jest obowiazany przedlozyc - w zaleznosci od rodzaju osiagnietych dochodow - zaswiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajace wysokosc dochodow osiagnietych w 2002 r.

Dochod z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego po uzyskaniu zrodla dochodu dokumentuje sie zaswiadczeniem:

 • platnika dochodu - gdy chodzi o dochod niepodlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych lub podlegajacy opodatkowaniu na zasadach ogolnych,
 • wlasciwego urzedu skarbowego - o dochod z tytulu dzialalnosci pozarolniczej, opodatkowanej podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych,
 • wlasciwego urzedu skarbowego, zawierajacym date rozpoczecia dzialalnosci oraz forme opodatkowania w razie prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne; wowczas jako dochod z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego przyjmuje sie:

- zadeklarowana za ten miesiac podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jezeli czlonek rodziny z tytulu prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej podlega ubezpieczeniom spolecznym, nie nizsza jednak od najnizszej podstawy wymiaru skladek badz

- z urzedu kwote najnizszej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiazujaca w tym miesiacu, jezeli wnioskodawca lub czlonek rodziny nie podlegaja z tytulu prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej ubezpieczeniom spolecznym.

Watpliwosci co do dokumentowania dochodu z prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej, opodatkowanej podatkiem dochodowym od osob fizycznych, powstaja, gdy w pierwszym pelnym miesiacu kalendarzowym po jej rozpoczeciu uprawniony lub czlonek rodziny nie osiagnie dochodu powodujacego obowiazku zaplaty podatku (w 2002 r. kwota ta wynosila 2 727,16 zl, a w 2003 r. - 2 789,88 zl). Wowczas prowadzacy dzialalnosc nie musi skladac deklaracji podatkowej PIT-5, a urzad skarbowy odmawia wydania zadanego przez podatnika zaswiadczenia z powodu braku danych. Wobec tego dochod z pierwszego pelnego miesiaca prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej nalezy przyjac w wysokosci podanej w oswiadczeniu wnioskodawcy. Z kolei fakt niezlozenia za dany miesiac deklaracji nalezy potwierdzic zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego.

Zasady potwierdzania innych dochodow i okolicznosci:

 • powierzchnia gospodarstwa rolnego, podana w ha przeliczeniowych - zaswiadczeniem gminy lub aktualnym nakazem platniczym,
 • alimenty otrzymywane przez rodzine - prawomocnym wyrokiem sadu lub ugoda sadowa. Zdarza sie, ze faktyczna kwota otrzymywanych alimentow jest nizsza. Wowczas ustala sie ja na podstawie zaswiadczenia komornika sadowego, prowadzacego egzekucje alimentow lub na podstawie np. przelewow bankowych, lub przekazow pocztowych przedlozonych przez wnioskodawce. Gdy zas rodzina dostaje alimenty wyzsze od zasadzonych wyrokiem lub ugoda sadowa, przyjmuje sie wysokosc podana w oswiadczeniu wnioskodawcy,
 • alimenty swiadczone przez rodzine - prawomocnym wyrokiem lub ugoda sadowa oraz przekazami i przelewami,
 • swiadczenia z funduszu alimentacyjnego - zaswiadczeniem jednostki terytorialnej ZUS, dokonujacej ich wyplaty.

Sposob dokumentowania dochodow osiaganych za granica zalezy od tego, czy podlegaja opodatkowaniu w Polsce, czy tez za granica. Bez znaczenia jest tu fakt, czy pochodza one od pracodawcy zagranicznego, czy tez polskiego. Te objete podatkiem dochodowym od osob fizycznych dokumentuje sie zaswiadczeniem urzedu skarbowego, a - w czesci zwolnionej z tego podatku - zaswiadczeniem ich platnika. Natomiast podlegajace opodatkowaniu za granica - zaswiadczeniem zagranicznego organu podatkowego, w ktorym podlegaja rozliczeniu. Dla osob kierowanych do pracy za granica zaswiadczenie o wysokosci dochodu moze wystawic takze pracodawca, jezeli posiada informacje o wynagrodzeniu.

Dochody uzyskane z tytulu odplatnego zbycia praw majatkowych (np. akcji) laczy sie z innymi dochodami i dokumentuje na zasadach ogolnych, czyli zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego. Natomiast dywidend i innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych nie laczy sie z dochodami z innych zrodel i pobiera sie od nich podatek dochodowy w formie ryczaltu. Dlatego urzedy skarbowe nie moga wystawic zaswiadczenia o wysokosci dochodu z tego tytulu. Wobec tego dowodem na potwierdzenie jego wysokosci jest zaswiadczenie platnika tego dochodu.

Dodatki i swiadczenia opiekuncze od 1 maja 2004 r.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.