Tekst ujednolicony po zmianie z 19 wrzesnia 2002 r. Stan prawny na 27 wrzesnia 2002 roku

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 wrzesnia 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi poza aptekami

Rozporzadzenie zostalo wydane na podstawie ustawy, ktora zostala uchylona przez art. 5 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych. Mimo to rozporzadzenie nadal obowiazuje, a 19 wrzesnia 2002 r. zostalo znowelizowane. Oto jego ujednolicony tekst sporzadzony na podstawie Dz. U. Nr 116 z 12 pazdziernika 2001 r., poz. 1249 oraz Nr 158 z 27 wrzesnia 2002 r., poz. 1319.

Nowela sklada sie z trzech paragrafow, z ktorych pierwszy wprowadza zmiany do pierwotnej wersji rozporzadzenia oraz zmienia calkowicie zalaczniki, a dwa ostatnie zawieraja przepisy porzadkowe:

2. Przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami moga byc rowniez srodki farmaceutyczne i materialy medyczne umieszczone w wykazach, stanowiacych zalaczniki do niniejszego rozporzadzenia, pod inna nazwa handlowa, jezeli zmiana ich nazwy w formie aneksow do swiadectw rejestracji, wydanych dla tych srodkow i materialow na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 pazdziernika 1991 r. o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, zostala dokonana po dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.

3. Placowki, o ktorych mowa w 1 rozporzadzenia zmienianego niniejszym rozporzadzeniem, prowadzace w dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia obrot detaliczny srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi poza aptekami, moga prowadzic obrot tymi srodkami i materialami do dnia wyczerpania ich zapasow magazynowych.

Zmiany obowiazuja od 27 wrzesnia 2002 roku

SPIS ZALACZNIKOW:

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 10 pazdziernika 1991 r. o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. z 1991 r. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1350) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Obrot detaliczny srodkami farmaceutycznymi, zwanymi dalej "srodkami", i materialami medycznymi, zwanymi dalej "materialami", poza aptekami moga prowadzic:

1) sklepy zielarsko-medyczne - srodkami i materialami wymienionymi w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 1 do rozporzadzenia,

2) sklepy zielarsko-drogeryjne - srodkami i materialami wymienionymi w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 2 do rozporzadzenia,

3) punkty apteczne - srodkami i materialami wydawanymi bez recepty oraz srodkami i materialami wydawanymi wylacznie na podstawie recepty, oznaczonymi w "Urzedowym wykazie srodkow farmaceutycznych i materialow medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce" wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2001 r., wydawanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 pazdziernika 1991 r. o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, symbolem "Rp." (lek wydawany wylacznie na podstawie recepty) i "Rp." (lek dopuszczony do wydawania rowniez bez recepty w ilosci jednego najmniejszego opakowania), z wylaczeniem srodkow i materialow wymienionych w wykazie stanowiacym zalacznik nr 3 do rozporzadzenia,

4) placowki ogolnodostepnej sieci handlowej - srodkami i materialami wymienionymi w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 4 do rozporzadzenia,

5) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego - srodkami i materialami wymienionymi w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 5 do rozporzadzenia.

2. Lokal placowki, o ktorej mowa w 1 pkt 1, 2, 3 i 5, musi odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

1) stanowic wyodrebniona calosc i skladac sie co najmniej z izby ekspedycyjnej i magazynu zapewniajacego prawidlowe przechowywanie srodkow i materialow,

2) pomieszczenia nalezy wyposazyc w wezel sanitarny i odpowiednie urzadzenia wentylacyjne oraz urzadzenia sluzace do pomiaru wilgotnosci i temperatury,

3) sciany i podlogi pomieszczen musza byc gladkie i latwo zmywalne, latwe do utrzymania czystosci.

3. Obrot detaliczny srodkami i materialami w placowce, o ktorej mowa w 1 pkt 4, prowadzony jest w miejscu do tego wydzielonym.

4. 1. Srodki i materialy przechowuje sie w oddzielnych szafkach i regalach, wydzielonych od pozostalego asortymentu.

2. Warunki przechowywania srodkow i materialow musza byc zgodne z zaleceniami producenta, a w szczegolnosci musza zapewnic pelna ochrone przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utrata masy, zawilgoceniem, obcymi zapachami.

5. Podstawowe wyposazenie placowek, o ktorych mowa w 1 pkt 1 i 3, stanowia:

1) stol ekspedycyjny zabudowany szafkami lub szufladami,

2) szafy ekspedycyjne, przeznaczone wylacznie do przechowywania srodkow i materialow,

3) podesty,

4) regaly ekspedycyjne zabudowane do wysokosci minimum 70 cm,

5) przyrzady do mierzenia temperatury i wilgotnosci pomieszczen,

6) szafa chlodnicza lub lodowka.

6. O zamiarze prowadzenia obrotu detalicznego srodkami i materialami przez placowki okreslone w 1 pkt 1, 2 i 5 nalezy powiadomic wojewodzkiego inspektora farmaceutycznego nie pozniej niz w terminie 14 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci.

7. 1. Osoba prowadzaca, w tym rowniez sprzedajaca srodki i materialy, jest:

1) w sklepie zielarsko-medycznym, o ktorym mowa w 1 pkt 1 - farmaceuta, technik farmaceutyczny lub inna osoba posiadajaca wyksztalcenie srednie, ktora ukonczyla przeszkolenie drugiego stopnia wedlug programu zatwierdzonego przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia,

2) w sklepie zielarsko-drogeryjnym, o ktorym mowa w 1 pkt 2 - osoba wymieniona w pkt 1 oraz technik drogista lub osoba posiadajaca wyksztalcenie srednie, ktora ukonczyla przeszkolenie pierwszego stopnia wedlug programu zatwierdzonego przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia,

3) w sklepie specjalistycznym zaopatrzenia medycznego, o ktorym mowa w 1 pkt 5 - osoba wymieniona w pkt 1 oraz osoba posiadajaca wyksztalcenie srednie, ktora ukonczyla przeszkolenie w zakresie materialow medycznych wedlug programu zatwierdzonego przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

2. Prowadzacym punkt apteczny, o ktorym mowa w 1 pkt 3, jest farmaceuta, a takze technik farmaceutyczny posiadajacy co najmniej 5-letni staz pracy w aptece ogolnodostepnej, a wydajacym srodki i materialy rowniez technik farmaceutyczny, ktory byl zatrudniony w aptece ogolnodostepnej przez okres co najmniej 2 lat w wymiarze 42 godzin tygodniowo.

8. Placowki, ktore w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia prowadza obrot detaliczny srodkami i materialami poza aptekami, dostosuja, w terminie 18 miesiecy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia, swoja dzialalnosc do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu.

9. Traci moc zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi poza aptekami (Monitor Polski Nr 41, poz. 346 i z 1997 r. Nr 2, poz. 12).

10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

Zalacznik nr 1

WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIALOW MEDYCZNYCH, KTORE MOGA BYC PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

I. Srodki farmaceutyczne

1. ABC-Salbe - masc

2. ABE - plyn do usuwania odciskow - plyn do stosowania na skore

3. Acenol - tabl., 300 mg (6 tabl.)

4. Acerin - plyn do stosowania na skore

5. Acerola - tabl. do ssania

6. Acidoflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

7. Acne Sulf - emulsja do stosowania na skore

8. Acneflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

9. Acnevulten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

10. Acnosan - plyn do stosowania na skore

11. Additiva Calcium - tabl. musujace

12. Additiva Ferrum - tabl. musujace

13. Additiva Magnesium - tabl. musujace

14. Additiva Multivitamina - tabl. musujace (rozne smaki)

15. Additiva Vitamin C - tabl. musujace, 200 mg (rozne smaki)

16. Adiposina - mieszanka ziolowa

17. Advil - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

18. Aescin - zel

19. Aesciven - zel

20. Aesculan - masc doodbytnicza

21. Aflogistan - masc

22. Aflomag - zawiesina doustna (rozne smaki)

23. Agnusol - krople doustne

24. Agryflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

25. Agufem - tabletki powlekane

26. Ajona - stomaticum - koncentrat pasty do zebow

27. Ajona amin-o-med - pasta do zebow z fluorem

28. Aknefug-Oxid 10% - zel

29. Aknefug-Oxid 3% - zel

30. Aknefug-Oxid 5% - zel

31. Akneroxid 5 - zel

32. Akneroxid L - plyn do stosowania na skore

33. Aksoderm - masc, 400 j.m./g

34. Aktren - granulat musujacy, 200 mg (2 i 10 sasz.)

35. Aktren - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

36. Akutol - aerozol do stosowania na skore

37. Alantan - masc

38. Alantan-Plus - krem, masc

39. Alcep - syrop

40. Alcepalan - zel

41. Algesal - krem

42. Algorhin - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

43. Aliovital - kaps. elastyczne

44. Aliovital Forte - kaps. elastyczne

45. Alitol - kapsulki

46. Alka-Prim - tabl. musujace (2 i 10 tabl.)

47. Alka-Seltzer - tabl. musujace, 324 mg (2, 6 i 10 tabl.)

48. Alliofil - tabl. powl.

49. Alliogal - kapsulki

50. Alliogel - zel

51. Alliorut - tabl. powl.

52. Aloe Vera Tea Tree Liniment - masc

53. Altacet - tabl.

54. Altacet - zel

55. Althagem - syrop

56. Althamel - miod leczniczy

57. Altix - krem

58. Alugastrin - tabl. do ssania

59. Alugastrin - zawiesina doustna

60. Alumag - tabl.

61. Alumag - zawiesina doustna

62. Alusal - tabl., tabl. do ssania

63. Alustin - plyn

64. Alvityl - syrop

65. Alvityl - tabl. powl.

66. Amarosal - syrop

67. Ambix Acne Treatment Cream - krem

68. Amol - plyn do uzytku zewn.

69. Amphochol - tabl.

70. Analgol - masc

71. Analgolan - masc

72. Anapiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 i 10 tabl.)

73. Anevit - syrop

74. Anopyrin 400 - tabl., 400 mg (10 tabl.)

75. Antidral - plyn do stosowania na skore

76. Antinervinum - syrop

77. Antygrypin - tabl. (6 i 10 tabl.)

78. Anusol - czopki doodbytnicze

79. Anusol - masc

80. APAP - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

81. Aperisan gel - zel do stosowania w jamie ustnej

82. Aphtin - plyn do stosowania w jamie ustnej

83. Apiderm - Masc propolisowa - masc

84. Apipropol M - masc

85. Apipropol R - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

86. Apitussic - syrop

87. APS I - sztyft do nosa - precik do nosa

88. APS II - sztyft do nosa - precik do nosa

89. Arcalen - masc

90. Argocytromag - tabl.

91. Argol Essenza Balsamica - plyn do uzytku zewnetrznego i inhalacji

92. Arnica Gel - Zel z arniki - zel do uzytku zewnetrznego

93. Arnica Ointment - Masc z arniki - masc

94. Arnical - nalewka do uzytku zewnetrznego

95. Arnisol - plyn do stosowania na skore

96. Aromagel - zel do nacieran

97. Aromatol - plyn do uzytku zewnetrznego i inhalacji

98. Aronomag - tabl. powl.

99. Artecholin - plyn doustny

100. Artecholwex - tabl.

101. Arteflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

102. Artemisol - plyn do uzytku zewn.

103. Ascalcin - tabl. musujace (6 i 12 tabl.)

104. Ascalcin Plus - proszek musujacy (6, 10 szt.) (rozne smaki)

105. Ascorgem - krople doustne, roztwor

106. Ascorutical - kapsulki

107. Ascovita - tabl. powl.

108. Asmag - tabl.

109. Asmag B - tabl.

110. Asmag forte - tabl.

111. Asopiryna - tabl., 500 mg (10 tabl.)

112. Aspirin - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

113. Aspirin - tabl.,500 mg (10 tabl.)

114. Aspirin 325 - tabletki, 325 mg (5 tabl.)

115. Aspirin C - tabl. musujace (10 tabl.)

116. Asprocol - tabl. (10 tabl.)

117. Aviomarin - tabl. (3 tabl.)

118. Avioplant - kaps.

119. Avioplant Junior - kapsulki

120. Azucalen - plyn do irygacji

121. Azulan - plyn dostosowania na skore i blony sluzowe

122. Azuseptol - plyn

123. B-tabs - tabl. powlekane

124. Babicum - syrop

125. Babka lancetowata fix - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

126. Balneum Hermal - plyn do kapieli

127. Balneum Hermal plus - dodatek do kapieli leczniczej

128. Balsam Szostakowskiego (Vinilinum) - plyn

129. Balsam Swiatynia Niebios - masc

130. Balsamum Mentholi Compositum - masc

131. Balsolan - masc

132. Bals-Sulphur zel - zel

133. Ben Gay Children's - masc

134. Ben Gay Greaseless Stainless Ointment - masc

135. Ben Gay Sports Balm - masc

136. Benalgin - krem

137. Benuron - czopki 125 mg (5 i 10 szt.)

138. Benuron - czopki 250 mg (5 i 10 szt.)

139. Benuron - czopki 500 mg (5 i 10 szt.)

140. Benuron - tabl., 500 mg (10 tabl.)

141. Benzacne - zel

142. Bepanthen - krem, masc

143. Bepanthen Lotion - plyn do stosowania na skore

144. Bepanthen Plus Cream - krem

145. Bepepsin - tabl.

146. Berocca Ca, Mg, Zn - tabl. musujace

147. Berocca Ca, Mg, Zn - tabl. powl.

148. Beta Karoten - kapsulki

149. Beta Karoten - tabl.

150. Beta Karoten E - tabl.

151. Betagran - granulat ziolowy

152. Beta-Karoten + Witamina E - kaps. miekkie

153. Beta-Karoten 25.000 j.m. z witaminami C i E - tabl. powl.

154. Betasol - plyn doustny

155. Biherpan - zel

156. Bilberin - kapsulki elastyczne

157. Biliaroten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

158. Bilobil - kapsulki

159. Binat - tabletki

160. Bioaron C - syrop

161. Biodent - pasta do zebow

162. Biogal - kapsulki

163. Biomag - tabl. powl.

164. Biosalvit - tabl. powl.

165. Biovision - kaps. twarde

166. Biovital - plyn doustny

167. Biovital - draz.

168. Biovital Dragee 33 - draz.

169. Biovital Gel (Kinder-Biovital Gel) - zel doustny

170. Biovital N - draz.

171. Biovital N - plyn doustny

172. Biovital Plus - tabl. do ssania

173. Biovital Spezial mit Lecithin - plyn doustny

174. Bobo-Balneosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do uzytku zewnetrznego

175. Bobodent - zel

176. Bobofen fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

177. Bobolux - mieszanka ziolowa dla niemowlat i dzieci

178. Bobonisan - mieszanka ziolowa

179. Bobotic - krople doustne (o smaku malinowym), 66,66 mg/ml (30 ml)

180. Bochenska lecznicza sol jodowo-bromowa - proszek krystaliczny

181. Bodymax - tabl. powl.

182. Bodymax Zen-szen - plyn doustny

183. Bodymax Zen-szen - tabl. powlekane

184. Boracelle 250 - kapsulki

185. Boracelle 500 - kapsulki

186. Borage Oil - kapsulki

187. Boragoglandyna 100 - kapsulki

188. Borowinowa kostka iwonicka - oklad leczniczy

189. Brevoxyl - zel

190. Brodacid - plyn do stosowania na skore

191. Bronchial fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

192. Bronchicum - krople doustne, roztwor

193. Bronchicum - syrop

194. Bronchicum Elixir - plyn doustny

195. Bronchicum K - krople

196. Bronchicum - kapsulki

197. Bronchicum N - syrop

198. Bronchicum T - tabl. do ssania

199. Bronchomil - syrop

200. Bronchosol - plyn

201. Bronchovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

202. Buer Kinder Vitamine+Eisen+Calcium - syrop

203. Buerlecithin - plyn doustny

204. Calci Mag - proszek do sporzadzania roztworu

205. Calcipiryna - tabl.

206. Calcium - granulat doustny

207. Calcium - proszek musujacy (rozne smaki)

208. Calcium - syrop (rozne smaki)

209. Calcium - tabl. musujace

210. Calcium 100 - tabl. do ssania

211. Calcium 200 - granulat musujacy

212. Calcium 200 - proszek musujacy

213. Calcium 300 - tabl. musujace

214. Calcium 500 - proszek musujacy

215. Calcium 500 - tabl. do ssania

216. Calcium 500 D - proszek musujacy

217. Calcium C - tabl. musujace (rozne smaki)

218. Calcium C effervescens - proszek musujacy

219. Calcium C-farmaco - tabl. musujace

220. Calcium C-Polfarmex - tabl. musujace (rozne smaki)

221. Calcium effervescens - granulat musujacy

222. Calcium gluconicum - tabl.

223. Calcium gluconicum granulatum 25% - granulat

224. Calcium plus - proszek musujacy (rozne smaki)

225. Calcium Pliva - tabl. musujace

226. Calcium Syrop - syrop

227. Calcium-Polfa 200 - tabl. musujace

228. Calcium-Polfa 500 - proszek musujacy

229. Calcium-Sandoz forte - tabl. musujace

230. Calendula fix - ziolo pojedyncze

231. Callous - plastry

232. Calmina - tabletki powlekane

233. Calperos 1000 - kapsulki (30 kaps.)

234. Calperos 500 - kapsulki (30 kaps.)

235. Calpol 125 - czopek 125 mg (10 szt.)

236. Calpol 80 - czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.)

237. Caltrate 600 - tabl. powl.

238. Caltrate 600 + Witamina D - tabl. powl.

239. Caltrate Plus - tabl. powl.

240. Camescal - zel

241. Campi - proszek drobnokrystaliczny

242. Capillusept - szampon leczniczy

243. Capivit A+ E (mitte, forte) - kaps. elastyczne

244. Capivit E100 - kaps. elastyczne

245. Capivit E200 - kaps. elastyczne

246. Capsigel N - emulsja na skore

247. Capsiplex - masc

248. Carbo medicinalis - kapsulki (10, 20 kaps.)

249. Carbo Medicinalis - tabl. (20 tabl.)

250. Cardiactiv - plyn doustny

251. Cardiamidum - krople doustne, roztwor

252. Cardiobell - tabl. powlekane

253. Cardiobonisan - mieszanka ziolowa

254. Cardiogran - granulat ziolowy

255. Cardiol C - krople doustne, roztwor

256. Cardionervit - mieszanka ziolowa

257. Cardionervit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

258. Cardiosan - mieszanka ziolowa

259. Cardiotonic - plyn doustny

260. Cardiovex - tabl.

261. Cardiplant - tabl. powl.

262. Carmolis - plyn

263. Carotene - kapsulki

264. Crateplant - kaps.

265. Carvofit fix - mieszanka ziolowa

266. Castagnus - tabl.

267. Cebion - krople doustne, roztwor

268. Cebion - tabl. do ssania (rozne smaki)

269. Cebion Multi - krople doustne, roztwor

270. Centrum - tabl. powl.

271. Centrum Jr + Extra C - tabl. do zucia

272. Centrum Jr + Extra Calcium - tabl. do zucia

273. Centrum Junior - tabl. do ssania

274. Centrum Silver - tabl. powl.

275. Cepan - krem

276. Cerutin - tabl. powl.

277. Cetebe - kaps. o przedluzonym uwalnianiu

278. Cetix - precik do nosa

279. Cetix-Plus - precik do nosa

280. Cetriscabin - emulsja do stosowania miejscowego

281. Chamomilen - masc

282. Chelicur - plyn

283. Chlorchinaldin - tabl. do ssania

284. Cholagoga I - mieszanka ziolowa

285. Cholagoga II - mieszanka ziolowa

286. Cholagoga II fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

287. Cholagoga III - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

288. Cholagogum F - kaps. twarde

289. Cholagogum N - kapsulki

290. Cholagogum N Nattermann - krople doustne, roztwor

291. Cholavit - mieszanka ziolowa

292. Cholegran - granulat ziolowy

293. CholiDont S - pasta do zebow

294. Cholinex - pastylki, pastylki (bez cukru)

295. Chronocard forte - draz.

296. Chudeus-Fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

297. Ciechocinski Lug Leczniczy - roztwor do stosowania zewnetrznego

298. Ciechocinski Szlam Leczniczy - proszek krystaliczny do stosowania zewnetrznego

299. Circulosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

300. Circused - draz.

301. Citropepsin - plyn doustny

302. Clearasil Ultra 10 - zel

303. Cocois - masc

304. Cod Liver Oil - kapsulki

305. Codipar - tabl., 500 mg (6 i 10 tabl.)

306. Codipar 250 - czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.)

307. Codipar 500 - czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.)

308. Coffepar - tabl. (6 i 8 tabl.)

309. Coffepirine - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 tabl.)

310. Coldrex Broncho - syrop,100 mg/5ml

311. Colepectin - granulat

312. Colvital - tabl. (10 tabl.)

313. Comarol - krem

314. Comfrey Gel - Zel zywokostowy - zel do uzytku zewnetrznego

315. Contratubex - zel

316. Cordaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

317. Corn - plastry

318. Corn (Washproof) - plastry

319. Corn and Callous - plyn do stosowania na skore

320. Cratesol - plyn

321. Cratinex - krople

322. Cratonic - tabl. powlekane

323. Cravisol - plyn doustny

324. CRP - tabl. powl.

325. Cynacholin - plyn doustny

326. Cynarex - tabl.

327. Czopki Glicerynowe - czopki doodbytnicze

328. Dampiryna - tabl. (6 i 10 tabl.)

329. Darvalidol - tabl. do ssania

330. Debelizyna - pasta do sporzadzania zawiesiny doustnej

331. Decubitol - aerozol natryskowy

332. Deep Freeze - zel

333. Deep Heat - aerozol do stosowania zewnetrznego

334. Deep Heat - krem

335. Deep Relief - zel

336. Degrosan - mieszanka ziolowa

337. Degrotex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

338. Degrovit - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

339. Delacet - plyn do stosowania na skore

340. Delfen - krem

341. Dentinox N - plyn do stosowania na dziasla

342. Dentinox N - zel do stosowania na dziasla

343. Dentosept - plyn do stosowania w jamie ustnej

344. Depulol - zel do nacieran

345. Derhotill - masc

346. Dermabion - tabl. powl.

347. Dermaknel - krem

348. Dermatol - proszek na skore

349. Der-Med - emulsja na skore

350. Dermodrin - puder leczniczy

351. Dermopanten - masc

352. Dermopur - zawiesina, puder plynny

353. Dermoretin - masc, 800 j.m./g

354. Dermosavit - masc, 500 j.m./g

355. Dermovit A - masc, 500 j.m./g

356. Dermovit E - masc, 20 mg/g

357. Dermovit F - masc

358. Dernilan - masc

359. Dexprofen 150 - tabl., 150 mg (1, 2, 6 tabl.)

360. Dezorol - plyn do stosowania na skore

361. Diabetex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

362. Diabetin fix - mieszanka ziolowa

363. Diabetina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

364. Diabeto-Var - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

365. Diabetofort - plyn doustny

366. Diabetogran - granulat

367. Diabetosan - mieszanka ziolowa

368. Diabetosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

369. Diabetosol - plyn

370. Diabetovit - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

371. Diabetussic - plyn

372. Diarroten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

373. Dicloratio - zel

374. Digesan - plyn

375. Digesflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

376. Digestosan - mieszanka ziolowa

377. Disflatyl - tabl., 40 mg (30 i 100 tabl.)

378. Diurecol - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

379. Diuroflos - mieszanka ziolowa

380. Diuronis - plyn doustny

381. Diurosol - plyn doustny

382. Diverin - zel, 50 mg/g

383. Dolgit - krem

384. Dolgit - zel

385. Doliprane - tabl. musujace, 500 mg (8 tabl.)

386. Doliprane - tabl., 500 mg (8 tabl.)

387. Dolobene - zel

388. Dologran - granulat

389. Dolomit - granulat (rozne smaki)

390. Dolomit - Granulat - granulat

391. Dolomit - tabl.

392. Dolovit Multimineral - tabl.

393. Dolovit Natrliche Torula Hefe - tabl.

394. Dolovit Vitamin A, E+ Spezieller B-Komplex - draz.

395. Doppelherz Energovital-Tonic - plyn doustny

396. Doppelherz(r)Selevit - kapsulki

397. Doppelherz Vital Kapseln - kaps.

398. Dormiplant - tabletki powlekane

399. Dr Fisher's Bioplus Vitaltonicum - plyn doustny

400. Dr Fisher's Kinder Bioplus Aktivtonicum - plyn doustny

401. Dr Theiss Ringelblumen Salbe - masc

402. Duofilm - plyn

403. Duovit - tabl. powl.

404. Duphalac - syrop

405. Duphalac Dry - proszek

406. E 45 - krem

407. Ecomer - kapsulki

408. Efferalgan - czopki doodbytnicze 150 mg (10 szt.)

409. Efferalgan - czopki doodbytnicze 300 mg (10 szt.)

410. Efferalgan - czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.)

411. Efferalgan - tabl. musujace, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.)

412. Efferalgan - tabl., 500 mg (8 tabl.)

413. Efferalgan Vitamin C - tabl. musujace (10 tabl.)

414. Effervit calcium - proszek musujacy

415. Ekovit - tabl.

416. Elevit Pronatal - tabletki powlekane

417. Elmex - zel

418. Elvenal - kaps. twarde

419. Emorect - zel

420. Emplastrum Meliloti

421. Enema - roztwor do wlewow doodbytniczych

422. Enterol 250 - kapsulki

423. Enterol 250 - proszek

424. Enteroplant - kapsulki

425. Enterosol - plyn doustny

426. Entreik - tabl. powl., 325 mg (8 tabl.)

427. Envit Q 10 - granulat, 30mg/g

428. Envit Q 10 - tabletki, 30mg

429. Epasel - kapsulki

430. Erka - tabletki (6,10 tabl.)

431. Escalar - masc

432. Esceven - zel do uzytku zewnetrznego

433. Espumisan - kaps.

434. Espumisan 40 - emulsja, 40 mg/5 ml (100 ml)

435. Esputicon - krople, 20 mg/1krople

436. Essiac - mieszanka ziolowa

437. Etofina - tabletki (6 i 10 tabl.)

438. Etomar - tabl. (6 i 8 tabl.)

439. Etopiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 i 10 tabl.)

440. Etoran - tabletki ( 6 i 12 tabl.)

441. Etoran Extra - tabletki (6 i 12 tabl.)

442. Eukaliptiss - masc

443. Evana - tabl. powl.

444. Evening Primrose Oil - kapsulki

445. Expeflos - mieszanka ziolowa

446. Extractum Thymi Fluidum - plyn doustny

447. Extrall-Solutio - plyn do uzytku zewn.

448. Extrall-Unguentum - masc

449. Falvit - drazetki

450. Falvit - tabl. powl.

451. Farfplant - syrop

452. Fastum - zel 2,5% (25 mg/g)

453. Febrofen - zel, 25 mg/g

454. Feldene - zel, 5 mg/g

455. Feloran - zel

456. Femibion - tabl. powl.

457. Feminatal - tabl. powl.

458. Feminosan - mieszanka ziolowa

459. Feminosept fix - mieszanka ziolowa

460. Fenalgin - tabl. (4 tabl.)

461. Fenistil - emulsja na skore

462. Fenistil - zel

463. Filomag B6 - tabl.

464. Finalgel sport - zel

465. Fitolizyna - pasta do przygotowania zawiesiny doustnej

466. Fito-Mix I - mieszanka ziolowa

467. Fito-Mix I fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

468. Fito-Mix II - mieszanka ziolowa

469. Fito-Mix II fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

470. Fito-Mix IV- mieszanka ziolowa

471. Fito-Mix IV fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

472. Fito-Mix IX - mieszanka ziolowa

473. Fito-Mix IX fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

474. Fito-Mix V - mieszanka ziolowa

475. Fito-Mix V - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

476. Fito-Mix VII - mieszanka ziolowa

477. Fito-Mix VII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

478. Fito-Mix VIII - mieszanka ziolowa

479. Fito-Mix VIII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

480. Fito-Mix X - mieszanka ziolowa

481. Fito-Mix X fix - mieszanka ziolowa

482. Fito-Mix XI - mieszanka ziolowa

483. Fito-Mix XI fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

484. Fito-Mix XII - mieszanka ziolowa

485. Fito-Mix XII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

486. Fito-Mix XIII - mieszanka ziolowa

487. Fito-Mix XIII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

488. Flatuvit - mieszanka ziolowa

489. Flavobil - tabletki powlekane

490. Fleet Phospho Soda - roztwor doustny

491. Flosept fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

492. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku malinowym - pasta do zebow

493. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku mietowym - zel do zebow

494. Fluocaril Bi-Fluore 250 - pasta do zebow

495. Fluogum - guma do zucia (rozne smaki)

496. Folik - tabl., 0,4 mg

497. Forfplant - syrop

498. Fort-E-Vite - kapsulki,100 j.m.

499. Fortalgin C - tabl. musujace (10 tabl.)

500. Freederm Tar Shampoo - szampon leczniczy

501. Freederm Zinc Shampoo - szampon leczniczy

502. FructiCal 200 - tabl. do ssania (rozne smaki)

503. Fybogel orange - granulat musujacy

504. Galomega - kaps. elastyczne

505. Gal-Vit - kapsulki

506. Gargarin - proszek do sporzadzenia plynu do plukania gardla

507. Gargarisma prophylacticum - plyn

508. Gargaroten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

509. Gastal - tabletki do ssania o smaku mietowym

510. Gastal - zawiesina doustna

511. Gastrina - mieszanka ziolowa

512. Gastrina - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

513. Gastrinal - tabletki do ssania

514. Gastrobonisan - mieszanka ziolowa

515. Gastrobonisol - plyn doustny

516. Gastrofan - tabletki do ssania

517. Gastrogalen - krople doustne

518. Gastrogran - granulat ziolowy

519. Gastromal - zawiesina doustna

520. Gastronervit - mieszanka ziolowa

521. Gastrosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

522. Gastrosil - kapsulki, 40 mg

523. Gastrosil - krople doustne, emulsja, 66, 67 mg/ml (30 ml)

524. Gastrosol - krople doustne

525. Gastrovit - mieszanka ziolowa

526. Gealcid - tabl. (8 i 24 tabl.)

527. Gelatum Aluminii phosphorici - zawiesina doustna

528. Gencjana 2% roztwor wodny - plyn do stosowania na skore

529. Geracep - tabl. powl.

530. Geraicaps - kapsulki twarde

531. Geriasol - syrop (rozne smaki)

532. Geriatrix - tabl. musujace

533. Geriavit Pharmaton - kapsulki

534. Gerovital - syrop

535. Gincosan - kapsulki

536. Ginjal - kaps.

537. Ginkgobil - plyn

538. Ginkgocard - plyn

539. Ginkoba - tabl. powl.

540. Ginkofar - tabl. powl.

541. Ginkofar forte - tabletki powlekane

542. Ginkovital - tabl. powl.

543. Ginsamix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

544. Ginsana G 115 - kapsulki

545. Ginsana G 115 - tabl. do ssania

546. Ginsana G 115 - tonik

547. Ginselin - tabletki powlekane

548. Ginsengcha - granulat do sporzadzania roztworu doustnego

549. Ginsengin 200 - plyn doustny

550. Ginsengin 400 - plyn doustny

551. Ginsengin 600 - plyn doustny

552. Ginsengin C200 - plyn doustny

553. Ginsengpian - korzen zen-szenia krojony

554. Glucardiamid - tabletki do ssania

555. Glukof - tabl. do ssania

556. Glukoza - tabl.

557. Gluxonit - plyn do plukania jamy ustnej

558. Goats Butter Ointment - Masc z koziego masla - masc

559. Grindemel-N - syrop

560. Guajazyl - syrop

561. Guajazyl - tabl.,100 mg

562. Guaralgan - tabl. (6 i 12 tabl.)

563. Guttae cardiacae - krople

564. Guttae stomachicae - krople

565. Gwajafen - syrop

566. Haematoven - zel do uzytku zewnetrznego

567. Haircare - tabl.

568. Halset - tabl.

569. Harpagon - tabl. powl.

570. Hasceral - masc

571. Hascosept - plyn do stosowania w jamie ustnej

572. Healing Shampoo - szampon leczniczy

573. Hemorigen - plyn doustny

574. Hemorigen - tabl.

575. Hemoroflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

576. Hemorol - czopki doodbytnicze

577. Hemostin - aerozol do stosowania zewnetrznego

578. Heparyl - masc

579. Hepatina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

580. Herbabiloba - kaps. twarde

581. Herbadont B - pasta do stosowania na dziasla

582. Herbapect - syrop

583. Herbaton - krople

584. Herbogastrin - plyn doustny

585. Herbolen - masc

586. Herbolen D - masc

587. Hermolan - czopki

588. Hipokrates - mieszanka ziolowa

589. Hipokrates fix - mieszanka ziolowa

590. Hiponervex - mieszanka ziolowa

591. Hipotravex - mieszanka ziolowa

592. Hova - tabl. powl.

593. H-Pantoten - tabl.

594. Husk - proszek doustny

595. Hustagil - masc

596. Hustagil - krople tymiankowe - krople doustne, roztwor

597. Hustagil - syrop przeciwkaszlowy - syrop

598. Hydrogenii peroxydum - wszystkie dopuszczone do obrotu

599. Ibufen - zawiesina doustna, 100 mg/5 ml (100 g)

600. Ibuprofen - tabl. drazowane, tabl. powl. 200 mg (10 tabl.)

601. Ibuprofen - zel

602. Ibuprom - tabl. powl., 200 mg (2, 6, 10 tabl.)

603. Ibusan 200 - tabl. powl., 200 mg (10 tabl.)

604. Icy Rub Gel - zel

605. Ideos - tabl. do ssania

606. Infacol - zawiesina doustna, 40 mg/ml (50 ml)

607. Infektoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

608. Inhal-Mix - krople do inhalacji

609. Inhalol - plyn do inhalacji parowej

610. Inhalsept - plyn do inhalacji parowej

611. Inrektin fix - mieszanka ziolowa

612. Integral - tabl. powl.

613. Intractum Crataegi - plyn doustny

614. Intractum Hyperici - plyn doustny

615. Intractum Melissae - plyn doustny

616. Intractum Valerianae - plyn doustny

617. Intractum Visci - plyn doustny

618. Isla-Mint - pastylki

619. Isla-Moos - pastylki

620. Ispagul - ziolo pojedyncze

621. Irwan - plyn

622. Jacutin - zel, emulsja na skore

623. Japanisches Heilpflanzenl Knufinke - plyn do inhalacji parowej

624. Jodyna - roztwor

625. Juventin fix - mieszanka ziolowa w torebkach do jednorazowego zaparzania

626. Juvit - krople

627. Kafaspirin - tabl. (10 tabl.)

628. Kalium hypermanganicum - tabl. i krysztalki

629. Kalium guajacolosulfonicum - tabl.

630. Kalms - tabl.

631. Kamagel - zel

632. Kamistad Gel - zel

633. Kaopectate - tabl.

634. Kapsiplast - plaster leczniczy na skore

635. Keratolysin - masc

636. Kernosan - krople do stosowania w jamie ustnej

637. Ketoprofen - zel, 25 mg/g

638. Ketores - zel, 2,5%

638. Kiddi(r) Fizz - tabl. musujace

640. Kinder Biovital - plyn doustny

641. Kinder Biovital Toffy - tabl.

642. Klimasol - krople doustne

643. Klosterfrau Activ Kapseln - kapsulki

644. Klacze imbiru - ziolo pojedyncze, kapsulki

645. Klacze kurkumy - ziolo pojedyncze

646. Klacze perzu - ziolo pojedyncze

647. Klacze pieciornika - ziolo pojedyncze

648. Klacze wezownika - ziolo pojedyncze

649. Klodawska Sol Magnezowo-Potasowa do zabiegow balneologicznych - proszek drobnokrystaliczny

650. Koenzym Q10 - tabl., 30 mg

651. Kofex - pastylki

652. Kofex - tabletki do ssania

653. Kolpotex-230 - globulki dopochw.

654. Kolpotex-Oval - globulki dopochw.

655. Kompensan - tabl.

656. Kompensan S - tabl.

657. Kompensan S - zawiesina

658. Kopiryna - tabl. (6 i 12 tabl.)

659. Kora debu - ziolo pojedyncze, kapsulki

660. Kora kruszyny - ziolo pojedyncze, kapsulki

661. Kora wierzby - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze rozdrobnione

662. Korzen arcydziegla - ziolo pojedyncze

663. Korzen cykorii podroznika - ziolo pojedyncze

664. Korzen goryczki - ziolo pojedyncze

665. Korzen kozlka - ziolo pojedyncze

666. Korzen lubczyka - ziolo pojedyncze

667. Korzen lukrecji - ziolo pojedyncze

668. Korzen lopianu - ziolo pojedyncze

669. Korzen mniszka - ziolo pojedyncze

670. Korzen mydlnicy - ziolo pojedyncze

671. Korzen podroznika - ziolo pojedyncze

672. Korzen prawoslazu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

673. Korzen rzewienia - ziolo pojedyncze, kapsulki

674. Korzen wilzyny - ziolo pojedyncze

675. Korzen zen-szenia - ziolo pojedyncze

676. Koszyczek arniki - ziolo pojedyncze

677. Koszyczek nagietka - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze rozdrobnione, ziolo rozdrobnione w torebkach do zaparzania

678. Koszyczek rumianku - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

679. Krem propolisowy 1% - krem do stosowania na skore

680. Krople anyzowe - plyn

681. Krople mietowe - plyn

682. Krople nasercowe - plyn

683. Krople uspokajajace - plyn

684. Krople walerianowe - plyn

685. Krople zoladkowe - krople (zawierajace wylacznie skladniki pochodzenia roslinnego)

686. Krople zoladkowe forte - krople doustne

687. Krople zoladkowe T - krople, krople doustne, roztwor

688. Kwai - tabl. powl.

689. Kwas foliowy - tabl., 400 mcg

690. Kwiat akacji - ziolo pojedyncze

691. Kwiat blawatka - ziolo pojedyncze

692. Kwiat bzu czarnego - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

693. Kwiat dziewanny - ziolo pojedyncze

694. Kwiat jasnoty - ziolo pojedyncze

695. Kwiat kasztanowca - ziolo pojedyncze

696. Kwiat krwawnika - ziolo pojedyncze

697. Kwiat lawendy - ziolo pojedyncze

698. Kwiat malwy czarnej - ziolo pojedyncze

699. Kwiat nagietka - ziolo pojedyncze

700. Kwiat rumianu rzymskiego - ziolo pojedyncze

701. Kwiat slazu - ziolo pojedyncze

702. Kwiat wiazowki - ziolo pojedyncze

703. Kwiat wrzosu - ziolo pojedyncze

704. Kwiatostan glogu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

705. Kwiatostan kocanek - ziolo pojedyncze

706. Kwiatostan lipy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

707. Kwiatostan rumianku - ziolo pojedyncze

708. Lactulosum - syrop

709. Lagosa - drazetki

710. Laktomag - tabl.

711. Laktomag B6 - tabl.

712. Lanceticum - syrop

713. Lawenol - spirytus lawendowy - plyn

714. Laxacur - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

715. Laxaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

716. Laxamix 1 - kapsulki twarde

717. Laxantia Tea - mieszanka ziolowa

718. Laxiplant - kaps.

719. LaxiStop - kaps. celulozowe

720. LaxiStop G - kaps. zelatynowe twarde

721. Lecigal - kapsulki elastyczne

722. Lecitan - emulsja doustna

723. Lecithin 1200 - kapsulki

724. Lecithin Nerven Tonicum - plyn doustny

725. Lecytyna E (Leciton) - tabl. powl.

726. Lecytyna Plus (Leciton) - plyn doustny

727. Legalon 140 - drazetki

728. Legalon 70 - drazetki

729. Lekosen - tabl. powl.

730. Lekovit - tabl. musujace

731. Lekovit - tabl. do ssania

732. Letin-Tran - kaps. miekkie

733. Leucen - masc

734. Lifetonic - plyn doustny, 32,4 mg/ml

735. Limagin - puder leczniczy

736. Limagin - emulsja na skore

737. Linal - zawiesina doustna

738. Linamon - tabl. powl.

739. Linimentum Zinci - emulsja na skore

740. Linoeparol - krem

741. Linoeparol - masc

742. Linoeparol - plyn

743. Linola - dodatek do kapieli leczniczej

744. Linola - krem

745. Linola - masc

746. Linomag - krem

747. Linomag - masc

748. Linomag - plyn do stosowania na skore

749. Lioton 1000 - zel

750. Lisc babki lancetowatej - ziolo pojedyncze

751. Lisc babki zwyczajnej - ziolo pojedyncze

752. Lisc bobrka - ziolo pojedyncze

753. Lisc borowki brusznicy - ziolo pojedyncze

754. Lisc brzozy - ziolo pojedyncze

755. Lisc jezyny - ziolo pojedyncze

756. Lisc maliny - ziolo pojedyncze

757. Lisc mate - ziolo pojedyncze

758. Lisc macznicy - ziolo pojedyncze

759. Lisc melisy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

760. Lisc miety pieprzowej - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

761. Lisc orzecha wloskiego - ziolo pojedyncze

762. Lisc ortosyfonu - ziolo pojedyncze

763. Lisc pokrzywy - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

764. Lisc pokrzywy fix - ziolo pojedyncze, rozdrobnione w torebkach do zaparzania

765. Lisc porzeczki czarnej - ziolo pojedyncze

766. Lisc rozmarynu - ziolo pojedyncze

767. Lisc senesu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

768. Lisc szalwii - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

769. Lisc slazu - ziolo pojedyncze

770. Liv 52 - tabl.

771. Lokomotiv - kapsulki

772. Lubex - emulsja na skore

773. Lubexyl - zawiesina na skore

774. Lumbolin - masc

775. Lupulina - kaps.

776. Maalox - tabl.

777. Maalox - zawiesina doustna

778. Magespan - tabl.

779. Maglek B6 - tabletki

780. Magmill - zawiesina

781. Magne B6 - roztwor doustny

782. Magne B6 - tabl. powl.

783. Magnefar - tabl.

784. Magnefar B6 - tabl.

785. Magnesium Asparticum 0,6 - tabl.

786. Magnesium effervescens - granulat musujacy

787. Magnesol 150 - tabl. musujace

788. Magnevit - granulat

789. Magnez 120 - tabl. musujace

790. Magnezin - tabl.

791. Magnezytki - tabl. powl.

792. Magnosil - tabl.

793. Magvit B6 - tabl. dojelitowe

794. Magsolvit B6 - syrop

795. Malgacid - tabl. do ssania

796. Malugastrin - tabl. do ssania

797. Malugastrin - zawiesina doustna

798. Manti - tabletki do ssania (rozne smaki)

799. Manti - zawiesina doustna

800. Mareol - kaps. elastyczne

801. Marigold Gel. Zel z nagietka - zel do uzytku zewnetrznego

802. Marigold Ointment. Masc nagietkowa - masc

803. Mariomigran - plyn

804. Marmot Ointment. Masc z sadla swistaka - masc

805. Masc arnikowa - masc

806. Masc borowinowa - masc

807. Masc bursztynowa

808. Masc cholesterolowa

809. Masc cynkowa

810. Masc cynkowa z kwasem salicylowym

811. Masc ichtiolowa

812. Masc kamforowa - masc

813. Masc kasztanowa - masc

814. Masc majerankowa - masc

815. Masc na odciski - masc

816. Masc na odciski "MAGGIE" - masc

817. Masc Nagietkowa - masc

818. Masc ochronna z witamina A - masc, 800 j.m./g

819. Masc pielegnacyjna dla dzieci Pupilek - masc

820. Masc Pieciornikowa zlozona - masc

821. Masc Propolisowa - masc

822. Masc przeciw odciskom - masc

823. Masc przeciw odciskom i zgrubieniom skory <Rekord Luszczy> - masc

824. Masc przeciw odmrozeniom - masc

825. Masc siarkowo-salicylowo-mydlana - masc

826. Masc szalwiowa - masc

827. Masc tranowa - masc

828. Masc witaminowa gojaca - masc, 800 j.m./g

829. Masc witaminowa ochronna - masc, 800 j.m./g

830. Masc z salicylanem metylu

831. Masc z sulfobituminianem amonowym

832. Masc z witamina A - masc, 400 j.m./g

833. Masc zmiekczajaca

834. MBE - kaps. elastyczne

835. Megavit - tabl. powl.

836. Melalthaeae - syrop

837. Melalthaeae D - syrop

838. Melfarfarae - syrop

839. Melfoeniculi - syrop

840. Meliacid - masc

841. Meliherp - masc

842. Melipass G - krople doustne, roztwor

843. Melipass - syrop

844. Melisal - syrop

845. Melisana Benediktinen Melissengeist - nalewka

846. Melisana Klosterfrau - plyn doustny

847. Melissed - syrop

848. Melis - Tonic - plyn doustny

849. Memoplant - krople doustne, roztwor

850. Memoplant - tabl. powl.

851. Menocaston - krople doustne

852. Menofem - tabl. powl.

853. MenthoBalm - masc

854. Mentho-Paraffinol - plyn doustny

855. Menthosept - tabl. do ssania

856. Mentisana - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

857. Mentoklar - plyn do inhalacji parowej

858. Mentoklar - precik do nosa

859. Mentoklar - zel do uzytku zewnetrznego

860. Mentol - zel

861. Mentowal - krople doustne

862. Merz Spezial Dragees - draz.

863. Metabol Species metabolicae - mieszanka ziolowa

864. Metaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

865. Metamucil Citrus - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

866. Metamucil Orange - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

867. Migrenol - plyn do stosowania na skore

868. Minallvit - tabl. do ssania

869. Miniderm - plaster leczniczy na skore

870. Minivita - tabl. do ssania

871. Miwana - Natrii chioridum 0,9% - aerozol do nosa

872. Mixtura Pepsini - plyn

873. Mlode Pedy Sosny - ziolo pojedyncze

874. Monovitan C - tabl., 50 mg

875. Monovitan C - draz., 100 mg

876. Monovitan C - draz., 200 mg

877. Monovitan C - krople doustne, roztwor

878. Mucofalk A - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

879. Mucofalk O - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

880. Mucosit - plyn do plukania jamy ustnej

881. Mucosit - zel do stosowania na dziasla

882. Multavit Junior - proszek do sporzadzania roztworu (rozne smaki)

883. Multavit o smaku pomaranczowym - proszek musujacy do sporzadzania roztworu do picia

884. Multibionta Plus Mineral - tabl. powl.

885. Multisal - tabl. powl.

886. Multi-Sanostol - syrop

887. Multi-tabs - krople

888. Multi-tabs - tabl. do ssania (rozne smaki), tabl. powlekane

889. Multi-tabs Classic - tabl. powlekane

890. Multi-tabs z beta karotenem - tabl. powlekane

891. Multivitaminum - draz.

892. Multivitaminum - tabl. powl.

893. Multivitaminum forte - draz.

894. Multivitamol - syrop

895. Musculavit - kaps. elastyczne

896. Mycospor - szampon leczniczy

897. Mykofar Forte - puder leczniczy

898. Mykofar Mite - puder leczniczy

899. Naklofen - zel

900. Nalewka Benedyktynska

901. Nalewka bursztynowa

902. Nalewka z kwiatu bertramu

903. Nalewka z owocni pomaranczy gorzkiej

904. Nalewka z ziol alpejskich

905. Naowocnia fasoli - ziolo pojedyncze

906. Naproxen - zel, 100 mg/g

907. Naproxen - zel, 12 mg/g

908. Naproxen - zel, 30 mg/g

909. Nasienie gorczycy czarnej - ziolo pojedyncze

910. Nasienie kozieradki - ziolo pojedyncze, sproszkowane

911. Nasienie lnu - ziolo pojedyncze

912. Nasiona babki plesznika - nasiona

913. Nasiona dyni - ziolo pojedyncze

914. Nasiona Plantago ovata - ziolo pojedyncze

915. Natrium chloratum 0,9% do przemywania oczu

916. Naturkaps tran 500 mg - kaps. elastyczne

917. Natural EPA - kapsulki

918. Naturalny Beta Karoten - Prowitamina A - tabl.

919. Naturkaps Koenzym Q10 - kapsulki elastyczne

920. Naturest - tabl.

921. Naudicelle - olej z nasion wiesiolka - kapsulki

922. Nefrobonisan - mieszanka ziolowa

923. Nefrobonisol - plyn doustny

924. Nefrofit fix - mieszanka ziolowa

925. Nefrol - plyn doustny

926. Nefrosept - plyn doustny

927. Neo-Aesculan - zel doodbytniczy

928. Neo-Angin - tabl. do ssania

929. Neo-Capsiderm - masc

930. Neocardina - krople doustne, roztwor

931. Neoglandyna - kapsulki zelatynowe

932. Neonormacol - granulat ziolowy

933. Neonormosan - mieszanka ziolowa

934. Neonormovit - mieszanka ziolowa

935. Neopektosan - mieszanka ziolowa

936. Neopektosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

937. Neopyrin - tabletki (2 i 6 tabl.)

938. Neopyrin ASA - tabl. (2, 6 i 10 tabl.)

939. Neospasmol - krople

940. Neospasmina - syrop

941. Neo-Tormentil - masc

942. Neourosan - mieszanka ziolowa

943. Neourosan fix - mieszanka ziolowa

944. Nervendragees - ratiopharm - draz.

945. Nervinex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

946. Nervinol - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

947. Nervinum - fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

948. Nervogran - granulat ziolowy

949. Nervomix - kapsulki

950. Nervosan - granulat

951. Nervosan - mieszanka ziolowa

952. Nervosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

953. Nervosol - plyn

954. Nervosol K - krople

955. Nervostop - tabl. powl.

956. Nerwobonisan - mieszanka ziolowa

957. Nerwobonisol - plyn doustny

958. Nerwonal - krople

959. Nerwovit - mieszanka ziolowa

960. Neuroflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

961. Neurosina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

962. Nicofree Capsules - kapsulki

963. Nicorette - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

964. Nicorette - guma do zucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.)

965. Nicorette mint - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

966. Nicorette mint - guma do zucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.)

967. Nicotinell - guma do zucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.) (rozne smaki)

968. Nicotinell - guma do zucia lecznicza, 4 mg (12 i 24 szt.) (rozne smaki)

969. Nitrofurazon - masc

970. Nitrofurazon - puder leczniczy

971. Nizoral - szampon leczniczy

972. Normalac - syrop

973. Normanol - granulat ziolowy

974. Normin fix - mieszanka ziolowa

975. Normogran - granulat ziolowy

976. Normolax - tabletki do zaparzania

977. Normosan - mieszanka ziolowa

978. Normosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

979. Normovit - mieszanka ziolowa

980. Normovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

981. Noval - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

982. Noverban - syrop

983. Novoscabin - plyn do stosowania na skore

984. Nurofen - tabl. powl., 200 mg (4, 6 i 12 tabl.)

985. Nurofen - zawiesina dla dzieci, 100 mg/5 ml (100 ml i 150 ml)

986. Oeparol - kapsulki

987. Oftarinol - plyn do przemywania oczu

988. Oilatum - emulsja do kapieli leczniczej

989. Oilatum - zel do kapieli leczniczej

990. Oilatum Plus - plyn do kapieli leczniczej

991. Olbas Oil - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

992. Olbas Pastilles - tabl. do ssania

993. Olej z nasion wiesiolka - kapsulki

994. Olej z Nasion Wiesiolka Dwuletniego - kapsulki

995. Olejki lecznicze - wszystkie dopuszczone do obrotu

996. Oleum Camphoratum/Olej kamforowy - wszystkie dopuszczone do obrotu

997. Oleum Lini - plyn

998. Oleum Ricini - plyn

999. Olfen - zel

1000. Omega-3 - kapsulki elastyczne

1001. Optiderm - krem

1002. Optiderm F - krem

1003. Oral-B Anti-Cavity Rinse without alcohol - plyn do plukania jamy ustnej

1004. Oral-B sensible with fluoride - Pasta

1005. Orange-vit - syrop

1006. Osteogel - zawiesina doustna

1007. Ostical - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1008. Otrebuski - tabl. powl.

1009. Owoc anyzu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1010. Owoc borowki czernicy - ziolo pojedyncze

1011. Owoc bzu czarnego - ziolo pojedyncze

1012. Owoc dzikiej rozy - ziolo pojedyncze

1013. Owoc glogu - ziolo pojedyncze

1014. Owoc jalowca - ziolo pojedyncze

1015. Owoc jarzebiny - ziolo pojedyncze

1016. Owoc kminku - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1017. Owoc kolendry - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1018. Owoc kopru wloskiego - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

1019. Owoc maliny - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1020. Owoc rozy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1021. Owoc tarniny - ziolo pojedyncze

1022. Owocnia fasoli - ziolo pojedyncze

1023. Oximag - tabl. powl.

1024. OXY -10 Lotion - zawiesina na skore

1025. OXY 10 Cover up - krem

1026. Pabitan - tabl. (10 i 12 tabl.)

1027. Padma - tabl.

1028. Pagosid - tabl.

1029. Panadol Extra - tabl. (12 tabl.)

1030. Panadol Soluble Tablets - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

1031. Panadol Tablets - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl. )

1032. Panaxan - kapsulki twarde

1033. Panaxan - plyn doustny

1034. Pancrosan - mieszanka ziolowa

1035. Pankreaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1036. Panpiryna Tabletki od bolu glowy - tabl. (6 i 10 tabl.)

1037. Panthenol - aerozol do stosowania zewnetrznego

1038. Panvitan - tabl. powl.

1039. Panvitan Baby - tabl. do ssania

1040. Panvitan Junior - tabl. do ssania

1041. Paracetamol - czopki 125 mg (10 szt.)

1042. Paracetamol - czopki 250 mg (10 szt.)

1043. Paracetamol - czopki 500 mg (10 szt.)

1044. Paracetamol - czopki 80 mg (10 szt.)

1045. Paracetamol - czopki doodbytnicze 125 mg (10 szt.)

1046. Paracetamol - czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.)

1047. Paracetamol - czopki doodbytnicze 50 mg (10 szt.)

1048. Paracetamol - czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.)

1049. Paracetamol - tabl., 0,25 g (10 tabl.)

1050. Paracetamol - tabl., 500 mg (2, 6, 8 i 10 tabl.)

1051. Paracetamol 0,5 - tabl., 500 mg (6 tabl.)

1052. Paracetamol o smaku malinowym - tabl. 150 mg

1053. Paracetamol o smaku truskawkowym - tabl. 150 mg

1054. Paradentosol - plyn do stosowania w jamie ustnej

1055. Parafina ciekla

1056. Paranalgin - tabl. (6 i 10 tabl.)

1057. Parogencyl Bi-Actif - pasta do zebow (rozne smaki)

1058. Parogencyl Bi-Actif - plyn do plukania jamy ustnej

1059. Paroplak - plyn do plukania jamy ustnej

1060. Passibil - plyn doustny

1061. Passiflor - plyn

1062. Passispasmin - syrop

1063. Passispasmol - krople

1064. Pasta borowinowa lecznicza - pasta do stosowania na skore

1065. Pasta cynkowa

1066. Pasta Lassara

1067. Pasta Zinci - pasta

1068. Pastylki Wykrztusne - tabletki do ssania

1069. Patentex Oval N - globulki dopochwowe

1070. Paczki sosny - ziolo pojedyncze

1071. Paczki topoli - ziolo pojedyncze

1072. Pectosol - plyn doustny

1073. Pediflos - mieszanka ziolowa

1074. Pedipur - puder plynny

1075. Pektosan - mieszanka ziolowa

1076. Pektovit - mieszanka ziolowa

1077. Pektynki - tabl.

1078. Pelogel - zel

1079. Peponen - kapsulki elastyczne

1080. Peposterol - kapsulki

1081. Perfocrat - plyn doustny

1082. Persen - draz.

1083. Persen forte - kapsulki

1084. Pertlenon - tabletki do sporzadzenia roztworu

1085. Pervivo - plyn doustny

1086. Pharmaton - tabletki powlekane

1087. Phloderm - masc

1088. Piascledine 300 - kapsulki

1089. Pigmentum Castellani - plyn do stosowania na skore

1090. Pikovit - syrop

1091. Pikovit - tabl. do ssania

1092. Pinimentol - plyn do sporzadzanie inhalacji parowej

1093. Pinosol - krem do nosa

1094. Pinosol - masc do nosa

1095. Pioktanina - roztwor etanolowy 1% - plyn do stosowania na skore

1096. Pioktisol - plyn do stosowania na skore, 10 mg/g

1097. Plantagen - syrop

1098. Plantagis - syrop

1099. Plantagolax - granulat ziolowy

1100. Plantex - granulat do sporzadzania roztworu doustnego

1101. Plaster na odciski - plaster

1102. Plaster nostrzykowy

1103. Plaster rozgrzewajacy ABC - Plaster leczniczy

1104. Plusssz Junior - tabl. musujace

1105. Plusssz Multiwitamina - tabl. musujace

1106. Plusssz Witamina C - tabl. musujace

1107. Plyn Burowa

1108. Plyn na odciski - plyn

1109. Plyn na odciski "RADIX" - plyn do stosowania na skore

1110. Pol-Mag - proszek do sporzadzania roztworu

1111. Polopiryna - tabl. dojelitowe, 500 mg (20 tabl.)

1112. Polopiryna C - tabl. musujace (10 tabl.)

1113. Polopiryna S - tabl., 300 mg (6 tabl.)

1114. Polytar AF - szampon leczniczy

1115. Polytar Liquid - szampon leczniczy

1116. Porost islandzki - ziolo pojedyncze

1117. Prenatal - tabl. powl.

1118. Preparation H - czopki

1119. Preparation H - masc

1120. Preparation H zel - zel doodbytniczy

1121. Proacid - tabl.

1122. Profenid - zel, 25 mg/g

1123. Prolipid - kaps. twarde

1124 Propolan - masc

1125. Propolan - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

1126. Propolis - plyn do natryskiwania na skore i blony sluzowe

1127. Propolis - krople z kitu pszczelego - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

1128. Propolis - masc

1129. Propolisan - puder leczniczy

1130. Propolisol - plyn do natryskiwania na skore i blony sluzowe

1131. Propolisol - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

1132. Prostaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1133. Prostaherb N - draz.

1134. Prostalizyna - pasta do przygotowania zawiesiny doustnej

1135. Prostapol - plyn doustny

1136. Prostasan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1137. Prostaten - fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1138. Prosterol - kapsulki

1139. Prostogal - kapsulki

1140. Proszek do plukanki (Gargarin ) - proszek do sporzadzania plynu do plukania jamy ustnej

1141. Provitina C forte - proszek do sporzadzania roztworu

1142. Provitina Cynk dla doroslych - tabl.

1143. Provitina Magnesium - granulat

1144. Provitina Magnesium + B6 - tabl. do ssania

1145. Przykwiatki chmielu - ziolo pojedyncze

1146. Psorisan 5% - masc

1147. Psorisan 10% - masc

1148. Psorisan 20% - masc

1149. Psychotonisol - plyn doustny

1150. Puder Plynny - zawiesina na skore

1151. Puder plynny wysuszajacy - zawiesina na skore

1152. Puder plynny z anestezyna - zawiesina

1153. Pudroderm - zawiesina do stosowania na skore

1154. Pudrospan - puder plynny, zawiesina na skore

1155. Pulmex - masc

1156. Pulmex Baby - masc

1157. Pulmobonisan - mieszanka ziolowa

1158. Pulmonil - masc

1159. Pulmosan - mieszanka ziolowa

1160. Pumkin Seed Oil - kapsulki

1161. Pumpkin Seed Oil - kapsulki

1162. Purgaten fix - mieszanka ziolowa

1163. Pyoctaninum Coeruleum Solutum 0,5% - plyn do stosowania na skore

1164. Pyoctaninum Coeruleum 1% - roztwor wodny

1165. Pyoctaninum Coeruleum 1% - roztwor spirytusowy

1166. Pyrosal - syrop

1167. Pyrosan - mieszanka ziolowa

1168. Pyrosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1169. Pyrotex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1170. Radinac - tabletki do ssania

1171. Ranvit-C - tabl., 50 mg

1172. Ranvit-C - tabl., 100 mg

1173. Raphacholin AC - tabl. powl.

1174. Raphacholin C - draz.

1175. Ratiocord - kapsulki

1176. Rectobol Species antihaemorrhoidales - mieszanka ziolowa

1177. Rectosec - masc doodbytnicza

1178. Rectosol-Cream - krem

1179. Red-Slim Tea - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1180. Reducenol - mieszanka ziolowa

1181. Reducenol - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1182. Reducten fix - mieszanka ziolowa

1183. Redusan - kaps. + tabl.

1184. Regla pH - tabl.

1185. Regla pH - zawiesina doustna

1186. Regla pH forte Suspension - zawiesina doustna

1187. Regulatex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1188. Regulavit - mieszanka ziolowa

1189. Regulavit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1190. Regulax - pastylki do ssania

1191. Rektin fix - mieszanka ziolowa

1192. Rektiolax - plyn doodbytniczy

1193. Rektosan - mieszanka ziolowa

1194. Relana - tabl.

1195. Relana forte - tabl.

1196. Relax - mieszanka ziolowa

1197. Relax - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1198. Remifemin - tabletki

1199. Rennie Antacidum - tabletki do ssania

1200. Rennie Duo - zawiesina doustna

1201. Reparil Gel M - zel do stosowania zewnetrznego

1202. Reumador(r) - zel, 5 mg/g

1203. Reumaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1204. Reumaphyt - kaps. twarde

1205. Reumogran - granulat ziolowy

1206. Reumosan - mieszanka ziolowa

1207. Reumosol - plyn do sporzadzania kapieli

1208. Reumovit - mieszanka ziolowa

1209. Reumpapai - kaps. twarde

1210. Revalid - kaps.

1211. Revitan - mieszanka ziolowa

1212. Rheumon - krem, 100 mg/g (10%)

1213. Rhin-Bac - precik do nosa

1214. Ring N - tabl. (10 tabl.)

1215. Rivanol 0,1% - plyn do stosowania na skore

1216. Rivanolum - tabl., 100 mg

1217. Rivel - zel

1218. Rowachol - kapsulki elastyczne

1219. Rowachol - krople doustne

1220. Robitussin Expectorans - syrop,100 mg/5 ml

1221. Roztwor propolisu - plyn do stosowania na skore

1222. Roztwor rywanolu 0,1% - roztwor

1223. Rub-Arom - masc

1224. Rubital - syrop prawoslazowo-malinowy

1225. Rubital Forte - syrop

1226. Rumpapai - kaps.

1227. Rutacid - tabletki do zucia

1228. Rutinoscorbin - tabl. powl.

1229. Rutinoven - zel

1230. Rutoven - zel do uzytku zewnetrznego

1231. Rutoven - tabl. powl.

1232. Rutovit C - proszek do sporzadzania roztworu

1233. Rutovit C - tabl. powl.

1234. Rutovit C Forte - tabl. powl.

1235. Rybasol - kapsulki

1236. Rywanol 0,1% - plyn do stosowania na skore

1237. Sachol - plyn do stosowania w jamie ustnej

1238. Sachol zel stomatologiczny - zel do stosowania w jamie ustnej

1239. Sal Ems Artificale - tabletki musujace

1240. Sal. Carolinum artificiale (factitium) effervescens - tabl. musujace

1241. Sal. Carolinum factitium effervescens - tabl. musujace

1242. Sal. Ems artificiale - tabl.

1243. Sal. Ems factitium - tabl. musujace

1244. Sal. Vichy factitium - tabl. musujace

1245. Saldiam - krem

1246. Saldiam - zel

1247. Salfazin - tabl.

1248. Salicortex - tabl.

1249. Salicylol - plyn do stosowania na skore

1250. Saliderm-Gel - zel

1251. Salisal - tabletki powlekane

1252. Salumin - zel do stosowania w jamie ustnej

1253. Salvequick - plaster leczniczy

1254. Salviasept - plyn

1255. Sanofil - aerozol natryskowy

1256. Sanosvit Calcium - syrop

1257. Saponarex - plyn doustny

1258. Sapoven - masc

1259. Sapoven AT - czopki

1260. Satural - proszek musujacy

1261. Satural GL - proszek musujacy

1262. Savarix - zel

1263. Scaldex - masc

1264. Sea Kelp - tabl.

1265. Seal and Heal - zel

1266. Sebidin - tabl. do ssania

1267. Seboren - plyn do stosowania na skore

1268. Secural - globulki dopochwowe

1269. Sedomix - plyn doustny

1270. Selamer - kaps. elastyczne

1271. Selenium and Zinc - tabl.

1272. Selenium Bonus - tabl.

1273. Selsun 2,5% - szampon leczniczy

1274. Selsun Blue (do normalnych wlosow) - szampon leczniczy

1275. Selsun Blue (do tlustych wlosow) - szampon leczniczy

1276. Senefol - tabl.

1277. Senes - mieszanka ziolowa

1278. Senesfit fix- mieszanka ziolowa

1279. Senovit - kapsulki elastyczne

1280. Septalan - masc

1281. Septofervex - tabl. do ssania

1282. Septoflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1283. Septolete - pastylki

1284. Septolete D - pastylki

1285. Septosan - mieszanka ziolowa

1286. Septosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1287. Septovit - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1288. Shen Chinese Garlic Tablets - draz.

1289. Siberian Ginseng - tabl.

1290. Silimax - kapsulki twarde, 70 mg

1291. Silimax - tabletki powlekane, 70 mg

1292. Silol 350 F - aerozol natryskowy

1293. Silol 350 F - plyn do stosowania na skore

1294. Silol 1000 F - plyn do stosowania na skore

1295. Simet-Al - tabl. do ssania

1296. Sinupret - draz.

1297. Sinupret - krople

1298. Sirupus Althaeae - syrop

1299. Sirupus Kalii guajacolosulfonici - syrop

1300. Sirupus Plantaginis - syrop

1301. Sirupus Rubi idei - syrop

1302. Sirupus sulfoguaiacoli - syrop

1303. Sirupus Thymi comp. - syrop

1304. Sirupus Tussipini D - syrop dla dzieci

1305. Sirupus Verbasci - Syrop z Dziewanny - syrop

1306. Skinsept Oral - plyn do plukania jamy ustnej

1307. Sklerosan - mieszanka ziolowa

1308. Sklerovit - mieszanka ziolowa

1309. Sklerovit fix - mieszanka ziolowa

1310. Slim - krople

1311. Slim-Var - mieszanka ziolowa

1312. Slovit C 250 - tabl. musujace (rozne smaki)

1313. Slovit C 500 - tabl. musujace (rozne smaki)

1314. Slow-Mag - tabl. dojelitowe

1315. Slow-Mag B6 - tabl. powl. dojelitowe

1316. Smecta - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

1317. Soft Corn - plastry

1318. Solaren - krople doustne, roztwor

1319. SolcoKerasal - masc

1320. Solnasin 0,65% - krople do nosa, roztwor

1321. Solutio Chlorhexidini, Spir. 70 - 0,5% - plyn do stosowania na skore

1322. Solutio Iodi Spirituosa 0,1% - plyn

1323. Solutio Pyoctanini 1% - plyn do stosowania na skore

1324. Soma - plyn doustny

1325. Somnoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1326. Songa - drazetki

1327. Sonol - plyn do stosowania na skore

1328. Soval - tabl. powl.

1329. Soventol - zel

1330. Sol jodobromowa iwonicka - proszek krystaliczny

1331. Spastochol - tabl. powl.

1332. Spirytus kamforowy - roztwor

1333. Spirytus mrowczany - roztwor

1334. Spirytus salicylowy - roztwor

1335. Spirytusowy Roztwor Fioletu Gencjanowego 1% - plyn do stosowania na skore

1336. Spirytusowy Roztwor Fioletu Gencjanowego 2% - plyn do stosowania na skore

1337. Spirytusowy roztwor jodu

1338. Squa-Med - zawiesina na skore

1339. Stomachol - krople doustne

1340. Stomasan - plyn

1341. Stomatosol - plyn do stosowania na skore

1342. Stoppot - puder na skore

1343. Strepsils - pastylki

1344. Strepsils bez cukru ziolowo-cytrynowe - pastylki do ssania

1345. Strepsils Menthol and Eucalyptus - pastylki

1346. Strepsils with Honey and Lemon - pastylki

1347. Strepsils with Vitamin C - pastylki

1348. Strix - tabl.

1349. Succus Bardanae - plyn doustny

1350. Succus Betulae - plyn doustny

1351. Succus Farfarae - plyn doustny

1352. Succus Hyperici - plyn doustny

1353. Succus Millefolii - plyn doustny

1354. Succus Plantaginis - plyn doustny

1355. Succus Taraxaci - plyn doustny

1356. Succus Urticae - plyn doustny

1357. Sulfoguaiatussin - syrop

1358. Supradyn - draz.

1359. Supradyn - tabl. musujace

1360. Sylax - proszek

1361. Sylicynar - tabletki powlekane

1362. Syligran - granulat ziolowy

1363. Sylimarol - zawiesina doustna

1364. Sylimarol 35 mg - draz.

1365. Sylimarol 70 mg - draz.

1366. Syliverin - tabl.

1367. Sylivit 80 - kapsulki

1368. Sylivit - tabl. powl.

1369. Sylivit 150 - kapsulki

1370. Syrop z sulfogwajakolem - syrop

1371. Szampon przeciwlupiezowy Kaja - szampon leczniczy

1372. Sztyft do nosa VIPS - precik do nosa

1373. Szyszki Chmielu - ziolo pojedyncze

1374. Tabcin - proszek do sporzadzania roztworu doustnego, 500 mg (10 sasz. 4,5 g)

1375. Tabletki przeciw grypie - tabl. (6 i 10 tabl.)

1376. Tabletki przeciw niestrawnosci - tabl.

1377. Tabletki tonizujace - tabl.

1378. Tabletki uspokajajace - tabl.

1379. Tabletki z czosnku - tabl.

1380. Talcid - tabl. do ssania (10, 20 tabl.)

1381. Talcid - zawiesina

1382. Taliamix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1383. Talion - plyn

1384. Tanakan - plyn doustny

1385. Tanakan - tabl. powl.

1386. Tanninum albuminatum - tabl.

1387. Tannosan - mieszanka ziolowa

1388. Tantum - krem

1389. Tantum - zel

1390. Tantum Rosa - proszek do sporzadzania roztworu irygacyjnego

1391. Tantum Verde - aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle

1392. Tantum Verde - plyn do plukania jamy ustnej i gardla

1393. Tantum Verde P - pastylki

1394. Termasil - syrop

1395. Terpichol - kapsulki

1396. Tetesept Angidin - tabl. do ssania

1397. Tiger Balm Red - masc

1398. Tiger Balm White - masc

1399. Tinctura Absinthii

1400. Tinctura Amara

1401. Tinctura Arnicae

1402. Tinctura Aurantii amara

1403. Tinctura Calendulae - plyn doustny

1404. Tinctura Chelidonii

1405. Tinctura Crataegi - plyn doustny

1406. Tinctura Cynarae

1407. Tinctura Gallae

1408. Tinctura Gentianae

1409. Tinctura Ginkgo bilobae - plyn, plyn doustny

1410. Tinctura Hyperici - nalewka z Dziurawca - plyn, plyn doustny

1411. Tinctura Menthae

1412. Tinctura Rhei comp.

1413. Tinctura Salviae - nalewka z lisci Szalwii - plyn, plyn dostosowania w jamie ustnej

1414. Tinctura Saponariae

1415. Tinctura Tormentillae

1416. Tinctura Valerianae

1417. Tobacoff - tabl. do ssania

1418. Togal ASS 400 - tabl., 400 mg (2 tabl.)

1419. Tointex - krem

1420. Tokovit A + E mite - kaps. elastyczne

1421. Tokovit A + E forte - kaps. elastyczne

1422. Tokovit E 100 - kaps.

1423. Tokovit E 200 - kaps.

1424. Tomapyrin - tabl. (10 tabl.)

1425. Tomapyrin C - tabl. musujace (10 tabl.)

1426. Tonicol- mieszanka ziolowa

1427. Tonicol- mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1428. Top C - tabl.

1429. Tormentiol - masc

1430. Tran - kapsulki

1431. Tran z olejem wiesiolkowym - kapsulki

1432. Tran z watroby dorsza - plyn doustny (rozne smaki)

1433. Tran z watroby dorsza - kapsulki

1434. Transpulmin S - krem

1435. Tranvit - kapsulki elastyczne

1436. Traumon - spray, 100 mg/ml

1437. Traumon - zel, 100 mg/g

1438. Trienyl - kapsulki

1439. Trimline - kapsulki

1440. Trojanka - plyn doustny

1441. Trollvita - tabl. do ssania

1442. Troxerutin - zel

1443. Troxescorbin - kapsulki

1444. Troxevasin - kapsulki

1445. Troxevasin - zel

1446. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 85% - plyn doustny

1447. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 90% - plyn doustny

1448. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 99% - plyn doustny

1449. Tums - tabl. do ssania

1450. Turiplex - kapsulki

1451. Tussiflos - mieszanka ziolowa

1452. Tussiplant - kapsulki

1453. Tussiten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1454. Tymianek i Podbial - tabletki do ssania

1455. Tymsal spray - aerozol do stosowania w jamie ustnej

1456. Tytanoreina - czopki doodbytnicze

1457. Tytanoreina - krem

1458. UbiMaxQ-10 - tabletki

1459. Ulceflos - mieszanka ziolowa

1460. Ulceflos fix - mieszanka ziolowa

1461. Ulcetal - tabl. do ssania

1462. Ulgamax - tabl. do ssania (4 i 12 tabl.)

1463. Ultra Clearasil - krem

1464. Ulvenduosan - mieszanka ziolowa

1465. Ulventroten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1466. Ulvesolen. Species antiulcerosae - mieszanka ziolowa

1467. Undofen atomizer - aerozol

1468. Unguentum undecylenicum - masc

1469. Unicap Jr - tabl. do ssania

1470. Unicap M - tabl.

1471. Unicap T - tabl.

1472. Upsarin 325 - tabl. musujace, 325 mg (6 tabl.)

1473. Upsarin C - tabl. musujace (10 tabl.)

1474. Upsavit Multivitamins - tabl. do ssania

1475. Upsavit Multivitamins - tabl. musujace

1476. Upsavit Vitamin C - tabl. do ssania

1477. Urgo Cor Dressing - plaster leczniczy

1478. Uroderm - krem

1479. Urofort - plyn doustny

1480. Urogran - granulat ziolowy

1481. Uromix - kapsulki twarde

1482. Uropatina - mieszanka ziolowa

1483. Uropatina - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1484. Uroprost - plyn

1485. Urosan - mieszanka ziolowa

1486. Urosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1487. Urosept - draz.

1488. Urosolid - plyn doustny

1489. Urovit - mieszanka ziolowa

1490. Urovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1491. Urtica fix - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1492. Urtiron - kapsulki

1493. Urtix - tabletki

1494. Uvacin - tabl.

1495. Uvalette - tabl.

1496. Uverex - tabl. powl.

1497. Uversan - tabl. powl.

1498. Vaginol - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1499. Vagoflos - mieszanka ziolowa

1500. Vagolavit - mieszanka ziolowa

1501. Vagosan - mieszanka ziolowa

1502. Valdispert - draz.

1503. Valerin - draz.

1504. Validol - krople doustne

1505. Validol - tabl. do ssania

1506. Vallup - tabl.

1507. Valorum - tabl. powl.

1508. Valused - kaps. elastyczne

1509. Valused - plyn doustny

1510. Variderm - pasta na skore

1511. Varikopax B - krem

1512. Veliran - plyn

1513. Venescin - zel

1514. Venitan - zel

1515. Venitan - krem do stosowania na skore

1516. Venoforton - plyn

1517. Venolan - kapsulki

1518. Venoruton 300 - kapsulki

1519. Venoruton Gel - zel

1520. Venotrex - kapsulki

1521. Veral - zel, 1%

1522. Vibovit Bobas - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1523. Vibovit Junior - tabl. do ssania

1524. Vibovit junior - tabl. musujace o smaku pomaranczowo-mandarynkowym

1525. Vibovit Junior o smaku bananowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1526. Vibovit Junior o smaku brzoskwiniowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1527. Vibovit Junior o smaku cytrynowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1528. Vibovit Junior o smaku cytrynowym - tabl. do ssania

1529. Vibovit junior o smaku grejpfrutowym - tabl. do ssania

1530. Vibovit Junior o smaku pomaranczowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1531. Vibovit Junior o smaku waniliowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1532. Vicalvit - tabletki do ssania

1533. Vicalvit D - proszek musujacy

1534. Vicalvit D - tabl. musujace

1535. Vicalvit D 400 - tabl. do ssania

1536. Vicevit - tabletki do ssania

1537. Vicevit 500 - kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu

1538. Vicevit Forte - proszek musujacy

1539. Vigor Complete - tabl. powl.

1540. Vigor Junior - tabl. do ssania

1541. Vigor Senior - tabl. powl.

1542. Vigosal - tabl. powl.

1543. Viprosal B - masc

1544. Viscoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1545. Visolvit o smaku pomaranczowym - granulat musujacy

1546. Visolvit - tabl. powl.

1547. Vita Buerlecithin - draz.

1548. Vita Buerlecithin - plyn doustny

1549. Vitacalcin o smaku mandarynkowym - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

1550. Vitacalcin o smaku pomaranczowym - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

1551. Vita-Complete 29 - tabletki powlekane

1552. Vita Care C-long - tabletki o przedluzonym uwalnianiu, 500 mg

1553. Vita Care Neutral C-long - tabletki powlekane o przedluzonym uwalnianiu

1554. Vita Care Q10 - kapsulki, 30 mg

1555. Vita Care Q10 D - tabl. do ssania, 30 mg

1556. Vita Day - tabl. powl.

1557. Vita-Gerin - kapsulki

1558. Vita Kid - tabl. do ssania

1559. Vitamin 15 - tabl. powl.

1560. Vitamin E 100 - kapsulki

1561. Vitamin E 200 - kapsulki

1562. Vitamina C - kapsulki, 500 mg

1563. Vitaminum A2000 + D3 400 - kaps. elastyczne

1564. Vitaminum A + E - kaps. elastyczne (2.500 j.m. + 200 mg)

1565. Vitaminum B compositum - draz.

1566. Vitaminum B compositum - tabl. powl.

1567. Vitaminum C - kaps. elastyczne, 100 mg

1568. Vitaminum C - kaps. elastyczne, 200 mg

1569. Vitaminum C - tabl., tabl. powl., 100 mg

1570. Vitaminum C - tabl. powl., 200 mg

1571. Vitaminum C 0,1 - tabl. powl., 100 mg

1572. Vitaminum C 0,1 - tabl. drazowane, 100 mg

1573. Vitaminum C 0,2 - tabl. drazowane, 200 mg

1574. Vitaminum C 0,2 - tabl. powl., 200 mg

1575. Vitaminum C 0,5 - proszek musujacy (rozne smaki)

1576. Vitaminum C 100 - tabl. do ssania, 100 mg

1577. Vitaminum C 200 - tabl. do ssania, 200 mg

1578. Vitaminum C 500 - tabl. do ssania, 300 mg

1579. Vitaminum C forte effervescens - proszek musujacy

1580. Vitaminum C-0,1 - tabl. powl., 100 mg

1581. Vitaminum C-0,2 - tabl. powl., 200 mg

1582. Vitaminum C - krople doustne, roztwor

1583. Vitaminum E - kapsulki, kapsulki elastyczne, kapsulki twarde, 100 mg

1584. Vitaminum E - kaps. elastyczne, kapsulki twarde, 200 mg

1585. Vitaminum E - tabl. powl.,100 mg

1586. Vitaminum E (Witamina E) - kapsulki,100 mg

1587. Vitaminum E 100 - tabl. do ssania, tabl. powl., 100 mg

1588. Vitaminum E liquidum - plyn doustny, 0,3 g/ml

1589. Vitapil - tabl. powl.

1590. Vitaral - draz.

1591. Vitaral - tabletki drazowane

1592. Vitole E - kapsulki elastyczne 100 j.m.

1593. Vitole E - kapsulki elastyczne 200 j.m.

1594. Vitrum - tabl. powl.

1595. Vitrum Calcium + Vitaminum D3 - tabl. powl.

1596. Vitrum Cardio - tabl. powl.

1597. Vitrum Prenatal - tabl. powl.

1598. VoltarenEmulgel 1% - zel

1599. Voltenac - zel

1600. Wagavit - kapsulki

1601. Wamag - syrop

1602. Waleriana na Dzien - tabl.

1603. Waleriana na Noc - tabl.

1604. Walerianki - tabl.

1605. Wick Vapo Rub - masc

1606. Witamina E forte - kaps., 147 mg (200 j.m.)

1607. Witaminy dla Dzieci - tabl.

1608. Wodny Roztwor Fioletu Gencjanowego 1% - plyn do stosowania na skore

1609. Wodny Roztwor Fioletu Gencjanowego 2% - plyn do stosowania na skore

1610. Wolff Basis - emulsja na skore

1611. Woodwards Gripe Water - plyn doustny

1612. Wyciag ze Skrzypu Polnego z Witaminami - tabl.

1613. Xenna - tabletki

1614. Xenna Extra - tabletki

1615. Zablocka Sol Lecznicza - proszek drobnokrystaliczny

1616. Zdroj - mineralny szampon leczniczy

1617. }en-`en Ginseng - kapsulki

1618. Ziele bratka - ziolo pojedyncze

1619. Ziele bukwicy - ziolo rozdrobnione

1620. Ziele bylicy bozego drzewka - ziolo pojedyncze

1621. Ziele drapacza - ziolo pojedyncze

1622. Ziele dziurawca - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1623. Ziele fiolka trojbarwnego - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1624. Ziele krwawnika - ziolo pojedyncze

1625. Ziele lebiodki - ziolo pojedyncze

1626. Ziele macierzanki - ziolo pojedyncze

1627. Ziele majeranku - ziolo pojedyncze

1628. Ziele nawloci - ziolo pojedyncze

1629. Ziele nostrzyka - ziolo pojedyncze

1630. Ziele pieciornika gesiego - ziolo pojedyncze

1631. Ziele piolunu - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1632. Ziele podroznika - ziolo pojedyncze

1633. Ziele pokrzywy - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1634. Ziele polonicznika - ziolo pojedyncze

1635. Ziele przywrotnika - ziolo pojedyncze

1636. Ziele rdestu ostrogorzkiego - ziolo pojedyncze

1637. Ziele rdestu ptasiego - ziolo pojedyncze

1638. Ziele rzepiku - ziolo pojedyncze

1639. Ziele serdecznika - ziolo pojedyncze

1640. Ziele skrzypu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1641. Ziele szanty - ziolo pojedyncze

1642. Ziele swietlika - ziele krojone

1643. Ziele swietlika - ziolo pojedyncze, ziele w torebkach do zaparzania, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1644. Ziele tasznika - ziolo pojedyncze

1645. Ziele tymianku - ziolo pojedyncze, kapsulki

1646. Ziele tysiacznika - ziolo pojedyncze

1647. Zinaxin - kaps. elastyczne

1648. Zincas - tabl.

1649. Zingerek - kaps. twarde

1650. Ziola do plukania gardla (Species ad gargarisma) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1651. Ziola do zmniejszania nadwagi (Species reducentes) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1652. Ziola metaboliczne (Species metabolicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1653. Ziola moczopedne (Species diureticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1654. Ziola poprawiajace trawienie (Species digestivae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1655. Ziola przeciwbiegunkowe (Species antidiarrhoicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1656. Ziola przeciwgoraczkowe (Species antipyreticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1657. Ziola przeciwkaszlowe (Species antibechicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1658. Ziola przeciwreumatyczne (Species antirheumaticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1659. Ziola przeczyszczajace (Species laxantes) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1660. Ziola ulatwiajace gojenie ran (Species advulnantes) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1661. Ziola uspokajajace (Species sedativae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1662. Ziola wykrztusne (Species expectorantes) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1663. Ziola wzmagajace trawienie (Species stomachicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1664. Ziola zolciopedne (Species cholagogae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1665. Znamiona kukurydzy - ziolo pojedyncze

1666. Zelazo 4 mg + witamina C - tabl. musujace

II. Materialy medyczne i inne produkty do zaopatrywania i pielegnacji niemowlat i chorych posiadajace atest upowaznionych polskich placowek naukowo-badawczych

1. Apteczki samochodowe i turystyczne dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia

2. Chlorhexidinum - roztwor wodny (do 1%)

3. Gaza opatrunkowa

4. Gruszki gumowe

5. Igly i strzykawki jednorazowego uzytku

6. Kaczki, baseny, nerki

7. Kasetki do lekow (dzienne i tygodniowe)

8. Kompresy z wlokniny i gazy

9. Ochraniacz sutkowy

10. Ochronniki sluchu

11. Odciagacz pokarmowy

12. Oklady termiczne

13. Opaski elastyczne

14. Opaski opatrunkowe

15. Opatrunki hydrozelowe

16. Plastry opatrunkowe

17. Podpaski, wkladki i tampony higieniczne

18. Porofix plaster

19. Preparaty Scholla

20. Prezerwatywy

21. Przylepce medyczne

22. Smoczki na butelke

23. Termofor gumowy

24. Termometr lekarski

25. Testy ciazowe

26. Wata celulozowa

27. Wata higieniczno-kosmetyczna

28. Wata opatrunkowa

29. Wyroby dla chorych z problemami urologicznymi (podklady, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne)

30. Wyroby dziewiarskie - ponczochy, rajstopy, skarpety - profilaktyczne oraz przeciwzylakowe i przeciwzakrzepowe o pierwszym stopniu kompresji

31. Wyroby przeciwodlezynowe: materace, kregi, poduszki

32. Worek gumowy do lodu

33. Zakraplacz do oczu

34. Zapinki do opasek opatrunkowych

35. Zel chlodzacy pierwszej pomocy TERMOCOOL

36. Zele lubryfikujace

Zalacznik nr 2

WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIALOW MEDYCZNYCH, KTORE MOGA BYC PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH ZIELARSKO-DROGERYJNYCH

I. Srodki farmaceutyczne

1. ABC-Salbe - masc

2. ABE - plyn do usuwania odciskow - plyn do stosowania na skore

3. Acenol - tabl., 300 mg (6 tabl.)

4. Acerin - plyn do stosowania na skore

5. Acerola - tabl. do ssania

6. Acidoflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

7. Acne Sulf - emulsja do stosowania na skore

8. Acneflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

9. Acnevulten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

10. Acnosan - plyn do stosowania na skore

11. Additiva Calcium - tabl. musujace

12. Additiva Ferrum - tabl. musujace

13. Additiva Magnesium - tabl. musujace

14. Additiva Multivitamina - tabl. musujace (rozne smaki)

15. Additiva Vitamin C - tabl. musujace (rozne smaki)

16. Advil - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

17. Aesciven - zel

18. Aflogistan - masc

19. Agnusol - krople doustne

20. Agufem - tabletki powlekane

21. Agryflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

22. Ajona - stomaticum - koncentrat pasty do zebow

23. Ajona amin-o-med - pasta do zebow z fluorem

24. Aknefug-Oxid 10% - zel

25. Aknefug-Oxid 3% - zel

26. Aknefug-Oxid 5% - zel

27. Akneroxid 5 - zel

28. Akneroxid L - plyn do stosowania na skore

29. Aksoderm - masc, 400 j.m./g

30. Aktren - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

31. Akutol - aerozol do stosowania na skore

32. Alantan - masc

33. Alantan-Plus - krem, masc

34. Alcep - syrop

35. Algesal - krem

36. Aliovital - kaps. elastyczne

37. Aliovital Forte - kaps. elastyczne

38. Alitol - kapsulki

39. Alka-Prim - tabl. musujace (2 i 10 tabl.)

40. Alka-Seltzer - tabl. musujace, 324 mg (2, 6 i 10 tabl.)

41. Alliofil - tabl. powl.

42. Alliogal - kapsulki

43. Alliogel - zel

44. Alliorut - tabl. powl.

45. Aloe Vera Tea Tree Liniment - masc

46. Altacet - tabl.

47. Altacet - zel

48. Althagem - syrop

49. Althamel - miod leczniczy

50. Altix - krem

51. Alugastrin - tabl. do ssania (20 tabl.)

52. Alumag - tabl. (20 i 30 tabl.)

53. Alusal - tabl., tabl. do ssania (20 i 30 tabl.)

54. Alustin - plyn

55. Alvityl - syrop

56. Alvityl - tabl. powl.

57. Amarosal - syrop

58. Ambix Acne Treatment Cream - krem

59. Amol - plyn do uzytku zewnetrznego

60. Amphochol - tabl.

61. Analgol - masc

62. Analgolan - masc

63. Anapiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 i 10 tabl.)

64. Anevit - syrop

65. Anopyrin 400 - tabl., 400 mg (10 tabl.)

66. Antidral - plyn do stosowania na skore

67. Antinervinum - syrop

68. Antygrypin - tabl. (6 i 10 tabl.)

69. APAP - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

70. Aperisan gel - zel do stosowania w jamie ustnej

71. Aphtin - plyn do stosowania w jamie ustnej

72. Apiderm - Masc propolisowa - masc

73. Apipropol M - masc

74. Apipropol R - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

75. APS I - sztyft do nosa - precik do nosa

76. APS II - sztyft do nosa - precik do nosa

77. Arcalen - masc

78. Argocytromag - tabl.

79. Argol Essenza Balsamica - plyn do stosowania doustnego i inhalacji

80. Arnica Gel - Zel z arniki - zel do uzytku zewnetrznego

81. Arnica Ointment- Masc z arniki - masc

82. Arnical - nalewka do uzytku zewnetrznego

83. Arnisol - plyn do stosowania na skore

84. Aromagel - zel do nacieran

85. Aromatol - plyn do uzytku zewnetrznego i inhalacji

86. Aronomag - tabl. powl.

87. Artecholin - plyn doustny

88. Artecholwex - tabl.

89. Arteflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

90. Artemisol - plyn do uzytku zewnetrznego

91. Ascorgem - krople doustne, roztwor

92. Ascorutical - kapsulki

93. Ascovita - tabl. powl.

94. Asmag - tabl.

95. Asmag B - tabl.

96. Asmag forte - tabl.

97. Asopiryna - tabl., 500 mg (10 tabl.)

98. Aspirin - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

99. Aspirin - tabl., 500 mg (10 tabl.)

100. Aspirin 325 - tabletki, 325 mg (5 tabl.)

101. Asprocol - tabl. (10 tabl.)

102. Aviomarin - tabl. (3 tabl.)

103. Avioplant - kaps.

104. Avioplant Junior - kaps.

105. Azucalen - plyn do irygacji

106. Azulan - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

107. Azuseptol - plyn

108. B-tabs - tabl. powlekane

109. Babicum - syrop

110. Babka lancetowata fix - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

111. Balneum Hermal - plyn do kapieli

112. Balneum Hermal plus - dodatek do kapieli leczniczej

113. Balsam Szostakowskiego (Vinilinum) - plyn

114. Balsam Swiatynia Niebios - masc

115. Balsamum Mentholi Compositum - masc

116. Balsolan - masc

117. Bals-Sulphur zel - zel

118. Ben Gay Children's - masc

119. Ben Gay Greaseless Stainless Ointment - masc

120. Ben Gay Sports Balm - masc

121. Benalgin - krem

122. Benuron - tabl., 500 mg (10 tabl.)

123. Benzacne - zel

124. Bepanthen - krem, masc

125. Bepanthen Lotion - plyn do stosowania na skore

126. Bepanthen Plus Cream - krem

127. Berocca Ca, Mg, Zn - tabl. musujace

128. Berocca Ca, Mg, Zn - tabl. powl.

129. Betagran - granulat ziolowy

130. Beta Karoten - kapsulki, tabl.

131. Beta Karoten E - tabl.

132. Beta-Karoten + Witamina E - kaps. miekkie

133. Beta-Karoten 25.000 j.m. z witaminami C i E - tabl. powl.

134. Betasol - plyn doustny

135. Bilberin - kapsulki elastyczne

136. Biliaroten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

137. Bioaron C - syrop

138. Biodent - pasta do zebow

139. Biogal - kapsulki

140. Biomag - tabl. powl.

141. Biosalvit - tabl. powl.

142. Biovision - kaps. twarde

143. Biovital - plyn doustny

144. Biovital - draz.

145. Biovital Dragee 33 - draz.

146. Biovital Gel (Kinder-Biovital Gel) - zel doustny

147. Biovital N - draz.

148. Biovital N - plyn doustny

149. Biovital Plus - tabl. do ssania

150. Biovital Spezial mit Lecithin - plyn doustny

151. Bobo-Balneosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do uzytku zewnetrznego

152. Bobofen fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

153. Bobolux - mieszanka ziolowa dla niemowlat i dzieci

154. Bobonisan - mieszanka ziolowa

155. Bobotic - krople doustne (o smaku malinowym),66,66 mg/ml

156. Bochenska lecznicza sol jodowo-bromowa - proszek krystaliczny

157. Boracelle 250 - kapsulki

158. Boracelle 500 - kapsulki

159. Borage Oil - kapsulki

160. Boragoglandyna 100 - kapsulki

161. Borowinowa kostka iwonicka - oklad leczniczy

162. Brevoxyl - zel

163. Brodacid - plyn do stosowania na skore

164. Bronchial fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

165. Bronchicum K - krople

166. Bronchicum - krople doustne, roztwor

167. Bronchicum N - syrop

168. Bronchicum - syrop

169. Bronchicum - kaps.

170. Bronchicum T - tabl. do ssania

171. Bronchicum Elixir - plyn doustny

172. Bronchomil - syrop

173. Bronchosol - plyn

174. Bronchovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

175. Buer Kinder Vitamine+Eisen+Calcium - syrop

176. Buerlecithin - plyn doustny

177. Calcimag - proszek do sporzadzania roztworu

178. Calcium - granulat doustny

179. Calcium - proszek musujacy (rozne smaki)

180. Calcium - syrop (rozne smaki)

181. Calcium - tabl. musujace

182. Calcium 100 - tabl. do ssania

183. Calcium 200 - granulat musujacy

184. Calcium 200 - proszek musujacy

185. Calcium 300 - tabl. musujace

186. Calcium 500 - proszek musujacy

187. Calcium 500 - tabl. do ssania

188. Calcium 500 D - proszek musujacy

189. Calcium C - tabl. musujace (rozne smaki)

190. Calcium C effervescens - proszek musujacy

191. Calcium C-farmaco - tabl. musujace

192. Calcium C-Polfarmex - tabl. musujace (rozne smaki)

193. Calcium effervescens - granulat musujacy

194. Calcium gluconicum - tabl.

195. Calcium gluconicum granulatum 25% - granulat

196. Calcium plus - proszek musujacy (rozne smaki)

197. Calcium Pliva - tabl. musujace

198. Calcium Syrop - syrop

199. Calcium-Polfa 200 - tabl. musujace

200. Calcium-Polfa 500 - proszek musujacy

201. Calcium-Sandoz forte - tabl. musujace

202. Calendula fix - ziolo pojedyncze

203. Callous - plastry

204. Calmina - tabletki powlekane

205. Calperos 1000 - kapsulki (30 kaps.)

206. Calperos 500 - kapsulki (30 kaps.)

207. Caltrate 600 - tabl. powl.

208. Caltrate 600 + Witamina D - tabl. powl.

209. Caltrate Plus - tabl. powl.

210. Camescal - zel

211. Campi - proszek drobnokrystaliczny

212. Capillusept - szampon leczniczy

213. Capivit A+E (mite, forte) - kaps. elastyczne

214. Capivit E100 - kaps. elastyczne

215. Capivit E200 - kaps. elastyczne

216. Capsigel N - emulsja na skore

217. Capsiplex - masc

218. Carbo medicinalis - kaps. (10, 20 kaps.)

219. Carbo Medicinalis - tabl. (20 tabl.)

220. Cardiactiv - plyn doustny

221. Cardiobell - tabl. powlekane

222. Cardiobonisan - mieszanka ziolowa

223. Cardiogran - granulat ziolowy

224. Cardionervit - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

225. Cardiosan - mieszanka ziolowa

226. Cardiotonic - plyn doustny

227. Cardiovex - tabl.

228. Cardiplant - tabl. powl.

229. Carmolis - plyn

230. Carotene - kapsulki

231. Crateplant - kaps.

232. Carvofit fix - mieszanka ziolowa

233. Castagnus - tabl.

234. Cebion - krople doustne, roztwor

235. Cebion - tabl. do ssania (rozne smaki)

236. Cebion Multi - krople doustne, roztwor

237. Centrum - tabl. powl.

238. Centrum Jr + Extra C - tabl. do zucia

239. Centrum Jr + Extra Calcium - tabl. do zucia

240. Centrum Junior - tabl. do ssania

241. Centrum Silver - tabl. powl.

242. Cerutin - tabl. powl.

243. Cetebe - kaps. o przedluzonym uwalnianiu

244. Cetix - precik do nosa

245. Cetix-Plus - precik do nosa

246. Cetriscabin - emulsja do stosowania miejscowego

247. Chamomilen - masc

248. Chelicur - plyn

249. Cholagoga I - mieszanka ziolowa

250. Cholagoga II - mieszanka ziolowa

251. Cholagoga II fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

252. Cholagogum F - kaps. twarde

253. Cholagogum N - kapsulki

254. Cholagogum N Nattermann - krople doustne, roztwor

255. CholiDont S - pasta do zebow

256. Cholinex - pastylki, pastylki (bez cukru)

257. Chronocard forte - draz.

258. Ciechocinski Lug Leczniczy - roztwor do stosowania zewnetrznego

259. Ciechocinski Szlam Leczniczy - proszek krystaliczny do stosowania zewnetrznego

260. Circulosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

261. Circused - draz.

262. Clearasil Ultra 10 - zel

263. Cocois - masc

264. Cod Liver Oil - kapsulki

265. Codipar - tabl., 500 mg (6 i 10 tabl.)

266. Coffepirine - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 tabl.)

267. Coldrex Broncho - syrop, 100 mg/5 ml

268. Colepectin - granulat

269. Colvital - tabl. (10 tabl.)

270. Comfrey Gel-Zel zywokostowy - zel do uzytku zewnetrznego

271. Cordaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

272. Corn - plastry

273. Corn (Washproof) - plastry

274. Corn and Callous - plyn do stosowania na skore

275. Cratesol - plyn

276. Cratinex - krople

277. Cratonic - tabl. powlekane

278. Cravisol - plyn doustny

279. CRP - tabl. powl.

280. Cynacholin - plyn doustny

281. Cynarex - tabl.

282. Darvalidol - tabl. do ssania

283. Debelizyna - pasta do sporzadzania zawiesiny doustnej

284. Decubitol - aerozol natryskowy

285. Depp Freeze - zel, 20 mg/g

286. Deep Heat - aerozol do stosowania zewnetrznego

287. Deep Heat - krem

288. Deep Relief - zel

289. Delacet - plyn do stosowania na skore

290. Delfen - krem

291. Dentosept - plyn do stosowania w jamie ustnej

292. Depulol - zel do nacieran

293. Derhotill - masc

294. Dermabion - tabl. powl.

295. Dermaknel - krem

296. Dermopanten - masc

297. Dermopur - puder plynny

298. Dermoretin - masc, 800 j.m./g

299. Dermosavit - masc, 500 j.m./g

300. Dermovit A - masc, 500 j.m./g

301. Dermovit E - masc, 20 mg/g

302. Dermovit F - masc

303. Dernilan - masc

304. Dexprofen 150 - tabl.,150 mg (1, 2, 6 tabl.)

305. Dezorol - plyn do stosowania na skore

306. Diabetex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

307. Diabetin fix - mieszanka ziolowa

308. Diabetina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

309. Diabetofort - plyn doustny

310. Diabeto-Var - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

311. Diabetogran - granulat

312. Diabetosan - mieszanka ziolowa

313. Diabetosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

314. Diabetosol - plyn

315. Diabetovit - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

316. Diarroten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

317. Dicloratio - zel

318. Digesan - plyn

319. Digesflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

320. Digestosan - mieszanka ziolowa

321. Disflatyl - tabl., 40 mg (30 i 100 tabl.)

322. Diurecol - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

323. Diuronis - plyn doustny

324. Diurosol - plyn doustny

325. Diverin - zel, 50 mg/g

326. Dolgit - krem

327. Dolgit - zel

328. Doliprane - tabl. musujace, 500 mg (8 tabl.)

329. Doliprane - tabl., 500 mg (8 tabl.)

330. Dolobene - zel

331. Dologran - granulat

332. Dolomit - granulat (rozne smaki)

333. Dolomit - Granulat - granulat

334. Dolomit - tabl.

335. Dolovit Multimineral - tabl.

336. Dolovit Natrliche Torula Hefe - tabl.

337. Dolovit Vitamin A, E + Spezieller B-Komplex - draz.

338. Doppelherz Energovital-Tonic - plyn doustny

339. Doppelherz Selevit - kapsulki

340. Dormiplant - tabletki powlekane

341. Dr Fisher's Bioplus Vitaltonicum - plyn doustny

342. Dr Fisher's Kinder Bioplus Aktivtonicum - plyn doustny

343. Dr Theiss Ringelblumen Salbe - masc

344. Duofilm - plyn

345. Duovit - tabl. powl.

346. Duphalac - syrop

347. Duphalac Dry - proszek

348. E 45 - krem

349. Ecomer - kapsulki

350. Efferalgan - tabl. musujace, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.)

351. Efferalgan - tabl., 500 mg (8 tabl.)

352. Effervit calcium - proszek musujacy

353. Ekovit - tabl.

354. Elevit Pronatal - tabletki powlekane

355. Elmex - zel

356. Elvenal - kaps. twarde

357. Emorect - zel

358. Emplastrum Meliloti

359. Enterol 250 - kapsulki

360. Enterol 250 - proszek

361. Enteroplant - kapsulki

362. Enterosol - plyn doustny

363. Entreik - tabl. powl., 325 mg (8 tabl.)

364. Epasel - kapsulki

365. Erka - tabletki (6, 10 tabl.)

366. Escalar - masc

367. Espumisan - kaps.,40 mg

368. Espumisan 40 - emulsja,40 mg/5 ml

369. Essiac - mieszanka ziolowa

370. Etofina - tabletki (6 i 10 tabl.)

371. Etomar - tabl. ( 6 i 8 tabl.)

372. Etopiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 i 10 tabl.)

373. Etoran - tabletki (6 i 12 tabl.)

374. Etoran Extra - tabletki (6 i 12 tabl.)

375. Eucaliptis - masc

376. Evana - tabl. powl.

377. Evening Primrose Oil - kapsulki

378. Expeflos - mieszanka ziolowa

379. Extractum Thymi Fluidum - plyn doustny

380. Extrall-Solutio - plyn do uzytku zewnetrznego

381. Extrall-Unguentum - masc

382. Falvit - drazetki

383. Falvit - tabl. powl.

384. Farfplant - syrop

385. Fastum - zel 2,5% (25 mg/g)

386. Febrofen - zel, 25 mg/g

387. Femibion - tabl. powl.

388. Feminatal - tabl. powl.

389. Feminosan - mieszanka ziolowa

390. Feminosept fix - mieszanka ziolowa

391. Fenistil - emulsja na skore

392. Fenistil - zel

393. Filomag B6 - tabl.

394. Finalgel sport - zel

395. Fitolizyna - pasta do przygotowania zawiesiny doustnej

396. Fito-Mix I - mieszanka ziolowa

397. Fito-Mix I fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

398. Fito-Mix II - mieszanka ziolowa

399. Fito-Mix II fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

400. Fito-Mix IV - mieszanka ziolowa

401. Fito-Mix IV fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

402. Fito-Mix IX - mieszanka ziolowa

403. Fito-Mix IX fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

404. Fito-Mix V - mieszanka ziolowa

405. Fito-Mix V - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

406. Fito-Mix VII - mieszanka ziolowa

407. Fito-Mix VII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

408. Fito-Mix VIII - mieszanka ziolowa

409. Fito-Mix VIII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

410. Fito-Mix XI - mieszanka ziolowa

411. Fito-Mix XI fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

412. Fito-Mix XII - mieszanka ziolowa

413. Fito-Mix XII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

414. Fito-Mix XIII - mieszanka ziolowa

415. Fito-Mix XIII fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

416. Flatuvit - mieszanka ziolowa

417. Flosept fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

418. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku malinowym - pasta do zebow

419. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku mietowym - zel do zebow

420. Fluocaril Bi-Fluore 250 - pasta do zebow

421. Fluogum - guma do zucia (rozne smaki)

422. Folik - tabl., 0,4 mg

423. Fort-E-Vite - kapsulki, 100 j.m.

424. Freederm Tar Shampoo - szampon leczniczy

425. Freederm Zinc Shampoo - szampon leczniczy

426. FructiCal 200 - tabl. do ssania (rozne smaki)

427. Fybogel orange - granulat musujacy

428. Galomega - kaps. elastyczne

429. Gal-Vit - kapsulki

430. Gargarin - proszek do sporzadzania plynu do plukania gardla

431. Gargarisma prophylacticum - plyn

432. Gargaroten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

433. Gastal - tabl. do ssania o smaku mietowym (24 tabl.)

434. Gastrinal - tabl. do ssania (24 tabl.)

435. Gastrobonisan - mieszanka ziolowa

436. Gastrobonisol - plyn doustny

437. Gastrofan - tabletki do ssania

438. Gastrogalen - krople doustne

439. Gastrogran - granulat ziolowy

440. Gastronervit - mieszanka ziolowa

441. Gastrosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

442. Gastrosil - kapsulki,40 mg

443. Gastrosil - krople doustne, emulsja, 66, 67 mg/ml (30 ml)

444. Gastrosol - krople doustne

445. Gastrovit - mieszanka ziolowa

446. Gealcid - tabl. (8 i 24 tabl.)

447. Gencjana 2% roztwor wodny - plyn do stosowania na skore

448. Geracep - tabl. powl.

449. Geriasol - syrop (rozne smaki)

450. Gerovital - syrop

451. Gluxonit - plyn do plukania jamy ustnej

452. Glukof - tabl. do ssania (10 tabl.)

453. Glukoza - tabl.

454. Goats Butter Ointment - Masc z koziego masla - masc

455. Grindemel-N - syrop

456. Guajazyl - syrop

457. Guajazyl - tabl., 100 mg

458. Guaralgan - tabl. (6 i 12 tabl.)

459. Guttae cardiacae - krople

460. Guttae stomachicae - krople

461. Gwajafen - syrop, 125 mg/5 ml

462. Haircare - tabl.

463. Halset - tabl. do ssania

464. Harpagon - tabl. powl.

465. Hasceral - masc

466. Hascosept - plyn do stosowania w jamie ustnej

467. Healing Shampoo - szampon leczniczy

468. Hedalgan - tabl. (6 tabl.)

469. Hemorigen - tabl.

470. Hemorigen - plyn doustny

471. Hemostin - aerozol do stosowania zewnetrznego

472. Hepatina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

473. Herbadont B - pasta do stosowania na dziasla

474. Herbaton - krople

475. Herbogastrin - plyn doustny

476. Herbolen - masc

477. Herbolen D - masc

478. Hiponervex - mieszanka ziolowa

479. Hipotravex - mieszanka ziolowa

480. Hova - tabl. powl.

481. H-Pantoten - tabl.

482. Husk - proszek doustny

483. Hustagil - masc

484. Hustagil - krople tymiankowe - krople doustne, roztwor

485. Hustagil - syrop przeciwkaszlowy - syrop

486. Hydrogenii peroxydum - wszystkie dopuszczone do obrotu

487. Ibuprofen - tabl. drazowane, tabl. powl., 200 mg (10 tabl.)

488. Ibuprofen - zel

489. Ibuprom - tabl. powl., 200 mg (2, 6,10 tabl.)

490. Ibusan 200 - tabl. powl., 200 mg (10 tabl.)

491. Icy Rub Gel - zel

492. Ideos - tabl. do ssania

493. Infacol - zawiesina doustna,40 mg/ml (50 ml)

494. Infektoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

495. Inhal-Mix - krople do inhalacji

496. Inhalol - plyn do inhalacji parowej

497. Inhalsept - plyn do inhalacji parowej

498. Integral - tabl. powl.

499. Intractum Crataegi - plyn doustny

500. Intractum Hyperici - plyn doustny

501. Intractum Melissae - plyn doustny

502. Intractum Valerianae - plyn doustny

503. Intractum Visci - plyn doustny

504. Irwan - plyn

505. Isla-Mint - pastylki

506. Isla-Moos - pastylki

507. Ispagul - ziolo pojedyncze

508. Jacutin - zel, emulsja na skore

509. Japanisches Heilpflanzenl Knufinke - plyn do inhalacji parowej

510. Jodyna - roztwor

511. Juventin fix - mieszanka ziolowa w torebkach do jednorazowego zaparzania

512. Juvit - krople

513. Kafaspirin - tabl. (10 tabl.)

514. Kalium hypermanganicum - tabl.

515. Kalium guajacolosulfonicum - tabl.

516. Kalms - tabl.

517. Kamagel - zel

518. Kaopectate - tabl.

519. Kapsiplast - plaster leczniczy na skore

520. Keratolysin - masc

521. Kernosan - krople do stosowania w jamie ustnej

522. Ketoprofen - zel, 25 mg/g

523. Ketores - zel, 2,5%

524. Kiddi Fizz - tabl. musujace

525. Kinder Biovital - plyn doustny

526. Kinder Biovital Toffy - tabl.

527. Klimasol - krople doustne

528. Klosterfrau Activ Kapseln - kapsulki

529. Klacze imbiru - ziolo pojedyncze, kapsulki

530. Klacze kurkumy - ziolo pojedyncze

531. Klacze perzu - ziolo pojedyncze

532. Klacze pieciornika - ziolo pojedyncze

533. Klacze wezownika - ziolo pojedyncze

534. Klodawska Sol Magnezowo-Potasowa do zabiegow balneologicznych - proszek drobnokrystaliczny

535. Kofex - pastylki, 40 mg (8 pastylek)

536. Kofex - tabletki do ssania,40 mg (8 pastylek)

537. Kolpotex-230 - globulki dopochw.

538. Kolpotex-Oval - globulki dopochw.

539. Kompensan - tabl. (20 tabl.)

540. Kompensan S - tabl. (20 tabl.)

541. Kopiryna - tabl. (6 i 12 tabl.)

542. Kora debu - ziolo pojedyncze , kapsulki

543. Kora kruszyny - ziolo pojedyncze , kapsulki

544. Kora wierzby - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze rozdrobnione

545. Korzen arcydziegla - ziolo pojedyncze

546. Korzen cykorii podroznika - ziolo pojedyncze

547. Korzen goryczki - ziolo pojedyncze

548. Korzen kozlka - ziolo pojedyncze

549. Korzen lubczyka - ziolo pojedyncze

550. Korzen lukrecji - ziolo pojedyncze

551. Korzen lopianu - ziolo pojedyncze

552. Korzen mniszka - ziolo pojedyncze

553. Korzen mydlnicy - ziolo pojedyncze

554. Korzen podroznika - ziolo pojedyncze

555. Korzen prawoslazu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

556. Korzen rzewienia - ziolo pojedyncze, kapsulki

557. Korzen wilzyny - ziolo pojedyncze

558. Koszyczek arniki - ziolo pojedyncze

559. Koszyczek nagietka - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze rozdrobnione

560. Koszyczek nagietka fix - ziolo rozdrobnione w torebkach do zaparzania

561. Koszyczek rumianku - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

562. Krem propolisowy 1% - krem do stosowania na skore

563. Krople anyzowe - plyn

564. Krople mietowe - plyn

565. Krople nasercowe - plyn

566. Krople uspokajajace - plyn

567. Krople walerianowe - plyn

568. Krople zoladkowe - krople (zawierajace wylacznie skladniki pochodzenia roslinnego)

569. Krople zoladkowe T - krople, krople doustne, roztwor

570. Krople zoladkowe forte - krople doustne

571. Kwai - tabl. powl.

572. Kwas foliowy - tabl., 400 mcg

573. Kwiat akacji - ziolo pojedyncze

574. Kwiat blawatka - ziolo pojedyncze

575. Kwiat bzu czarnego - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

576. Kwiat dziewanny - ziolo pojedyncze

577. Kwiat jasnoty - ziolo pojedyncze

578. Kwiat kasztanowca - ziolo pojedyncze

579. Kwiat krwawnika - ziolo pojedyncze

580. Kwiat lawendy - ziolo pojedyncze

581. Kwiat malwy czarnej - ziolo pojedyncze

582. Kwiat nagietka - ziolo pojedyncze

583. Kwiat rumianu rzymskiego - ziolo pojedyncze

584. Kwiat slazu - ziolo pojedyncze

585. Kwiat wiazowki - ziolo pojedyncze

586. Kwiat wrzosu - ziolo pojedyncze

587. Kwiatostan glogu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

588. Kwiatostan kocanek - ziolo pojedyncze

589. Kwiatostan lipy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

590. Kwiatostan rumianku - ziolo pojedyncze

591. Lactulosum - syrop

592. Lagosa - drazetki

593. Laktomag - tabl.

594. Laktomag B6 - tabl.

595. Lawenol-spirytus lawendowy - plyn

596. Laxacur - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

597. LaxiStop - kaps. celulozowe

598. LaxiStop G - kaps. zelatynowe twarde

599. Lecigal - kapsulki elastyczne

600. Lecitan - emulsja doustna

601. Lecithin 1200 - kapsulki

602. Lecithin Nerven Tonicum - plyn doustny

603. Lecytyna E - tabl. powl.

604. Lecytyna Plus - plyn doustny

605. Legalon 140 - drazetki

606. Legalon 70 - drazetki

607. Lekosen - tabl. powl.

608. Lekovit - tabl. musujace

609. Lekovit - tabl. do ssania

610. Letin-Tran - kaps. miekkie

611. Limagin - puder leczniczy

612. Limagin - emulsja na skore

613. Linamon - tabl. powl.

614. Lanceticum - syrop

615. Linimentum Zinci - emulsja na skore

616. Linoeparol - krem

617. Linoeparol - masc

618. Linoeparol - plyn

619. Linola - dodatek do kapieli leczniczej

620. Linola - krem

621. Linola - masc

622. Linomag - krem

623. Linomag - masc

624. Linomag - plyn do stosowania na skore

625. Lisc babki lancetowatej - ziolo pojedyncze

626. Lisc babki zwyczajnej - ziolo pojedyncze

627. Lisc bobrka - ziolo pojedyncze

628. Lisc borowki brusznicy - ziolo pojedyncze

629. Lisc brzozy - ziolo pojedyncze

630. Lisc jezyny - ziolo pojedyncze

631. Lisc maliny - ziolo pojedyncze

632. Lisc mate - ziolo pojedyncze

633. Lisc macznicy - ziolo pojedyncze

634. Lisc melisy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

635. Lisc miety pieprzowej - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

636. Lisc ortosyfonu groniastego - ziolo pojedyncze

637. Lisc orzecha wloskiego - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze rozdrobnione

638. Lisc pokrzywy - ziolo pojedyncze, ziolo jednorodne rozdrobnione, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

639. Lisc pokrzywy fix - ziolo pojedyncze, rozdrobnione w torebkach do zaparzania

640. Lisc porzeczki czarnej - ziolo pojedyncze

641. Lisc rozmarynu - ziolo pojedyncze

642. Lisc szalwii - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

643. Lisc slazu - ziolo pojedyncze

644. Lokomotiv - kapsulki

645. Lubexyl - zawiesina na skore

646. Lupulina - kaps.

647. Maalox - tabl. do ssania (20 tabl.)

648. Malgacid - tabl. do ssania (20 tabl.)

649. Magespan - tabl.

650. Maglek B6 - tabletki

651. Magne B6 - roztwor doustny

652. Magne B6 - tabl. powl.

653. Magnefar - tabl.

654. Magnefar B6 - tabl.

655. Magnesium Asparticum 0,6 - tabl.

656. Magnesium effervescens - granulat musujacy

657. Magnesol 150 - tabl. musujace

658. Magnevit - granulat

659. Magnez 120 - tabl. musujace

660. Magnezin - tabletki

661. Magnezytki - tabl. powl.

662. Magnosil - tabl. (20 tabl.)

663. Magsolvit B6 - syrop

664. Magvit B6- tabl. dojelitowe

665. Malgacid - tabletki do ssania

666. Malugastrin - tabl. do ssania (20 tabl.)

667. Manti - tabl. do ssania (10 i 20 tabl.) (rozne smaki)

668. Mareol - kaps. elastyczne

669. Marigold Gel. Zel z nagietka - zel do uzytku zewnetrznego

670. Marigold Ointment. Masc nagietkowa - masc

671. Mariomigran - plyn

672. Marmot Ointment. Masc z sadla swistaka - masc

673. Masc arnikowa - masc

674. Masc borowinowa - masc

675. Masc bursztynowa

676. Masc cholesterolowa

677. Masc cynkowa

678. Masc cynkowa z kwasem salicylowym

679. Masc ichtiolowa

680. Masc kamforowa - masc

681. Masc kasztanowa - masc

682. Masc majerankowa - masc

683. Masc na odciski - masc

684. Masc na odciski "MAGGIE" - masc

685. Masc Nagietkowa - masc

686. Masc ochronna z witamina A - masc, 800 j.m./ g

687. Masc pielegnacyjna dla dzieci Pupilek - masc

688. Masc Pieciornikowa zlozona - masc

689. Masc Propolisowa - masc

690. Masc przeciw odciskom - masc

691. Masc przeciw odciskom i zgrubieniom skory <Rekord Luszczy> - masc

692. Masc przeciw odmrozeniom - masc

693. Masc siarkowo-salicylowo-mydlana - masc

694. Masc szalwiowa - masc

695. Masc tranowa - masc

696. Masc witaminowa gojaca - masc, 800 j.m./g

697. Masc witaminowa ochronna - masc, 800 j.m./g

698. Masc z salicylanem metylu

699. Masc z sulfobituminianem amonowym

700. Masc z witamina A - masc, 400 j.m./g

701. Masc zmiekczajaca

702. MBE - kaps. elastyczne

703. Megavit - tabl. powl.

704. Melalthaeae - syrop

705. Melalthaeae D - syrop

706. Melfarfarae - syrop

707. Melfoeniculi - syrop

708. Meliacid - masc

709. Meliherp - masc

710. Melipass - syrop

711. Melipass G - krople doustne, roztwor

712. Melisal - syrop

713. Melisana Benediktinen Melissengeist - nalewka

714. Melisana Klosterfrau - plyn doustny

715. Melissed - syrop

716. Melis-Tonic - plyn doustny

717. Menocaston - krople doustne

718. Menofem - tabl. powlekane

719. MenthoBalm - masc

720. Mentho-Paraffinol - plyn, plyn doustny

721. Menthosept - tabl. do ssania

722. Mentisana - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

723. Mentoklar - plyn do inhalacji parowej

724. Mentoklar - precik do nosa

725. Mentoklar - zel do uzytku zewnetrznego

726. Mentol - zel

727. Mentowal - krople doustne

728. Merz Spezial Dragees - draz.

729. Metabol Species metabolicae - mieszanka ziolowa

730. Metamucil Citrus - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

731. Metamucil Orange - proszek do sporzadzania zawiesiny doustnej

732. Migrenol - plyn do stosowania na skore

733. Minallvit - tabl. do ssania

734. Miniderm - plaster leczniczy na skore

735. Minivita - tabl. do ssania

736. Miwana-Natrii chloridum 0,9% - aerozol do nosa

737. Mlode pedy sosny - ziolo pojedyncze

738. Monovitan C - draz., 100 mg

739. Monovitan C - draz., 200 mg

740. Monovitan C - tabl., 50 mg

741. Monovitan C - krople doustne, roztwor

742. Mucofalk A - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

743. Mucofalk O - granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej

744. Mucosit - plyn do plukania jamy ustnej

745. Mucosit - zel do stosowania na dziasla

746. Multavit Junior - proszek do sporzadzania roztworu (rozne smaki)

747. Multavit o smaku pomaranczowym - proszek musujacy do sporzadzania roztworu do picia

748. Multibionta Plus Mineral - tabl. powl.

749. Multisal - tabl. powl.

750. Multi-Sanostol - syrop

751. Multi-tabs - krople

752. Multi-tabs - tabl. do ssania (rozne smaki), tabl. powlekane

753. Multi-tabs Classic - tabl. powlekane

754. Multi-tabs z beta karotenem - tabl. powl.

755. Multivitaminum - draz.

756. Multivitaminum - tabl. powl.

757. Multivitaminum forte - draz.

758. Multivitamol - syrop

759. Musculavit - kaps. elastyczne

760. Mycofar Forte - puder leczniczy

761. Mycofar Mitte - puder leczniczy

762. Mycospor - szampon leczniczy

763. Nalewka Benedyktynska

764. Nalewka bursztynowa

765. Nalewka z kwiatu bertramu

766. Nalewka z ziol alpejskich

767. Naklofen - zel

768. Naowocnia fasoli - ziolo pojedyncze

769. Naproxen - zel, 100 mg/g

770. Naproxen - zel, 12 mg/g

771. Naproxen - zel, 30 mg/g

772. Nasienie gorczycy czarnej - ziolo pojedyncze

773. Nasienie kozieradki - ziolo pojedyncze, sproszkowane

774. Nasienie lnu - ziolo pojedyncze

775. Nasiona babki plesznika - nasiona

776. Nasiona dyni - ziolo pojedyncze

777. Nasiona Plantago ovata - ziolo pojedyncze

778. Natrium chloratum 0,9% do przemywania oczu

779. Natural EPA - kapsulki

780. Naturalny Beta Karoten-Prowitamina A - tabl.

781. Naturest - tabl.

782. Naturkaps tran 500 mg - kaps. elastyczne

783. Naudicelle - olej z nasion wiesiolka - kapsulki

784. Nefrobonisan - mieszanka ziolowa

785. Nefrobonisol - plyn doustny

786. Nefrofit fix - mieszanka ziolowa

787. Nefrol - plyn doustny

788. Nefrosept - plyn doustny

789. Neo-Aesculan - zel doodbytniczy

790. Neo-Angin - tabl. do ssania

791. Neo-Capsiderm - masc

792. Neocardina - krople doustne, roztwor

793. Neocholagoga III fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

794. Neoglandyna - kapsulki zelatynowe

795. Neopektosan - mieszanka ziolowa

796. Neopektosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

797. Neopyrin - tabl. (2 i 6 tabl.)

798. Neospamol - krople

799. Neospasmina - syrop

800. Neo-Tormentil - masc

801. Neourosan - mieszanka ziolowa

802. Neourosan fix - mieszanka ziolowa

803. Nervendragees- ratiopharm - draz.

804. Nervinex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

805. Nervinol - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

806. Nervinum-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

807. Nervogran - granulat ziolowy

808. Nervomix - kapsulki

809. Nervosan - granulat

810. Nervosan - mieszanka ziolowa

811. Nervosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

812. Nervosol - plyn

813. Nervosol K - krople

814. Nervostop - tabl. powl.

815. Nerwobonisan - mieszanka ziolowa

816. Nerwobonisol - plyn doustny

817. Nerwonal - krople

818. Nerwovit - mieszanka ziolowa

819. Neuroflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

820. Neurosina - mieszanka ziolowa, mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

821. Nicofree Capsules - kapsulki

822. Nicorette - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

823. Nicorette mint - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.)

824. Nicotinell - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.) (rozne smaki)

825. Nitrofurazon - masc

826. Nitrofurazon - puder leczniczy

827. Normalac - syrop

828. Noval - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

829. Novoscabin - plyn do stosowania na skore

830. Nurofen - tabl. powl., 200 mg (4, 6 i 12 tabl.)

831. Oeparol - kapsulki

832. Oftarinol - plyn do przemywania oczu

833. Oilatum - zel do kapieli leczniczej

834. Oilatum - emulsja do kapieli leczniczej

835. Olbas Oil - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

836. Olbas Pastilles - tabl. do ssania

837. Olej z nasion wiesiolka - kapsulki

838. Olej z Nasion Wiesiolka Dwuletniego - kapsulki

839. Olejki lecznicze - wszystkie dopuszczone do obrotu

840. Oleum camphoratum - Olej kamforowy - wszystkie dopuszczone do obrotu

841. Oleum Lini - plyn

842. Oleum Ricini - plyn

843. Omega-3 - kapsulki elastyczne

844. Orange-vit - syrop

845. Osteogel - zawiesina doustna

846. Ostical - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

847. Otrebuski - tabl. powl.

848. Owoc anyzu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

849. Owoc borowki czernicy - ziolo pojedyncze

850. Owoc bzu czarnego - ziolo pojedyncze

851. Owoc dzikiej rozy - ziolo pojedyncze

852. Owoc glogu - ziolo pojedyncze

853. Owoc jalowca - ziolo pojedyncze

854. Owoc jarzebiny - ziolo pojedyncze

855. Owoc kminku - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

856. Owoc kolendry - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

857. Owoc kopru wloskiego - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania, kapsulki

858. Owoc maliny - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

859. Owoc rozy - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

860. Owoc tarniny - ziolo pojedyncze

861. Owocnia fasoli - ziolo pojedyncze

862. Oximag - tabl. powl.

863. OXY-10 Lotion - zawiesina na skore

864. OXY 10 Cover up - krem, 100 mg/g (10%)

865. Pabitan - tabletki (10 i 12 tabl.)

866. Padma 28 - tabl.

867. Pagosid - tabl.

868. Panadol Extra - tabl. powl. (12 tabl.)

869. Panadol Soluble Tablets - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

870. Panadol Tablets - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

871. Pancrosan - mieszanka ziolowa

872. Pankreaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

873. Panthenol - aerozol do stosowania zewnetrznego

874. Panvitan - tabl. powl.

875. Panvitan Baby - tabl. do ssania

876. Panvitan Junior - tabl. do ssania

877. Paracetamol - tabl., 0,25 g (10 tabl.)

878. Paracetamol - tabl., 500 mg (2, 6, 8, 10 tabl.)

879. Paracetamol 0,5 - tabl., 500 mg (6 tabl.)

880. Paracetamol o smaku malinowym - tabletki, 150 mg

881. Paracetamol o smaku truskawkowym - tabletki, 150 mg

882. Paradentosol - plyn do stosowania w jamie ustnej

883. Parafina ciekla

884. Parogencyl Bi-Actif - pasta do zebow (rozne smaki)

885. Parogencyl Bi-Actif - plyn do plukania jamy ustnej

886. Paroplak - plyn do plukania jamy ustnej

887. Passiflor - plyn

888. Passispasmin - syrop

889. Passispasmol - krople

890. Pasta borowinowa lecznicza - pasta do stosowania na skore

891. Pasta cynkowa - pasta

892. Pasta Lassara

893. Pasta Zinci - pasta

894. Patentex Oval N - globulki dopochwowe

895. Paczki sosny - ziolo pojedyncze

896. Paczki topoli - ziolo pojedyncze

897. Pectosol - plyn doustny

898. Pediflos - mieszanka ziolowa

899. Pedipur - puder plynny

900. Pektosan - mieszanka ziolowa

901. Pektovit - mieszanka ziolowa

902. Pektynki - tabl.

903. Pelogel - zel

904. Peponen - kapsulki elastyczne

905. Peposterol - kapsulki

906. Perfocrat - plyn doustny

907. Persen - draz.

908. Persen forte - kapsulki

909. Pertlenon - tabletki do sporzadzania roztworu

910. Pervivo - plyn doustny

911. Phloderm - masc

912. Piascledine 300 - kapsulki

913. Pigmentum Castellani - plyn do stosowania na skore

914. Pikovit - syrop

915. Pikovit - tabl. do ssania

916. Pinimentol - plyn do sporzadzania inhalacji parowej

917. Pinosol - krem do nosa

918. Pinosol - masc do nosa

919. Pioktisol - plyn do stosowania na skore, 10 mg/g

920. Plantagen - syrop

921. Plantagis - syrop

922. Plantex - granulat do przygotowania roztworu doustnego

923. Plaster na odciski - plaster

924. Plaster rozgrzewajacy ABC - Plaster leczniczy

925. Plusssz Junior - tabl. musujace

926. Plusssz Multiwitamina - tabl. musujace

927. Plusssz Witamina C - tabl. musujace

928. Plyn Burowa

929. Plyn na odciski - plyn

930. Plyn na odciski "RADIX" - plyn do stosowania na skore

931. Pol-Mag - proszek do sporzadzania roztworu

932. Polytar AF - szampon leczniczy

933. Polytar Liquid - szampon leczniczy

934. Polopiryna S - tabl., 300 mg (6 tabl.)

935. Porost islandzki - ziolo pojedyncze

936. Prenatal - tabl. powl.

937. Preparation H - masc

938. Preparation H - zel, zel doodbytniczy

939. Proacid - tabl. (30 tabl.)

940. Profenid - zel, 20 mg/g

941. Prolipid - kaps. twarde

942. Propolan - masc

943. Propolan - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

944. Propolis - plyn do natryskiwania na skore i blony sluzowe

945. Propolis - masc

946. Propolis - krople z kitu pszczelego - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

947. Propolisan - puder leczniczy

948. Propolisol - plyn do natryskiwania na skore i blony sluzowe

949. Propolisol - plyn do stosowania na skore i blony sluzowe

950. Prostaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

951. Prostaherb N - draz.

952. Prostalizyna - pasta do przygotowania zawiesiny doustnej

953. Prostapol - plyn doustny

954. Prostasan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

955. Prostaten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

956. Prosterol - kapsulki

957. Prostogal - kapsulki

958. Proszek do plukanki (Gargarin ) - proszek do sporzadzania plynu do plukania jamy ustnej

959. Provitina C forte - proszek do sporzadzania roztworu

960. Provitina Cynk dla doroslych - tabl.

961. Provitina Magnesium - granulat

962. Provitina Magnesium + B6 - tabl. do ssania

963. Przykwiatki chmielu - ziolo pojedyncze

964. Psorisan 5% - masc

965. Psorisan 10% - masc

966. Psorisan 20% - masc

967. Psychotonisol - plyn doustny

968. Puder plynny - zawiesina na skore

969. Puder plynny wysuszajacy - zawiesina

970. Puder plynny z anestezyna - zawiesina

971. Pudroderm - zawiesina do stosowania na skore

972. Pudrospan - puder plynny, zawiesina na skore

973. Pulmex - masc

974. Pulmex Baby - masc

975. Pulmobonisan - mieszanka ziolowa

976. Pulmonil - masc

977. Pulmosan - mieszanka ziolowa

978. Pumkin Seed Oil - kapsulki

979. Pumpkin Seed Oil - kapsulki

980. Pyoctaninum Coeruleum Solutum 0,5% - plyn do stosowania na skore

981. Pyoctaninum coeruleum 1% - roztwor wodny

982. Pyoctaninum coeruleum 1% - roztwor spirytusowy

983. Pyrosal - syrop

984. Pyrosan - mieszanka ziolowa

985. Pyrosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

986. Pyrotex-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

987. Radinac - tabletki do ssania

988. Ranvit-C - tabl., 50 mg

989. Ranvit-C - tabl., 100 mg

990. Raphacholin AC - draz.

991. Raphacholin C - draz.

992. Ratiocord - kapsulki

993. Rectosec - masc doodbytnicza

994. Rektin fix - mieszanka ziolowa

995. Rektosan - mieszanka ziolowa

996. Relana - tabl.

997. Relana forte - tabl.

998. Relax - mieszanka ziolowa

999. Relax - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1000. Remifeemin - tabletki

1001. Rennie Antacidum - tabletki do ssania

1002. Reparil Gel N - zel do stosowania zewnetrznego

1003. Reumaflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1004. Reumaphyt - kaps. twarde

1005. Reumogran - granulat ziolowy

1006. Reumosan - mieszanka ziolowa

1007. Reumosol - plyn do sporzadzania kapieli

1008. Reumovit - mieszanka ziolowa

1009. Reumpapai - kaps. twarde

1010. Revalid - kaps.

1011. Revitan - mieszanka ziolowa

1012. Rhin-Bac - precik do nosa

1013. Rivanol 0,1% - plyn do stosowania na skore

1014. Rivanolum - tabl., 100 mg

1015. Rivel - zel

1016. Robitussin Expectorans - syrop, 100 mg/5 ml

1017. Rowachol - kapsulki elastyczne

1018. Rowachol - krople doustne

1019. Roztwor propolisu - plyn do stosowania na skore

1020. Roztwor rywanolu 0,1% - roztwor

1021. Rub-Arom - masc

1022. Rubital - syrop prawoslazowo-malinowy

1023. Rubital Forte - syrop

1024. Rutacid - tabletki do zucia

1025. Rutinoscorbin - tabl. powl.

1026. Rutinoven - zel

1027. Rutoven - tabl. powl.

1028. Rutoven - zel do uzytku zewnetrznego

1029. Rutovit C - proszek do sporzadzania roztworu

1030. Rutovit C - tabl. powl.

1031. Rutovit C Forte - tabl. powl.

1032. Rybasol - kapsulki

1033. Rywanol - plyn do stosowania na skore

1034. Sachol - plyn do stosowania w jamie ustnej

1035. Sachol zel stomatologiczny - zel do stosowania w jamie ustnej

1036. Sal Ems Artificale - tabletki musujace

1037. Sal. Carolinum artificiale (factitium) effervescens - tabl. musujace

1038. Sal. Carolinum factitium effervescens - tabl. musujace

1039. Sal. Ems artificiale - tabl.

1040. Sal. Ems factitium - tabl. musujace

1041. Sal. Vichy factitium - tabl. musujace

1042. Saldiam - krem

1043. Saldiam - zel

1044. Salfazin - tabl.

1045. Salicortex - tabl.

1046. Salicylol - plyn do stosowania na skore

1047. Saliderm-Gel - zel

1048. Salisal - tabletki powlekane

1049. Salumin - zel do stosowania w jamie ustnej

1050. Salvequick - plaster leczniczy

1051. Salviasept - plyn

1052. Sanofil - aerozol natryskowy

1053. Sanosvit Calcium - syrop

1054. Saponarex - plyn doustny

1055. Sapoven - masc

1056. Satural - proszek musujacy

1057. Satural GL - proszek musujacy

1058. Scaldex - masc

1059. Sea Kelp - tabl.

1060. Seal and Heal - zel

1061. Sebidin - tabl. do ssania

1062. Seboren - plyn do stosowania na skore

1063. Secural - globulki dopochwowe

1064. Sedomix - plyn doustny

1065. Selamer - kaps. elastyczne

1066. Selenium and Zinc - tabl.

1067. Selenium Bonus - tabl.

1068. Selsun 2,5% - szampon leczniczy

1069. Selsun Blue (do normalnych wlosow) - szampon leczniczy

1070. Selsun Blue (do tlustych wlosow) - szampon leczniczy

1071. Senovit - kapsulki elastyczne

1072. Septalan - masc

1073. Septofervex - tabl. do ssania

1074. Septoflos - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1075. Septolete - pastylki

1076. Septolete D - pastylki

1077. Septosan - mieszanka ziolowa

1078. Septosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1079. Septovit - mieszanka ziolowa

1080. Septovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1081. Shen Chinese Garlic Tablets - draz.

1082. Silimax - kapsulki twarde, 70 mg

1083. Silimax - tabletki powlekane, 70 mg

1084. Silol 350 F - aerozol natryskowy

1085. Silol 350 F - plyn do stosowania na skore

1086. Silol 1000 F - plyn do stosowania na skore

1087. Simet-Al - tabl. do ssania (20 tabl.)

1088. Sinupret - draz.

1089. Sinupret - krople

1090. Sirupus Althaeae - syrop

1091. Sirupus Kalii guajacolosulfonici - syrop

1092. Sirupus Plantaginis - syrop

1093. Sirupus Thymi comp. - syrop

1094. Sirupus Tussipini D - syrop dla dzieci

1095. Sirupus Verbasci - Syrop z Dziewanny - syrop

1096. Skinsept Oral - plyn do plukania jamy ustnej

1097. Sklerosan - mieszanka ziolowa

1098. Slim - krople

1099. Slovit C 250 - tabl. musujace (rozne smaki)

1100. Slovit C 500 - tabl. musujace (rozne smaki)

1101. Slow-Mag - tabl. dojelitowe

1102. Slow-Mag B6 - tabl. powl. dojelitowe

1103. Soft Corn - plastry

1104. Solaren - krople doustne, roztwor

1105. SolcoKerasal - masc

1106. Solnasin 0,65% - krople do nosa, roztwor

1107. Solutio Iodi Spirituosa 0,1% - plyn

1108. Solutio Pyoctanini 1% - plyn do stosowania na skore

1109. Soma - plyn doustny

1110. Somnoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1111. Songa - drazetki

1112. Sonol - plyn do stosowania na skore

1113. Soval - tabl. powl.

1114. Soventol - zel

1115. Sol jodobromowa iwonicka - proszek krystaliczny

1116. Spastochol - tabl. powl.

1117. Spirytus kamforowy

1118. Spirytus mrowczany

1119. Spirytus salicylowy - roztwor (100 ml)

1120. Spirytusowy Roztwor Fioletu Gencjanowego 1% - plyn do stosowania na skore

1121. Spirytusowy Roztwor Fioletu Gencjanowego 2% - plyn do stosowania na skore

1122. Spirytusowy roztwor jodu

1123. Stomachol - krople doustne

1124. Stomasan - plyn

1125. Stomatosol - plyn

1126. Stoppot - puder na skore

1127. Strepsils - pastylki

1128. Strepsils bez cukru ziolowo-cytrynowe - pastylki do ssania

1129. Strepsils Menthol and Eucalyptus - pastylki

1130. Strepsils with Honey and Lemon - pastylki

1131. Strepsils with Vitamin C - pastylki

1132. Strix - tabl.

1133. Succus Bardanae - plyn doustny

1134. Succus Betulae - plyn doustny

1135. Succus Farfarae - plyn doustny

1136. Succus Hyperici - plyn doustny

1137. Succus Millefolii - plyn doustny

1138. Succus Plantaginis - plyn doustny

1139. Succus Taraxaci - plyn doustny

1140. Succus Urticae - plyn doustny

1141. Supradyn - tabl. musujace

1142. Supradyn - draz.

1143. Sylax - proszek

1144. Sylicynar - tabletki powlekane

1145. Syligran - granulat ziolowy

1146. Sylimarol - zawiesina doustna

1147. Sylimarol 35 mg - draz.

1148. Sylimarol 70 mg - draz.

1149. Syliverin - tabl.

1150. Sylivit 80 - kapsulki

1151. Sylivit - tabl. powl.

1152. Sylivit 150 - kapsulki

1153. Syrop malinowy

1154. Szampon przeciwlupiezowy Kaja - szampon leczniczy

1155. Sztyft do nosa VIPS - precik do nosa

1156. Szyszki Chmielu - ziolo pojedyncze

1157. Tabletki przeciw grypie - tabl. (10 tabl.)

1158. Tabletki przeciw grypie - tabl. (6 i 10 tabl.)

1159. Tabletki uspokajajace - tabl.

1160. Tabletki z czosnku - tabl.

1161. Talcid - tabl. do ssania (10, 20 szt.)

1162. Talion - plyn

1163. Tanninum albuminatum - tabl.

1164. Tannosan - mieszanka ziolowa

1165. Tantum - krem

1166. Tantum - zel

1167. Tantum Rosa - proszek do sporzadzania roztworu irygacyjnego

1168. Tantum Verde - aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle

1169. Tantum Verde - plyn do plukania jamy ustnej i gardla

1170. Tantum Verde P - pastylki

1171. Termasil - syrop

1172. Terpichol - kapsulki

1173. Tiger Balm Red - masc

1174. Tiger Balm White - masc

1175. Tinctura Amara

1176. Tinctura Arnicae

1177. Tinctura Aurantii amara

1178. Tinctura Calendulae - plyn doustny

1179. Tinctura Chelidonii

1180. Tinctura Crataegi - plyn doustny

1181. Tinctura Cynarae

1182. Tinctura Gallae

1183. Tinctura Gentianae

1184. Tinctura Hyperici - nalewka z Dziurawca - plyn

1185. Tinctura Menthae

1186. Tinctura Rhei comp.

1187. Tinctura Salviae - nalewka z lisci Szalwii - plyn, plyn do stosowania w jamie ustnej

1188. Tinctura Saponariae

1189. Tinctura Tormentillae

1190. Tinctura Valerianae

1191. Tobacoff - tabl. do ssania

1192. Togal ASS 400 - tabl., 400 mg (2 tabl.)

1193. Tokovit E 100 - kaps. elastyczne

1194. Tokovit E 200 - kaps. elastyczne

1195. Tonicol - mieszanka ziolowa

1196. Tonicol - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1197. Top C - tabl.

1198. Tormentiol - masc

1199. Tran - kapsulki

1200. Tran z olejem wiesiolkowym - kapsulki

1201. Tran z watroby dorsza - kapsulki

1202. Tran z watroby dorsza - plyn doustny (rozne smaki)

1203. Transpulmin S - krem

1204. Tranvit - kapsulki elastyczne

1205. Trienyl - kapsulki

1206. Trimline - kapsulki

1207. Trojanka - plyn doustny

1208. Trollvita - tabl. do ssania

1209. Troxerutin - zel

1210. Troxescorbin - kapsulki

1211. Troxevasin - kapsulki

1212. Troxevasin - zel

1213. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 85% - plyn doustny

1214. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 90% - plyn doustny

1215. True Alo Aloe Vera Drinking Gel 99% - plyn doustny

1216. Tums - tabl. do ssania (30 tabl.)

1217. Turiplex - kapsulki

1218. Tussiflos - mieszanka ziolowa

1219. Tussiplant - kapsulki

1220. Tussiten-fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1221. Tymianek i Podbial - tabletki do ssania

1222. Tymsal spray - aerozol do stosowania w jamie ustnej

1223. Ulceflos - mieszanka ziolowa

1224. Ulceflos fix - mieszanka ziolowa

1225. Ulcetal - tabl. do ssania (20 tabl.)

1226. Ulgamax - tabl. do ssania (4 i 12 tabl.)

1227. Ulvenduosan - mieszanka ziolowa

1228. Ulventroten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1229. Unicap Jr - tabl. do ssania

1230. Unicap M - tabl.

1231. Unicap T - tabl.

1232. Upsarin 325 - tabl. musujace, 325 mg (6 tabl.)

1233. Upsavit Multivitamins - tabl. do ssania

1234. Upsavit Multivitamins - tabl. musujace

1235. Upsavit Vitamin C - tabl. do ssania

1236. Urgo Cor Dressing - plaster leczniczy

1237. Uroderm - krem

1238. Urogran - granulat ziolowy

1239. Uromix - kapsulki twarde

1240. Uropatina - mieszanka ziolowa

1241. Uropatina - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1242. Uroprost - plyn

1243. Urosan - mieszanka ziolowa

1244. Urosan fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1245. Urosept - draz.

1246. Urosolid - plyn doustny

1247. Urovit - mieszanka ziolowa

1248. Urovit - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1249. Urtica fix - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1250. Urtiron - kapsulki

1251. Urtix - tabletki

1252. Uvacin - tabl.

1253. Uvalette - tabl.

1254. Uverex - tabl. powl.

1255. Uversan - tabl. powl.

1256. Vaginol - mieszanka ziolowa

1257. Vaginol - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1258. Vagoflos - mieszanka ziolowa

1259. Vagolavit - mieszanka ziolowa

1260. Vagosan - mieszanka ziolowa

1261. Valorum - tabl. powl.

1262. Valdispert - draz.

1263. Valerin - draz.

1264. Validol - krople doustne

1265. Validol - tabl. do ssania

1266. Vallup - tabl.

1267. Valused - kaps. elastyczne

1268. Valused - plyn doustny

1269. Variderm - pasta na skore

1270. Varikopax B - krem

1271. Veliran - plyn

1272. Venescin - zel

1273. Venitan - krem do stosowania na skore

1274. Venitan - zel

1275. Venolan - kapsulki

1276. Venoruton 300 - kapsulki

1277. Venoruton Gel - zel

1278. Venotrex - kapsulki

1279. Veral - zel 1%

1280. Vibovit Junior - tabl. musujace o smaku pomaranczowo-mandarynkowym

1281. Vibovit Bobas - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1282. Vibovit Junior - tabl. do ssania

1283. Vibovit Junior o smaku bananowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1284. Vibovit Junior o smaku brzoskwiniowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1285. Vibovit Junior o smaku cytrynowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1286. Vibovit Junior o smaku cytrynowym - tabl. do ssania

1287. Vibovit Junior o smaku grejpfrutowym - tabl. do ssania

1288. Vibovit Junior o smaku pomaranczowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1289. Vibovit Junior o smaku waniliowym - proszek do sporzadzania roztworu doustnego

1290. Vicalvit - tabletki do ssania

1291. Vicalvit D - proszek musujacy

1292. Vicalvit D - tabl. musujace

1293. Vicalvit D 400 - tabl. do ssania

1294. Vicevit - tabletki do ssania

1295. Vicevit 500 - kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu

1296 Vicevit Forte - proszek musujacy

1297. Vigor Complete - tabl. powl.

1298. Vigor Junior - tabl. do ssania

1299. Vigor Senior - tabl. powl.

1300. Vigosal - tabl. powl.

1301. Viprosal B - masc

1302. Viscoten fix - mieszanka ziolowa w torebkach do zaparzania

1303. Visolvit o smaku pomaranczowym - granulat musujacy

1304. Visolvit - tabl. powl.

1305. Vita Buerlecithin - draz.

1306. Vita Buerlecithin - plyn doustny

1307. Vita Care C-long - tabletki o przedluzonym uwalnianiu

1308. Vita Care Neutral C-long - tabletki o przedluzonym uwalnianiu

1309. Vita-Complete 29 - tabletki powlekane

1310. Vita Day - tabl. powl.

1311. Vita-Gerin - kapsulki

1312. Vita Kid - tabl. do ssania

1313. Vitacalcin o smaku mandarynkowym - proszek do sporzadzenia zawiesiny doustnej

1314. Vitacalcin o smaku pomaranczowym - proszek do sporzadzenia zawiesiny doustnej

1315. Vitamin 15 - tabl. powl.

1316. Vitamin E 100 - kapsulki, 100 mg

1317. Vitamin E 200 - kapsulki, 200 mg

1318. Vitamina C - kapsulki twarde, 500 mg

1319. Vitaminum A2000 + D3 400 - kaps. elastyczne

1320. Vitaminum A + E - kaps. elastyczne (2.500 j.m. + 200 mg)

1321. Vitaminum B compositum - draz.

1322. Vitaminum B compositum - tabl. powl.

1323. Vitaminum C - kaps. elastyczne, 100 mg

1324. Vitaminum C - kaps. elastyczne, 200 mg

1325. Vitaminum C - tabl., tabl. powl. 100 mg

1326. Vitaminum C 0,1 - tabl. drazowane, tabl. powl., 100 mg

1327. Vitaminum C 0,2 - tabl. drazowane, tabl. powl., 200 mg

1328. Vitaminum C 0,5 - proszek musujacy (rozne smaki), 500 mg

1329. Vitaminum C 100 - tabl. do ssania, 100 mg

1330. Vitaminum C 200 - tabl. do ssania, 200 mg

1331. Vitaminum C 500 - tabl. do ssania, 500 mg

1332. Vitaminum C forte effervescens - proszek musujacy

1333. Vitaminum C-0,1 - tabl. powl., 100 mg

1334. Vitaminum C-0,2 - tabl. powl., 200 mg

1335. Vitaminum C - krople doustne, roztwor

1336. Vitaminum E - kaps. elastyczne, 100 mg

1337. Vitaminum E - kaps. twarde, 100 mg

1338. Vitaminum E - kaps. twarde, 200 mg

1339. Vitaminum E - kapsulki elastyczne, 200 mg

1340. Vitaminum E (Witamina E) - kapsulki, 100 mg

1341. Vitaminum E - kapsulki, tabl. powl.,100 mg

1342. Vitaminum E 100 - tabl. do ssania, tabl. powl., 100 mg

1343. Vitaminum E liquidum - plyn doustny, 0,3 g/ml

1344. Vitapil - tabl. powl.

1345. Vitaral - draz.

1346. Vitaral - tabletki drazowane

1347. Vitole E - kapsulki elastyczne, 100 j.m.

1348. Vitole E - kapsulki elastyczne, 200 j.m.

1349. Vitrum - tabl. powl.

1350. Vitrum Calcium + Vitaminum D3 - tabl. powl.

1351. Vitrum Cardio - tabl. powl.

1352. Vitrum Prenatal - tabl. powl.

1353. Voltaren Emulgel 1% - zel

1354. Wagavit - kapsulki

1355. Waleriana na Dzien - tabl.

1356. Waleriana na Noc - tabl.

1357. Walerianki - tabl.

1358. Wamag - syrop

1359. Wick Vapo Rub - masc

1360. Witamina E forte - kapsulki, 147 mg (200 j.m.)

1361. Witaminy dla Dzieci - tabl.

1362. Wodny Roztwor Fioletu Gencjanowego 1% - plyn do stosowania na skore

1363. Wodny Roztwor Fioletu Gencjanowego 2% - plyn do stosowania na skore

1364. Wolff Basis - emulsja na skore

1365. Woodwards Gripe Water - plyn doustny

1366. Wyciag ze Skrzypu Polnego z Witaminami - tabl.

1367. Zablocka Sol Lecznicza - proszek drobnokrystaliczny

1368. Zdroj - mineralny szampon leczniczy

1369. Ziele bratka - ziolo pojedyncze

1370. Ziele bukwicy - ziolo rozdrobnione

1371. Ziele drapacza - ziolo pojedyncze

1372. Ziele dziurawca - ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1373. Ziele fiolka trojbarwnego - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1374. Ziele krwawnika - ziolo pojedyncze

1375. Ziele lebiodki - ziolo pojedyncze

1376. Ziele macierzanki - ziolo pojedyncze

1377. Ziele majeranku - ziolo pojedyncze

1378. Ziele nawloci - ziolo pojedyncze

1379. Ziele nostrzyka - ziolo pojedyncze

1380. Ziele pieciornika gesiego - ziolo pojedyncze

1381. Ziele podroznika - ziolo pojedyncze

1382. Ziele pokrzywy - ziolo pojedyncze, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania

1383. Ziele polonicznika - ziolo pojedyncze

1384. Ziele przywrotnika - ziolo pojedyncze

1385. Ziele rdestu ostrogorzkiego - ziolo pojedyncze

1386. Ziele rdestu ptasiego - ziolo pojedyncze

1387. Ziele rzepiku - ziolo pojedyncze

1388. Ziele serdecznika - ziolo pojedyncze

1389. Ziele skrzypu - ziolo pojedyncze, w torebkach do zaparzania

1390. Ziele szanty - ziolo pojedyncze

1391. Ziele swietlika - ziolo pojedyncze, ziele krojone, ziolo pojedyncze w torebkach do zaparzania, ziele w torebkach do zaparzania

1392. Ziele tasznika - ziolo pojedyncze

1393. Ziele tymianku - ziolo pojedyncze, kapsulki

1394. Ziele tysiacznika - ziolo pojedyncze

1395. Zincas - tabl.

1396. Zingerek - kapsulki twarde

1397. Ziola do plukania gardla (Species ad gargarisma) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1398. Ziola moczopedne (Species diureticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1399. Ziola przeciwbiegunkowe (Species antidiarrhoicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1400. Ziola przeciwgoraczkowe (Species antipyreticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1401. Ziola przeciwkaszlowe (Species antibechicae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1402. Ziola przeciwreumatyczne (Species antirheumaticae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1403. Ziola uspokajajace (Species sedativae) - ziolo sypkie, torebki do zaparzania

1404. Znamiona kukurydzy - ziolo pojedyncze

1405. Zelazo 4 mg + witamina C - tabl. musujace

II. Materialy medyczne i inne produkty do zaopatrywania i pielegnacji niemowlat i chorych posiadajace atest upowaznionych polskich placowek naukowo-badawczych

1. Apteczki samochodowe i turystyczne dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia

2. Chlorhexidinum - roztwor wodny (do 1%)

3. Gaza opatrunkowa niewyjalowiona

4. Gruszki gumowe

5. Igly i strzykawki jednorazowego uzytku

6. Kaczki, baseny, nerki

7. Kasetki do lekow (dzienne i tygodniowe)

8. Kompresy z wlokniny i gazy

9. Ochraniacz sutkowy

10. Ochronniki sluchu

11. Odciagacz pokarmowy

12. Oklady termiczne

13. Opaski elastyczne

14. Opaski opatrunkowe

15. Plastry opatrunkowe

16. Podpaski, wkladki i tampony higieniczne

17. Porofix plaster

18. Preparaty Scholla

19. Prezerwatywy

20. Przylepce medyczne

21. Smoczki na butelke

22. Termofor gumowy

23. Termometr lekarski

24. Testy ciazowe

25. Wata celulozowa (w zwojach)

26. Wata higieniczno-kosmetyczna

27. Wata opatrunkowa

28. Worek gumowy do lodu

29. Wyroby dla chorych z problemami urologicznymi (podklady, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne)

30. Wyroby dziewiarskie - ponczochy, rajstopy, skarpety - profilaktyczne oraz przeciwzylakowe i przeciwzakrzepowe o pierwszym stopniu kompresji

31. Wyroby przeciwodlezynowe: materace, kregi, poduszki

32. Zakraplacz do oczu

33. Zapinki do opasek opatrunkowych

34. Zel chlodzacy pierwszej pomocy TERMOCOOL

35. Zele lubryfikujace

Zalacznik nr 3

WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIALOW MEDYCZNYCH, KTORE NIE MOGA BYC PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W PUNKTACH APTECZNYCH

1. Acetylcysteinum, inj.

2. Aciclovirum, inj.

3. Acidum ascorbicum (vit. C), inj.

4. Acidum clavalonicum + Amoxicillinum, inj.

5. Acidum fusidicum, inj.

6. Acidum pamidronicum, inj.

7. Acidum tranexamicum, inj.

8. Alatrofloxacinum, inj.

9. Alergeny - wyciagi lecznicze i do testow skaryfikacyjnych

10. Aloes extractum, inj. (Biostymina)

11. Alprazolamum

12. Alprostadilum, inj.

13. Amantadinum, inj.

14. Ambroxolum, inj.

15. Amifostinum, inj.

16. Amikacinum, inj.

17. Aminogluthetimidum

18. Amisulpridum

19. Amitriptylinum

20. Amphotericinum, inj.

21. Ampicillinum + Sulbactamum, inj.

22. Ampicillinum, inj.

23. Anastrozolum

24. Antazolinum, inj.

25. Articainum + Epinephrinum, inj.

26. Asparaginasum

27. Atropinum, inj.

28. Aurothioglucosum, inj.

29. Azathioprinum

30. Basiliximabum

31. Bencyclanum, inj.

32. Betamethasonum, inj.

33. Bicalutamidum

34. Biperidenum, inj.

35. Bromazepamum

36. Bromhexinum, inj.

37. Bromii izovaleras + Phenobarbitalum natricum

38. Bupivacainum, inj.

39. Buprenorphinum

40. Buspironum

41. Busulfanum

42. Butylscopolaminum, inj.

43. Calcii bromolactobionas

44. Calcii folinas, inj.

45. Calcii glubionas, inj.

46. Calcitoninum, inj.

47. Capreomycinum, inj.

48. Carbenicillinum, inj.

49. Carboplatinum

50. Cefazolinum, inj.

51. Cefodizimum, inj.

52. Cefoperazonum, inj.

53. Cefotaximum, inj.

54. Cefradinum, inj.

55. Ceftriaxonum, inj.

56. Cefuroximum, inj.

57. Cerebrolysinum

58. Cetrorelixum

59. Chlorambucilum

60. Chlordiazepoxidum

61. Chlorpromazinum

62. Chlorprothixenum

63. Cimetidinum, inj.

64. Ciprofloxacinum, inj.

65. Cisplatinum

66. Citalopramum

67. Clemastinum, inj.

68. Clindamycinum, inj.

69. Clobazamum

70. Clomethiazolum

71. Clomipraminum

72. Clonazepamum

73. Cloxacillinum, inj.

74. Clozapinum

75. Cocarboxylasum, inj.

76. Colecalciferolum, inj.

77. Cyanocobalaminum, inj.

78. Cyclobarbitalum

79. Cyclophosphamidum

80. Cytarabinum

81. Dacarbazinum

82. Daunorubicinum

83. Deanolum

84. Desipraminum

85. Dexamethasonum, inj.

86. Diazepamum

87. Dibenzepinum

88. Digoxinum, inj.

89. Dikalii clorazepas

90. Dimenhydrinatum, inj.

91. Dimetindenum, inj.

92. Distigmini bromidum, inj.

93. Donepezilum

94. Doxepinum

95. Doxorubicinum

96. Enalaprilatum, inj.

97. Epinephrinum, inj.

98. Epirubicinum

99. Estazolamum

100. Estradiolum + Hydroxyprogesteroni caproas, inj.

101. Estradiolum + Hydroxyprogesteronum, inj.

102. Estradiolum + Prasteronum, inj.

103. Estradiolum, inj.

104. Estramustinum

105. Etamsylatum, inj.

106. Ethylmorphinum

107. Etoposidum

108. Exemestanum

109. Fenoterolum, inj.

110. Fenpiverini bromidum + Metamizolum natricum + Pitofenonum, inj.

111. Ferrosi oxidum dextran complex, inj.

112. Fibisol

113. FiBS

114. Fludarabinum

115. Flunitrazepamum

116. Fluorouracilum

117. Fluoxetinum

118. Flupentixolum

119. Fluphenazinum

120. Flutamidum

121. Fluvoxaminum

122. Follitropinum alfa, inj.

123. Follitropinum beta, inj.

124. Formestanum

125. Galantaminum

126. Gestonoroni caproas

127. Glatirameri acetas

128. Glucagonum, inj.

129. Gonadorelinum, inj.

130. Gonadotrophinum chorionicum, inj.

131. Haloperidolum

132. Human menopausal gonadotropin, inj.

133. Hydrocortisoni acetas, inj.

134. Hydroxycarbamidum

135. Hydroxyprogesteroni caproas, inj.

136. Hydroxyzinum, inj.

137. Idarubicinum

138. Ifosfamidum

139. Iloprostum, inj.

140. Imipraminum

141. Indometacinum, inj.

142. Interferonum alfa-2a

143. Interferonum alfa-2b

144. Interferonum beta-1a

145. Interferonum beta-1b

146. Kalii clorazepas

147. Lanreotidum, inj.

148. Letrozolum

149. Levomepromazinum

150. Lidocainum, inj.

151. Lithium

152. Lomustinum

153. Lorazepamum

154. Lormetazepamum

155. Maprotilinum

156. Meclofenoxatum

157. Medazepamum

158. Medroxyprogesteronum

159. Megestrolum

160. Melphalanum

161. Mepivacainum, inj.

162. Mercaptopurinum

163. Mesnum, inj.

164. Methotrexatum

165. Methylprednisolonum + Lidocainum, inj.

166. Methylprednisolonum, inj.

167. Metildigoxinum, inj.

168. Metoclopramidum, inj.

169. Mianserinum

170. Midazolamum

171. Midodrinum, inj.

172. Milnacipranum

173. Mirtazapinum

174. Mitomycinum

175. Moclobemidum

176. Modafinilum

177. Mofetili mycophenolas

178. Molsidominum, inj.

179. Monoamine oxydase + Lipasum (Vasolastine), inj.

180. Morphinum

181. Natrii aurothiomaleas, inj.

182. Natrii tetradecylum sulfas, inj.

183. Nefazodonum

184. Neostigminum, inj.

185. Nicotinamidum, inj.

186. Nilutamidum

187. Nitrazepamum

188. Olanzapinum

189. Opipramolum

190. Ornithinum, inj.

191. Oxazepamum

192. Pantoprazolum, inj.

193. Papaverinum, inj.

194. Paroxetinum

195. Pentazocinum

196. Perazinum

197. Periciazinum

198. Perphenazinum

199. Pethidinum

200. Phenobarbitalum

201. Phenylbutazonum + Lidocainum, inj.

202. Phosphocreatinum

203. Phospholipidum essentiale, inj.

204. Physostigminum, inj.

205. Phytomenadionum, inj.

206. Piracetamum, inj.

207. Procainum, inj.

208. Prochlorperazinum

209. Progesteronum, inj.

210. Promazinum

211. Promethazinum, inj.

212. Propacetamolum, inj.

213. Propranololum, inj.

214. Proxibarbalum

215. Pyridoxinum (vit. B6), inj.

216. Pyritinolum

217. Quetiapinum

218. Ranitidinum, inj.

219. Reboxetinum

220. Rifamycinum, inj.

221. Risperidonum

222. Rivastigminum

223. Scopolaminum

224. Sertralinum

225. Solcoseryl

226. SolcoTrichovac

227. Somatostatinum, inj.

228. Somatropinum, inj.

229. Sotalolum, inj.

230. Spiramycinum, inj.

231. Streptodornasum + Streptokinasum, inj.

232. Streptomycinum, inj.

233. Sulodexidum, inj.

234. Sulpiridum

235. Sumatriptanum, inj.

236. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporzadzania lekow

237. Surowice

238. Synvisc

239. Srodki farmaceutyczne i materialy medyczne stosowane w lecznictwie zamknietym oraz wydawane na podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpitalnego, okreslone w aktualnie obowiazujacym wykazie

240. Srodki homeopatyczne jednoskladnikowe i/lub w iniekcjach

241. Tamoxifenum

242. Tegafurum + Uracilum

243. Temazepamum

244. Temozolomidum

245. Teniposidum

246. Testosteronum, inj.

247. Tetracosactidum, inj.

248. Tetrazepamum

249. Thioridazinum

250. Thymostimulinum

251. Tianeptinum

252. Tiapridum

253. Tioguaninum

254. Tobramycinum, inj.

255. Tocopherolum (vit. E), inj.

256. Tolperisonum + Lidocainum, inj.

257. Torasemidum, inj.

258. Tramadolum, inj.

259. Triamcinolonum, inj.

260. Trifluoperazinum

261. Triptorelinum

262. Urofollitropinum, inj.

263. Urokinasum, inj.

264. Venlafaxinum

265. Verapamilum, inj.

266. Vinblastinum

267. Vincristinum

268. Vinpocetinum

269. Xantinoli nicotinas, inj.

270. Zaleplonum

271. Zolpidemum

272. Zopiclonum

273. Zuclopenthixolum

Zalacznik nr 4

WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIALOW MEDYCZNYCH, KTORE MOGA BYC PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W PLACOWKACH OGOLNODOSTEPNEJ SIECI HANDLOWEJ

I. Srodki farmaceutyczne

1. Acenol - tabl., 300 mg (6 tabl.)

2. Advil - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

3. Aktren - tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.)

4. Alka-Prim - tabl. musujace (2 i 10 tabl.)

5. Alka-Seltzer - tabl. musujace (2, 6 i 10 tabl.)

6. Altacet - tabl.

7. Altacet - zel

8. Alugastrin - tabl. do ssania (20 tabl.)

9. Alumag - tabl. (20 i 30 tabl.)

10. Alusal - tabl., tabl. do ssania (20 i 30 tabl.)

11. Anapiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 tabl.)

12. Anopyrin 400 - tabl., 400 mg (10 tabl.)

13. Antygrypin - tabl. (6 i 10 tabl.)

14. APAP - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

15. Asopiryna - tabl., 500 mg (10 tabl.)

16. Aspirin - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

17. Aspirin - tabl., 500 mg (10 tabl.)

18. Aspirin 325 - tabletki , 325 mg (5 tabl.)

19. Asprocol - tabl. (10 tabl.)

20. Aviomarin - tabl. (3 tabl.)

21. Avioplant - kaps.

22. Avioplant Junior - kaps.

23. Benuron - tabl., 500 mg (10 tabl.)

24. Cebion - tabletki do ssania (rozne smaki), 100 mg

25. Carbo medicinalis - kaps. (10,20 kaps.)

26. Carbo Medicinalis - tabl. (20 tabl.)

27. Cholinex - pastylki (bez cukru)

28. Codipar - tabl., 500 mg (6 i 10 tabl.)

29. Coffepirine - tabl. od bolu glowy - tabl. (6 tabl.)

30. Dexprofen 150 - tabl., 150 mg (1, 2, 6 tabl.)

31. Doliprane - tabl. musujace, 500 mg (8 tabl.)

32. Doliprane - tabl., 500 mg (8 tabl.)

33. Efferalgan - tabl. musujace, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.)

34. Efferalgan - tabl., 500 mg (8 tabl.)

35. Entreik - tabl. powl., 325 mg (8 tabl.)

36. Erka - tabl. (6 tabl.)

37. Etofina - tabl. (6 tabl.)

38. Etomar - tabl. (6 tabl.)

39. Etoran - tabletki, 500 mg (6 i 12 tabl.)

40. Etoran Extra - tabletki, 500 mg + 65 mg (6 i 12 tabl.)

41. Etopiryna - tabletki od bolu glowy - tabl. (6 tabl.)

42. Fenistil - emulsja na skore

43. Fenistil - zel

44. Gastal - tabl. do ssania o smaku mietowym (24 tabl.)

45. Gastrinal - tabl. do ssania (24 tabl.)

46. Gastrofan - Tabletki do ssania

47. Gealcid - tabl. (8 i 24 tabl.)

48. Glukoza - tabl.

49. Ibuprofen - tabl. drazowane, tabl. powl., 200 mg (10 tabl.)

50. Ibuprom - tabl. powl., 200 mg (2, 6,10 tabl.)

51. Ibusan 200 - tabl. powl., 200 mg (10 tabl.)

52. Kafaspirin - tabl. (10 tabl.)

53. Kofex - pastylki, 40 mg (8 pastylek)

54. Kofex - tabletki do ssania, 40 mg (8 pastylek)

55. Kompensan - tabl. (20 tabl.)

56. Kompensan S - tabl. (20 tabl.)

57. Kopiryna - tabl. (6 i 12 tabl.)

58. Linamom - tabl. powl., 100 mg

59. Lokomotiv - kaps.

60. Maalox - tabl. (20 tabl.)

61. Magnosil - tabl. (20 tabl.)

62. Malgacid - tabl. do ssania (20 tabl.)

63. Malugastrin - tabl. do ssania (20 tabl.)

64. Manti - tabl. do ssania (rozne smaki)

65. Miwana - Natrium chloridum 0,9% - aerozol do nosa

66. Monovitan C - draz., 50 mg

67. Monovitan C - draz., 100 mg

68. Neopyrin - tabl. (2 i 6 tabl.)

69. Nicofree Capsules - kapsulki (30 kaps.)

70. Nicorette - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (30 szt.)

71. Nicorette mint - guma do zucia, lecznicza, 2 mg (30 szt.)

72. Nicotinell - guma do zucia lecznicza (rozne smaki), 2 mg (12 i 24 szt.)

73. Nurofen - tabl. powl., 200 mg (4, 6 i 12 tabl.)

74. Oftarinol - plyn do przemywania oczu

75. Olbas Pastiles - tabl. do ssania

76. Pabitan - tabl. (10 i 12 tabl.)

77. Panadol Extra - tabl. powl. (12 tabl.)

78. Panadol Soluble Tablets - tabl. musujace, 500 mg (12 tabl.)

79. Panadol Tablets - tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.)

80. Paracetamol - tabl., 0,25 g (10 tabl.)

81. Paracetamol - tabl., 500 mg (2, 6, 8, 10 tabl.)

82. Paracetamol 0,5 - tabl., 500 mg (6 tabl.)

83. Paracetamol o smaku malinowym - tabletki, 150 mg

84. Paracetamol o smaku truskawkowym - tabletki, 150 mg

85. Pasty, zele do zebow - wszystkie zarejestrowane

86. Polopiryna S - tabl. 300 mg (6 tabl.)

87. Proacid - tabl. (30 tabl.)

88. Ranvit-C - tabletki, 50 mg

89. Ranvit-C - tabletki, 100 mg

90. Rennie Antacidum - tabletki do ssania (12 i 24 tabl.)

91. Rutacid - tabletki do zucia, 500 mg (20 tabl.)

92. Simet-Al - tabl. do ssania (20 tabl.)

93. Solnasin 0,65% - krople do nosa, roztwor

94. Soventol - zel

95. Spirytus salicylowy - roztwor

96. Tabletki przeciw grypie - tabl. (6 i 10 tabl.)

97. Talcid - tabl. do ssania (20 szt.)

98. Tobacoff - tabl. do ssania

99. Togal ASS 400 - tabl., 400 mg (2 tabl.)

100. Tums - tabl. do ssania (30 tabl.)

101. Tymianek i Podbial - tabletki do ssania (8 i 16 tabl.)

102. Ulcetal - tabl. do ssania (20 tabl.)

103. Ulgamax - tabl. do ssania (4 i 12 tabl.)

104. Upsarin 325 - tabl. musujace, 325 mg (6 tabl.)

105. Vicevit - tabletki do ssania, 50 mg

106. Vitaminum C - kaps. elastyczne, 100 mg

107. Vitaminum C - tabl., 100 mg

108. Vitaminum C - tabl. powl., 100 mg

109. Vitaminum C 0,1 - tabl. powl.

110. Vitaminum C 0,1 - tabl. drazowane

111. Vitaminum C 100 - tabl. do ssania

112. Vitaminum C-0,1 - tabl. powl.

113. Ziola proste w torebkach:

Gozdziki - Caryophylli flos

Klacze imbiru - Zingiberis rhizoma

Klacze kurkumy - Curcumae rhizoma

Klacze perzu - Agropyri rhizoma

Kora cynamonowca - Cinnamomi cortex

Korzen lubczyka - Levistici radix

Kwiat bzu czarnego - Sambuci flos

Kwiat malwy czarnej - Malvae arboreae flos

Kwiat slazu - Malvae flos

Kwiatostan lipy - Tiliae inflorescentia

Kwiatostan rumianku - Chamomillae anthodium

Lisc pokrzywy - Urticae folium

Lisc i owoc maliny - Rubi idei folium et fructus

Lisc Mate - Mate folium

Lisc melisy - Melissae folium

Lisc miety pieprzowej - Menthae piperitae folium

Lisc rozmarynu - Rosmarini folium

Lisc szalwi - Salviae folium

Nasienie gorczycy czarnej/bialej - Sinapsis nigrae/albae semen

Nasiona dyni - Cucurbitae peponis semen

Owoc anyzu - Anisi fructus

Owoc dzikiej rozy - Rosae caninae fructus

Owoc glogu - Crataegi fructus

Owoc jalowca - Juniperi fructus

Owoc kardamonu - Cardamoni fructus

Owoc kminku - Carvi fructus

Owoc kolendry - Coriandri fructus

Owoc kopru ogrodowego - Anethi fructus

Owoc kopru wloskiego - Foeniculi fructus

Owoc tarniny - Pruni spinosae fructus

Ziele bratka - Violae tricoloris herba

Ziele lebiodki - Origani herba

Ziele skrzypu - Equiseti herba

Ziele tymianku - Thymi herba

II. Materiaty medyczne i inne produkty do zaopatrywania i pielegnacji niemowlat i chorych posiadajace atest upowaznionych polskich placowek naukowo-badawczych

1. Apteczki samochodowe i turystyczne dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia

2. Chlorhexidinum - roztwor wodny do stosowania na skore (do 0,5%)

3. Cyfrowe wskazniki ciepla

4. Gaza opatrunkowa niewyjalowiona

5. Gruszki gumowe

6. Kasetki do lekow (dzienne i tygodniowe)

7. Ochraniacz sutkowy

8. Ochronniki sluchu dopuszczone do obrotu

9. Odciagacz pokarmowy

10. Oklady termiczne

11. Opaski opatrunkowe

12. Podpaski, wkladki i tampony higieniczne

13. Ponczochy elastyczne profilaktyczne

14. Preparaty Scholla

15. Przylepce medyczne

16. Plastry opatrunkowe

17. Prezerwatywy

18. Smoczki na butelke

19. Termofor gumowy

20. Termometr lekarski

21. Wata celulozowa (w zwojach)

22. Wata higieniczno-kosmetyczna

23. Wata opatrunkowa

24. Worek gumowy do lodu

25. Zapinki do opasek opatrunkowych

Zalacznik nr 5

WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIALOW MEDYCZNYCH, KTORE MOGA BYC PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH SPECJALISTYCZNYCH ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

I. Wykaz materialow medycznych i innych produktow do zaopatrywania i pielegnacji niemowlat i chorych posiadajacych atest upowaznionych polskich placowek naukowo-badawczych

1. Apteczki samochodowe i turystyczne dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia

2. Cewniki i przyrzady przeznaczone do diagnostyki naturalnych jam ciala

3. Cewniki i przyrzady przeznaczone do diagnostyki przewodu pokarmowego

4. Cewniki i zestawy do odsysania gornych drog oddechowych

5. Cewniki i zestawy przeznaczone dla urologii

6. Cewniki przeznaczone do kontaktu z ukladem naczyniowym (krwionosnym)

7. Dozowniki do lekow (dzienne i tygodniowe)

8. Elektrody i czujniki elektryczne oraz przyrzady do umocowania elektrod

9. Endoskopy - czesci wprowadzane do ciala

10. Folie chirurgiczne, jalowa bielizna operacyjna i maski chirurgiczne

11. Gaza opatrunkowa niewyjalowiona

12. Gaza sterylna

13. Gipsy chirurgiczne i inne materialy unieruchamiajace dla ortopedii i traumatologii

14. Gruszki gumowe

15. Igly do biopsji i punkcji

16. Igly drozne (iniekcyjne)

17. Igly do dlugotrwalych wlewow

18. Jalowe ubiory i inne wyroby wlokiennicze stosowane w trakcie operacji

19. Kaczki, baseny, nerki

20. Kaniule do drenazu, w tym srodoperacyjnego

21. Kanki doodbytnicze i dopochwowe

22. Kieliszki do lekow

23. Kompresy z gazy i wlokninowe, jalowe i niejalowe

24. Kolnierze ortopedyczne, laski i kule, pasy korekcyjne, stabilizatory ortopedyczne, wklady, peloty i inne wyroby przemyslowe stosowane zewnetrznie w ortopedii, traumatologii i rehabilitacji

25. Maski do znieczulenia, podawania tlenu i chirurgiczne

26. Materialy do zaopatrywania i pielegnacji stomii

27. Ochraniacz sutkowy

28. Ochronne pasy ciazowe

29. Ochronniki sluchu

30. Odciagacz pokarmowy

31. Oklady termiczne

32. Opakowania bezposrednie do srodkow farmaceutycznych i przyrzadow medycznych podlegajacych wyjalowieniu

33. Opaski elastyczne

34. Opaski opatrunkowe

35. Opaski uciskowe

36. Opatrunki z materialow chlonnych i hydrozeli

37. Ortezy

38. Plastry opatrunkowe i przylepce

39. Podklady ochronne

40. Podpaski higieniczne, wkladki higieniczne, tampony higieniczne

41. Pojemniki do przechowywania krwi i jej preparatow

42. Pojemniki i systemy do zbierania wydzielin i wydalin

43. Preparaty do dezynfekcji (powierzchni chirurgicznej)

44. Prezerwatywy i inne srodki antykoncepcyjne mechaniczne, wydawane bez recept

45. Protezy zewnetrzne

46. Przyrzady do pobierania, podawania oraz preparatyki krwi i jej pochodnych

47. Przyrzady do podawania plynow infuzyjnych i krwiozastepczych

48. Rekawiczki chirurgiczne, zabiegowe, sekcyjne, ekshumacyjne i inne

49. Rurki i przyrzady endotrachealne

50. Smoczki na butelke

51. Sprzet i wyroby dla chorych z problemami urologicznymi (podklady, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne)

52. Strzykawki

53. Szpatulki laryngologiczne

54. Systemy filtracyjne do plynow i powietrza

55. Termofor gumowy

56. Termometr lekarski

57. Wata celulozowa (w zwojach)

58. Wata higieniczno-kosmetyczna

59. Worek gumowy do lodu

60. Wyroby ponczosznicze przeciwzylakowe i przeciwzakrzepowe

61. Zakraplacze

II. Wykaz wyrobow przeznaczonych do implantacji

1. Cementy kostne

2. Cewniki i przewody donaczyniowe systemow implantowanych

3. Gwozdzie, sruby, plytki i inne wyroby sluzace do unieruchamiania lub zespalania kosci

4. Igly do szycia tkanek oraz wyroby do zespalania tkanek

5. Implantowane systemy do podawania lekow

6. Kleje tkankowe

7. Materialy i wyroby do odtwarzania ksztaltow anatomicznych

8. Materialy szewne resorbujace sie i nieresorbujace

9. Przetoki tetniczo-zylne

10. Sensory i stymulatory nerwow

11. Sztuczne naczynia krwionosne

12. Sztuczne przelyki

13. Sztuczne wiazadla, protezy powiezi miesni

14. Wyroby do modyfikacji ukladu szkieletowego

15. Wyroby wspomagajace krazenie (w tym sztuczne serca)

16. Wyroby zastepujace kosci oraz materialy do wypelnien ubytkow

17. Wyroby zastepujace stawy

18. Zastawki sercowe

Ponadto sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego moga prowadzic obrot detaliczny odczynnikami i wzorcami diagnostycznymi in vitro

III. Wykaz asortymentow materialow stomatologicznych

Materialy pozostajace w statym badz dlugotrwalym kontakcie z tkankami jamy ustnej

1. Amalgamaty

2. Cementy

3. Cwieki

4. Laki szczelinowe

5. Materialy i wyroby przeznaczone do wszczepiania (implantacji)

6. Materialy do uszczelniania kanalow korzeniowych

7. Metalowe elementy stosowane w protetyce

8. Metalowe elementy stosowane w chirurgii szczekowej

9. Metalowe elementy stosowane w ortodoncji

10. Preparaty do ochrony miazgi

11. Stopy metali

12. Tworzywa ceramiczne

13. Tworzywa kompozycyjne

14. Tworzywa sztuczne do protetyki i ortodoncji

15. Tworzywa sztuczne elastyczne

16. Tworzywa sztuczne, np. do naprawy protez, koron

17. Tworzywa sztuczne pomocnicze stosowane w stomatologii

18. Zeby sztuczne

Wykaz materialow kontaktujacych sie czasowo, krotkotrwale z tkankami jamy ustnej

1. Cementy (dentyny) do czasowego wypelniania ubytkow zebowych

2. Gaziki do chloniecia sliny

3. Gumki regulacyjne stosowane w ortodoncji

4. Instrumenty jednorazowego uzytku

5. Kalki zgryzowe

6. Kleje laczace materialy wyciskowe z lyzkami wyciskowymi

7. Korony oslaniajace, czasowe

8. Korony i krazki do formowania, np. tworzyw kompozycyjnych

9. Materialy wyciskowe

10. Materialy do wykonywania szablonow zwarciowych

11. Narzedzia obrotowe

12. Narzedzia stosowane w endodoncji

13. Nici retrakcyjne

14. Preparaty do odtluszczania i osuszania tkanek zebowych

15. Paski metalowe i z tworzyw sztucznych

16. Paski do usuwania osadow nazebnych i polerowania wypelnien stalych

17. Plytki przedsionkowe stosowane w ortodoncji

18. Preparaty do odbarwiania tkanek zebow

19. Preparaty do wytrawiania szkliwa

20. Preparaty zwiekszajace stabilizacje protez plytowych, w postaci past i proszkow

21. Slinochrony (kofedarmy)

22. Woski modelowe i zwarciowe

Wykaz asortymentow materialow stomatologicznych o przeznaczeniu technicznym

1. Gipsy

2. Materialy formierskie ogniotrwale

3. Materialy do tworzenia modeli

4. Materialy do powielania modeli

5. Materialy izolacyjne

6. Materialy i narzedzia scierne

7. Materialy polerownicze

8. Przefabrykowane elementy koron, protez szkieletowych, plyt podstawowych itp.

9. Preparaty do elektropolerowania

10. Preparaty do czyszczenia wiertel

11. Preparaty do rozpuszczania gipsu

12. Woski odlewowe

Wykaz asortymentow produktow stosowanych w lecznictwie stomatologicznym

1. Materialy do uszczelniania kanalow korzeniowych zawierajace enzymy lub antybiotyki

2. Pasty do zebow zawierajace sole lecznicze, wyciagi z ziol

3. Pasty do zebow i zele zawierajace wiecej niz 0,15% fluoru

4. Preparaty do dewitalizacji i mumifikacji miazgi

5. Preparaty do odkazania kanalow korzeniowych i zebodolow

6. Preparaty zapobiegajace powstawaniu prochnicy

7. Preparaty do leczenia stanow zapalnych miazgi

8. Preparaty do poszerzania kanalow zebowych

9. Preparaty do leczenia paradontopatii

10. Preparaty do usuwania zmian prochniczych

11. Preparaty do hamowania krwawien w jamie ustnej

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.