Grudzien 2002:


JUZ OBOWIAZUJA

31 grudnia:

BUDZET

 • 30 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow (Dz. U. nr 241, poz. 2081)

PODATKI

 • rozporzadzenia ministra finansow o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych dochodow (przychodow) oraz zwolnienia niektorych grup platnikow z obowiazku pobierania podatku (Dz. U. nr 241, poz. 2079) oraz od niektorych dochodow podatnikow podatku dochodowego od osob prawnych (Dz. U. nr 241, poz. 2080); patrz tekst: "Stypendia dla uczniow"

PRAWO WODNE

 • rozporzadzenie ministra srodowiska w sprawie kryteriow wyznaczania wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodel rolniczych (Dz. U. nr 241, poz. 2093)

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

 • rozporzadzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach wynagradzania oraz wymogach kwalifikacyjnych pracownikow Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz. U. nr 241, poz. 2075)

GORNICTWO

 • znowelizowana 5 grudnia ustawa o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin rolniczych (Dz. U. nr 238, poz. 2020)

EMERYTURY I RENTY

 • ustawa o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 240, poz. 2054); patrz tekst: W 2003 r. swiadczenia o 3,7 proc. wyzsze

MATERIALY WYBUCHOWE

PRAWO WODNE

 • nowy art. 212 prawa wodnego: "Spolki wodne, ktore w dniu wejscia w zycie ustawy wykonywaly dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 164 ust. 3, moga prowadzic te dzialalnosc nie dluzej niz 2 lata od dnia wejscia w zycie ustawy" (Dz. U. nr 238, poz. 2022)

RYNEK OWOCOW, WARZYW, CHMIELU, TYTONIU

 • art. 9 ust. 3 pkt 2 oraz art. 15-21 ustawy o organizacji rynku owocow i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 19), ktore mialy wejsc w zycie 1 stycznia 2003 r., zaczna obowiazywac z dniem przystapienia Polski do Unii Europejskiej (Dz. U. nr 238, poz. 2019)

SYSTEM OCENY ZGODNOSCI

 • przepisy rozporzadzenie Rady Ministrow o warunkach i trybie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobie oznakowania aparatury - chodzi o aparature, dla ktorej zasadnicze wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej okresla prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 117, poz. 1008) - stosuje sie od dnia przystapienia Polski do Unii Europejskiej (Dz. U. nr 238, poz. 2023)

POLSKIE NORMY

 • minister srodowiska uchylil swoje rozporzadzenie dotyczace obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu ochrony srodowiska i lesnictwa (Dz. U. nr 168, poz. 1382; nr 196, poz. 1659)

FINANSE PUBLICZNE

 • znowelizowana 30 pazdziernika ustawa o finansach publicznych zmienila wstepne zdanie w art. 190 ust. 1; brzmi ono tak: "Nie dluzej niz do 31 grudnia 2004 r. dla obslugi budzetu panstwa prowadzone sa nastepujace rachunki bankowe" (Dz. U. nr 200, poz. 1685)

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • zmieniona 24 listopada ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ktora od 1 stycznia 2003 r. zwiekszyla wysokosc skladki do 8 proc. podstawy wymiaru (Dz. U. nr 200, poz. 1689); patrz tekst: "Korekty przed zasadnicza zmiana" w "Rz" z 28-29 grudnia

ORGANIZMY PATOGENNE

 • na podstawie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych minister srodowiska sporzadzil liste organizmow patogennych dla czlowieka, roslin i zwierzat, okreslil takze srodki niezbedne dla poszczegolnych stopni hermetycznosci (Dz. U. nr 212, poz. 1798)

KODEKS POSTEPOWANIA KARNEGO

 • art. 647 i 650 3 ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego (chodzi o przejecie przez sady powszechne spraw wojskowych dotyczacych przestepstw pospolitych popelnionych poza terenem jednostki) wejda w zycie dopiero 1 stycznia 2008 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1801); patrz tekst: "Wojak nadal przed sadem mundurowym" w "Rz" z 28-29 grudnia

SADY I PROKURATURA

 • ze znowelizowanych 23 listopada kilku ustaw, w tym prawa o ustroju sadow powszechnych oraz o prokuraturze, wynika, ze sedziowie i prokuratorzy beda zarabiac mniej (Dz. U. nr 213, poz. 1802); patrz tekst: "Mniejsze zarobki, wieksze oszczednosci" w "Rz" z 28-29 grudnia

PRAWO ENERGETYCZNE

 • przedsiebiorstwo energetyczne powstale w wyniku laczenia z innymi podmiotami lub podzialu przedsiebiorstwa energetycznego prowadzacego dzialalnosc gospodarcza w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe zachowuje prawo do prowadzenia rozliczen z odbiorcami na podstawie cen i stawek oplat ustalonych w taryfie przedsiebiorstwa, ktore uleglo podzialowi albo zostalo polaczone z innymi podmiotami, do dnia wejscia w zycie taryfy ustalonej przez to przedsiebiorstwo i zatwierdzonej przez prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, jednak nie dluzej niz "przez okres dziewieciu miesiecy (bylo szesciu) od dnia rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej, na ktora uzyskalo koncesje" - to nowa wersja ust. 3 31 rozporzadzenia ministra gospodarki w sprawie zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 213, poz, 1804)

VAT

 • minister finansow 29 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 54, poz, 473) okreslil wzor imiennego dokumentu stanowiacego podstawe do dokonania zwrotu VAT podroznym zaplaconego przy nabyciu towarow. Jednoczesnie okresowo (do 31 grudnia 2002 r.) pozwolil na stosowanie wczesniej znanego stempla zgodnie ze wzorem z 2000 r. Teraz okres ten wydluzyl do 30 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. nr 223, poz. 1871)

ADMINISTRACJA RZADOWA

 • centralny organ administracji rzadowej, jakim jest prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zostanie zniesiony nie 31 grudnia 2002 r., lecz 31 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 230, poz. 1923)

ZABAWKI

 • zmienione 17 grudnia dwa rozporzadzenia Rady Ministrow: jedno dotyczy bezpieczenstwa zabawek, drugie - warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania zabawek (Dz. U. nr 231, poz. 1940-1941)

SYSTEM OCENY ZGODNOSCI

 • siedem rozporzadzen Rady Ministrow, wydanych na podstawie ustawy o systemie zgodnosci i akredytacji, w sprawie wymagan zasadniczych: dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska; dotyczacych efektywnosci energetycznej nowych wodnych kotlow grzewczych opalanych paliwami cieklymi lub gazowymi; dla sprzetu elektrycznego; dla maszyn i elementow bezpieczenstwa podlegajacych ocenie zgodnosci; dla prostych zbiornikow cisnieniowych; dla srodkow ochrony indywidualnej; dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. nr 231, poz. 1942-1948)

NAUCZYCIELE

 • ustawa z 22 listopada 2002 r. przesunela wejscie w zycie dwoch nowelizacji Karty Nauczyciela z 2001 r. (z 24 sierpnia oraz z 17 grudnia) na 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1954)

30 grudnia:

BUDZET

 • ustawa budzetowa na rok 2003; z moca od 1 stycznia 2003 r. (Dz. U. nr 235, poz. 1981)

VAT

 • nowy wzor zgloszenia rejestracyjnego dla podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (VAT-R); do wyczerpania nakladu, jednak nie pozniej niz do 31 lipca 2003 r., moze byc stosowany dotychczasowy wzor, z wyjatkiem podatnikow, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy o VAT (Dz. U. nr 236)

28 grudnia:

PUBLICZNE SIECI TELEFONICZNE

 • ustawa o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. nr 233, poz. 1956)

BEZPIECZENSTWO MORSKIE

 • instytucja klasyfikacyjna spelnia zadania organu inspekcyjnego w zakresie: zatwierdzania informacji o statecznosci statku; zatwierdzania podrecznika mocowania ladunkow; dokonywania inspekcji technicznych statku, gdy idzie o jego budowe, stale urzadzenia i wyposazenie (Dz. U. nr 210, poz. 1788)

RYBOLOWSTWO MORSKIE

 • w 2003 r. ogolna kwota polowowa w polskich obszarach morskich wynosi: dla dorsza - 15.825 ton; lososia - 42.368 sztuk; sledzia - 26.000 ton; szprota - 71.840 ton, a na Zalewie Wislanym: dla leszcza - 162 tony; sandacza - 118 ton (Dz. U. nr 210, poz. 1790)

PRAWO LOWIECKIE

 • rozporzadzenie ministra srodowiska o zasadach kategoryzacji obwodow lowieckich, zasadach ustalania czynszu dzierzawnego oraz udziale dzierzawcow obwodow lowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyna (Dz. U. nr 210, poz. 1791)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (Dz. U. nr 210, poz. 1794); patrz tekst: "Leczenie za granica" w "Rz" z 21-22 grudnia

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 • znowelizowane 10 grudnia rozporzadzenie Rady Ministrow dotyczace zakresu i kierunkow dzialan oraz sposobow realizacji zadan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania srodkami pochodzacymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. nr 222, poz. 1866)

27 grudnia:

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • minister finansow okreslil, ile wynosza oplaty za rozne zezwolenia i zgody dotyczace funduszu inwestycyjnego; np. zezwolenie na jego utworzenie - 4 tys. euro, a zgoda na zmiane depozytariusza - 2 tys. euro (Dz. U. nr 208, poz. 1764)

OBLIGACJE SKARBOWE

 • zmienione 4 grudnia rozporzadzenie ministra finansow o warunkach emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedazy detalicznej (Dz. U. nr 208, poz. 1766)

BEZPIECZENSTWO MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury okreslajace: tryb uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami morskimi o polskiej przynaleznosci; rodzaje i zakres przegladow statkow morskich (Dz. U. nr 208, poz. 1768)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o wymaganiach, jakim powinny odpowiadac lokale aptek w zakladach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra obrony narodowej (Dz. U. nr 208, poz. 1770)
 • minister zdrowia ustalil kategorie dostepnosci dla produktow leczniczych (Dz. U. nr 208, poz. 1776)
 • kolejne jego rozporzadzenie dotyczy: sposobu i trybu prowadzenia Centralnej Ewidencji Badan Klinicznych; wzoru zgloszenia badan klinicznych produktu leczniczego lub przyszlego produktu leczniczego do tej ewidencji; wysokosci oplat ponoszonych za wpis do ewidencji (Dz. U. nr 209, poz. 1783)
 • wzor wniosku o przedluzenie okresu waznosci - oraz wzor wniosku o skrocenie okresu waznosci - pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. nr 221, poz. 1865)

WOJSKO

 • zmienione 29 listopada rozporzadzenie tego ministra w sprawie zasadniczej sluzby wojskowej i nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. nr 208, poz. 1771); patrz tekst: "Powolania i urlopy" w "Rz" z 21-22 grudnia

BIURO OCHRONY RZADU

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil wysokosc i warunki przyznawania funkcjonariuszom BOR naleznosci pienieznych za podroze sluzbowe (Dz. U. nr 208, poz. 1773)

WYBORY SAMORZADOWE

 • rozporzadzenie tegoz ministra o sposobie przekazywania, przechowywania i udostepniania dokumentow z wyborow organow jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 209, poz. 1781)

26 grudnia:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • ze znowelizowanej 30 pazdziernika ustawy o kulturze fizycznej wynika, ze obowiazkowy wymiar zajec wychowania fizycznego okreslony w art. 19 ust. 2 ustawy stosuje sie: 1) dla uczniow klas IV szkol podstawowych - od 1 wrzesnia 2003 r.; dla uczniow klas V i VI - od 1 wrzesnia 2004 r.; dla uczniow gimnazjow - od 1 wrzesnia 2005 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1752)

AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz zasad i trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do sluzby w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego (Dz. U. nr 207, poz. 1756)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat rozkladu czasu sluzby funkcjonariuszy BOR (Dz. U. nr 207, poz. 1760)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury okreslajace dokumenty i informacje, jakie jest obowiazany przedstawic przedsiebiorca ubiegajacy sie o koncesje lub wykonujacy dzialalnosc gospodarcza w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. nr 219, poz. 1840)

IZBY APTEKARSKIE

 • minister zdrowia ustalil wzor dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. nr 219, poz. 1843)
 • on tez wydal rozporzadzenie o sposobie prowadzenia rejestru farmaceutow (Dz. U. nr 219, poz. 1845)
 • takze on okreslil zakres znajomosci jezyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski (Dz. U. nr 219, poz. 1846)

25 grudnia:

GORNICTWO

 • jeden przepis znowelizowanej 23 listopada ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2002, wprowadzajacy zmiany do ustawy o restrukturyzacji gornictwa wegla (Dz. U. nr 216, poz. 1826)

24 grudnia:

PRZEWOZNICY LOTNICZY

 • gwarancja Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych (obejmujaca ich odpowiedzialnosc za szkody wobec osob trzecich powstale w wyniku wojny lub aktow terroru, jesli wartosc szkody przewyzsza 50.000.000 USD) zostala ponownie wydluzona, tym razem do 30 czerwca 2003 r.; pierwotny okres waznosci gwarancji: 30 czerwca 2002 r., nastepny: 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 231, poz. 1937)

PRODUCENCI ROLNI

 • jeden przepis znowelizowanego 17 grudnia rozporzadzenia Rady Ministrow dotyczacego kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji; wynika z niego, ze wniosek o udzielenie pomocy finansowej (o ktorej mowa w art. 19a ust. 1) na dany rok moze byc zlozony przez grupe producentow rolnych w terminie do 30 wrzesnia danego roku oraz do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 231, poz. 1939)

SYSTEM OCENY ZGODNOSCI

 • rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wymagan zasadniczych dotyczacych: urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska (Dz. U. z 2002 r. nr 60, poz. 546); efektywnosci energetycznej nowych wodnych kotlow grzewczych opalanych paliwami cieklymi lub gazowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 20, poz. 200); sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1276); maszyn i elementow bezpieczenstwa podlegajacych ocenie zgodnosci (Dz. U. z 2001 r. nr 127, poz. 1391); prostych zbiornikow cisnieniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 1, poz. 3); srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2002 r. nr 4, poz. 37); urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. z 2002 r. nr 14, poz. 129) - wejda w zycie 31 grudnia 2002 r., a ich przepisy bedzie sie stosowac od dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 231, poz. 1942-1948)

PAPIERY WARTOSCIOWE

 • art. 126 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z 22 stycznia 2002 r. w sprawie dostarczania informacji przez niektore podmioty prowadzace dzialalnosc maklerska oraz rachunki papierow wartosciowych (Dz. U. nr 38, poz. 354) nie wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r., lecz 1 pazdziernika 2003 r. (Dz. U. nr 231, poz. 1949)

WYBORY WOJTA

 • przedterminowe wybory wojta Gminy Polanka Wielka w wojewodztwie malopolskim odbeda sie w niedziele, 2 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 231, poz. 1951)

KOSCIOLY

 • minister edukacji narodowej i sportu okreslil zakres uprawnien i obowiazkow nauczycieli i wychowawcow zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i placowkach prowadzonych przez koscielne osoby prawne (Dz. U. nr 204, poz. 1722)

DUMPING

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, wskazujace dane, jakie powinny byc we wniosku o wszczecie postepowania antydumpingowego, minimalny okres, z jakiego powinny pochodzic, sposob przekazywania przez wnioskodawce danych prawnie chronionych (Dz. U. nr 204, poz. 1724)

SRODKI ZYWIENIA ZWIERZAT

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalil wysokosc oplat za przeprowadzenie badan probek srodkow zywienia zwierzat (Dz. U. nr 204, poz. 1725)
 • on tez ustalil kategorie materialow paszowych charakteryzujacych sie jednakowym zrodlem pochodzenia (Dz. U. nr 204, poz. 1726)

WODA

 • minister srodowiska okreslil: wymagania, jakim powinny odpowiadac wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia; czestotliwosc pobierania probek wody, metodyki referencyjne analiz i sposob oceny, czy wody odpowiadaja wymaganym warunkom (Dz. U. nr 204, poz. 1728)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o zasadach i trybie wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktow leczniczych i wyrobow medycznych (Dz. U. nr 204, poz. 1729)

KOLEJ

 • znowelizowana 30 pazdziernika ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Zmienil sie tylko pkt 3 w art. 79 ust 1. Stanowi on, ze srodki finansowe na realizacje okreslonych w ustawie zadan zostana uwzglednione w ustawie budzetowej w 2003 r. w kwocie co najmniej 300.000.000 zl (bylo: 800.000.000 zl)

OCHRONA PRZYRODY

 • z bardzo krotkiego rozporzadzenia Rady Ministrow wynika, ze Skarb Panstwa odpowiada za szkody wyrzadzone przez wilka, objetego ochrona gatunkowa scisla na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 205, poz. 1732)

OZON

 • akt wykonawczy do ustawy o postepowaniu z substancjami zubozajacymi warstwe ozonowa, czyli rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace ograniczen w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywania w dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 205, poz. 1733)

BEZPIECZENSTWO MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury okreslajace: tryb przeprowadzania egzaminow osob ubiegajacych sie o dyplomy i swiadectwa uprawniajace do zajmowania odpowiednich stanowisk na statkach morskich o polskiej przynaleznosci; zasady wynagradzania czlonkow komisji egzaminacyjnej dzialajacej przy dyrektorze urzedu morskiego; zasady wynagradzania czlonkow komisji powolanych dla dokonania oceny osrodkow szkolacych kandydatow na czlonkow zalog morskich (Dz. U. nr 205, poz. 1734)

TRANSPORT DROGOWY

 • zmienione 27 listopada rozporzadzenie ministra infrastruktury dotyczace warunkow i sposobu wykonywania kontroli dokumentow zwiazanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby wlasne oraz dokumentow stosowanych przez uprawnionych do kontroli (Dz. U. nr 205, poz. 1735); patrz tekst: "Slad w ewidencji" w "Rz" z 21-22 grudnia

SLUZBA WIEZIENNA

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej oraz wlasciwosci przelozonych w tych sprawach (Dz. U. nr 205, poz. 1737)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o trybie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do osob ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w BOR (Dz. U. nr 205, poz. 1738)

LEKARZE CUDZOZIEMCY

 • rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace egzaminu ze znajomosci jezyka polskiego niezbednej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. nr 205, poz. 1740)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

VAT

 • znowelizowane 12 grudnia rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. nr 229, poz. 1916)

BUDZET

 • zmienione 17 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie dokonania przeniesien dochodow i wydatkow oraz limitow zatrudnienia i kwot wynagrodzen okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2002 podyktowane zniesieniem Generalnego Inspektora Celnego; z moca od 1 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 230, poz. 1927)

ZNACZKI POCZTOWE

 • zmodyfikowany plan emisji znaczkow pocztowych na 2003 r. (Dz. U. nr 230, poz. 1930)

21 grudnia:

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy zyskal status panstwowego instytutu badawczego (Dz. U. nr 192, poz. 1606)

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

 • zmienione 17 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozow pasazerskich (Dz. U. nr 223, poz. 1872)

TOWARY TEKSTYLNE I ODZIEZOWE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace zmiany ostatecznego srodka ochronnego w postaci kontyngentu ilosciowego na przywoz na polski obszar celny przedzy z wlokien akrylowych oraz mieszanek tych wlokien z welna lub cienka sierscia zwierzeca, pochodzacej z Litwy. W decyzji ministra na ten temat (M. P. z 2000 r. nr 22, poz. 455 oraz z 2002 r. nr 14, poz. 232) 3 uzyskal nastepujaca tresc: "1. Niewykorzystany kontyngent z danego kwartalu lub okresu nie powieksza wielkosci kontyngentu ustanowionego na kwartal lub na okres nastepny, z zastrzezeniem ust. 2. 2. Wielkosc kontyngentu niewykorzystana w I kwartale 2002 r. powieksza wielkosc kontyngentu ustanowionego na I okres o 100 ton" (Dz. U. nr 223, poz. 1873)

20 grudnia:

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY

 • Kwoty jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych od 20 grudnia 2002 r. wynosza:

- 445,20 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej jednak niz 1664,40 zl z tytulu doznania stalego lub dlugotrwalego uszczerbku,

- 8237,50 zl z powodu orzeczenia calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,

- 445,20 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytulu jego zwiekszenia,

- 41.163,00 zl, gdy do odszkodowania uprawniony jest malzonek lub dziecko zmarlego, oraz 8237,50 zl z tytulu zwiekszenia odszkodowania przyslugujacego na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,

- 21.327,30 zl, gdy do odszkodowania uprawnieni sa tylko inni czlonkowie rodziny niz malzonek i dzieci zmarlego, oraz 8237,50 zl z powodu zwiekszenia odszkodowania na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,

- 8237,50 zl, gdy do odszkodowania rownoczesnie z malzonkiem lub dziecmi zmarlego uprawnieni sa inni czlonkowie rodziny; kazdemu z nich przysluguje ta kwota niezaleznie od odszkodowania przyslugujacego malzonkowi i dzieciom (M. P. nr 60, poz. 844)

TELEKOMUNIKACJA

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Lesznie nosi teraz nazwe: "Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie" (Dz. U. nr 203, poz. 1713)

WYZSZE UCZELNIE

MATERIALY WYBUCHOWE

 • wykaz instytucji wydajacych opinie o mozliwosci spelnienia przez przedsiebiorce lub jednostke naukowa warunkow technicznych i organizacyjnych podczas prac z uzyciem materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. Sa to: Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy; Glowny Instytut Gornictwa w Katowicach; Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie (Dz. U. nr 203, poz. 1716)

CUDZOZIEMCY

WODA

URZAD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH

 • minister zdrowia okreslil sposob zglaszania kandydatow na czlonkow nastepujacych komisji: do Spraw Produktow Leczniczych; Farmakopei; do Spraw Wyrobow Medycznych; do Spraw Produktow Biobojczych, bedacych organami opiniodawczo-doradczymi prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (Dz. U. nr 209, poz. 1782)

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

 • jeden przepis znowelizowanego 10 grudnia rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie zakresu i kierunkow dzialan oraz sposobow realizacji zadan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania srodkami pochodzacymi z funduszy Unii Europejskiej; przepis ten ma nastepujaca tresc: "W przypadku rocznych umow finansowych zawartych na rok 2000 i 2001 limit, o ktorym mowa w 2, ustala sie w oparciu o ogloszony przez Narodowy Bank Polski sredni kurs zlotego do euro na dzien rozpoczecia przez Agencje przyjmowania wnioskow o pomoc finansowa ze srodkow w ramach programu SAPARD" (Dz. U. nr 222, poz. 1866)

19 grudnia:

WYBORY

 • przedterminowe wybory prezydenta miasta Myslowice (woj. slaskie) odbeda sie w niedziele, 26 stycznia 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 1852)

18 grudnia:

PRAWO LOTNICZE

 • minister infrastruktury okreslil szczegolowe warunki rozliczania czasu pracy czlonkow zalog statkow powietrznych i kontrolerow ruchu lotniczego oraz warunki wykonywania przez nich czynnosci (Dz. U. nr 219, poz. 1841)

16 grudnia:

PRAWO BUDOWLANE

POLSKIE NORMY

 • stracilo moc rozporzadzenie ministra infrastruktury z 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 156, poz. 1304)

TRANSPORT DROGOWY

 • rozporzadzenia ministra infrastruktury okreslajace liczbe promes i licencji na miedzynarodowy transport drogowy rzeczy do 31 grudnia 2002 r., ktorego date wejscia w zycie pierwotnie okreslono na 1 listopada (Dz. U. nr 181, poz. 1516)

WOJSKO

 • postanowienie prezydenta RP o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii (M. P. nr 59, poz. 800).

15 grudnia:

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTOW

STACJE ZLEWNE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury o warunkach wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych (Dz. U. nr 188, poz. 1576)

WOJSKO

 • znowelizowane 13 listopada ustawy: o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych; nowela dotyczy kart i tabliczek tozsamosci dla zolnierzy i innych osob wskazanych w obu ustawach (Dz. U. nr 200, poz. 1687)

POLICJA

 • zmieniona tego samego dnia ustawa o Policji i zwiazane z tym korekty w ustawach: o administracji rzadowej w wojewodztwie; o samorzadzie powiatowym (Dz. U. nr 200, poz. 1688); patrz tekst: "Bez konkursow i z centralna kasa"

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace: warunki udzielania pomocy publicznej na szkolenia na potrzeby okreslonych przedsiebiorcow; koszty kwalifikujace sie do objecia ta pomoca; stopien podwyzszenia maksymalnej intensywnosci pomocy na szkolenia dla malych i srednich przedsiebiorcow w zaleznosci od obszaru, na ktorym prowadza dzialalnosc (Dz. U. nr 201, poz. 1694)

ROZWOJ REGIONALNY KRAJU

 • Rada Ministrow sprecyzowala tryb i harmonogram prac nad dlugofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju; prace nad nia prowadzi Rzadowe Centrum Studiow Strategicznych (Dz. U. nr 201, poz. 1695)

AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie okresow wliczanych do okresu sluzby, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wyplacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego (Dz. U. nr 201, poz. 1697)

FUNDUSZ PROMOCJI TWORCZOSCI

 • minister kultury wskazal zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Tworczosci (Dz. U. nr 201, poz. 1698)

EWIDENCJA LUDNOSCI

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil wzor formularza wniosku o udostepnienie danych ze zbiorow meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych (Dz. U. nr 201, poz. 1702)

14 grudnia:

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace: wykaz wydatkow, ktore nie wygasaja w 2002 r. z uplywem roku budzetowego; plan finansowy tych wydatkow; plan finansowy wydatkow, ktorych planowanym zrodlem finansowania sa przychody z kredytow zagranicznych, oraz wydatkow przeznaczonych na wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych z niepodlegajacych zwrotowi srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych; ostateczny termin dokonania wydatkow, ktore nie wygasaja w 2002 r. z uplywem roku budzetowego (Dz. U. nr 211, poz. 1796)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • statut Glownego Inspektoratu Farmaceutycznego (Dz. U. nr 211, poz. 1797)

13 grudnia:

IZBY MORSKIE

 • zmienione 7 listopada rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracownikow izb morskich (Dz. U. nr 199, poz. 1675)

TRANSPORT DROGOWY

 • minister infrastruktury okreslil dokumenty, ktore potwierdzaja wykonywanie przez przedsiebiorce przewozow w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w wypadku kleski zywiolowej (Dz. U. nr 199, poz. 1676)
 • kolejna zmiana rozporzadzenia ministra infrastruktury dotyczacego okreslenia liczby promes i licencji na miedzynarodowy transport drogowy rzeczy do 31 grudnia 2002 r. Wynika z niej m.in., ze "Realizacja wnioskow, o ktorych mowa w 2 ust. 1, dotyczyc bedzie wylacznie pojazdow na obszar zgodny z wnioskiem, z wylaczeniem Austrii" (Dz. U. nr 210, poz. 1789)

WYROBY MEDYCZNE

 • minister zdrowia wskazal podmioty uprawnione do wydawania dokumentow stanowiacych podstawe do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i uzywania oraz oznakowania znakiem zgodnosci CE (Dz. U. nr 199, poz. 1677)
 • ten sam minister okreslil wymagania, jakie wiaza sie ze zglaszaniem incydentow medycznych oraz dalszym postepowaniem po ich zgloszeniu (Dz. U. nr 199, poz. 1678)

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOW SAMORZADOWYCH

 • znowelizowane 3 grudnia rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich. Jest zalacznik okreslajacy kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezydentow miast, wojtow, burmistrzow, starostow, marszalkow wojewodztwa; rozporzadzenie wchodzi w zycie 13 grudnia, ale jego przepisy maja zastosowanie od 27 pazdziernika (Dz. U. nr 210, poz. 1784)

WYBORY PRZEDTERMINOWE

 • prezes Rady Ministrow zarzadzil przeprowadzenie przedterminowych wyborow wojta Gminy Michalowice na niedziele, 19 stycznia 2003 r. (Dz. U. nr 210, poz. 1787)

INSPEKCJA SANITARNA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarno-higienicznych (Dz. U. nr 210, poz. 1792)

POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 • zmienione 11 grudnia rozporzadzenie ministra zdrowia o sposobie ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez ZUS oraz trybie i terminie ich rozliczania (Dz. U. nr 210, poz. 1795)

12 grudnia:

KODEKS PRACY

 • zmienione 12 listopada rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawodowego mlodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 197, poz. 1663); patrz tekst: "Program i wykwalifikowani instruktorzy"

WYBORY

 • wzor wykazu osob popierajacych zgloszenie kandydata na wojta, burmistrza albo prezydenta w wyborach przedterminowych (Dz. U. nr 197, poz. 1664)

BEZPIECZENSTWO MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury o trybie przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i skladu zalog statkow morskich (Dz. U. nr 197, poz. 1666)

OCHRONA SRODOWISKA

 • minister srodowiska okreslil warunki, jakim powinna odpowiadac prognoza oddzialywania na srodowisko dotyczaca projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 197, poz. 1667)

FINANSOWANIE DROG PUBLICZNYCH

 • znowelizowana 30 pazdziernika ustawa o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej przesunela z 1 stycznia 2003 r. na 1 stycznia 2004 r. termin wejscia w zycie art. 3 ust. 1 ustawy o finansowaniu drog publicznych. Przepis ten ma nastepujaca tresc: Wydatki zwiazane z budowa, modernizacja, utrzymaniem i ochrona drog publicznych, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 3a, oraz zarzadzaniem tymi drogami ustala sie w ustawie budzetowej w wysokosci nie nizszej niz 35 proc. planowanych na dany rok wplywow z podatku akcyzowego od paliw silnikowych (Dz. U. nr 208, poz. 1763)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministrow obrony narodowej oraz spraw wewnetrznych i administracji o refundacji kosztow ponoszonych przez MON w zwiazku z dzialalnoscia Komisji Badania Wypadkow Lotniczych Lotnictwa Panstwowego (Dz. U. nr 207, poz. 1772)

PUBLICZNY TRANSPORT

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil rodzaje dokumentow poswiadczajacych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej, celnych, zolnierzy Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organow porzadkowych oraz zolnierzy odbywajacych niezawodowa sluzbe wojskowa (Dz. U. nr 207, poz. 1774)

PRAWO LOWIECKIE

 • rozporzadzenie ministra srodowiska o ewidencji skupu zwierzyny zywej, tusz zwierzyny i ich czesci (Dz. U. nr 207, poz. 1775)

11 grudnia:

PRAWO ATOMOWE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie Rady Ministrow o rodzajach stanowisk majacych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, warunkach i trybie nadawania uprawnien dla osob, ktore moga byc zatrudnione na tych stanowiskach, oraz warunkach i trybie nadawania uprawnien inspektora ochrony radiologicznej (Dz. U. nr 145, poz. 1217)

URZEDY CELNE

 • zalacznik nr 9 do rozporzadzenia ministra finansow z 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary (Dz. U. nr 43, poz. 383), wzbogacil sie o Oddzial Celny w Zasiekach, podlegly Urzedowi Celnemu w Olszynie (Dz. U. nr 194, poz. 1630)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • kolejne rozporzadzenia Rady Ministrow o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow, tym razem dotyczace: dopuszczalnosci niezachowania wymogow opiniowania pomocy horyzontalnej; kryteriow uznawania za pomoc publiczna niektorych rodzajow przysporzen na rzecz przedsiebiorcy; wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiebiorce; informacji i sprawozdan przedsiebiorcow korzystajacych z pomocy publicznej; sprawozdan pozwalajacych na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiebiorcow oraz sprawozdan o zaleglosciach przedsiebiorcow we wplatach srodkow publicznych (Dz. U. nr 196, poz. 1652-1656)

POLICJA

 • zmienione 12 listopada rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace przypadki oraz warunki i sposoby uzycia przez policjantow srodkow przymusu bezposredniego (Dz. U. nr 196, poz. 1657); patrz tekst: "Najpierw kon, potem bron"
 • rozporzadzenie Rady Ministrow o uprawnieniach i obowiazkach policjantow delegowanych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa. Chodzi o udzial w: misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom terroryzmu i ich skutkom; akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej; szkoleniach i cwiczeniach policyjnych lub przedsiewzieciach reprezentacyjnych (Dz. U. nr 207, poz. 1755)

PRAWO WODNE

 • rozporzadzenie ministra srodowiska o metodach referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, ktorych stosowanie moze miec wplyw na jakosc wod (Dz. U. nr 196, poz. 1658)

MONETY

 • wchodza do obiegu dwie monety nominalnej wartosci 2 zl i 20 zl z autoportretem Jana Matejki (M. P. nr 58, poz. 791)

10 grudnia:

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • powstaje jednostka badawczo-rozwojowa "Wojskowy Instytut Medyczny" z siedziba w Warszawie; Instytut przejmuje niektore prawa i obowiazki oraz naleznosci i zobowiazania Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Poliklinika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr 201, poz. 1699)
 • w zwiazku z tym stosownym przeksztalceniom ulega ww. Centralny Szpital Kliniczny; staje sie mianowicie Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr 201, poz. 1700)

9 grudnia:

PRAWO JAZDY

 • termin wymiany praw jazdy - wyznaczony na 31 grudnia 2002 r. - zostal przedluzony do 31 marca 2003 r. (Dz. U. nr 205, poz. 1736)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie prowadzenia rejestru statkow powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego (Dz. U. nr 205, poz. 1739)

8 grudnia:

URZEDY CELNE

 • zmienione 18 listopada rozporzadzenie ministra finansow w sprawie urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary; jest nowy wykaz granicznych urzedow celnych, w ktorych moga byc otwierane i zamykane procedury TIR i WPT (Dz. U. nr 194, poz. 1630)
 • drugie zmodyfikowane tego samego dnia rozporzadzenie dotyczy wlasciwosci miejscowej organow celnych (Dz. U. nr 194, poz. 1631)

MATERIALY WYBUCHOWE

 • akt wykonawczy do ustawy o wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, czyli rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace wymagan, jakim powinien odpowiadac plan postepowania na wypadek zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz srodowiska naturalnego (Dz. U. nr 194, poz. 1632)
 • dwa kolejne rozporzadzenia tego ministra to akty wykonawcze do ustawy o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego: jedno o szkoleniu i egzaminowaniu osob majacych dostep do tych materialow; drugie okresla wzor ewidencji nabytych, zuzytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materialow wybuchowych (Dz. U. nr 194, poz. 1633 -1634)

Patrz tekst: Plan na wypadek awarii

SAMORZADY ZAWODOWE

 • minister infrastruktury okreslil zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego w stosunku do czlonkow samorzadow zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. nr 194, poz. 1635)

RYBOLOWSTWO MORSKIE

 • stawka oplaty za wydanie specjalnego zezwolenia polowowego wynosi: 2 zl za sztuke lososia; 12 zl za tone dorsza (Dz. U. nr 194, poz. 1636)

PRAWO LOWIECKIE

 • minister srodowiska okreslil zasady sporzadzania i zatwierdzania rocznych planow lowieckich oraz sporzadzania wieloletnich lowieckich planow hodowlanych (Dz. U. nr 184, poz. 1640)

URZAD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH

 • minister zdrowia wskazal sposob i tryb przeprowadzania postepowania konkursowego na stanowisko prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (Dz. U. nr 201, poz. 1703)

7 grudnia:

AGENCJA WYWIADU

 • prezes Rady Ministrow okreslil grupy zaszeregowania i stawki uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrost uposazenia zasadniczego z tytulu wyslugi lat (Dz. U. nr 193, poz. 1616)

POJAZDY ASENIZACYJNE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie wymagan dla pojazdow asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury o warunkach produkcji oraz sposobie dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakow legalizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1618)
 • rozporzadzenie trzech ministrow: obrony narodowej, spraw wewnetrznych i administracji oraz sprawiedliwosci o warunkach poruszania sie po drogach pojazdow specjalnych, pojazdow uzywanych do celow specjalnych oraz pojazdow uzywanych w zwiazku z przewozem pojazdow specjalnych Sil Zbrojnych RP, Policji, Strazy Granicznej, Sluzby Wieziennej oraz strazy pozarnej (Dz. U. nr 193, poz. 1619)

Patrz tekst: Produkcja pod kontrola

KODEKS POSTEPOWANIA KARNEGO

 • zmienione 4 listopada rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie warunkow i sposobu dokonywania badan oskarzonego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. nr 193, poz. 1620)

Patrz tekst: Odcisk pobrany przez policjanta

NIELETNI

 • zmodyfikowane dzien pozniej rozporzadzenie tego ministra o postepowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 193, poz. 1621)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat sposobu dokumentowania prawa do zasilkow pogrzebowych oraz warunkow pokrywania kosztow pogrzebu funkcjonariuszy BOR (Dz. U. nr 193, poz. 1622)
 • drugie rozporzadzenie dotyczy stawek uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego typowych dla poszczegolnych stopni funkcjonariuszy BOR: od 150,00 zl (szeregowy) do 3188,00 zl (general dywizji) (Dz. U. nr 193, poz. 1623)

SPECJALISTYCZNE ORGANIZACJE RATOWNICZE

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil na nowo zakres obowiazkow i uprawnien: Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzanskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a takze rodzaj i wysokosc swiadczen przyslugujacych ratownikom gorskim i wodnym w zwiazku z udzialem w akcji ratowniczej; dotyczy ono rowniez innych organizacji ratowniczych (Dz. U. nr 193, poz. 1624)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • minister zdrowia ustalil wzor: wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktow leczniczych; wniosku o zmiane zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego; zezwolenia na wytwarzanie produktow leczniczych (Dz. U. nr 193, poz. 1626-1628)

5 grudnia:

UBEZPIECZENIA

 • zmienione 5 listopada rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie organow uprawnionych i organow obowiazanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiazkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania oplaty za niedopelnienie tego obowiazku (Dz. U. nr 192, poz. 1608)

WETERYNARIA

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil warunki weterynaryjne wymagane przy:

- organizowaniu lub urzadzaniu targow, spedow i wystaw zwierzat,

- przetworstwie miesa zwierzat rzeznych oraz skladowaniu i transporcie przetworow z tego miesa,

- prowadzeniu schronisk dla zwierzat (Dz. U. nr 192, poz. 1609-1611)

ASYSTENT SEDZIEGO

INSPEKCJA SANITARNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o organizacji oraz zasadach i trybie wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna MSWiA (Dz. U. nr 192, poz. 1614)

3 grudnia:

POLICJA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil wysokosc, warunki i tryb przyznawania policjantom naleznosci za podroze sluzbowe i przeniesienia (Dz. U. nr 191, poz. 1598)

ODPADY

 • zwiekszyla sie liczba przejsc granicznych, ktorymi moze odbywac sie miedzynarodowy obrot odpadami. Na granicy z Czechami sa to nastepujace przejscia drogowe: Cieszyn-Boguszowice, Kudowa-Slone oraz kolejowe: Chalupki, Miedzylesie, Mieroszow, Zawidow, Zebrzydowice. Na granicy z RFN drogowe: Gubinek, Jedrzychowice, Kolbaskowo, Olszyna i kolejowe: Kostrzyn, Kunowice, Wegliniec (Dz. U. nr 191, poz. 1599)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

LEKI


1 grudnia:

PRAWO ATOMOWE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace: podstawowe wymagania dotyczace terenow kontrolowanych i nadzorowanych, w tym sposob oznakowania, warunki dostepu i opuszczania tych terenow dla pracownikow i innych osob; warunki, jakie musza byc spelnione dla wykonywania pomiarow dozymetrycznych w srodowisku pracy na tych terenach, w szczegolnosci odnosnie do zakresu programu pomiarow i kryteriow doboru osob wykonujacych pomiary (Dz. U. nr 138, poz. 1161)

PRODUKTY BIOBOJCZE

PRANIE PIENIEDZY

PATRZ: Spis za listopad 2002


DZIENNIK USTAW

Nr 241 z 31 grudnia

(ostatni numer w 2002 r.)

Ustawy (poz. 2073-2074):

 • z 6 grudnia o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego; od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 18 grudnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 1 kwietnia 2003 r., a inne - od 1 lipca 2004 r.

Rozporzadzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2075) z 23 grudnia w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogow kwalifikacyjnych pracownikow Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; od 31 grudnia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 r. do ustalania wynagrodzen, wymaganych kwalifikacji, a takze swiadczen przyslugujacych pracownikom.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 2076-2078), trzy z 23 grudnia, w sprawie:

 • srodkow przymusu bezposredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych; od 15 stycznia,
 • sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma,
 • pelnienia sluzby wojskowej przez zolnierzy zawodowych poza granicami panstwa (zmiana) - te dwa od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 2079-2098)

 • finansow, z 23, 24, 30 i 31 grudnia, w sprawie:

- zaniechania poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych dochodow (przychodow) oraz zwolnienia niektorych grup platnikow z obowiazku pobierania podatku,

- zaniechania poboru podatku dochodowego od niektorych dochodow podatnikow podatku dochodowego od osob prawnych,

- klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow (zmiana); te trzy od 31 grudnia,

- wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie; od 1 stycznia,

 • gospodarki, z 20 i 24 grudnia, w sprawie:

- okreslenia obszaru dzialania i siedzib okregowych i obwodowych urzedow miar; od 1 stycznia,

- zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow; od 15 stycznia,

 • infrastruktury z 31 grudnia w sprawie towarow niebezpiecznych, ktorych przewoz drogowy podlega obowiazkowi zgloszenia, od 1 stycznia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 21, trzy z 30 i jedno z 31 grudnia, w sprawie:

- warunkow weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, skladowaniu i transporcie miesa mielonego i wyrobow miesnych niepoddanych obrobce termicznej,

- systemow znakowania miesa i etykietowania miesa wolowego,

- stawek oplat za dokonanie oceny, badan laboratoryjnych i wydawanie swiadectw jakosci handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych oplat,

- stawek oplat za przeprowadzenie badan laboratoryjnych probek artykulow rolno-spozywczych,

- wykazu towarow rolnych, dla ktorych mozna ustanowic doplate do wywozu; wszystkie od 1 stycznia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 23 i 30 grudnia, w sprawie:

- legitymacji sluzbowych policjantow; od 1 stycznia,

- zasad otrzymywania i wysokosci uposazenia zasadniczego policjantow, dodatkow do uposazenia oraz ustalania wyslugi lat, od ktorej jest uzalezniony wzrost uposazenia zasadniczego (zmiana); od 1 stycznia, z tym ze niektore przepisy od 1 kwietnia,

 • srodowiska, jedno z 23 i dwa z 30 grudnia, w sprawie:

- kryteriow wyznaczania wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodel rolniczych; od 31 grudnia,

- zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokol obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu,

- zawartosci olowiu, kadmu, rteci i chromu szesciowarstwowego w opakowaniach; te dwa od 1 stycznia,

 • zdrowia, z 21, 23 i 24 grudnia, w sprawie:

- sposobu ustalania i uiszczania oplat zwiazanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego; od 8 stycznia,

- niepozadanych odczynow poszczepiennych; od 1 stycznia,

- warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnetrznej nad przestrzeganiem tych warunkow; od 1 stycznia, a niektore przepisy od 1 stycznia 2005 r.


Nr 240 z 31 grudnia

Ustawy (poz. 2052-2060):

 • z 23 listopada o Sadzie Najwyzszym; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 1 stycznia 2004 r.,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; od 15 stycznia,
 • z 5 grudnia o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych; od 31 grudnia,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych skarbowi panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz niektorych innych ustaw; od 15 stycznia, a niektore przepisy od 1 stycznia,
 • z 18 grudnia o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego; od 1 stycznia,
 • z 19 grudnia o zmianie ustawy o finansowaniu drog publicznych; od 15 stycznia,
 • z 19 grudnia o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz niektorych innych ustaw; od 15 stycznia,
 • z 20 grudnia o organizacji niektorych rynkow rolnych; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, z tym ze niektore przepisy od 1 stycznia 2003 r. i od 1 lipca 2003 r.,
 • z 20 grudnia o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczenstwie morskim; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 2061-2072):

 • finansow, dziesiec z 24 grudnia, w sprawie:

- informacji podatkowych,

- sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodow utrwalonych w toku kontroli podatkowej,

- naliczania odsetek za zwloke oraz oplaty prolongacyjnej, dokonywania zaokraglen oraz zakresu informacji, ktore musza byc zawarte w rachunkach,

- wzoru oswiadczenia o nieruchomosciach i prawach majatkowych mogacych byc przedmiotem hipoteki przymusowej,

- wynagrodzenia platnikow i inkasentow pobierajacych podatki na rzecz budzetu panstwa,

- wzoru imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

- zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe,

- rejestru zastawow skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawow Skarbowych,

- wlasciwosci organow podatkowych,

- zaniechania poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych dochodow (przychodow) oraz zwolnienia niektorych grup platnikow z obowiazku pobierania podatku - wszystkie od 1 stycznia,

 • gospodarki z 20 grudnia w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie swiadczen z tytulu urlopow gorniczych i zasilkow socjalnych; od 1 stycznia,
 • infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z 31 grudnia w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z dzialalnosci w zakresie przewozu drogowego towarow niebezpiecznych oraz sposobu jego wypelniania; od 1 stycznia.

Nr 239 z 31 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 2026-2045), po jednym z 3 i 10 grudnia, trzy z 17 i pietnascie z 23 grudnia, w sprawie:

 • organizacji i sposobu zwalczania zagrozen i zanieczyszczen na morzu; od 1 stycznia 2003 r.,
 • Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD) (zmiana),
 • programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (zmiana); te dwa od 15 stycznia,
 • warunkow bezpiecznej pracy ze zrodlami promieniowania jonizujacego,
 • stacji wczesnego wykrywania skazen promieniotworczych i placowek prowadzacych pomiary skazen promieniotworczych,
 • Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),
 • wymagan dotyczacych sprzetu dozymetrycznego; te cztery od 1 stycznia,
 • planow postepowania awaryjnego w przypadku zdarzen radiacyjnych; od 1 stycznia, z tym ze niektore przepisy stosuje sie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • ceny minimalnej ziemniakow,
 • granic miedzy srodladowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnetrznymi i wodami morza terytorialnego,
 • oplat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow pokrytych wodami,
 • wynagrodzen kuratorow zawodowych i aplikantow kuratorskich,
 • dzialalnosci normalizacyjnej zwiazanej z obronnoscia i bezpieczenstwem panstwa; tych piec od 1 stycznia,
 • sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych; od 15 stycznia, z tym ze przepisy rozporzadzenia stosuje sie od dnia przystapienia Polski do Unii Europejskiej,
 • sposobow wspoldzialania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rzadowej,
 • sposobu przeprowadzenia wyboru czlonkow Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
 • uposazenia i innych naleznosci pienieznych otrzymywanych przez zolnierzy wyznaczonych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa (zmiana),
 • trybu postepowania przy przyznawaniu, wyplacaniu oraz finansowaniu niektorych swiadectw kombatantom i innym osobom uprawnionym (zmiana),
 • utworzenia Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy (zmiana),
 • zasad ustalania i trybu przekazywania czesci drogowej subwencji ogolnej dla powiatow, miast na prawach powiatu i wojewodztw (zmiana); tych szesc od 1 stycznia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 2046-1049), cztery z 23 grudnia, w sprawie:

 • sposobow postepowania w przypadku stwierdzenia, ze aparatura wytwarzajaca pole elektromagnetyczne powoduje zaklocenia pracy innej aparatury; od 31 stycznia,
 • okreslenia stanowisk oraz mnoznikow do ustalenia skladnikow wynagrodzenia w sluzbie zagranicznej,
 • dodatku zagranicznego i swiadczen przyslugujacych czlonkom sluzby zagranicznej wykonujacym obowiazki sluzbowe w placowce zagranicznej,
 • organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; te trzy od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra zdrowia (poz. 2050) z 23 grudnia w sprawie srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego; od 1 stycznia.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow (poz. 2051) z 23 grudnia o sprostowaniu bledu w zalaczniku nr 19 do rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla roznych podmiotow wykonujacych zadania na rzecz rolnictwa.


Nr 238 z 31 grudnia

Ustawy (poz. 2019-2022), cztery z 5 grudnia, o zmianie:

 • niektorych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej,
 • ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych; te dwie weszly w zycie 31 grudnia,
 • ustawy o uslugach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym; od 1 stycznia,
 • ustawy - Prawo wodne; od 31 grudnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 2023) z 23 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury; od 31 grudnia

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji (poz. 2024) z 20 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow kart rejestracyjnych, sposobu ich wypelniania oraz katalogow rodzajow przestepstw, cech rysopisowych i znakow szczegolnych; od 1 stycznia.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 2025) z 12 grudnia (sygn. akt K. 9/02) w sprawie ustawy z 12 grudnia 2001 r. o zmianie organizacji i trybie pracy Rady Ministrow oraz o zakresie dzialania ministrow, ustawy o dzialach administracji rzadowej


Nr 237 z 30 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 2001-2018):

 • finansow, dwa 20 grudnia, w sprawie:

- wykazu urzedow skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedazy banderol lub wydawania upowaznien do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych,

- terytorialnego zasiegu dzialania oraz siedzib urzedow skarbowych i izb skarbowych; oba od 1 stycznia 2003 r.,

 • gospodarki, jedno z 16 i trzy z 23 grudnia, w sprawie:

- bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej; od 1 marca 2003 r.,

- automatycznej rejestracji w przywozie niektorych wyrobow wlokienniczych,

- automatycznej rejestracji w przywozie wegla,

- automatycznej rejestracji w przywozie zelatyny; te trzy od 1 stycznia,

 • infrastruktury, trzy z 20, piec z 23 grudnia, w sprawie:

- upowaznienia organow i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych; od 30 stycznia,

- oplat za dokonanie rezerwacji czestotliwosci oraz za prawo do wykorzystywania czestotliwosci,

- oplat za prawo do wykorzystywania czestotliwosci przez komorki i jednostki organizacyjne dla potrzeb sluzb rzadowych,

- zakresu realizacji obowiazku zapewnienia osobom niepelnosprawnym dostepu do uslug powszechnych,

- swiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu niektorych towarow niebezpiecznych,

- wysokosci wynagrodzenia czlonkow komisji egzaminacyjnej powolanej przez podmiot prowadzacy kurs doksztalcajacy dla kierowcow przewozacych towary niebezpieczne,

- uzyskiwania swiadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczenstwa w zakresie transportu drogowego towarow niebezpiecznych,

- formularza listy kontrolnej; tych siedem od 1 stycznia,

 • pracy i polityki spolecznej z 24 grudnia w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporzadzania; od 1 stycznia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 21 i 23 grudnia, w sprawie:

- przejsc granicznych, na ktorych bedzie dokonywania weterynaryjna kontrola graniczna,

- gatunkow organizmow morskich, dla ktorych ustanawia sie okresy lub wymiary ochronne (nowelizacja); oba od 1 stycznia,

 • zdrowia z 19 grudnia w sprawie wykazu obowiazkowych szczepien ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepien; od 1 stycznia.

Nr 236 z 30 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1983-2000):

 • finansow, z 20 i 21 grudnia, w sprawie:

- okreslenia wzoru zgloszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towaru i uslug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgloszenia, wzoru zgloszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerow identyfikacyjnych - dla podatnikow podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (nowelizacja); weszlo w zycie 30 grudnia,

- dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozow pasazerskich; od 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury, z 18, 19, 20 i dwa 21 grudnia, w sprawie:

- wysokosci kar pienieznych w transporcie drogowym (zmiana); od 14 stycznia,

- zakresu i sposobu stosowania przepisow o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych do transportu odpadow niebezpiecznych,

- kursow doksztalcajacych dla kierowcow przewozacych towary niebezpieczne,

- raportow dotyczacych funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urzadzen odbiorczych,

- portowych planow gospodarowania odpadami oraz pozostalosciami ladunkowymi ze statkow; te cztery od 1 stycznia,

 • pracy i polityki spolecznej, trzy z 19 i jedno z 23 grudnia, w sprawie:

- wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju,

- wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju,

- trybu uznawania zdarzenia powstalego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporzadzenia,

- trybu postepowania przy przyznawaniu i wyplacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytulu oplaconej skladki na ubezpieczenie pojazdow samochodowych; wszystkie od 1 stycznia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 19 i 20 grudnia, w sprawie:

- nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; od 14 stycznia,

- polaczenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemyslu Paszowego; od 1 stycznia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 20 i jedno z 24 grudnia, w sprawie:

- trybu przekazywania danych miedzy organami prowadzacymi ewidencje ludnosci oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL,

- trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych,

- postepowania z kierowcami naruszajacymi przepisu ruchu drogowego,

- zglaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludnosci i ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych; wszystkie od 1 stycznia,

 • zdrowia z 16 grudnie w sprawie wykazu produktow leczniczych, ktore moga byc doraznie dostarczane w zwiazku z udzielanym swiadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktow leczniczych wchodzacych w sklad zestawow przeciwwstrzasowych, ratujacych zycie; od 1 stycznia.

Nr 235 z 30 grudnia

 • Ustawa budzetowa na rok 2003 (poz. 1981) z 18 grudnia; weszla w zycie 30 grudnia, z moca od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1982) z 23 grudnia w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow, asesorow i aplikantow prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorow; od 1 stycznia 2003 r.


Nr 234 z 28 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1966-1980):

 • edukacji narodowej i sportu z 20 grudnia w sprawie zasad podzialu czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego w roku 2003 r.; od 1 stycznia 2003 r.,
 • finansow, jedno z 19, dwa z 20 i jedno z 23 grudnia, w sprawie:

- obowiazku skladania zeznan podatkowych przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn (nowelizacja),

- wzoru deklaracji na podatek od srodkow transportowych; te dwa od 1 stycznia,

- okreslenia kwot przychodow oraz wydatkow srodkow publicznych dokonywanych w ciagu roku kalendarzowego, ktorych przekroczenie powoduje obowiazek prowadzenia audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansow publicznych; od 12 stycznia,

- kas rejestrujacych; od 1 stycznia,

 • finansow oraz sprawiedliwosci z 20 grudnia w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadkow i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynnosci zwiazanych z poborem podatku; od 1 stycznia,
 • infrastruktury, z 19 i 20 grudnia, w sprawie:

- wymagan dotyczacych swiadczenia uslug powszechnych; od 1 stycznia,

- warunkow przeprowadzania przetargu na rezerwacje czestotliwosci lub zasobow orbitalnych; od 12 stycznia,

 • pracy i polityki spolecznej z 18 grudnia w sprawie zasad orzekania o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu, trybu postepowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postepowania o wyplate jednorazowego odszkodowania; od 1 stycznia,
 • zdrowia, trzy z 18, dwa z 19 i jedno z 20 grudnia, w sprawie:

- badan lekarskich dla celow sanitarnych,

- warunkow sanitarnych i higienicznych w obrocie srodkami spozywczymi sprzedawanymi luzem, latwo psujacymi sie dietetycznymi srodkami spozywczymi, sypkimi i nieopakowanymi srodkami spozywczymi oraz materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi srodkami spozywczymi; te dwa od 1 stycznia,

- wzorow zgloszen rejestrowych do Rejestru Wytworcow i Wyrobow Medycznych oraz wysokosci oplat rejestrowych; od 5 stycznia,

- wymagan dotyczacych oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz tresci ulotek,

- wymagan higieniczno-sanitarnych zakladow i wymagan dotyczacych higieny w procesie produkcji i w obrocie artykulami oraz materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykulami,

- sposobu ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez ZUS oraz trybu i terminow ich rozliczania; te trzy od 1 stycznia.


Nr 233 z 28 grudnia

Ustawy (poz. 1954-1957):

 • z 22 listopada zmieniajaca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela; wejdzie w zycie 31 grudnia,
 • z 22 listopada o wyrownywaniu strat majatkowych wynikajacych z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnosci i praw czlowieka i obywatela; od 28 stycznia 2003 r.,
 • z 23 listopada o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych; od 28 grudnia,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska i ustawy - Prawo wodne; od 12 stycznia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1958) z 10 grudnia w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych objasnien co do sposobu ich wypelnienia oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystyki publicznej na 2003 r.; od 12 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1959-1965):

 • rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 9, po jednym z 11 i 12 grudnia, w sprawie:

- likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spozywczych" w Warszawie,

- likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spoldzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie,

- polaczenia Instytutu Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego z Centralnym Laboratorium Przemyslu Koncentratow Spozywczych, Centralnym Laboratorium Techniki Przetworstwa i Przechowalnictwa Zboz oraz Zakladem Badawczym Przemyslu Piekarskiego,

- materialu biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierzat gospodarskich (nowelizacja) - wszystkie od 1 stycznia,

 • sprawiedliwosci z 18 grudnia w sprawie nagrod jubileuszowych funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej; od 1 stycznia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 17 grudnia, w sprawie:

- ustalenia i zmiany urzedowych nazw niektorych miejscowosci w wojewodztwach: dolnoslaskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, slaskim, swietokrzyskim, warminsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w wojewodztwie podkarpackim,

- ustalenia dodatkowych lotniczych przejsc granicznych; oba od 1 stycznia.


Nr 232 z 27 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1953) z 10 grudnia w sprawie przebiegu granic dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikow wod podziemnych do wlasciwych obszarow dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzadow gospodarki wodnej oraz podzialu obszarow dorzeczy na regiony wodne; od 1 stycznia 2003 r.


Nr 231 z 24 grudnia

Ustawa (poz. 1937) z 20 grudnia o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych; weszla w zycie 24 grudnia z moca od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1938-1949), jedno z 10 grudnia, trzy z 17 grudnia i osiem z 20 grudnia, w sprawie:

 • dopuszczalnosci pomocy publicznej przeznaczonej na ochrone srodowiska; wejdzie w zycie 8 stycznia 2003 r.,
 • kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji (nowelizacja); od 1 stycznia 2003 r., z tym ze jeden przepis wszedl w zycie 24 grudnia,
 • warunkow dotyczacych bezpieczenstwa zabawek (zmiana),
 • warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu oznakowania zabawek (zmiana) - te dwa od 31 grudnia,
 • wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dotyczacych efektywnosci energetycznej nowych wodnych kotlow grzewczych opalanych paliwami cieklymi lub gazowymi (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dla sprzetu elektrycznego, warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu oznakowania sprzetu elektrycznego (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dla maszyn i elementow bezpieczenstwa podlegajacych ocenie zgodnosci, warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementow bezpieczenstwa (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dla prostych zbiornikow cisnieniowych podlegajacych ocenie zgodnosci (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dla srodkow ochrony indywidualnej (zmiana),
 • wymagan zasadniczych dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe podlegajacych ocenie zgodnosci (zmiana),
 • zakresu, trybu, formy i terminow dostarczania informacji przez niektore podmioty prowadzace dzialalnosc maklerska oraz rachunki papierow wartosciowych (zmiana) - tych osiem od 24 grudnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1950-1951), z 20 i 23 grudnia, w sprawie:

 • nadania statutu Glownemu Urzedowi Nadzoru Budowlanego (zmiana); od 1 stycznia,
 • przedterminowych wyborow wojta Gminy Polanka Wielka w wojewodztwie malopolskim; od 24 grudnia.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji (poz. 1952) z 20 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru karty zapytania (zmiana); od 1 stycznia.


Nr 230 z 24 grudnia

Ustawy (poz. 1919-1923):

 • z 13 listopada o ratyfikacji umowy w sprawie miedzynarodowych okazjonalnych przewozow pasazerskich autokarami i autobusami (umowa INTERBUS),
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - te dwie wejda w zycie 8 stycznia 2003 r.,
 • z 4 grudnia o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego; od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 5 grudnia o doplatach do oprocentowania kredytow mieszkaniowych o stalej stopie procentowej; od 8 stycznia,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw; od 31 grudnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1924-1925), z 27 listopada i 3 grudnia, w sprawie:

 • zasad wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego; od 8 stycznia,
 • odpadow promieniotworczych i wypalonego paliwa jadrowego; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1926-1936):

 • finansow, z 16, 17 i 20 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla panstwowych zakladow budzetowych i gospodarstw pomocniczych panstwowych jednostek budzetowych oraz okreslenia zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji; od 1 stycznia,

- dokonania przeniesien dochodow i wydatkow oraz limitow zatrudnienia i kwot wynagrodzen okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2002; od 24 grudnia z moca od 1 lipca 2002 r.,

- deklaracji skroconych i zgloszen celnych; od 1 stycznia,

 • gospodarki z 13 grudnia w sprawie wymagan meteorologicznych, ktorym powinny odpowiadac tachografy samochodowe oraz wykresowki; od 1 stycznia,
 • infrastruktury z 16 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych na 2003 r.; od 24 grudnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 12 i dwa z 18 grudnia, w sprawie:

- badania mleka,

- wzoru swiadectwa jakosci handlowej,

- wykazu artykulow rolno-spozywczych przywozonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilosci podlegajacych kontroli jakosci handlowej - wszystkie trzy od 1 stycznia,

 • srodowiska z 20 grudnia w sprawie zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewodzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej; od 1 stycznia,
 • zdrowia, z 13 i 16 grudnia, w sprawie:

- zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytworcow i Wyrobow Medycznych oraz w Rejestrze Incydentow Medycznych; od 8 stycznia,

- reklamy produktow leczniczych; od 1 stycznia.


Nr 229 z 24 grudnia

Rozporzadzenia ministra finansow (poz. 1914-1917), dwa z 11, po jednym z 12 i 17 grudnia, w sprawie:

 • okreslenia niektorych wzorow oswiadczen, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych,
 • zasad poboru podatku od czynnosci cywilnoprawnych (nowelizacja) - te dwa od 1 stycznia 2003 r.,
 • wzorow deklaracji podatkowych dla podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (nowelizacja); od 24 grudnia,
 • okreslenia wzorow deklaracji, zeznania, informacji oraz oswiadczen podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob prawnych; od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra gospodarki (poz. 1918) z 17 grudnia w sprawie wymagan jakosciowych dla niektorych paliw cieklych; od 1 stycznia.


Nr 228 z 23 grudnia

Rozporzadzenia ministra gospodarki (poz. 1904-1913), jedno z 17 i dziewiec z 18 grudnia, w sprawie:

 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej, Republiki Wegierskiej, Rumunii, Republiki Slowenii i Republiki Bulgarii,
 • automatycznej rejestracji w przywozie niektorych towarow rolnych,
 • automatycznej rejestracji w przywozie odziezy uzywanej i innych artykulow uzywanych,
 • automatycznej rejestracji w przywozie sprzetu do gier towarzyskich,
 • automatycznej rejestracji w wywozie ksztaltownikow i profili ze stali niestopowej,
 • automatycznej rejestracji w wywozie makulatury,
 • kontyngentow na przywoz wegla pochodzacego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu,
 • kontyngentow na przywoz wegla pochodzacego z Republiki Czeskiej,
 • kontyngentow na wywoz niektorych wyrobow tekstylnych i odziezowych do Stanow Zjednoczonych Ameryki,
 • zakazu wywozu gesi zywych i jaj gesich - wszystkie wchodza w zycie 1 stycznia 2003 r.

Nr 227 z 23 grudnia

Rozporzadzenia ministra gospodarki (poz. 1892-1903), dwanascie z 17 grudnia, w sprawie:

 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z panstwa Izrael,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Republiki Chorwacji,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Republiki Estonskiej,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Republiki Tureckiej,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych Wysp Owczych,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore towary rolne przywozone z zagranicy,
 • ustanowienia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Estonskiej,
 • ustanowienia plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Slowackiej,
 • warunkow i trybu rejestrowania wnioskow o zaliczenie towarow na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego,
 • trybu przekazywania informacji o zaliczonej ilosci lub wartosci towarow na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarow objetych plafonem taryfowym,
 • trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranica towarami objetymi automatyczna rejestracja oraz sposobu rejestrowania tych towarow - wszystkie wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.

Nr 226 z 23 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1885) z 17 grudnia w sprawie ustanowienia Taryfy celnej; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministra gospodarki (poz. 1886-1891), piec z 13 grudnia i jedno z 16 grudnia, w sprawie:

 • pozwolen na przywoz towarow udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego,
 • trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego,
 • pozwolen na przywoz towarow udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postepowaniu ochronnym,
 • pozwolen na przywoz lub wywoz towarow udzielanych w ramach srodkow administrowania obrotem towarami z zagranica,
 • trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach srodkow administrowania obrotem towarami z zagranica,
 • wykazu towarow rolno-spozywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranica - wszystkie od 1 stycznia 2003 r.

Nr 225 z 23 grudnia

Rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1883-1884), z 10 i 19 grudnia, w sprawie:

- oznakowania owiec, koz, swin oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, paszportow koni, prowadzenia rejestru i ksiag rejestracji; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy - 1 lipca 2003 r.,

- wysokosci oplat za czynnosci zwiazane z oznakowaniem zwierzat; od 1 stycznia 2003 r., z tym ze przepisy dotyczace oplat za czynnosci zwiazane z oznakowaniem bydla stosuje sie od 1 stycznia 2004 r.


Nr 224 z 21 grudnia

Rozporzadzenia ministra zdrowia (poz. 1882) z 3 grudnia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania; wejdzie w zycie 5 stycznia 2003 r.


Nr 223 z 21 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1869-1881):

 • edukacji narodowej i sportu z 11 grudnia w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; wejdzie w zycie 5 stycznia 2003 r.,
 • finansow, jedno z 16 i dwa z 17 grudnia, w sprawie:

- oznaczania wyrobow znakami skarbowymi akcyzy; od 1 stycznia 2003 r.,

- okreslenia wzorow: znaku informujacego podroznych o mozliwosci zakupu w punktach sprzedazy towarow, od ktorych przysluguje zwrot podatku od towarow i uslug, imiennego dokumentu bedacego podstawa do dokonania zwrotu podatku podroznym oraz stempla potwierdzajacego na dokumencie wywoz towarow (nowelizacja); od 31 grudnia,

- dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozow pasazerskich (nowelizacja); od 21 grudnia,

 • gospodarki z 18 grudnia w sprawie zmiany ostatecznego srodka ochronnego w postaci kontyngentu ilosciowego na przywoz na polski obszar celny przedzy z wlokien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych wlokien z welna lub cienka sierscia zwierzeca, pochodzacej z Republiki Litewskiej; od 21 grudnia,
 • infrastruktury z 14 listopada w sprawie wolnej burty statkow morskich; od 5 stycznia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia, w sprawie:

- trybu postepowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadajacych prawo wykonywania zawodu; od 5 stycznia, a niektore przepisy z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- wykazu laboratoriow upowaznionych do prowadzenia badan srodkow zywienia zwierzat w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcje Weterynaryjna oraz Inspekcje Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych; od 5 stycznia,

- polaczenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z Centralnym Osrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa; od 1 stycznia,

- rejestru psow zaszczepionych przeciwko wsciekliznie oraz wzoru zaswiadczenia o szczepieniu; od 5 stycznia,

- warunkow weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu dzialalnosci zwiazanej ze sprzedaza bezposrednia; od 1 stycznia,

 • zdrowia, z 11 i 13 grudnia, w sprawie:

- systemu resortowych kodow identyfikacyjnych dla zakladow opieki zdrowotnej oraz zasad ich nadawania (nowelizacja); od 5 stycznia,

- wysokosci oplaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktow leczniczych; od 1 stycznia.


Nr 222 z 20 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1866) z 10 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu i kierunkow dzialan oraz sposobow realizacji zadan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania srodkami pochodzacymi z funduszy Unii Europejskiej; zacznie obowiazywac 28 grudnia, a jeden przepis wszedl w zycie 20 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1867-1858):

 • infrastruktury z 13 grudnia w sprawie warunkow bezpiecznego uprawiania zeglugi przez statki morskie; od 4 stycznia 2003 r.,
 • pracy i polityki spolecznej z 10 grudnia w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania; od 1 stycznia 2003 r.

Nr 221 z 19 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1859-1865):

 • finansow z 12 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • gospodarki z 29 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci oplat za czynnosci jednostek nadzoru technicznego; od 1 stycznia 2003 r.,
 • obrony narodowej z 28 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stawek uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych; od 3 stycznia 2003 r.,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 12 grudnia w sprawie wzoru oraz sposobu prowadzenia i skladania dziennikow polowowych; od 1 stycznia 2003 r. - rozporzadzenie bedzie obowiazywac do dnia przystapienia Polski do Unii Europejskiej,
 • skarbu panstwa z 12 grudnia w sprawie zasad gospodarki finansowej Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa; od 3 stycznia 2003 r.,
 • zdrowia, z 10 i 12 grudnia, w sprawie:

- okreslenia wymagan Dobrej Praktyki Klinicznej; od 1 stycznia 2003 r,

- wzoru wnioskow o przedluzenie lub skrocenie okresu waznosci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego; od 27 grudnia.


Nr 220 z 19 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1850-1851), dwa z 3 grudnia, w sprawie:

 • wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych w surowcach i materialach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemyslowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopow,
 • dokumentow wymaganych przy skladaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci zwiazanej z narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujacego albo przy zgloszeniu wykonywania tej dzialalnosci; oba wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1852) z 18 grudnia w sprawie przedterminowych wyborow prezydenta Miasta Myslowice w wojewodztwie slaskim; od 19 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1853-1858):

 • edukacji narodowej z 3 grudnia w sprawie warunkow i sposobu wykonywania przez szkoly i placowki publiczne zadan umozliwiajacych podtrzymywanie poczucia tozsamosci narodowej, etnicznej, jezykowej i religijnej uczniow nalezacych do mniejszosci narodowych i grup etnicznych; od 1 stycznia 2003 r.,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 6 i jedno z 18 grudnia, w sprawie:

- kategorii dostepnosci produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriow zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczegolnych kategorii dostepnosci,

- wysokosci oplaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktow leczniczych weterynaryjnych; te dwa od 3 stycznia 2003 r.,

- znakowania srodkow spozywczych i dozwolonych substancji dodatkowych; od 1 stycznia 2003 r., z tym ze niektore przepisy beda obowiazywac od dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, a niektore do tego dnia,

 • sprawiedliwosci z 6 grudnia w sprawie archiwizacji akt spraw sadow wojskowych; od 3 stycznia 2003 r.,
 • srodowiska z 9 grudnia w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow; od 3 stycznia 2003 r., a jeden przepis od 1 stycznia 2004 r.

Nr 219 z 18 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1836-1848):

 • finansow, cztery z 17 grudnia, w sprawie:

- prowadzenia ewidencji przychodow i wykazu srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

- prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow (nowelizacja),

- prowadzenia ewidencji zatrudnienia,

- prowadzenia kart przychodow; wszystkie wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury, z 2 i 13 grudnia, w sprawie:

- dokumentow oraz informacji, jakie jest obowiazany przedstawic przedsiebiorca ubiegajacy sie o koncesje lub wykonujacy dzialalnosc gospodarcza w zakresie przewozu lotniczego; od 26 grudnia,

- czasu pracy i wypoczynku czlonkow zalog statkow powietrznych oraz kontrolerow ruchu lotniczego; od 18 grudnia,

 • srodowiska z 10 grudnia w sprawie zasad przekazywania w zarzad obwodow lowieckich wylaczonych z wydzierzawiania; od 2 stycznia 2003 r.,
 • zdrowia, szesc z 10 grudnia, w sprawie:

- wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"; od 26 grudnia,

- sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badan klinicznych w zakresie zgodnosci tych badan z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej; od 1 stycznia 2003 r.,

- sposobu prowadzenia rejestru farmaceutow; od 26 grudnia,

- zakresu znajomosci jezyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z jezyka polskiego; od 26 grudnia,

- okreslenia trybu i sposobu uznawania przez glownego inspektora farmaceutycznego zezwolen na wytwarzanie produktow leczniczych wydawanych przez uprawniony organ innego panstwa; od 1 stycznia 2003 r.,

- sprowadzania z zagranicy produktow leczniczych nieposiadajacych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbednych dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta; od 1 stycznia 2003 r.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1849) z 11 grudnia (sygn. akt SK. 27/01) w sprawie kodeksu postepowania cywilnego.


Nr 218 z 18 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1835) z 10 grudnia w sprawie sposobu, zakresu i terminow wykonywania przez rezydentow dokonujacych obrotu dewizowego z zagranica obowiazkow przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbednym do sporzadzania bilansu platniczego oraz bilansow naleznosci i zobowiazan zagranicznych panstwa; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.


Nr 217 z 18 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1832-1834):

 • infrastruktury z 3 grudnia w sprawie zapewnienia osobom niepelnosprawnym dostepu do uslug pocztowych o charakterze powszechnym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.
 • pracy i polityki spolecznej z 29 listopada w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy; od 19 czerwca 2003 r.,
 • zdrowia z 2 grudnia w sprawie klasyfikacji wyrobow medycznych; od 2 stycznia 2003 r.

Nr 216 z 17 grudnia

Ustawy (poz. 1824-1827), cztery z 23 listopada:

 • o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne oraz o zmianie niektorych ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; od 17 stycznia 2003 r., a jeden przepis od 1 stycznia 2003 r.,
 • o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektorych innych ustaw; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 25 grudnia 2002 r.,
 • o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"; od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1828-1831):

 • finansow, z 16 i 17 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; od 1 stycznia 2003 r.,

- podatku akcyzowego; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 1 lutego 2003 r.,

 • sprawiedliwosci z 10 grudnia w sprawie wysokosci wynagrodzenia czlonkow komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego; od 1 stycznia 2003 r.,
 • zdrowia z 12 grudnia w sprawie podmiotow uprawnionych do zakupu produktow leczniczych w hurtowni farmaceutycznej; od 1 stycznia 2003 r.

Nr 215 z 17 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1817-1819), z 5 listopada oraz 3 i 10 grudnia, w sprawie:

 • udzielania zgody na przywoz na polski obszar celny, wywoz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadow promieniotworczych i wypalonego paliwa jadrowego,
 • tworzenia gminnego zespolu reagowania, powiatowego i wojewodzkiego zespolu reagowania kryzysowego oraz Rzadowego Zespolu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania; te dwa wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • pozbawienia drog kategorii drog krajowych; od 1 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1820-1822), trzy z 10 grudnia, w sprawie:

 • zasad przydzialu, oprozniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,
 • dodatkow dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,
 • warunkow przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog; wszystkie od 1 stycznia 2003 r.

Obwieszczenie marszalka Sejmu (poz. 1823) z 2 grudnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej.


Nr 214 z 17 grudnia

Ustawy (poz. 1805-1806):

 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw; obie wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1807-1814) - wszystkie wchodza w zycie 1 stycznia 2003 r.:

 • edukacji narodowej z 5 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy oraz przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow w szkolach publicznych,
 • pracy i polityki spolecznej, jedno z 5 i cztery z 6 grudnia, w sprawie:

- przypadkow, w ktorych wyjatkowo jest dopuszczalne zatrudnianie mlodocianych, ktorzy nie ukonczyli gimnazjum, osob nie majacych 16 lat, ktore ukonczyly gimnazjum, oraz osob nie majacych 16 lat, ktore nie ukonczyly gimnazjum,

- tresci swiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (nowelizacja),

- zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyplacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienieznego za urlop (nowelizacja),

- ustalania wynagradzania w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiacego podstawe obliczania odszkodowan, odpraw, dodatkow wyrownawczych do wynagrodzenia oraz innych naleznosci przewidzianych w kodeksie pracy (nowelizacja),

- prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (nowelizacja),

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 4 i 6 grudnia, w sprawie:

- wymagan w zakresie jakosci handlowej wyrobow kakaowych i czekoladowych,

- wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzajacego nabycie produktow leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1815-1816), dwa z 10 grudnia:


Nr 213 z 16 grudnia

Ustawy (poz. 1800-1803):

 • z 30 pazdziernika o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy; wejdzie w zycie 24 grudnia,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego; od 31 grudnia,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw; od 31 grudnia,
 • z 4 grudnia zmieniajaca ustawe o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ustawe o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawe - Kodeks karny skarbowy; od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie ministra gospodarki (poz. 1804) z 5 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie paliwami gazowymi; od 31 grudnia.


Nr 212 z 16 grudnia

Rozporzadzenia ministra srodowiska (poz. 1798-1799), dwa z 29 listopada, w sprawie:

 • listy organizmow patogennych oraz ich klasyfikacji, a takze srodkow niezbednych dla poszczegolnych stopni hermetycznosci; wejdzie w zycie 31 grudnia,
 • warunkow, jakie nalezy spelniac przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego; od 1 stycznia 2003 r.

Nr 211 z 14 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1796) z 11 grudnia w sprawie wydatkow budzetu panstwa, ktore w 2002 r. nie wygasaja z uplywem roku budzetowego; weszlo w zycie 14 grudnia.

Rozporzadzenie ministra zdrowia (poz. 1797) z 2 grudnia w sprawie nadania statutu Glownemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu; od 14 grudnia.


Nr 210 z 13 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1784-1786), dwa z 3 i jedno z 10 grudnia, w sprawie:

 • zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich (nowelizacja); weszlo w zycie 13 grudnia i ma zastosowanie od 27 pazdziernika,
 • zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorzadu terytorialnego (nowelizacja); od 1 stycznia 2003 r.,
 • srodladowych drog wodnych; od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1787) z 10 grudnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta w gminie Michalowice w wojewodztwie malopolskim; od 13 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1788-1795):

 • infrastruktury, z 28 listopada i 10 grudnia, w sprawie:

- powierzenia niektorych zadan organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej; od 28 grudnia,

- okreslenia liczby promes i licencji na miedzynarodowy transport drogowy rzeczy do 31 grudnia 2002 r. (zmiana); od 13 grudnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 5 grudnia w sprawie okreslenia organizmow morskich objetych ogolna kwota polowowa w 2003 r. oraz sposobu i warunkow podzialu tej kwoty; od 28 grudnia,
 • srodowiska z 4 grudnia w sprawie zasad kategoryzacji obwodow lowieckich, zasad ustalania czynszu dzierzawnego oraz udzialu dzierzawcow obwodow lowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyna; od 28 grudnia,
 • zdrowia, z 29 listopada oraz 2, 4 i 11 grudnia, w sprawie:

- rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych; od 13 grudnia,

- wykazu swiadczen zdrowotnych, lekow i leczniczych srodkow technicznych finansowanych z budzetu panstwa, a takze trybu nabywania i przekazywania swiadczeniodawcom lekow i leczniczych srodkow technicznych oraz trybu przekazywania srodkow publicznych na ich zakup (nowelizacja); od 1 stycznia 2003 r.,

- kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju; od 28 grudnia,

- sposobu ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez ZUS oraz trybu i terminow ich rozliczania (zmiana); od 13 grudnia.


Nr 209 z 12 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1779-1783):

 • infrastruktury, dwa z 2 grudnia, w sprawie:

- systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE; wejdzie w zycie 13 czerwca 2003 r., a niektore przepisy z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany; od dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

 • kultury z 27 listopada w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostepniania dokumentow z wyborow organow jednostek samorzadu terytorialnego; od 27 grudnia,
 • zdrowia, dwa z 29 listopada, w sprawie:

- organow opiniodawczo-doradczych prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych; od 20 grudnia,

- Centralnej Ewidencji Badan Klinicznych; od 27 grudnia.


Nr 208 z 12 grudnia

Ustawa (poz. 1763) z 30 pazdziernika zmieniajaca ustawe o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej; weszla w zycie 12 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1764-1777):

 • finansow, cztery z 4 grudnia, w sprawie:

- wysokosci, sposobu ustalania oraz warunkow i terminow uiszczania oplat za zwolnienia i zgody udzielane przez Komisje Papierow Wartosciowych i Gield; od 27 grudnia,

- warunkow emitowania bonow skarbowych (nowelizacja); od 1 stycznia 2003 r.,

- warunkow emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedazy detalicznej (nowelizacja); od 27 grudnia,

- warunkow emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (nowelizacja); od 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury, z 20 i 28 listopada, w sprawie:

- okreslenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajow i zakresow przegladow statkow morskich; od 27 grudnia, a niektore przepisy z dniem przystapienia Polski do Unii Europejskiej,

- szczegolowych wymagan w stosunku do diagnostow; od 12 stycznia 2003 r.,

 • obrony narodowej, z 25 i 29 listopada, w sprawie:

- wymagan, jakim powinny odpowiadac lokale aptek zakladowych w zakladach opieki zdrowotnej utworzonych poprzez ministra obrony narodowej,

- zasadniczej sluzby wojskowej i nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (nowelizacja); oba od 27 grudnia

 • obrony narodowej oraz spraw wewnetrznych i administracji z 3 grudnia w sprawie refundacji kosztow ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zwiazku z dzialalnoscia Komisji Badania Wypadkow Lotniczych Lotnictwa Panstwowego; od 12 grudnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 2 i 9 grudnia, w sprawie:

- wysokosci i warunkow przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzadu naleznosci pienieznych za podroze sluzbowe; od 27 grudnia,

- rodzajow dokumentow poswiadczajacych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego; od 12 grudnia,

 • srodowiska z 29 listopada w sprawie ewidencji skupu zwierzyny zywej, tusz zwierzyny i ich czesci; od 12 grudnia,
 • zdrowia, dwa z 4 grudnia, w sprawie:

- kategorii dostepnosci produktow leczniczych; od 27 grudnia,

- kontroli seryjnej wstepnej; od 1 stycznia 2003 r.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1778) z 2 grudnia (sygn. akt SK. 20/01) w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami.


Nr 207 z 11 grudnia

Ustawa (poz. 1752) z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o kulturze fizycznej; wejdzie w zycie 26 grudnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1753-1755), dwa z 5 listopada i jedno z 20 listopada, w sprawie:

 • wymagan dotyczacych rejestracji dawek indywidualnych; od 1 stycznia 2003 r.,
 • warunkow przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materialow jadrowych, zrodel promieniotworczych i urzadzen zawierajacych takie zrodla; od 1 stycznia 2003 r., niektore przepisy beda obowiazywac do dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • uprawnien i obowiazkow policjantow delegowanych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa; od 11 grudnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1756) z 29 listopada w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz zasad i trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do sluzby w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego; od 26 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1757-1760):

 • finansow, dwa z 26 listopada, w sprawie:

- wysokosci i trybu pobierania oplat za czynnosci organow

administracji miar i podleglych im urzedow,

- sposobu pobierania, zaplaty i zwrotu oplaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrow tej oplaty (nowelizacja); oba od 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury z 25 listopada w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; od 1 stycznia 2003 r.,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 26 listopada w sprawie rozkladu czasu sluzby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; od 26 grudnia.

Obwieszczenia marszalka Sejmu (poz. 1761-1762), z 20 i 22 listopada, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy:

 • o Sluzbie Wieziennej,
 • o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich.

Nr 206 z 11 grudnia

Umowy miedzynarodowe (poz. 1742, 1744, 1746, 1748, 1750):

 • o akcesji Republiki Bulgarii do Srodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzadzona w Sofii 17 lipca 1998 r.,
 • miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Macedonii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, sporzadzona w Skopje 28 listopada 1996 r.,
 • miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Mongolii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i od majatku, sporzadzona w Warszawie 18 kwietnia 1997 r.,
 • miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporzadzona w Gdansku 30 kwietnia 1999 r.,
 • miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie czlonkow sil zbrojnych RP i czlonkow sil zbrojnych RFN na terytorium drugiego panstwa, sporzadzona w Warszawie 23 sierpnia 2000 r.

Oswiadczenia rzadowe (poz. 1743, 1745, 1747, 1749, 1751), z ktorych wynika, ze wskazane umowy weszly w zycie (kolejno): 12 stycznia 2002 r.; 17 grudnia 1999 r.; 21 lipca 2001 r.; 23 maja 2002 r.; 17 stycznia 2002 r.


Nr 205 z 9 grudnia

Ustawy (poz. 1730-1731), dwie z 30 pazdziernika:

 • o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe"; wejdzie w zycie 24 grudnia,
 • o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006; od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1732) z 4 grudnia w sprawie gatunkow zwierzat chronionych wyrzadzajacych szkody, za ktore odpowiada Skarb Panstwa; od 24 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1733-1740):

 • gospodarki z 25 listopada w sprawie ograniczen w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w dzialalnosci gospodarczej; od 24 grudnia,
 • infrastruktury, dwa z 27 listopada oraz jedno z 3 grudnia, w sprawie:

- trybu przeprowadzania egzaminow i zasad wynagradzania czlonkow komisji egzaminacyjnej oraz czlonkow komisji dokonujacych oceny osrodkow szkoleniowych,

- warunkow i sposobu wykonywania kontroli dokumentow zwiazanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby wlasne oraz dokumentow stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a takze wzorow tych dokumentow (nowelizacja); te dwa od 24 grudnia,

- wymiany praw jazdy (zmiana); od 9 grudnia,

 • sprawiedliwosci z 27 listopada w sprawie zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej oraz wlasciwosci przelozonych w tych sprawach; od 24 grudnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 26 listopada i 3 grudnia, w sprawie:

- trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do osob ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w Biurze Ochrony Rzadu; od 24 grudnia,

- prowadzenia rejestru statkow powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; od 9 grudnia,

 • zdrowia z 27 listopada w sprawie egzaminu ze znajomosci jezyka polskiego niezbednej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa; od 24 grudnia.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1741) z 3 grudnia (sygn. akt P. 13/02) w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.


Nr 204 z 9 grudnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1722-1729):

 • edukacji narodowej i sportu z 19 listopada w sprawie zakresu uprawnien i obowiazkow nauczycieli i wychowawcow zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placowkach prowadzonych przez koscielne osoby prawne; wejdzie w zycie 24 grudnia,
 • gospodarki, z 6 i 21 listopada, w sprawie:

- bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze obrabiarek skrawajacych do metali; od 10 czerwca 2003 r.,

- wniosku o wszczecie postepowania antydumpingowego; od 24 grudnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 20 i 22 listopada, w sprawie:

- wysokosci oplat za przeprowadzenie badan probek srodkow zywienia zwierzat,

- kategorii materialow paszowych; oba od 24 grudnia,

 • srodowiska, z 26 i 27 listopada, w sprawie:

- zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza; od 1 stycznia 2003 r.,

- wymagan, jakim powinny odpowiadac wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia; od 24 grudnia,

 • zdrowia z 22 listopada w sprawie okreslenia zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktow leczniczych i wyrobow medycznych; od 24 grudnia.

Nr 203 z 5 grudnia

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1712) z 28 listopada w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych oraz Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1713-1718):

 • edukacji narodowej i sportu, jedno z 15 i dwa z 21 listopada, w sprawie:

- przeksztalcen w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Lesznie,

- zakresu danych i informacji objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepanstwowej uczelni zawodowej,

- warunkow, jakim powinien odpowiadac wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepanstwowej; wszystkie od 20 grudnia,

 • gospodarki z 25 listopada w sprawie instytucji wydajacych opinie o mozliwosci spelnienia warunkow technicznych i organizacyjnych podczas prac z uzyciem materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego; od 20 grudnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 20 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci, warunkow przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze swiadczen przez cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statutu uchodzcy; od 20 grudnia,
 • zdrowia z 19 listopada w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; od 20 grudnia.

Obwieszczenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1719-1720), z 28 listopada i 4 grudnia, o sprostowaniu bledow w rozporzadzeniu:

 • ministra gospodarki z 2 pazdziernika w sprawie wykazu towarow o znaczeniu strategicznym (Dz. U. nr 182, poz. 1518) - sprostowanie dotyczy zalacznika nr 2,
 • ministra pracy i polityki spolecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie roznicowania stopy procentowej skladki na ubezpieczenie spoleczne z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w zaleznosci od zagrozen zawodowych i ich skutkow (Dz. U. nr 200, poz. 1692) - sprostowanie dotyczy zalacznikow nr 2 i nr 3.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1721) z 25 listopada (sygn. akt K. 34/01) w sprawie ustawy z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.


Nr 202 z 3 grudnia

Umowy miedzynarodowe (poz. 1704, 1706, 1708, 1710):

 • wspolna konwencja bezpieczenstwa w postepowaniu z wypalonym paliwem jadrowym i bezpieczenstwa w postepowaniu z odpadami promieniotworczymi, sporzadzona w Wiedniu 5 wrzesnia 1997 r.,
 • umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitow Meteorologicznych (EUMETSAT) o wspolpracy, sporzadzona w Warszawie 15 grudnia 1999 r.,
 • protokol dodatkowy nr 9 do srodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzadzony w Warszawie 15 listopada 2002 r.,
 • umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Panstwa Izrael o wspolpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporzadzona w Warszawie 15 czerwca 2000 r.

Oswiadczenia rzadowe (poz. 1705, 1707, 1709, 1711) z 5 grudnia 2001 r., z 15 lutego 2002 r., z 7 marca 2002 r., z 20 grudnia 2001 r., z ktorych wynika, ze wskazane umowy weszly w zycie (kolejno): 18 czerwca 2001 r.; 4 grudnia 2001 r. z moca od 1 stycznia 2000 r.; 20 grudnia 2001 r., 9 grudnia 2001 r.

PATRZ: Spis za listopad 2002


MONITOR POLSKI

Nr 61 z 31 grudnia

(ostatni numer w 2002 r.)

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu (poz. 850-851), z 18 i 19 grudnia, w sprawie:

- wydarzen we Wroclawiu 15 listopada 2002 r. oraz w Ozarowie 26 listopada 2002 r.,

- wyboru posla czlonka Krajowej Rady Sadownictwa (Cezarego Grabarczyka),

 • uchwala Senatu (poz. 852) z 19 grudnia w sprawie zwiekszenia sprawnosci administracji publicznej,
 • postanowienia prezydenta RP (poz. 853-872):

- z 23 grudnia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Sojuszniczych w Islamskim Panstwie Afganistanu, Krolestwie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Panstwie Kuwejtu, Republice Tadzykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim,

- z 31 grudnia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Miedzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugoslawii, Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii i Republice Albanii; oba weszly w zycie 1 stycznia 2003 r.,

- osiemnascie z wrzesnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • zarzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 873-875):

- nr 161 z 20 grudnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia; od 15 stycznia,

- nr 169 23 grudnia w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu; od 1 stycznia,

- nr 170 z 23 grudnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (zmiana); od 31 grudnia,

 • zarzadzenia (poz. 876-877):

- ministra gospodarki z 3 grudnia w sprawie utworzenia Zespolu do spraw Srodkow Taryfowych,

- prezesa Narodowego Banku Polskiego z 18 grudnia w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl i 10 zl (upamietniajacych dziesieciolecie Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy) oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu; oba od 1 stycznia,

 • postanowienie (poz. 878) ministra gospodarki z 20 grudnia w sprawie wszczecia postepowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzacej z Ukrainy,
 • obwieszczenia ministrow (poz. 979-882)

- sprawiedliwosci z 19 grudnia o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- spraw zagranicznych, dwa z 27 listopada, w sprawie:

a) ogloszenia listy panstw, ktorych obywatele musza posiadac wize wydana w celu wjazdu do strefy tranzytowej lotniska miedzynarodowego, pobytu w tej strefie i wyjazdu z niej,

b) ogloszenia listy panstw, z ktorymi Rzeczpospolita Polska zawarla umowy o czesciowym zniesieniu obowiazku wizowego lub ktore jednostronnie zniosly obowiazek wizowy dla obywateli RP,

- zdrowia z 19 grudnia w sprawie wykazu towarow, ktore podlegaja granicznej kontroli sanitarnej.


Nr 60 z 20 grudnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP (poz. 825-841):

- z 18 listopada i 2 grudnia o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- z 25 listopada i 6 grudnia o mianowaniu ambasadorem nadzwyczajnym i pelnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzeja Brychta w Republice Federalnej Niemiec i Janusza Mrowca w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

- trzynascie z wrzesnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • obwieszczenia (poz. 842-849):

- ministra finansow, z 11 i 13 grudnia, w sprawie: ogloszenia listy miejscowosci, w ktorych moga byc prowadzone osrodki gier; wysokosci ogolnej kwoty odliczen z tytulu wydatkow na cele mieszkaniowe (w 2003 r. kwota ta wynosi 189.000 zl),

- ministra pracy i polityki spolecznej, z 6 i 10 grudnia, w sprawie: podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (drukowalismy je w "Rz" z 21-22 grudnia); kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2003 r. (jest to 65.850 zl),

- ministra sprawiedliwosci z 6 grudnia o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- ministra srodowiska z 10 grudnia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra srodowiska,

- przewodniczacego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 grudnia o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe pelniaca funkcje publiczna,

- prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego z 5 grudnia w sprawie wysokosci skladki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie w I kwartale 2003 r. (jest to kwota 54 zl).


Nr 59 z 13 grudnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu (poz. 798-799), z 5 i 6 grudnia, w sprawie:

- integracji Polski z Unia Europejska,

- ogloszenia 13 grudnia dniem pamieci ofiar stanu wojennego,

 • postanowienia Prezydenta RP (poz. 800-820):

- z 13 grudnia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii; weszlo w zycie 16 grudnia,

- dwadziescia z sierpnia i wrzesnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • obwieszczenia (poz. 821-823):

- ministra gospodarki, dwa z 20 listopada, w sprawie: 1) wskaznika wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen socjalnych i zasilkow socjalnych w przedsiebiorstwach gorniczych i przedsiebiorstwach robot gorniczych w IV kwartale 2002 r., 2) wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w III kwartale 2002 r. dla okreslenia sredniomiesiecznej skladki na ubezpieczenie spoleczne oraz skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych refundowanych pracownikom spoza gornictwa,

- prezesa Urzedu Patentowego RP z 2 grudnia o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w wypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym,

 • komunikat (poz. 824) nr 12/2002 (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nr 58 z 6 grudnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia Prezydenta RP (poz. 789-790), z 26 i 17 sierpnia, o nadaniu orderow i odznaczen,
 • zarzadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego (poz. 791) z 25 listopada w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl i 20 zl z autoportretem Jana Matejki; wejda do obiegu 11 grudnia,
 • obwieszczenia (poz. 792-797):

- prezesa Rady Ministrow z 28 listopada o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe powolywana na kierownicze stanowisko panstwowe przez prezesa Rady Ministrow,

- ministra finansow z 27 listopada w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych (od 28 listopada - 17,5 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym),

- ministra sprawiedliwosci z 27 listopada o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- przewodniczacego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 listopada o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe pelniaca funkcje publiczna,

- prezesa GUS, z 25 i 26 listopada, w sprawie: wskaznika cen dobr inwestycyjnych za III kwartal 2002 r. (wzrost o 0,2 proc. w stosunku do II kwartalu 2002 r.); przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w wojewodztwach w III kwartale 2002 r.

PATRZ: Spis za listopad 2002


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent Aleksander Kwasniewski podpisal 31 grudnia 2002 r. ustawy:

 • z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych; obowiazuje od 31 grudnia 2002 r.; ogloszono ja w Dz. U. nr 238, poz. 2020,
 • z 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw; ustawa, z wyjatkiem kilku przepisow, obowiazuje od 1 stycznia 2003 r.; opublikowana zostala w Dz. U. nr 241, poz. 2074,
 • z 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych; ustawa wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Ustaw.

Prezydent RP podpisal 23 grudnia ustawy:

 • ustawe budzetowa na rok 2003,
 • z 22 listopada 2002 r. zmieniajaca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela; wejdzie w zycie 31 grudnia 2002 r.,
 • z 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyzszym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych; wejdzie w zycie z dniem ogloszenia,
 • z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 31 grudnia 2002 r.,
 • z 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych; wejdzie w zycie z dniem ogloszenia,
 • z 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji ds. Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie po 14 dniach od ogloszenia,
 • z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu drog publicznych; wejdzie w zycie po 14 dniach od ogloszenia,
 • z 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektorych rynkow rolnych; wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, z wyjatkiem kilku przepisow, ktore zaczna obowiazywac wczesniej,
 • z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczenstwie morskim; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych; wejdzie w zycie z dniem ogloszenia, z moca od 1 stycznia 2003 r.

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Natomiast 21 grudnia 2002 r. prezydent podpisal ustawy:

 • z 22 listopada 2002 r. o wyrownaniu strat majatkowych wynikajacych z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnosci i praw czlowieka i obywatela; wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska i ustawy - Prawo wodne; wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o uslugach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym; wchodzi w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne; wchodzi w zycie 31 grudnia 2002 r.,
 • z 5 grudnia 2002 r. z zmianie niektorych ustaw w zwiazku z dostosowaniem prawa do prawa Unii Europejskiej; wchodzi w zycie 31 grudnia 2002 r.

Ustawy musza byc jeszcze ogloszone w Dzienniku Ustaw RP.


Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji umowy w sprawie miedzynarodowych okazjonalnych przewozow pasazerskich autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) - wejdzie w zycie po 14 dniach od dnia ogloszenia
 • z 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - wejdzie w zycie po 14 dniach od dnia ogloszenia,
 • z 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego - wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.
 • z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw - wejdzie w zycie 31 grudnia 2002 r.
 • z 5 grudnia 2002 r. o doplatach do oprocentowania kredytow mieszkaniowych o stalej stopie procentowej - wejdzie w zycie po 14 dniach od dnia ogloszenia

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP w ostatnich dniach podpisal ustawy:

 • z 30 pazdziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy - wejdzie w zycie po uplywie 7 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu wieloletniego "Programu dla Odry - 2006" - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne oraz o zmianie niektorych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP 12 grudnia podpisal ustawe z 4 grudnia 2002 r. zmieniajaca ustawe o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ustawe o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawe - Kodeks karny skarbowy.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.


Prezydent RP 11 grudnia podpisal dwie ustawy:

 • z 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego,
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw.

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw; obie wejda w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwasniewski podpisal 9 grudnia ustawy:

 • z 30 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw;
 • z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw.

Obie wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.

PATRZ: Spis za listopad 2002


SENAT ROZPATRZYL

Podczas 31. posiedzenia Senat rozpatrzyl dwanascie ustaw.

Szesc zaakceptowal:

 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych,
 • z 5 grudnia o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o uslugach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • z 5 grudnia o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy - Prawo wodne,
 • z 4 grudnia o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego" - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do szesciu wniosl poprawki:

 • z 6 grudnia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oswiaty,
 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych,
 • z 4 grudnia o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego, ustawy o swiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • z 4 grudnia o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw cieklych - te wracaja do Sejmu.

Podczas 30. posiedzenia Senat rozpatrzyl osiemnascie ustaw.

Osiem zaakceptowal:

 • z 22 listopada o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow oraz o zmianie niektorych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • z 23 listopada o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 23 listopada o Sadzie Najwyzszym,
 • z 22 listopada o wyrownywaniu strat majatkowych wynikajacych z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnosci i praw czlowieka i obywatela,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska, i ustawy - Prawo wodne,
 • z 22 listopada o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • z 22 listopada zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do dziesieciu wniosl poprawki:

 • z 23 listopada budzetowej na rok 2003,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,
 • z 22 listopada o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz niektorych innych ustaw,
 • z 22 listopada o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczenstwie morskim,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o finansowaniu drog publicznych,
 • z 13 listopada o organizacji rynku biopaliw cieklych oraz biokomponentow do ich produkcji,
 • z 13 listopada o organizacji niektorych rynkow rolnych,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 22 listopada o zmianie ustawy o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 30. posiedzenie na 10-13 grudnia 2002 r.

Zacznie sie we wtorek o godz. 9.00

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • budzetowa na rok 2003,
 • o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,
 • o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow oraz o zmianie niektorych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz niektorych innych ustaw,
 • o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych,
 • o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczenstwie morskim,
 • o zmianie ustawy o finansowaniu drog publicznych,
 • o organizacji rynku biopaliw cieklych oraz biokomponentow do ich produkcji,
 • o organizacji niektorych rynkow rolnych,
 • o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o Sadzie Najwyzszym,
 • o wyrownywaniu strat majatkowych wynikajacych z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnosci i praw czlowieka i obywatela,
 • o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska, i ustawy - Prawo wodne,
 • o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • o zmianie ustawy o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci,
 • zmieniajacej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

PATRZ: Spis za listopad 2002


SEJM UCHWALIL

Podczas 38. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

17 grudnia

 • o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

- teraz rozpatrzy ja Senat,

18 grudnia

 • o ratyfikacji protokolu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludzmi, w szczegolnosci kobietami i dziecmi, uzupelniajacego Konwencje Narodow Zjednoczonych przeciwko miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej, przyjetego przez Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych 15 listopada 2000 r.,
 • o ratyfikacji protokolu przeciwko przemytowi migrantow droga ladowa, morska i powietrzna, uzupelniajacego konwencje Narodow Zjednoczonych przeciwko miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej, przyjetego przez Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych 15 listopada 2000 r.

- te takze ida do Senatu,

 • budzetowa na rok 2003,
 • o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,

19 grudnia

 • o organizacji rynku biopaliw cieklych oraz biokomponentow do ich produkcji,
 • o zmianie ustawy o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci,
 • o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
 • ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustawy o finansowaniu drog publicznych,

20 grudnia

 • o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczenstwie morskim,
 • o organizacji niektorych rynkow rolnych,
 • o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,
 • o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa,
 • o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych,

- te wszystkie wymagaja jeszcze podpisu prezydenta.


Podczas 37. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

4 grudnia

 • o zmianie nazwy Akademii Medycznej w Lublinie (bedzie nosic imie profesora Feliksa Skubiszewskiego - w uznaniu jego zaslug dla uczelni oraz zawodowych dokonan w dziedzinie chirurgii),
 • o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego oraz niektorych innych ustaw

- te dwie ida teraz do Senatu,

 • o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

- te wymagaja jeszcze tylko podpisu prezydenta,

5 grudnia

 • o waloryzacji emerytur i rent,
 • o zmianie ustawy w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej,
 • o zmianie ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych,
 • o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych,
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow oraz ustawy - Prawo wodne

- te takze ida jeszcze do Senatu,

 • o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostkach im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw oraz ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielanych premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych,
 • o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz niektorych innych ustaw,
 • o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego

- te zas trafia juz na biurko prezydenta,

6 grudnia

 • o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa

- nad ta bedzie jeszcze pracowac Senat.

PATRZ: Spis za listopad 2002


UNIA EUROPEJSKA - NOWE AKTY PRAWNE


W SKROCIE

PODATKI

Od nieruchomosci w 2003 r.

W 2003 r. gorne stawki podatku od nieruchomosci ustalane przez gminy nie moga przekraczac:

 • od gruntow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza - 0,62 zl od mkw.;
 • od gruntow pod jeziorami i zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zl od 1 ha powierzchni;
 • od pozostalych gruntow (chodzi glownie o zajete pod budownictwo mieszkaniowe) - 0,30 zl od mkw.;
 • od budynkow mieszkalnych - 0,51 zl od mkw.;
 • od budynkow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz ich czesci zajetych na prowadzenie tej dzialalnosci - 17,31 zl od mkw.;
 • od budynkow zajetych na dzialalnosc w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - 8,06 zl od mkw.;
 • od budynkow zajetych na dzialalnosc w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych - 3,46 zl od mkw.;
 • od pozostalych budynkow - 5,78 zl od mkw.;
 • od budowli - 2 proc. ich wartosci.

SAD NAJWYZSZY

Przepadek towaru

Podstawa orzeczenia o przepadku na rzecz skarbu panstwa towaru objetego zakazem przywozu wynikajacym ze srodkow polityki handlowej stanowi art. 77 2 kodeksu celnego - wyjasnil Sad Najwyzszy w uchwale z 8 listopada 2002 r.

Art. 77 1 tego kodeksu zobowiazuje organ celny do podjecia niezbednych dzialan, wlacznie ze sprzedaza towaru, w celu uregulowania sytuacji towarow, ktore sa przedmiotem zakazow i ograniczen wynikajacych ze srodkow polityki handlowej. Natomiast w jego art. 77 2 stwierdza sie, ze jesli to postepowanie nie doprowadzilo do uregulowania sytuacji towarow, sad na wniosek organu celnego orzeka o ich przepadku na rzecz skarbu panstwa. W sprawie, ktorej dotyczy uchwala SN, wszczetej na wniosek urzedu celnego domagajacego sie orzeczenia na rzecz skarbu przepadku rzeczy, chodzilo o samochod objety czasowym zakazem przywozu (rocznik 1979) ustanowionym przez rozporzadzenie Rady Ministrow z 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektorych pojazdow samochodowych, nadwozi i podwozi tych pojazdow. Wylaczylo ono poczawszy od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r. mozliwosc przywozu starych pojazdow (ponad 10-letnich i ponad 6-letnich zaleznie od typu) oraz ich czesci, wskazanych w trzech zalacznikach do tegoz rozporzadzenia. Poniewaz nie bylo mozliwe cofniecie pojazdu objetego zakazem za granice ani zasadne jego zniszczenie urzad celny wszczal kroki zmierzajace do orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz skarbu panstwa. Powstala watpliwosc co do prawnej podstawy takiego orzeczenia wyjasnil SN w przytoczonej uchwale (sygn. III CZP 44/02).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Nagroda jubileuszowa dla gornikow na urlopach

Wysokosc nagrody jubileuszowej gornikow korzystajacych z urlopow gorniczych byla przedmiotem uchwaly Sadu Najwyzszego. Jednak nie wszystkie zaklady gornicze stosuja sie do niej - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra gospodarki. Niektore spolki weglowe i samodzielne zaklady gornicze wyplacaja nagrode jubileuszowa w wysokosci miesiecznego swiadczenia socjalnego. Twierdza, ze dotacja budzetowa na pokrycie swiadczen przyslugujacych gornikom na urlopach gorniczych, w tym nagrody jubileuszowej, zwalnia ich z obowiazku pelnej realizacji uprawnien do tej nagrody w wysokosci okreslonej w zakladowych regulacjach placowych.

RZECZNIK PRAW DZIECKA SYGNALIZUJE

Bezpieczenstwo w szkolach

Rzecznik praw dziecka zwrocil sie do ministra edukacji narodowej i sportu o wydanie rozporzadzenia do ustawy o systemie oswiaty. Podkresla, ze po wygasnieciu dotychczasowego rozporzadzenia brakuje aktu prawnego, ktory normowalby zasady bezpieczenstwa i higieny w szkolach. "Nasuwa sie wiec uzasadnione pytanie, czy w takich okolicznosciach moga byc zapewnione dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wychowania. Zadac nalezy tez pytanie, jakimi normami kierowac sie maja osoby odpowiedzialne za realizacje zasad bezpieczenstwa i higieny, oraz jak egzekwowac utrzymanie odpowiednich standardow, gdy tychze standardow brak" - pisze rzecznik do minister Krystyny Lybackiej, domagajac sie jak najszybszego zalatania tej luki w prawie. Rozporzadzenie ministra powinno m.in. uregulowac warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, oraz w czasie zajec wychowania fizycznego, zawodow sportowych i wycieczek.

RZECZNIK PRAW DZIECKA SYGNALIZUJE

Wolontariusze w szpitalach

Rzecznik praw dziecka Pawel Jaros zwrocil sie do ministra zdrowia o pilne wydanie rozporzadzenia, ktore umozliwi wolontariuszom prace w placowkach medycznych. Brak tego rozporzadzenia praktycznie uniemozliwia dzialanie ochotnikow w osrodkach zdrowia. "Obecnosc osob, ktore sa w stanie wplywac pozytywnie na stan zdrowotny i emocjonalny dziecka, ma ogromne znacznie w procesie jego leczenia. Wolontariusze dzieki swej pracy i kwalifikacjom moga stanowic wsparcie dla personelu medycznego" - pisze rzecznik w liscie skierowanym do ministra, proszac o pilne wydanie rozporzadzenia do ustawy o zakladach opieki zdrowotnej.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Adresy w ewidencji

Po skresleniu przepisu wymagajacego, aby do zgloszenia wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej byl dolaczony dokument potwierdzajacy tytul prawny przedsiebiorcy do lokalu (nieruchomosci), zaczely sie niepokojace zjawiska. Rzecznik praw obywatelskich pisze do ministra gospodarki, ze podawane sa do ewidencji adresy prywatnych osob nie zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza, bez ich wiedzy i zgody. Nie znaja one nawet tych, ktorzy posluzyli sie ich adresami. Dowiaduja sie o tym dopiero, gdy przychodzi na ich adres korespondencja kierowana do przedsiebiorcy. Poszkodowani nie maja nawet mozliwosci obrony. Wnioski o wykreslenie ich adresu z ewidencji nie moga byc - rzekomo - uwzglednione przez organ ewidencyjny, gdyz, jak slysza, zmiana adresu moze byc dokonana wylacznie na wniosek przedsiebiorcy. Narusza to w istotny sposob prawa obywatelskie - stwierdza rzecznik, pytajac, czy zmiana przepisow miala racjonalne uzasadnienie.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Uprawnienia po odwolaniu

Osoby odwolane z kierowniczych stanowisk panstwowych oraz te, ktorych kadencja uplynela, zachowuja prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez trzy miesiace. Ustawa z 1981 r. o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe nie reguluje jednak kwestii wliczania tego okresu do okresow pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnien pracowniczych oraz emerytalno-rentowych. Zwracajac sie w tej sprawie do szefa Kancelarii Premiera, zastepca rzecznika praw obywatelskich Stanislaw Trociuk wskazuje, ze istnieje tu mozliwosc zastosowania roznych rozwiazan. Wzorowac sie mozna na przepisach ustawy o pracownikach urzedow panstwowych, ktore uwzgledniaja okresy pobierania swiadczenia pienieznego po ustaniu zatrudnienia przy ustalaniu uprawnien pracowniczych i swiadczen emerytalnych. Inaczej reguluje to kodeks pracy, dopuszczajacy skrocenie trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia i wyplacenie odszkodowania. Okres, za ktory ono przysluguje, wlicza sie do okresu zatrudnienia, a przy ustalaniu prawa do swiadczen emerytalno-rentowych zalicza sie go jako okres nieskladkowy.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Ujawnione dane

Rzecznik praw obywatelskich ma zastrzezenia co do konstytucyjnosci niektorych przepisow rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej z maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci. Ustalaja one wykaz danych osobowych, jakie musi ujawnic zainteresowany uzyskaniem orzeczenia. Niewykonanie tego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Tymczasem wiele danych podlega konstytucyjnej ochronie - stwierdza rzecznik w pismie do ministra pracy i polityki spolecznej. Zasady i tryb ich gromadzenia powinny wynikac z ustawy, a nie z rozporzadzenia.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Rekompensaty za mienie zabuzanskie

Dzis (19 grudnia) Trybunal rozpatrzy skarge rzecznika praw obywatelskich na przepisy dotyczace rekompensat za mienie zabuzanskie. Wylaczaja one z mozliwosci zaspokajania roszczen w tym zakresie nieruchomosci Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa i Agencji Mienia Wojskowego, przez co w praktyce uniemozliwiaja zaspokojenie tych roszczen. Rzecznik twierdzi, ze narusza to zasade zaufania do panstwa i stanowionego przez nie prawa. Szerzej o tym problemie pisalismy w "Rz" 17 grudnia: "Iluzoryczne rekompensaty".

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Wyrok o abolicji podatkowej i deklaracjach majatkowych

Uzasadnienie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego dotyczacego abolicji podatkowej i deklaracji majatkowych jest dostepne na stronie internetowej Trybunalu Konstytucyjnego:

www.trybunal.gov.pl

w dziale Orzecznictwo, w Bazie Danych. Wystarczy wpisac tam sygnature sprawy (K. 41/02).

Wczoraj poinformowalismy, ze z trescia uzasadnienia mozna zapoznac sie na naszej stronie w Internecie. Wczesniej jednak bylo dostepne (i jest nadal) na stronach Trybunalu.

"RZECZPOSPOLITA" I "RADIO BIZNES": TEL. (022) 645-22-96

Jak zaoszczedzic na podatku

To juz ostatnie dni, by pomyslec, jakie podjac decyzje, by w zeznaniu za 2002 r. zaoszczedzic na podatku. Mozliwosci te kurcza sie z roku na rok, ale sporo ich jeszcze pozostalo.

Na ich temat wyjasnien w warszawskim studiu radiowej Jedynki 19 grudnia, w czwartek, w godz. 8.30-9.30, pod numerem telefonu 0 (prefiks) 22 645-22-96, udzielac bedzie EWA TEOFILAK, ekspertka z Izby Skarbowej w Warszawie. Dla internautow czat: www.radio.com.pl/czat w godz. 9.30-10.00.

Relacja z dyzuru na zoltych stronach "Rzeczpospolitej"

20 grudnia, w piatek.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Podwyzka dla pracownikow ZOZ o 203 zl

Dzis (18 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy odroczona 10 wrzesnia sprawe podwyzek wynagrodzen od 1 stycznia 2001 r. o co najmniej 203 zl dla pracownikow samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej. Wniosek w tej sprawie skierowala do TK Federacja Zwiazkow Pracodawcow ZOZ RP wraz z Naczelna Izba Pielegniarek i Poloznych, a pytanie prawne dotyczace zgodnosci z konstytucja przepisu przewidujacego te podwyzke - Sad Rejonowy w Chelmie.

W uchwalonej pod koniec grudnia 2000 r. nowelizacji ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow objeto pojeciem "przedsiebiorca" takze samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej, a ich pracownikom zapewniono od 1 stycznia 2001 r. przyrost przecietnego miesiecznego wynagrodzenia o nie mniej niz 203 zl w przeliczeniu na pelny etat, wraz ze skutkami wzrostu wszystkich skladnikow wynagrodzenia. Nie wskazano natomiast, kto ma obowiazek podwyzke te zrealizowac i z jakich srodkow ma to zrobic. Jest to wiec, twierdza wnioskodawcy, przepis niejasny, ktory nie respektuje zasad sprawiedliwosci spolecznej, przyzwoitej legislacji, rownosci oraz zaufania do panstwa i stanowionego przez nie prawa. Przypomnijmy, ze przecietne podwyzki o przynajmniej 203 zl mialy byc wprowadzone po akcji protestacyjnej pielegniarek z grudnia 2000 r. (okupacja gmachu resortu zdrowia, marsze, strajki glodowe).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

System argentynski w ryzach

Konsorcja finansowe dzialajace w tzw. systemie argentynskim maja sie dobrze, choc coraz wiecej osob pada ich ofiarami. Prokuratury, do ktorych zglaszaja sie pokrzywdzeni, lekcewaza te sprawy. Rzecznik praw obywatelskich, do ktorego stale naplywaja skargi na bezskutecznosc prokuratury, domaga sie przyspieszenia prac nad ustawa, ktora ujmie w ryzy system argentynski. Obecnie pracuje nad nia Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow. Ustawa powinna przewidywac konkretne sankcje karne dla organizatorow konsorcjow za lamanie warunkow prowadzenia tego rodzaju dzialalnosci - uwaza rzecznik. Tak zrobiono w Portugalii. Wedlug rzecznika to pilna sprawa, poniewaz Prokuratura Krajowa stwierdzila niedawno, ze konsorcjom nie mozna zarzucic lamania prawa bankowego, gdyz ich organizatorzy nie dysponuja pieniedzmi, ktore wplacaja uczestnicy systemu; pozostaja one w gestii grupy czlonkow konsorcjum. Rzecznik zwraca uwage, ze konsorcja zatrzymuja jednak dla siebie oplaty wpisowe, a uczestnicy wplacaja pieniadze na ich konta.

WYROK TK O ABOLICJI PODATKOWEJ I DEKLARACJACH MAJATKOWYCH

Pelne uzasadnienie w Internecie

Ustawa o abolicji podatkowej i deklaracjach majatkowych odeszla w prawny niebyt, ale idea obu tych instytucji zyje. Poslowie mowia, ze dzieki wyrokowi TK wiedza juz, jak nie nalezy formulowac przepisow regulujacych takie kwestie. Warto wiec wiedziec, jakie przeslanki zdecydowaly, ze TK uznal w swoim glosnym wyroku te ustawe za niezgodna z konstytucja. Czym naruszyla ona podstawowe konstytucyjne normy stanowiace o panstwie prawa: zasade zaufania obywateli do panstwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwosci spolecznej i rownosci podatnikow oraz powszechnosci ich opodatkowania.

Od dzisiaj na naszych stronach internetowych dostepna jest pelna tresc wyroku TK wraz z uzasadnieniem

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Studencka ulga paszportowa

Dzis (17 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich o kontrole przepisow dotyczacych uczniowskich i studenckich oplat paszportowych. Wysokosc tych oplat reguluje rozporzadzenie Rady Ministrow wydane na podstawie ustawy o paszportach. Jeden jego przepisow przewiduje ulgi dla uczacej sie mlodziezy szkol dziennych i studentow studiow stacjonarnych, natomiast pomija uczniow i studentow uczacych sie w trybie zaocznym i wieczorowym. Rzecznik uwaza to za naruszenie konstytucyjnych zasad rownosci i sprawiedliwosci spolecznej. Pozbawienie ulgi mlodziezy bardziej obciazonej finansowo z powodu koniecznosci wnoszenia oplat za nauke poglebia dyskryminacyjny charakter tego przepisu - uwaza rzecznik. Jego zdaniem narusza to nie tylko konstytucje, ale i europejska konwencje o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci.

PODATKOWY DYZUR W REDAKCJI: WTOREK, 17 GRUDNIA

Od spadkow i darowizn

Od 1 stycznia 2003 r. wejda w zycie zmiany w podatku obciazajacym spadki i darowizny. Przepisy przewiduja rowniez liczne zwolnienia z tej daniny, zwlaszcza dla dziedziczacych i obdarowanych domami i mieszkaniami. Na pytania czytelnikow dotyczace zasad tego podatku, regul, na jakich korzystac mozna z ulg i zwolnien, a takze nowych przepisow, ktore zaczna obowiazywac od nowego roku, odpowiadac bedzie przy redakcyjnym telefonie: 625-61-37 w godz. 9.30-11.30, we wtorek, 17 grudnia, MONIKA DEREJKO-KOTOWSKA, naczelnik Wydzialu Podatkow Majatkowych i Oplat w Departamencie Podatkow Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansow.

Pytania mozna przesylac rowniez faksem: 653-00-07,

lub e-mailem: i.lewandowska@rp.pl

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Stanowiska w sluzbie cywilnej

Dzis (12 listopada) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy dwa polaczone wnioski - rzecznika praw obywatelskich i grupy poslow - o kontrole przepisow zwiazanych z obsadzaniem stanowisk w korpusie sluzby cywilnej (SC).

R.p.o. zakwestionowal przepisy umozliwiajace obejmowanie wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej osobom spoza tego korpusu bez zachowania procedury konkursowej. Zasada w SC jest obsadzanie wyzszych stanowisk w drodze konkursu, a ubiegac sie o takie stanowisko moze glownie osoba majaca status urzednika mianowanego SC. Jednak w uchwalonej pod koniec 2001 r. nowelizacji ustawy o Radzie Ministrow dodano przepisy umozliwiajace do konca 2002 r. osobom spoza korpusu SC, ktore legitymuja sie wymaganymi kwalifikacjami, obejmowanie wyzszych stanowisk bez zachowania procedury konkursowej, na podstawie decyzji szefa SC, podjetej na wniosek dyrektora generalnego urzedu. Zdaniem rzecznika dodany przepis narusza konstytucyjna norme, ktora stanowi, ze korpus SC dziala w urzedach administracji rzadowej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadan panstwa.

Grupa poslow wnosi z kolei o uznanie, ze niezgodne z konstytucja sa przepisy noweli ustawy o Radzie Ministrow, ktore zmienily ustawe o sluzbie cywilnej oraz pozbawily prezesow NBP i NIK ustawowo zagwarantowanego prawa do udzialu w posiedzeniach rzadu.

PROCEDURA

Spor o wynagrodzenie dla wynalazcy

W uchwale z 26 listopada Sad Najwyzszy, pytany, jaki sklad sedziowski powinien rozpatrywac sprawe, w ktorej tworca wynalazku dochodzi roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, odpowiedzial, ze sprawe taka rozpoznaje sad okregowy w skladzie jednego sedziego. Jako podstawe prawna powolal art. 47 3 kodeksu postepowania cywilnego w zwiazku z art. 294 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2001 r. nr 49, poz. 508 ze zm.), a poprzednio (tj. przed wejsciem w zycie prawa wlasnosci przemyslowej) - w zwiazku z art. 110 ust. 2 ustawy z 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117 ze zm.).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Oplaty za parkowanie

Dzis (10 listopada) Trybunal Konstytucyjny zbada, czy tryb wprowadzenia oplat za parkowanie aut i sposob ustalania ich wysokosci jest zgodny z konstytucja. Zwrocili sie o to do TK rzecznik praw obywatelskich oraz Naczelny Sad Administracyjny.

R.p.o zwraca uwage, ze ustawa o drogach publicznych upowaznia Rade Ministrow do okreslenia szczegolowych zasad wprowadzenia oplat, ale nie daje uprawnien do przekazania tych kompetencji innemu organowi. Rzad zatem, uwaza rzecznik, przekroczyl granice upowaznienia ustawowego, a wiec zlamal konstytucje.

Z kolei NSA uwaza, ze oplaty za parkowanie samochodow na drogach publicznych to danina publiczna. Konstytucja zastrzega, ze takie daniny mozna nalozyc jedynie w ustawie. Oplaty za parkowanie wprowadzilo natomiast rozporzadzenie, czyli akt prawny nizszego rzedu.

Z kontroli przeprowadzonej przez NIK jesienia 2001 r. w 26 miastach wynika, ze we wszystkich system pobierania oplat za parkowanie zostal wprowadzony z naruszeniem prawa. Wiekszosc sciaganych od kierowcow oplat za parkowanie zatrzymywaly prywatne firmy. Z zebranych ponad 113 mln zl tylko ok. 30 mln trafilo do samorzadow.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Wniosek o wylaczenie sedziego

Dzis (9 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy skarge obywatela, ktory kwestionuje przepisy kodeksu postepowania cywilnego dotyczace wniosku o wylaczenie sedziego od prowadzenia sprawy. Uwaza, ze przepisy te nieslusznie wiaza czynnosc proceduralna z elementem represji i przewiduja rozpoznawanie zazalenia na niejawnym posiedzeniu. Przepis nakazuje sadowi rozstrzyganie i ocene, czy wnioskodawca dziala w dobrej czy w zlej wierze, ale nie przewiduje postepowania dowodowego i ustalania faktow.

PODATKOWY DYZUR TELEFONICZNY: WTOREK, 10 GRUDNIA

Od nieruchomosci, drogowy, rolny, lesny

Od 1 stycznia 2003 r. wejda w zycie liczne zmiany w podatkach sciaganych przez gminy i zasilajacych ich budzety. Chodzi o podatki i oplaty lokalne, czyli od nieruchomosci, od srodkow transportowych (drogowy) i od psow, oplate targowa, klimatyczna, administracyjna, a takze o podatki rolny i lesny. Wyjasnien na temat nowych przepisow przy redakcyjnym telefonie 625-61-37 udzielac bedzie we wtorek, 10 grudnia, w godz. 9.30 -11.30 wicedyrektor Departamentu Podatkow Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansow JUSTYNA PRZEKOPIAK.

Pytania mozna przesylac rowniez faksem: 653-00-07

lub e-mailem: i.lewandowska@rp.pl

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Stypendium w rozporzadzeniu

Rzecznik praw obywatelskich zaskarzyl do Trybunalu Konstytucyjnego przepis ustawy o systemie oswiaty, cedujacy na Rade Ministrow prawo do okreslenia w rozporzadzeniu warunkow, form, trybu przyznawania i wyplacania oraz wysokosci stypendiow socjalnych. Prof. Andrzej Zoll uwaza, ze niedopuszczalne bylo przekazanie tej problematyki organowi wladzy wykonawczej, gdyz dotyczy ona sfery konstytucyjnie chronionych praw i powinna byc regulowana w ustawie. A rozporzadzenie ma to jedynie konkretyzowac. Tymczasem z rozporzadzenia RM z 1993 r. wynika jedynie, iz stypendium socjalne moze byc przyznane w zaleznosci od sytuacji materialnej ucznia, w pelnej lub czesciowej wysokosci. Nie mowi natomiast blizej, jaka sytuacja materialna ucznia uprawnia go do ubiegania sie o nie. Organom przyznajacym pozostawia to duzy margines dowolnosci i do odmow.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Dyskryminacja chorych na AIDS

Po otrzymaniu informacji, ze Towarzystwo Ubezpieczeniowe Amplico AIG Life wyklucza mozliwosc wyplaty ubezpieczenia, gdy smierc zostala spowodowana przez AIDS, rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do przewodniczacego Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych. Jego zdaniem wylaczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej w stosunku do osob chorych na AIDS jest ich dyskryminacja. AIDS oraz zakazenie wirusem HIV zostaly umieszczone w wykazie chorob zakaznych oraz zakazen i nie ma powodu, by osoby chore na AIDS byly traktowane odmiennie od innych chorych. Takie dyskryminujace postanowienia moga wystepowac takze w umowach ubezpieczenia innych towarzystw ubezpieczeniowych.

WYMIANA PRAW JAZDY DO MARCA 2003

Do konca marca 2003 r. bedzie mozna wymieniac na nowe prawa jazdy wydane miedzy styczniem 1971 r. a koncem 1983 r. - zdecydowal resort infrastruktury, przedluzajac termin o trzy miesiace. - Decyzja ta podyktowana byla tym, ze do ministerstwa docieraly informacje, iz zbyt wiele osob nie zdazy wymienic dokumentow do 1 stycznia 2003 r., a zatem w terminie okreslonym w dotychczas obowiazujacym rozporzadzeniu w sprawie wymiany praw jazdy - poinformowala Paulina Jankowska, rzeczniczka ministra infrastruktury Marka Pola.

Rozporzadzenie przedluzajace termin wymiany praw jazdy o trzy miesiace minister podpisal we wtorek - podala Jankowska. (PAP)

DYZUR W REDAKCJI: CZWARTEK, 5 GRUDNIA

Kodeks pracy: trzeba zmienic regulaminy

Pracodawcy musza wprowadzic do swoich przepisow wewnatrzzakladowych niektore zmienione przepisy kodeksu pracy. Jest z tym problem, gdyz nie przewidziano tu odpowiednich trybow postepowania. Nie wiadomo np., jak wylonic przedstawicielstwo zalogi, z ktorym pracodawca moze porozumiec sie co do stosowania mniej korzystnych warunkow zatrudnienia od zapisanych w umowach o prace. Jak wiec zmienic regulaminy pracy czy wynagradzania? Jak ma wygladac prawidlowy regulamin funduszu socjalnego?

Watpliwosci w tych kwestiach wyjasnia w czwartek, 5 grudnia, w godz. od 10.00 do 12.00 pod warszawskim numerem telefonu 625-61-37 IWONA HICKIEWICZ, dyrektor Departamentu Prawnego w Glownym Inspektoracie Pracy, i PIOTR WOJCIECHOWSKI, specjalista z tego departamentu. Pytania mozna rowniez przesylac faksem: 653-00-07, oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Duza ulga budowlana

We wtorek, 3 grudnia, Trybunal Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne warszawskiego Naczelnego Sadu Administracyjnego dotyczace przepisow podatkowych zwiazanych z duza ulga budowlana, ktore obowiazywaly do 31 grudnia 2001 r.

Chodzi o wywolujacy do dzis spory miedzy organami podatkowymi a podatnikami przepis pomniejszajacy kwote dopuszczalnych odliczen o 10 proc. wydatkow poniesionych na cele budowlane, ale pokrytych przychodami zwolnionymi od podatkow na podstawie innych norm prawnych. Konkretnie chodzi o przychody uzyskane ze sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych i wydatkowane w ciagu 2 lat od sprzedazy na zakup nowego domu lub mieszkania.

Zdaniem NSA przepis ten skonstruowany zostal niezgodnie z zasadami przyzwoitej legislacji, bo jest niejasny i nieprecyzyjny. Normy dotyczace zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedazy rozproszone zostaly w czterech roznych artykulach, co jeszcze bardziej gmatwalo regulacje. W sumie przepisy te stanowia swoista pulapke prawna dla obywateli. NSA uwaza, ze jest to stan niezgodny z zasadami panstwa prawa.

Sklad orzekajacy NSA, w ktorym zawislo kilka spraw dotyczacych tego przepisu, zwraca ponadto uwage, ze doprowadzil on do naruszenia rownosci obywateli wobec prawa. Pomniejszenie kwoty odliczen nie dotykalo bowiem podatnikow, ktorzy skorzystali z duzej ulgi budowlanej przed sprzedaza nieruchomosci. Nie dotknelo takze tych, ktorzy mieli wystarczajace srodki na pokrycie wydatkow uprawniajacych do skorzystania z duzej ulgi, a nastepnie konczyli inwestycje dzieki srodkom zwolnionym od podatku. Oni bowiem nie narazali sie na sankcje polegajace na pozbawieniu jednej z dwoch niezaleznych od siebie ulg podatkowych.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Miesiac na kasacje

Za sprzeczne z konstytucja rzecznik praw obywatelskich uwaza skreslenie w projekcie nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego przepisu uprawniajacego go do wniesienia w terminie 6 miesiecy kasacji w sprawach cywilnych. Pozostaje jedynie termin miesieczny, jak dla stron.

Pierwsze czytanie projektu odbedzie sie podczas rozpoczynajacego sie dzis posiedzenia Sejmu. W pismie do marszalka Sejmu prof. Andrzej Zoll stwierdza, iz majac na uwadze czas potrzebny na przeslanie akt sadowych, ich analize oraz sporzadzenie kasacji, termin miesieczny jest niewystarczajacy. Przypomina, ze minister sprawiedliwosci-prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatelskich moga wnosic kasacje w sprawach karnych czy rewizje nadzwyczajne od wyrokow NSA w terminie 6-miesiecznym. Pozostawienie rzecznikowi zaledwie miesiaca na kasacje w sprawach cywilnych uniemozliwi korzystanie z tego srodka. Prof. Zoll nie widzi zadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Pochopne umorzenia

Postanowienia prokuratur o umorzeniu postepowania uniemozliwiaja dochodzenie roszczen odszkodowawczych - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra sprawiedliwosci-prokuratora generalnego. Dotyczy to w szczegolnosci wypadkow drogowych, w wyniku ktorych pokrzywdzony poniosl smierc badz doznal ciezkiego uszczerbku na zdrowiu. Umorzenie postepowania przygotowawczego powoduje w praktyce, iz odszkodowanie mozna uzyskac tylko w ramach odrebnego - dlugotrwalego i kosztownego - procesu cywilnego. Zdaniem rzecznika w niektorych sprawach wystepuje wiele uchybien: bledna ocena dowodow, niekompletnosc dokumentacji przedstawianej bieglym, niezabezpieczenie calosci dokumentacji medycznej, nieprzesluchanie wszystkich swiadkow wypadku. Dostrzezone uchybienia procesowe juz niejednokrotnie powodowaly podjecie na nowo prawomocnie umorzonych postepowan. Prof. Andrzej Zoll oczekuje na informacje ministra o skali tych uchybien.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Uprawnienia zawodowe od nowa

Dzis (2 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy skarge Stanislawa K., ktory zakwestionowal przepisy pozbawiajace go mozliwosci wykonywania zawodu rzeczoznawcy majatkowego.

Dzialalnosc gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomosci Stanislaw K. prowadzil od 1993 r., po ukonczeniu stosownych kursow. Tymczasem ustawa z sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami wprowadzila dla takich osob obowiazek ubiegania sie o nadanie uprawnien zawodowych w zakresie szacowania nieruchomosci. Warunkiem ich uzyskania uczynila ukonczenie uzupelniajacego kursu kwalifikacyjnego, wykonanie co najmniej 15 operatow szacunkowych, a takze pozytywne przejscie postepowania kwalifikacyjnego. Na starych zasadach rzeczoznawcy ci mieli prawo wykonywania swojego zawodu jeszcze przez 9 miesiecy.

W styczniu 1998 r. Stanislaw K. wystapil do Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o nadanie uprawnien zawodowych, ale mu odmowiono. Nie poddal sie bowiem weryfikacji, nie ukonczyl nowego kursu i nie przedlozyl 15 operatow.

W skardze do Trybunalu Stanislaw K. pisze, ze stosowne kursy ukonczyl przed rozpoczeciem dzialalnosci jako rzeczoznawca i mial prawo sadzic, ze legalnie nabyte prawo wykonywania zawodu bedzie podlegalo ochronie panstwa, jak wszystkie prawa slusznie nabyte. Odmowe nadania uprawnien zawodowych uznaje za ograniczenie wolnosci dzialalnosci gospodarczej, dopuszczalna - zgodnie z konstytucja - tylko ze wzgledu na wazny interes publiczny. Jego zdaniem trudno w tej sprawie dopatrzyc sie takiego interesu. Zaskarzone przepisy uwaza zas za niezgodne z zasada pewnosci prawa i rownosci obywateli, a takze za naruszajace zaufanie obywateli do panstwa.

PATRZ: Spis za listopad 2002

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.