Pazdziernik 2006


JUZ OBOWIAZUJA

31 pazdziernika:

KONTRWYWIAD I WYWIAD WOJSKOWY

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego i Sluzby Wywiadu Wojskowego oraz emerytow i rencistow SKW i SWW (DzU nr 198, poz. 1459)

STRAZ GRANICZNA

 • Rada Ministrow okreslila tryb i warunki zatrudnienia pracownikow w kontyngencie SG oraz ich wynagradzania (DzU nr 187, poz. 1382)
 • ona tez wskazala uprawnienia przyslugujace funkcjonariuszom SG delegowanym do pelnienia sluzby w kontyngencie SG oraz pracownikom zatrudnionym w takim kontyngencie (DzU nr 187, poz. 1383)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 6 pazdziernika rozporzadzenie ministra obrony narodowej na temat organow przedstawicielskich zolnierzy zawodowych (DzU nr 187, poz. 1386)

30 pazdziernika:

RYNEK MLEKA I PRZETWOROW MLECZNYCH

 • w roku kwotowym 2006/2007 rezerwa krajowej ilosci referencyjnej wynosi 567 899 209 kg - ustalila Rada Ministrow. Dla dostawcow hurtowych jest to 558 928 578 kg, a dla dostawcow bezposrednich - 8 970 631 kg (DzU nr 197, poz. 1451)

UCHYLONE AKTY PRAWNE

 • minister rozwoju regionalnego uchylil rozporzadzenia ministrow:

- gospodarki z pracy z 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie trybu skladania i wzorow wnioskow o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw na lata 2004 - 2006",

- gospodarki i pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia wzorow umow o dofinansowanie projektu w ramach ww. programu,

- rozwoju regionalnego z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdan okresowych, rocznych i koncowych z realizacji projektow, dzialan i programu w ramach ww. programu ( DzU nr 197, poz. 1452, 1453, 1454)

28 pazdziernika:

KOMORNICY

ZYWNOSC I ZYWIENIE

 • po trzydziestodniowym lezakowaniu ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia; zastapila one dwie ustawy: z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia oraz z 6 wrzesnia 2001 r. o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (DzU nr 171, poz. 1225); nowej ustawie poswiecony byl artykul "Trzeba zglosic firme do inspektoratu"

WOJSKO

 • zmienione 29 wrzesnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej o zasadach przeznaczania i kierowania poborowych do sluzby w formacjach uzbrojonych niewchodzacych w sklad Sil Zbrojnych (DzU nr 186, poz. 1372)
 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil: tryb rejestracji przedpoborowych; sposob wzywania do rejestracji; zasady prowadzenia ich ewidencji (DzU nr 186, poz. 1377)

OWOCE I WARZYWA

STATUTY

 • zostaly nadane statuty:

- Centralnemu Osrodkowi Badania Odmian Roslin Uprawnych (DzU nr 186, poz. 1375)

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrow; Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego; Sluzbie Wywiadu Wojskowego (MP nr 75, poz. 755, 756, 757); te trzy ostatnie weszly w zycie 27 pazdziernika

ZAKLADY GORNICZE

 • zmienione 28 wrzesnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie planow ruchu zakladow gorniczych (DzU nr 186, poz. 1378)

27 pazdziernika:

WYSOKIE STANOWISKA PANSTWOWE, SLUZBA CYWILNA

 • ustawa o panstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach panstwowych. Zasob kadrowy tworza: urzednicy sluzby cywilnej, jezeli maja co najmniej piecioletni staz pracy; osoby, ktore zdadza egzamin w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; osoby, ktore wygraja konkurs ogloszony przez prezesa Rady Ministrow (chodzi tu o ich szczegolne doswiadczenie lub umiejetnosci zawodowe); osoby mianowane przez prezydenta RP na pelnomocnych przedstawicieli RP w innych panstwach i przy organizacjach miedzynarodowych; w zwiazku z ta ustawa zostalo znowelizowanych 50 roznych ustaw (DzU nr 170, poz. 1217)
 • nowa ustawa o sluzbie cywilnej, ktora zastapila poprzednia z 18 grudnia 1998 r. (DzU nr 170, poz. 1218); o obu ustawach pisalismy w obszernym tekscie "Wysoki urzednik z zasobu kadrowego, nizszy ze sluzby cywilnej"

RADA MINISTROW

 • Pelnomocnika rzadu do spraw promocji alternatywnych zrodel energii ustanowila Rada Ministrow (DzU nr 195, poz. 1441)

OSWIATA

 • ona tez zmienila 25 pazdziernika rozporzadzenie o warunkach dofinansowania regionalnych lub lokalnych programow wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy w 2006 r. oraz sposobie i trybie wyboru programow, ktorym zostanie udzielone dofinansowanie (DzU nr 195, poz. 1442)

FINANSE PUBLICZNE

 • w rozporzadzeniu ministra finansow na temat klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych w zalaczniku nr 2 przybyl rozdzial "75821 Komisja Nadzoru Finansowego" (DzU nr 195, poz. 1443)

26 pazdziernika:

ZNAKOWANIE SRODKOW SPOZYWCZYCH

 • zmienione 26 pazdziernika rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie znakowania srodkow spozywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 194, poz. 1435)

MIESZKANIA: POMOC DLA RODZIN

 • ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wlasnego mieszkania; okresla ona zasady stosowania doplat do oprocentowania kredytow udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowe i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkladu budowlanego do spoldzielni mieszkaniowej (DzU nr 183, poz. 1354); ustawie tej poswiecilismy cala trzecia strone w " Rz" z 6 pazdziernika

POMOC PUBLICZNA

 • zmienione 19 wrzesnia rozporzadzenie Rady Ministrow na temat sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w roznych formach (DzU nr 183, poz. 1355)

GRZYWNY

 • zmodyfikowane 2 pazdziernika rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow nadajace inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych oraz Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa uprawnienia do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU nr 183, poz. 1357)

PODATKI

 • minister finansow zarzadzil zaniechanie poboru podatku PIT od dochodow (przychodow) uzyskanych z tytulu realizacji w Polsce zadan zwiazanych z wdrozeniem systemow uzbrojenia w ramach umowy rzadow USA i RP z 18 kwietnia 2003 r. na dostawe samolotow wielozadaniowych. Chodzi tu o podatnikow niemajacych miejsca zamieszkania w Polsce i zatrudnionych przez przedsiebiorstwa z siedziba na terytorium USA oraz dochody uzyskane od 1 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. (DzU nr 183, poz. 1359)

STREFY EKONOMICZNE

 • minister gospodarki okreslil nowy plan rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 183, poz. 1361)

STATUTY

UCHYLONE AKTY PRAWNE

 • on tez uchylil zarzadzenia nr 138 z 30 grudnia 2003 r. oraz nr 29 z 22 marca 2004 r. w sprawie:

- powolania Zespolu do spraw edukacji ekologicznej,

- Miedzynarodowego Zespolu do Spraw Zbadania Prawidlowosci Ustalania Cen na Leki Pochodzace z Importu (MP nr 74, poz. 741)

25 pazdziernika:

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA: MIEDZYRESORTOWA KOMISJA

 • Prezes Rady Ministrow uaktualnil nazwe ministerstw, ktorych przedstawiciele sa w Miedzyresortowej Komisji do Spraw Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i Natezen Czynnikow Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy, i powolal do jej skladu: Katarzyne Kitajewska z Ministerstwa Zdrowia - Glownego Inspektoratu Sanitarnego oraz Jozefa Skorlutowskiego z OPZZ (DzU nr 182, poz. 1339)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY: PRAWO BUDOWLANE

 • Dzisiaj traca moc: art. 7 ust. 2 znowelizowanego 27 marca 2003 r. prawa budowlanego oraz art. 2 ust. 1 zmienionego 16 kwietnia 2004 r. prawa budowlanego w zakresie, w jakim wylaczaja stosowanie art. 49 ust. 1 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. w brzmieniu obowiazujacym do 10 lipca 2003 r. do budowy obiektu budowlanego lub jego czesci, mimo ze piecioletni termin od zakonczenia budowy uplynal do 10 lipca 2003 r.; tak orzekl Trybunal Konstytucyjny w wyroku z 18 pazdziernika - P 27/05; wyrok dotyczy osob, ktore dopuscily sie samowoli budowlanej przed wskazana data, nie uiszcza oplaty legalizacyjnej ( DzU nr 193, poz. 1430); o tym wyroku pisalismy w artykule "Nie ma podwyzki za dyzur medyczny"

24 pazdziernika:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • zmienione 16 pazdziernika rozporzadzenie ministra finansow o zasadach prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (DzU nr 192, poz. 1418)

SRODKI SPOZYWCZE

 • niektore fragmenty zmienionego zalacznika do rozporzadzenia ministra zdrowia na temat najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci chemicznych srodkow ochrony roslin, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni (DzU nr 192, poz. 1422)

22 pazdziernika:

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

 • kilka zmienionych przepisow ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ktorych wspolnym mianownikiem jest udzial czy pomoc obcego panstwa w tym postepowaniu (DzU nr 133, poz. 935)

21 pazdziernika:

DROGI KRAJOWE: OPLATY ZA PRZEJAZD

WIEZIENNICTWO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o srodkach przymusu bezposredniego oraz uzyciu broni palnej lub psa przez funkcjonariuszy SW poszerzylo sie o 4a. Wynika z niego, ze lekarz, psycholog, wychowawca kazdorazowo ma obowiazek ocenic potrzebe dalszego stosowania takiego srodka wobec osadzonego i udokumentowac to w protokole (DzU nr 181, poz. 1327)
 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o zakresie informacji dotyczacych skazanego przesylanych przez sad dyrektorowi zakladu karnego lub aresztu sledczego (DzU nr 181, poz. 1333); pisalismy o nim w tekscie "Im wiecej wiadomo o skazanych, tym latwiej ich resocjalizowac"

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

 • zmienione 28 sierpnia rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o nadaniu inspektorom Inspekcji Ochrony Srodowiska uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU nr 181, poz. 1328)

FUNDUSZ SPOJNOSCI

PRAWO O MIARACH

 • minister gospodarki wskazal wymagania, ktorym powinny odpowiadac beczki, oraz zakres badan i sprawdzen wykonywanych podczas ich prawnej kontroli metrologicznej (DzU nr 181, poz. 1331)

SPORT

 • warunki i tryb przyznawania ze srodkow budzetu panstwa wyroznien i nagrod zawodnikom, ktorzy osiagneli wysokie wyniki w miedzynarodowym lub krajowym wspolzawodnictwie sportowym, to temat rozporzadzenia ministra sportu (DzU nr 181, poz. 1332)

SADY I PROKURATURA

 • nowa tabela wynagrodzen zasadniczych dla urzednikow sadow i prokuratur oraz dla innych pracownikow tych placowek niebedacych urzednikami; miesieczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego wynosi 1600 zl - takie sa nowosci zmienionego 4 wrzesnia rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci (DzU nr 181, poz. 1334)

DOZOR TECHNICZNY: ZBIORNIKI TRANSPORTOWE

 • minister transportu okreslil warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urzadzen do napelniania i oprozniania zbiornikow transportowych (DzU nr 181, poz. 1335)

20 pazdziernika:

PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • ustawa o Panstwowym Ratownictwie Medycznym zacznie obowiazywac 1 stycznia 2007 r., ale art. 64 wszedl w zycie 20 pazdziernika. Stanowi on, ze umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej zawarte z dysponentami jednostek w zakresie objetym ta ustawa na okres dluzszy niz do 31 grudnia 2006 r. podlegaja rozwiazaniu z mocy prawa 31 lipca 2007 r., chyba ze w terminie szesciu miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy dysponent jednostki, z ktorym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarl taka umowe, oswiadczy (odpowiednio) wojewodzie za posrednictwie NFZ albo samemu NFZ, ze pozostaje nia zwiazany (DzU nr 191, poz. 1410)

WYBORY SAMORZADOWE

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil: sposob sporzadzania spisu wyborcow, metody aktualizacji spisu, sposob jego udostepniania oraz wzory: spisu wyborcow; wykazu osob przebywajacych w szpitalach, zakladach pomocy spolecznej, zakladach karnych i aresztach sledczych, w ktorych utworzono obwody glosowania (DzU nr 191, poz. 1417)

HONOROWY DAWCA KRWI

 • minister zdrowia okreslil wzor oraz szczegolowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej Zasluzony Honorowy Dawca Krwi (DzU nr 180, poz. 1324)

URZADZENIA RADIOLOGICZNE

19 pazdziernika:

KODEKS DROGOWY

 • prawo o ruchu drogowym w art. 130a powiekszylo sie o ust. 5a - 5e; mowia one o usuwaniu pojazdow z drogi przez jednostke, ktora wyznacza starosta ( DzU nr 190, poz. 1400)

PRAWO BANKOWE

 • znowelizowane w srode, 18 pazdziernika, prawo bankowe; zmiany obejmuja art. 124b i art. 124; ten pierwszy stanowi, ze banki spoldzielcze nie podlegaja podzialowi, ten drugi, ze podzialowi podlegaja banki w formie spolki akcyjnej; szerzej na temat tej nowelizacji pisalismy wczoraj na B2 (DzU nr 190, poz. 1401)

UCHYLONE AKTY PRAWNE

 • stracilo moc rozporzadzenie ministra transportu i budownictwa z 8 grudnia 2005 r. w sprawie oplaty dla zagranicznych przedsiebiorcow wykonujacych transport drogowy oraz przewozy na potrzeby wlasne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Bialorusi (DzU nr 190, poz. 1408)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY: KODEKS KARNY

 • art. 226 1 kodeksu karnego jest niezgodny z konstytucja "w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych" - orzekl 11 pazdziernika Trybunal Konstytucyjny - P 3/06 (DzU nr 190, poz. 1409); o tym wyroku pisalismy w artykule "Funkcjonariusz chroniony tylko na urzedzie"

STATUTY

 • statut Ministerstwa Zdrowia poszerzyl sie o Departament Funduszy Strukturalnych i Programow Pomocowych (MP nr 67, poz. 689)

18 pazdziernika:

JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

 • zmienione 15 wrzesnia rozporzadzenie ministra finansow o sposobie prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporzadzaniu planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego z nowym zalacznikiem "Plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego" (DzU nr 178, poz. 1315)

REJESTR POSREDNIKOW UBEZPIECZENIOWYCH

 • minister finansow okreslil: zasady i tryb prowadzenia przez Komisje Nadzoru Finansowego rejestru posrednikow ubezpieczeniowych; sposob udostepniania informacji z tego rejestru i zwiazane z tym zasady wspolpracy nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczen (DzU nr 178, poz. 1316)

PANSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

 • zmodyfikowane 13 wrzesnia rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat stawek oplat za uslugi swiadczone przez te inspekcje; czesciowo zmienil sie tez zalacznik (DzU nr 178, poz. 1317)

SPECJALISTYCZNE URZADZENIA TRANSPORTU

 • minister transportu wskazal warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzadzen transportu ciaglego - sa nimi np. ladowarki, przenosniki, podajniki - i bliskiego, np. zurawie kolejowe, podesty (DzU nr 178, poz. 1320)

WLASCIWOSCI LECZNICZE SUROWCOW

 • rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace trybu przeprowadzania kontroli jednostek upowaznionych do potwierdzania wlasciwosci leczniczych naturalnych surowcow leczniczych i wlasciwosci leczniczych klimatu (DzU nr 178, poz. 1321)

KONTRWYWIAD I WYWIAD WOJSKOWY

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie postepowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego (DzU nr 188, poz. 1391) > drugie jego rozporzadzenie pod identycznym tytulem dotyczy Sluzby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 188, poz. 1392)

16 pazdziernika:

FINANSOWANIE WSPOLNEJ POLITYKI ROLNEJ

 • ustawa o uruchamianiu srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspolnej polityki rolnej; jej zasadnicza trescia jest okreslenie wlasciwosci organow, glownie ministrow, w zakresie uruchamiania srodkow pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarow Wiejskich (DzU nr 187, poz. 1381)

TYTON

 • Rada Ministrow wskazala maksymalne stawki platnosci dla producentow surowca tytoniowego pochodzacego z tegorocznych zbiorow: jest to rownowartosc 1,9028 euro za kilogram tytoniu jasnego odmian typu Wirginia oraz 1,5272 euro dla tytoniu jasnego odmian typu Burley i ciemnego (DzU nr 187, poz. 1384)

TELEWIZJA: AUDYCJE WYBORCZE

 • nowe zalaczniki: "Obszary emitowania programow regionalnych telewizji polskiej" oraz "Obszary emitowania programow spolek radiofonii regionalnej" do dwoch rozporzadzen Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczacych nieodplatnego rozpowszechniania audycji wyborczych: przed wyborami do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw; na wojtow, burmistrzow i prezydentow miast (DzU nr 187, poz. 1387-1388)

13 pazdziernika:

PLATNOSCI UZUPELNIAJACE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o stawkach platnosci uzupelniajacych w biezacym roku; np. w odniesieniu do chmielu stawka wynosi 962,75 zl do jednego ha uprawy (DzU nr 186, poz. 1366)

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 • zmienione 10 pazdziernika rozporzadzenie dotyczace wskazanej agencji, do ktorej kompetencji w 2 w pkt 6 dodano oddzielna platnosc z tytulu cukru ( DzU nr 186, poz. 1367)

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

 • z kolei kompetencja tej agencji objeto obsluge dzialan w zakresie: restrukturyzacji przemyslu cukrowniczego; wsparcia rynku w sektorze, jak i drobiu ( DzU nr 186, poz. 1368)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • minister gospodarki zmienil 10 pazdziernika dwa rozporzadzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiebiorcom uczestniczacym:

- w targach lub wystawach za granica (DzU nr 186, poz. 1369),

- w wyjazdowych misjach gospodarczych zwiazanych z udzialem w targach lub wystawach za granica (DzU nr 186, poz. 1370); oba akty zastrzegaja, ze wnioski o dofinansowanie zlozone przed 13 pazdziernika rozpoznaje sie zgodnie z nowymi przepisami

POZYCZKI I KREDYTY STUDENCKIE

 • minister nauki i szkolnictwa wyzszego okreslil zasady, tryb i kryteria udzielania, splacania oraz umarzania kredytow i pozyczek studenckich oraz warunki i tryb rozliczen z tytulu pokrywania odsetek naleznych bankom od kredytow; rozporzadzenie obowiazuje z moca od 1 pazdziernika (DzU nr 186, poz. 1371)

RYNKI OWOCOW I WARZYW

 • adresowane do marszalkow wojewodztw, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organizacji producentow owocow i warzyw oraz ich zrzeszen rozporzadzenie o przekazywaniu informacji do ministra rolnictwa (DzU nr 186, poz. 1376)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

 • dwa wyroki, z 2 pazdziernika (SK 34/06) oraz 3 pazdziernika (K 30/05), o niezgodnosci z konstytucja:

- art. 505 3 kodeksu postepowania cywilnego (DzU nr 186, poz. 1379); czytaj "Pospiech w procesach nie jest wazniejszy niz prawa obywatela"

- art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej w zakresie, w jakim przepis ten umozliwia uznanie za dochod - w odniesieniu do prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza objeta przepisami o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne - kwoty nizszej od najnizszej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne, a jezeli z tytulu prowadzenia tej dzialalnosci nie istnieje obowiazek ubezpieczenia spolecznego - kwoty nizszej od najnizszej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne (DzU nr 186, poz. 1380); czytaj "Pomoc spoleczna takze dla ryczaltowcow"; wskazane przepisy stracily moc obowiazujaca 13 pazdziernika.

16 pazdziernika:

BANKNOTY

 • wchodzi do obiegu banknot o nominalnej wartosci 50 zl; na stronie przedniej w srodkowej czesci polpostac papieza Jana Pawla II w szatach pontyfikalnych z krzyzem pasterskim w reku; na stronie odwrotnej z lewego boku wizerunek papieza calujacego dlon kleczacego kardynala Stefana Wyszynskiego; wielkosc emisji - 2 mln sztuk (MP nr 70, poz. 712)

14 pazdziernika:

URZAD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 • minister transportu ustalil wzor legitymacji sluzbowej pracownika Urzedu Komunikacji Elektronicznej; dotychczas wydane legitymacje beda wazne jeszcze przez szesc miesiecy (DzU nr 173, poz. 1245)

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

 • rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow na temat warunkow i trybu oddelegowania funkcjonariuszy CBA do wykonywania zadan poza biurem ( DzU nr 177, poz. 1309)
 • drugie jego rozporzadzenie dotyczy przebiegu sluzby tych funkcjonariuszy (DzU nr 177, poz. 1311)

13 pazdziernika:

STRAZ OCHRONY KOLEI

 • zmienione 19 wrzesnia rozporzadzenie ministra transportu okreslajace wzory umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych funkcjonariuszy Strazy Ochrony Kolei oraz normy przydzialu, warunki i sposob ich noszenia (DzU nr 185, poz. 1365)

STRAZ GRANICZNA

 • Rada Ministrow wskazala swiadczenia, jakie naleza sie funkcjonariuszowi Strazy Granicznej delegowanemu do pelnienia sluzby w kontyngencie poza granicami panstwa (DzU nr 172, poz. 1233)

12 pazdziernika:

ZAWODY REGULOWANE

 • wojewodzcy inspektorzy jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych moga uznawac kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego "rzeczoznawca" nabyte nie tylko w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, ale takze w Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (DzU nr 171, poz. 1228)

KSIEGI ZWIERZAT HODOWLANYCH

 • lista podmiotow upowaznionych do prowadzenia ksiag zwierzat hodowlanych, ktorym powierzono ocene wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat, powiekszyla sie o Zwiazek Hodowcow i Przyjaciol Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakenskiego w Warszawie - w zakresie oceny tych wlasnie koni (DzU nr 171, poz. 1229)

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra transportu w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei oraz procedur oceny zgodnosci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (DzU nr 171, poz. 1230)

11 pazdziernika:

OSWIATA

 • zmienione 11 pazdziernika rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie dofinansowania regionalnych lub lokalnych programow wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy w tym roku (DzU nr 183, poz. 1356)

URZAD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 • prezes Rady Ministrow okreslil wysokosc wynagrodzen i nagrod pracownikow tego urzedu, w tym jego przewodniczacego i zastepcow (DzU nr 183, poz. 1358)

POMOC PUBLICZNA

 • rozporzadzenie ministra finansow o wysokosci oplaty prowizyjnej za podejmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu Skarbu Panstwa, czynnosci zwiazane z udzielaniem pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej oraz wysokosci wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umow o pozyczke ( DzU nr 183, poz. 1360)

OPAKOWANIA

 • zmodyfikowane 27 wrzesnia rozporzadzenie ministra srodowiska dotyczace zawartosci olowiu, kadmu, rteci i chromu szesciowartosciowego w opakowaniach ( DzU nr 183, poz. 1362)

SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE

 • powaznie znowelizowane 3 pazdziernika rozporzadzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjecia Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006" ( DzU nr 184, poz. 1364)

STATYSTYKA

 • zmienione 5 wrzesnia rozporzadzenie Rady Ministrow na temat programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (DzU nr 170, poz. 1219)

STRAZ GRANICZNA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji zmodyfikowal 13 wrzesnia rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatow ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w Strazy Granicznej (DzU nr 178, poz. 1319)

MONETY

 • dzis wchodza do obiegu monety nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl, wybite z okazji stulecia Szkoly Glownej Handlowej w Warszawie (MP nr 69, poz. 705)

10 pazdziernika:

PRACOWNICY SAMORZADOWI

POMOC DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • minister gospodarki okreslil warunki udzielania poreczen mikroprzedsiebiorcy oraz malemu lub sredniemu przedsiebiorcy ze srodkow wsparcia udzielanego przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci (DzU nr 169, poz. 1209)

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

 • wzor upowaznienia do przeprowadzania kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; upowaznienie wydaje, okreslajac szczegolowy zakres kontroli, szef CBA (DzU nr 169, poz. 1203)

SUBWENCJE DLA SAMORZADU NA ROK 2007

 • trzy rozporzadzenia ministra finansow mowia o sposobie podzialu czesci rownowazacej subwencji ogolnej na rok 2007:

- dla gmin (DzU nr 169, poz. 1205)

- dla wojewodztw (DzU nr 169, poz. 1206)

- dla powiatow (DzU nr 169, poz. 1208)

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

 • zmienione 31 sierpnia rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego o warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadan z zakresu kultury, trybie skladania wnioskow oraz przekazywaniu srodkow z Funduszu Promocji Kultury; patrz tekst: "Minister sprawdzi beneficjentow dotacji" (DzU nr 169, poz. 1210)

SPORT: ANALIZY ANTYDOPINGOWE

 • minister sportu zdecydowal, ze analizy antydopingowe moga przeprowadzac podmioty, ktore posiadaja wazna akredytacje Swiatowej Agencji Antydopingowej (WADA) oraz zawarly umowe o przeprowadzanie tych analiz z Komisja Zwalczania Dopingu w Sporcie (DzU nr 169, poz. 1212)

MATERIALY I WYROBY Z INNYCH TWORZYW NIZ SZTUCZNE

 • zmodyfikowane 4 wrzesnia rozporzadzenie ministra zdrowia na temat wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z innych tworzyw niz tworzywa sztuczne; jest ono wydane na podstawie ustawy o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (DzU nr 169, poz. 1215)

NARKOTYKI

 • minister zdrowia wskazal warunki: przechowywania przez apteki srodkow odurzajacych, substancji psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatow zawierajacych te srodki lub substancje; wystawiania recept i zapotrzebowan na preparaty zawierajace wskazane srodki lub substancje; wydawania tych preparatow z aptek (DzU nr 169, poz. 1216)

KONTRWYWIAD I WYWIAD WOJSKOWY

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o wspoldzialaniu Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Sluzby Wywiadu Wojskowego (SWW) z odpowiednimi organami, sluzbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych (DzU nr 182, poz. 1338)
 • osiem rozporzadzen ministra obrony narodowej, z ktorych polowa ma identyczne tytuly, lecz sa osobno adresowane do SKW i SWW i dotycza:

- warunkow bezpieczenstwa i higieny sluzby oraz zakresu stosowania przepisow dzialu dziesiatego kodeksu pracy (DzU nr 182, poz. 1340 i 1341)

- zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy (DzU nr 182, poz. 1342 i 1343)

- oddelegowania funkcjonariusza SKW (SWW) do wykonywania zadan sluzbowych poza SKW (SWW) (DzU nr 182, poz. 1345 i 1346)

- oddelegowania zolnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko sluzbowe w SKW (SWW) do wykonywania zadan sluzbowych poza SKW (SWW) (DzU nr 182, poz. 1348 i 1349)

 • dwa pojedyncze rozporzadzenia ministra obrony narodowej:

- w sprawie rejestracji pojazdow SKW i SWW (DzU nr 182, poz. 1344)

- sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez SKW czynnosci operacyjno-rozpoznawczych zmierzajacych do sprawdzenia uzyskanych wczesniej wiarygodnych informacji o przestepstwie oraz wykrycia sprawcow i uzyskania dowodow (DzU nr 182, poz. 1347)

WOJSKO

 • trzy rozporzadzenia tego samego ministra, jedno zmienione 2 pazdziernika, a dwa 3 pazdziernika, poswiecone:

- dodatkom do uposazenia zasadniczego (z moca od 1 pazdziernika)

- zwalnianiu zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywaniu do odbycia tej sluzby w 2006 r.

- zwalnianiu zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywaniu do odbycia tej sluzby w 2007 r. (DzU nr 182, poz. 1350, 1351 i 1352)

7 pazdziernika:

FUNDUSZ PORECZEN UNIJNYCH

 • po trzymiesiecznym vacatio legis znowelizowana 27 kwietnia ustawa o Funduszu Poreczen Unijnych; dotad ze srodkow tego funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego mogl udzielac gwarancji lub poreczen splaty kredytow badz pozyczek udzielanych przez banki oraz wykonania zobowiazan wynikajacych z emisji obligacji; od dzisiaj moze rowniez udzielac regwarancji, gwarancji realizacji przedsiewziecia oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu (DzU nr 120, poz. 823)

6 pazdziernika:

KONTYNGENTY WOJSKOWE

 • Prezydent RP zadecydowal o uzyciu polskiego kontyngentu wojskowego w skladzie sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego:

- w operacji ACTIVE ANDEAVOUR na Morzu Srodziemnym - do 40 zolnierzy (MP nr 68, poz. 696)

- w operacji wsparcia wojskowego w Republice Lotewskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w Rydze - do 110 zolnierzy (MP nr 68, poz. 697)

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MP nr 68, poz. 698)

SRODKI SPOZYWCZE

 • zmienione 27 wrzesnia rozporzadzenie o pobieraniu probek srodkow spozywczych do kontroli poziomow zanieczyszczen oraz przygotowywaniu probek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartosci tych zanieczyszczen (DzU nr 181, poz.1336)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

 • dzisiaj traci moc art. 8a ustawy z 8 marca o samorzadzie gminnym uznany przez wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (K 1/06) za niezgodny z konstytucja oraz Europejska Karta Samorzadu Lokalnego; zmuszal on gminy do przejmowania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntow, budynkow, lokali i wszelkiej zdewastowanej infrastruktury (DzU nr 181, poz.1337); o wyroku pisalismy w artykule "Zdewastowane mienie powinno wrocic do panstwa"

4 pazdziernika:

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI

WYZSZE SZKOLY MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o trybie przeznaczania studentow wyzszych szkol morskich do odbycia zajec wojskowych oraz czasie i sposobie ich odbywania powiekszylo sie o nastepujace przepisy: przez wyzsza szkole morska rozumie sie rowniez akademie morskie; zajecia wojskowe studentow sa prowadzone w ciagu trzech semestrow w lacznym wymiarze 315 godzin; studenci w trakcie pierwszego semestru zajec wojskowych skladaja przysiege wojskowa (DzU nr 167, poz. 1186)

SRODKI OCHRONY ROSLIN

 • zalacznik do rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie terminow, w ktorych podmiot posiadajacy zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu i stosowania jest obowiazany do przedstawienia wynikow badan, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i srodka ochrony roslin wzbogacil sie o poz. 14a. chlotianidyna oraz poz. 69a. petoksamid i wspolny dla nich termin: 31 pazdziernika 2006 r. - 31 stycznia 2007 r. (DzU nr 167, poz. 1187)

PRODUKTY BIOBOJCZE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace sposobu i trybu dokonywania zmian danych objetych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji bedacej podstawa wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru (DzU nr 167, poz. 1190)

3 pazdziernika:

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

 • zmienione 21 wrzesnia rozporzadzenie ministra sportu w sprawie dofinansowania zadan ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (DzU nr 178, poz. 1318)

KRAJOWA SZKOLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • znowelizowane 2 pazdziernika rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow na temat stypendiow i innych kosztow ksztalcenia w tej szkole (DzU nr 179, poz. 1322)

PODATKI

 • takze minister finansow 2 pazdziernika zmodyfikowal swoje rozporzadzenie dotyczace struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesylania oraz rodzajow podpisu elektronicznego, ktorym powinny byc opatrzone (DzU nr 179, poz. 1323)

STATYSTYKA

 • zmienione 25 sierpnia rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach ustalonych w programie badan statystyki publicznej na rok 2006 (DzU nr 166, poz. 1181)

BIOPALIWA CIEKLE

STYPENDIA SPORTOWE

2 pazdziernika:

MONETY

 • dzisiaj wchodzi do obiegu moneta o nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem ratusza w Chelmnie (MP nr 64, poz. 671)

1 pazdziernika:

KRAJOWY REJESTR KARNY

 • liczba punktow informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zwiekszyla sie o jedenascie nowych placowek przy sadach okregowych w: Lomzy, Ostrolece, Piotrkowie Trybunalskim, Plocku, Sieradzu, Suwalkach, Warszawie, Zamosciu, oraz przy sadach rejonowych: w Bialej Podlaskiej, dla Warszawy-Srodmiescia i Warszawy-Zoliborza (DzU nr 165, poz. 1178); patrz tekst "Bedzie latwiej pytac o karalnosc",

WYWIAD I KONTRWYWIAD WOJSKOWY

A. Tym dwom sluzbom poswiecone sa dwa rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow oraz trzydziesci siedem ministra obrony narodowej, z czego:

 • czesc z nich ma identyczne tytuly, lecz adresowana jest osobno do Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i do Sluzby Wywiadu Wojskowego (SWW). Dotycza one:

- informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, sluzby i instytucje panstwowe,
- rozkladu czasu sluzby funkcjonariuszy,
- wzoru formularza opinii sluzbowej oraz opiniowania sluzbowego funkcjonariuszy,
- swiadectwa sluzby funkcjonariuszy,
- swiadczen socjalno - bytowych, ktore moga byc przyznane funkcjonariuszowi i czlonkom jego rodziny,
- stanowisk, na ktorych wystepuja warunki szczegolnie uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na ktorych przysluguje prawo do urlopu dodatkowego,
- urlopow funkcjonariuszy,
- zwrotu funkcjonariuszowi kosztow dojazdu do miejsca pelnienia sluzby i z powrotem,
- zasad przydzialu, oprozniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater,
- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu,
- grup zaszeregowania stanowisk sluzbowych i stawek uposazenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposazenia z tytulu wyslugi lat,
- dodatkow do uposazenia,
- przyznawania nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog,
- nagrod jubileuszowych,
- swiadczen przyslugujacych za podroze sluzbowe, przeniesienia lub delegowania,
- wysokosci oraz warunkow wyplaty uposazenia i innych swiadczen funkcjonariuszom skierowanym do szkoly, na przeszkolenie lub na studia,
- terminow platnosci uposazenia i innych swiadczen pienieznych,

 • rozporzadzenia wspolne dla SKW i SWW, ktore reguluja kwestie zwiazane z:

- funduszem socjalnym emerytow i rencistow tych sluzb,
- rozliczeniem rocznym i miesiecznym wyplaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobem ich zmniejszania,
- przekazywaniem skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy zwolnionych ze sluzby,

 • pozostale rozporzadzenia dotycza:

- zwrotu kosztow przejazdu wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny,
- zasad i trybu zaliczania okresow sluzby, pracy i innych okresow do wyslugi lat uwzglednianej przy ustalaniu wzrostu uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy SKW (DzU nr 174, poz. 1246 - 1284)

B. kolejna seria aktow prawnych to jedno rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow oraz siedemnascie ministra obrony narodowej, i tu takze

 • czesc z nich ma takie same tytuly, lecz adresowana jest osobno do SKW i SWW i poswiecona jest:

- przenoszeniu funkcjonariuszy do dyspozycji,
- uzbrojeniu i wyposazeniu funkcjonariuszy,
- przejazdom funkcjonariuszy oraz czlonkow ich rodzin odpowiednio na koszt SKW i SWW,
- przebiegowi sluzby,
- udzielaniu wyroznien,
- rownowaznikom pienieznym za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego,
- normom wyzywienia i przypadkom, w ktorych funkcjonariusz otrzymuje wyzywienie lub rownowaznik pieniezny w zamian za wyzywienie,

 • pozostale rozporzadzenia okreslaja:

- sposob dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez SKW oraz przechowywania i przekazywania wnioskow i zarzadzen, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materialow uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a takze wzory drukow i rejestrow,
- sposob przeprowadzania i dokumentowania przez SKW czynnosci niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestepstwa, a takze sposob przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materialow i dokumentow uzyskanych lub wytworzonych w zwiazku z realizacja tych czynnosci,
- wzor pisemnego imiennego upowaznienia funkcjonariusza SWW stanowiacego podstawe udostepniania danych osobowych,
- zasady i tryb zaliczania okresow sluzby, pracy i innych okresow do wyslugi lat uwzglednianej przy ustalaniu wzrostu uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy SWW (DzU nr 175, poz. 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1300, 1301 i 1302)

C. dwa rozporzadzenia ministra obrony narodowej w sprawie:

 • wykazu chorob i schorzen pozostajacych w zwiazku ze sluzba w SKW i SWW,
 • orzekania o zdolnosci do sluzby w SKW i SWW oraz wlasciwosci i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach - ten akt obowiazuje od 29 wrzesnia (DzU nr 176, poz. 1303 - 1304)

D. rozporzadzenia Rady Ministrow oraz ministra obrony narodowej dotyczace:

 • postepowania przy uzyciu broni palnej przez zolnierzy i funkcjonariuszy SKW oraz SWW,
 • wielokrotnosci kwoty bazowej (3,21) stanowiacej przecietne uposazenie funkcjonariuszy SKW oraz SWW (DzU nr 177, poz. 1306, 1307 i 1308),
 • wzoru pisemnego imiennego upowaznienia funkcjonariusza SWW stanowiacego podstawe udostepniania danych osobowych,
 • sposobu zadania pomocy lub zwracania sie o te pomoc przez zolnierzy i funkcjonariuszy SKW i SWW (DzU nr 177, poz. 1312 - 1313)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • Rada Ministrow okreslila instytucje cywilne (ich wykaz obejmuje 51 pozycji), w ktorych zolnierze zawodowi moga pelnic zawodowa sluzbe wojskowa (DzU nr 177, poz. 1305)
 • zmienione 27 wrzesnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie orzekania o zdolnosci do zawodowej sluzby wojskowej oraz wlasciwosci i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (DzU nr 177, poz. 1314)

SZKOLNICTWO WYZSZE

 • art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym. Pierwszy mowi o tym, ze uczelnia publiczna moze pobierac oplaty zwiazane z prowadzeniem: "studiow w jezyku obcym" oraz "zajec nieobjetych planem studiow". Drugi dotyczy rodzajow stypendiow dla doktorantow (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365 )
 • dotacje i inne srodki z budzetu panstwa na takich samych zasadach jak uczelnie publiczne (z wyjatkiem finansowania kosztow realizacji inwestycji budowlanych) otrzymuja:

- Papieski Wydzial Teologiczny w Warszawie (DzU nr 94, poz. 648 )

- Papieski Wydzial Teologiczny we Wroclawiu (DzU nr 94, poz. 649 )

- Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie (DzU nr 94, poz. 650 )

 • rozporzadzenie tego samego ministra o warunkach, jakie musza spelniac jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzic studia na okreslonym kierunku i poziomie ksztalcenia (DzU nr 144, poz. 1048)

ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • art. 21, art. 33, art, 72 pkt 1 ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym - adresowane do sprowadzajacych sprzet oraz art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach - mowi on o udostepnianiu mieszkancom informacji, np. poprzez Internet, o zbierajacych zuzyty sprzet z gospodarstw domowych na terenie danej gminy (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495)
 • sporzadzony przez ministra srodowiska wzor wykazu zakladow przetwarzania; wykaz taki przekazuje sie pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu (DzU z 2005 r. nr 241, poz. 2036)

KONTRWYWIAD I WYWIAD WOJSKOWY

 • ustawa o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 104, poz. 710)
 • nastepna ustawa to tzw. przepisy wprowadzajace wyzej wskazanej ustawy; niektore jej unormowania weszly w zycie 8 lipca, reszta zaczyna obowiazywac 1 pazdziernika. Objetosciowo najwazniejsza jej czescia sa nowelizacje az 52 roznych ustaw, poczynajac od tej o obywatelstwie polskim z 1962 r., a na ustawie z 2005 r. o szkolnictwie wyzszym konczac (DzU nr 104, poz. 711)
 • piec aktow wykonawczych do dwoch pierwszych ustaw, tj. rozporzadzenia ministra obrony narodowej w sprawie:

- trybu postepowania i wlasciwosci organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy SKW i SWW oraz ich rodzin
- mianowania na stopnie sluzbowe funkcjonariuszy SKW
- kolejne na ten sam temat, tyle ze dotyczace SWW
- legitymacji sluzbowej oraz innych dokumentow SKW
- i kolejne identyczne dotyczace SWW 3173, poz. 1240, 1241, 1242, 1243 i 1244)

POMOC SPOLECZNA

 • Rada Ministrow ustalila zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty swiadczen pienieznych z pomocy spolecznej; te pierwsze wynosza: 477 zl dla osoby samotnej, 351 zl dla osoby w rodzinie. Wysokosc swiadczen jest zroznicowana, w kazdym razie maksymalna kwota zasilku stalego to 444 zl (DzU nr 135, poz. 950); szerzej na ten temat pisalismy w "Rz" z 28 lipca w informacji "Rosna zasilki socjalne"

VAT

 • od 1 pazdziernika za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej moga byc skladane deklaracje dla podatku od towarow i uslug: VAT-7, VAT-7k, VAT-8 oraz dla podatku od towarow i uslug od importu uslug lub dostawy, dla ktorej podatnikiem jest nabywca - VAT-9 (DzU nr 146, poz. 1060)
 • 7-proc. stawka VAT zostaly objete takze nastepujace uslugi: naprawy obuwia i innych artykulow skorzanych; naprawy odziezy i wyrobow wlokienniczych uzytku domowego; naprawy rowerow; fryzjerskie dla kobiet i dziewczat oraz fryzjerskie dla mezczyzn i chlopcow (DzU nr 172, poz. 1235)

ZEGLUGA SRODLADOWA

OCHRONA ROSZCZEN PRACOWNICZYCH

WOJSKO

 • zmodyfikowane 31 sierpnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz okreslenia ich siedzib, zasiegu dzialania i wlasciwosci (DzU nr 164, poz. 1156)
 • zmienione 22 wrzesnia rozporzadzenie tego samego ministra o oplatach za uzywanie lokali mieszkalnych i oplat posrednich (DzU nr 172, poz. 1237). Nowa tresc ma takze 4 ust. 1, ktory zostal zdyskwalifikowany przez Trybunal Konstytucyjny w wyroku z 29 czerwca - U 3/06 (DzU nr 122, poz. 853); przepis ten stracil moc 30 wrzesnia, ale - jak widac - nastepnego dnia zastapil go nowy.

PATRZ: Spis za wrzesien 2006


W DZIENNIKU USTAW


Nr 198 z 31 pazdziernika

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1455-1456), z 25 i 30 pazdziernika, w sprawie:

 • nadania statutu Komendzie Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej (zmiana); wejdzie w zycie 15 listopada,
 • wykonywania przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow zadan z zakresu sluzby cywilnej; od 8 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1457-1461):

 • finansow, dwa z 19 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wzorow formularzy stosowanych w sprawach celnych,

- wlasciwosci miejscowej organow celnych; oba od 15 listopada,

 • obrony narodowej z 12 pazdziernika w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego i Sluzby Wywiadu Wojskowego oraz emerytow i rencistow SKW i SWW; od 31 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 19 pazdziernika w sprawie wymagan, jakie powinno spelniac krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzajace badania w kierunku pryszczycy; od 15 listopada,
 • sprawiedliwosci z 11 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rownowaznika pienieznego przyslugujacego funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego; od 1 stycznia 2007 r.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1462) z 25 pazdziernika o sprostowaniu bledow w zalaczniku do rozporzadzenia ministra finansow w sprawie sporzadzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnetrznego.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1463-1464), z 23 i 24 pazdziernika, o zgodnosci z konstytucja:

Nr 197 z 30 pazdziernika

Umowy miedzynarodowe (poz. 1446 - 1450):

 • Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Bulgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Warszawie 7 kwietnia 2005 r.,
 • Program wspolpracy miedzy ministrem edukacji i nauki Rzeczypospolitej Polskiej a ministrem szkolnictwa, mlodziezy i kultury fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006 - 2009, podpisany w Pradze 12 kwietnia 2006 r.,
 • oswiadczenia rzadowe z 28 kwietnia i 9 czerwca 2006 r., ze wskazane akty weszly w zycie (kolejno) 16 marca i 12 kwietnia 2006 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiazywania przez wycofanie zastrzezenia zgloszonego przez Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporzadzonej w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.; zastrzezenie zostalo wycofane 14 lutego 2006 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1451 - 1454):

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 30 pazdziernika w sprawie wysokosci krajowej rezerwy krajowej ilosci referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007; weszlo w zycie 30 pazdziernika,
 • rozwoju regionalnego, trzy z 23 pazdziernika, uchylajace rozporzadzenia ministrow:

- gospodarki i pracy w sprawie trybu skladania i wzorow wnioskow o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006",

- gospodarki i pracy w sprawie okreslenia wzorow umow o dofinansowanie projektu w ramach ww. programu,

- rozwoju regionalnego w sprawie sprawozdan okresowych, rocznych i koncowych z realizacji projektow, dzialan i programu w ramach ww. programu; wszystkie od 30 pazdziernika.

Nr 196 z 30 pazdziernika

Rozporzadzenie prezydenta RP (poz. 1445) z 21 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie opisu, materialu, wymiarow, wzorow rysunkowych oraz sposobu i okolicznosci noszenia odznak orderow i odznaczen; wejdzie w zycie 12 listopada.

Nr 195 z 27 pazdziernika

Ustawa (poz. 1437) z 8 wrzesnia o zmienia ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 13 listopada.

Umowy miedzynarodowe (poz. 1438 - 1439):

 • Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Uzbekistanu o wspolpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie 10 lipca 2003 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 28 kwietnia 2006 r., ze umowa obowiazuje od 7 marca 2006 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1440 - 1442), jedno z 24 i dwa z 25 pazdziernika, w sprawie:

 • pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa (zmiana); od 13 listopada,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw promocji alternatywnych zrodel energii,
 • warunkow dofinansowania regionalnych lub lokalnych programow wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy w 2006 r., warunkow, jakie musza spelnic te programy, podmiotow dokonujacych oceny programow oraz sposobow i trybu wyboru programow, ktorym zostanie udzielone dofinansowanie (zmiana); te dwa od 27 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1443-1444):

 • ministra finansow z 23 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych; od 27 pazdziernika, a niektore przepisy od 1 stycznia 2007 r.
 • obrony narodowej z 18 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dodatkow do uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych; od 13 listopada.

Nr 194 z 26 pazdziernika

Ustawy (poz. 1431 - 1432):

 • z 8 wrzesnia o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Macedonii o zabezpieczeniu spolecznym, podpisanej w Warszawie 6 kwietnia 2006 r.,
 • z 18 pazdziernika o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach; obie wejda w zycie 12 listopada.

Umowy miedzynarodowe (poz. 1433 - 1434):

 • konwencja nr 170 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczaca bezpieczenstwa przy uzywaniu substancji i preparatow chemicznych w pracy, przyjeta w Genewie 25 czerwca 1990 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 14 czerwca 2006 r., ze w stosunku do Polski wskazana umowa weszla w zycie 19 maja 2006 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1435 - 1436):

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 26 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakowania srodkow spozywczych i dozwolonych substancji dodatkowych; od 26 pazdziernika, a niektore przepisy 16 maja 2007 r.
 • zdrowia z 2 pazdziernika w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania; od 12 listopada.

Nr 193 z 25 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1423 - 1427):

 • gospodarki z 9 pazdziernika w sprawie zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo,
 • obrony narodowej z 10 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad przeznaczania poborowych do sluzby wojskowej,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 9 i 10 pazdziernika, w sprawie:

- okreslenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzedowego lekarza weterynarii z upowaznienia powiatowego lekarza weterynarii,

- zbierania danych rynkowych (nowelizacja),

 • spraw wewnetrznych i administracji z 13 pazdziernika w sprawie nadania osobowosci prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej Sluga Jahwe - wszystkie rozporzadzenia wejda w zycie 11 listopada.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1428 - 1430):

 • z 16 i 17 pazdziernika o zgodnosci z konstytucja:

- art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow (K 25/05); o tym wyroku pisalismy w artykule "Nie ma podwyzki za dyzur medyczny",

- 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (P/38/05); o tym wyroku pisalismy w artykule "Premier ma prawo przyznawac wyjatkowe swiadczenia",

 • z 18 pazdziernika o niezgodnosci z konstytucja art. 7 ust. 2 znowelizowanego 27 marca 2003 r. prawa budowlanego oraz art. 2 ust. 1 zmienionego 16 kwietnia 2004 r. prawa budowlanego w zakresie, w jakim wylaczaja stosowanie art. 49 ust. 1 prawa budowlanego w brzmieniu obowiazujacym do 10 lipca 2003 r., do budowy obiektu budowlanego lub jego czesci, mimo ze piecioletni termin od zakonczenia budowy uplynal do 10 lipca 2003 r. (P 27/05); od 25 pazdziernika; czytaj "Oplaty za legalizacje nie beda pobierane".

Nr 192 z 24 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1418 - 1422):

 • finansow, z 16, 18 i 20 pazdziernika, w sprawie:

- zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (nowelizacja); weszlo w zycie 24 pazdziernika,

- postepowania przy korzystaniu z pomocy obcego panstwa w dochodzeniu okreslonych naleznosci pienieznych; od 10 listopada,

- zaniechania poboru podatku dochodowego od niektorych rodzajow dochodow nierezydentow; od 3 listopada,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 18 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia akredytowanych jednostek certyfikujacych oraz akredytowanych laboratoriow badawczych; od 24 pazdziernika,
 • zdrowia z 16 pazdziernika mieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci chemicznych srodkow ochrony roslin, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni; od 3 listopada, ale niektore przepisy zaczna obowiazywac w terminach: 9 i 30 grudnia 2006 r., 21 stycznia, 21 kwietnia i 30 grudnia 2007 r., 21 stycznia 2008 r., a jeden przepis wszedl juz w zycie 24 pazdziernika.

Nr 191 z 20 pazdziernika

Ustawy (poz. 1410 - 1414):

 • z 8 wrzesnia o Panstwowym Ratownictwie Medycznym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r., lecz niektore przepisy 4 listopada biezacego roku, 2 stycznia 2008 r., 1 wrzesnia 2009 r., a jeden przepis obowiazuje juz od 20 pazdziernika,
 • z 22 wrzesnia o przejrzystosci stosunkow finansowych miedzy organami publicznymi a przedsiebiorcami publicznymi oraz o przejrzystosci finansowej niektorych przedsiebiorcow; od 21 kwietnia 2007 r.,
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o podatku rolnym; od 1 stycznia 2007 r.,
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw; od 11 listopada,
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow wojskowych oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych; od 4 listopada.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1415 - 1416), dwa z 16 pazdziernika w sprawie:

 • systemow wykrywania skazen i wlasciwosci organow w tych sprawach,
 • legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej; oba od 4 listopada.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji (poz. 1417) z 19 pazdziernika w sprawie spisu wyborcow w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw; od 20 pazdziernika.

Nr 190 z 19 pazdziernika

Ustawy (poz. 1399 - 1401), z 24 sierpnia, 22 wrzesnia i 18 pazdziernika, o zmianie ustawy:

 • prawo geologiczne i gornicze; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r.,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • prawo bankowe - te dwie od 19 pazdziernika.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1402) z 13 pazdziernika w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej; od 1 stycznia 2007 r., a bedzie obowiazywac do 31 grudnia 2013 r.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1403 -1404), z 13 i 16 pazdziernika, w sprawie:

 • liczby czlonkow Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytulow Naukowych oraz warunkow i trybu ich wyborow (nowelizacja),
 • warunkow i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; oba od 3 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1405 - 1408):

 • nauki i szkolnictwa wyzszego, dwa z 12 pazdziernika, w sprawie:

- warunkow kierowania osob za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczegolnych uprawnien tych osob,

- podejmowania i odbywania przez cudzoziemcow studiow i szkolen oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; oba od 3 pazdziernika,

 • transportu, z 6 i 12 pazdziernika:

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu stanowisk bezposrednio zwiazanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkow, jakie powinny spelniac osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe; od 3 listopada,

- uchylajace rozporzadzenie ministra transportu i budownictwa z 8 grudnia 2005 r. w sprawie oplaty dla zagranicznych przedsiebiorcow wykonujacych transport drogowy oraz przewozy na potrzeby wlasne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Bialorusi; od 19 pazdziernika.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1409) z 11 pazdziernika (P 3/06) o niezgodnosci z konstytucja art. 226 1 kodeksu karnego "w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych"; od 19 pazdziernika; o tym wyroku pisalismy w artykule "Funkcjonariusz chroniony tylko na urzedzie".

Nr 189 z 19 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1393 - 1398):

 • edukacji narodowej z 29 wrzesnia w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji sluzbowej nauczyciela,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 6 pazdziernika w sprawie trybu zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej czlonkow,
 • rozwoju regionalnego z 3 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 - 2006,
 • sportu z 3 pazdziernika w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaswiadczen lekarskich, a takze rodzaju niezbednych badan lekarskich dla osob ubiegajacych sie o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 2 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przydzialu, oprozniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Strazy Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych,
 • transportu z 6 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czynnosci organow w sprawach zwiazanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorow dokumentow w tych sprawach - wszystkie wchodza w zycie 3 listopada, z tym ze niektore przepisy ostatniego rozporzadzenia 4 stycznia 2007 r.

Nr 188 z 18 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1390 - 1392):

 • gospodarki z 28 sierpnia w sprawie wykazu uzbrojenia; wejdzie w zycie 2 listopada,
 • obrony narodowej, dwa z 29 wrzesnia, w sprawie postepowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy: Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego; oba od 18 pazdziernika.

Nr 187 z 16 pazdziernika

Ustawa (poz. 1381) z 22 wrzesnia o uruchamianiu srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspolnej polityki rolnej; weszla w zycie 16 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1382 -1384), dwa z 3 i jedno z 13 pazdziernika, w sprawie:

- trybu i warunkow zatrudnienia pracownikow w kontyngencie Strazy Granicznej i ich wynagradzania,

- realizacji uprawnien przyslugujacych funkcjonariuszom SG delegowanym do pelnienia sluzby w kontyngencie SG oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie SG; oba od 31pazdziernika,

- maksymalnej stawki platnosci dla producentow surowca tytoniowego; od 16 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1385 - 1386):

 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 3 pazdziernika w sprawie warunkow i trybu przenoszenia osiagniec studenta; od 1 stycznia 2007 r.,
 • obrony narodowej z 6 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie organow przedstawicielskich zolnierzy zawodowych; od 31 pazdziernika,

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1387 - 1388), dwa z 11 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- trybu postepowania w sprawach podzialu czasu nieodplatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przez wyborami do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw,

- drugie ma identyczny tytul, tyle ze dotyczy wyborow na wojtow, burmistrzow i prezydentow miast; oba od 16 pazdziernika.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1389) z 9 pazdziernika w sprawie zgodnosci z konstytucja ustawy o kinematografii (K 12/06); czytaj "Wplaty na produkcje filmow zgodne z konstytucja".

Nr 186 z 13 pazdziernika

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1366) z 13 pazdziernika w sprawie stawek platnosci uzupelniajacych w 2006 r.; weszlo w zycie 13 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1367 - 1378):

 • finansow, dwa z 10 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

agencja platnicza,

- ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencja platnicza; oba od 13 pazdziernika,

 • gospodarki, dwa z 10 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiebiorcom uczestniczacym:

- w targach lub wystawach za granica,

- w wyjazdowych misjach gospodarczych zwiazanych z udzialem w targach lub wystawach za granica; oba od 13 pazdziernika,

 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 12 pazdziernika w sprawie zasad, trybu i kryteriow udzielania, splacania oraz umarzania kredytow i pozyczek studenckich oraz warunkow i trybu rozliczen z tytulu pokrywania odsetek naleznych bankom od kredytow studenckich; od 13 pazdziernika z moca od 1 pazdziernika,
 • obrony narodowej z 29 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenia w sprawie zasad przeznaczania i kierowania poborowych do sluzby w formacjach uzbrojonych niewchodzacych w sklad Sil Zbrojnych oraz przebiegu tej sluzby; od 28 pazdziernika,
 • pracy i polityki spolecznej z 25 wrzesnia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracownikow publicznych sluzb zatrudnienia; od 1 listopada,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 25 i 28 wrzesnia oraz 5 pazdziernika, w sprawie:

- wzoru swiadectwa przejecia owocow i warzyw do sprzedazy,

- nadania statutu Centralnemu Osrodkowi Badania Odmian Roslin Uprawnych; te dwa od 28 pazdziernika,

- terminow przekazywania informacji przez marszalka wojewodztwa, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentow owocow i warzyw i ich zrzeszen; od 13 pazdziernika,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 22 i 28 wrzesnia, w sprawie:

- rejestracji przedpoborowych,

- planow ruchu zakladow gorniczych (zmiana); oba od 28 pazdziernika

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1379 - 1380), z 2 i 3 pazdziernika, w sprawie niezgodnosci z konstytucja:

- art. 505 10 3 kodeksu postepowania cywilnego (SK 34/06); o wyroku pisalismy w artykule "Pospiech w procesach nie jest wazniejszy niz prawa obywatela",

- art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej (K 30/05); czytaj "Pomoc spoleczna takze dla ryczaltowcow"; wskazane przepisy stracily moc obowiazujaca 13 pazdziernika.

Nr 185 z 13 pazdziernika

Rozporzadzenie ministra transportu (poz. 1365) z 19 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych funkcjonariuszy Strazy Ochrony Kolei oraz norm przydzialu, warunkow i sposobu ich noszenia; weszlo w zycie 13 pazdziernika.

Nr 184 z 11 pazdziernika

Rozporzadzenia ministra rozwoju regionalnego (poz. 1364) z 3 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia uzupelnienia sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw", lata 2004 - 2006; weszlo w zycie 11 pazdziernika.

Nr 183 z 11 pazdziernika

Ustawy (poz. 1353-1354):

 • z 24 sierpnia o podatku tonazowym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r.
 • z 8 wrzesnia o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wlasnego mieszkania; od 26 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1355-1356); z 19 wrzesnia i 11 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w roznych formach; od 26 pazdziernika,
 • warunkow dofinansowania regionalnych lub lokalnych programow wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy w 2006 r., warunkow, jakie musza spelniac te programy, podmiotow dokonujacych oceny programow oraz sposobu i trybu wyboru programow, ktorym zostanie udzielone dofinansowanie; od 11 pazdziernika.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1357-1358) z 2 i 4 pazdziernika w sprawie:

 • nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych oraz Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego (zmiana); od 26 pazdziernika,
 • wynagrodzen i nagrod pracownikow Urzedu Komisji Nadzoru Finansowego oraz przewodniczacego Komisji i jego zastepcow; od 11 pazdziernika, z tym ze niektore przepisy od 1 stycznia 2007 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1359-1362):

 • finansow z 27 i 28 wrzesnia w sprawie:

- zaniechania poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych dochodow (przychodow); od 26 pazdziernika,

- wysokosci oplaty prowizyjnej za podejmowane czynnosci zwiazanych z udzielaniem publicznym zakladom opieki zdrowotnej pozyczek z budzetu panstwa oraz wysokosci wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umow o pozyczke; od 11 pazdziernika,

 • gospodarki z 23 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; od 26 pazdziernika,
 • srodowiska z 27 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zawartosci olowiu, kadmu, rteci i chromu szesciowartosciowego w opakowaniach; od 11 pazdziernika.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1363) z 28 wrzesnia (K 45/04) w sprawie zgodnosci z konstytucja art. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 2002 r. o zmianie kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw; o wyroku pisalismy w artykule "Male organizacje zwiazkowe nie maja tyle praw co duze".

Nr 182 z 10 pazdziernika

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1338 - 1339), dwa z 4 pazdziernika, w sprawie:

 • wspoldzialania Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Sluzby Wywiadu Wojskowego (SWW) z odpowiednimi organami, sluzbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych; weszlo w zycie 10 pazdziernika,
 • powolania Miedzyresortowej Komisji do Spraw Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i Natezen Czynnikow Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy (nowelizacja); od 25 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministra obrony narodowej (poz. 1340-1352), cztery z 28 i szesc z 29 wrzesnia oraz jedno z 2 i dwa z 2 pazdziernika, w sprawie:

 • warunkow bezpieczenstwa i higieny sluzby oraz zakresu stosowania przepisow dzialu dziesiatego kodeksu pracy w SKW (drugie rozporzadzenie o tym samym tytule dla SWW),
 • szczegolowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy SKW (odrebne dla SWW),
 • rejestracji pojazdow SKW i SWW,
 • oddelegowania funkcjonariusza SKW do wykonywania zadan sluzbowych poza SKW (odrebne dla SWW),
 • sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez SKW czynnosci operacyjno-rozpoznawczych zmierzajacych do sprawdzenia uzyskanych wczesniej wiarygodnych informacji o przestepstwie oraz wykrycia sprawcow i uzyskania dowodow,
 • oddelegowania zolnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko sluzbowe w SKW do wykonywania zadan sluzbowych poza SKW (odrebne dla SWW),
 • dodatkow do uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych (zmiana),
 • zwalniania zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywaniu do odbycia tej sluzby w 2006 r. (zmiana),
 • zwalniania zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywania do odbycia tej sluzby w 2007 r. (zmiana) - wszystkie weszly w zycie 10 pazdziernika, z tym ze rozporzadzenie o dodatkach dla zolnierzy zawodowych z moca od 1 pazdziernika.

Nr 181 z 6 pazdziernika

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1326 - 1327), dwa z 19 sierpnia, w sprawie:

 • szczegolnych uprawnien zolnierzy w czynnej sluzbie wojskowej do przejazdow na koszt wojska; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r.,
 • warunkow stosowania srodkow przymusu bezposredniego oraz uzycia broni palnej lub psa sluzbowego przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej oraz sposobu postepowania w tym zakresie (nowelizacja); od 21 pazdziernika.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1328) z 28 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Srodowiska uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego; od 21 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1329 - 1336):

 • finansow, z 22 i 27 wrzesnia, w sprawie:

- norm szacunkowych dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej; od 1 stycznia 2007 r.,

- przekazywania i zwrotu srodkow na prefinansowanie projektow wspieranych przez Fundusz Spojnosci; od 21 pazdziernika,

 • gospodarki z 15 wrzesnia w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadac beczki, oraz zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek; od 21 pazdziernika,
 • sportu z 22 wrzesnia w sprawie wyroznien i nagrod dla zawodnikow; od 21 pazdziernika,
 • sprawiedliwosci, z 11 sierpnia i 4 wrzesnia, w sprawie:

- zakresu informacji dotyczacych osoby skazanego, przesylanych przez sad dyrektorowi zakladu karnego lub aresztu sledczego,

- stanowisk i zasad wynagradzania urzednikow i innych pracownikow sadow i prokuratury oraz odbywania stazu urzedniczego (zmiana); oba od 21 pazdziernika,

 • transportu z 20 wrzesnia w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac urzadzenia do napelniania i oprozniania zbiornikow transportowych; od 21 pazdziernika,
 • zdrowia z 27 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie metod pobierania probek okreslonych srodkow spozywczych do celow urzedowej kontroli poziomow zanieczyszczen oraz przygotowywania probek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartosci tych zanieczyszczen; od 6 pazdziernika.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1337) z 26 wrzesnia (K 1/06) o niezgodnosci z konstytucja oraz Europejska karta samorzadu lokalnego art. 8a ustawy z 8 marca o samorzadzie gminnym; przepis ten stracil moc 6 pazdziernika; o wyroku pisalismy w artykule "Zdewastowane mienie powinno wrocic do panstwa".

Nr 180 z 5 pazdziernika

Rozporzadzenia ministra zdrowia (poz. 1324 - 1325), dwa z 21 sierpnia, w sprawie:

 • okreslenia wzoru oraz szczegolowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej Zasluzony Honorowy Dawca Krwi,
 • szczegolowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi; oba wejda w zycie 20 pazdziernika.

Nr 179 z 3 pazdziernika

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1322) z

2 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stypendiow i innych kosztow ksztalcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; weszlo w zycie 3 pazdziernika.

Rozporzadzenie ministra finansow (poz. 1323) z 2 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesylania oraz rodzajow podpisu elektronicznego, ktorymi powinny byc opatrzone; od 3 pazdziernika.

Nr 178 z 3 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1315 - 1321):

 • finansow, z 15 i 18 wrzesnia, w sprawie:

- sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporzadzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (nowelizacja),

- prowadzenia rejestru posrednikow ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji z tego rejestru; oba wejda w zycie 18 pazdziernika,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 13 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stawek oplat za uslugi swiadczone przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa; od 18 pazdziernika,
 • sportu z 21 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dofinansowania zadan ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; od 3 pazdziernika,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 13 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatow ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w Strazy Granicznej; od 11 pazdziernika, a jeden przepis od 4 listopada,
 • transportu z 20 wrzesnia w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzadzen transportu ciaglego i bliskiego; od 18 pazdziernika,
 • zdrowia z 13 wrzesnia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek upowaznionych do potwierdzania wlasciwosci leczniczych naturalnych surowcow leczniczych i wlasciwosci leczniczych klimatu; od 18 pazdziernika.

PATRZ: Spis za wrzesien 2006


W MONITORZE POLSKIM

Nr 76 z 30 pazdziernika

Postanowienia prezydenta RP (poz. 760 - 767), z 27 i trzy z 28 lipca, z 1, 10 i 15 sierpnia oraz 18 pazdziernika, o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 768) nr 160 z 24 pazdziernika w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r.

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 769) z 16 pazdziernika w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upowaznionych do przeprowadzania badan skutecznosci dzialania srodka ochrony roslin.

Komunikaty ministra rozwoju regionalnego (poz. 770 -772), trzy z 23 pazdziernika, w sprawie:

- wzorow umow o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006",

- wzorow wnioskow o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ww. programu,

- wzorow sprawozdan dla beneficjentow ramach ww. programu.

Nr 75 z 27 pazdziernika

Umowy miedzynarodowe (poz. 748 - 754):

 • Porozumienie o wspolpracy miedzy ministrem finansow Rzeczypospolitej Polskiej a dyrektorem generalnym Dyrekcji Podatkowej podleglej Ministerstwu Gospodarki, Finansow i Przemyslu Republiki Francuskiej, podpisane w Paryzu 7 lutego 2006 r.
 • Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rada Ministrow Serbii i Czarnogory o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiazanej, sporzadzona w Warszawie 20 kwietnia 2006 r.
 • Porozumienie miedzy rzadem RP a rzadem Republiki Czeskiej o zmianie zalacznika nr 1 do umowy miedzy rzadem RP a rzadem Republiki Czeskiej o przejsciach granicznych, przejsciach na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa oraz zasadach przekraczania granicy poza przejsciami granicznymi, sporzadzonej w Warszawie 22 listopada 1996 r.
 • Oswiadczenia rzadowe z 30 czerwca, 6 lipca i 19 lipca 2006 r., ze wskazane umowy weszly w zycie (w kolejnosci): 7 lutego, 22 maja i 19 czerwca 2006 r.
 • Oswiadczenie rzadowe z 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiazujacej umow normujacych stosunki handlowe oraz umow gospodarczych zawierajacych postanowienia odsylajace do umow normujacych stosunki handlowe w zwiazku z przystapieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; umowy te stracily moc w roznych terminach 2003 i 2004 r.

Zarzadzenia (poz. 755 - 757):

 • prezesa Rady Ministrow nr 165 z 26 pazdziernika zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow; weszlo w zycie 27 pazdziernika,
 • ministra obrony narodowej, dwa z 20 pazdziernika, w sprawie nadania statutu: Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego; Sluzbie Wywiadu Wojskowego; od 27 pazdziernika z moca od 1 pazdziernika.

Obwieszczenia (poz. 758 - 759):

 • ministra finansow z 25 pazdziernika w sprawie wysokosci gornych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych na 2007 r.,
 • prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 16 pazdziernika o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

Nr 74 z 25 pazdziernika

Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 738 -739), dwie z 18 pazdziernika, w sprawie:

 • wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczacych sposobu ustalania wynikow glosowania i wynikow wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wynikow glosowania i wynikow wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast zarzadzonych na 12 listopada 2006 r.,
 • ustalenia wzorow informacji o sposobie glosowania we wskazanych wyzej wyborach; weszly w zycie z dniem podjecia, tj. 18 pazdziernika.

Zarzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 740 - 741) nr 158 i 159, oba z 24 pazdziernika, w sprawie:

- nadania statutu Ministerstwu Skarbu Panstwa,

- uchylenia niektorych zarzadzen prezesa Rady Ministra; oba od 25 pazdziernika.

Obwieszczenia (poz. 742 - 744), trzy z 16 pazdziernika,

 • ministra sprawiedliwosci o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,
 • prezesa GUS w sprawie:

- szacunkow wartosci produktu krajowego brutto na jednego mieszkanca w latach 2002 - 2004,

- przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, lacznie z wyplatami z zysku, w III kwartale 2006 r. (jest to kwota 2627,53 zl)

Komunikaty (poz. 745 - 747):

 • prezesa GUS, z 17 i 20 pazdziernika, w sprawie:

- sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 2006 r. (35,52 zl za 1 dt),

- sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2006 r. (133,70 zl za metr szescienny),

 • prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki z 16 pazdziernika w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2006 r.

Nr 73 z 24 pazdziernika

Uchwala Sejmu RP (poz. 725) z 12 pazdziernika w sprawie uczczenia 50. rocznicy powstania wegierskiego.

Postanowienia prezydenta RP (poz. 726 - 732):

 • z 29 wrzesnia o mianowaniu dowodcow rodzajow sil zbrojnych,
 • z 16 pazdziernika o zmianie w skladzie Rady Ministrow,
 • dwa z 25, z 27 i 28 lipca oraz z 1 sierpnia o nadaniu orderow i odznaczen.

Obwieszczenia ministra srodowiska (poz. 733 - 734), z 12 i 13 pazdziernika, w sprawie:

 • stawek oplat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007,
 • wysokosci stawek kar za przekroczenie warunkow wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu na rok 2007.

Komunikaty prezesa GUS (poz. 735 - 737), trzy z 13 pazdziernika, w sprawie:

 • wskaznika cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w III kwartale 2006 r. (obnizyl sie o 0,1 proc. w stosunku do II kwartalu),
 • wskaznika wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem we wrzesniu 2006 r. w stosunku do wrzesnia 2000 r. (wzrost o 14,6 proc.),
 • wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w III kwartale 2006 r. (wzrost o 0,2 proc. w stosunku do II kwartalu).

Nr 72 z 19 pazdziernika

Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 716-718), trzy z 9 pazdziernika, w sprawie:

 • wytycznych dotyczacych druku i przechowywania kart do glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast zarzadzonych na 12 listopada 2006 r.
 • ustalenia wzorow protokolow i zestawien sporzadzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaswiadczen o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy,
 • wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczacych zasad i trybu przekazywania Panstwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osob uprawnionych do glosowania oraz o liczbie wyborcow, ktorym wydano karty do glosowania, w trakcie glosowania do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast zarzadzonych na 12 listopada 2006 r.; wszystkie weszly w zycie z dniem podjecia, tj. 9 pazdziernika.

Uchwaly (poz. 719-720):

 • Rady Polityki Pienieznej z 27 wrzesnia w sprawie ustalenia zalozen polityki pienieznej na rok 2007; wejdzie w zycie 1 stycznia 2007 r.,
 • Zgromadzenia Ogolnego Sedziow Trybunalu Konstytucyjnego z 3 pazdziernika w sprawie Regulaminu Trybunalu Konstytucyjnego; od 19 listopada.

Obwieszczenia (poz. 721-723):

 • ministra finansow 10 pazdziernika w sprawie stawek podatku od srodkow transportowych obowiazujacych w 2007 r.,
 • ministra sprawiedliwosci z 5 pazdziernika o wolnym stanowisku komornika sadowego (przy Sadzie Rejonowym w Skarzysku-Kamiennej),
 • prezesa Urzedu Patentowego RP z 29 wrzesnia o wskazaniu wystawy publicznej dajacej pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Komunikat prezesa GUS (poz. 724) z 13 pazdziernika w sprawie wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow 2006 r. (wzrost o 0,9 proc. w stosunku do I-III kwartalu 2005 r.)

Nr 71 z 17 pazdziernika

Obwieszczenia (poz. 714 - 715):

 • ministra srodowiska z 4 pazdziernika w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na rok 2007,
 • prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 6 pazdziernika o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

Nr 70 z 13 pazdziernika

Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 708 - 711), cztery z 2 pazdziernika, w sprawie:

 • ustalenia wzorow protokolow wynikow glosowania i wyniku wyborow sporzadzonych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz wzoru zaswiadczenia o wyborze na wojta, burmistrza i prezydenta miasta,
 • wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczacych zadan i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast, zarzadzonych na 12 listopada 2006 r.,
 • ustalenia wzorow kart do glosowania w wyborach rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy,
 • ustalenia wzorow kart do glosowania w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast; wszystkie weszly w zycie z dniem podjecia, tj. 2 pazdziernika.

Zarzadzenie prezesa NBP (poz. 712) z 9 pazdziernika o wejsciu do obiegu 16 pazdziernika banknotu o nominalnej wartosci 50 zl upamietniajacego papieza Jana Pawla II.

Komunikat nr 10/2006/ (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego (poz. 713) z 9 pazdziernika 2006 r. w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nr 69 z 10 pazdziernika

Postanowienie prezydenta RP (poz. 703) z 14 lipca o nadaniu odznaczen.

Zarzadzenia (poz. 704 - 705):

 • prezydenta RP z 2 pazdziernika zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta RP; weszlo w zycie z dniem podpisania, tj. 2 pazdziernika,
 • prezesa NBP z 2 pazdziernika o wejsciu do obiegu 11 pazdziernika trzech monet - 2 zl, 10 zl i 200 zl - upamietniajacych stulecie Szkoly Glownej Handlowej w Warszawie.

Obwieszczenia ministrow (poz. 706 - 707):

 • gospodarki z 11 wrzesnia w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach,
 • sprawiedliwosci z 29 wrzesnia o wolnym stanowisku komornika sadowego (przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Zoliborza).

Nr 68 z 6 pazdziernika

Postanowienie marszalka Sejmu RP (poz. 695) z 29 wrzesnia w sprawie obsadzenia wygaslego mandatu w okregu wyborczym nr 31 z siedziba Okregowej Komisji Wyborczej w Katowicach.

Postanowienia prezydenta RP (poz. 696 - 697), dwa z 4 pazdziernika, o uzyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego:

 • w operacji ACTIVE ANDEAVOUR na Morzu Srodziemnym,
 • w operacji wsparcia wojskowego Republiki Lotewskiej; oba weszly w zycie 6 pazdziernika.

Zarzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 698) nr 154 z 6 pazdziernika w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; od 6 pazdziernika.

Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 699 - 701), trzy z 25 wrzesnia, dotyczace wyborow do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wojtow, burmistrzow, prezydentow miast, a konkretnie w sprawie:

 • ustalenia wzorow protokolow sporzadzanych przez obwodowe komisje wyborcze,
 • wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczacych wykonywania zadan do dnia glosowania,
 • sposobu zglaszania kandydatow na czlonkow komisji wyborczych, wzoru zgloszenia oraz zasad powolywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych (nowelizacja); weszly w zycie z dniem podjecia, tj. 25 wrzesnia.

Obwieszczenie ministra gospodarki (poz. 702) z 28 wrzesnia w sprawie wykazu hut i spolek zaleznych.

Nr 67 z 4 pazdziernika

Postanowienia prezydenta RP (poz. 681 - 688):

 • z 31 sierpnia w sprawie odwolania ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego - stalego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej w Brukseli,
 • z 8 i 14 wrzesnia w sprawie mianowania ambasadora RP w: Republice Slowenii oraz Krolestwie Danii,
 • dwa z 22 wrzesnia o zmianie w skladzie Rady Ministrow,
 • dwa z 18 i jedno z 19 lipca o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenia (poz. 689 - 690):

 • prezesa Rady Ministrow nr 152 z 2 pazdziernika zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia; wejdzie w zycie 19 pazdziernika,
 • ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 22 wrzesnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Sztuki Filmowej; od 4 pazdziernika.

Obwieszczenia (poz. 691 - 694):

 • ministra gospodarki morskiej z 15 wrzesnia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi gospodarki morskiej lub przez niego nadzorowanych,
 • ministra sprawiedliwosci z 15 wrzesnia o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego (Sadu Okregowego w Radomiu oraz Sadu Rejonowego w: Bialymstoku, Bielsku-Bialej, Grojcu, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Kozienicach, Krasnymstawie, Limanowej, Mysliborzu, Nowym Saczu, Plocku, Radomiu, Sochaczewie, Szczecinie, Tomaszowie Lubelskim, Wroclawiu-Fabrycznej, Wroclawiu-Krzyki, Wroclawiu-Srodmiescie, Zamosciu i Zyrardowie),
 • prezesa GUS z 26 wrzesnia w sprawie przecietnej stopy bezrobocia w kraju (15,9 na 30 czerwca tego roku) oraz na obszarze dzialania powiatowych urzedow pracy,
 • prezesa KRUS z 30 sierpnia w sprawie wysokosci skladki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie w IV kwartale 2006 r. (72 zl).

PATRZ: Spis za wrzesien 2006


PREZYDENT PODPISAL

12 pazdziernika Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o podatku rolnym - wejdzie w zycie od 1 stycznia 2007 r.,
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow wojskowych oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 21 dni od dnia ogloszenia.
 • z 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym - wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2007 r., ale niektore przepisy z dniem ogloszenia, po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, a inne dopiero 2 stycznia 2008 r. oraz 1 wrzesnia 2009 r.

Prezydent RP 6 pazdziernika podpisal ustawe z 22 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie z dniem ogloszenia.

Prezydent RP 2 pazdziernika podpisal ustawe z 8 wrzesnia o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wlasnego mieszkania. Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

PATRZ: Spis za wrzesien 2006


W SENACIE

Podczas posiedzenia 18 pazdziernika Senat rozpatrzyl i zaakceptowal dziewiec ustaw:

 • z 22 wrzesnia o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oswiaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych - patrz "Rz" z 25 wrzesnia "Dodatki niezalezne od stypendium",
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych - patrz "Rz" z 23 wrzesnia "Emerytury ratownikow takie jak gornicze",
 • z 22 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi - patrz "Rz" z 25 wrzesnia "Latwiej wylaczyc sedziego",
 • z 22 wrzesnia o ratyfikacji konwencji o przystapieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wegierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej do konwencji o prawie wlasciwym dla zobowiazan umownych, otwartej do podpisu w Rzymie 19 czerwca 1980 roku, oraz do pierwszego i drugiego protokolu w sprawie jej wykladni przez Trybunal Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich, sporzadzonej w Luksemburgu 14 kwietnia 2005 r.,
 • z 18 pazdziernika o zmianie ustawy - Prawo bankowe - patrz "Rz" z 18 pazdziernika "Sejm znowelizowal prawo bankowe",
 • z 18 pazdziernika o dotacji przeznaczonej dla przedsiebiorstwa panstwowego Zaklady Chemiczne Tarnowskie Gory w Tarnowskich Gorach w likwidacji,
 • z 18 pazdziernika o nadaniu nowych nazw niektorym publicznym uczelniom akademickim,
 • z 18 pazdziernika o nadaniu nowej nazwy Politechnice Slaskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

- wszystkie wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

PATRZ: Spis za wrzesien 2006Na stronach internetowych Sejmu RP:
SEJM UCHWALIL

Podczas 26. posiedzenia 18 pazdziernika Sejm uchwalil ustawy:

 • o nadaniu nowych nazw niektorym publicznym uczelniom akademickim,
 • o nadaniu nowej nazwy Politechnice Slaskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach,
 • o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektorych podmiotow,
 • o zmianie ustawy - Prawo bankowe,
 • o systemie oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa,
 • o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
 • o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
 • o zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn oraz ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych,
 • o oplacie skarbowej

- te wszystkie rozpatrzy teraz Senat;

 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentow,
 • o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach,
 • o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
 • o wyrobie napojow spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczen geograficznych napojow spirytusowych,
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,
 • o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektorych rynkow rolnych oraz niektorych innych ustaw,
 • o likwidacji niepodjetych depozytow,
 • o zmianie i uchyleniu niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych,
 • o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw

- te trafia juz na biurko prezydenta.

PATRZ: Spis za wrzesien 2006

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.