Lipiec 2007

JUZ OBOWIAZUJA: Prawo krajowe

31 lipca:

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 30 lipca w sprawie nadania statutu Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych (DzU nr 137, poz. 965)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

 • zarzadzenie nr 75 prezesa Rady Ministrow z 26 lipca w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Spolecznej (MP nr 46, poz. 544)

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

 • zarzadzenie nr 76 prezesa Rady Ministrow z 26 lipca w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MP nr 46, poz. 545)

LEKTURY SZKOLNE

 • dzisiaj traci moc slynne rozporzadzenie ministra edukacji narodowej dotyczace lektur szkolnych (DzU nr 136, poz. 960)

MIASTA I GMINY

 • wprawdzie dopiero 1 stycznia 2008 r. zmienia sie granice niektorych gmin i miast, a kilka miejscowosci uzyska status miasta, ale rozporzadzenie Rady Ministrow w tej sprawie wchodzi w zycie juz dzisiaj (DzU nr 136, poz. 961)

ROSLINY ENERGETYCZNE

 • kolejne rozporzadzenie Rady Ministrow dotyczy warunkow przyznawania platnosci do upraw roslin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolujacej te warunki (DzU nr 136, poz. 962)

SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWE

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie zadan pelnomocnikow ochrony oraz wymagan w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych (DzU nr 126, poz. 876)

POLICJA

 • warunkom odbywania szkolen zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji poswiecone jest rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji (DzU nr 126, poz. 877)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • ten sam minister nadal osobowosc prawna "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Mlodziezy Archidiecezji Krakowskiej" (DzU nr 126, poz. 878)

STRAZ GRANICZNA

 • kolejne jego rozporzadzenie, zmienione 3 lipca, dotyczy warunkow, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla osob zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (DzU nr 126, poz. 879)

30 lipca:

NIEPELNOSPRAWNI

LOTNICTWO CYWILNE

 • 30 ust. 3 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; przepis ten mowi o kontroli pasazerow odlatujacych, takze transferowych i tranzytowych, oraz ich bagazu kabinowego przez osobe wpisana na liste operatorow kontroli bezpieczenstwa, posiadajaca stosowny certyfikat (DzU nr 116, poz. 803).

28 lipca:

OCHRONA SRODOWISKA

 • niektore przepisy znowelizowanej dwa lata temu ustawy - Prawo ochrony srodowiska dotyczace, najogolniej mowiac, pomiarow wielkosci emisji i skutkow niespelnienia tego obowiazku (DzU z 2005 r. nr 113, poz. 954)

PROCEDURY CYWILNA I KARNA

 • znowelizowane 15 marca kodeksy: postepowania cywilnego oraz postepowania karnego, ktorych istota sprowadza sie do ograniczenia liczby spraw z udzialem lawnikow. Pociagnelo to za soba koniecznosc zmian jeszcze w 15 innych ustawach (DzU nr 112, poz. 766)

27 lipca:

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • po trzymiesiecznym tzw. lezakowaniu art. 132e znowelizowanego 30 marca prawa farmaceutycznego; wynika z niego, ze zagrozony grzywna jest ten, kto bez zgloszenia wojewodzkiemu lekarzowi weterynarii prowadzi obrot detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (DzU nr 75, poz. 492)

MINISTERSTWA

 • jedno rozporzadzenie Rady Ministrow i dwa rozporzadzenia jej prezesa maja zwiazek z przeksztalceniem Ministerstwa Sportu w "Ministerstwo Sportu i Turystyki"; weszly one w zycie dzisiaj, ale z moca od 23 lipca (DzU nr 135, poz. 952 - 954)

KLESKI ZYWIOLOWE

 • dzien wczesniej zaczelo obowiazywac zmienione rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie gmin i miejscowosci, w ktorych stosuje sie szczegolne zasady odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu. Zwiekszylo sie ono o nowy zalacznik z wykazem gmin i miejscowosci wojewodztwa slaskiego, ktore 20 lipca tego roku zostaly poszkodowane przez trabe powietrzna i gradobicie (DzU nr 134, poz. 940)

26 lipca:

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

OCHRONA ROSLIN

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil sposoby postepowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania sie tarcznika niszczyciela (DzU nr 124, poz. 861)

NASIENNICTW0

 • on tez zakazal stosowania materialu siewnego 679 odmian kukurydzy wpisanych do wspolnotowego katalogu (DzU nr 124, poz. 862)

PASZE: PRZEJSCIA GRANICZNE

 • oraz wskazal przejscia graniczne, na ktorych moze byc dokonywana kontrola pasz i pasz leczniczych (DzU nr 124, poz. 863)

PROGRAMY OPERACYJNE

 • zmienione 22 czerwca rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjecia programu operacyjnego "Pomoc techniczna 2004 - 2006" (DzU nr 124, poz. 864)

RADA DO SPRAW AUTOSTRAD

LEKARZE

 • adresowane do lekarzy i lekarzy dentystow rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie umiejetnosci z zakresu wezszych dziedzin medycyny lub udzielania okreslonych swiadczen zdrowotnych (DzU nr 124, poz. 867)

LECZENIE ZA GRANICA

 • ten sam minister zmienil 28 czerwca rozporzadzenie w sprawie wniosku do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badan diagnostycznych poza granicami kraju (DzU nr 124, poz. 868)

FARMACJA

 • jego kolejne, zmodyfikowane dzien pozniej, rozporzadzenie okresla wymagania, jakim powinna odpowiadac osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakosc i kontrole serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek (DzU nr 124, poz. 869)

RTV

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 20 czerwca wprowadzila korekty do rozporzadzenia w sprawie oplat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programow radiowych i telewizyjnych (DzU nr 124, poz. 870)

OPLATA SKARBOWA

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

 • minister finansow zmienil 11 lipca rozporzadzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji platniczej w zakresie uruchamiania srodkow pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (DzU nr 128, poz. 891)

24 lipca:

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace wysokosci oplat za przedluzenie pozwolenia obejmujacego uzupelnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodnosci z wymaganiami prawa farmaceutycznego (DzU nr 133, poz. 932)

ZAKLADY PRACY CHRONIONEJ

 • we wtorek 24 lipca stracil moc 20 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie udzielania zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych z powodu niezgodnosci z ustawa i konstytucja. Oznacza to, ze przestal istniec warunek posiadania trzyletniego statusu zakladu pracy chronionej, by otrzymac pozyczke z PFRON (DzU nr 133, poz. 933)

KODEKS DROGOWY

ZEGLUGA SRODLADOWA

 • zmieniona tego samego dnia ustawa o zegludze srodladowej, glownie w czesci dotyczacej statkow uzywanych dla uprawiania sportu i rekreacji, lacznie ze zmiana wysokosci oplat zwiazanych z rejestrem tych statkow (DzU nr 123, poz. 846)

PANSTWOWI URZEDNICY

NIERUCHOMOSCI ROLNE SKARBU PANSTWA

PODATKI

 • zmienione 20 czerwca rozporzadzenie ministra finansow dotyczace zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe; jest siedem nowych wzorow tych zaswiadczen (DzU nr 123, poz. 854)

POLICJA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji zmodyfikowal swoje rozporzadzenie dotyczace zasad przydzialu, oprozniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydzialu i oprozniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantow (DzU nr 123, poz. 856)
 • on tez wydal nowe rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych i stazu sluzby, jakim powinni odpowiadac policjanci na stanowiskach komendantow policji i innych stanowiskach sluzbowych oraz warunkow ich mianowania na wyzsze stanowiska sluzbowe (DzU nr 123, poz. 857)

DEWIZY

 • minister finansow okreslil sposob dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granice wartosci dewizowych lub krajowych srodkow platniczych; wzor zgloszenia ich przywozu i wywozu (DzU nr 126, poz. 875)

23 lipca:

ZALOBA NARODOWA

AUTOSTRADY PLATNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 19 lipca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych z wykorzystaniem srodkow Krajowego Funduszu Drogowego (DzU nr 132, poz. 915)

DOPLATY UNIJNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek oplat za zwazenie i pomiar surowcow (DzU nr 132, poz. 918)

PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PANSTWA

 • zarzadzenie nr 69 prezesa Rady Ministrow z 19 lipca 2007 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Monitor Polski nr 44, poz. 518)

21 lipca:

INFORMATYZACJA: ZUS

 • ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne wymusila zmiany takze w ustawie o systemie ubezpieczen spolecznych. Po 27 miesiacach tzw. lezakowania wlasnie wchodza one w zycie. Ich istota sprowadza sie do tego, ze ZUS musi teraz przyjmowac dokumenty ubezpieczeniowe wygenerowane w innych programach niz program Platnik (DzU z 2005 r. nr 64, poz. 565)

ODPADY

 • zmienione 12 czerwca rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do skladowania na skladowisku danego typu; sa tez korekty w zalacznikach (DzU nr 121, poz. 832)

ZAWODY REGULOWANE

 • dyrektorow urzedow morskich w Gdyni, Slupsku i Szczecinie ten sam minister upowaznil do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych zwiazanych z bezpieczenstwem morskim (DzU nr 121, poz. 833)

WOJSKO

 • czesc poborowych zostanie przeniesiona do rezerwy, postanowil minister obrony narodowej (DzU nr 121, poz. 834)

DOSWIADCZENIA NA ZWIERZETACH

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil kwalifikacje osob sprawujacych opieke nad zwierzetami doswiadczalnymi oraz tych osob, ktorzy sprawuja nad nimi nadzor (DzU nr 121, poz. 835)

PASZE

 • on tez wskazal wzor dokumentu potwierdzajacego przeprowadzenie kontroli granicznej przesylki pasz oraz sposob jego wystawiania i wypelniania (DzU nr 121, poz. 836)

NAUCZYCIELE

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie dodatkow oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakladach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych osrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkolach przy zakladach karnych (DzU nr 121, poz. 837)

PASZPORTY

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil sposob: prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji; przetwarzania danych w nich zgromadzonych; przekazywania danych z ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji (DzU nr 121, poz. 838)

RUCHY ZIEMI

 • sposob ustalania terenow zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz terenow, na ktorych te ruchy wystepuja; prowadzenie zwiazanych z tym obserwacji; informacje, jakie powinien zawierac rejestr tych terenow to temat rozporzadzenia ministra srodowiska (DzU nr 121, poz. 840)

BEZPIECZENSTWO ZYWNOSCI

 • kolejne jego rozporzadzenie poswiecone jest kwestii napromienienia zywnosci promieniowaniem jonizujacym (DzU nr 121, poz. 841)

20 lipca:

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

 • ustawa o kompatybilnosci elektromagnetycznej, czyli warunkach zachowania przez urzadzenie (aparature, instalacje stacjonarna, komponent oraz instalacje ruchoma) zdolnosci do zadowalajacego dzialania w okreslonym srodowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do niego niedopuszczalnych zaburzen (DzU nr 82, poz. 556)

CUDZOZIEMCY

 • obszerna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach; wymusila ona zmiany w 16 innych ustawach (DzU nr 120, poz. 818)
 • zmienione 27 czerwca rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemcow bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace (DzU nr 120, poz. 824)

INSTYTUCJE KULTURY

 • rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na temat warunkow i trybu udzielania dotacji panstwowym instytucjom kultury przez jednostki samorzadu terytorialnego (DzU nr 120, poz. 821)

PROGRAMY OPERACYJNE

 • zmienione 6 czerwca rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjecia uzupelnienia programu operacyjnego "Pomoc techniczna 2004 - 2006" (DzU nr 120, poz. 825)

OCHRONA SRODOWISKA

 • minister srodowiska wskazal dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku (DzU nr 120, poz. 826)
 • on tez okreslil wzor publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie (DzU nr 120, poz. 827)
 • oraz sposob udostepniania tych informacji (DzU nr 120, poz. 828)

OBRONA CYWILNA

 • w Ministerstwie Zdrowia powstaje zespol do spraw obrony cywilnej, zlozony z 41 osob, w tym 36 ratownikow podzielonych na trzy druzyny: ratownictwa ogolnego, porzadkowo-ochronna, ochrony i ewakuacji zabytkow (DzU nr 120, poz. 829)

SRODKI SPOZYWCZE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie rejestru produktow wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP jako srodki spozywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztow zwiazanych z wydaniem opinii o tych produktach (DzU nr 120, poz. 830)

STATUTY

 • statut Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji poszerzyl sie o Departament Obywatelstwa i Repatriacji (MP nr 43, poz. 505), a statut Sluzby Wywiadu Wojskowego o Biuro Zagrozen Globalnych (MP nr 43, poz. 506)

19 lipca:

SRODKI SPOZYWCZE: PESTYCYDY

 • minister zdrowia okreslil najwyzsze dopuszczalne poziomy pozostalosci pestycydow, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni; to specjalistyczne rozporzadzenie zajmuje objetosc calego Dziennika Ustaw nr 119(poz. 817)

18 lipca:

FINANSE PUBLICZNE

 • niektore przepisy zmienionego 11 lipca rozporzadzenia ministra finansow dotyczacego szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (DzU nr 128, poz. 890)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY: WLASCICIEL LOKALU

 • dzisiaj stracil moc art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow; nakladal on kary na wlasciciela lokalu za to, ze w ciagu szesciu miesiecy po uplywie wypowiedzenia lokatorowi umowy najmu nie zamieszkal w opuszczonym lokalu na stale (DzU nr 128, poz. 902)

17 lipca:

LEKARZE

 • zmienione 10 lipca rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie stazu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty; nowe przepisy stosuje sie rowniez do stazy rozpoczetych i niezakonczonych przed 17 lipca (DzU nr 127, poz. 882)

16 lipca:

ZAKLADY GORNICZE

 • zmienione 24 maja dwa rozporzadzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w (pierwsze) odkrywkowych zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny podstawowe oraz (drugie) zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (DzU nr 106, poz. 725 - 726)

14 lipca:

TRANSPORT DROGOWY

 • Rada Ministrow okreslila warunki i sposob prowadzenia czynnosci zwiazanych z nadzorem nad wydawaniem licencji i zezwolen w krajowym przewozie drogowym oraz zaswiadczen na potrzeby wlasne, a takze dokumenty stosowane przy wykonywaniu czynnosci nadzorczych i ich wzory (DzU nr 114, poz. 778)

STATYSTYKA

 • zmienione 8 czerwca rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace badan statystycznych (DzU nr 114, poz. 779)

WYKROCZENIA

 • prezes Rady Ministrow wskazal rodzaje wykroczen, za ktorych popelnienie inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej moga nakladac grzywny w drodze mandatu karnego (DzU nr 114, poz. 780)

AKCYZA

 • zmienione 20 czerwca rozporzadzenie ministra finansow na temat wysokosci maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkow niektorych wyrobow akcyzowych zharmonizowanych; nowa tresc otrzymal zalacznik nr 4 mowiacy o ubytkach w czasie produkcji, magazynowania lub przewozu paliw cieklych (DzU nr 114, poz. 781)

WETERYNARIA

 • sposob ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla podmiotow prowadzacych dzialalnosc nadzorowana ustalil w rozporzadzeniu minister rolnictwa i rozwoju wsi (DzU nr 114, poz. 784)

PASZE

 • jego nastepne rozporzadzenie dotyczy dopuszczalnej zawartosci wody, substancji wiazacych, zanieczyszczen roslinnych oraz zanieczyszczen mineralnych w materialach paszowych i mieszankach paszowych (DzU nr 114, poz. 785)

ZALESIANIE

 • a kolejne - warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania "Zalesianie gruntow rolnych oraz zalesianie gruntow innych niz rolne" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 (DzU nr 114, poz. 786)

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

 • 29 mln zl to wysokosc tegorocznych srodkow finansowych dla jednostek ochrony przeciwpozarowej dzialajacych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego; o ich podziale miedzy te jednostki mowi rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji (DzU nr 114, poz. 787)

INFORMACJE O SRODOWISKU

 • minister srodowiska ustalil stawki oplat za udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie; np. jesli informacja wymaga wyszukiwania do dziesieciu dokumentow, to oplata za te czynnosc wynosi 5 zl, jesli zas ponad dziesiec - to zwieksza sie o 50 gr za kazdy kolejny wyszukany dokument (DzU nr 114, poz. 788)

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

RYNEK MLEKA

 • zmieniona tego samego dnia ustawa o organizacji rynku mleka i przetworow mlecznych (DzU nr 115, poz. 794)

KRAJOWY FUNDUSZ KAPITALOWY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitalowy (DzU nr 115, poz. 796)

MEDYCYNA: LIMIT PRZYJEC

 • to rozporzadzenie ministra zdrowia sklada sie wlasciwie z licznych zalacznikow wskazujacych limity przyjec na poszczegolne kierunki studiow medycznych w roku akademickim 2007/2008 (DzU nr 116, poz. 807)

KODEKS DROGOWY: OPLATA EWIDENCYJNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie oplaty ewidencyjnej (DzU nr 121, poz. 839)

13 lipca:

Z0LNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 30 maja rozporzadzenie ministra obrony narodowej, w tym liczne zalaczniki do niego, w sprawie wzorow oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez zolnierzy zawodowych i kandydatow na zolnierzy zawodowych (DzU nr 113, poz. 776)

KULTURA FIZYCZNA

 • rozporzadzenie ministra sportu o nagradzaniu za szczegolne osiagniecia trenerow, instruktorow jednostek dydaktycznych i naukowych zatrudnionych w dziedzinie kultury fizycznej oraz uhonorowaniu innych zasluzonych osob (DzU nr 113, poz. 777)

MUNDURKI I PODRECZNIKI

12 lipca:

PROKURATURA

DROGI PUBLICZNE

FUNDACJE

 • dzien pozniej Sejm zmodyfikowal ustawe o fundacji Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich (DzU nr 112, poz. 768)

PASZPORT DLA BYDLA

SRODKI SPOZYWCZE

 • minister zdrowia okreslil zakres dzialalnosci prowadzonej w ramach dostaw bezposrednich srodkow spozywczych oraz zwiazane z ta dzialalnoscia wymagania higieniczne (DzU nr 112, poz. 774)

RATOWNICY MEDYCZNI

 • jego kolejne rozporzadzenie dotyczy doskonalenia zawodowego ratownikow medycznych (DzU nr 112, poz. 775)

ODPADY

 • ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow; okresla postepowanie i organy wlasciwe do wykonania zadan wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz kary pieniezne za naruszenie obowiazkow dotyczacych miedzynarodowego przemieszczania odpadow (DzU nr 124, poz. 859)

LOTNICTWO

 • rozporzadzenie ministra transportu o sposobie i trybie rozliczania oraz dokumentowania wydatkow zwiazanych z zapewnieniem sluzb zeglugi powietrznej za loty zwolnione z oplat nawigacyjnych; weszlo w zycie 11 lipca (DzU nr 124, poz. 866)

10 lipca:

AGENCJA WYWIADU

 • zmienione 12 czerwca rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace oceny zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby w Agencji Wywiadu, lacznie z dziesiecioma nowymi zalacznikami (DzU nr 110, poz. 759)

PRZEDTERMINOWE WYBORY

 • w niedziele 12 sierpnia odbeda sie przedterminowe wybory burmistrza Niemodlina w wojewodztwie opolskim; dotyczace tej kwestii rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow weszlo w zycie 9 lipca (DzU nr 123, poz. 852)

7 lipca:

PASZE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil wymagania, jakie powinna spelnic dokumentacja dolaczona do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materialu paszowego z grupy bialka uzyskiwanego z mikroorganizmow nalezacych do grup bakterii i drozdzy; wskazal takze zakresy badan, ktorych wyniki zamieszcza sie w dokumentacji (DzU nr 101, poz. 683)

LOTNICTWO CYWILNE

 • Rada Ministrow ustalila w rozporzadzeniu Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego; ten z 2003 r. stracil moc (DzU nr 116, poz. 803)

6 lipca:

IMPREZY MASOWE

AKCYZA

SWIADCZENIA RODZINNE

ALIMENTACYJNA ZALICZKA

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow zmienil nieco statut Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji (MP nr 38, poz. 435)

5 lipca:

ZAMOWIENIA PUBLICZNE

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow, ktore ustala: tryb przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego na czlonkow Krajowej Izby Odwolawczej; sposob powolywania komisji kwalifikacyjnej; szczegolowy zakres postepowania kwalifikacyjnego (DzU nr 120, poz. 820)

CUDZOZIEMCY

 • z dwoch rozporzadzen ministra pracy i polityki spolecznej dotyczacych wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca (pierwsze) oraz (drugie) zezwolenia na prace cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji uslugi eksportowej swiadczonej przez pracodawce zagranicznego w RP zostaly uchylone 10 (pierwszy akt) i 9 (drugi). Ich tresc byla taka sama i dotyczyla, najkrocej mowiac, zezwolen na prace wydawanych przez marszalka wojewodztwa takze na podstawie przyrzeczenia lub zezwolenia wojewody pochodzacych sprzed 1 stycznia 2007 r. (DzU nr 120, poz. 822 - 823)

4 lipca:

WOJSKO

 • znowelizowana 24 maja ustawa o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; zasadnicza zmiana to wprowadzenie do ustawy art. 13a - 13c, ktore okreslaja zakres dzialania dowodcow: Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, a ponadto - w zwiazku z utworzeniem stanowisk dowodcy operacyjnego Sil Zbrojnych oraz szefa Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych - takze ich zakres dzialania; stosowne korekty objely rowniez nastepujace ustawy: o ochronie granicy panstwowej; o urzedzie ministra obrony narodowej; o dzialach administracji rzadowej; o bezpieczenstwie morskim; o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (DzU nr 107, poz. 732)

SKLADY WOLNOCLOWE

 • minister finansow podal szczegolowy opis granic i obszaru skladu wolnoclowego na terenie lotniska w Gdansku; skladem zarzadza Port Lotniczy Gdansk spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (DzU nr 107, poz. 734)

STATUTY

 • minister gospodarki zmienil czesciowo statut Polskiej Organizacji Turystycznej (DzU nr 107, poz. 735)

PASZE

 • dwa wzory ewidencji zakladow panstw trzecich, z ktorych moga byc przywozone pasze (DzU nr 107, poz. 737)

SLUZBA WIEZIENNA

 • minister sprawiedliwosci 6 czerwca zmienil dwa rozporzadzenia, z ktorych pierwsze dotyczy wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadac funkcjonariusze Sluzby Wieziennej, a drugie - trybu nadawania im stopni (DzU nr 107, poz. 739 - 740)

PRZEWOZ TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

MONETY

 • dzisiaj wchodzi do obiegu moneta o nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem Zamku Ksiazat Pomorskich w Slupsku; wielkosc emisji to 1 100 000 sztuk (MP nr 40, poz. 460)

2 lipca:

SKLADKI: WYPADKI PRZY PRACY

 • stopa procentowa skladki na ubezpieczenie spoleczne z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych zalezy od zagrozen zawodowych i ich skutkow - wynika to jasno z rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 listopada 2002 r. W zalaczniku nr 2 do tego rozporzadzenia minister wprowadzil korekte, tj. od 2 lipca podniosl z 0,67 proc. do 0,90 proc. wysokosc skladki dla hoteli i restauracji oraz posrednictwa finansowego (DzU nr 117, poz. 812)

1 lipca:

CENTRUM BADAN I ROZWOJU

 • ustawa o utworzeniu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, czyli panstwowej osoby prawnej powolanej do realizacji zadan z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej (DzU nr 115, poz. 789)

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

FINANSOWANIE NAUKI

 • zmieniona ustawa o zasadach finansowania nauki; wnioski nierozpatrzone przed 1 lipca rozpatruje sie na podstawie dotychczasowych przepisow, takze projekty, na ktore przed wskazana data zostaly przyznane srodki finansowe, sa finansowane i rozliczane po staremu (DzU nr 115, poz. 795)

INSTYTUTY

 • minister gospodarki zadecydowal, ze 1 lipca zostaja polaczone nastepujace jednostki badawczo-rozwojowe:

  - instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego, Osrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, Osrodek Badawczo-Konstrukcyjny Koprotech, wszystkie z Warszawy (DzU nr 115, poz. 797)

  - Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach oraz Centralne Laboratorium Akumulatorow i Ogniw z Poznania (DzU nr 115, poz. 798)

  - Instytuty z Lodzi: Wlokiennictwa; Inzynierii Materialow Wlokienniczych; Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL (DzU nr 115, poz. 799)

ZWIERZETA HODOWLANE

 • z dwoch zmienionych rozporzadzen ministra rolnictwa i rozwoju wsi wynika, ze prowadzenie oceny wartosci uzytkowej zwierzat, publikowanie wynikow tej oceny, prowadzenie szkolen i wypelnianie innych podobnych zadan minister powierzyl Polskiej Federacji Hodowcow Bydla i Producentow Mleka w Warszawie - gdy chodzi o oceny bydla typu uzytkowego mlecznego i miesno-mlecznego - oraz Instytutowi Zootechniki - Panstwowemu Instytutowi Badawczemu gdy idzie o bydlo, owce, kozy oraz swinie (DzU nr 115, poz. 800 - 801)

KASY REJESTRUJACE

CUDZOZIEMCY

 • kolejne jego rozporzadzenie wydane na podstawie ustawy o sluzbie celnej dotyczy kontroli legalnosci wykonywania pracy przez cudzoziemcow, prowadzenia przez nich dzialalnosci, powierzania wykonywania im pracy i innej pracy zarobkowej (DzU nr 116, poz. 805)

ENERGETYKA

PODATKI

 • czesc przepisow z ubieglorocznej nowelizacji ordynacji podatkowej dotyczacych interpretacji prawa daninowego (DzU z 2006 r. nr 217, poz. 1590)
 • zwiazane z tym, swiezo wydane, rozporzadzenia wykonawcze, z ktorych jedno dotyczy upowaznienia do wydawania tych interpretacji, a drugie okresla wzor wniosku o ich wydanie oraz informuje, ze oplate od wniosku uiszcza sie gotowka w kasie wlasciwego urzedu skarbowego lub na jego rachunek (DzU nr 112, poz. 770 - 771)

SUROWCE LECZNICZE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie wymagan, jakie powinna spelniac jednostka uprawniona do wydawania swiadectw potwierdzajacych wlasciwosci lecznicze naturalnych surowcow leczniczych oraz wlasciwosci lecznicze klimatu (DzU z 2006 r. nr 236, poz. 1708)

OSWIATA

RECYKLING

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

APTEKI, RECEPTY

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie recept lekarskich zastapilo nowe z 17 maja tego roku (DzU nr 97, poz. 646)
 • zmienilo sie natomiast rozporzadzenie tego ministra dotyczace zakresu niezbednych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiazanym do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych (DzU nr 97, poz. 647)

KLASYFIKACJA ZAWODOW

 • minister pracy i polityki spolecznej zmodyfikowal czesciowo zalacznik do rozporzadzenia o klasyfikacji zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy (DzU nr 106, poz. 728)

OPLATY KONSULARNE

 • zmienione 12 czerwca rozporzadzenie ministra spraw zagranicznych w sprawie oplat konsularnych; nowy jest zalacznik, tj. taryfa oplat podstawowych (DzU nr 107, poz. 741)

INSTYTUTY

 • minister gospodarki zdecydowal o polaczeniu 1 lipca dwoch lodzkich placowek: Instytutu Biopolimerow i Wlokien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego (DzU nr 110, poz. 762)

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Urzedowi Ochrony Konkurencji i Konsumentow (MP nr 39, poz. 451)

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

JUZ OBOWIAZUJA: Prawo Unii Europejskiej

17 lipca:

 • rozporzadzenie (WE) nr 727/2007 z 26 czerwca 2007 r. zmieniajace zalaczniki I, III, VII i X do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiajacego zasady dotyczace zapobiegania, kontroli i zwalczania niektorych przenosnych gabczastych encefalopatii (DzUrz. UE nr L 165 z 27 czerwca 2007 r.), dotyczace walki z choroba szalonych krow
 • rozporzadzenie (WE) nr 824/2007 z 10 lipca 2007 r. otwierajace i okreslajace sposob zarzadzania wspolnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektore produkty rybolowstwa na okres od 2007 do 2009 r. (DzUrz. UE nr L 184 z 14 lipca 2007 r.), dotyczy obnizki stawek celnych na niektore gatunki ryb (w tym dorsze)

6 lipca:

 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia wlaczenia pierwszej grupy substancji czynnych do zalacznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporzadzenia wykazu tych substancji (DzUrz UE nr L 169 z 29 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Rady (WE) nr 753/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w sprawie polowow pomiedzy Wspolnota Europejska z jednej strony a rzadem Danii i rzadem lokalnym Grenlandii z drugiej (DzUrz UE nr L 172 z 30 czerwca 2007 r.)

2 lipca:

 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 642/2007 z 11 czerwca 2007 r. rejestrujace w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczen geograficznych nazwe Bryndza Podhalanska (ChNP) - dotyczace Polski (DzUrz UE nr L 150 z 12 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 641/2007 z 11 czerwca 2007 r. rejestrujace w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczen geograficznych nazwe Banon (ChNP) - odnoszace sie glownie do Francji (DzUrz UE nr L 150 z 12 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Rady (WE) nr 671/2007 z 11 czerwca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiajace system kwot na produkcje skrobi ziemniaczanej (DzUrz UE nr L 156 z 16 czerwca 2007 r.) - dotyczace refundacji wywozowych (DzUrz UE nr L 157 z 19 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z 18 czerwca 2007 r. otwierajace przetarg na przyznanie pozwolen na wywoz w systemie A3 w sektorze owocow i warzyw (pomidory, pomarancze, cytryny, winogrona stolowe, jablka i brzoskwinie)
 • rozporzadzenie Rady (WE) nr 735/2007 z 11 czerwca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspolnej organizacji rynku zboz (DzUrz UE nr L 169 z 29 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 739/2007 z 28 czerwca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiajace srodki przejsciowe w ramach reformy wspolnej organizacji rynkow w sektorze cukru (DzUrz UE nr L 169 z 29 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie Komisji (WE) nr 740/2007 z 28 czerwca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1994/2006 otwierajace wspolnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, koz, miesa baraniego i koziego (DzUrz UE nr L 169 z 29 czerwca 2007 r.)
 • rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdow silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzacych z lekkich pojazdow pasazerskich i uzytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostepu do informacji dotyczacych naprawy i utrzymania pojazdow (DzUrz UE nr L 171 z 29 czerwca 2007 r.)

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

W DZIENNIKU USTAW

Nr 137 z 31 lipca

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 963 - 964), dwa z 30 lipca, w sprawie wylaczenia niektorych rodzajow porozumien:

 • dotyczacych transferu technologii spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje,
 • zawieranych miedzy przedsiebiorcami prowadzacymi dzialalnosc ubezpieczeniowa spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje; weszly w zycie 1 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 965) z 30 lipca w sprawie nadania statutu Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych; od 31 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 966 - 967):

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 10 lipca w sprawie znakowania srodkow spozywczych; od 1 sierpnia, ale niektore przepisy 1 grudnia,
 • zdrowia z 25 lipca w sprawie znakowania zywnosci wartoscia odzywcza; od 1 sierpnia.

Obwieszczenie ministra transportu (poz. 968) z 6 lipca oglaszajace jednolity tekst rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie czynnosci organow w sprawach zwiazanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorow dokumentow w tych sprawach.

Nr 136 z 31 lipca

Ustawy (poz. 955 - 959), jedna z 15 i cztery z 29 czerwca o zmianie ustawy:

 • o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wlasnego mieszkania; wejdzie w zycie 15 sierpnia,
 • o muzeach; od 31 sierpnia,
 • o Krajowym Rejestrze Karnym; od 15 sierpnia,
 • Prawo wlasnosci przemyslowej; od 1 listopada, a niektore przepisy 31 sierpnia,
 • Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw; od 31 sierpnia, z tym ze czesc przepisow 1 lipca 2008 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 960 - 962), dwa z 24 i jedno z 26 lipca, w sprawie:

 • uchylenia rozporzadzenia ministra edukacji narodowej zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol,
 • ustalenia granic niektorych gmin i miast oraz nadania miejscowosciom statusu miasta,
 • warunkow przyznawania platnosci do upraw roslin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolujacej te warunki; wszystkie od 31 lipca.

Nr 135 z 27 lipca

Umowy miedzynarodowe (poz. 948 - 951):

 • Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materialow wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu 1 marca 1991 r.,
 • Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych miedzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzona w Brukseli 29 maja 2000 r., oraz protokol do tej konwencji z 29 maja 2000 r., sporzadzony w Luksemburgu 16 pazdziernika 2001 r.,
 • Oswiadczenia rzadowe z 12 lutego i 13 marca 2007 r., ze wskazane akty w stosunku do Polski weszly w zycie (w kolejnosci): 25 listopada 2006 r. oraz 26 pazdziernika 2005 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 952) z 24 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu; weszlo w zycie 27 lipca z moca od 23 lipca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 953 - 954), dwa z 25 lipca, w sprawie szczegolowego zakresu dzialania:

 • ministra sportu i turystyki,
 • ministra gospodarki (zmiana); od 27 lipca z moca od 23 lipca.

Nr 134 z 26 lipca

Ustawa (poz. 934) z 5 lipca o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych; wchodzi w zycie 10 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 935 - 938), cztery z 17 lipca, w sprawie:

 • sposobu obliczania obrotu przedsiebiorcow uczestniczacych w konkurencji,
 • kontroli w toku postepowania przed prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow,
 • zgloszenia zamiaru koncentracji przedsiebiorcow,
 • trybu postepowania w przypadku wystapienia przedsiebiorcow do prezesa UOKiK o odstapienie od wymierzenia kary pienieznej lub jej obnizenie - wszystkie od 10 sierpnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 939 - 940), z 17 i 25 lipca, w sprawie:

 • wlasciwosci miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiK; od 10 sierpnia,
 • gmin i miejscowosci, w ktorych stosuje sie szczegolne zasady odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu (zmiana); od 26 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 941 - 946):

 • finansow z 11 lipca w sprawie okreslenia wzoru rocznego obliczania podatku wraz z informacja o wysokosci dochodu, do sporzadzania ktorych obowiazane sa organy rentowe; od 10 sierpnia,
 • gospodarki morskiej z 6 lipca w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Wladyslawowie od strony morza, redy i ladu; od 10 sierpnia,
 • kultury i dziedzictwa narodowego, trzy z 10 lipca, w sprawie okreslenia granic pomnika Zaglady, na obszarze ktorego jest polozone (polozony): Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy, Muzeum Bylego Obozu Zaglady w Sobiborze, byly Oboz Zaglady w Belzcu oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej - wszystkie od 27 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 11 lipca w sprawie rejestru podmiotow prowadzacych dzialalnosc nadzorowana; od 10 sierpnia.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 947) z 16 lipca (SK 61/06) dotyczacy niezgodnosci z konstytucja art. 76 kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Nr 133 z 24 lipca

Ustawy (poz. 920 - 922), z 24 maja i dwie z 29 czerwca: S o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (nowelizacja);

wejdzie w zycie 8 sierpnia, ale niektore przepisy 25 pazdziernika,

 • o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich; od 8 sierpnia,
 • o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (nowelizacja); od 1 pazdziernika.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 923 - 924), z 12 i 23 lipca, w sprawie:

 • sprawozdan o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdan o zaleglych naleznosciach przedsiebiorcow z tytulu swiadczen na rzecz sektora finansow publicznych,
 • zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepla; oba od 8 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 925) z 12 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Glownemu Urzedowi Statystycznemu; od 1 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 926 - 932): S finansow z 10 lipca w sprawie warunkow emitowania obligacji skarbowych uprawniajacych do okreslonych swiadczen niepienieznych; od 8 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 3, 5 i 6 lipca, w sprawie:

- wysokosci oplat rejestrowych za czynnosci zwiazane z wydaniem decyzji dotyczacych srodkow ochrony roslin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (zmiana); od 8 sierpnia,

- zasad prowadzenia dokumentacji dotyczacej materialu siewnego oraz zakresu i terminow skladania informacji o obrocie materialem siewnym; od 1 sierpnia, a niektore przepisy od 25 wrzesnia,

- sposobu i warunkow prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawcow; od 8 sierpnia,

 • srodowiska z 9 lipca w sprawie niezbednego zakresu informacji objetych obowiazkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej j wojewodzkiej bazy danych dotyczacej wytwarzania i gospodarowania odpadami; od 1 stycznia 2008 r.,
 • zdrowia, z 6 i 9 lipca, w sprawie:

- wymagan higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejow plynnych i tluszczow; od 8 sierpnia,

- wysokosci oplat za przedluzenie pozwolenia obejmujacego uzupelnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodnosci z wymaganiami prawa farmaceutycznego; od 24 lipca.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 933) z 12 lipca (U 7/06) dotyczacy niezgodnosci z ustawa i konstytucja 20 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie udzielania zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych; przepis utracil moc 24 lipca.

Nr 132 z 23 lipca

Rozporzadzenie prezydenta RP (poz. 914) z 23 lipca w sprawie wprowadzenia zaloby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; weszlo w zycie 23 lipca.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 915) z 19 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem srodkow Krajowego Funduszu Drogowego; od 23 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 916 - 919):

 • finansow z 6 lipca w sprawie warunkow, jakim powinno odpowiadac memorandum informacyjne, o ktorym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych; od 7 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 3, 5 i 9 lipca, w sprawie:

- wysokosci i sposobu pobierania oplat zwiazanych z identyfikacja i rejestracja konia, wydaniem i doreczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i oplat za czynnosci zwiazane z wydawaniem i doreczaniem paszportow bydla lub ich duplikatow; od 7 sierpnia,

- stawek oplat za zwazenie i pomiar surowcow; od 23 lipca,

- wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa przeznaczonego na uzytek wlasny; od 7 sierpnia, a niektore przepisy od 22 wrzesnia.

Nr 131 z 23 lipca

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 910 - 913), trzy z 20 lutego i jedno z 23 marca, w sprawie:

 • podstawowych wymagan dotyczacych terenow kontrolowanych i nadzorowanych,
 • warunkow przywozu na terytorium RP, wywozu z terytorium RP oraz tranzytu przez to terytorium materialow jadrowych, zrodel promieniotworczych i urzadzen zawierajacych takie zrodla,
 • planow postepowania awaryjnego w przypadku zdarzen radiacyjnych (zmiana),
 • wymagan dotyczacych rejestracji dawek indywidualnych - wszystkie wejda w zycie 7 sierpnia.

Nr 130 z 20 lipca

Ustawa (poz. 905) z 29 czerwca o zasadach pokrywania kosztow powstalych u wytworcow w zwiazku z przedterminowym rozwiazaniem umow dlugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektrycznej; wejdzie w zycie 4 sierpnia, a niektore przepisy 1 stycznia 2008 r.

Rozporzadzenie ministrow (poz. 906 - 909):

 • edukacji narodowej z 13 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkolach publicznych; od 1 wrzesnia,
 • finansow z 29 czerwca i dwa z 13 lipca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wymogow, jakie powinno spelniac zgloszenie celne,

- urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary,

- wlasciwosci miejscowej organow celnych; wszystkie od 4 sierpnia.

Nr 129 z 19 lipca

Rozporzadzenie ministra zdrowia (poz. 904) z 22 czerwca w sprawie wykazu substancji, ktorych stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych, a takze sposobu sprawdzania zgodnosci tych materialow i wyrobow z ustalonymi limitami; wejdzie w zycie 3 sierpnia.

Nr 128 z 18 lipca

Ustawa (poz. 883) z 13 czerwca o zmianie ustawy o oplacie skarbowej; wejdzie w zycie 26 lipca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 884 - 886), z 6 i dwa z 9 lipca, w sprawie:

 • nadania inspektorom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego; od 2 sierpnia,
 • wielokrotnosci kwoty bazowej stanowiacej podstawe ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prezesa, wiceprezesa oraz pozostalych czlonkow Krajowej Izby Odwolawczej,
 • wysokosci oraz sposobu pobierania wpisu od odwolania oraz rodzajow kosztow w postepowaniu odwolawczym i sposobu ich rozliczania; te dwa od 12 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 887 - 901):

 • finansow, z 29 czerwca oraz z 3, 5 i dwa z 11 lipca, w sprawie:

- zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow (zmiana); od 1 stycznia 2008 r.,

- minimalnej stawki akcyzy na papierosy,

- okreslenia wzoru oswiadczenia o wysokosci wydatkow zwiazanych z inwestycja sluzaca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych; te dwa od 2 sierpnia,

- szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (zmiana); od 1 stycznia 2008 r., ale niektore przepisy od 18 lipca z moca od 1 stycznia 2007 r.,

- przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji platniczej w zakresie uruchamiania srodkow pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (zmiana); od 26 lipca,

 • gospodarki, trzy z 29 czerwca oraz z 2 i 6 lipca, w sprawie:

- minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji (zmiana),

- wymagan dla punktow zbierania pojazdow wycofanych z eksploatacji (zmiana),

- minimalnych wymagan dla strzepiarek oraz metod rozdzialu odpadow na frakcje materialowe (zmiana),

- zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna,

- sposobu oznakowania dystrybutorow zaopatrujacych wybrane floty w biopaliwo ciekle oraz zbiornikow, w ktorych magazynowane sa biopaliwa ciekle przeznaczone dla wybranych flot; wszystkie od 2 sierpnia,

 • nauki i szkolnictwa z 5 lipca w sprawie bezpieczenstwa i higieny na uczelniach; od 2 sierpnia,
 • obrony narodowej, z 29 czerwca i 5 lipca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- rownowaznikow pienieznych przyslugujacych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie,

- korpusow osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sil Zbrojnych RP; oba od 2 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 3 i 4 lipca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- minimalnych warunkow utrzymywania poszczegolnych gatunkow zwierzat gospodarskich,

- trybu zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej czlonkow; oba od 2 sierpnia.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 902 - 903), z 9 i 10 lipca, o niezgodnosci z konstytucja:

 • art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow (P 30/06); w tej czesci przepis ten stracil moc 18 lipca,
 • art. 203 1 i 2 kodeksu postepowania karnego w czesciach wskazanych w wyroku (SK 50/06); od 18 pazdziernika 2008 r.

Nr 127 z 17 lipca

Ustawa (poz. 880) z 11 maja o tworzeniu i dzialaniu wielkopowierzchniowych obiektow handlowych; wejdzie w zycie 18 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 881 - 882):

 • spraw wewnetrznych i administracji z 26 czerwca w sprawie wzorow kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypelniania; od 1 sierpnia,
 • zdrowia z 10 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stazu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty; od 17 lipca.

Nr 126 z 16 lipca

Rozporzadzenia ministrow (poz. 875 - 879):

 • finansow z 29 czerwca w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granice wartosci dewizowych lub krajowych srodkow platniczych oraz wzoru zgloszenia przywozu do kraju i wywozu za granice tych wartosci lub srodkow; wejdzie w zycie 24 lipca,
 • obrony narodowej z 21 czerwca w sprawie zadan pelnomocnikow ochrony oraz wymagan w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych; od 31 lipca, a niektore przepisy od 1 stycznia 2008 r.,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 19 czerwca i dwa z 3 lipca, w sprawie:

- warunkow odbywania szkolen zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji,

- nadania osobowosci prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Mlodziezy Archidiecezji Krakowskiej",

- warunkow, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych strazy pozarnej przeznaczone dla osob zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (zmiana) - wszystkie od 31 lipca.

Nr 125 z 13 lipca

Ustawa (poz. 873) z 14 czerwca o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowym oraz o zmianie niektorych ustaw; wejdzie w zycie 31 lipca.

Obwieszczenie marszalka Sejmu RP (poz. 874) z 26 czerwca w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.

Nr 124 z 11 lipca

Ustawa (poz. 859) z 29 czerwca o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow; weszla w zycie 12 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 860 - 869):

 • edukacji narodowej z 26 czerwca w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego; od 26 lipca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 27 i dwa z 29 czerwca, w sprawie:

- sposobow postepowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania sie tarcznika niszczyciela,

- zakazu stosowania materialu siewnego okreslonych odmian kukurydzy wpisanych do wspolnotowego katalogu,

- wykazu przejsc granicznych, na ktorych moze byc dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych; wszystkie od 26 lipca,

 • rozwoju regionalnego z 22 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia programu operacyjnego "Pomoc techniczna 2004 - 2006"; od 26 lipca,
 • transportu, z 27 czerwca i 5 lipca, w sprawie:

- ustalenia regulaminu dzialania Rady do Spraw Autostrad; od 26 lipca,

- sposobu i trybu rozliczania oraz dokumentowania wydatkow zwiazanych z zapewnieniem sluzb zeglugi powietrznej za loty zwolnione z oplat nawigacyjnych; od 11 lipca,

 • zdrowia, z 27, 28 i 29 czerwca, w sprawie:

- umiejetnosci z zakresu wezszych dziedzin medycyny lub udzielania okreslonych swiadczen zdrowotnych,

- wniosku do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badan diagnostycznych poza granicami kraju (zmiana),

- wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba wykwalifikowana

odpowiedzialna za jakosc i kontrole serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek (zmiana); wszystkie od 26 lipca.

Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (poz. 87) z 20 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programow radiowych i telewizyjnych; od 26 lipca.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 871 - 872), z 2 i 3 lipca, w sprawie zgodnosci z konstytucja niektorych przepisow: ustawy o tzw. praniu pieniedzy (K 41/05) oraz kodeksu postepowania cywilnego (SK 1/06)

Nr 123 z 9 lipca

Ustawy (poz. 845 - 851):

 • trzy z 11 maja oraz z 14 i 15 czerwca o zmianie ustawy:

- Prawo o ruchu drogowym,
- o zegludze srodladowej,
- o panstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach panstwowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw; te trzy wejda w zycie 24 lipca,

- o orderach i odznaczeniach; od 10 pazdziernika,
- o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa; od 24 lipca,

 • dwie nowe z 15 czerwca:

- o lekarzu sadowym; od 1 lutego 2008 r., ale niektore przepisy od 1 sierpnia biezacego roku,
- o licencji syndyka; od 10 pazdziernika.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 852) z 6 lipca w sprawie przedterminowych wyborow burmistrza Niemodlina w wojewodztwie opolskim; od 9 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 853 - 857):

 • edukacji narodowej z 3 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol; od 1 wrzesnia,
 • finansow z 20 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe; od 24 lipca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 14 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie terytorialnego zakresu dzialania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii; od 10 pazdziernika,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 18 i 19 czerwca, w sprawie:

- zasad przydzialu, oprozniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydzialu i oprozniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantow (zmiana),

- wymagan w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych i stazu sluzby, jakim powinni odpowiadac policjanci na stanowiskach komendantow policji i innych stanowiskach sluzbowych oraz warunkow ich mianowania na wyzsze stanowiska sluzbowe; oba od 24 lipca.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 858) z 26 czerwca (SK 29/05) o zgodnosci z konstytucja art. 626 kodeksu postepowania cywilnego

Nr 122 z 9 lipca

Traktat (poz. 843) miedzy Krolestwem Belgii, Republika Czeska, Krolestwem Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estonska, Republika Grecka, Krolestwem Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Wloska, Republika Cypryjska, Republika Lotewska, Republika Litewska, Wielkim Ksiestwem Luksemburga, Republika Wegierska, Republika Malty, Krolestwem Niderlandow, Republika Austrii, Rzeczapospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Slowenii, Republika Slowacka, Republika Finlandii, Krolestwem Szwecji, Zjednoczonym Krolestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej (panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej) a Republika Bulgarska oraz Rumunia dotyczacy przystapienia Bulgarii i Rumunii do Unii Europejskiej sporzadzony w Luksemburgu 25 kwietnia 2005 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 844) z 20 lutego, ze ww. traktat wszedl w zycie 1 stycznia 2007 r.

Nr 121 z 6 lipca

Ustawa (poz. 831) z 9 maja o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 7 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 832-841):

 • gospodarki, z 12 i 20 czerwca, w sprawie:

- kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do skladowania na skladowisku danego typu (zmiana),

- upowaznienia organow do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych; oba od 21 lipca,

 • obrony narodowej z 21 czerwca w sprawie przeniesienia czesci poborowych do rezerwy; od 21 lipca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 20 czerwca, w sprawie:

- kwalifikacji osob sprawujacych opieke nad zwierzetami doswiadczalnymi i osob sprawujacych nadzor nad tymi osobami

- wzoru dokumentu potwierdzajacego przeprowadzenie kontroli granicznej przesylki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypelniania; oba od 21 lipca,

 • sprawiedliwosci z 20 czerwca w sprawie dodatkow oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakladach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych osrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkolach przy zakladach karnych; od 21 lipca, ale niektore przepisy od 1 stycznia 2008 r.,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 19 i 28 czerwca, w sprawie:

- ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji; od 21 lipca,

- oplaty ewidencyjnej; od 14 lipca, a niektore przepisy od 1 stycznia 2008 r.,

 • srodowiska z 20 czerwca w sprawie informacji dotyczacych ruchow masowych ziemi; od 21 lipca,
 • zdrowia z 20 czerwca w sprawie napromienienia zywnosci promieniowaniem jonizujacym; od 21 lipca.

Obwieszczenie marszalka Sejmu RP (poz. 842) z 25 czerwca w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Nr 120 z 5 lipca

Ustawa (poz. 818) z 24 maja o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 20 lipca.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 819) z 2 lipca w sprawie warunkow udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podrecznikow i zakup jednolitego stroju; od 13 lipca.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 820) z 2 lipca w sprawie trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego na czlonkow Krajowej Izby Odwolawczej, sposobu powolywania komisji kwalifikacyjnej, a takze szczegolowego zakresu postepowania kwalifikacyjnego; od 5 lipca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 821 - 830):

 • kultury i dziedzictwa narodowego z 14 czerwca w sprawie warunkow i trybu udzielania dotacji panstwowym instytucjom kultury przez jednostki samorzadu terytorialnego; od 20 lipca,
 • pracy i polityki spolecznej, trzy z 27 czerwca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- trybu i warunkow wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca,

- trybu i warunkow wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji uslugi eksportowej swiadczonej przez pracodawce zagranicznego w RP; te dwa od 5 lipca,

- wykonywania pracy przez cudzoziemcow bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace; od 20 lipca,

 • rozwoju regionalnego z 6 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia uzupelnienia programu operacyjnego "Pomoc techniczna 2004 - 2006"; od 20 lipca,
 • srodowiska, z 14 i dwa z 18 czerwca, w sprawie:

- dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku,

- wzoru publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie,

- sposobu udostepniania informacji o srodowisku; wszystkie od 20 lipca, z tym ze niektore przepisy ostatniego rozporzadzenia od 1 stycznia 2008 r. i od 1 stycznia 2013 r.,

 • zdrowia, z 14 i 20 czerwca, w sprawie:

- utworzenia formacji obrony cywilnej,

- rejestru produktow wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP jako srodki spozywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztow zwiazanych z wydaniem opinii o tych produktach; oba od 20 lipca.

Nr 119 z 4 lipca

Rozporzadzenie ministra zdrowia (poz. 817) z 16 maja w sprawie najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow, ktore moga sie znajdowac w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni; wejdzie w zycie 19 lipca.

Nr 118 z 3 lipca

Umowy miedzynarodowe (poz. 813 - 816):

 • Konwencja o pomocy zywnosciowej sporzadzona w Londynie 13 kwietnia 1999 r.
 • Miedzynarodowa umowa w sprawie kawy sporzadzona w Londynie 28 wrzesnia 2000 r.
 • Oswiadczenia rzadowe z 16 i 26 pazdziernika 2006 r., ze oba wskazane akty obowiazuja Polske od 15 wrzesnia 2006 r.

Nr 117 z 2 lipca

Umowy miedzynarodowe (poz. 808 - 811):

 • Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej sporzadzona w Strasburgu 22 lipca 19674 r., oraz protokol do ww. konwencji sporzadzony w Strasburgu 16 listopada 1989 r.
 • Program wykonawczy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Moldowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006 - 2008 podpisany w Kiszyniowie 14 czerwca 2006 r.
 • Oswiadczenia rzadowe z 8 listopada 2006 r. oraz 15 grudnia 2006 r., ze wskazane akty obowiazuja Polske (w kolejnosci) od: 21 grudnia 2006 r. oraz 30 sierpnia 2006 r.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej (poz. 812) z 26 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie roznicowania stopy procentowej na ubezpieczenie spoleczne z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w zaleznosci od zagrozen zawodowych i ich skutkow; od 2 lipca.

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

W MONITORZE POLSKIM

Nr 46 z 31 lipca

Postanowienia prezydenta RP (poz. 539 - 553):

 • trzy z 10 lipca w sprawie mianowania ambasadora RP,
 • z 19 lipca o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,
 • o zmianie w skladzie Rady Ministrow.

Zarzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 544 - 545), nr 75 i 76 z 26 lipca, w sprawie nadania statutu:

 • Ministerstwu Pracy i Opieki Spolecznej,
 • Ministerstwu Rozwoju Regionalnego; weszly w zycie 31 lipca.

Obwieszczenia ministrow (poz. 546 - 547):

 • sprawiedliwosci z 19 lipca o wolnym stanowisku komornika sadowego,
 • zdrowia z 17 lipca w sprawie kryteriow i sposobu stwierdzenia trwalego nieodwracalnego ustania czynnosci mozgu.

Nr 45 z 27 lipca

Postanowienia prezydenta RP (poz. 527 - 532) z 23, 24, 25 i 26 kwietnia o nadaniu orderow i odznaczen.

Uchwala Rady Ministrow (poz. 533) nr 126/2007 z 17 lipca w sprawie harmonogramu zadan wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" oraz kierunkow realizacji programu na nastepne dwa lata.

Zarzadzenia (poz. 534 - 535):

 • prezesa Rady Ministrow nr 74 z 23 lipca w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspolnej Rzadu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych; wejdzie w zycie 11 sierpnia,
 • prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 lipca o wejsciu w zycie 2 sierpnia monety o nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem sw. Jana Chrzciciela w Przemyslu. Obwieszczenia (poz. 536 - 537)?
 • ministra zdrowia z 17 lipca w sprawie wykazu dyplomow, swiadectw i innych dokumentow potwierdzajacych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielegniarki, poloznej przez obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej,
 • prezesa Urzedu Patentowego RP z 16 lipca o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Komunikat ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 538) z 10 lipca w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich 2004 - 2006.

Nr 44 z 22 lipca

Postanowienia prezydenta RP (poz. 510 - 517), z 13, 17, 19, 20 i 23 kwietnia, o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 518) nr 69 z 19 lipca zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa; weszlo w zycie 23 lipca.

Obwieszczenia (poz. 519 - 522):

 • prezesa GUS, z 16 i dwa z 18 lipca, w sprawie:

- przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, lacznie z wyplatami z zysku, w II kwartale 2007 r. (2812,61 zl),

- sredniej krajowej ceny skupu pszenicy w I polroczu 2007 r. (62,35 zl za 1 dt),

- wskaznika zmian cen skupu podstawowych produktow rolnych w I polroczu 2007 r. (w stosunku do II polrocza 2006 r. wzrost o 4,5 proc.),

 • prezesa Urzedu Patentowego RP z 13 lipca o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Komunikaty (poz. 523 - 526):

 • prezesa GUS, trzy z 13 lipca, w sprawie:

- wskaznika cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w II kwartale 2007 r.,

- wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w I polroczu 2007 r.,

- wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w II kwartale 2007 r.,

 • prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki z 17 lipca w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2007 r.

Nr 43 z 19 lipca

Uchwala Sejmu RP (poz. 493) z 10 lipca w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Uchwala Senatu RP (poz. 494) z 11 lipca w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Postanowienia prezydenta RP (poz. 496 - 504):

 • z 5 lipca o nadaniu stopnia generala dywizji,
 • z 16 i dwa z 27 marca oraz z 3, 4, 5, 12, 17 i 20 kwietnia o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenia (poz. 505 - 506):

 • prezesa Rady Ministrow nr 71 z 17 lipca zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnetrznych i Administracji; weszlo w zycie 20 lipca,
 • ministra obrony narodowej z 10 lipca zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Sluzbie Wywiadu Wojskowego; od 19 lipca.

Obwieszczenia (poz. 507 - 508):

 • ministra sprawiedliwosci z 4 lipca o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,
 • prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 12 lipca o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

Komunikat ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 509) z 6 lipca w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowaniu projektu w zakresie dzialania "Scalanie gruntow" w ramach sektorowego programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich 2004 - 2006".

Nr 42 z 13 lipca

Uchwala Sejmu RP (poz. 463) z 29 czerwca w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzialalnosci w 2006 r.

Postanowienie marszalka Sejmu RP (poz. 464) z 3 lipca w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sedziego Trybunalu Stanu.

Postanowienia prezydenta RP (poz. 465 - 482):

 • z 19 kwietnia o nadaniu tytulu profesora,
 • z 24 maja oraz dwa z 26 czerwca o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,
 • cztery z 30 maja o mianowaniu ambasadora RP,
 • z 31 maja o odwolaniu ambasadora RP,
 • z 15 czerwca o nadaniu stopnia generala brygady,
 • dwa z 9 lipca o zmianie w skladzie Rady Ministrow,
 • z 14, 15, 16, 19, 20 i 26 marca o nadaniu orderow i odznaczen.

Obwieszczenia (poz. 483 - 491):

 • ministra finansow z 29 czerwca w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych (od 28 czerwca - 12 proc.)
 • ministra sprawiedliwosci z 27 czerwca o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,
 • ministra srodowiska, dwa z 3 lipca, w sprawie:

- gornych i dolnych granic stawek oplat eksploatacyjnych na rok 2008,

- stawek oplat za dzialalnosc polegajaca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu zloz kopalin, magazynowaniu substancji oraz skladowaniu odpadow na rok 2008,

 • zdrowia z 20 czerwca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia,
 • prezesa Urzedu Urzedu Patentowego RP z 20, 22, 26 i 28 czerwca o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Komunikat nr 7/2007/ (DOKE) (poz. 492) prezesa zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego z 6 lipca w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Nr 41 z 6 lipca

Obwieszczenie (poz. 462) Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytulow z 11 kwietnia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z okresleniem nazw nadawanych stopni.

Nr 40 z 3 lipca

Umowa (poz. 458) z 7 marca 2000 r. o utworzeniu Miedzynarodowej Komisji ds. Miedzynarodowej Sluzby Poszukiwan w wersji porozumienia (oraz noszacego ten sam tytul protokolu) o przedluzeniu obowiazywania i zmianie umowy o utworzeniu ww. komisji oraz porozumienie w sprawie stosunkow miedzy ww. komisja a Miedzynarodowym Czerwonym Krzyzem w wersji porozumienia (oraz noszacego ten sam tytul protokolu) o przedluzeniu obowiazywania i zmianie ww. porozumienia, sporzadzonymi w Bonn 6 czerwca 1955 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 459) z 11 kwietnia 2007 r., ze ww. umowa oraz porozumienie obowiazuja Polske od 7 marca 2000 r.

Zarzadzenie prezesa NBP (poz. 460) o wejsciu do obiegu 4 lipca monety o nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem Zamku Ksiazat Pomorskich w Slupsku.

Obwieszczenie (poz. 461) prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

PREZYDENT PODPISAL

26 LIPCA Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o Instytucie Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - wejdzie w zycie z dniem ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o policji - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o ochronie granicy panstwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 10 lipca o nawozach i nawozeniu - wejdzie w zycie po uplywie trzech miesiecy od dnia ogloszenia.

19 lipca Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o muzeach - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej - wejdzie w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia,
 • z 15 czerwca o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wlasnego mieszkania - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

10 lipca Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej
 • z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich
 • z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o oplacie skarbowej

9 lipca Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z dnia 14 czerwca o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw
 • z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i dzialaniu wielkopowierzchniowych obiektow handlowych
 • z dnia 29 czerwca 2007 r. o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

W SENACIE

Podczas posiedzenia 25 i 26 lipca Senat rozpatrzyl 18 ustaw.

Szesc zaakceptowal:

 • z 6 lipca o ekwiwalencie pienieznym z tytulu prawa do bezplatnego wegla dla osob uprawnionych z przedsiebiorstw robot gorniczych,
 • z 10 lipca o dotacji przeznaczonej dla przedsiebiorstwa panstwowego Zaklady Chemiczne Tarnowskie Gory w Tarnowskich Gorach w likwidacji,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych oraz ustawy o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 6 lipca o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o fundacji - Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do 12 wniosl poprawki:

 • z 10 lipca o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz niektorych innych ustaw,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej oraz niektorych innych ustaw,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 10 lipca o zmianie ustawy - Karta nauczyciela,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 5 lipca o zniesieniu wojewodzkich kolegiow skarbowych,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o urzedach i izbach skarbowych,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektorych innych ustaw,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -

te wracaja do Sejmu.

PATRZ: Spis za czerwiec 2007


Na stronach internetowych Sejmu RP:
SEJM UCHWALIL

PATRZ: Spis za czerwiec 2007

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.