Sierpien 2007

JUZ OBOWIAZUJA: Prawo krajowe

31 sierpnia:

OCHRONA SRODOWISKA

 • Rada Ministrow zmienila rozporzadzenie okreslajace rodzaje przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (DzU nr 158, poz. 1105)

RYNEK MLEKA

 • ona tez, na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworow mlecznych, wskazala wysokosc stawek rekompensat stosowanych dla poszczegolnych wojewodztw, na podstawie ktorych ustala sie rekompensaty w stosunku do producentow posiadajacych gospodarstwa lub wieksze ich czesci w danym wojewodztwie (DzU nr 158, poz. 1110)
 • z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalil, ze 20 000 kg wynosi maksymalna wielkosc indywidualnej ilosci referencyjnej, za ktora moze uzyskac rekompensate dostawca hurtowy lub bezposredni, ktory zobowiaze sie do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworow mlecznych oraz zrzeknie sie prawa do indywidualnej ilosci referencyjnej stanowiacej jego wlasnosc (DzU nr 158, poz. 1112)

PRZEDTERMINOWE WYBORY

 • prezes Rady Ministrow zarzadzil przedterminowe wybory burmistrza Milicza w wojewodztwie dolnoslaskim, ktore odbeda sie w niedziele, 21 pazdziernika (DzU nr 158, poz. 1111)

MUZEA

PRAWO WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

 • dwa przepisy zmienionego rowniez 29 czerwca prawa wlasnosci przemyslowej; dotycza podrabiania znakow towarowych i grozacych za to kar (DzU nr 136, poz. 958)

SADY

29 sierpnia:

CHOROBY ZAKAZNE ZWIERZAT

 • Rada Ministrow wydala rozporzadzenie o wprowadzeniu programu zwalczania choroby Aujekszyego u swin na obszarze wojewodztwa lubuskiego w 2007 r. Chorobe te wywoluje silnie zakazny wirus. Na zarazenie nim sa wrazliwe niemal wszystkie gatunki ssakow, z wyjatkiem czlowieka i malp bezogonowych. Choroba atakuje glownie swinie (DzU nr 156, poz. 1098)

OCENA ZGODNOSCI WYROBOW

 • zmienione 21 sierpnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej o sposobie prowadzenia oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa (DzU nr 156, poz. 1099)

ZAWODY REGULOWANE

 • ze znowelizowanych 29 czerwca ustaw - o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych oraz o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w RP - wynika, ze wykaz kursow o specjalistycznym programie objal Rumunie i sternika morskiego, a lista tytulow zawodowych odpowiadajacych zawodom adwokata lub radcy prawnego zostala poszerzona o adwokatow z Bulgarii i Rumunii (DzU nr 147, poz. 1028)

GORNICTWO

 • ustawa, ktora okresla zasady i sposob realizacji prawa do ekwiwalentu pienieznego z tytulu prawa do bezplatnego wegla przyslugujacego uprawnionym z przedsiebiorstw gorniczych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2015 r. (DzU nr 147, poz. 1031)

DOTACJE

 • Sejm w drodze ustawy przyznal przedsiebiorstwu panstwowemu Zaklady Chemiczne Tarnowskie Gory w likwidacji dotacje, przeznaczona na dofinansowanie prac zwiazanych z kompleksowym unieszkodliwieniem odpadow i rekultywacja skazonych przez zaklad terenow (DzU nr 147, poz. 1032)

POMOC PUBLICZNA

 • zmienione 3 sierpnia rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie informacji przekazywanych prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (DzU nr 147, poz. 1034)

STREFY EKONOMICZNE

NASIENNICTWO: OPAKOWANIA

 • zmodyfikowane nieco rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie opakowan materialu siewnego, ktore uznaje sie za male opakowania WE (DzU nr 147, poz. 1036)

OCHRONA ROSLIN

 • znacznie bardziej zmienil on rozporzadzenie o zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania sie grzyba Synchytrium endobioticum, lacznie z zalacznikiem nr 2, ktory jest nowym wykazem powiatow uznanych za wolne od tego grzyba (DzU nr 147, poz. 1037)
 • kolejne, juz nowe, jego rozporzadzenie dotyczy wprowadzania na terytorium Polski pochodzacych z Brazylii owocow (cytrusowych) roslin rodzajow Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszancow (DzU nr 147, poz. 1038)

AGENCJE

 • minister finansow ustalil szczegolowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU nr 148, poz. 1043)

PODATKI

 • jedenascie nowych wzorow zalacznikow dotyczacych rocznego obliczenia podatku oraz zeznan podatkowych obowiazujacych w PIT (DzU nr 148, poz. 1044) S siedem kolejnych wzorow zeznan, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych w zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (DzU nr 148, poz. 1045)

KREDYTY EKSPORTOWE

 • minister finansow podwyzszyl o 5 punktow bazowych wysokosc marzy bankowej dla kredytow eksportowych objetych programem DOKE (DzU nr 148, poz. 1046)

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Ministerstwu Gospodarki (MP nr 54, poz. 613)

27 sierpnia:

STONKA KUKURYDZIANA

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil nakazy i zakazy, ktore wprowadza sie na terytorium Polski w zwiazku ze szczegolnym zagrozeniem kukurydzy przez zachodnia kukurydziana stonke korzeniowa oraz metody jej wykrywania i identyfikacji. Wskazal tez sposob wyznaczania stref - zasiedlenia, ryzyka, porazenia, buforowa, wokol portu lotniczego, bezpieczenstwa - w ktorych stosuje sie odpowiednie srodki zwalczajace i zapobiegawcze. Zalaczniki do rozporzadzenia wymieniaja 86 powiatow w osmiu wojewodztwach (dolnoslaskie, lubelskie, malopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, slaskie, swietokrzyskie) objetych strefa zasiedlenia (w ktorych stonka sie zadomowila) oraz 39 powiatow w siedmiu wojewodztwach (wymienionych wyzej, ale bez podkarpackiego) objetych strefa ryzyka, czyli zagrozonych rozprzestrzenianiem sie stonki (DzU nr 154, poz. 1087)

25 sierpnia:

LEKARZE CUDZOZIEMCY

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o znajomosci jezyka polskiego w mowie i pismie koniecznej do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie RP (DzU nr 145, poz. 1017)

SZKOLY WYZSZE

 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie nosi teraz nazwe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (DzU nr 146, poz. 1019)

TOWARY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

 • lista krajow objetych zakazem eksportu z terytorium RP towarow o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa i druga lista krajow objetych ograniczeniem tego eksportu (DzU nr 146, poz. 1020)

STATUTY

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi nadal statut Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU nr 146, poz. 1023)

  a minister nauki i szkolnictwa wyzszego Narodowemu Centrum Badan i Rozwoju (DzU nr 149, poz. 1049)

ZYWNOSC

 • kolejne rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczy ogolnych odstepstw od wymagan higienicznych w zakladach produkujacych zywnosc tradycyjna pochodzenia zwierzecego (DzU nr 146, poz. 1024)

PASZE

UZDROWISKA

 • wykaz 14 zakladow lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spolek Skarbu Panstwa, utworzonych w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiebiorstw panstwowych, dla ktorych organem zalozycielskim byl minister zdrowia i ktore nie beda podlegac prywatyzacji (DzU nr 146, poz. 1026)

SYSTEM KONTROLI WYROBOW

 • zmienione rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie sposobu przeplywu informacji dotyczacych systemu kontroli wyrobow wprowadzonych do obrotu (DzU nr 149, poz. 1047)

24 sierpnia:

PRZEDTERMINOWE WYBORY

 • przedterminowe wybory wojta gminy Swiedziebnia w wojewodztwie kujawsko-pomorskim odbeda sie w niedziele 30 wrzesnia (DzU nr 153, poz. 1082)

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I PREPARATY

 • opony i biezniki sluzace do bieznikowania nie moga byc wprowadzane do obrotu, jezeli zawieraja oleje-zmiekczacze w ilosci przekraczajacej okreslone wartosci graniczne. Wartosci te uwaza sie za zachowane, jezeli zawartosc skondensowanych wielopierscieniowych zwiazkow aromatycznych w gumie oznaczonych wedlug ISO 21461 nie przekracza 0,35 proc. tzw. wodorow obszaru zatokowego. Taka jest istota jednego przepisu ubieglorocznego rozporzadzenia ministra gospodarki ( 1 pkt 4), ktory dopiero dzisiaj wchodzi w zycie (DzU z 2006 r. nr 239, poz. 1731)

PRAWO CELNE

 • zmienione rozporzadzenie ministra finansow dotyczace miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w ktorym moga byc dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego (DzU nr 144, poz. 1005)
 • nowy wykaz urzedow celnych, w ktorych moze byc dokonywany eksport, import lub tranzyt towarow o znaczeniu strategicznym (DzU nr 144, poz. 1006)

METROLOGIA

 • minister gospodarki okreslil wymagania, ktorym powinny odpowiadac areometry szklane, oraz szczegolowy zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (DzU nr 144, poz. 1007)

KODEKS PRACY

 • w programach szkolenia zolnierzy zawodowych uwzglednia sie zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z wymogami kodeksu pracy (przepisow wydanych na podstawie art. 237 tego kodeksu) oraz te, ktore wynikaja ze specyfiki i charakteru jednostek wojskowych - to nowa tresc 10 rozporzadzenia ministra obrony narodowej (DzU nr 144, poz. 1008)

OCHRONA ROSLIN

 • zmienione czesciowo zalaczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykazu substancji aktywnych, ktorych stosowanie w srodkach ochrony roslin jest zabronione (DzU nr 144, poz. 1009)

UBEZPIECZENIE UPRAW I ZWIERZAT

 • nastepne jego rozporzadzenie wskazuje maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczegolnych upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2008 r. Przykladowo wynosza one od 1 ha upraw rolnych: dla zboz - 6000 zl, dla warzyw gruntowych - 162 000 zl, a od jednej sztuki zwierzecia: dla koni - 15 000 zl, dla kur, perlic i przepiorek - 53 zl (DzU nr 144, poz. 1010)

KOMORNICY

PROKURATORZY I SEDZIOWIE

 • jego dwa kolejne rozporzadzenia wprowadzaja zmiany do przepisow o splacie pomocy finansowej udzielonej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorow oraz sedziow (DzU nr 144, poz. 1013 i 1014); patrz tekst "Paragrafy w pigulce" w "Dobrej Firmie"

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat postepowania w sprawach oswiadczen o stanie majatkowym policjantow oraz trybu publikowania oswiadczen o stanie majatkowym osob pelniacych funkcje organow policji (DzU nr 144, poz. 1015)

GRANICZNE STACJE SANITARNE

 • zmienione rozporzadzenie ministra zdrowia o granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (DzU nr 144, poz. 1016)

SLUZBA CYWILNA

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow na temat zasad dokonywania opisow i wartosciowania stanowisk w sluzbie cywilnej (MP nr 48, poz. 566)

23 sierpnia:

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

 • na podstawie ustawy o ochronie przeciwpozarowej minister spraw wewnetrznych i administracji wydal dwa rozporzadzenia dotyczace:

- czynnosci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobow, oplat pobieranych przez uprawniona jednostke badawczo-rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej oraz sposobu ustalania wysokosci oplat za te czynnosci (DzU nr 143, poz. 1001)

- wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (DzU nr 143, poz. 1002)

22 sierpnia:

ZARZADZANIE KRYZYSOWE

PODATKI

 • rozporzadzenie ministra finansow z 13 sierpnia zarzadza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych srodkow przyznanych podatnikom na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej stanowiacych pomoc de minimis (DzU nr 151, poz. 1077)

21 sierpnia:

Zarzadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkosci emisji monety nominalnej wartosci 2 zl oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

20 sierpnia:

Rozporzadzenia ministra transportu:

- uchylajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dolaczenia do zakonczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowan.

19 sierpnia:

OCHRONA SRODOWISKA

18 sierpnia:

POLICJA

 • zmieniona 29 czerwca ustawa o policji dodaje nowe kategorie przestepstw, przy sciganiu ktorych sad moze sie zgodzic na kontrole operacyjna (DzU nr 140, poz. 981)
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 19 lipca w sprawie mianowania policjantow na stopnie policyjne (DzU nr 145, poz. 1017)

STRAZ GRANICZNA

 • zmienione 29 czerwca ustawy o ochronie granicy panstwowej oraz o Strazy Granicznej dostosowuja polskie prawo do kodeksu granicznego Schengen (DzU nr 140, poz. 982)

FUNDUSZE UNIJNE

 • zmienione 29 czerwca ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o finansach publicznych (DzU nr 140, poz. 984)

17 sierpnia:

POMOC PUBLICZNA

 • zmienione 6 sierpnia rozporzadzenie ministra gospodarki wprowadza nowe zasady udzielania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej, ktora nie jest zwiazana z programami operacyjnymi (DzU nr 149, poz. 1048)

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

 • dwa rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z 8 sierpnia:

- w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach pracownikow urzedow wojewodzkich wykonujacych kontrole legalnosci zatrudnienia, ktorzy staja sie pracownikami Panstwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 149, poz. 1053)

- w sprawie okreslenia sposobu i trybu przejecia toczacych sie postepowan sadowych i administracyjnych w zakresie zadan podlegajacych przekazaniu Panstwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 149, poz. 1054)

POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ

 • rozporzadzenie ministra transportu z 13 sierpnia w sprawie konkursu na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Zeglugi
Powietrznej (DzU nr 149, poz. 1055)

ADMINISTRACJA CENTRALNA

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow nr 82 z 3 sierpnia w sprawie nadania statutu Urzedowi do spraw Cudzoziemcow (MP nr 48, poz. 567)
 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow nr 83 z 3 sierpnia zmieniajace statut Ministerstwa Srodowiska (MP nr 48, poz. 568)

16 sierpnia:

PODATKI OD NIERUCHOMOSCI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 23 lipca w sprawie udzielania przez gminy zwolnien od podatku od nieruchomosci stanowiacych regionalna pomoc inwestycyjna (DzU nr 138, poz. 969)

POLSKA AGENCJA PRASOWA

 • rozporzadzenie ministra Skarbu Panstwa z 29 czerwca w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu panstwa dla Polskiej Agencji Prasowej SA (DzU nr 138, poz. 971)

POZWOLENIA RADIOWE

 • rozporzadzenie ministra transportu z 3 lipca w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktore moga byc uzywane bez pozwolenia radiowego (DzU nr 138, poz. 972)

PRZESZCZEPY

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 16 lipca w sprawie warunkow pobierania, przechowywania i przeszczepiania komorek, tkanek i narzadow (DzU nr 138, poz. 973)

15 sierpnia:

MIESZKALNICTWO

KRAJOWY REJESTR KARNY

14 sierpnia:

ADMINISTRACJA CENTRALNA

RUCH DROGOWY

 • rozporzadzenie z 31 lipca w sprawie okresowych ograniczen oraz zakazu ruchu niektorych rodzajow pojazdow na drogach (DzU nr 147, poz. 1040) dotyczace pojazdow o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 12 ton (oprocz autobusow)

12 sierpnia:

KODEKS WYKROCZEN

 • ustawa z 13 kwietnia o zmianie ustawy o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw zmienila art. 49a 2 kodeksu wykroczen, wprowadzajac kare za usilowanie bez prawnego przekroczenia granicy RP (DzU nr 82, poz. 558)

11 sierpnia:

MNIEJSZOSCI NARODOWE

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow nr 74 z 23 lipca ustanowilo regulamin pracy Komisji Wspolnej Rzadu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (MP nr 45, poz. 534)

KSIEGOWOSC

 • zmienione 26 lipca rozporzadzenie ministra finansow w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow pozwala zaliczac do kosztow uzyskania przychodow wydatki na znaczki skarbowe (DzU nr 140, poz. 988)

RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKOW

 • zmienione 27 lipca rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania "Renty strukturalne" objetego programem rozwoju obszarow wiejskich na lata 2007 - 2013 (DzU nr 140, poz. 990)

10 sierpnia:

KODEKS CYWILNY

 • zmiana kodeksu cywilnego wynikajaca z dwoch odrebnych nowelizacji:

- z 16 lutego (DzU nr 80, poz. 538)

- z 13 kwietnia (DzU nr 82, poz. 557); piszemy o tym 10 sierpnia w "Rz" w artykulach: "Sprawca wypadku bedzie dluzej odpowiadal za wyrzadzona szkode" oraz "Prawa ubezpieczonych i ofiar wypadkow lepiej chronione"

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

OCHRONA KONKURENCJI

 • cztery rozporzadzenia Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie:

- sposobu obliczania obrotu przedsiebiorcow uczestniczacych w konkurencji

- kontroli w toku postepowania przed prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow

- zgloszenia zamiaru koncentracji przedsiebiorcow

- trybu postepowania w przypadku wystapienia przedsiebiorcow do prezesa UOKiK o odstapienie od wymierzenia kary pienieznej lub jej obnizenie (DzU nr 134, poz. 935, 936, 937, 938)

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie wlasciwosci miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiK (DzU nr 134, poz. 939)

PIT DLA EMERYTOW I RENCISTOW

 • rozporzadzenie ministra finansow z 11 lipca okresla wzor rocznego obliczania podatku, do sporzadzania ktorego obowiazany jest organ rentowy (DzU nr 134, poz. 941)

PORT WE WLADYSLAWOWIE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki morskiej z 6 lipca ustala granice portu morskiego we Wladyslawowie (DzU nr 134, poz. 942)

ZDROWIE ZWIERZAT

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 lipca reguluje zasady wpisywania do rejestru podmiotow prowadzacych tzw. dzialalnosc nadzorowana (DzU nr 134, poz. 946)

FUNDUSZE UNIJNE

 • komunikat ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca o nowym wzorze wnioskow o dofinansowanie projektow w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rybolowstwo i przetworstwo ryb 2004 - 2006"
 • komunikat ministra rozwoju regionalnego z 19 lipca o zmianie wzoru umowy o dofinansowanie projektow w ramach sektorowego programu "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw" (MP nr 49, poz. 571 i 572)

9 sierpnia:

PRZEDTERMINOWE WYBORY SAMORZADOWE

 • dwa rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow z 3 sierpnia o przedterminowych wyborach (DzU nr 144, poz. 1003 - 1004):

- burmistrza Wyrzyska (woj. wielkopolskie),

- wojta gminy Dwikozy (woj. swietokrzyskie)

ROSLINY ENERGETYCZNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 lipca okresla sposob denaturacji zboz i nasion roslin oleistych wykorzystywanych w celach energetycznych (DzU nr 144, poz. 1011)

REGULAMIN SENATU

8 sierpnia:

HODOWLA ZWIERZAT

 • zmieniona 24 maja ustawa o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat i ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej (DzU nr 133, poz. 920)
 • ustawa z 29 czerwca o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich (DzU nr 133, poz. 921)

POMOC PUBLICZNA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 12 lipca wyjasnia zasady skladania sprawozdan o udzielonej pomocy publicznej i naleznosciach przedsiebiorcow z tytulu swiadczen na rzecz sektora finansow publicznych (DzU nr 133, poz. 923)

ENERGETYKA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 23 lipca precyzuje, kiedy administracja moze wprowadzic ograniczenia w dostarczaniu pradu, ciepla i sprzedazy paliw stalych (DzU nr 133, poz. 924)

OBLIGACJE SKARBOWE

 • rozporzadzenie ministra finansow z 10 lipca w sprawie warunkow emitowania obligacji skarbowych uprawniajacych do okreslonych swiadczen niepienieznych (DzU nr 133, poz. 926)

OCHRONA ROSLIN

 • zmienione 3 lipca rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okresla wysokosc oplat rejestrowych zwiazanych z wydawaniem decyzji dotyczacych srodkow ochrony roslin i substancji aktywnych (DzU nr 133, poz. 927)

UPRAWA ROSLIN ENERGETYCZNYCH

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 lipca wyjasnia, jak prowadzic inwentaryzacje roslin energetycznych (DzU nr 133, poz. 929)

TRANSPORT MORSKI PRODUKTOW SPOZYWCZYCH

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 6 lipca okresla wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejow plynnych i tluszczow (DzU nr 133, poz. 931)

7 sierpnia:

MATERIALY PROMIENIOTWORCZE

 • cztery rozporzadzenia Rady Ministrow zwiazane z prawem atomowym:

- w sprawie podstawowych wymagan dotyczacych terenow kontrolowanych i nadzorowanych,

- w sprawie warunkow przywozu na terytorium RP, wywozu z terytorium RP oraz tranzytu przez to terytorium materialow jadrowych, zrodel promieniotworczych i urzadzen zawierajacych takie zrodla,

- zmienione rozporzadzenie w sprawie planow postepowania awaryjnego w przypadku zdarzen radiacyjnych; wszystkie trzy z 20 lutego,

- z 23 marca w sprawie wymagan dotyczacych rejestracji dawek indywidualnych (DzU nr 131, poz. 910, 911, 912, 913).

EMISJA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH

 • rozporzadzenie ministra finansow z 6 lipca precyzujace, jak powinno wygladac memorandum wymagane przy emisji papierow wartosciowych (DzU nr 132, poz. 916).

HODOWLA ZWIERZAT

 • dwa rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi:

- z 3 lipca regulujace wysokosc i sposob pobierania oplat zwiazanych z wydawaniem paszportow dla koni i bydla (DzU nr 132, poz. 917).

- z 9 lipca w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa przeznaczonego na uzytek wlasny (DzU nr 132, poz. 919).

6 sierpnia:

POMOC EWAKUOWANYM Z IRAKU

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o realizacji "Rzadowego programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku"; chodzi o ewakuowanych 12 lipca tego roku, ktorzy znalezli sie w trudnej sytuacji zyciowej. Pomoc oznacza zasilki celowe i przyznawana jest niezaleznie od dochodu i nie podlega zwrotowi (DzU nr 141, poz. 998)

4 sierpnia:

ENERGETYKA

 • ustawa o zasadach pokrywania kosztow powstalych u wytworcow w zwiazku z przedterminowym rozwiazaniem umow dlugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektrycznej (DzU nr 130, poz. 905)

CLO

 • minister finansow zmienil trzy tzw. celne rozporzadzenia, z ktorych pierwsze dotyczy wymogow, jakie powinno spelniac zgloszenie celne, drugie - zakresu uprawnien w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur poszczegolnych urzedow celnych; trzecie - wlasciwosci miejscowej organow celnych (DzU nr 130, poz. 907, 908, 909)

3 sierpnia:

IPN

 • znowelizowana 29 czerwca ustawa o Instytucie Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; zmiana sprowadza sie w zasadzie do art. 36, ktory dotyczy udostepniania dokumentow zgromadzonych w IPN (DzU nr 140, poz. 983)

NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU

 • rozporzadzenie ministra nauki i szkolnictwa wyzszego o wynagradzaniu pracownikow Biura tytulowego Centrum; stosuje sie je od 1 lipca (DzU nr 140, poz. 989)

SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE

 • w rozporzadzeniu w sprawie przyjecia sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw", lata 2004 - 2006 w zalaczniku nr 1 nowa tresc ma "Tablica finansowa dla SPO-WKP" (DzU nr 140, poz. 991)

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • w srode 1 sierpnia weszla w zycie umowa miedzy rzadami Polski i Wielkiej Brytanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana 18 sierpnia 2006 r. (DzU nr 140, poz. 985, 986)

TWORZYWA SZTUCZNE

 • na podstawie ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia minister zdrowia sporzadzil wykaz substancji, ktorych stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych, a takze wskazal sposob sprawdzania ich zgodnosci z ustalonymi limitami; chodzi w nim o takie materialy i wyroby, ktore w stanie gotowym przeznaczone sa do kontaktu z zywnoscia lub pozostaja z nia kontakcie i sa do tego celu przeznaczone. Poswiecone temu rozporzadzenie oraz sazniste zalaczniki zajmuja caly numer DzU nr 129 (poz. 904)

2 sierpnia:

AKCYZA

 • minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi od dzisiaj 146,33 zl na kazde 1000 sztuk (DzU nr 128, poz. 888)

PODATKI

 • minister finansow okreslil na lata 2007 - 2027 wzor oswiadczenia o wysokosci wydatkow zwiazanych z inwestycja sluzaca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (DzU nr 128, poz. 889)

RECYKLING

 • trzy rozporzadzenia ministra gospodarki dotyczace recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji, a konkretnie:

  - minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdow,

  - wymagan dla punktow zbierania tych samochodow,

  - minimalnych wymagan dla strzepiarek oraz metod rozdzialu odpadow na frakcje materialowe (DzU nr 128, poz. 892, 893, 894)

ENERGIA ELEKTRYCZNA

 • kolejne jego rozporzadzenie okresla zasady ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna (DzU nr 128, poz. 895),

BIOPALIWA

 • a nastepne sposob oznakowania dystrybutorow zaopatrujacych wybrane floty w biopaliwo ciekle oraz zbiornikow, w ktorych jest ono magazynowane (DzU nr 128, poz. 896)

SZKOLY WYZSZE

 • rozporzadzenie ministra nauki i szkolnictwa na temat bezpieczenstwa i higieny pracy na uczelniach (DzU nr 128, poz. 897),
 • a drugie dotyczy zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagrod ministra za osiagniecia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za caloksztalt dorobku; wchodzi w zycie dzisiaj, ale z moca od 1 stycznia (DzU nr 139, poz. 978)

WOJSKO

 • zmienione 29 czerwca rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie rownowaznikow pienieznych przyslugujacych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (DzU nr 128, poz. 898)
 • nastepne, zmodyfikowane 5 lipca, dotyczy korpusow osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sil Zbrojnych RP (DzU nr 128, poz. 899)

ZWIERZETA GOSPODARSKIE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi wprowadzil zmiany do rozporzadzenia w sprawie minimalnych warunkow utrzymywania poszczegolnych gatunkow zwierzat gospodarskich (DzU nr 128, poz. 900)

UBEZPIECZENIE ROLNIKOW

 • on tez skorygowal rozporzadzenie o trybie zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow oraz regulaminie i zasadach wynagradzania jej czlonkow (DzU nr 128, poz. 901)

PLATNOSCI DO UPRAW

 • i na podstawie ustawy o platnosciach do gruntow rolnych i platnosci cukrowej wydal nowe o terminach dokonywania przez wnioskodawcow, podmioty skupujace i pierwsze jednostki przetworcze okreslonych czynnosci (DzU nr 139, poz. 979)

SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE

 • zmienione 19 lipca rozporzadzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjecia uzupelnienia sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006" (DzU nr 139, poz. 980)

MONETY

 • wchodzi do obiegu moneta o nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem sw. Jana Chrzciciela w Przemyslu (MP nr 45, poz. 535)

1 sierpnia:

OCHRONA KONKURENCJI i KONSUMENTOW

 • spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje Rada Ministrow wylaczyla niektore rodzaje porozumien dotyczacych: transferu technologii; miedzy przedsiebiorcami prowadzacymi dzialalnosc ubezpieczeniowa (DzU nr 137, poz. 963 - 964)

ZYWNOSC, ZYWIENIE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil zakres informacji podawanych na srodkach spozywczych, opakowanych i bez opakowan, przeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego lub do zakladow zywienia zbiorowego oraz sposob ich znakowania (DzU nr 137, poz. 966)
 • tych samych odbiorcow zywnosci wskazuje rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace sposobu i zakresu znakowania zywnosci wartoscia odzywcza (DzU nr 137, poz. 967)

BRON I AMUNICJA

 • zmienione 11 lipca rozporzadzenie ministrow gospodarki oraz spraw wewnetrznych w sprawie warunkow sprzedazy materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU nr 138, poz. 970)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

 • z powodu niezgodnosci z konstytucja 1 sierpnia stracily moc: art. 98a ust. 3 ustawy o samorzadzie gminnym w zakresie, w jakim uniemozliwia radnemu zaskarzenie zarzadzenia zastepczego stwierdzajacego wygasniecie jego mandatu (P/19/04) oraz art. 25a prawa o ustroju sadow powszechnych (K 25/07) (DzU nr 138, poz. 974 i poz. 976)

LEKARZ SADOWY

 • choc ustawa o lekarzu sadowym zacznie obowiazywac 1 lutego przyszlego roku, dzisiaj wchodzi w zycie kilka jej przepisow. Z reguly dotycza one wykonania pewnych czynnosci, z ktorymi nie mozna czekac do wskazanej daty. Chodzi np. o wystapienia prezesow sadow okregowych do wlasciwych okregowych rad lekarskich o przekazanie listy kandydatow na lekarzy sadowych (DzU nr 123, poz. 849)

INFORMACJE KRYMINALNE

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil wzory strukturalne i graficzne elektronicznych kart rejestracyjnych (DzU nr 127, poz. 881)

NASIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zasad prowadzenia dokumentacji dotyczacej materialu siewnego oraz zakresu i terminow skladania informacji o obrocie materialem siewnym (DzU nr 133, poz. 928)

PATRZ: Spis za lipiec 2007

JUZ OBOWIAZUJA: Prawo Unii Europejskiej

24 sierpnia:

POMOC DLA PRODUCENTOW WINOGRON

 • Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 976/2007 z 21 sierpnia 2007 r. ustalajace na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektorych odmian suszonych winogron (3391 euro za hektar) oraz pomocy do przesadzania winnic dotknietych filoksera (2603 euro za hektar) (DzUrz UE nr L 217 z 22 sierpnia 2007 r.).

ZASADY BADAN BYDLA

 • Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 978/2007 z 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiajace szczegolowe zasady badan cen niektorych sztuk bydla na reprezentatywnych rynkach wspolnotowych (DzUrz UE nr L 217 z 22 sierpnia 2007 r.).

KONTYNGENT TARYFOWY DOTYCZACY WIEPRZOWINY Z KANADY

 • Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 979/2007 z 21 sierpnia 2007 r. otwierajace i ustalajace zarzadzanie kontyngentem taryfowym na przywoz wieprzowiny pochodzacej z Kanady w celu zapewnienia regularnego przewozu (DzUrz UE nr L 217 z 22 sierpnia 2007 r.).

21 sierpnia:

 • Rozporzadzenie nr 968/2007 z 17 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji rynku wina i o wkladzie Wspolnoty w koszty restrukturyzacji i przeksztalcenia przewidzianego w rozporzadzeniu Rady nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008.

PATRZ: Spis za lipiec 2007

W DZIENNIKU USTAW

Nr 158 z 31 sierpnia

Ustawy (poz. 1103 - 1104):

 • z 23 sierpnia o zmianie ustawy - Karta nauczyciela; weszla w zycie 31 sierpnia,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej; od 1 wrzesnia, a jeden przepis od 31 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1105 - 1110), jedno z 21, cztery z 24 i jedno z 29 sierpnia, w sprawie:

 • rodzajow przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (nowelizacja); od 31 sierpnia,
 • udzielania niektorych ulg w splacie zobowiazan podatkowych stanowiacych pomoc publiczna na zatrudnienie,
 • regulaminu organizacyjnego Komitetu do spraw Umow Offsetowych,
 • programow regionalnych i projektow lokalnych,
 • swiadczen osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny (nowelizacja); te cztery od 15 wrzesnia,
 • stawek rekompensat stosowanych dla poszczegolnych wojewodztw; od 31 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1111) z 29 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow burmistrza Milicza w wojewodztwie dolnoslaskim; od 31 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1112 - 1114):

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 23 sierpnia w sprawie maksymalnej wielkosci indywidualnej ilosci referencyjnej, za ktora moze uzyskac rekompensate; od 31 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 20 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla osob zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach; od 15 wrzesnia,
 • srodowiska z 22 sierpnia w sprawie podmiotow, ktorym panstwowa sluzba i panstwowa sluzba hydrogeologiczna sa obowiazane przekazywac ostrzezenia, prognozy, komunikaty i biuletyny, oraz sposobu i czestotliwosci ich przekazywania; od 15 wrzesnia.

Nr 157 z 31 sierpnia

Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej (poz. 1100 -1102), z 23 i dwa z 28 sierpnia, w sprawie:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol (zmiana),
 • rodzajow szkol i placowek, w ktorych nie tworzy sie rad rodzicow,
 • standardow wymagan bedacych podstawa przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow (zmiana) - wszystkie weszly w zycie 1 wrzesnia.

Nr 156 z 29 sierpnia

Protokol dodatkowy (poz. 1096) do porozumienia miedzy miedzy Republika Austrii, Krolestwem Belgii, Krolestwem Danii, Republika Finlandii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Irlandia, Republika Wloska, Wielkim Ksiestwem Luksemburga, Krolestwem Niderlandow, Republika Portugalska, Krolestwem Hiszpanii, Krolestwem Szwecji, Europejska Wspolnota Energii Atomowej i Miedzynarodowa Agencja Energii Atomowej dotyczacego wprowadzenia w zycie artykulu III ustepy 1 i 4 ukladu o nierozprzestrzenianiu broni jadrowej, podpisany w Wiedniu 22 wrzesnia 1998 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 1097) z 9 lipca 2007 r., ze w stosunku do Polski wskazany protokol wszedl w zycie 1 marca 2007 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1098) z 24 sierpnia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujekszyego u swin na obszarze wojewodztwa lubuskiego w 2007 r.; weszlo w zycie 29 sierpnia.

Rozporzadzenie ministra obrony narodowej (poz. 1099) z 21 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa; od 29 sierpnia.

Nr 155 z 28 sierpnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1088 - 1094):

 • finansow z 23 sierpnia w sprawie urzedow celnych wlasciwych w sprawach miedzynarodowego przemieszczania odpadow; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,
 • gospodarki z 21 sierpnia w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego; od 12 wrzesnia,
 • obrony narodowej z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przypadkow, w ktorych zolnierze zawodowi sa zwolnieni od obowiazku noszenia umundurowania i oznak wojskowych; od 12 wrzesnia,
 • sprawiedliwosci z 14 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia sadow pracy i ubezpieczen spolecznych; od 1 wrzesnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 7, 16 i 17 sierpnia, w sprawie:

- nadania osobowosci prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Mlodziezy Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej,

- zakresu zadan i zasad organizacji policji sadowej,

- sposobu ustalania oplat za czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem badan i certyfikacja wyrobow przeznaczonych na potrzeby bezpieczenstwa panstwa - te trzy od 12 wrzesnia.

Obwieszczenie marszalka Sejmu (poz. 1095) z 16 sierpnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.

Nr 154 z 27 sierpnia

Rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1086-1087), z 27 czerwca i 21 sierpnia, w sprawie:

 • metodyki postepowania analitycznego w zakresie okreslania zawartosci skladnikow pokarmowych i dodatkow paszowych w materialach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych; wejdzie w zycie 11 wrzesnia,
 • zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu sie zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej; od 27 sierpnia.

Nr 153 z 24 sierpnia

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1082) z 23 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Swiedziebnia w wojewodztwie kujawsko-pomorskim; weszlo w zycie 24 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1083 - 1085):

 • sprawiedliwosci, dwa z 14 sierpnia, w sprawie:

- zniesienia niektorych sadow grodzkich oraz zmiany rozporzadzenia w sprawie utworzenia sadow grodzkich,
- sadow apelacyjnych, sadow okregowych i sadow rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow dzialania (zmiana); oba od 1 wrzesnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 7 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stanowisk sluzbowych w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczegolnych stanowisk oraz dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadac strazacy na okreslonych stanowiskach sluzbowych; od 8 wrzesnia.

Nr 152 z 23 sierpnia

Konwencja (poz. 1080), sporzadzona w Brukseli 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystapienia Republiki Czeskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wegierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej do konwencji w sprawie eliminowania podwojnego opodatkowania w przypadku korekty zyskow przedsiebiorstw powiazanych, sporzadzonej w Brukseli 23 lipca 1990 r., zmienionej konwencja w sprawie przystapienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Krolestwa Szwecji do ww. konwencji, sporzadzona w Brukseli 21 grudnia 1995 r., oraz protokolem zmieniajacym konwencje, sporzadzonym w Brukseli 25 maja 1999 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 1081) z 11 kwietnia 2007 r. mowiace o tym, ze w stosunku do Polski konwencja ta weszla w zycie 1 lutego 2007 r.

Nr 151 z 22 sierpnia

Rozporzadzenia prezydenta RP (poz. 1074 - 1076), trzy z 31 lipca, w sprawie:

 • nazwy, wstazki, okuc oraz wzorow rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku; wejdzie w zycie 1 stycznia 2008 r.,
 • opisu, materialu, wymiarow, wzorow rysunkowych oraz sposobu i okolicznosci noszenia odznak orderow i odznaczen (zmiana),
 • trybu postepowania w sprawach o nadanie orderow i odznaczen oraz wzorow odpowiednich dokumentow (zmiana); te dwa od 10 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1077 - 1079):

 • finansow z 13 sierpnia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od niektorych dochodow (przychodow); od 22 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 24 lipca i 2 sierpnia, w sprawie:

- warunkow udostepniania formularzy i wzorow dokumentow w postaci elektronicznej; od 23 listopada,
- utworzenia oddzialow Strazy Granicznej (zmiana); od 1 wrzesnia.

Nr 150 z 20 sierpnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1056 - 1057):

 • z 31 lipca w sprawie sposobu finansowania zadan realizowanych w ramach miedzynarodowej wspolpracy z zakresu wewnetrznego i zewnetrznego bezpieczenstwa panstwa, wynikajacych z umow i porozumien,
 • z 13 sierpnia w sprawie rejestru wyrobow niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami; obydwa od 4 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1058 - 1073):

 • edukacji narodowej z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stawek, szczegolowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrecznikow szkolnych; od 4 wrzesnia,
 • finansow:

- z 7 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasiegu dzialania urzedow celnych i izb celnych, ktorych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sa wlasciwi do wykonywania zadan w zakresie akcyzy na terytorium kraju,
- z 9 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzedow celnych oraz okreslenia ich siedzib,
- z 9 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie urzedow celnych, w ktorych moze byc dokonywany eksport, import lub tranzyt towarow o znaczeniu strategicznym,
- z 9 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wlasciwosci miejscowej organow celnych, cztery powyzsze od 1 wrzesnia,
- z 13 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow towarow, ktorych objecie procedura celna z zastosowaniem procedury uproszczonej zalezy od spelnienia dodatkowych warunkow, oraz towarow wylaczonych spod tej procedury; od 4 wrzesnia,
- z 14 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego, w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary; od 1 wrzesnia,

 • gospodarki z 3 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek plywajacych; od 4 wrzesnia,
 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 9 sierpnia w sprawie warunkow i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju zadan innych niz strategiczne programy badan naukowych i prac rozwojowych; od 4 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi:

- z 6 sierpnia w sprawie szczegolowego zakresu zadan instytucji zarzadzajacej wykonywanych przez niektore podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013; od 20 sierpnia,
- z 8 sierpnia uchylajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach przemyslu zielarskiego i rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach przemyslu tytoniowego; od 4 wrzesnia,

 • Skarbu Panstwa z 2 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad i trybu podzialu 15 proc. akcji Banku Gospodarki Zywnosciowej Spolka Akcyjna stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa pomiedzy osoby uprawnione; od 4 wrzesnia,
 • transportu z 9 sierpnia:

- uchylajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania,
- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dolaczania do zakonczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania; obydwa od 20 lipca 2009 r.,

 • zdrowia:

- z 9 sierpnia w sprawie wysokosci oplat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmiane zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego,
- z 10 sierpnia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajacych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym; obydwa od 4 wrzesnia.

Nr 149 z 17 sierpnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1047) z 13 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu przeplywu informacji dotyczacych systemu kontroli wyrobow wprowadzonych do obrotu; od 25 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (1048 - 1055):

 • gospodarki z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie udzielania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej niezwiazanej z programami operacyjnymi; od 17 sierpnia,
 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 2 sierpnia w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badan i Rozwoju; od 25 sierpnia,
 • obrony narodowej z 7 sierpnia w sprawie zwalniania zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywania do odbycia tej sluzby w 2008 r.; od 1 wrzesnia,
 • pracy i polityki spolecznej z 3 sierpnia w sprawie okreslenia wzorow zaswiadczen dolaczanych do wniosku o wpis spoldzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sadowego; od 1 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia w sprawie szkolen z zakresu oceny materialu siewnego, pobierania prob materialu siewnego i wykonywania badan laboratoryjnych; od 1 wrzesnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 8 sierpnia:

- w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach pracownikow urzedow wojewodzkich wykonujacych kontrole legalnosci zatrudnienia, ktorzy staja sie pracownikami Panstwowej Inspekcji Pracy,

- w sprawie okreslenia sposobu i trybu przejecia toczacych sie postepowan sadowych i administracyjnych w zakresie zadan podlegajacych przekazaniu do Panstwowej Inspekcji Pracy; obydwa od 17 sierpnia,

 • transportu z 13 sierpnia w sprawie konkursu na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej; od 17 sierpnia.

Nr 148 z 14 sierpnia

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1041 -1042) z 13 sierpnia:

 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra pracy i polityki spolecznej,
 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra rozwoju regionalnego; obydwa od 14 sierpnia.

Rozporzadzenia ministra finansow (1043 - 1046):

 • z 30 lipca w sprawie szczegolowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • z 2 sierpnia w sprawie okreslenia wzorow rocznego obliczenia podatku oraz zeznan podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych,
 • z 2 sierpnia w sprawie okreslenia wzorow zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych w zakresie zryczaltowanego podatku dochodowego od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne,
 • z 2 sierpnia w sprawie wysokosci marzy bankowej dla kredytow eksportowych objetych programem DOKE; wszystkie cztery od 29 sierpnia.

Nr 147 z 14 sierpnia

Ustawy (poz. 1028 - 1033):

 • zmienione 29 czerwca ustawy o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych oraz swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w RP; od 29 sierpnia,
 • zmieniona 5 lipca ustawa o fundacji - Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich; od 14 wrzesnia,
 • zmieniona 5 lipca ustawa o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej; od 1 stycznia 2008 r.,
 • z 6 lipca o ekwiwalencie pienieznym z tytulu prawa do bezplatnego wegla dla osob uprawnionych z przedsiebiorstw gorniczych; od 29 sierpnia,
 • z 10 lipca o dotacji przeznaczonej dla przedsiebiorstwa panstwowego Zaklady Chemiczne Tarnowskie Gory w Tarnowskich Gorach w likwidacji, od 29 sierpnia,
 • z 10 lipca o nawozach i nawozeniu; od 15 listopada.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1034) z 3 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie informacji przekazywanych prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej; od 29 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (1035 - 1040):

 • gospodarki z 1 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park; od 29 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi:

- z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie opakowan materialu siewnego, ktore uznaje sie za male opakowania WE,

- z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych sposobow postepowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania sie grzyba Synchytrium endobioticum,

- z 3 sierpnia w sprawie wprowadzania na terytorium RP owocow roslin rodzajow Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszancow pochodzacych z Federacyjnej Republiki Brazylii; trzy powyzsze od 29 sierpnia,

- z 6 sierpnia w sprawie szczegolowych warunkow i trybu wyplacania doplaty krajowej oraz szczegolowego zakresu kontroli wykorzystania tej doplaty; od 1 wrzesnia,

 • transportu z 31 lipca w sprawie okresowych ograniczen oraz zakazu ruchu niektorych rodzajow pojazdow na drogach; od 14 sierpnia.

Nr 146 z 10 sierpnia

Ustawa (poz. 1019) z 6 lipca o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie; od 25 sierpnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1020) z 1 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa; od 25 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1021 - 1027):

 • gospodarki z 8 sierpnia:

- w sprawie polaczenia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz Przemyslowego Instytutu Elektroniki,

- w sprawie polaczenia Instytutu Szkla i Ceramiki, Instytutu Materialow Ogniotrwalych oraz Instytutu Mineralnych Materialow Budowlanych; obydwa od 1 wrzesnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi:

- z 27 lipca w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- z 27 lipca w sprawie ogolnych odstepstw od wymagan higienicznych w zakladach produkujacych zywnosc tradycyjna pochodzenia zwierzecego,

- z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytulu produkcji suszu paszowego; wszystkie trzy od 25 sierpnia,

 • Skarbu Panstwa z 20 lipca w sprawie wykazu zakladow lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spolek Skarbu Panstwa, ktore nie beda podlegac prywatyzacji; od 25 sierpnia,
 • zdrowia z 6 sierpnia w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczenstwa stosowania produktow leczniczych; od 10 sierpnia.

Nr 145 z 10 sierpnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1017 - 1018):

 • spraw wewnetrznych i administracji z 19 lipca w sprawie mianowania policjantow na stopnie policyjne; od 18 sierpnia,
 • zdrowia z 23 lipca w sprawie zakresu znajomosci jezyka polskiego w mowie i pismie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie RP; od 25 sierpnia.

Nr 144 z 9 sierpnia

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1003 - 1004) z 3 sierpnia:

 • w sprawie przedterminowych wyborow burmistrza Wyrzyska w woj. wielkopolskim,
 • w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Dwikozy w woj. swietokrzyskim; obydwa od 9 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (1005 - 1016):

 • finansow:

- z 20 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w ktorym moga byc dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego,

- z 2 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie urzedow celnych, w ktorych moze byc dokonywany eksport, import lub tranzyt towarow o znaczeniu strategicznym; obydwa od 24 sierpnia,

 • gospodarki z 19 lipca w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadac areometry szklane, oraz szczegolowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych; od 24 sierpnia,
 • obrony narodowej z 20 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stosowania do zolnierzy zawodowych przepisow kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy; od 24 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi:

- z 13 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, ktorych stosowanie w srodkach ochrony roslin jest zabronione,

- z 23 lipca w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczegolnych upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2008 r.; obydwa od 24 sierpnia,

- z 30 lipca w sprawie metod denaturacji zboz i nasion roslin oleistych wykorzystywanych w celach energetycznych; od 9 sierpnia,

 • sprawiedliwosci z 19 lipca:

- w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania srodkow na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorow oraz warunkow przyznawania pomocy finansowej z tych srodkow,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania srodkow na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sedziow oraz warunkow przyznawania pomocy finansowej z tych srodkow; wszystkie trzy od 24 sierpnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 17 lipca w sprawie postepowania w sprawach oswiadczen o stanie majatkowym policjantow oraz trybu publikowania oswiadczen o stanie majatkowym osob pelniacych funkcje w organach policji; od 24 sierpnia,
 • zdrowia z 17 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Nr 143 z 8 sierpnia

Rozporzadzenia (poz. 1001 - 1002):

 • ministra spraw wewnetrznych i administracji z 20 czerwca:

- w sprawie szczegolowych czynnosci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobow, oplat pobieranych przez jednostke uprawniona oraz sposobu ustalania wysokosci oplat za te czynnosci,

- w sprawie wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania; obydwa od 23 sierpnia.

Nr 142 z 8 sierpnia

Umowa miedzynarodowa (poz. 999 -1000):

 • miedzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie sporzadzona w Paryzu 19 pazdziernika,
 • oswiadczenie rzadowe z 31 maja w sprawie mocy obowiazujacej powyzszej umowy.

Nr 141 z 6 sierpnia

Umowy miedzynarodowe (poz. 992 - 997):

 • umowa miedzy rzadem RP a rzadem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana 17 wrzesnia 2003 r. w Zagrzebiu,
 • oswiadczenie rzadowe z 20 lutego w sprawie mocy obowiazujacej powyzszej umowy,
 • umowa miedzy RP a Krolestwem Hiszpanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Madrycie 18 kwietnia 2006 r. oraz w Warszawie 24 maja 2006 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 28 marca w sprawie mocy obowiazujacej powyzszej umowy,
 • umowa miedzy rzadem RP a rzadem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Bukareszcie 5 lipca 2006 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 11 maja w sprawie mocy obowiazujacej powyzszej umowy.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 998) z 1 sierpnia w sprawie realizacji "Rzadowego programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez rzad RP z Republiki Iraku"; od 6 sierpnia.

Nr 140 z 3 sierpnia

Ustawy (poz. 981-984), cztery z 29 czerwca, o zmianie ustawy:

 • o Policji,
 • o ochronie granicy panstwowej oraz o Strazy Granicznej i niektorych innych ustaw; te dwie wejda w zycie 18 sierpnia,
 • o Instytucie Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; od 3 sierpnia,
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych; od 18 sierpnia.

Umowa (poz. 985) miedzy rzadem RP a rzadem Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie 18 sierpnia 2006 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 986) z 17 lipca, iz wskazana umowa weszla w zycie 1 sierpnia tego roku.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 987-991):

 • edukacji narodowej z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorow swiadectw, dyplomow panstwowych i innych drukow szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikatow, a takze zasad legalizacji dokumentow przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci; od 1 wrzesnia,
 • finansow z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow; od 11 sierpnia,
 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 30 lipca w sprawie wynagradzania pracownikow Biura Narodowego Centrum Badan i Rozwoju; od 3 sierpnia z moca od 1 lipca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania "Renty strukturalne" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013; od 11 sierpnia,
 • rozwoju regionalnego z 25 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006"; od 3 sierpnia.

Nr 139 z 2 sierpnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 978 - 980):

 • nauki i szkolnictwa wyzszego z 23 lipca w sprawie nagrod ministra dla nauczycieli akademickich; weszlo w zycie 2 sierpnia, ale z moca od 1 stycznia biezacego roku,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 23 lipca w sprawie terminow dokonywania przez wnioskodawcow, podmioty skupujace i pierwsze jednostki przetworcze okreslonych czynnosci; od 2 sierpnia,
 • rozwoju regionalnego z 19 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006; od 2 sierpnia.

Nr 138 z 1 sierpnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 969) z 23 lipca w sprawie udzielania przez gminy zwolnien od podatku od nieruchomosci, stanowiacych regionalna pomoc inwestycyjna; wejdzie w zycie 16 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 970 - 973):

 • gospodarki oraz spraw wewnetrznych i administracji z 11 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow sprzedazy materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunkow; od 1 sierpnia,
 • Skarbu Panstwa z 29 czerwca w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu panstwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spolka Akcyjna; od 16 sierpnia,
 • transportu z 3 lipca w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktore moga byc uzywane bez pozwolenia radiowego; od 16 sierpnia,
 • zdrowia z 16 lipca w sprawie warunkow pobierania, przechowywania i przeszczepiania komorek, tkanek i narzadow; od 16 sierpnia.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 974 - 977), dwa z 17 oraz z 18 i 19 lipca, w sprawie:

 • niezgodnosci z konstytucja: art. 98a ust. 3 ustawy o samorzadzie gminnym w zakresie, w jakim uniemozliwia radnemu zaskarzenie zarzadzenia zastepczego stwierdzajacego wygasniecie jego mandatu (P/19/04); art. 25a prawa o ustroju sadow powszechnych (K 25/07); stracily moc 1 sierpnia,
 • zgodnosci z konstytucja: art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 26 lipca 2000 r. o zmianie kodeksu cywilnego (P 16/06); art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (K 11/06).

PATRZ: Spis za lipiec 2007

W MONITORZE POLSKIM

Nr 55 z 31 sierpnia

Postanowienia prezydenta RP (poz. 624) z 29 sierpnia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Silach Organizacji Narodow Zjednoczonych w Republice Libanu; weszlo w zycie 31 sierpnia.

Obwieszczenie prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (poz. 625) z 2 sierpnia w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Komunikat prezesa ZUS (poz. 626) z 20 sierpnia w sprawie kwoty zasilku pogrzebowego (5288,68 zl od 1 wrzesnia do 30 listopada 2007 r.)

Nr 54 z 29 sierpnia

Postanowienia prezydenta RP (poz. 608 - 612), z 17, 18, 21 i 22 maja, o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 613) nr 85 z 24 sierpnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki; weszlo w zycie 29 sierpnia.

Obwieszczenia (poz. 614 - 620):

 • ministra finansow, dwa z 21 sierpnia, w sprawie wysokosci kwot wymienionych w ordynacji podatkowej: w art. 41 1 i w art. 112 1 pkt 3 (pierwsze) oraz w art. 262 1 (drugie),
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 19 sierpnia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi lub przez niego nadzorowanych,
 • sprawiedliwosci z 14 sierpnia o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 31 lipca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi spraw wewnetrznych i administracji lub przez niego nadzorowanych,
 • srodowiska z 22 sierpnia w sprawie maksymalnych stawek oplat produktowych na rok 2008,
 • prezesa ZUS z 20 sierpnia w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego przyjetej do obliczenia swiadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2007 r. (nie przekracza 100 proc., bo wynosi 99,3 proc.).

Komunikaty (poz. 621 - 623):

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 sierpnia w sprawie zmiany wzorow wnioskow o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rybolowstwo i przetworstwo ryb 2004 - 2006",
 • prezesa ZUS, dwa z 20 sierpnia, w sprawie:

- kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. (1851,10 zl) i 130 proc. (3437,70 zl) przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent,

- kwoty przychodu odpowiadajacej 30 proc. (793,40 zl) przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za II kwartal 2007 r.

Nr 53 z 24 sierpnia

Uchwala Rady Ministrow (poz. 607) nr 134/2007 z 24 lipca w sprawie Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 - 2014.

Nr 52 z 21 sierpnia

Postanowienia prezydenta RP (poz. 590 - 603):

 • z 30 lipca i dwa z 1 sierpnia w sprawie mianowania ambasadora RP,
 • dwa z 7 sierpnia o zmianie w skladzie Rady Ministrow,
 • dziewiec z 27 kwietnia oraz 3, 7, 8, 9, 10, 12 i 15 maja o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenia (poz. 604 - 605):

 • prezesa Rady Ministrow nr 84 z 13 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrow do spraw Informatyzacji i Lacznosci,
 • prezesa NBP z 10 sierpnia o wejsciu do obiegu 5 wrzesnia monety nominalnej wartosci 2 zl z wizerunkiem kolegiaty pod wezwaniem NMP Krolowej Swiata w Stargardzie Szczecinskim.

Komunikat prezesa GUS (poz. 606) z 9 sierpnia w sprawie przecietnego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r. (2644,34 zl).

Nr 51 z 21 sierpnia

Komunikaty Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 586 - 589), cztery z 22 maja:

 • w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytulu udzialu w wyborach do Sejmu RP, przeprowadzonych 25 wrzesnia 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r.,
 • w sprawie sprawozdan dotyczacych zrodel pozyskania srodkow finansowych przez partie polityczne w 2006 r.,
 • o przyjetych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2006 r.,
 • o przyjetych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych dotyczacych zrodel pozyskania srodkow finansowych w 2006 r.

Nr 50 z 14 sierpnia

Uchwala Sejmu RP (poz. 573) z 6 lipca w sprawie powolania prezesa Najwyzszej Izby Kontroli.

Postanowienia prezydenta RP (poz. 574 - 575) z 13 sierpnia o zmianie w skladzie Rady Ministrow.

Umowy miedzynarodowe (poz. 576 - 581):

 • porozumienie z 10 stycznia 2005 r. o zmianie zalacznikow nr 1 i nr 2 do umowy miedzy rzadem RP a rzadem Republiki Czeskiej o przejsciach granicznych, przejsciach na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa oraz zasadach przekraczania granicy poza przejsciami granicznymi, sporzadzonej w Warszawie 22 listopada 1996 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 20 kwietnia w sprawie zwiazania RP powyzszym porozumieniem,
 • porozumienie z 14 grudnia 2006 r. o zmianie zalacznika nr 2 do umowy miedzy rzadem RP a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o przejsciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzadzonej w Bonn 6 listopada 1992 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 23 kwietnia w sprawie zwiazania RP powyzszym porozumieniem,
 • protokol miedzy ministrem kultury i dziedzictwa narodowego RP a Ministerstwem Kultury Chinskiej Republiki Ludowej o wspolpracy kulturalnej na lata 2007 - 2010, podpisany 25 maja 2007 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 29 maja w sprawie zwiazania RP powyzszym protokolem.

Obwieszczenia ministrow (poz. 582 - 584) z 1 sierpnia:

 • gospodarki morskiej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
 • sprawiedliwosci o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego (dwa).

Komunikat prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego (poz. 585) nr 8/2007/ (DOKE) z 7 sierpnia w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nr 49 z 10 sierpnia

Obwieszczenia (poz. 669 - 570):

 • ministra gospodarki z 18 lipca w sprawie ogloszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczacego wspierania uzycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r.,
 • prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 24 lipca w sprawie numerow i tytulow polskich norm, bedacych transpozycja norm europejskich, uznanych przez Komisje Europejska za zgodne z przepisami dotyczacymi ogolnego bezpieczenstwa produktow.

Komunikaty (poz. 571 - 572):

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca w sprawie zmiany wzoru wnioskow o dofinansowanie realizacji projektow w zakresie dzialan w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rybolowstwo i przetworstwo ryb 2004 - 2006",
 • ministra rozwoju regionalnego z 19 lipca w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu wzrostu konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006; obydwa zmienione wzory obowiazuja od 10 sierpnia.

Nr 48 z 9 sierpnia

Uchwaly Senatu RP (poz. 564 - 565) z 26 lipca:

 • w sprawie wyrazenia zgody na powolanie prezesa Najwyzszej Izby Kontroli,
 • w sprawie zmian Regulaminu Senatu.

Zarzadzenia prezesa Rady Ministrow RP (poz. 566 - 568):

 • nr 81 z 1 sierpnia w sprawie zasad dokonywania opisow i wartosciowania stanowisk w sluzbie cywilnej; od 24 sierpnia,
 • nr 82 z 3 sierpnia w sprawie nadania statutu Urzedowi do spraw Cudzoziemcow; od 17 sierpnia,
 • nr 83 z 3 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Srodowiska; od 17 sierpnia.

Nr 47 z 3 sierpnia

Postanowienie Prezydenta RP (poz. 548) z 31 lipca o zmianie w skladzie Rady Ministrow.

Umowy miedzynarodowe (poz. 549-556):

 • trzy porozumienia, z 14 grudnia 2006 r., 12 lutego 2007 r. i 29 marca 2007 r., miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o wlaczeniu przejscia granicznego

- Gubin - Guben oraz Siedlec - Zelz do zalacznika nr 2 do umowy miedzy Rzadem RP a rzadem RFN o przejsciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzadzonej w Bonn 6 listopada 1992 r.,

- Piensk - Deschka do zalacznika nr 1 do ww. umowy,

 • porozumienie z 5 marca miedzy rzadem RP a rzadem RFN o zmianie zalacznika nr 1 do ww. umowy,
 • oswiadczenia rzadowe, ze wskazane akty weszly w zycie (w kolejnosci): 14 grudnia 2006 r. oraz 12 lutego, 5 marca i 29 marca 2007 r.

Obwieszczenia (poz. 557-563):

 • ministra finansow z 26 lipca w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2008 r.,
 • ministra sprawiedliwosci, z 19 i 24 lipca, o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,
 • prezesa Urzedu Patentowego RP, z 20 i 26 lipca, o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym,
 • prezesa Sadu Apelacyjnego, dwa z 27 lipca, o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia sadu, stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

PATRZ: Spis za lipiec 2007

PREZYDENT PODPISAL

29 sierpnia Prezydent RP podpisal

 • ustawe z 24 sierpnia o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej. Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie 1 wrzesnia 2007 r.

1 sierpnia Prezydent RP podpisal ustawy:

 • z 6 lipca o ekwiwalencie pienieznym z tytulu prawa do bezplatnego wegla dla osob uprawnionych z przedsiebiorstw robot gorniczych - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 10 lipca o dotacji przeznaczonej dla przedsiebiorstwa panstwowego Zaklady Chemiczne Tarnowskie Gory w Tarnowskich Gorach w likwidacji - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw - wejdzie w zycie 1 stycznia 2008 r.,
 • z 29 czerwca o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych oraz ustawy o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 6 lipca o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o fundacji - Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

PATRZ: Spis za lipiec 2007

W SENACIE

PATRZ: Spis za lipiec 2007


Na stronach internetowych Sejmu RP:
SEJM UCHWALIL

Podczas 46. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy

23 sierpnia

 • o nowelizacji ustawy Karty nauczyciela;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych;
 • o zniesieniu Wojewodzkich Kolegiow Skarbowych;
 • o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektorych innych ustaw;
 • o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Te czekaja tylko na podpis prezydenta.

 • o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postepowania karnego oraz niektorych innych ustaw

Ta trafi jeszcze do Senatu.

24 sierpnia

 • o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z czlonkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • o zmianie ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy;
 • o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej oraz niektorych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej;
 • o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym;
 • o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz niektorych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektorych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rencie socjalnej;
 • o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw.

Te wymagaja tylko podpisu prezydenta.

 • o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektorych innych ustaw;
 • o zmianie i uchyleniu niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych z zakresu dzialow srodowisko i gospodarka wodna;
 • o zmianie ustawy o systemie oswiaty;
 • o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentow.

Te trafia jeszcze do Senatu.

PATRZ: Spis za lipiec 2007

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.