To warto wiedziec
Badanie sprawozdan finansowych

Zgodnie z uchwala Krajowej Rady Bieglych Rewidentow lista uprawnionych do badania sprawozdan finansowych liczy 4103 podmioty. Pelny ich wykaz jest opublikowany w M. P. nr 54, poz. 851.

Dni wolne w urzedach

W 2004 r. dla czlonkow korpusu sluzby cywilnej oraz pracownikow urzedow administracji rzadowej nastepujace dni sa wolne od pracy:

 • 2 stycznia
 • 11 czerwca
 • 12 listopada.

Za to dniami pracy beda:

 • 10 stycznia
 • 19 czerwca
 • 20 listopada.

(M. P. nr 56, poz. 880)

Kary za scieki i halas

Minister srodowiska wyliczyl jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunkow wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi na 2004 r. oraz jednostkowe stawki kar za:

 • poszczegolne substancje, w tym substancje wyrazone jako wskazniki, w razie przekroczenia dopuszczalnej ilosci substancji w sciekach,
 • przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych sciekow za metr szescienny,
 • przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych sciekow ma metr szescienny.

A ponadto:

 • jednostkowa stawke kary za przekroczenie dopuszczalnej ilosci sztucznych substancji promieniotworczych w sciekach - za metr szescienny - 10,23 zl,
 • gorna jednostkowa stawke kary (za 1dB przekroczenia - 49,1 zl) oraz pozostale stawki za przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu przenikajacego do srodowiska (M. P. nr 50, poz. 783).
Odsetki za nieterminowe skladki

Od 1 stycznia do 31 marca 2004 r. wysokosc odsetek naleznych z tytulu nieprzekazanych w terminie skladek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 5,98 proc. (M. P. nr 56, poz. 889).

Oplata eksploatacyjna

Minister srodowiska oglosil gorne i dolne granice oplat eksploatacyjnych na 2004 r., zgodnie z art. 84 ust. 7 prawa geologicznego i gorniczego (M. P. nr 45, poz. 692).

Oplata produktowa

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej minister srodowiska okreslil maksymalne stawki oplat produktowych na 2004 r. Wynosza one:

 • 3,20 zl za 1 kg dla opakowan wymienionych w zalaczniku nr 1 do ww. ustawy,
 • 160,35 zl za sztuke dla produktow z zalacznika nr 2,
 • dla produktow wymienionych w poz. 5 zalacznika nr 2 - 53,45 zl za sztuke,
 • dla produktow wymienionych w poz. 6 zalacznika nr 2 - 5,34 zl za sztuke,
 • dla produktow wymienionych w poz. 1 w zalaczniku nr 3 - 2,14 zl za kg,
 • dla produktow wymienionych w poz. 2 w zalaczniku nr 3 - 3,20 zl za sztuke,
 • dla produktow wymienionych w poz. 3 w zalaczniku nr 3 - 2,14 zl za kg dla opony nowej i uzywanej regenerowanej (bieznikowanej) oraz 8,55 zl za kg dla opony uzywanej nieregenerowanej (niebieznikowanej) (M. P. nr 41, poz. 601).
Podatki
 • W 2004 r. wysokosc kary porzadkowej wynosi 2500 zl (M. P. nr 42, poz. 631). Naklada ja organ podatkowy na strone, pelnomocnika, swiadka lub bieglego, ktorzy: mimo prawidlowego wezwania nie stawili sie osobiscie bez uzasadnionej przyczyny; bezzasadnie odmowili zlozenia wyjasnien, zeznan, wydania opinii, okazania przedmiotu ogledzin lub udzialu w innej czynnosci; bez zezwolenia organu opuscili miejsce przeprowadzania czynnosci przed jej zakonczeniem (art. 262 2 ordynacji podatkowej).
 • Stawka odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynosi (od 26 czerwca 2003 r.) 13,5 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym (M. P. nr 37, poz. 540).
 • Wartosc sprzedazy towarow i uslug uprawniajacej do zwolnienia od VAT to 45 700 zl (Dz. U. nr 202, poz. 1962).
 • Ogolna kwota odliczen wydatkow na cele mieszkaniowe nie moze przekroczyc 189 000 zl (M. P. nr 58, poz. 914).
Podstawa wymiaru zasilku chorobowego

Podstawa wymiaru zasilku chorobowego, ktorego wyplata po uplywie szesciomiesiecznego okresu zasilkowego bedzie przedluzona w I kwartale 2004 r., nie podlega waloryzacji. A to dlatego, ze stosunek przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w III kwartale 2003 r. do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w I kwartale 2003 r. nie przekracza 100 proc. i wynosi 96,9 proc. (M. P. nr 53, poz. 847).

Przedplaty na samochody

Kwoty rekompensat obowiazujacych w I kwartale 2004 r. sa nastepujace:

 • 9 576,00 zl - jezeli przedplate wniesiono na fiata 126p,
 • 13 568,00 - jezeli na FSO 1500 (M. P. nr 56, poz. 884).
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2004 r. wynosi 68 700 zl (M. P. nr 58, poz. 915).

Za korzystanie ze srodowiska

Minister srodowiska okreslil na 2004 r. gorne jednostkowe stawki oplat za korzystanie ze srodowiska oraz jednostkowe stawki oplat za:

 • gazy i pyly wprowadzane do powietrza
 • substancje wprowadzane ze sciekami do wod lub do ziemi
 • wody chlodnicze wprowadzane do wod
 • wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, ujete w systemy kanalizacyjne, z wyjatkiem kanalizacji ogolnosplawnej
 • umieszczenie odpadow na skladowisku
 • pobor wodny podziemnej i pobor wody powierzchniowej srodladowej
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektow chowu lub hodowli ryb innych niz lososiowate lub innych organizmow wodnych (M. P. nr 50, poz. 782).
Zasilek pogrzebowy

Od 1 grudnia 2003 r. kwota zasilku pogrzebowego wynosi 4 320,04 zl (M. P. nr 53, poz. 848).

Za srodladowe wody

Stawki naleznosci w 2004 r. za:

 • przewoz towarow
 • zegluge pustych statkow towarowych lub barek
 • zegluge statkow pasazerskich i wycieczkowych
 • holowanie i splaw drewna
 • korzystanie ze sluz lub pochylni, podal w obwieszczeniu z 27 pazdziernika minister srodowiska (M. P. nr 51, poz. 806).

Ksiegi wieczyste

Wirtualne ksiegi w kolejnych 25 sadach

W kolejnych 25 sadach rejonowych ruszy z nowym rokiem elektroniczny system ksiag wieczystych. Zakladanie ksiag w wersji elektronicznej wprowadzila ubiegloroczna nowela do ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece.

Od 1 pazdziernika system komputerowy ksiag wieczystych zaczal dzialac w pieciu miastach: Warszawie, Plocku, Olsztynie, Bytomiu oraz Wejherowie. Tamtejsze sady przygotowywaly sie do tego od stycznia 2003 r. W pierwszej kolejnosci z papierowej wersji na elektroniczna zmienia sie ksiegi, do ktorych petenci zloza wnioski o odpis. Nowe beda tworzone od razu w postaci elektronicznej.

Wnioski o wydanie odpisu ksiegi wieczystej nalezy skladac na gotowych formularzach, ktore sa wylozone w sadach, po odpis trzeba sie nadal pofatygowac do sadu.

W Polsce jest ponad 14 mln ksiag wieczystych i 331 wydzialow wieczystoksiegowych. Proces komputeryzacji ma trwac 10 lat.

Ksiegi wirtualne prowadzic beda od 1 stycznia 2004 r. sady rejonowe w: Chorzowie, Dzierzoniowie, Gryfinie, Kielcach, Krakowie Podgorzu, Legionowie, Lomzy, Lodzi, Opolu, Otwocku, Poznaniu (dwa wydzialy), Pruszkowie, Rawie Maz., Stargardzie Szczecinskim, Szczecinie, Tomaszowie Maz., pozostalych pieciu wydzialach w Warszawie, Wroclawiu, Wyszkowie i Zyrardowie.

Dla sadow rejonowych znajdujacych sie w obrebie sadow okregowych w: Czestochowie, Lublinie, Olsztynie, Wroclawiu i Zielonej Gorze, minister sprawiedliwosci okreslil liczbe wydzialow wieczystoksiegowych. Np. w sadach rejonowych w Bartoszycach, Elku, Gizycku (rejon Olsztyna) funkcjonowac beda dwa wydzialy; takze po dwa w sadach rejonowych w Krosnie Odrzanskim i Swiebodzinie (rejon Wroclawia).

Podstawa prawna: rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sadow rejonowych, ktore zakladaja i prowadza ksiegi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. nr 162, poz. 1570) oraz z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia sadow rejonowych prowadzacych ksiegi wieczyste (Dz. U. nr 219, poz. 2168)

H.F.

Niepelnosprawni

PFRON sfinansuje czesc skladki

FOT. (C) WOJCIECH JAKUBOWSKI/KFP

Dofinansowanie przez doplaty

Dofinansowanie osob niepelnosprawnych odbywac sie bedzie nie przez zwrot VAT, lecz przez doplaty do wynagrodzen.

Pracodawcy, ktory osiaga wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych powyzej 6 proc., przez rok przysluguje dofinansowanie ze srodkow PFRON do wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych. Skala tego dofinansowania zalezy od stopnia niepelnosprawnosci osoby zatrudnionej i wynosi:

 • 130 proc. najnizszego wynagrodzenia dla osob ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci,
 • 110 proc. dla osob z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci,
 • 50 proc. dla osob z lekkim stopniem niepelnosprawnosci.

Zatrudniajacy co najmniej 25 pracownikow, w tym co najmniej 6 proc. niepelnosprawnych, otrzymaja 70 proc. tych kwot, a w przypadku osob niewidomych lub dotknietych choroba psychiczna - 90 proc. Prowadzacemu zaklad pracy chronionej (dalej: zpch) przysluguje 100 proc. kwot dofinansowania.

Ogolne zalozenie jest takie, ze kwota miesiecznego dofinansowania nie powinna przekroczyc wynagrodzenia osiaganego przez osobe niepelnosprawna. Po uplywie roku pracodawca moze wystapic do funduszu o przedluzenie wyplacania miesiecznego dofinansowania przez kolejne okresy roczne.

Pracodawca otrzymujacy miesieczne dofinansowanie z tytulu zatrudniania osob niepelnosprawnych ma obowiazek skladac funduszowi miesieczne informacje o wykorzystaniu tych srodkow oraz dokonac rozliczen rocznych. Zasady i tryb tych rozliczen ma okreslic rozporzadzenie ministra do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Udzial w skladkach na ZUS

Skladki na ZUS za niepelnosprawnych pracownikow i prowadzacych dzialalnosc gospodarcza nalicza sie na zasadach ogolnych, okreslonych przez ustawe o systemie ubezpieczen spolecznych, ale w ich uiszczeniu pomaga PFRON oraz budzet panstwa.

Pracodawcy zatrudniajacemu co najmniej 25 pracownikow i osiagajacemu 6-proc. wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych PFRON pokrywa za osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce emerytalnej naleznej od pracownika i czesc tej skladki nalezna od pracodawcy. Za osoby z lekkim stopniem niepelnosprawnosci PFRON pokrywa czesc kosztow pracodawcy odpowiadajaca skladce na ubezpieczenie wypadkowe.

Za osoby ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci, podejmujace po raz pierwszy dzialalnosc gospodarcza, PRFON finansuje 75 proc. skladki emerytalnej, za osoby z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci - 50 proc. skladki emerytalnej, a za zaliczone do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci - 50 proc. skladki wypadkowej.

Pozostala czesc tych skladek finansuje budzet panstwa.

Udzial PFRON i budzetu w oplacaniu skladek na ZUS za osoby niepelnosprawne przewidziany jest na rok, jednak po uplywie tego okresu, wraz z deklaracja rozliczeniowa, mozna skladac wnioski o objecie finansowaniem tych skladek takze na kolejne lata.

Obowiazki wobec funduszu

Do wplat na PFRON zobowiazani sa pracodawcy zatrudniajacy co najmniej 25 osob (w przeliczeniu na pelne etaty), jesli odsetek niepelnosprawnych wsrod pracownikow jest nizszy niz 6 proc. Wysokosc wplat stanowi iloczyn 40,65 proc. kwoty przecietnego wynagrodzenia i liczby pracownikow odpowiadajacej roznicy miedzy faktycznym zatrudnieniem osob niepelnosprawnych a zapewniajacym odsetek wynoszacy 6 proc. Wysokosc tych wplat jest zazwyczaj z roznych powodow obnizana. Od 1 stycznia 2004 r. obowiazuje nowy system tych obnizek.

Wplaty obniza sie wiec z tytulu zakupu uslugi (z wylaczeniem handlu) lub produkcji u pracodawcy zatrudniajacego co najmniej 25 pracownikow, w tym co najmniej 10 proc. niepelnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. Warunkiem uzyskania obnizki jest jednak terminowe uregulowanie naleznosci za usluge lub produkcje.

Kwota obnizenia jest rowna iloczynowi obliczanych w dosc skomplikowany sposob wskaznikow: wynagrodzen niepelnosprawnych pracownikow u sprzedajacego oraz wskaznika udzialu jego przychodow. I to wlasnie sprzedajacy informuje nabywce o wysokosci kwoty obnizenia wplaty na PRFON natychmiast po terminowym uregulowaniu przez niego naleznosci. Jesli kwota obnizenia przewyzszalaby wartosc kupionej uslugi lub produkcji, obnizenie wplaty moze przyslugiwac tylko do wysokosci kwoty okreslonej w fakturze. Jesli kwota obnizenia bylaby wyzsza niz 80 proc. wplaty na fundusz, roznice zaliczy sie na poczet obnizenia wplaty w przyszlych miesiacach. Przyslugujaca kwota obnizenia moze byc wykorzystywana nawet przez 12 miesiecy.

Terapia zajeciowa

Proces rehabilitacji zawodowej i spolecznej niepelnosprawnych odbywa sie m.in. przez uczestnictwo w warsztatach terapii zajeciowej i turnusach rehabilitacyjnych.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiazuja przepisy okreslajace zasady funkcjonowania warsztatow terapii zajeciowej - wyodrebnionych organizacyjnie i finansowo placowek rehabilitacji spolecznej i zawodowej, umozliwiajacych uzyskanie lub przywrocenie umiejetnosci niezbednych do podjecia pracy. Warsztaty moga byc organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Koszty ich dzialalnosci wspolfinansuja PFRON i samorzad terytorialny lub inne zrodla. Jednak udzial PFRON jest obnizany w zaleznosci od uczestnictwa w warsztatach osob niepelnosprawnych, ktore przebywaja w placowkach zobowiazanych do zapewnienia terapii zajeciowej na podstawie innych przepisow. Gdy liczba takich osob przekracza 80 proc. uczestnikow warsztatow, PFRON rezygnuje z dofinansowania zajec, natomiast ich udzial nieprzekraczajacy 30 proc. uczestnikow nie powoduje obnizenia dofinansowania.

Dla zakladow pracy chronionej

Zpch spelniajace okreslone w przepisach warunki moga ubiegac sie o dofinansowanie swoich dzialan z PFRON.

Moze on im doplacic polowe oprocentowania kredytow bankowych, zaciagnietych na zorganizowanie rehabilitacji niepelnosprawnych, zwrocic naklady poniesione na ich przekwalifikowanie, udzielic jednorazowej pozyczki na ochrone miejsc pracy tych osob i zrefundowac zwiekszone koszty zatrudnienia osob niewidomych i z chorobami psychicznymi.

Zasady postepowania i tryb dzialania z tym zwiazany, dane, jakie powinny zawierac wnioski o udzielenie poszczegolnych rodzajow pomocy, okreslilo rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 12 czerwca 2003 r., ktore obowiazuje od 1 sierpnia 2003 r.

Od 1 stycznia obowiazuja szczegolowe przepisy okreslajace zasady udzielania refundacji zwiekszonych kosztow zatrudnienia osob niewidomych oraz niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje. Refundacja ta wynosi 75 proc. najnizszego wynagrodzenia.

Wnioski o refundacje, skladane przez pracodawce raz na kwartal, musza byc uzupelniane m.in. informacja o liczbie zatrudnionych niepelnosprawnych z tych grup w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy, imienna lista tych osob wraz z oswiadczeniami o zgodzie na udostepnienie danych osobowych, informacja o zwiekszonych kosztach zatrudnienia wynikajacych ze skracania czasu pracy, zwiekszonej absencji chorobowej, dodatkowych urlopow wypoczynkowych, specjalistycznej opieki medycznej, dowozenia pracownikow do pracy, indywidualnych programow rehabilitacji itp.

Umowa zawierana w tej sprawie miedzy stronami powinna okreslac termin wyplaty, wysokosc refundacji i okreslenie miesiecy, ktorych dotyczy, a takze termin rozliczania przyznanych srodkow i sankcje za jego niedotrzymanie lub wykorzystanie refundacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaliczki na fundusz

Pracodawcy, ktorzy utracili status zpch, czesc zaliczek przypadajacych od dochodow osob niepelnosprawnych nalezna od dochodow uzyskanych od poczatku roku do miesiaca (wlacznie), w ktorym dochod ten przekroczyl gorna granice pierwszego przedzialu skali podatkowej (w 2004 r. - 37 024 zl), beda przekazywac na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych. Procent podatku przekazywanego na ten cel zalezy od osiagnietego przez pracodawce wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych. Im wskaznik wyzszy, tym wiecej podatku bedzie isc na fundusz. Gdy wskaznik wynosi 20 - 30 proc., na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych pracodawca bedzie przekazywal 25 proc. zaliczek na podatek, a gdy wskaznik ten wynosi co najmniej 40 proc. - cala zaliczke (100 proc.). Wskaznik ten ustalac sie bedzie wedle przepisow ustawy o rehabilitacji zawodowej. Zaliczki na podatek przypadajace od wynagrodzen osoby niepelnosprawnej uzyskanych po miesiacu, w ktorym przekroczyly one gorna granice pierwszego przedzialu skali podatkowej, pracodawca przekaze do urzedu skarbowego.

Zaliczki (ich czesc) beda przekazywane na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych przez piec lat od roku, w ktorym pracodawca utracil status zpch, jesli jednoczesnie spelnia wymagania przewidziane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych.

Podstawa prawna: ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 7, poz. 79); rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Dz. U. nr 125, poz. 1161)

Jolanta Kroner

Odpady

Opony do odzysku

Zmieniaja sie trzy zalaczniki do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej.

Zalacznik nr 1 wymienia rodzaje opakowan, z ktorych odpady musza byc poddawane odzyskowi i recyklingowi: z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury, ze szkla gospodarczego, z materialow naturalnych i wielomaterialowe. Zalacznik nr 3 obejmuje rodzaje pozostalych produktow, z ktorych odpady pouzytkowe powinny byc poddawane recyklingowi i odzyskowi, m.in. wyszczegolniono rozne rodzaje opon do roznych rodzajow pojazdow. Zalacznik nr 4 okresla docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu odpadow. Podniesiono docelowy poziom recyklingu olejow smarowych: z 25 proc. do 35 proc., oraz wprowadzono wprowadzono obowiazek recyklingu opon, ustalajac jego docelowy poziom na 15 proc.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78); rozporzadzenia ministra srodowiska: z 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomow odzysku i recyklingu odpadow opakowaniowych i pouzytkowych (Dz. U. nr 104, poz. 982); z 3 pazdziernika 2003 r. w sprawie stawek oplat produktowych (Dz. U. nr 180, poz. 1768)

I.W.

Stawki oplat produktowych

W 2004 r. jednostkowe stawki oplat wynosza:

Dla odpadow po opakowaniach (w zl za 1 kg):

 • z tworzyw sztucznych - 2,56;
 • z aluminium - 1,28;
 • ze stali - 0,77;
 • z papieru i tektury - 0,61;
 • ze szkla gospodarczego - 0,15;
 • z materialow naturalnych - 0,31;
 • wielomaterialowych - 2,76.

Dla odpadow pouzytkowych z produktow (w zl za 1 sztuke):

 • urzadzenia klimatyzacyjne zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 102,30;
 • urzadzenia chlodnicze i zamrazajace zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 153,45;
 • chlodziarki i zamrazarki zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 51,15;
 • akumulatory niklowo-kadmowe - od 0,51 do 26,60 (w zaleznosci od masy);
 • ogniwa i baterie galwaniczne - od 0,10 do 5,11 (w zaleznosci od masy).

Dla odpadow pouzytkowych z pozostalych produktow (w zl):

 • oleje smarowe - 1,94 za 1 kg;
 • lampy wyladowcze - 0,51 (swietlowki); 1,53 (rteciowe, sodowe) za 1 sztuke;
 • opony nowe - od 2,05 do 0,10 (w zaleznosci od wielkosci i rodzaju pojazdu), uzywane regenerowane - od 1,05 do 0,10; nieregenerowane - 3,07 za 1 kg.
ODPADY

Opony do odzysku

Roczne poziomy odzysku i recyklingu

Minister srodowiska ustalil roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadow w poszczegolnych latach do konca 2007 r. Nizej przedstawiamy poziomy na 2004 r.:


Odzysk:
 • urzadzenia klimatyzacyjne zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 25 proc.;
 • urzadzenia chlodnicze i zamrazajace zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 40 proc.;
 • chlodziarki i zamrazarki zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 25 proc.;
 • akumulatory olowiowe - wszystkie zgloszone;
 • akumulatory niklowo-kadmowe - 40-25 proc. (zaleznie od gabarytow);
 • ogniwa i baterie galwaniczne - 10 proc.;
 • oleje smarowe - 40 proc.;
 • lampy wyladowcze - 18 proc.;
 • opony - 50 proc.

Recykling:
 • opakowania:
 • z tworzyw sztucznych - 14 proc.;
 • z aluminium - 25 proc.;
 • ze stali - 11 proc.;
 • z papieru i tektury - 39 proc.;
 • ze szkla gospodarczego - 22 proc.;
 • z materialow naturalnych - 9 proc.;
 • wielomaterialowe - 12 proc.;
 • urzadzenia klimatyzacyjne zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 25 proc.;
 • urzadzenia chlodnicze i zamrazajace zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 40 proc.;
 • chlodziarki i zamrazarki zawierajace substancje zubazajace warstwe ozonowa - 25 proc.;
 • akumulatory olowiowe - wszystkie zebrane;
 • akumulatory niklowo-kadmowe - 40-25 proc. (zaleznie od gabarytow);
 • ogniwa i baterie galwaniczne - 10 proc.;
 • oleje smarowe - 22 proc.;
 • lampy wyladowcze - 18 proc.;
 • opony - 6 proc.

PATRZ TAKZE: "TO WARTO WIEDZIEC"

Oplata paliwowa

Z kieszeni kierowcy

FOT. BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

105 zl za tone paliwa lub gazu - tyle po 1 stycznia beda placic producenci i importerzy paliw oraz detaliczni sprzedawcy gazu. Paliwo w dystrybutorach bedzie dla kierowcow o ok. 9 groszy drozsze niz dotychczas.

Dzieki wprowadzonej oplacie maja sie znalezc pieniadze "na szybkie drogi", tj. inwestycje, dla ktorych zarzadca jest generalny dyrektor Drog Krajowych i Autostrad. Pobiera sie ja od producentow i importerow paliw silnikowych oraz sprzedawcow detalicznych gazu.

Oplata ta wyniesie 105 zl za tone paliwa lub gazu. Stawka bedzie rosla w zaleznosci od wskaznika wzrostu cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych. Podstawa obliczania oplaty jest ilosc paliw silnikowych lub gazu, od jakich producent, importer lub sprzedawca sa obowiazani zaplacic podatek akcyzowy. Obowiazek uiszczenia oplaty powstaje z dniem sprzedazy lub przemieszczenia poza teren zakladu, w ktorym wyprodukowano paliwa, a w przypadku importu - w dniu powstania dlugu celnego. Organami wlasciwymi w sprawie oplaty paliwowej sa naczelnicy urzedow celnych i dyrektorzy izb celnych.

Zobowiazani musza sami obliczyc oplate i w odpowiednim czasie przeslac na specjalne konto izby celnej. Stamtad pieniadze trafia na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Obowiazek zaplaty przedawnia sie z uplywem pieciu lat (od konca roku kalendarzowego, w ktorym powinna ona nastapic).

Producentow i importerow paliw oraz detalicznych sprzedawcow gazu oplata ma kosztowac ok. 10 gr za litr. W zwiazku z tym cena paliwa w dystrybutorach moze pojsc w gore o ok. 8-9 groszy za litr.

1 stycznia zacznie powstawac Krajowy Fundusz Drogowy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego zadanie to gromadzenie pieniedzy na budowe, modernizacje, utrzymanie i ochrone autostrad, drog ekspresowych i innych drog krajowych oraz finansowanie tych zadan. Ze srodkow funduszu mozna tez finansowac wykup nieruchomosci pod droge. Fundusz bedzie mial na to pieniadze glownie z oplaty paliwowej.

Nadzor nad gospodarowaniem pieniedzmi sprawuje rada nadzorcza BGK (ktory pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytulu prowadzenia funduszu).

Za przejazd autostrada trzeba zaplacic. Oplaty pobiera spolka, ktora posiada koncesje. W okresie nieobjetym koncesja moze je pobierac takze generalny dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, pod warunkiem jednak, ze przystosuje autostrady do poboru oplat. Pieniadze, ktore zbierze w ten sposob, zasila konto funduszu. Wysokosc oplat za przejazd autostrada nie moze przekraczac ustawowych stawek maksymalnych (okreslonych w zalaczniku): 10 gr dla motocykli czy 2 zl i 20 gr dla pojazdow ponadnormatywnych. Stawki oplat od 2005 r. maja rosnac w zaleznosci od wskaznika wzrostu cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych w pierwszych 3 kwartalach roku, w ktorym ulegaja zmianie.

Podstawa prawna: ustawa z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach platnych oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 2124)

A.L.

Podatki

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.