Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

(Dz. U. Nr 13 z 18 lutego 2002 r., poz. 122)

Zalacznik

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadan na rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow (Dz. U. Nr 122, poz. 1320) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Ustala sie wykaz przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiacy zalacznik do rozporzadzenia.

2. Organem organizujacym i nadzorujacym wykonywanie zadan na rzecz obronnosci panstwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadan na rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow jest:

1) minister wlasciwy do spraw gospodarki - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 1-72 zalacznika,

2) minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 73-116 zalacznika,

3) minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 117-130 zalacznika,

4) minister wlasciwy do spraw transportu - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 131-138 zalacznika,

5) minister wlasciwy do spraw lacznosci - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 139 i 140 zalacznika,

6) minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych - w odniesieniu do przedsiebiorcy wymienionego w poz. 141 zalacznika,

7) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do przedsiebiorcow wymienionych w poz. 142-168 zalacznika.

3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. [5 marca 2002 r,]

WYKAZ PRZEDSIEBIORCOW O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie

2. Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach

3. Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. w Warszawie

4. Elektrownia Belchatow S.A. w Rogowcu

5. Zespol Elektrowni "Patnow-Adamow-Konin" S.A. w Koninie

6. Zespol Elektrowni "Dolna Odra" S.A. w Nowym Czarnowie

7. Elektrownia "Turow" S.A. w Bogatyni

8. Elektrownia "Kozienice" S.A. w Swierzach Gornych

9. Zespol Elektrowni "Ostroleka" S.A. w Ostrolece

10. Elektrownia im. Tadeusza Kosciuszki S.A. w Polancu

11. Elektrownia Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli

12. Elektrownia "Rybnik" S.A. w Rybniku

13. Elektrownia "Opole" S.A. w Brzeziu k. Opola

14. Elektrownia "Skawina" S.A. w Skawinie

15. Elektrownia "Chorzow" S.A. w Chorzowie

16. Zespol Elektrowni Wodnych "Porabka-Zar" S.A. w Miedzybrodziu Zywieckim

17. Zespol Elektrowni Wodnych "Dychow" S.A. w Dychowie

18. Elektrownia Wodna "Zarnowiec" S.A. w Zarnowcu

19. Zespol Elektrowni Wodnych "Solina-Myczkowce" S.A. w Solinie

20. Kopalnia Wegla Brunatnego "Belchatow" S.A. w Rogowcu k. Belchatowa

21. Kopalnia Wegla Brunatnego "Turow" S.A. w Bogatyni

22. Kopalnia Wegla Brunatnego "Konin" S.A. w Kleczewie k. Konina

23. Kopalnia Wegla Brunatnego "Adamow" S.A. w Turku

24. Przedsiebiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie

25. Przedsiebiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

26. Bydgoskie Zaklady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy

27. Fabryka Broni "Lucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu

28. Zaklady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy

29. Zaklady Mechaniczne TARNOW S.A. w Tarnowie

30. Zaklady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Debie

31. Zaklady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jasle

32. Zaklady Metalowe MESKO S.A. w Skarzysku-Kamiennej

33. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. w Warszawie

34. Zaklady Radiowe RADMOR S.A. w Gdyni

35. Przemyslowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie

36. Tlocznia Metali PRESSTA S.A. w Bolechowie

37. Zaklady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach

38. Huta STALOWA WOLA S.A. w Stalowej Woli

39. Przedsiebiorstwo Sprzetu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach

40. Zaklady Elektroniczne WAREL S.A. w Warszawie

41. Zaklady Sprzetu Przeciwpozarowego PROGAZ S.A. w Lodzi

42. Zaklady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim Mlynie

43. Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego PZL-RZESZOW S.A. w Rzeszowie

44. Panstwowe Zaklady Lotnicze WARSZAWA-OKECIE S.A. w Warszawie

45. Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego PZL-SWIDNIK S.A. w Swidniku

46. Kombinat PZL-HYDRAL S.A. we Wroclawiu

47. Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego PZL-WARSZAWA II S.A. w Warszawie

48. Zaklady Tworzyw Sztucznych ERG-BIERUN S.A. w Bieruniu

49. Zaklady Mechaniczne BUMAR-LABEDY S.A. w Gliwicach

50. Zaklady Mechaniczne PZL-WOLA S.A. w Warszawie

51. STOMIL-POZNAN S.A. w Poznaniu

52. Zaklady Metalowe KRASNIK Sp. z o.o. w Krasniku

53. Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A. w Kaliszu

54. Polskie Zaklady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu

55. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Swinoujsciu

56. Szczecinska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. w Szczecinie

57. Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni

58. Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe CENREX Sp. z o.o. w Warszawie

59. Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie

60. Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego BUMAR Sp. z o.o. w Warszawie

61. "Milargo-Powlekarnia" Sp. z o.o. w Grudziadzu

62. Fabryka Urzadzen Mechanicznych i Sprezyn "FUMIS-bumar" Sp. z o.o.

63. Instytut Lotnictwa w Warszawie

64. Centrum Techniki Morskiej w Gdyni

65. Osrodek Badawczo-Rozwojowy "Skarzysko" w Skarzysku-Kamiennej

66. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Mechanicznego w Tarnowie

67. Fabryka Lozysk Tocznych KRASNIK S.A. w Krasniku

68. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Mechanicznego OBRUM w Gliwicach

69. Przemyslowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie

70. Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie

71. Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe "WIFAMA-PREXER" Sp. z o.o. w Lodzi

72. Stocznia Zulawy Sp. z o.o. w Piaskowcu k. Ostaszewa

73. "STOEN" S.A. w Warszawie

74. Zaklad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. w Warszawie

75. Lodzki Zaklad Energetyczny S.A. w Lodzi

76. Zaklad Energetyczny Lodz - Teren S.A. w Lodzi

77. Zaklad Energetyczny Plock S.A. w Plocku

78. Zaklad Energetyczny Bialystok S.A. w Bialymstoku

79. Zaklad Energetyczny Slupsk S.A. w Slupsku

80. Zaklad Energetyczny Koszalin S.A. w Koszalinie

81. Zaklad Energetyczny Olsztyn S.A. w Olsztynie

82. Zaklad Energetyczny Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy

83. Zaklad Energetyczny Torun S.A. w Toruniu

84. Elblaskie Zaklady Energetyczne S.A. w Elblagu

85. "ENERGA" - Gdanska Kompania Energetyczna S.A. w Gdansku

86. Zaklad Energetyczny Wroclaw S.A. we Wroclawiu

87. Zaklad Energetyczny Walbrzych S.A. w Walbrzychu

88. Zaklad Energetyczny Jelenia Gora S.A. w Jeleniej Gorze

89. Zaklad Energetyczny Legnica S.A. w Legnicy

90. Zaklad Energetyczny Gorzow S.A. w Gorzowie Wielkopolskim

91. Energetyka Poznanska S.A. w Poznaniu

92. Energetyka Kaliska S.A. w Kaliszu

93. Energetyka Szczecinska S.A. w Szczecinie

94. Zielonogorskie Zaklady Energetyczne S.A. w Zielonej Gorze

95. Zaklad Energetyczny Lublin "LUBZEL" S.A. w Lublinie

96. Zaklad Energetyczny Okregu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarzysku-Kamiennej

97. Rzeszowski Zaklad Energetyczny S.A. w Rzeszowie

98. Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. w Zamosciu

99. Bedzinski Zaklad Energetyczny S.A. w Bedzinie

100. Gornoslaski Zaklad Energetyczny S.A. w Gliwicach

101. Beskidzka Energetyka S.A. w Bielsku-Bialej

102. Zaklad Energetyczny Czestochowa S.A. w Czestochowie

103. Zaklad Energetyczny Opole S.A. w Opolu

104. Zaklad Energetyczny Krakow S.A. w Krakowie

105. Zaklad Energetyczny Tarnow S.A. w Tarnowie

106. Nafta Polska S.A. w Warszawie

107. Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A. w Plocku

108. Rafineria Gdansk S.A. w Gdansku

109. Dyrekcja Eksploatacji Cystern S.A. w Warszawie

110. "NAFTOBAZY" Sp. z o.o. w Warszawie

111. Telewizja Polska S.A. w Warszawie

112. Polskie Radio S.A. w Warszawie

113. Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych "Przyjazn" S.A. w Plocku

114. Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie

115. RUCH S.A. w Warszawie

116. Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie

117. Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

118. Zarzad Morskiego Portu Szczecin-Swinoujscie S.A. w Szczecinie

119. Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. w Gdansku

120. Polskie Ratownictwo Okretowe w Gdyni

121. Polska Zegluga Morska w Szczecinie

122. "POLLEVANT" Linie Zeglugowe Sp. z o.o. w Gdyni

123. "EUROAFRICA" Linie Zeglugowe Sp. z o.o. w Szczecinie

124. Polska Zegluga Baltycka S.A. w Kolobrzegu

125. Gdanska Stocznia Remontowa im. J. Pilsudskiego S.A. w Gdansku

126. Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych "DRAGMOR" Sp. z o.o. w Szczecinie

127. Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdansku

128. "ODRATRANS" S.A. we Wroclawiu

129. "ZEGLUGA BYDGOSKA" S.A. w Bydgoszczy

130. Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni

131. Polskie Koleje Panstwowe S.A. w Warszawie oraz spolki utworzone do zarzadzania infrastruktura, prowadzenia przewozow towarowych, pasazerskich, utrzymania infrastruktury oraz napraw obiektow inzynieryjnych oraz energetyczna i telekomunikacyjna

132. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie

133. Warszawskie Przedsiebiorstwo Robot Drogowych S.A. w Warszawie

134. Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe "MOSTY" S.A. w Warszawie

135. Plockie Przedsiebiorstwo Robot Mostowych S.A. w Plocku

136. Przedsiebiorstwo Robot Mostowych "MOSTY" S.A. w Lodzi

137. Kieleckie Przedsiebiorstwo Robot Mostowych S.A. w Kielcach

138. Przedsiebiorstwo Panstwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

139. Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie

140. Panstwowe Przedsiebiorstwo Uzytecznosci Publicznej "Poczta Polska"

141. Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A. w Warszawie

142. Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu

143. Wojskowe Zaklady Mechaniczne w Siemianowicach Slaskich

144. Wojskowe Zaklady Inzynieryjne w Deblinie

145. Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 w Lodzi

146. Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy

147. Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 3 w Deblinie

148. Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 4 w Warszawie

149. Wojskowe Zaklady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziadzu

150. Wojskowe Zaklady Elektroniczne w Zielonce

151. Wojskowe Zaklady Lacznosci Nr 1 w Zegrzu

152. Wojskowe Zaklady Lacznosci Nr 2 w Czernicy

153. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie

154. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni

155. Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie

156. Wojskowe Zaklady Graficzne w Warszawie

157. Wojskowa Drukarnia w Lodzi

158. Wojskowe Zaklady Kartograficzne w Warszawie

159. Wojskowy Instytut Techniki Inzynieryjnej we Wroclawiu

160. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie

161. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejowku

162. Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia w Zielonce

163. Wojskowy Instytut Lacznosci w Zegrzu

164. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

165. Wojskowy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Sluzby Materialow Pednych i Smarow w Warszawie

166. Wojskowe Biuro Studiow Projektow Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie

167. Wojskowe Biuro Projektow Budowlanych w Poznaniu

168. Wojskowe Biuro Projektow Budowlanych we Wroclawiu

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.