WYJASNIENIA

Spis sekcji:


 

SEKCJA K
OBSLUGA NIERUCHOMOSCI, WYNAJEM I USLUGI ZWIAZANE Z PROWADZENIEM DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

Sekcja ta obejmuje dzialalnosc gdzie indziej niesklasyfikowana, w zakresie:

- zagospodarowania, wynajmu i pozostalej obslugi nieruchomosci,

wynajmu srodkow transportowych, takze i samochodow osobowych, bez kierowcy (bez obslugi),

wynajmu maszyn i urzadzen bez obslugi, wypozyczania artykulow przeznaczenia osobistego i uzytku domowego,

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i uslug informatycznych,

dzialalnosci z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostalych uslug inzynierskich,

doradztwa, uslug prawniczych, ksiegowych, reklamy, rekrutacji pracownikow itp.


70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje:

-  realizacje projektow inwestycyjnych na wlasny rachunek obejmujaca przedsiewziecia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedazy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  prac budowlanych prowadzonych przez jednostki budowlane, sklasyfikowanych w 45.2.

70.12.Z Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje:

-  kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek:

-  budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,

-  budynkow niemieszkalnych,

-  gruntow i pozostalych nieruchomosci.

70.20.Z Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem i eksploatacje nieruchomosci na wlasny rachunek:

-  budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,

-  budynkow niemieszkalnych, z wylaczeniem obiektow wystawowych,

-  gruntow i pozostalych nieruchomosci,

-  dlugotrwaly wynajem przewoznych domow mieszkalnych lub mieszkan umeblowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci hoteli, wynajmu pokoi goscinnych, kempingow, pol namiotowych i pozostalych miejsc zakwaterowania, sklasyfikowanych w 55.1 i 55.2.

70.31.Z Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami

Podklasa ta obejmuje:

-  posrednictwo w kupnie, sprzedazy nieruchomosci i ich czesci,

-  posrednictwo w najmie nieruchomosci i ich czesci,

-  szacowanie wartosci nieruchomosci i ich czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  zarzadzania dobrami kultury i zabytkami, sklasyfikowanego w 92.32,

-  zarzadzania obiektami budowlanymi, sklasyfikowanego w 92.32.

70.32.Z Zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc agencji zajmujacych sie pobieraniem oplat za czynsz,

-  zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie, polegajace np. na:

-  podejmowaniu dzialan dla uzasadnionego inwestowania w nieruchomosc,

-  obsludze nieruchomosci i terenu otaczajacego nieruchomosc,

-  utrzymaniu nieruchomosci w stanie niepogorszonym,

-  kontroli systemow ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,

-  wykonywaniu drobnych napraw.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  zarzadzania dobrami kultury i zabytkami, sklasyfikowanego w 92.32,

-  zarzadzania obiektami budowlanymi, sklasyfikowanego w 92.32.

Dzial 71 WYNAJEM MASZYN I URZADZEN BEZ OBSLUGI ORAZ WYPOZYCZANIE ARTYKULOW UZYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dzial ten obejmuje:

- leasing operacyjny, ktory jest zwykle dlugoterminowa dzierzawa.

Dzial ten nie obejmuje:

- leasingu finansowego, ktory jest zwykle specjalna forma udzielania kredytu, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.10.Z Wynajem samochodow osobowych

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe samochodow osobowych i furgonetek (do 3,5 tony) przeznaczonych glownie do przewozu osob, bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmowania samochodow osobowych z kierowca, sklasyfikowanego w 60.22.Z,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.21.Z Wynajem pozostalych srodkow transportu ladowego

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe srodkow transportu ladowego, bez kierowcy, z wylaczeniem samochodow osobowych:

-  pojazdow szynowych,

-  ciezarowek, ciagnikow drogowych, autobusow, przyczep i naczep, kontenerow, palet,

-  motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.

-  wynajem kontenerow,

-  wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu lub dzierzawy ciezarowek lub pozostalych pojazdow z kierowca, sklasyfikowanych w 60.23.Z i 60.24.C,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu kontenerow mieszkalnych lub biurowych, sklasyfikowanego w 71.32.Z,

-  wynajmu rowerow, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.22.Z Wynajem srodkow transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje:

- wynajem lub dzierzawe srodkow transportu wodnego bez zalogi.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu lub dzierzawy srodkow transportu wodnego z zaloga, sklasyfikowanego w 61.10.A i B i 61.20.Z,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu lodzi rekreacyjnych, rowerow wodnych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.23.Z Wynajem srodkow transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe srodkow transportu lotniczego bez zalogi.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu srodkow transportu lotniczego z zaloga, sklasyfikowanego w 62.20.Z,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu balonow, szybowcow i lotni, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.31.Z Wynajem maszyn i urzadzen rolniczych

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen rolniczych i lesnych bez obslugi: dotyczy to wynajmu wyrobow klasyfikowanych w grupie 29.3,takich jak ciagniki rolnicze itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu maszyn i urzadzen rolniczych z obsluga, sklasyfikowanego w 01.41.A, 01.41.B,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu kosiarek trawnikowych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.32.Z Wynajem maszyn i urzadzen budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen do prowadzenia robot budowlanych ladowych i wodnych, bez obslugi,

-  wynajem rusztowan i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontazu,

-  wynajem kontenerow mieszkalnych lub biurowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu maszyn i urzadzen budowlanych z obsluga, sklasyfikowanego w 45.50.Z,

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.33.Z Wynajem maszyn i urzadzen biurowych i sprzetu komputerowego

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe maszyn i urzadzen biurowych wlaczajac sprzet komputerowy, bez obslugi (np. maszyny i urzadzenia do przetwarzania danych, fotokopiarki, maszyny do pisania, maszyny i urzadzenia do ksiegowania).

Podklasa ta nie obejmuje:

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu sprzetu telefonicznego, sklasyfikowanego w 71.34.Z.

71.34.Z Wynajem pozostalych maszyn i urzadzen

Podklasa ta obejmuje:

-  wynajem lub dzierzawe pozostalych maszyn i urzadzen, gdzie indziej niesklasyfikowany, bez obslugi:

-  silnikow, turbin, obrabiarek,

-  maszyn i urzadzen gorniczych do wydobywania ropy naftowej,

-  profesjonalnego sprzetu radiowo-telewizyjnego, lacznosci,

-  sprzetu kontrolno-pomiarowego,

-  innych maszyn i urzadzen do badan naukowych, dla handlu i przemyslu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,

-  wynajmu maszyn i urzadzen rolniczych, sklasyfikowanego w 71.31.Z,

-  wynajmu maszyn i urzadzen budowlanych, sklasyfikowanego w 71.32.Z,

-  wynajmu maszyn i urzadzen biurowych, wlaczajac sprzet komputerowy, sklasyfikowany w 71.33.Z.

71.40.Z Wypozyczanie artykulow uzytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje:

-  wypozyczanie lub dzierzawe pozostalych artykulow gospodarstwa domowego i uzytku osobistego:

-  tkanin, odziezy i obuwia,

-  mebli, wyrobow szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stolowej, urzadzen elektrycznych, elektronicznych, sprzetu RTV uzytku domowego i pozostalych artykulow gospodarstwa domowego,

-  sprzetu rekreacyjnego i sportowego, np. rowerow, balonow, szybowcow, lodzi, lyzew, sanek, sprzetu jezdzieckiego,

-  bizuterii, instrumentow muzycznych, kostiumow i sprzetu scenograficznego, zegarow, zegarkow, lornetek,

-  ksiazek, czasopism i periodykow,

-  kaset wideo do uzytku domowego, plyt, CD, DVD, itp.

-  sprzetu do majsterkowania,

-  kwiatow i roslin.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wynajmu samochodow osobowych i furgonetek, motocykli, przyczep kempingowych i innych przyczep, bez obslugi, sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,

-  wypozyczania ksiazek, czasopism i periodykow, plyt i tasm przez biblioteki, sklasyfikowanego w 92.51.A. i 92.51.B,

-  wypozyczania przez pralnie bielizny poscielowej, odziezy roboczej i podobnych wyrobow, sklasyfikowanego w 93.01.Z.

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego

Podklasa ta obejmuje:

-  konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzetu komputerowego i zwiazanego z tym oprogramowania: analize potrzeb i problemow uzytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesow informatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  konsultacji w zakresie sprzetu komputerowego prowadzonych przez producentow lub handlowcow, sklasyfikowanych w 30.02.Z, 51.84.Z, 52.48.A.

72.21.Z Dzialalnosc edycyjna w zakresie oprogramowania

Podklasa ta obejmuje:

-  rozbudowe, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentacje standardowego oprogramowania, bez uwzgledniania specyficznych wymagan klientow.

72.22.Z Dzialalnosc w zakresie oprogramowania, pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  analizowanie, projektowanie i programowanie systemow gotowych do uzycia:

-  analize systemowa potrzeb i problemow uzytkownika i doradzanie rozwiazan najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,

-  rozbudowe, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentacje oprogramowania wykonanego na zlecenie okreslonego uzytkownika,

-  pisanie programow na zlecenie uzytkownika,

-  projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  kopiowania gotowego oprogramowania, sklasyfikowanego w 22.33.Z,

-  konsultacji w dziedzinie oprogramowania zwiazanych z doradztwem w zakresie sprzetu komputerowego, sklasyfikowanych w 72.10.Z.

72.30.Z Przetwarzanie danych

Podklasa ta obejmuje:

-  udostepnianie baz danych: dostep sekwencyjny lub swobodny dla wszystkich lub dla okreslonej grupy uzytkownikow, przygotowywanie danych na zamowienie, zarzadzanie bazami danych za pomoca komputera, wybieranie, segregowanie danych na zamowienie,

-  przetwarzanie danych z wykorzystaniem programow ogolnie dostepnych jak i zastrzezonych:

-  pelne przetwarzanie danych,

-  wprowadzanie danych do zbiorow,

-  skanowanie dokumentow,

-  ciagle zarzadzanie i obslugiwanie cudzych urzadzen do przetwarzania danych,

-  zarzadzanie stronami internetowymi na rzecz osob trzecich (Web Hosting).

72.40.Z Dzialalnosc zwiazana z bazami danych

Podklasa ta obejmuje:

-  publikowanie (udostepnianie) baz danych w trybie Online,,

-  publikowanie (udostepnianie) katalogow i list uzytkownikow w trybie Online,

-  pozostale publikacje w trybie Online,

-  dzialalnosc portali internetowych (Web search portals).

Podklasa nie obejmuje:

-  publikacji w internecie w powiazaniu z tradycyjnymi formami wydawniczymi, sklasyfikowanych w dziale 22,

-  udostepniania baz danych sklasyfikowanych w 72.30.Z.

72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i sprzetu komputerowego

Podklasa ta obejmuje:

-  konserwacje i naprawy maszyn biurowych i ksiegujacych oraz komputerow i komputerowego sprzetu peryferyjnego.

72.60.Z Dzialalnosc zwiazana z informatyka, pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc zwiazana z informatyka, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dzial 73 DZIALALNOSC BADAWCZO-ROZWOJOWA

Dzial ten obejmuje nastepujace rodzaje prac badawczo-rozwojowych:

-  badania podstawowe, czyli prace teoretyczne i doswiadczalne podejmowane glownie w celu zdobycia nowej wiedzy w oparciu o zaobserwowane zjawiska i fakty, bez konkretnego ich zastosowania lub wykorzystania,

-  badania stosowane, czyli badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowane glownie na konkretne zastosowania praktyczne,

-  prace rozwojowe: prowadzenie prac doswiadczalnych opartych na istniejacej wiedzy uzyskanej z badan naukowych i/lub doswiadczen praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na wyprodukowanie nowych materialow, wyrobow i urzadzen, a takze zastosowanie nowych procesow technologicznych, systemow i uslug oraz na ulepszenie juz istniejacych.

73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  astronomii,

-  fizyki,

-  informatyki,

-  matematyki,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk matematyczno-fizycznych.

73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  chemii fizycznej i teoretycznej,

-  chemii nieorganicznej,

-  chemii organicznej,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk chemicznych.

73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  geofizyki,

-  geografii,

-  geologii,

-  oceanologii,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk o Ziemi.

73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i srodowiska naturalnego

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  biologii,

-  botaniki,

-  zoologii,

-  ochrony przyrody i srodowiska naturalnego,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk biologicznych.

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk lesnych, rolniczych i weterynaryjnych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  agrotechniki,

-  gospodarki lesnej i drzewnej,

-  melioracji wodnych,

-  ogrodnictwa i sadownictwa,

-  rybactwa,

-  techniki rolniczej,

-  technologii zywnosci,

-  weterynarii,

-  zootechniki,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk lesnych, rolniczych i weterynaryjnych.

73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  biologii medycznej,

-  medycyny,

-  pielegniarstwa,

-  stomatologii,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk medycznych,

73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  architektury i urbanistyki,

-  automatyki i robotyki,

-  biocybernetyki i inzynierii medycznej,

-  budowy i eksploatacji maszyn,

-  energetyki,

-  budownictwa,

-  elektroniki,

-  geodezji i kartografii,

-  gornictwa i geologii inzynierskiej,

-  informatyki (sprzet, systemy),

-  inzynierii srodowiska,

-  mechaniki,

-  metalurgii,

-  techniki nawigacji,

-  technologii chemicznej,

-  technologii drewna,

-  telekomunikacji,

-  transportu,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk technicznych.

73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych,

-  pozostalych miedzydyscyplinarnych nauk przyrodniczych i technicznych.

73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  ekonomii,

-  organizacji i zarzadzania,

-  statystyki ekonomicznej,

-  towaroznawstwa,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk ekonomicznych.

73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych.

73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  filozofii,

-  religioznawstwa,

-  teologii,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii.

73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie jezykoznawstwa i literaturoznawstwa

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  jezykoznawstwa,

-  literaturoznawstwa,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie jezykoznawstwa i literaturoznawstwa.

73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  bibliotekarstwa,

-  informacji naukowo-technicznej,

-  innych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.

73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  archeologii,

-  historii,

-  pozostalych i miedzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii.

73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pieknych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pieknych.

73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.

73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk humanistycznych i spolecznych

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

-  pozostalych nauk humanistycznych,

-  pozostalych nauk spolecznych,

-  pozostalych miedzydyscyplinarnych nauk humanistycznych i spolecznych.

74.11.Z Dzialalnosc prawnicza

Podklasa ta obejmuje:

-  reprezentowanie interesow jednej strony przeciw drugiej stronie przed sadem lub innym cialem orzekajacym, prowadzone przez adwokatow, radcow prawnych lub pod ich nadzorem:

-  doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,

-  doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,

-  doradztwo prawne w przypadkach sporow pracowniczych,

-  doradztwo prawne i ogolne konsultacje, przygotowywanie dokumentow prawnych w zakresie:

-  porozumien i umow zawieranych miedzy podmiotami gospodarczymi i innych dokumentow zwiazanych z dzialalnoscia spoleczno- gospodarcza,

-  dokumentacji patentowej i praw autorskich,

-  testamentow, aktow darowizn, umow powierniczych itp.,

-  dzialalnosc notariuszy, komornikow, rzecznikow patentowych, radcow prawnych, rzeczoznawcow, sedziow polubownych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- dzialalnosci sadow, sklasyfikowanej w 75.23.Z.

74.12.Z Dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa

Podklasa ta obejmuje:

-  ksiegowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych,

-  sporzadzanie sprawozdan i bilansow finansowych, ich kontrole i potwierdzanie poprawnosci (dzialalnosc bieglych ksiegowych),

-  przygotowywanie dokumentow o dochodach osob i firm w celach podatkowych,

-  doradztwo podatkowe i reprezentowanie (inne niz prawne) klientow przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  konsultacji w zakresie zarzadzania, np. projektowania systemow ksiegowych, projektowania rachunku kosztow, projektowania procedur kontroli wydatkow, sklasyfikowanych w 74.14.A,

-  sciagania naleznosci platniczych, sklasyfikowanego w 74.87.B.

74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Podklasa ta obejmuje:

-  badanie potencjalu rynkowego, popytu i zwyczajow konsumentow w celu zwiekszenia sprzedazy i wprowadzania nowych produktow, oraz analize statystyczna uzyskanych wynikow,

-  badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnien politycznych, gospodarczych i spolecznych oraz analize statystyczna uzyskanych wynikow.

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania

Podklasa ta obejmuje:

-  doradztwo i bezposrednia pomoc dla podmiotow gospodarczych i sluzb publicznych w zakresie:

-  kontaktow ze srodkami masowego przekazu i "public relations",

-  opracowywania systemow prowadzenia rachunkowosci i kontroli wydatkow,

-  planowania, organizacji pracy, efektywnosci zarzadzania,

-  doradztwa polaczonego z zarzadzaniem (np.dzialalnosc agronomow w rolnictwie),

-  doradztwo personalne rozumiane w szczegolnosci jako:

-  dokonywanie analiz kwalifikacji pracownikow i formulowanie zakresu obowiazkow,

-  okreslanie pozadanych kwalifikacji kandydatow,

-  dobor i rekomendowanie kandydatow na okreslone stanowiska pracy,

-  doradztwo z zakresu przepisow i procedur dotyczacych doboru i zatrudniania pracownikow,

Podklasa ta nie obejmuje:

-  zarzadzania i kierowania w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, sklasyfikowanego w 74.14.B.

74.14.B Zarzadzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

Podklasa ta obejmuje:

-  zarzadzanie i kierowanie przez osoby fizyczne dzialalnoscia gospodarcza na podstawie kontraktu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  doradztwa w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania, sklasyfikowanego w 74.14.A,

-  kierowania w zakresie dzialalnosci spolecznej, sklasyfikowanego w 75.12.Z,

-  kierowania w zakresie efektywnosci gospodarowania, sklasyfikowanego w 75.13.Z.

74.15.Z Dzialalnosc holdingow

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc holdingow, zajmujacych sie przechowywaniem papierow wartosciowych (lub innych akcji) spolek i przedsiebiorstw w celu uzyskania kontroli lub wplywu na decyzje podejmowane przez zarzad,

-  dzialalnosc firm centralnych, scentralizowanych zarzadow itp., zajmujacych sie kontrolowaniem, administrowaniem, zarzadzaniem innymi jednostkami spolki lub przedsiebiorstwa. Zajmuja sie one przewaznie planowaniem strategicznym lub organizacyjnym oraz procesami podejmowania decyzji.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci holdingow finansowych, sklasyfikowanej w 65.23.Z.

74.20.A Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

Podklasa ta obejmuje:

-  projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, wlaczajac doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

-  projektowanie technologiczne wlaczajac doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego dla: gornictwa, przemyslu, transportu, ochrony srodowiska itp.,

-  dzialalnosc projektowania budowlanego zwiazanego z inzynieria ladowa, wodna, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi,

-  opracowywanie projektow wstepnych w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chlodniczych, sanitarnych itp.,

-  doradztwo techniczne, z wylaczeniem doradztwa prowadzonego przez inzynierow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  projektowania wystroju i dekorowania wnetrz, sklasyfikowanego w 74.87.B,

-  doradztwa z dziedziny informatycznej sklasyfikowanego w dziale 72.

74.20.B Dzialalnosc geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc geologiczna, hydrogeologiczna oraz poszukiwawczo-rozpoznawcza: pomiary i obserwacje ziemi w celu zdobycia informacji dotyczacej struktur podziemnych i lokalizacji zloz kopalin i wod podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wiercen i wykopow probnych sklasyfikowanych w 45.12.Z,

-  dzialalnosci badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w dziale 73,

-  wykonywania analiz i pomiarow technicznych, sklasyfikowanego w 74.30.Z.

74.20.C Dzialalnosc geodezyjna i kartograficzna

Podklasa ta obejmuje:

-  wykonywanie pomiarow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na fizycznej powierzchni Ziemi,

-  opracowywanie map topograficznych i ogolnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym rowniez z zastosowaniem fotogrametrii i teledetekcji,

-  wykonywanie pomiarow geodezyjnych obiektow przemyslowych i budowlanych,

-  badania geodynamiczne,

-  dzialalnosc zwiazana z prognozowaniem pogody.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  prowadzenia panstwowych ewidencji i rejestrow sklasyfikowanego w 75.13.Z.

74.30.Z Badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:

-  wykonywanie badan, pomiarow i analiz chemicznych i biologicznych skladu i czystosci wody i powietrza, pomiarow poziomu radioaktywnosci itp.; analizowanie zrodel potencjalnych zanieczyszczen np. dymami i sciekami,

-  wykonywanie badan i analiz zwiazanych z jakoscia zywnosci oraz badanie zwierzat rzeznych przed ubojem i miesa po uboju,

-  wykonywanie badan wytrzymalosciowych i pomiarow uszkodzen,

-  wykonywanie badan sprawdzajacych obliczenia konstrukcyjne elementow budowli,

-  wykonywanie badan jakosciowych i wydawanie atestow dla statkow, samolotow, pojazdow, pojemnikow cisnieniowych, elektrowni jadrowych itp.,

-  wykonywanie okresowych przegladow technicznych pojazdow bez wykonywania naprawy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  oceny szkod w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 67.20.Z,

-  dzialalnosci zwiazanej z testami medycznymi i stomatologicznymi, sklasyfikowanej w 85.14.F.

74.40.Z Reklama

Podklasa ta obejmuje:

-  projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych,

-  projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, ram ogloszeniowych, dekorowania wystaw sklepowych, pokazow, reklam na samochodach i autobusach itp.,

-  realizowanie reklam poprzez sprzedaz czasu i miejsca na cele reklamowe w srodkach masowego przekazu,

-  reklame powietrzna,

-  dystrybucje i doreczanie prospektow i probek reklamowych,

-  wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  drukowania materialow reklamowych, sklasyfikowanego w 22.22.Z,

-  badan rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 74.13.Z,

-  dzialalnosci specjalistow stosunkow miedzyludzkich ("public relations"), sklasyfikowanej w 74.14.A,

-  wykonywania fotografii reklamowej, sklasyfikowanego w 74.81.Z,

-  produkcji filmow reklamowych, sklasyfikowanej w 92.11.Z.

74.50.A Dzialalnosc zwiazana z rekrutacja i udostepnianiem pracownikow

Podklasa ta obejmuje:

-  pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,

-  poszukiwanie pracownikow i wybor zgloszen pod katem potrzeb pracodawcy poprzez m.in.:

-  formulowanie opisu stanowisk,

-  weryfikacje kandydatow,

-  sprawdzanie referencji,

-  poszukiwanie personelu kierowniczego,

-  udostepnianie pracownikow kontraktowych przez podmioty gospodarki narodowej innym jednostkom lub osobom, glownie na krotki okres; pracownicy sa wynagradzani przez te podmioty.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci zwiazanej z wynajmowaniem pracownikow rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,

-  dzialalnosci jednoosobowych podmiotow gospodarczych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w 74.50.B,

-  dzialalnosci agentow teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.87.B,

-  dzialalnosci panstwowych urzedow pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z,

-  dzialalnosci zwiazanej z obsada aktorska, teatralna i filmowa, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.50.B Dzialalnosc jednoosobowych podmiotow gospodarczych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc jednoosobowych podmiotow gospodarczych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz jednego podmiotu, ktorej efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka zwiazanego z jej wykonywaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci jednoosobowych podmiotow gospodarczych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza rownoczesnie na rzecz wiecej niz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach zgodnie z wykonywana dzialalnoscia,

-  dzialalnosci zwiazanej z wynajmowaniem pracownikow rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,

-  dzialalnosci zwiazanej z rekrutacja i udostepnianiem pracownikow, sklasyfikowanej w 74.50.A,

-  dzialalnosciagentow teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.87.B,

-  dzialalnosci panstwowych urzedow pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z.,

-  dzialalnosci zwiazanej z obsada aktorska, teatralna i filmowa, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.60.Z Dzialalnosc detektywistyczna i ochroniarska

Podklasa ta obejmuje:

- dzialalnosc detektywow,

-  ochrone przed kradziezami magazynow, domow towarowych przez detektywow,

-  ochrone transportu przedmiotow wartosciowych,

-  ochrone osobista,

-  pilnowanie i ochrone mieszkan, budynkow mieszkalnych, biur, fabryk, budowli, miejsc budowy, hoteli, teatrow, miejsc rozrywkowych, stadionow sportowych, centrow sklepowych itp.,

-  dzialalnosc zwiazana z bezpieczenstwem pasazerow i ochrona mienia w srodkach transportu publicznego,

-  kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomoca mechanicznych lub elektrycznych urzadzen ochronnych,

-  dokonywanie wstepnej identyfikacji alarmow i uzywanie patroli interwencyjnych,

-  doradztwo w zakresie ochrony przemyslowej, osobistej (domowej) i publicznej, wlaczajac kontrole srodkow zabezpieczajacych,

-  pozostala dzialalnosc w zakresie ochrony.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  instalowania systemow alarmowych, sklasyfikowanego w 45.31.B,

-  dzialalnosci wojska, policji i strazy pozarnej, finansowanej ze srodkow publicznych, sklasyfikowanej w dziale 75,

-  tresury psow dla celow obronnych, sklasyfikowanej w 93.05.Z.

74.70.Z Sprzatanie i czyszczenie obiektow

Podklasa ta obejmuje:

-  sprzatanie wnetrz budynkow wszelkich typow, wlaczajac biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostale pomieszczenia przemyslowe oraz budynki mieszkalne,

-  mycie okien,

-  czyszczenie kominow i palenisk, piecow, kotlow c.o., przewodow wentylacyjnych i kanalow wylotowych,

-  dezynfekcje i deratyzacje m.in. budynkow, statkow, pociagow,

-  mycie m.in. pociagow, autobusow, samolotow,

-  czyszczenie maszyn przemyslowych,

-  mycie butelek,

-  czyszczenie wewnatrz cystern i tankowcow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  zwalczania szkodnikow w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.41.A,

-  sprzatania pomieszczen inwentarskich, sklasyfikowanego w 01.42.Z,

-  czyszczenia zewnetrznych scian budynkow za pomoca strumienia pary wodnej, piasku i podobnych srodkow, sklasyfikowanego w 45.45.Z,

-  czyszczenia nowo wybudowanych budynkow, sklasyfikowanego w 45.45.Z,

-  prania dywanow, chodnikow i zaslon, sklasyfikowanego w 93.01.Z,

-  dzialalnosci personelu domowego, sklasyfikowanej w 95.00.Z.

74.81.Z Dzialalnosc fotograficzna

Podklasa ta obejmuje:

-  uslugi fotograficzne w zakresie:

-  fotografii portretowej, zdjec paszportowych, zdjec do legitymacji, zdjec z uroczystosci slubnych itp.,

-  fotografii komercyjnej, dla wydawcow, dla potrzeb kreatorow mody, dla agentow handlu nieruchomosciami lub dla celow turystyki,

-  fotografii lotniczej,

-  obrobke materialow fotograficznych:

-  wywolywanie klisz, robienie odbitek i powiekszen z negatywow i tasm filmowych przyjetych od klienta,

-  oprawianie slajdow,

-  kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,

-  uslugi fotograficzne realizowane za pomoca automatow fotograficznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  obrobki tasm filmowych zwiazanej z przemyslem filmowym i telewizyjnym, sklasyfikowanej w 92.11.Z,

-  dzialalnosci agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z,

-  dzialalnosci automatow fotograficznych na monety, obslugiwanych osobiscie, sklasyfikowanych w 93.05.Z.

74.82.Z Dzialalnosc zwiazana z pakowaniem

Podklasa ta obejmuje:

-  pakowanie towarow wykonywane na zlecenie, takze z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

-  pakowanie miesa,

-  napelnianie aerozoli,

-  butelkowanie,

-  pakowanie przedmiotow stalych (w folie termokurczliwa, owijanie folia itp.),

-  pakowanie wyrobow farmaceutycznych,

-  etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,

-  pakowanie paczek i prezentow,

-  pakowanie monet i bilonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  pakowania zwiazanego z transportem, sklasyfikowanego w 63.40,

-  napelniania aerozoli w ramach procesu produkcyjnego, sklasyfikowanego w Sekcji D.

74.85.Z Dzialalnosc zwiazana z tlumaczeniami i uslugami sekretarskimi

Podklasa ta obejmuje:

-  stenografowanie i obsluge korespondencji:

-  pisanie na maszynie,

-  pozostale czynnosci sekretarskie polegajace na przepisywaniu z tasm i dyskow,

-  kopiowanie, drukowanie i powielanie biurowe oraz czynnosci podobne,

-  adresowanie kopert, rozdzielanie korespondencji, zaklejanie, pieczetowanie i wysylanie, wlaczajac materialy reklamowe, rejestrowanie korespondencji itp.,

-  tlumaczenie tekstow i rozmow,

-  korekte tekstow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci baz danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z,

-  prowadzenia ksiag rachunkowych, sklasyfikowanego w 74.12.Z.

74.86.Z Dzialalnosc centrow telefonicznych (call center)

Podklasa ta obejmuje:

-  posrednictwo zwiazane z techniczna obsluga klientow, prowadzone na zlecenie:

-  centra telefoniczne przyjmujace wezwania od klientow, udzielajace odpowiedzi klientom przy zastosowaniu automatycznego rozdzialu zgloszen, zintegrowanych systemow komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemow glosowych:

-  przyjmowanie zamowien,

-  udzielanie informacji o produktach,

-  przyjmowanie reklamacji,

-  centra telefoniczne prowadzace dzialalnosc zwiazana ze sprzedaza i promocja skierowana do klienta:

-  badanie rynku,

-  marketing bezposredni,

-  weryfikacja adresow.

74.87.A Dzialalnosc zwiazana z organizacja targow i wystaw

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc organizatorow targow, wystaw i kongresow,

-  przygotowywanie stoisk.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci zwiazanej z reklama, sklasyfikowanej w 74.40.Z.

74.87.B Dzialalnosc komercyjna pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  sciaganie naleznosci platniczych, ocene zdolnosci kredytowej osob i jednostek gospodarczych prowadzona w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,

-  dzialalnosc organizowania zaopatrzenia lub sprzedazy dla malych i srednich firm, posrednictwo w interesach,

-  dzialalnosc zwiazana z wycena z wylaczeniem wyceny nieruchomosci i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych,

-  projektowanie wzornictwa tkanin, odziezy, obuwia, bizuterii, mebli i inne: dekorowanie wnetrz, wzornictwo artykulow uzytku osobistego i gospodarstwa domowego,

-  dzialalnosc projektantow graficznych,

-  dzialalnosc zwiazana z bonami premiowymi,

-  dzialalnosc dekoratorow wnetrz,

-  dzialalnosc osob prowadzacych aukcje pracujacych na wlasny rachunek,

-  dzialalnosc doradcow (innych niz inzynierowie i technicy), gdzie indziej niesklasyfikowana,

-  odczytywanie wskazan gazomierzy, licznikow wody i elektrycznosci,

-  dzialalnosc agentow i agencji wystepujacych w imieniu indywidualnych osob, w celu zaangazowania do filmu, teatru oraz innej dzialalnosci artystycznej lub sportowej jak rowniez dzialalnosc zmierzajaca do wydania i sprzedazy ksiazek, nagran muzycznych, dziel sztuki, fotografii itp. przez wydawcow, producentow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci zwiazanej z kartami kredytowymi, sklasyfikowanej w dziale 65,

-  projektowania maszyn, urzadzen i zakladow przemyslowych, sklasyfikowanego w 74.20,

-  dzialalnosci zwiazanej z reklama, sklasyfikowanej w 74.40.Z.


SEKCJA L
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Sekcja ta obejmuje:

dzialalnosc ustawodawcza i wykonawcza prowadzona przez centralne i naczelne organy administracji panstwowej, terenowe organy administracji rzadowej i organy samorzadowe w zakresie sprawowania funkcji wewnetrznej panstwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostalej socjalnej,

dzialalnosc wykonawcza zwiazana ze sprawowaniem funkcji zewnetrznych panstwa w sferze spraw zagranicznych i obronnosci,

dzialalnosc w sferze ochrony bezpieczenstwa panstwa oraz porzadku i bezpieczenstwa publicznego,

dzialalnosc wymiaru sprawiedliwosci wlaczajac wykonywanie wyrokow sadowych,

dzialalnosc strazy pozarnej finansowana ze srodkow spolecznych,

dzialalnosc zwiazana z obowiazkowymi ubezpieczeniami spolecznymi,

dzialalnosc zwiazana z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W dziale 75 nie zostala ujeta cala dzialalnosc prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przyklad dzialalnosc w zakresie kierowania realizacja programow dotyczacych edukacji ujeta jest w dziale 75, ale proces edukacji miesci sie w zakresie dzialu 80 (Edukacja). Kierowanie ochrona zdrowia miesci sie w dziale 75, ale dzialalnosc szpitali wojskowych i wieziennych ujeta jest w dziale 85 (Ochrona zdrowia i opieka spoleczna). Kierowanie realizacja programow majacych na celu ochrone srodowiska przynalezy do niniejszego dzialu, natomiast odprowadzanie sciekow, wywoz odpadow klasyfikuje sie do dzialu 90 (Odprowadzanie sciekow, usuwanie odpadow i pozostale uslugi sanitarne i pokrewne).


75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnosci publicznej

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc ustawodawcza i wykonawcza prowadzona przez:

-  organy naczelne i centralne administracji panstwowej (Sejm, Prezydenta, ministrow, urzedy centralne, komisje, komitety itp.),

-  organy terenowe administracji publicznej,

-  realizowanie budzetu panstwa i zarzadzanie funduszami publicznymi i zadluzeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie srodkow finansowych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,

-  dzialalnosc zwiazana z systemami podatkowymi: pobieranie podatkow oraz sciganie naruszen prawa podatkowego,

-  dzialalnosc sluzb celnych,

-  dzialalnosc zwiazana z ogolnopanstwowym planowaniem spoleczno-gospodarczym (tworzenie planow i nadzor nad ich wykonaniem),

-  dzialalnosc sluzb statystycznych na roznych szczeblach administracji panstwowej.

75.12.Z Kierowanie w zakresie dzialalnosci spolecznej

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc administracji publicznej w zakresie kierowania realizacja programow majacych na celu poprawe warunkow zycia ludnosci:

-  zwiazanych z ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna,

-  dotyczacych edukacji,

-  majacych na celu zapewnienie spoleczenstwu swiadczen kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych itp.,

-  majacych na celu ochrone srodowiska naturalnego,

-  zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  obowiazkowych swiadczen spolecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,

-  edukacji, sklasyfikowanej w dziale 80,

-  dzialalnosci zwiazanej z ochrona zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1,

-  dzialalnosci w zakresie opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3,

-  dzialalnosci zwiazanej z usuwaniem sciekow, nieczystosci i wywozem smieci, sklasyfikowanej w 90.0,

-  dzialalnosci bibliotek, archiwow publicznych, muzeow, obszarow i obiektow chronionej przyrody, sklasyfikowanej w 92.5,

-  dzialalnosci sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.6 i 92.7.

75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywnosci gospodarowania

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc administracji publicznej w zakresie kierowania przedsiewzieciami zwiazanymi z:

-  rolnictwem i gospodarka rolna (ustalaniem cen na produkty rolne, alokacja dotacji, kierowaniem weterynaria, kierowaniem i kontrola stosowania pestycydow), lesna, lowiectwem i rybolowstwem,

-  gospodarka paliwowa i energetyczna,

-  kopalnictwem i zasobami surowcowymi (poszukiwania zloz, marketing surowcowy itp.),

-  turystyka (rozbudowa zaplecza i promocja),

-  rynkiem sily roboczej (aktywizacja zawodowa, posrednictwem pracy, zwalczaniem bezrobocia),

-  transportem i komunikacja,

-  ogolna administracja w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego oraz gospodarki magazynowej,

-  realizacja programow obejmujacych rozne dziedziny gospodarcze (kierowanie, inspekcja i kontrola, koncesjonowanie),

-  prowadzeniem panstwowych ewidencji i rejestrow,

-  prowadzeniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

75.14.Z Dzialalnosc pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc zwiazana z ogolna polityka personalna w administracji publicznej:

-  zarzadzanie i wykonywanie dzialalnosci personalnej zwiazanej lub nie z funkcja specjalna w administracji publicznej,

-  opracowywanie i wdrazanie ogolnych zalozen polityki personalnej oraz procedur wyboru i promowania, metod oceny, opisu zakresu obowiazkow, oceniania i weryfikacji pracownikow cywilnej administracji publicznej,

-  zarzadzanie, wykonywanie i wspieranie dzialan zwiazanych z:

-  centralnym zaopatrzeniem,

-  utrzymaniem i przechowywaniem zasobow archiwow i kartotek rzadowych,

-  zarzadzaniem obiektami budowlanymi bedacymi wlasnoscia rzadu lub zajmowanymi przez instytucje rzadowe,

-  funkcjonowaniem urzedow centralnych,

-  pozostala dzialalnoscia uslugowa na rzecz administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci bibliotek, sklasyfikowanej w 92.51.A i 92.51.B,

-  dzialalnosci archiwow historycznych, sklasyfikowanej w 92.51.C.

75.2 Uslugi na rzecz calego spoleczenstwa

75.21.Z Sprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:

-  kierowanie i wykonywanie prac zagranicznych organow administracji panstwowej oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujacych sie za granica lub w siedzibach organizacji miedzynarodowych,

-  kierowanie, wykonywanie i wspieranie dzialalnosci informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granica,

-  udzielanie pomocy innym krajom niezaleznie od tego czy jest ona organizowana przez instytucje miedzynarodowe czy nie,

-  pomoc militarna na rzecz innych krajow,

-  pomoc miedzynarodowa, np. dla uchodzcow, na rzecz walki z glodem.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci administracyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sklasyfikowanej w 75.11.Z.

75.22.Z Obrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:

-  kierowanie i nadzor nad dzialalnoscia zwiazana z obronnoscia (wojskami ladowymi, morskimi, powietrznymi, formacjami rezerwy i pomocniczymi) obejmujace:

-  bojowe formacje wojsk ladowych, marynarki i wojsk lotniczych,

-  jednostki inzynieryjne, transportowe, lacznosci, wywiadu, zaopatrzenia materialowego, kadrowego i inne formacje i komendy niebojowe,

-  obronne formacje pomocnicze i rezerwy,

-  jednostki zaopatrzenia w sprzet i materialy, jednostki budowlane itp.,

-  dzialalnosc polowych szpitali wojskowych,

-  kierowanie, nadzor i wspieranie dzialalnosci sil obrony cywilnej,

-  wspomaganie planowania instytucji cywilnych na okolicznosc wystapienia klesk zywiolowych oraz katastrof cywilizacyjnych, wlaczajac przeprowadzanie cwiczen w tym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci administracyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, sklasyfikowanej w 75.11.Z,

-  pomocy wojskowej dla innych krajow, sklasyfikowanej w 75.21.Z,

-  dzialalnosci sadow wojskowych, sklasyfikowanej w 75.23.Z,

-  pomocy wojskowej na wypadek katastrof zywiolowych, sklasyfikowanej w 75.24.Z,

-  dzialalnosci edukacyjnej prowadzonej przez szkoly i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w dziale 80,

-  dzialalnosci szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.

75.23.Z Wymiar sprawiedliwosci

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc Sadu Najwyzszego oraz Trybunalow: Konstytucyjnego i Stanu,

-  dzialalnosc powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sadow powszechnych, sadow administracyjnych, prokuratury i sadow wojskowych,

-  dzialalnosc wieziennictwa i instytucji resocjalizacyjnych,

-  dzialalnosc rehabilitacyjna w przypadku nieslusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 74.11.Z,

-  dzialalnosci szkol wieziennych, szkol w zakladach poprawczych, wychowawczych, sklasyfikowanej w dziale 80,

-  dzialalnosci szpitali wieziennych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.

75.24.Z Bezpieczenstwo panstwa, porzadek i bezpieczenstwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:

-  kierowanie oraz nadzor nad dzialalnoscia sil policyjnych, wlaczajac policje portowa, graniczna, przybrzezna i pozostale formacje policyjne, finansowane ze srodkow publicznych oraz policje drogowa, jednostki rejestracji cudzoziemcow, laboratoria kryminalistyki i utrzymanie archiwow policyjnych,

-  dzialalnosc administracyjna zwiazana z obrona cywilna dotyczaca zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek zagrozenia wewnetrznego oraz pomoca na wypadek klesk zywiolowych i katastrof cywilizacyjnych,

-  dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa panstwa i ochrony porzadku konstytucyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci wojska w zakresie kierowania, nadzoru i wspierania, sklasyfikowanej w 75.22.Z.

75.25.Z Ochrona przeciwpozarowa

Podklasa ta obejmuje:

-  ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem,

-  dzialalnosc jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej oraz jednostek ochotniczych strazy pozarnych,

-  dzialalnosc operacyjna obejmujaca zwalczanie skutkow klesk zywiolowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierzat itp., finansowana ze srodkow publicznych, realizowana poprzez ratownictwo podczas pozarow, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej oraz jednostki ochotniczych strazy pozarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci sluzb ochrony lasow przed pozarami, sklasyfikowanej w 02.02.Z,

-  dzialalnosci prywatnej i zakladowej strazy pozarnej, sklasyfikowanej w sekcji D,

-  dzialalnosci sluzb prewencji i zwalczania ognia na lotniskach, sklasyfikowanej w 63.23.C,

-  dzialalnosci sluzb prewencji i zwalczania ognia w jednostkach wojskowych, sklasyfikowanych w 75.22.Z,

-  dzialalnosci administracyjnej zwiazanej z obrona cywilna, sklasyfikowanej w 75.24.Z.

75.30.A Obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc w zakresie obowiazkowych ubezpieczen spolecznych, takich jak: swiadczenia emerytalne i rentowe, otwarte fundusze emerytalne, zasilki dla bezrobotnych itp.,

-  pozostale prawnie gwarantowane swiadczenia spoleczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  nieobowiazkowych ubezpieczen spolecznych, sklasyfikowanych w dziale 66,

-  powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,

-  dzialalnosci osrodkow opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3.

75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Podklasa ta obejmuje:

-  prowadzenie dzialalnosci w zakresie obowiazkowego ubezpieczeniazdrowotnego polegajacej na zapewnieniu osobom ubezpieczonym swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciazy, porodu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  nieobowiazkowych ubezpieczen zdrowotnych, sklasyfikowanych w 66.03.Z,

-  obowiazkowych ubezpieczen spolecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A,

-  dzialalnosci osrodkow opieki spolecznej, sklasyfikowanej w 85.3.


SEKCJA M
EDUKACJA

Sekcja ta obejmuje:

szkoly publiczne i niepubliczne wszystkich typow, prowadzone przez organy administracji rzadowej, jednostki samorzadu terytorialnego, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

edukacje i ksztalcenie na kursach dziennych i wieczorowych, przez radio i telewizje, Internet oraz droga korespondencyjna,

edukacje w systemie przedszkolnym oraz szkolnictwo na wszystkich poziomach ksztalcenia,

pozostale formy ksztalcenia prowadzone przede wszystkim dla doroslych, ksztalcenie ustawiczne.

Ksztalcenie doroslych w systemie szkolnym jest ujmowane przy poszczegolnych poziomach ksztalcenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

dzialalnosci o charakterze opiekunczym i wychowawczym (np. dzialalnosc zlobkow, burs, internatow, organizacji wypoczynku dla dzieci i mlodziezy itp.), sklasyfikowanej w dzialach 55 i 85,

ksztalcenia zwiazanego glownie z rekreacja (np. kursow gry w brydza, golfa itp.), sklasyfikowanego w dziale 92.


80.1  Przedszkola i szkolnictwo podstawowe

Grupa ta obejmuje nauczanie, ktore moze odbywac sie w klasach, przez radio, telewizje, Internet lub droga korespondencyjna.

80.10.A Przedszkola

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc opiekuncza, wychowawcza i edukacyjna w przedszkolach, wlaczajac specjalne dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczecia przez nie nauki w szkole podstawowej,

-  edukacje w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dziennej opieki nad dziecmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.B Szkolnictwo podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w szkolach podstawowych, wlaczajac szkoly specjalne.

80.10.C Dzialalnosc edukacyjna Zespolow szkol w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego

80.2  Szkolnictwo na poziomie wyzszym niz podstawowe

Grupa obejmuje nauczanie, ktore moze odbywac sie w klasach, przez radio, telewizje, Internet lub droga korespondencyjna.

80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w gimnazjum, wlaczajac gimnazjum specjalne.

80.21.B Szkoly artystyczne niedajace uprawnien zawodowych

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w ogolnoksztalcacych szkolach muzycznych I stopnia, szkolach muzycznych I stopnia, szkolach sztuki tanca.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  edukacji w szkolach artystycznych, sklasyfikowanej w 80.22.B.

80.21.C Szkolnictwo licealne ogolnoksztalcace

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w liceach ogolnoksztalcacych 4-letnich, wlaczajac specjalne zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej. Uzyskanie wyksztalcenia sredniego i zlozenie egzaminu dojrzalosci daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze lub ksztalcenie sie w szkolach policealnych,

-  edukacje w liceach ogolnoksztalcacych 3-letnich, wlaczajac specjalne zorganizowanych na podbudowie programowej gimnazjum. Uzyskanie wyksztalcenia sredniego i zlozenie egzaminu maturalnego daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze lub ksztalcenie sie w szkolach policealnych.

80.21.D Dzialalnosc edukacyjna Zespolow szkol w zakresie szkolnictwa ogolnoksztalcacego

80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w szkolach zasadniczych zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej, wlaczajac specjalne. Nauka trwa 3 lata. Swiadectwo ukonczenia potwierdza posiadanie wyksztalcenia zasadniczego zawodowego umozliwiajacego absolwentowi uzyskanie tytulu zawodowego robotnika wykwalifikowanego po zdaniu egzaminu i wyksztalcenia ogolnego umozliwiajacego dalsze ksztalcenie,

-  edukacje w zasadniczych szkolach zawodowych zorganizowanych na podbudowie programowej gimnazjum, wlaczajac specjalne. Nauka trwa nie krocej niz 2 lata i nie dluzej niz 3 lata. Ukonczenie szkoly daje absolwentowi mozliwosc uzyskania dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz wyksztalcenie ogolne, umozliwiajace absolwentom dalsze ksztalcenie.

80.22.B Szkoly artystyczne

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w szkolach umozliwiajacych uzyskanie sredniego wyksztalcenia zawodowego lub sredniego wyksztalcenia zawodowego i ogolnego. Okres nauki w tych szkolach trwa od 4 do 9 lat.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  edukacji w szkolach artystycznych niedajacych uprawnien zawodowych, sklasyfikowanej w 80.21.B,

-  edukacji w szkolach policealnych i pomaturalnych, sklasyfikowanej w 80.30.A.

80.22.C Szkolnictwo srednie ogolnozawodowe

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w liceach profilowanych i liceach technicznych, wlaczajac specjalne o zroznicowanych profilach ksztalcenia ogolnozawodowego stosownie do wybieranego przyszlego kierunku ksztalcenia zawodowego. Uzyskane wyksztalcenie ogolne umozliwia uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego i daje prawo ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze. Zdobyta wiedza ogolnozawodowa daje mozliwosc uzyskania kwalifikacji zawodowych w skroconych cyklach ksztalcenia w szkole policealnej lub w formach pozaszkolnych.

80.22.D Szkolnictwo srednie zawodowe

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje w technikach, wlaczajac specjalne, zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej, gimnazjum, szkoly zasadniczej i zasadniczej szkoly zawodowej oraz rownorzednych liceach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoly podstawowej lub szkoly zasadniczej. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly, dajace mozliwosc uzyskania tytulu zawodowego lub dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takze uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu dojrzalosci lub egzaminu maturalnego, ktory upowaznia do ubiegania sie o przyjecie na studia wyzsze,

-  edukacje w liceach zawodowych, wlaczajac specjalne na podbudowie programowej szkoly podstawowej. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly potwierdzajace posiadanie wyksztalcenia sredniego ogolnego, umozliwiajace uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu oraz wyksztalcenia zasadniczego umozliwiajacego uzyskanie tytulu zawodowego po zdaniu egzaminu z zawodu.

80.22.E Placowki ksztalcenia praktycznego dla mlodziezy

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc centrow ksztalcenia praktycznego, realizujacych zajecia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniow szkol prowadzacych ksztalcenie zawodowe oraz organizujacych egzaminy zewnetrzne w zawodach objetych klasyfikacja zawodow ksztalcenia zawodowego.

80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostale

Podklasa ta obejmuje pozostale formy edukacji zawodowej, ponizej poziomu szkolnictwa, sklasyfikowanego w 80.30:

-  edukacje w szkolach przysposabiajacych do pracy,

-  edukacje w pozostalych szkolach zawodowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

80.22.G Dzialalnosc edukacyjna Zespolow szkol w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego

80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne

Podklasa ta obejmuje:

-  edukacje zorganizowana dla osob z wyksztalceniem srednim realizowana w szkolach policealnych i pomaturalnych, wlaczajac policealne szkoly artystyczne oraz pomaturalne szkoly bibliotekarskie i animatorow kultury. Absolwenci tych szkol otrzymuja swiadectwo ukonczenia szkoly dajace mozliwosc uzyskania tytulu zawodowego lub dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje po zdaniu egzaminu.

80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia jezykow obcych

Podklasa ta obejmuje:

-  dzialalnosc zakladow ksztalcenia nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiow nauczycielskich i nauczycielskich kolegiow jezykow obcych, ktorych celem jest ksztalcenie nauczycieli przedszkoli, szkol podstawowych, placowek oswiatowo-wychowawczych, a takze nauczycieli jezykow obcych. Ksztalcenie w kolegiach zakonczone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukonczenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci placowek doskonalenia nauczycieli, sklasyfikowanych w 80.42.B.

80.30.C Szkolnictwo wyzsze

Podklasa ta obejmuje:

-  szkolnictwo wyzsze panstwowe i niepanstwowe prowadzace ksztalcenie na poziomie studiow licencjackich (inzynierskich) oraz magisterskich, ktorych absolwenci otrzymuja dyplom licencjata (inzyniera), magistra (magistra inzyniera) lub rownorzedny. Ksztalcenie odbywa sie w systemie studiow dziennych, zaocznych, wieczorowych lub eksternistycznych.

80.30.D Dzialalnosc edukacyjna Zespolow szkol w zakresie szkolnictwa na poziomie wyzszym niz sredni, z wylaczeniem szkolnictwa wyzszego

80.4 Ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia

Grupa ta zarezerwowana jest dla ksztalcenia doroslych, ktore nie jest ujete w 80.1-80.3.

Nauczanie moze odbywac sie w klasach, przez radio i telewizje, Internet lub droga korespondencyjna.

80.41.Z Dzialalnosc szkol nauki jazdy

Podklasa ta obejmuje takze:

-  dzialalnosc placowek organizujacych kursy majace na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnien i certyfikatow upowazniajacych do prowadzenia statkow, innych niz profesjonalne.

80.42.A Nauka jezykow obcych

80.42.B Ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

-  ksztalcenie osob doroslych umozliwiajace uzyskanie i uzupelnienie wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkolach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych,

-  dzialalnosc placowek doskonalenia nauczycieli,

-  dzialalnosc uniwersytetow ludowych i uniwersytetow powszechnych,

-  edukacje, w ktorej nie da sie zdefiniowac poziomu nauczania.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci szkol tanca, sklasyfikowanej w 92.34.Z,

-  dzialalnosci szkoleniowej w zakresie sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.