WSTEP SPIS TRESCI SKROTY JEDNOSTKI MIAR

SEKCJA A

PRODUKTY ROLNICTWA, LOWIECTWA I LESNICTWA

01 PRODUKTY ROLNICTWA, LOWIECTWA

Symbol PKWiU Nazwa grupowania Powiazanie z JM
PCN/CPC SWW/KU PRODCOM
01.1 PRODUKTY ROSLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA        
01.11 Zboza, ziemniaki, rosliny przemyslowe i produkty roslinne rolnictwa pozostale        
01.11.1 Zboza        
01.11.11 Pszenica twarda        
01.11.11-00.00 Pszenica twarda 1001 10 00 0 4011-1 - kg
01.11.12 Pszenica zwykla i mieszanki zyta z pszenica        
01.11.12-00 Pszenica zwykla        
01.11.12-00.1 Pszenica jara        
01.11.12-00.11 Pszenica jara konsumpcyjna 1001 90 91 0x
1001 90 99 0x
4011-11 - kg
01.11.12-00.12 Pszenica jara pastewna 1001 90 91 0x
1001 90 99 0x
4011-12 - kg
01.11.12-00.13 Pszenica jara siewna 1001 90 10 0x
1001 90 91 0x
4011-13 - kg
01.11.12-00.2 Pszenica ozima        
01.11.12-00.21 Pszenica ozima konsumpcyjna 1001 90 91 0x
1001 90 99 0x
4011-21 - kg
01.11.12-00.22 Pszenica ozima pastewna 1001 90 91 0x
1001 90 99 0x
4011-22 - kg
01.11.12-00.23 Pszenica ozima siewna 1001 90 10 0x
1001 90 91 0x
4011-23 - kg
01.11.12-00.30 Mieszanki zyta z pszenica 1001 90 91 0x 4011-9x - kg
01.11.13 Kukurydza z wyjatkiem kukurydzy cukrowej        
01.11.13-00 Kukurydza z wyjatkiem kukurydzy cukrowej        
01.11.13-00.10 Kukurydza konsumpcyjna 1005 10 11 0x
1005 10 13 0x
1005 10 15 0x
1005 10 19 0x
1005 10 90 0x
1005 90 00 0x
4012-31 - kg
01.11.13-00.20 Kukurydza pastewna 1005 10 11 0x
1005 10 13 0x
1005 10 15 0x
1005 10 19 0x
1005 10 90 0x
1005 90 00 0x
4012-32 - kg
01.11.13-00.30 Kukurydza siewna 1005 10 11 0x
1005 10 13 0x
1005 10 15 0x
1005 10 19 0x
1005 10 90 0x
1005 90 00 0x
4012-33 - kg
01.11.14 Ryz nieluskany        
01.11.14-00.00 Ryz nieluskany 1006 10 4013-1 - kg
01.11.15 Jeczmien        
01.11.15-00 Jeczmien        
01.11.15-00.1 Jeczmien jary        
01.11.15-00.11 Jeczmien jary konsumpcyjny 1003 00 10 0x
1003 00 90 0x
4011-51 - kg
01.11.15-00.12 Jeczmien jary pastewny 1003 00 10 0x
1003 00 90 0x
4011-52 - kg
01.11.15-00.13 Jeczmien jary siewny 1003 00 10 0x 4011-53 - kg
01.11.15-00.2 Jeczmien ozimy        
01.11.15-00.21 Jeczmien ozimy konsumpcyjny 1003 00 10 0x
1003 00 90 0x
4011-61 - kg
01.11.15-00.22 Jeczmien ozimy pastewny 1003 00 10 0x
1003 00 90 0x
4011-62 - kg
01.11.15-00.23 Jeczmien ozimy siewny 1003 00 10 0x 4011-63 - kg
01.11.16 Zyto i owies        
01.11.16-00 Zyto i owies        
01.11.16-00.1 Zyto jare        
01.11.16-00.11 Zyto jare konsumpcyjne 1002 00 00 0x 4011-31 - kg
01.11.16-00.12 Zyto jare pastewne 1002 00 00 0x 4011-32 - kg
01.11.16-00.13 Zyto jare siewne 1002 00 00 0x 4011-33 - kg
01.11.16-00.2 Zyto ozime        
01.11.16-00.21 Zyto ozime konsumpcyjne 1002 00 00 0x 4011-41 - kg
01.11.16-00.22 Zyto ozime pastewne 1002 00 00 0x 4011-42 - kg
01.11.16-00.23 Zyto ozime siewne 1002 00 00 0x 4011-43 - kg
01.11.16-00.3 Owies        
01.11.16-00.31 Owies konsumpcyjny 1004 00 00 0x 4011-71 - kg
01.11.16-00.32 Owies pastewny 1004 00 00 0x 4011-72 - kg
01.11.16-00.33 Owies siewny 1004 00 00 0x 4011-73 - kg
01.11.17 Zboza pozostale        
01.11.17-00 Zboza pozostale        
01.11.17-00.1 Pszenzyto ozime        
01.11.17-00.11 Pszenzyto ozime konsumpcyjne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.12 Pszenzyto ozime pastewne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.13 Pszenzyto ozime siewne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.2 Pszenzyto jare        
01.11.17-00.21 Pszenzyto jare konsumpcyjne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.22 Pszenzyto jare pastewne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.23 Pszenzyto jare siewne 1008 90 10 0x 4011-91x - kg
01.11.17-00.3 Gryka        
01.11.17-00.31 Gryka konsumpcyjna 1008 10 00 0x 4012-11
4012-12
- kg
01.11.17-00.32 Gryka siewna 1008 10 00 0x 4012-13 - kg
01.11.17-00.4 Proso        
01.11.17-00.41 Proso konsumpcyjne 1008 20 00 0x 4012-21
4012-22
- kg
01.11.17-00.42 Proso siewne 1008 20 00 0x 4012-23 - kg
01.11.17-00.50 Sorgo 1007 00 10 0
1007 00 90 0
4013-13 - kg
01.11.17-00.90 Zboza pozostale osobno niewymienione 1008 30 00 0
1008 90 90 0
4012-9
4013-2
4013-9
- kg
01.11.2 Warzywa do przetworstwa przemyslowego        
01.11.21 Ziemniaki        
01.11.21-00 Ziemniaki        
01.11.21-00.10 Ziemniaki bez sadzeniakow 0701 90 10 0
0701 90 51 0
0701 90 59 0
0701 90 90 0
4021-1   kg
01.11.21-00.20 Ziemniaki sadzeniaki 0701 10 00 0x 4021-2   kg
01.11.22 Warzywa straczkowe suszone, luskane        
01.11.22-00 Warzywa straczkowe suszone, luskane        
01.11.22-00.1 Groch        
01.11.22-00.11 Nasiona grochu siewnego 0713 10 10 0 4014-12 - kg
01.11.22-00.12 Groch konsumpcyjny 0713 10 90 0x 4014-11 - kg
01.11.22-00.13 Groch pastewny 0713 10 90 0x 4015-6 - kg
01.11.22-00.20 Fasola czerwona 0713 32 10 0
0713 32 90 0
4014-2x - kg
01.11.22-00.30 Fasola inna niz czerwona 0713 31 10 0
0713 31 90 0
0713 33 10 0
0713 33 90 0
0713 39 10 0
0713 39 90 0
4014-2x - kg
01.11.22-00.40 Soczewica 0713 40 10 0
0713 40 90 0
4014-4 - kg
01.11.22-00.50 Bob 0713 50 10 0x
0713 50 90 0x
4014-3 - kg
01.11.22-00.60 Bobik 0713 50 10 0x
0713 50 90 0x
4015-4 - kg
01.11.22-00.90 Warzywa straczkowe suszone, luskane, pozostale 0713 20 10 0
0713 20 90 0
0713 90 10 0
0713 90 90 0
4014-9
4015-9
- kg
01.11.23 Korzenie i bulwy o duzej zawartosci skrobi lub inuliny        
01.11.23-00.00 Korzenie i bulwy o duzej zawartosci skrobi lub inuliny 0714 4023-19 - kg
01.11.3 Nasiona i owoce oleiste        
01.11.31 Soja        
01.11.31-00 Soja        
01.11.31-00.10 Soja konsumpcyjna 1201 00 90 0 4014-51 - kg
01.11.31-00.20 Nasiona soi siewnej 1201 00 10 0 4014-53 - kg
01.11.32 Arachidy (orzeszki ziemne)        
01.11.32-00.00 Arachidy (orzeszki ziemne) 1202 10 10 0
1202 10 90 0
1202 20 00 0
4032-11
4133-21
- kg
01.11.33 Nasiona slonecznika, sezamu, krokosza, rzepaku, rzepiku oraz gorczycy        
01.11.33-00 Nasiona slonecznika, sezamu, krokosza, rzepaku, rzepiku oraz gorczycy        
01.11.33-00.10 Nasiona slonecznika 1206 00 10 0
1206 00 91 0
1206 00 99 0
4031-17
4031-27
- kg
01.11.33-00.2 Rzepak lub rzepik        
01.11.33-00.21 Rzepak i rzepik siewny 1205 00 10 0 4031-23
4031-24
- kg
01.11.33-00.22 Rzepak i rzepik konsumpcyjny 1205 00 90 0 4031-13
4031-14
- kg
01.11.33-00.30 Nasiona gorczycy 1207 50 10 0
1207 50 90 0
4031-16
4031-26
- kg
01.11.33-00.40 Nasiona sezamu 1207 40 10 0
1207 40 90 0
4032-13 - kg
01.11.33-00.50 Nasiona krokosza 1207 60 10 0
1207 60 90 0
4031-29 - kg
01.11.34 Nasiona bawelny        
01.11.34-00.00 Nasiona bawelny 1207 20 10 0
1207 20 90 0
4032-15 - kg
01.11.35 Nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz owoce oleiste        
01.11.35-00 Nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz owoce oleiste        
01.11.35-00.1 Len        
01.11.35-00.11 Len siewny 1204 00 10 0 4031-21 - kg
01.11.35-00.12 Len konsumpcyjny 1204 00 90 0 4031-11 - kg
01.11.35-00.20 Nasiona racznika 1207 30 10 0
1207 30 90 0
4032-12 - kg
01.11.35-00.30 Nasiona palmy 1207 10 10 0
1207 10 90 0
4032-21 - kg
01.11.35-00.40 Nasiona maku 1207 91 10 0
1207 91 90 0
4031-15
4031-25
- kg
01.11.35-00.50 Nasiona konopi 1207 99 91 0 4031-12
4031-22x
- kg
01.11.35-00.60 Kopra 1203 00 00 0 4032-22 - kg
01.11.35-00.90 Nasiona i owoce oleiste pozostale, gdzie indziej niesklasyfikowane 1207 92 10 0
1207 92 90 0
1207 99 10 0
1207 99 99 0
4031-19
4032-9x
- kg
01.11.4 Tyton nieprzetworzony, z wyjatkiem suszenia        
01.11.40 Tyton nieprzetworzony, z wyjatkiem suszenia        
01.11.40-00 Tyton nieprzetworzony, z wyjatkiem suszenia        
01.11.40-00.10 Tyton suszony ogniowo-rurowo 2401 10 10 0
2401 10 80 0
2401 20 10 0
2401 20 80 0
4031-31 - kg
01.11.40-00.20 Tyton suszony ogniowo-plomieniowo 2401 10 41 0
2401 10 49 0
2401 20 41 0
2401 20 49 0
4031-3x - kg
01.11.40-00.30 Tyton suszony powietrzem na jasny 2401 10 20 0
2401 10 30 0
2401 10 50 0
2401 20 20 0
2401 20 30 0
2401 20 50 0
4031-3x - kg
01.11.40-00.40 Tyton suszony powietrzem na ciemny 2401 10 70 0
2401 20 70 0
4031-3x - kg
01.11.40-00.50 Tyton suszony na sloncu 2401 10 60 0
2401 20 60 0
4031-32
4031-33
4031-34
- kg
01.11.40-00.90 Tyton nieprzetworzony, z wyjatkiem suszenia, pozostaly 2401 10 90 0
2401 20 90 0
4031-3x - kg
01.11.5 Produkty upraw do produkcji cukru        
01.11.51 Buraki cukrowe        
01.11.51-00.00 Buraki cukrowe 1212 91 10 0
1212 91 90 0
4023-11 - kg
01.11.52 Trzcina cukrowa        
01.11.52-00.00 Trzcina cukrowa 1212 92 00 0 4032-3x - kg
01.11.6 Sloma, siano i rosliny pastewne        
01.11.60 Sloma, siano i rosliny pastewne        
01.11.60-00 Sloma i siano        
01.11.60-00.1 Sloma ze zboz podstawowych        
01.11.60-00.11 Sloma zyta 1213 00 00 0x 4073-112 - kg
01.11.60-00.12 Sloma pszenicy 1213 00 00 0x 4073-111 - kg
01.11.60-00.13 Sloma owsa 1213 00 00 0x 4073-114 - kg
01.11.60-00.14 Sloma jeczmienia 1213 00 00 0x 4073-113 - kg
01.11.60-00.2 Siano        
01.11.60-00.21 Siano lakowe 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-1 - kg
01.11.60-00.22 Siano koniczyny 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-32 - kg
01.11.60-00.23 Siano lucerny 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-31 - kg
01.11.60-00.24 Siano roslin motylkowych 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-2 - kg
01.11.60-00.25 Siano esparcety i seradeli 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-33
4071-34
- kg
01.11.60-00.29 Siano upraw polowych pozostale, osobno niewymienione 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4071-39
4071-9
- kg
01.11.60-00.3 Rosliny pastewne straczkowe        
01.11.60-00.31 Wyka 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-21 - kg
01.11.60-00.32 Lubin 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-22 - kg
01.11.60-00.33 Bobik 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-23 - kg
01.11.60-00.39 Rosliny pastewne straczkowe pozostale 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-2 - kg
01.11.60-00.4 Rosliny pastewne motylkowe        
01.11.60-00.41 Lucerna 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-31x - kg
01.11.60-00.42 Koniczyna 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-32 - kg
01.11.60-00.43 Seradela 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-34 - kg
01.11.60-00.49 Rosliny pastewne motylkowe pozostale 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-3x - kg
01.11.60-00.5 Rosliny pastewne pozostale        
01.11.60-00.51 Buraki pastewne 1214 90 10 0x 4022-12
4022-22
- kg
01.11.60-00.52 Brukiew 1214 90 10 0x 4022-13
4022-23
- kg
01.11.60-00.53 Kapusta pastewna 1214 90 10 0x 4022-15
4022-25
- kg
01.11.60-00.54 Marchew pastewna 1214 90 10 0x 4022-11
4022-21
- kg
01.11.60-00.59 Rosliny pastewne pozostale, osobno niewymienione 1314 90 10 0 4022-14
4022-19
4022-24
4022-29
- kg
01.11.60-00.6 Pasze zielone        
01.11.60-00.61 Pasze zielone ze zboz 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-1 - kg
01.11.60-00.62 Pasze zielone z roslin oleistych 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-4 - kg
01.11.60-00.63 Pasze zielone z kukurydzy 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-5 - kg
01.11.60-00.64 Pasze zielone z traw lakowych 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-7 - kg
01.11.60-00.69 Pasze zielone pozostale 1214 90 91 0x
1214 90 99 0x
4072-6
4072-8x
4072-9x
4079-1
- kg
01.11.60-00.90 Sloma, siano i rosliny pastewne (z wyjatkiem nasion), pozostale 1213 00 00 0x 4072-9x
4073-19
4073-9
4079-3
4079-4
4079-9x
- kg
01.11.7 Produkty roslinne dla przemyslu wlokienniczego, surowe        
01.11.71 Bawelna, z wyjatkiem zgrzebnej lub czesanej        
01.11.71-00 Bawelna, z wyjatkiem zgrzebnej lub czesanej        
01.11.71-00.10 Bawelna dlugowloknista 5201 00 10 0x
5201 00 90 0x
1911-1
1911-2
- kg
01.11.71-00.20 Bawelna sredniowloknista 5201 00 10 0x
5201 00 90 0x
1911-3
1911-4
- kg
01.11.71-00.30 Bawelna krotkowloknista 5201 00 10 0x
5201 00 90 0x
1911-5
1911-6
- kg
01.11.72 Juta i inne tekstylne wlokna lykowe, z wyjatkiem lnu, konopi i ramii        
01.11.72-00.00 Juta i inne tekstylne wlokna lykowe, z wyjatkiem lnu, konopi i ramii 5303 10 00 0 4032-41x - kg
01.11.73 Len i konopie siewne, ramia; sizal i surowe wlokna tekstylne        
01.11.73-00 Len i konopie siewne, sizal i surowe wlokna tekstylne        
01.11.73-00.10 Len surowy lub roszony 5301 10 00 0 1931-1
1931-3
1931-5
4031-51
- kg
01.11.73-00.20 Konopie siewne surowe lub roszone 5302 10 00 0 1931-2
1931-4
1931-6x
4031-52
- kg
01.11.73-00.30 Sizal i surowe wlokna tekstylne 5304 10 00 0
5305 11 00 0
5305 21 00 0
5305 91 00 0
4032-41x - kg
01.11.8 Kauczuk naturalny        
01.11.80 Kauczuk naturalny        
01.11.80-00 Kauczuk naturalny        
01.11.80-00.10 Kauczuk naturalny dymiony 4001 21 00 0 1269-11 - t
01.11.80-00.20 Kauczuk naturalny-krepa biala 4001 29 10 0x 1269-12 - t
01.11.80-00.30 Kauczuk naturalny-krepa szara 4001 29 10 0x 1269-13 - t
01.11.80-00.40 Kauczuk naturalny-krepa brunatna 4001 29 10 0x 1269-14 - t
01.11.80-00.50 Kauczuk naturalny modyfikowany olejem 4001 29 90 0x 1269-15 - t
01.11.80-00.60 Kauczuk naturalny technicznie specyfikowany 4001 22 00 0 1269-16 - t
01.11.80-00.70 Lateks kauczukowy naturalny 4001 10 00 0 1269-2 - t
01.11.80-00.90 Kauczuk naturalny pozostaly 4001 29 90 0x 1269-19x - t
01.11.9 Rosliny dla przemyslu perfumeryjnego, farmacji itp.; nasiona burakow cukrowych, nasiona roslin pastewnych; materialy roslinne surowe, pozostale        
01.11.91 Rosliny stosowane przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow        
01.11.91-00 Rosliny stosowane przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow        
01.11.91-00.10 Klacza roslin stosowanych przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 90 80 0x 1351-1x
4033-1
- kg
01.11.91-00.20 Korzenie roslin stosowanych przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 10 00 0
1211 20 00 0
1211 90 10 0x
1351-1x
4033-2
- kg
01.11.91-00.30 Nasiona roslin stosowanych przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 90 80 0x 1351-3
4031-22x
4033-6
4084-11
4085-1
4369-4
- kg
01.11.91-00.40 Liscie roslin stosowanych przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 90 10 0x
1211 90 40 0x
1211 90 60 0x
1211 90 65 0
1211 90 70 0x
1211 90 75 0x
1351-2x
4033-3
4033-4
4033-7
4033-8
4033-9x
4362-12
4362-13
4363-23
4369-59
- kg
01.11.91-00.50 Kwiaty roslin stosowanych przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 90 10 0x
1211 90 60 0x
1211 90 75 0x
1351-2x
4033-5
4362-11
- kg
01.11.91-00.90 Rosliny cale suszone, sortowane, krojone i proszkowane stosowane przede wszystkim w przemysle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu srodkow owadobojczych, grzybobojczych lub podobnych celow 1211 90 10 0x
1211 90 30 0
1211 90 40 0x
1211 90 60 0x
1211 90 70 0x
1211 90 80 0x
1351-4
1351-9
1352x
4033-9x
4362-14
4362-22
4362-23
4362-24
4362-25
4362-29
- kg
01.11.92 Nasiona burakow cukrowych i nasiona roslin pastewnych        
01.11.92-00 Nasiona burakow cukrowych i nasiona roslin pastewnych        
01.11.92-00.10 Nasiona burakow cukrowych 1209 11 00 0 4082-3 - kg
01.11.92-00.2 Nasiona korzeniowych roslin pastewnych        
01.11.92-00.21 Nasiona burakow pastewnych 1209 29 80 0x 4082-2 - kg
01.11.92-00.22 Nasiona marchwi pastewnej 1209 29 80 0x 4082-1 - kg
01.11.92-00.23 Nasiona brukwi pastewnej 1209 29 80 0x 4082-4 - kg
01.11.92-00.24 Nasiona rzepy pastewnej 1209 29 80 0x 4082-5 - kg
01.11.92-00.25 Nasiona kapusty pastewnej 1209 29 80 0x 4082-6 - kg
01.11.92-00.29 Nasiona korzeniowych roslin pastewnych, pozostale 1209 29 80 0x 4082-9 - kg
01.11.92-00.3 Nasiona roslin pastewnych motylkowych        
01.11.92-00.31 Nasiona koniczyny czerwonej 1209 22 10 0 4081-11 - kg
01.11.92-00.32 Nasiona innych koniczyn 1209 22 80 0 4081-12
4081-13
4081-14
4081-19
- kg
01.11.92-00.33 Nasiona lucerny 1209 21 00 0 4081-2 - kg
01.11.92-00.34 Nasiona esparcety i komonicy 1209 29 80 0x 4081-3
4081-4
- kg
01.11.92-00.35 Nasiona lubinu 1209 29 50 0 4015-5 - kg
01.11.92-00.36 Nasiona wyki ozimej 1209 29 10 0x 4015-2 - kg
01.11.92-00.37 Nasiona wyki jarej 1209 29 10 0x 4015-1 - kg
01.11.92-00.39 Nasiona pozostalych roslin pastewnych motylkowych 1209 29 80 0x 4015-3
4081-5
4081-6
4081-7
4081-8
4081-9
- kg
01.11.92-00.4 Nasiona traw wysokich        
01.11.92-00.41 Nasiona kostrzewy lakowej i trzcinowatej 1209 23 11 0
1209 23 80 0x
4083-12
4083-13
- kg
01.11.92-00.42 Nasiona tymotki lakowej 1209 26 00 0x 4083-18 - kg
01.11.92-00.49 Nasiona traw wysokich pozostalych 1209 26 00 0x 4083-11
4083-14
4083-15
4083-16
4083-17
4083-19
- kg
01.11.92-00.5 Nasiona traw srednich        
01.11.92-00.51 Nasiona kostrzewy owczej 1209 23 80 0x 4083-31 - kg
01.11.92-00.52 Nasiona mietlicy rozlogowej, bialawej i pospolitej 1209 29 10 0x 4083-32
4083-33
4083-34
- kg
01.11.92-00.53 Nasiona rajgrasu wloskiego 1209 25 10 0 4083-37 - kg
01.11.92-00.54 Nasiona wiechliny blotnej i zwyczajnej 1209 29 10 0x 4083-38
4083-39
- kg
01.11.92-00.59 Nasiona traw srednich pozostalych 1209 29 80 0x 4083-35
4083-36
- kg
01.11.92-00.6 Nasiona traw niskich i trawnikowych        
01.11.92-00.61 Nasiona kostrzewy czerwonej, nitkowatej i roznolistnej 1209 23 15 0
1209 23 80 0x
4083-52
4083-61
4083-62
4083-63
- kg
01.11.92-00.62 Nasiona rajgrasu angielskiego 1209 25 90 0 4083-54
4083-65
- kg
01.11.92-00.63 Nasiona wiechliny gajowej i lakowej 1209 24 00 0
1209 29 80 0x
4083-55
4083-56
4083-66
- kg
01.11.92-00.64 Nasiona mietlicy pospolitej i rozlogowej 1209 29 10 0x 4083-64
4083-67
- kg
01.11.92-00.69 Nasiona traw niskich i trawnikowych pozostalych 1209 29 80 0x 4083-51 - kg
01.11.92-00.90 Nasiona roslin pastewnych pozostalych 1209 29 80 0x 4082-7
4083-9
- kg
01.11.93 Produkty roslinne pozostale        
01.11.93-00 Produkty roslinne pozostale        
01.11.93-00.1 Chmiel        
01.11.93-00.11 Chmiel, swiezy lub suszony 1210 10 00 0 4031-4x - kg
01.11.93-00.12 Chmiel prasowany lub granulowany 1210 20 10 0
1210 20 90 0
4031-4x - kg
01.11.93-00.20 Korzenie cykorii 1212 99 10 0 4023-12 - kg
01.11.93-00.90 Produkty roslinne pozostale, osobno niewymienione 1212 99 90 0 4079-9x - kg
01.12 Warzywa, specjalne rosliny ogrodnicze; produkty szkolkarskie        
01.12.1 Warzywa, grzyby        
01.12.11 Warzywa cebulowe i korzeniowe        
01.12.11-00 Warzywa cebulowe i korzeniowe        
01.12.11-00.1 Warzywa cebulowe        
01.12.11-00.11 Cebula 0703 10 11 0
0703 10 19 0
4111-51 - kg
01.12.11-00.12 Czosnek 0703 20 00 0 4111-52 - kg
01.12.11-00.13 Pory 0703 90 00 0x 4111-53 - kg
01.12.11-00.19 Warzywa cebulowe pozostale 0703 10 90 0
0703 90 00 0x
4111-59 - kg
01.12.11-00.2 Warzywa korzeniowe        
01.12.11-00.21 Marchew 0706 10 00 0 4111-41 - kg
01.12.11-00.22 Pietruszka 0706 90 90 0x 4111-42 - kg
01.12.11-00.23 Selery 0706 90 11 0
0706 90 19 0
4111-43x - kg
01.12.11-00.24 Buraki 0706 90 90 0x 4111-44 - kg
01.12.11-00.25 Chrzan 0706 90 30 0 4111-45 - kg
01.12.11-00.26 Rzodkiewka 0706 90 90 0x 4111-46 - kg
01.12.11-00.29 Warzywa korzeniowe pozostale 0706 90 90 0x 4111-49 - kg
01.12.12 Warzywa dyniowate i pomidory; warzywa straczkowe swieze        
01.12.12-00 Warzywa dyniowate, pomidory i warzywa straczkowe swieze        
01.12.12-00.1 Warzywa dyniowate        
01.12.12-00.11 Ogorki gruntowe 0707 00 19 0 4111-21 - kg
01.12.12-00.12 Ogorki z upraw pod oslonami 0707 00 11 1
0707 00 11 9
4111-22 - kg
01.12.12-00.13 Arbuzy 0807 10 10 0 4111-23 - kg
01.12.12-00.14 Melony 0807 10 90 0 4111-24 - kg
01.12.12-00.19 Warzywa dyniowate pozostale, osobno niewymienione 0707 00 90 0 4111-29 - kg
01.12.12-00.2 Pomidory        
01.12.12-00.21 Pomidory gruntowe 0702 00 90 0 4111-31 - kg
01.12.12-00.22 Pomidory z upraw pod oslonami 0702 00 10 1
0702 00 10 9
4111-32 - kg
01.12.12-00.3 Warzywa straczkowe luskane, swieze lub chlodzone        
01.12.12-00.31 Groch - straki 0708 10 90 0 4111-61 - kg
01.12.12-00.32 Groch zielony - ziarno 0708 10 10 0 4111-62 - kg
01.12.12-00.33 Fasola szparagowa - straki 0708 20 10 0
0708 20 90 0
4111-63 - kg
01.12.12-00.39 Warzywa straczkowe luskane, swieze lub chlodzone - pozostale 0708 90 00 0 4111-6 - kg
01.12.13 Warzywa pozostale oraz grzyby        
01.12.13-00 Warzywa pozostale oraz grzyby        
01.12.13-00.1 Warzywa kapustne        
01.12.13-00.11 Kapusta glowiasta - biala 0704 90 10 0x 4111-11 - kg
01.12.13-00.12 Kapusta glowiasta - czerwona 0704 90 10 0x 4111-12 - kg
01.12.13-00.13 Kapusta wloska 0704 90 90 0x 4111-13 - kg
01.12.13-00.14 Kapusta brukselska 0704 20 00 0 4111-14 - kg
01.12.13-00.15 Kalafiory i brokuly glowiaste 0704 10 10 1
0704 10 10 9
0704 10 90 0
4111-15
4111-19x
- kg
01.12.13-00.16 Kalarepa 0704 90 90 0x 4111-16 - kg
01.12.13-00.19 Warzywa kapustne pozostale 0704 90 90 0x 4111-19x - kg
01.12.13-00.2 Salata i inne warzywa lisciaste        
01.12.13-00.21 Salata 0705 11 10 0
0705 11 90 0
0705 19 00 0
4111-71 - kg
01.12.13-00.22 Szpinak 0709 70 00 0 4111-72 - kg
01.12.13-00.23 Rabarbar 0709 90 90 0x 4111-73 - kg
01.12.13-00.24 Szczaw 0709 90 90 0x 4111-74 - kg
01.12.13-00.25 Szparagi 0709 20 00 0 4111-79 - kg
01.12.13-00.26 Cykoria salatowa 0705 21 00 0
0705 29 00 0
4111-8x - kg
01.12.13-00.29 Warzywa lisciaste pozostale 0709 90 10 0
0709 90 90 0x
4111-8x - kg
01.12.13-00.30 Papryka i inne warzywa psiankowate, osobno niewymienione 0709 60 10 0
0709 60 91 0
0709 60 95 0
0709 60 99 0
4111-33
4111-39
- kg
01.12.13-00.4 Grzyby        
01.12.13-00.41 Pieczarki uprawne 0709 51 10 0x 4112-1 - kg
01.12.13-00.42 Grzyby uprawne inne 0709 51 90 0x
0709 52 00 0
4112-9
4361-3x
- kg
01.12.13-00.43 Grzyby lesne 0709 51 30 0
0709 51 50 0
0709 51 90 0
4361-3x - kg
01.12.13-00.9 Warzywa oraz grzyby pozostale        
01.12.13-00.91 Burak bocwina 0709 90 20 0 4111-9x - kg
01.12.13-00.92 Oliwki 0709 90 31 0
0709 90 39 0
4032-14x - kg
01.12.13-00.93 Selery inne niz korzeniowe 0709 40 00 0 4111-43x - kg
01.12.13-00.94 Koper 0709 90 50 0x 4111-9x - kg
01.12.13-00.95 Kukurydza cukrowa 0709 90 60 0x 4012-312 - kg
01.12.13-00.96 Karczochy 0709 10 00 0 4111-9x - kg
01.12.13-00.97 Oberzyny (baklazany) 0709 30 00 0 4111-9x - kg
01.12.13-00.99 Warzywa oraz grzyby pozostale, osobno niewymienione 0709 51 90 0x
0709 90 40 0
0709 90 50 0x
0709 90 60 0x
0709 90 70 0
0709 90 90 0x
4111-9x - kg
01.12.2 Rosliny ogrodnicze specjalne; produkty szkolkarskie        
01.12.21 Rosliny zywe; cebulki, bulwy i korzenie; sadzonki i rozsady, latorosle (pedy); grzybnie        
01.12.21-00 Rosliny zywe; cebulki, bulwy i korzenie; sadzonki i latorosle (pedy); grzybnie        
01.12.21-00.1 Rozsady i sadzonki roslin warzywnych        
01.12.21-00.11 Rozsady i sadzonki warzyw kapustnych 0602 99 30 0x 4183-11 - szt
01.12.21-00.12 Rozsady i sadzonki pomidorow 0602 99 30 0x 4183-12x - szt
01.12.21-00.13 Rozsady i sadzonki papryki 0602 99 30 0x 4183-12x - szt
01.12.21-00.14 Rozsady i sadzonki warzyw korzeniowych 0601 20 10 0
0602 99 30 0x
4023-21
4183-13
- szt
01.12.21-00.15 Rozsady i sadzonki warzyw cebulowych 0602 99 30 0x 4183-14 - szt
01.12.21-00.16 Rozsady i sadzonki warzyw lisciowych 0602 99 30 0x 4023-22
4183-15
- szt
01.12.21-00.19 Sadzonki roslin warzywnych pozostale 0602 99 30 0x 4023-29
4183-16
4183-17x
- szt
01.12.21-00.2 Sadzonki roslin jagodowych        
01.12.21-00.21 Sadzonki truskawek 0602 99 30 0x 4183-31 - szt
01.12.21-00.22 Sadzonki poziomek 0602 99 30 0x 4183-32 - szt
01.12.21-00.3 Rozsady i sadzonki roslin ozdobnych        
01.12.21-00.31 Rozsady i sadzonki roslin ozdobnych jednorocznych 0602 99 45 0
0602 99 49 0
0602 99 59 0
4183-21 - szt
01.12.21-00.32 Rozsady i sadzonki roslin ozdobnych dwuletnich 0602 20 90 0x
0602 99 51 0x
0602 40 10 0x
4183-22 - szt
01.12.21-00.33 Rozsady i sadzonki roslin ozdobnych szklarniowych kwitnacych 0601 10 90 0 4183-23 - szt
01.12.21-00.34 Rozsady i sadzonki roslin o ozdobnych lisciach 0602 99 91 0
0602 99 99 0x
4183-24 - szt
01.12.21-00.35 Cebulki i bulwocebulki, lodygi i klacza roslin ozdobnych 0601 10 10 0
0601 10 20 0
0601 10 30 0
0601 10 40 0
4183-25 - szt
01.12.21-00.36 Karpy roslin ozdobnych 0602 20 90 0x 4183-26 - szt
01.12.21-00.39 Rozsady i sadzonki roslin ozdobnych pozostale 0602 99 51 0x
0602 99 99 0x
4183-29 - szt
01.12.21-00.4 Grzybnia        
01.12.21-00.41 Grzybnia pieczarek 0602 91 00 0x 2629-7
4183-41
- szt
01.12.21-00.49 Grzybnia grzybow uprawnych pozostalych 0602 91 00 0x 2629-7
4183-49
- szt
01.12.21-00.5 Material szkolkarski drzew i krzewow owocowych        
01.12.21-00.51 Material szkolkarski jabloni 0602 20 90 0x 4182-11 - szt
01.12.21-00.52 Material szkolkarski gruszy 0602 20 90 0x 4182-12 - szt
01.12.21-00.53 Material szkolkarski sliwy 0602 20 90 0x 4182-13 - szt
01.12.21-00.54 Material szkolkarski czeresni i wisni 0602 20 90 0x 4182-14
4182-15
- szt
01.12.21-00.55 Material szkolkarski porzeczki czarnej i kolorowej 0602 20 90 0x 4182-21
4182-22
- szt
01.12.21-00.56 Material szkolkarski malin 0602 20 90 0x 4182-23 - szt
01.12.21-00.57 Material szkolkarski agrestu 0602 20 90 0x 4182-24 - szt
01.12.21-00.59 Material szkolkarski pozostaly 0602 20 10 0x
0602 20 90 0x
4182-19
4182-2
- szt
01.12.21-00.60 Podkladki drzew owocowych 0602 20 90 0x 4182-3 - szt
01.12.21-00.7 Zrazy drzew owocowych        
01.12.21-00.71 Zrazy drzew owocowych do oczkowania 0602 10 90 0x 4182-41 - szt
01.12.21-00.72 Zrazy drzew owocowych do szczepienia 0602 10 90 0x 4182-42 - szt
01.12.21-00.80 Material szkolkarski drzew i krzewow 0602 30 00 0x
0602 40 10 0x
0602 40 90 0
0602 99 70 0
4182-5
4334
4341
- szt
01.12.21-00.9 Rosliny zywe i material reprodukcyjny pozostaly        
01.12.21-00.91 Rosliny doniczkowe 0601 20 30 0
0601 20 90 0
4121-1
4121-2
- szt
01.12.21-00.92 Zrazy i nieukorzenione sadzonki winorosli 0602 10 10 0 4182 - szt
01.12.21-00.99 Rosliny zywe i material reprodukcyjny pozostaly, osobno niewymieniony 0602 30 00 0x
0602 99 10 0
4084-12
4084-22
4085-2
4182-29
4183-17x
- szt
01.12.22 Kwiaty ciete i paczki kwiatowe, w tym bukiety, wience        
01.12.22-00 Kwiaty ciete i paki kwiatowe, w tym bukiety, wience        
01.12.22-00.1 Kwiaty ciete gruntowe        
01.12.22-00.11 Roze ciete gruntowe 0603 10 11 0 4122-11 - szt
01.12.22-00.12 Tulipany ciete gruntowe 0603 10 29 0x 4122-12 - szt
01.12.22-00.13 Mieczyki ciete gruntowe 0603 10 21 0 4122-13 - szt
01.12.22-00.19 Kwiaty ciete gruntowe pozostale 0603 10 13 0
0603 10 15 0
0603 10 25 0
0603 10 29 0x
4122-19 - szt
01.12.22-00.2 Kwiaty ciete z upraw pod oslonami        
01.12.22-00.21 Gozdziki ciete z upraw pod oslonami 0603 10 53 0 4122-21 - szt
01.12.22-00.22 Roze ciete z upraw pod oslonami 0603 10 51 0 4122-22 - szt
01.12.22-00.23 Tulipany ciete z upraw pod oslonami 0603 10 69 0x 4122-23 - szt
01.12.22-00.29 Kwiaty ciete z upraw pod oslonami, pozostale 0603 10 55 0
0603 10 61 0
0603 10 65 0
0603 10 69 0x
4122-29 - szt
01.12.22-00.30 Bukiety i wience 0603 10 29 0x
0603 90 00 0
4122 - szt
01.12.23 Nasiona roslin ozdobnych, owocowych i lesnych        
01.12.23-00 Nasiona roslin ozdobnych, owocowych i lesnych        
01.12.23-00.10 Nasiona roslin ozdobnych 1209 30 00 0
1209 99 91 0
1209 99 99 0x
4181-2
4181-5
- kg
01.12.23-00.2 Nasiona roslin owocowych        
01.12.23-00.21 Nasiona drzew owocowych 1209 99 99 0x 4181-4 - kg
01.12.23-00.22 Nasiona pozostalych roslin owocowych 1209 99 99 0x 4181-3 - kg
01.12.23-00.3 Nasiona drzew i krzewow lesnych        
01.12.23-00.31 Nasiona drzew lesnych iglastych 1209 99 10 0x 4331-1
4331-2
4332
- kg
01.12.23-00.32 Nasiona drzew lesnych lisciastych 1209 99 10 0x 4331-3 - kg
01.12.23-00.33 Nasiona krzewow lesnych 1209 99 10 0x 4331-4 - kg
01.12.24 Nasiona warzyw        
01.12.24-00 Nasiona warzyw        
01.12.24-00.10 Nasiona warzyw kapustnych 1209 91 90 0x 4181-11 - kg
01.12.24-00.20 Nasiona warzyw dyniowatych 1209 91 90 0x 4181-12 - kg
01.12.24-00.30 Nasiona pomidorow i papryki 1209 91 90 0x 4181-13 - kg
01.12.24-00.40 Nasiona warzyw korzeniowych 1209 19 00 0
1209 91 10 0
1209 91 90 0x
4181-14 - kg
01.12.24-00.50 Nasiona warzyw cebulowych 1209 91 90 0x 4181-15 - kg
01.12.24-00.60 Nasiona warzyw straczkowych 1209 91 90 0x 4181-16 - kg
01.12.24-00.70 Nasiona warzyw lisciowych 1209 91 90 0x 4181-17 - kg
01.12.24-00.80 Nasiona szparagow 1209 91 90 0x 4181-18 - kg
01.12.24-00.90 Nasiona warzyw, osobno niewymienione 1209 91 90 0x 4181-19
4181-9
- kg
01.13 Owoce, orzechy, produkty roslinne wykorzystywane do produkcji napojow, rosliny przyprawowe        
01.13.1 Winogrona        
01.13.11 Winogrona stolowe        
01.13.11-00.00 Winogrona stolowe 0806 10 11 0
0806 10 15 0
0806 10 19 0
4132-4x - kg
01.13.12 Winogrona pozostale, swieze        
01.13.12-00.00 Winogrona pozostale, swieze 0806 10 91 0
0806 10 99 0
4132-4x - kg
01.13.2 Owoce i orzechy pozostale        
01.13.21 Daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ananasy, owoce awokado, smaczeliny, mango, guawy        
01.13.21-00 Daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ananasy, owoce awokado, mango, guawy        
01.13.21-00.1 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango, banany        
01.13.21-00.11 Daktyle 0804 10 00 0 4133-92 - kg
01.13.21-00.12 Figi 0804 20 10 0
0804 20 90 0
4133-91 - kg
01.13.21-00.13 Ananasy 0804 30 00 0 4133-95 - kg
01.13.21-00.14 Awokado 0804 40 10 0
0804 40 90 0
4133-99x - kg
01.13.21-00.15 Guawa, mango i smaczelina 0804 50 00 0 4133-96
4133-99x
- kg
01.13.21-00.16 Banany 0803 00 11 0
0803 00 19 0
0803 00 90 0
4133-94 - kg
01.13.21-00.2 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, swieze lub suszone        
01.13.21-00.21 Orzechy kokosowe 0801 10 10 0
0801 10 90 0
4133-22 - kg
01.13.21-00.22 Orzechy brazylijskie 0801 20 00 0 4133-29x - kg
01.13.21-00.23 Orzechy nerkowca 0801 30 00 0 4133-29x - kg
01.13.22 Owoce cytrusowe        
01.13.22-00 Owoce cytrusowe        
01.13.22-00.10 Pomarancze 0805 10 4133-11 - kg
01.13.22-00.20 Mandarynki, klementynki, wilkingi itp. hybrydy 0805 20 4133-12 - kg
01.13.22-00.30 Grapefruity 0805 40 00 0 4133-13 - kg
01.13.22-00.40 Cytryny 0805 30 10 0
0805 30 90 0
4133-14 - kg
01.13.22-00.90 Owoce cytrusowe pozostale 0805 90 00 0 4133-19 - kg
01.13.23 Owoce pozostale; ziarna chleba swietojanskiego        
01.13.23-00 Owoce pozostale; ziarna chleba swietojanskiego        
01.13.23-00.1 Owoce ziarnkowe z drzew        
01.13.23-00.11 Jablka na sok 0808 10 10 0 4131-11 - kg
01.13.23-00.12 Jablka konsumpcyjne 0808 10 31 0
0808 10 33 0
0808 10 39 0
0808 10 51 0
0808 10 81 0
4131-12 - kg
01.13.23-00.13 Gruszki 0808 20 10 0
0808 20 31 0
0808 20 33 0
0808 20 35 0
0808 20 39 0
4131-13 - kg
01.13.23-00.19 Owoce ziarnkowe z drzew, pozostale 0810 90 80 0x
0810 90 30 0
4131-19 - kg
01.13.23-00.2 Owoce pestkowe        
01.13.23-00.21 Sliwki 0809 40 11 0
0809 40 19 0
4131-21 - kg
01.13.23-00.22 Czeresnie 0809 20 40 0
0809 20 80 0
4131-22 - kg
01.13.23-00.23 Wisnie 0809 20 20 0
0809 20 60 0
4131-23 - kg
01.13.23-00.24 Morele 0809 10 00 0 4131-24 - kg
01.13.23-00.25 Brzoskwinie 0809 30 10 0
0809 30 90 0
4131-25x - kg
01.13.23-00.26 Pigwa 0808 20 90 0 4131-25x - kg
01.13.23-00.27 Owoce tarniny 0809 40 90 0 4361-24 - kg
01.13.23-00.29 Owoce pestkowe pozostale 0810 90 80 0x 4131-29 - kg
01.13.23-00.30 Ziarna chleba swietojanskiego i chleb swietojanski 1212 10 10 0
1212 10 91 0
1212 10 99 0
4133-99 - kg
01.13.23-00.4 Owoce krzewow i roslin jagodowych        
01.13.23-00.41 Truskawki 0810 10 10 0x
0810 10 90 0x
4132-11 - kg
01.13.23-00.42 Poziomki 0810 10 10 0x
0810 10 90 0x
4132-12 - kg
01.13.23-00.43 Maliny ogrodowe 0810 20 10 0 4132-2 - kg
01.13.23-00.44 Jezyny 0810 20 90 0 4132-39 - kg
01.13.23-00.45 Porzeczki czarne 0810 30 10 0 4132-32 - kg
01.13.23-00.46 Porzeczki kolorowe 0810 30 30 0
0810 30 90 0x
4132-31 - kg
01.13.23-00.47 Agrest 0810 30 90 0x 4132-33 - kg
01.13.23-00.48 Borowki (jagody z rodzaju Vaccinium) 0810 40 10 0
0810 40 30 0
0810 40 50 0
0810 40 90 0
4361-1 - kg
01.13.23-00.49 Owoce roslin jagodowych pozostale 0810 90 80 0x 4132-9x - kg
01.13.23-00.50 Papaje 0807 20 00 0 4133-99x - kg
01.13.23-00.60 Owoce kiwi 0810 90 10 0 4133-99x - kg
01.13.23-00.90 Owoce pozostale, osobno niewymienione 0810 90 80 0x 4131-9
4132-9x
4133-99x
4361-2
- kg
01.13.24 Orzechy pozostale        
01.13.24-00 Orzechy pozostale        
01.13.24-00.10 Orzechy laskowe 0802 21 00 0
0802 22 00 0
4131-32 - kg
01.13.24-00.20 Orzechy wloskie 0802 31 00 0
0802 32 00 0
4131-31 - kg
01.13.24-00.30 Migdaly 0802 11 10 0
0802 11 90 0
0802 12 10 0
0802 12 90 0
4133-24 - kg
01.13.24-00.40 Kasztany 0802 40 00 0 4133-29x - kg
01.13.24-00.50 Pistacje 0802 50 00 0 4133-29x - kg
01.13.24-00.90 Orzechy pozostale, gdzie indziej niewymienione 0802 90 10 0
0802 90 30 0
0802 90 50 0
0802 90 80 0
4133-23
4133-29x
- kg
01.13.3 Produkty roslinne na napoje        
01.13.31 Kawa nie palona, nie pozbawiona kofeiny        
01.13.31-00.00 Kawa nie palona, nie pozbawiona kofeiny 0901 11 00 0 4035-1x - kg
01.13.32 Herbata zielona (nie fermentowana), herbata czarna (fermentowana) i herbata czesciowo fermentowana, w opakowaniu bezposrednim, o ciezarze powyzej 3 kg        
01.13.32-00 Herbata zielona (nie fermentowana), herbata czarna (fermentowana) i herbata czesciowo fermentowana w opakowaniu bezposrednim o ciezarze powyzej 3 kg        
01.13.32-00.10 Herbata zielona (nie fermentowana) w opakowaniu bezposrednim o ciezarze powyzej 3 kg 0902 20 00 0 4035-3 - kg
01.13.32-00.20 Herbata czarna (fermentowana) i inna herbata czesciowo fermentowana w opakowaniu bezposrednim o ciezarze powyzej 3 kg 0902 40 00 0 2543-219 - kg
01.13.33 Herbata paragwajska (herbata-mate)        
01.13.33-00.00 Herbata paragwajska (herbata-mate) 0903 00 00 0 2543-22x - kg
01.13.34 Ziarna kakaowe        
01.13.34-00.00 Ziarna kakaowe 1801 00 00 0 4035-2 - kg
01.13.4 Rosliny przyprawowe        
01.13.40 Rosliny przyprawowe        
01.13.40-00 Rosliny przyprawowe        
01.13.40-00.10 Pieprz naturalny 0904 11 10 0x
0904 11 90 0x
2543-76x - kg
01.13.40-00.20 Wanilia 0905 00 00 0x 2543-77x - kg
01.13.40-00.30 Cynamon 0906 10 00 0
0906 20 00 0x
2543-71x - kg
01.13.40-00.40 Gozdziki 0907 00 00 0 2543-72x - kg
01.13.40-00.50 Galka muszkatolowa 0908 10 10 0x 2543-9x - kg
01.13.40-00.60 Imbir 0910 10 00 0x 2543-73x - kg
01.13.40-00.70 Liscie laurowe 0910 40 90 0x 2543-74x - kg
01.13.40-00.80 Papryka slodka 0904 20 10 0 2543-75x - kg
01.13.40-00.90 Rosliny przyprawowe pozostale 0904 20 31 0
0904 20 35 0
0904 20 39 0
0908 10 10 0x
0908 20 10 0
0909 20 00 0
0909 30 11 0
0909 40 11 0
0909 40 19 0
0910 20 10 0x
0910 30 10 0
0910 40 11 0
0910 50 00 0x
0910 99 91 0
2543-78x
2543-79x
2543-9x
4033x
4084-21
  kg
01.02 ZWIERZETA ZYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZECEGO        
01.21 Bydlo zywe i produkty pochodzenia bydlecego        
01.21.1 Bydlo zywe        
01.21.11 Bydlo zywe, z wyjatkiem cielat        
01.21.11-00 Bydlo zywe, z wyjatkiem cielat        
01.21.11-00.1 Bydlo hodowlane, z wyjatkiem cielat        
01.21.11-00.11 Krowy hodowlane 0102 10 30 0 4211-11 - szt
01.21.11-00.12 Buhaje hodowlane 0102 10 90 0x 4211-12 - szt
01.21.11-00.13 Jalowki hodowlane 0102 10 10 0 4211-13x - szt
01.21.11-00.2 Bydlo uzytkowe, z wyjatkiem cielat        
01.21.11-00.21 Krowy uzytkowe 0102 90 69 0 4212-11 - szt
01.21.11-00.22 Woly 0102 90 79 0x 4212-12 - szt
01.21.11-00.23 Wolce 0102 90 79 0x 4212-13 - szt
01.21.11-00.24 Jalowki 0102 90 59 0 4212-14x - szt
01.21.11-00.3 Bydlo rzezne, z wyjatkiem cielat        
01.21.11-00.31 Mlode bydlo opasowe 0102 90 51 0
0102 90 71 0x
4213-11 - szt
01.21.11-00.32 Opasy 0102 90 61 0x
0102 90 71 0x
4213-12 - szt
01.21.11-00.33 Wypasy 0102 90 61 0x
0102 90 71 0x
4213-13 - szt
01.21.11-00.80 Bydlo zywe, dzikie 0102 90 90 0 4382-19x - szt
01.21.12 Cieleta zywe        
01.21.12-00 Cieleta zywe        
01.21.12-00.10 Cieleta hodowlane 0102 10 90 0x 4211-13x
4212-14x
- szt
01.21.12-00.20 Cieleta uzytkowe 0102 90 05 0
0102 90 29 0
0102 90 49 0
4212-14x - szt
01.21.12-00.30 Cieleta rzezne 0102 90 21 0
0102 90 41 0
4213-14 - szt
01.21.2 Mleko krowie surowe        
01.21.20 Mleko krowie surowe        
01.21.20-00.00 Mleko krowie surowe 0401 20 11 0x
0401 20 19 0x
0401 20 91 0x
0401 20 99 0x
4251-11 - hl
01.21.3 Nasienie bydlece        
01.21.30 Nasienie bydlece        
01.21.30-00.00 Nasienie bydlece 0511 10 00 0 4251-911 - kg
01.22 Owce, kozy, konie, osly, muly, oslomuly, zywe oraz produkty pochodzace od tych zwierzat        
01.22.1 Owce, kozy, konie, osly, muly, oslomuly zywe        
01.22.11 Owce zywe        
01.22.11-00 Owce zywe        
01.22.11-00.1 Owce hodowlane        
01.22.11-00.11 Maciorki powyzej 1 roku hodowlane 0104 10 10 0x 4211-31 - szt
01.22.11-00.12 Tryki powyzej 1 roku hodowlane 0104 10 10 0x 4211-32 - szt
01.22.11-00.13 Mlodziez owcza hodowlana 0104 10 10 0x 4211-33 - szt
01.22.11-00.2 Owce uzytkowe        
01.22.11-00.21 Maciorki powyzej 1 roku uzytkowe 0104 10 80 0x 4212-31 - szt
01.22.11-00.22 Tryki powyzej 1 roku uzytkowe 0104 10 80 0x 4212-32 - szt
01.22.11-00.23 Skopy 0104 10 80 0x 4212-33 - szt
01.22.11-00.24 Mlodziez owcza 0104 10 30 0 4212-34 - szt
01.22.11-00.3 Owce i skopy rzezne        
01.22.11-00.31 Owce rzezne 0104 10 80 0x 4213-31 - szt
01.22.11-00.32 Skopy rzezne 0104 10 80 0x 4213-32 - szt
01.22.12 Kozy zywe        
01.22.12-00 Kozy zywe        
01.22.12-00.1 Kozy, kozly, kozki i koziolki hodowlane        
01.22.12-00.11 Kozly hodowlane 0104 20 10 0x 4211-91x - szt
01.22.12-00.12 Kozy hodowlane 0104 20 10 0x 4211-91x - szt
01.22.12-00.13 Kozki i koziolki hodowlane 0104 20 10 0x 4211-91x - szt
01.22.12-00.2 Kozy, kozki i koziolki uzytkowe        
01.22.12-00.21 Kozy uzytkowe 0104 20 90 0x 4212-35x
4218-2x
- szt
01.22.12-00.22 Kozki i koziolki uzytkowe 0104 20 90 0x 4212-35x
4218-2x
- szt
01.22.12-00.30 Kozy rzezne 0104 20 90 0x 4213-33 - szt
01.22.13 Konie, osly, muly, oslomuly zywe        
01.22.13-10 Konie        
01.22.13-10.1 Konie hodowlane        
01.22.13-10.11 Klacze hodowlane 0101 11 00 0x 4211-41 - szt
01.22.13-10.12 Ogiery hodowlane 0101 11 00 0x 4211-42 - szt
01.22.13-10.13 Mlodziez hodowlana 0101 11 00 0x 4211-43 - szt
01.22.13-10.2 Konie i zrebieta uzytkowe        
01.22.13-10.21 Konie uzytkowe 0101 19 90 0x 4212-41 - szt
01.22.13-10.22 Zrebieta uzytkowe 0101 19 90 0x 4212-42 - szt
01.22.13-10.30 Konie rzezne 0101 19 10 0 4213-41 - szt
01.22.13-20 Osly        
01.22.13-20.1 Osly i oslice hodowlane        
01.22.13-20.11 Oslice hodowlane 0101 20 10 0x 4211-44 - szt
01.22.13-20.12 Osly hodowlane 0101 20 10 0x 4211-45 - szt
01.22.13-20.20 Osly uzytkowe 0101 20 10 0x 4212-44 - szt
01.22.13-20.30 Osly rzezne 0101 20 10 0x 4213-42 - szt
01.22.13-30.00 Muly i oslomuly 0101 20 90 0 4212-43 - szt
01.22.2 Mleko owcze i kozie surowe        
01.22.21 Mleko owcze surowe        
01.22.21-00.00 Mleko owcze surowe 0401 20 11 0x
0401 20 19 0x
0401 20 91 0x
0401 20 99 0x
4251-12 - hl
01.22.22 Mleko kozie surowe        
01.22.22-00.00 Mleko kozie surowe 0401 20 11 0x
0401 20 19 0x
0401 20 91 0x
0401 20 99 0x
4251-13 - hl
01.22.3 Welna i siersc zwierzeca        
01.22.31 Welna strzyzona, potna, lacznie z welna prana z drugiej strzyzy        
01.22.31-00 Welna owcza        
01.22.31-00.10 Welna owcza nieprana 5101 11 00 1x
5101 11 00 9x
4251-51x - kg
01.22.31-00.20 Welna owcza prana, niekarbonizowana 5101 11 00 1x
5101 11 00 9x
1921-11x
1921-12x
1921-13x
- kg
01.22.32 Siersc zwierzeca cienka lub gruba (lacznie z wlosiem konskim), niezgrzeblona, nieczesana        
01.22.32-00 Siersc zwierzeca cienka lub gruba (lacznie z wlosiem konskim), niezgrzeblona i nieczesana        
01.22.32-00.1 Welna kozia        
01.22.32-00.11 Welna kozia nieprana 5102 10 50 0x 4251-52 - kg
01.22.32-00.12 Welna kozia prana, niekarbonizowana 5102 10 50 0x 1921-14 - kg
01.22.32-00.2 Welna (siersc) wielbladzia        
01.22.32-00.21 Welna (siersc) wielbladzia nieprana 5102 10 50 0x 4251-53 - kg
01.22.32-00.22 Welna (siersc) wielbladzia prana, niekarbonizowana 5102 10 50 0x 1921-2 - kg
01.22.32-00.3 Welna (siersc) krolikow angorskich        
01.22.32-00.31 Welna (siersc) krolikow angorskich nieprana 5102 10 10 0x 4251-54 - kg
01.22.32-00.32 Welna (siersc) krolikow angorskich prana, niekarbonizowana 5102 10 10 0x 1921-31 - kg
01.22.32-00.4 Welna (siersc) krolikow pozostalych        
01.22.32-00.41 Welna (siersc) krolikow pozostalych nieprana 5102 10 90 0x 4251-59 - kg
01.22.32-00.42 Welna (siersc) krolikow pozostalych prana 5102 10 90 0x 1921-39 - kg
01.22.32-00.5 Wlosie konskie, kozie, bydlece        
01.22.32-00.51 Wlosie konskie, kozie, bydlece surowe 0503 00 00 0x 2217-4
2322-6x
- kg
01.22.32-00.52 Wlosie konskie, kozie, bydlece, preparowane 0503 00 00 0x 2626-1
2626-2
2626-3
2626-4
2626-6
- kg
01.22.32-00.90 Siersc zwierzeca cienka lub gruba, niezgrzeblona i nieczesana, pozostala 5102 10 30 0
5102 10 50 0x
5102 10 90 0x
5102 20 00 0
1921-9x
2626-5
- kg
01.23 Trzoda chlewna zywa        
01.23.1 Trzoda chlewna zywa        
01.23.10 Trzoda chlewna zywa        
01.23.10-00 Trzoda chlewna zywa        
01.23.10-00.1 Trzoda chlewna hodowlana        
01.23.10-00.11 Loszki hodowlane 0103 10 00 0x 4211-21 - szt
01.23.10-00.12 Knurki hodowlane 0103 10 00 0x 4211-22 - szt
01.23.10-00.13 Mlodziez hodowlana 0103 10 00 0x 4211-23 - szt
01.23.10-00.2 Trzoda chlewna uzytkowa        
01.23.10-00.21 Lochy uzytkowe 0103 92 11 0 4212-21 - szt
01.23.10-00.22 Knury uzytkowe 0103 92 19 0x 4212-22 - szt
01.23.10-00.23 Warchlaki uzytkowe 0103 91 10 0x 4212-23 - szt
01.23.10-00.24 Prosieta uzytkowe 0103 91 10 0x
0103 92 19 0x
4212-24 - szt
01.23.10-00.30 Trzoda chlewna rzezna 0103 92 19 0x 4213-2 - szt
01.23.10-00.80 Dziki 0103 91 90 0
0103 92 90 0
4382-15 - szt
01.24 Drob zywy i jaja        
01.24.1 Drob zywy        
01.24.10 Drob zywy        
01.24.10-10 Kury domowe        
01.24.10-10.1 Kury domowe reprodukcyjne        
01.24.10-10.11 Kury reprodukcyjne 0105 91 00 0x 4211-61 - szt
01.24.10-10.12 Koguty reprodukcyjne 0105 91 00 0x 4211-62 - szt
01.24.10-10.13 Piskleta i mlodziez kurza, reprodukcyjne 0105 11 11 0
0105 11 19 0
4211-71
4211-81
- szt
01.24.10-10.2 Kury domowe uzytkowe        
01.24.10-10.21 Kury uzytkowe 0105 91 00 0x 4212-61 - szt
01.24.10-10.22 Kurczeta uzytkowe 0105 91 00 0x 4212-62 - szt
01.24.10-10.23 Piskleta i mlodziez kurza, uzytkowe 0105 11 91 0
0105 11 99 0
4212-71
4212-81
- szt
01.24.10-10.30 Kury domowe rzezne 0105 91 00 0x 4213-62 - szt
01.24.10-20 Kaczki        
01.24.10-20.1 Kaczki reprodukcyjne        
01.24.10-20.11 Kaczki reprodukcyjne, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy kaczej 0105 99 10 0x 4211-63 - szt
01.24.10-20.12 Piskleta i mlodziez kacza, reprodukcyjne 0105 19 90 0x 4211-72
4211-82
- szt
01.24.10-20.2 Kaczki uzytkowe        
01.24.10-20.21 Kaczki uzytkowe, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy kaczej 0105 99 10 0x 4212-63 - szt
01.24.10-20.22 Piskleta i mlodziez kacza, uzytkowe 0105 19 90 0x 4212-72
4212-82
- szt
01.24.10-20.30 Kaczki rzezne 0105 99 10 0x 4213-63 - szt
01.24.10-30 Gesi        
01.24.10-30.1 Gesi reprodukcyjne        
01.24.10-30.11 Gesi reprodukcyjne, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy gesiej 0105 99 20 0x 4211-64 - szt
01.24.10-30.12 Piskleta i mlodziez gesia, reprodukcyjne 0105 19 10 0x 4211-73
4211-83
- szt
01.24.10-30.2 Gesi uzytkowe        
01.24.10-30.21 Gesi uzytkowe, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy gesiej 0105 99 20 0x 4212-64 - szt
01.24.10-30.22 Piskleta i mlodziez gesia, uzytkowe 0105 19 10 0x 4212-73
4212-83
- szt
01.24.10-30.30 Gesi rzezne 0105 99 20 0x 4213-64 - szt
01.24.10-40 Indyki        
01.24.10-40.1 Indyki reprodukcyjne        
01.24.10-40.11 Indyki reprodukcyjne, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy indyczej 0105 99 30 0x 4211-65 - szt
01.24.10-40.12 Piskleta i mlodziez indycza, reprodukcyjne 0105 19 10 0x 4211-74
4211-84
- szt
01.24.10-40.2 Indyki uzytkowe        
01.24.10-40.21 Indyki uzytkowe, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy indyczej 0105 99 30 0x 4212-65 - szt
01.24.10-40.22 Piskleta i mlodziez indycza, uzytkowe 0105 19 10 0x 4212-74
4212-84
- szt
01.24.10-40.30 Indyki rzezne 0105 99 30 0x 4213-65 - szt
01.24.10-50 Perliczki        
01.24.10-50.1 Perliczki reprodukcyjne        
01.24.10-50.11 Perliczki reprodukcyjne, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy perliczej 0105 99 50 0x 4211-66 - szt
01.24.10-50.12 Piskleta i mlodziez perlicza, reprodukcyjne 0105 19 90 0x 4211-75
4211-85
- szt
01.24.10-50.2 Perliczki uzytkowe        
01.24.10-50.21 Perliczki uzytkowe, z wyjatkiem pisklat i mlodziezy perliczej 0105 99 50 0x 4212-66 - szt
01.24.10-50.22 Piskleta i mlodziez perlicza, uzytkowe 0105 19 90 0x 4212-75
4212-85
- szt
01.24.10-50.30 Perliczki rzezne 0105 99 50 0x 4213-66 - szt
01.24.2 Jaja w skorupkach        
01.24.20 Jaja w skorupkach        
01.24.20-00 Jaja w skorupkach        
01.24.20-00.1 Jaja kurze        
01.24.20-00.11 Jaja kurze wylegowe 0407 00 19 0x 4251-21 - tys. szt
01.24.20-00.12 Jaja kurze swieze konsumpcyjne 0407 00 30 0x 4251-22
4251-23
2333-1
- tys. szt
01.24.20-00.20 Jaja kacze 0407 00 30 0x
0407 00 19 0x
4251-31
2333-3x
- tys.szt
01.24.20-00.30 Jaja gesie 0407 00 30 0x
0407 00 11 0x
4251-32
2333-3x
- tys. szt
01.24.20-00.40 Jaja indycze 0407 00 30 0x
0407 00 11 0x
4251-33
2333-3x
- tys. szt
01.24.20-00.50 Jaja perlicze 0407 00 30 0x
0407 00 19 0x
4251-34
2333-3x
- tys. szt
01.24.20-00.60 Jaja bazancie 0407 00 90 0x 4251-35
4385-31
2333-3x
- tys. szt
01.24.20-00.70 Jaja kuropatw 0407 00 90 0x 4385-32
2333-3x
- tys. szt
01.24.20-00.90 Jaja w skorupkach pozostale 0407 00 90 0x 4385-39
2333-3x
- tys. szt
01.25 Zwierzeta zywe pozostale i produkty pochodzace od tych zwierzat        
01.25.1 Zwierzeta zywe pozostale        
01.25.10 Zwierzeta zywe pozostale        
01.25.10-10 Zwierzeta futerkowe        
01.25.10-10.1 Kroliki        
01.25.10-10.11 Kroliki hodowlane 0106 00 10 1 4211-51 - szt
01.25.10-10.19 Kroliki pozostale 0106 00 10 9 4212-51 - szt
01.25.10-10.2 Lisy        
01.25.10-10.21 Lisy hodowlane 0106 00 90 3x 4211-52 - szt
01.25.10-10.29 Lisy pozostale 0106 00 90 9x 4212-52
4213-52
- szt
01.25.10-10.3 Norki        
01.25.10-10.31 Norki hodowlane 0106 00 90 3x 4211-53 - szt
01.25.10-10.39 Norki pozostale 0106 00 90 9x 4212-53
4213-53
- szt
01.25.10-10.4 Nutrie        
01.25.10-10.41 Nutrie hodowlane 0106 00 90 3x 4211-54 - szt
01.25.10-10.49 Nutrie pozostale 0106 00 90 9x 4212-54
4213-54
- szt
01.25.10-10.9 Zwierzeta futerkowe pozostale        
01.25.10-10.91 Zwierzeta futerkowe pozostale hodowlane 0106 00 90 3x 4211-55 - szt
01.25.10-10.99 Zwierzeta futerkowe pozostale, osobno niewymienione 0106 00 90 9x 4212-59
4213-59
- szt
01.25.10-20 Zwierzeta gospodarskie hodowlane i domowe, pozostale        
01.25.10-20.10 Pszczoly 0106 00 90 9x 4214-1 - szt
01.25.10-20.20 Jedwabniki 0106 00 90 9x 4214-2 - szt
01.25.10-20.30 Przepiorki japonskie 0106 00 90 9x 4213-67 - szt
01.25.10-20.40 Psy 0106 00 90 9x 4218-1 - szt
01.25.10-20.50 Golebie 0106 00 20 0 4218-3 - szt
01.25.10-20.60 Zwierzeta egzotyczne 0106 00 90 9x 4219
4384-1
4384-9
- szt
01.25.10-20.90 Zwierzeta gospodarskie hodowlane i domowe, pozostale, osobno niewymienione 0106 00 90 9x 4214-9 - szt
01.25.10-30 Zwierzeta doswiadczalne i laboratoryjne        
01.25.10-30.10 Swinki morskie 0106 00 90 9x 4218-41 - szt
01.25.10-30.20 Myszy 0106 00 90 9x 4218-42 - szt
01.25.10-30.30 Szczury 0106 00 90 9x 4218-43 - szt
01.25.10-30.90 Zwierzeta doswiadczalne i laboratoryjne pozostale 0106 00 90 9x 4218-49
4384-2
- szt
01.25.10-40 Zwierzeta chronione        
01.25.10-40.10 Ssaki chronione 0106 00 90 2x 4383-1 - szt
01.25.10-40.20 Ptaki chronione 0106 00 90 2x 4383-2 - szt
01.25.10-40.90 Zwierzeta chronione pozostale 0106 00 90 2x 4383-9 - szt
01.25.10-50 Zwierzyna lowna przeznaczona do hodowli        
01.25.10-50.1 Ssaki lowne przeznaczone do hodowli        
01.25.10-50.11 Jelenie 0106 00 90 9x 4382-11 - szt
01.25.10-50.12 Daniele 0106 00 90 9x 4382-12 - szt
01.25.10-50.13 Sarny 0106 00 90 9x 4382-13 - szt
01.25.10-50.14 Muflony 0106 00 90 9x 4382-14 - szt
01.25.10-50.15 Zajace 0106 00 90 9x 4382-16 - szt
01.25.10-50.19 Ssaki lowne przeznaczone do hodowli pozostale 0106 00 90 9x 4382-19x - szt
01.25.10-50.2 Ptaki lowne przeznaczone do hodowli        
01.25.10-50.21 Bazanty 0106 00 90 9x 4382-21
4211-67
4211-77
4211-87
4212-67
4212-77
4212-87
4213-68
- szt
01.25.10-50.22 Kuropatwy 0106 00 90 9x 4382-22 - szt
01.25.10-50.29 Ptaki lowne przeznaczone do hodowli, pozostale 0106 00 90 9x 4213-67x
4382-29
- szt
01.25.10-90.00 Zwierzeta zywe pozostale, osobno niewymienione 0106 00 90 1
0106 00 90 9x
421x - szt
01.25.2 Produkty pochodzenia zwierzecego pozostale        
01.25.21 Miod naturalny        
01.25.21-00.00 Miod naturalny 0409 00 00 0 4251-41 - kg
01.25.22 Slimaki zywe, swieze, schlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance z wyjatkiem slimakow morskich; zabie udka swieze, schlodzone lub mrozone        
01.25.22-00 Slimaki zywe, swieze, schlodzone, mrozone, suszone, solone lub w solance z wyjatkiem slimakow morskich; zabie udka swieze, schlodzone lub mrozone        
01.25.22-00.10 Slimaki 0307 60 00 0 4214-3 - kg
01.25.22-00.20 Zabie udka 0208 20 00 0 4271-2 - kg
01.25.23 Produkty jadalne pochodzenia zwierzecego, gdzie indziej niesklasyfikowane        
01.25.23-00.00 Produkty jadalne pochodzenia zwierzecego, gdzie indziej niesklasyfikowane 0410 00 00 0 4251-9x - kg
01.25.24 Kokony jedwabnikow, nadajace sie do motania        
01.25.24-00.00 Kokony jedwabnikow, nadajace sie do motania 5001 00 00 0 4251-7 - kg
01.25.25 Woski owadzie i spermacet        
01.25.25-00 Woski owadzie i spermacet        
01.25.25-00.10 Wosk pszczeli 1521 90 91 0x
1521 90 99 0x
4251-42 - kg
01.25.25-00.20 Mleczko pszczele 1521 90 99 0x 4251-43x - kg
01.25.25-00.30 Kit pszczeli - propolis 1521 90 99 0x 4251-44x - kg
01.25.25-00.40 Spermacet 1521 90 10 0 4251-49x - kg
01.25.25-00.90 Woski owadzie pozostale 1521 90 91 0x
1521 90 99 0x
4251-45
4251-49x
- kg
01.25.3 Skory futerkowe oraz skory pozostale surowe, gdzie indziej niewymienione        
01.25.31 Skory futerkowe surowe, z wyjatkiem skor z krolikow, zajecy i jagniat        
01.25.31-00 Skory futerkowe surowe, z wyjatkiem skor z krolikow, zajecy i jagniat        
01.25.31-00.1 Skory surowe z lisow        
01.25.31-00.11 Skory surowe z lisow polarnych 4301 60 00 0x 4253-411 - szt
01.25.31-00.12 Skory surowe z lisow pospolitych 4301 60 00 0x 4253-412 - szt
01.25.31-00.19 Skory surowe z lisow pozostale 4301 60 00 0x 4253-419 - szt
01.25.31-00.20 Skory surowe z norek 4301 10 00 0 4253-51 - szt
01.25.31-00.30 Skory surowe z nutrii 4301 80 10 0 4253-61 - szt
01.25.31-00.40 Skory surowe z lasic 4301 80 90 0x 4253-53 - szt
01.25.31-00.50 Skory surowe z tchorzo-fretek 4301 80 90 0x 4253-55 - szt
01.25.31-00.60 Skory surowe z bobrow 4301 40 00 0 4253-62 - szt
01.25.31-00.70 Skory surowe z pizmakow 4301 50 00 0 4253-71 - szt
01.25.31-00.80 Czesci skor dla kusnierstwa 4301 90 00 0 4253-3
4253-4
4253-5
4253-6
4253-7
4253-8
4253-91x
- kg
01.25.31-00.9 Skory futerkowe surowe, z wyjatkiem skor z krolikow, zajecy i jagniat, pozostale        
01.25.31-00.91 Skory surowe kotow 4301 80 50 0
4301 80 90 0x
4253-31
4253-91x
- szt
01.25.31-00.92 Skory surowe z jenotow 4301 80 90 0x 4253-42 - szt
01.25.31-00.93 Skory surowe z kun 4301 80 90 0x 4253-52 - szt
01.25.31-00.94 Skory surowe z tchorzy 4301 80 90 0x 4253-54 - szt
01.25.31-00.95 Skory surowe z borsukow 4301 80 90 0x 4253-56 - szt
01.25.31-00.96 Skory surowe z nornic 4301 80 90 0x 4253-72 - szt
01.25.31-00.97 Skory surowe z wiewiorek 4301 80 90 0x 4253-75 - szt
01.25.31-00.98 Skory surowe z suslow i suslikow 4301 80 90 0x 4253-76 - szt
01.25.31-00.99 Skory futerkowe surowe, z wyjatkiem skor krolikow, zajecy i jagniat pozostale, osobno niewymienione 4301 70 10 0
4301 70 90 0
4301 80 30 0
4301 80 90 0x
4253-91x
4253-73
4253-74
4253-81
- szt
01.25.32 Skory futerkowe surowe z krolikow, zajecy i jagniat        
01.25.32-00 Skory futerkowe surowe z krolikow, zajecy i jagniat        
01.25-32-00.10 Skory surowe z krolikow 4301 20 00 0x 4253-21
4253-22
4253-23
- szt
01.25.32-00.20 Skory surowe z zajecy 4301 20 00 0x 4253-29 - szt
01.25.32-00.30 Skory surowe z jagniat astrachanskich, karakulowych, perskich itp. z wyjatkiem skor z jagniat owcy 4301 30 00 0 4253-14 - szt
01.25.33 Skory surowe innych zwierzat (swieze lub zakonserwowane lecz bez dalszej obrobki), gdzie indziej niesklasyfikowane        
01.25.33-00.00 Skory surowe innych zwierzat, gdzie indziej niesklasyfikowane (swieze lub zakonserwowane, lecz dalej nie obrabiane) 4103 20 00 0
4103 90 00 0
2213-41
2321-5
4253-11
4253-12
4253-13
4253-9x
  szt.
01.4 USLUGI ZWIAZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLA ZWIERZAT Z WYJATKIEM USLUG WETERYNARYJNYCH        
01.41 Uslugi zwiazane z produkcja roslinna        
01.41.1 Uslugi zwiazane z produkcja roslinna        
01.41.11 Uslugi zwiazane z uprawami rolnymi        
01.41.11-00 Uslugi zwiazane z uprawami rolnymi        
01.41.11-00.10 Uslugi w zakresie prac polowych i ogrodniczych 88110.1 40101x -  
01.41.11-00.20 Uslugi w zakresie gospodarki nasiennej 88110.1 40201
43902x
-  
01.41.11-00.30 Uslugi nawozenia, zraszania oraz ochrony upraw rolnych przed szkodnikami 88110.1 40101x
40102x
-  
01.41.11-00.40 Obsluga rolniczych systemow irygacyjnych 88110.1 43902x -  
01.41.11-00.50 Zbior plonow i omloty 88110.1 40103 -  
01.41.11-00.60 Wynajem maszyn i urzadzen rolniczych z obsluga 88110.1 43901x -  
01.41.11-00.90 Uslugi zwiazane z uprawami rolnymi pozostale 88110.1 43902x -  
01.41.12 Uslugi zwiazane z zagospodarowaniem terenow zielonych        
01.41.12-00.00 Uslugi zwiazane z zagospodarowaniem terenow zielonych 88110.2 40101x
40102x
43901x
43902x
72301
75302x
75801x
-  
01.42 Uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat (z wyjatkiem uslug weterynaryjnych)        
01.42.1 Uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat (z wyjatkiem uslug weterynaryjnych)        
01.42.10 Uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat (z wyjatkiem uslug weterynaryjnych)        
01.42.10-00 Uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat produkcja zwierzeca (z wyjatkiem uslug weterynaryjnych)        
01.42.10-00.10 Uslugi zwiazane z kryciem naturalnym, unasienieniem i ocena wartosci uzytkowej zwierzat 88120 42101 -  
01.42.10-00.20 Uslugi sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich 88120 42102x -  
01.42.10-00.30 Uslugi podkuwania koni 88120 06802 -  
01.42.10-00.90 Uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat pozostale, gdzie indziej niewymienione 88120 43902x
89901x
-  
01.5 LOWIECTWO, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZAT LOWNYCH, USLUGI ZWIAZANE Z LOWIECTWEM        
01.50 Lowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierzat lownych, uslugi zwiazane z lowiectwem        
01.50.1 Lowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierzat lownych, uslugi zwiazane z lowiectwem        
01.50.10 Lowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierzat lownych, uslugi zwiazane z lowiectwem        
01.50.10-00.00 Lowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierzat lownych, uslugi zwiazane z lowiectwem 88130 46101 -  
| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.