Tekst ujednolicony po zmianie z 12 czerwca 2002 r. Stan prawny na 1 lipca 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 26 wrzesnia 2001 r. w sprawie utworzenia sadow pracy i sadow ubezpieczen spolecznych

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:
  • Nr 106 z 29 wrzesnia 2001 r., poz. 1161
  • Nr 84 z 25 czerwca 2002 r., poz. 762
Zmiany - zaznaczone w naszym tekscie tlusta czcionka - obowiazuja od 1 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Przedmiotem rozporzadzenia jest:

1) utworzenie sadow pracy, sadow ubezpieczen spolecznych lub sadow pracy i ubezpieczen spolecznych jako wydzialow w sadach okregowych i sadow pracy lub sadow pracy i ubezpieczen spolecznych jako wydzialow w sadach rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarow wlasciwosci,

2) przekazanie niektorym sadom okregowym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych z wlasciwosci innych sadow okregowych w obszarze tej samej apelacji, a niektorym sadom rejonowym - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z wlasciwosci wiecej niz jednego sadu rejonowego,

3) przekazanie niektorym sadom rejonowym do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych nalezacych do wlasciwosci wszystkich sadow rejonowych z obszaru okregu sadowego ustalonego dla spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych.

2. W sadach okregowych tworzy sie sady pracy, sady ubezpieczen spolecznych oraz sady pracy i ubezpieczen spolecznych, jako wydzialy pracy, wydzialy ubezpieczen spolecznych oraz wydzialy pracy i ubezpieczen spolecznych:

1) w Sadzie Okregowym w Bialymstoku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

2) w Sadzie Okregowym w Bielsku-Bialej - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

3) w Sadzie Okregowym w Bydgoszczy:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

4) w Sadzie Okregowym w Czestochowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

5) w Sadzie Okregowym w Elblagu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

6) w Sadzie Okregowym w Gdansku:

a) Wydzial Pracy z siedziba w Gdyni - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych z siedziba w Gdyni - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

7) w Sadzie Okregowym w Gliwicach:

a) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gliwicach, Lublincu, Rudzie Slaskiej, Tarnowskich Gorach i Zabrzu,

b) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych z siedziba w Rybniku - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jastrzebiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzislawiu Slaskim;

8) w Sadzie Okregowym w Gorzowie Wielkopolskim - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

8a) w Sadzie Okregowym w Jeleniej Gorze - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

9) w Sadzie Okregowym w Kaliszu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

10) w Sadzie Okregowym w Katowicach:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Chorzowie, Katowicach i Myslowicach oraz sprawy organow rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Katowicach, Wojewodzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,

c) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bedzinie, Bytomiu, Dabrowie Gorniczej i Sosnowcu,

d) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jaworznie, Mikolowie, Pszczynie i Tychach;

11) w Sadzie Okregowym w Kielcach:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

12) w Sadzie Okregowym w Koszalinie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

13) w Sadzie Okregowym w Krakowie:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Okregowych w Krakowie i Nowym Saczu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Myslenicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgorza w Krakowie i dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Krakowie,

c) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadu Okregowego w Nowym Saczu oraz Sadow Rejonowych w: Chrzanowie, Miechowie, Olkuszu, Oswiecimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Krakowie;

14) w Sadzie Okregowym w Krosnie:

a) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brzozowie, Jasle, Krosnie, Lesku i Sanoku,

b) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych z siedziba w Przemyslu - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jaroslawiu, Lubaczowie, Przemyslu i Przeworsku;

15) w Sadzie Okregowym w Legnicy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

16) w Sadzie Okregowym w Lublinie:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

16a) w Sadzie Okregowym w Lomzy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu; 17) w Sadzie Okregowym w Lodzi:

a) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych rozpoznawanych w II instancji, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych: dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, dla Lodzi-Widzewa w Lodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

c) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Lasku, Leczycy, Lowiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zdunskiej Woli;

18) w Sadzie Okregowym w Olsztynie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

19) w Sadzie Okregowym w Opolu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

20) w Sadzie Okregowym w Piotrkowie Trybunalskim - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

21) w Sadzie Okregowym w Poznaniu:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Chodziezy, Gnieznie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Koscianie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotulach, Sremie, Srodzie Wiekopolskiej, Trzciance, Wagrowcu, Wolsztynie, Wrzesni i Zlotowie,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Chodziezy, Gostyniu, Koscianie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wagrowcu i Zlotowie,

c) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gnieznie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotulach, Sremie, Srodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrzesni,

d) Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych z siedziba w Koninie - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Kole, Koninie, Slupcy i Turku;

22) w Sadzie Okregowym w Radomiu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

23) w Sadzie Okregowym w Rzeszowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

24) w Sadzie Okregowym w Siedlcach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

25) w Sadzie Okregowym w Slupsku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

26) w Sadzie Okregowym w Suwalkach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

27) w Sadzie Okregowym w Szczecinie:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

28) w Sadzie Okregowym w Swidnicy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

29) w Sadzie Okregowym w Tarnobrzegu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

29a) w Sadzie Okregowym w Tarnowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

30) w Sadzie Okregowym w Toruniu:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Okregowych w Toruniu i Wloclawku,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Okregowych w Toruniu i Wloclawku;

31) w Sadzie Okregowym w Warszawie:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Okregowych w: Ostrolece, Plocku i Warszawie,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gostyninie, Plocku, Sierpcu, Sochaczewie i Zyrardowie z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Plocku, Sadow Rejonowych w Otwocku i Wolominie z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie oraz sprawy z Zakladu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie i odwolania od decyzji Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Ostrolece,

c) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Srodmiescia w Warszawie z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych Biuro Rent Zagranicznych, Sadow Rejonowych w: Ciechanowie, Mlawie i Plonsku z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Plocku oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego,

d) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie oraz sprawy z Biura Emerytalnego Sluzby Wieziennej i odwolania od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego z obszaru wlasciwosci Sadu Okregowego w Ostrolece;

32) w Sadzie Okregowym we Wroclawiu:

a) Wydzial Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu,

b) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Trzebnicy, dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu i dla Wroclawia-Krzykow we Wroclawiu,

c) Wydzial Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Olesnicy, Olawie, Strzelinie, Srodzie Slaskiej, Wolowie i dla Wroclawia-Srodmiescia we Wroclawiu;

33) w Sadzie Okregowym w Zamosciu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu;

34) w Sadzie Okregowym w Zielonej Gorze - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu.

3. 1. Z zastrzezeniem ust. 2, sad pracy (wydzial pracy) w sadzie rejonowym, do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, obejmuje obszar wlasciwosci sadu rejonowego, w ktorym zostal utworzony.

2. Tworzy sie sady pracy jako wydzialy pracy do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujace obszar wlasciwosci dwoch lub wiecej sadow rejonowych oraz sady pracy i ubezpieczen spolecznych jako wydzialy pracy i ubezpieczen spolecznych do spraw z zakresu prawa pracy, a takze do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych nalezacych do sadow rejonowych:

1) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Bialymstoku:

- w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Bialymstoku i Sokolce, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bialymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokolce;

2) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Bielsku-Bialej:

- w Sadzie Rejonowym w Bielsku-Bialej - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bielsku-Bialej, Cieszynie i Zywcu;

3) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Bydgoszczy:

a) w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Bydgoszczy i Nakle n. Notecia, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bydgoszczy, Inowroclawiu, Mogilnie, Nakle n. Notecia, Szubinie, Swieciu, Tucholi i Zninie,

b) w Sadzie Rejonowym w Inowroclawiu - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Inowroclawiu i Mogilnie,

c) w Sadzie Rejonowym w Szubinie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Szubinie i Zninie,

d) w Sadzie Rejonowym w Swieciu - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Swieciu i Tucholi;

4) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Czestochowie:

- w Sadzie Rejonowym w Czestochowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Czestochowie, Myszkowie i Zawierciu;

5) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Elblagu:

a) w Sadzie Rejonowym w Elblagu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Braniewie, Dzialdowie, Elblagu, Ilawie, Nowym Miescie Lubawskim i Ostrodzie,

b) w Sadzie Rejonowym w Ilawie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Ilawie i Nowym Miescie Lubawskim;

6) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Gdansku:

a) w Sadzie Rejonowym w Gdansku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Gdansku i Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gdansku, Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie i Wejherowie,

b) w Sadzie Rejonowym w Gdyni - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Gdyni i Wejherowie,

c) w Sadzie Rejonowym w Starogardzie Gdanskim - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Starogardzie Gdanskim i Tczewie;

7) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Gliwicach:

a) w Sadzie Rejonowym w Gliwicach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gliwicach, Lublincu, Rudzie Slaskiej, Tarnowskich Gorach i Zabrzu,

b) w Sadzie Rejonowym w Rybniku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jastrzebiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzislawiu Slaskim;

8) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Gorzowie Wielkopolskim:

- w Sadzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Miedzyrzeczu, Slubicach, Strzelcach Krajenskich i Sulecinie;

8a) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Jeleniej Gorze: - w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Gorze - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Boleslawcu, Jeleniej Gorze, Kamiennej Gorze, Lubaniu, Lwowku Slaskim i Zgorzelcu;

9) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Kaliszu:

a) w Sadzie Rejonowym w Kaliszu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kepnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

b) w Sadzie Rejonowym w Jarocinie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Jarocinie i Pleszewie,

c) w Sadzie Rejonowym w Kepnie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Kepnie i Ostrzeszowie;

10) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Katowicach:

- w Sadzie Rejonowym w Katowicach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bedzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dabrowie Gorniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikolowie, Myslowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach;

11) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Kielcach:

a) w Sadzie Rejonowym w Kielcach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jedrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Konskich, Opatowie, Ostrowcu Swietokrzyskim, Pinczowie, Sandomierzu, Skarzysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Wloszczowie,

b) w Sadzie Rejonowym w Jedrzejowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Jedrzejowie i Wloszczowie,

c) w Sadzie Rejonowym w Pinczowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Kazimierzy Wielkiej i Pinczowie,

d) w Sadzie Rejonowym w Staszowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Opatowie i Staszowie;

12) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Koszalinie:

- w Sadzie Rejonowym w Koszalinie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Koszalinie i Slawnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bialogardzie, Drawsku Pomorskim, Kolobrzegu, Koszalinie, Slawnie, Szczecinku i Walczu;

13) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Krakowie:

a) w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Myslenicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgorza w Krakowie i dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Chrzanowie, w Gorlicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgorza w Krakowie, dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, w Limanowej, w Miechowie, w Muszynie, w Myslenicach, w Nowym Saczu, w Nowym Targu, w Olkuszu, w Oswiecimiu, w Suchej Beskidzkiej, w Wadowicach i w Zakopanem,

b) w Sadzie Rejonowym w Wadowicach - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach;

14) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Krosnie:

a) w Sadzie Rejonowym w Krosnie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Brzozowie i Krosnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brzozowie, Jasle, Krosnie, Lesku i Sanoku,

b) w Sadzie Rejonowym w Przemyslu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Jaroslawiu, Lubaczowie, Przemyslu i Przeworsku,

c) w Sadzie Rejonowym w Sanoku - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Lesku i Sanoku;

15) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Legnicy:

- w Sadzie Rejonowym w Legnicy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Glogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Zlotoryi;

16) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Lublinie:

a) w Sadzie Rejonowym w Bialej Podlaskiej - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bialej Podlaskiej, Lukowie i Radzyniu Podlaskim,

b) w Sadzie Rejonowym w Chelmie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Chelmie i Wlodawie,

c) w Sadzie Rejonowym w Lublinie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Krasniku, Lubartowie i Lublinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bialej Podlaskiej, Chelmie, Krasniku, Lubartowie, Lublinie, Lukowie, Opolu Lubelskim, Pulawach, Radzyniu Podlaskim i Wlodawie,

d) w Sadzie Rejonowym w Pulawach - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Opolu Lubelskim i Pulawach;

17) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Lomzy:

a) w Sadzie Rejonowym w Lomzy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Lomzy, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,

b) w Sadzie Rejonowym w Zambrowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;

18) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Lodzi:

a) w Sadzie Rejonowym w Kutnie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Kutnie i Leczycy,

b) w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi - Sady Pracy i Ubezpieczen Spolecznych jako dwa wydzialy:

- Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy czesc miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Gorna, Srodmiescie i Widzew oraz gminy: Andrespol, Brojce i Nowosolna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Lasku, Leczycy, Lowiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zdunskiej Woli,

- Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy czesc miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Baluty i Polesie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych: dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, dla Lodzi-Widzewa w Lodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

c) w Sadzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej;

19) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Nowym Saczu:

- w Sadzie Rejonowym w Nowym Saczu - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Muszynie i Nowym Saczu;

20) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Olsztynie:

a) w Sadzie Rejonowym w Elku - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Elku i Piszu,

b) w Sadzie Rejonowym w Olsztynie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Elku, Gizycku, Ketrzynie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

c) w Sadzie Rejonowym w Szczytnie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Nidzicy i Szczytnie;

21) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Opolu:

a) w Sadzie Rejonowym w Kedzierzynie-Kozlu - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Glubczycach i Kedzierzynie-Kozlu,

b) w Sadzie Rejonowym w Opolu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brzegu, Glubczycach, Kedzierzynie-Kozlu, Kluczborku, Nysie, Olesnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich;

22) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Ostrolece:

a) w Sadzie Rejonowym w Ostrolece - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Ostrolece i Przasnyszu,

b) w Sadzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Pultusku i Wyszkowie;

23) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Piotrkowie Trybunalskim:

- w Sadzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Belchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim;

24) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Plocku:

a) w Sadzie Rejonowym w Ciechanowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Ciechanowie, Mlawie i Plonsku,

b) w Sadzie Rejonowym w Plocku - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Gostyninie, Plocku i Sierpcu;

25) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Poznaniu:

a) w Sadzie Rejonowym w Koninie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Kole, Koninie, Slupcy i Turku,

b) w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Chodziezy, Gnieznie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Koscianie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotulach, Sremie, Srodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wagrowcu, Wolsztynie, Wrzesni i Zlotowie,

c) w Sadzie Rejonowym w Srodzie Wielkopolskiej - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Srodzie Wielkopolskiej i we Wrzesni;

26) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Radomiu:

a) w Sadzie Rejonowym w Lipsku - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Lipsku i Zwoleniu,

b) w Sadzie Rejonowym w Radomiu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Grojcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu i Zwoleniu;

27) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Rzeszowie:

a) w Sadzie Rejonowym w Lancucie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Lezajsku i Lancucie,

b) w Sadzie Rejonowym w Ropczycach - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Ropczycach i Strzyzowie,

c) w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Kolbuszowej i Rzeszowie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Debicy, Kolbuszowej, Lezajsku, Lancucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyzowie;

28) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Siedlcach:

- w Sadzie Rejonowym w Siedlcach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Garwolinie, Minsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokolowie Podlaskim i Wegrowie;

29) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Slupsku:

a) w Sadzie Rejonowym w Czluchowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Bytowie i Czluchowie,

b) w Sadzie Rejonowym w Slupsku - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Czluchowie, Leborku i Slupsku;

30) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Suwalkach:

- w Sadzie Rejonowym w Suwalkach - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Augustowie, Grajewie i Suwalkach;

31) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Szczecinie:

a) w Sadzie Rejonowym w Stargardzie Szczecinskim - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Lobzie i Stargardzie Szczecinskim,

b) w Sadzie Rejonowym w Szczecinie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Lobzie, Mysliborzu, Stargardzie Szczecinskim, Szczecinie i Swinoujsciu,

c) w Sadzie Rejonowym w Swinoujsciu - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Kamieniu Pomorskim i Swinoujsciu;

32) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Swidnicy:

- w Sadzie Rejonowym w Swidnicy - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Dzierzoniowie, Klodzku, Swidnicy, Walbrzychu i Zabkowicach Slaskich;

33) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Tarnobrzegu:

- w Sadzie Rejonowym w Tarnobrzegu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;

34) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Tarnowie:

a) w Sadzie Rejonowym w Bochni - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Brzesku i Bochni,

b) w Sadzie Rejonowym w Tarnowie - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Dabrowie Tarnowskiej i Tarnowie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dabrowie Tarnowskiej i Tarnowie;

35) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Toruniu:

a) w Sadzie Rejonowym w Toruniu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Brodnicy, Chelmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziadzu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Toruniu, Wabrzeznie i Wloclawku,

b) w Sadzie Rejonowym w Wabrzeznie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Golubiu-Dobrzyniu i Wabrzeznie;

36) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie:

a) w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie - Sady Pracy i Ubezpieczen Spolecznych jako trzy wydzialy:

- Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadu Rejonowego dla Warszawy-Srodmiescia w Warszawie, czesc gminy Warszawa-Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Zoliborz i gmin Warszawa-Bielany i Izabelin z obszaru wlasciwosci Sadu Rejonowego dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar wlasciwosci Sadu Rejonowego w Legionowie, a takze do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Srodmiescia w Warszawie i Wolominie,

- Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, czesc gminy Warszawa-Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Ochota i gmin: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Ursus i Warszawa-Wlochy z obszaru wlasciwosci Sadu Rejonowego dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar wlasciwosci Sadu Rejonowego w Otwocku, a takze do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mlawie, Plocku, Plonsku, Sierpcu, Sochaczewie i Zyrardowie,

- Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, czesc gminy Warszawa-Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Wola z obszaru wlasciwosci Sadu Rejonowego dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Nowym Dworze Mazowieckim i Wolominie, a takze do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Ostrolece, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pultusku i Wyszkowie,

b) w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie;

37) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego we Wloclawku:

a) w Sadzie Rejonowym w Lipnie - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Lipnie i Rypinie,

b) w Sadzie Rejonowym we Wloclawku - Wydzial Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w Radziejowie i Wloclawku;

38) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego we Wroclawiu:

- w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia-Srodmiescia we Wroclawiu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych: w Trzebnicy, dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, dla Wroclawia-Krzykow we Wroclawiu i dla Wroclawia-Srodmiescia we Wroclawiu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Olesnicy, Olawie, Strzelinie, Srodzie Slaskiej, Trzebnicy, Wolowie, dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, dla Wroclawia-Krzykow we Wroclawiu i dla Wroclawia-Srodmiescia we Wroclawiu;

39) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Zamosciu:

- w Sadzie Rejonowym w Zamosciu - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamosciu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Bilgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamosciu;

40) w obszarze wlasciwosci Sadu Okregowego w Zielonej Gorze:

- w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze - Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujacy obszar wlasciwosci tego Sadu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, obejmujacy obszar wlasciwosci Sadow Rejonowych w: Krosnie Odrzanskim, Nowej Soli, Swiebodzinie, Zielonej Gorze, Zaganiu i Zarach.

4. Traci moc rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sadow pracy, sadow ubezpieczen spolecznych oraz sadow pracy i ubezpieczen spolecznych w sadach okregowych i sadow pracy w sadach rejonowych (Dz. U. Nr 66, poz. 672 i Nr 89, poz. 982).

5. [stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2001 r.]

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.