Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o napojach spirytusowych

(Dz. U. Nr 166 z 7 pazdziernika 2002 r., poz. 1362)

Art. 1. Ustawa okresla:

1) kategorie i zasady wyrobu napojow spirytusowych;

2) zasady wykonywania dzialalnosci gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojow spirytusowych oraz obrotu tymi napojami.

Art. 2. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) alkohol etylowy rolniczy (spirytus rektyfikowany rolniczy) - alkohol etylowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktow rolniczych (surowcow) lub w wyniku innych procesow technologicznych, o okreslonych wlasciwosciach fizykochemicznych i organoleptycznych, ktory nie ma wlasciwosci napoju spirytusowego;

2) aromatyzowanie - uzycie przy wyrobie napojow spirytusowych co najmniej jednej substancji naturalnej lub preparatu aromatycznego, ewentualnie substancji aromatycznej identycznej z naturalna, dopuszczonej na podstawie przepisow o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia;

3) barwienie - uzycie przy wyrobie napojow spirytusowych co najmniej jednego barwnika dozwolonego na podstawie przepisow o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia;

4) destylat rolniczy (spirytus surowy rolniczy) - plyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktow rolniczych, ktory nie ma wlasciwosci alkoholu etylowego rolniczego ani wlasciwosci napoju spirytusowego, lecz zachowuje zapach i smak pochodzace od uzytych surowcow;

5) dodawanie alkoholu - postepowanie polegajace na dodawaniu alkoholu etylowego rolniczego do napoju spirytusowego;

6) kategoria napoju spirytusowego - wyodrebniona nazwa grupa napojow spirytusowych spelniajaca okreslone wymagania w zakresie jakosci oraz metod zastosowanych przy ich wyrobie;

7) kupazowanie - polaczenie co najmniej dwoch napojow spirytusowych nalezacych do tej samej kategorii, lecz rozniacych sie nieznacznie skladem z uwagi na metody zastosowane przy ich wyrobie, sposoby przeprowadzania destylacji, okresy lezakowania lub geograficzny obszar produkcji;

8) lezakowanie (dojrzewanie) - pozostawienie napoju spirytusowego, na okreslony czas, w specjalnych pojemnikach, umozliwiajace naturalny przebieg reakcji fizykochemicznych, nadajacych napojowi spirytusowemu charakterystyczne cechy organoleptyczne;

9) maceracja - proces technologiczny, w ktorym przez ekstrakcje surowcow roslinnych alkoholem etylowym rolniczym uzyskuje sie roztwor wodno-alkoholowy, stanowiacy polprodukt do sporzadzania napojow spirytusowych (macerat);

10) mors - sok surowy z owocow lub rozcienczony sok z owocow uprzednio zageszczony i utrwalony alkoholem etylowym rolniczym, o zawartosci alkoholu nie mniejszej niz 16% obj. i nie wiekszej niz 20% obj., stanowiacy polprodukt do wyrobu napojow spirytusowych;

11) zawartosc alkoholu etylowego - stosunek objetosci czystego alkoholu etylowego zawartego w danym napoju spirytusowym do calkowitej objetosci tego napoju w temperaturze 20 Celsjusza, wyrazony jako "% obj.";

12) zawartosc substancji lotnych - ilosc substancji lotnych innych niz alkohol etylowy i metylowy, pochodzacych wylacznie z destylacji, zawarta w napoju spirytusowym uzyskanym wylacznie w wyniku destylacji lub powtornej destylacji (redestylacji) uzytych surowcow;

13) zestawianie - zmieszanie co najmniej dwoch napojow spirytusowych, jak rowniez zmieszanie polproduktow w celu uzyskania napoju spirytusowego.

Art. 3. Napojem spirytusowym jest plyn:

1) przeznaczony do spozycia;

2) zawierajacy alkohol etylowy w ilosci nie mniejszej niz 15% obj., z wyjatkiem likieru jajecznego (advocaat) o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 14% obj.;

3) uzyskany:

a) bezposrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktow rolniczych lub w wyniku maceracji surowcow roslinnych, z ewentualnym dodatkiem substancji aromatycznych lub cukrow, lub innych srodkow slodzacych, lub produktow rolniczych do alkoholu etylowego rolniczego lub do destylatu rolniczego, lub do wodki naturalnej, albo

b) w wyniku zestawienia napoju spirytusowego z jednym lub wieloma innymi napojami spirytusowymi lub

c) w wyniku zmieszania napoju spirytusowego z:

- alkoholem etylowym rolniczym, destylatem rolniczym lub wodka naturalna, lub

- jednym lub wieloma napojami zawierajacymi alkohol etylowy, lub

- jednym lub wieloma roznymi napojami;

4) wykazujacy zapach i smak charakterystyczne dla surowcow uzytych do jego wyrobu.

Art. 4. Do kategorii napojow spirytusowych zalicza sie:

1) rum, bedacy:

a) napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie w wyniku fermentacji alkoholowej i destylacji melas lub syropow otrzymanych w procesie produkcji cukru trzcinowego, lub sokow z trzciny cukrowej, destylowanym do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 96% obj. w sposob zapewniajacy zachowanie cech organoleptycznych wlasciwych dla rumu,

b) napojem spirytusowym z trzciny cukrowej o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie w wyniku fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadajacym charakterystyczny dla rumu zapach, zawierajacym substancje lotne w ilosci nie mniejszej niz 225 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.;

2) whisky, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 40% obj., uzyskanym z zacieru zbozowego scukrzonego przez zawarte w nim amylazy slodu lub przez dodanie naturalnych enzymow, ktory podlega fermentacji z udzialem drozdzy i destylacji do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 94,8% obj. w sposob zapewniajacy zachowanie zapachu i smaku surowcow uzytych do jego wyrobu, a nastepnie lezakowaniu;

3) okowite (wodke naturalna):

a) zbozowa, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 35% obj., uzyskanym w wyniku destylacji przefermentowanego zacieru zbozowego, wykazujacym cechy organoleptyczne pochodzace od surowcow uzytych do jego wyrobu,

b) z wina gronowego, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie w wyniku destylacji wina gronowego lub alkoholizowanego wina gronowego do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj., lub w wyniku redestylacji destylatu z wina gronowego do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj., zawierajacym:

- substancje lotne w ilosci co najmniej 125 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

c) z wytlokow z winogron, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym z wytlokow z winogron przefermentowanych, destylowanych lub redestylowanych bezposrednio z para wodna albo przy dodaniu wody do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj., zawierajacym:

- substancje lotne w ilosci co najmniej 140 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 1.000 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

d) z wytlokow z owocow, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym z wytlokow z owocow innych niz wytloki z winogron winorosli wlasciwej (Vitis vinifera L.), przefermentowanych, destylowanych lub redestylowanych do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj., zawierajacym:

- substancje lotne w ilosci co najmniej 200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 1.500 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- kwas cyjanowodorowy w ilosci nie wiekszej niz 10 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj. w przypadku wodek naturalnych z wytlokow owocow pestkowych,

e) z rodzynkow, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie z suszonych winogron odmian "Czarna Koryntka" lub "Malaga Muskat" przefermentowanych i destylowanych do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 94,5% obj., zachowujacym zapach i smak charakterystyczny dla surowcow uzytych do jego wyrobu,

f) z owocow, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie z miazszu owocow lub moszczu owocowego, z pestkami albo bez pestek, przefermentowanego i destylowanego do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj. lub uzyskanym przez maceracje okreslonych jagod, lub innych owocow, ktore moga byc czesciowo poddawane fermentacji w alkoholu etylowym rolniczym, w wodce naturalnej lub destylacie rolniczym, a nastepnie destylowanym, zachowujacym zapach i smak charakterystyczne dla surowcow uzytych do jego wyrobu oraz zawierajacym:

- substancje lotne w ilosci co najmniej 200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 1.000 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- kwas cyjanowodorowy w ilosci nie wiekszej niz 10 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj. w przypadku wodek z owocow pestkowych,

g) z wina z jablek albo z wina z gruszek, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie przez destylacje wina z jablek albo wina z gruszek do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 86% obj., zachowujacym zapach i smak charakterystyczny dla owocu uzytego do jego wyrobu oraz zawierajacym:

- substancje lotne w ilosci co najmniej 200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

- alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 1.000 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.,

h) z goryczki, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie z destylatu przefermentowanych korzeni goryczki, z ewentualnym dodatkiem alkoholu etylowego rolniczego;

4) brandy zbozowa, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 35% obj., uzyskanym w wyniku destylacji przefermentowanego zacieru zbozowego do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 95% obj., zachowujacym cechy organoleptyczne charakterystyczne dla surowcow uzytych do jego wyrobu;

5) brandy, bedaca napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 36% obj., uzyskanym z wodki naturalnej z wina gronowego, ktory moze byc zmieszany z destylatem z wina gronowego destylowanym do osiagniecia zawartosci alkoholu etylowego mniejszej niz 94,8% obj., z tym ze ilosc alkoholu zawartego w destylacie nie moze przekroczyc 50% alkoholu zawartego w wyrobie gotowym, oraz zawierajacym:

a) substancje lotne w ilosci co najmniej 125 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj., z tym ze substancje lotne moga pochodzic wylacznie z destylacji lub redestylacji uzytych surowcow,

b) alkohol metylowy w ilosci nie wiekszej niz 200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.;

6) napoj spirytusowy owocowy, bedacy napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 25% obj., uzyskanym w wyniku maceracji owocow w alkoholu etylowym rolniczym lub destylacie rolniczym, lub wodce naturalnej, ewentualnie aromatyzowanym naturalnymi substancjami aromatycznymi lub preparatami aromatycznymi innymi niz pochodzace z owocow uzytych do jego wyrobu, o charakterystycznym smaku i barwie pochodzacych wylacznie od owocu bedacego podstawa jego wyrobu;

7) napoj spirytusowy jalowcowy, bedacy:

a) napojem spirytusowym uzyskanym w wyniku aromatyzacji jagodami jalowca (Juniperus communis) alkoholu etylowego rolniczego lub wodki naturalnej zbozowej, lub destylatu zbozowego, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla jagod jalowca,

b) ginem, to jest napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym w wyniku aromatyzacji alkoholu etylowego rolniczego o pozadanych cechach organoleptycznych i jakosciowych naturalnymi substancjami aromatycznymi lub substancjami aromatycznymi identycznymi z naturalnymi, lub preparatami aromatycznymi, o smaku jagod jalowca jako smaku dominujacym,

c) ginem destylowanym, to jest napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym wylacznie w wyniku redestylacji alkoholu etylowego rolniczego o pozadanych cechach organoleptycznych i jakosciowych oraz o poczatkowej zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 96% obj., w obecnosci jagod jalowca i innych naturalnych produktow roslinnych, o smaku jagod jalowca jako smaku dominujacym, z zastrzezeniem art. 16 ust. 1;

8) napoj spirytusowy kminkowy, bedacy napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 30% obj., uzyskanym w wyniku aromatyzacji kminkiem (Carum carvi L.) alkoholu etylowego rolniczego;

9) napoj spirytusowy anyzowy, bedacy napojem spirytusowym uzyskanym w wyniku aromatyzacji alkoholu etylowego rolniczego ekstraktami naturalnymi anyzu gwiazdkowatego (Illicium verum) lub anyzu zielonego (Pimpinella anisum), lub kopru wloskiego (Foeniculum vulgare), lub innych roslin zawierajacych ten sam skladnik aromatyzujacy;

10) napoj spirytusowy gorzki (bitter), bedacy napojem spirytusowym o dominujacym gorzkim smaku, uzyskanym wylacznie w wyniku aromatyzacji alkoholu etylowego rolniczego naturalnymi substancjami aromatycznymi lub substancjami aromatycznymi identycznymi z naturalnymi, lub preparatami aromatycznymi;

11) wodke, bedaca:

a) napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 37,5% obj., uzyskanym z alkoholu etylowego rolniczego rektyfikowanego lub filtrowanego przez wegiel aktywowany, w tym przypadku poddanego destylacji lub rownowaznej obrobce dla selektywnego zredukowania cech uzytych surowcow, ewentualnie aromatyzowanym w celu nadania mu specyficznych cech organoleptycznych, w szczegolnosci lagodnego smaku,

b) wodka ziolowa aromatyzowana ekstraktem z trawy zubrowej, to jest napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 40% obj., uzyskanym wylacznie przez aromatyzowanie alkoholu etylowego rolniczego o zawartosci alkoholu nie mniejszej niz 96,5% obj. maceratem trawy zubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) dziko rosnacej w Puszczy Bialowieskiej, o zawartosci cukru nie wiekszej niz 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany, wyprodukowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w regionie Niziny Polnocnopodlaskiej, z polskich surowcow;

12) likier, bedacy:

a) napojem spirytusowym uzyskanym w wyniku aromatyzowania alkoholu etylowego rolniczego lub destylatu rolniczego, lub jednego lub wiekszej liczby napojow spirytusowych, lub mieszanki wymienionych produktow, i doslodzonym, przy czym do uzyskanego w ten sposob napoju jest dozwolone dodanie produktow rolniczych, w szczegolnosci smietany, mleka lub innych przetworow mlecznych, owocow, wina gronowego, wina gronowego aromatyzowanego, o zawartosci cukru:

- co najmniej 100 gramow na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany,

- nie mniejszej niz 80 gramow w litrze napoju dla likieru z goryczki, jezeli goryczka jest jedyna uzyta substancja aromatyczna,

- nie mniejszej niz 70 gramow w litrze napoju dla likieru z owocow wisni, jezeli zawarty w nim alkohol etylowy pochodzi wylacznie z destylatu rolniczego z owocow wisni,

b) polish cherry, to jest napojem spirytusowym o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 24% obj., wyprodukowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu wisni z niewielkim dodatkiem morsow z innych owocow jagodowych oraz naturalnego olejku migdalowego, o zawartosci ekstraktu nie mniejszej niz 340 gramow w litrze napoju, o charakterystycznych cechach organoleptycznych pochodzacych od owocow sokowych wisni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) krem bedacy napojem spirytusowym okreslonym w pkt 12 lit. a o zawartosci cukru nie mniejszej niz 250 gramow w litrze w przeliczeniu na cukier inwertowany, uzyskany bez dodatku przetworow mlecznych;

14) likier jajeczny (advocaat), bedacy napojem spirytusowym uzyskanym z alkoholu etylowego rolniczego, z dodatkiem zoltka jaja, bialka jaja, cukru lub miodu, zawierajacym:

a) ewentualny dodatek substancji aromatycznych,

b) w litrze wyrobu gotowego nie mniej niz 140 gramow zoltka jaja oraz 150 gramow cukru lub miodu;

15) likier z dodatkiem jaj, bedacy napojem spirytusowym uzyskanym z alkoholu etylowego rolniczego, z dodatkiem zoltka jaja, bialka jaja, cukru lub miodu, zawierajacym w litrze wyrobu gotowego nie mniej niz 70 gramow zoltka jaja oraz 150 gramow cukru lub miodu, a takze, ewentualnie, zawierajacym dodatek substancji aromatycznych.

Art. 5. 1. Przy wyrobie napojow spirytusowych jest dozwolone dodanie alkoholu etylowego rolniczego:

1) o smaku pochodzacym od uzytego do jego wyrobu surowca i niewyczuwalnych innych smakach;

2) o zawartosci alkoholu etylowego nie mniejszej niz 96% obj.;

3) o niewykrywalnym furfuralu;

4) o zawartosci:

a) estrow, wyrazonej jako octan etylu, nie wiekszej niz 1,3 grama,

b) aldehydow, wyrazonej jako aldehyd octowy, nie wiekszej niz 0,5 grama,

c) alkoholi wyzszych, wyrazonej jako metyl-2 propan-1-ol (alkohol izobutylowy), nie wiekszej niz 0,5 grama,

d) alkoholu metylowego nie wiekszej niz 50 gramow,

e) suchej pozostalosci po odparowaniu nie wiekszej niz 1,5 grama,

f) lotnych zasad azotowych, wyrazonej jako azot, nie wiekszej niz 0,1 grama,

g) kwasowosci calkowitej, wyrazonej jako kwas octowy, nie wiekszej niz 1,5 grama

- w hektolitrze alkoholu 100% obj.

2. Alkohol etylowy rolniczy lub destylat rolniczy uzyskany ze wskazanego w nazwie surowca moze byc wytworzony wylacznie z tego surowca.

Art. 6. 1. Przy wyrobie okowit:

1) ze sliwek (Prunus domestica L.);

2) z mirabelek (Prunus domestica L. var. syriaca);

3) ze sliwek quetsch (Prunus domestica L.);

4) z jablek (Malus domestica Borkh.);

5) z gruszek (Pyrus communis L.);

6) z malin (Rubus idaeus L.);

7) z jezyn (Rubus fruticosus L.)

- dopuszcza sie zawartosc alkoholu metylowego do 1.200 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.

2. Przy wyrobie okowit z:

1) porzeczek czarnych i kolorowych (Ribes species);

2) bzu czarnego (Sambucus nigra);

3) jarzebiny (Sorbus aucuparia)

- dopuszcza sie zawartosc alkoholu metylowego do 1.350 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.

3. Przy wyrobie okowit z gruszek Williamsa (Pyrus communis Williams) dopuszcza sie zawartosc alkoholu metylowego do 1.500 gramow w hektolitrze alkoholu 100% obj.

Art. 7. Przy wyrobie napojow spirytusowych dopuszcza sie stosowanie, jako srodkow slodzacych:

1) sacharozy w postaci:

a) cukru bialego,

b) cukru bialego rafinowanego,

c) cukru polbialego;

2) dekstrozy;

3) fruktozy;

4) syropu glukozowego;

5) cukru plynnego;

6) inwertowanego cukru plynnego i syropu z cukru inwertowanego;

7) zageszczonego, oczyszczonego moszczu gronowego;

8) zageszczonego moszczu gronowego;

9) moszczu gronowego;

10) karmelu otrzymanego wylacznie w wyniku kontrolowanego podgrzania sacharozy bez wspoludzialu zasad, kwasow mineralnych i innych substancji chemicznych;

11) miodu;

12) syropu z owocow chleba swietojanskiego;

13) innych naturalnych substancji weglowodanowych, dozwolonych na podstawie przepisow o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia.

Art. 8. 1. Do aromatyzowania napojow spirytusowych mozna stosowac substancje dopuszczone na podstawie przepisow o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przy wyrobie likierow i kremow z ananasa, porzeczki czarnej, wisni, maliny, jezyny, czarnych jagod, maliny moroszki, maliny tekszli, zurawiny wielkoowocowej, rokitnika pospolitego, borowki brusznicy i owocow cytrusowych oraz likierow z miety, goryczki, anyzu, bylicy i przelotu pospolitego stosuje sie wylacznie naturalne substancje aromatyczne.

Art. 9. 1. Przy wyrobie napojow spirytusowych dopuszcza sie dodanie wody destylowanej lub demineralizowanej, pod warunkiem ze dodatek wody nie zmieni charakteru napoju.

2. Woda, o ktorej mowa w ust. 1, powinna spelniac wymagania, jakim odpowiada woda przeznaczona do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.

Art. 10. Do rozpuszczania lub rozcienczania barwnikow, substancji aromatycznych oraz innych dozwolonych substancji dodatkowych stosuje sie wylacznie alkohol etylowy rolniczy spelniajacy wymagania, o ktorych mowa w art. 5.

Art. 11. Napoj spirytusowy uzyskany w wyniku kupazowania zalicza sie do tej samej kategorii napojow spirytusowych co napoje spirytusowe uzyte przy jego wyrobie.

Art. 12. Lezakowanie napojow spirytusowych odbywa sie:

1) w drewnianych beczkach o pojemnosci nie wiekszej niz 700 litrow, co najmniej przez 3 lata - w przypadku whisky;

2) w beczkach debowych co najmniej przez rok, a gdy pojemnosc beczek jest mniejsza niz 1.000 litrow, co najmniej przez 6 miesiecy - w przypadku brandy;

3) przez okres co najmniej rowny okresowi lezakowania brandy - w przypadku wodki naturalnej z wina gronowego.

Art. 13. Przy wyrobie okowit z wytlokow z winogron do fermentacji wytlokow z winogron moga byc dodane osady drozdzowe z wina gronowego w ilosci nie wiekszej niz 25 kilogramow osadow na 100 kilogramow wytlokow z winogron, pod warunkiem ze ilosc alkoholu uzyskanego z tych osadow nie przekroczy 35% calosci alkoholu etylowego w wyrobie gotowym.

Art. 14. 1. Ilosc owocow uzytych przy wyrobie okowit z owocow wytworzonych wylacznie w wyniku fermentacji wynosi co najmniej 5 kilogramow na 20 litrow alkoholu 100% obj.

2. Ilosc owocow uzytych przy wyrobie okowit z owocow uzyskanych w wyniku maceracji wynosi co najmniej 100 kilogramow owocow na 20 litrow alkoholu 100% obj.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, okreslenie "okowita" moze byc stosowane w polaczeniu z nazwa uzytego w trakcie procesu maceracji owocu.

Art. 15. 1. Przy wyrobie napoju spirytusowego jalowcowego moga byc uzyte dodatkowo, oprocz jagod jalowca, nastepujace substancje aromatyczne:

1) rosliny aromatyczne albo ich czesci lub

2) naturalne substancje aromatyczne, lub

3) substancje aromatyczne identyczne z naturalnymi, lub

4) preparaty aromatyczne.

2. W napoju spirytusowym jalowcowym, przy wyrobie ktorego zastosowano substancje aromatyczne, o ktorych mowa w ust. 1, smak jagod jalowca powinien byc wyczuwalny.

Art. 16. 1. Dopuszcza sie wyrob ginu destylowanego przez zmieszanie ginu destylowanego z alkoholem etylowym rolniczym o takich samych cechach organoleptycznych i jakosciowych oraz o takiej samej zawartosci alkoholu etylowego.

2. Do aromatyzacji ginu destylowanego moga byc dodatkowo uzyte substancje aromatyczne naturalne lub identyczne z naturalnymi lub preparaty aromatyczne.

Art. 17. Przy wyrobie napoju spirytusowego kminkowego moga byc uzyte inne substancje aromatyczne naturalne lub identyczne z naturalnymi lub preparaty aromatyczne, pod warunkiem zachowania dominujacego smaku kminku.

Art. 18. 1. Napoj spirytusowy anyzowy uzyskuje sie w wyniku:

1) maceracji, destylacji lub redestylacji alkoholu etylowego rolniczego z dodatkiem nasion lub innych czesci roslin, o ktorych mowa w art. 4 pkt 9, lub

2) dodania do alkoholu etylowego rolniczego naturalnych ekstraktow destylowanych z roslin, o ktorych mowa w art. 4 pkt 9.

2. Przy wyrobie napoju, o ktorym mowa w ust. 1, moga byc stosowane inne naturalne ekstrakty roslinne i nasiona aromatyczne niz wymienione w art. 4 pkt 9, pod warunkiem ze smak anyzu pozostaje dominujacy.

Art. 19. Zawartosc alkoholu etylowego ustalona dla poszczegolnych kategorii napojow spirytusowych moze byc nizsza niz okreslona w przepisach ustawy, jezeli napoj spirytusowy jest przeznaczony na eksport i zawartosc alkoholu etylowego zostala ustalona przez odbiorce.

Art. 20. Minister wlasciwy do spraw rynkow rolnych okresli, w drodze rozporzadzenia, metody analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metody pobierania probek do celow urzedowej kontroli pod wzgledem jakosci handlowej, biorac pod uwage wlasciwa jakosc napojow spirytusowych.

Art. 21. 1. Wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojow spirytusowych wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego dalej "zezwoleniem".

2. Zezwolenie na wyrob napojow spirytusowych obejmuje rowniez zezwolenie na rozlew tych napojow.

Art. 22. Organem wlasciwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofniecia zezwolenia jest minister wlasciwy do spraw rynkow rolnych, zwany dalej "organem zezwalajacym".

Art. 23. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, poza wymaganiami okreslonymi w przepisach o dzialalnosci gospodarczej, powinien zawierac informacje o:

1) zdolnosci wyrobu lub rozlewu posiadanych przez wnioskodawce urzadzen technicznych w skali roku kalendarzowego;

2) rodzaju surowcow.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, dolacza sie:

1) dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do obiektow budowlanych, w ktorych ma byc wykonywana dzialalnosc gospodarcza objeta wnioskiem;

2) zaswiadczenia wlasciwego urzedu skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych stwierdzajace, ze wnioskodawca nie zalega z wplatami naleznosci na rzecz tych instytucji;

3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzajaca niekaralnosc ubiegajacego sie o zezwolenie przedsiebiorcy bedacego osoba fizyczna lub czlonkow zarzadu osoby prawnej za przestepstwa przeciwko mieniu i wiarygodnosci dokumentow;

4) zaswiadczenia komendanta powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej, panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska stwierdzajace, ze obiekty budowlane i urzadzenia techniczne przeznaczone do wykonywania dzialalnosci gospodarczej objetej wnioskiem spelniaja wymagania okreslone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, sanitarnych i o ochronie srodowiska.

Art. 24. 1. Zezwolenie wydaje sie po spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 23.

2. Zezwolenie okresla w szczegolnosci:

1) nazwe lub firme, pod ktora wykonuje dzialalnosc przedsiebiorca, jego adres i siedzibe, a w przypadku osoby fizycznej imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres;

2) rodzaj dzialalnosci gospodarczej objetej zezwoleniem;

3) wielkosc wyrobu lub rozlewu napojow spirytusowych w skali roku kalendarzowego, zgodna ze zdolnosciami w zakresie wyrobu lub rozlewu posiadanych przez przedsiebiorce urzadzen technicznych;

4) miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

Art. 25. 1. W razie powziecia przez organ zezwalajacy informacji lub stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacych cofniecie zezwolenia, organ ten wszczyna z urzedu postepowanie w tej sprawie.

2. Organ zezwalajacy cofa zezwolenie w przypadkach okreslonych w przepisach o dzialalnosci gospodarczej.

Art. 26. 1. Przedsiebiorca, ktory uzyskal zezwolenie, jest obowiazany do:

1) wdrozenia systemu wewnetrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojow spirytusowych, obejmujacego w szczegolnosci okreslenie:

a) czestotliwosci i sposobu pobierania probek do badan jakosciowych,

b) metody badan,

c) sposobu postepowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadajacymi wymaganiom jakosciowym;

2) dysponowania planem zakladu obejmujacym w szczegolnosci pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) drog przemieszczania surowcow i produktow gotowych,

c) stanowisk pracy;

3) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrole jakosci napojow spirytusowych.

2. W przypadku zakonczenia dzialalnosci gospodarczej okreslonej w zezwoleniu przedsiebiorca jest obowiazany zawiadomic o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalajacy.

Art. 27. Do obrotu mozna wprowadzac napoje spirytusowe, jezeli zostaly wyprodukowane zgodnie z wymaganiami w zakresie ich wyrobu oraz spelniaja wlasciwe dla nich wymagania organoleptyczne oraz fizykochemiczne.

Art. 28. 1. Nazwy kategorii napojow spirytusowych oraz inne nazwy napojow spirytusowych, o ktorych mowa w ustawie, nie moga byc uzupelniane okresleniami "podobny", "typu", "rodzaju", "o smaku", "w stylu" lub innymi sugerujacymi podobienstwo do tych napojow spirytusowych.

2. Wodki wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z polskich surowcow rolniczych moga byc dodatkowo okreslane jako "Polska wodka/Polish vodka".

Art. 29. Napoje spirytusowe, ktore nie moga byc zakwalifikowane do zadnej z kategorii napojow spirytusowych, o ktorych mowa w ustawie, moga byc wprowadzone do obrotu wylacznie jako "napoj spirytusowy" lub "spirytus".

Art. 30. Kto:

1) wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie lub wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu;

2) wprowadza do obrotu napoj spirytusowy niespelniajacy wlasciwych dla niego wymagan organoleptycznych oraz fizykochemicznych;

3) uzupelnia nazwy kategorii napojow spirytusowych oraz inne nazwy napojow spirytusowych okresleniami "podobny", "typu", "rodzaju", "o smaku", "w stylu" lub innymi sugerujacymi podobienstwo do tych napojow spirytusowych

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci do roku.

Art. 31. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Kto dopuszcza sie czynu okreslonego w ust. 1, jezeli czyn ten dotyczy napojow spirytusowych znacznej wartosci - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 32. Jezeli z popelniania przestepstwa okreslonego w art. 31 sprawca uczynil sobie stale zrodlo dochodu - podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 33. W przypadkach okreslonych w art. 31 i 32 sad moze orzec przepadek rzeczy stanowiacej przedmiot przestepstwa albo sluzacych lub przeznaczonych do jego popelnienia, chocby nie byly wlasnoscia sprawcy.

Art. 34. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobow spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) tytul ustawy otrzymuje brzmienie:

"o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych.";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa okresla zasady i warunki podejmowania i wykonywania dzialalnosci gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego i jego skazania oraz wytwarzania wyrobow tytoniowych.";

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) alkohol etylowy oznacza plyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktow rolniczych albo plyn alkoholowy uzyskany w sposob syntetyczny,

2) wyrob tytoniowy oznacza wyrob wyprodukowany z tytoniu przeznaczony do palenia oraz tabake.";

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie:

1) wyrobu, oczyszczania, skazania lub odwadniania alkoholu etylowego,

2) wytwarzania wyrobow tytoniowych

- wymaga uzyskania zezwolenia.";

5) w art. 8 -11 i w art. 13 uzyty w roznych przypadkach wyraz "spirytus" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "alkohol etylowy";

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Kto posiadajac zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skazania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobow tytoniowych:

1) nie wdrozyl systemu kontroli wewnetrznej, nie dysponuje planem zakladu lub nie wyznaczyl osoby odpowiedzialnej za kontrole jakosci,

2) nie zawiadomil organu zezwalajacego o zakonczeniu dzialalnosci gospodarczej okreslonej w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia zakonczenia tej dzialalnosci

- podlega grzywnie.";

7) po art. 12 dodaje sie art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia, skaza, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Kto dopuszcza sie czynu okreslonego w ust. 1, jezeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobow tytoniowych znacznej wartosci - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.";

8) w art. 14 po wyrazach "art. 12" dodaje sie przecinek oraz wyrazy "art. 12a";

9) po art. 14 dodaje sie art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. W przypadkach okreslonych w art. 12a i art. 13 sad moze orzec przepadek rzeczy stanowiacej przedmiot przestepstwa albo sluzacych lub przeznaczonych do jego popelnienia, chocby nie byly wlasnoscia sprawcy.".

Art. 35. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ustawy dotyczace dozwolonych substancji dodatkowych i zanieczyszczen, wymagan sanitarnych w zakladach produkcyjnych, wymagan zdrowotnych wobec osob bioracych udzial w procesie produkcji i w obrocie, a takze przepisy dotyczace materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia stosuje sie rowniez do wyrobu i rozlewu wyrobow winiarskich, a takze do wyrobu alkoholu etylowego oraz wyrobu i rozlewu napojow spirytusowych.".

Art. 36. Zezwolenia na wyrob lub rozlew wyrobow spirytusowych, wyrob, oczyszczanie, skazanie lub odwadnianie spirytusu wydane przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobow spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353) staja sie zezwoleniami odpowiednio na wyrob lub rozlew napojow spirytusowych, wyrob, oczyszczanie, skazanie lub odwadnianie alkoholu etylowego na czas, na ktory zostaly wydane.

Art. 37. Przedsiebiorcy wykonujacy w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy dzialalnosc gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojow spirytusowych zawierajacych alkohol etylowy rolniczy o stezeniu mniejszym niz 18% obj. traca prawo do wykonywania tej dzialalnosci, jezeli w terminie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy nie wystapia o udzielenie stosownych zezwolen.

Art. 38. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej traca moc przepisy art. 2 pkt 1-8 oraz pkt 11-13, art. 3, art. 4 pkt 1-10, pkt 11 lit. a, pkt 12 lit. a, pkt 13-15, art. 5-20, art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 29 niniejszej ustawy.

Art. 39. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 6 miesiecy od dnia ogloszenia [czyli 8 kwietnia 2003 r.].

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.