Wykaz instytucji, stowarzyszen, fundacji lub organizacji spolecznych, na rzecz ktorych sad moze orzec nawiazke *)

(ogloszony 21 czerwca 2006 r.)

Lp.

Nazwa i siedziba instytucji , organizacji spolecznej, fundacji i stowarzyszenia

Nr konta

Podstawowe zadania lub cele statutowe

1.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A

60 - 541 Poznan

Podmiot decyzja z dnia 25.05.2005 r.,

nr DNWO I 528 - 37 / 05 zostal wykreslony z wykazu

2.

Fundacja " DTS " Wypadki Drogowe

ul. Pilsudskiego 92

41 - 308 Dabrowa Gornicza

skrytka pocztowa 39

ING BANK SLASKI o/Dabrowa Gornicza

16 1050 1272 1000 0022 7589 7524

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych .

3.

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadkow

Drogowych " PULS "

ul. Grunwaldzka 13

14 - 200 Ilawa

52 1020 3583 0000 3602 0037 9701

m.in. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych ; finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia .

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

" DROGA I BEZPIECZENSTWO "

ul. Warszawska 39 / 41 bud.A, pok.7

61 - 028 Poznan

BZ WBK S.A. IV o/Poznan

85 1090 1476 0000 0000 4702 8921

m.in. wszechstronna pomoc dla poszkodowanych w wypadkach drogowych

5.

Spoleczny Komitet Wspierania Pomnika Szpitala " CENTRUM ZDROWIA DZIECKA "

ul. Miodowa 1

00 - 080 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/Warszawa

81 1020 1156 0000 7702 0006 4857

m.in. wspieranie srodkami finansowymi i rzeczowymi Pomnika-Szpitala, zakupow aparatury, urzadzen medycznych i czesci zamiennych oraz lekow i innych srodkow medycznych, wykorzystywanych takze do leczenia i rehabilitacji dzieci i mlodziezy poszkodowanej w wypadkach, w tym szczegolnie komunikacyjnych .

6.

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach

Drogowych w Bielsku Bialej

Pl. Opatrznosci Bozej 20

43 - 300 Bielsko Biala

KREDYT BANK S.A.

85 1500 1357 1220 3029 4489 0000

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej w zakresie podstawowym, psychologicznej, rzeczowej i finansowej ; organizowanie pomocy rehabilitacyjnej .

7.

Polski Czerwony Krzyz

Zarzad Glowny

ul. Mokotowska 14

00 - 950 Warszawa

Bank MILLENNIUM S.A.

43 1160 2202 0000 0000 6899 0989

m.in. organizowanie i prowadzenie spolecznych akcji pomocy dla ludnosci w przypadkach epidemii i klesk o charakterze masowym ; prowadzenie dzialalnosci humanitarnej na rzecz osob chronionych miedzynarodowymi konwencjami, a w szczegolnosci konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny .

8.

Samodzielny Publiczny Zespol

Zakladow Opieki Zdrowotnej

ul. Schinzla 13

27 - 600 Sandomierz

PKO BP S.A. Sandomierz

71 1020 4926 0000 1002 0029 1062

udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla specjalistycznego lecznictwa otwartego, w zakresie pomocy doračnej i ratownictwa medycznego .

9.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach

Komunikacyjnych " KWESTARZ "

ul. Bialostocka 24 / 30

03 - 741 Warszawa

PKO BP IV o/Warszawa

82 1020 1042 0000 8002 0087 6763

m.in. inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsiewziec majacych na celu leczenie, rehabilitacje, szkolenia oraz swiadczenie pomocy socjalnej w celu powrotu do normalnego zycia osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych .

10.

Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii

ul. Holowki 3 lok. 50

00 - 749 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A.

58 1050 1054 1000 0022 6477 7109

udzielanie pomocy ludziom z chorobami krazenia .

11.

Dolnoslaska Fundacja Rozwoju

Ochrony Zdrowia

ul. Traugutta 112 bud. E

50 - 420 Wroclaw

PKO S.A. I o/Wroclaw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

m.in. wykorzystanie srodkow materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektow sluzby zdrowia ; polepszenie zaopatrzenia sluzby zdrowia w srodki lecznicze, aparature diagnostyczna, terapeutyczna i inne niezbedne urzadzenia i materialy sluzace utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego .

12.

Fundacja " PRZYJACIELE SZPITALA

DZIECIECEGO PRZY LITEWSKIEJ "

ul. Marszalkowska 24

00 - 576 Warszawa

BANK HANDLOWY S.A.

66 1030 1508 0000 0005 0039 8019

m.in. wspieranie finansowe i organizacyjne Dzieciecego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Marszalkowskiej 24 w Warszawie, ktory otacza opieka medyczna noworodki, niemowleta oraz dzieci .

13.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom

z Choroba Nowotworowa

" POMOZ DZIECKU WYZDROWIEC "

ul. Debinki 7

80 - 211 Gdansk

BANK SLASKI S.A.

29 1050 1764 1000 0022 8828 8703

m.in. ochrona i promocja zdrowia realizowana poprzez wspieranie dzialalnosci diagnostycznej, terapeutycznej oraz naukowej w stosunku do dzieci dotknietych choroba nowotworowa, ktora to dzialalnosc prowadzona jest przez Klinike Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdansku .

14.

Fundacja " EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA "

ul. Chlodna 3

00 - 891 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A. o/Warszawa

32 1050 1054 1000 0022 5389 1267

m.in. nabywanie sprzetu i wyposazenia dla sluzb ratowniczych oraz nieodplatne przekazywanie lub uzyczanie go tym sluzbom ; popularyzowanie i wdrazanie nowoczesnych rozwiazan w zakresie ochrony srodowiska i ekologii .

15.

Komenda Miejska Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gdyni

ul. Wladyslawa IV 12 / 14

81 - 353 Gdynia

NORDEA Bank Polska S.A.

06 1440 1026 0000 0000 0043 0498

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

16.

Fundacja " DZIECI NICZYJE "

ul. Walecznych 59

03 - 926 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

78 1060 0076 0000 4010 4020 4696

m.in. podejmowanie dzialan psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin .

17.

Fundacja " CENTRUM PRAW KOBIET "

ul. Wilcza 60 lok. 19

00 - 679 Warszawa

PKO BP S.A.

59 1020 1156 0000 7102 0059 9241

m.in. dzialanie na rzecz rownouprawnienia kobiet i mezczyzn w prawie ; podnoszenie swiadomosci prawnej kobiet oraz udzielanie pomocy ofiarom dyskryminacji ; organizowanie pomocy dla kobiet dyskryminowanych ze wzgledu na plec .

18.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym

w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

" ALTER EGO "

ul. E. Ciolka 13 lok. 4

01 - 445 Warszawa

BPH PBK XIV o/Warszawa

60 1060 0076 0000 4011 0007 5457

m.in. doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym .

19.

Dom Dziecka w Golance Dolnej

59 - 230 Prochowice

Bank Spoldzielczy o/Prochowice

73 8669 0001 0341 4334 2000 0001

zapewnianie dzieciom i mlodziezy, pozbawionym calkowicie lub czesciowo opieki rodzicielskiej, calodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbednych potrzeb .

20.

Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej Intelektualnie

prowadzony przez

Zgromadzenie S.S. SLUZEBNICZEK NMP

ul. Starowiejska 6

32 - 800 Brzesko

PKO BP S.A.

28 1020 4984 0000 4202 0003 3308

m.in. zapewnienie calodobowej opieki dla 50 osob - dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej intelektualnie oraz zaspokajanie ich niezbednych potrzeb zyciowych, edukacyjnych, kulturalnych, spolecznych i religijnych

21.

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania

i Pomocy Osobom Poszkodowanym

w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Sw. Barbary 10

39 - 100 Ropczyce

Bank Spoldzielczy w Ropczycach

43 9171 0004 0009 6117 2000 0010

m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

22.

Nadbuzanskie Stowarzyszenie

Edukacyjne

ul. Szkolna 7

22 - 200 Wlodawa

PKO BP S.A.

34 1020 1563 0000 5002 0048 0814

m.in. wszechstronna pomoc ofiarom wypadkow i kolizji drogowych ; promocja dzialan sprzyjajacych zwiekszaniu bezpieczenstwa w ruchu drogowym .

23.

" ITAKA " Centrum Poszukiwan

Ludzi Zaginionych

ul. Sliska 52

00 - 826 Warszawa

FORTIS III o/Warszawa

61 1600 1169 0003 0132 0849 5001

niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotknietym problemem zaginiecia, w szczegolnosci osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrozonym zaginieciem .

24.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestepstw

ul. Wisniowa 50

02 - 520 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A. o/Warszawa

75 1050 1054 1000 0022 0479 0451

zmniejszenie szkod wyrzadzonych pokrzywdzonym dzialalnoscia przestepcza i udzielanie im pomocy .

25.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Niepelnosprawnym " SZANSA "

ul. Mickiewicza 122

17 - 100 Bielsk Podlaski

skr. pocztowa 41

BGZ o/Bielsk Podlaski

15 2030 0045 1110 0000 0072 2000

dzialanie na rzecz zapewnienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom niepelnosprawnym, a w szczegolnosci na wozkach inwalidzkich, w tym rowniez osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a takze wspieranie tworczosci .

26.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w

Wypadkach, Kolizjach Drogowych i Na

Skutek Bledow Lekarskich

" WOKANDA "

ul. Jagiellonska 5

40 - 035 Katowice

Bank Spoldzielczy

89 8437 0002 0040 0443 4892 0001

m.in. pomoc ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych oraz na skutek bledow lekarskich ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym .

27.

Fundacja

" PRZYWROCMY SPOLECZENSTWU "

ul. 3-ego Maja 39 / 5

05 - 800 Pruszkow

Podmiot decyzja z dnia 13.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 66 / 05 zostal wykreslony z wykazu

28.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Zarzad Glowny

ul. Oleandrow 4 / 10

00 - 629 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/Warszawa

40 1020 1156 0000 7502 0006 4238

m.in. pomoc spoleczna osobom niepelnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob ; ochrona i promocja zdrowia wsrod osob niepelnosprawnych oraz profilaktyka niepelnosprawnosci i rozwoj rehabilitacji leczniczej ; dzialalnosc na rzecz rownych praw kobiet i mezczyzn pelnosprawnych i niepelnosprawnych .

29.

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

ul. dr. A. Jagalskiego 10

84 - 200 Wejherowo

Podmiot decyzja z dnia 13.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 59 / 05 zostal wykreslony z wykazu

30.

Fundacja

" BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM "

ul. Abrahama 7

80 - 307 Gdansk

Bank MILLENNIUM

97 1160 2202 0000 0000 5069 5526

m.in. tworzenie materialnych i organizacyjnych warunkow dla kompleksowej poprawy bezpieczenstwa publicznego, ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego ;popieranie i promowanie przeciwdzialan degradacji srodowiska naturalnego, wynikajacej z rozwoju motoryzacji ; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

31.

Fundacja dla Psychiatrii

" BONA FIDE "

ul. Wybrzeze J. C. Korzeniowskiego 18

50 - 226 Wroclaw

KREDYT BANK S.A.

IV o/Wroclaw

56 1500 1793 1217 9004 6136 0000

m.in. ochrona zdrowia psychicznego ludzi ; udzielanie pomocy osobom znajdujacym sie w sytuacjach kryzysowych .

32.

Fundacja dla Dzieci Niepelnosprawnych

" NADZIEJA "

Al. Sienkiewicza 6 / 2

76 - 200 Slupsk

PKO S.A. o/Slupsk

38 1240 3770 1111 0000 4068 4237

niesienie pomocy dzieciom niepelnosprawnym i kalekim, w szczegolnosci dotknietym porazeniem mozgowym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdujacym sie w trudnych sytuacjach rodzinnych i zyciowych .

33.

Fundacja Janiny Rembiesa

" O USMIECH DZIECKA "

ul. Wspolna 1

32 - 600 Oswiecim-Babice

Bank Spoldzielczy

41 8123 0000 0010 3176 2000 0010

m.in. niesienie pomocy Oddzialowi Dzieciecemu Szpitala Powiatowego ZZOZ w Oswiecimiu ul. Wysokie Brzegi 4 m.in. w zakresie finansowania remontow sal chorych, zakupow wyposazenia sal chorych, zaplecza sanitarnego, zakupu sprzetu jednorazowego uzytku i wysoko specjalistycznego .

34.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddzial Wojewodzki w Rzeszowie

ul. Rejtana 10

35 - 310 Rzeszow

Decyzja Ministra Sprawiedliwosci z dnia 06.12.2005 r.

nr DNWO I 528 - 40 / 05 stwierdzono niewaznosc decyzji z dnia 25.02.2005 r. o wpisaniu podmiotu do wykazu.

35.

Fundacja " RATUJMY "

Biuro Rady Miasta

ul. Palacowa 2 / 4

17 - 300 Siemiatycze

BS Siemiatycze

45 8092 0001 0002 6941 2000 0020

m.in. wspieranie finansowe i pomnazanie wyposazenia w sprzet medyczny szpitala w Siemiatyczach ; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

36.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom

Wypadkow Komunikacyjnych i Zdarzen

Losowych " RATUJMY ZYCIE "

ul. Poznanska 16

62 - 400 Slupca

Bank Spoldzielczy

82 8542 0001 0025 4009 0412 8103

m.in. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ratownictwo i ochrona ludnosci .

37.

Stowarzyszenie Przyjaciol Szpitala w Nidzicy

ul. Mickiewicza 23

13 - 100 Nidzica

Bank Spoldzielczy

80 8834 0009 2001 0002 8307 0001

m.in. pomoc w podniesieniu poziomu swiadczen medycznych poprzez doposazenie poszczegolnych oddzialow w aparature i sprzet medyczny oraz finansowanie remontow i modernizacji pomieszczen, niezbednych do realizacji zadan statutowych Szpitala ZOZ w Nidzicy, a w szczegolnosci w zakresie procedur ratujacych zycie ludzkie w przypadku wypadkow przy pracy, w ruchu drogowym i naglych zachorowan ; wspieranie rzeczowe i finansowe dzialalnosci szpitala .

38.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY POWIAT

OSTROWSKI "

ul. 3 Maja 68

07 - 300 Ostrow Mazowiecka

BS w Ostrowi Mazowieckiej

86 8923 0008 00205841 20 00 0001

m.in. pomoc ofiarom przestepstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

39.

Dolnoslaska Fundacja Pomocy

" SECOURS "

ul. Wincentego Witosa 6

51 - 507 Wroclaw

Bank Zachodni WBK S.A.

III o/Wroclaw

57 1090 2473 0000 0001 0073 2868

m.in. niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach drogowych ; udzielanie pomocy szpitalom i placowkom medycznym .

40.

Fundacja na Rzecz Osob Poszkodowanych w

Wypadkach Komunikacyjnych

ul. 6 Marca 19A

76 - 032 Mielno-Uniescie

PKO BP I o/Koszalin

64 1020 2791 0000 7902 0009 9010

nieodplatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i spolecznej osob fizycznych - poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poprzez organizowanie i dofinansowanie ich pobytu w turnusach rehabilitacyjnych w specjalistycznych osrodkach leczniczych .

41.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebujacymi Zapobiegania Patologiom

Spolecznym " POMOCNA DLON "

32 - 864 Gnojnik 507

BS Brzesko o/Gnojnik

12 9453 0009 0020 0200 0316 0001

m.in. dzialanie na rzecz sluzby zdrowia i poprawy dostepnosci do uslug medycznych, zwlaszcza mieszkancom malych miejscowosci ; ochrona dzieci i mlodziezy przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczegolnym uwzglednieniem sekt oraz ruchow i organizacji o charakterze rasistowskim ; zapobieganie agresji, przemocy fizycznej i psychicznej wsrod mlodziezy oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie ; pomoc ofiarom wypadkow drogowych oraz przestepstw, w szczegolnosci przez udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego .

42.

Wlodawskie Towarzystwo Przyjaciol

Chorych " HOSPICJUM "

ul. Saperow 4

22 - 200 Wlodawa

KREDYT Bank S.A.

68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

m.in. udzielanie osobom ciezko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczegolnych potrzeb tych chorych ; udzielanie pomocy rodzinom osob ciezko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym .

43.

Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

" LA STRADA "

skrytka pocztowa 5

00 - 956 Warszawa 10

BRE Bank S.A.

16 1140 1010 0000 2755 8400 1001

przeciwdzialanie zjawisku miedzynarodowego handlu kobietami, polegajacemu w szczegolnosci na podstepnym zmuszaniu kobiet do uprawiania nierzadu oraz przeciwdzialaniu zjawiskom eksploatacji prostytucji i " seks-biznesu " .

44.

Fundacja Pomocy Poszkodowanym w

Wypadkach Komunikacyjnych

" SOS "

ul. Armii Krajowej 17

58 - 302 Walbrzych

PKO BP S.A. I o/Walbrzych

50 1020 5095 0000 5702 0062 4270

swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczegolnosci dzieciom .

45.

Instytut Reumatologii

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartanska 1

02 - 637 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 86 / 05 zostal wykreslony z wykazu

46.

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej

dla Sierot

ul. Wiosenna 61

Baranowo k. Poznania

62 - 081 Przečmierowo

PKO BP S.A. I o/Poznan

36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

m.in. wyposazanie osob niepelnosprawnych w niezbedny sprzet rehabilitacyjny, w tym swiadczenie tej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

47.

Fundacja Podkarpacka

" PIERWSZA POMOC "

ul. Lukasiewicza 49

38 - 400 Krosno

BGZ S.A. o/Krosno

93 2030 0045 1110 0000 0083 4280

m.in. niesienie pomocy finansowej :

- ofiarom wypadkow komunikacyjnych spowodowanych przez kierowcow prowadzacych pojazd w stanie nietrzečwym lub pod wplywem srodka odurzajacego ;

- ofiarom innych przestepstw przeciwko zyciu zdrowiu lub innych przestepstw umyslnych, ktorych nastepstwem jest smierc ofiary lub rozstroj jej zdrowia ;

- rodzinom ofiar przestepstw ;

pomocy finansowej i prawnej ofiarom dyskryminacji w zatrudnieniu .

48.

Fundacja Sw. Krzysztofa Pomocy Dzieciom

Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych

ul. Sw. Antoniego 18

50 - 073 Wroclaw

Bank MILLENNIUM S.A.

49 1160 2202 0000 0000 3122 3834

m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy nieletnim poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; niesienie pomocy placowkom sluzby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego .

49.

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

ul. Towarowa 35 / 37

61 - 896 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

m.in. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

50.

Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w

Wypadkach Komunikacyjnych oraz Osobom ze

Schorzeniami Narzadu Ruchu

ul. Pucka 36

84 - 200 Wejherowo

PKO S.A.

50 1240 1239 1111 0000 1650 8105

m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom ze schorzeniami narzadu ruchu ; niesienie pomocy placowkom sluzby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego ; pomoc w zakresie zaopatrzenia placowek w sprzet niezbedny do prowadzenia rehabilitacji osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz poprawy warunkow ich hospitalizacji .

51.

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadkow

Komunikacyjnych i Bezpieczenstwa w

Ruchu Drogowym " ZIELONY LISC "

ul. Sw. Ducha 5 / 4

87 - 100 Torun

BZ WBK I o/Torun

88 1090 1506 0000 0000 5017 5918

organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a takze dzialania zmierzajace do poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym .

52.

Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Poznanska 30

64 - 300 Nowy Tomysl

PKO BP S.A. o/Nowy Tomysl

37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

zapewnienie ludnosci zamieszkalej na obszarze obejmujacym miasta i gminy : Nowy Tomysl, Opalenica, Zbaszyn, Lwowek oraz gminy Kuslin i Miedzichowo swiadczen zdrowotnych m.in. w zakresie udzielenia bezzwlocznej pomocy osobom, ktore ulegly wypadkom lub nagle zachorowaly ( pomoc doračna ) oraz promocja zdrowia .

53.

Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Mossora 1

49 - 300 Brzeg

PKO S.A. I o/Brzeg

20 1240 1646 1111 0000 2604 2664

m.in. ochrona i promocja zdrowia ; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych ; prowadzenie dzialan na rzecz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; przeciwdzialanie innym negatywnym zjawiskom zwiazanym z patologia spoleczna ( narkomania, alkoholizm ) .

54.

Fundacja " PRZYSZLOSC DLA DZIECI "

ul. Tracka 5

10 - 364 Olsztyn

PKO S.A. I o/Olsztyn

58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

m.in. niesienie pomocy dzieciom i mlodziezy wymagajacym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, przy czym pomoc ta obejmuje w szczegolnosci wspieranie finansowe badan, lekow, zabiegow i operacji, kosztow przejazdow i pobytu w placowkach leczniczych .

55.

AGENCJA WSPOLPRACY I ROZWOJU

Stowarzyszenie Aktywizacji Spolecznej

" SAS "

ul. Jana Pawla II 5

23 - 300 Janow Lubelski

07 9410 0000 2001 1012 8430 0001

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; pisanie i wdrazanie programow z ekologii i ochrony srodowiska

56.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Mlodziezy

Poszkodowanym w Wypadkach

Samochodowych " MARCEL"

ul. J. Kiepury 17 / 13

58 - 506 Jelenia Gora

ING BANK SLASKI S.A.

o/Jelenia Gora

43 1050 1751 1000 0022 7373 5668

m.in. pomoc dzieciom i mlodziezy poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; integracja osob niepelnosprawnych ze spoleczenstwem .

57.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i

Integracji " USMIECH "

ul. Miernicza 2

58 - 200 Dzierzoniow

Bank Spoldzielczy

84 9527 0007 0032 5318 2000 0001

dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych i ich rodzin, jak rowniez wszystkich osob potrzebujacych wsparcia, szczegolnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a takze osob poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin .

58.

Szpital Powiatowy

im. Marii Sklodowskiej-Curie

w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej

ul. Dubois 68

07 - 300 Ostrow Mazowiecka

Bank BPH S.A.

30 1060 0076 0000 4114 2000 1445

zapewnianie ludnosci zamieszkalej w powiecie ostrowskim wszechstronnej i dostepnej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej ; udzielanie swiadczen zdrowotnych m.in. w zakresie pomocy doračnej .

59.

Fundacja Spolecznych Kuratorow

Sadowych " DAJMY SZANSE "

ul. Orzechowa 30 / 15

50 - 540 Wroclaw

ING BANK SLASKI S.A.

10 1050 1575 1000 0022 9136 6157

m.in. prowadzenie dzialalnosci spoleczno-uzytecznej, dla objecia profesjonalna i pelna opieka osob, ktore prawomocnym orzeczeniem sadu zostaly objete nadzorem kuratorskim, a w szczegolnosci dzieciom ze srodowisk zaniedbanych i patologicznych oraz osobom uzaleznionym i ich rodzinom .

60.

Nowosadecki Osrodek Profilaktyki Spolecznej

ul. Kunegundy 11 / 4

33 - 300 Nowy Sacz

Bank BPH S.A. o/Nowy Sacz

84 1060 0076 0000 3300 0006 8596

m.in. wypracowanie i rozwijanie metod profilaktyki ogolnej, resocjalizacji oraz pomocy dzieciom i mlodziezy zagrozonym i niedostosowanym spolecznie jak rowniez pochodzacym z rodzin najubozszych .

61.

Fundacja Dobroczynnosci " ATLAS "

ul. Marynarki Polskiej 59

80 - 557 Gdansk

PKO BP I o/Gdansk

49 1020 1811 0000 0702 0014 5235

m.in. pomoc ludziom dotknietym choroba, ktorych nie stac na specjalistyczne leczenie, w tym zwlaszcza dzieciom ; tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjow .

62.

Fundacja Osob Poszkodowanych w

Wypadkach Drogowych " NADZIEJA "

ul. Wolnosci 22 / 1

63 - 400 Ostrow Wielkopolski

PKO BP S.A.

30 1020 2267 0000 4902 0037 0551

dzialanie na rzecz osob poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie wspierania leczenia, w tym rowniez sanatoryjnego, regeneracji sil i wypoczynku

63.

Fundacja na Rzecz Osob Poszkodowanych w

Wypadkach komunikacyjnych

" LOS "

ul. Tkacka 17 / 19

97 - 200 Tomaszow Mazowiecki

PKO BP S.A. o/Tomaszow Mazowiecki

95 1020 3916 0000 0302 0086 3522

m.in. swiadczenie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ochrona zdrowia polegajaca na pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osob chorych, w szczegolnosci dzieci oraz wspieranie finansowe, rzeczowe placowek i instytucji udzielajacych swiadczen zdrowotnych ; ochrona srodowiska naturalnego w sferze zwiazanej z ruchem drogowym .

64.

Dolnoslaskie Centrum Pediatryczne

im. J. Korczaka ( SP ZOZ )

Al. J. Kasprowicza 64 / 66

51 - 137 Wroclaw

Bank BPH S.A.

78 1060 0076 0000 3200 0084 7275

m.in. ratowanie zycia i zdrowia w neonatologii i pediatrii .

65.

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadkow

Drogowych " JESTESMY Z TOBA "

ul. Kosciuszki 9

63 - 600 Kepno

Bank Zachodni WBK S.A.

38 1090 1144 0000 0001 0119 1192

m.in. udzielanie wsparcia moralnego rodzinom ofiar wypadkow drogowych ; udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadkow, celem prowadzenia ewentualnego dalszego leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzetu medycznego .

66.

Fundacja " TERAZ ZYCIE "

ul. Pretficza 21

53 - 328 Wroclaw

BZ WBK S.A.

08 1090 2529 0000 0001 0346 1992

dzialanie na rzecz i w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji i opieki spolecznej poprzez m.in. organizowanie i wspieranie rozwoju placowek ochrony zdrowia ; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczegolnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom ; rehabilitacje zawodowa i spoleczna osob niepelnosprawnych .

67.

Polski Zwiazek Motorowy

Zarzad Glowny

ul. Kazimierzowska 66

02 - 518 Warszawa

KREDYT BANK S.A.

IV o/Warszawa

35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych .

68.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

" LASY PANSTWOWE "

ul. Wawelska 52 / 54

00 - 922 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 87 / 05 zostal wykreslony z wykazu

69.

Fundacja " POMOZMY POTRZEBUJACYM "

ul. Okopowa 6 / 14

20 - 022 Lublin

53 1240 2500 1111 0010 0568 3302

m.in. dzialanie na rzecz osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i gorniczych, w wyniku zdarzen przeciwko mieniu i zyciu oraz ofiarom przestepstw; ochrona srodowiska .

70.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

" POMOCNE DLONIE "

ul. Malczewskiego 16

26 - 600 Radom

27 9115 0002 0010 0001 6636 0001

m.in. doradztwo i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom .

71.

Stowarzyszenie " AD OPERAM "

ul. Jagalskiego 10

84 - 200 Wejherowo

Bank BPH S.A.

05 1060 0076 0000 3200 0093 4337

m.in. udzielanie pomocy oraz dzialanie na rzecz rozwoju i remontow Oddzialu Ginekologii i Poloznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz innym osrodkom zajmujacym sie promocja i ochrona zdrowia kobiet; ochrona zdrowia i pomoc spoleczna

72.

Fundacja " MAM MARZENIE "

ul. Sw. Krzyza 7

31 - 028 Krakow

26 1050 1445 1000 0022 7647 0461

m.in. udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom cierpiacym na choroby zagrazajace zyciu, jak rowniez ich rodzinom i opiekunom przez spelnianie dzieciecych marzen .

73.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepelnosprawnym " BEZ BARIER "

ul. Rynek 1

32 - 840 Zakliczyn

Bank Spoldzielczy Rzemiosla

w Krakowie o/Zakliczyn

77 8589 0006 0140 0000 1267 0001

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; dzialalnosc na rzecz rownych praw kobiet i mezczyzn; dzialalnosc promujaca ochrone dobr kultury i tradycji; dzialalnosc w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klesk zywiolowych .

74.

Fundacja Pomocy Osobom Niepelnosprawnym po Urazach Komunikacyjnych i Sportowych

ul.Ujejskiego 75 pok. 306

85 - 168 Bydgoszcz

ING BANK SLASKI S.A.

62 1050 1139 1000 0022 8013 6082

m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w zakresie zaopatrzenia placowek medycznych w sprzet niezbedny do leczenia operacyjnego i prowadzenia rehabilitacji osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz poprawy warunkow ich hospitalizacji .

75.

Zespol Opieki Zdrowotnej

" SZPITALA POWIATOWEGO "

w Sochaczewie

ul. Batalionow Chlopskich 3 / 7

96 - 500 Sochaczew

PKO BP S.A.

XVIII o/Warszawa

93 1020 1185 0000 4402 0019 2112

m.in. udzielanie swiadczen zdrowotnych polegajacych na : badaniu i poradzie lekarskiej; leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym; medycznych dzialaniach ratowniczych wobec osob znajdujacych sie w stanie naglego zagrozenia zycia lub zdrowia; opiece nad kobieta ciezarna, jej porodem i pologiem oraz nad noworodkiem; pielegnacji chorych .

76.

CARITAS POLSKA

ul. Skwer Kard. Stefana Wyszynskiego 9

01 - 015 Warszawa

PKO BP S.A.

I o/Centrum Warszawa

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

m.in. organizowanie dzialalnosci charytatywno - opiekunczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dzialan na rzecz szerokiego zakresu potrzebujacych, a w szczegolnosci: rodziny, dzieci, mlodziezy, samotnych matek, niepelnosprawnych, chorych, seniorow, uzaleznionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, wiečniow, migrantow i uchodčcow, ofiar klesk zywiolowych, epidemii i zbrojnych konfliktow; organizowanie pomocy doračnej i rozwojowej na terenie Polski i za granica, takze we wspolpracy z organami administracji publicznej .

77.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadkow Drogowych " RATUNEK "

ul. Warszawska 41

11 - 500 Gizycko

Bank BPH S.A. o/Gizycko

12 1060 0076 0000 4015 6009 1934

m.in. udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych przez zakup sprzetu medycznego, rehabilitacyjnego, srodkow farmakologicznych i materialow opatrunkowych .

78.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bialej Podlaskiej " SZANSA "

ul. Okopowa 3 / 114

21 - 500 Biala Podlaska

Bank Spoldzielczy

47 8025 0007 0020 0660 2000 0010

pozyskiwanie srodkow rzeczowych i finansowych na pomoc w utrzymaniu i rozwoju Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bialej Podlaskiej ; wspomaganie dzialan na rzecz podnoszenia poziomu leczenia szpitalnego; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

79.

Samodzielny Publiczny Zespol

Opieki Zdrowotnej

ul. Kazimierza Wielkiego 4

38 - 600 Lesko

PKO BP S.A.

04 1020 2980 0000 2602 0001 5891

udzielanie swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia ludnosci zamieszkujacej wzglednie przebywajacej na obszarze jego dzialania obejmujacym: gminy Lesko, Baligrod, Cisna, Solina, Olszanica z wylaczeniem miejscowosci: Ropienka, Paszowa, Leszczowate, Zawadka, Brelikow, Serednica, Stankowa, Wankowa i Ropienka Kopalnia .

80.

Stowarzyszenie Trzečwosci " DOM "

ul. Banacha 1

34 - 240 Jordanow

Bank Spoldzielczy w Jordanowie

44 8799 0001 0000 0000 1746 0001

m.in. udzielanie pomocy, opieki i rehabilitacji osob, ofiar wypadkow komunikacyjnych; zapewnienie opieki i udzielanie wsparcia ludziom chorym psychicznie i niepelnosprawnym intelektualnie .

81.

Samarytanskie Towarzystwo

im. Jana Pawla II

ul. Grabina 11

32 - 840 Zakliczyn

ING BANK SLASKI o/Tarnow

10 1050 1562 1000 0012 0316 2084

m.in. niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebujacym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepelnosprawnym, bezrobotnym i zagrozonym bezrobociem, dotknietym kleskami zywiolowymi; wspomaganie samorzadow placowek oswiatowych w zakresie poprawy jakosci edukacji na obszarach wiejskich; przeciwdzialanie patologiom wsrod dzieci i mlodziezy oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo .

82.

Samodzielny Publiczny Zespol

Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera

ul. Kosciuszki 68

32 - 800 Brzesko

Bank BPH S.A.

45 1060 0076 0000 3200 0023 4538

udzielanie swiadczen zdrowotnych, a w szczegolnosci : udzielanie swiadczen zdrowotnych w razie wypadku, urazu, naglego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrozeniem zycia; fachowa stacjonarna opieka medyczna w dziedzinach medycznych objetych oddzialami szpitalnymi; opieka nad kobieta ciezarna, porodem i pologiem oraz nad noworodkiem ; rehabilitacja lecznicza; wykonywanie szczepien ochronnych .

83.

Fundacja na Rzecz Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz na Rzecz Dzieci z Domow Dziecka, Szkol Zycia i Rodzin Ubogich " KASPEREK "

ul. 1-ego Maja 10 / 1

42 - 500 Bedzin

ING BANK SLASKI S.A. o/Bedzin

83 1050 1227 1000 0022 7565 8645

nieodplatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i spolecznej osob fizycznych - poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie dzieci z Domow Dziecka, rodzin ubogich i szkol zycia .

84.

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

ul. Ceglowska 80 Paw. H

01 - 809 Warszawa

Bank BPH o/Warszawa

36 1060 0076 0000 3200 0093 2421

m.in. wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadan lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy spolecznej poprzez gromadzenie na ten cel srodkow finansowych i rzeczowych; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposazanie placowek lecznictwa w sprzet medyczny sluzacy rehabilitacji tych osob .

85.

Polski Zwiazek Niewidomych

Okreg Warminsko - Mazurski

ul. Mickiewicza 17 / 3

10 - 508 Olsztyn

Decyzja Ministra Sprawiedliwosci z dnia 05.12.2005 r.

nr DNWO I 528 - 63 / 05 stwierdzono niewaznosc decyzji z dnia 06.04.2005 r. o wpisaniu podmiotu do wykazu.

86.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNA DROGA "

ul. Dworcowa 7

44 - 240 Zory

06 1500 1214 1212 1006 3783 0000

m.in. swiadczenie bezposredniej i posredniej pomocy finansowej, rzeczowej, naukowej, organizacyjnej, oswiatowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom, oraz osobom poszkodowanym w wypadkach podczas prac w rolnictwie i ich rodzinom .

87.

Fundacja " ZDROWE DZIECKO "

Al. Gen. Wl. Sikorskiego 10

26 - 900 Kozienice

BPH PBK SA o/Kozienice

34 1060 0076 0000 4014 9000 9814

m.in. inicjowanie i udzielanie pomocy chorym dzieciom zwlaszcza poprzez finansowanie zakupu lekow i finansowanie korzystania z technicznych srodkow diagnostycznych i leczniczych niedostepnych na terenie dzialania fundacji; pomoc sluzbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparature, sprzet medyczny i leki; pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

88.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Rawiczu

ul. Scherwentkego 13

63 - 900 Rawicz

PKO BP S.A.

03 1020 3121 0000 6802 0004 7886

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

89.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Rakoniewicka 31

62 - 065 Grodzisk Wielkopolski

Bank Spoldzielczy

13 9063 0008 0000 0000 0879 0005

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

90.

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych " PRZYJAZNA DROGA "

ul. Kubsza 15

44 - 300 Wodzislaw Slaski

ING BANK SLASKI

o/Wodzislaw Slaski

52 1050 1403 1000 0022 8055 5133

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej .

91.

Fundacja na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

" BEZCENNE ZYCIE "

ul. Zwirki i Wigury 32

28 - 400 Pinczow

ING BANK SLASKI o/Pinczow

07 1050 1429 1000 0022 7324 9843

m.in. niesienie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; udzielanie pomocy szpitalom i placowkom medycznym .

92.

Zwiazek Harcerstwa Polskiego

ul. Marii Konopnickiej 6

00 - 491 Warszawa

BGZ S.A.

14 2030 0045 1110 0000 0100 1960

m.in. organizuje przedsiewziecia zwiazane z ochrona srodowiska naturalnego; troszczy sie o tradycje i dziedzictwo narodowe; dziala na rzecz obrony narodowej i bezpieczenstwa powszechnego; podejmuje zadania w zakresie pomocy spolecznej w tym takze poprzez prowadzenie dzialalnosci charytatywnej i opiekunczej; prowadzi rehabilitacje i rewalidacje dzieci nieprzystosowanych spolecznie .

93.

Fundacja na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

" BEZPIECZNE DROGI "

ul. Legionow Polskich 42 / 19

41 - 300 Dabrowa Gornicza

Bank BPH S.A.

o/Dabrowa Gornicza

07 1060 0076 0000 3200 0083 3324

m.in. doradztwo i pomoc organizacyjna poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych; w szczegolnych przypadkach, uzasadnionych trudna sytuacja materialna osoby poszkodowanej, Fundacja moze udzielic pomocy finansowej .

94.

Towarzystwo Przyjaciol Dzieci

Zarzad Glowny

ul. Krakowskie Przedmiescie 6

00 - 325 Warszawa

BPH PBK S.A. o/Warszawa

38 1060 0076 0000 4010 2000 5651

m.in. ochrona dzieci przed patologia spoleczna, przemoca, zlym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacja i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom-ofiarom wypadkow losowych, komunikacyjnych i przestepstw; upowszechnianie i ochrona praw czlowieka, swobod obywatelskich; upowszechnianie samorzadnosci, samoobslugi, samopomocy i wychowywania obywatelskiego dzieci .

95.

Fundacja " AKAPI "

ul. Karpacka 61

38 - 457 Zrecin

55 8636 1031 2003 1500 2934 0001

m.in. pomoc dla artystow poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzen losowych, w szczegolnosci w wypadkach komunikacyjnych .

96.

Fundacja Szpitalnicza Swietego Krzyza

" BENE FACTUM "

Klebarg Wielki 19 B

10 - 687 Olsztyn

PKO BP S.A. I o/Olsztyn

38 1020 3541 0000 5302 0092 0850

m.in. niesienie pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej poszkodowanym w wypadkach drogowych; organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w wypadkach drogowych w celu ich powrotu do zdrowia; pomoc prawna ofiarom wypadkow drogowych w dochodzeniu roszczen przed organami sprawiedliwosci i towarzystwami ubezpieczeniowymi; wspomaganie placowek medycznych; wspieranie ratownictwa technicznego; opieka nad zabytkami .

97.

Szpital Morski im. PCK

ul. Powstania Styczniowego 1

81 - 519 Gdynia

Nordea Bank Polska S.A.

II o/Gdynia

68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

udzielanie swiadczen zdrowotnych ludnosci zamieszkalej na terenie dzialania tj. w wojewodztwie pomorskim oraz osobom spoza tego terenu .

98.

Fundacja Malgorzaty Jablonskiej

" WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI DYSLEKTYCZNYCH "

Pawlowek 62 gm. Blizanow

62 - 800 Kalisz

PKO S.A.

23 1240 2946 1111 0010 0559 8475

wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i mlodziezy ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu sie ( szczegolnie dysleksji, dysortografii i dysgrafii ) jak rowniez pomoc dzieciom-ofiarom wypadkow i ich rodzicom

99.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych " SOKRATES "

ul. Orzeszkowej 32 / 412

15 - 084 Bialystok

PKO BP S.A. I o/Bialystok

39 1020 1332 0000 1702 0026 3475

m.in. swiadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a zwlaszcza psychologicznej oraz szkolnej a ich rodzinom pomocy prawnej, rzeczowej i finansowej; pokrywanie w miare posiadanych srodkow kosztow leczenia i badan lekarskich dzieci poszkodowanych w wypadkach rodzinom bedacym w trudnej sytuacji finansowo materialnej .

100.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych " PROTECTA "

Al. Pilsudskiego 11 A / 208

18 - 400 Lomza

MILLENNIUM

Big Bank Gdanski S.A.

11 1160 2202 0000 0000 3041 2822

m.in. organizowanie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych; organizowanie pomocy rzeczowej i prawnej poszkodowanym .

101.

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Zarzad Glowny

ul. Niemodlinska 33

04 - 645 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

08 1060 0076 0000 3300 0031 6150

m.in. udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepelnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca; wspieranie kardiochirurgicznych osrodkow transplantacyjnych; wspomaganie osob niepelnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie dzialalnosci rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej .

102.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej Ruchowo

ul. Doswiadczalna 46

20 - 236 Lublin

PKO BP S.A. II o/Lublin

84 1020 3150 0000 3802 0030 0434

m.in. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej, ze szczegolnym uwzglednieniem terapii zajeciowej oraz warsztatow terapii zajeciowej; organizowanie i prowadzenie dzialalnosci w zakresie wypoczynku wakacyjnego, rehabilitacyjno-leczniczego; prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej osob niepelnosprawnych .

103.

Fundacja " BEZPIECZNY

POWIAT OLKUSKI "

Al. 1000-lecia 2 C

32 - 300 Olkusz

Bank Spoldzielczy w Wolbromiu

Filia w Olkuszu

10 8450 0005 0050 0552 1042 0001

m.in. swiadczenie materialnej pomocy instytucjom publicznym i organizacjom majacym siedzibe na terenie Powiatu Olkuskiego powolanym do ochrony zycia, zdrowia i mienia ludzi przed zagrozeniami losowymi i przestepczymi oraz powolanym do ochrony porzadku prawnego; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

104.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNI NA DRODZE "

ul. Kaden-Bandrowskiego 7 / 87

01 - 494 Warszawa

VOLKSWAGEN Bank Polska

24 2130 0004 2001 0252 7489 0001

m.in. wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w szczegolnosci pomoc; medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, prawna i materialna .

105.

Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

" WROC "

ul. Gdanska 1

82 - 107 Jantar

PKO S.A. IV o/Gdansk

89 1240 1271 1111 0000 1492 9751

m.in. dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych, a w szczegolnosci sprawowanie opieki nad osobami niepelnosprawnymi, dziecmi i mlodzieza; udzielanie pomocy spolecznej, a w tym pomocy medycznej i rehabilitacji osob niepelnosprawnych w szczegolnosci ofiar wypadkow komunikacyjnych .

106.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Hoza 27 A / 5

00 - 516 Warszawa

RAIFFEISEN Bank Polska S.A.

56 1750 0009 0000 0000 0094 6389

ochrona praw i interesow dziecka poprzez m.in. prowadzenie dzialalnosci interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie znajomosci praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w zyciu rodzinnym i spolecznym; inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi wlasne placowki takie jak: osrodki interwencyjne, opiekunczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i inne .

107.

Stowarzyszenie " TACY SAMI "

ul. Beniowskiego 68

82 - 300 Elblag

BGZ S.A. o/Elblag

33 2030 0045 1110 0000 0089 2590

m.in. poprawa warunkow zycia osob niepelnosprawnych i ich rodzin; tworzenie warunkow do pelnego i aktywnego udzialu tych osob w zyciu spolecznym .

108.

Polski Zwiazek Niewidomych

Okreg Malopolski

ul. Babinskiego 29 bl.23 / 3

30 - 393 Krakow

Decyzja Ministra Sprawiedliwosci z dnia 05.12.2005 r.

nr DNWO I 528 - 111 / 05 stwierdzono niewaznosc decyzji z dnia 19.05.2005 r. o wpisaniu podmiotu do wykazu.

109.

Fundacja Ewy Blaszczyk

" A KOGO ? "

ul. Podlesna 4

01 - 673 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.

02 1090 1056 0000 0000 0612 1000

niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej; udzielanie pomocy szpitalom i placowkom medycznym, zaczynajac od Oddzialu Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie .

110.

Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej

" SZANSA "

ul. Jana Pawla II 52

15 - 703 Bialystok

BPH PBK S.A. o/Bialystok

11 1060 0076 0000 3300 0026 5559

pomoc materialna i prawna osobom osadzonym w zakladach penitencjarnych, dzialac na rzecz zmniejszenia powrotnosci do przestepstw a w szczegolnosci udzielac pomocy ofiarom przestepstw i wypadkow komunikacyjnych .

111.

Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji

ul. Dzielna 1

00 - 162 Warszawa

78 1370 1037 0000 1701 4020 9700

m.in. udzielanie pomocy osobom niepelnosprawnym, w tym poprzez pomoc udzielana ich rodzinom i opiekunom .

112.

Fundacja Pomocy Dzieciom " KRZYK "

ul. 3 Maja 3

23 - 400 Bilgoraj

Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. o/Bilgoraj

13 1460 1181 1015 3575 2005 0001

finansowanie i materialne wspieranie dzieci i mlodziezy z Wiosek Dzieciecych, Domow Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym i innych potrzebujacych; pomoc dzieciom i mlodziezy poszkodowanej w wypadkach drogowych; pomoc dzieciom i mlodziezy niepelnosprawnej .

113.

Stowarzyszenie na Rzecz Praw Pieszych

ul. Batorego 3

31 - 135 Krakow

BGZ S.A. o/Krakow

20 2030 0045 1110 0000 0033 9730

m.in. pomoc finansowa na rehabilitacje osob, zwlaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych .

114.

Fundacja Haliny Sroczynskiej

ul. Helleny 3

62 - 860 Opatowek

PKO S.A. I o/Kalisz

77 1240 2946 1111 0000 2883 2238

finansowa i rzeczowa pomoc dzieciom i rodzinom polskim; pomoc osobom w podeszlym wieku, chorym i niepelnosprawnym; finansowa i rzeczowa pomoc uczacej sie mlodziezy polskiej, organizacjom opiekunczo-wychowawczym, placowkom sluzby zdrowia, stowarzyszeniom i fundacjom; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

115.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Mlawie

ul. Padlewskiego 15

05 - 600 Mlawa

KREDYT Bank S.A.

82 1500 1386 1213 8001 4842 0000

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

116.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Sochaczewie

ul. Piastowska 1

96 - 500 Sochaczew

PKO BP S.A.

85 1020 1185 0000 4202 0089 8999

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

117.

Wojewodzki Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspoluzaleznienia w Gdansku

ul. Zakopianska 37

80 - 142 Gdansk

Bank BPH S.A. o/Gdansk

48 1060 0076 0000 3210 0002 3281

m.in. prowadzenie dzialalnosci profilaktyczno - leczniczej w zakresie terapii osob uzaleznionych od alkoholu i czlonkow ich rodzin .

118.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Zwoleniu

ul. Lubelska 6

26 - 700 Zwolen

PKO BP S.A.

40 1020 4317 0000 5002 0119 4695

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

119.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gostyninie

ul. Przemyslowa 1

09 - 500 Gostynin

PKO BP S.A.

41 1020 3974 0000 5102 0074 4474

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

120.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Sierpcu

ul. Przemyslowa 2

09 - 200 Sierpc

PKO BP S.A.

77 1020 3974 0000 5602 0074 7170

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

121.

Swietokrzyskie Stowarzyszenie

" WSPOLNIE POMAGAMY "

ul. Wroblewskiego 4

25 - 369 Kielce

PKO BP S.A. II o/Kielce

67 1020 2629 0000 9902 0010 3655

m.in. swiadczenie pomocy ofiarom wypadkow komunikacyjnych; niesienie pomocy ofiarom przestepstw, ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom dotknietym uzaleznieniem i wspoluzaleznieniem; niesienie pomocy rehabilitacyjnej i leczniczej osobom znajdujacym sie w bardzo ciezkiej sytuacji materialnej .

122.

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Gdansku

ul. Dyrekcyjna 5

80 - 852 Gdansk

BGZ S.A.

42 2030 0045 1110 0000 0013 9320

udzielanie swiadczen zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, ortopedii, logopedii oraz swiadczenie kompleksowych uslug medycznych w zakresie rehabilitacji, ortopedii i logopedii ofiarom wypadkow komunikacyjnych .

123.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Wolsztynie

ul. Wschowska 17

64 - 200 Wolsztyn

PKO BP S.A.

46 1020 4144 0000 6702 0007 3460

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

124.

Stowarzyszenie

" PRZYJACIEL SZPITALA - ESKULAP "

ul. Dabrowskiego 16

14 - 300 Morag

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 226 / 05 zostal wykreslony z wykazu

125.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Drog Zolciowych i Watroby

" LIVER "

ul. Stojalowskiego 39 / 21

30 - 611 Krakow

PKO S.A. I o/Krakow

23 1240 1431 1111 0000 1044 9125

pomoc dzieciom chorym na schorzenia drog zolciowych i watroby (przed i po transplantacji watroby) .

126.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gniečnie

ul. B. Chrobrego 22

62 - 200 Gniezno

PKO BP S.A.

49 1020 4115 0000 9802 0004 1772

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

127.

Wojewodzka Przychodnia Skorno - Wenerologiczna - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Dluga 84 / 85

80 - 180 Gdansk

BGZ S.A. o/Gdansk

21 2030 0045 1110 0000 0013 9310

swiadczenie uslug medycznych z zakresu dermato - wenerologii .

128.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Wegorzewie

ul. Sienkiewicza 10

11 - 600 Wegorzewo

Bank Spoldzielczy

12 9348 0000 0009 5341 2000 0020

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

129.

Fundacja " ODNOWA ZABYTKOW TORUNIA im. JERZEGO REMERA "

ul. Przedzamcze 6 B

87 - 100 Torun

PKO S.A. I o/Torun

02 1240 4009 1111 0000 4490 9161

m.in. podejmowanie inicjatyw zmierzajacych do gromadzenia srodkow materialnych na rzecz ratowania zespolu staromiejskiego miasta Torunia; gromadzenie srodkow finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji programu rewaloryzacji zabytkow Torunia .

130.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Niepelnosprawnej i Osob Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadkow Komunikacyjnych " PROMYK "

ul. Pasymska 21 A

12 - 100 Szczytno

Bank MILLENIUM S.A.

61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

m.in. wszechstronna pomoc dzieciom i mlodziezy z uposledzeniem ruchowym i umyslowym; pomoc w zakresie rehabilitacji osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadkow komunikacyjnych .

131.

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu

ul. Kosciuszki 74

62 - 100 Wagrowiec

PKO BP S.A. o/Wagrowiec

82 1020 3903 0000 1802 0011 8091

m.in. udzielanie swiadczen : leczniczych w szpitalu; specjalistycznych w zakresie konsultacji; z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii; diagnostycznych; w pogotowiu ratunkowym .

132.

Szpital Specjalistyczny w Jasle

ul. Lwowska 22

38 - 200 Jaslo

PKO S.A. I o/Jaslo

11 1240 2337 1111 0000 3728 5740

m.in. sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w szpitalu oddzialach; udzielanie specjalistycznych swiadczen ambulatoryjnych, swiadczen z zakresu pomocy doračnej i transportu sanitarnego, swiadczen diagnostycznych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej; organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klesk zywiolowych; nocna i swiateczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej .

133.

Stowarzyszenie Rozwoju Neurochirurgii Zielonogorskiej " TARGET "

ul. Zyty 26

65 - 046 Zielona Gora

KREDYT BANK S.A.

o/Zielona Gora

26 1500 1810 1218 1004 1411 0000

wspieranie materialne i rzeczowe nowoczesnych metod leczenia chorob ukladu nerwowego; wspieranie i organizacja leczenia chorych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych .

134.

Fundacja " BEZPIECZNA DROGA "

ul. Slaska 23

98 - 300 Wielun

PKO BP S.A. I o/Wielun

66 1020 4564 0000 5302 0008 7031

pomoc ofiarom wypadkow i kolizji drogowych .

135.

Warminsko - Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych " AMICUS "

ul. Miejska 7 / 17

11 - 400 Ketrzyn

PKO BP S.A. I o/Ketrzyn

79 1020 3639 0000 8702 0046 3745

m.in. udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji poszkodowanym np. zakup sprzetu, zalatwienie spraw zwiazanych z kosztami leczenia i rehabilitacji osob rowniez nie posiadajacych ubezpieczenia zdrowotnego; udzielanie pomocy w sprawach zwiazanych z likwidacja skutkow wypadku .

136.

Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych " ROSSA "

ul. Bernardynska 13 / 63

02 - 904 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 23.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 182 / 05 zostal wykreslony z wykazu

137.

Fundacja Oddzialu Chirurgicznego Szpitala Wojewodzkiego w Tarnowie na Rzecz Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych i Chorych Chirurgicznych

ul. Lwowska 178 A

33 - 100 Tarnow

BGZ S.A.

32 2030 0045 1110 0000 0084 4690

swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i chorym chirurgicznym oraz ochrona zdrowia .

138.

Fundacja Pomocy Wzajemnej

" RES INTEGRA "

ul. Grabiszynska 66 E

53 - 504 Wroclaw

Bank Gospodarstwa Krajowego

o/Wroclaw

65 1130 1033 0400 0000 0024 1512

m.in. dzialalnosc charytatywna i pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej dla wyrownania ich szans; ochrona zdrowia oraz dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych .

139.

Szpital Specjalistyczny w Koscierzynie

ul. A. Piechowskiego 36

83 - 400 Koscierzyna

NORDEA Bank Polska S.A.

19 1440 1013 0000 0000 0386 8265

udzielanie swiadczen zdrowotnych ludnosci zamieszkalej na terenie jak i spoza terenu dzialania szpitala .

140.

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

ul. Pionierow 3

66 - 400 Gorzow Wielkopolski

PKO BP S.A. I o/Gorzow Wlkp.

67 1020 1954 0000 7302 0005 7927

organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej i finansowej; upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialnosci prawnej sprawcow wypadkow drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczen komunikacyjnych; organizowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich uaktywniania i zdobywania przez nich samodzielnosci w nowej sytuacji zyciowej .

141.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpitala powiatu Krosnienskiego

ul. Piastow 3

66 - 600 Krosno Odrzanskie

Podmiot decyzja z dnia 23.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 215 / 05 zostal wykreslony z wykazu

142.

Fundacja na Rzecz Rehabilitacji Osob Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

" SZANSA "

ul. Orkana 29 A

51 - 153 Wroclaw

Podmiot decyzja z dnia 23.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 208 / 05 zostal wykreslony z wykazu

143.

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Miedzyrzeckiej " CORDIS "

ul. Konstytucji 3 Maja 35

66 - 300 Miedzyrzecz

PKO S.A. I o/Miedzyrzecz

96 1240 3578 1111 0000 4446 1122

m.in. biezace wspieranie materialne i rzeczowe Oddzialu Wewnetrznego SP ZOZ w Miedzyrzeczu Wielkopolskim; organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych; organizowanie rehabilitacji poszkodowanym w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielnosci w nowej sytuacji zyciowej .

144.

Pomorska Fundacja " JAS I MALGOSIA "

Cewilno 12 A

76 - 015 Manowo

PKO BP S.A. I o/Koszalin

07 1020 2791 0000 7702 0009 3732

m.in. udzielanie pomocy dzieciom : ofiarom wypadkow komunikacyjnych i innych przestepstw, ze srodowisk spolecznie i ekonomicznie zaniedbanych, niepelnosprawnym - ofiarom wypadkow komunikacyjnych .

145.

Stowarzyszenie " NADZIEJA RODZINIE "

ul. Karczowkowska 36

25 - 711 Kielce

ING BANK SLASKI o/Kielce

74 1050 1416 1000 0022 6389 1562

m.in. stworzenie na terenie Wojewodztwa Swietokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, leczenia i readaptacji skierowanego do osob i grup podwyzszonego ryzyka oraz osob uzaleznionych od srodkow uzalezniajacych; stworzenie i rozwiniecie dzialan zmierzajacych w kierunku anonimowej diagnostyki HIV i AIDS .

146.

Gdanskie Centrum Rehabilitacji Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 36

83 - 332 Dzierzazno

Bank MILLENNIUM S.A.

23 1160 2202 0000 0000 6192 4608

celem dzialania jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji leczniczej sluzacej przywracaniu i poprawie zdrowia u doroslych i mlodziezy ze schorzeniami narzadow ruchu, ukladu nerwowego, leczenie operacyjne i zachowawcze w chirurgii urazowej, zaopatrzenie osob niepelnosprawnych w sprzet i przedmioty ortopedyczne oraz srodki pomocnicze; zadaniem centrum jest doprowadzenie do sprawnosci fizycznej i psychicznej pacjentow umozliwiajacej ich powrot do aktywnego zycia spolecznego; przywrocenie sprawnosci ruchowej doroslym i mlodziezy poprzez udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych, polegajacych na przeprowadzeniu kompleksowego procesu usprawniania przy uzyciu metod fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i chirurgicznych .

147.

Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Dworcowa 12

82 - 100 Nowy Dwor Gdanski

Zulawski Bank Spoldzielczy

w Nowym Dworze Gdanskim

71 8306 0003 0000 8615 2000 0020

udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie : lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnych swiadczen specjalistycznych, pomocy doračnej i podstawowej opieki zdrowotnej .

148.

Zespol Opieki Zdrowotnej dla Szkol Wyzszych

Al. Zwyciestwa 30

80 - 219 Gdansk

PKO S.A. V o/Gdansk

62 1240 2920 1111 0000 4499 2671

m.in. udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie ; ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki stacjonarnej z chorob wewnetrznych, chorob serca, chirurgii ogolnej, jednodniowych procedur zabiegowych : chirurgii, laryngologii, urologii, okulistyki, ortopedii, dzialalnosci laboratoryjnej, diagnostycznej oraz rehabilitacji leczniczej, stomatologii zachowawczej i medycyny pracy .

149.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci

im. Malego Ksiecia

ul. Hutnicza 20 B

20 - 218 Lublin

Bank MILLENIUM S.A.

03 1160 2202 0000 0000 6017 6058

m.in. opieka domowa nad dziecmi i mlodocianymi w stanach terminalnych, a takze z chorobami postepujacymi, ktore prowadza do smierci oraz ich rodzinami .

150.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleglych Policjantach

ul. Pulawska 148 / 150

02 - 514 Warszawa

PKO BP S.A.

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

m.in. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i wdowom po policjantach poleglych w sluzbie; dofinansowanie kosztow leczenia dzieci i wdow po policjantach poleglych w sluzbie, w tym lekow, operacji i zabiegow specjalistycznych .

151.

Przemyslowy Zespol Opieki Zdrowotnej

ul. Jana z Kolna 22 / 26

80 - 864 Gdansk

BWE o/Gdynia

59 1300 1078 0000 0047 0034 0001

m.in. udzielanie swiadczen zdrowotnych ludnosci zamieszkalej na terenie wojewodztwa pomorskiego .

152.

Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych " PROMYK "

ul. Kosciuszki 59 A-e / 6

57 - 550 Stronie Slaskie

PKO BP S.A. o/Klodzko

69 1020 5112 0000 7802 0041 9309

m.in. pomoc finansowa lub rzeczowa w procesie leczenia, rehabilitacji i uzyskania zawodu oraz samodzielnosci zyciowej na rzecz dzieci i mlodziezy uczacej sie, poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych .

153.

Zespol Niepublicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej - CARITAS Archidiecezji Warszawskiej

ul. Krakowskie Przedmiescie 62

00 - 332 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.

39 1090 1030 0000 0001 0036 1617

swiadczenie uslug medycznych, opiekunczych i socjalnych w zakresie opieki nad obloznie i przewlekle chorymi w tym nad pacjentami opuszczajacymi oddzialy szpitalne; opieka nad pacjentami w stanach terminalnych .

154.

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadkow Drogowych " POMOCNA DLON "

ul. Szkolna 1 A

77 - 300 Czluchow

Bank Spoldzielczy w Czluchowie

05 9326 0006 0009 9293 2000 0010

m.in. udzielanie pomocy prawnej rodzinom ofiar wypadkow drogowych w zalatwianiu wszelkich spraw oraz wszelkiej pomocy ofiarom wypadkow i ich rodzinom w przypadku potrzeby dalszego leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzetu medycznego .

155.

Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Zwyciestwa 1

66 - 100 Sulechow

Bank Zachodni WBK S.A.

98 1090 1580 0000 0000 5802 6889

m.in. udzielanie swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawy zdrowia oraz stosowaniu innych dzialan medycznych wynikajacych z procesu leczenia ogolowi ludnosci z terenu Powiatu Zielonogorskiego w szczegolnosci, a ponadto innym zglaszajacym sie o pomoc medyczna .

156.

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadkow i Ich Rodzinom " LUX SPEI "

ul. Hetmanska 31 / 34 a

82 - 300 Elblag

ING BANK SLASKI S.A. o/Elblag

95 1050 1940 1000 0022 6332 9464

niesienie pomocy, w szczegolnosci ofiarom wypadkow drogowych, ich rodzinom i bliskim, jak i innym osobom i instytucjom potrzebujacym wsparcia .

157.

Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom

na Drodze i Wspierania Ofiar

Wypadkow Drogowych " BEZPIECZNY POWIAT SWIECKI "

ul. Wojska Polskiego 173

86 - 100 Swiecie

Bank Pocztowy S.A. o/Bydgoszcz

79 1320 1117 2034 1178 2000 0001

m.in. pomoc niepelnosprawnym ofiarom wypadkow; opieka nad dziecmi, uczestnikami wypadkow drogowych; organizowanie w miejscu wypadku zabezpieczenia poszkodowanych przed dokuczliwymi warunkami atmosferycznymi oraz podanie cieplych i zimnych napojow a w razie potrzeby cieplego posilku .

158.

Stowarzyszenie " MISIE RATUJA DZIECI "

ul. Grzegorzecka 10 / 4 C

31 - 530 Krakow

Bank BPH S.A. o/Krakow

92 1060 0076 0000 3200 0074 0420

pomoc humanitarna osobom potrzebujacym w szczegolnosci ofiarom wypadkow a przede wszystkim dzieciom .

159.

Fundacja

WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

ul. Agatowa 10

03 - 680 Warszawa

PKO S.A. II Filia

VI o/Warszawa

70 1240 1082 1111 0000 0428 2093

m.in. organizowanie i finansowanie srodkow opieki paliatywnej nad dziecmi, mlodzieza i mlodymi doroslymi w Polsce i innych krajach; pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin zyjacych pacjentow, umozliwiajaca im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansowa dla rodzin w okresie zaloby na sfinansowanie kosztow pogrzebu .

160.

Fundacja " PRZYJACIOLKA "

ul. Wiejska 12 A

00 - 490 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 16.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 131 / 05 zostal wykreslony z wykazu

161.

Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych

" SAMORZADNI "

ul. Zamiescie 5

89 - 600 Chojnice

Bank BPH S.A. o/Chojnice

68 1060 0076 0000 4022 5001 2156

m.in. udzielanie wszelkiej niezbednej pomocy ofiarom wypadkow drogowych i przemocy w rodzinie .

162.

Zagansko-Zarskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Ze Schorzeniami Ukladu Oddechowego

ul. Zelazna 1

68 - 100 Zagan

Bank Zachodni WBK S.A.

II o/Zary

88 1090 2561 0000 0006 4208 1332

m.in. niesienie pomocy chorym z chorobami ukladu oddechowego, w szczegolnosci wspoldzialanie w procesie prawidlowej profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, w tym takze pomoc osobom, ktorych choroby ukladu oddechowego powstaly w wyniku wypadkow komunikacyjnych .

163.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym

w Wypadkach Drogowych

" ZYCZLIWI POSZKODOWANYM "

ul. I Armii W.P. 89 A

07 - 200 Wyszkow

PKO BP S.A. I o/Wyszkow

17 1020 3802 0000 1102 0010 3168

m.in. doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach drogowych; reprezentacja osob poszkodowanych w sprawach dotyczacych wypadkow drogowych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym .

164.

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny

im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza

ul. Srebrniki 1

80 - 282 Gdansk

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 155 / 05 zostal wykreslony z wykazu

165.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Krolowej Jadwigi 8

22 - 400 Zamosc

PKO BP S.A. I o/Zamosc

32 1020 5356 0000 1502 0036 8746

dzialalnosc na rzecz rozwoju rehabilitacji, pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osobom niepelnosprawnym, starszym i zagrozonym wykluczeniem spolecznym .

166.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Jaworze

ul. Kosciuszki 6

59 - 400 Jawor

DOMINET Bank S.A.

55 1690 0013 2037 7401 2771 0005

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

167.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Zlotoryi

woj. dolnoslaskie

PKO BP S.A.

55 1020 3017 0000 2802 0143 2467

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

168.

Komenda Miejska Panstwowej

Strazy Pozarnej w Legnicy

ul. Witelona 2

59 - 220 Legnica

PKO BP S.A.

56 1020 3017 0000 2102 0026 2972

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

169.

Stowarzyszenie Pomocy Spolecznej

" SOCJAL "

ul. Rzemieslnicza 1

14 - 500 Braniewo

Braniewsko - Paslecki Bank Spoldzielczy o/Braniewo

39 8313 0009 0036 8546 2000 0010

m.in. rozwijanie instytucjonalnych form pomocy - domow dziennego pobytu, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, dziennych osrodkow dla dzieci specjalnej troski /przytuliska/, dziennych osrodkow dla niepelnosprawnych, punktow pomocy dla narkomanow itp.; prowadzenie dzialalnosci uslugowej w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotknietym choroba i niepelnosprawnoscia.

170.

Fundacja Ochrony Zdrowia

" NOWOCZESNA PRZYCHODNIA, DIAGNOSTYKA I SPECJALISTYKA "

ul. Wiejska 6

69 - 200 Sulecin

PKO BP S.A. I o/Sulecin

96 1020 2036 0000 0002 0002 0784

m.in. wspieranie biezacej dzialalnosci w zakresie ochrony zdrowia; doposazanie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe placowek ochrony zdrowia; pomoc rzeczowa i finansowa dla osob bedacych w trudnej sytuacji zyciowej zwiazanej z chorobami lub wypadkami.

171.

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadkow Komunikacyjnych " NIE TRAC NADZIEI "

ul. Rozana 4 - 6

53 - 226 Wroclaw

KREDYT BANK S.A. IV o/Wroclaw

55 1500 1793 1217 9004 4392 0000

niesienie pomocy ofiarom wypadkow komunikacyjnych i ich rodzinom oraz bliskim.

172.

Fundacja Rehabilitacja Dzieci Niepelnosprawnych " POMOZ MI "

ul. Zolnierska 18

10 - 561 Olsztyn

Bank BPH S.A. o/Olsztyn

93 1060 0076 0000 4013 8003 4517

m.in. finansowanie budowy, wyposazenia, eksploatacji i funkcjonowania pawilonu rehabilitacyjnego dla dzieci niepelnosprawnych, szczegolnie dzieci z mozgowym porazeniem dzieciecym, przy Szpitalu Dzieciecym w Olsztynie; swiadczenie pomocy rehabilitacyjnej dzieciom i mlodziezy do lat 18 - poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

173.

Stowarzyszenie Rehabilitacji Medycznej i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych " ESKULAP "

ul. Wyszynskiego 45 / 47

22 - 400 Zamosc

PKO S.A. I o/Zamosc

22 1240 2816 1111 0000 4017 7872

m.in. swiadczenie pomocy ofiarom przestepstw wypadkow drogowych oraz innym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; udzielanie pomocy innym osobom niepelnosprawnym.

174.

Fundacja na Rzecz Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Borowskiego 25 / 2

66 - 400 Gorzow Wielkopolski

Bank BPH S.A.

o/Gorzow Wielkopolski

79 1060 0076 0000 3200 0091 0113

wszechstronna pomoc udzielana osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w zakresie uzyskania odszkodowania za poniesione szkody oraz w zakresie poprawy stanu zdrowia, rehabilitacji i przywrocenia normalnego funkcjonowania poszkodowanego w spoleczenstwie.

175.

Fundacja na Rzecz Chorych na SM

im. Bl. Anieli Salawy

ul. Dunajewskiego 5

31 - 133 Krakow

PKO BP S.A. I o/Krakow

78 1020 2892 0000 5602 0016 1620

m.in. opieka i rehabilitacja osob cierpiacych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekle schorzenia, w tym takze psychiczne oraz wieku starczego.

176.

Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Krasickiego 17

42 - 500 Bedzin

GETIN BANK S.A. o/Bedzin

48 1560 1010 0000 9010 0005 6205

m.in. organizowanie opieki calkowitej, doračnej i okresowej w hoteliku dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz pomoc ich rodzicom, opiekunom prawnym; organizowanie opieki dziennej w placowkach wsparcia dziennego.

177.

Wojewodzkie Centrum Onkologii

ul. Marii Sklodowskiej - Curie 2

80 - 210 Gdansk

CITIBANK HANDLOWY o/Gdansk

28 1030 1117 0000 0000 5508 1201

udzielanie swiadczen medycznych w zakresie prowadzenia leczenia specjalistycznego chorob nowotworowych.

178.

Osrodek Rehabilitacji Dzieci Niepelnosprawnych

ul. Jana Pawla II 64 / 66

97 - 200 Tomaszow Mazowiecki

PKO S.A.

46 1240 3145 1111 0000 2778 8475

prowadzenie wielokierunkowej dzialalnosci rehabilitacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci.

179.

Fundacja Zdrowia na Rzecz Szpitala w Sanoku " SZPITAL "

ul. 800 - lecia 26

38 - 500 Sanok

Podkarpacki Bank Spoldzielczy

w Sanoku

02 8642 0002 2001 0000 1238 0001

m.in. ochrona i promocja zdrowia; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych; pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica.

180.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY REJON GRUDZIADZKI "

ul. Malomlynska 1

86 - 300 Grudziadz

Bank Spoldzielczy o/Grudziadz

49 9484 1033 0313 0335 2003 0001

m.in. udzielanie wsparcia ofiarom i rodzinom ofiar wypadkow drogowych oraz innych zdarzen losowych (pozary, powodzie, katastrofy budowlane, ekologiczne itp. ).

181.

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych

" ASYSTA "

ul. Grabiszynska 281 / 605

53 - 234 Wroclaw

Bank BPH S.A.

20 1060 0076 0000 3200 0096 6950

m.in. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzetu medycznego oraz lekarstw niezbednych dla ratowania zdrowia lub zycia dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych; pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci szczegolnie zagrozonych utrata zdrowia lub zycia .

182.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych

ul. Obroncow Stalingradu 66

45 - 512 Opole

Bank Zachodni WBK o/Opole

26 1090 2242 0000 0001 0120 5103

m.in. organizacja i finansowanie opieki medycznej i szeroko pojetej rehabilitacji, pomoc socjalna i prawna poszkodowanym w wypadkach drogowych .

183.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji " FAR "

ul. Inspektowa 1

02 - 711 Warszawa

PKO S.A. VII o/Warszawa

35 1240 1109 1111 0000 0516 2585

m.in. aktywizacja spoleczna i zawodowa osob niepelnosprawnych, ze szczegolnym uwzglednieniem osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z uposledzeniem narzadu ruchu poprzez dostarczanie sprzetu rehabilitacyjnego i innych srodkow niezbednych do zycia i pracy osob niepelnosprawnych; pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osob niepelnosprawnych; szkolenie i doskonalenie zawodowe osob niepelnosprawnych .

184.

Fundacja na Rzecz Osob Niewidomych i Niepelnosprawnych " POMOZ I TY "

ul. Plocka 5 A

81 - 535 Gdynia

Bank MILLENNIUM S.A.

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

m.in. pomoc ludziom niewidomym, aby czuli sie pelnosprawnymi; organizowanie miejsc pracy dla osob niepelnosprawnych i niewidomych; zakup sprzetu pomocnego w edukacji niewidomych .

185.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kilinskiego 28

55 - 300 Sroda Slaska

Bank Spoldzielczy w Srodzie Sl.

16 9589 0003 0000 0374 2000 0050

m.in. realizacja zadan powiatu z zakresu pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych nie zastrzezonych dla innych jednostek, jak rowniez w dziedzinie pomocy spolecznej z zakresu administracji rzadowej .

186.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY POWIAT BILGORAJSKI "

ul. Dabrowskiego 12

23 - 400 Bilgoraj

Bank Spoldzielczy w Bilgoraju

84 9602 0007 0000 2147 2000 0001

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej .

187.

Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz

Dzieci Ziemi Zabkowickiej

ul. Osiedle XX-lecia 52

57 - 200 Zabkowice Slaskie

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 98 / 05 zostal wykreslony z wykazu

188.

Stowarzyszenie Grona Przyjaciol Dzieci Niepelnosprawnych Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu

ul. Sanatoryjna 2

60 - 480 Poznan

Podmiot decyzja z dnia 16.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 123 / 05 zostal wykreslony z wykazu

189.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej

Ziemi Czestochowskiej

ul. Krakowska 45

42 - 200 Czestochowa

Podmiot decyzja z dnia 16.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 130 / 05 zostal wykreslony z wykazu

190.

Fundacja " MEDERI "

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20

04 - 736 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 138 / 05 zostal wykreslony z wykazu

191.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. Mikolaja Kopernika

ul. Nowe Ogrody 1 - 6

80 - 803 Gdansk

Podmiot decyzja z dnia 15.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 147 / 05 zostal wykreslony z wykazu

192.

Fundacja " LUX FUTURI "

ul. T. Kosciuszki 15 F / 9

58 - 400 Kamienna Gora

Bank Spoldzielczy

w Kamiennej Gorze

96 8395 0001 0014 1191 2006 0001

niesienie pomocy ofiarom wypadkow komunikacyjnych, ich rodzinom i bliskim oraz pomoc osobom niepelnosprawnym jak i podejmowanie dzialan zmierzajacych do poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym

193.

Osrodek Leczenia Uzaleznien

od Srodkow Psychoaktywnych

" SAN DAMIANO "

Klasztor Franciszkanow

ul. Franciszkanska 10

26 - 060 Checiny

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Wloszczowa

10 1090 2040 0000 0001 0335 2206

udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie terapii uzaleznien; profilaktyka uzaleznien; udzielanie pozaszpitalnych swiadczen zdrowotnych w formie diagnozy psychologicznej, psychoterapii grupowej i indywidualnej, terapii rodzin, treningu behawioralnego .

194.

Stowarzyszenie Przyjaciol Chorych

" HOSPICJUM im. JANA PAWLA II "

ul. Dworcowa 7

44 - 240 Zory

PKO BP S.A. I o/Zory

32 1020 2472 0000 6702 0018 7658

m.in. udzielanie pomocy osobom ciezko chorym poprzez sprawowanie opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczegolnych potrzeb tych chorych .

195.

Fundacja Pomocy Dzieciom - Ofiarom Wypadkow Drogowych " EX ANIMO "

ul. Lubelska 2 E lok. 203

24 - 100 Pulawy

PKO S.A. I o/Pulawy

29 1240 2412 1111 0000 3628 7583

dzialalnosc w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji dzieci pokrzywdzonych i poszkodowanych w wypadkach drogowych lub ich najblizszych; niesienie pomocy prawnej pokrzywdzonym w sprawach wypadkow drogowych z udzialem dzieci i szerzenie profilaktyki dotyczacej wypadkow drogowych z udzialem dzieci .

196.

Fundacja " PROMYK NADZIEI "

ul. Marsowa 6

42 - 218 Czestochowa

PKO S.A. I o/Czestochowa

44 1240 1213 1111 0010 0246 8847

niesienie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, szpitalom i placowkom medycznym w szczegolnosci o specjalizacjach ratowania i leczenia dzieci; udzielanie pomocy materialnej rodzicom, opiekunom w/w dzieci .

197.

Stowarzyszenie na Rzecz Osob

z Choroba Alzheimera

ul. Szkolna 8

27 - 660 Koprzywnica

Nadwislanski Bank Spoldzielczy

w Solcu-Zdroju o/Koprzywnica

31 8517 0007 0080 0016 9228 0001

m.in. leczenie i pomoc chorym na Alzheimera i ich rodzinom; swiadczenie pomocy ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

198.

Stowarzyszenie " DZIECIATKA JEZUS "

ul. Krochmalna 55 / 11

00 - 864 Warszawa

Bank MILLENNIUM S.A.

93 1160 2202 0000 0000 4051 0501

m.in. dzialanie na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i losowych, organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej i rzeczowej .

199.

Stowarzyszenie Pomocy Traumatologii i Ortopedii Ostrowskiej " TRAUMA "

ul. Limanowskiego 50 B / 8

63 - 400 Ostrow Wielkopolski

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Ostrow Wielkopolski

52 1090 1160 0000 0000 1602 3269

m.in. pomoc w zakupie implantow oraz innego sprzetu medycznego do wykonywania zabiegow operacyjnych z chirurgii urazowej, sprzetu ortopedycznego osobom w ciezkiej sytuacji finansowej; pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

200.

Fundacja na Rzecz Ludzi Osamotnionych

" SREBRNE LATA "

ul. Osiedle Czecha 94 / 8

61 - 290 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

VI o/Poznan

93 1090 1362 0000 0000 3626 8942

m.in. prowadzenie ogolnodostepnej rehabilitacji dzieci i osob poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych pod nazwa

" Dziecko Droga Bezpieczenstwo " .

201.

Stowarzyszenie Tymoterapii

im. Prof. Jeremiego Czaplickiego

ul. Sienkiewicza 17 / 1

59 - 300 Lubin

DOMINET Bank S.A. I o/Lubin

49 1690 0013 2048 7208 5300 0001

m.in. prowadzenie dzialalnosci zmierzajacej do skutecznego leczenia ludzi za pomoca zarejestrowanych na swiecie preparatow grasiczych; finansowanie i refinansowanie ponoszonych przez chorych niezbednych kosztow leczenia za pomoca tymoterapii .

202.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY

POWIAT NISKO "

Pl. Wolnosci 2

37 - 400 Nisko

Bank Spoldzielczy

w Stalowej Woli

48 9430 0006 0020 7164 2000 0001

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej i finansowej .

203.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Sanatoryjna 1

14 - 530 Frombork

Bank MILLENNIUM S.A.

91 1160 2202 0000 0000 6191 1744

zapewnienie ludnosci zamieszkalej na obszarze dzialania - wojewodztwo warminsko-mazurskie, opieki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii i lecznictwa uzaleznien

204.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym

" SZANSA "

ul. Spacerowa 93 / 4

98 - 220 Zdunska Wola

Podmiot decyzja z dnia 23.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 219 / 05 zostal wykreslony z wykazu

205.

Publiczny Specjalistyczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Poznanska 97

88 - 100 Inowroclaw

KREDT BANK S.A. o/Bydgoszcz

22 1500 1360 1213 6002 4368 0000

udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia ludnosci .

206.

Fundacja Dzieciom " ZDAZYC Z POMOCA "

Centrum Charytatywne

ul. Ludna 4

00 - 406 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/Warszawa

95 1020 1156 0000 7902 0007 7214

realizacja zadan statutowych w zakresie m.in. ochrona i promocja zdrowia, dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych, ekologii i ochrony zwierzat oraz dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludzkosci; pomocy ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica .

207.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej " SZPITAL POWIATOWY "

ul. Krakowska 31

32 - 700 Bochnia

Bank BPH S.A. o/Bochnia

50 1060 0076 0000 3310 0000 0401

udzielanie ludnosci swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzialania medyczne wynikajace z procesu leczenia .

208.

Stowarzyszenie na Rzecz Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

" DROGOWSKAZ "

ul. Kaliska 1

62 - 300 Wrzesnia

Powiatowy Bank Spoldzielczy

we Wrzesni

55 9681 0002 0020 8246 0177 7953

m.in. swiadczenie wszelkiej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

209.

Elblaskie Centrum Mediacji

i Aktywizacji Spolecznej

ul. Komenskiego 42 / 7-8

82 - 300 Elblag

PKO BP S.A.

62 1020 1752 0000 0902 0057 0705

m.in. pomoc ofiarom wypadkow drogowych, osobom i rodzinom dotknietym alkoholizmem, narkomania, uzaleznieniami od srodkow odurzajacych, zagrozonym patologia spoleczna, dotknietym przemoca, maltretowanym .

210.

Stowarzyszenie " PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY "

ul. Jagiellonska 10

37 - 200 Przeworsk

Bank Spoldzielczy w Przeworsku

43 9106 0008 2001 0013 0198 0002

m.in. wspieranie i finansowanie inicjatyw lub przedsiewziec w zakresie ochrony zycia, zdrowia i mienia, ksztaltowania i ochrony srodowiska, bezpieczenstwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadkow drogowych, przeciwdzialania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestepczosci i demoralizacji nieletnich; wspieranie i udzielanie pomocy osobom fizycznym, prawnym i innym instytucjom dzialajacym w tym zakresie .

211.

Fundacja na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadkow Drogowych " RATUNEK "

ul. M. Sobieskiego 4 B

22 - 300 Krasnystaw

Bank Spoldzielczy

w Krasnymstawie

51 8200 0008 2001 0013 6884 0001

niesienie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pomocy medycznej, finansowej i rzeczowej .

212.

Fundacja Rozwoju Lubelskiego

Wydzialu Farmaceutycznego

im. Mgr. Farm. W. Lobarzewskiego

Al. Spoldzielczosci Pracy 78

20 - 147 Lublin

KREDYT BANK S.A. o/Lublin

24 1500 1520 1215 2000 8746 0000

m.in. pomoc ofiarom wypadkow komunikacyjnych .

213.

Krakowskie Towarzystwo

Opieki nad Zwierzetami

ul. Florianska 53

31 - 019 Krakow

KREDYT BANK S.A.

II o/Krakow

80 1500 1487 1214 8000 9036 0000

dzialanie na rzecz wlasciwego i humanitarnego obchodzenia sie ze zwierzetami oraz zapewnienie im niezbednych warunkow bytowania; dzialanie na rzecz dobrostanu zwierzat, ze szczegolnym uwzglednieniem zwierzat przebywajacych w schroniskach; dzialanie w zakresie ekologii, ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego .

214.

Ogolnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Ich Rodzin " PODPORA "

ul. Dworcowa 3

66 - 400 Gorzow Wielkopolski

PKO S.A.

II o/Gorzow Wielkopolski

59 1240 3640 1111 0000 4543 3667

m.in. organizowanie wszelkiej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, rzeczowej i finansowej poszkodowanym w wypadkach drogowych .

215.

Stowarzyszenie na Rzecz Osob Niepelnosprawnych " DOM "

Ryzki 75

21 - 400 Lukow

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 352 / 05 zostal wykreslony z wykazu

216.

Fundacja " FUGA MUNDI "

ul. Peowiakow 12

20 - 007 Lublin

PKO S.A. III o/Lublin

18 1240 2382 1111 0000 3901 9318

wyrownywanie szans osobom niepelnosprawnym i osobom nalezacym do grup dyskryminowanych i wykluczonych spolecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, spolecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i miedzynarodowymi .

217.

Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narzadu Ruchu

ul. 3 Maja 24 (oficyna)

56 - 400 Olesnica

Bank Spoldzielczy w Olesnicy

94 9584 0008 2001 0011 6756 0001

m.in. niesienie pomocy dzieciom cierpiacym na schorzenia narzadow ruchu; rehabilitacja lecznicza ofiar wypadkow

komunikacyjnych .

218.

Fundacja Hipoterapia - na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepelnosprawnych

ul. Salwatorska 14

30 - 109 Krakow

Bank BPH o/Krakow

46 1060 0076 0000 3200 0047 1685

m.in. gromadzenie srodkow finansowych i materialnych na rzecz realizowanego programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepelnosprawnych wspomaganej przez hipoterapie i terapie rodzin .

219.

Fundacja Hospicyjna

ul. Chodowieckiego 10

80 - 208 Gdansk

Bank Ochrony Srodowiska S.A. o/Gdansk

72 1540 1098 2001 5562 4727 0001

finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form swiadczenia pomocy zdrowotnej, w szczegolnosci udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne powolane lub zorganizowane w ramach Kosciola Katolickiego m.in.

poprzez : dofinansowanie leczenia w kraju i za granica; dofinansowanie osob chorych, w szczegolnosci lekarstw dla tych osob; organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin .

220.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczenstwa

Dzieci i Mlodziezy

ul. Wyszynskiego 17 C

65 - 536 Zielona Gora

Bank Zachodni WBK S.A.

II o/Zielona Gora

85 1090 1636 0000 0000 6202 9460

m.in. pomoc dzieciom i mlodziezy poszkodowanym w wypadkach drogowych; pomoc dzieciom i mlodziezy bedacej w zasiegu dewiacji .

221.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy

" SERCE DLA SERCA "

ul. Ozimska 55

45 - 368 Opole

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 381 / 05 zostal wykreslony z wykazu

222.

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespol Marfana oraz Inne Zespoly Genetycznie Uwarunkowane " POMOZMY NASZYM DZIECIOM "

ul. Swietojanska 49 / 17

81 - 391 Gdynia

PKO BP S.A. I o/Gdynia

54 1020 1853 0000 9402 0085 3168

pomoc osobom z zespolem Marfana oraz innym osobom niepelnosprawnym, a takze ich rodzinom badč opiekunom; pomoc ofiarom przemocy, rodzinom dotknietym nalogiem alkoholowym oraz ofiarom wypadkow drogowych .

223.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNE MIASTO BIALOGARD "

ul. 1 Maja 18

78 - 200 Bialogard

PKO BP S.A. I o/Bialogard

23 1020 2821 0000 1102 0001 7509

m.in. udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadkow komunikacyjnych .

224.

PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE

p.w. sw. Ojca Pio

ul. Judyckiego 4

84 - 100 Puck

Bank Spoldzielczy w Pucku

38 8348 0003 0000 0017 2404 0001

towarzyszenie choremu i jego rodzinie (niezaleznie od ich przekonan i swiatopogladu) w terminalnym okresie choroby, a szczegolnie choroby nowotworowej, poprzez roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad chorymi, ktorzy zakonczyli leczenie przyczynowe, a u ktorych zachodzi koniecznosc leczenia objawowego, pielegnacji, pomocy w rozwiazywaniu problemow rodzinnych i wsparcia duchowego .

225.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

" NA RATUNEK "

ul. Chrobrego 22

62 - 200 Gniezno

Bank Spoldzielczy w Gniečnie

77 9065 0006 0000 0000 6666 0001

m.in. niesienie roznorakiej pomocy ofiarom wypadkow i katastrof drogowych; udzielanie ofiarom wypadkow pomocy rehabilitacyjnej, ekonomicznej i prawnej .

226.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym

" CHORE DZIECKO "

ul. Sienkiewicza 64

07 - 410 Ostroleka

Podmiot decyzja z dnia 23.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 197 / 05 zostal wykreslony z wykazu

227.

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzaleznien

" WYBOR "

ul. Litewska 8

60 - 605 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Poznan

98 1090 1463 0000 0000 4600 4300

m.in. organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej poprzez terapie osob uzaleznionych, terapie wspoluzaleznien, uruchomienie osrodka odwykowego i oddzialu dziennego w Poznaniu ; pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych .

228.

Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo CENTRALA

ul. Szkolna 50

43 - 502 Czechowice Dziedzice

Bank Spoldzielczy

w Czechowicach Dziedzicach

62 8453 0002 0012 1688 2000 0010

Fundacja realizuje swoj cel statutowy poprzez : organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie placowek prowadzacych dzialalnosc w zakresie ratowania zdrowia i zycia dzieci chorych, niepelnosprawnych i uzaleznionych od nalogow; wspieranie dzieci z rodzin ubogich, rozbitych i patologicznych .

229.

Samodzielny Publiczny Zespol

Opieki Zdrowotnej

ul. Lubanska 11 / 12

59 - 900 Zgorzelec

PKO BP S.A.

27 1020 2137 0000 9402 0059 2188

podejmowanie czynnosci sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zwiazanych m.in. ze swiadczeniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

230.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodziezy z Mozgowym Porazeniem Dzieciecym

ul. Zurawinowa 5 / 7

61 - 455 Poznan

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 294 / 05 zostal wykreslony z wykazu

231.

Ochotnicza Straz Pozarna - Ratownictwo Wodne w Lowiczu

ul. Wiejska 5

99 - 400 Lowicz

PKO BP S.A. I o/Lowicz

69 1020 4580 0000 1602 0058 1140

m.in. organizowanie pomocy oraz ratowanie osob, ktore ulegly wypadkowi lub narazone sa na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia lub mienia; branie udzialu w dzialaniach ratowniczych prowadzonych w czasie akcji powodziowych, zagrozen ekologicznych zwiazanych z ochrona srodowiska oraz klesk i innych zdarzen; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

232.

Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Lesna 1

13 - 200 Dzialdowo

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 331 / 05 zostal wykreslony z wykazu

233.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Srodzie Slaskiej

ul. Kolejowa 45

55 - 300 Sroda Slaska

KREDYT BANK S.A.

II o/Wroclaw

Filia nr 1 w Srodzie Slaskiej

94 1500 1067 1210 6007 6559 0000

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

234.

Fundacja " WSPOLNOTA NADZIEI "

ul. Krakusow 1 A / 43

30 - 092 Krakow

Fortis Bank Polska S.A.

I o/Krakow

35 1600 1013 0002 0011 6204 9001

prowadzenie dzialalnosci na rzecz spolecznosci osob niepelnosprawnych dotknietych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczegolnosci : zalozenie osrodka stalego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osob dotknietych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, zapewnienie niezbednych srodkow dla jego dzialalnosci jak rowniez sprawowanie pieczy nad jego dzialalnoscia .

235.

Fundacja " DAC SERCOM NADZIEJE "

ul. Malczewskiego 1

26 - 600 Radom

Bank Spoldzielczy Rzemiosla

w Radomiu

46 9115 0002 0091 0900 5526 0001

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdujacym sie w trudnych sytuacjach zyciowych lub materialnych .

236.

Stowarzyszenie na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Ruchowo " SONIR "

ul. Dmowskiego 1

37 - 450 Stalowa Wola

PKO S.A. I o/Stalowa Wola

88 1240 2799 1111 0000 3846 2487

niesienie pomocy osobom niepelnosprawnym ruchowo i ich rodzinom oraz osobom niepelnosprawnym ruchowo, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, nalezacym do Stowarzyszenie przynajmniej 3 miesiace, a w szczegolnosci : rehabilitacja, rewalidacja i profilaktyka niepelnosprawnosci i inwalidztwa .

237.

Fundacja " SWIAT BEZ PRZEMOCY "

ul. Prusa 6 / 4

60 - 816 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

XVIII o/Poznan

79 1090 1362 0000 0001 0270 6628

m.in. udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom przemocy i ich najblizszym, tak, aby przezwyciezyly skutki przestepstwa .

238.

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych

ul. Rzeszowska 76

39 - 200 Debica

Podkarpacki Bank Spoldzielczy o/Debica

74 8642 1139 2013 3901 5163 0001

udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych poprzez : bezposrednia pomoc finansowa i materialna w zakresie przystosowania osob poszkodowanych w wypadkach drogowych do pracy i zycia w spoleczenstwie; w zakresie rehabilitacji i leczenia; pomoc prawna i doradztwo w celu uzyskania stosownych zadoscuczynien .

239.

Wegorzewskie Stowarzyszenie

" STU DLA RODZINY "

ul. Zeglarska 10

11 - 600 Wegorzewo

PKO BP S.A. I o/Wegorzewo

75 1020 4753 0000 0702 0005 5483

m.in. udzielanie pomocy osobom dotknietym patologiami i uzaleznieniami; udzielanie pomocy rodzinom dotknietym patologiami, w tym szczegolnie dzieciom .

240.

Fundacja na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

" ARKADIA "

ul. Mlynska 2 - 4

87 - 100 Torun

KREDYT BANK S.A.

Filia nr 2 w Toruniu

13 1500 1751 1217 5002 6316 0000

organizowanie i niesienie dobroczynnej, charytatywnej, spolecznie uzytecznej, oswiatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom niepelnosprawnym, zwlaszcza dzieciom i ich rodzicom, a takze osobom chorym oraz przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu m.in. przez nieodplatne udostepnianie placowkom szkolnym, sluzby zdrowia i opieki spolecznej lekow, sprzetu rehabilitacyjnego, wyposazenia i zywnosci .

241.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody

" SALAMANDRA "

ul. Szamarzewskiego 11 / 6

60 - 514 Poznan

PKO BP S.A. I o/Poznan

51 1020 4027 0000 1002 0031 1852

m.in. zachowanie i odtwarzanie roznorodnosci srodowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektow przyrody ozywionej i nieozywionej .

242.

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoze " MATIO "

ul. Celna 6

30 - 507 Krakow

Fortis Bank Polska S.A.

I o/Krakow

86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

pomoc chorym na mukowiscydoze i ich rodzinom m.in. poprzez dofinansowanie zakupu lekow i aparatury rehabilitacyjnej dla chorych na mukowiscydoze; swiadczenie pomocy na rzecz dzieci chorych na mukowiscydoze w kraju i zagranica w formie darowizn w postaci lekow, sprzetu rehabilitacyjnego oraz pieniedzy .

243.

Fundacja " COR "

ul. Zwyciestwa 18 / 3

41 - 200 Sosnowiec

Bank Handlowy S.A.

w Warszawie

80 1030 1654 0000 0000 4695 3000

m.in. finansowanie i prowadzenie dzialalnosci leczniczej w zakresie chorob ukladu krazenia .

244.

Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

ul. Gwardii Ludowej 5

09 - 400 Plock

Bank Ochrony Srodowiska S.A.

Oddzial Operacyjny w Plocku

22 1540 1290 2031 5900 7797 0001

m.in. utrzymywanie calodobowej gotowosci zespolow wyjazdowych do udzielania swiadczen zdrowotnych; udzielanie swiadczen zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, naglego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujacych zagrozenie zycia; podejmowanie medycznych dzialan ratunkowych w ramach systemu panstwowego ratownictwa medycznego .

245.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

ul. Konarskiego 13

05 - 400 Otwock

Bank Handlowy S.A.

w Warszawie

51 1030 1306 0000 0000 5634 2000

podstawowym celem Szpitala jest udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia .

246.

Fundacja " OKAZ SERCE "

ul. Krzywoustego 1 / 15

48 - 300 Nysa

INVEST Bank S.A. o/Nysa

48 1680 1235 0000 3000 0279 4664

pomoc w ratowaniu zycia i zdrowia osob poszkodowanych w wypadkach w ruchu ladowym poprzez : udzielanie wszelkiej pomocy materialnej i niematerialnej; organizowanie i finansowanie rehabilitacji; organizowanie i finansowanie placowkom zdrowia zakupu aparatury i sprzetu medycznego sluzacego ratowaniu zycia i zdrowia osob poszkodowanych w wypadkach w ruchu ladowym .

247.

Stowarzyszenie Osob i Ich Rodzin Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

ul. Warszawska 40

87 - 500 Rypin

Bank Pocztowy S.A. o/Wloclawek

26 1320 1449 2737 3365 2000 0001

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej .

248.

Fundacja na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych Ziemi Klodzkiej i Zabkowickiej " KON "

ul. Pl. Jednosci ( przejscie podziemne )

57 - 300 Klodzko

Bank Spoldzielczy w Klodzku

27 9523 0001 0000 4688 2000 0001

m.in. organizowanie zajec hipoterapii dla dzieci niepelnosprawnych; wspieranie i promowanie nowoczesnych metod rehabilitacji ruchowej dzieci niepelnosprawnych .

249.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych " POWROT Z U "

Zarzad Glowny

ul. Wronia 35 / 37

00 - 846 Warszawa

PKO BP S.A. IX o/Warszawa

53 1020 1097 0000 7202 0105 7694

m.in. tworzenie i prowadzenie placowek sluzacych rehabilitacji, resocjalizacji i readaptacji osob uzaleznionych oraz pomoca rodzinom dzieci uzaleznionych .

250.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadkow Drogowych i Komunikacyjnych

" BEZPIECZNA DROGA "

ul. Zeromskiego 56 / 5A

90 - 626 Lodč

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 431 / 05 zostal wykreslony z wykazu

251.

Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych

" INTEGRACJA " - SONI

ul. A. Piechowskiego 36

83 - 400 Koscierzyna

PKO BP S.A. I o/Koscierzyna

66 1020 1879 0000 0102 0002 2376

celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osob niepelnosprawnych i pelnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, udzielanie pomocy czlonkom Stowarzyszenia i innym osobom niepelnosprawnym nie zrzeszonym w stowarzyszeniu, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w sprawach dotyczacych zycia codziennego i rehabilitacji kompleksowej poprzez m.in. porady prawne.

252.

Stowarzyszenie Sw. Celestyna

Mikoszow 27 k. Strzelina

57 - 100 Strzelin

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Wroclaw

07 1090 2398 0000 0006 0801 7184

pomoc dzieciom, mlodziezy i doroslym niepelnosprawnym, chorym oraz osobom z orzeczeniem o nieuleczalnej chorobie, ich rodzinom oraz potrzebujacym m.in. poprzez: organizowanie, tworzenie i prowadzenie osrodkow medycznych, zakladow opieki zdrowotnej, osrodkow rehabilitacyjnych, edukacyjnych, szkolno - oswiatowych, opiekunczych, wypoczynkowych, sportowych, warsztatow terapii zajeciowej, zakladow aktywizacji zawodowej, zakladow pracy chronionej, domow pomocy spolecznej, osrodkow wolontariatu, domow i osrodkow kultury .

253.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadkow Drogowych " TRAUMA "

ul. Baranki 24

19 - 300 Elk

PKO BP S.A. I o/Elk

74 1020 4724 0000 3902 0027 6212

m.in. udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych przez zakup sprzetu medycznego, rehabilitacyjnego, srodkow farmakologicznych i materialow opatrunkowych .

254.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzacym " NADZIEJA "

ul. Struga 86

26 - 600 Radom

Bank Spoldzielczy Rzemiosla

19 9115 0002 0011 0006 6817 0001

udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i mlodziezy niewidomej i niedowidzacej przez prowadzenie placowek i zespolow kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczegolnosci w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie swiadczen zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania .

255.

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17 A

01 - 211 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

98 1060 0076 0000 4110 4000 0781

podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badan naukowych, prac badawczo - rozwojowych, wdrozeniowych, szkolenia podyplomowego, dzialalnosci profilaktyczno - leczniczej oraz dzialalnosci leczniczo - uslugowej, ukierunkowanych na potrzeby opieki zdrowotnej ludnosci, obejmujacych przede wszystkim ochrone rodzin, macierzynstwa i zdrowia kobiet oraz zdrowia i rozwoju dzieci i mlodziezy, w tym medycyny wieku rozwojowego .

256.

Polska Fundacja " NEPHRON "

ul. Tatrzanska 17

59 - 220 Legnica

Deutsche Bank PBC S.A. o/Legnica

88 1910 1064 2402 1683 4121 0001

m.in. dzialanie na rzecz osob - w pierwszej kolejnosci dzieci - z choroba nerek leczonych farmakologicznie, terapia zastepcza, oczekujacych na transplantacje nerki, dozywotnio dializowanych; wspieranie formami materialnymi, pokrywanie kosztow zabiegow, operacji .

257.

Fundacja na Rzecz Bezpieczenstwa

Dzieci i Mlodziezy

ul. Kamienna 69 / 7

59 - 300 Lubin

Dominet Bank S.A. I o/Lublin

30 1690 0013 2048 0004 5281 0001

prowadzenie dzialan na rzecz bezpieczenstwa fizycznego, psychicznego i socjalnego dzieci i mlodziezy poprzez m.in. : udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej; prowadzenie poradnictwa w zakresie umozliwiajacym pelne korzystanie przez dzieci i mlodziez z ochrony prawnej dla ofiar przestepstw, w tym wypadkow drogowych; rzecznictwo interesow osob poszkodowanych w wypadkach drogowych .

258.

Fundacja " FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BILGORAJSKIEJ "

ul. Kosciuszki 65

23 - 400 Bilgoraj

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 409 / 05 zostal wykreslony z wykazu

259.

Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepelnosprawnych

ul. Szosa Bydgoska 15

87 - 100 Torun

Bank MILLENNIUM S.A.

38 1160 2202 0000 0000 6090 4286

m.in. udzielanie pomocy materialnej ludziom niepelnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsiewziec rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania w spoleczenstwie; organizowanie dla ludzi niepelnosprawnych terapii zajeciowej, hipoterapii i zajec plywackich jak rowniez roznych form pomocy, zwlaszcza ze strony rehabilitantow, lekarzy, psychologow i pedagogow .

260.

Dom Dziecka w Myslowicach

ul. Zeromskiego 2

41 - 400 Myslowice

Bank BPH S.A. o/Myslowice

95 1060 0076 0000 3300 0011 9517

zapewnienie dzieciom, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami zyciowymi - calkowitej i calodobowej opieki, odpowiednich warunkow do wychowania i prawidlowego rozwoju m.in. poprzez : opieke lekarska, w tym specjalistyczna, szczepienia ochronne .

261.

Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta

Zarzad Glowny

Pl. Solny 14 A

50 - 062 Wroclaw

PKO BP S.A. IV o/Wroclaw

11 1020 5242 0000 2502 0019 4118

niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepelnosprawnym poprzez: zakladanie i prowadzenie domow pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjow, kuchni, lačni i innych placowek; dzialalnosc dobroczynna, profilaktyczna i resocjalizacyjna m.in. udzielanie pomocy medycznej .

262.

Fundacja na Rzecz Pomocy Niepelnosprawnym Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu

ul. Jana Pawla II 85

34 - 400 Nowy Targ

PKO BP S.A. I o/Nowy Targ

93 1020 3466 0000 9802 0024 3790

m.in. dzialanie na rzecz poszerzenia dzialalnosci rewalidacyjnej wychowankow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu; prowadzenie dzialalnosci dochodowej umozliwiajacej gromadzenie srodkow finansowych i materialnych na zakup wyposazenia, sprzetu oraz pomocy korekcyjnych, logopedycznych, terapeutycznych itp. Dla Osrodka i wychowankow .

263.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodziezy

" JESTEM " im. Sw. Jana Bosko

ul. Nowa 11

22 - 500 Hrubieszow

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 401 / 05 zostal wykreslony z wykazu

264.

Szpital Miejski im. J. Brudzinskiego

ul. Wojta Radtkego 1

81 - 348 Gdynia

PKO BP S.A. I o/Gdynia

50 1020 1853 0000 9002 0070 3959

udzielanie swiadczen zdrowotnych ludnosci zamieszkalej na terenie dzialania tj. wojewodztwa pomorskiego oraz osobom spoza tego terenu .

265.

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Slabo Widzacych im. Ks. Prymasa Stefana Kardynala Wyszynskiego

ul. Struga 86

26 - 600 Radom

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 408 / 05 zostal wykreslony z wykazu

266.

Stowarzyszenie " DOBRA DROGA "

ul. Mickiewicza 51 A

48 - 304 Nysa

PKO BP S.A. II o/Nysa

97 1020 3714 0000 4102 0097 0954

m.in. dzialanie na rzecz dzieci z zaburzeniami, wadami i mozgowym porazeniem dzieciecym; swiadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

267.

Samodzielny Publiczny

Zespol Opieki Zdrowotnej

ul. Sw. Jana 9

62 - 200 Gniezno

PKO BP S.A.

49 1020 4115 0000 9602 0001 9463

udzielanie swiadczen zdrowotnych na terenie Powiatu Gniečnienskiego w zakresie : opieki szpitalnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki, pomocy doračnej .

268.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Zapobieganie Tragediom na Drogach

ul. Narutowicza 1

88 - 300 Mogilno

Bank Spoldzielczy w Gniečnie

o/Mogilno

73 9065 0006 0060 0600 3883 0001

m.in. organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej, medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym na skutek wypadkow drogowych i innych zdarzen losowych .

269.

Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drogach, Wspierania Ofiar Przestepstw

i Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

" BEZPIECZENSTWO I POMOC "

ul. Kolobrzeska 7

78 - 600 Walcz

Bank BPH S.A. o/Walcz

08 1060 0076 0000 3200 0096 1346

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a takze innym ofiarom pokrzywdzonym dzialalnoscia przestepcza .

270.

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

Zarzad Glowny

ul. Targowa 59 / 16

03 - 729 Warszawa

Bank MILLENNIUM S.A.

44 1160 2202 0000 0000 5515 6637

ochrona i rozwoj zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i spoleczenstwa w Polsce poprzez m.in. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie placowek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym .

271.

Przasnyskie Stowarzyszenie " POMOC "

ul. Witosa 2 / 20

06 - 300 Przasnysz

Bank Spoldzielczy w Przasnyszu

06 8924 0007 0002 4338 2001 0001

m.in. podejmowanie inicjatyw spolecznych i gospodarczych majacych na celu wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niepelnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom; pomoc w organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacyjnej; doradztwo i pomoc prawna, psychologiczna i finansowa ( w miare posiadanych srodkow ) .

272.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Niepelnosprawnej im. Sw. Stanislawa Kostki

ul. Teofila Ociepki 8 A

40 - 143 Katowice

PKO S.A. II o/Katowice

55 1240 2959 1111 0000 3125 4694

m.in. organizowanie i finansowanie turnusow rehabilitacyjnych i sanatoryjnych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej; finansowanie specjalistycznego leczenia, zabiegow operacyjnych oraz zakupu lekow dla dotknietych kalectwem dzieci; zakup specjalistycznego i pomocniczego sprzetu rehabilitacyjnego potrzebujacym; tworzenie, organizowanie, budowa i finansowanie osrodkow specjalistycznych rehabilitacyjno - terapeutycznych .

273.

Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Sukiennicza 13

64 - 500 Szamotuly

Bank Spoldzielczy w Dusznikach

o/Szamotuly

81 9072 0002 0450 0009 2000 0001

zapewnienie ludnosci zamieszkalej na obszarze dzialania tj. powiatu szamotulskiego, swiadczen zdrowotnych oraz promocja zdrowia .

274.

Fundacja " NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBA NOWOTWOROWA "

ul. Swidnicka 53

50 - 030 Wroclaw

PKO BP S.A. IV o/Wroclaw

50 1020 5242 0000 2702 0019 8556

ochrona i promocja zdrowia, a w szczegolnosci : zagwarantowanie dzieciom chorym na nowotwory mozliwosci korzystania ze wszystkich swiatowych osiagniec onkologii; wszechstronna pomoc dzieciom dotknietym choroba nowotworowa i ich rodzicom .

275.

Stowarzyszenie " SERCE " Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Specjalnej Troski

Zarzad Glowny

ul. Lucznicza 64

71 - 577 Szczecin

PKO S.A. I o/Szczecin

68 1240 3813 1111 0000 4393 2083

m.in. organizacja leczenia dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej z wadami : dzieciece porazenie mozgowe, zespol Downa, guz mozgu, niedowlad konczyn gornych i dolnych, uklad ruchu, astma oskrzelowa, zespol Vesta itp.; rehabilitacja lecznicza, zawodowa i spoleczna; podstawowa opieka zdrowotna z zakresu medycyny ogolnej i rodzinnej; udzielanie pomocy finansowej dzieciom i mlodziezy niepelnosprawnej .

276.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY POWIAT SANDOMIERSKI "

ul. Mickiewicza 34

27 - 600 Sandomierz

Bank Spoldzielczy

w Sandomierzu

16 9429 0004 2001 0013 3997 0001

m.in. dzialanie na rzecz ofiar przestepczosci, a w szczegolnosci na rzecz ofiar przestepstw przeciwko zyciu i zdrowiu; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach drogowych .

277.

Spoleczno - Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepelnosprawnym

" EDUKATOR "

ul. Wojska Polskiego 29 A

18 - 400 Lomza

Bank BPH S.A. o/Lomza

47 1060 0076 0000 4013 4009 7729

m.in. wszechstronna pomoc i opieka nad ludčmi niepelnosprawnymi, pokrzywdzonymi przez los, ofiarami przemocy ze strony przestepcow kryminalnych; swiadczenie pomocy m.in. prawnej, medyczno - rehabilitacyjnej, edukacyjnej ofiarom wypadkow komunikacyjnych .

278.

Osrodek Wsparcia dla Dzieci i Mlodziezy

ul. Chrobrego 4

82 - 300 Elblag

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 225 / 05 zostal wykreslony z wykazu

279.

Samodzielny Publiczny Szpital dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Poznanska 109

66 - 109 Miedzyrzecz

PKO S.A. I o/Miedzyrzecz

30 1240 3578 1111 0000 4444 2134

udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocji zdrowia na zasadach okreslonych ustawa o zakladach opieki zdrowotnej .

280.

Stowarzyszenie Wspierajace Rozwoj Wsi

Krekole 32

11 - 106 Kiwity

PKO BP S.A.

I o/Lidzbark Warminski

02 1020 3570 0000 2202 0027 4811

m.in. dzialania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiazan ekologicznych; ochrona i opieka nad zwierzetami; podejmowanie wszelkich wlasciwych dzialan dla dobra i ochrony dzieci i mlodziezy pozbawionej opieki rodzicielskiej, uzaleznionej oraz krzywdzonej przez rodzine i otoczenie; tworzenie kregu osob zyczliwych dzieciom i mlodziezy; szerzenie dobroczynnosci; swiadczenie pomocy niepelnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, spolecznej i zawodowej .

281.

Chrzescijanskie Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciol

" OGNISKO "

ul. Florianska 15

31 - 019 Krakow

PKO S.A. I o/Krakow

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

wszechstronne dzialania dla pelnego rozwoju osob niepelnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i spoleczenstwie, wszelka aktywnosc prowadzaca do ich spolecznej integracji m.in. przez podejmowanie dzialan z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji spolecznej i zawodowej, edukacji i pomocy spolecznej .

282.

CARITAS Diecezji Radomskiej

ul. Koscielna 5

26 - 604 Radom

PKO S.A. II o/Radom

45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

m.in. prowadzenie dzialalnosci charytatywno - opiekunczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dzialan na rzecz szerokiego zakresu potrzebujacych, a w szczegolnosci : rodziny, dzieci, mlodziezy, samotnych matek, niepelnosprawnych, chorych, seniorow, uzaleznionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, wiečniow, migrantow i uchodčcow, ofiar klesk zywiolowych, epidemii i zbrojnych konfliktow .

283.

Fundacja " PRZECIW BEZRADNOSCI "

ul. Stradomska 11

31 - 068 Krakow

ING BANK SLASKI S.A. o/Krakow

31 1050 1445 1000 0022 7526 5631

m.in. zwalczanie zjawiska bezradnosci spolecznej wsrod takich grup spolecznych jak : ofiary wypadkow drogowych, przestepstw, wykroczen, dzieci potrzebujace pomocy .

284.

Komenda Miejska Panstwowej

Strazy Pozarnej w Zamosciu

ul. Kilinskiego 62

22 - 400 Zamosc

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 373 / 05 zostal wykreslony z wykazu

285.

Stowarzyszenie " DUZE ROZOWE SLONCE "

ul. Nowy Rynek 2

89 - 400 Sepolno Krajenskie

Bank MILLENNIUM S.A. o/Sepolno Krajenskie

09 1160 2202 0000 0000 4704 9037

m.in. stworzenie warunkow do korzystania z opieki psychologicznej, logopedycznej, oligofrenopedagogicznej i specjalnych form pomocy dydaktyczno - terapeutycznej; ochrona praw i interesow dziecka .

286.

Polski Komitet Pomocy Spolecznej

Rada Naczelna

ul. Wiejska 18 / 20

00 - 490 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

61 1060 0076 0000 3200 0045 9872

dobrowolne i bezinteresowne niesienie roznorodnych form pomocy osobom, ktore z roznych przyczyn niezdolne sa do rozwiazywania swych zyciowych problemow, w szczegolnosci ludziom starszym, niepelnosprawnym, chorym, samotnym, zagrozonym demoralizacja, rodzinom pozbawionym srodkow do zycia, ubogim i bezradnym poprzez m.in. swiadczenie pomocy postpenitencjarnej; swiadczenie pomocy niepelnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej; udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klesk zywiolowych i ekologicznych oraz poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych; prowadzenie zakladow leczniczo - opiekunczych, leczniczo - pielegnacyjnych .

287.

Osrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Mlodziezy w Brzezince k/Kluczewa

gm. Czaplinek

woj. Zachodniopomorskie

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 243 / 05 zostal wykreslony z wykazu

288.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7

83 - 200 Starogard Gdanski

Bank MILLENNIUM S.A.

45 1160 2202 0000 0000 6195 2536

udzielanie swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie dzialalnosci majacej na celu zapobieganie powstawaniu chorob .

289.

Stowarzyszenie Opieki nad Dziecmi Opuszczonymi p.n. ORATORIUM

im. Ks. B. Markiewicza

ul. Rybaki 59

87 - 100 Torun

PKO S.A. II o/Torun

98 1240 1936 1111 0000 1322 0541

m.in. swiadczenie pomocy spolecznej i wspoldzialanie z organami samorzadowymi i rzadowymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym w zakresie, dla dzieci i mlodziezy, ich rodzin w szczegolnosci z powodu : ubostwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradnosci w sprawach opiekunczo - wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii .

290.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym

Zarzad Glowny

ul. Glogowa 2 B

02 - 639 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 286 / 05 zostal wykreslony z wykazu

291.

Fundacja Przyjaciol Dzieci z Chorobami Serca

ul. Szpitalna 2

41 - 800 Zabrze

ING BANK SLASKI S.A. o/Zabrze

96 1050 1588 1000 0002 0036 8462

aktywne uczestnictwo w organizowaniu leczenia i wspolpraca ze specjalistami leczacymi dzieci z chorobami serca .

292.

Fundacja " ZYC BEZPIECZNIE "

ul. Boguslawskiego 2 / 52

80 - 958 Gdansk

NORDEA BANK POLSKA S.A.

III o/Gdansk

03 1440 1345 0000 0000 0222 7584

m.in. organizacja pomocy spolecznej poprzez wsparcie materialne lub rzeczowe dla funkcjonariuszy publicznych oraz zolnierzy, ktorzy znalečli sie w trudnej sytuacji materialnej, a takze pomocy podczas rehabilitacji zawodowej tym, ktorzy poniesli uszczerbek na zdrowiu w zwiazku z wykonywaniem zadan sluzbowych na rzecz porzadku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego; dobroczynne wsparcie psychologiczne oraz swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz organizacja pomocy spolecznej i prawnej ofiarom i swiadkom powazniejszych przestepstw o szerokim oddčwieku spolecznym, celem skutecznego doprowadzenia sprawcow tych przestepstw przed oblicze wymiaru sprawiedliwosci .

293.

Zespol Lecznictwa Otwartego

Pogotowie Ratunkowe

ul. Niepodleglosci 12

32 - 050 Skawina

Bank Spoldzielczy w Skawinie

27 8600 0002 0000 0000 4066 0003

zapewnienie opieki zdrowotnej ludnosci zamieszkalej na obszarze jego dzialania poprzez udzielanie swiadczen zdrowotnych .

294.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kamienna 10

57 - 100 Strzelin

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 282 / 05 zostal wykreslony z wykazu

295.

Fundacja " SZPITAL POWIATOWY

W KROTOSZYNIE "

ul. 56 Pulku Piechoty Wlkp. 10

63 - 700 Krotoszyn

PKO BP S.A. I o/Krotoszyn

29 1020 2267 0000 4502 0035 9125

podejmowanie dzialan zmierzajacych do ochrony i poprawy zdrowia spoleczenstwa oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez dofinansowanie dzialalnosci Szpitala Powiatowego - Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie .

296.

Dom Pomocy Spolecznej

ul. Karolina 14 D

32 - 700 Bochnia

Krakowski Bank Spoldzielczy o/Bochnia

31 8591 0007 0080 0007 7868 0002

zapewnienie mieszkancom calodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbednych potrzeb bytowych, zdrowotnych i innych .

297.

Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci

prowadzony przez

Zgromadzenie C.M.B.B. " SERAFITKI "

ul. Sw. Rocha 13

61 - 142 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

III o/Poznan

38 1090 1359 0000 0000 3501 8430

przeznaczony dla 60 dziewczat niepelnosprawnych intelektualnie, ktorych stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebe stalej opieki; swiadczy uslugi m.in. w zakresie potrzeb zdrowotnych mieszkancow, polegajace na zapewnieniu opieki lekarskiej, pielegnacji chorych, rehabilitacji leczniczej, dzialaniach zapobiegawczych oraz promowaniu zdrowia .

298.

Fundacja " WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY "

ul. Niedčwiedzia 2 A

02 - 737 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 13.03.2006 r. ,

Nr DNWO I 528 - 306 / 05 zostal wykreslony z wykazu

299.

CARITAS Diecezji Siedleckiej

ul. Biskupa Swirskiego 57

08 - 110 Siedlce

PKO S.A. I o/Siedlce

10 1240 2685 1111 0000 3656 2387

m.in. prowadzenie dzialalnosci charytatywno - opiekunczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dzialan na rzecz szerokiego zakresu potrzebujacych, a w szczegolnosci : rodzin, dzieci, mlodziezy, samotnych matek, niepelnosprawnych, chorych, seniorow, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, wiečniow, migrantow i uchodčcow, ofiar klesk zywiolowych, epidemii i zbrojnych konfliktow; swiadczenie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob; ochrona i promocja zdrowia; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych .

300.

Fundacja Pomocy Medycznej " NOVAMED "

ul. Tuwima 28 / 13

95 - 100 Zgierz

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 296 / 05 zostal wykreslony z wykazu

301.

Stowarzyszenie Protetyki Ortopedycznej

i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadkow

ul. Wyzwolenia 11

48 - 317 Korfantow

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Niemodlin

39 1090 2200 0000 0001 0273 8327

wspieranie osob poszkodowanych - ofiar wypadkow komunikacyjnych oraz innych losowych - poprzez aktywna pomoc medyczna, rehabilitacyjna, finansowa i organizacyjna; ochrona i promocja zdrowia .

302.

Osrodek HOSPICJUM DOMOWE

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Ksiezy Marianow

ul. Tykocinska 27 / 35

03 - 545 Warszawa

PKO BP S.A.

62 1020 1042 0000 8902 0010 3689

obrona i promocja zycia ludzkiego i jego nienaruszalnosci przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, szczegolnie nowotworowej, godnego zycia az do naturalnej smierci oraz tworzenie srodowiska, w ktorym dostrzega sie i przezywa prawdziwie chrzescijanski sens choroby, smierci i zaloby, a przez to sluzy ewangelii zycia .

303.

Dom Dziecka nr 1

ul. Slonimska 8

15 - 028 Bialystok

KREDYT BANK S.A.

II o/Bialystok

36 1500 1344 1312 4006 5644 0000

placowka socjalizacyjna, ktora dzieciom i mlodziezy pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny wlasnej zastepuje rodzine, zapewnia calodobowa opieke, w szczegolnosci pielegnacyjna, w razie potrzeby konsultacje i opieke lekarska, wychowanie, odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju oraz przygotowuje do samodzielnego zycia .

304.

Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii

" MARATON "

ul. Mieszka I 11

67 - 200 Glogow

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 364 / 05 zostal wykreslony z wykazu

305.

Fundacja Alzheimerowska

ul. Pasteura 10

50 - 367 Wroclaw

PKO BP S.A. I o/Wroclaw

45 1020 5226 0000 6802 0019 1130

m.in. wspieranie wszystkimi dostepnymi srodkami leczenia choroby Alzheimera i innych zespolow otepiennych oraz troska o zabezpieczenie potrzeb osob leczonych; wspieranie dzialan profilaktycznych .

306.

CARITAS Archidiecezji Wroclawskiej

ul. Katedralna 7

50 - 328 Wroclaw

PKO BP S.A.

24 1020 5242 0000 2102 0019 7863

m.in. prowadzenie dzialalnosci charytatywno - opiekunczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dzialan na rzecz potrzebujacych, a w szczegolnosci : rodziny, dzieci, mlodziezy, samotnych matek, niepelnosprawnych, chorych, seniorow, uzaleznionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, wiečniow, migrantow i uchodčcow, ofiar klesk zywiolowych, epidemii i zbrojnych konfliktow; ochrona i promocja zdrowia; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych, w szczegolnosci osob poszkodowanych w wypadkach drogowych; dzialalnosc na rzecz ekologii, ochrony zwierzat i dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwo i ochrona ludnosci; pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica .

307.

Fundacja Burego Misia im. Bogdana Janskiego

Nowy Klincz - Wentfie

83 - 400 Koscierzyna

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 330 / 05 zostal wykreslony z wykazu

308.

Stowarzyszenie Obywatelskie Salwator

ul. Zabinskiego 5 / 49

02 - 793 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A. o/Warszawa

56 1050 1025 1000 0022 9156 5105

m.in. pomoc i opieka dla osob i rodzin dotknietych bezrobociem, bieda i choroba, zagrozonych eksmisjami i bezdomnych; ochrona i promocja zdrowia; dzialanie na rzecz niepelnosprawnych; ekologia, ochrona zwierzat oraz dziedzictwa przyrodniczego .

309.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Al. Jerozolimskie 65 / 79

00 - 697 Warszawa

PKO S.A. V o/Warszawa

75 1240 1066 1111 0000 0006 1652

zrzeszanie osob ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunkow zyciowych i zdrowotnych; wyzwalanie inicjatyw osob ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiagania optymalnego funkcjonowania w spoleczenstwie po to, by zapewnic im mozliwosc kierowania wlasnym zyciem; likwidacja barier psychologiczno - spolecznych; artykulowanie i reprezentowanie interesow osob ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie miedzynarodowej .

310.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Ogolnej i Powypadkowej

ul. Jarzebinowa 11

16 - 300 Augustow

Bank BPH S.A. o/Augustow

68 1060 0076 0000 4015 4009 2533

m.in. wprowadzanie i promowanie nowoczesnych technik medycznych, zwlaszcza diagnostycznych i terapeutycznych; przeznaczanie srodkow finansowych na zakup sprzetu medycznego sluzacego do leczenia poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych .

311.

Towarzystwo Przyjaciol Chorych

Hospicjum im. Sw. Lazarza

ul. Fatimska 17

31 - 831 Krakow

PKO S.A. I o/Krakow

38 1240 1431 1111 0000 0976 3744

dzialalnosc na rzecz osob ciezko chorych, zwlaszcza na nowotwory, a takze przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osob w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich smierci .

312.

Dom Dziecka

ul. Partyzantow 28

24 - 100 Pulawy

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 440 / 05 zostal wykreslony z wykazu

313.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarzad Glowny

ul. Pytlasinskiego 17

00 - 777 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A.

19 1050 1025 1000 0022 5209 0457

organizowanie pomocy oraz ratowanie osob, ktore ulegly wypadkowi lub narazone sa na niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia na wodach .

314.

Fundacja Pomocy Dzieciom " NADZIEJA "

Al. Majowa 23 / 3

44 - 100 Gliwice

ING BANK SLASKI S.A. o/Gliwice

29 1050 1298 1000 0022 9632 6982

m.in. dzialania wplywajace na poprawe zycia i bezpieczenstwa dzieci chorych i niepelnosprawnych .

315.

Stowarzyszenie " NASZE SERCE "

ul. Szpitalna 27 / 33

60 - 572 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

XXIX o/Poznan

52 1090 1362 0000 0000 3608 0336

wspomaganie w tworzeniu i rozwijaniu bazy lokalowej i technicznej kardiochirurgii dzieciecej .

316.

Fundacja " CHIRURGIA "

ul. Sikorskiego 10

26 - 900 Kozienice

Bank Inicjatyw

Spoleczno - Ekonomicznych S.A.

O/Kozienice

34 1370 1226 0000 1701 4681 9800

m.in. ochrona i promocja zdrowia; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych; dzialanie na rzecz rozwoju i wyposazenia w techniczne srodki diagnostyczne i lecznicze placowek sluzby zdrowia w tym Oddzialu Chirurgicznego Ogolnego i Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach; wspomaganie sluzby zdrowia, w tym na terenie objetym dzialaniem SP ZZOZ w Kozienicach, w zakresie rozwoju ratownictwa medycznego i pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

317.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach " ALERT "

ul. Gajowicka 155 / 7

53 - 323 Wroclaw

NORDEA BANK POLSKA S.A.

o/Wroclaw

21 1440 1156 0000 0000 0405 2102

szeroko rozumiana pomoc osobom poszkodowanym w roznego rodzaju wypadkach, w ktorych doszlo do naruszenie zdrowia i dobr osob poszkodowanych .

318.

Stowarzyszenie " ARKA "

ul. Mieszka I 10

23 - 200 Krasnik

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 439 / 05 zostal wykreslony z wykazu

319.

BRACTWO MILOSIERDZIA

im. Sw. Brata Alberta

ul. Zielona 3

20 - 082 Lublin

PKO BP S.A. II o/Lublin

35 1020 3150 0000 3702 0003 3936

m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy w uzyskiwaniu przez bezdomnych miejsca w szpitalu, w domach dla przewlekle chorych, w domu starcow, w osrodkach leczenia odwykowego .

320.

Dom Dziecka nr 2

ul. 11 Listopada 6

15 - 320 Bialystok

KREDYT BANK II o/Bialystok

22 1500 1344 1213 4005 1025 0000

zapewnia calodobowa opieke i wychowanie dzieciom calkowicie lub czesciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla ktorych nie znaleziono rodzinnej opieki zastepczej, zaspokaja ich niezbedne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, spoleczne i religijne; prowadzi zajecia socjalizujace, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne rekompensujace brak wychowania w srodowisku rodzinnym i przygotowujace do zycia spolecznego, a dla dzieci niepelnosprawnych odpowiednia rehabilitacje i zajecia specjalistyczne .

321.

Stowarzyszenie Wspomagania Osob Niepelnosprawnych " RES SACRA MISER "

ul. Folwark 20

23 - 275 Goscieradow

PKO S.A. I o/Krasnik

40 1240 2395 1111 0000 3328 0275

m.in. wspieranie zadan statutowych Domu Pomocy Spolecznej w Goscieradowie, ze szczegolnym uwzglednieniem terapii zajeciowej, rehabilitacji leczniczej i spolecznej; tworzenie i prowadzenie zakladow opieki zdrowotnej; niesienie pomocy ofiarom wypadkow drogowych .

322.

Powiatowy Szpital

im. Wladyslawa Bieganskiego

ul. Gen. Wladyslawa Andersa 3

14 - 200 Ilawa

PKO S.A. I o/Ilawa

78 1240 1604 1111 0000 1382 8141

udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia w tym m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

323.

Szpital Wojewodzki Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

im. Karola Marcinkowskiego

ul. Zyty 26

65 - 046 Zielona Gora

KREDYT BANK S.A.

o/ Zielona Gora

55 1500 1810 1218 1004 2711 0000

dzialalnosc stacjonarna i ambulatoryjna m.in. w zakresie szpitalnej opieki podstawowej i specjalistycznej; dzialalnosc laboratoryjna i diagnostyczna; rehabilitacja lecznicza oraz pomoc doračna w razie wypadku, urazu lub naglego zachorowania chorym, nie zakwalifikowanym do leczenia szpitalnego w przypadkach nie cierpiacych zwloki .

324.

Fundacja " PROVENTUS "

ul. Katowicka 47

41 - 500 Chorzow

BRE Bank S.A. o/Katowice

45 1140 1078 0000 3108 7100 1001

m.in. dzialalnosc charytatywna, pomoc humanitarna, ochrona zdrowia i zycia oraz pomoc spoleczna; pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica .

325.

Slaskie Stowarzyszenie Pomocy

Ofiarom Przestepstw

ul. Kapicy 15 (ADM CHEMIK)

41 - 106 Siemianowice Slaskie

PKO BP S.A. I o/Siemianowice Sl.

72 1020 2368 0000 2102 0140 3096

m.in. ulatwianie ofiarom przestepstw kontaktow z organami ochrony porzadku prawnego, a w miare mozliwosci udzielanie takze pomocy prawnej i psychologicznej zapobiegajacej powtornej wiktymizacji; udzielanie osobom pokrzywdzonym w wyniku przestepstwa pomocy w sporzadzaniu pozwow, wnioskow, zazalen, odwolan itp.

326.

Glubczyckie Stowarzyszenie na Rzecz Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Sobieskiego 5

48 - 100 Glubczyce

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 424 / 05 zostal wykreslony z wykazu

327.

Stowarzyszenie " SZANSA "

ul. Obozowa 31 A

32 - 600 Oswiecim

PKO BP S.A. I o/Oswiecim

65 1020 2384 0000 9302 0009 1918

m.in. ochrona i promocja zdrowia; dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych .

328.

Stowarzyszenie " POLSKA - SWIAT "

ul. Legionow 30

43 - 300 Bielsko - Biala

Bank BPH S.A. o/Bielsko - Biala

82 1060 0076 0000 3200 0082 3729

m.in. ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych, w tym rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osob niepelnosprawnych; wspieranie porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialanie patologiom spolecznym .

329.

Samodzielny Zespol Publicznych

Zakladow Opieki Zdrowotnej

im. prof. dr Jana Bogdanowicza

ul. Nieklanska 4 / 24

03 - 924 Warszawa

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 385 / 05 zostal wykreslony z wykazu

330.

Fundacja Pomocy Ludzie Ludziom

97 - 427 Rogowiec

gm. Kleszczow

NORDEA BANK POLSKA S.A.

13 1440 1257 0000 0000 0337 1058

m.in. pomoc ofiarom przemocy domowej i osobom pozostajacym w kryzysie zyciowym

331.

Stowarzyszenie Wspierania Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych " POLITRAUMA "

ul. Staszica 4

37 - 450 Stalowa Wola

KREDYT BANK S.A. o/Tarnobrzeg

Filia nr 1 Stalowa Wola

74 1500 1735 1217 3003 4809 0000

Swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadkow, celem prowadzenia dalszego leczenia oraz rehabilitacji; zakup sprzetu medycznego niezbednego w celu podnoszenia poziomu i jakosci uslug w zakresie udzielanych przez Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli swiadczen zdrowotnych .

332.

Dom Pomocy Spolecznej

ul. Parkowa 8

89 - 100 Naklo n/Notecia

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r. nr DNWO I 528 - 359 / 05 zostal wykreslony z wykazu

333.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym

w Wypadkach Drogowych

ul. Wronia 1 / 28

87 - 800 Wloclawek

PKO BP S.A. I o/Wloclawek

26 1020 5170 0000 1102 0006 3586

m.in. doradztwo, pomoc prawna oraz ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych; reprezentowanie osob poszkodowanych w sprawach dotyczacych wypadkow i kolizji drogowych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym; pokrywanie - w miare posiadania srodkow - kosztow leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych bedacych w trudnej sytuacji materialnej .

334.

Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17 - 300 Siemiatycze

Bank Spoldzielczy

w Siemiatyczach

59 8092 0001 0002 2288 2000 0010

udzielanie swiadczen zdrowotnych i szerzenie oswiaty zdrowotnej .

335.

Stowarzyszenie Pomocy Niepelnosprawnym

" BADĆCIE Z NAMI "

ul. Piekarska 3

31 - 067 Krakow

Bank BPH S.A. o/Krakow

94 1060 0076 0000 3200 0057 2089

m.in. udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej zwiazanej z rehabilitacja zawodowa i spoleczna inwalidow .

336.

Fundacja Zdrowia Publicznego

ul. Wislisko 1

31 - 538 Krakow

Bank Spoldzielczy Rzemiosla

w Krakowie

42 8589 0006 0000 0026 1094 0001

m.in. udzielanie pomocy Instytutowi Zdrowia Publicznego Wydzialu Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie; finansowanie badan naukowych .

337.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Spolecznych na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

ul. Os. Centrum 38 A

19 - 200 Grajewo

Bank BPH S.A. o/Grajewo

52 1060 0076 0000 4013 5002 3552

m.in. pomoc w zdobywaniu potrzebnego sprzetu rehabilitacyjno - ortopedycznego i ulatwianie zycia osobom niepelnosprawnym; organizowanie obozow rehabilitacyjnych oraz zajec rehabilitacyjno - terapeutycznych

338.

Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych, Inwalidow, Ich Opiekunow i Przyjaciol " SON "

ul. Zwyciestwa 34

44 - 100 Gliwice

PKO BP S.A. II o/Gliwice

77 1020 2401 0000 0202 0145 5823

m.in. rehabilitacje zdrowotna, spoleczna i zawodowa osob niepelnosprawnych, w tym udostepnianie czlonkom Stowarzyszenia rachunku bankowego " SON " do celow zbiorki publicznej na kosztowne leczenie badč rehabilitacje .

339.

Stowarzyszenie " HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ SW. OJCA PIO "

ul. Paruszowicka 2

46 - 220 Byczyna

Bank Spoldzielczy o/Byczyna

39 8890 1040 0005 6052 2005 0001

m.in. opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami.

340.

Fundacja Pomocy Dzieciom Nowej Huty

" DLA DZIECKA "

ul. Os. Na Skarpie 66

31 - 913 Krakow

Bank BPH S.A. o/Krakow

51 1060 0076 0000 3200 0000 2212

m.in. dzialanie na rzecz ochrony zdrowia dzieci z terenow Nowej Huty oraz innych terenow zagrozonych ekologicznie oraz wspomaganie dzialalnosci leczniczej i profilaktycznej na tych terenach .

341.

Sieradzkie Stowarzyszenie Przyjaciol

Medycyny Ratunkowej

ul. Armii Krajowej 7

98 - 200 Sieradz

Bank MILLENNIUM S.A.

97 1160 2202 0000 0000 4031 7108

m.in. wspieranie jednostek zajmujacych sie medycyna ratunkowa; dzialalnosc w zakresie profilaktyki i leczenia uzaleznien oraz patologii spolecznej; swiadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

342.

Dolnoslaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy z MPDz " OSTOJA "

ul. Stawowa 1 A

50 - 015 Wroclaw

PKO BP S.A. IV o/Wroclaw

67 1020 5242 0000 2402 0020 1210

reprezentowanie interesow srodowiska dzieci z mozgowym porazeniem, a w szczegolnosci organizowanie i prowadzenie roznych form dzialalnosci zmierzajacej do wczesnego wykrywania niesprawnosci i prowadzenia profilaktyki zapobiegawczej .

343.

Sadecki Osrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sniadeckich 10 A

33 - 300 Nowy Sacz

Podmiot decyzja z dnia 30.03.2006 r. nr DNWO I 528 - 227 / 05 zostal wykreslony z wykazu

344.

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie " O ZDROWIE DZIECKA "

ul. Wielicka 265

30 - 663 Krakow

Bank BPH S.A. o/Krakow

33 1060 0076 0000 3300 0027 3990

wspomaganie i rozwoj dzialalnosci leczniczej i naukowo - badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie; wspomaganie dzialalnosci profilaktycznej wsrod dzieci Makroregionu Polski Poludniowej oraz pomoc dzieciom wymagajacym ochrony po zakonczeniu leczenia w Szpitalu .

345.

Dom Pomocy Spolecznej

im. hr. Eligiusza Suchodolskiego

ul. Folwark 20

23 - 275 Goscieradow

pow. Krasnik

Bank Spoldzielczy Ziemi Krasnickiej o/Goscieradow

16 8717 1064 2009 9000 0619 0001

Dom jest placowka typu stacjonarnego przeznaczona dla osob uposledzonych umyslowo - do zadan w zakresie potrzeb zdrowotnych nalezy zapewnienie opieki lekarskiej i pielegnacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej .

346.

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

ul. Dworcowa 7

59 - 220 Legnica

Podmiot decyzja z dnia 03.04.2006 r.nr DNWO I 528 - 487 / 05 zostal wykreslony z wykazu

347.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowosci Dzieci i Mlodziezy

" WZRASTANIE " z siedziba w Przemyslu

ul. Kosciuszki 5

37 - 700 Przemysl

PKO S.A. I o/Przemysl

47 1240 2568 1111 0000 3634 4808

m.in. wieloplaszczyznowa pomoc osobom niepelnosprawnym ( z roznym rodzajem, stopniem i zakresem niepelnosprawnosci ) i ich rodzinom znajdujacym sie w trudnej sytuacji zyciowej oraz dzialania zmierzajace do wyrownywania szans zyciowych osob niepelnosprawnych i ich rodzin poprzez tworzenie i prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych; podejmowanie inicjatyw i interwencji w sprawach dzieci, mlodziezy i ich rodzin, ludzi samotnych, opuszczonych (zwlaszcza w sytuacjach ich krzywdzenia, naduzyc itp.); organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, materialnej, socjalnej wychowankom lub innym osobom znajdujacym sie w potrzebie .

348.

Fundacja dla Oddzialu Hematologii i Chorob Wewnetrznych Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie " NASZYM CHORYM "

ul. Zlotej Jesieni 1

31 - 826 Krakow

DEUTSCHE Bank PBC S.A. o/Krakow

54 1910 1048 2000 1258 1121 0001

m.in. dazenie, w przypadku osob z nowotworowymi schorzeniami ukladu krwiotworczego, do zapewnienia kompleksowych warunkow leczenia w Oddziale Hematologii i Chorob Wewnetrznych WSS im. L. Rydygiera; poprawa warunkow hospitalizacji pacjentow w tym Oddziale poprzez gromadzenie funduszy i dofinansowanie zakupow lekow oraz specjalistycznego sprzetu .

349.

Fundacja " DOM NADZIEI "

ul. Konstytucji 9

41 - 905 Bytom

PKO S.A. I o/Gliwice

Filia nr 1 w Bytomiu

68 1240 1343 1111 0000 2364 4995

pomoc mlodziezy i dzieciom uzaleznionym od srodkow psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programow w dziedzinie profilaktyki uzaleznien; dzialalnosc w sferze zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

350.

CARITAS Diecezji Lomzynskiej

ul. Rybaki 1

18 - 400 Lomza

Bank Spoldzielczy w Lomzy

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

m.in. prowadzenie dzialalnosci charytatywno - opiekunczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie dzialan na rzecz szerokiego zakresu potrzebujacych, a w szczegolnosci : rodziny, dzieci, mlodziezy, samotnych matek, niepelnosprawnych, chorych, seniorow, uzaleznionych, bezrobotnych, ofiar przemocy, wiečniow, migrantow i uchodčcow, ofiar klesk zywiolowych, epidemii i zbrojnych konfliktow; ochrona i promocja zdrowia; dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych .

351.

Kolskie Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych " SPRAWNI INACZEJ "

ul. Dabska 40

62 - 600 Kolo

PKO BP S.A. I o/Kolo

47 1020 2762 0000 1602 0032 1190

dzialanie na rzecz pomocy osobom niepelnosprawnym, wdrazanie tych osob do aktywnego zycia spolecznego, tworzenie warunkow przestrzegania wobec nich praw czlowieka, wyrownywanie szans osob niepelnosprawnych oraz wspieranie i pomocy ich rodzinom m.in. poprzez zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji .

352.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Boleslawcu

ul. Wesola 2

59 - 730 Boleslawiec

PKO BP S.A.

38 1020 2137 0000 9502 0057 4384

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

353.

Zespol Publicznych Zakladow

Opieki Zdrowotnej w Otwocku

ul. Batorego 44

05 - 400 Otwock

Bank Zachodni WBK S.A.

98 1090 1753 0000 0001 0354 6023

podstawowym celem jest kazde wykonywane zawodowo postepowanie sluzace zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia a w szczegolnosci : badanie, diagnoza i porada lekarska, leczenie, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, szczepienia ochronne i inne dzialania zapobiegawcze, laboratoryjne dzialania diagnostyczne (kierowania na badania specjalistyczne), pomoc w pielegnacji chorych, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie dzialalnosci profilaktycznej, promocji zdrowia, opieka nad kobieta ciezarna i jej plodem, porodem, pologiem oraz nad noworodkiem, opieka nad dzieckiem zdrowym .

354.

Stowarzyszenie Przyjaciol i Osob Niepelnosprawnych " POMOZMY IM "

ul. Kosciuszki 52

49 - 340 Lewin Brzeski

Bank Spoldzielczy

Grodkow Losiow

61 8870 0005 1003 0100 2525 0201

udzielanie pomocy rodzinom osob niepelnosprawnych i osobom niepelnosprawnym .

355.

Stowarzyszenie " ALTER EGO "

ul. Ječdziecka 20

05 - 077 Warszawa - Wesola

BANK HANDLOWY S.A.

26 1030 1582 0000 0008 1070 2001

m.in. kompensacja szkod wywolanych przez patologie spoleczne takie jak bezdomnosc, ubostwo, bezrobocie, przestepczosc, alkoholizm, narkomania i inne; podejmowanie dzialan na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych, osob nie objetych skladka na ubezpieczenie zdrowotne, niepelnosprawnych, uzaleznionych, bezdomnych, bezrobotnych, starszych, uchodčcow politycznych i innych potrzebujacych, w zakresie pomocy socjalnej, opieki medycznej, hospicyjnej i geriatrycznej, readaptacji oraz resocjalizacji .

356.

Fundacja Pomocy Mlodziezy

im. Jana Pawla II " WZRASTANIE "

w Lipniku ZS Lopuszka Mala

Lipnik 40

37 - 206 Sitesz

PKO S.A. I o/Lancut

59 1240 2643 1111 0000 3790 3194

m.in. dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza w zakresie prowadzenia osrodkow rehabilitacyjno - promocyjnych dla osob niepelnosprawnych; prowadzenie hospicji; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

357.

Fundacja " CENTRUM REHABILITACJI OSOB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "

ul. Al. Korfantego 2 / 236

40 - 004 Katowice

PKO BP S.A. III o/Katowice

07 1020 2313 0000 3802 0020 5013

m.in. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; wspieranie dzialalnosci osrodkow rehabilitacyjnych; udzielanie pomocy szpitalom i placowkom medycznym

358.

Osrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

ul. Staszica 13

11 - 500 Gizycko

Mazurski Bank Spoldzielczy

68 9343 0005 0013 0303 2000 0030

placowka wielofunkcyjna zapewniajaca dziecku dzienna i calodobowa opieke oraz wychowanie oraz realizujaca zadania przewidziane dla placowki opiekunczo - wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a takze laczaca dzienne i calodobowe dzialania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzine .

359.

Stowarzyszenie BIURO PORAD OBYWATELSKICH

ul. Szajnochy 12

50 - 076 Wroclaw

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Wroclaw

39 1090 2398 0000 0006 0823 4955

m.in. dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ktore to zadanie realizowane jest w szczegolnosci poprzez : pomoc ofiarom wypadkow drogowych, pomoc postpenitencjarna, pomoc rodzinom dotknietym problemem alkoholizmu i narkomanii; dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowych, polegajaca zwlaszcza na ich edukacji, aktywizacji obywatelskiej, wspieraniu ich inicjatywy obywatelskiej, monitorowaniu sytuacji prawnej .

360.

Fundacja Rehabilitacji i Odpoczynku

" POMOCNE SERCE "

ul. Walecznych 11 / 37

70 - 774 Szczecin

ING BANK SLASKI S.A.

71 1050 1559 1000 0022 8022 8996

m.in. niesienie pomocy osobom niepelnosprawnym otrzymujacym minimalna kwote renty; udzielanie pomocy rodzinom dzieci - ofiar wypadkow samochodowych .

361.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

ul. Lazarza 14

31 - 530 Krakow

KREDYT BANK S.A.

52 1500 1487 1214 8001 8113 0000

szybkie i skuteczne udzielanie doračnej pomocy medycznej w stanie zagrozenia zdrowia lub zycia; udzielanie swiadczen zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, naglego zachorowania lub naglego pogorszenia stanu zdrowia, powodujacego zagrozenie zycia; swiadczenie uslug transportu sanitarnego .

362.

Fundacja " PODAJ REKE "

ul. Stawowa 32

98 - 200 Sieradz

Bank Spoldzielczy w Sieradzu

44 9267 0006 0000 0837 2000 0010

m.in. podejmowanie wszelkich dzialan w zakresie : wspomagania porzadku i bezpieczenstwa publicznego, zapobiegania i resocjalizacji osob uzaleznionych; pomoc osobom szczegolnie zagrozonym utrata zdrowia, zycia i ofiarom przestepstw i wypadkow .

363.

Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Dlugoterminowej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Tczewie

ul. 1-ego Maja 20

83 - 110 Tczew

Bank MILLENNIUM S.A.

19 1160 2202 0000 0000 6196 2898

udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie : chorob wewnetrznych w trybie stacjonarnym, oddzialu dla przewlekle chorych, lozek hospicyjnych oraz rehabilitacji; profilaktyka i medycyna pracy; udzielanie swiadczen diagnostycznych; utworzenie dodatkowo Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej .

364.

Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Wypadkow

" SALVE VITAE "

ul. Kaczencowa 41

81 - 575 Gdynia

Bank Zachodni WBK S.A.

II o/Gdynia

37 1090 1102 0000 0001 0182 1016

m.in. udzielanie pomocy oddzialom szpitalnym i innym placowkom ochrony zdrowia, zajmujacym sie leczeniem chorych urazowych - ofiar wypadkow .

365.

Stowarzyszenie LEGE ARTIS

ul. T. Boya - Zelenskiego 16

20 - 435 Lublin

Bank BPH S.A. o/Lublin

59 1060 0076 0000 3200 0107 3239

m.in. prowadzenie i finansowanie akcji pozwalajacych wzmocnic bezpieczenstwo publiczne; wspieranie Organow Scigania w przeciwdzialaniu zjawiskom korupcji i naruszania prawa; dzialanie na rzecz jawnosci funkcjonowania wladz publicznych

366.

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczetom i Kobietom

ul. Krasinskiego 21

40 - 019 Katowice

PKO BP S.A. I o/Katowice

39 1020 2313 0000 3202 0118 4043

m.in. pomoc dziewczetom i kobietom zagrozonym i dotknietym przemoca seksualna, fizyczna i psychiczna, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom; przeciwdzialanie patologiom spolecznym; ochrona i promocja zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i spoleczny .

367.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Mlodziezy

im. Matki Bozej z La Salette

ul. Juliana Tuwima 5

34 - 500 Zakopane

PKO S.A. I o/Zakopane

12 1240 1587 1111 0000 0816 4322

prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i mlodziezy, znajdujacej sie w trudnej sytuacji zyciowej m.in. poprzez organizowanie roznych form pomocy bezposredniej np. : dozywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

368.

Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Wojska Polskiego 27

73 - 110 Stargard Szczecinski

PKO S.A.

I o/Stargard Szczecinski

74 1240 3901 1111 0000 4227 3736

m.in. udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

369.

Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych " DLA WAS "

ul. Dabrowskiego 75 / 46

60 - 523 Poznan

Bank BPH S.A.

43 1060 0076 0000 3200 0107 2072

prowadzenie dzialan na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, a w szczegolnosci dzieciom .

370.

Fundacja " NASI MILUSINSCY "

ul. Balkonowa 3 / 36

03 - 329 Warszawa

Bank MILLENNIUM S.A.

25 1160 2202 0000 0000 4320 4930

promocja i ochrona zdrowia dzieci; swiadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych; pomoc materialna dzieciom potrzebujacym pomocy w wychodzeniu z choroby i powrocie do zdrowia; ulatwianie dzieciom dostepu do wysokiej jakosci uslug medycznych; propagowanie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorob dzieciecych .

371.

Fundacja " TRAUMA "

ul. Kozielska 4

44 - 100 Gliwice

ING BANK SLASKI S.A.

27 1050 1298 1000 0022 6950 2056

Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; wspomaganie w rehabilitacji osob niepelnosprawnych .

372.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Bezpieczenstwa w Ruchu Drogowym

ul. Pl. Daszynskiego 7

12 - 200 Pisz

Bank Polskiej Spoldzielczosci

o/Pisz

50 9364 0000 2002 0000 4994 0001

pomoc dydaktyczna, finansowa i rzeczowa oraz dzialanie na rzecz bezpieczenstwa w ruchu drogowym; dzialanie na rzecz osob poszkodowanych w wypadkach drogowych .

373.

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

ul. Al. Slowackiego 17 A / 408

31 - 159 Krakow

PKO BP S.A. I o/Krakow

41 1020 2892 0000 5102 0120 0237

m.in. ochrona przyrody i srodowiska .

374.

Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Wypadkow Drogowych " POMOC " w Lwowku Slaskim

ul. Al. Wojska Polskiego 25 A

59 - 600 Lwowek Slaski

Bank Spoldzielczy

48 8384 0009 0006 5706 2000 0001

m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwlaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej .

375.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy

Ofiarom Przestepstw

ul. Slowackiego 18

87 - 700 Aleksandrow Kujawski

KREDYT BANK S.A.

O/Wloclawek

49 1500 1780 1217 8002 9901 0000

pomoc ofiarom przestepstw : kryminalnych, a w szczegolnosci ofiarom przemocy w rodzinie (psychicznej i fizycznej); drogowych, a w szczegolnosci ofiarom wypadkow drogowych .

376.

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorob Krwi

ul. Reymonta 8

40 - 029 Katowice

ING BANK SLASKI S.A.

O/Katowice

20 1050 1214 1000 0007 0001 8484

wspieranie rozwoju transplantacji szpiku i doskonalenie metod leczenia chorob krwi m.in. poprzez stymulowanie rozwoju bazy materialnej, finansowanie zakupow specjalistycznego sprzetu i aparatury medycznej .

377.

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka

ul. Wolnosci 8 / 10

09 - 100 Plonsk

Bank Spoldzielczy

35 8230 0007 0022 6468 2043 0005

placowka socjalizacyjna, zapewniajaca calodobowa opieke i wychowanie oraz zaspokajajaca niezbedne potrzeby dzieciom pozbawionym calkowicie lub czesciowo opieki rodzicielskiej; prowadzi zajecia socjalizujace, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujace, terapeutyczne rekompensujace brak wychowania w srodowisku rodzinnym i przygotowujace do samodzielnego zycia spolecznego, a dla dzieci niepelnosprawnych odpowiednia rehabilitacje i zajecia specjalistyczne .

378.

Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 16

98 - 300 Wielun

PKO S.A. I o/Wielun

27 1240 3291 1111 0000 2920 3143

nadzorowanie i udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji pacjentow objetych kontraktem, jak rowniez wykonywanie swiadczen zdrowotnych dla ludnosci poza kontraktem na podstawie odpowiednich umow .

379.

Slaska Fundacja

" POMOC NIEPELNOSPRAWNYM "

ul. Wolnosci 71

41 - 500 Chorzow

GETIN BANK S.A. o/Chorzow

70 1560 1108 0000 9350 0002 1514

m.in. organizacja i niesienie pomocy materialnej i innej osobom niepelnosprawnym, o roznym stopniu niepelnosprawnosci fizycznej i psychicznej; pomoc dzieciom niepelnosprawnym oraz ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji .

380.

Fundacja " SWIATLO "

ul. Grunwaldzka 64

87 - 100 Torun

PKO S.A. I o/Torun

34 1240 4009 1111 0000 4490 9943

wszechstronne wspieranie osob chorych i niepelnosprawnych oraz ich najblizszych poprzez m.in. pozyskiwanie i zakup sprzetu, wyposazenia i srodkow medycznych; finansowanie : budowy i rozbudowy placowek, zakladania i prowadzenia placowek stacjonarnych, dziennego pobytu oraz punktow doradczych dla osob chorych i niepelnosprawnych .

381.

Federacja Polskich Klubow Kobiet

Po Mastektomii " AMAZONKI "

ul. Piastowska 38

61 - 556 Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

VI o/Poznan

22 1090 1362 0000 0000 3656 4130

wszechstronne dzialania na rzecz kobiet z rakiem piersi .

382.

Polski Komitet Zwalczania Raka

ul. Roentgena 5

02 - 781 Warszawa

PKO BP S.A. V o/Warszawa

51 1020 1055 0000 9102 0015 7594

organizowanie i prowadzenie dzialalnosci zmierzajacej do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie raka i minimalizacje jego negatywnych skutkow spolecznych .

383.

Zespol Opieki Zdrowotnej

ul. Plac Dr Rydygiera 1

86 - 200 Chelmno

Bank Spoldzielczy

56 9486 0005 0000 0433 2000 0006

zapewnienie ludnosci specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorob wewnetrznych, chirurgii, poloznictwa i ginekologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii; udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii, leczenia uzaleznien, neurologii, ortopedii, rehabilitacji, stomatologii .

384.

Stowarzyszenie " ICH LEPSZE JUTRO "

ul. Kolodzieja 12 / 10

33 - 100 Tarnow

ING BANK SLASKI S.A. o/Tarnow

87 1050 1562 1000 0022 9408 5457

ochrona zycia, zdrowia i godnosci osob, ktorych interesy reprezentuje oraz troska o duchowe, moralne i materialne srodowisko ich zycia i rozwoju .

385.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Niepelnosprawnej Ruchowo " TECZA "

ul. Bohaterow Warszawy 27 B

70 - 340 Szczecin

PKO S.A. I o/Szczecin

85 1240 3813 1111 0000 4396 2817

inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej ruchowo, w szczegolnosci z dzieciecym porazeniem mozgowym, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rdzeniowym zanikiem miesni, niedowladami konczyn, przez zapewnienie w pelni normalnego zycia w warunkach umozliwiajacych rozwoj oraz osiagniecie niezaleznosci spolecznej .

386.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Chorym na Cukrzyce " BETA "

ul. Szarych Szeregow 26

43 - 346 Bielsko - Biala

PKO BP S.A. III o/Bielsko-Biala

31 1020 1390 0000 6102 0139 7520

pomoc finansowa, rzeczowa, organizacyjna i uslugowa dzieciom i mlodziezy chorym na cukrzyce i inne choroby przewlekle, a takze pomoc ich rodzinom .

387.

Stowarzyszenie Cywilnych Zespolow Ratowniczych z Psami " STORAT "

ul. Kaminskiego 3

35 - 211 Rzeszow

PKO BP S.A. I o/Rzeszow

06 1020 4391 0000 6002 0002 6617

wykorzystanie psow w ratownictwie poszukiwawczym, lawinowym, katastrofowym (gruzowym) i innym; zapobieganie wypadkom; ochrona srodowiska. Cele realizowane sa poprzez wykonywanie dzialalnosci ratowniczo - poszukiwawczej, pomoc przy likwidacji skutkow klesk zywiolowych i katastrof .

388.

105 Szpital Wojskowy z Przychodnia

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Domanskiego 2

68 - 200 Zary

Bank Zachodni WBK S.A.

I o/Zary

98 1090 2561 0000 0001 0206 8572

udzielanie swiadczen zdrowotnych (rowniez osobom nieuprawnionym z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego), promocja zdrowia oraz realizacja zadan zleconych przez Ministra Obrony Narodowej;

389.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

" ALERGOKOL "

ul. Jankowicka 23 / 25

44 - 200 Rybnik

Bank BPH S.A. o/Rybnik

25 1060 0076 0000 3200 0092 3113

wspieranie dzialalnosci profilaktycznej i leczniczej placowek sluzby zdrowia poprzez m.in. organizacje osrodka badan profilaktycznych, pomoc w wyposazaniu w nowoczesna aparature diagnostyczno-lecznicza oraz rozbudowe zaplecza techniczno-gospodarczego placowek sluzby zdrowia, szeroko rozumiana opieke nad osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych .

390.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej-Zespol Zakladow Lecznictwa Otwartego i Zamknietego

im. Dunskiego Czerwonego Krzyza

ul. Witosa 2

06 - 300 Makow Mazowiecki

Bank BPH S.A.

o/Makow Mazowiecki

76 1060 0076 0000 3300 0031 6769

udzielanie swiadczen zdrowotnych .

391.

Wojewodzki Szpital

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1

39 - 400 Tarnobrzeg

PKO BP S.A.

79 1020 4913 0000 9102 0042 9472

udzielanie swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzialania medyczne wynikajace z procesu leczenia lub przepisow odrebnych regulujacych zasady ich wykonywania .

392.

Fundacja " WSZYSTKO DLA DZIECI "

ul. Mariana Sengera " CICHEGO " 14 / 2 A

02 - 790 Warszawa

PKO BP S.A.

57 1020 1169 0000 8402 0009 5471

otaczanie opieka niepelnosprawnych, cierpiacych na zaburzenia w rozwoju ruchowym, a w szczegolnosci dzieci i mlodziezy z porazeniem mozgowym oraz z rodzin zagrozonych patologiami spolecznymi, a takze swiadczenie pomocy spolecznej i medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w szczegolnosci dzieciom i mlodziezy, bedacymi ofiarami tych wypadkow .

393.

Polski Zwiazek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9

00 - 216 Warszawa

PKO S.A. XV o/Warszawa

16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

zwiazek zrzesza osoby niewidome i slabo widzace, w celu ich spolecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesow zawodowych, ekonomicznych i spolecznych, przeciwdzialania ich dyskryminacji .

394.

Osrodek dla Osob Uzaleznionych SP. Z.O.Z.

" NOWY DWOREK "

Nowy Dworek 46

66 - 200 Swiebodzin 1

Bank Zachodni WBK S.A.

17 1090 1593 0000 0000 5902 9745

prowadzenie opieki specjalistycznej obejmujacej psychiatryczna opieke zdrowotna dla osob uzaleznionych .

395.

Fundacja na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadkow Drogowych i Bezpieczenstwa na Drodze " KONICZYNKA "

ul. Os. Kosmonautow 14 / 146

61 - 631 Poznan

PKO BP S.A. V o/Poznan

25 1020 4027 0000 1602 0386 5136

m.in. niesienie pomocy ofiarom wypadkow drogowych, kolizji, dzieciom i doroslym, a w szczegolnosci dzialania zmierzajace do ich ograniczenia poprzez krzewienie idei bezpiecznej drogi oraz dzialania zapewniajace im powrot do normalnego zycia, nauki i pracy; dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych w szczegolnosci na rzecz ofiar wypadkow; ochrona i promocja zdrowia; ochrona srodowiska .

396.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzaleznionym

" SUBSIDIUM "

ul. Warszawska 37 A / 1

59 - 900 Zgorzelec

PKO BP S.A.

80 1020 2137 0000 9702 0007 0003

profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzaleznionym; organizowanie roznorodnych form dzialania zmierzajacych do zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz AIDS .

397.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Lubinie

ul. Scinawska 21

59 - 300 Lubin

DOMINET Bank S.A.

35 1690 0013 2048 0031 5071 0002

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

398.

Stowarzyszenie Samopomocy BURSA

im. Hansa Christiana Kofoeda

ul. Lniana 1

03 - 889 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

08 1060 0076 0000 4046 7005 4208

prowadzenie dzialan wyzwalajacych swiadoma zmiane sposobu zycia osob : z poczuciem niemocy, beznadziejnosci, tracacych wiare we wlasne sily i wartosci; uzaleznionych lub zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, powodujacych patologiczne zachowania; znajdujacych sie w trudnej sytuacji socjalnej, niepelnosprawnych fizycznie lub psychicznie, bezrobotnych, bezdomnych i innych; prowadzenie dzialan terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych, przysposabiajacych wymienione osoby do samodzielnej egzystencji i odnowienia wiezi zawodowych, spolecznych i rodzinnych, zapewniajacych uzyteczny tryb zycia, spolecznie aprobowany

399.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Nysie

48 - 300 Nysa

woj. opolskie

PKO BP S.A.

30 1020 3714 0000 4102 0012 7290

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

400.

Fundacja Inicjatyw Spolecznych " AJUDA "

ul. Paderewskiego 22

05 - 100 Nowy Dwor Mazowiecki

VOLKSWAGEN Bank

68 2130 0004 2001 0349 8177 0001

m.in. wspieranie biezacej dzialalnosci zdrowotnej oraz rozwoju ochrony zdrowia i opieki spolecznej; promocja zdrowia; zakup na rzecz szpitali sprzetu medycznego i ratunkowego; pomoc prawna, doradztwo i pomoc materialna ofiarom wypadkow i kolizji drogowych; inicjowanie i wspomaganie dzialan na rzecz ochrony srodowiska; promowanie budowy oczyszczalni sciekow, kanalizacji i innych rozwiazan uniemozliwiajacych dalsza degradacje srodowiska; tworzenie warunkow organizacyjnych i materialnych dla wdrazania nowych rozwiazan w dziedzinie ochrony srodowiska .

401.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Nowa Wies 39 A

14 - 200 Ilawa

Bank Spoldzielczy

97 8831 0002 2001 0110 2502 0001

m.in. zachowanie, ochrona i odtwarzanie srodowiska naturalnego; dzialalnosc na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludzkosci; pomoc ofiarom przemocy, wypadkow, katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica; ochrona dzieci przed molestowaniem seksualnym, przemoca i innymi dzialaniami dla nich szkodliwymi .

402.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Bilgoraju

ul. Gen. Dabrowskiego 10

23 - 400 Bilgoraj

Bank Spoldzielczy

09 9602 0007 0000 0723 2000 0004

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

403.

Fundacja " PAMIEC I POMOC "

im. Dr. Edmunda Gryglewicza

ul. Morawa 31

40 - 353 Katowice

Bank Ochrony Srodowiska S.A.

78 1540 1128 2001 7000 4241 0001

pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy geriatrycznej dla chorych po 65 roku zycia z terenu Slaska; dazenie do ksztalcenia personelu medycznego i pozamedycznego w celu efektywniejszego leczenia i obslugi chorych w podeszlym wieku .

404.

Stowarzyszenie KLUB REHABILITACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ul. Zamoyskiego 149

23 - 300 Janow Lubelski

PKO S.A.

54 1240 2757 1111 0010 0841 7203

pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; zwiekszenie aktywnosci zyciowej i fizycznej oraz osiagniecie mozliwie pelnego usamodzielnienia osob niepelnosprawnych; rozwoj i wspieranie roznych metod rehabilitacji .

405.

Towarzystwo Pomocy " DAJMY SZANSE "

ul. Nowodworska 49

82 - 300 Elblag

Bank MILLENNIUM S.A.

85 1160 2202 0000 0000 5025 9339

m.in. udzielanie pomocy ofiarom przestepstw (dzieciom i mlodziezy) w sytuacjach kryzysowych; niesienie pomocy ofiarom wypadkow i kolizji drogowych, ich rodzinom oraz innym osobom potrzebujacym wsparcia .

406.

Fundacja Grazyny Piechockiej - Kranc

" RADOSNE DZIECINSTWO "

ul. Gdanska 73 / 2

85 - 005 Bydgoszcz

BRE Bank S.A.

87 1140 2017 0000 4402 0466 7111

niesienie pomocy dzieciom niepelnosprawnym umyslowo dla wyrownania ich szans zyciowych, czynienia ich dziecinstwa radosnym, a takze, w miare sil i srodkow, wspomaganie dzieci chorych na nowotwor .

407.

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego

ul. Grunwaldzka 1

83 - 110 Tczew

PKO BP S.A.

88 1020 1909 0000 3102 0036 4067

m.in. prowadzenie dzialan zmierzajacych do rozwoju szkolnictwa specjalnego; wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami uposledzonymi umyslowo; wszechstronna pomoc osobom uposledzonym umyslowo, ich rodzinom i opiekunom; organizowanie i prowadzenie roznych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osob uposledzonych umyslowo.

408.

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych " BEZPIECZNE ZYCIE "

ul. Kasztelanska 2

37 - 500 Jaroslaw

Bank Spoldzielczy w Jaroslawiu

12 9096 0004 2001 0036 7275 0001

pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

409.

Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Srodowiska Wychowawczego Dzieci i Mlodziezy Ilawskiej " PRZYSTAN "

ul. Chelminska 1

14 - 200 Ilawa

Bank BPH S.A. o/Ilawa

69 1060 0076 0000 4141 2000 1854

m.in. promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

410.

Stowarzyszenie Przyjaciol Chirurgii i Urologii Dzieciecej "RAZEM POMOZMY DZIECIOM"

ul. Wolodyjowskiego 2 / 1

15 - 278 Bialystok

PKO BP S.A.

73 1020 1332 0000 1602 0235 5493

dzialanie na rzecz dzieci i mlodziezy, a w szczegolnosci pacjentow Oddzialu Chirurgii i Urologii Dzieciecej SP Z.O.Z. Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Bialymstoku, leczonych z powodu urazow

( wypadki komunikacyjne, pobicia, upadki, oparzenia ), wad wrodzonych i schorzen ogolno chirurgicznych, realizacja zadan w zakresie ochrony, promocji zdrowia oraz profilaktyki urazow u dzieci.

411.

Fundacja Pomocy Sluzbie Zdrowia

ul. Plocka 5

05 - 800 Pruszkow

PKO BP S.A. II o/Pruszkow

27 1020 1055 0000 9702 0015 2785

promocja zdrowia / propagowanie stylu zycia prowadzacego do utrzymania lub osiagniecia zdrowia / oraz poprawa wyposazenia publicznych placowek opieki zdrowotnej w aparature diagnostyczna i lecznicza poprzez zakup aparatury medycznej i przekazywanie jej nieodplatnie .

412.

Fundacja Azylu Pod Psim Aniolem

ul. Baletowa 30

02 - 867 Warszawa

PKO BP S.A. IV o/Warszawa

03 1020 1042 0000 8802 0109 6528

niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzetom, glownie poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placowkom niosacym pomoc zwierzetom bezdomnym, ochrona srodowiska i zwierzat.

413.

Fundacja na Rzecz Rozwoju

Powiatu Wielunskiego

Pl. K. Wielkiego 2

98 - 300 Wielun

Rejonowy Bank Spoldzielczy

w Lututowie

53 9256 0004 0070 2760 2000 0010

m.in. ochrona zdrowia, przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii, ochrona srodowiska.

414.

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji

Osob Niepelnosprawnych

" PODARUJ TROCHE SLONCA "

Starkowa Huta 35

83 - 312 Hopowo

Bank Spoldzielczy w Sztumie

49 8309 0000 0080 0336 2000 0010

wszechstronna pomoc osobom niepelnosprawnym i ich rodzinom, w tym prowadzenie rehabilitacji dzieci i doroslych ze szczegolnym uwzglednieniem srodowiska wiejskiego.

415.

Stowarzyszenie " PARTNER DLA PRZEDSIEBIORCZOSCI "

ul. Krasinskiego 13 / 4

38 - 300 Gorlice

Bank Spoldzielczy w Bieczu

50 5627 0001 2002 3002 8294 0001

m.in. dzialalnosc w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

416.

Zwiazek Inwalidow Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Kopernika 3

00 - 953 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/Warszawa

87 1020 1156 0000 7702 0048 8445

m.in. podejmowanie dzialan zmierzajacych do zapewnienia czlonkom ochrony zdrowia.

417.

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Spolecznej " TRZEĆWOSC"

ul. Sienkiewicza 10 / 17

65 - 443 Zielona Gora

PKO BP S.A. II o/Zielona Gora

49 1020 5402 0000 0902 0115 2164

m.in. ochrona i promocja zdrowia poprzez prowadzenie profilaktyki spolecznej w zakresie zjawisk patologii spolecznej

( alkoholizm, narkomania, przestepczosc, demoralizacja dzieci i mlodziezy itp. ).

418.

Komenda Miejska Panstwowej

Strazy Pozarnej w Walbrzychu

ul. Jana Matejki 5

58 - 300 Walbrzych

BGZ S.A. o/Walbrzych

06 2030 0045 1110 0000 0104 5560

m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze .

419.

Lubuski Osrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. Zamkowa 1

66 - 200 Swiebodzin

PKO BP S.A.

89 1020 5402 0000 0702 0027 7087

udzielanie pacjentom swiadczen zdrowotnych w zakresie chorob narzadu ruchu i rehabilitacji narzadow ruchu.

420.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNY POWIAT ZIELONOGORSKI "

ul. Podgorna 5

65 - 957 Zielona Gora

PKO BP S.A. I o/Zielona Gora

16 1020 5402 0000 0302 0145 1715

przeciwdzialanie patologiom spolecznym, a w szczegolnosci alkoholizmowi i narkomanii; dzialanie na rzecz ofiar przestepczosci, szczegolnie na rzecz ofiar przeciwko zyciu i zdrowiu; pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych.

421.

Stowarzyszenie " PRZEDSZKOLA PRZYSZLOSCI "

ul. Ks. Jerzego Popieluszki 18

35 - 328 Rzeszow

PKO S.A. I o/Rzeszow

19 1240 1792 1111 0010 0155 1766

m.in. wspoludzial w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

422.

Towarzystwo Przyjaciol Downa

ul. Sloneczna 19

86 - 300 Grudziadz

PKO S.A. I o/Grudziadz

89 1240 3998 1111 00100519 3436

m.in. pomoc rodzinom i opiekunom wychowujacym dzieci z zespolem Downa m.in. w rozwiazywaniu ich problemow medycznych i terapeutycznych; wspieranie badan naukowych dotyczacych zespolu Downa.

423.

Stowarzyszenie na Rzecz Oddzialu Ortopedii Szpitala im. Jana Pawla II w Krosnie

ul. Niepodleglosci 2

38 - 400 Krosno

PKO BP S.A. I o/Krosno

62 1020 2964 0000 6702 0038 1848

m.in. organizacja srodkow finansowych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Oddzialu Ortopedii w Krosnie; pomoc dla osob poszkodowanych w wypadkach.

424.

Stowarzyszenie " HOSPICJUM PILA "

ul. Wawelska 32 / 1

64 - 920 Pila

Bank MILLENNIUM S.A.

40 1160 2202 0000 0000 5912 6337

m.in. sprawowanie wszechstronnej opieki, zarowno medycznej jak i spolecznej nad niepelnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinami.

425.

Powiatowy Zespol Szpitali

ul. Armii Krajowej 1

56 - 400 Olesnica

Bank Spoldzielczy w Olesnicy

02 9584 0008 2001 0011 8880 0001

dzialanie sluzace zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia przez m.in. udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, pomocy doračnej oraz opieki ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej; profilaktyke zdrowotna.

426.

Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepelnosprawnoscia Intelektualna

" PARASOL "

ul. Jagiellonska 79 / 82

82 - 200 Malbork

PKO BP S.A. I o/Malbork

72 1020 1778 0000 2502 0042 1271

wspomaganie procesow rehabilitacji i szeroko rozumianej rewalidacji dzieci i mlodziezy specjalnej troski.

427.

Grodkowskie Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych i Ich Przyjaciol

ul. Rynek 1

49 - 200 Grodkow

PKO BP S.A. I o/Grodkow

32 1020 3668 0000 5402 0096 0856

udzielanie pomocy osobom niepelnosprawnym i ich rodzinom m.in. poprzez pomoc w rehabilitacji.

428.

Osrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

ul. B. Krzywoustego 15

88 - 100 Inowroclaw

BZ WBK S.A. o/Inowroclaw

09 1090 1069 0000 0001 0356 9954

zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 18 lat calodobowej opieki w tym rehabilitacji i zajec dla dzieci niepelnosprawnych oraz dzialania wspomagane terapia indywidualna i grupowa realizowana przez zespol terapeutyczny w oparciu o programy i stosownie do diagnozy dziecka.

429.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji Powiatu Dabrowskiego

" SPRAWNOSC "

ul. Szpitalna 1

33 - 200 Dabrowa Tarnowska

KREDYT BANK S.A. o/Tarnow

Filia nr 4 Dabrowa Tarnowska

06 1500 1748 1217 4002 4810 0000

m.in. swiadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pozyskiwanie srodkow na zakup aparatury i sprzetu medycznego oraz modernizacje i rozbudowe Oddzialu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji Szpitala w Dabrowie Tarnowskiej oraz Sali Operacyjnej.

430.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoza

w Rabce Zdroju

ul. M. C. Sklodowskiej 2

34 - 700 Rabka Zdroj

PKO BP S.A. I o/Rabka Zdroj

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

wszechstronne dzialanie na rzecz osob chorych na mukowiscydoze ( zwloknienie torbielowate ).

431.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnia Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

ul. Polanki 117

80 - 305 Gdansk

PKO S.A. III o/Gdansk

37 1240 1255 1111 0000 1523 3543

udzielanie swiadczen zdrowotnych m.in. w zakresie rehabilitacji leczniczej, pielegnacji niepelnosprawnych i opieki nad nimi, opieki paliatywno - hospicyjnej.

432.

Stowarzyszenie " NASZA ALTERNATYWA "

Al. Jana Pawla II 6

64 - 100 Leszno

BGZ S.A. o/Leszno

69 2030 0045 1110 0000 0043 7400

m.in. prowadzenie dzialalnosci w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom, patologii spolecznej, zaburzeniom zachowania i zdrowia psychicznego dzieci, mlodziezy i doroslych, pelnosprawnych i niepelnosprawnych; objecie wieloaspektowym programem pomocy m.in. osob pelno i niepelnosprawnych, uzaleznionych oraz zagrozonych uzaleznieniem.

433.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepelnosprawnym

ul. Dworcowa 4

59 - 400 Jawor

PKO BP S.A. I o/Jawor

16 1020 3017 0000 2402 0119 9983

niesienie pomocy osobom niepelnosprawnym, w tym tez poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

434.

Zespol Placowek

Opiekunczo - Wychowawczych

ul. Szkolna 9

77 - 317 Wierzchowo

Bank Spoldzielczy w Czluchowie

41 9326 0006 0012 1789 2000 0010

zapewnienie calodobowej opieki i wychowania dzieciom calkowicie lub czesciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla ktorych nie znaleziono rodziny zastepczej w wieku od 3 lat do ukonczenia nauki oraz dzieciom znajdujacym sie w sytuacjach kryzysowych.

435.

Osrodek Dziecka i Rodziny

ul. Wojska Polskiego 73

64 - 761 Krzyz Wielkopolski

Bank Spoldzielczy o/Krzyz Wlkp.

67 8362 1044 5504 7959 2000 0010

placowka wielofunkcyjna, dla dzieci od 0 do 13 lat, matek z malymi dziecmi oraz kobiet od siodmego miesiaca ciazy, zapewniajaca opieke calodobowa w tym m.in. pomoc psychologiczna, prawna, zajecia logopedyczne, terapeutyczne, a dla dzieci niepelnosprawnych odpowiednia rehabilitacje i zajecia specjalistyczne.

436.

Stowarzyszenie Mlodziezy i Osob z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciol

" POMOST "

ul. Prochnika 7

90 - 408 Lodč

BGZ S.A. o/Lodč

12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

m.in. prowadzenie rehabilitacji mlodziezy po kryzysach psychicznych oraz psychoedukacji.

437.

Fundacja " WIATRAK "

ul. Boltucia 5

85 - 791 Bydgoszcz

BGZ S.A. o/Bydgoszcz

05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

m.in. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdzialanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzaleznieniom; prowadzenie opieki zdrowotnej; dzialanie na rzecz ochrony srodowiska i zycia ekologicznego.

438.

Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjaciol Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo i Umyslowo

" NADZIEJA "

ul. Freislera 10

33 - 300 Nowy Sacz

Bank BPH S.A. o/Nowy Sacz

97 1060 0076 0000 3200 0019 3444

zapewnienie osobom, szczegolnie dzieciom niepelnosprawnym ruchowo i umyslowo, jak najlepszych warunkow rozwoju i przystosowania do samodzielnego zycia w spoleczenstwie, na poziomie przynajmniej rownym przecietnemu w kraju m.in. poprzez tworzenie osrodkow rehabilitacyjno - wychowawczych, swietlic i innych placowek.

439.

Stowarzyszenie Osob Niepelnosprawnych

ul. Pilsudskiego 13

42 - 700 Lubliniec

ING BANK SLASKI o/Lubliniec

37 1050 1155 1000 0005 0099 8109

m.in. organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz turnusow i obozow o podobnym profilu dla osob niepelnosprawnych a w miare wolnych miejsc dla innych.

440.

Stowarzyszenie Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej " POMOZ NIE BEDE SAM "

ul. Muzealna 18

67 - 100 Nowa Sol

DEUTSCHE Bank S.A.

o/Nowa Sol

80 1910 1064 2805 4643 4121 0001

m.in. pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna i medyczna; organizowanie turnusow rehabilitacyjnych; prowadzenie dzialalnosci terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla dzieci, mlodziezy i doroslych.

441.

Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych

" KIEROWCY - DZIECIOM "

ul. Rowna 25

61 - 368 Poznan

PKO BP S.A. I o/Poznan

93 1020 4027 0000 1602 0032 7874

swiadczenie pomocy osobom, w szczegolnosci dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez m.in. pomoc finansowa i materialna, ochrone i promocje zdrowia, dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych.

442.

Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej

ul. Szczesliwicka 40

02 - 353 Warszawa

ING BANK SLASKI o/Warszawa

45 1050 1041 1000 0022 0125 9542

dzialanie na rzecz osob o szczegolnych potrzebach m.in. poprzez organizowanie turnusow rehabilitacyjnych, obozow integracyjnych i innych form wypoczynku i rehabilitacji dla osob ze specjalnymi potrzebami.

443.

Fundacja " ZDROWIE "

ul. Lubelska 4

24 - 300 Opole Lubelskie

PKO BP S.A. I o/Opole Lubelskie

76 1020 3235 0000 5402 0033 7204

ochrona zdrowia oraz ratowanie zycia ludzkiego m.in. poprzez organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzetu medycznego oraz lekarstw niezbednych do ratowania zdrowia lub zycia.

444.

Stowarzyszenie Amazonek

ul. Bieszczadzka 1

38 - 400 Krosno

Podkarpacki Bank Spoldzielczy o/Krosno

90 8642 1083 2002 8312 5207 0001

m.in. dzialanie na rzecz osob przed i po leczeniu raka piersi; dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych; ochrona i promocja zdrowia poprzez organizowanie rehabilitacji leczniczej i terapii.

445.

Malopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci

" SOLIDARNOSC "

ul. Podlesie 173

32 - 052 Radziszow

Deutsche Bank PBC S.A. o/Krakow

08 1910 1048 3600 1235 1121 0001

udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i mlodziezy do 18 lat w formie stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej.

446.

Fundacja Ratownictwa

" BEZPIECZNI NAD WODA "

ul. Bajki 4 B / 5

80 - 706 Gdansk

PKO BP S.A. II o/Gdansk

93 1020 1811 0000 0902 0106 5069

m.in. ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwo i ochrona ludnosci, pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica.

447.

Stowarzyszenie " BEZPIECZNE GRAJEWO "

ul. Strazacka 4 A

19 - 200 Grajewo

Bank BPH S.A. o/Grajewo

76 1060 0076 0000 4013 5003 4372

m.in. wspieranie ofiar wypadkow komunikacyjnych poprzez pomoc w uzyskiwaniu konsultacji lekarskich i leczeniu, pomoc prawna i ekonomiczna, dofinansowanie zakupu sprzetu rehabilitacyjnego.

448.

Towarzystwo Przyjaciol Chorych HOSPICJUM im. Blogoslawionego Edmunda Bojanowskiego

ul. Rynek 15

32 - 700 Bochnia

Bank BPH S.A. o/Bochnia

50 1060 0076 0000 3200 0051 3226

m.in. udzielanie osobom ciezko chorym w ostatnim okresie zycia opieki medycznej, psychicznej; podejmowanie dzialan wspomagajacych rehabilitacje przewlekle chorych.

449.

Stowarzyszenie

" BEZPIECZNIEJ NA DROGACH "

ul. Przemyslowa 9

76 - 200 Slupsk

Bank Spoldzielczy w Slawnie

Filia w Kobylnicy

22 9317 0002 0090 1488 2000 0010

m.in. spelnianie swiadczen na cele bezposrednio zwiazane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez finansowanie w calosci lub czesci: leczenia lub rehabilitacji, zakupu sprzetu rehabilitacyjno-medycznego dla tych osob, pomocy prawnej w uzyskaniu naleznych swiadczen.

450.

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

" UCZYMY SIE ZYC RAZEM "

ul. Jana Bytnara " Rudego " 2

45 - 256 Opole

Bank Spoldzielczy w Lubnianach

23 8897 0004 2001 0017 3078 0001

udzielanie pomocy osobom niepelnosprawnym i rodzinom tych osob m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie placowek oraz osrodkow o charakterze opiekunczo - rehabilitacyjnym zarowno dla dzieci jak i doroslych osob autystycznych; organizowanie turnusow rehabilitacyjnych.

451.

Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ul. Litewska 11 / 13

00 - 589 Warszawa

VOLKSWAGEN Bank Polska

52 2130 0004 2001 0189 3635 0001

m.in. zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii.

452.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Doroslym z Wada Sluchu i Dodatkowymi Zaburzeniami

" POKONAC CISZE "

ul. Markowska 18 A / 32

03 - 742 Warszawa

PKO S.A. VI o/Warszawa

36 1240 1082 1111 0010 0774 2640

wszechstronna pomoc dzieciom i osobom doroslym z wada sluchu i dodatkowymi zaburzeniami m.in. organizowanie i prowadzenie placowek rehabilitacyjnych, terapeutycznych i opiekunczych dla tych osob oraz organizowanie turnusow rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych i innych form wypoczynku zbiorowego.

453.

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidow " START "

ul. Zacisze 2

60 - 831 Poznan

BZ WBK S.A. III o/Poznan

57 1090 1359 0000 0000 3501 8573

wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz dzialan socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i spolecznej dzieci, mlodziezy i doroslych niepelnosprawnych fizycznie i intelektualnie; profilaktyka uzaleznien dla osob dotknietych tym problemem.

454.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa,

Wsi i Obszarow Wiejskich

ul. Prochnika 8 / 86

01 - 585 Warszawa

KREDYT BANK S.A.

III o/Warszawa

16 1500 1126 1211 2007 1757 0000

m.in. rehabilitacja spoleczna, medyczna i zawodowa osob niepelnosprawnych, w tym swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; propagowanie i wdrazanie programow ochrony i promocji zdrowia; ochrona naturalnego srodowiska przyrodniczego, ze szczegolnym uwzglednieniem regionow ekologicznego zagrozenia.

455.

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Olesnickim

ul. Armii Krajowej 1

56 - 400 Olesnica

Bank Spoldzielczy w Olesnicy

10 9584 0008 2001 0012 4878 0001

ochrona i promocja zdrowia poprzez dzialanie na rzecz osob niepelnosprawnych, poprawianie zaopatrzenia w aparature medyczna, diagnostyczna, terapeutyczna oraz srodki lecznicze Powiatowego Zespolu Szpitali w Olesnicy.

456.

Stowarzyszenie Rozwoju Slupskiej Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu

" ORTHOPAEDIA "

ul. Obroncow Wybrzeza 4

76 - 200 Slupsk

KREDYT BANK S.A. o/Slupsk

29 1500 1692 1216 9003 0660 0000

stale podnoszenie poziomu i jakosci uslug ortopedycznych szczegolnie przez zakup sprzetu i aparatury medycznej.

457.

Stowarzyszenie " NA RZECZ RATOWANIA ZYCIA OFIAR WYPADKOW "

ul. Kopernika 21

31 - 501 Krakow

PKO S.A. II o/ Krakow

61 1240 1444 1111 0000 0937 0838

m.in. zakup sprzetu medycznego niezbednego do leczenia ofiar wypadkow, sprzetu rehabilitacyjnego, implantow stosowanych w leczeniu operacyjnym oraz sprzetu naukowo-dydaktycznego potrzebnego do realizacji w/w zadan.

458.

Stowarzyszenie " DOBRZE, ZE JESTES "

ul. Opatowska 10

27 - 600 Sandomierz

Bank BPH S.A. o/Sandomierz

70 1060 0076 0000 3200 0091 1051

dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych m.in. poprzez prowadzenie rehabilitacji leczniczej, organizowanie turnusow rehabilitacyjnych, pomoc w zaopatrzeniu w sprzet rehabilitacyjny i ortopedyczny.

459.

Specjalistyczny Rehabilitacyjno - Ortopedyczny Zespol Opieki Zdrowotnej

ul. Poswiecka 8

51 - 128 Wroclaw

BGZ S.A. o/Wroclaw

41 2030 0045 1110 0000 0108 5670

udzielanie swiadczen zdrowotnych i zapobieganie powstawaniu chorob i urazow m.in. poprzez kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i ortopedyczne w schorzeniach i urazach narzadu ruchu.

460.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Polsce

ul. Noakowskiego 4

00 - 666 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/Warszawa

13 1020 1156 0000 7102 0061 5104

dzialanie m.in. na rzecz humanitarnego traktowania zwierzat, ich poszanowania, objecia ochrona i otoczenie opieka; oraz ochrony srodowiska.

461.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie

" NADZIEJA "

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38 - 340 Biecz

Bank Spoldzielczy w Bieczu

53 8627 0001 2002 3002 0431 0001

m.in. dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej ofiarom przestepstw, przemocy oraz wypadkow komunikacyjnych; dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych, chorych psychicznie w tym dzialania rehabilitacyjne.

462.

Samodzielny Publiczny Zespol

Opieki Paliatywnej

ul. Reja 69 B

16 - 400 Suwalki

Bank Spoldzielczy w Rutce Tartak o/Suwalki

53 9367 0007 0010 0015 9014 0001

prowadzenie dzialalnosci polegajacej na kompleksowym oddzialywaniu na chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz chorujacego na choroby przewlekle; leczenie bolu, prowadzenie rehabilitacji leczniczej; sprawowanie opieki pielegniarskiej nad obloznie i przewlekle chorym.

463.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach

ul. Jackowskiego 43 / 1

86 - 300 Grudziadz

PKO S.A. I o/Grudziadz

70 1240 3998 1111 0000 4152 8460

m.in. pozyskiwanie funduszy na rehabilitacje dzieci i mlodziezy z autyzmem; udzielanie pomocy osobom autystycznym bedacym ofiarami lub sprawcami wypadkow.

464.

Automobilklub Stoleczny Moto - Auto - Klub

" MAK "

ul. Filtrowa 77 / 45

02 - 032 Warszawa

PKO S.A. IV o/Warszawa

30 1240 1053 1111 0010 0539 2608

m.in. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; ochrona srodowiska.

465.

Stowarzyszenie " ZDROWIE " na Rzecz Szpitala w Kepnie

ul. Szpitalna 7 / 20

63 - 600 Kepno

Spoldzielczy Bank Ludowy

w Kepnie

89 8413 0000 0020 3632 2000 0001

m.in. promocja zdrowia oraz dzialalnosc finansowa z przeznaczeniem na zakup sprzetu i aparatury medycznej.

466.

Lomzynskie Towarzystwo Przyjaciol Chorych

" HOSPICJUM " p.w. sw. Ducha

ul. Rybaki 3

18 - 400 Lomza

PKO BP S.A. o/Lomza

89 1020 1332 0000 1102 0027 5479

wspoldzialanie w terminalnej opiece nad ludčmi ciezko chorymi z choroba nowotworowa i innymi schorzeniami np. choroba Alzheimera, stwardnieniem rozsianym, rozmiekczeniem mozgu oraz pomoc rodzinom tych chorych m.in. poprzez udzielanie terminalnej opieki medycznej i duchowej chorym ( opieka hospicyjna ) oraz udzielanie pomocy rodzinom tych chorych w prowadzeniu opieki nad nimi.

467.

CARITAS Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10

27 - 600 Sandomierz

Bank BPH S.A. o/Sandomierz

81 1060 0076 0000 3200 0031 9541

m.in. niesienie pomocy ofiarom wypadkow komunikacyjnych : organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej, pomoc ofiarom wypadkow w rehabilitacji poprzez finansowanie, w miare mozliwosci, zabiegow i sprzetu rehabilitacyjnego.

468.

Fundacja PROMETEUSZ

ul. Paca 1 B / 19

16 - 400 Suwalki

PKO BP S.A. I o/Suwalki

41 1020 1332 0000 1902 0208 5389

m.in. wspieranie przedsiewziec ekologicznych, dzialalnosc profilaktyczna oraz wspierajaca ofiary wypadkow drogowych.

469.

Fundacja " POMNIK - HOSPICJUM

MIASTU OSWIECIM "

ul. Zwirki i Wigury 3 / 36

32 - 600 Oswiecim

PKO BP S.A. I o/Oswiecim

70 1020 2384 0000 9402 0009 1876

organizowanie calosciowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby.

470.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych " SURSUM CORDA "

ul. Narutowicza 45 / 1

90 - 130 Lodč

Bank Spoldzielczy w Aleksandrowie Kujawskim o/Lodč

32 8780 0007 0030 3459 1000 0001

pomoc ofiarom wypadkow komunikacyjnych poprzez m.in. doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

471.

Stowarzyszenie PRZEWOĆNIKOW PODLASIA

ul. Kombatantow 4

15 - 102 Bialystok

PKO BP S.A. I o/Bialystok

88 1020 1332 0000 1402 0238 6555

m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

472.

Fundacja na Rzecz Szpitala

Rejonowego w Raciborzu

ul. Klasztorna 6

47 - 400 Raciborz

GETIN Bank S.A. o/Raciborz

19 1560 1140 2109 0062 7799 0003

ochrona i promocja zdrowia, a w szczegolnosci wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez m.in. finansowanie zakupow specjalistycznego sprzetu i aparatury medycznej.

473.

Federacja na Rzecz Reintegracji Spolecznej

ul. Szpitalna 5 / 5

00 031 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A.

37 1050 1038 1000 0023 0103 7079

m.in. ochrona i promocja zdrowia; ekologia i ochrona zwierzat; ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

474.

Powislanska Fundacja Spoleczna

ul. Mokotowska 55

00 - 542 Warszawa

ING BANK SLASKI S.A.

79 1050 1038 1000 0023 0103 6808

m.in. udzielanie pomocy zdrowotnej poprzez prowadzenie dzialan terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

475.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej - Osrodek rehabilitacji Leczniczej

ul. Kosciuszki 27

67 - 100 Nowa Sol

PKO S.A. I o/Zielona Gora

22 1240 2018 1111 0010 0128 8604

udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

476.

Fundacja PALIUM

ul. Stary Rynek 2 / 1

89 - 600 Chojnice

Bank BPH S.A. o/Chojnice

81 1060 0076 0000 3200 0109 7772

ochrona i promocja zdrowia; ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granica.

477.

Fundacja " BAHTALE ROMA - SZCZESLIWI CYGANIE "

ul. Os. Zwyciestwa 8 / 102

61 - 645 Poznan

BZ WBK S.A. VI o/Poznan

22 1090 1362 0000 0001 0029 3421

dzialalnosc pozytku publicznego m.in. rzecznictwo interesow Mniejszosci Romskiej w tym rowniez ochrona zdrowia.

478.

Stowarzyszenie " MONAR "

ul. Hoza 57

00 - 681 Warszawa

Bank BPH S.A. o/Warszawa

35 1060 0076 0000 4210 4000 0896

dzialalnosc z zakresu ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ochrona i promocja zdrowia poprzez m.in. powolywanie i prowadzenie takich placowek jak osrodki rehabilitacyjne dla dzieci, mlodziezy i osob doroslych, osrodki opieki geriatrycznej i paliatywnej.

479.

Stowarzyszenie " NA RZECZ JAKOSCI OPIEKI MEDYCZNEJ "

ul. Kosciuszki 2

14 - 100 Ostroda

PKO S.A. I o/Ostroda

03 1240 1620 1111 0000 1366 1562

m.in. dzialanie na rzecz ochrony srodowiska; dzialania w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej osob niepelnosprawnych.

480.

Fundacja ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

ul. Powstancow Wielkopolskich 66 / 68

70 - 111 Szczecin

KREDYT BANK S.A.

II o/Szczecin Filia nr 3

75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

swiadczenie opieki paliatywnej nad dziecmi, mlodzieza i mlodymi doroslymi ze schorzeniami ograniczajacymi zycie i wspieranie ich rodzin poprzez m.in. organizowanie i finansowanie osrodkow opieki paliatywnej.

481.

Stowarzyszenie

" WSPOLNIE BEZPIECZNIEJ "

ul. Dworcowa 39

68 - 100 Zagan

BZ WBK S.A. I o/Zagan

63 1090 2558 0000 0006 4003 0612

m.in. swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

482.

Stowarzyszenie Sw. Lazarza

ul. Gen. Hallera 155 / 8

53 - 201 Wroclaw

Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wroclaw

23 1130 1033 0400 0000 0021 2489

ochrona zdrowia poprzez m.in. budowe i prowadzenie szpitali; dzialalnosc w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, pomocy medycznej i ratownictwa.

483.

HOSPICJUM im. sw. Maksymiliana Kolbego

ul. Wojska Polskiego 13

75 - 701 Koszalin

Bank MILLENNIUM S.A.

91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

m.in. wspieranie i kontynuacja rozwoju opieki hospicyjnej / paliatywnej; wspieranie dzialalnosci Hospicyjnego Zakladu Opieki Zdrowotnej.

484.

Warminsko - Mazurskie Centrum

Pomocy Dzieciom

ul. Hetmanska 31

82 - 300 Elblag

BRE BANK S.A.

50 1140 1065 0000 5067 1500 1011

m.in. organizacja wypoczynku, rehabilitacji i terapii zajeciowej dzieci chorych i niepelnosprawnych; pomoc ofiarom i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

485.

Polski Zwiazek Zeglarzy Niepelnosprawnych

ul. Moniuszki 24

11 - 500 Gizycko

Bank Spoldzielczy w Gizycku

87 9343 0005 0013 6422 2000 0010

m.in. prowadzenie wszelkich form rehabilitacji osob niepelnosprawnych; wspoldzialanie w czynnej ochronie srodowiska naturalnego.

486.

HOSPICJUM BYDGOSZCZ

ul. Szpitalna 19

85 - 826 Bydgoszcz

PKO S.A. I o/Bydgoszcz

60 1240 1183 1111 0000 1290 8914

otoczenie chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innych chorob w stanie terminalnym wszechstronna opieka m.in. medyczna.

487.

Stowarzyszenie Pomocy Bličniemu

im. Brata Krystyna

ul. Sloneczna 63

66 - 400 Gorzow Wielkopolski

Gospodarczy Bank Spoldzielczy

w Gorzowie Wielkopolskim

41 8363 0004 0027 5394 2000 0002

m.in. prowadzenie opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich; podejmowanie dzialan w obszarze walki z przemoca oraz udzielanie pomocy ofiarom przestepstw.

488.

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny

" BAKCYL "

ul. Pomorska 54

91 - 408 Lodč

PKO BP S.A. VI o/Lodč

38 1020 3408 0000 4402 0114 1191

m.in. prowadzenie psychoterapii i terapii uzaleznien i wspoluzaleznien poprzez prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

489.

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

ul. Grunwaldzka 7 / 104 A

41 - 400 Myslowice

Bank BPH S.A. o/Myslowice

69 1060 0076 0000 3200 0079 0207

m.in. propagowanie ochrony zycia i zdrowia oraz srodowiska naturalnego czlowieka.

490.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej

" ZDROWE OLECKO "

ul. Goldapska 1

19 - 400 Olecko

Bank Spoldzielczy w Olecku

26 9339 0006 0000 0006 6992 0001

wspieranie placowek publicznej sluzby zdrowia poprzez dofinansowywanie placowek oraz wyposazanie w sprzet, leki i materialy.

491.

Stowarzyszenie Wspierania Oddzialu Urologii Szpitala Specjalistycznego w Koscierzynie

" UROLOGIA XXI "

ul. Piechowskiego 36

83 - 400 Koscierzyna

PKO BP S.A. I o/Koscierzyna

96 1020 1879 0000 0002 0002 2855

wspieranie rozwoju i niesienie pomocy dla Oddzialu Urologii Szpitala Specjalistycznego w Koscierzynie oraz pomoc ofiarom wypadkow komunikacyjnych poprzez m.in. podnoszenie poziomu specjalistycznej opieki urologicznej, pomoc materialna w zakupach sprzetu specjalistycznego.

492.

Fundacja Zapobiegania Niepelnosprawnosci i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Elku " REHA - VITAE "

ul. Baranki 24

19 - 300 Elk

Bank BPH S.A. o/Elk

06 1060 0076 0000 3200 0111 0471

dzialalnosc na rzecz ofiar wypadkow komunikacyjnych oraz osob niepelnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia.

493.

Automobilklub Chelmski

ul. Strazacka 4

22 - 100 Chelm

PKO S.A. I o/Chelm

27 1240 2223 1111 0010 0606 8865

m.in. pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych.

494.

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii

ul. Kosciuszki 68

32 - 800 Brzesko

PKO BP S.A. I o/Brzesk

33 1020 4984 0000 4502 0027 7608

m.in. organizowanie dzialalnosci pozwalajacych gromadzic srodki na zakup aparatury medycznej, sprzetu i lekow przeznaczonych dla potrzeb Oddzialu Chirurgii Ogolnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Brzesku oraz sil i srodkow na remont i modernizacje tych Oddzialow.

495.

Komenda Powiatowa Panstwowej

Strazy Pozarnej w Obornikach

ul. 11 Listopada 16

64 - 600 Oborniki

PKO BP S.A.

62 1020 4128 0000 1102 0048 0913

m.in. organizowanie pomocy oraz ratowanie osob, ktore ulegly wypadkowi lub narazone sa na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia lub mienia; branie udzialu w dzialaniach ratowniczych prowadzonych w czasie akcji powodziowych, zagrozen ekologicznych zwiazanych z ochrona srodowiska oraz klesk i innych zdarzen; swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych .

496.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Laskiej

ul. Poludniowa 1

98 - 100 Lask

Bank Spoldzielczy Poddebice o/Lask

56 9263 1065 5009 3010 2005 0001

m.in. wspieranie inicjatyw w szczegolnosci w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji niepelnosprawnych, ochrony srodowiska, ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

497.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wojewodzkiego Oddzialu Chirurgii Dzieciecej w SPZOZ Wojewodzkim Szpitalu im. dr Biziela w Bydgoszczy " DAR POMOCY "

ul. Ujejskiego 75

85 - 162 Bydgoszcz

Bank BPH S.A. o/Bydgoszcz

35 1060 0076 0000 3200 0107 1828

m.in. pomoc w rehabilitacji i opiece psychologicznej dzieci przygotowywanych do leczenia i po leczeniu operacyjnym, stwarzanie optymalnych warunkow hospitalizacji, pomoc w uzyskiwaniu nowoczesnej aparatury oraz srodkow usprawniajacych leczenie chirurgiczne.

498.

Radomskie Towarzystwo Przyjaciol Chorych im. Ojca Pio HOSPICJUM

ul. Kellese - Krauze 19

26 - 600 Radom

PKO BP S.A. II o/Radom

92 1020 4317 0000 5302 0093 4331

dzialanie na rzecz osob ciezko chorych z choroba nowotworowa lub inna nieuleczalna choroba, ktorzy bedac w stanie terminalnym choroby potrzebuja nieodplatnej calodobowej opieki paliatywno - hospicyjnej, medycznej i duchowej i wspoldzialanie w tym celu z placowkami publicznymi i niepublicznymi sluzby zdrowia oraz rodzinami tych chorych.

499.

Samodzielny Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

ul. Mossego 17

62 - 065 Grodzisk Wielkopolski

PKO BP S.A. I o/Grodzisk Wlkp.

95 1020 4144 0000 6402 0007 0300

zapewnienie swiadczen zdrowotnych w zakresie lecznictwa otwartego oraz stacjonarnego oraz prowadzenie dzialalnosci w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

500.

Pomorskie Towarzystwo Ratownicze

ul. Chodkiewicza 7 / 53

70 - 344 Szczecin

PKO BP S.A. III o/Szczecin

41 1020 4812 0000 0302 0046 2846

m.in. prowadzenie dzialalnosci na rzecz upowszechniania umiejetnosci udzielania pomocy przed medycznej ofiarom zdarzen losowych; reagowanie na wezwania pomocy z miejsc zdarzen losowych przy pomocy dostepnych srodkow i metod.

501.

Fundacja " DROGA I ZYCIE "

ul. Rejtana 11

56 - 400 Olesnica

Bank Spoldzielczy w Olesnicy

82 9584 0008 2001 0012 8948 0002

m.in. pomoc ofiarom wypadkow komunikacyjnych w ruchu ladowym, wodnym i powietrznym.

502.

Stowarzyszenie Rodzicow i Opiekunow Dzieci Niepelnosprawnych " DAC SZANSE "

ul. Kochanowskiego 1

34 - 100 Wadowice

Bank BPH S.A. o/Wadowice

38 1060 0076 0000 3200 0082 3745

dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych, w szczegolnosci dzieci m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie zajec i turnusow rehabilitacyjnych oraz terapii zajeciowej indywidualnej i grupowej.

503.

Stowarzyszenie Dobroczynne

" RES SACRA MISER "

ul. Biema 24

32 - 300 Olkusz

Bank Spoldzielczy w Wolbromiu

40 8450 0005 0050 0552 3310 0001

dzialalnosc na rzecz ogolu spolecznosci w tym osob niepelnosprawnych, uzaleznionych i uposledzonych spolecznie, zdrowotnie i materialnie m.in. poprzez organizowanie dla dzieci i mlodziezy wypoczynku w formie turnusow rehabilitacyjnych, zdrowotnych; prowadzenie na zlecenie oraz ze srodkow wlasnych roznorodnych uslug m.in. w zakresie rehabilitacji czy terapii.

504.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osob Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych " NA POMOC "

ul. Kresowa 5

62 - 800 Kalisz

Bank Spoldzielczy Ziemi Kaliskiej o/Kalisz

59 8404 0006 2008 0015 0040 0001

m.in. poszukiwanie osob i instytucji mogacych udzielic pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach znajdujacych sie w szczegolnie trudnej sytuacji materialnej; doradztwo i pomoc prawna i ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym.

505.

Dom Pomocy Spolecznej

" DOM KOMBATANTA "

ul. Cyrana 10

42 - 700 Lubliniec

GETIN Bank S.A.

94 1560 1049 0000 9200 0001 3513

zaspokajanie m.in. potrzeb zdrowotnych i bytowych mieszkancow, umozliwianie udzialu w terapii zajeciowej; wspieranie dzialan na rzecz lokalnego srodowiska.

506.

Towarzystwo Opieki Paliatywnej

im. Janiny Rozyckiej

ul. Druyffa 2

76 - 200 Slupsk

Bank Ochrony Srodowiska S.A. o/Slupsk

60 1540 1098 2001 5550 6023 0001

wdrazanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego osob z zaawansowana choroba nowotworowa i innych chorych w terminalnym okresie choroby m.in. poprzez pomoc w uruchamianiu i wyposazaniu oddzialow klinicznych opieki paliatywnej, hospicjum.

*) W razie skazania sprawcy za umyslne przestepstwo przeciwko zyciu lub zdrowiu albo za inne przestepstwo umyslne, ktorego skutkiem jest smierc czlowieka, ciezki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynnosci narzadu ciala lub rozstroj zdrowia, sad moze orzec nawiazke na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji spolecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci, ktorej podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spelnianie swiadczen na cele bezposrednio zwiazane z ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na ten cel.

Wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci dokonuje sie na wniosek zainteresowanych instytucji, organizacji spolecznych, fundacji i stowarzyszen, okreslonych w art. 47, 49 i 49a kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 196a ž 1 k.k.w., podmioty wpisane do wykazu obowiazane sa przekazac Ministrowi Sprawiedliwosci, do konca kazdego roku kalendarzowego informacje zawierajaca oswiadczenie o aktualnych podstawowych zadaniach lub celach statutowych, zas fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje spoleczne rowniez o zasiegu dzialania. Oswiadczenie winno byc podpisane przez osobe upowazniona do reprezentowania podmiotu wpisanego do wykazu. Zlozenie informacji niezgodnej z rzeczywistoscia moze skutkowac odpowiedzialnoscia karna.

W przypadku stwierdzenia, ze instytucja, stowarzyszenie, fundacja lub organizacja spoleczna wykorzystala srodki finansowe z nawiazek niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie wyodrebnila tych srodkow w ewidencji ksiegowej lub nie przekazala informacji o aktualnych podstawowych zadaniach lub celach statutowych, Minister Sprawiedliwosci wykresla, w drodze decyzji administracyjnej, ten podmiot z wykazu.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.