Najnizsze emerytury, renty oraz kwoty dodatkow i swiadczen

Podstawa prawna

UWAGA:

Od 1 marca 2006 r. kwota bazowa wynosi 1977,20 zl (M.P. nr 12 z 2006 r., poz. 160)
Wskaznik waloryzacji emerytur i rent wynosi 106,2 proc.
Rodzaj swiadczenia
Data waloryzacji
Miejsce opublikowania
od 01.03.2006
(M. P. nr 12 z 2006 r., poz. 160-166)
Kwoty najnizszej emerytury i renty
emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby calkowicie niezdolnej do pracy
597,46 zl miesiecznie
renta dla osoby czesciowo niezdolnej do pracy
459,57 zl miesiecznie
renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa i renta rodzinna wypadkowa
716,95 zl miesiecznie
renta z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa
551,48 zl miesiecznie
Kwoty dodatkow do emerytury i renty
dodatek pielegnacyjny, dodatek za tajne nauczanie oraz zasilek pielegnacyjny
153,19 zl miesiecznie
dodatek pielegnacyjny dla inwalidy wojennego calkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
229,79 zl miesiecznie
dodatek dla sieroty zupelnej
287,93 zl miesiecznie
dodatek kombatancki, swiadczenie w wysokosci dodatku kombatanckiego
153,19 zl miesiecznie
dodatek kompensacyjny
22,98 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne dla zolnierzy zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zaleznosci od liczby pelnych miesiecy trwania pracy
od 7,68 do 153,19 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne przyslugujace osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR - w zaleznosci od liczby pelnych miesiecy trwania pracy
od 7,68 do 153,19 zl miesiecznie

Rodzaj swiadczenia
Data waloryzacji
Miejsce opublikowania
od 01.03.2003
(M. P. nr 12 z 2006 r., poz. 160-166)
Kwoty najnizszej emerytury i renty
emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby calkowicie niezdolnej do pracy
562,58 zl miesiecznie
renta dla osoby czesciowo niezdolnej do pracy
432,74 zl miesiecznie
renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa i renta rodzinna wypadkowa
675,10 zl miesiecznie
renta z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa
519,29 zl miesiecznie
Kwoty dodatkow do emerytury i renty
dodatek pielegnacyjny, dodatek za tajne nauczanie
144,25 zl miesiecznie
dodatek pielegnacyjny dla inwalidy wojennego calkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
216,38 zl miesiecznie
dodatek dla sieroty zupelnej
271,12 zl miesiecznie
dodatek kompensacyjny
21,53 zl miesiecznie
dodatek kombatancki, swiadczenie w wysokosci dodatku kombatanckiego
143,53 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne dla zolnierzy zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zaleznosci od liczby pelnych miesiecy trwania pracy
od 7,20 do 143,53 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne przyslugujace osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR - w zaleznosci od liczby pelnych miesiecy trwania pracy
od 7,20 do 143,53 zl miesiecznie

UWAGA:

Od 1 marca 2003 r. kwota bazowa wynosi 1862,62 zl.
Rodzaj swiadczenia
Data waloryzacji
Miejsce opublikowania
od 01.03.2003
(M. P. nr 10 z 2003 r., poz. 152, 154-158)
Kwoty najnizszej emerytury i renty
emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby calkowicie niezdolnej do pracy
552,63 zl miesiecznie
renta dla osoby czesciowo niezdolnej do pracy
425,09 zl miesiecznie
renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa i renta rodzinna wypadkowa
663,16 zl miesiecznie
renta z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa
510,11 zl miesiecznie
Kwoty dodatkow do emerytury i renty
dodatek pielegnacyjny, zasilek pielegnacyjny
141,70 zl miesiecznie
dodatek pielegnacyjny dla inwalidy wojennego calkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
212,55 zl miesiecznie
dodatek dla sieroty zupelnej
266,33 zl miesiecznie
dodatek za tajne nauczanie
141,70 zl miesiecznie
dodatek kombatancki, swiadczenie w wysokosci dodatku kombatanckiego
140,99 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne dla zolnierzy zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zaleznosci od liczby pelnych miesiecy trwania pracy
od 7,07 do 140,99 zl miesiecznie
swiadczenie pieniezne przyslugujace osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR - w zaleznosci od liczby pełnych miesięcy trwania pracy
od 7,07 do 140,99 zl miesiecznie

UWAGA:

  • Od 1 czerwca 2002 r. nie podlegaja waloryzacji na dotychczasowych zasadach: dodatek kombatancki, swiadczenie pieniezne dla zolnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach, swiadczenie pieniezne przyslugujace osobom deportowanym. Wynika to ze zmian w ustawach dotyczacych swiadczen przyznawanych tym osobom.
  • Kwota bazowa, od ktorej przyznawane beda od 1 czerwca 2002 r. emerytury i renty, wynosi 100% przecietnego wynagrodzenia pomniejszonego o potracone od ubezpieczonych skladki na ubezpieczenia spoleczne, w kwartale poprzedzajacym termin waloryzacji. Od 1 czerwca 2002 r. wysokosc kwoty bazowej to 1775,89 zl.
Rodzaj swiadczenia
Data waloryzacji
Miejsce opublikowania
od 01.06.2002
(M. P. nr 19 z 29 maja 2002 r., poz. 346)
Kwoty najnizszej emerytury i renty
emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby calkowicie niezdolnej do pracy
532,91 zl miesiecznie
renta dla osoby czesciowo niezdolnej do pracy
409,92 zl miesiecznie
renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa i renta rodzinna wypadkowa
639,49 zl miesiecznie
renta z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa
491,90 zl miesiecznie
Kwoty dodatkow do emerytury i renty
dodatek pielegnacyjny, zasilek pielegnacyjny
136,64 zl miesiecznie
dodatek pielegnacyjny dla inwalidy wojennego calkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
204,96 zl miesiecznie
dodatek dla sieroty zupelnej
256,83 zl miesiecznie
dodatek za tajne nauczanie
136,64 zl miesiecznie


Rodzaj swiadczenia
Data waloryzacji
Miejsce opublikowania
od 01.06.1999
od 01.06.2000
od 01.06.2001
(M.P. nr 16 z 2001 r.)
emerytura, renta z tytulu
całkowitej niezdolnosci do pracy
oraz renta rodzinna
451,11 zl
470,51 zl
530,26 zl
renta z tytulu
czesciowej niezdolnosci do pracy
347 zl
361,92 zl
407,88 zl
renta z tytułu
calkowitej niezdolnosci do pracy
w zwiazku z wypadkiem lub
choroba zawodowa
i renta rodzinna wypadkowa
541,33 zl
564,61 zl
636,31 zl
renta z tytulu
czesciowej niezdolnosci do pracy
w zwiazku z wypadkiem
lub choroba zawodowa
416,40 zl
434,30 zl
489,46 zl
dodatek pielegnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie, swiadczenie w wysokosci dodatku kombatanckiego, zasilek pielegnacyjny
115,67 zl
120,64 zl
135,96 zl
dodatek pielegnacyjny dla inwalidy wojennego calkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
173, 51 zl
180,96 zl
203,94 zl
dodatek dla sieroty zupelnej
217,40 zl
226,75 zl
255,55 zl
swiadczenie pieniezne dla zolnierzy zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach wydobywania rud uranu - w zaleznosci od miesiecy trwania pracy
-
od 6,05 zl do 120,64 zl
od 6,82 zl do 135,96 zl
swiadczenie pieniezne przyslugujace osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR - w zaleznosci od miesiecy trwania pracy
-
od 6,05 zl do 120,64 zl
od 6,82 zl do 135,96 zl

UWAGA! Od 1 czerwca 2001 r. kwota bazowa, od ktorej przyznawane sa emerytury i renty, wynosi 1683,27 zl (100 proc. przecietnego wynagrodzenia pomniejszonego o potracone od ubezpieczonych skladki na ubezpieczenia spoleczne, w kwartale poprzedzajacym termin waloryzacji.)Podstawa prawna

Art. 94 ust. 2 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 z pozn. zm.).

Art. 3 ust. 3 ustawy z 1996 r. o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. nr 87, poz. 395 z pozn. zm.)

Art. 2 ust. 3 ustawy z 1994 r. o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U z 2001 r. nr 60, poz. 622 z pozn. zm.)

Art. 90 ust. 5 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 nr 118, poz. 1112 z pozn. zm.)

Art. 15 ust. 6 ustawy z 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2002 nr 42, poz. 371 z pozn. zm.)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.