Gorne limity rocznych stawek podatku od srodkow transportu

Podstawa prawna

Rodzaj srodka transportu
Okres obowiazywania
2008 r.

(M.P. Nr 47/2007, poz. 557)
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 do 5,5 tony wlacznie
676,20 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 5,5 tony do 9 ton wlacznie
1128,10 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 9 ton
1353,72 zl
dla samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pozn. zm.)
2583,31 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony do 12 ton
1579,33 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1996,71 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego powyzej 36 ton
2583,31 zl
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie calkowitej od 7 do 12 ton
1353,72 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 12 do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1579,33 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita powyzej 36 ton
1996,71 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia mniejsza niz 30
1579,33 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia rowna lub wyzsza niz 30
1996,71 zl

 

Rodzaj srodka transportu
Okres obowiazywania
2006 r.

(M.P. Nr 62/2005, poz. 859 oraz Nr 68/2005, poz. 956)
2007 r.

(M.P. Nr 75/2006, poz. 758)
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 do 5,5 tony
656,38 zl
662,29 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 5,5 tony do 9 ton
1093,96 zl
1103,81,96 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 9 ton
1312,75 zl
1324,57 zl
dla samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pozn. zm.)
2505,15 zl
2527,70 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony do 12 ton
1531,54 zl
1545,33 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1936,29 zl
1953,72 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego powyzej 36 ton
2505,15 zl
2527,70 zl
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie calkowitej od 7 do 12 ton
1312,75 zl
1324,57 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 12 do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1531,54 zl
1545,33 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita powyzej 36 ton
1936,29 zl
1953,72 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia mniejsza niz 30
1531,54 zl
1545,33 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia rowna lub wyzsza niz 30
1936,29 zl
1953,72 zl

 

Zalacznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU NA ROK 2006 DLA POJAZDOW OKRESLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY (M. P. Nr 62 z 26 pazdziernika 2005 r., poz. 859)

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)
Minimalna stawka podatku (w zlotych)
nie mniej niz mniej niz os jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za rownowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 0 127,55
13 14 127,55 352,56
14 15 352,56 496,68
15   496,68 1 124,01
Trzy osie
12 17 127,55 221,90
17 19 221,90 455,20
19 21 455,20 591,04
21 23 591,04 910,40
23 25 910,40 1 415,37
25   910,40 1 415,37
Cztery osie i wiecej
12 25 591,04 599,34
25 27 599,34 935,28
27 29 935,28 1 484,84
29 31 1 484,84 2 202,37
31   1 484,84 2 202,37

Zalacznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU NA ROK 2006 DLA POJAZDOW OKRESLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY (M. P. Nr 62 z 26 pazdziernika 2005 r., poz. 859)

Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespolu pojazdow:
ciagnik siodlowy + naczepa,
ciagnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w zlotych)
nie mniej niz mniej niz os jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za rownowazne
inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 0 34,22
18 25 238,50 431,36
25 31 502,90 825,38
31   1 268,14 1 739,92
Trzy osie
12 40 1 118,82 1 547,06
40   1 547,06 2 288,44

Zalacznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU NA ROK 2006 DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRESLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY (M. P. Nr 62 z 26 pazdziernika 2005 r., poz. 859)

Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespolu pojazdow:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w zlotych)
nie mniej niz mniej niz os jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za rownowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna os
12 18 0 22,82
18 25 159,69 287,23
25   287,23 503,94
Dwie osie
12 28 188,73 277,90
28 33 550,60 763,17
33 38 763,17 1 159,26
38   1 031,72 1 526,32
Trzy osie
12 38 607,63 846,11
38   846,11 1 149,93

Rodzaj srodka transportu
Okres obowiazywania
2005 r.
(M.P. Nr 43/2004, poz. 753 i Nr 46/2004, poz. 794)
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 do 5,5 tony
640,37 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 5,5 tony do 9 ton
1067,27 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 9 ton
1280,73 zl
dla samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pozn. zm.)
2444,04 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony do 12 ton
1494,18 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1889,06 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego powyzej 36 ton
2444,04 zl
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie calkowitej od 7 do 12 ton
1280,73 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 12 do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1494,18 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita powyzej 36 ton
1889,06 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia mniejsza niz 30
1494,18 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia rowna lub wyzsza niz 30
1889,06 zl

 


Rodzaj srodka transportu
Okres obowiazywania
2004 r.
(M.P. Nr 51/2003, poz. 804)
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 do 5,5 tony
620, 51 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 5,5 tony do 9 ton
1034,17 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 9 ton
1241,01 zl
dla samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
2368,25 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony do 12 ton
1447,84 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1830,48 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego powyzej 36 ton
2368,25 zl
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie calkowitej od 7 do 12 ton
1241,01 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 12 do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1447,84 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita powyzej 36 ton
1830,48 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia mniejsza niz 30
1447,84 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia rowna lub wyzsza niz 30
1830,48 zl

 

Rodzaj srodka transportu
Okres obowiazywania
2003 r.
(Dz. U. Nr 200/2002, poz. 1683)
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 do 5,5 tony
616,80 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 5,5 tony do 9 ton
1028,00 zl
od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 9 ton
1233,60 zl
dla samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
2354,12 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1819,56 zl
od ciagnika siodlowego lub balastowego powyzej 36 ton
2354,12 zl
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie calkowitej od 7 do 12 ton
1233,60 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 12 do 36 ton wlacznie (Uwaga, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy o ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - Dz. U. Nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683)
1439,20 zl
od przyczepy lub naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita powyzej 36 ton
1819,56 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia mniejsza niz 30
1439,20 zl
od autobusu z liczba miejsc do siedzenia rowna lub wyzsza niz 30
1819,56 zl

 

Rodzaj podatku lub oplaty
Okres obowiazywania
1997
(Dz. U. Nr 91/1996, poz. 409)
1998
(Dz.U. Nr 143/1997, poz. 956)
1999
(Dz.U. Nr 146/1998, poz. 954)
2000
(Dz.U. Nr 96/1999, poz. 1129)
2001
(Dz.U. Nr 105/2000, poz. 1115)
2002
(Dz.U. Nr 125/2001, poz. 1375)
dla samochodu ciezarowego o ladownosci powyzej 12 t oraz ciagnika siodlowego i balastowego
1500 zl
1732,50 zl
1952,53 zl
2081,40 zl
2297,87 zl
Patrz: ustawa o podatkach i oplatach lokalnych
dla samochodu ciezarowego o ladownosci od 2 ton do 12 t, przyczepy i naczepy o ladownosci powyzej 5 t oraz autobusu
1159,87 zl
1339,65 zl
1509,79 zl
1609,44 zl
1776,83 zl

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pozn. zm.) i obwieszczenie Ministra Finansow w sprawie wysokosci gornych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.