VAT

Zerowa stawka na czasopisma specjalistyczne

Wykaz poszerzony o nowe tytuly

ZASTOSOWANE SKROTY
 • Agencja UNIA-PRESS. Wydawnictwo "HUBERTUS" - HUBERTUS
 • Akademia Medyczna we Wroclawiu - AMW
 • Akademia Medyczna w Lodzi - AM Lodz
 • Akademia Medyczna w Gdansku - AM Gdansk
 • Biblioteka Narodowa - BN
 • Dom Wydawniczy ABC. Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. - ABC
 • Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o - INFOR
 • Instytut Matematyki Politechniki Zielonogorskiej - IMPZ
 • Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoly Glownej Handlowej - IRGSGH
 • Komitet Badan Naukowych - KBN
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej - OWPW
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - OWar.
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - PAM Szczecin
 • Polska Akademia Umiejetnosci - PAU
 • Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC
 • Polska Akademia Nauk - PAN
 • Szkola Glowna Handlowa - SGH
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW
 • "Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe - "Slask"
 • Uniwersytet Jagiellonski - UJ
 • Uniwersytet Warszawski - UW
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - UMCS
 • Uniwersytet Slaski - US
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM
 • Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
  w Kielcach - WAS
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie - WUWM
 • Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o
  - SIGMA NOT
 • Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. - C.H. Beck
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. - WSiP
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego - WUL
 • Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o. - BORGIS
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu - WUMK
 • Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski Oddzial Polskich Wydawnictw
  Profesjonalnych Sp. z o.o - KiK
 • Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Wroclaw
  - Zaklad Ossolinskich
 • Zwiazek Harcerstwa Polskiego - ZHP

Pierwszy wykaz czasopism specjalistycznych z zerowa stawka VAT liczyl 1661 tytulow [stanowil zalacznik do rozporzadzenia ministra finansow z 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 121, poz. 1297). Tekst tego rozporzadzenia, ktory publikujemy w Serwisie Prawnym zawiera pierwotna, czyli czesciowo juz nieaktualna wersje wykazu]

Wykaz, ktory zacznie obowiazywac 8 czerwca tego roku (Dz. U. nr 51, poz. 533), liczy 2709 tytulow. Na ponizszym wykazie sa tylko nowe tytuly. Niestety, musielismy je wyluskiwac z najnowszego wykazu, ktory obejmuje takze ubiegloroczne pozycje. Mamy nadzieje, ze nie opuscilismy zadnego tytulu.

Przedstawiona lista moze budzic wiele watpliwosci. Nie wiadomo, dlaczego jedne tytuly znalazly sie na niej, a inne nie. Co spowodowalo, ze nie znalazla uznania prasa lokalna? Problem ma wielkie znaczenie polityczne, spoleczne i kulturowe. "Rzeczpospolita" wkrotce do niego wroci.

Wykaz czasopism specjalistycznych (w nawiasach wydawca)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L - L | M | N

O | P | Q | R | S | S | T | U - V | W | Y - Z | Z - Z

ABC Jakosci. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Reviev (PCBC)

Acta Agraria et Silvestria Ser. Agraria (PAN Oddzial w Krakowie)

Acta Cassubiana (Instytut Kaszubski)

Acta Chiropterologica (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

Acta Neophilologica (WUWM)

Acta of Bioengineering and Biomechanics (OWPW)

Acta Physica Polonica - A (Instytut Fizyki PAN, Polskie Towarzystwo Fizyczne)

Acta Physica Polonica B (UJ)

Acta Physicae Superficierum (Uniwersytet Lodzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

Akta Polono-Ruthenica (WUWM)

Actas Latinoamericanas de Varsovia (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych UW - Instytut Krajow Rozwijajacych sie)

Advances in Clinical and Experimental Medicine (AMW)

Afryka (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)

AFRYKA - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (jak wyzej)

Agro Serwis (Biznes Press Sp. z o.o.)

Agrochemia (Hortpress Sp. z o.o.)

Agromagazyn Kujawsko-Pomorski (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)

Akademicki Przeglad Sportowy (Zarzad Glowny Akademickiego Zwiazku Sportowego)

Akant (Instytut Wydawniczy "Swiadectwo")

Akcent (Edytor Press)

Aktualnosci Rachunkowo-Podatkowe (ABC)

Aktualnosci Rolnicze (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach)

Aktualnosci Rolnicze - Rynek (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedziba w Konskowoli)

ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury (ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury)

Alergia Astma Immunologia - Przeglad Kliniczny (Ad fontes s.c.)

Almanach "Slowacy w Polsce" (Towarzystwo Slowakow w Polsce)

Almanach Czestochowy (Towarzystwo Przyjaciol Czestochowy)

Almanach Historyczny (WAS)

Almanach Karpacki "Plaj" (Towarzystwo Karpackie)

Almanach Muzealny (Wydawnictwo DiG, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

Almanach Sadecki (Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddzial w Nowym Saczu)

Almanach Sceny Polskiej (Instytut Sztuki. PAN)

Almanach Ukrainski (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

Almanach Ziemi Limanowskiej (Towarzystwo Milosnikow Ziemi Limanowskiej)

Almanach Zydowski (Zwiazek Gmin Wyznaniowych Zydowskich)

American Studies (Wydawnictwa UW)

Analitical Report (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

Analiza Produkcyjno-Ekonomicznej Sytuacji Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Anatomia Fantastyki (Gdanski Klub Fantastyki)

Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Suplement (PAM Szczecin)

Annales Silesiae (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

Annales UMCS sec. Horticultura (UMCS, Akademia Rolnicza w Lublinie)

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (Instytut Medycyny Wsi)

Annals of Diagnostic Paediatric Pathology (Polskie Towarzystwo Patologii Dzieciecej)

Annual Review of Agricultural Engineering (Komitet Techniki Rolniczej PAN)

Antena Krzyku (Antena Krzyku Unc.)

Antidotum (Stowarzyszenie Menedzerow Opieki Zdrowotnej)

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej)

Arcana (Wydawnictwo "Arcana")

Arche. Wiadomosci Bractwa (Agencja "Kanon")

Archeus - Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku)

Architectus (OWPW)

Architektura - Murator ("Murator")

Architektura Tekstyliow (Instytut Architektury Tekstyliow)

Archives of Control Sciences (Komitet Automatyki i Robotyki PAN)

Archives of Perinatal Medicine (Wydawnictwo Naukowe PAN w Poznaniu)

Archives of Transport (Instytut Technologii Eksploatacji)

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN)

Archiwum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Zaklad Ossolinskich)

Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii (Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii)

ARCHIWUM MOTORYZACJI - The Archive of Automative Engineering (Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji)

Archiwum Ochrony Srodowiska (Zaklad Ossolinskich)

Argumenta Oeconomica (Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

Arkusz (Oficyna Wydawnicza "Glos Wielkopolski")

Art. & Bisness. Sztuka Polska i Antyki (Instytut Promocji Kultury Sp. z o.o.)

ARTeon (Dom Wydawniczy "KRUSZONA" Sp. z o.o.)

Aseptyka (AUXILIUM Sp. z o.o.)

Aspekt Polski (Katolicki Klub im. Sw. Wojciecha)

Astronautyka (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Astronautycznego)

Atest - Ochrona Pracy (SIGMA NOT)

Atlas Polowow Rybackich (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

Aura - Ochrona Srodowiska (SIGMA NOT)

Aura (Stowarzyszenie Litwinow w Polsce)

Aurele (jak wyzej)

Autobusy (EMI-PRESS)

Autograf (Gdanskie Towarzystwo Przyjaciol Sztuki)

Automatyka elektroenergetyczna ("ZIAD Bielsko-Biala" S.A. Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP)

Auxilium Sociale. Wsparcie Spoleczne ("Slask")

Azymut Alfa (Krajowa Rada Ogolnopolskiego Zwiazku Zawodowego Oficerow i Marynarzy)

Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A - Geografia (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria B - Botanika (jak wyzej)

Badanie i Diagnoza (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)

Baltic-Pontic-Studies (Instytut Prahistorii/PSO)

Banach Center Publications (Instytut Matematyczny PAN)

Bardziej Kochani (Wydawnictwo Oswiatowe "ELSA")

Barok. Historia - Literatura - Sztuka (Wydawnictwo NERITON)

Besida (Stowarzyszenie Lemkow)

Bez Dogmatu (Instytut Wydawniczy "Ksiazka i Prasa")

Bezpieczenstwo Jadrowe i Ochrona Radiologiczna - Biuletyn Informacyjny Panstwowej Agencji Atomistyki (Panstwowa Agencja Atomistyki)

Bezpieczenstwo Pracy - nauka i praktyka (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie (Wyzszy Urzad Gorniczy)

Bezpieczenstwo Ruchu Drogowego (Instytut Transportu Samochodowego)

BHP - Organizacja Bezpiecznej Pracy (C.H. Beck.)

Bialoruskie Zeszyty Historyczne (Bialoruskie Towarzystwo Historyczne)

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BN)

Bibliografia Bibliografii Polskich (BN)

Bibliografia Ekonomicznych i Spolecznych Zagadnien Pracy Pismiennictwo Polskie za 1997 r. (Glowna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Spolecznego)

Bibliografia Geologiczna Polski (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Bibliografia Polskiego Pismiennictwa Zagadnien Gospodarki Zywnosciowej (Centralna Biblioteka Rolnicza)

Bibliografia Regionalna Wielkopolski (Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury)

Bibliografia Wydawnictw Ciaglych (BN)

Bibliografia Wydawnictw Ciaglych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniajacych Tytul (BN)

Bibliografia Zawartosci Czasopism (BN)

Bibliografie - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

Biblioteka Analiz (Biblioteka Analiz)

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria A (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria B (jak wyzej)

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria C (jak wyzej)

Biblioteka w Szkole (Agencja "Sukurs")

Bibliotekarz (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Bieszczady (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddzial Bieszczadzki)

Biezace Informacje (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie)

Biezacy Informator Prawniczy (C.H. Beck)

Bilans Zasobow Kopalin i Wod Podziemnych w Polsce (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Biologia w Szkole (WSiP)

Biological Bulletin of Poznan (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

Biologiczna Medycyna Weterynaryjna (Instytut Psychosomatyczny)

BIOTECHNOLOGIA - Przeglad Informacyjny (PAN Komitet Biotechnologii; PAN Instytut Chemii Bioorganicznej)

Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk (Archiwum PAN)

Biuletyn Bankowy (HUBERTUS)

Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej (UJ - Biblioteka Jagiellonska)

Biuletyn Celny (HUBERTUS)

Biuletyn EKOPLAST (Osrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych Politechniki Szczecinskiej)

Biuletyn Gospodarczy (Anna Maruszewska, Krakow)

Biuletyn Gorniczy (Gornicza Izba Przemyslowo-Handlowa)

Biuletyn GUST (Polska Grupa Uzytkownikow Systemu TEX)

Biuletyn IGS (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne SGH)

Biuletyn Informacyjno-Handlowy (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale)

Biuletyn Informacyjny (Polski Zwiazek Niewidomych)

Biuletyn Informacyjny (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Biuletyn Informacyjny (Instytut Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa Pulawy)

Biuletyn Informacyjny "Gdzie Szum Prutu" (Towarzystwo Milosnikow Lwowa i Kresow Poludniowo-Wschodnich Oddzial Milosnikow Kolomyi "Pokucie" we Wroclawiu)

Biuletyn Informacyjny Branzowego Osrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii (Instytut Geodezji i Kartografii)

Biuletyn Informacyjny Fundacji "Krzyzowa" dla Porozumienia Europejskiego (Fundacja "Krzyzowa" dla Porozumienia Europejskiego)

Biuletyn Informacyjny Instytutu Lacznosci (Instytut Lacznosci)

Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki (Instytut Zootechniki)

Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Wydawnictwo Konserwatorow Dziel Sztuki Firma Zajaczkowska - Kloda Sp. z o.o.)

Biuletyn Informacyjny Merytoryczny, Biuletyn Informacyjny Sprawozdawczy (Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS)

Biuletyn Informacyjny Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Plyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Plyt Drewnopochodnych Czarna Woda)

Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk Oddzial w Lublinie (PAN Oddzial w Lublinie)

Biuletyn Informacyjny Rady Glownej Jednostek Badawczo-Rozwojowych (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Poligraficznego)

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polskich Wynalazcow i Racjonalizatorow "Wynalazcy" (Stowarzyszenie Polskich Wynalazcow i Racjonalizatorow)

Biuletyn Informacyjny Techniki Komputerowe (Instytut Maszyn Matematycznych)

Biuletyn Instytutu Energetyki (wkladka w miesieczniku Energetyka) (Instytut Energetyki)

Biuletyn Instytutu Gospodarki Odpadami (Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach)

Biuletyn Instytutu Lekow (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Bulletin of Institute of Heat Engineering (OWar.)

Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej, dodatek do czasopisma Gospodarka Paliwami i Energia (SIGMA NOT)

Biuletyn ITN (Instytut Technologii Nafty)

Biuletyn Komitetu Inzynierii Srodowiska PAN (Komitet Inzynierii Srodowiska PAN)

Biuletyn Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersia i Szpitali Przyjaznych Dziecku (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersia)

Biuletyn Lekow (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

Biuletyn Magnezologiczny (Polskie Towarzystwo Magnezologiczne i Uniwersytet Warminsko-Mazurski)

Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny (Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni)

Biuletyn Naukowy (WUWM)

Biuletyn Naukowy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (OWar.)

Biuletyn Nowosci Wydawniczych MEGARON (Biuro Marketingowe Megaron Sp. z o.o.)

Biuletyn Numizmatyczny (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne)

Biuletyn Oceny Odmian (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

Biuletyn Oswiatowy (Osrodek Szkoleniowy "Nowator")

Biuletyn PARG (Wiadomosci Gornicze Sp. z o.o.)

Biuletyn Polarny (Komitet Badan Polarnych PAN)

Biuletyn Polska 2000 (Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Operatora Systemu Przesylowego Energii Elektrycznej (Polskie Towarzystwo Operatora Systemu Przesylowego Energii Elektrycznej)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciol Przyrody pro Natura (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

Biuletyn Polskiej Grupy Uzytkownikow Systemu TEX-GUST (Polska Grupa Uzytkownikow Systemu TEX-GUST)

Biuletyn Prawniczy PKO BP SA (Departament Prawny Powszechnej Kasy Oszczednosci Banku Polskiego S.A.)

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa FInansow (INFOR)

Biuletyn Urzedu Patentowego (Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii (Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii)

Biuletyn Wyzszej Szkoly Oficerskiej SIl Powietrznych (Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych)

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Kondycja gospodarstw domowych (IRGSGH)

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w bankowosci (IRGSGH)

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w przemysle. Polska (IRGSGH)

Blok Operacyjny (ABACUS Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.)

Blahowist (Kuria Metropolitalna Obrzadku Bizantyjsko-Ukrainskiego)

BMJ - British Medical Journal (Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.)

Bol (Elipsa - JAIM s.c.)

Brulion (Fundacja "Brulionu")

Buchalter (Buchalter Sp. z o.o.)

Budownictwo Gornicze i Tunelowe ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o. oraz Katedra Geomechaniki Politechniki Slaskiej)

Budownictwo i Prawo (Oficyna Wydawnicza POLCEN i Osrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie")

Bulletin du Musee National (Wydawnictwo DiG i Muzeum Narodowe w Warszawie)

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Bulletin of the Section of Logic (WUL)

Bydgoski Informator Kulturalny (Miejski Osrodek Kultury)

Canor (Agencja Promocji Artystycznej CANOR s.c.)

Caritas (Caritas Polska w Warszawie)

Case Report and Clinical Practive Review (Medical Science International Sp. z o.o.)

Casus (Krajowa Reprezentacja Samorzadowych Kolegiow Odwolawczych)

Cellular & Molecular Biology Letters (Polskie Towarzystwo Biologii Komorki, KBN)

Cement - Wapno - Beton (Cement - Wapno - Beton Sp. z o.o.)

Ceramika - Materialy Ogniotrwale (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego i Stowarzyszenie Producentow Materialow Ogniotrwalych)

Chemia i Inzynieria Ekologiczna (Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej)

Chemia w Szkole (WSiP)

Chemik (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Chemicznego)

Chirurgia Polska (Volumed Sp. z o.o.)

Chlodnictwo (SIGMA NOT)

Chopin in the World (Miedzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich)

Chow Bydla (Wydawnictwo Or-Ka Elzbieta Orlinska)

Christianitas (Wydawnictwo "Akwilon" Boguslaw Kiernicki)

Chronmy Oryginaly. Notes Konserwatorski (Wydawnictwo BN)

Cieplownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (SIGMA NOT)

Classica Cracoviensia (UJ - Instytut Filologii Klasycznej)

Cla. Serwis Importera i Eksportera (C. H. Beck)

Collectanea Classica Toruniensia. Studia Graeco - Latina (WUMK)

Comparative Economic Research Central and Eastern Europe (WUL)

Conferenze (Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Controlling i Rachunkowosc Zarzadcza (INFOR)

Cracovia Leopolis (Towarzystwo Milosnikow Lwowa i Kresow Poludniowo-Wschodnich, Oddzial Krakow)

Current Medical Literature - Alergologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Anestezjologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Chirurgia (BORGIS)

Current Medical Literature - Dermatologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Gastroenterologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Geriatria (BORGIS)

Current Medical Literature - Ginekologia i Poloznictwo (BORGIS)

Current Medical Literature - Leczenie Zywieniowe (BORGIS)

Current Medical Literature - Neurologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Okulistyka (BORGIS)

Current Medical Literature - Onkologia (BORGIS)

Current Medical Literature - Pediatria (BORGIS)

Current Medical Literature - Psychiatria (BORGIS)

Current Medical Literature - Urologia (BORGIS)

Current Opinion in Pulmonary Medicine wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

Current Opinion in Rheumatology wydanie polskie (jak wyzej)

Current Pneumonology (AM Lodz)

Czas Kultury (Wydawnictwo Obserwator)

Czasopis (Stowarzyszenie Dziennikarzy Bialoruskich)

Czasopismo Aptekarskie (Wydawnictwo Farmapress Wiktor Szukiel)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (PAU, Krakow)

Czlowiek i Ruch (Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej)

Czuwaj. Miesiecznik Instruktorow ZHP (Glowna Kwatera ZHP i Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty")

Czystsza Produkcja w Polsce (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

Dagerotyp (Stowarzyszenie Historykow Fotografii Instytutu Sztuki PAN)

Dekada Literacka (Krakowska Fundacja Kultury)

Delta, Miesiecznik Matematyczno-Fizyczno-Astronomiczny (UW)

Dental Labor (Wydawnictwo Merkury)

Dermatologia Estetyczna (Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.)

Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa (Volumed Sp. z o.o.)

Diabetologia Praktyczna (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

Diagnostyka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej)

Diagnostyka Laboratoryjna (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)

Dialog (Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego)

Dialog - Pheniben (Stowarzyszenie Romow w Polsce)

Dialogi. Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (Stowarzyszenie "Instytut Promocji Psychoanalizy")

Dialogue and Universalism (UW)

Didaskalia. Gazeta Teatralna (Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne)

Discussion Papers (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Discussiones Matchematicae Differential Inklusions Control and Optimization (IMPZ)

Discussiones Matchematicae Graph Theory (IMPZ)

Discussiones Matchematicae Probability and Statistics (IMPZ)

Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications (IMPZ)

Dlonie i Slowo (Towarzystwo Pomocy Gluchoniewidomym)

Dolnoslaski Informator Rolniczy (Dolnoslaski Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Swidnicy Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach)

Dolny Slask (Dolnoslaskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

Doradca Podatnika (INFOR)

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiow Podatkowych (Instytut Studiow Podatkowych - Modzelewski i Wspolnicy Sp. z o.o.)

Doradztwo Rolnicze (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie Oddzial w Grabanowie)

Dozor Techniczny (SIGMA NOT)

Drogownictwo (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

Drogowskazy (Wydawnictwo Kujawskie i Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne (Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe)

Dynamic Econometric Models (WUMK)

Dziecko Autystyczne (Krajowe Towarzystwo Autyzmu)

Dziennik Portowy (Biuro Literackie Port Legnica)

Dzis - Przeglad Spoleczny ("Kier" Sp. z o.o.)

Eastern European Countryside (WUMK)

Echa Przeszlosci (WUWM)

Ecohydrology & Hydrobiology (Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN)

Economic Papers (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne SGH)

Economic Sciences (WUWM)

Edukacja dla Bezpieczenstwa - czasopismo dla dyrektorow szkol i nauczycieli (Dom Wydawniczy ELIPSA)

Edukacja Europejska w Szkole (Wydawnictwo SEVERUS)

Edukacja Medialna (Wydawnictwo eMPi s.c.)

Edukacja Ogolnotechniczna Inaczej (Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE)

EDUKACJA - Studia - Badania - Innowacje (WSiP, Instytut Badan Edukacyjnych)

Edukacja Ustawiczna Doroslych (Instytut Technologii Eksploatacji)

Eko i My (Agencja Wydawnicza "Eko Medium")

Ekologia i Technika (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe)

Ekonomia Matematyczna (Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

Ekonomista (Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Pol. Tow. Ekonomiczne)

Ekopartner - Srodowisko i Rozwoj Gospodarczy (Fundacja Green Park)

Ekoplast (Osrodek Dydaktyczno- -Informacyjny Tworzyw Sztucznych, Politechnika Szczecinska)

Ekoswiat (Barbara Templin)

Ekotechnika (Wydawnictwo LEKTORIUM)

Eksploatacja i Niezawodnosc (Komisja Lubelska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego pod patronatem PAN Oddzial w Lublinie)

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

Elektroinstalator (Instalator Polski Sp. z o.o.)

Elektronika (SIGMA NOT)

Elektronika Prace ITR (SIGMA NOT)

Elektronizacja - Podzespoly i Zastosowania Elektroniki (SIGMA NOT)

EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies (Akademia Ekonomiczna w Krakowie dla UCEMET (University Council for Economic and Management Education Transfer)

Energetyka (Stowarzyszenia Elektrykow Polskich)

Energia Pieniadze Srodowisko (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.)

Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura ("Slask")

Etnolingwistyka (UMCS)

Etyka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Euroflax Newstletter (Instytut Wlokien Naturalnych)

Europa XXI (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

European Journal of Gastroenterology and Hepatology - wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

Euroregion Nysa (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa)

Explorator (Przedsiebiorstwo A.N.T. s.c.)

Fa-art (Gornoslaskie Centrum Kultury)

Fakty AM (Wydawnictwo Kontekst)

Farby i Lakiery (Instytut Przemyslu Towarzyw i Farb)

Farmacja Polska (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

Fasciculi Historici Novi (DiG Instytut Historii UW)

Film na Swiecie (Polska Federacja Dyskusyjnych Klubow Filmowych)

Filozofia Nauki (Instytut Filozofii UW)

Finanse Komunalne (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

Fizyka w Szkole (WSiP)

Folia Cardiologica (Wydawnictwa Via Medica s. c.)

Folia Historica (WUL)

Folia Malacologica (Stowarzyszenie Malakologow Polskich)

Folia Philosophica (Wydawnictwo US)

Food Technology, Nutrition and Consumer Sciences (Wydawnictwo SGGW)

Foreign Economic Policy of Poland (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Foreign Investments in Poland (jak wyzej)

Forestry and Wood Technology (Wydawnictwo SGGW)

Format (ASP Wroclaw)

Forum Akademickie (Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.)

Forum Doradztwa Podatkowego (Forum Doradcow Podatkowych)

Forum Humanistow (Wydawnictwo Szkolne Romy Koper "ARKA" Sp. z o.o.)

Forum Kardiologow (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

Forum Mysli Wolnej (Rada Wojewodzka Towarzystwa Kultury Swieckiej)

Forum Psychologiczne (Polskie Stowarzyszenie Psychologow i Terapeutow)

Forum Teologiczne (WUWM)

Fos (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII - Problemy Telegeoinformacji (Polskie Towarzystwo Geograficzne - Klub Teledetekcji Srodowiska)

Fraza (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza")

Fronda (Fronda Sp. z o.o.)

Galeria - Styl i Sztuka (Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.)

GAMa - Gazeta Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu (Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu)

Gaz, Woda i Technika Sanitarna (SIGMA NOT)

Gazeta AMG (AM Gdansk)

Gazeta Antykwaryczna ("Antiquarius" Sp. z o.o.)

Gazeta Cukrownicza (SIGMA NOT)

Gazeta Farmaceutyczna (Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o.)

Gazeta Pierwszej Klasy (Amtel Sp. z o.o.)

Gazeta Samorzadu i Administracji (INFOR)

Gazeta Sadowa (Zrzeszenie Prawnikow Polskich. Oddzial w Warszawie)

Gazeta Szkolna (INFOR)

Gazeta Szkolna. Aktualnosci (INFOR)

Gazeta z Klasa (dla klas II) (Amtel Sp. z o. o.)

Gazeta z Klasa (dla klas III) (jak wyzej)

Geodeta (Geodeta Sp. z o.o.)

Geografia w Szkole (WSiP)

Geopolitical Studies (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Gerontologia Polska (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

Ginekologia po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o. o.)

Ginekologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Circa Medica s.c.)

Ginekologia Praktyczna (Fundacja Edukacja w Poloznictwie i Ginekologii oraz Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

Glos dla Zycia (Fundacja "Glos dla Zycia")

Glosa. Przeglad Prawa Gospodarczego (KiK)

Glottodidactica. An International Journal of Applied Lingusitics (Wydawnictwo Naukowe UAM)

Glos Lasu (Centrum Informacyjne Lasow Panstwowych)

Glos Naleczowa (Towarzystwo Przyjaciol Naleczowa)

Glos Politechniki (Politechnika Poznanska)

Gniazdo (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego)

Goniec Kresowy (Towarzystwo Przyjaciol, Grodna i Wilna Oddzial w Bialymstoku)

Gospodarka Paliwami i Energia (SIGMA NOT)

Gospodarka Wodna (SIGMA NOT)

Gornictwo - Nowoczesne gornictwo (Pol. Sl.)

Gradient - Kufer Matematykow (Instytut Matematyczny PAN)

Gradient - Kufer Matematykow (Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej)

Gryfita. Bialostocki Magazyn Historyczny (Instytut Historii Uniwersytetu w Bialymstoku)

Guliwer (Zaklad Ossolinskich)

Gutenberg (Polskie Bractwo Kawalerow Gutenberga)

Handel Wewnetrzny Marketing - Rynek - Przedsiebiorstwo (Instytut Rynku Wewnetrznego i Konsumpcji)

Haslo Ogrodnicze (Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.)

Hefte fr Kultur und Bildung - Zeszyty Edukacji Kulturalnej (Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa)

Heksis (Stowarzyszenie Aktywnego Zwoju)

HEMISPHERES. Studies on Cultures end Societies (PAN. Zaklad Krajow Pozaeuropejskich)

Higienistka Stomatologiczna (Med Tour Press International Sp. z o.o.)

Hodowla Roslin i Nasiennictwo (Polska Izba Nasienna)

Hoffnung (Niemiecka Wspolnota Robocza "Pojednanie i Przyszlosc")

Horticulture (Landscape Architecture) (Wydawnictwo SGGW)

Humanistyka i Przyrodoznawstwo (WUWM)

Hutnik. Wiadomosci Hutnicze (SIGMA NOT)

Hydraulika i Pneumatyka (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

IKS - Poznanski Informator Kulturalny (Wydawnictwo Miejskie)

Implantoprotetyka (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej (Osrodek Standaryzacji Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Spolecznych "IBIS poznanski" (Wydwnictwo Miejskie w Poznaniu)

Informacyjny Biuletyn Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Zakrzewie)

Informator - Pomorze Wschodnie - Prusy (Wydawnictwo DiG i Oddzial Gdansk, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

Informator Patentowy Energetyki (Instytut Automatyki i Systemow Energetycznych)

Informator Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Informator Przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody (Zarzad Okregu Ligi Ochrony Przyrody)

Informator RCD Poswietne (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich "Poswietne" w Plonsku)

Informator Rolniczy (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Przysieku)

Informator Wzorniczo-Materialowy, Obuwie i wyroby skorzane (Centralne Laboratorium Przemyslu Obuwniczego Krakow)

Infotel (MSG - Media s.c.)

Instal (Osrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie")

Instalacje (Bud-Media Sp. z o.o.)

Instruktor (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Integracja (Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji)

International Journal of Applied Mathematics and Computer (Politechnika Zielonogorska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

International Review of Allergology and Clinical Immunology (Wydawnictwo Med Press)

Inwestor - Piekne Miejsca Wydanie Specjalne (Piekne Miejsca Sp. z o.o.)

Inwestycje Zagraniczne w Polsce (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Inzynieria i Budownictwo (Fundacja Polskiego Zwiazku Inzynierow i Technikow Budownictwa Inzynieria i Budownictwo)

Inzyniera i Ochrona Srodowiska (Instytut Inzynierii Srodowiska Politechniki Czestochowskiej)

Inzyniera Maszyn (Wroclawska Rada FSNT NOT)

IT Security Magazine (IT Security Magazine Sp. z o.o.)

Jacwiez (Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Suwalkach)

Jak Prowadzic Ksiege Przychodow i Rozchodow (INFOR)

Jazz Forum ("For Jazz" Sp. z o.o.)

Jazz Magazine (Polonia Records - Stanislaw Sobola)

Jednota (Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego)

Jezyk Polski (Towarzystwo Milosnikow Jezyka Polskiego)

Jezyk Polski w Szkole - Gimnazjum (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

Jezyk Polski w Szkole dla klas IV-VI (jak wyzej)

Jezyk Polski w Szkole Sredniej (jak wyzej)

Jezyki Obce w Szkole (Centralny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli)

Jidele (Stowarzyszenie Jidele)

Journal of European Financial Services (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Journal of Human Kinetics (AWF w Katowicach)

Journal of Telecommunications and Information Technology (Instytut Lacznosci)

Journal of Water and Plant Development (Komitet Melioracji i Inzynierii Srodowiska Rolniczego PAN, Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach)

Kadry. Serwis Spraw Pracowniczych (C.H. Beck)

Kalendarz Bialoruski (Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

Kalendarz Opolski (Opolskie Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne)

Kamerton (Fundacja Szkolnictwa Muzycznego)

Kapitan Muzyczka (ERWICO S.c. Zaklady Pracy Chronionej)

Karbo ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o., Instytut Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu)

Kardiologia Inwazyjna (Wydawnictwo Via Medica s. c.)

Karkonosze (Regionalne Centrum Kultury)

Kartki (Stowarzyszenie Artystyczne "Kartki")

Katecheta (Drukarnia i Ksiegarnia Sw. Wojciecha Sp. z o.o.)

Katedra. Gender Studies UW (Fundacja Res Publica)

Kierowanie Szkola (Wydawnictwo Nauczycielskie Sp. z o.o.)

Kino (Wydawnictwo "KINO" - Zaklad Filmu Polskiego - Agencji Promocji)

Klinika Chorob Zakaznych i Zakazenia Szpitalne (Volumed Sp. z o.o.)

Klinika Oczna (jak wyzej)

Klinika Pediatryczna (AGAMA S.C.)

Klocki Autonomiczne w Szkole (Gdanska Fundacja Oswiatowa)

Kobieta i Biznes (Kolegium Gospodarki Swiatowej SGH)

Komentarz do Dziennika Ustaw (INFOR)

Kompendium Ekonomiczno-Prawne Zakladow Pracy Chronionej (Zarzad Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawcow Osob Niepelnosprawnych)

Komunikaty Rady Jezyka Polskiego (Rada Jezyka Polskiego przy Prezydium PAN)

Komunikaty Rybackie (Instytut Rybactwa Srodladowego im. St. Sakowicza w Olsztynie)

Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Kondycja Gospodarstw Domowych (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

Koniunktura Gospodarcza Swiata i Polski (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Koniunktura w Bankowosci (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

Koniunktura w Budownictwie (jak wyzej)

Koniunktura w Handlu (jak wyzej)

Koniunktura w Przemysle. Polska (jak wyzej)

Koniunktura w Rolnictwie (jak wyzej)

Koniunktura w Transporcie (Instytut Transportu Samochodowego)

Konstrukcje Stalowe (Polska Izba Konstrukcji Stalowych)

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna (OFTAL Sp. z o.o.)

Kontrola Panstwowa (NIK)

Kon Polski (Kon Polski Sp. z o.o.)

Kopaliny Pospolite ("DREKOP" Projektowanie i Uslugi Techniczne s. c.)

KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych (Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Mikolaja Kopernika)

Koszty (INFOR)

Krajka (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Krajobraz Warszawski (Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarzadu m.st. Warszawy)

Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego (Zespol ds. wdrazania rzadowego programu edukacyjnego "Swiadome ksztaltowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego")

Krakowskie Zeszyty Sadowe. Biuletyn Sadu Apelacyjnego w Krakowie w Sprawach Karnych (Polskie Wydawnictwo Profesjonalne Sp. z o.o.)

Kras i Speleologia (Wydawnictwo US)

Krasnogruda (Osrodek "Pogranicze")

Kresowe Stanice (Stowarzyszenie Rodzin Osadnikow Wyrzuconych z Kresow)

Kresy (Stowarzyszenie Literackie "Kresy")

Kronika Warszawy (Wydawnictwo DiG, Archiwum Panstwowe m. st. Warszawy)

Kronika Ziemi Zarskiej (KRONIKA ZIEMI ZARSKIEJ oraz Dom Wydawniczy "SORAVIA")

Kultura Wspolczesna. Teoria - Interpretacje - Krytyka (Instytut Kultury)

Kurier Rolniczy (Gospodarstwo Pomocnicze Wojewodzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Losiowie)

Kutnowskie Zeszyty Regionalne (Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowskiej)

Kuznia Edukacyjna (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Kwartalnik Artystyczny (Wojewodzki Osrodek Kultury)

Kwartalnik Historyczny "Sobotka" (Towarzystwo Milosnikow Historii we Wroclawiu)

Kwartalnik Konserwatywny (ASAP Sp. z o.o.)

Kwartalnik Naukowy BIALOSTOCCZYZNA (Bialostockie Towarzystwo Naukowe)

Kwartalnik Neofilologiczny (Komitet Neofilologiczny PAN)

Kwartalnik Ortopedyczny (Wydawnictwo "Skamed")

Kwartalnik Pedagogiczny (Wydawnictwo UW)

Kwartalnik Prawa Prywatnego (PAU, Krakow)

Kwartalnik Religioznawczy Nomos (Instytut Religioznawstwa UJ, Zaklad Wydawniczy NOMOS)

Kwartalnik Rzezby "Oronsko" (Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku)

Kwartalnik Wrzesinski (Wydawnictwo "Kropka" Jolanta i Waldemar Sliwczynscy)

LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania (Polskie Wydawnictwo Fachowe Sp. z o. o.)

Land Reclamation (Wydawnictwo SGGW)

Le Theatre en Pologne (Polski Osrodek ITI)

Leczenie Cukrzycy (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o. o.)

Lek w Polsce (Medyk Sp. z o.o.)

Lekarz Rodzinny ("Aktis" Sp. z o.o.)

Lekarz Wojskowy (Wydawnictwo Med Press)

Lewa Noga (Instytut Wydawniczy Ksiazka i Prasa)

Lider (Szkolny Zwiazek Sportowy i Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynala Wyszynskiego)

Linguistica Baltica (Towarzystwo Autorow i Wydawcow Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Linux Plus (SOFTWARE - Wydawnictwo Sp. z o.o.)

Linux Plus Extra (jak wyzej)

List Informacyjny (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

Lista Odmian Roslin Ozdobnych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

Lista Odmian Roslin Rolniczych (jak wyzej))

Lista Odmian Roslin Sadowniczych (jak wyzej)

Lista Odmian Roslin Warzywnych (jak wyzej)

Literatura (Fundacja Wspierania Literatury)

Literatura na Swiecie (BN)

Logic nad Logical Philosophy (WUMK)

Logistyka (Instytut Logistyki i Magazynowania)

Lotnictwo Wojskowe (Magnum X Sp. z o.o.)

Lubelszczyzna (Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

Lubuski Informator Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Gospodarstwo Pomocnicze)

Lubuski Informator Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego, Gospodarstwo Pomocnicze Sulechow)

Lowicz (Lowicki Osrodek Kultury)

Lodzkie Studia Teologiczne (Archidiecezjalne Wydawnictwo Lodzkie)

Machine Dynamics Problems (OWar.)

Magazyn Literacki (Targi LKsiazki Edukacyjnej "Edukacja" Sp. z o.o.)

Magazyn Literacki (Wydawnictwo Magazynu Literackiego)

Magazyn Lubuski (Magazyn Lubuski)

Magazyn Prawniczy - Jurysta (Zaklad Wydawnictw i Uslug Prawniczych "Jurysta" Sp. z o.o.)

Magazyn Przemyslu Rybnego (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

Magazyn Przemyslu Spozywczego (Wydawnictwo M.P.R. Sp. z o.o. w Gdyni)

Magazyn Przemyslu Spozywczego - Maszyny, Opakowania, Dodatki (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

Magazyn Rolniczy "Aura" (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie)

Magazyn Stomatologiczny (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

Magazyn Sztuki (Wydawnictwo Ryszard Ziarkiewicz)

Magury (Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich)

Mala Energetyka - Urzadzenia Grzewcze i Sanitarne (Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Fundacja Mala Energetyka, P.P.N.H. EXPLONAFT)

Management (Instytut Organizacji i Zarzadzania Politechniki Zielonogorskiej)

Manager (INFOR)

Marketing i Rynek (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.)

Marketing w Praktyce (INFOR)

Master of Business Administration (Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania im. Leona Kozminskiego)

Maszyny Dzwigowo-Transportowe (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Dzwignic i Urzadzen Transportowych DETRANS)

Maszyny Gornicze (Centrum Mechanizacji Gornictwa "KOMAG")

Matematyka (WSiP)

Matematyka Stosowana. Matematyka dla Spoleczenstwa (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

Matematyka w Szkole (Gdanskie Wydawnictwo Oswiatowe)

Matematyka-Spoleczenstwo-Nauczanie (Dzial Wydawnictw Akademii Podlaskiej w Siedlcach)

Materialy Budowlane (SIGMA NOT)

Materialy Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregow (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Szarych Szeregow)

Materialy Homiletyczne (Wydawnictwo Sw. Stanislawa Biskupa Meczennika Archidiecezji Krakowskiej)

Materialy i Prace (Kolegium Nauk o Przedsiebiorstwie SGH)

Materialy Informacyjne dla Sluzb Finansowo-Ksiegowych (Uslugowy Zaklad Rachunkowosci Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce Sp. z o.o. w Poznaniu wraz z Oddzialem w Lodzi)

Materialy Szkoleniowe (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Materialy Tyflologiczne (Polski Zwiazek Niewidomych)

MECHANIK - Miesiecznik Naukowo-Techniczny (Redakcja MECHANIK Agencja Wydawnicza SIMP)

Medical Science o.)

Medipress Kardiologia (Medipress)

Medipress Pediatria (jak wyzej)

Medycyna Metaboliczna (Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.)

Medycyna Biologiczna (Instytut Psychosomatyczny)

Medycyna Intensywna i Ratunkowa (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

Medycyna Praktyczna (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

Medycyna Praktyczna - Chirurgia (jak wyzej)

Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa (jak wyze)

Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Poloznictwo (jak wyzej)

Medycyna Praktyczna - Pediatria (jak wyzej)

Medycyna Rodzinna (BORGIS)

Medycyna Sportowa (Agencja MEDSPORTPRESS, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)

Medycyna Srodowiskowa (Polskie Towarzystwo Medycyny Srodowiskowej)

MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO Developmental Period Medicine (Instytut Matki i Dziecka)

Medyk (Medyk Sp. z o. o. Warszawa)

Merkuriusz Leszczynski (Uczelniany Zaklad Wydawniczy Wyzszej Szkoly Marketingu i Zarzadzania w Lesznie)

Merkuriusz Uniwersytecki (Instytut Dziennikarstwa UW)

Metrologia i Probiernictwo - Biuletyn Glownego Urzedu Miar (Glowny Urzad Miar)

Metrologia i Systemy Pomiarowe (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.)

Midrasz (Stowarzyszenie "Midrasz")

Miesieczny Raport Analityczny (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

Militaria i Fakty (AJaKS - Ksiazki Militarne w Warszawie)

Miscellanea Geographica (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych UW)

Miscellanea Historico-Archivistica (Wydawnictwo DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, Archiwum Glowne Akt Dawnych)

Mitteilungsblatt (Zwiazek Stowarzyszen Ludnosci Niemieckiej w Bylych Prusach Wschodnich)

Moja Praktyka (Polorto Sp. z o.o.)

Molecular Physics Reports (Osrodek Wydawnictw Naukowych)

Monitor Podatkowy (C.H. Beck)

Monitor Prawa Celnego (Wydawnictwo BW)

Monitor Prawniczy (C.H. Beck)

Monitor Rachunkowosci i Finansow (Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce)

Monitor Zamowien Publicznych - Przeglad Samorzadowy (Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo Uslugowe "INPROM" Sp. z o.o.)

Monochort. De musica acta, studia et commentarii (Wydawnictwo Adam Marszalek)

Monografie - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo AR we Wroclawiu)

Monografie i Opracowania (Oficyna Wydawnicza SGH)

Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (OWar.)

Monthly Analitical Report (Dom Inwestycyjny BRE Banku S. A.)

Monumenta Antiqua Orae Septentrionalis Ponti Euxini Reperta (WUMK)

Mowia Wieki (Dom Wydawniczy BELLONA)

Muzyka 21 (Wydawnictwo Muzyczne "Acte Prealable" Sp. z o.o.)

MW - Magazyn Weterynaryjny (Bridge Eastern Europe Sp. z o.o.)

My, Sybiracy (Zwiazek Sybirakow - Oddzial w Lodzi)

Mysl Protestancka (Fundacja Kultury Chrzescijanskiej)

Mysl Socjaldemokratyczna (Fundacja im. K. Kelles-Krauza)

Na Spiszu (Zwiazek Polskiego Spisza Zarzad Glowny w Lapszach Niznych)

Na Temat - Zeszyty dla Profesjonalnie Pomagajacych (D.W.R. tematy - Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

Na Tropie (Glowna Kwatera ZHP)

Nad Buhom i Narwoju (Zwiazek Ukraincow Podlasia)

Nad Sanem - Doradczy Magazyn Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach)

Nadcisnienie Tetnicze (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

Nadwarcianski Rocznik Historyczno-Archiwalny (Towarzystwo Przyjaciol Archiwum i Pamiatek Przeszlosci)

Nadzieja (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego)

Napis (DiG i Wydzial Polonistyki UW)

Nasze Dzieci (Polski Zwiazek Niewidomych)

Nasze Forum (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu)

Nasze Slowo (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

Nasze Sprawy (Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych w Katowicach)

National Report of Space Research in Poland (Komitet Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN)

NATURAL FIBRES Wlokna Naturalne (Instytut Wlokien Naturalnych)

Natural Sciences (WUWM)

Nauczanie Poczatkowe (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

Nauczyciel i Szkola (Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna)

Nauka (Zaklad Ossolinskich)

Nauka dla Wszystkich (Oddzial PAN w Krakowie)

Nauka i Przyszlosc (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Nauka i Szkolnictwo Wyzsze (Centrum Badan Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyzszego UW)

NAUKA POLSKA. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwoj (Kasa im. Jozefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki)

Nauka. Informacja Sygnalna (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Neoterm - Swiatowa Terminologia Specjalistyczna (Polski Komitet Miedzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmow Terminologicznych)

NetWorld (Wydawnictwo IDG Poland S.A.)

New Medicine (BORGIS)

Newsletter of IGBP National Committee of the PAS (Komitet Narodowy IGBP "Global Change" przy Prezydium PAN)

Niebieska Linia (Instytut Psychologii Zdrowia)

Nieruchomosci. Rynek i Prawo (Polanowscy Nieruchomosci Sp. z o.o.)

Nietoperze (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

Niwa (Rada Programowa Tygodnika "Niwa")

Niwa Rolnicza (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Radomiu)

Noc Poetow (Staromiejski Dom Kultury)

Notes Biblioteczny (Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

Notes Wydawniczy (Notes Wydawniczy Sp. z o.o.)

Nowa Biblioteka ("Slask")

Nowa Currenda (CURRENDA Sp. z o.o.)

Nowa Edukacja Zawodowa (Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowej)

Nowa Era w Szkole (Nowa Era Sp. z o.o.)

Nowa Klinika (Wydawnictwo AGAMA S.c.)

Nowa Medycyna (BORGIS)

Nowa Okolica Poetow (Towarzystwo Literackie im. St. Pietaka)

Nowa Pediatria (BORGIS)

Nowa Polszczyzna (Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.)

Nowa Stomatologia (BORGIS)

Nowa Szkola (Korporacja Polonia)

Nowa Technika w Energetyce/wkladka w miesieczniku Energetyka (Instytut Energetyki)

Nowaja Polsza (BN)

Nowator (Polski Zwiazek Stowarzyszen Wynalazcow i Racjonalizatorow Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Nowe Ksiazki (BN)

Nowe Ubezpieczenia (INFOR)

Nowe w Szkole (Wydawnictwo Nauczycielskie Sp. z o.o.)

Nowe Zeszyty Samorzadowe - Opinie Prawne (Wydawnictwo "Profil")

Nowoczesne Gazownictwo (Fluid System Sp. z o.o.)

Nowoczesny Instalator (Wydawnictwo Kwiecinski)

Nowosci Farmakoterapii (Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o.)

Nowosci Kardiologiczne (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

Nowy Filomata (UJ - Instytut Filologii Klasycznej)

Nowy Test (Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie)

Nuclear Medicine Review (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

Obrobka Plastyczna Metali (Instytut Obrobki Plastycznej)

Obserwator - Tygodnik Rolnikow (Air-Link Sp. z o.o.)

Ochrona i Konserwacja Zabytkow (Wydawnictwo DiG, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Osrodek Ochrony Zbiorow Publicznych)

Ochrona przed Korozja (SIGMA NOT)

Ochrona Roslin (Instytut Ochrony Roslin)

Ochrona Srodowiska - Prawo i Polityka (Biuro Doradztwa Ekologicznego Sp. z o.o.)

Ochrona Zabytkow (Wydawnictwo DiG, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

Ochrona Zdrowia Pracownika (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego w Polsce)

Odkrywca (Instytut Badan Historycznych i Krajoznawczych)

Odra (Osrodek Kultury i Sztuki)

Odziez (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Ogrodnictwo (Hortpress Sp. z o.o. we wspolpracy ze Stowarzyszeniem Inzynierow i Technikow Ogrodnictwa)

Ogrodnik Sandomierski (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddzial w Sandomierzu)

Ogrzewnictwo i Klimatyzacja (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

Okrety Wojenne (Wydawnictwo "Okrety Wojenne")

Okulistyka (OFTAL Sp. z o.o.)

Onkologia Polska (Volumed Sp. z o.o.)

Opady i Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

Opcje (Gornoslaskie Centrum Kultury)

Opracowania PBZ (projekt badawczy zamawiany) (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Optimum - Studia Ekonomiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku)

Orawa (Towarzystwo Przyjaciol Orawy, Krakow)

Orbis Interior (Muzeum Miejskie w Zabrzu)

Orbital (Polskie Towarzystwo Chemiczne)

Ordines Militares (WUMK)

Organizacja i Kierowanie (Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle "ORGMASZ")

Ortodoncja Wspolczesna (Med Tour Press International Sp. z o.o.)

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS)

Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci Dom Organizatora)

Orzecznictwo Sadow Apelacyjnych (BMT ERIDA Sp. z o.o.)

Orzecznictwo Sadow Polskich (Wydawnictwo Prawnicze PWN)

Orzecznictwo Sadow w Sprawach Gospodarczych (BMT ERIDA Sp. z o.o.)

Orzecznictwo Sadu Najwyzszego (Redakcja Palestry)

Orzecznictwo Sadu Najwyzszego Izba Karna i Izba Wojskowa (Palestra)

Orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Sadow Apelacyjnych, Naczelnego Sadu Administracyjnego i Trybunalu Konstytucyjnego (Prokuratura Krajowa)

Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Cywilna (Wydawnictwo Prawnicze PWN)

Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Zbior Urzedowy (C. H. Beck)

Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego (Biuro Trybunalu Konstytucyjnego)

Orzecznictwo w Sprawach Samorzadowych (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego - Zbior Urzedowy (jak wyzej)

Owoce Warzywa Kwiaty (Hortpress Sp. z o.o.)

Palaentologia Polonica (Instytut Paleobiologii PAN)

Palestra (Naczelna Rada Adwokacka)

Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji ("Explonaft" Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Naukowo-Handlowe)

Pamietnik Literacki (Zaklad Ossolinskich)

Pamietnik Pracowni Rozwijania Tworczosci Osob Niepelnosprawnych (WUMK)

Pamietnikarstwo Polskie (Towarzystwo Przyjaciol Pamietnikarstwa)

Panstwo i Prawo (ABC na zlecenie Instytutu Nauk Prawnych PAN)

PC World Komputer Extra (IDG Poland S.A.)

PC World Komputer Special (jak wyzej)

Pedagogika Pracy (Instytut Technologii Eksploatacji)

Pediatria po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

Pediatria Polska (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

Pediatria Wspolczesna (Volumed Sp. z o.o.)

Peremyski Dzwony (Stepan Design)

Personel i Zarzadzanie (INFOR)

PESTYCYDY-Pesticides (Instytut Przemyslu Organicznego)

Phytocoenosis (UW - Bialowieska Stacja Geobotaniczna)

Pieczarki - Biuletyn Producenta Pieczarek (Hortpress Sp. z o.o.)

Pielegniarka i Polozna (AUXILIUM Sp. z o.o.)

Pieniadze i Wiez (Fundacja na Rzecz Polskich Zwiazkow Kredytowych w Sopocie)

Piekne Miejsca - Miedzynarodowy Magazyn Nieruchomosci (Piekne Miejsca Sp. z o.o.)

Plus Ratio (Stowarzyszenie Pomoc Akademicka im. sw. Jana z Kent "Cantianum")

Pneumatyka (Wydawnictwo LEKTORIUM)

Po Lekcjach (Centrum Mlodziezy im. H. Jordana)

Pochodnia (Polski Zwiazek Niewidomych)

Pocztowka Slaska (Muzeum Miejskie w Zabrzu)

Pod Wiatr (Agencja Wydawniczo- -Reklamowa MT)

Podatki w Firmie. Aktualny Serwis (C.H. Beck)

Podkarpacki Magazyn Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu)

Podkowianski Magazyn Kulturalny (Miejski Osrodek Kultury)

Podlaskie Echo Katolickie (Siedlecka Oficyna Wydawnicza "PODLASIE" Sp. z o.o.)

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

Poezja (IBIS)

Pogranicza (Klub 13 Muz)

Pojazdy Szynowe (Instytut Pojazdow Szynowych TABOR)

Pokaz (Stoleczne Biuro Wystaw Artystycznych)

Pokolenia (Zarzad Krajowy Stowarzyszenia "Pokolenia")

Poland's Foreign Trade and Economic Policy 1999-2000 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Polder (Agencja Informacyjna "Verbi")

Polimery w Medycynie (Zaklad Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomaterialow Katedry Chirurgii Urazowej i Chirurgii Reki AM we Wroclawiu)

Polish Antarctic Research-Report to SCAR (Komitet Badan Polarnych przy Prezydium PAN)

Polish Archaeology in the Mediterranean - Raporty Wykopaliskowe (Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW)

Polish Botanical Studies (Uniwersytet w Bialymstoku, Instytut Botaniki PAN)

Polish Culture (Zwiazek Polskich Autorow i Kompozytorow ZAKR)

Polish Food (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Polish Foreign Trade in 1998-1999. A Synthesis (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Polish Geological Institute Special Papers (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Polish Journal of Chemistry (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Polish Journal of Applied Chemistry (Centrum Chemii Polimerow PAN)

Polish Journal of Chemical Technology (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

Polish Journal of Environmental Studies (Hard)

Polish Journal of Gynaecological Investigations (Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Instytut Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku)

Polish Journal of Medical Physics and Engineering (Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej PAN)

Polish Journal of Veterinary Sciences (Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN)

Polish Libraries Today (BN)

Polish Maritime Review (Okretownictwo i Zegluga Sp. z o.o.)

Polish Market (Oficyna Wydawnicza POLSKI RYNEK Sp. z o.o.)

Polish Peace Research Studies (Oddzial PAN w Lodzi)

Polityka Energetyczna (Instytut Gospodarki Surowcami Energetycznymi i Energia PAN)

Polityka Gospodarcza (SGH. Katedra Polityki Gospodarczej)

Polityka Wschodnia (Centrum Badan Wschodnich UW)

Polonica Zagraniczne. Bibliografia (BN)

Polonistyka (WSiP)

Polska 2000 Plus (Dom Wydawniczy ELIPSA Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN)

Polska Bibliografia Bibliologiczna (BN)

Polska Bibliografia Prawnicza (ABC na zlecenie Instytutu Nauk Prawnych PAN)

Polska Medycyna Rodzinna (Stowarzyszenie Przyjaciol Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych)

Polski Przeglad Kardiologiczny (Volumed Sp. z o.o.)

Polski Handel Zagraniczny w latach 1998-1999 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Polski Instalator (Instalator Polski Sp. z o.o.)

Polski Jubiler (Oficyna Wydawnicza Polski Jubiler Sp. z oo.)

Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej (Volumed Sp. z o.o.)

Polski Merkuriusz Lekarski (Wydawnictwo Med Press)

Polski Przeglad Chirurgiczny (Towarzystwo Chirurgow Polskich)

Polski Przeglad Ginekologiczny (Volumed Sp. z o.o.)

Polski Rynek Innowacji "Nauka- -Przemysl" (Stowarzyszenie Polska Grupa Robocza Unesco-Unispar)

Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

Polskie Drobiarstwo (Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Begepo" Sp. z o.o.)

Polskie Drogi - Poradnik Uzytkownika (Wydawnictwo "Polskie Drogi" Sp. z o.o.)

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne (Polskie Towarzystwo Mineralogiczne)

Polsko-Niemieckie Studium Informatyki Ekonomicznej im. Konrada Zusego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

Pomerania (Zrzeszenie Kaszubsko- -Pomorskie)

Pomiary - Automatyka - Kontrola (Agenda Wydawnicza SIMP Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich)

Pomiary. Automatyka. Robotyka (Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow)

Pomorski Poradnik Rolniczy (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego - Dzial Ekonomiki w Gdansku)

Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny (Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury)

Poradnik Bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

Poradnik Gospodarski (Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29)

Poradnik Jezykowy (Wydawnictwa UW)

Poradnik Patentowy (Polska Izba Rzecznikow Patentowych)

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego (Hortpress Sp. z o.o.)

Porta Aurea (DiG i Zaklad Historii Sztuki Uniwersytetu Gdanskiego)

Posiedzenie Naukowe Panstwowego Instytutu Geologicznego (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Postepy Astronomii (Komitet Astronomii PAN)

Postepy Fitoterapii (BORGIS)

Postepy Nauk Medycznych (BORGIS)

Postepy Osteoartrologii (Osteoprint - Jadwiga Badurska)

Postepy w Pediatrii (Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka")

Poszukiwania - Pismo Edukacyjne Nauczycieli Warszawy i Mazowsza (Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)

Powsciagliwosc i Praca (Kuria Generalna Zgromadzenia Sw. Michala)

Poznanski Rocznik Archiwalno-Historyczny (Wydawnictwo DiG i Archiwum Panstwowe w Poznaniu)

Praca i Zabezpieczenie Spoleczne (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.)

Praca Socjalna (Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie (Archiwum Panstwowe w Siedlcach)

Prace i Materialy (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne SGH)

Prace Instytutow i Laboratoriow Badawczych Przemyslu Spozywczego (Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego)

Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki (WUL)

Prace Instytutu Fizyki. Reports of the Institute of Physics (OWar.)

Prace Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa (Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa)

Prace Instytutu Lacznosci (Instytut Lacznosci)

Prace Instytutu Mechaniki Gorotworu - Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej (OWar.)

Prace Instytutu Techniki Budowlanej (Instytut Techniki Budowlanej)

Prace IPPT* IFTR Reports (Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN)

Prace Jezykoznawcze (WUWM)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydzial Filii UMCS)

Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Ekonomii i Zarzadzania (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Inzynierii Materialowej (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Oceanotechniki i Okretownictwa (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inzynierii Srodowiska (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Inzynieria Jakosci Zarzadzanie przez Jakosc TQM (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Inzynierii Srodowiska Wodnego (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Systemow Informatycznych Zarzadzania (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Studium Praktycznej Nauki Jezykow Obcych (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej. Seria: Instytut Technologii Chemicznej Organicznej (jak wyzej)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inzynieria Materialowa (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inzynieria Srodowiska (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarzadzanie Przemyslem (OWar.)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (OWar.)

Prace Pieninskie (Osrodek Kultury i Turystyki Gorskiej PTTK w Pieninach)

Prace PIT (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

Prace Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (OWar.)

Prace z Zakresu Nauk Lesnych (Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

Prace z Zakresu Nauk Rolniczych (jak wyzej)

Pracodawca i Pracownik (Biblioteczka Pracownicza)

Pracownia (Ostrolecki Osrodek Kultury)

Pralnictwo (PralPress s.c.)

Prawo Bankowe (Wydawnictwo Zarzadzanie i Finanse. Mariola Sniecinska, Warszawa)

Prawo Gospodarcze (Librata Sp. z o.o.)

Prawo i Medycyna (ABACUS Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.)

Prawo i Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

Prawo i Zycie (INFOR)

Prawo Kanoniczne (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego - Wydzial Prawa Kanonicznego)

Prawo Papierow Wartosciowych (KiK)

Prawo Pracy (Librata Sp. z o.o.)

Prawo Pracy i Prawo Socjalne (Wydawnictwa Prawnicze PWN)

Prawo Spolek (INFOR)

Prawo Unii Europejskiej (INFOR)

Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja (HUBERTUS)

Pro Fide Rege et Lege (Klub Zachowawczo-Monarchistyczny)

Pro Georgia - Stosunki Polsko- -Gruzinskie (Towarzystwo Gruzinsko-Polskie, Lodz)

Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny (Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau)

Probability and Mathematical Statistics (Uniwersytet Wroclawski Instytut Matematyczny)

Problemy Alkoholizmu (Polska Liga Trzezwosc)

Problemy Egzekucji (CURRENDA Sp. z o.o.)

Problemy Eksploatacji (Instytut Technologii i Eksploatacji - Radom)

Problemy Jakosci (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Problemy Kryminalistyki (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Glownej Policji)

Problemy Lekarskie (Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Stolecznego Zarzadu Sluzby Zdrowia MSWiA w Warszawie)

Problemy Medycyny Nuklearnej (Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Wydzial Nauk Medycznych PAN)

Problemy Medycyny Rodzinnej ("Aktis" Sp. z o.o.)

Problemy Ocen Srodowiskowych (Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT)

Problemy Opiekunczo-Wychowawcze (Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych)

Problemy Polityki Spolecznej. Studia i Dyskusje (Wydawnictwo INFIS PAN)

Problemy Rachunkowosci (Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o.)

Problemy Spolecznego Ruchu Naukowego (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

Profesjonalny Inwestor (PARKIET Sp. z o.o.)

Profilaktyk (Zespol Psychoedukacji, Profilaktyki i Terapii)

Profile Glebokich Otworow Wiertniczych Panstwowego Instytutu Geologicznego (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Prokuratura i Prawo (Prokuratura Krajowa)

Promocja zdrowia. Nauki Spoleczne i Medycyna (Zaklad Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii)

Promocje Kujawsko-Pomorskie (Fundacja - Promocje Pomorskie)

Promyczek (MEN oraz Polski Zwiazek Niewidomych)

Pro-Patria (Towarzystwo Kulturalno-Oswiatowe "PROPATRIA")

Propozycje (Glowna Kwatera ZHP i Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty")

Przeglad Antropologiczny (Polskie Towarzystwa Antropologiczne)

Przeglad Dokumentacyjny (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urzadzen Chemicznych CeBeA Krakow)

Przeglad Dokumentacyjny Instytutu Obrobki Skrawaniem (Instytut Obrobki Skrawaniem)

Przeglad Dokumentacyjny Materialow Ogniotrwalych i Ceramiki Specjalnej (Instytut Materialow Ogniotrwalych)

Przeglad Dokumentacyjny, Urzadzenia Wentylacyjno-Klimatyzacyjne i Ochrony Powietrza (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Urzadzen Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylajacych BAROWENT Katowice)

Przeglad Elektrotechniczny (SIGMA NOT)

Przeglad Europejski (Dom Wydawniczy ELIPSA)

Przeglad Glottodydaktyczny (Wydawnictwa UW)

Przeglad Gorniczy (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gornictwa)

Przeglad Historyczno-Wojskowy (Dom Wydawniczy BELLONA)

Przeglad Hodowlany (Polskie Towarzystwo Zootechniczne)

Przeglad Komunalny ("ABRYS" Sp. z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa)

Przeglad Komunikacyjny (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

Przeglad Konstrukcji Lotniczych (Agencja Lotnicza ALTAIR)

Przeglad Lesniczy (Wydawnictwo Przeglad Lesniczy)

Przeglad Lotniczy - Aviation Revue (Przeglad Lotniczy - Aviation Revue Sp. z o.o.)

Przeglad Mechaniczny (Oficyna Wydawnicza Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego)

Przeglad Mikologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Arkadiusz Grzegorczyk)

Przeglad Mleczarski (Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego LACPOL)

Przeglad Neurologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Arkadiusz Grzegorczyk)

Przeglad Obrony Cywilnej (Dom Wydawniczy BELLONA)

Przeglad Odlewnictwa (Stowarzyszenie Techniczne Odlewnikow Polskich)

Przeglad Organizacji (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa)

Przeglad Orzecznictwa Podatkowego (Instytut Podatkowy Sp. z o.o.)

Przeglad Papierniczy (Stowarzyszenie Papiernikow Polskich. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Przeglad Pismiennictwa Teologicznego (Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

Przeglad Podatkow Lokalnych i Finansow Samorzadowych (Wydawnictwo TAXPRESS s.c.)

Przeglad Polityczny (Fundacja Liberalow)

Przeglad Prawa Europejskiego (Fundacja Promocji i Prawa Europejskiego i ABC)

Przeglad Prawa Handlowego (KiK)

Przeglad Prawoslawny (Orth-Druk, Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja")

Przeglad Regionalny (Oddzial Torun, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

Przeglad Sadowy (Wydawnictwo Prawnicze)

Przeglad Spawalnictwa (Agenda Wydawnicza SIMP Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich)

Przeglad Statystyczny (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Przeglad Stomatologii Wieku Rozwojowego (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

Przeglad Srodkowoeuropejski (Ryszard Bobrowski)

Przeglad Techniczny (SIGMA NOT.)

Przeglad Techniki Rolniczej i Lesnej (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

Przeglad Techniki. Radio i Telewizja (Telewizja Polska S.A. oraz Telekomunikacja Polska S.A.)

Przeglad Telekomunikacyjny i Wiadomosci Telekomunikacyjne (SIGMA NOT)

Przeglad Tytoniowy (Tabacpress s.c. Warszawa)

Przeglad Ubezpieczeniowy dla Ciebie (Wydawnictwo Ubezpieczen Sp. z o.o.)

Przeglad Ubezpieczen Spolecznych i Gospodarczych (KiK)

Przeglad Uniwersytecki (Uniwersytet Wroclawski)

Przeglad Urologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Twoje Zdrowie")

Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.)

Przeglad Wielkopolski (Zarzad Wielkopolskiego Towarzystwa Kutluralnego Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski)

Przeglad Wieziennictwa Polskiego (Wydawnictwo Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej Ministerstwa Sprawiedliwosci)

Przeglad Wlokienniczy + Technik Wlokienniczy (SIGMA NOT)

Przeglad Wojsk Ladowych (Zespol Redakcyjny Wojsk Ladowych)

Przeglad Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (Dowodztwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej)

Przeglad Zbozowo-Mlynarski (SIGMA NOT)

Przekaznik (Centrum Kultury i Rekreacji)

Przekladaniec (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej "Tertium")

Przemysl Drzewny (SIGMA NOT)

Przemysl Spozywczy (SIGMA NOT)

Przetworstwo Tworzyw (Instytut Przemyslu Tworzyw i Farb)

Przewodnik Bibliograficzny (BN)

Przewodnik Lekarza (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

Przewodnik Lekarza Ginekologa (jak wyzej)

Przewodnik Menedzera Zdrowia (jak wyzej)

Przewodnik Twojego Biznesu (INFOR)

Przyjaciel Dziecka (Zarzad Glowny Towarzystwa Przyjaciol Dzieci)

Przyjaciel Ludu (Leszczynskie Towarzystwo Kulturalne)

Przyroda Sudetow Zachodnich (Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Gorze)

Psychologia - Etologia - Genetyka (UW-Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania)

Psychologia Rozwojowa (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Psychological Journal (Stowarzyszenie Psychologia i Architektura)

Pszczelarstwo (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe)

Ptaki Slaska (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

Quaestiones Medii Aevi Novae (Wydawnictwo DiG, Instytut Historyczny UW)

Quintessence Dla Lekarzy Stomatologow (Wydawnictwo Kwintesencja j. v. Sp. z o.o.)

Quintessence Techniki Dentystycznej (jak wyzej)

Rachunkowosc Budzetowa (INFOR)

Rachunkowosc z Komentarzem (INFOR)

Rachunkowosc. Poradnik Praktyczny (Wydawnictwa Prawnicze PWN)

Rada (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach)

Radostowa (Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa")

Raport (Agencja Lotnicza Altair Ltd.)

Raport Analityczny (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

Raport o Stanie Swiatowego Rynku Morskiego i Okretowego (Osrodek Standaryzacji, Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

Raport-wojsko, technika, obronnosc (Agencja Lotnicza ALTAIR)

Raporty (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Raporty Rynkowe - Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spozywczymi (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Raporty Rynkowe - Popyt na Zywnosc (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Cukru (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Drobiu i Jaj (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Miesa (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Mleka (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Owocow i Warzyw (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Pasz (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Rzepaku (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Srodkow Produkcji i Uslug dla Rolnictwa (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Zboz (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Ziemi Rolniczej (jak wyzej)

Raporty Rynkowe - Rynek Ziemniaka (jak wyzej)

Ratownictwo Gornicze (Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego)

Refleksje (Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie)

Regiony (Fundacja Kultury Wsi)

Regiony Polski ("Slask")

Rehabilitacja Medyczna (Elipsa - JAIM s.c).

Remedium (Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych)

Renowacje (HAWIT Projekt Sp. z o.o.)

Reports on Geodesy (OWar.)

Res Humana (Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Swieckiej im. Tadeusza Kotarbinskiego)

Research Bulletin (Zaklad Badan Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN)

Research Yearbook (AWF w Gdansku)

Rita Baum. Filozofia. Literatura. Sztuka ("Lena". Uslugi Wydawnicze. Helena Lazarowicz)

Rocznik Astronomiczny + Aneks (UJ - Obserwatorium Astronomiczne)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (PAU)

Rocznik Chelmski (Chelmska Biblioteka Publiczna)

Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej (Wydawnictwo FOLIUM s.c.)

Rocznik Elblaski (Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddzial w Elblagu, Urzad Miejski w Elblagu)

Rocznik Historii Prasy Polskiej (PAN Oddzial w Krakowie)

Rocznik Hydrogeologiczny (Panstwowy Instytut Geologiczny)

Rocznik Jeleniogorski (Towarzystwo Przyjaciol Jeleniej Gory)

Rocznik Lubuski (Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

Rocznik Mazowiecki (Wydawnictwo DiG)

Rocznik Mazurka Dabrowskiego (Stowarzyszenie Milosnikow Tradycji Mazurka Dabrowskiego)

Rocznik Miedzyrzecki (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Miedzyrzeczu Podlaskim)

Rocznik Nauk Politycznych (Wyzsza Szkola Humanistyczna w Pultusku)

Rocznik Naukowy (AWF w Gdansku)

Rocznik Pedagogiczny (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN)

Rocznik Pedagogiczny (Instytut Technologii Eksploatacji)

Rocznik Polskiej Akademii Umiejetnosci (PAU, Krakow)

Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (Zarzad Obslugi Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

Rocznik Strategiczny 1997/98 (Fundacja Studiow Miedzynarodowych)

Rocznik Tarnowski (Miejska Biblioteka Publiczna, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Tarnow, Muzeum Okregowe)

Rocznik Tatarow Polskich (Zwiazek Tatarow Polskich w RP)

Roczniki (Stacja Naukowa PAN w Paryzu, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku - Annales Academiae Medicae Bialostocensis (Akademia Medyczna w Bialymstoku)

Roczniki Bieszczadzkie (Osrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego)

Roczniki IPMiT (Instytut Przemyslu Miesnego i Tluszczowego)

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu (Stowarzyszenie Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu)

Roczniki Socjologii Rodziny (Wydawnictwo Naukowe UAM)

Rodowod Biuletyn Informacyjny (Stowarzyszenie "Rodzina Katynska")

Rolnictwo - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

Rolnicze ABC - Poradnik Osrodkow Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)

Rolnicze Wiesci (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedziba w Konskowoli)

Rolniczy Rynek (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich we Wroclawiu)

Rolnik Lubuski (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach)

Rota (Fundacja Pomocy Szkolom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza)

Rozprawy i Monografie Dissertations and Monographs (WUWM)

Rozwoj Regionalny (Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego (NARDA))

Rrom p-o Drom (Rada Romow w Polsce)

RuaH (Wydawnictwo Muzyczne)

Rubber Review (Biuro Wydawnictw Branzowych WIEDZA)

Ruch Biblijny i Liturgiczny (Polskie Towarzystwo Teologiczne)

Ruch Muzyczny (BN)

Ruch Teatralny (Centrum Edukacji Teatralnej)

Rudy i Metale Niezelazne (SIGMA NOT)

Rynek (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Rynek - Kraje CEFTA (jak wyzej)

Rynek - Wschodni Partnerzy (jak wyzej)

Rynek Amerykanski (jak wyzej)

Rynek Drzewny Biuletyn Polskiej Izby Przemyslu Drzewnego (Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego)

Rynek Niemiecki (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Rynek Rolny - Biuletyn (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Rynek Rybny - dodatek informacyjno-cenowy Magazynu Przemyslu Rybnego (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

Rynek Terminowy (Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o.)

Rzecznik Patentowy - Problemy Ochrony Wlasnosci Przemyslowej (Polska Izba Rzecznikow Patentowych)

Rzeczoznawca Majatkowy (Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majatkowych)

Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia ("Slask")

Rzeszowska Teka Konserwatorska (Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony Srodowiska Kulturalnego w Rzeszowie)

Saeculum Christianum (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Historyczno-Spoleczny)

Saluber (Medyk Sp. z o.o.)

Samochody Specjalne (HEWEA Sp. z o.o.)

Samorzad Terytorialny (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

Sadecki Informator Rolniczy (Malopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedziba w Karniowicach)

Scena (Towarzystwo Kultury Teatralnej)

Schlesisches Wochenblatt (Zwiazek Niemieckich Stowarzyszen Spoleczno-Kulturalnych)

Science and Society (Stacja Naukowa PAN w Paryzu, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

Scriptores Scholarum (Osrodek "Brama Grodzka")

Scriptura Sacra. Studia Biblijne Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski - Wydzial Teologiczny

Sekretariat (INFOR)

Sekty i Fakty (Dom Wydawniczy "Rafael" s.c.)

Selected Data on Polish Foreign Trade (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Seminaria Naukowe WTN Seria B (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

Semper Fidelis (Fundacja Kresowa "Semper Fidelis")

Serwis Administracyjno-Samorzadowy (Lacki & Skibniewski s.c. Oficyna Wydawnicza)

Serwis Finansowo-Ksiegowy (INFOR)

Serwis Nieruchomosci (INFOR)

Serwis Prawno-Pracowniczy (INFOR)

Siodma Prowincja (Powiatowy Osrodek Kultury)

Skarbnik i Finanse Publiczne (Agencja TNOiK Sp. z o.o. i "Centrum Ksztalcenia i Doskonalenia - Kujawscy")

Slowo Zydowskie (Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Zydow w Polsce)

Sluzba Cywilna (Urzad Sluzby Cywilnej)

Software 2.0 (SOFTWARE - Wydawnictwo Sp. z o.o.)

Spektrum - Biuletyn Informacyjny SEP (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich)

Spoleczenstwo (Oficyna Wydawnictw Promocyjnych "Civitas Christiana", Instytut Wydawniczy PAX)

Spotkania z Zabytkami (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami)

Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzen Naukowych (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

Sprawozdania z Posiedzen Komisji Naukowych Oddzialu PAN w Krakowie (PAN Oddzial w Krakowie)

Standardy Medyczne (Media Press Sp. z o.o.)

Standardy Medyczne dla lekarzy pediatrow (jak wyzej)

Standardy Medyczne dla lekarzy rodzinnych (jak wyzej)

Statistics in Transition (GUS. Polskie Towarzystwo Statystyczne)

Stocznie, Porty i Zegluga (Osrodek Standaryzacji, Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

Strony (Oficyna Piastowska)

Studia Slawica (Uniwersytet Opolski)

Studia Angerburgica (Muzeum Kultury Ludowej)

Studia Bibliologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Bibliologiczne) (WAS)

Studia Biologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Biologiczne) (WAS)

Studia Chemiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Chemiczne) (WAS)

Studia Europejskie (Centrum Europejskie UW)

Studia Filologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Filologiczne) (WAS)

Studia Finansowe (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Studia Fizyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Fizyczne) (WAS)

Studia Geograficzne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Geograficzne) (WAS)

Studia Geotechnica et Mechanica (OWPW)

Studia i Materialy, Seria A (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

Studia i Materialy (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Studia i Materialy (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

Studia i Materialy, Seria E (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

Studia i Materialy, Seria B (jak wyzej)

Studia i Monografie Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansow (Oficyna Wydawnicza SGH)

Studia Kieleckie. Seria Historyczna (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

Studia Matematyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Matematyczne) (WAS)

Studia Medioznawcze (Instytut Dziennikarstwa UW)

Studia nad Rozwojem Dolnego Slaska (Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego we Wroclawiu)

Studia Neofilologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Neofilologiczne) (WAS)

Studia Niemcoznawcze (UW - Instytut Germanistyki)

Studia Pedagogiczne (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN)

Studia Pedagogiczne (Instytut Technologii Eksploatacji)

Studia Pedagogiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne i Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej) (WAS)

Studia Quaternaria (Komitet Badan Czwartorzedu PAN)

Studia Regionalia (Wydawnictwo Naukowe PWN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN)

Studia Regionalne i Lokalne (Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW)

Studia Romanica et Linguistica Thorunensia (WUMK)

Studia Rozprawy Monografie (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

Studia Rusycystyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Rusycystyczne) (WAS)

Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego (Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

Studia z Automatyki i Informatyki (Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

Studia Zachodnie (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej)

Studia Zrodloznawcze (Wydawnictwo DiG i PAN, Instytut Historii)

Studies in Physical Education (AWF w Poznaniu)

Studium (Wydawnictwo "Zielona Sowa")

Stygmat (Osrodek Dzialalnosci Kulturalnej Zakladu Karnego)

Sylwan (Polskie Towarzystwo Lesne)

Sylwetki Lodzkich Uczonych (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

Syntezy Wynikow Doswiadczen Odmianowych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBRU)

Systems - Journal of Transdisciplinary Systems Science (OWPW)

Szczecinski Informator Archiwalny (Archiwum Panstwowe w Szczecinie)

Szkice Legnickie (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Legnicy)

Szklo i Ceramika (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Materialow Budowlanych. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Szkola - Serwis Nowoczesnego Dyrektora (C. H. Beck)

Szkola Specjalna (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Szkolkarstwo (Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.)

Szterndlech - magazyn dzieci zydowskich i ich przyjaciol (Stowarzyszenie "Szterndlech")

Sztuka (Studio Wydawnicze "Sztuka")

Sztuka i Filozofia (Instytut Filozofii UW)

Szybkobiezne Pojazdy Gasienicowe Biuletyn Naukowo-Techniczny (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Urzadzen Mechanicznych OBRUM)

Slask (Gornoslaskie Towarzystwo Literackie)

Slaskie Sprawozdania Archeologiczne (Uniwersytet Wroclawski Katedra Archeologii)

Slaskie Wiadomosci Elektryczne (Oddzial Zaglebia Weglowego Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w Katowicach)

Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

Swiat Ciszy (Zarzad Glowny Polskiego Zwiazku Gluchych)

Swiat Gitary Klasycznej i Akustycznej (Professional Music Press)

Swiat Kolei (EMI-PRESS)

Swiat Medycyny i Farmacji (Agencja Reklamowa "Lion-Art")

Swiat Nieruchomosci (Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomosci)

Swiat Problemow (Fundacja ETOH)

Swiat Psychoanalizy (Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie)

Swiatelko (Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Zwiazek Niewidomych)

Swiatlo i Srodowisko (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM - w likwidacji)

Swiatlo Narodow (Wydawnictwo Papieskich Dziel Misyjnych, Missio-Polonia)

Teatr (ZASP)

Teatr Lalek (Polski Osrodek Lalkarski "Polunima", Lodz)

Technical Sciences (WUWM)

Techniczne Wyroby Wlokiennicze (Instytut Technicznych Wyrobow Wlokienniczych MORATEX)

Technika Rolnicza (Hortpress Sp. z o.o.)

Technika Transportu Szynowego (EMI-PRESS)

Technologie Bezwykopowe (DOMPRESS s.c.)

Teki Archiwalne (Wydawnictwo DiG i Archiwa Panstwowe)

Teki Krakowskie (Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony Srodowiska Kulturalnego w Krakowie)

Teksty Drugie (Pro Cultura Litteraria, poprzednio Instytut Badan Lierackich PAN)

Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem (EMI-PRESS)

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (Instytut Lacznosci)

Terapia (Warsaw Voice S.A.)

Terapia Fizykalna (Polski Zwiazek Niewidomych)

Terapia i Leki (Osrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o.)

Terapia Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia (Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych)

Terminarz Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

Termopile (Bialoruskie Stowarzyszenie Literackie)

The Journal of Juristic Papyrology (Wydawnictwo UW)

The Polish Quarterly of International Affairs (Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

Tluszcze Jadalne (Instytut Przemyslu Miesnego i Tluszczowego)

Topological Methods in Nonlinear Analysis (Centrum Badan Nieliniowych im. Juliusza Pawla Sznaudera Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

Topos (Towarzystwo Przyjaciol Sopotu)

Torunski Rocznik Praw Czlowieka i Pokoju (WUMK)

Transactions of the Strata Mechanics Research Institute. Prace Instytutu Mechaniki Gorotworu (Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

Transformacje Prawa Prywatnego (ABC)

Transport Miejski (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

Transport Przemyslowy (Wydawnictwo LEKTORIUM)

Tribologia (Simpress - Warszawa, Instytut Technologii i Eksploatacji - Radom, Polskie Towarzystwo Tribologiczne - Warszawa)

Trzezwosc. Ogolnopolskie Czasopismo Srodowisk Trzezwosciowych (Wydawnictwo "ELITA")

Trzoda Chlewna (Wielkopolskie Zarzeszenie Hodowcow i Producentow Trzody Chlewnej w Poznaniu)

Trzy czwarte - magazyn mlodziezowy (Chrzescijanska Fundacja "Zycie i Misja")

Tworczosc (BN)

Tworczosc Ludowa (Stowarzyszenie Tworcow Ludowych)

Tygiel Kultury (Fundacja "Anima")

Tytul (Zrzeszenie Kaszubsko- -Pomorskie)

Ubezpieczenia Spoleczne. Serwis Platnika Skladek (C.H. Beck)

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materialy i Studia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego)

Udar Mozgu (Volumed Sp. z o.o.)

Vademecum Przedsiebiorcy i Podatnika (Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o.)

Vegetable Crops Research Bulletin (Instytut Warzywnictwa)

Videochirurgia (Circa Medica s.c.)

Vox Patrum (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Warmia i Mazury. Kultura - Spoleczenstwo - Region (Stowarzyszenie Kulturalne MEM)

Warsaw Voice (Warsaw Voice S.A.)

Warstwy ("Bud-Media" Sp. z o.o.)

Warszawa i Mazowsze (Wydawnictwo DiG, Archiwum Panstwowe m. st. Warszawy)

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (Katedra Filologii Ukrainskiej UW)

Watra (Zjednoczenie Lemkow)

Wersja (Teatr im. Heleny Modrzejewskiej)

Weterynaria po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

Wiadomosci (Izba Projektowania Budowlanego)

Wiadomosci - Wlokno, Odziez, Skora (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Wiadomosci Archidiecezjalne Lodzkie (Archidiecezjalne Wydawnictwo Lodzkie)

Wiadomosci Elektrotechniczne (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Wiadomosci Gornicze ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o.)

Wiadomosci Historyczne (WSiP)

Wiadomosci mMatematyczne (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

Wiadomosci Melioracyjne i Lakarskie (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Wodnych i Melioracyjnych)

Wiadomosci Naftowe i Gazownicze (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierow i Technikow Przemyslu Naftowego i Gazowniczego)

Wiadomosci PIMP - wkladka w Przegladzie Mechanicznym (Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

Wiadomosci Polozniczo-Ginekologiczne (Wydawnictwo Libramed)

Wiadomosci Psychiatryczne (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

Wiadomosci Rolnicze (Wojewodzki Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)

Wiadomosci Rybackie (Stowarzyszenie Rozwoju Rybolowstwa)

Wiadomosci SIMP (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

Wiadomosci Ubezpieczeniowe (PZU S.A.)

Wiadomosci Urzedu Patentowego (Wydawnictwo Urzedu Patentowego RP)

Wiadomosci Zielarskie (Hortpress Sp. z o.o.)

Wiadomosci, Glosy, Rozmowy o Szkole (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

Wiek Oswiecenia (Wydawnictwa UW)

Wies Jutra (Wydawnictwo "Wies Jutra" Sp. z o.o.)

Wies Mazowiecka (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzial w Bielicach)

Wilenskie Rozmaitosci (Towarzystwo Milosnikow Wilna i Ziemi Wilenskiej Oddzial w Bydgoszczy)

Windows 2000 Magazine Edycja Polska (IT Press s.c.)

WIO - Wiadomosci Informacje Opinie (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Starym Polu)

Wiraze (Dowodztwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej)

Wlasnym Glosem (Robotnicze Stowarzyszenie Tworcow Kultury)

Wojsko i Wychowanie (Dom Wydawniczy BELLONA)

Wokanda (Librata Sp. z o.o.)

Wskazniki i Stawki (INFOR)

Wspolne Tematy - Pismo Pracownikow Socjalnych, Terapeutow, Personelu Pielegniarskiego i Opiekunczego (Dom Wydawniczo-Reklamowy "Tematy" Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

Wspolnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Wspolczesna Onkologia (Termidia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

Wszystko dla szkoly (Agencja "Sukurs")

Wycena ("Educaterra" Sp. z o.o.)

Wychowanie - Rehabilitacja - Edukacja Dzieci Niepelnosprawnych "Tu Jestesmy" ("SAMCOM" Pawel Rajewski)

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (Oficyna Wydawnicza AMOS)

Wychowanie Komunikacyjne (Agencja Wydawnicza BIS, Boleslaw Stefaniak)

Wychowanie na Co Dzien (Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c.)

Wychowanie Techniczne w Szkole (Agencja Wydawnicza BIS Boleslaw Stefaniak)

Wychowanie w Przedszkolu (WSiP)

WYCHOWAWCA. Miesiecznik Nauczycieli i Wychowawcow Katolickich (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawcow)

Wydawca (Inicjal Andrzej Palacz)

Wynagrodzenia (INFOR)

Wzrastanie (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Mlodziezy "Wzrastanie")

Yearbook of Polish European Studies (Centrum Europejskie UW)

Yearbook of Polish Foreign Policy (Zarzad Obslugi MSZ)

Zabytki (ZABYTKI Sp. z o.o.)

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich Oddzial w Poznaniu)

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (Instytut Technologii Eksploatacji)

Zagadnienia Informacji Naukowej (Instytut Informacji Naukowej i Studiow Biibliologicznych UW i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 1999-2000 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski (jak wyzej)

Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1998-1999 (jak wyzej)

Zagrozenia (Przedsiebiorstwo Uslugowe "OIKOS" Sp. z o.o.)

Zahoroda (Muzeum Kultury Lemkowskiej)

Zakazenia (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

Zaklady Pracy Chronionej - Rehabilitacja, Prawo, Finanse, Zarzadzanie, Technika (Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa)

Zamojska Gazeta Rolnicza (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie Oddzial w Sitnie)

Zamojski Kwartalnik Kulturalny (Zamojski Dom Kultury)

Zamowienia Publiczne Doradca (Publicus Sp. z o.o.)

Zapiski Koclewskie (Starogardzkie Centrum Kultury)

Zapiski Kujawsko-Dobrzynskie (Wloclawskie Towarzystwo Naukowe)

Zarzadzanie Ryzykiem (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Zawsze Wierni (Wydawnictwo "Te Deum" Sp. z o.o.)

Zbior Dokumentow (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

Zblizenia. Polska - Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wroclawskiego (Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe)

Zdrowa Zywnosc - Zdrowy Styl Zycia (Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Zycia i Zywnosci w Tarnowie)

Zdrowie i Zarzadzanie (Wydawnictwo "Zdrowie i Zarzadzanie" Sp. z o.o.)

Zdrowie Publiczne (Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Zeszyt Hipoteczny (Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa)

Zeszyt Naukowy (Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu)

Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (Kaliskie Towarzystwo Lekarskie)

Zeszyt Naukowy PAN Oddzial w Lublinie (PAN Oddzial w Lublinie)

Zeszyty Gubinskie (Gubinskie Towarzystwo Kultury)

Zeszyty Historyczne "WiN" (Zrzeszenie Wolnosc i Niezawislosc "WiN")

Zeszyty Historyczne Akademickiego Zwiazku Sportowego (Zarzad Glowny Akademickiego Zwiazku Sportowego)

Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej (OWar.)

Zeszyty Instytutu Pojazdow (Instytut "Zeszytow Instytutu Pojazdow")

Zeszyty Karmelitanskie - Pismo Poswiecone Duchowosci (Flos Carmeli - Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitow Bosych Sp. z o.o.)

Zeszyty Liberalne (DiG i Fundacja im. Friedricha Naumanna)

Zeszyty Literackie (AGORA S.A.)

Zeszyty Naukowe (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

Zeszyty Naukowe (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi)

Zeszyty Naukowe (Instytut Transportu Samochodowego)

Zeszyty Naukowe - Nauki Humanistyczne (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

Zeszyty Naukowe - Prace (Instytut Transportu Samochodowego)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Bibliografie (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Geodezja i Urzadzenia Rolne (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Inzynieria Srodowiska (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Konferencje (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Mechanizacja Rolnictwa (Wydawnictwo AR we Wroclawiu)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Melioracja (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe AR we Wroclawiu - Rolnictwo (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe AR we Wroclawiu - Rozprawy (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe AR we Wroclawiu - Technologia Zywnosci (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe AR we Wroclawiu - Weterynaria (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe AR we Wroclawiu - Zootechnika (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Swiatowej (Kolegium Gospodarki Swiatowej SGH)

Zeszyty Naukowe Osrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodow Malolitrazowych BOSMAL (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodow Malolitrazowych BOSMAL)

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Seria: Architektura i Urbanistyka (Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Architektura (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Automatyka (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Budownictwo (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Elektronika (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Geometria i Grafika Inzynierska (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Studia Informatica (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Elektryka (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Hutnictwo (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Matematyka - Fizyka (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Mechanika (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Organizacja i Zarzadzanie (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Transport (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Chemia (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Informatyka (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Energetyka (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Gornictwo (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Inzynieria Srodowiska (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Ekonomiczne Problemy Lacznosci (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Ekonomiczne Problemy Transportu (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Folia Oeconomica Stetinensia (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Prace Studium Praktycznej Nauki Jezykow Obcych (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Problemy Zarzadzania Finansow i Marketingu (jak wyzej)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Psyche (jak wyzej)

Zeszyty Osrodka Ratowniczych Badan Archeologicznych (Wydawnictwo DiG i Osrodek Ratowniczych Badan Archeologicznych)

Zeszyty Sandomierskie (Towarzystwo Naukowe Sandomierskie)

Zeszyty Tyflologiczne (Polski Zwiazek Niewidomych)

Zielona Arka (Wydawnictwo "Weda" Joanna Osajda; poprzednio Wydawnictwo Ekolog Pomorski)

Ziemia Klodzka (Wydawnictwo "Ziemia Klodzka")

Ziemia Raciborska (Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW")

Znad Popradu (Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju)

Zuchmistrz-yni (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Zuchowe Wiesci (Glowna Kwatera ZHP)

Zrenica (Tarnowska Fundacja Kultury)

Zivot (Towarzystwo Slowakow w Polsce)

Zycie Akademickie (Zycie Akademickie - Miesiecznik AWF we Wroclawiu)

Zycie Konsekrowane (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynow - "Palabra")

Zycie Szkoly (WSiP)

Zycie Tatarskie (Zwiazek Tatarow Polskich w RP)

Zycie Uniwersyteckie UAM (UAM)

Zywnosc, Nauka, Technologia (Polskie Towarzystwo Technologii Zywnosci)

Zywnosc, Zywienie, Prawo a Zdrowie; Food Nutrition Law and Health Journal (Instytut Zywnosci i Zywienia)

Zywnosc-Nauka. Technologia. Jakosc (Polskie Towarzystwo Technologow Zywnosci)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.