Tekst ujednolicony po zmianie z 6 wrzesnia 2001 r. Stan prawny na 10 listopada 2002 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia

UWAGA, patrz nowsza wersja ustawy

Powrot na strone tytulowa
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ:
Co wolno inspektorowi sanitarnemu

Ujednolicony tekst ustawy powstal na podstawie Dziennikow Ustaw z 2001 roku:
  • Nr 63, poz. 634
  • Nr 128 poz. 1408
Ustawa weszla w zycie 23 wrzesnia 2001 r., z tym ze niektore jej przepisy zaczna obowiazywac w innych terminach (patrz: art. 60 ustawy).

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Ustawa okresla:

1) warunki produkcji srodkow spozywczych, uzywek, substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz obrotu tymi artykulami,

2) wymagania dotyczace zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej artykulow, o ktorych mowa w pkt 1,

3) wymagania dotyczace przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie artykulami, o ktorych mowa w pkt 1,

4) wymagania zdrowotne wobec osob bioracych udzial w procesie produkcji i w obrocie artykulami, o ktorych mowa w pkt 1, oraz wymagania dotyczace kwalifikacji tych osob w zakresie przestrzegania zasad higieny,

5) wymagania dotyczace materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,

6) zasady przeprowadzania urzedowej kontroli zywnosci.

2. Przepisy ustawy dotyczace dozwolonych substancji dodatkowych i zanieczyszczen, wymagan sanitarnych w zakladach produkcyjnych, wymagan zdrowotnych wobec osob bioracych udzial w procesie produkcji i w obrocie, a takze przepisy dotyczace materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia stosuje sie rowniez do wyrobu i rozlewu wyrobow winiarskich, a takze do wyrobu spirytusu oraz wyrobu i rozlewu wyrobow spirytusowych.

Art. 2. Ustawy nie stosuje sie do:

1) srodkow spozywczych i uzywek produkowanych, przechowywanych, spozywanych i uzywanych wylacznie we wlasnym gospodarstwie domowym do zaspokajania potrzeb tego gospodarstwa lub przywozonych w tym celu z zagranicy,

2) artykulow przeznaczonych do rozpoznawania, zapobiegania lub leczenia chorob, uznanych, na podstawie odrebnych przepisow, za srodki farmaceutyczne lub materialy medyczne.

Art. 3. 1. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) srodki spozywcze - produkty zywnosciowe, substancje lub ich mieszaniny zawierajace skladniki przeznaczone do odzywiania ludzi, w stanie naturalnym lub przetworzonym,

2) uzywki - produkty, substancje lub ich mieszaniny niezawierajace skladnikow odzywczych lub zawierajace je w ilosciach niemajacych znaczenia dla odzywiania organizmu ludzkiego, ktore jednak ze wzgledu na swoje oddzialywanie fizjologiczne lub cechy organoleptyczne sa przeznaczone do spozywania lub w inny sposob sa wprowadzane do organizmu ludzkiego,

3) dozwolone substancje dodatkowe - substancje niespozywane odrebnie jako zywnosc, niebedace typowymi skladnikami zywnosci, posiadajace wartosc odzywcza lub jej nieposiadajace, ktorych celowe uzycie technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, pakowania, przewozu i przechowywania spowoduje zamierzone lub spodziewane rezultaty w srodku spozywczym albo w polproduktach bedacych jego komponentami; dozwolone substancje dodatkowe moga stac sie bezposrednio lub posrednio skladnikami zywnosci lub w inny sposob oddzialywac na jej cechy charakterystyczne, z wylaczeniem substancji dodawanych w celu zachowania lub poprawienia wartosci odzywczej; dozwolone substancje dodatkowe moga byc stosowane tylko wtedy, kiedy ich uzycie jest technologicznie uzasadnione i nie stwarza zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka,

4) suplement diety - skoncentrowane zrodlo witamin lub skladnikow mineralnych i innych skladnikow odzywczych wystepujacych pojedynczo lub w kombinacjach, stosowane jako uzupelnienie spozycia skladnikow odzywczych w normalnej diecie, wyprodukowane w postaci kapsulek, tabletek, pastylek, pigulek, proszku w saszetkach, plynow w ampulkach lub w butelkach z kroplomierzem,

5) inne dodatki do srodkow spozywczych lub uzywek - substancje niespozywane odrebnie jako zywnosc oraz niebedace charakterystycznymi skladnikami zywnosci, niezaleznie od tego, czy maja wartosc odzywcza, ktore stana sie skladnikami zywnosci, jezeli zostana dodane do zywnosci w procesie produkcji w celu technologicznym,

6) substancje pomagajace w przetwarzaniu - substancje, ktore nie sa same spozywane jako skladniki zywnosci, celowo stosowane w przetwarzaniu surowcow, zywnosci lub ich skladnikow dla osiagniecia zamierzonego celu technologicznego w procesie produkcji, ktore moga spowodowac niezamierzone, lecz technicznie nieuniknione wystepowanie ich pozostalosci lub ich pochodnych w produkcie koncowym, ktore nie zagrazaja zdrowiu oraz nie wywieraja wplywu technologicznego na gotowy produkt,

7) zanieczyszczenie - kazda substancje, ktora nie jest celowo dodawana do zywnosci, a jest w niej obecna w nastepstwie procesu produkcji, w tym czynnosci wykonywanych w procesie produkcji roslinnej i zwierzecej oraz w zabiegach weterynaryjnych, lub nieprawidlowosci wystepujacych w obrocie albo jest nastepstwem zanieczyszczenia srodowiska; termin ten obejmuje obecne w zywnosci szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne lub inne substancje obce, ktore moga stanowic zagrozenie dla zdrowia czlowieka lub powodowac nieprzydatnosc do spozycia, z wylaczeniem substancji obcych, takich jak czesci owadow, wlosy zwierzat, czesci metaliczne i szklane,

8) produkcja srodkow spozywczych - dzialania, ktorych celem jest uzyskanie srodkow spozywczych, obejmujace przygotowywanie surowcow do przerobu, ich przechowywanie, poddawanie procesom technologicznym, pakowanie i znakowanie oraz inne przygotowywanie do obrotu, a takze przechowywanie wyrobow gotowych do czasu wprowadzenia ich do obrotu oraz przygotowywanie w zakladach zywienia zbiorowego lub w innych zakladach potraw, napojow lub wyrobow garmazeryjnych,

9) obrot srodkami spozywczymi - dzialania majace na celu dostarczenie gotowych srodkow spozywczych oraz surowcow lub polproduktow konsumentom lub do zakladow zywienia zbiorowego, w tym sprzedaz, przechowywanie i przewoz oraz podawanie potraw lub wyrobow garmazeryjnych w samolotach i innych srodkach przewozu,

10) zaklad - miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu zywnoscia,

11) zaklad zywienia zbiorowego - miejsce prowadzenia dzialalnosci w zakresie zywienia ludzi lub wprowadzania do obrotu wyrobow garmazeryjnych,

12) system analizy zagrozen i krytycznych punktow kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point), zwany dalej "systemem HACCP" - postepowanie majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci poprzez identyfikacje i oszacowanie skali zagrozen z punktu widzenia jakosci zdrowotnej zywnosci oraz ryzyka wystapienia zagrozen podczas przebiegu wszystkich etapow procesu produkcji i obrotu zywnoscia; system ten ma rowniez na celu okreslenie metod ograniczania zagrozen oraz ustalenie dzialan naprawczych,

13) jakosc zdrowotna zywnosci - ogol cech i kryteriow, przy pomocy ktorych charakteryzuje sie zywnosc pod wzgledem wartosci odzywczej, jakosci organoleptycznej oraz bezpieczenstwa dla zdrowia konsumenta,

14) jakosc organoleptyczna zywnosci - zespol cech obejmujacych smak, zapach, wyglad, barwe i konsystencje, ktore mozna wyodrebnic i ocenic przy pomocy zmyslow czlowieka,

15) bezpieczenstwo zywnosci - ogol warunkow, ktore musza byc spelnione, i dzialan, ktore musza byc podjete na wszystkich etapach produkcji zywnosci i obrotu zywnoscia w celu zapewnienia zdrowia i zycia czlowieka,

16) srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego:

a) srodki spozywcze, ktore ze wzgledu na specjalny sklad lub sposob przygotowania roznia sie od srodkow spozywczych powszechnie spozywanych i przeznaczone sa do zaspokajania szczegolnych potrzeb zywieniowych osob, ktorych procesy trawienia i metabolizmu sa zachwiane, lub osob, dla ktorych ze wzgledu na specjalny stan fizjologiczny wskazane jest kontrolowanie spozycia okreslonych substancji w zywnosci; srodki te moga byc okreslane jako dietetyczne srodki spozywcze,

b) srodki spozywcze, ktore ze wzgledu na specjalny sklad lub sposob przygotowania roznia sie od srodkow spozywczych powszechnie spozywanych i przeznaczone sa do zaspokajania szczegolnych potrzeb zywieniowych zdrowych niemowlat i malych dzieci,

c) posilki lub zestawy posilkow, jezeli nie zostaly one zaliczone do lekow na podstawie odrebnych przepisow, przeznaczone do usuwania skutkow nieprawidlowego odzywiania lub chorob, ustalone zgodnie ze wskazaniami lekarza i stosowane w sposob przez niego okreslony,

17) mleko poczatkowe - srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego stosowany w zywieniu niemowlat, pokrywajacy calkowite zapotrzebowanie zywieniowe przez pierwsze cztery do szesciu miesiecy zycia,

18) mleko nastepne - srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego stanowiacy podstawowy skladnik stopniowo roznicujacej sie diety, stosowany w zywieniu niemowlat powyzej czwartego miesiaca zycia,

19) mieszanka mleczna - srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego stanowiacy polaczenie mleka nastepnego z kleikiem zbozowym, stosowany w zywieniu niemowlat powyzej czwartego miesiaca zycia,

20) srodek spozywczy o niewlasciwej jakosci zdrowotnej - srodek spozywczy, ktory nie odpowiada obowiazujacym wymaganiom w zakresie warunkow zdrowotnych zywnosci i zywienia,

21) srodek spozywczy szkodliwy dla zdrowia lub zycia czlowieka - srodek spozywczy, ktorego spozycie moze spowodowac negatywne skutki dla zdrowia lub zycia czlowieka, jezeli zawiera drobnoustroje chorobotworcze lub zanieczyszczenia pochodzace z mikroorganizmow lub powstale w wyniku ich obecnosci w ilosci mogacej stanowic zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka lub zawiera inne substancje toksyczne niezaleznie od ich pochodzenia,

22) srodek spozywczy zepsuty - srodek spozywczy, ktorego sklad lub wlasciwosci ulegly zmianom wskutek nieprawidlowosci zaistnialych w procesie technologicznym lub pod wplywem dzialan czynnikow naturalnych, takich jak: wilgotnosc, czas, temperatura lub swiatlo, albo wskutek obecnosci mikroorganizmow lub pasozytow, powodujac jego nieprzydatnosc do spozycia zgodnie z przeznaczeniem,

23) data minimalnej trwalosci - date, do ktorej prawidlowo przechowywany lub transportowany srodek spozywczy zachowuje pelne wlasciwosci fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne; data powinna byc poprzedzona okresleniem "najlepiej spozyc przed",

24) termin przydatnosci do spozycia - termin, po uplywie ktorego srodek spozywczy traci przydatnosc do spozycia; termin ten jest stosowany do oznaczania srodkow spozywczych nietrwalych mikrobiologicznie, latwo psujacych sie; data powinna byc poprzedzona okresleniem "nalezy spozyc do:",

25) srodek spozywczy sfalszowany - srodek spozywczy, ktorego sklad lub inne wlasciwosci zostaly zmienione, a nabywca nie zostal o tym poinformowany w sposob okreslony w art. 24; sfalszowany jest rowniez srodek spozywczy, w ktorym wprowadzone zostaly zmiany majace na celu ukrycie jego rzeczywistego skladu lub innych wlasciwosci; srodek spozywczy jest sfalszowany, jezeli:

a) dodano do niego substancje zmieniajace jego sklad i obnizajace jego wartosc odzywcza,

b) odjeto lub zmniejszono zawartosc jednego lub kilku skladnikow decydujacych o wartosci odzywczej lub innej wlasciwosci srodka spozywczego majacego wplyw na jego jakosc zdrowotna,

c) dokonano zabiegow, ktore ukryly rzeczywisty jego sklad lub nadaly mu wyglad srodka spozywczego o nalezytej jakosci,

d) podano niezgodnie z prawda jego nazwe, sklad, date lub miejsce produkcji, termin przydatnosci do spozycia lub date minimalnej trwalosci albo w inny sposob nieprawidlowo go oznakowano,

26) nowa zywnosc - substancje lub ich mieszaniny, ktore dotychczas nie byly wykorzystywane do zywienia ludzi, w tym srodki spozywcze, uzywki lub ich skladniki:

a) zawierajace lub skladajace sie z genetycznie zmodyfikowanych organizmow albo ich fragmentow, okreslonych w odrebnych przepisach,

b) otrzymane z organizmow, o ktorych mowa w lit. a), ale ich niezawierajace,

c) o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej,

d) wyizolowane z mikroorganizmow, grzybow lub wodorostow lub skladajace sie z nich,

e) skladajace sie z roslin lub uzyskane z roslin lub ze zwierzat, z wyjatkiem zywnosci i skladnikow zywnosci otrzymanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnazania lub hodowli,

f) poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodujacemu istotne zmiany ich skladu lub struktury, ktory wplywa na wartosc odzywcza, metabolizm i zawartosc niepozadanych substancji,

27) produkt genetycznie zmodyfikowany - produkt skladajacy sie z organizmow genetycznie zmodyfikowanych lub ich fragmentow lub kombinacji, zawierajacy DNA lub bialka z organizmow genetycznie zmodyfikowanych,

28) materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia - urzadzenia, aparaty, sprzet, narzedzia, opakowania i inne materialy, ktore stykaja sie w procesie produkcji lub obrocie ze srodkami spozywczymi, uzywkami, substancjami pomagajacymi w przetwarzaniu, dozwolonymi substancjami dodatkowymi oraz innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek,

29) urzedowa kontrola zywnosci - kontrole zgodnosci srodkow spozywczych, uzywek i substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, a ponadto substancji wzbogacajacych i innych dodatkow do srodkow spozywczych lub uzywek przeznaczonych do produkcji tych artykulow oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z tymi artykulami, z obowiazujacymi wymaganiami w zakresie warunkow zdrowotnych zywnosci i zywienia oraz znakowania zywnosci, przeprowadzana przez organy Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne uprawnione organy w ramach swoich kompetencji,

30) laboratorium referencyjne - laboratorium odwolawcze uprawnione przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia, na podstawie przepisow o systemie oceny zgodnosci i akredytacji, stosujace, w zakresie oceny jakosci zdrowotnej zywnosci, wiarygodne metody badan potwierdzone w systemie badan miedzylaboratoryjnych,

31) zywnosc - kazda substancje lub produkt przetworzony, czesciowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczone do spozycia przez ludzi, z wylaczeniem okreslonych w przepisach odrebnych pasz, roslin przed zbiorem, kosmetykow, tytoniu i wyrobow tytoniowych oraz srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 7-9, 12-15, 20-22 i 25 stosuje sie odpowiednio do uzywek, substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych lub uzywek.

Art. 4. Do postepowania przeprowadzanego przez organy urzedowej kontroli zywnosci maja zastosowanie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

Rozdzial 2

Wymagania dotyczace jakosci zdrowotnej zywnosci, przestrzegania zasad higieny oraz warunki produkcji i obrotu zywnoscia

Art. 5. 1. Srodki spozywcze, uzywki, substancje pomagajace w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe i inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek, przeznaczone do spozycia albo uzywania, nie moga byc szkodliwe dla zdrowia lub zycia czlowieka, zepsute ani sfalszowane oraz naruszac warunkow okreslonych w ustawie.

2. Za szkode wyrzadzona przez artykuly, o ktorych mowa w ust. 1, naruszajace warunki jakosci zdrowotnej odpowiada, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, przedsiebiorca produkujacy te artykuly, chyba ze na podstawie dokumentacji, ktora okresla ich stan w chwili wprowadzenia do obrotu oraz warunki ich przechowywania, zostanie wykazane, ze za te szkode odpowiada przedsiebiorca wprowadzajacy te artykuly do obrotu.

Art. 6. 1. Zakazuje sie wykorzystywania do zywienia ludzi lub do produkcji innych srodkow spozywczych produktow pochodzacych od zwierzat lub ze zwierzat, ktorym podawano substancje o dzialaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym.

2. Zakaz nie dotyczy produktow pochodzacych od zwierzat lub ze zwierzat, ktorym podawano substancje wymienione w ust. 1 w celu leczniczym lub zootechnicznym zgodnie z warunkami, o ktorych mowa w art. 7, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Produkty pochodzace od zwierzat lub ze zwierzat, ktorym podawano hormony i inne substancje, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga byc przeznaczone do produkcji srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego.

Art. 7. 1. Zakazuje sie wykorzystywania do zywienia ludzi oraz do produkcji srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, produktow pochodzacych z roslin, ze zwierzat lub od zwierzat, ktore zawieraja pozostalosci zanieczyszczen chemicznych, biologicznych, lekow lub innych srodkow farmaceutycznych, a takze skazen promieniotworczych w ilosciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne poziomy.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, najwyzsze dopuszczalne poziomy pozostalosci zanieczyszczen chemicznych, biologicznych, lekow lub innych srodkow farmaceutycznych, a takze skazen promieniotworczych w roslinach, u zwierzat, w tkankach lub narzadach zwierzat po uboju i w srodkach spozywczych pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, majac na wzgledzie wyniki badan naukowych i potrzebe zapewnienia ochrony zdrowia lub zycia czlowieka.

Art. 8. 1. Napromienianie promieniowaniem jonizujacym srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek jest dopuszczalne, jezeli nie stanowi zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka i jest uzasadnione technologicznie.

2. Napromienianie nie moze:

1) zastepowac prawidlowych warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny w procesie produkcji srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek,

2) byc stosowane do zywnosci zawierajacej substancje chemiczne sluzace do konserwacji i stabilizacji zywnosci.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki napromieniania srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, ktore moga byc poddane dzialaniu promieniowania jonizujacego, ich wykazy, maksymalne dawki napromieniania oraz wymagania w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu, majac na wzgledzie ust. 1 i 2 oraz zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 9. 1. Srodki spozywcze, uzywki i dozwolone substancje dodatkowe nie moga byc uzywane do produkcji srodkow spozywczych lub uzywek oraz wprowadzane do obrotu, jezeli zawieraja dozwolone substancje dodatkowe lub zanieczyszczenia w ilosciach szkodliwych dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz powoduja zmiany organoleptyczne tych artykulow w stopniu uniemozliwiajacym ich spozycie lub uzycie.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez, gdy dozwolone substancje dodatkowe i zanieczyszczenia znajduja sie na powierzchni srodkow spozywczych lub uzywek.

3. Srodki spozywcze, uzywki i dozwolone substancje dodatkowe, po usunieciu do dopuszczalnych poziomow dozwolonych substancji dodatkowych oraz zanieczyszczen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moga byc uzywane do produkcji innych srodkow spozywczych lub uzywek oraz wprowadzane do obrotu, jezeli organ sprawujacy nadzor nad jakoscia zdrowotna tych artykulow stwierdzi, w drodze decyzji, ich przydatnosc do spozycia lub uzywania.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) dozwolone substancje dodatkowe, substancje pomagajace w przetwarzaniu, inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz warunki ich stosowania,

2) maksymalne poziomy zanieczyszczen chemicznych i biologicznych, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych, uzywkach, substancjach pomagajacych w przetwarzaniu, innych dodatkach do srodkow spozywczych i uzywek, w dozwolonych substancjach dodatkowych albo na ich powierzchni,

3) specyfikacje i kryteria czystosci, wymagania dotyczace pobierania probek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzedowej kontroli zywnosci do oznaczania parametrow wlasciwych dla poszczegolnych substancji pomagajacych w przetwarzaniu, innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, dla poszczegolnych dozwolonych substancji dodatkowych oraz zawartosci zanieczyszczen,

4) substancje wzbogacajace dodawane do srodkow spozywczych lub uzywek oraz suplementy diety i warunki ich stosowania

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, najwyzsze dopuszczalne poziomy pozostalosci srodkow chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie roslin, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub zycia czlowieka, z uwzglednieniem ust. 1 i 2, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 10. 1. Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b), moga byc produkowane w zakladach przeznaczonych do ich produkcji lub w wyodrebnionych liniach technologicznych zakladow produkujacych rowniez inne srodki spozywcze lub w zakladach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie produkcji srodkow farmaceutycznych na zasadach okreslonych w przepisach o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

2. Reklama i promocja mleka poczatkowego i przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat nie moga przekazywac informacji, ze karmienie mlekiem poczatkowym jest rownowazne lub lepsze od karmienia naturalnego, oraz nie moga byc prowadzone w zakladach opieki zdrowotnej, w obrocie tymi artykulami, a takze w srodkach masowego przekazu, z wyjatkiem publikacji naukowych lub popularnonaukowych upowszechniajacych wiedze z zakresu opieki nad dzieckiem.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, grupy srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wymagania, jakie powinny spelniac te srodki, oraz sposob i formy reklamy i informacji, majac na wzgledzie szczegolne przeznaczenie tych srodkow oraz wymagania w zakresie wewnetrznej kontroli jakosci zdrowotnej i wewnetrznej kontroli przestrzegania zasad higieny, z uwzglednieniem systemu HACCP.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagania dla mleka poczatkowego i przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat dotyczace sposobu i formy reklamy i informacji, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) niezbedne dane, jakie reklama ma zawierac,

2) informacje, ktorych reklama nie moze przekazywac,

3) sposob przekazywania informacji,

4) sposob znakowania

- majac na wzgledzie propagowanie karmienia naturalnego oraz potrzebe zapewnienia ochrony zdrowia lub zycia czlowieka.

Art. 11. 1. Nowa zywnosc nie moze:

1) stanowic zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska,

2) roznic sie od zywnosci lub skladnikow zywnosci, ktore ma zastapic, w stopniu powodujacym, ze jej uzycie lub spozycie byloby niekorzystne ze wzgledow zdrowotnych lub zywieniowych.

2. Nowa zywnosc skladajaca sie z organizmow genetycznie zmodyfikowanych lub ich czesci, zawierajaca bialka lub DNA z tych organizmow powinna byc znakowana informacja "produkt genetycznie zmodyfikowany".

3. Nowa zywnosc, w ktorej nie wszystkie skladniki stanowia organizmy genetycznie zmodyfikowane lub ich czesci, zawierajaca bialka lub DNA z tych organizmow, powinna byc znakowana nazwa tych skladnikow oraz informacja "genetycznie zmodyfikowany".

4. Obowiazek znakowania nowej zywnosci w sposob okreslony w ust. 2 i 3 nie dotyczy nowej zywnosci, w sklad ktorej wchodza organizmy genetycznie zmodyfikowane lub produkty uzyskane z organizmow genetycznie zmodyfikowanych, jezeli ich zawartosc nie przekracza 1% danego skladnika przy zalozeniu, ze obecnosc bialka lub DNA z organizmu genetycznie zmodyfikowanego jest niezamierzona.

Art. 12. 1. Podjecie produkcji nowej zywnosci lub wprowadzenie jej do obrotu poprzedza sie postepowaniem niezbednym do stwierdzenia, ze nie stanowi ona zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska.

2. Postepowanie, o ktorym mowa w ust. 1, przeprowadza Glowny Inspektor Sanitarny, z zastrzezeniem art. 15 ust. 2.

3. W odniesieniu do nowej zywnosci zawierajacej lub skladajacej sie z organizmow genetycznie zmodyfikowanych do postepowania, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym ustawa, maja zastosowanie przepisy dotyczace organizmow genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 13. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania, o ktorym mowa w art. 12, wystepuje przedsiebiorca majacy zamiar podjac produkcje nowej zywnosci lub wprowadzic nowa zywnosc do obrotu.

2. Wniosek zawiera:

1) charakterystyke nowej zywnosci,

2) przewidywana wielkosc produkcji lub ilosc zywnosci wprowadzonej do obrotu w odniesieniu do nowej zywnosci, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. a),

3) dane identyfikujace przedsiebiorce majacego zamiar podjac produkcje nowej zywnosci lub wprowadzic do obrotu nowa zywnosc.

3. Postepowanie, o ktorym mowa w art. 12, przeprowadza sie w sposob jawny i umozliwiajacy weryfikacje, na podstawie dostepnych danych naukowo-technicznych i przedlozonej przez przedsiebiorce dokumentacji oraz wynikow badan, biorac pod uwage mogace wystapic zagrozenia.

4. Do wniosku nalezy dolaczyc zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Sadowego oraz dokumentacje zawierajaca dane dotyczace:

1) skladu, wartosci odzywczej i przeznaczenia nowej zywnosci,

2) obecnosci w niej organizmow genetycznie zmodyfikowanych oraz zastosowanych technik modyfikacji genetycznej,

3) znakowania nowej zywnosci.

5. Dokumentacja przedlozona przez przedsiebiorce wymaga uzyskania opinii ekspertow lub jednostek naukowych wlasciwych ze wzgledu na przedmiot zgloszenia, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez laboratoria, o ktorych mowa w art. 44.

6. Koszty przeprowadzenia badan lub sporzadzenia opinii, o ktorych mowa w ust. 5, ponosza przedsiebiorcy.

7. Jezeli w wyniku postepowania, o ktorym mowa w art. 12, zostanie stwierdzone, ze nowa zywnosc nie stanowi zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska, Glowny Inspektor Sanitarny wydaje decyzje zezwalajaca na podjecie produkcji lub wprowadzenie do obrotu nowej zywnosci.

8. Jezeli w wyniku postepowania, o ktorym mowa w art. 12, zostanie stwierdzone, ze nowa zywnosc stanowi zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska, Glowny Inspektor Sanitarny wydaje decyzje o zakazie podjecia produkcji lub wprowadzenia do obrotu takiej zywnosci.

9. W przypadku powziecia uzasadnionego podejrzenia, ze nowa zywnosc produkowana lub wprowadzana do obrotu na podstawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 7, stanowi zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska, Glowny Inspektor Sanitarny ograniczy lub wstrzyma produkcje lub wprowadzanie tej zywnosci do obrotu do czasu przeprowadzenia postepowania niezbednego do wyjasnienia zagrozen i w zaleznosci od wynikow tego postepowania wyda decyzje:

1) o zakazie produkcji lub wprowadzania do obrotu nowej zywnosci,

2) zezwalajaca na produkcje lub wprowadzanie do obrotu tej zywnosci.

Art. 14. 1. Glowny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr decyzji, o ktorych mowa w art. 13 ust. 7, 8 i 9.

2. Dokumentacja postepowania, o ktorym mowa w art. 12, stanowi zalacznik do rejestru.

3. Rejestr i zalaczniki do rejestru sa jawne. Dotyczy to w szczegolnosci:

1) danych przedsiebiorcy, o ktorych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3,

2) ogolnej charakterystyki nowej zywnosci,

3) warunkow wykorzystania i przeznaczenia nowej zywnosci,

4) informacji majacych istotne znaczenie dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska.

4. Zasada jawnosci nie dotyczy:

1) danych stanowiacych tajemnice sluzbowa i tajemnice przedsiebiorstwa okreslonych w odrebnych przepisach,

2) danych, ktorych ujawnienie wedlug przedsiebiorcy produkujacego lub wprowadzajacego do obrotu nowa zywnosc mogloby naruszyc jego konkurencyjna pozycje na rynku, jezeli Glowny Inspektor Sanitarny, w drodze decyzji, wyrazi zgode na nieujawnianie tych danych.

5. Glowny Inspektor Sanitarny odmawia wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, jezeli ze wzgledu na bezpieczenstwo zdrowia lub zycia czlowieka jest to uzasadnione.

6. Glowny Inspektor Sanitarny cofa zgode w przypadku, gdy wystapia nowe informacje lub zaistnieja uzasadnione podejrzenia, ze nieujawnienie danych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, moze stwarzac zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka.

Art. 15. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb postepowania oraz jednostki naukowe lub ekspertow wlasciwych ze wzgledu na przedmiot postepowania, o ktorym mowa w art. 11-13, majac na wzgledzie stwierdzenie, ze nowa zywnosc nie stanowi zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka oraz srodowiska.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska wydaje rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie nowej zywnosci okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. a).

Art. 16. 1. Wymagania w zakresie jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz metody badania tych artykulow lub ich grup, ktore nie sa ustalone w ustawie, okreslaja odrebne przepisy.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic wymagania w zakresie jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz metody ich badania, majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia ochrony zdrowia lub zycia czlowieka.

Art. 17. 1. Srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego produkowane w kraju i przywozone z zagranicy, ktore nie spelniaja wymagan w zakresie jakosci zdrowotnej ustalonych w:

1) ustawie,

2) przepisach o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej - w zakresie srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego,

3) przepisach o ochronie roslin uprawnych

- nie moga byc wprowadzone do obrotu w kraju w celu spozycia lub uzywania przez ludzi lub stosowania do produkcji zywnosci.

2. Srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego spelniajace inne wymagania niz ustalone w ustawie mozna produkowac, jezeli sa one przeznaczone na eksport.

3. Glowny Inspektor Sanitarny moze wydac decyzje zezwalajaca na:

1) odstepstwa od wymagan okreslonych w ustawie,

2) produkcje lub wprowadzanie do obrotu srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, dla ktorych nie zostaly ustalone szczegolowe wymagania w zakresie jakosci zdrowotnej,

3) wprowadzenie do obrotu w kraju artykulow, o ktorych mowa w ust. 2.

Art. 18. 1. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3, wystepuje przedsiebiorca produkujacy lub wprowadzajacy do obrotu w kraju srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwe i charakterystyke srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego,

2) dane identyfikujace producenta, a w odniesieniu do artykulow przywozonych z zagranicy takze nazwe kraju, z ktorego pochodza te artykuly,

3) okreslenie wielkosci partii artykulow i proponowanego sposobu wprowadzania ich do obrotu oraz odstepstw od warunkow jakosci zdrowotnej okreslonych w ustawie w odniesieniu do artykulow, o ktorych mowa w art. 17 ust. 2, ktore maja byc wprowadzone do obrotu w kraju.

3. Do wniosku nalezy dolaczyc:

1) zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Sadowego,

2) opinie ekspertow lub jednostek naukowych wlasciwych ze wzgledu na przedmiot wniosku,

3) w odniesieniu do artykulow przywozonych z zagranicy - potwierdzenie, ze artykuly te spelniaja wymagania jakosci zdrowotnej obowiazujace w kraju ich producenta i sa dopuszczone do zywienia ludzi przez wlasciwy organ urzedowej kontroli tego kraju,

4) recepture - sklad ilosciowy i jakosciowy,

5) probki artykulu i projekt etykiety,

6) projekt specyfikacji i wymagan dla artykulu.

4. Koszty sporzadzenia opinii ponosza przedsiebiorcy skladajacy wnioski.

Art. 19. 1. Decyzje dotyczace artykulow, o ktorych mowa w art. 17 ust. 2, wydawane sa na okreslona partie tych artykulow.

2. Decyzje powinny okreslac nazwe, sklad, charakterystyke i rodzaj srodka spozywczego, uzywki, dozwolonej substancji dodatkowej lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek lub srodka spozywczego specjalnego przeznaczenia zywieniowego, ich przeznaczenie i warunki stosowania lub uzycia do produkcji zywnosci, wymogi dotyczace ich znakowania, nazwe i adres przedsiebiorcy produkujacego lub wprowadzajacego je do obrotu.

Art. 20. 1. Glowny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr wydanych decyzji, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3.

2. Dokumentacja, o ktorej mowa w art. 18, stanowi zalacznik do rejestru.

3. Rejestr i zalaczniki do rejestru sa jawne.

4. Zasada jawnosci nie dotyczy:

1) danych stanowiacych tajemnice sluzbowa i tajemnice przedsiebiorstwa okreslonych w odrebnych przepisach,

2) danych, ktorych ujawnienie wedlug przedsiebiorcy produkujacego lub wprowadzajacego do obrotu srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego mogloby naruszyc jego konkurencyjna pozycje na rynku, jezeli Glowny Inspektor Sanitarny przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w art. 17 ust. 3, wyrazi zgode, w drodze decyzji, na nieujawnianie tych danych.

Art. 21. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres informacji podawanych we wnioskach o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3, szczegolowe warunki dotyczace wymagan niezbednych dla ochrony zdrowia lub zycia czlowieka, ktore powinny zostac okreslone w decyzji, zakres i rodzaj dolaczanej dokumentacji oraz jednostki naukowe lub ekspertow wlasciwych ze wzgledu na przedmiot wniosku, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci, ktora bedzie produkowana lub wprowadzana do obrotu w kraju na podstawie wydanych decyzji.

Art. 22. 1. W procesie produkcji przetworow grzybowych, srodkow spozywczych zawierajacych grzyby, skupie, przechowywaniu lub sprzedazy grzybow nalezy przestrzegac wymagan zapewniajacych bezpieczenstwo zywnosci oraz zatrudniac klasyfikatorow grzybow lub grzyboznawcow.

2. Nadawanie i pozbawianie uprawnien klasyfikatora grzybow i grzyboznawcy nastepuje w drodze decyzji wlasciwego organu Inspekcji Sanitarnej.

3. W razie stwierdzenia nienalezytego wykonywania obowiazkow przez klasyfikatora grzybow lub grzyboznawce, wlasciwy organ Inspekcji Sanitarnej uchyla, w drodze decyzji, nadane im uprawnienia.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz grzybow dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworow grzybowych albo artykulow spozywczych zawierajacych grzyby, wykaz przetworow grzybowych dopuszczonych do obrotu, z uwzglednieniem cech dyskwalifikujacych grzyby i przetwory grzybowe, wymagan technologicznych i warunkow przetwarzania, skupu, przechowywania i sprzedazy grzybow,

2) organy Inspekcji Sanitarnej wlasciwe do nadawania i pozbawiania uprawnien, o ktorych mowa w ust. 2, oraz warunki i tryb ich uzyskiwania,

3) wykaz prac, przy ktorych powinny byc zatrudnione osoby posiadajace uprawnienia klasyfikatora grzybow lub grzyboznawcy

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 23. 1. W procesie produkcji i w obrocie zywnoscia nie mozna stosowac procesow technologicznych lub metod postepowania, ktore moga spowodowac powstanie w zywnosci lub na jej powierzchni substancji szkodliwych dla zdrowia lub zycia czlowieka.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w celu zapobiegania powstawaniu negatywnych skutkow dla zdrowia lub zycia czlowieka moze, w drodze rozporzadzenia:

1) nakazac stosowanie okreslonych procesow technologicznych lub metod postepowania w procesie produkcji lub w obrocie w odniesieniu do wskazanych w rozporzadzeniu artykulow,

2) zakazac stosowania okreslonych procesow technologicznych lub metod postepowania w procesie produkcji i w obrocie srodkami spozywczymi i uzywkami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi i innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek,

3) zakazac produkcji oraz wprowadzania do obrotu okreslonych srodkow spozywczych i uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek

- majac na wzgledzie zagrozenia, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 24. 1. Opakowania jednostkowe srodkow spozywczych i uzywek powinny zawierac informacje istotne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia czlowieka, dotyczace:

1) skladu tych srodkow spozywczych i uzywek,

2) ich wartosci odzywczej,

3) obecnosci w nich dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek,

4) daty ich minimalnej trwalosci lub terminu przydatnosci do spozycia,

5) sposobu ich uzycia, jezeli brak tej informacji moglby spowodowac niewlasciwe postepowanie z tymi artykulami,

6) wlasciwosci zapobiegania lub wspomagania leczenia chorob - w odniesieniu do srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz naturalnych wod mineralnych i naturalnych wod zrodlanych,

7) danych identyfikujacych produkujacego lub wprowadzajacego te artykuly do obrotu w kraju, a w odniesieniu do artykulow przywozonych z zagranicy - nazwe kraju, w ktorym je wyprodukowano.

2. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1, nie powinny:

1) wprowadzac konsumenta w blad tekstem lub znakiem graficznym,

2) przypisywac srodkowi spozywczemu lub uzywce:

a) dzialania lub wlasciwosci, ktorych nie posiadaja,

b) wlasciwosci zapobiegania lub wspomagania leczenia chorob, z wylaczeniem srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz naturalnych wod mineralnych i naturalnych wod zrodlanych.

3. Wymogi dotyczace informacji, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio do substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz do nowej zywnosci. 4. Przepisy ust. 1-3 nie dotycza srodkow spozywczych i uzywek przeznaczonych wylacznie na eksport.

5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob znakowania srodkow spozywczych, uzywek i substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, majac na wzgledzie zasady okreslone w ust. 1-4.

Art. 25. 1. Srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych lub uzywek rozprowadzane w opakowaniach jednostkowych, znakowane data minimalnej trwalosci lub terminem przydatnosci do spozycia, moga byc wprowadzane do obrotu do tej daty lub terminu.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do artykulow, o ktorych mowa w ust. 1, wprowadzanych do obrotu bez opakowan jednostkowych, jezeli wobec nich zostala ustalona data minimalnej trwalosci lub termin przydatnosci do spozycia.

Art. 26. Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia nie powinny zawierac skladnikow, ktore moga powodowac negatywne skutki dla zdrowia lub zycia czlowieka, przenikajac do tej zywnosci lub bezposrednio do organizmu ludzkiego.

Art. 27. 1. Produkcje lub obrot srodkami spozywczymi, uzywkami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek oraz materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z zywnoscia wolno prowadzic, jezeli zostana spelnione wymagania konieczne do zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej, w tym wymagania dotyczace pomieszczen, urzadzen oraz ich lokalizacji, a osoby biorace udzial w produkcji lub obrocie beda posiadaly stan zdrowia wymagany przepisami o zwalczaniu chorob zakaznych oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie zywnoscia.

2. Podjecie przez przedsiebiorcow produkcji lub obrotu artykulami, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga uzyskania uprzedniego stwierdzenia, w drodze decyzji, przez wlasciwy organ Inspekcji Sanitarnej, a w odniesieniu do uprawnien, o ktorych mowa w art. 40 ust. 5 - organ Inspekcji Weterynaryjnej, spelnienia wymagan koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej tych artykulow.

Art. 28. 1. Przestrzeganie wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie zywnoscia w zakladach produkujacych zywnosc lub wprowadzajacych ja do obrotu jest zapewnione przez kontrole wewnetrzna.

2. Kontrola wewnetrzna w zakladzie obejmuje czynnosci niezbedne dla sprawdzenia:

1) prawidlowosci przestrzegania warunkow i zasad higieny w celu zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z tymi artykulami w toku produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu,

2) oceny skutecznosci systemu HACCP.

Art. 29. System HACCP obejmuje nastepujace zasady i tryb postepowania:

1) zidentyfikowanie i ocene zagrozen jakosci zdrowotnej zywnosci oraz ryzyka ich wystapienia, a takze ustalenie srodkow kontroli i metod przeciwdzialania tym zagrozeniom,

2) okreslenie krytycznych punktow kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wystepowania zagrozen,

3) ustalenie dla kazdego krytycznego punktu kontroli wymagan (parametrow), jakie powinien spelniac, i okreslenie granic tolerancji (limitow krytycznych),

4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktow kontroli,

5) ustalenie dzialan korygujacych, jezeli krytyczny punkt kontroli nie spelnia wymagan, o ktorych mowa w pkt 3,

6) ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, ze system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem,

7) opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczacej etapow jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

Art. 30. 1. Kontrole wewnetrzna w zakladzie organizuje, prowadzi i koordynuje kierujacy zakladem.

2. Kierujacy zakladem jest obowiazany wdrozyc system HACCP uwzgledniajacy specyfike zakladu. Obowiazek wdrozenia systemu HACCP nie dotyczy malych i srednich przedsiebiorcow, okreslonych w przepisach - Prawo dzialalnosci gospodarczej.

3. System HACCP wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez organy urzedowej kontroli zywnosci.

Art. 31. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli wewnetrznej niewlasciwej jakosci zdrowotnej okreslonej partii zywnosci kierujacy zakladem zarzadza zabezpieczenie tej partii zywnosci i wycofanie jej z obrotu oraz powiadamia wlasciwy organ Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 32. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres i metody wewnetrznej kontroli jakosci zdrowotnej zywnosci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, z uwzglednieniem systemu HACCP oraz etapow wprowadzania tego systemu, w zakladach produkujacych lub wprowadzajacych do obrotu zywnosc oraz materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z ta zywnoscia, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci i jej wlasciwej jakosci zdrowotnej oraz jednolite wymagania w tym zakresie stosowane w krajach Unii Europejskiej.

Art. 33. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczace zakladow i ich wyposazenia, warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek, z wylaczeniem srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, oraz materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykulami, dotyczace:

1) stanu technicznego budynkow, pomieszczen i instalacji,

2) jakosci wody przeznaczonej do celow spozywczych i gospodarczych oraz pary wodnej i lodu uzywanych do produkcji zywnosci,

3) gromadzenia i przechowywania odpadow z produkcji zywnosci,

4) narzedzi, urzadzen i wyposazenia zakladu,

5) osob wykonujacych prace przy produkcji i w obrocie zywnoscia

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 34. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolne warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny:

1) w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami zrodlanymi,

2) w obrocie srodkami spozywczymi sprzedawanymi luzem, latwo psujacymi sie dietetycznymi srodkami spozywczymi, sypkimi i nieopakowanymi srodkami spozywczymi, pieczywem, jajami, wedlinami, miesem i miesem mielonym, drobiem, rybami, mlekiem i przetworami mlecznymi, warzywami i owocami sprzedawanymi luzem, kosmetykami sprzedawanymi w sklepach spozywczych - ze wzgledu na ich specyficzny charakter,

3) materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z artykulami, o ktorych mowa w pkt 1 i 2

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 35. 1. Przy pracach w procesie produkcji lub w obrocie, ktore wymagaja bezposredniego stykania sie ze srodkami spozywczymi, uzywkami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi dodatkami do srodkow spozywczych lub uzywek, nie wolno zatrudniac osob, ktore w mysl przepisow o zwalczaniu chorob zakaznych nie moga byc zatrudnione przy tego rodzaju pracach, oraz osob, w odniesieniu do ktorych ustalono przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

2. Zasady i tryb wykonywania badan lekarskich osob, o ktorych mowa w ust. 1, do celow sanitarno-epidemiologicznych oraz profilaktycznych badan lekarskich pracownikow okreslaja przepisy o sluzbie medycyny pracy.

3. Przedsiebiorca jest obowiazany przechowywac orzeczenia lekarskie wydane na podstawie badan lekarskich osob, o ktorych mowa w ust. 1, do celow sanitarno-epidemiologicznych i udostepniac je na zadanie organow urzedowej kontroli zywnosci.

4. Osoby biorace udzial w procesie produkcji srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek lub w obrocie nimi sa obowiazane posiadac kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zywnosci i w obrocie zywnoscia.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kwalifikacje wymagane od osob bioracych udzial w procesie produkcji lub w obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami, materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykulami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek oraz sposob i tryb uzyskiwania takich kwalifikacji, majac na wzgledzie okreslenie wymaganych wiadomosci z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zywnosci lub w obrocie zywnoscia, sposob i tryb przeprowadzania egzaminow oraz wzor zaswiadczenia potwierdzajacego uzyskanie tych kwalifikacji.

6. Przedsiebiorca produkujacy lub wprowadzajacy do obrotu artykuly, o ktorych mowa w ust. 1, ponosi koszty szkolen i egzaminow zwiazanych z uzyskiwaniem kwalifikacji przez osoby biorace udzial w procesie produkcji lub w obrocie tymi artykulami.

7. Warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i skladowania srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego okreslaja przepisy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

8. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje sie odpowiednio do produkcji i wprowadzania do obrotu materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi, uzywkami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi dodatkami do srodkow spozywczych i uzywek.

Art. 36. 1. Zaklad zywienia zbiorowego ma obowiazek przechowywac probki wszystkich potraw wchodzacych w sklad kazdego posilku.

2. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobow garmazeryjnych innych zakladow ma obowiazek pobierania probek poszczegolnych wyrobow bezposrednio przy przyjeciu danej partii oraz ich przechowywania.

3. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowiazek przechowywania probki kazdej wprowadzonej do obrotu partii wyrobow garmazeryjnych o krotkim okresie przydatnosci do spozycia.

4. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowiazek udostepniac pobrane probki organom Inspekcji Sanitarnej.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb, sposob, miejsce, czas i warunki pobierania i przechowywania probek, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic wymagania przy prowadzeniu zywienia zbiorowego oraz produkcji i wprowadzaniu do obrotu wyrobow garmazeryjnych, majac na wzgledzie normy zywienia, zasady systemu HACCP oraz wymagania higieniczne i sanitarne, o ktorych mowa w art. 33.

Art. 37. 1. Srodki spozywcze, uzywki, substancje pomagajace w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek moga byc przewozone srodkami transportu przeznaczonymi wylacznie do tego celu i w taki sposob, aby nie zostala naruszona jakosc zdrowotna tych artykulow.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe wymagania sanitarne dotyczace srodkow transportu, w tym dotyczace czynnosci zwiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem lub wyladunkiem, majac na wzgledzie rozne rodzaje zywnosci i wymagania, ktore powinny byc spelnione w czasie transportu, w celu zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci.

Art. 38. Tranzyt srodkow spozywczych, uzywek i substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek moze odbywac sie tylko w szczelnych srodkach transportu, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem i zaopatrzonych w plomby polskiego urzedu celnego zgodnie z przepisami Kodeksu celnego.

Art. 39. 1. Handel obwozny srodkami spozywczymi i uzywkami moze byc prowadzony wylacznie:

1) na targowiskach lub w halach targowych - w uzgodnieniu z wlasciwym organem Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego - rowniez z wlasciwym organem Inspekcji Weterynaryjnej,

2) na wskazanym przez gmine terenie - z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Sprzedaz w handlu obwoznym srodkow spozywczych i uzywek prowadzi sie wylacznie ze srodkow transportu przeznaczonych do tego celu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 37 ust. 2.

3. Osoby zajmujace sie handlem obwoznym musza posiadac odpowiedni stan zdrowia oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny, o ktorych mowa w art. 35 ust. 1 i 4.

4. Wlasciwy organ Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego wlasciwy organ Inspekcji Weterynaryjnej, okresla w decyzji srodki spozywcze i uzywki, ktore moga byc sprzedawane z danego srodka transportu.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagania higieniczne i sanitarne obowiazujace w handlu obwoznym srodkami spozywczymi i uzywkami, w tym dotyczace srodkow transportu, oraz wykazy artykulow, ktore nie moga byc wprowadzane do obrotu w handlu obwoznym, majac na wzgledzie warunki sprzedazy, a takze zapewnienie wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci.

Rozdzial 3

Urzedowa kontrola zywnosci

Art. 40. 1. Nadzor nad przestrzeganiem ustawy oraz nad wykonywaniem urzedowej kontroli zywnosci sprawuje minister wlasciwy do spraw zdrowia, ktory dziala w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Nadzor nad przestrzeganiem ustawy oraz nad wykonywaniem urzedowej kontroli zywnosci w odniesieniu do srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego sprawuje minister wlasciwy do spraw rolnictwa, dzialajac w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia.

3. Nadzor nad jakoscia zdrowotna srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz nad przestrzeganiem warunkow sanitarnych w procesie produkcji i w obrocie tymi artykulami oraz artykulami przywozonymi z zagranicy sprawuja organy Inspekcji Sanitarnej, z zastrzezeniem ust. 5.

4. Nadzor nad jakoscia zdrowotna srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek przywozonych z zagranicy sprawuja, z zastrzezeniem ust. 5, organy Inspekcji Sanitarnej.

5. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawuja nadzor nad:

1) miejscami uboju zwierzat i rozbioru miesa, zakladami przetworstwa miesa, zakladami uboju i przetworstwa krolikow, nutrii, dziczyzny i drobiu oraz zwierzat dzikich utrzymywanych przez czlowieka, a takze wszystkich ubocznych artykulow ubojowych,

2) punktami skupu i zakladami przetworstwa miesa zwierzat lownych,

3) zakladami jajczarskimi, przetworstwem jaj, ryb i innych zwierzat wodnych oraz mieczakow,

4) zdrowotnymi warunkami jakosci mleka i jego przetworow, warunkami sanitarnymi produkcji mleka i jego przetwarzania oraz wymaganiami sanitarnymi przy przewozie mleka,

5) chlodniami skladowymi, w ktorych przechowuje sie srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego,

6) produkcja lodow zawierajacych w swoim skladzie mleko w zakladach objetych nadzorem organow Inspekcji Weterynaryjnej,

7) sprzedaza miesa w handlu obwoznym,

8) przywozem z zagranicy srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego,

9) sprzedaza bezposrednia srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, ktore sa przygotowane i przechowywane wylacznie w celu sprzedazy konsumentom; sprzedaz ta powinna byc dokonywana bezposrednio przez producenta tych srodkow i odbywac sie w sklepie lub w pomieszczeniu przyleglym do pomieszczen produkcyjnych.

6. Jezeli srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego sa produkowane lub przechowywane w zakladzie produkujacym inne srodki spozywcze, nadzor nad ich jakoscia zdrowotna moze byc powierzony organowi Inspekcji Weterynaryjnej lub organowi Inspekcji Sanitarnej na podstawie uzgodnien miedzy Glownym Inspektorem Sanitarnym i Glownym Lekarzem Weterynarii.

7. Sprawujac nadzor, organy urzedowej kontroli zywnosci sa obowiazane przeprowadzac kontrole bez wczesniejszego uprzedzenia kontrolowanego podmiotu o terminie i zakresie kontroli.

8. Przebieg kontroli oraz innych czynnosci przeprowadzanych przez organy urzedowej kontroli zywnosci dokumentuje sie w protokole podpisywanym przez osobe przeprowadzajaca kontrole lub inna czynnosc w ramach nadzoru oraz osobe reprezentujaca przedsiebiorce, ktorego dzialalnosc jest kontrolowana. O odmowie podpisania protokolu przez te osobe nalezy uczynic wzmianke w protokole. Osoba ta moze zlozyc do protokolu wyjasnienia dotyczace przyczyn odmowy jego podpisania.

Art. 41. 1. Wlasciwe organy Inspekcji Sanitarnej rownoczesnie z kontrola celna oraz w miejscu tej kontroli przeprowadzaja kontrole:

1) jakosci zdrowotnej przywozonych z zagranicy srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek,

2) przydatnosci do produkcji przywozonych z zagranicy substancji pomagajacych w przetwarzaniu

- z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku koniecznosci wykonania badan laboratoryjnych artykuly, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc, za zgoda organu celnego okreslona w decyzji:

1) skladowane w miejscu i na warunkach okreslonych w tej decyzji do czasu uzyskania wynikow badan probek pobranych przez organy Inspekcji Sanitarnej albo

2) skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez wlasciwy miejscowo organ Inspekcji Sanitarnej.

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli wlasciwy organ Inspekcji Sanitarnej wydaje:

1) swiadectwo o braku zastrzezen do jakosci zdrowotnej artykulow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,

2) swiadectwo o przydatnosci do produkcji substancji pomagajacych w przetwarzaniu.

4. W przypadku stwierdzenia, ze artykuly, o ktorych mowa w ust. 1, nie spelniaja obowiazujacych warunkow okreslonych w ustawie, organ Inspekcji Sanitarnej wydaje decyzje o zakazie wprowadzania tych artykulow do obrotu w kraju oraz, w zaleznosci od wynikow badan, decyzje nakazujaca wywoz badanej partii artykulow za granice albo ich zniszczenie lub przeznaczenie zgodnie z art. 47 pkt 1 oraz powiadamia o tej decyzji Glownego Inspektora Sanitarnego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Glowny Inspektor Sanitarny powiadamia organy wlasciwe w zakresie urzedowej kontroli zywnosci kraju, z ktorego pochodza te artykuly.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i zakres przeprowadzania kontroli, o ktorych mowa w ust. 1, wskazania dotyczace czestotliwosci wykonywania badan laboratoryjnych, rodzaje badan laboratoryjnych oraz wzory swiadectw, o ktorych mowa w ust. 3, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem wlasciwym do spraw transportu - wykaz przejsc granicznych, przez ktore srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz substancje pomagajace w przetwarzaniu moga byc wprowadzane na polski obszar celny,

2) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych - sposob wspolpracy organow Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

- majac na wzgledzie koniecznosc sanitarnego zabezpieczenia granic panstwa i zapewnienie wlasciwej jakosci zdrowotnej artykulow, o ktorych mowa w ust. 1.

8. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oglasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz towarow, ktore podlegaja granicznej kontroli sanitarnej, z uwzglednieniem ich klasyfikacji wedlug kodow taryfy celnej.

Art. 42. 1. Srodki spozywcze, uzywki, dozwolone substancje dodatkowe lub inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo zagrozenia epidemicznego kraju lub bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia czlowieka, nie moga byc wprowadzane na polski obszar celny.

2. W razie uzasadnionego niebezpieczenstwa zagrozenia epidemicznego kraju lub bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia czlowieka minister wlasciwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego - minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzadzenia, wprowadza zakaz wprowadzania tych artykulow na polski obszar celny, majac na wzgledzie koniecznosc sanitarnego zabezpieczenia granic panstwa.

Art. 43. Ocena jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z tymi artykulami moze byc potwierdzona swiadectwem jakosci zdrowotnej wedlug wzoru, o ktorym mowa w art. 41 ust. 6, oraz poprzedzona przeprowadzeniem badan laboratoryjnych w zakresie urzedowej kontroli zywnosci.

Art. 44. 1. Badania laboratoryjne, o ktorych mowa w art. 43, wykonuja:

1) laboratoria Inspekcji Sanitarnej,

2) laboratoria referencyjne.

2. Do zadan laboratoriow referencyjnych nalezy:

1) nadzor nad jakoscia badan wykonywanych przez laboratoria, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,

2) wykonywanie analiz i badan zywnosci w przypadku rozbieznosci, kwestionowania lub w celu potwierdzania wynikow badan laboratoriow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,

3) organizowanie badan porownawczych w odniesieniu do poszczegolnych metod analiz,

4) ujednolicanie metod i procedur badawczych,

5) wdrazanie nowych metod badan,

6) przekazywanie organom urzedowej kontroli zywnosci informacji dotyczacych metod analiz i badan porownawczych stosowanych przez laboratoria referencyjne krajow Unii Europejskiej,

7) szkolenie kadr laboratoriow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nowych metod analiz i badan,

8) miedzynarodowa wspolpraca z laboratoriami referencyjnymi.

3. Do czasu zakonczenia procesu akredytacji laboratoriow na podstawie przepisow ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) minister wlasciwy do spraw zdrowia wyznacza inne laboratoria do wykonywania zadan laboratoriow referencyjnych.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz laboratoriow referencyjnych, a takze innych laboratoriow wykonujacych zadania laboratoriow referencyjnych, majac na wzgledzie zapewnienie wykonywania zadan, o ktorych mowa w ust. 2.

Art. 45. 1. Organom urzedowej kontroli zywnosci sprawujacym nadzor przysluguje prawo:

1) badania procesow technologicznych i receptur w zakresie niezbednym do ochrony zdrowia i zycia czlowieka,

2) przegladania ksiag i innych dokumentow kontrolowanego zakladu, jezeli okaze sie to konieczne do wyjasnienia sprawy,

3) podejmowania innych dzialan okreslonych w niniejszej ustawie i w przepisach odrebnych.

2. W razie braku wiarygodnych dowodow naukowych potwierdzajacych nieszkodliwosc srodkow spozywczych, uzywek i substancji pomagajacych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, organy urzedowej kontroli sprawujace nadzor, w przypadku powziecia uzasadnionego podejrzenia szkodliwosci tych artykulow, moga podejmowac wczesne i proporcjonalne do zagrozenia czynnosci zapobiegawcze majace na celu ochrone zdrowia lub zycia czlowieka (zasada ostroznosci).

Art. 46. 1. Organ urzedowej kontroli zywnosci sprawujacy nadzor w razie stwierdzenia uchybien zagrazajacych zdrowiu lub zyciu czlowieka nakazuje usuniecie tych uchybien, a w przypadku ich nieusuniecia wydaje decyzje o czesciowym lub calkowitym wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakladu lub jego czesci na czas niezbedny do usuniecia tych uchybien.

2. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalnosci.

3. Decyzje, o ktorych mowa w ust. 1, sa wydawane po zasiegnieciu opinii wlasciwego inspektora pracy, jezeli stwierdzone uchybienia moga stanowic rownoczesnie naruszenie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Art. 47. Organ urzedowej kontroli zywnosci sprawujacy nadzor, w razie stwierdzenia, ze srodek spozywczy, uzywka, dozwolona substancja dodatkowa lub inny dodatek do srodka spozywczego i uzywki nie odpowiada obowiazujacym zdrowotnym warunkom jakosci, a substancja pomagajaca w przetwarzaniu jest nieprzydatna do produkcji srodkow spozywczych lub uzywek, moze zakazac produkcji lub wprowadzania do obrotu tego artykulu lub tez, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych uchybien:

1) moze zezwolic na inne jego wykorzystanie z zachowaniem okreslonych warunkow lub na zuzycie go w innym okreslonym celu, lub

2) nakazac jego zniszczenie na koszt przedsiebiorcy.

Art. 48. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego - minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w swoim zakresie dzialania, okresla, w drodze rozporzadzen:

1) szczegolowy sposob i tryb przeprowadzania urzedowej kontroli zywnosci w procesie produkcji i w obrocie, uwzgledniajac zakres czynnosci kontrolnych obejmujacych pobieranie i analizy probek, kontrole higieny personelu, kontrole dokumentacji oraz kontrole obowiazujacych w zakladzie wewnetrznych systemow kontroli jakosci zdrowotnej i przestrzegania zasad higieny, systemu HACCP, majac na wzgledzie koniecznosc zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci,

2) sposob i tryb postepowania organow sprawujacych nadzor nad jakoscia zdrowotna zywnosci i zywienia w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewlasciwej jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych, uzywek, dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek, majac na wzgledzie tryb zabezpieczania tych artykulow i uprawnienia, o ktorych mowa w art. 40, 43 i 45, a takze dokumentowanie wykonania decyzji, o ktorych mowa w art. 46 ust. 1.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i sposob wspoldzialania w zakresie sprawowania nadzoru organow Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem warunkow zdrowotnych zywnosci i zywienia, z uwzglednieniem art. 40.

Rozdzial 4

Przepisy karne

Art. 49. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu, o niewlasciwej jakosci zdrowotnej lub zepsute, srodki spozywcze, uzywki i substancje pomagajace w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe, inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek oraz materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego lub nowa zywnosc szkodliwe dla zdrowia lub zycia czlowieka,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

3. Jezeli sprawca czynow okreslonych w ust. 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 50. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu zepsute lub sfalszowane srodki spozywcze, uzywki lub substancje pomagajace w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe oraz inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek, jako artykuly odpowiadajace wymaganiom okreslonym w ustawie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 51. 1. Kto przez oznaczenie lub w inny sposob wprowadza w blad co do jakosci zdrowotnej lub wartosci odzywczej srodka spozywczego, uzywki, substancji pomagajacych w przetwarzaniu albo dozwolonej substancji dodatkowej lub innych dodatkow do srodkow spozywczych i uzywek,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) w przypadkach okreslonych w art. 17 ust. 3 bez uzyskania decyzji lub z naruszeniem warunkow okreslonych w tej decyzji produkuje lub wprowadza do obrotu srodki spozywcze, uzywki i substancje pomagajace w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe, srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz inne dodatki do srodkow spozywczych i uzywek,

2) uzywa do produkcji lub wprowadza do obrotu artykuly, o ktorych mowa w pkt 1, po uplywie terminu ich przydatnosci do spozycia lub po uplywie daty ich minimalnej trwalosci,

3) narusza zasady, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2, art. 12, art. 22, art. 24, art. 35 ust. 1 i 3, art. 36, art. 37 i art. 39 ust. 3,

4) rozpoczyna dzialalnosc bez uzyskania decyzji, o ktorej mowa w art. 13 ust. 7, art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 2 i art. 39 ust. 4.

Art. 52. W sprawach okreslonych w art. 51 orzekanie nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzial 5

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 53. W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorob zakaznych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zasady i tryb wykonywania badan lekarskich osob wykonujacych prace w procesie produkcji i w obrocie zywnoscia do celow sanitarno-epidemiologicznych reguluja odrebne przepisy.";

2) w art. 5 skresla sie ust. 2;

3) uzyte w ustawie wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej" zastepuje sie wyrazami "Minister wlasciwy do spraw zdrowia".

Art. 54. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452 i Nr 45, poz. 497) w art. 37a dodaje sie ust. 9 w brzmieniu:

"9. Przepisow ust. 1-8 nie stosuje sie w odniesieniu do nowych srodkow spozywczych lub uzywek badz nowych skladnikow tych artykulow w zakresie uregulowanym odrebnie w przepisach o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia."

Art. 55. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 473) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 20:

a) w ust. 1 wyrazy "Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji" zastepuje sie wyrazami "ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych",

b) w ust. 2 wyrazy "Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji" zastepuje sie wyrazami "Minister Obrony Narodowej oraz minister wlasciwy do spraw wewnetrznych",

c) w ust. 3 wyrazy "Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji" zastepuje sie wyrazami "Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych";

2) w art. 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobierania probek do badan laboratoryjnych.";

3) w art. 36:

a) w ust. 1-3 po wyrazach "Za badania" dodaje sie wyraz "laboratoryjne",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1-3, z uwzglednieniem kosztow ich wykonania."

Art. 56. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 84, poz. 948) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 dodaje sie pkt 4a w brzmieniu:

"4a) badaniach lekarskich do celow sanitarno-epidemiologicznych - nalezy przez to rozumiec badania lekarskie ustalajace brak przeciwwskazan do wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie zywnoscia,";

2) w art. 5:

a) w ust. 1 dodaje sie pkt 3a w brzmieniu:

"3a) osob wykonujacych prace w procesie produkcji i w obrocie zywnoscia,"

b) dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Obowiazek objecia badaniami lekarskimi do celow sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na przedsiebiorcach prowadzacych dzialalnosc w zakresie produkcji i obrotu zywnoscia.",

c) dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Badaniami lekarskimi do celow sanitarno-epidemiologicznych sa objete osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3a.";

3) w art. 6:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropke na koncu zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 9 w brzmieniu:

"9) wykonywania badan lekarskich do celow sanitarno-epidemiologicznych.",

b) w ust. 5 wyrazy "Ministrem Edukacji Narodowej" zastepuje sie wyrazami "ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania oraz ministrem wlasciwym do spraw szkolnictwa wyzszego",

c) dodaje sie ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb wykonywania badan lekarskich do celow sanitarno-epidemiologicznych oraz wykaz stanow chorobowych uniemozliwiajacych wykonywane czynnosci z zakresu produkcji i obrotu zywnoscia, a takze rodzaje czynnosci, ktorych nie wolno wykonywac osobom dotknietym takimi chorobami, z uwzglednieniem zakresu i czestotliwosci tych badan, sposobu ich dokumentowania, wzoru orzeczenia lekarskiego i sposobu przechowywania orzeczen.";

4) w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 5 wyrazy "Panstwowa Inspekcja Sanitarna" zastepuje sie wyrazami "Inspekcja Sanitarna";

5) w art. 8 wyrazy "Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnetrznych i Administracji, Sprawiedliwosci oraz Transportu i Gospodarki Morskiej" zastepuje sie wyrazami "Minister Obrony Narodowej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, Minister Sprawiedliwosci oraz minister wlasciwy do spraw transportu";

6) dodaje sie art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. Koszty badan lekarskich do celow sanitarno-epidemiologicznych ponosza przedsiebiorcy.";

7) w art. 27 w ust. 1 wyrazy "Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnetrznych i Administracji, Sprawiedliwosci" zastepuje sie wyrazami "Minister Obrony Narodowej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, Minister Sprawiedliwosci";

8) uzyte w ustawie w odpowiednich przypadkach wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej" zastepuje sie uzytymi w tych samych przypadkach wyrazami "minister wlasciwy do spraw zdrowia".

Art. 57. W ustawie z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44 i Nr 42, poz. 475) w art. 33 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) warunkow sanitarnych, nadzoru sanitarnego, bezpieczenstwa zywnosci, a w szczegolnosci nadzoru nad jakoscia zdrowotna zywnosci w procesie produkcji i w obrocie oraz materialami i wyrobami stykajacymi sie z zywnoscia,".

Art. 58. 1. Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisow zachowuja waznosc przez okres, na ktory zostaly wydane, nie dluzej jednak niz do czasu wydania przepisow wykonawczych, o ktorych mowa w art. 59.

2. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1, staja sie decyzjami w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 59. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowuja moc do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie sa z nia sprzeczne, nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 60. Traci moc ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), z wyjatkiem art. 37 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczacym przedmiotow uzytku nieobjetych niniejsza ustawa.
[Od 10 listopada 2002 r. w art. 60. skresla sie wyrazy ", z wyjatkiem art. 37 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczacym przedmiotow uzytku nieobjetych niniejsza ustawa".]

Art. 61. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia (czyli 23 wrzesnia 2001 r.), z tym ze:

1) art. 41 ust. 5 wchodzi w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej,

2) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 32, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczacym systemu HACCP obowiazuja od dnia 1 stycznia 2004 r.]

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.