Rzeczpospolita Czytelnikow

(rok 2001 | 2002 I 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007)


W cyklu Rzeczpospolita Czytelnikow, ukazujacym sie na stronach PRAWO CO DNIA, publikowane sa odpowiedzi na pytania czytelnikow dotyczace konkretnych problemow prawnych.
 • 27 grudnia 2003

 • 23 grudnia 2003

 • 22 grudnia 2003

 • 17 grudnia 2003
 • Podatek od lokalu wynajetego od gminy - jesli wlascicielem nieruchomosci jest gmina, to stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. upol podatek od nieruchomosci przypadajacy od lokali placa ich najemcy
 • OC od samochodow na zlom - nie ma znaczenia, czy zakupione przez firme pojazdy nadawaly sie do ruchu, czy nie
 • Renta stala - renta stala moze byc przyznana, jesli niezdolnosc do pracy jest trwala, co oceni lekarz orzecznik w ZUS
 • Uslugi przez Internet - wedlug przepisow wspolnotowych usluga z zagranicy swiadczona przez Internet bedzie opodatkowana polskim VAT

 • 16 grudnia 2003

 • 12 grudnia 2003

 • 11 grudnia 2003

 • 9 grudnia 2003

 • 5 grudnia 2003

 • 2 grudnia 2003

 • 26 listopada 2003

 • 25 listopada 2003

 • 22 listopada 2003

 • 20 listopada 2003

 • 18 listopada 2003
 • Podatek od drogi - rodzaj podatku zalezy od tego, jak sklasyfikowano droge w ewidencji gruntow i budynkow
 • VAT od przewlaszczenia - fakt, ze firma oglosila upadlosc, nie powoduje, ze przestaje ona byc podatnikiem VAT
 • Upadlosc ubezpieczyciela - w razie upadlosci zakladu ubezpieczeniowego wyznaczony przez sad kurator jest uprawniony do zawarcia z innym zakladem ubezpieczen tzw. umowy o przeniesienie portfela
 • Szczepienie to nie badanie - zaden pracodawca nie moze zarzadzic obowiazkowego szczepienia przeciwko grypie

 • 15 listopada 2003

 • 13 listopada 2003

 • 12 listopada 2003

 • 10 listopada 2003
 • Cesja ksiazeczki - warunki scedowania ksiazeczki mieszkaniowej
 • Znalezne dla znalazcy - kazdy znalazca rzeczy zgubionej powinien niezwlocznie - jak mowi przepis art. 183 kodeksu cywilnego - zawiadomic o tym osobe uprawniona do odbioru rzeczy
 • Zmiana faktury importowej - od 1 wrzesnia 2003 r. kompetencje w zakresie wymierzania podatku VAT i akcyzy od importu przejely od urzedow skarbowych organa celne. Naczelnik urzedu celnego wydaje decyzje okreslajaca podatek w prawidlowej wysokosci.
 • Doreczanie pism w miejscu pracy - czy takie postepowanie jest zgodne z prawem?

 • 8 istopada 2003
 • Mandat za kilka wykroczen - kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia pozwala na ukaranie mandatem w wysokosci 1000 zl, gdy kierowca popelnil dwa lub wiecej wykroczen
 • Zapis na sad polubowny - dopoki obowiazuje taka umowa, nie mozna zadac rozpoznania sporu przez sad
 • Intercyza u notariusza - intercyza pod rygorem niewaznosci powinna byc zawarta w formie aktu notarialnego
 • Wielu nabywcow, jedna faktura - jezeli towary sa nabywane przez kilka osob na wspolwlasnosc, ale dzieje sie to w ramach jednej transakcji, to powinna byc wystawiona tylko jedna faktura

 • 7 listopada 2003

 • 4 listopada 2003

 • 3 listopada 2003

 • 28 pazdziernika 2003
 • Przedawnienie podatku spadkowego - dla przedawnienia prawa urzedu skarbowego do wydania decyzji ustalajacej podatek spadkowy istotna jest nie data smierci spadkodawcy, ale data uprawomocnienia sie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Urlop macierzynski dla ojca - dopiero po wykorzystaniu po porodzie przynajmniej 14 tygodni urlopu macierzynskiego pracownica moze zrezygnowac z pozostalej jego czesci i wowczas te niewykorzystana czesc urlopu macierzynskiego udziela sie pracownikowi ojcu na jego pisemny wniosek
 • Abonament a telewizja kablowa - korzystanie z sieci telewizji satelitarnej (kablowej) nie ma wplywu na obowiazek uiszczania oplat abonamentowych
 • Terminy skladania skarg na decyzje administracyjne - warunki przywrocenia terminu

 • 24 pazdziernika 2003

 • 22 pazdziernika 2003
 • Meble na zamowienie - skoro pracownik firmy, ktora robila meble, bral wymiary, to firma odpowiada za ich wykonanie i za to, zeby pasowaly
 • Nowe imie, inne nazwisko - art. 51 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego przewiduje mozliwosc zmiany imienia lub imion dziecka w ciagu 6 miesiecy od dnia sporzadzenia aktu urodzenia
 • Roszczenie regresowe - zakladowi ubezpieczen przysluguje uprawnienie dochodzenia od kierujacego pojazdem zwrotu wyplaconego z tytulu ubezpieczenia OC odszkodowania, jezeli kierujacy zbiegl z miejsca zdarzenia
 • VAT od instalacji gazowej - prawo do obnizenia podatku naleznego nie przysluguje, jezeli wydatki na nabycie towarow nie moga byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych

 • 21 pazdziernika 2003

 • 20 pazdziernika 2003

 • 18 pazdziernika 2003

 • 17 pazdziernika 2003

 • 15 pazdziernika 2003

 • 13 pazdziernika 2003
 • Majatek dziecka pod kontrola nie tylko rodzicow - bez zezwolenia sadu opiekunczego rodzice nie moga dokonywac czynnosci przekraczajacych tzw. zakres zwyklego zarzadu ani wyrazac zgody na dokonywanie takich czynnosci przez dziecko
 • Odszkodowanie z Wloch za wypadek samochodowy - nie trzeba placic podatku
 • Skarga kasacyjna do NSA - w sprawach zakonczonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sadu Administracyjnego przed 1 stycznia 2004 r., w ktorych nie uplynal termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sadu Najwyzszego, strona moze, w terminie do 31 marca 2004 r., wniesc skarge kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego
 • Sprzedaz uzywanych komorek - czy trzeba placic VAT, skoro nie mozna bylo go odliczyc przy zakupie?

 • 10 pazdziernika 2003

 • 9 pazdziernika 2003

 • 8 pazdziernika 2003

 • 7 pazdziernika 2003

 • 6 pazdziernika 2003

 • 4 pazdziernika 2003

 • 3 pazdziernika 2003
 • Swiadek mimo woli - nikt nie ma prawa odmowic zeznan w charakterze swiadka, z wyjatkiem malzonkow stron, ich wstepnych, zstepnych, rodzenstwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak rowniez osob pozostajacych ze stronami procesu w stosunku przysposobienia
 • Szkoda przy zaladowywaniu pojazdu - czy nalezy sie odszkodowanie?
 • Swiadczenie przedemerytalne albo zarobki z pracy - prawo do swiadczenia przedemerytalnego zostaje zawieszone, jesli laczna kwota przychodow z obu tych tytulow przekroczy w danym miesiacu 200 proc. zasilku dla bezrobotnych, tj. 996,40 z¸.
 • Terminy dla korekty - wystawienie korekty faktury, nawet po uplywie roku, liczac od momentu powstania obowiazku podatkowego, nie wplywa na prawo nabywcy do obnizenia VAT naleznego

 • 2 pazdziernika 2003

 • 1 pazdziernika 2003

 • 30 wrzesnia 2003

 • 26 wrzesnia 2003

 • 25 wrzesnia 2003

 • 23 wrzesnia 2003

 • 20 wrzesnia 2003

 • 18 wrzesnia 2003
 • Inwestycje na wspolnej drodze - instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociagu na nieruchomosci bedacej przedmiotem wspolwlasnosci moze miescic sie w granicach zwyklego zarzadu, jezeli nieruchomosc sluzy wszystkim wspolwlascicielom wylacznie do ulatwienia korzystania z innych nieruchomosci
 • Szkoda na strzezonym parkingu - za szkode powstala w zwiazku z ruchem pojazdu uwaza sie rowniez szkode powstala przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
 • Proces cywilny - bez przedawnienia - czas trwania procesu cywilnego nie ma zadnego znaczenia i nie ma takze przedawnienia orzekania w sprawach cywilnych

 • 16 wrzesnia 2003

 • 15 wrzesnia 2003
 • Przedawnienie podatku spadkowego - jezeli nabycie niezgloszone do opodatkowania stwierdzono nastepnie pismem, obowiazek podatkowy powstaje niejako ponownie, z chwila sporzadzenia pisma
 • Rygor natychmiastowej wykonalnosci - sad zobowiazany jest nadac z urzedu, aczkolwiek, jak wynika z art. 4772 kodeksu postepowania cywilnego, jedynie w czesci nieprzekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika
 • Niewazne prawo jazdy - termin wymiany prawa jazdy z 1983 r. minal 31 marca 2003 r.
 • Reklama zlecona obcej firmie - jesli wydania towarow na potrzeby reprezentacji i reklamy nie dokonuje podmiot reklamujacy sie, lecz osoba trzecia, to obowiazek podatkowy u zleceniodawcy w ogole nie powstanie

 • 12 wrzesnia 2003

 • 11 wrzesnia 2003

 • 10 wrzesnia 2003

 • 9 wrzesnia 2003

 • 9 wrzesnia 2003

 • 6 wrzesnia 2003

 • 5 wrzesnia 2003
 • Bilet miesieczny dla pracownika - nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych
 • Wypowiedzenie umowy bez przyczyny - wskazanie przez pracodawce przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie lub rozwiazanie umowy konieczne jest wylacznie przy umowach zawartych na czas nieokreslony lub przy rozwiazaniu umowy bez wypowiedzenia
 • Za maly spichrz - za budynek wchodzacy w sklad gospodarstwa rolnego, za ktory przysluguje odszkodowanie, uznaje sie obiekt budowlany o powierzchni powyzej 20 mkw., okreslony w przepisach prawa budowlanego
 • Rozliczenia pro rata - w jaki sposob wyliczyc proporcje przy wyliczaniu kwoty VAT do odliczenia, skoro nieznane sa jeszcze relacje miedzy sprzedaza opodatkowana i zwolniona?

 • 4 wrzesnia 2003
 • Swiadectwo pracy - powinno byc wydane niezwlocznie i niezaleznie od uprzedniego rozliczenia sie pracownika z pracodawca
 • Uslugi kupione za granica - jezeli uslugi doradcze, naprawcze, szkoleniowe itp. swiadczone sa za granica, mamy do czynienia z czynnoscia niepodlegajaca opodatkowaniu polskim VAT
 • Wydanie towaru zabezpieczajacego dlug - kiedy organ celny morze wydac decyzje o zakonczeniu postepowania i umorzeniu naleznosci podlegajacych restrukturyzacji

 • 3 wrzesnia 2003
 • Odszkodowanie z OC rolnikow - jezeli szkoda zostala wyrzadzona z winy rolnika, kierujacego wskazana przez czytelnika maszyna, winno mu zostac przyznane odszkodowanie z posiadanego przez rolnika obowiazkowego ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Zmiana programu wycieczki - jakie uprawnienia ma klient, gdy biuro podrozy nie wywiaze sie z programu wycieczki, np. nie obejmie zwiedzaniem wszystkich zaplanowanych miejsc?
 • Odprawa posmiertna - zasada jest, ze wysokosc odprawy uzalezniona jest wylacznie od okresu zatrudnienia pracownika u ostatniego pracodawcy

 • 2 wrzesnia 2003

 • 27 sierpnia 2003

 • 26 sierpnia 2003
 • Zona dziedziczy wespol z siostra - rodzenstwo przyrodnie jest przez prawo spadkowe traktowane tak samo jak rodzone
 • Szkody z powodu burzy - odszkodowanie przysluguje za szkody powstale w budynkach na skutek zdarzen losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsuniecia sie ziemi lub tapniecia oraz innych zywiolow (do nich mozna zaliczyc burze)
 • Zarzadzanie biurowcem - czy uslugi zarzadzania i administrowania lokalami uzytkowymi badz calymi budynkami przeznaczonymi na biura powinny byc opodatkowane VAT?
 • Ruch drogowy - kierujacemu zabrania sie przewozenia w foteliku ochronnym dziecka siedzacego tylem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposazonego w poduszke powietrzna dla pasazera

 • 23 sierpnia 2003

 • 22 sierpnia 2003
 • Zwrot kosztow procesu - zgodnie z art. 104 k.p.c. koszty procesu, w ktorym zawarto ugode, znosza sie wzajemnie, jezeli strony nie postanowily inaczej
 • Umowa na zastepstwo - przy zawieraniu umowy o prace na zastepstwo nie wstepuje sie w zadna cudza umowe. Jest to odrebna umowa zawierana na czas scisle okreslony, ze wskazaniem konkretnej daty, do ktorej bedzie trwala, lub zaistnienia zdarzenia, do ktorego ma trwac
 • Kaucja od gminy - najemca oraz gmina moga zawrzec ugode, w ktorej sami ustala sume satysfakcjonujaca obie strony
 • Ruch drogowy - nie ma zadnych przepisow, ktore ograniczalyby miejsce kontroli drogowej i jej czas

 • 21 sierpnia 2003

 • 20 sierpnia 2003
 • Darowizny na poczet zachowku - na poczet zachowku zalicza sie wszystkie darowizny spadkodawcy na rzecz dzieci (czyli tzw. zstepnych) i to bez wzgledu na termin ich dokonania
 • Zbita szyba a autocasco - zacheta dla klientow w postaci rozlozenia skladki na raty okazuje sie obciazeniem przy wyplacie odszkodowania
 • Samochod z Niemiec dla polskiego pracownika - osoba przyjezdzajaca do Polski samochodem zarejestrowanym za granica korzysta z przywileju polegajacego na zwolnieniu z obowiazku zaplaty naleznosci celnych, jednak w zamian za ograniczenie w dysponowaniu pojazdem

 • 19 sierpnia 2003
 • 16 sierpnia 2003
 • 14 sierpnia 2003

 • 13 sierpnia 2003
 • Rozwod czy separacja - czy w sprawie o separacje sad ma prawo zajmowac sie tzw. rozkladem pozycia malzenskiego?
 • Zwrot wywlaszczonego gruntu - wlascicielowi lub jego spadkobiercy nalezy zwrocic nieruchomosc, jesli stala sie zbedna na cel okreslony w decyzji o wywlaszczeniu
 • Zderzenie z sarna - kiedy przysluguje odszkodowanie

 • 12 sierpnia 2003

 • 11 sierpnia 2003
 • Protest po sasiedzku - zadne przepisy nie daja podstaw sasiadowi do ingerowania w prawo dysponowania cudza wlasnoscia
 • Wylaczenie sedziego w postepowaniu cywilnym - sad wylacza sedziego na jego zadanie lub na wniosek strony, jezeli miedzy nim a jedna ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, ze moglby wywolac watpliwosci co do bezstronnosci sedziego
 • Paszport dla dziecka - jesli jedno z rodzicow nie wyraza zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sadu opiekunczego

 • 8 sierpnia 2003

 • 7 sierpnia 2003

 • 6 sierpnia 2003

 • 5 sierpnia 2003

 • 4 sierpnia 2003
 • Balkony we wspolnocie - kto odpowiada za remont balkonu?
 • Utrata zwolnienia z obciazeniem odsetkami - podatnik, ktory nie spelnil warunkow zwolnienia z 10-procentowego podatku od sprzedazy, ma obowiazek zaplacenia tego podatku i odsetek bez wezwania
 • Transport drogowy - wszystkie certyfikaty kompetencji zawodowych wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym beda przez panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej honorowane na zasadach wzajemnosci

 • 2 sierpnia 2003


 • 1 sierpnia 2003

 • 30 lipca 2003

 • 29 lipca 2003
 • Ugoda w postepowaniu cywilnym - zgodnie z art. 10 k.p.c. w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, sad powinien w kazdym stadium postepowania dazyc do ich ugodowego zalatwienia
 • BHP dla wszystkich - obowiazek przestrzegania przepisow BHP przez pracodawce obejmuje takze osoby wykonujace prace na innej podstawie niz stosunek pracy
 • Regres do pijanego kierowcy - zakladowi ubezpieczen przysluguje prawo do dochodzenia od kierujacego pojazdem zwrotu wyplaconego z tytulu o.c. odszkodowania, jesli kierujacy m.in.: wyrzadzil szkode umyslnie lub w stanie po spozyciu alkoholu

 • 28 lipca 2003
 • Zamiast pensji - faktura - kazda firma moze prosperowac na zasadzie umow o wspolprace z innymi firmami czy tez osobami prowadzacymi wlasna dzialalnosc gospodarcza
 • Zwrot podatku a mandaty - organ egzekucyjny moze wprawdzie sciagnac ze zwrotu nadplaty podatku kwote stanowiaca rownowartosc niezaplaconych mandatow karnych wraz z kosztami egzekucyjnymi - ale tylko na podstawie tzw. tytulu wykonawczego badz zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego
 • Oplata przy niskich dochodach - oplaty za uzytkowanie wieczyste - warunki uzyskania bonifikaty

 • 26 lipca 2003

 • 25 lipca 2003

 • 24 lipca 2003

 • 23 lipca 2003

 • 22 lipca 2003

 • 21 lipca 2003

 • 18 lipca 2003

 • 17 lipca 2003

 • 16 lipca 2003
 • Od ubezpieczyciela, nie krewnych - wszelkich roszczen z tytulu wypadku samochodowego dochodzi sie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w ktorym sprawca mial obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
 • Syn bez ubezpieczenia - komu przysluguje ubezpieczenie zdrowotne wedlug ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Podatek emerytowanych pracownikow - swiadczenia nalezne w zwiazku z rozwiazaniem stosunku pracy

 • 15 lipca 2003
 • Pod kontrola kamer - zakladanie urzadzen zabezpieczajacych przed kradzieza czy wlamaniem, nie moze sprawiac wrazenia inwigilacji ani stanowic ingerencji w sfere intymnosci i prywatnosci pracownika
 • Dlugi zony sprzed slubu - jezeli wierzytelnosc, tj. dlug jednego z malzonkow powstal przed powstaniem wspolnosci majatkowej, wierzyciel moze sciagac swa naleznosc tylko z ewentualnego majatku odrebnego tego malzonka
 • Odpowiedzialnosc za falszywe zeznania - zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w postepowaniu sadowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy jest przestepstwem, zagrozonym kara pozbawienia wolnosci do lat trzech

 • 14 lipca 2003

 • 11 lipca 2003
 • Na slub, pogrzeb, urodziny - urlopy okolicznosciowe udzielane sa w celu umozliwienia pracownikowi uczestnictwa w pewnych wydarzeniach rodzinnych lub ulatwienia w przeprowadzaniu pewnych formalnosci z nimi zwiazanych.
 • Betoniarka wynajeta z ulga remontowa - wydatki na najem sprzetu budowlanego, sa zaliczane do wydatkow poniesionych na remont i modernizacje budynku lub lokalu
 • Znizki komunikacyjne dla kombatantow - jakie znizki przysluguja obecnie?
 • Zwrocony VAT nie podwyzsza ceny - czy zagraniczna firma, ktora instaluje w polskiej spolce urzadzenia do produkcji, szkoli personel w ich obsludze, tlumaczy instrukcje itp., powinna doliczyc do ceny swoich uslug VAT i z jaka stawka?

 • 10 lipca 2003

 • 9 lipca 2003
 • Urlop "na zadanie" - SMS to moze rzeczywiscie niezbyt urzedowa forma kontaktowania sie z pracodawca, ale w przypadku urlopu "na zadanie" zupelnie mozliwa, podobnie jak telefon, faks czy e-mail
 • Blokada za brak biletu parkingowego - czy Straz Miejska ma prawo zakladac blokady za niewykupienie biletu parkingowego?
 • Chore papuzki faliste - czy sprzedawca, ktory sprzedal chore zwierzeta, odpowiada za stan ich zdrowia i w jaki sposob mozna zazadac zwrotu pieniedzy?

 • 8 lipca 2003

 • 7 lipca 2003

 • 4 lipca 2003

 • 2 lipca 2003

 • 2 lipca 2003

 • 28 czerwca 2003

 • 27 czerwca 2003

 • 26 czerwca 2003

 • 25 czerwca 2003

 • 24 czerwca 2003

 • 23 czerwca 2003
 • Dorabianie do stypendium - dochodow zwolnionych z podatku nie sumuje sie z dochodami nieobjetymi takim przywilejem, tj. opodatkowanymi. Nie uwzglednia sie ich w zeznaniu rocznym.
 • Lata nauki, nie pracy - kiedy lata nauki zalicza sie do okresow nieskladkowych
 • Bez limitow na licencje - po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej nie bedzie zadnych ilosciowych ograniczen w udzielaniu licencji i wydawaniu wypisow na pojazdy
 • Wezwanie za wycieraczka - takiego trybu doreczenia nie przewiduja ani przepisy kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia, ani kodeks postepowania administracyjnego

 • 21 czerwca 2003

 • 18 czerwca 2003

 • 17 czerwca 2003

 • 16 czerwca 2003
 • Swiadek musi zeznawac - zeznan moga odmowic tylko malzonkowie stron (np. pozwanego w sprawie cywilnej), ich dzieci i wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzenstwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a wiec tesciowie, synowe, zieciowie, takze malzonkowie wnukow szwagierki i szwagrowie, wreszcie dzieci adoptowane i adopcyjni rodzice
 • Zatrzymanie prawa jazdy - sad moze orzec zakaz prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczacej w ruchu za przestepstwo przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji
 • Upominki od sprzedawcy - klienci otrzymuja od firmy nieodplatnie drobne upominki. Czy firma powinna naliczyc od tego VAT?

 • 14 czerwca 2003

 • 12 czerwca 2003

 • 11 czerwca 2003

 • 9 czerwca 2003
 • Spoldzielcze mieszkanie od ciotki - z jakim obciazeniem wiazalaby sie ta darowizna?
 • Glosy zbiera zarzad wspolnoty - przeprowadzenie remontu najczesciej wymaga zgody wspolnoty. W razie zas jej braku zarzad moze wystapic do sadu
 • Niebezpieczne ulice - zgodnie z nim za szkode wyrzadzona wyrzuceniem, wylaniem lub spadnieciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba ze szkoda nastapila wskutek sily wyzszej albo wylacznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktora zajmujacy pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialnosci i ktorej dzialaniu nie mogl zapobiec

 • 5 czerwca 2003

 • 2 czerwca 2003
 • Cesja rachunku w kasie mieszkaniowej - ulga z tytulu oszczedzania w kasie mieszkaniowej zostala z 1 stycznia 2002 r. zlikwidowana. Wraz ze scedowaniem praw do rachunku oszczednosciowo-kredytowego uprawnienie do jej kontynuowania nie przechodzi na nowego posiadacza rachunku
 • Zawiadomienie o rozprawie przed sadem cywilnym - sad nie moglby wydac wyroku zaocznego, jezeli istnialyby jakiekolwiek watpliwosci co do prawidlowosci doreczenia stronie pozwanej zawiadomienia o rozprawie
 • Przygotowywanie reklamowek - czy taka dzialalnosc mozna prowadzic, korzystajac z procedury uszlachetniania czynnego?

 • 30 maja 2003

 • 29 maja 2003

 • 28 maja 2003

 • 27 maja 2003

 • 26 maja 2003
 • Wplaty na fundusz remontowy kosztem - mozna je zaliczyc w ciezar kosztow, tak samo jak inne wydatki zwiazane z utrzymaniem lokalu, w ktorym prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza
 • Wszystko zalezy od tresci faktury - firma otrzymala za caly rok, z gory, zbiorcza fakture VAT za wykonywane na jej rzecz uslugi. Czy moze uwzglednic ja w calosci w miesiacu otrzymania?

 • 24 maja 2003

 • 23 maja 2003

 • 22 maja 2003
 • Przejazdy do sanatorium z ulga - mozna skorzystac z ulgi, ale dopiero w zeznaniu rocznym
 • Celna oplata manipulacyjna - czy tzw. oplata manipulacyjna dodatkowa powinna byc placona tylko od stwierdzonej przez kontrole celna wiekszej ilosci towaru, niz zadeklarowal importer, czy takze wtedy, gdy jest go faktycznie mniej?
 • Bony bez VAT - czy przekazanie pracownikom bonow towarowych nalezy udokumentowac faktura VAT?
 • Przeciecie przewodu telefonicznego - kto cudza rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatna do uzytku, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5

 • 20 maja 2003

 • 19 maja 2003
 • Wspolwlasciciel odlicza ulge - nie ma zadnego ograniczenia odliczen, ktore byloby zwiazane z wysokoscia udzialu wspolwlasciciela w remontowanym przez niego domu
 • Wymiana dowodow osobistych - wedlug nowego harmonogramu osoby, ktorym wydano dowod osobisty w latach 1962 - 1972 maja czas do konca 2003 r.
 • Biegiem na pasach - czy policjant moze ukarac pieszego mandatem "za przebieganie po przejsciu dla pieszych"?

 • 16 maja 2003

 • 15 maja 2003

 • 13 maja 2003

 • 12 maja 2003
 • Spadek dla pasierba - jakie prawo do spadku po ojczymie albo macosze ma ich pasierb?
 • Nizsza wartosc towaru - przypadki, w korych towar objety procedura skladu celnego moze zmienic wartosc
 • Sfalszowany dokument - jak postapic w przypadku gdy dokument, ktory stal sie podstawa wydania wyroku zostal uprzednio sfalszowany

 • 9 maja 2003

 • 8 maja 2003

 • 6 maja 2003
 • Odszkodowanie za zniszczone budynki gospodarcze - za szkody spowodowane przez huragan uwaza sie szkody powstale w wyniku dzialania wiatru o predkosci nie mniejszej niz 24 m/s
 • Najemca za granica - wlasciciel mieszkania, w ktorym czynsz (zwany regulowanym), jest nizszy niz 3 proc. wartosci odtworzeniowej moze wypowiedziec najem za 6-miesiecznym wypowiedzeniem z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dluzszy niz 12 miesiecy
 • Jeszcze o wypalaniu traw - traw nie mozna wypalac na lakach, pastwiskach, nieuzytkach, rowach, pasach przydroznych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretow i trzcin
 • Zezwolenie na uproszczona procedure - czy wymiana dowodu osobistego powoduje koniecznosc ponownego wystapienia o zezwolenie na korzystanie z procedury uproszczonej?

 • 5 maja 2003
 • Kazdy za siebie - czy mandat za jazde bez zapietych pasow bezpieczenstwa placi tylko kierowca czy tez kazdy z pasazerow?
 • Wczesniejsza emerytura tylko na wniosek - kobieta legitymujaca sie 30 latami stazu ubezpieczeniowego, ktora osiagnela 55 lat, moze skorzystac z wczesniejszej emerytury, ale na zasadzie przywileju
 • Obnizka wartosci celnej - czy wartosc celna towaru, ktory ma byc dopuszczony do obrotu, a wczesniej byl objety procedura skladu celnego, moze zostac obnizona w stosunku do wartosci towaru z dnia objecia go procedura skladu?

 • 2 maja 2003

 • 30 kwietnia 2003

 • 29 kwietnia 2003

 • 28 kwietnia 2003

 • 26 kwietnia 2003

 • 25 kwietnia 2003

 • 24 kwietnia 2003

 • 23 kwietnia 2003

 • 19 kwietnia 2003
 • Klauzula wykonalnosci wyroku - rygor natychmiastowej wykonalnosci moze zostac zawieszony na wniosek pozwanego, jesli wyrok zaoczny zostal wydany z naruszeniem przepisow o dopuszczalnosci jego wydania albo jezeli pozwany uprawdopodobni, ze jego niestawiennictwo bylo niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okolicznosci wywoluja watpliwosci co do zasadnosci wyroku zaocznego
 • Sprzedaz darowanego - jesli nieruchomosc zostala uzyskana w drodze spadku albo darowizny, jej sprzedaz jest zwolniona z 10-procentowego podatku od przychodu ze sprzedazy nieruchomosci, bez wzgledu na to, jaki czas uplynal miedzy nabyciem a sprzedaza
 • Nieprzerwana choroba - kilka zwolnien - za ile dni choroby chory otrzyma wynagrodzenie?
 • Wynajem miejsc na reklamy - zasady placenia podatku VAT

 • 18 kwietnia 2003

 • 16 kwietnia 2003

 • 15 kwietnia 2003
 • Odczekac albo zaplacic gminie - w razie przyrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina moze zazadac tzw. renty planistycznej
 • Limit dla importowanego paliwa - czy ze zwolnienia od cla moze korzystac tylko importowane paliwo znajdujace sie w zbiorniku ciagnika siodlowego, czy takze to, ktore jest niezbedne do napedzania systemu chlodzenia jego naczepy?
 • Przedawnienie wykroczenia - karalnosc wykroczenia ustaje z uplywem 2 lat od popelnienia czynu, nawet jezeli w tym okresie wszczeto postepowanie w jego sprawie

 • 12 kwietnia 2003
 • Po 33 dniach choroby - jezeli pracownik wyczerpie juz 33-dniowy okres otrzymywania wynagrodzenia za czas choroby i nabedzie prawo do zasilku chorobowego, otrzyma ten zasilek takze za pierwszy dzien niezdolnosci do pracy z powodu choroby
 • Tachografy do legalizacji - zgodnie z miedzynarodowa umowa AETR (dotyczaca czasu pracy kierowcow) tachograf trzeba legalizowac co 25 miesiecy
 • Alimenty od wnuka - wnuk jest zobowiazany do placenia alimentow tylko wowczas, gdy dziadkowie nie maja dzieci mogacych dostarczyc im srodkow utrzymania

 • 11 kwietnia 2003

 • 10 kwietnia 2003

 • 8 kwietnia 2003

 • 7 kwietnia 2003
 • Nowy i stary wlasciciel sklepu - sprzedawca, ktory przejal sklep od poprzednika, bedzie odpowiadal solidarnie z tytulu gwarancji
 • Wysokosc wierszowki - przy zawarciu umowy o wspolprace autorska nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej - taka sama moc ma umowa ustna

 • 5 kwietnia 2003

 • 4 kwietnia 2003

 • 4 kwietnia 2003

 • 2 kwietnia 2003
 • VAT przez telefon - kolejna czesc relacji z dyzuru telefonicznego poswieconego VAT oraz akcyzie

 • 31 marca 2003
 • Egzamin dla kolekcjonera broni - czy to mozliwe, aby egzamin zwiazany z ubieganiem sie o wydanie pozwolenia na bron w celach kolekcjonerskich kosztowal az 1000 zl?
 • Pierwszy dzien choroby - sytuacje, w ktorych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pierwszy dzien niezdolnosci do pracy
 • Okularnik przy komputerze - czy osobie pracujacej z komputerem zaklad pracy powinien sfinansowac zakup okularow oraz zapewnic dluzsza przerwe w pracy?

 • 28 marca 2003
 • Polak skarzy sie w Strasburgu - wniesc skarge do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu moze kazdy, kto uzna, ze padl ofiara naruszenia przez panstwo prawa zagwarantowanego w europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci

 • 26 marca 2003

 • 24 marca 2003
 • Podatek od dzialki - od stycznia 2003 r. - jesli grunt jest sklasyfikowany jako uzytek rolny albo las, placi sie od niego odpowiednio podatek rolny albo lesny
 • Przedawnienie przestepstwa prywatnoskargowego - co robic gdy sprawa ciagnela sie szesc lat, a po uplywie tego okresu sad oznajmil, ze umarza postepowanie z powodu przedawnienia

 • 24 marca 2003

 • 21 marca 2003
 • Usuwanie drzew z dzialki - jakie sa bowiazki wlascicieli i osob wladajacych dzialka zwiazane z wlasciwym utrzymaniem drzew i krzewow na ich terenie
 • Za co odpowiada funkcjonariusz publiczny - co robic gdy funkcjonariusz publiczny dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego
 • Czas pracy kierowcy - w zakresie norm okreslajacych m.in. czas pracy uklady zbiorowe pracy moga przewidywac wyzsze normy minimalne oraz nizsze normy maksymalne, niz przewiduje ustawa

 • 19 marca 2003

 • 15 marca 2003

 • 14 marca 2003

 • 12 marca 2003

 • 10 marca 2003

 • 7 marca 2003

 • 6 marca 2003

 • 4 marca 2003

 • 24 lutego 2003

 • 22 lutego 2003
 • Premia i wspolwlasnosc - mozliwosc wyplaty premii gwarancyjnej przy nabywaniu lokalu na wspolwlasnosc znioslo rozporzadzenie Rady Ministrow, ktore weszlo w zycie 24 kwietnia 2001 r.
 • Ubezpieczenie od ryzyka powodzi - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka szkod spowodowanych przez grad, powodz, obsuniecie sie ziemi i lawiny - za dodatkowa oplata
 • Mieszkanie - w spadku albo darowane - z jakimi obciazeniami wiazalaby sie darowizna, a z jakimi zapisanie bratanicy mieszkania w testamencie?

 • 21 lutego 2003

 • 20 lutego 2003

 • 19 lutego 2003

 • 18 lutego 2003

 • 15 lutego 2003

 • 13 lutego 2003

 • 11 lutego 2003
 • Waznosc prawa jazdy - utrata waznosci na skutek niedopelnienia obowiazku przeprowadzenia kontrolnych badan lekarskich
 • Klopoty z licencja - licencji na prowadzenie firmy transportowej nie mozna odstepowac osobom trzecim ani tez przenosic na nie uprawnien. Mozna to uczynic jedynie po spelnieniu trzech warunkow, na drodze decyzji organu udzielajacego licencji

 • 10 lutego 2003

 • 7 lutego 2003

 • 6 lutego 2003

 • 5 lutego 2003

 • 4 lutego 2003

 • 31 stycznia 2003

 • 30 stycznia 2003

 • 28 stycznia 2003

 • 27 stycznia 2003
 • Zbyt niskie wynagrodzenie - ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prace gwarantuje pracownikowi otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia za prace co miesiac, a nie przecietnie na miesiac
 • Rolnik to nie kierowca - rolnik wykorzystujacy pojazd samochodowy ramach wytworczej dzialalnosci rolniczej nie podlega przepisom ustawy o czasie pracy kierowcow
 • Terminy zalatwiania spraw - o terminach zalatwiania spraw w postepowaniu celnym traktuja obecnie przepisy art. 139-143 ordynacji podatkowej

 • 24 stycznia 2003
 • Samochod inwalidy wojennego - na czym polegaja zmiany w przepisach o naleznych inwalidom wojennym znizkach przy ubezpieczaniu samochodow?
 • Darowizna akcji - w przypadku darowania akcji zwolnienie z podatku od darowizny na cele mieszkaniowe nie przysluguje. Lepiej sprzedac akcje i podarowac gotowke.
 • Platnosci za uslugi drukarskie - kiedy nalezy ujac sprzedaz w ewidencji VAT, a kiedy wystawic fakture?

 • 23 stycznia 2003

 • 22 stycznia 2003
 • Termin zlozenia skargi - w jaki sposob dochodzic swoich racji przed NSA, gdy uplynie termin do wniesienia skargi?
 • Odpoczynek w aucie - tylko gdy znajduje sie ono na postoju i jest wyposazone w miejsce przeznaczone specjalnie do spania
 • Korekta granicznego VAT - w celu weryfikacji wymiaru VAT granicznego nalezy zwrocic sie do organu celnego

 • 20 stycznia 2003
 • Stwierdzenie i dzial spadku - w jaki sposob zalatwic formalnosci spadkowe po zmarlej siostrze, ktora byla bezdzietna wdowa?
 • Wczesniejsza emerytura - jakie warunki nalezy spelniac, aby moc uzyskac do niej prawo?
 • Zaliczka a obowiazek podatkowy - jezeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem uslugi pobrano co najmniej polowe ceny brutto (przedplata, zaliczka, zadatek, rata), obowiazek podatkowy powstaje z chwila przyjecia zaplaty

 • 18 stycznia 2003

 • 16 stycznia 2003

 • 15 stycznia 2003
 • Dwie rozne oplaty za karte pojazdu - w stosunku do pojazdow objetych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia procedura tranzytu przez graniczny urzad celny i zgloszonych do odprawy w wyznaczonym terminie organ rejestrujacy, wydajac karte pojazdu, pobiera oplate w wysokosci dotychczasowej, jezeli rejestracja pojazdu, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, nastapi do 31 grudnia 2002 r.
 • Odpowiedzialnosc prowadzacego parking - kto bierze rzecz na przechowanie, zobowiazuje sie zachowac ja w stanie niepogorszonym (art. 835 k.c.).
 • Bony to nie towary - czy przekazanie pracownikom bonow towarowych nalezy udokumentowac faktura VAT?

 • 14 stycznia 2003

 • 13 stycznia 2003

 • 11 stycznia 2003

 • 10 stycznia 2003

 • 7 stycznia 2003
 • Wspolne mieszkanie w darowanym lokum - jakie warunki nalezy spelnic aby skorzystac ze zwolnienia z podatku od darowizny?
 • Restrukturyzacja a umorzenie oplat celnych - czy mozna domagac sie umorzenia, na podstawie ustawy o restrukturyzacji, niektorych naleznosci publicznoprawnych, oplaty manipulacyjnej dodatkowej za ujawnienie przez celnikow nadwyzki w towarze?
 • Zwolnienie mianowanego pracownika - w jakich przypadkach moze nastapic rozwiazanie stosunku pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym
 • Karta z ograniczona waznoscia - termin na wypelnienie karty oplaty dobowej, przez przedsiebiorce wykonujacego na terytorium RP transport drogowy oraz przewozy na potrzeby wlasne, wynosi 7 dni od daty jej wydania

 • 6 stycznia 2003
 • Odwolanie testamentu - spadkodawca moze w kazdej chwili odwolac testament. Nie jest w tym niczym ograniczony
 • Sprzedaz bez VAT - jezeli nieruchomosc zostala kupiona na nazwiska malzonkow - osob fizycznych i stan ten nigdy sie nie zmienil, to nie ma potrzeby obciazania takiej transakcji VAT
 • Homologowane ograniczniki predkosci - musza je miec autobusy o dopuszczalnej masie calkowitej przekraczajacej 10 t i samochody ciezarowe powyzej 12 t (od 1 stycznia 2003 rejestrowane po raz pierwszy, a od 1 stycznia 2004 r. - takze rejestrowane po 1 stycznia 1988 r.)
 • Niedopuszczalne odwolanie - art. 222 ordynacji podatkowej stanowi, ze odwolanie od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji musi spelniac okreslone wymagania formalne
| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.