31.03.05 Nr 75
   RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Ranking kancelarii

Ireneusz Walencik

Poz. w rankingu Pelna nazwa Forma prawna Szef Nazwiska wspolnikow/partnerow Adres Telefon/ faks Strona www/e-mail Liczba prawnikow Adwokaci/radcowie prawni Aplikanci Inni Udzial w miedzynarodowej sieci Dziedziny prawa/specjalizacja
1. Domanski Zakrzewski Palinka spolka komandytowa Krzysztof A. Zakrzewski Piotr Andrzejczak, Grzegorz Domanski, Andrzej Foltyn, Marcin Krakowiak, Janina Ligner-Zeromska, Jozef Palinka, Krzysztof A. Zakrzewski, Julita Zimoch-Tucholka, Lech Zyzylewski 00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
0-22 557 76 00
0-22 557 76 01
www.dzp.pl
dzp@dzp.pl
83 43 16 24 Laczenia i przejecia firm, publiczny obrot papierami wartosciowymi, dzialalnosc na rynkach kapitalowych, doradztwo w zakresie bezposrednich inwestycji zagranicznych, antymonopolowe, nieuczciwa konkurencja, telekomunikacyjne, IT, bankowe, finansowe, ubezpieczenia i dzialalnosc innych instytucji finansowych, reklamy, mediow, zamowien publicznych, e-biznes, prawa na dobrach niematerialnych, energetyka i inne sektory infrastrukturalne, Unii Europejskiej, pracy, obrot i gospodarka nieruchomosciami, arbitraz i inne sprawy sporne, biezaca obsluga i restrukturyzacja firm, farmaceutyczne, biotechnologie, doradztwo regulacyjne
2. Soltysinski Kawecki & Szlezak spolka komandytowa Stanislaw Soltysinski, Andrzej W. Kawecki, Andrzej S. Szlezak, Rudolf Ostrihansky, Dariusz Skuza, Jaroslaw Bieronski, Robert Gawalkiewicz, Zbyszko Wizner, Krzysztof Pawlisz, Janusz Siekanski, Jaroslaw Sroczynski, Szymon Gogulski, Tomasz Kanski, Bartlomiej Raczkowski Stanislaw Soltysinski, Andrzej W. Kawecki, Andrzej S. Szlezak, Rudolf Ostrihansky, Dariusz Skuza, Jaroslaw Bieronski, Robert Gawalkiewicz, Zbyszko Wizner, Krzysztof Pawlisz, Janusz Siekanski, Jaroslaw Sroczynski, Szymon Gogulski, Tomasz Kanski, Bartlomiej Raczkowski 02-034 Warszawa
ul. Wawelska 15 B
0-22 608 70 00
0-22 608 70 70
www.skslegal.pl
office@skslegal.pl
75 37 11 27 Ius laboris, Global Advertising Lawyers Alliance Fuzje i przejecia, obsluga prawna nabywania nieruchomosci i dzialalnosci deweloperskiej, administracyjne, antymonopolowe, konkurencji, bankowe, papierow wartosciowych i rynkow kapitalowych, inwestycji zagranicznych, Unii Europejskiej, ochrony srodowiska, podatkowe, celne, dewizowe, pracy, spolek i handlowe, srodkow masowego przekazu i telekomunikacyjne, wlasnosci intelektualnej, procesowe i rozwiazywanie sporow
3. Kancelaria Prawna Baker & McKenzie Gruszczynski i Wspolnicy spolka komandytowa Marcin Gmaj Wojciech Bialik, Marcin Gmaj, Jur Gruszczynski 00-609 Warszawa
al. Armii Ludowej 26
0-22 576 31 00
0-22 576 32 00
www.bakernet.com
warsaw@bakernet.com
74 36 16 22 Baker & McKenzie Fuzje i przejecia, prywatyzacyjne, energetyczne, przedsiewziecia infrastrukturalne, finansowanie projektow, nowe technologie, wlasnosci intelektualnej, papierow wartosciowych, nieruchomosci, inwestycje bezposrednie, bankowosc i finanse, farmaceutyczne, publiczne, europejskie, konkurencji, private equity & venture capital, telekomunikacyjne, media
4. Wardynski i Wspolnicy spolka komandytowa Stefan Jacyno, Tomasz Wardynski Michal Barlowski, Jacek Bondarewski, Ewa Butkiewicz, Jan Ciecwierz, Pawel Ciecwierz, Stefan Jacyno, Monika Hartung, Jan Nowicki, Danuta Pajewska, Weronika Pelc, Marcin Radwan-Rohrenschef, Wieslaw Szczepinski, Wlodzimierz Szoszuk, Tomasz Wardynski,  Dariusz Wasylkowski, Tomasz Zasacki, Izabela Zielinska-Barlozek 00-478 Warszawa
Al. Ujazdowskie 10
0-22 437 82 00
0-22 437 82 01
www.wardynski.com.pl
warsaw@wardynski.com.pl
70 35 14 21 Spory sadowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, bankowe, finansowe, prywatyzacyjne, przygotowanie wejscia na gielde, rynki kapitalowe, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, pracy, wlasnosci intelektualnej, konkurencji, antymonopolowe, podatkowe, farmaceutyczne, Unii Europejskiej
5. CMS Cameron McKenna Pawel Debowski spolka komandytowa Andrew Kozlowski Andrzej Blach, Iain Batty, Andrzej Bednarek, Agnieszka Deeg-Dabrowska, Pawel Debowski, Alex Doughty, Dariusz Greszta, Andrew Kozlowski, Tomasz Minkiewicz, Dariusz Mioduski, Pawel Pietkiewicz, Michal Siwek, Malgorzata Surdek, Piotr Szafarz, Michal Subocz, Andrzej Szumanski, Stanislaw Wajda 00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
0-22 520 55 55
0-22 520 55 56
www.law-now.com
info@cmck.com
71 33 17 21 CMS Legal and Tax Services Alliance Rynek nieruchomosci, energetyczne, projekty infrastrukturalne, partnerstwo publiczno-prywatne, spory sadowe, handlowe, ochrony konkurencji, bankowe, finansowanie firm, fuzje i przejecia, ochrony srodowiska
6. White & Case W. Danilowicz, W. Jurcewicz i Wspolnicy — Kancelaria Prawna spolka komandytowa Witold Danilowicz Witold Danilowicz, Witold Jurcewicz, Jacek Czabanski, Janusz Fiszer, Zdzislaw Wieckowski, Lech Gilicinski, Piotr Galuszynski, Beata Kiedrowicz, Marek Krol, Igor Ostrowski, Alina Szarlak, Jean Rossi, Jolanta Kalecinska-Porucznik 00-061 Warszawa
ul. Marszalkowska 142
0-22 505 01 00
0-22 505 04 00
www.whitecase.pl
warsaw@whitecase.com
54 33 9 12 White & Case LLP Fuzje i przejecia, bankowosc i finanse, inwestycje kapitalowe typu private equity, spory sadowe i arbitrazowe, doradztwo podatkowe, energetyczne, rynki kapitalowe, prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, projekty infrastrukturalne, dzialalnosc korporacyjna, telekomunikacyjne, media i nowoczesne technologie, ochrona wlasnosci intelektualnej, rynek nieruchomosci, handlowe, doradztwo na rzecz administracji publicznej, ochrony srodowiska, pracy, europejskie, ubezpieczeniowe, farmaceutyczne
7. Chalas i Wspolnicy Kancelaria Prawna spolka komandytowa Jaroslaw Chalas Joanna Dudek, Halina Kwiatkowska 00-236 Warszawa
ul. Swietojerska 5/7
0-22 860 03 10
0-22 860 03 11
www.chwp.pl
chwp@chwp.pl
51 28 12 11 Korporacyjne, fuzje i przejecia, zastepstwa procesowe, podatkowe, wlasnosci intelektualnej, znakow towarowych, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, pracy, zamowien publicznych, Unii Europejskiej
8. Drzewiecki, Tomaszek i Wspolnicy spolka jawna Zbigniew Drzewiecki, Malgorzata Kacperska Zbigniew Drzewiecki, Andrzej Tomaszek, Malgorzata Kacperska, Marcin Juszczyk, Marcjanna Rejman-Jedrczak, Olga Sztejnert, Julian Bielicki 00-761 Warszawa
ul. Belwederska 23
0-22 840 95 00
0-22 840 95 10
www.dt.com.pl
dt@dt.com.pl
67 26 16 25 Nieruchomosci, wlasnosci intelektualnej, fuzje i przejecia, spory sadowe, konkurencji, handlowe, bankowe, ubezpieczen, europejskie, energetyczne, telekomunikacyjne
9. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza spolka komandytowa Krzysztof Stefanowicz Krzysztof Stefanowicz, Dariusz Oleszczuk, Tomasz Dabrowski, Marek Grodek, Wojciech Kozlowski, Arkadiusz Krasnodebski, Piotr Nowaczyk, Todd Peterson, Eric Rosedale, Agnieszka Stefanowicz-Baranska, Wojciech Zielinski 00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
0-22 520 63 00
0-22 520 64 00
www.salans.com
warsaw@salans.com
40 26 8 6 Salans Fuzje i przejecia, telekomunikacyjne, nieruchomosci, energetyczne, farmaceutyczne, konkurencji, arbitraz
10. Clifford Chance Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i Wspolnicy spolka komandytowa Nick Fletcher Peter Deegan, Nick Fletcher, Pierre Gromnicki, Berndt Hess, Agnieszka Janicka-Sosna, Grzegorz Namiotkiewicz 00-660 Warszawa
ul. Lwowska 19
0-22 627 11 77
0-22 627 14 66
www.cliffordchance.com
Agnieszka.Stochlak-Gautier@cliffordchance.com
40 25 8 7 Clifford Chance LLP Handlowe, spolek, gospodarcze, finansowe, bankowe, ochrony srodowiska, energetyczne, telekomunikacyjne, podatkowe, nieruchomosci, pracy, finansowanie projektow, fuzje i przejecia, prywatyzacyjne, spory sadowe, antymonopolowe, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, konkurencji, papiery wartosciowe, arbitraz, ubezpieczeniowe
10. Lovells H. Seisler spolka komandytowa Beata Balas-Noszczyk Harald Seisler, Lovells sp. z o.o., Beata Balas-Noszczyk, Andrzej Debiec, Jolanta Nowakowska-Zimoch, Christian Schmidt, Marek Wroniak 00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 50
0-22 529 29 00
0-22 529 29 01
www.lovells.com
lovells.warsaw@lovells.com
40 25 9 6 Lovells Doradztwo w zakresie prawa podatkowego, postepowania podatkowego, handlowego, bankowego, papierow wartosciowych, rynkow kapitalowych, finansowego, ubezpieczeniowego, reasekuracji i funduszy emerytalnych, projektow nieruchomosciowych, prywatyzacyjnego, energetycznego, farmaceutycznego, ochrony srodowiska, antymonopolowego i administracyjnego
12. Linklaters T. Komosa i Wspolnicy spolka komandytowa Tadeusz Komosa Tadeusz Komosa, Cezary Wisniewski, Mariusz Aleksandrowicz, Jolanta Tropaczynska, Patrick Bell, Conrad Wallenrodhe 00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
0-22 526 50 00
0-22 526 50 60
www.linklaters.com 50 24 16 10 Linklaters Cywilne, handlowe, M&A, projekty restrukturyzacyjne, obrot nieruchomosciami, bankowe, papierow wartosciowych, podatkowe, konkurencji, wlasnosci intelektualnej, energetyczne, telekomunikacyjne, pracy, zamowien publicznych, reprezentacja w postepowaniach sadowych, arbitrazowych i administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prawa europejskiego we wszystkich wyzej wymienionych dziedzinach
13. Dewey Ballantine Grzesiak spolka komandytowa Jaroslaw Grzesiak Lejb Fogelman, Jaroslaw Grzesiak, Tomasz Kacymirow, Jacek Michalski, Lukasz Redziniak, Pawel Bajno, Ireneusz Matusielanski, Piotr M. Szelenbaum, Andrzej Wysokinski 00-498 Warszawa
ul. Ksiazeca 4
0-22 690 61 00
0-22 690 62 22
www.deweyballantine.com
woffice@deweyballantine.com
50 23 11 16 Dewey Ballantine Polaczenia i przejecia spolek, rynki kapitalowe, bankowosc i finanse, finansowanie projektow, podatkowe, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, technologie informatyczne, prywatyzacyjne, handlowe, spolek, obsluga funduszy inwestycyjnych, postepowanie sporne i sadowe, arbitraz, sekurytyzacja, energetyczne, nieruchomosci, telekomunikacyjne, pracy
14. Wierzbowski Eversheds spolka komandytowa Krzysztof Wierzbowski Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Henryk Romanczuk 00-638 Warszawa
al. Armii Ludowej 14
0-22 523 41 11
0-22 523 47 55
www.wierzbowski.pl
kancelaria@wierzbowski.pl
40 22 10 8 Eversheds International Cywilne, handlowe, laczenie i nabywanie spolek, prywatyzacyjne, pracy, bankowe, finansowe, wlasnosci intelektualnej, konkurencji, e-biznes, technologii informatycznych, telekomunikacyjne, ochrony danych osobowych, nieruchomosci, farmaceutyczne, energetyczne, gornicze, Unii Europejskiej, sprawy sadowe
15. Koksztys i S-ka Kancelaria Prawa Gospodarczego spolka komandytowa Amadeusz Krawczyk Ireneusz Koksztys 50-541 Wroclaw
al. Armii Krajowej 61
0-71 335 14 50
0-71 335 15 40
www.koksztys.pl
kancelaria@koksztys.com.pl
47 21 2 24 Cywilne, gospodarcze, spolek handlowych, pracy, bankowe, upadlosciowe i naprawcze, spoldzielcze, arbitraz, spory sadowe
16. Weil, Gotshal & Manges — Pawel Rymarz spolka komandytowa Pawel Rymarz Roman Rewald, Anna Frankowska, Piotr Tomaszewski 00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
0-22 520 40 00
0-22 520 40 01
www.weil.com 37 21 11 5 Weil, Gotshal & Manges Korporacyjne, fuzje i przejecia, private equity, rynki kapitalowe, postepowanie restrukturyzacyjne, postepowanie sadowe i sporne
17. Kancelaria Radcow Prawnych i Adwokatow Gluchowski Jedlinski Rodziewicz Zwara & Partnerzy spolka partnerska Jozef Rodziewicz, Marek Gluchowski, Adam Jedlinski, Andrzej Zwara Jozef Rodziewicz, Marek Gluchowski, Adam Jedlinski, Andrzej Zwara, Andrzej Burzak, Jacek Mazan, Tomasz Kozlowski, Michal Krainski, Marek Malkowski, Karolina Muchowska, Malgorzata Okon, Krystyna Rodziewicz 81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 116
0-58 555 21 11
0-58 555 21 33
www.kpsc.com.pl
kpsc@kpsc.com.pl
37 19 8 10 Avrio Advocati, Eurolaw Assistance Fuzje i przejecia, bankowosc i finanse, rynki kapitalowe, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, papierow wartosciowych, rynki kapitalowe, prywatyzacyjne, rynek nieruchomosci, handlowe, europejskie, ochrona wlasnosci intelektualnej, konkurencji, zamowien publicznych
18. Miller, Canfield, W. Babicki i Wspolnicy spolka komandytowa Wojciech Babicki Wojciech Babicki, Andrzej Chelchowski, Richard Walawender 00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11
0-22 447 43 00
0-22 447 43 01
www.millercanfield.com
babicki@pl.millercanfield.com
34 19 5 10 Miller, Canfield, Paddock & Stone, P.L.C Rynek nieruchomosci, przemysl motoryzacyjny, Unii Europejskiej, media i telekomunikacja, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, spory sadowe, pracy, konkurencji, morskie
19. Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stopa kancelaria indywidualna Ryszard Stopa 81-458 Gdynia
ul. M. Moskwy 9
0-58 346 21 14
0-58 346 21 41
www.stopa.pl
stopa@stopa.pl
48 18 8 22 Kompleksowa obsluga firm i przedsiebiorcow, obsluga inwestycji krajowych i zagranicznych, doradztwo podatkowe, zastepstwo prawne i procesowe, windykacja naleznosci i pozasadowe rozwiazywanie sporow, administracyjne, bankowe, budowlane, celne, cywilne, gospodarcze, lotnicze, lacznosci, morskie, podatkowe, przewozowe, spolek handlowych, pracy i ubezpieczen spolecznych, Unii Europejskiej, upadlosciowe i naprawcze, wlasnosci przemyslowej, wlasnosci intelektualnej, e-commerce
20. A&DP Popiolek Adwokaci i Doradcy spolka komandytowa Tomasz Kedziora Wojciech Popiolek, Leszek Cholewa, Grzegorz Dlugi, Ewa Karkocha, Tomasz Kedziora, Krzysztof Kita, Agnieszka Lizer-Klatka, Katarzyna Palka-Bartoszek, Jozef Pichura, Jerzy Rozek, Aleksandra Zawadzka-Kubica 40-036 Katowice
ul. Krolowej Jadwigi 10
0-32 206 97 64
0-32 781 50 15
www.adwidor.com.pl
kontakt@adwidor.com.pl
40 18 10 12 Handlowe, kontrakty, bankowe, nieruchomosci, podatkowe, spory sadowe
21. Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspolnicy spolka komandytowa Aleksander Galos Maciej Jamka, Aleksander Galos 00-854 Warszawa
al. Jana Pawla II 25
0-22 653 42 00
0-22 653 42 50
www.hhlaw.com
warsawoffice@hhlaw.com
22 18 4 Hogan & Hartson Bankowe, finansowe, nieruchomosci, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, energetyczne, fuzje i przejecia, kontrakty rzadowe i offset, arbitraz, telekomunikacyjne
22. T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Cwiakalski, J. Gorski spolka komandytowa Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Pleszka Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Pleszka, Zbigniew Cwiakalski, Jakub Gorski, Slawomir Dudzik, Piotr Kaminski, Andrzej Suszczynski, Agnieszka Soja 31-114 Krakow
ul. Jablonowskich 8
0-12 427 24 24
0-12 427 23 33
www.spcg.pl
spcg@spcg.pl
34 17 9 8 Spolek, fuzje i przejecia, kredyty i ich zabezpieczenia, transakcje na rynku nieruchomosci, antymonopolowe, spory sadowe i arbitrazowe, podatkowe, upadlosciowe, europejskie
23. Kancelaria Radcow Prawnych i Adwokatow Nowakowski i Wspolnicy spolka jawna Cezary Jozef Nowakowski Cezary Jozef Nowakowski, Dariusz Bierylo, Jaroslaw Ostrowski, Cezary Gil, Adam Krause, Antoni Zadykowicz 00-609 Warszawa
al. Armii Ludowej 26
0-22 579 34 50
0-22 579 34 99
www.knw.pl
warszawa@knw.pl
45 15 14 16 Antymonopolowe, przewozowe (transport i spedycja), lotnicze, morskie, obsluga przedsiebiorstw logistycznych, spolek, zamowien publicznych, inwestycje kapitalowe, papierow wartosciowych, cywilne, postepowanie cywilne, pracy, podatkowe, celne, dzialalnosc podmiotow polskich na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina)
24. BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak spolka komandytowa Christian Schnell, Tomasz Srokosz Jorn Brockhuis, Christoph Garschynski, Piotr Jurczak, Krzysztof Kicka, Pawel Mierzejewski, Maciej Prusak, Christian Schnell, Tomasz Srokosz, Andrzej Torbus, Maciej Zlotogorski 00-095 Warszawa
plac Bankowy 2
0 22 531 24 00
0 22 531 24 01
www.bsjp.com
katowice@bsjp.pl
41 15 8 18 Advoc Obrot nieruchomosciami, inwestycje typu greenfield, laczenie i nabywanie przedsiebiorstw
24. Kancelaria Prawna Causa W. Malicki spolka komandytowa Janusz Piejko, Piotr Szalbierz, Wojciech Malicki Janusz Piejko, Piotr Szalbierz, Wojciech Malicki 53-332 Wroclaw
ul. Powstancow Slaskich 95
0-71 791 16 00
0-71 791 16 01
www.causa.pl
kancelaria@causa.pl
41 15 9 17 Zastepstwo prawne w negocjacjach z dluznikami, zastepstwo procesowe w zleconych sprawach, prowadzenie sporow sadowych i arbitraz, mediacja w sprawach gospodarczych, kontrakty handlowe, wlasnosci intelektualnej, media, fuzje i przejecia, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, pracy, europejskie, spolek i handlowe, zamowien publicznych, energetyczne, konkurencji, prasowe, wekslowe
26. Kancelaria Radcow Prawnych KONEKSJA Wojciech Grochowiecki Zdzislaw Sznycer spolka cywilna Wojciech Grochowiecki, Zdzislaw Sznycer Wojciech Grochowiecki, Zdzislaw Sznycer 81-879 Sopot
Al. Niepodleglosci 645 B
0-58 555 92 01
0-58 551 72 43
www.koneksja.pl
kancelaria@koneksja.pl
26 15 8 3 Handlowe — spolek handlowych, kontrakty handlowe, cywilne, wekslowe, finansowe, rynek finansowy, kreowanie i organizowanie projektow inwestycyjnych, bankowe, konsorcja bankowe, obsluga procesow deweloperskich, windykacja naleznosci, prywatyzacyjne, upadlosciowe i naprawcze, zamowien publicznych
27. Wiercinski, Kwiecinski, Baehr spolka komandytowa Andrzej Wiercinski Andrzej Wiercinski, Tomasz Kwiecinski, Jerzy Baehr, Agnieszka Fedor, Bartlomiej Jankowski, Magdalena Kobosko, Anna Lukaszewicz-Obierska, Jan Rolinski, Aleksandra Wedrychowska-Karpinska, Agnieszka Wiercinska-Kruzewska 00-688 Warszawa
ul. Emilii Plater 28
0-22 630 31 31
0-22 630 31 51
www.wkw.pl
biuro@wkw.pl
24 15 7 2 TagLaw Fuzje i przejecia, spolek handlowych, energetyczne, wlasnosci intelektualnej, nowych technologii, mediow, telekomunikacyjne, zamowien publicznych, spory, konkurencji, projekty infrastrukturalne, obrotu nieruchomosciami, ochrony srodowiska, ubezpieczen, pracy, podatkowe i celne
28. D. Dobkowski spolka komandytowa Dariusz Dobkowski Dariusz Dobkowski, KPMG sp. z o.o. 00-867 Warszawa
ul. Chlodna 51
0-22 528 13 00
0-22 528 13 09
www.kpmg.pl
klegal@kpmg.pl
21 15 1 5 Firmy prawnicze wspolpracujace z KPMG Bankowosc i finanse, spolek, obrot nieruchomosciami, umow handlowych, ochrony konkurencji, wlasnosci intelektualnej, IT, telekomunikacyjne, pracy, postepowania sadowe, Unii Europejskiej
29. Pociej, Dubois i Wspolnicy. Kancelaria Adwokacka spolka jawna Aleksander Pociej Aleksander Pociej, Jacek Dubois, Elzbieta Kosinska-Kozak 00-052 Warszawa
ul. Swietokrzyska 18
0-22 829 90 25
0-22 829 92 02
www.pd-kancelaria.pl
biuro@pd-kancelaria.pl
25 14 5 6 Arzinger & Partners Kontrakty handlowe, fuzje i przejecia, spory sadowe, nieruchomosci, media, telekomunikacyjne, administracyjne, pracy, handlowe, egzekucja komornicza, karne gospodarcze
30. Rödl & Partner spolka komandytowa Krzysztof Bramorski, Mariusz Korpalski, Anna Smagowicz-Tokarz, Malgorzata Zamorska Bernd Rödl, Krzysztof Bramorski, Mariusz Korpalski, Agata Okorowska,  Maciej Szermach 50-109 Wroclaw
ul. Kielbasnicza 32,
00-310 Warszawa
ul. Bednarska 7
0-71 346 70 70
0-71 346 70 90
0-22 827 96 85
0-22 696 28 48
www.roedl.pl
ra.wroclaw@roedl.pl
ra.warszawa@roedl.pl
36 13 7 16 Rödl & Partner Organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, handlowe, gospodarcze, podatkowe, fuzje i przejecia, konkurencji i antymonopolowe, pracy, sadowe, cywilne, europejskie, arbitraz, upadlosciowe, energetyczne, zamowien publicznych, wlasnosci intelektualnej
31. Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspolnicy spolka komandytowa Marcin Piszcz Marcin Piszcz, Dariusz Szymanski, Hubert Norek, Doradztwo Gospodarcze DGA SA 61-896 Poznan
ul. Towarowa 35
0-61 859 44 44 
0-61 859 44 40
www.piszcz.pl
kancelaria@piszcz.pl
31 13 9 9 Legal Netlink Alliance Kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, spory sadowe (cywilne, gospodarcze), pracy, podatkowe, zamowien publicznych, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, partnerstwo publiczno-prywatne, energetyczne
32. Allen & Overy, A. Siemiatkowski spolka komandytowa Arkadiusz Pedzich Andrzej Siemiatkowski, Guy Beringer 00-832 Warszawa
ul. Zelazna 28/30
0-22 820 61 00
0-22 820 61 99
www.allenovery.com
infobank.warsaw@allenovery.com
30 13 7 10 Allen & Overy LLP Finanse i bankowosc, korporacyjne, rynki kapitalowe, energetyczne, telekomunikacyjne, nieruchomosci, konkurencji, podatkowe, spory sadowe i arbitraz
32. Lukowicz i Wspolnicy Kancelaria Radcow Prawnych spolka komandytowa Maciej Lukowicz Bogdan Fischer, Tomasz Stanislawski 00-052 Warszawa
ul. Mazowiecka 13
0-22 827 33 22
0-22 826 83 19
www.lukowicz.pl
office@lukowicz.pl
30 13 9 8 DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY Sprawy korporacyjne, fuzje i przejecia, bankowosc, finanse, finansowanie projektow, gospodarcze, nieruchomosci
34. Laszczuk Polimirski Korcz i Wspolnicy spolka komandytowa Maciej Laszczuk Marek Korcz, Maciej Laszczuk, Andrzej Polimirski, Michal Siciarek, Christopher Smith 00-073 Warszawa
pl. Pilsudskiego 2
0-22 351 00 67
0-22 351 00 68
www.laszczuk.pl
warsaw@laszczuk.pl
26 13 6 7 MSI Legal & Accounting Network Worldwide, Legalink Nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, podatkowe, spory sadowe (cywilne, gospodarcze), kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia
35. GESSEL Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspolnicy spolka komandytowa Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz Leszek Koziorowski, Dorota Bryndal, Szymon Skiendzielewski 00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
0-22 318 69 01
0-22 318 69 31
www.gessel.com.pl
mail@gessel.com.pl
25 13 6 6 Fuzje i przejecia, papierow wartosciowych, konkurencji, wlasnosci intelektualnej, pracy, spory sadowe
36. S. Cetera, M. Wegrzyn-Wysocka i Wspolnicy Kancelaria Radcow Prawnych spolka komandytowa Sylwester Cetera, Malgorzata Wegrzyn-Wysocka Sylwester Cetera, Malgorzata Wegrzyn-Wysocka, Agnieszka Lysakowska 53-605 Wroclaw
pl. Orlat Lwowskich 1
0-71 377 70 30
0-71 377 70 40
www.radca.wroc.pl
kancelaria@radca.wroc.pl
23 12 5 6 Handlowe - kontrakty, zagadnienia korporacyjne, fuzje, przejecia, rynku kapitalowego, prywatyzacyjne, energetyczne, ubezpieczen gospodarczych, obrotu i korzystania z nieruchomosci, obsluga inwestycji, spory sadowe
37. Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spolka partnerska Sylwester Gardocki Anita Turek, Iwona Smolak, Jacek Maziuk 01-523 Warszawa
ul. Smiala 26
0-22 327 15 00
0-22 327 15 65
www.gardocki.pl
kancelaria@gardocki.pl
40 11 8 21 Cywilne, gospodarcze, handlowe, administracyjne, upadlosciowe i naprawcze, pracy, obrotu i gospodarki nieruchomosciami, budowlane, bankowe, wekslowe, celne, dewizowe, podatkowe, publiczny obrot papierami wartosciowymi, ochrony konkurencji i konsumentow, karne
38. Lesnodorski Slusarek i Wspolnicy spolka komandytowa Maciej Slusarek, Buguslaw Lesnodorski Maciej Slusarek, Buguslaw Lesnodorski, Krzysztof Feluch, Piotr Karwat 02-531 Warszawa
ul. Lowicka 62
0-22 646 42 10
0-22 646 28 77
www.lsw.com.pl
kancelaria@lsw.com.pl
34 11 6 17 World-Link for Law Handlowe, wlasnosci intelektualnej
39. Gintowt Adwokaci i Radcowie Prawni kancelaria indywidualna Ziemislaw Gintowt 00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 51 lok. 2
0-22 622 54 80
0-22 622 54 81
kancelaria@gintowt.futuro.net.pl 18 11 5 2 Cywilne, gospodarcze, obrotu nieruchomosciami, pracy, autorskie i dziedziny pokrewne, administracyjne, budowlane, handlowe
40. Biuro Prawne LEXIS W. Rudnik i Spolka spolka jawna Wiktor Rudnik Wiktor Rudnik, Andrzej Wlodarczyk 45-066 Opole
ul. Reymonta 16
0-77 454 39 35
0-77 456 78 67
www.lexis.opole.pl
biuro@lexis.opole.pl
16 11 4 1 Przeksztalcenia podmiotow gospodarczych, sprawy sadowe, handlowe, ochrony srodowiska, pracy
41. Grynhoff, Wozny i Wspolnicy spolka komandytowa Piotr Wozny Stanislaw Grynhoff, Piotr Wozny, Andrzej Ladzinski, Jakub Zyto 00-526 Warszawa
ul. Krucza 16/22
0-22 627 29 21
0-22 627 29 20
www.gww.pl
warszawa@ggh.pl
42 10 14 18 Telekomunikacyjne, podatkowe, spory sadowe, autorskie, wlasnosci intelektualnej, obrotu papierami wartosciowymi, obrotu nieruchomosciami
42. Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jedrzejczyk i Wspolnicy, Kancelaria Prawna GLN) spolka komandytowa Dariusz Tokarczuk, Robert Jedrzejczyk Dariusz Tokarczuk, Robert Jedrzejczyk, Piotr Sadownik 00-546 Warszawa
ul. ks. I. Skorupki 5
0-22 583 67 01
0-22 583 67 67
www.gide.com
gln.warsaw@gide.com
40 10 10 20 Gide Loyrette Nouel Gospodarcze, fuzje i przejecia, spolek, energetyka i infrastruktura, publiczne, nieruchomosci, podatkowe, pracy, rynki kapitalowe, bankowe, finansowe, konkurencji, wlasnosci intelektualnej, spory sadowe,  arbitraz, miedzynarodowe
43. Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna spolka jawna Elzbieta Traple, Xawery Konarski, Pawel Podrecki Elzbieta Traple, Xawery Konarski, Pawel Podrecki 30-212 Krakow
ul. Krolowej Jadwigi 170
0-12 426 05 30
0-12 426 05 40
www.traple.pl
office@traple.pl
26 10 5 11 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze), kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, konkurencji, antymonopolowe, nowych technologii, ochrony informacji, mediow, reklamy
44. Kancelaria Adwokatow i Radcow Prawnych Celichowski, Szyndler, Wieckowska spolka cywilna Mariola Wieckowska Wojciech Celichowski, Elzbieta Celichowska, Dariusz Szyndler, Mariola Wieckowska 61-832 Poznan
ul. Szkolna 5/15
0-61 852 32 61
0-61 852 32 62
www.kancelaria-csw.pl
kancelaria@kancelaria-csw.pl
21 10 3 8 Iuris Link, PRAGMA Obsluga kapitalu i przeksztalcen wlasnosciowych, sadowe ( gospodarcze, karne, cywilne, rodzinne), administracyjne, obsluga gmin, pracy, budowlane
45. Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspolnicy spolka komandytowa Renata Urowska Renata Urowska, Izabela Walczak, Filip Seredynski, Ryszard Sowinski 60-527 Poznan
ul. Staszica 2/7
0-61 847 38 48
0-61 847 37 76
www.urowska.com.pl
biuro@urowska.com.pl
20 10 4 6 Handlowe, cywilne, pracy, doradztwo podatkowe, sprawy windykacyjne
46. Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radcow Prawnych spolka partnerska Wladyslaw Misiewicz, Jerzy Mosek Bozena Ankiewicz-Filipczuk, Joanna Pilewska, Dorota Rosiak, Jacek Bendykowski, Krzysztof Kochanowski, Jaroslaw Pietras 80-750 Gdansk
ul. Stagiewna 12/2
0-58 305 35 19
0-58 304 35 85
www.mmp.pl
kancelaria.prawnicza@mmp.pl
19 10 7 2 The Law Firm Network, Young Lawyers Exchange Programme Korporacyjne, fuzje i przejecia, kontraktow handlowych, zamowien publicznych, nieruchomosci i organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, rolne, podatkowe, spory sadowe ze szczegolnym uwzglednieniem spraw z zakresu ubezpieczen majatkowych, energetyczne, morskie, transportowe, windykacja wierzytelnosci
47. AVAL-CONSULT Kancelaria Radcow Prawnych i Adwokatow Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Grzechowiak, Jas spolka partnerska Halina Ostrowska, Piotr Grzechowiak, Ryszard Krawczyk Halina Ostrowska, Zbigniew Szychowski, Ryszard Krawczyk, Piotr Grzechowiak, Zbigniew Jas, Artur Kepinski, Dariusz Puwalski 80-837 Gdansk
ul. Straganiarska 24/27
0 58 301 47 91
0 58 301 43 49
biuro@avalconsult.pl 18 10 5 3 Gospodarcze, spory sadowe, podatkowe, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych
47. Beiten Burkhardt K. Rastawicki spolka komandytowa Peter Daszkowski, Krzysztof Rastawicki Beiten Burkhardt Polska sp. z o.o., Krzysztof Rastawicki 00-546 Warszawa
ul. ks. I. Skorupki 5
0-22 583 71 00
0-22 583 71 09
www.bblaw.de
bblaw-warschau@bblaw.de
18 10 6 2 Beiten Burkhardt Handlowe, administracyjne, konkurencji, pracy, podatkowe, energetyczne, europejskie, nieruchomosci, M & A, wlasnosci intelektualnej
47. Wodkiewicz Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni spolka jawna Grazyna Wodkiewicz, Dariusz Sosnowski, Marek Siewiorek, Jowita Szczygielska, Pawel Lipinski Grazyna Wodkiewicz, Dariusz Sosnowski, Marek Siewiorek, Jowita Szczygielska, Pawel Lipinski 70-223 Szczecin
ul. Stoislawa 2
0 91 489 36 81
0 91 489 36 82
kancelaria@wodkiewicz.sosnowski.top.pl 18 10 1 7 Gospodarcze, handlowe, cywilne
50. Kaczor Klimczyk Pucher Wypior - Adwokaci spolka partnerska Agata Kaczor, Janusz Kaczor, Adam Klimczyk, Pawel Pucher, Rafal Wypior Agata Kaczor, Janusz Kaczor, Adam Klimczyk, Pawel Pucher, Rafal Wypior 31-039 Krakow
ul. Dietla 50/12
0-12 431 05 99
0-12 422 52 96
www.kkpw.pl
kancelaria@kkpw.pl
19 9 5 5 Legal Skills European Business Lawyers E.E.I.G Cywilne, gospodarcze, pelna obsluga rynku nieruchomosci, inwestycje infrastrukturalne glownie w sektorze paliwowo-energetycznym, kontrakty handlowe, konkurencji, pelna obsluga przedsiebiorcow, administracyjne
51. Siwek Gaczynski Kancelaria Prawnicza Radcowsko — Adwokacka spolka partnerska Andrzej Siwek, Tomasz Gaczynski Andrzej Siwek, Tomasz Gaczynski 00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4 lok. 8
0-22 825 98 44
0-22 825 61 35
www.sgp.pl
sgp@kancelaria.sgp.pl
18 9 5 4 Energetyczne, prasowe, autorskie i prawa pokrewne, ubezpieczen gospodarczych, doradztwo w zakresie kontraktow handlowych, prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej, doradztwo w zakresie zamowien publicznych, tworzenie, likwidacja i przeksztalcanie spolek, procesy prywatyzacyjne, fuzje i przejecia, due diligence podmiotow gospodarczych, postepowanie upadlosciowe i naprawcze, telekomunikacyjne, doradztwo w zakresie stosunkow pracy, wlasnosci przemyslowej i znakow towarowych, ochrony dobr osobistych, reprezentacja przed sadami i organami administracji, reprezentacja w ramach sadownictwa polubownego, w tym arbitraz miedzynarodowy
52. Forystek & Partnerzy — Adwokaci i Radcowie Prawni spolka partnerska Jozef Forystek Jozef Forystek, Marek Forystek, Agnieszka Jesiotr 02-515 Warszawa
ul. Pulawska 17
0-22 852 82 22
0-22 852 82 20
www.forystek.pl
kancelaria@forystek.pl
15 9 2 4 Bankowe, przygotowanie wejscia na gielde, rynki kapitalowe, spory sadowe i arbitrazowe, reprywatyzacyjne, grunty warszawskie, nieruchomosci, windykacja, gospodarcze, korporacyjne, fuzje i przejecia, media i autorskie, komputerowe, podatkowe
52. Nowosielski, Gotkowicz, Kosmus i Partnerzy — Adwokaci i Radcy Prawni spolka partnerska Roman Nowosielski Roman Nowosielski, Boguslaw Gotkowicz, Boguslaw Kosmus, Grzegorz Kuczynski, Halina Gotkowicz-Lipowska, Krzysztof Gotkowicz 80-886 Gdansk
ul. Targ Drzewny 3/7
0 58 346 27 58
0 58 305 28 55
www.ng.gda.pl
office@ng.gda.pl
15 9 5 1 Iuris Link Reprywatyzacyjne, dobra osobiste, autorskie, gospodarcze, szkolnictwo wyzsze, administracyjne, budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomosci
52. Zukowski i Partner Kancelaria Radcow Prawnych spolka partnerska Ludwik M. Zukowski Marcin Wronski 00-490 Warszawa
ul. Wiejska 12
0-22 622 35 29
0-22 622 35 20
sekretariat@zuklaw.pl 15 9 4 2 Nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, spory sadowe (autorskie, gospodarcze)
55. Kancelaria Radcow Prawnych Zacharczuk Prokopowicz i Wspolnicy spolka cywilna Bazyli Zacharczuk, Dariusz K. Prokopowicz, Lija Makosa Bazyli Zacharczuk, Dariusz K. Prokopowicz, Lija Makosa,  Ewa Arcisz, Ewa Grygo 15-084 Bialystok
ul. Orzeszkowej 32
0-85 743 22 88
0-85 732 11 41
www.kancelaria-zacharczuk.pl
radcowie@kancelaria-zacharczuk.pl
13 9 3 1 Spory sadowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, nieruchomosci, cywilne, gospodarcze, podatkowe, pracy
56. Kancelaria Adwokatow i Radcow Prawnych P.J. Sowislo spolka komandytowa Pawel Sowislo Pawel Sowislo, Malgorzata Stodolska, Boleslaw Skowalczynski, Krzysztof Topolewski 61-485 Poznan
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239
0-61 835 23 73
0-61 835 23 71
www.sowislo.com.pl
kancelaria@sowislo.com.pl
26 8 7 11 Cywilne, spory sadowe, gospodarcze, spolek handlowych, regulacji obrotu gospodarczego, bankowe, finansowe, wlasnosci intelektualnej, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, administracyjne, spoldzielcze, pracy, podatkowe, gospodarka nieruchomosciami, karne, karne skarbowe
57. Kancelaria Prawnicza J. Kruk, S. Wasilewski i Wspolnicy spolka komandytowa Iwona Pasierbiak, Jaroslaw Kruk Jaroslaw Kruk, Slawomir Wasilewski, Iwona Pasierbiak, Agnieszka Wroblewska-Tumiel, Urszula Grzeskiewicz-Brochwicz 02-070 Warszawa
ul. Solariego 6/2
0-22 875 05 12
0-22 825 08 76
www.kancelaria.idt.pl
jaroslawk@idt.pl
25 8 6 11 Telekomunikacyjne, autorskie, wlasnosci intelektualnej, energetyczne, spory sadowe, pracy, wekslowe, papierow wartosciowych, nieruchomosci, transportowe
58. Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spolka komandytowa Krystian Ziemski Krystian Ziemski, Rafal Szymkowiak, Pawel Kierski, Grzegorz Gryciuk, Dr Krystian Ziemski & Partners sp. z o.o. 60-711 Poznan
ul. Strusia 10
0-61 866 26 28
0-61 865 82 56
www.law.com.pl
ziemski@law.com.pl
24 8 6 10 Gospodarcze, administracyjne, handlowe, podatkowe, pracy i ubezpieczen spolecznych, prywatyzacyjne, fuzje, przejecia i przeksztalcenia podmiotow gospodarczych, autorskie i prawa pokrewne, Unii Europejskiej, ochrony konkurencji, windykacja i zabezpieczenie naleznosci, kompleksowa obsluga w zakresie obrotu nieruchomosciami, nowoczesne technologie, media
59. Kochanski Brudkowski i Wspolnicy spolka jawna Piotr Kochanski Tomasz Brudkowski 03-902 Warszawa
ul. Czeska 22 A
0-22 616 37 61
0-22 616 37 62
www.kochanskioffices.com.pl
p.kochanski@kochanskioffices.com.pl
22 8 2 12 International Lawyers Network Spolek, handlowe, fuzje i przejecia, procesowe, nowoczesne technologie, media, reklama, telekomunikacyjne, autorskie, farmaceutyczne, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, ochrony konkurencji, podatkowe, pracy i ubezpieczen spolecznych, bankowosc i finanse, energetyczne, nieruchomosci, zamowien publicznych
60. Kancelaria Prawna Prawa Miedzynarodowego Paluch i Wspolnicy spolka komandytowa Piotr Paluch 31-019 Krakow
ul. Florianska 15/4
0-12 429 12 10
0-12 422 80 36
www.kppm.pl
kancelaria-krakow@kppm.pl
21 8 6 7   Gospodarcze, cywilne, administracyjne, handlowe, wlasnosci intelektualnej, nowych technologii, pracy, budowlane, ubezpieczeniowe, UE, pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, kompleksowy audyt prawny, reprezentacja w procesach prywatyzacyjnych
60. Rutkowski, Windmill, Gasiewski & Roman spolka komandytowa Karol Rutkowski, Robert Windmill, Mariusz Gasiewski, Zygmunt Roman Karol Rutkowski, Robert Windmill, Mariusz Gasiewski, Zygmunt Roman 00-580 Warszawa
al. Szucha 3/5
0-22 622 26 96
0-22 622 26 97
www.rwgr.pl
kancelaria@rwgr.pl
21 8 9 4 Nieruchomosci, projekty infrastrukturalne i inwestycyjne, spory sadowe (gospodarcze, cywilne, karne), arbitraz, bankowosc i rynki kapitalowe, korporacyjna obsluga spolek i umowy handlowe, fuzje i przejecia, pracy, ubezpieczen spolecznych, legal compliance, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, UE, konkurencji, podatkowe
62. Kubas Kos Gaertner — Adwokaci spolka partnerska Andrzej Kubas Andrzej Kubas, Rafal Kos, Henryk Gaertner 31-115 Krakow
ul. Garncarska 3/1
0-12 422 56 11
0-12 422 78 11
www.kubas.pl
kancelaria@kubas.pl
20 8 8 4 Globogate International Bankowe i finansowe, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, spory sadowe (cywilne, gospodarcze)
63. Kancelaria Prawna Jan Biec, Malgorzata Jablonska, Rafal Kosmalski, Maciej Morawski spolka jawna Jan Biec, Malgorzata Jablonska, Rafal Kosmalski, Maciej Morawski Jan Biec, Malgorzata Jablonska, Rafal Kosmalski, Maciej Morawski 50-073 Wroclaw
ul. sw. Antoniego 34
0-71 785 41 70
0-71 785 01 74
kancelar@data.pl 19 8 6 5 Podatkowe, bankowe, finansowe, handlowe, korporacyjne
64. Gleiss Lutz Z. Jara spolka komandytowa Zbigniew Jara Zbigniew Jara, Przemyslaw Pietrzak, Johannes Niewerth, Torsten Bogen, Pawel Siekierzynski 00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
0-22 526 55 00
0-22 526 55 55
www.gleisslutz.com
info@war.gleisslutz.com
18 8 10 Gleiss Lutz w kooperacji z Herbert Smith oraz Stibbe Spolek, handlowe, gospodarcze, fuzje i przejecia, prywatyzacyjne, nieruchomosci, finansowe, bankowe, europejskie, antymonopolowe, podatkowe, pracy, ochrony konkurencji i wlasnosci intelektualnej, energetyczne, spory sadowe
65. Kancelaria Radcow Prawnych P. Stopczyk & R. Mikulski spolka komandytowa Przemyslaw R. Stopczyk, Robert Mikulski Przemyslaw R. Stopczyk, Robert Mikulski 00-764 Warszawa
ul. Sobieskiego 104/44
0-22 851 52 53
0-22 851 19 90
www.mikulski.com.pl
kancelaria@mikulski.com.pl
15 8 4 3 Korporacyjne, spolek handlowych, wlasnosci przemyslowej, reklamy, nieuczciwej konkurencji, transakcje, fuzje i przejecia, restrukturyzacje grup kapitalowych, administracyjne (w tym proces inwestycyjny), pracy, spory sadowe, ochrony danych osobowych, ubezpieczen gospodarczych
66. Kubisa, Walos, Wolnik i Partnerzy Spolka Adwokatow i Radcow Prawnych spolka partnerska Wojciech Kubisa, Jozef Wolnik, Ryszard Walos Ewa Banasik, Andrzej Hayder, Wojciech Kubisa, Joachim Rassek, Ryszard Walos, Barbara Wencka, Jozef Wolnik 40-079 Katowice
ul. Gliwicka 10
0-32 781 10 71
0-32 781 10 70
www.kww.pl
sekretariat@kww.pl
28 7 8 13 Gospodarcze, podatkowe, cywilne, pracy, obrona w sprawach karnych ze szczegolnym uwzglednieniem spraw karno skarbowych
67. Krzyzagorska Podniesinski Loboda i Wspolnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spolka cywilna Beata Krzyzagorska-Zurek, Malgorzata Olesinska, Krzysztof Podniesinski, Slawomir Loboda Beata Krzyzagorska-Zurek, Malgorzata Olesinska, Krzysztof Podniesinski, Slawomir Loboda 80-288 Gdansk
ul. Piecewska 27
0-58 345 76 64
0-58 347 66 97
www.kpl.pl
sekretariatkpl@kpl.pl
17 7 4 6 Kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, gospodarcze, spolek handlowych, bankowe, finansowe, prywatyzacyjne, przygotowanie wejscia na gielde, rynki kapitalowe, podatkowe, upadlosciowe i ukladowe, ubezpieczeniowe, morskie, transportowe, pracy i ubezpieczen spolecznych, spory sadowe (cywilne, gospodarcze), mediacje miedzy podmiotami gospodarczymi
68. Kancelaria Prawna Misztal, Onichimowski, Paskart, Wlodarek spolka cywilna Pawel Misztal, Maciej Onichimowski, Jerzy Paskart, Gwidon Wlodarek Pawel Misztal, Maciej Onichimowski, Jerzy Paskart, Gwidon Wlodarek 52-123 Wroclaw
ul. Gajowicka 95
0-71 781 81 98 kancelaria@kancelaria.provider.pl 16 7 5 4 Stala obsluga podmiotow gospodarczych we wszystkich dziedzinach prawa
69. Kancelaria Radcow Prawnych Oles & Rodzynkiewicz spolka komandytowa Wieslaw Oles, Mateusz Rodzynkiewicz Wieslaw Oles, Mateusz Rodzynkiewicz 30-243 Krakow
ul. ks. Jozefa 186
0-12 429 28 33
0-12 422 67 85
www.oles.com.pl
kancelaria@oles.com.pl
14 7 3 4 Fuzje i przejecia, wprowadzanie spolek na gielde, rynek kapitalowy, papierow wartosciowych, prywatyzacyjne, ogolna obsluga prawna przedsiebiorstw
70. Nikiel i Zacharzewski spolka cywilna Radoslaw Nikiel, Andrzej Zacharzewski Radoslaw Nikiel, Andrzej Zacharzewski 30-034 Krakow
pl. Axentowicza 6
0-12 632 71 02
0-12 632 71 06
www.nz.com.pl
biuro@nz.com.pl
13 7 3 3 JPA International Affair & Consultancy Bankowe, dewizowe, wekslowe, papierow wartosciowych, korporacyjne, kontrakty handlowe, fuzje i przejecia, miedzynarodowe i europejskie, pracy, nieruchomosci, obsluga inwestycji, konkurencji i antymonopolowe, reklamy, promocyjne systemy sprzedazy, reprezentacja procesowa — sprawy cywilne, gospodarcze, administracyjne
70. Rachelski i Wspolnicy Kancelaria Prawnicza spolka komandytowa Stanislaw Rachelski, Wojciech Ostrowski Stanislaw Rachelski, Wojciech Ostrowski 00-515 Warszawa
ul. Zurawia 22
0-22 438 94 03
0-22 438 94 02
www.rachelski.pl
kancelaria@rachelski.pl
13 7 2 4 Gospodarcze, korporacyjne, fuzje i przejecia, bankowe
70. Walosinski Kubicki Komosa Kancelaria Radcow Prawnych i Adwokata spolka partnerska Wojciech Kubicki, Witold Walosinski, Piotr Komosa Wojciech Kubicki, Witold Walosinski, Piotr Komosa 01-230 Warszawa
ul. Skierniewicka 10A
0-22 594 70 04
0-22 594 70 92
biuro@kancelariawkk.pl 13 7 5 1 Cywilne, karne, telekomunikacyjne, handlowe, pracy, ochrony danych osobowych, budowlane, obrotu nieruchomosciami, ochrony konkurencji i konsumentow, nieuczciwej konkurencji, autorskie, ubezpieczeniowe, fundacji, stowarzyszen, negocjacje umow handlowych krajowych i zagranicznych, prowadzenie sporow sadowych w sprawach: gospodarczych, pracowniczych, cywilnych i karnych, doradztwo podatkowe
70. Kancelaria Prawnicza Waraksa i Partnerzy-Radcowie Prawni spolka partnerska Zbigniew Waraksa Bozena Waraksa 00-542 Warszawa
ul. Mokotowska 51/53 lok. 3
0-22 628 48 87
0-22 628 63 58
www.waraksa.pl
kancelaria@waraksa.pl
13 7 5 1 Rynek nieruchomosci, handlowe, administracyjne, dzialalnosc korporacyjna, pracy, sprawy sadowe, podatkowe
74. Gromek i Partnerzy Kancelaria Radcow Prawnych spolka partnerska Ewa Joanna Chmielewska, Katarzyna Chodyla, Tomasz Gromek 02-569 Warszawa
ul. Rozana 53
0-22 849 33 64
0-22 845 39 40
gip@giplegal.pl 12 7 3 2 Fuzje i przejecia, korporacyjne, finansowanie firm, rynek finansowy i bankowy, projekty informatyczne, rynek nieruchomosci
74. Firma Prawnicza Kuczek i Maruta, Kancelaria Radcow Prawnych spolka jawna Beata Kuczek-Maruta, Marcin Maruta, Wojciech Kalinski, Malgorzata Maciantowicz Beata Kuczek-Maruta, Marcin Maruta, Wojciech Kalinski, Malgorzata Maciantowicz 30-004 Krakow
al. Slowackiego 64
0-12 634 15 35
0-12 634 17 50
www.km.com.pl
biuro@km.com.pl
12 7 3 2 EuréseaU Zamowien publicznych, teleinformatyczne, reklamy, ochrona wlasnosci intelektualnej, antymonopolowe, farmaceutyczne, korporacyjne, kontraktow gospodarczych, pracy, prawne regulacje dotyczace inwestycji zagranicznych i cudzoziemcow w Polsce, doradztwo podatkowe
76. Kancelaria Radcy Prawnego — Malgorzata Zarychta-Surowka kancelaria indywidualna Malgorzata Zarychta-Surowka 41-308 Dabrowa Gornicza
al. J. Pilsudskiego 92 pok. 413
0-32 794 68 21
0-32 794 60 20
www.mzs.pl
mzarychta@hutakatowice.com.pl
10 7 3 Gospodarcze, kontrakty z przedsiebiorcami krajowymi i zagranicznymi, procesy gospodarcze - sporne, handlowe, rejestracja, przeksztalcenia, fuzje, obsluga prawna wladz spolek, cywilne, administracyjne, obrotu nieruchomosciami, pelna obsluga prawna przedsiebiorcow, procesowe i arbitrazowe przed sadami wszystkich instancji, doradztwo w zakresie wszystkich aspektow prawa zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
77. Kancelaria Adwokacka Krystian Slazak, Arkadiusz Robert Zapior i Partnerzy spolka partnerska Krystian Slazak Krystian Slazak, Robert Wtorek, Arkadiusz Robert Zapior 40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
0-32 207 24 24
0-32 207 24 39
www.kancelaria-szip.pl
kontakt@kancelaria-szip.pl
32 6 10 16 Cywilne, gospodarcze, handlowe, kontrakty handlowe, podatkowe, karne skarbowe, spory sadowe, przestepstwa gospodarcze, pracy
78. V. Anweiler, P. Debski, E. Szantyr Kancelaria Radcow Prawnych Casus spolka jawna Piotr Debski Violetta Anweiler, Piotr Debski, Eleonora Szantyr 53-236 Wroclaw
ul. Buska 9/1
0-71 338 45 50
0-71 338 42 77
www.casus.wroc.pl
casus@casus.wroc.pl
19 6 9 4 Kompleksowa obsluga duzych podmiotow gospodarczych, organizacja i obsluga prawna przedsiewziec inwestycyjnych, zakladanie, przeksztalcanie, laczenie, podzial podmiotow gospodarczych, spory sadowe (cywilne, gospodarcze)
78. Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Dubis kancelaria indywidualna Wojciech Dubis 53-678 Wroclaw
ul. Ziemowita 11
0 71 371 47 00
0 71 371 47 01
w.dubis@icentrum.pl 19 6 4 9 Cywilne, gospodarcze
80. Chajec, Don-Siemion & Zyto spolka osobowa Andrzej Chajec, Krzysztof Zyto, Ewa Don-Siemion, Maciej Kotlicki 00-660 Warszawa
ul. Lwowska 19
0-22 370 07 07
0-22 370 07 08
www.cdz.com.pl
kancelaria@cdz.com.pl
15 6 2 7 Spolek, fuzje i przejecia, oferty papierow wartosciowych w obrocie publicznym i prywatnym, gwarantowanie emisji, programy opcji menedzerskich, procesy prywatyzacyjne przedsiebiorstw panstwowych i spolek skarbu panstwa, wybrane aspekty miedzynarodowej emisji papierow wartosciowych, fundusze inwestycyjne, transakcje typu venture capital, telekomunikacja i media, energetyczne, partnerstwo publiczno prawne, postepowanie administracyjne przed Komisja Papierow Wartosciowych i Gield, wlasnosci intelektualnej, antymonopolowe, postepowanie sadowe i arbitrazowe
80. Kancelaria Prawna PRETOR B & B spolka cywilna Jerzy Switenki Ryszard Bedryj, Wieslaw Bielawski, Krzysztof Budnik, Malgorzata Kostrzewska, Joanna Malinowska, Jerzy Switenki 58-300 Walbrzych
ul. Slowackiego 20 B
0-74 843 30 24
0-74 843 30 27
pretor@online.pl 15 6 6 3 Spory sadowe, korporacyjne, kontrakty handlowe, bankowe, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, prywatyzacyjne, sadowe sprawy karne
82. Lis i Partnerzy Adwokaci Przemyslaw Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak, Wojciech Nowak spolka partnerska Przemyslaw Lis Przemyslaw Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak, Wojciech Nowak 50-071 Wroclaw
pl. Wolnosci 7
0-71 798 51 50
0-71 798 51 51
www.lisipartnerzy.pl
sekretariat@lisipartnerzy.pl
14 6 5 3 Obsluga prawna i doradztwo korporacyjne, sprawy sporne, sadowe, mediacyjne i arbitraz, zarzadzanie wierzytelnosciami, nieruchomosci, budowlane, pracy, wlasnosci intelektualnej, autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, wspolnotowe gospodarcze
82. Kancelaria Radcow Prawnych MODUS Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz spolka partnerska Agnieszka Binasik, Alfred Ginckaj, Grzegorz Morawiec, Jacek Olszewski, Adam Stankiewicz, Piotr Stankiewicz 40-005 Katowice
ul. Moniuszki 3/7
0-32 257 17 79
0-32 253 61 70
modus@kancelaria-modus.pl 14 6 5 3 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze), pracy, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, bankowe, finansowe, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, prywatyzacyjne, przygotowanie wejscia na gielde, rynki kapitalowe, konkurencji, antymonopolowe
84. R. Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni spolka partnerska Roman K. Porwisz Kazimierz Grodek, Maciej Potoczny, Andrzej Przewrocki 31-542 Krakow
ul. Kordylewskiego 11
0-12 413 14 75
0-12 413 02 49
www.porwisz.pl
biuro@porwisz.pl
13 6 2 5 Kompleksowa obsluga przedsiebiorcow, spolek prawa handlowego, arbitraz, reprezentacja przedsiebiorcow przed sadami i organami administracji publicznej, doradztwo i obsluga prawna inwestycji zagranicznych w Polsce, media i reklama, wlasnosci intelelektualnej, komputerowe, ochrona dobr osobistych
85. Kancelaria Prawna dr Marek Jarzynski & Kornel Novak spolka cywilna Marek Jarzynski, Grazyna Kalinowska-Jarzynska Marek Jarzynski, Grazyna Kalinowska-Jarzynska 61-772 Poznan
Stary Rynek 81
0-61 852 26 10
0-61 852 76 36
www.jarzpartner.pl
poznan@jarzpartner.pl
12 6 6 Eurolegal Cywilne, spolek i handlowe, podatkowe, nieruchomosci, spory sadowe i egzekucja, fuzje i przejecia podmiotow gospodarczych, procesowe, autorskie, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, pracy i ubezpieczen spolecznych, mediacje i negocjacje handlowe, administracyjne, antymonopolowe, budowlane, prywatyzacyjne
85. Piotr Strawa i Wspolnicy spolka komandytowa Piotr Strawa Norton Rose sp. z o.o. 00-065 Warszawa
ul. Krolewska 14
0-22 581 49 00
0-22 581 49 50
www.nortonrose.com
piotr.strawa@nortonrose.com
12 6 2 4 Norton Rose Handlowe, obrotu gospodarczego, fuzje i przejecia, bankowe, finansowe, publiczny obrot papierami wartosciowymi, postepowanie sadowe i arbitrazowe, konkurencji
85. Kancelaria Radcow Prawnych Witka & Niewola spolka cywilna Boguslaw Witka Urszula Niewola, Boguslaw Witka 59-220 Legnica
ul. Kard. B. Kominka 9
0-76 862 23 62
0-76 862 29 25
www.witka-niewola.home.pl
kancelaria@witka-niewola.home.pl
12 6 3 3 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze), pracy, kontrakty handlowe, fuzje i przejecia, bankowe, finansowe, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, prywatyzacja, podatkowe, spoldzielcze, handlowe, obsluga przedsiebiorcow dzialajacych w specjalnych strefach ekonomicznych
88. Kancelaria Prawna Dzialynska i Partnerzy spolka partnerska Malgorzata Dzialynska, Renata Hliwa 61-885 Poznan
ul. Polwiejska 17/27
0-61 853 35 50
0-61 855 72 41
dzialynskaipartnerzy@dzialynska.blink.pl 11 6 2 3 Gospodarcze, cywilne, pracy
88. Kancelaria Radcy Prawnego  Krzysztof Judek kancelaria indywidualna Krzysztof Judek 70-365 Szczecin
ul. Jagiellonska 72/3
0-91 484 20 04
0-91 484 18 46
judek@fiber.net.pl 11 6 5 Handlowe, spolek, spoldzielcze, pracy, bankowe, podatkowe, administracyjne, ubezpieczeniowe, samorzadowe, autorskie, Unii Europejskiej
88. Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Urbanek spolka komandytowa Peter Urbanek Zsolt Karl Radnoczy, Peter Urbanek 00-609 Warszawa
al. Armii Ludowej 26
0-22 579 30 60
0-22 579 30 70
www.noerr.pl
nslwaw@noerr.pl
11 6 2 3 Nörr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft Handlowe, korporacyjne, fuzje i przejecia, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, konkurencji i antymonopolowe, bankowe, finansowe, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, podatkowe, pracy, spory sadowe (cywilne i gospodarcze)
91. Kancelaria Adwokacka Adw. Rudolf Flamm Adw. Ryszard Porzycki spolka cywilna Rudolf Flamm, Ryszard Porzycki Rudolf Flamm, Ryszard Porzycki 45-047 Opole
ul. Dzierzonia 10a
0-77 456 43 96 
0-77 454 74 94
kancelaria@sprinter.com.pl 10 6 2 2 Sprawy odszkodowawcze z zakresu ubezpieczen komunikacyjnych, obrona w sprawach karnych zwiazanych z ruchem drogowym, sprawy gospodarcze z zakresu windykacji dlugow na zlecenie podmiotow zagranicznych
91. Radcy Prawni Urbanski, Rucinski, Jarocka, Borkowska spolka cywilna Maciej Rucinski, Maciej Urbanski Hanna Toczynska-Jarocka, Joanna Majcher-Borkowska, Maciej Rucinski, Maciej Urbanski 81-759 Sopot
ul. Grunwaldzka 12-16/4
0-58 550 26 28
0-58 555 15 08
kancelaria@radcysp.pl 10 6 3 1 Bankowe, pracy, zamowien publicznych
91. Kancelaria Radcow Prawnych Zelaznowski & Glowinski spolka cywilna Antoni Glowinski, Marek Zelaznowski Antoni Glowinski, Marek Zelaznowski 81-825 Sopot
ul. Abrahama 23
0-58 550 28 07
0-58 551 69 86
www.zg.com.pl
 info@zg.com.pl
10 6 2 2 Spolek handlowych, upadlosciowe, pracy, wlasnosci intelektualnej, procesowe, windykacja naleznosci, cywilne ze szczegolnym uwzglednieniem prawa umow, Unii Europejskiej, przewozowe, zamowien publicznych, energetyczne, podatkowe materialne i postepowanie podatkowe, administracyjne
94. Kancelaria Radcow Prawnych Joanna Poletek-Zygas i Krzysztof Laczkowski spolka cywilna Joanna Poletek-Zygas, Krzysztof Laczkowski Joanna Poletek-Zygas, Krzysztof Laczkowski 85-081 Bydgoszcz
ul. 20 Stycznia 1920 r. nr 7/4
0-52 322 42 78
0-52 322 44 78
kancelaria@radcy.bydgoszcz.pl 7 6 1 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze), podatkowe, korporacyjne, kontrakty handlowe, bankowe, upadlosciowe i naprawcze, pracy
95. Kramer, Lapinski, Oksentowicz, Winiarski i Wyszynski Firma Adwokacka spolka cywilna Michal Lapinski, Janusz Kramer, Jan Oksentowicz, Jerzy Winiarski, Andrzej Wyszynski Michal Lapinski, Janusz Kramer, Jan Oksentowicz, Jerzy Winiarski, Andrzej Wyszynski 15-095 Bialystok
ul. Sklodowskiej Curie 3
0-85 744 71 78
0-85 744 70 52
www.mazurek.pl
firma.adwokacka@wp.pl
14 5 7 2 Podatkowe, karne, handlowe, wlasnosci intelektualnej, cywilne, pracy
95. M. Mazurek i Partnerzy spolka komandytowa Marian Mazurek Marian Mazurek, Rafal Zgorzak, Adam Maniszewski 00-834 Warszawa
ul. Panska 73
0-22 314 75 00
0-22 314 75 01
www. mazurek.pl
kancelaria@mazurek.pl
14 5 7 2 Ochrony srodowiska (prawo recyklingu), nieruchomosci i budownictwo, logistyka transportu
95. Rymar i Wspolnicy spolka komandytowa Judith Yvone Gliniecki Stanislaw Rymar, Natasza Garnczarek, Judith Y. Gliniecki, Agnieszka Kurzynska, Marcin Piasecki, Sergiusz Szeremeta 00-536 Warszawa
al. Ujazdowskie 51
0-22 584 74 00
0-22 584 74 01
www.rymar.pl
kancelaria@rymar.pl
14 5 4 5 Cywilne, spolek, obrotu nieruchomosciami, budowlane, wlasnosci intelektualnej, znakow towarowych, patentow, pracy, celne, bankowe, upadlosciowe i naprawcze, ubezpieczeniowe, zamowien publicznych, srodkow masowego przekazu, prasowe, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, przewozowe, telekomunikacyjne, mediow elektronicznych, sportowe, papierow wartosciowych, postepowanie cywilne i gospodarcze, egzekucja, postepowanie przed organami administracji publicznej
98. Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczynski kancelaria indywidualna Tomasz Kopoczynski Wojciech Cieslak, Przemyslaw Urbanski, Pawel Brozek, Maciej Szudek 81-913 Gdynia
ul. Slaska 21
0-58 669 95 20
0-58 669 95 40
sekretariat@kopoczynski.pl 13 5 6 2 Korporacyjne, autorskie, prasowe, gospodarcze, karne gospodarcze
98. Sobolewska i Wspolnicy Doradcy Prawni spolka komandytowa Renata Sobolewska Robert Pietrusinski 00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 59
0-22 433 13 10
0-22 433 13 87
www.smlegal.pl
kancelaria@smlegal.pl
13 5 1 7   Handlowe, stosunki korporacyjne, transakcje handlowe, finansowe, energetyczne, inwestycji, rynku kapitalowego i finansowego, bankowe, autorskie i pokrewne, ochrona znakow towarowych, ochrona przed nieuczciwa konkurencja, ochrony konkurencji, antymonopolowe, ochrona informacji i tajemnic przedsiebiorstwa, aspekty gospodarki nieruchomosciami, podatkowe
98. Sojka & Maciak Adwokaci spolka komandytowa Tomasz Sojka, Przemyslaw Maciak Tomasz Sojka, Przemyslaw Maciak, Ewa Cyrson-Sojka 60-605 Poznan
ul. Litewska 3/1
0-61 848 19 09
0-61 848 15 39
www.sojka-maciak.com
office@sojka-maciak.com
13 5 2 6 Spolek, europejskie, papierow wartosciowych, rynkow kapitalowych, wlasnosci przemyslowej i intelektualnej, nowe technologie, internet, nieuczciwej konkurencji, administracyjne, doradztwo podatkowe, bankowe, spory sadowe, spory przed sadami arbitrazowymi, fuzje, przejecia, przeksztalcenia, ubezpieczeniowe, karne skarbowe
101. Kancelaria Radcow Prawnych Biel Poczobut-Odlanicki spolka partnerska Anna Biel, Slawomir Poczobut-Odlanicki Anna Biel, Slawomir Poczobut-Odlanicki 70-487 Szczecin
ul. ks. Piotra Skargi 23
0-91 431 67 80
0-91 431 67 89
www.radcy.szczecin.pl
biebadpo@unet.pl
11 5 2 4 Gospodarcze, windykacja naleznosci, spolek, fuzje i przejecia, podzialy, cywilne, spory sadowe, bankowe, zamowien publicznych
101. Kancelaria Prawna Krystyna Gregorowicz-Ziemba Janusz Krakowiak spolka cywilna Krystyna Gregorowicz-Ziemba, Janusz Krakowiak 00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 1A
0-22 620 70 75
0-22 652 39 58
kancelaria@kgzjk.com.pl 11 5 3 3 Handlowe, cywilne, administracyjne
101. Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Malinowskiego kancelaria indywidualna Piotr Malinowski 00-519 Warszawa
ul. Wspolna 41
0-22 621 40 70
0-22 621 31 68
pmalinowski@oirp.waw.pl 11 5 1 5 Gospodarcze, telekomunikacyjne, energetyczne, autorskie
101. Kancelaria Adwokacka Piotrowski Stepulajtys Lazowski spolka cywilna Andrzej Piotrowski Andrzej Piotrowski, Marek Stepulajtys, Krzysztof Lazowski 90-441 Lodz
al. Kosciuszki 99/9
0-42 636 18 62
0-42 636 90 39
www.adwokat-lodz.pl
biuro@adwokat-lodz.pl
11 5 5 1 Gospodarcze, pracy, cywilne, sprawy odszkodowawcze (ubezpieczenia, bledy w sztuce lekarskiej) , ochrona praw konsumenta, rekojmia i gwarancja
105. Kancelaria Prawna Fraczyk & Fraczyk spolka jawna Marek Fraczyk Zbigniew Fraczyk, Bartosz Fraczyk 31-506 Krakow
ul. Topolowa 40/6
0-12 422 86 34
0-12 422 86 12
www.fnf.pl
fraczyk&fraczyk@radca.lex.pl
10 5 2 3 Kontrakty handlowe, spory sadowe, pracy, administracyjne, handlowe, zamowien publicznych, upadlosciowe i naprawcze
105. Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni spolka partnerska Kazimierz Meissner, Witold Meissner, Anna Pulka Kazimierz Meissner, Witold Meissner, Anna Pulka, Ewa Korusiewicz 45-066 Opole
ul. Reymonta 18
0-77 453 73 21
0-77 454 31 39
www.meissner.com.pl
opole@meissner.com.pl
10 5 4 1 Spolek, handlowe, fuzje i przejecia, podatkowe, procesowe, nieruchomosci, budowlane, energetyczne, pracy i ubezpieczen spolecznych, zamowien publicznych, mediacje i negocjacje handlowe, antymonopolowe, konkurencji
107. Kancelaria Prawna Setkowicz kancelaria indywidualna Jerzy Setkowicz 31-527 Krakow
ul. Supniewskiego 11
0-12 410 22 00
0-12 412 46 34
www.setkowicz.com
kancelaria@setkowicz.com
9 5 2 2 Spory sadowe gospodarcze i cywilne, handlowe, gospodarcze, konkurencji i antymonopolowe, zamowien publicznych
108. Kuk, Suszynska, Lachowski & Matecki - Adwokaci spolka cywilna Andrzej Kuk, Hanna Suszynska, Krzysztof Lachowski, Wojciech Matecki Andrzej Kuk, Hanna Suszynska, Krzysztof Lachowski, Wojciech Matecki 00-042 Warszawa
ul. Nowy Swiat 53
0-22 826 49 40
0-22 826 49 45
kpsadwok@wa.onet.pl 8 5 3 Handlowe, gospodarcze, karne skarbowe, cywilne, rodzinne, pracy, podatkowe, nieruchomosci, spoldzielcze, obsluga i zastepstwo procesowe
109. Kancelaria Radcow Prawnych Stöcker i Wspolnicy spolka komandytowa Boleslaw Stöcker Boleslaw Stöcker, Krystyna Stöcker, Halina Szydelko, Sylwia Kimak, Marek Kimak 35-060 Rzeszow
ul. Slowackiego 20
0-17 862 57 54
0-17 852 96 80
www.stocker.com.pl
kancelaria@stocker.com.pl
6 5 1 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze), pracy, podatkowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej
110. Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Armatowski kancelaria indywidualna Ryszard Armatowski 60-523 Poznan
ul. Dabrowskiego 75/83
0-61 663 21 07
0-61 843 07 78
www.armatowski.com.pl
armatowski@armatowski.com.pl
14 4 8 2 Europäische Anwaltsvereinigung "DACH" Obsluga podmiotow gospodarczych, spolek, fuzje, pracy, windykacja wierzytelnosci
111. JWLP Jacek Wilk i Partnerzy Kancelaria Adwokatow i Radcow Prawnych spolka komandytowa Jacek Wilk Jacek Wilk, Marzena Okla, Profilegal sp. z o.o. 31-008 Krakow
ul. sw. Anny 3
0-12 422 10 04
0-12 422 18 83
www.jwlp.pl
office@jwlp.pl
13 4 5 4 Gospodarcze, pracy, podatkowe
112. Biura Prawne Koehler Rak Kurowski spolka jawna Pawel Koehler, Andrzej Rak, Mariusz Kurowski Pawel Koehler, Andrzej Rak, Mariusz Kurowski 40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 8A/2
0-32 253 74 96
0-32 253 05 54
www.biuraprawne.pl
krk@biuraprawne.pl
12 4 2 6 INTERLEGAL Network Gospodarcze, spolek, podatkowe, nieruchomosci, znaki towarowe, ochrony konkurencji
112. Mlynarczyk, Puchala Kancelaria Radcow Prawnych spolka partnerska Tomasz Mlynarczyk, Witold Puchala, Rafal Wrobel Tomasz Mlynarczyk, Witold Puchala, Rafal Wrobel 44-100 Gliwice
ul. Kosciuszki 22/1
0-32 335 05 51
0-32 335 12 22
www.mpradcy.pl
kancelaria@mpradcy.pl
12 4 6 2 Cywilne, handlowe, pracy, papierow wartosciowych, problematyka z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych, przeksztalcenia i fuzje podmiotow gospodarczych, energetyczne, budowlane, administracyjne, bankowe, finansowe, podatkowe, gospodarka gruntami i obrot nieruchomosciami, problematyka zwiazana z finansowaniem inwestycji, ukladowe i upadlosciowe
112. Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jaroslaw Szczepaniak spolka cywilna Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jaroslaw Szczepaniak Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jaroslaw Szczepaniak 90-422 Lodz
ul. Piotrkowska 65
0-42 632 52 25
0-42 632 51 11
www.iurislink.com
 info@iurislink.com
12 4 4 4 Iuris Link Gospodarcze, handlowe, podatkowe, cywilne
115. Kancelaria Radcow Prawnych Licht & Przeworska spolka cywilna Bozena Licht, Alicja Przeworska Bozena Licht, Alicja Przeworska 71-426 Szczecin
ul. Tuwima 27/1
0-91 431 16 66
0-91 431 16 68
www.lichtprzeworska.com.pl
kancelaria@lichtprzeworska.com.pl
11 4 2 5 Gospodarcze, kontrakty handlowe, korporacyjne, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, cywilne, konkurencji, antymonopolowe, lokalowe, celne, pracy, podatkowe, spory sadowe (gospodarcze, cywilne)
115. Synowiec, Lopatowski, Sobusiak, Wierchowicz spolka partnerska Jerzy Synowiec Jerzy Synowiec, Krzysztof Lopatowski, Jacek Sobusiak, Jerzy Wierchowicz 66-400 Gorzow Wielkopolski
ul. Szkolna 4
0-95 736 63 67
0-95 720 22 05
www.adwokaci.profit.pl
adwokaci@profit.pl
11 4 6 1 Karne, spory sadowe, cywilne, gospodarcze
115. von Zanthier Kancelaria Prawnicza spolka komandytowa Henning von Zanthier Henning von Zanthier 61-758 Poznan
ul. Garbary 56
0-61 858 25 50
0-61 851 82 59
www.zanthier.pl
poznan@zanthier.pl
11 4 1 6 Doradztwo gospodarcze w szczegolnosci w zakresie zwiazanym z prowadzeniem i organizacja inwestycji zagranicznych w Polsce oraz za granica przez polskich inwestorow, doradztwo w zakresie prawa spolek handlowych, obrotu nieruchomosciami, budowlane, doradztwo w zakresie prawa podatkowego, celnego, dewizowego, pracy i ubezpieczen spolecznych, reprezentowanie w procesach sadowych (prawo gospodarcze, ubezpieczeniowe i pracy), doradztwo prawne w zakresie uznawania i wykonywania orzeczen zagranicznych w Polsce
118. Brzezinska Narolski Marianski Adwokaci spolka cywilna Miroslaw Narolski Dorota Brzezinska-Grabarczyk, Miroslaw Narolski, Adam Marianski 90-007 Lodz
pl. Komuny Paryskiej 1/1
0 42 636 27 27
0 42 632 10 94
www.bnmadwokaci.pl
kancelaria@bnmadwokaci.pl
10 4 1 5 Kontrakty, korporacyjne, fuzje i przejecia, podatkowe, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, spory sadowe, pracy
118. Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura spolka partnerska Katarzyna Zybura, Borys Marasek, Bogdan Chudoba, Piotr Cichy Katarzyna Zybura, Borys Marasek, Bogdan Chudoba, Piotr Cichy 31-518 Krakow
ul. Brodowicza 2/6
0-12 410 45 20
0-12 410 45 21
kancelaria@bluewin.ch 10 4 2 4 Obsluga prawna podmiotow gospodarczych, europejskie i miedzynarodowe, przygotowanie spraw i reprezentacja przed europejskimi i miedzynarodowymi organami sadowymi i quasi-sadowymi, spolek, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, konkurencji i antymonopolowe, umowy i odpowiedzialnosc odszkodowawcza w obrocie gospodarczym, nieruchomosci, organizacja przedsiewziec inwestycyjnych, podatkowe, odpowiedzialnosc przedsiebiorcy w prawie konsumenckim, spory sadowe (cywilne, gospodarcze)
118. Haarmann Hemmelrath K. Korszynska spolka komandytowa Katarzyna Korszynska Katarzyna Korszynska 00-660 Warszawa
ul. Lwowska 19
0-22 880 08 00
0-22 880 08 88
www.haarmannhemmelrath.com
officeHHP_warsaw@haarmannhemmelrath.com
10 4 5 1 Haarmann Hemmelrath Group Gospodarcze, spolek, transakcje M & A, pracy, konkurencji, antymonopolowe, nieruchomosci, podatkowe, prowadzenie sporow sadowych
118. MAQS - Kancelaria Prawnicza Peter Nielsen & Partners Kamionowski i Obrepalski spolka komandytowa Peter Taero Nielsen Robert Kamionowski, Dariusz Obrepalski, Peter Taero Nielsen 02-071 Warszawa
ul. Langiewicza 15
0-22 825 53 81
0-22 825 03 44
www.maqs.com
warsaw@pl.maqs.com
10 4 1 5 Eurolegal Handlowe, obrotu nieruchomosciami, wlasnosci intelektualnej, cywilne, pracy
122. Mercantile Law Counsellors Adwokaci i Radcowie Prawni spolka cywilna Zbigniew Kwolik, Maciej Pietrzak, Krzysztof J. Wilski, Mieczyslaw A. Zurek 80-819 Gdansk
ul. Okopowa 7
0-58 301 90 25
0-58 301 49 23
mlc@pro.onet.pl 9 4 4 1 Miedzynarodowe kontrakty handlowe, korporacyjne, morskie, finansowe i podatkowe, sprawy sadowe i gospodarcze, arbitraz miedzynarodowy
122. Tyniec, Micherdzinska Spolka Partnerska Radcy Prawnego i Adwokata spolka partnerska Grzegorz Tyniec Anna Micherdzinska-Potepa, Grzegorz Tyniec 31-523 Krakow
ul. Kasprowicza 20/1
0-12 294 14 41
0-12 294 14 46
www.tyniecmicherdzinska.pl
grzegorztyniec@tyniecmicherdzinska.pl
9 4 1 4 Handlowe, podatkowe, upadlosciowe, restrukturyzacyjne, pracy, wlasnosci przemyslowej i intelektualnej, inwestycji, sadowe, karne skarbowe
124. Kacprzak, Radcy Prawni, Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kacprzak kancelaria indywidualna Marek Kacprzak 80-765 Gdansk
ul. Dlugie Ogrody 6C
0-58 769 36 36
0-58 769 36 37
www.kacprzak.com.pl
kancelaria@kacprzak.com.pl
8 4 4 Eurojuris International Spolek, kompleksowa obsluga procesow inwestycyjnych, handlowe miedzynarodowe, kontraktow, obrotu nieruchomosciami, pracy, spory sadowe i arbitrazowe, medyczne, europejskie, podatkowe, konkurencji, antymonopolowe
124. Kancelaria Radcow Prawnych Zbigniew J. Wojciechowski i Wspolnicy spolka cywilna Zbigniew J. Wojciechowski Szymon Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski 80-246 Gdansk
ul. Jana Brozka 3
0-58 344 69 29
0-58 340 43 32
zbigniew.wojciechowski@interia.pl 8 4 3 1 Cywilne, handlowe, gospodarcze, wlasnosci przemyslowej, budowlane, zamowien publicznych
126. Jakuszewski Pazdan Sieradzki Suchecki Spolka Cywilna Radcow Prawnych spolka cywilna Jaroslaw Jakuszewski, Wieslaw Pazdan, Andrzej Sieradzki, Marek Suchecki 45-023 Opole
ul. Krawiecka 7
0-77 442 57 44
0-77 442 57 43
www.jpss.pl
biuro@jpss.pl
7 4 1 2 Gospodarcze, cywilne, upadlosciowe, pracy
126. Korolko Imielska Wedrowski Kancelaria Prawnicza spolka cywilna Dorota Imielska-Zadrozny, Piotr Korolko. Jacek Wedrowski 00-680 Warszawa
ul. Zurawia 45
0-22 625 20 67
0 22 625 03 62
www.korolko.pl
kancelaria.prawnicza@korolko.pl
7 4 2 1 Farmaceutyczne, reklamy, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, spory sadowe, kontrakty handlowe
128. Forczek i G. Forczek spolka komandytowa Grzegorz Forczek Grzegorz Forczek 53-342 Wroclaw
ul. Komandorska 53 E/4
0-71 783 06 98 www.forczek.com.pl
wroclaw@forczek.com.pl
6 4 1 1 Spory sadowe (cywilne, gospodarcze, podatkowe), pracy, podatkowe,  cywilne i handlowe, obsluga prawna przedsiebiorcow
128. Kancelaria Prawna Gorny, Armata i Wspolnicy spolka komandytowa Andrzej Gorny, Piotr Armata, Tomasz Slomka 02-629 Warszawa
ul. Pilicka 19
0-22 646 03 57
0-22 646 84 74
www.gorny-armata.pl
kancelaria@gorny-armata.pl
6 4 2 Gospodarcze, upadlosciowe i naprawcze, cywilne, budowlane, pracy, karne i rodzinne
128. Kosmus Sobina Korpusik Adwokaci i Radcy Prawni spolka partnerska Aleksander Kosmus, Aleksander Sobina, Adam Korpusik Aleksander Kosmus, Aleksander Sobina, Adam Korpusik 80-886 Gdansk
ul. Targ Drzewny 3/7
0-58 305 24 53
0-58 305 23 15
www.ksk.gda.pl
ksk@ksk.gda.pl
6 4 1 1 Cywilne, handlowe, gospodarcze, ubezpieczenia majatkowe, przeksztalcenia prywatyzacyjne
128. Kancelaria Radcow Prawnych Strzyzewska Szyksznian Juzwa Ogrodnik spolka cywilna Urszula Strzyzewska, Maria Szyksznian, Andrzej Juzwa, Tomasz Ogrodnik Urszula Strzyzewska, Maria Szyksznian, Andrzej Juzwa, Tomasz Ogrodnik 71-524 Szczecin
ul. Kadlubka 41
0-91 423 99 40 t.ogrodnik@eranet.pl 6 4 2 Ubezpieczeniowe, bankowe, handlowe, cywilne, administracyjne, pracy
128. Kancelaria Radcow Prawnych W. Zagawa, J. Struzik, Z. Baranowski spolka partnerska Wlodzimierz Zagawa, Janusz Struzik, Zygmunt Baranowski Wlodzimierz Zagawa, Janusz Struzik, Zygmunt Baranowski 45-037 Opole
ul. Sienkiewicza 3A
0-77 454 71 38
0-77 456 77 51
www.zagawa.com.pl
zagawa@zagawa.com.pl
6 4 2 Handlowe, fuzje i przejecia, upadlosciowe i naprawcze, podatkowe, cywilne, budowlane
133. Obsluga Prawna Edward Lary i Spolka spolka jawna Edward Lary, Hubert Lary, Sylwia Lary-Gerszendorf Edward Lary, Hubert Lary, Sylwia Lary-Gerszendorf 53-504 Wroclaw
ul. Grabiszynska 54/6
0-71 341 11 66
0-71 341 27 46
www.lary.pl
lary@lary.pl
5 4 1 Gospodarcze, podatkowe, handlowe, spolek i dzialalnosci gospodarczej, pracy, przetargoweDrukuj artykul Drukuj artykul Wyslij artykul Wyslij artykul

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.