PS0416

Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu dnia 25 kwietnia 2016 r.
Oprocentowanie stałe 5 %
Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1
Data wykupu: 2016-04-25
Nominał 1000 zł

 Wycena
Cena brudna1) na dzień 2014-05-12: 1042.60 zł
Narosłe odsetki: 2.60 zł
Rentowność w okresie do wykupu (YTM)2.853 %
Duracja Macaulay'a (MD)2): 1.90
MMD3): 1.85
Wypukłość3): 5.27

Okres odsetkowyDzień prawData wymagalnościOprocentowanieOdsetki
2010-04-252011-04-252011-04-212011-04-265.00%50.00
2011-04-252012-04-252012-04-232012-04-255.00%50.00
2012-04-252013-04-252013-04-232013-04-255.00%50.00
2013-04-252014-04-252014-04-232014-04-255.00%50.00
2014-04-252015-04-252015-04-232015-04-275.00%50.00
2015-04-252016-04-252016-04-212016-04-255.00%50.00

Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)

| Bez polskich znaków |
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staże | Zgłaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.