Część I .  Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z § 74 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, w szczególności:

·  Opłaty za transakcje/operacje – pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji. Jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji.

·  Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy rozpoczęty następny okres miesięczny. Okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego.

·  " Opłaty pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 21 "Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski dla Posiadaczy Kont Inteligo".

·  " Opłata za prowadzenie konta jest pobierana w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny, z wyłączeniem przypadku, kiedy Klientowi został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 21 "Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski dla Posiadaczy Kont Inteligo".  

Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem 100,00  –  49 999,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN
1. Otwarcie rachunku Jednorazowo   0 PLN 0 PLN 0 PLN
2. Opłata za prowadzenie konta[1] Miesięcznie   4,99 PLN 0 PLN 0 PLN
Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo
3. Wpływ w PLN na rachunek w ramach Konta Inteligo Każda transakcja   0 PLN 0 PLN 0 PLN
4. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo za pośrednictwem systemu SWIFT Każda transakcja     11,99 PLN   11,99 PLN   11,99 PLN
5. Przelew na rachunek w ramach Kont Inteligo (przelew jednorazowy, QuickMoney)     Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
WAP (QuickMoney) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
SMS (QuickMoney)[2] 0,49 PLN 0,49 PLN 0,49 PLN
6. Przelew na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
7. Przelew na rachunek w innym banku Każda transakcja WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN
8. Przelew do ZUS   Każda transakcja[3] WWW 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN
Telefon (konsultant) 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN
9. Przelew do US   Każda transakcja WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN
10. Ustanowienie płatności (w tym do ZUS, US) Każda operacja WWW, 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN
11. Zmiana płatności (w tym do ZUS, US) Każda operacja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN


Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem 100,00  –  49 999,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN
12. Realizacja płatności w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[4] 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
SMS2 0,49 PLN 0,49 PLN 0,49 PLN
13. Realizacja płatności na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[5] 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
SMS2 0 PLN 0 PLN 0 PLN
14. Realizacja płatności na rachunek w innym banku Każda transakcja WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
WAP 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Telefon (serwis automatyczny)4 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Telefon (konsultant) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN
SMS2 1,49 PLN 1,49 PLN 1,49 PLN
15. Realizacja płatności do ZUS Każda transakcja[6] WWW 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN
Telefon (konsultant) 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN
16. Realizacja płatności do US Każda transakcja WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Telefon (konsultant) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN
17. Ustanowienie zlecenia stałego Każda operacja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN
18. Zmiana zlecenia stałego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
19. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat.   0 PLN   0 PLN   0 PLN
20. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat. 0 PLN 0 PLN 0 PLN
21. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku Każda transakcja Automat.   0,99 PLN   0,99 PLN   0,99 PLN
22. Wypłata na żądanie odsetek z Lokaty Forteca Każda transakcja Telefon (konsultant)   1,49 PLN   1,49 PLN   1,49 PLN
23. Wypłata części kapitału z lokaty o zmiennym oprocentowaniu (do wysokości salda minimalnego) Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99PLN 0,99PLN 0,99PLN
24. Wypłata naliczonych odsetek z lokaty o stałym oprocentowaniu Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 PLN 1,49 PLN 1,49 PLN
25. Przelew na rachunek transmisyjny Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
26. Przelew EmailMoney Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN
27. Przelew SMSMoney   Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN
WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN
SMS2 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN
Karta Inteligo Visa Electron i karta Inteligo Visa Electron z Sercem
28. Wydanie karty Inteligo Visa Electron: ·  Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) ·  Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata) Jednorazowo                 0 PLN     1,59 PLN       0 PLN     1,59 PLN       0 PLN     0 PLN


Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem 100,00 –  49 999,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN
29. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem: ·  Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) ·  Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata) Jednorazowo         0 PLN     1,59 PLN       0 PLN     1,59 PLN       0 PLN     0 PLN
30. Opłata za kartę[7] Inteligo Visa Electron: ·  karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) ·  Karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta  (ważna 2 lata) Miesięcznie       0,99 PLN     0,99 PLN     0,99 PLN     0,99 PLN     0 PLN     0 PLN
31. Opłata za kartę[8] Inteligo Visa Elektron z Sercem: ·  karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) ·  Karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta  (ważna 2 lata) Miesięcznie   0,99 PLN     0,99 PLN 0,99 PLN     0,99 PLN 0PLN     0PLN
32. Dostarczenie kolejnej karty Każdorazowo Poczta 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Przesyłka kurierska 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN
Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron  i kartą Inteligo Visa Electron z Sercem
33. Wypłata gotówki w oddziale Banku Każda transakcja EFTPOS[9] 0 PLN 0 PLN 0 PLN
34. Wypłata gotówki w oddziale innego banku. Każda transakcja EFTPOS   9,99 PLN   9,99 PLN   9,99 PLN
35. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych Każda transakcja EFTPOS   0 PLN   0 PLN   0 PLN
36. Wypłata w bankomatach własnych Banku Każda transakcja Bankomat   0 PLN   0 PLN   0 PLN
37. Wypłata w bankomatach Euronet w kraju Każda transakcja Bankomat   4,50 PLN   4,50 PLN   4,50 PLN
38. Wypłata w innych bankomatach w kraju Każda transakcja Bankomat   4,50 PLN   4,50 PLN   4,50 PLN
39. Sprawdzenie salda w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat   0 PLN   0 PLN   0 PLN
40. Mini-wyciąg (ekran bankomatu, wydruk) w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat   0 PLN   0 PLN   0 PLN
41. Wypłata w bankomatach za granicą Każda transakcja Bankomat 2% min. 8,5 PLN 2% min. 8,50 PLN 2% min. 8,50 PLN
42. Zmiana PINu karty Każda operacja Bankomat 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)   0 PLN   0 PLN   0 PLN
43. Nadanie nowego PINu karcie w miejsce utraconego Każda operacja Telefon (konsultant)   0 PLN   0 PLN   0 PLN
44. Zablokowanie karty Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
45. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej Każda operacja       9,99 PLN     9,99 PLN     0 PLN
Inne operacje
46. Rejestracja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja     0 PLN   0 PLN   0 PLN
47. Modyfikacja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja     0 PLN   0 PLN   0 PLN
48. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty  Każda operacja Telefon (konsultant)   0 PLN   0 PLN   0 PLN
49. Odwołanie polecenia zapłaty Każda operacja Na piśmie 2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN
50. Dostarczenie umowy i karty do kolejnego Konta Inteligo[10] Każdorazowo Listownie 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Przesyłka kurierska[11] 30,00 PLN 30,00 PLN 30,00 PLN
51. Miesięczny wyciąg transakcji wykonanych na rachunku/ach w ramach Konta Inteligo Miesięcznie Elektronicznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Każdorazowo Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
52. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu Każdorazowo Elektronicznie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
53. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku Każda operacja Elektronicznie[12] 2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN
Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[13]   0 PLN   0 PLN   0 PLN
  54. Pisemne potwierdzenie salda rachunku Każda operacja Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
  55. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji Każda operacja Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
WWW[14] 0 PLN 0 PLN 0 PLN
56. Przesłanie kopii umowy Każdorazowo Na piśmie   5,99 PLN   5,99 PLN   0 PLN
57. Ustanowienie / zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci Każda operacja Na piśmie   5,99 PLN   5,99 PLN   0 PLN
58. Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta Każdorazowo Na piśmie     5,99 PLN     5,99 PLN     0 PLN
59. Przygotowanie innych dokumentów bankowych na wniosek Klienta Każdorazowo Wybrany przez Klienta     5,99 PLN     5,99 PLN     0 PLN
60. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN
61. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów Każdorazowo Poczta 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Przesyłka kurierska[15] 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN
62. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne   17,95%
Usługi SMS
63. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach Miesięcznie SMS (Automat) 0 PLN 0 PLN 0 PLN
64. Serwis SMS[16] Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN
65. Serwis „SMS z Sercem”[17] Miesięcznie SMS/Email (Automat.) 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN
66. Serwis „Płacę SMS-em”[18] Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN
67. Serwis „Płacę SMS-em z Sercem” [19] Miesięcznie SMS/Email (Automat.) 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN
68. Odblokowanie dostępu do Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja   0 PLN 0 PLN 0 PLN
69. Automatyczne ustawienie listy rachunków w Serwisie „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja   0 PLN 0 PLN 0 PLN
70.   Aktualizacja listy płatności w Serwisie „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja   Automatycznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN
71. Opłata za zmianę serwisu: · Z Serwisu SMS/ „SMS z Sercem” na Serwis „Płacę SMS-em”/”Płacę SMS-em z Sercem” · Z Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em” z Sercem na Serwis SMS/ „SMS z Sercem” Każda operacja Telefon (konsultant)         0 PLN     0 PLN         0 PLN     0 PLN         0 PLN     0 PLN
72. Opłata za ponowną aktywacje Serwisu SMS/ „SMS z Sercem” i Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja Telefon (konsultant)       2,99 PLN       2,99 PLN       2,99 PLN


    Cześć II.  Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo firmowych

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z § 74 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, w szczególności:

·  Opłaty za transakcje/operacje – pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji. Jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji.

·  Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy rozpoczęty następny okres miesięczny. Okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego.

·  " Opłaty pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 21 "Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo".

 
Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty
1. Otwarcie rachunku Jednorazowo   0 PLN
2. Opłata za prowadzenie[20]: · rachunku głównego · rachunku dodatkowego Miesięcznie     3,99 PLN 0 PLN
Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo
3. Wpływ w PLN na rachunek w ramach Konta Inteligo Każda transakcja   0 PLN
4. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo  za pośrednictwem systemu SWIFT Każda transakcja   11,99 PLN


Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty
5. Przelew na rachunek w ramach Kont Inteligo (przelew jednorazowy, QuickMoney)     Każda transakcja WWW 0 PLN
WAP (QuickMoney) 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny) 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
SMS (QuickMoney)[21] 0,49 PLN
6 Przelew na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN
Telefon (konsultant) 0 PLN
7. Przelew na rachunek w innym banku   Każda transakcja WWW 1,49 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN
8. Przelew do ZUS   Każda transakcja[22] WWW 2,99 PLN
Telefon (konsultant) 3,99 PLN
9. Przelew do US   Każda transakcja WWW 1,49 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN
10. Ustanowienie płatności ( w tym do ZUS, US) Każda operacja WWW 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
11. Zmiana płatności (w tym do ZUS, US) Każda operacja WWW 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
12. Realizacja płatności w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN
WAP 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[23] 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
SMS15 0,49 PLN
13. Realizacja płatności na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 PLN
WAP 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[24] 0 PLN
Telefon (konsultant) 0 PLN
SMS15 0 PLN
14. Realizacja płatności na rachunek w innym banku Każda transakcja WWW 1,49 PLN
WAP 1,49 PLN
Telefon (serwis automatyczny)16 1,49 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN
SMS15 1,99 PLN
15. Realizacja płatności do ZUS Każda transakcja[25] WWW 2,99 PLN
Telefon (konsultant) 3,99 PLN
16. Realizacja płatności do US Każda transakcja WWW 1,49 PLN
Telefon (konsultant) 2,99 PLN
17. Ustanowienie zlecenia stałego Każda operacja WWW 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
18. Zmiana zlecenia stałego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN
19. Realizacja stałego zlecenia w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat.   0 PLN
20. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat. 0 PLN
21. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku Każda transakcja Automat.   1,49 PLN
22. Wypłata części kapitału z lokaty o zmiennym oprocentowaniu (do wysokości salda minimalnego) Każda transakcja WWW 0 PLN
Telefon (konsultant) 0,99 PLN
23. Wypłata naliczonych odsetek z lokaty o stałym oprocentowaniu         Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 PLN


Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty
Karta Inteligo Visa Electron i karta Inteligo Visa Electron z Sercem
24. Wydanie karty Inteligo Visa Electron: · Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) · Każda kolejna karta wydana do  rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata) Jednorazowo     0 PLN   1,59 PLN
25. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem: · Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata) ·  Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata) Jednorazowo   0 PLN   1,59 PLN
26. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron[26]: · Karta wydana do rachunku głównego · Karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta Miesięcznie     0 PLN   0,99 PLN
27. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron z Sercem[27]: · Karta wydana do rachunku głównego ·  Karta wydana do kolejnego rachunku
  w ramach konta
Miesięcznie   0,99 PLN   0,99 PLN
28. Dostarczenie kolejnej karty Każdorazowo Poczta 0 PLN
Przesyłka kurierska 25,00 PLN
Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron i kartą Inteligo Visa Electron z Sercem
29. Wypłata gotówki w oddziale Banku Każda transakcja EFTPOS[28] 0 PLN
30. Wypłata gotówki w oddziale innego banku. Każda transakcja EFTPOS   9,99 PLN
31. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych Każda transakcja EFTPOS   0 PLN
32. Wypłata w bankomatach własnych Banku Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN
33. Wypłata w bankomatach Euronet w kraju Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN
34. Wypłata w innych bankomatach w kraju Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN
35. Sprawdzenie salda w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat   0 PLN
36. Mini-wyciąg (ekran bankomatu, wydruk) w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat   0 PLN
37. Wypłata w bankomatach zagranicą Każda transakcja Bankomat 2% min. 8,50 PLN
38. Zmiana PINu karty Każda operacja Bankomat 0 PLN
Telefon (serwis automatyczny) 0 PLN
39. Nadanie nowego PINu karcie w miejsce utraconego Każda operacja Telefon (konsultant)   0 PLN
40. Zablokowanie karty Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN
41. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej Każda operacja     9,99 PLN
Inne operacje
42. Rejestracja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja   0 PLN
43. Modyfikacja zgoxdy na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja     0 PLN
44. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty Każda operacja Telefon (konsultant)   0 PLN
45. Odwołanie polecenia zapłaty Każda operacja Na piśmie 2,99 PLN
46. Miesięczny wyciąg transakcji wykonanych na rachunku/ach w ramach Konta Inteligo Miesięcznie Elektronicznie 0 PLN
Każdorazowo Listownie 5,99 PLN
Faks 5,99 PLN
47. Dostarczenie umowy i karty do kolejnego Konta Inteligo[29] Każdorazowo Listownie 0 PLN
Przesyłka kurierska[30] 30,00 PLN
48. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu Każdorazowo Elektronicznie 5,99 PLN
Listownie 5,99 PLN
Faks 5,99 PLN
49. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku Każda operacja Elektronicznie[31] 2,99 PLN
Listownie 5,99 PLN
Faks 5,99 PLN
Telefon (serwis automatyczny)[32] 0 PLN
50. Pisemne potwierdzenie salda rachunku Każda operacja Listownie 5,99 PLN
Faks 5,99 PLN
51. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji Każda operacja Listownie 5,99 PLN
Faks 5,99 PLN
WWW[33] 0 PLN
52. Przesłanie kopii umowy Każdorazowo Na piśmie 5,99 PLN
53. Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta Każdorazowo Na piśmie   5,99 PLN
54. Przygotowanie innych dokumentów bankowych na wniosek Klienta Każdorazowo Wybrany przez Klienta   5,99 PLN
55. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 5,99 PLN
56. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów Każdorazowo Poczta 0 PLN
Przesyłka kurierska[34] 25,00 PLN
57. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne   17,95%
Usługi SMS
58. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach Miesięcznie SMS (Automat) 0 PLN
59. Serwis SMS[35] Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 PLN
60. Serwis „SMS z Sercem”[36] Miesięcznie SMS/Email (Automat.) 5,99 PLN
61. Serwis „Płacę SMS-em”[37] Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 PLN
62. Serwis „Płacę SMS-em z Sercem” [38] Miesięcznie SMS/Email (Automat.) 5,99 PLN
63. Odblokowanie dostępu do Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja   0 PLN
64.   Automatyczne ustawienie listy rachunków w Serwisie „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS z Sercem” Każda operacja   0 PLN
65. Aktualizacja listy płatności w Serwisie „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja   Automatycznie 0 PLN
66. Opłata za zmianę serwisu: · Z serwisu SMS/ SMS z Sercem na serwis „Płacę SMS-em”/”Płacę SMS-em z Sercem” · Z serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em  z Sercem” na Serwis SMS/ „SMS z Sercem” Każda operacja Telefon (konsultant)     0 PLN   0 PLN
67. Opłata za ponowną aktywacje Serwisu SMS/ SMS z Sercem i Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja Telefon (konsultant) 2,99 PLN

    Część III.  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo  

Limit Debetowy
Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty
Konto Inteligo prywatne Konto Inteligo firmowe
1. Opłata za postawienie do dyspozycji środków z tytułu limitu debetowego[39] Miesięcznie WWW, Telefon (konsultant) 0,99 PLN 1,99 PLN
2. Prowizja za udzielenie/zwiększenie kwoty limitu debetowego1 Każdorazowo WWW, Telefon (konsultant) 0,99 PLN 1,99 PLN
3. Prowizja za zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego Każdorazowo WWW, Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN
4. Opłata za niespłacenie limitu debetowego Każdorazowo   15,00 PLN 15,00 PLN
5. Prowizja za automatyczną spłatę limitu debetowego z rachunków depozytowych Klienta prowadzonych w ramach Kont Inteligo Każdorazowo   0,99 PLN 0,99 PLN

 
    Limit debetowy może być przyznany przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • posiadają Konto Inteligo,
  • posiadają telefon,
  • legitymują się ważnym dowodem osobistym lub paszportem,
  • terminowo spłacają zobowiązania kredytowe,
  • posiadają zdolność kredytową;
 


Uwaga

Niespłacenie zadłużenia przez Klienta powoduje pobranie opłaty za niespłacenie limitu debetowego i czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia.

Część IV. Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo

Kredyt Inteligo
Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu(sposób wykonania operacji) Opłaty
Konto Inteligo prywatne
1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Każdorazowo   5,99 PLN
2 Opłata za przyznanie kredytu Inteligo Każdorazowo   od 1,5% do 3% kwoty kredytu min 50 PLN
3 Opłata za odnowienie umowy kredytu Inteligo Każdorazowo   od 1,5% do 3% kwoty kredytu min 50 PLN
4 Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Inteligo Każdorazowo   od 1,5% do 3% kwoty podwyższenia min 50 PLN
5 Opłata za przekroczenie kwoty przyznanego kredytu Inteligo Każdorazowo   30 PLN
6 Prowizja za brak Minimalnej Kwoty Spłaty Każdorazowo   0 PLN
7 Prowizja za automatyczną spłatę Minimalnej Kwoty Spłaty z rachunków depozytowych Klienta prowadzonych w ramach Kont Inteligo Każdorazowo   0 PLN
Warunki Przyznania Kredytu Inteligo
Kredyt Inteligo może być przyznany przez Bank Klientom, którzy spełniają następujące warunki:
  • posiadają Konto Inteligo,
  • posiadają telefon i adres e-mail,
  • legitymują się ważnym dowodem osobistym lub paszportem,
  • terminowo spłacają zobowiązania kredytowe,
  • posiadają zdolność kredytową.

 

  Opłaty za zerwanie umowy rachunku lokaty   W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty, prowadzonego zarówno w ramach Konta Inteligo indywidualnego, wspólnego jak i firmowego, Bank pobiera opłatę za zerwanie umowy rachunku lokaty.

 
Lokata o stałej stopie procentowej Opłata za zerwanie lokaty to kwota w wysokości 50% odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia rachunku lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej zerwanie. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy lokaty Klient wypłacił część lub całość naliczonych odsetek, dokonywana jest kalkulacja kwoty stanowiącej 50% naliczonych odsetek. Jeżeli kwota wypłaconych odsetek przewyższa kwotę odsetek, którą Klient powinien zapłacić w momencie zerwania lokaty, różnica pobrana zostanie z kwoty kapitału.
Lokata o zmiennej stopie procentowej Opłata za zerwania lokaty to kwota, na którą składa się w przypadku: 1) Obowiązywania pierwszego okresu, na jaki umowa została podpisana - kwota stała w    wysokości 1% kwoty salda minimalnego lokaty, powiększona o 50% odsetek naliczonych od   początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy   lokaty, do dnia poprzedzającego dzień zerwania umowy rachunku lokaty.

2) Odnowienia umowy lokaty i:

a) zerwanie umowy lokaty w ciągu pierwszych 14  dni jej obowiązywania - zostanie pobrana  opłata w wysokości 50% odsetek naliczonych od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty, do dnia poprzedzającego dzień zerwania umowy rachunku lokaty,

b) zerwania odnowionej umowy lokaty po  upływie 14 dni obowiązywania - zostanie pobrana opłata taka, jak w przypadku zerwania nowo założonej lokaty.

 

[1] Dla nowootwartych kont opłata za prowadzenie jest pobierana począwszy od drugiego okresu miesięcznego liczonego od daty otwarcia rachunku głównego. Opłata za prowadzenie konta dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN i przyznanym produktem kredytowym w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana.

[2] Usługa w ramach Serwisu „Płacę SMS-em” i  „Płacę SMS-em z Sercem”.

[3] Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

[4] Tylko płatności z datą bieżącą.

[5] Tylko płatności z datą bieżącą.

[6] Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

[7] Opłata za  kartę Visa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.

[8] Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Opłata za  kartę Visa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.

[9] Terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym lub oddziale banku.

[10] Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo.

[11] Przesyłki dostarczane na terenie kraju.

[12] Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

[13] 50 ostatnich transakcji na wybranym rachunku.

[14] Faks zamawiany poprzez kanał www i wysyłany automatycznie.

[15] Przesyłki dostarczane na terenie kraju.

[16] W skład serwisu wchodzą następujące usługi : aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.

[17] Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach serwisu SMS. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email..

[18] W skład serwisu wchodzą następujące usługi : aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą)  oraz możliwość wykonywania transakcji: QuickMoney, płatności na rachunki w ramach Kont Inteligo i na rachunki w innych bankach oraz SMSMoney.  Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.  

[19] Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu ”Płacę SMS-em”. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email.

[20] Dla nowootwartych rachunków głównych opłata za prowadzenie jest  pobierana począwszy od drugiego okresu miesięcznego liczonego od daty otwarcia rachunku głównego. Opłata za prowadzenie rachunku    dodatkowego pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu w którym rachunek został otwarty.  

[21] Usługa w ramach Serwisu „Płacę SMS-em” oraz „Płacę SMS-em z Sercem”.

[22] Transakcja to jednorazowy przelew  na określony rachunek ZUS.

[23] Tylko płatności z datą bieżącą.

[24] Tylko płatności z datą bieżącą.

[25] Transakcja to jednorazowa przelew  na określony rachunek ZUS.

[26] Opłata za kartę Visa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.

[27] Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Opłata za kartęVisa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.

[28] Terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym lub oddziale banku.

[29] Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo.

[30] Przesyłka dostarczana na terenie kraju.

[31] Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

[32] 50 ostatnich transakcji.

[33] Faks zamawiany poprzez kanał  www i wysyłany automatycznie.

[34] Przesyłka dostarczana na terenie kraju.

[35] W skład serwisu wchodzą następujące usługi : aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.

[36] Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu SMS. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email.

[37] W skład serwisu wchodzą następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą) oraz możliwość wykonywania transakcji: QuickMoney, płatności na rachunki w ramach Kont Inteligo i na rachunki w innych bankach. Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.

[38] Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu „Płacę SMS-em”. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email.

[39] Przez okres pierwszych 2 miesięcy obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.