NAGRODY DLA DZIENNIKARZY

2006

Nagroda Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze za 2006 r.. Jury nagrodziło naszego redakcyjnego kolegę - Bertolda Kittela za teksty o Jaromirze Netzlu, obecnym prezesie PZU, w których dziennikarz ujawnił niejasne interesy Netzla z przeszłości. Tekst Prezes, któremu ufa minister. Bertold Kittel jest w piątece najlepszych dziennikarzy 2006 roku zdobył 5. miejsce i 21 pkt.

Bertold Kittel zdobył również nagrodę za tekst Pożyczka państwa Mikoszów - o ministrze skarbu Andrzeju Mikoszu - przygotowany we współpracy z Maciejem Dudą, Piotrem Śmiłowiczem i Wojciechem Cieślą. Nominowano również jego tekst: Drugie życie Goldberga oraz tekst Wojciecha Cieśli Siedemdziesiąt metrów druha.

W 14 edycji nagród SDP w kategorii Główna Nagroda Wolności słowa odebrali: Maciej Duda, Bertold Kittel, Barbara Sierszuła za cykl publikacji Czeski układ Orlenu.

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych odebrali: Maja Narbutt, Tatiana Serwetnyk, Jerzy Haszczyński, Paweł Reszka Nasi redakcyjni koledzy zostali nagrodzenia za tekst Tajemnice pomarańczowej rewolucji.

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. M. Łukasiewicza - przyznawaną za publikacje o współczesnej cywilizacji. Otrzymał ją Leszek Talko z Gazety Wyborczej za opis zjawiska marketingu szeptanego.

W kolejnej 7 edycji konkursu Fundacji Stefana Batorego "Tylko ryba nie bierze" nasz redakcyjny kolega - Bertold Kittel został nagrodzony za najlepszy materiał dziennikarski dotyczący korupcji. Nagroda za cyk artykułów "Pierwszy prezes, któremu ufa minister"

Bertold Kittel również dostał nominację do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego za cykl artykułów o Jeronimie Netzelu.

2005

W kolejnej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa nasz redakcyjny kolega, moskiewski korespondent - Paweł Reszka w kategorii "twórcy w mediach" został wyróżniony za publicystykę o stosunkach polsko-rosyjskich.

W 13 edycji nagród SDP, w kategorii "Główna nagroda Wolności Słowa" za publikacje w obronie demokracji i praworządności Jury postanowiło przyznać nagrodę Działowi Zagranicznemu "Rzeczpospolitej" za cykl artykułów o "polskich obozach śmierci". Jury postanowiło wyróżnić w tej kategorii dodatkowo: Maję Narbutt za "Pamięć i zapomnienie - Wołyń 61 lat później"

W kategorii Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej Jury przyznało nagrodę Mai Narbutt za artykuł "Musimy kończyć, kop sobie grób".

W kategorii Nagorda Watergate za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego Jury przyznało nagrodę ex aequo Andrzejowi Stankiewiczowi i Michałowi Stankiewiczowi za artykuł "Park rosyjskiej ruletki".


Andrzej Stankiewicz i Michał Stankiewicz otrzymali nagrodę w VI edycji konkursu dla dziennikarzy śledczych "Tylko ryba nie bierze" za cykl tekstów: "Mafia podatków nie zapłaci", "Zmienią podejrzane prawo" i "Przestępstwo podatkowe łatwiej się przedawni".

Dziennikarze Rzeczpospolitej już po raz czwarty zostali nagrodzeni w konkursie "Tylko ryba nie bierze", organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego.


Po raz dziewiąty redakcja miesięcznika "Press" nagrodziła najlepsze materiały dziennikarskie i przyznała tytuł Dziennikarza Roku. W kategorii news nominowano m. in. tekst "Dajcie mi głowę Kotta" Piotra Śmiłowicza. Tekst przyczynił się do powołania sejmowej komisji śledczej ds. PZU.

W tej kategorii nominowano również materiał "Jak Kulczyk grał z Rosjanami" byłych dziennikarzy Rzeczpospolitej Luizy Zalewskiej i Michała Majewskiego.

Wśród materiałów z gatunku dziennikarstwa śledczego nominowano m. in. cykl tekstów "Z rodziny nietykalnych" Bertolda Kittela.

Nominacje w tej kategorii uzyskał także ex aequo materiał telewizyjny "Constar" Alicji Kos z TVN i cykl tekstów o Constarze Wojciecha Cieśli.

W kategorii publicystyka nominowane były artykuły "To były niemieckie obozy" oraz "Trzeba ścigać autorów tekstów o polskich obozach śmierci" autorstwa Jerzego Haszczyńskiego, Piotra Zychowicza i Katarzyny Zuchowicz.


Anna Marszałek otrzymała wraz z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim prestiżową nagrodę tygodnika "European Voice" - wydawany w Brukseli tygodnik unijnych elit. Nasza redakcyjna koleżanka została nagrodzona w kategorii dziennikarza roku za jej "nieustające śledztwa, które ujawniły wielkie skandale korupcyjne w Polsce".

Wojciech Cieśla otrzymał przyznaną pierwszy raz Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego za najlepszy materiał dziennikarski, który wpłynął istotnie na życie Polaków. Wojciech Cieśla był współautorem kwietniowych materiałów "Wędliny drugiej świeżości", opisujących praktyki oszukiwania konsumentów przez "odświeżanie" mięsa w firmie Constar.

2004

II nagroda za dziennikarstwo śledcze - Fundacja im. Batorego i Program Przeciw Korupcji "Tylko ryba nie bierze" dla Bertolda Kittela za cykl artykułów "Tajne konta byłych szefów PZU", z których dwa zrealizowane zostały we współpracy z Anną Marszałek i Andrzejem Stankiewiczem.

2003

Anna Marszałek zwyciężyła w tegorocznym konkursie na Dziennikarza Roku. Redakcje z całej Polski nagrodziły ją "za profesjonalizm w dziennikarstwie, promowanie światowych standardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu."
Została ponadto uhonorowana nagrodą Grand Press w prestiżowej kategorii dla najlepszego dziennikarskiego newsa roku. Nagrodzono ją za publikacje dotyczące głośnej afery starachowickiej.

Nominację w kategorii najlepszego dziennikarskiego newsa roku otrzymała również Luiza Zalewska, która jako pierwsza dotarła do wykazów rozmów telefonicznych bohaterów afery Rywina.

W kategorii dziennikarstwo śledcze nominację otrzymał Bertold Kittel za ujawnienie, że pieniądze wyprowadzone z PZU i PZU Życie trafiły na tajne konta w rajach podatkowych.

Kolejna nominacja w kategorii dziennikarstwo śledcze przypadła również Małgorzacie Soleckiej i Andrzejowi Stankiewiczowi za tekst "Leki za miliony dolarów", w którym opisali aferę łapówkarską w resorcie zdrowia za czasów ministra Mariusza Łapińskiego.

I nagroda za dziennikarstwo śledcze - Fundacja im. Batorego i Program Przeciw Korupcji "Tylko ryba nie bierze" dla Małgorzaty Soleckiej i Andrzeja Stankiewicza za cykl artykułów "Leki za milion dolarów".

Redaktor naczelny Maciej Łukasiewicz został wyróżniony Laurem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest pierwszym laureatem tej nagrody. Łukasiewicz został uhonorowany za "przyzwoitość, profesjonalizm i pojmowanie dziennikarstwa jako służby publicznej".

Główną Nagrodę Wolności Słowa otrzymali Małgorzata Solecka i Andrzej Stankiewicz. Zostali nagrodzeni za cykl publikacji, w którym ujawnili, że w resorcie zdrowia za czasów ministra Mariusza Łapińskiego mogło dojść do korupcji.

Honorowe wyróżnienie otrzymała Anna Marszałek za tekst "Polska broń dla terrorysty" o kulisach nielegalnej sprzedaży polskiej broni do krajów objętych embargiem ONZ.

Nagrodę Watergate za najlepszą publikację śledczą mijającego roku otrzymał Tomasz Szymborski. Opisał nielegalne interesy katowickiego adwokata Marka Barczyka.

Nagrodę im. Stefana Myczkowskiego za publikacje proekologiczne otrzymała Krystyna Forowicz, autorka opublikowanego w "Rzeczpospolitej" artykułu "Milczenie ptaków".

Bartłomiej Zborowski zdobył główną nagrodę Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej 2003 za "Zdjęcie roku". Zdjęcie "Papa" przedstawia Jana Pawła II podczas wizyty na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

Nasi fotoreporterzy zdobyli I nagrody w kategoriach: "Wydarzenia" (Piotr Kowalczyk i Rafał Guz), "Ludzie" (Bartłomiej Zborowski) oraz "Sport" (Michał Sadowski).

2002

Nasza redakcyjna koleżanka - Ewa Czaczkowska została laureatką pierwszej edycji nagrody dziennikarskiej Ślad im. Biskupa Jana Chrapka.

Wyróżnienie dla Ewy Czaczkowskiej w konkursie "Oczy otwarte" organizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji "Integracja" za tekst "Laski - dać życiu sens".

III nagroda za dziennikarstwo śledcze - Fundacja im. Batorego i Program Przeciw Korupcji "Tylko ryba nie bierze" dla Leszka Kraskowskiego za cykl trzech artykułów : "Narodowy spis na niemieckich papierach", "Jak GUS ratuje niemieckie drukarnie" i "Drukarzy bunt powszechny".

Honorowe wyróżnienie w kategorii "skandaliczna bezczynność policji, prokuratury i sądu" otrzymali:
Piotr Adamowicz i Filip Gawryś za artykuł "Nieczysty wymiar sprawiedliwości", opisujący karierę prokuratorów i sędziów stanu wojennego.

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikację o tematyce międzynarodowej otrzymał Paweł Reszka za cykl korespondencji z Afganistanu i Izraela "Człowiek bestia" i "Pogłębiona refleksja nad okrucieństwem tkwiącym w człowieku".

Maja Narbutt otrzymała wyróżnienie za reportaż na temat sytuacji katolików w Rosji "Kandydaci na wrogów ludu".

Piotr Adamowicz został uhonorowany nagrodą specjalną "Inicjatywa", przyznawaną za promocję przedsiębiorczości w kontekście integracji z Unią Europejską za artykuł "Druga Ojczyzna Holendrów"

2001

Nagroda Główna im. Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2001, za serię artykułów o uzależnieniu Polski od rosyjskiego gazu, kulisach zawieranych w tej sprawie kontraktów i udziale polskich polityków w prorosyjskim lobby została przyznana naszym dziennikarzom - Michałowi Majewskiemu i Pawłowi Reszce

Nagroda Watergate dla Anny Marszałek i Bertolda Kittela za publicystykę z zakresu dziennikarstwa śledczego

Nagroda im. Władysława Grabskiego dla Iwony Trusewicz i Barbary Cieszewskiej za najlepsze publikacje o tematyce ekonomiczno - gospodarczej

Nagroda im. Stana Musiała i Edwarda J. Piszka dla Iwony Trusewicz i Tomasza Zbigniewa Zaperta za najlepsze publikacje o tematyce sportowej

2000

Nagroda Główna Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2000, za raport "Tydzień z pilotem" - Jacek Lutomski, Luiza Zalewska, Krzysztof Gottesman

Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla Anny Marsza¸ek i Leszka Kraskowskiego za publicystykę z dziedziny dziennikarstwa śledczego

Nagroda im. W. Grabskiego dla Iwony Trusewicz za publikacje o tematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małych i średnich przedsiębiorstw

Wyróżnienie specjalne - księgarsko - dla Krzysztofa Masłonia - wydawnicza nagroda sezonu IKAR 2000

I nagroda za dziennikarstwo śledcze - Fundacja im. Batorego i Program Przeciw Korupcji "Tylko ryba nie bierze" dla Anny Marszałek za dwa artykuły: "Jak gangi wchodzą do firm" i "Poseł Kolasiński, Gawronik, Pruszków i spółka".

1997

NAGRODA "CITIBANK AWARD FOR EXELLENCE IN JOURNALISM" dla EWY BARLIK za pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy artykuł o tematyce ekonomicznej opublikowany w 1996 r.

1996

NAGRODA IM. PROF. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO dla JANUSZA R. KOWALCZYKA przyznana przez redakcję "Ruchu Teatralnego, Krajowego Serwisu Wiadomości Teatralnych" dla najciekawszych krytyków teatralnych, publikujących na łamach prasy codziennej

NAGRODA ZŁOTY PARAGRAF "PRAWA I ŻYCIA" dla KRYSTYNY CHRUPKOWEJ za wybitne zasługi w służbie praw człowieka, konstytucji i sprawiedliwego traktowania obywateli.

KRZYŻ OFICERSKI dla DANUTY WALEWSKIEJ za zasługi dla Republiki Francuskiej.

NAGRODA "POLSKI PULITZER" WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH dla RAFAŁA BUBNICKIEGO za cykl artykułów na temat konfliktów w Polskiej Miedzi.

NAGRODA "POLSKI PULITZER" WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH dla PAWŁA RESZKI i MICHAŁA MAJEWSKIEGO za cykl artykułów o aferze mieszkaniowej z udziałem urzedników URM.

1995

PIERWSZA NAGRODA FUNDACJI EDUKACJI EKONOMICZNEJ "PRYZMAT 1995" dla KRZYSZTOFA BIENIA wraz zespołem działu ekonomicznego za propagowanie i wyjaśnianie sensu przemian ekonomicznych po 1989 r.

NAGRODA PAŃSTWOWEJ AGENCJI PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM dla ALEKSANDRY FANDREJEWSKIEJ

I NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM EKO-TOUR 95 za publikacje propagujące ochronę środowiska dla KRYSTYNY FOROWICZ, przyznana przez wojewodę gdańskiego

HONOROWA NAGRODA POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI, GLOBUS 95, dla KRYSTYNY PIJEWSKIEJ za całokształt pracy dziennikarskiej w dziedzinie propagowania turystyki

PIERWSZA NAGRODA dla ADY KOSTRZ-KOSTECKIEJ w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dla dziennikarzy piszących o programie powszechnej prywatyzacji

1993-1994

PIERWSZA NAGRODA FUNDACJI EDUKACJI EKONOMICZNEJ "PRYZMAT 1993" DLA PIOTRA ALEKSANDROWICZA za propagowanie i wyjaśnianie sensu przemian ekonomicznych i gospodarczych po 1989 r.

WYRÓŻNIENIE "za osiągnięcia publicystyczne w promowaniu sił zbrojnych RP oraz twórczy współudział w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw społeczeństwa" przyznane MARII WĄGROWSKIEJ przez I wiceministra obrony narodowej Jerzego Milewskiego

NAGRODA MINISTERSTWA ZDROWIA za upowszechnianie wiedzy o opiece zdrowotnej dla ALEKSANDRY FANDREJEWSKIEJ

DWUKROTNA [1993 i 1995] NAGRODA SEDGWICK - jednego z największych brokerów ubezpieczeniowych - dla dziennikarza roku zajmującego się problematyką ubezpieczeniową w Polsce, przyznana ALEKSANDRZE BIAŁY

ZŁOTA ODZNAKA DLA ZASŁUŻONEGO dla OCHRONY ŚRODOWISKA przyznana KRYSTYNIE FOROWICZ przez ministra ochrony środowiska, leśnictwa i zasobów naturalnych

DWUKROTNA NAGRODA "ZŁOTEGO PIÓRA" KLUBU DZIENNIKARZY POLSKICH dla MARKA JÓŹWIKA

DYPLOM PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI z okazji Światowego Dnia Turystyki dla KRYSTYNY PIJEWSKIEJ

NAGRODA KLUBU SPRAWOZDAWCÓW PARLAMENTARNYCH dla JERZEGO PILCZYŃSKIEGO

WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH dla ANNY WIELOPOLSKIEJ

NAGRODA "ZŁOTEGO PIÓRA" KLUBU DZIENNIKARZY POLSKICH dla MIROSŁAWA ŻUKOWSKIEGO

NAGRODA MIESIĘCZNIKA PANI dla BOŻENY WAWRZEWSKIEJ oraz DZIENNIKARZY "RZECZPOSPOLITEJ" za cykl "Kobieta interesu"

PREZYDENT LECH WAŁĘSA NADAŁ KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KORESPONDENTOWI "RZECZPOSPOLITEJ" W IZRAELU ALEKSANDROWI KLUGMANOWI.

1992

NAGRODA KRYTYCZNO-LITERACKA im. Stanisława Piętaka dla JANUSZA DRZEWUCKIEGO

BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla obronności kraju przyznany MARII WĄGROWSKIEJ przez ministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza

1991

II miejsce w KONKURSIE na recenzję filmową i teatralną "TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ" dla JACKA CIEŚLAKA

WYRÓŻNIENIE "Za osiągnięcia publicystyczne w promowaniu sił zbrojnych RP oraz twórczy współudział w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw społeczeństwa" przyznane MARII WĄGROWSKIEJ przez wiceministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego

| Bez polskich znaków |
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staże | Zgłaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.