Rzeczpospolita
12.06.04 Nr 136
Drukuj artykułWyślij artykuł
TALE OF A CITY - OPOWIEŚĆ O WARSZAWIE

Największy koncern poligraficzny podziemnej Europy

Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze stanowiły odrębny Wydział w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Pierwsza tajna drukarnia została uruchomiona w Warszawie jesienią 1940 r. Na początku 1944 r. liczące już niemal dziesięć zakładów TWZW stały się największym koncernem poligraficznym podziemnej Europy. W okresie największego rozwoju - na przełomie 1943 i 1944 r. - TWZW drukowały miesięcznie około 250 tysięcy egzemplarzy periodyków, około 10 tysięcy egzemplarzy broszur i około 20 tysięcy ulotek, zużywając w tym celu około 5 ton nabywanego na czarnym rynku papieru. W ciągu całego okresu działalności produkcja TWZW przekroczyła zatem kilka milionów egzemplarzy różnych druków. -

TALE OF A CITY - OPOWIEŚĆ O WARSZAWIE wydana w nakładzie... 10 milionów egzemplarzy

12 lutego 1943 r. nakładem amerykańskiego Office of War Information w Waszyngtonie ukazuje się broszura "Tale of a City", poświęcona obronie Warszawy we wrześniu 1939 r., pierwszym miesiącom okupacji niemieckiej i konspiracji w stolicy Polski. Czytamy w niej m. in.: "Niemcy przygotowując na zimno swe podboje, uwzględnili w swych rachubach wszystko z wyjątkiem bezgranicznej siły ducha ludzkiego. I dzisiaj w Warszawie okupanci toczyć muszą wojnę z tym duchem, z tymi ideami". Pierwszy nakład osiągnął liczbę 2 milionów, zaś drugi (w tym samym roku) aż 8 milionów egzemplarzy, z tego część w językach hiszpańskim i portugalskim do kolportażu w Ameryce Południowej. Autorem ilustracji był kpt. Zdzisław Czermański, zaś autorem rysunku na okładce drugiego wydania - Marian Walentynowicz. "Wszystkie pisma niedzielne [14 lutego 1943] w całych Stanach Zjednoczonych - pisał o pierwszym wydaniu londyński ÇDziennik PolskiČ - zamieszczają obszerne recenzje z broszury (...). Ogromna ilość pism przedrukowuje w całości broszurę wraz z reprodukcjami rysunków Czermańskiego, a inne podają obszerne streszczenia. (...) W ciągu 24 godzin streszczenie broszury nadawane było przez radio kilkakrotnie przez wszystkie amerykańskie sieci radiowe i obszernie cytowane przez wszystkich komentatorów. " A. K. K.


| Bez polskich znaków |
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staże | Zgłaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.